Ο ηλεκτροµαγνητισµός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ηλεκτροµαγνητισµός"

Transcript

1 Ο ηλεκτροµαγνητισµός

2 Επιστηµονικό µέρος Ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι συνδεµένος µε τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύµατος. Όλες οι οικιακές συσκευές λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα και οι ανάγκες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνονται καθηµερινά µεγαλύτερες. Ηλεκτρικό κύκλωµα Το απλό ηλεκτρικό κύκλωµα περιλαµβάνει µια ηλεκτρική πηγή (π. χ. µπαταρία), καλώδια και µια ηλεκτρική συσκευή (π.χ. ένα λαµπάκι). Το κύκλωµα είναι κλειστό όταν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα και ανοικτό όταν δεν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα. Για να ανοίγουµε ή να κλείνουµε το κύκλωµα έχουµε το διακόπτη. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που υπάρχουν µέσα στους αγωγούς κινούνται από το αρνητικό πόλο προς το θετικό πόλο της µπαταρίας. Η κίνηση των ηλεκτρονίων µέσα στο κύκλωµα δηµιουργεί το ηλεκτρικό ρεύµα,το ρεύµα του απλού ηλεκτρικού κυκλώµατος είναι συνεχές. Η ένταση του ρεύµατος στο ηλεκτρικό κύκλωµα εξαρτάται από την τάση στα άκρα του αγωγού και την ηλεκτρική αντίσταση του αγωγού, σύµφωνα µε τον νόµο του Ohm.(l = U/R όπου Ι η ένταση του ρεύµατος, U η τάση στα άκρα του αγωγού και R η αντίσταση του αγωγού). Παράλληλη και σε σειρά σύνδεση αντιστάσεων Υπάρχουν δυο τρόποι σύνδεσης των ηλεκτρικών αντιστάσεων σ' ένα ηλεκτρικό κύκλωµα : α)η σύνδεση σε σειρά β) η παράλληλη σύνδεση Ο ηλεκτροµαγνητισµός 336

3 Στη σύνδεση σε σειρά η µια αντίσταση συνδέεται µετά την άλλη δηλ. το ένα λαµπάκι µετά το άλλο. Με αυτή τη σύνδεση αυξάνεται η ολική αντίσταση του κυκλώµατος µε αποτέλεσµα να µειώνεται η ένταση του ρεύµατος και συνεπώς η φωτεινότητα στο κάθε λαµπάκι. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει κάθε λαµπάκι στο κύκλωµα είναι ίδια. Εάν καταστραφεί ή αφαιρεθεί ένα λαµπάκι τα υπόλοιπα δεν διαρρέονται από ρεύµα. Στην παράλληλη σύνδεση τα λαµπάκια έχουν κοινά άκρα. Αν συνδεθούν όµοια λαµπάκια δεν µεταβάλλεται η φωτεινότητα στο κάθε λαµπάκι και το ρεύµα που διαρρέει την πηγή αυξάνεται γιατί αυξάνεται η αγωγιµότητα του κυκλώµατος. Εάν καταστραφεί ένα λαµπάκι ή αφαιρεθεί τα υπόλοιπα λαµπάκια λειτουργούν. Οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση Στα σπίτια µας κάνουµε χρήση του ηλεκτρικού ρεύµατος µέσω των ηλεκτρικών συσκευών. Για να αποφύγουµε τους κινδύνους πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξία, οι συσκευές που χρησιµοποιούµε πρέπει να είναι σχεδιασµένες µε πολλή προσοχή και να χρησιµοποιούνται προσεκτικά. Το ρεύµα που χρησιµοποιούµε στα σπίτια µας είναι εναλλασσόµενο volt. Το ρεύµα µεταφέρεται στα σπίτια µας µε δυο αγωγούς. Ο ένας από αυτούς λέγεται ουδέτερος αγωγός και δεν διαρρέεται από ρεύµα ενώ ο άλλος διαρρέεται από ρεύµα και λέγεται φάση. Στην εικόνα, µε τον αριθµό 1 συµβολίζεται ο αγωγός της φάσης, µε τον αριθµό 2 ο ουδέτερος και µε τον αριθµό 3 η γείωση. Στις οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οι ηλεκτρικές συσκευές συνδέονται παράλληλα στο ηλεκτρικό δίκτυο, ώστε στα άκρα τους να υπάρχει η κανονική τάση λειτουργίας 220 volt. Στην εικόνα φαίνονται µόνο δυο γραµµές διανοµής του ηλεκτρικού ρεύ- Ο ηλεκτροµαγνητισµός 337

4 µατος αλλά στην πράξη υπάρχουν πολύ περισσότερες. Το ρεύµα έρχεται στο µετρητή της ΕΗ και µετά διαβιβάζεται στον πίνακα διανοµής. Από τον πίνακα ξεκινούν παράλληλα καλωδιώσεις για όλους τους χώρους. Αν σε µια οικιακή εγκατάσταση τεθούν σε λειτουργία όλες οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και η ισχύς αυτών των συσκευών ξεπεράσει την ισχύ για την οποία είναι κατασκευασµένη η εγκατάσταση να λειτουργεί τότε τήκεται η ασφάλεια του πίνακα διανοµής και διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Τότε λέµε ότι έχουµε υπερφόρτωση του δικτύου. Υπερφόρτωση του δικτύου µπορεί να συµβεί και σε µια ευρύτερη περιοχή. Ο υποσταθµός της ΕΗ που τροφοδοτεί την περιοχή έχει περιορισµένη ισχύ. Αν η κατανάλωση την υπερβεί, η παροχή ρεύµατος διακόπτεται. Μαγνητικό πεδίο ευθυγράµµου αγωγού και πηνίου Όταν ένας ευθύγραµµος αγωγός διαρρέεται από συνεχές ρεύµα δηµιουργεί γύρω του µαγνητικό πεδίο. Η ένταση αυτού του µαγνητικού πεδίου σε ένα σηµείο γύρω από τον αγωγό εξαρτάται από την ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος (Ι) που διαρρέει τον αγωγό, το µήκος του αγωγού (L) και είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης του σηµείου από τον αγωγό. Μαγνητικό πεδίο δηµιουργείται και γύρω από ένα πηνίο όταν διαρρέεται από ρεύµα. Το πηνίο είναι καλώδιο τυλιγµένο σε µορφή σπειρών. Το µαγνητικό πεδίο γύρω από το πηνίο είναι όµοιο µε το µαγνητικό πεδίο ραβδόµορφου µαγνήτη. Ο ηλεκτροµαγνητισµός 338

5 Το µαγνητικό πεδίο µέσα στο πηνίο έχει την ίδια ένταση είναι οµογενές. δηλ. Ηλεκτροµαγνήτης Εάν µέσα στο πηνίο βάλουµε ένα σιδηροµαγνητικό υλικό τότε το πηνίο ονοµάζεται ηλεκτροµαγνήτης και το σιδηροµαγνητικό υλικό πυρήνας. Τότε αυξάνεται η ένταση του µαγνητικού πεδίου του πηνίου και ο ηλεκτροµαγνήτης έχει την ιδιότητα να έλκει τις καρφίτσες τα ρινίσµατα του σιδήρου και άλλα υλικά που είναι από σίδερο ή ατσάλι. Η ένταση του µαγνητικού πεδίου του ηλεκτροµαγνήτη εξαρτάται από το σιδηροµαγνητικό πυρήνα και επί πλέον από την ένταση του συνεχούς ρεύµατος που το διαρρέει και τον αριθµό των σπειρών του ηλεκτροµαγνήτη. Αν ο πυρήνας του ηλεκτροµαγνήτη αποτελείται από µαλακό σίδερο και διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύµα που τον διαρρέει τότε παύει να είναι µαγνήτης. Αν ο πυρήνας του όµως είναι από ατσάλι τότε παραµένει µαγνήτης και µετά την διακοπή του ρεύµατος. Για την κατασκευή ισχυρών ηλεκτροµαγνητών χρησιµοποιούνται πυρήνες από µαλακό σίδερο. Οι ηλεκτροµαγνήτες χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τηλεφώνων, τηλεγράφων, ηλεκτροµαγνητικών γερανών κ ά. Ηλεκτρικό στοιχείο -µπαταρίες- συσσωρευτές µόλυβδου Το ηλεκτρικό στοιχείο αποτελείται από δυο διαφορετικά µέταλλα βυθισµένα σε ένα ηλεκτρολύτη, δηλ. ένα διάλυµα οξέος, βάσεως ή άλατος. Ο ηλεκτρολύτης αντιδρά χηµικά µε τα ηλεκτρόδια, τα αλλοιώνει και το κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα. Αν σε ένα διάλυµα ηλεκτρολύτη (οξέος, βάσεως ή άλατος) εµβαπτίσουµε τα άκρα δυο διαφορετικών µετάλλων π.χ. ψευδαργύρου και χαλκού, τότε µεταξύ των ελεύθερων άκρων τους εµφανίζεται διαφορά δυναµικού. Το ίδιο αποτέλεσµα θα έχουµε αν το ένα από τα δυο µέταλλα αντικατασταθεί από γραφίτη (άνθρακα). Η διάταξη αυτή φαίνεται στην εικόνα. Ο ηλεκτροµαγνητισµός 339

6 Το ηλεκτρικό στοιχείο της εικόνας αποτελείται από γυάλινο δοχείο που περιέχει ως ηλεκτρολύτη αραιό διάλυµα θεϊκού οξέος, στο οποίο έχουν εµβαπτιστεί δυο ελάσµατα το ένα από ψευδάργυρο και το άλλο από χαλκό. Τα δυο ελάσµατα λέγονται ηλεκτρόδια. Τα άκρα των ηλεκτροδίων που βρίσκονται εντός του ηλεκτρολύτη λέγονται πόλοι του ηλεκτρικού στοιχείου και διακρίνονται σε θετικό πόλο (χαλκός) που συµβολίζεται µε το συν (+) και σε αρνητικό πόλο (ψευδάργυρος), που συµβολίζεται µε το πλην (-). Το ηλεκτρικό στοιχείο του Leclance είναι ένα ξηρό ηλεκτρικό στοιχείο. Το στοιχείο αυτό αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: 1) µια µεταλλική θήκη από ψευδάργυρο (πρόκειται για τον αρνητικό πόλο της µπαταρίας) 2) από ένα πλαστικό ή χάρτινο περιτύλιγµα που περιβάλλει την µεταλλική θήκη 3) τον ηλεκτρολύτη (χλωριούχο αµµώνιο ) 4) µια στήλη από άνθρακα που είναι ο θετικός πόλος της µπαταρίας. Για να εµποδιστεί ο σχηµατισµός φυσαλίδων υδρογόνου χρησιµοποιείται διοξείδιο του µαγνησίου και σκόνη άνθρακα. Όταν συνδέσουµε τους πόλους του στοιχείου µε ένα καλώδιο τότε το καλώδιο διαρρέεται από ρεύµα. Αυτό σχετίζεται µε τις χηµικές αντιδράσεις που συµβαίνουν στον ηλεκτρολύτη και τον ψευδάργυρο και έτσι έχουµε την κίνηση των ηλεκτρονίων από τον ψευδάργυρο προς την στήλη του άνθρακα. Το ηλεκτρικό στοιχείο δίνει ρεύµα µέχρι να χρησιµοποιηθεί όλος ο ηλεκτρολύτης, τότε λέµε ότι έχει εκφορτιστεί. Οι µπαταρίες των αυτοκινήτων είναι κυρίως συσσωρευτές µόλυβδου. Ο συσσωρευτής µόλυβδου, αποτελείται από µονωτικό δοχείο από γυαλί ή εβονίτη, το οποίο περιέχει διάλυµα θειικού οξέος (H 2 SO 4 ). Μέσα σ' αυτό το διάλυµα βυθίζονται δυο πλάκες από µόλυβδο(ρ6). Μετά από αρκετό χρόνο και οι δυο πλάκες καλύπτονται από ένα λευκό στρώµα από θειικό µόλυβδο (PbSO 4 ). Επειδή είναι όµοιες οι πλάκες δεν υπάρχει ανάµεσα τους τάση. Αν όµως φορτίσουµε το συσσωρευτή οξειδώνεται ο θειικός µόλυβδος που συνδέεται µε τον θετικό πόλο της ηλεκτρικής πηγής και µετατρέπεται σε διοξείδιο του µόλυβδου. Στην άλλη πλάκα ο θειικός µόλυβδος ανάγεται σε µόλυβδο (Pb). Στη συνέχεια αν ο συσσωρευτής Ο ηλεκτροµαγνητισµός 340

7 εκφορτιστεί µπορεί να δώσει ηλεκτρικό ρεύµα. Τότε σχηµατίζεται και στις δυο πλάκες του θειικός µόλυβδος (PbSO4). Κατά τη διάρκεια της φόρτισης στον συσσωρευτή δεν αποθηκεύεται φορτίο αλλά ενέργεια σε χηµική µορφή. Επίσης ο θετικός πόλος της συσκευής φόρτισης συνδέεται µε το θετικό πόλο του συσσωρευτή. Οι συσσωρευτές µόλυβδου χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Όταν δεν τους χρησιµοποιούµε πρέπει να τους φορτίζουµε και να συµπληρώνουµε το αποσταγµένο νερό που περιέχουν. Η φόρτιση της µπαταρίας του αυτοκινήτου γίνεται από τη γεννήτρια όταν το αυτοκίνητο κινείται. Ηλεκτρικές γεννήτριες Η παραγωγή όµως µεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζεται στη λειτουργία της γεννήτριας. Η κίνηση του περιστρεφόµενου µέρους της γεννήτριας µπορεί να γίνει είτε µε την πτώση του νερού, είτε µε την κίνηση του ανέµου, είτε µε τον ατµό που προέρχεται από τον βρασµό του νερού µε την καύση του πετρελαίου, του λιγνίτη του φυσικού αερίου κ. ά. Το περιστρεφόµενο µέρος της γεννήτριας είναι ένας ηλεκτροµαγνήτης µέσα σ' ένα µαγνητικό πεδίο. Λόγω της κίνησης του µέσα στο µαγνητικό πεδίο εµφανίζεται στα άκρα διαφορά δυναµικού που τη λέµε του ηλεκτρεγερτική δύναµη εξ' επαγωγής. Μεταβάλλεται η µαγνητική ροή που περνάει από τον ηλεκτροµαγνήτη και συνεπώς εµφανίζεται ηλεκτρικό ρεύµα. Συµβαίνει µετατροπή της κινητικής ενέργειας του ηλεκτροµαγνήτη σε ηλεκτρική ενέργεια. Σηµειώσεις Ο ηλεκτροµαγνητισµός 341

8 Οι ιδέες των µαθητών Αρκετοί ερευνητές έχουν µελετήσει τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των παιδιών για τον ηλεκτρισµό. Οι ερευνητές εξέτασαν τις αντιλήψεις των παιδιών παρατηρώντας τις προσπάθειες τους να ανάψουν µια ασύνδετη λάµπα, όταν τους δίνεται µπαταρία και καλώδια σύνδεσης. Πολλοί µαθητές απέτυχαν στο έργο αυτό και τυπικά παραδείγµατα των συνδέσεων που έκαναν φαίνονται στο σχήµα που ακολουθεί: Η βασική ιδέα που φέρνουν µαζί τους τα παιδιά στην αρχή της διδασκαλίας είναι ότι ένα κύκλωµα περιλαµβάνει µια µπαταρία, η οποία λειτουργεί ως "πηγή" και έναν "καταναλωτή" που είναι ένας λαµπτήρας ή ένας ηλεκτρικός κινητήρας. Η µπαταρία έχει αποθηκεύσει "ρεύµα", "ηλεκτρισµό", "ενέργεια", "ισχύ". Οι µαθητές µε τον όρο "ηλεκτρισµός" εννοούν αδιακρίτως ένα από τα παραπάνω. Γενικά οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι ιδέες των παιδιών για το ηλεκτρικό ρεύµα µπορούν να καταταγούν σε τέσσερις κατηγορίες ή µοντέλα (Κόκκοτας, 1999): 1.Στο πρώτο από αυτά τα µοντέλα, οι µαθητές θεωρούν πως µόνο το ένα καλώδιο είναι απαραίτητο. Πιστεύουν ότι το ρεύµα πηγαίνει από τη µπαταρία στο λαµπτήρα όπου και χρησιµοποιείται όλο. Πολλά παιδιά διατηρούν το µοντέλο αυτό ακόµα και στην περίπτωση που διαπιστώνουν ότι για να φωτοβολήσει ο λαµπτήρας χρειάζονται δυο καλώδια. Η δικαιολογία που προβάλλεται είναι ότι το δεύτερο καλώδιο "χρησιµοποιείται για ασφάλεια". 2. Όταν η µεγάλη πλειοψηφία των παιδιών πεισθεί, ότι για να φωτοβολήσει ο λαµπτήρας χρειάζονται δυο καλώδια, τότε για να δικαιολογήσει πώς το ηλεκτρικό ρεύµα κυκλοφορεί στο κύκλωµα, δέχεται το δεύτερο µοντέλο των "συγκρουόµενων ρευµάτων" που είναι πολύ συνηθισµένο σε παιδιά του ηµοτικού. 3. Στο τρίτο µοντέλο το ρεύµα θεωρείται ότι "καταναλώνεται" από το λαµπτήρα και έτσι υπάρχει λιγότερο ρεύµα στο καλώδιο που "γυρίζει Ο ηλεκτροµαγνητισµός 342

9 πίσω" στην µπαταρία. Μερικοί µαθητές αναµένουν ότι ένας δεύτερος λαµπτήρας θα φωτοβολεί λιγότερο από τον πρώτο όταν δυο λαµπτήρες είναι συνδεδεµένοι στο ίδιο κύκλωµα. Άλλοι φαντάζονται ότι οι λαµπτήρες µοιράζονται εξίσου το ρεύµα, αλλά και στις δύο περιπτώσεις, το ρεύµα "καταναλώνεται" από αυτούς. 4. Το τέταρτο µοντέλο που είναι και το επιστηµονικά σωστό, δείχνει ότι το ρεύµα είναι το ίδιο και στα δύο καλώδια. Το µοντέλο αυτό συναντάται σε πολύ µικρό αριθµό µαθητών. Είναι αξιοσηµείωτο ότι τα κυριότερα µοντέλα των παιδιών είναι µοντέλα "διαδοχικής φύσεως", κατά τα οποία κάτι που προέρχεται από την µπαταρία ταξιδεύει γύρω γύρω στο κύκλωµα και περνάει από τα καλώδια και τα άλλα µέρη του κυκλώµατος διαδοχικά. Οι µαθητές δεν κατανοούν ότι το κύκλωµα είναι ένα δυναµικό σύστηµα αλληλεξαρτώµενων στοιχείων, όπου µια αλλαγή σ' ένα στοιχείο µπορεί να φέρει αλλαγή σε άλλα στοιχεία του κυκλώµατος. Οι µαθητές εξετάζουν δηλαδή µεµονωµένα διάφορα τµήµατα του. Μπαταρίες Σε ότι αφορά τις αρχικές τους εµπειρίες για τις µπαταρίες, οι µαθητές συχνά τις θεωρούν σαν ένα µονοπολικό "δότη" ηλεκτρισµού. Γενικά, φαίνεται ότι τα παιδιά πιστεύουν ότι η µπαταρία είναι µια αποθήκη ηλεκτρισµού ή ενέργειας. Θεωρούν ότι διανέµει ένα σταθερό ρεύµα σε ένα κλειστό κύκλωµα, παρά ότι διατηρεί µια σταθερή τάση ή διαφορά δυναµικού. Στην πραγµατικότητα, οι µαθητές έχουν πολύ περιορισµένη αντίληψη για την έννοια της τάσης ή της διαφοράς δυναµικού. Η διαφορά δυναµικού θεωρείται ως το αποτέλεσµα του ηλεκτρικού ρεύµατος και όχι το αίτιο παραγωγής του. Ηλεκτρικό ρεύµα Οι µαθητές θεωρούν το ηλεκτρικό ρεύµα συνώνυµο µε τον ηλεκτρισµό και την ηλεκτρική ενέργεια. Φαίνεται ότι για τα παιδιά το ηλεκτρικό ρεύµα είναι σχεδόν ένα υλικό. Την αντίληψη ότι το ρεύµα ρέει µέσα σε ένα κύκλωµα τη συναντούν οι µαθητές πολύ συχνά όταν αρχίζουν να µελετούν τα κυκλώµατα και επειδή Ο ηλεκτροµαγνητισµός 343

10 αυτή η αντίληψη συσχετίζεται άµεσα µε τις διαισθητικές τους αντιλήψεις γίνεται στη συνέχεια πρωταρχική άποψη. Όταν εισάγεται η έννοια της τάσης, θεωρείται από τα παιδιά ως µια ιδιότητα του ρεύµατος και όχι τόσο µια αναγκαία προϋπόθεση για τη ροή του. Για τους µαθητές, η τάση θεωρείται ως η ισχύς ή "η δύναµη του ηλεκτρικού ρεύµατος". Ηλεκτρική αντίσταση Η πρωταρχική άποψη των µαθητών για την αντίσταση είναι ότι αυτή αποτελεί ένα είδος "εµποδίου", ένα φραγµό στη ροή του ηλεκτρικού φορτίου. Από τις έρευνες προκύπτει πως οι µαθητές θεωρούν ότι η αντίσταση επηρεάζει µόνο τα µέρη του κυκλώµατος που βρίσκονται "µετά από αυτήν" και συνδυάζουν την αντίληψη που έχουν για την αντίσταση µε την ιδέα του διαδοχικού µοντέλου για το κύκλωµα, στο οποίο το ρεύµα επηρεάζεται από το καθένα στοιχείο του κυκλώµατος διαδοχικά (R. Driver et al, 1998). Ηλεκτρική ενέργεια Οι µαθητές έχουν την τάση να αρχίζουν µε µια έννοια για τον ηλεκτρισµό σε ένα κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος που έχει το χαρακτήρα "οµπρέλας", µιας και οι έννοιες "ρεύµα", "ηλεκτρισµός", "ηλεκτρική ενέργεια" χρησιµοποιούνται αδιάκριτα και έχουν τις ιδιότητες της κίνησης, της αποθήκευσης και της κατανάλωσης. Η κατανόηση του ηλεκτρικού κυκλώµατος για τα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας περιλαµβάνει αρχικά τη διάκριση των εννοιών του ρεύµατος, της τάσης και της ενέργειας πριν συσχετιστούν αυτές σε ένα σύστηµα, στο οποίο η µεταφορά ενέργειας εξαρτάται από το ρεύµα, το χρόνο και τη διαφορά δυναµικού στην µπαταρία. Η αναπαράσταση των κυκλωµάτων σε σχέδια και διαγράµµατα Οι αναπαραστάσεις των κυκλωµάτων σε διαγράµµατα µένουν στην αντίληψη των παιδιών είτε ως εικόνες, είτε ως αφηρηµένες έννοιες. Είναι όµως φανερό ότι οι µαθητές συχνά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ένα κύκλωµα όταν το βλέπουν στην πραγµατικότητα. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να καταπιαστούν µε τα ηλεκτρολογικά υλικά και να φτιάχνουν τα δικά τους ασφαλή κυκλώµατα στην πράξη. Ο ηλεκτροµαγνητισµός 344

11 Βιβλιογραφία 1. Driver, E. Cuesne and A. Tiberghien (1993). Οι ιδέες των παιδιών στις Φυσικές Επιστήµες, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Τροχαλία 2. Driver, A. Squires, P. Rushworth, V. Wood-Robinson (1998) (επιµέλεια Π. Κόκκοτας). Οικοδοµώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστηµών, Τυπωθήτω, Αθήνα 3. Π. Κοκκοτα (1999). Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, Αθήνα 4. Σολωµονίδου Χ., Κακανά., "Ιδέες και αναπαραστάσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για τις ηλεκτρικές συσκευές και το ηλεκτρικό ρεύµα", Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τχ.28 (1998), σσ Σηµειώσεις Ο ηλεκτροµαγνητισµός 345

12 Σηµειώσεις Ο ηλεκτροµαγνητισµός 346

13 Φύλλο Εργασίας 1 Τα ηλεκτρικά κυκλώµατα ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να κατασκευάσουν ηλεκτρικό κύκλωµα στο οποίο τα λαµπάκια να συνδέονται σε σειρά. Να κατασκευάσουν ηλεκτρικό κύκλωµα στο οποίο τα λαµπάκια να συνδέονται παράλληλα. Να διαπιστώσουν τη διαφορετική φωτοβολία στα λαµπάκια τα οποία συνδέονται σε σειρά από αυτά που συνδέονται παράλληλα. Να διαπιστώσουν ότι η σύνδεση του ηλεκτρικού κυκλώµατος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού µας είναι παράλληλη. Υλικά 3 µπαταρίες των 4,5 V 6 λαµπάκια 3V µε τις βάσεις τους µονωτική ταινία διακόπτες ηλεκτρικού κυκλώµατος εισαγωγικός προβληµατισµός (σελ. 98) Σηµείωση: Τα υλικά της διπλανής στήλης αφορούν τα υλικά µιας οµάδας εργασίας TO απόσπασµα από τη Μαθητική εφηµερίδα προβληµατίζει τους µαθητές γιατί στην αυτοσχέδια γιρλάντα όταν καίγεται το ένα λαµπάκι δεν ανάβουν τα άλλα λαµπάκια ενώ στην γιρλάντα του εµπορίου στην ανάλογη περίπτωση τα λαµπάκια εξακολουθούν να φωτοβολούν. Οι µαθητές αφού κατασκευάσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωµα µε ένα λαµπάκι αναµένεται να σχεδιάσουν την κατασκευή. Ο ηλεκτροµαγνητισµός 347

14 Στη συνέχεια θα σχεδιάσουν την κατασκευή µε δυο λαµπάκια. παρατηρούµε (σελ. 99) Παρατηρούµε (σελ 100} Οι µαθητές συγκρίνουν την φωτοβολία στο πρώτο λαµπάκι του κυκλώµατος (που περιλαµβά νει ένα λαµπάκι) µε τη φωτοβολία για κάθε λαµπά- κι του δευτέρου κυκλώµατος (που περιλαµβάνει δύο λαµπάκια στη σειρά). Όταν οι µαθητές κατασκευάσουν και την πα ράλληλη σύνδεση συγκρίνουν τη φωτοβολία από το κάθε ένα λαµπάκι της σύνδεσης µε τη φωτοβο- λία στο λαµπάκι του ηλεκτρικού κυκλώµατος. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις δίνεται η δυνατότητα να συµπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα. Σύγκριση της φωτεινότητας στα λαµπάκια Ίδια φωτεινότητα στα λαµπάκια ιαφορετική φωτεινότητα στα λαµπάκια Πρώτου και δεύτερου κυκλώµατος Πρώτου και τρίτου κυκλώµατος εύτερου και τρίτου κυκλώµατος Ο ηλεκτροµαγνητισµός 348

15 Παρατηρούµε (σελ. 101) Οι µαθητές αναµένεται να προσέξουν ότι στησύνδεση σε σειρά η φωτοβολία στα λαµπάκια (είναι µικρότερη) διαφέρει από το λαµπάκι στο πρώτο κύκλωµα (κύκλωµα που υπάρχει ένα λαµπάκι).στην παράλληλη σύνδεση η φωτοβολία είναι ίδια µε το πρώτο κύκλωµα και ίδια ανάµεσα στα λαµπάκια. Στη συνέχεια µετά την κατασκευή των δυο κυκλωµάτων αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: Στην παράλληλη σύνδεση εάν αφαιρέσουν το ένα λαµπάκι τα υπόλοιπα είναι αναµµένα ενώ στη σύνδεση σε σειρά εάν αφαιρέσουν το µεσαίο λαµπάκι σβήνουν και τα υπόλοιπα. συµπεραίνουµε (σελ. 101) δραστηριότητα (σελ. 101) προβληµατισµός Με τη συζήτηση στην τάξη αναµένεται να συµπεράνουν ότι: Στη σύνδεση σε σειρά εάν αφαιρέσουν το λαµπάκι διακόπτουν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύ- µατος, οπότε δεν ανάβουν και τα υπόλοιπα λαµπάκια. Στην παράλληλη σύνδεση εάν αφαιρέσουν το µεσαίο λαµπάκι τα άλλα λαµπάκια συνδέονται κατ' ευθείαν µε τους πόλους της πηγής οπότε παραµένουν αναµµένα. Οι µαθητές αναµένεται να απαντήσουν ότι: Στη γιρλάντα του εµπορίου η σύνδεση των λαµπτήρων είναι παράλληλη ενώ στη δική τους γιρλάντα η σύνδεση είναι σε σειρά. Οι µαθητές αναµένεται να αναφέρουν ότι η σύνδεση των λαµπτήρων στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού µας είναι παράλληλη επειδή µόνον όταν έχουµε αυτή τη σύνδεση (σύµφωνα µε όσα έχουν ανακαλύψει) εάν καεί ένας λαµπτήρας, ή µία συσκευή δεν λειτουργεί. Οι υπόλοιποι λαµπτήρες και συσκευές παραµένουν σε λειτουργία. Ο ηλεκτροµαγνητισµός 349

16 Φύλλο Εργασίας 2 Το ηλεκτρικό κύκλωµα και οι µαγνήτες ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να ανακαλύψουν ότι ένας µαγνήτης όταν πλησιάζει τη µαγνητική βελόνα αυτή αποκλίνει. Να ανακαλύψουν ότι ο αγωγός όταν διαρρέεται από ρεύµα, και πλησιάζει τη µαγνητική βελόνα αυτή αποκλίνει. Να συµπεράνουν ότι ο αγωγός όταν διαρρέεται από ρεύµα συµπεριφέρεται ως µαγνήτης. Υλικά µπαταρία 9V 2 καλώδια µαγνητική βελόνα διακόπτης Σηµείωση: Τα υλικά της διπλανής στήλης αφορούν τα υλικά µιας οµάδας εργασίας Περιγραφή δραστηριοτήτων εισαγωγικός προβληµατισµός (σελ. 102) Στο εισαγωγικό κείµενο αναφέρεται ο Θαλής, ως κεντρικός ήρωας στο κεφάλαιο του ηλεκτρισµού που οι συµµαθητές του τον µιµούνται και πειραµατίζονται επαναλαµβάνοντας τα δικά του πειράµατα. Αναφέρεται επίσης µια τυχαία ανακάλυψη του Χανς Έρστεντ. θα γίνει αφορµή για συζήτηση για Ο ηλεκτροµαγνητισµός 350

17 πειραµατιζόµαστε (σελ. 102) παρατηρούµε (σελ. 103) παρατηρούµε (σελ. 103) συζητάµε στην τάξη (σελ. 1Ο3) εκφράζουµε τις απόψεις µας (σελ. 103) παρατηρούµε (σελ. 104) το πως παρατήρησε τη µαγνητική βελόνα να αποκλείνει. Το κείµενο αυτό, όπως και τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο κεφάλαιο, είναι απόσπασµα από την Ιστορία των Φ.Ε. και θα δώσει την ευκαιρία να συζητήσουν οι µαθητές την εξέλιξη των επιστηµονικών ιδεών. Στην πειραµατική δραστηριότητα θα πρέπει να πλησιάσουν το καλώδιο στη µαγνητική βελόνα που ισορροπεί και δείχνει τη διεύθυνση Β-Ν. Όταν πλησιάσουµε το καλώδιο του ηλεκτρικού κυκλώµατος που είναι κλειστό (διαρρέεται από ρεύµα) αποκλίνει η µαγνητική βελόνα. Όταν ανοίξουµε το διακόπτη. Η µαγνητική βελόνα επανέρχεται στην αρχική της θέση και ισορροπεί. Στην συζήτηση δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στο πότε αποκλίνει η µαγνητική βελόνα. ηλαδή όταν το κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα (ο διακόπτης είναι κλειστός) και πλησιάσουµε το καλώδιο στην µαγνητική βελόνα. Έτσι αναµένεται να θεωρήσουν το ηλεκτρικό ρεύµα ως αιτία αυτής της απόκλισης. Για την ερµηνεία της απόκλισης της µαγνητικής βελόνας είναι σχεδόν "απίθανο" οι µαθητές να αναφέρουν ότι µε τη ροή ηλεκτρικού ρεύµατος στο κύκλωµα δηµιουργείται γύρω από τον αγωγό µαγνητικό πεδίο. Για να διευκολυνθούν σ' αυτή την απάντηση πλησιάζουν και στη συνέχεια αποµακρύνουν ένα ραβδόµορφο µαγνήτη στη µαγνητική βελόνα. Οι µαθητές αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: Όταν πλησιάζουµε το ραβδόµορφο µαγνήτη στη µαγνητική βελόνα αυτή αποκλίνει ενώ όταν τον αποµακρύνουµε επανέρχεται στην αρχική της θέση. Ο ηλεκτροµαγνητισµός 351

18 συζητάµε στην τάξη (σελ. 104) δραστηριότητα σελ. W4 συµπεραίνουµε (σελ. 104) Οι µαθητές συζητούν για τη συµπεριφορά του ραβδόµορφου µαγνήτη στη µαγνητική βελόνα. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε τον αγωγό όταν πλησιάζει ή αποµακρύνεται από τη µαγνητική βελόνα. Εάν συγκρίνουν την συµπεριφορά του αγωγού µε τον µαγνήτη όταν τον πλησιάζουν ή τον απο- µακρύνουν από την µαγνητική βελόνα. Οι µαθητές αναµένεται να συµπεράνουν ότι: Ο αγωγός όταν πλησιάζει ή αποµακρύνεται από την µαγνητική βελόνα συµπεριφέρεται σαν ένας µαγνήτης και αποκλίνει την µαγνητική βελόνα. Σηµειώσεις Ο ηλεκτροµαγνητισµός 352

19 Φύλλο Εργασίας 3 Οι ηλεκτροµαγνήτες και τα πηνία ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να κατασκευάσουν ένα πηνίο Να κατασκευάσουν έναν ηλεκτροµαγνήτη Να ανακαλύψουν πως λειτουργεί το πηνίο και ο ηλεκτροµαγνήτης. Υλικά - Μέσα καλώδιο 50 εκ. µε κροκοδειλάκι µολύβι µαγνητική βελόνα ή πυξίδα µπαταρία 4,5 V καλώδια µε κροκοδειλάκια καρφοβελόνα µονωτική ταινία καρφίτσες διακόπτης Σηµείωση: Τα υλικά της διπλανής στήλης αφορούν µια οµάδα εργασίας Περιγραφή δραστηριοτήτων εισαγωγικός προβληµατισµός (σελ. 105) Συµπεραίνουµε (σελ 105) Σχετικά µε το εισαγωγικό κείµενο θα δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στη σκέψη του Θαλή να αντικαταστήσει το µαγνήτη µ' ένα ηλεκτρικό κύκλωµα και στην ανακάλυψη του Αµπέρ και του Στάρτζον. Οι µαθητές συζητούν µε την βοήθεια του δασκάλου τους για την εξέλιξη των επιστηµονικών ιδεών. Οι µαθητές ακολουθούν τα βήµατα της πειρα- µατικής δραστηριότητας, ενώ οι φωτογραφίες επίσης τους βοηθούν, να κατασκευάζουν ένα πηνίο. Ο ηλεκτροµαγνητισµός 353

20 παρατηρούµε (σελ. 106) Η µαγνητική βελόνα αποκλίνει περισσότερο όταν ο αγωγός είναι πηνίο δηλ. ο αγωγός γίνεται ισχυρότερος µαγνήτης όταν έχει κυλινδρικό, σπειροειδές σχήµα όπως ανακάλυψε ο Αµπέρ. Οι µαθητές αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: παρατηρούµε (σελ. 107) Η απόκλιση της µαγνητικής βελόνας είναι µεγαλύτερη στον ηλεκτροµαγνήτη απ' ότι στο πηνίο. Και στη συνέχεια τους δίνεται η δυνατότητα να συµπεράνουν ότι: συµπεραίνουµε (σελ. 107) κάνουµε υποθέσεις (σελ. 107) Ο ηλεκτροµαγνήτης είναι ισχυρότερος µαγνήτης από το πηνίο. Αναµένεται οι µαθητές να αναφέρουν ότι µε την αποσύνδεση του ενός άκρου του ηλεκτροµαγνήτη από τον πόλο της µπαταρίας η µαγνητική βελόνα ή η πυξίδα επανέρχεται στην αρχική της θέση. Οι µαθητές αφού εκτελέσουν το 4ο βήµα του πειράµατος δηλ. (αν ανοίξουν το διακόπτη) αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: Η µαγνητική βελόνα επανέρχεται στην αρχική της θέση και ισορροπεί. Σχετικά µε το 5ο βήµα του πειράµατος οι µαθητές αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: Αν πλησιάσουν τις καρφίτσες στον ηλεκτροµαγνήτη αυτές έλκονται. κάνουµε υποθέσεις (σελ. 108) Αναµένεται να υποθέσουν ότι αν ανοίξουν το διακόπτη ο; καρφίτσες δεν θα έλκονται από τον ηλεκτρο- µαγνήτη το οποίο στη συνέχεια το παρατηρούν. Αναµένεται να συµπεράνουν ότι ο ηλεκτροµαγνήτης έχει την ιδιότητα να έλκει µεταλλικά αντικείµενα µόνον όταν περνάει ηλεκτρικό ρεύµα από αυτόν. Αυτό βέβαια επιβεβαιώνεται και µε τις επιστηµονικές πληροφορίες. Ο ηλεκτροµαγνητισµός 354

21 Φύλλο Εργασίας 4 Οι ηλεκτροµαγνήτες ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να ανακαλύψουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ελκτική δύναµη του ηλεκτροµαγνήτη. Υλικά 4 µπαταρίες 4,5V καρφίτσες πλαστικό στυλό 2 καρφοβελόνες καρφοβελόνα µε διπλάσιο πάχος από την προηγούµενη 9 χάλκινα µονωµένα σύρµατα µήκους 50 εκ. καλώδια διακόπτες Σηµείωση: Τα παραπάνω υλικά αφορούν µια οµάδα εργασίας Περιγραφή δραστηριοτήτων εισαγωγικός προβληµατισµός (σελ. 109) εκφράζουµε τις απόψεις µας (σελ. 109) Στο εισαγωγικό κείµενο γίνεται αναφορά στον ηλεκτροµαγνήτη του Χένρι που είχε την δυνατότητα να σηκώνει µεγάλα βάρη. Θέτει επίσης και το ερώτηµα για το τι θα πρέπει να αλλάζει στον ηλεκτροµαγνήτη του ο Θαλής ώστε να σηκώνει µεγάλα βάρη δηλ. να αυξήσει την ελκτική του δύναµη. ίνει την αφορµή για περαιτέρω συζήτηση σχετικά µε την εξέλιξη των επιστηµονικών ιδεών και της Τεχνολογίας. Οι µαθητές ενδέχεται να αναφέρουν ότι αν τοποθετήσουν µια µεγαλύτερη σε πάχος καρφοβελόνα στην ηλεκτροµαγνήτη η ελκτική δύναµη του θα αυξηθεί. Είναι βέβαια πιο δύσκολο να συνδέσουν την αύξησης της ελκτικής δύναµης µε την αύξηση της τάσης λειτουργίας του ηλεκτρικού κυκλώµατος. Όταν κατασκευάσουν τα δυο πρώτα ηλεκτρικά Ο ηλεκτροµαγνητισµός 355

22 παρατηρούµε (σελ. 110) κυκλώµατα ελέγχουν την ελκτική δύναµη του ηλεκτροµαγνήτη σε σχέση µε το υλικό του πυρήνα του ηλεκτροµαγνήτη. Οι µαθητές αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: Ο ηλεκτροµαγνήτης που έχει τον πλαστικό στυλό ως πυρήνα δεν έλκει τις καρφίτσες, ενώ ο ηλεκτροµαγνήτης µε την καρφοβελόνα ως πυρήνα τις έλκει. ερώτηση (σελ, 110) συµπεραιίνου µε (σελ. 110) Αντικαθιστώντας τον πλαστικό στυλό µε µια καρφοβελόνα µε το διπλάσιο πάχος από την προηγουµένη καρφοβελόνα, οι µαθητές αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: Οι καρφίτσες που έλκει η καρφοβελόνα µε το µεγαλύτερο πάχος είναι περισσότερες από τις καρφίτσες που έλκει η καρφοβελόνα µε το µικρότερο πάχος. παρατηρούµε (σελ. 110) Ο ηλεκτροµαγνήτης µε τον πυρήνα που η καρφοβελόνα του έχει το µεγαλύτερο πάχος έλκει τις περισσότερες καρφίτσες. Οι µαθητές όταν κατασκευάσουν τα ηλεκτρικά κυκλώµατα που οι ηλεκτροµαγνήτες τους διαφέρουν στον αριθµό των σπειρών ελέγχουν την ελκτική δύναµη του ηλεκτροµαγνήτη σε σχέση µε τον αριθµό των σπειρών του. Αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: Ο ηλεκτροµαγνήτης µε τις περισσότερες σπείρες έχει και την µεγαλύτερη ελκτική δύναµη. παρατηρούµε (σελ. 111) Στην τρίτη περίπτωση συνδέουνε τρεις µπαταρίες(θετικός πόλος της µιας µπαταρίας µε τον αρνητικό πόλο της άλλης) στο ένα κύκλωµα και ελέγχουµε εάν η ελκτική δύναµη εξαρτάται από την τάση λειτουργίας του. Αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: Η ελκτική δύναµη στον ηλεκτροµαγνήτη είναι µεγαλύτερη όταν έχουµε περισσότερες Ο ηλεκτροµαγνητισµός 356

23 Με βάση τα παραπάνω πειράµατα οι µαθητές ανακάλυψαν από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ελκηστική δύναµη του ηλεκτροµαγνήτη. Έτσι ανα- µένεται να συµπεράνουν ότι: Η ελκτική δύναµη του ηλεκτροµαγνήτη εξαρτάται από το υλικό του πυρήνα του ηλεκτροµαγνήτη, τον αριθµό των σπειρών και την τάση λειτουργίας του ηλεκτρικού του κυκλώµατος. Οι µαθητές µε βάση όσα ανακάλυψαν θα προτείνουν στο Θαλή για να αυξήσει την ελκτική δύνα- µη στον ηλεκτροµαγνήτη του θα πρέπει να αυξήσει τον αριθµό των σπειρών, το πάχος της καρφοβελόνας και την τάση λειτουργίας του. Σηµειώσεις Ο ηλεκτροµαγνητισµός 357

24 Φύλλο Εργασίας 5 Οι εφαρµογές των ηλεκτροµαγνητών ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να κατασκευάσουν ένα ηλεκτρικό κουδούνι. Να διαπιστώσουν τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού κουδουνιού. Υλικά µεταλλική λίµα νυχιών διακόπτη ψαλίδι µπαταρία 4,5 V µεταλλικό κουτί αναψυκτικού µονωτική ταινία 2 καλώδια 1 5 εκ. χάλκινο µονωµένο σύρµα (3 µ) λαστιχάκι µεταλλική βίδα ένα κοµµάτι χαρτόνι καρούλι νήµατος πλαστελίνη Σηµείωση: Τα παραπάνω υλικά αφορούν µια οµάδα εργασίας Περιγραφή δραστηριοτήτων πειραµατιζό µαστε (σελ. 112) παρατηρούµε (σελ. 114) Στο χάλκινο µονωµένο σύρµα θα πρέπει να α- πογυµνώσουν τα άκρα του καλωδίου είτε µε τον να ξύσουν τα άκρα µ' ένα µαχαίρι είτε µε το να πλησιάσουν τα άκρα του σε φλόγα. Θα πρέπει επίσης να αφαιρέσουν το χρώµα µιας µικρής επιφάνειας του µεταλλικού κουτιού για να γίνει αγώγιµο το κουτί. Αναµένεται να παρατηρήσουν οι µαθητές ότι: Όταν κλείσουν το διακόπτη, ο ηλεκτροµαγνήτης Ο ηλεκτροµαγνητισµός 358

25 έλκει τη λίµα και διακόπτεται η ροή του ηλεκτρικού ρεύµατος στο κύκλωµα οπότε η λίµα επανέρχεται στην αρχική της θέση και καθώς εφάπτεται στο κουτί προκαλεί χτύπο. Στη συνέχεια κλείνει ξανά το κύκλωµα, ο ηλεκτροµαγνήτης έλκει τη λίµα κ.ο.κ. Αυτό επαναλαµβάνεται συνεχώς. Το χτύπηµα της λίµας στο κουτί δηµιουργεί τον ήχο στο κουδούνι. Σηµειώσεις Ο ηλεκτροµαγνητισµός 359

26 Φύλλο Εργασίας 6 Τα ηλεκτρικά στοιχεία οι µπαταρίες ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να κατασκευάσουν ηλεκτρικά στοιχεία. Να ανακαλύψουν τα µέρη από τα οποία αποτελείται ένα ξηρό ηλεκτρικό στοιχείο. Υλικά λεµόνι γυάλινο δοχείο µε νερό µεταλλική πλάκα χαλκού αλάτι µεταλλική πλάκα τσίγκου εκφορτισµένη µπαταρία στην οποία έχει γίνει µια τοµή 2 καλώδια µε κροκοδειλάκια µαγνητική βελόνα µονωτική ταινία Σηµείωση: Τα παραπάνω υλικά αφορούν µια οµάδα εργασίας Περιγραφή δραστηριοτήτων εισαγωγικός προβληµατισµός (σελ. 115) πειραµατιζόµαστε (σελ. 115) Στο εισαγωγικό κείµενο αναφέρεται η ανακάλυψη της πρώτης µπαταρίες από το Volta, ενώ υπάρχει και µία πρόταση για το πως µπορεί να φτιάξει, κάποιος εύκολα ένα ηλεκτρικό στοιχείο. Κατασκευάζουµε ένα ηλεκτρικό στοιχείο. Προτείνεται οι µαθητές για να παρατηρήσουν την απόκλιση της µαγνητικής βελόνας να πλησιάσουν εκείνη την περιοχή του καλωδίου που εφάπτονται τα κροκοδειλάκια. Αναµένεται να παρατηρήσουν και στη συνέχεια να δικαιολογήσουν την απάντηση τους. Ο ηλεκτροµαγνητισµός 360

27 Αποκλίνει η µαγνητική βελόνα. Οι µεταλλικές πλάκες το λεµόνι και τα καλώδια αποτελούν ηλεκτρικό κύκλωµα το οποίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα. Εξ αιτίας του ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό και ο οποίος συµπεριφέρεται σαν µαγνήτης αποκλίνει η µαγνητική βελόνα. πειραµατιζόµαστε (σελ. 116) παρατηρούµε (σελ. 117) Στη συνέχεια οι µαθητές κατασκευάζουν ένα άλλο ηλεκτρικό στοιχείο. Στη µαγνητική βελόνα πλησιάζουν το καλώδιο στην περιοχή που ενώνονται τα άκρα των δυο καλωδίων (στα κροκοδειλάκια). Αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: Η µαγνητική βελόνα δεν αποκλίνει. Αφού προσθέσουν οι µαθητές αλάτι στο νερό του δοχείου τους δίνεται η δυνατότητα να παρατηρήσουν ότι τώρα η µαγνητική βελόνα αποκλίνει, γεγονός το οποίο δικαιολογούν ότι: Το ηλεκτρικό κύκλωµα τώρα διαρρέεται από ρεύµα. Από τις επιστηµονικές πληροφορίες οι µαθητές διαπιστώνουν το ρόλο του ηλεκτρολύτη (αλατιού) στο ηλεκτρικό στοιχείο. Ο ηλεκτρολύτης αντιδρά χηµικά µε τα ηλεκτρόδια, τα αλλοιώνει και το κύκλωµα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα. δραστηριότητα (σελ. 117) Οι µαθητές µε την βοήθεια του δασκάλου «διαλύουν» µια µπαταρία, µε βάση τις πληροφορίες για τον τρόπο που ο Θαλής διέλυσε µια µπαταρία. Εάν η µπαταρία είναι φορτισµένη, την εκφορτίζουν µε το να συνδέσουν τους δυο πόλους της µε ένα καλώδιο. Τα ηλεκτρόδια της µπαταρίας που διαλύουν Ο ηλεκτροµαγνητισµός 361

28 είναι ο τσίγκος και ο άνθρακας και ηλεκτρολύτης το χλωριούχο αµµώνιο. Ο ηλεκτρολύτης σ' αυτή την µπαταρία είναι το χλωριούχο αµµώνιο που εµπλουτίζει ένα αδρανές υλικό. Στο ηλεκτρικό στοιχείο που κατασκεύασαν ο ηλεκτρολύτης είναι αλατόνερο. δραστηριότητα (σελ. 118) Συµπληρώνουν τον πίνακα Ηλεκτρόδιο 1 Ηλεκτρόδιο 2 µεταλλική πλάκα χαλκού µεταλλική πλάκα τσίγκου τσίγκος άνθρακας Ηλεκτρολύτης αλατόνερο χλωριούχο αµµώνιο Οι επιστήµονες ονοµάζουν τα στοιχεία της µπαταρίας ξηρά στοιχεία επειδή ο ηλεκτρολύτης δεν είναι υγρό (π.χ. αλατόνερο) όπως στα υγρά ηλεκτρικά στοιχεία. Σηµειώσεις Ο ηλεκτροµαγνητισµός 362

29 Φύλλο Εργασίας 7 Άλλες ηλεκτρικές πηγές Παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: * Να διαπιστώσουν τον τρόπο λειτουργίας ενός συσσωρευτή. * Να διαπιστώσουν τον τρόπο λειτουργίας µιας γεννήτριας. Υλικά γεννήτρια εργαστηρίου λαµπάκι 3 V ή λαµπάκι Lent καλώδια Σηµείωση: Τα παραπάνω υλικά αφορούν µια οµάδα εργασίας. Περιγραφή δραστηριοτήτων εισαγωγικός προβληµατισµός (σελ. 199) εκφράζουµε τις απόψεις µας (σελ. 119) οµαδική εργασία (σελ. 119) δραστηριότητα (σελ. 120) Στον εισαγωγικό προβληµατισµό ένα γεγονός από την καθηµερινή εµπειρία του µαθητή γίνεται αφορµή για να αναζητηθεί η σχέση ανάµεσα στην µπαταρία του αυτοκινήτου και του υγρού ηλεκτρικού στοιχείου που κατασκεύασαν, του ξηρού ηλεκτρικού στοιχείου που διέλυσαν. Οι µαθητές αναµένεται να εκφράσουν ότι: η µπαταρία είναι ένα υγρό ηλεκτρικό στοιχείο. Οι µαθητές παρατηρούν το εσωτερικό µέρος µιας µπαταρίας. Η µπαταρία του αυτοκινήτου αποτελείται από πολλά υγρά ηλεκτρικά στοιχεία. Η αρνητική πλάκα του ενός ηλεκτρικού στοιχείου συνδέεται µε την θετική πλάκα του επόµενου Ο ηλεκτροµαγνητισµός 363

30 απορία στη (σελ. 120) παρατηρούµε (σελ 121} στην τάξη (σελ. 121) ηλεκτρικού στοιχείου κ.ο.κ. Τα ηλεκτρικά στοιχεία συνδέονται στη σειρά οπότε η αρνητική πλάκα του πρώτου ηλεκτρικού στοιχείου δίνει τον αρνητικό πόλο της µπαταρίας ενώ η θετική πλάκα του τελευταίου στοιχείου τον θετικό πόλο της µπαταρίας. Στο ερώτηµα «Τι συµβαίνει και έχουµε ηλεκτρικό ρεύµα στο σπίτι µας» οι µαθητές απαντούν µε βάση όσα έχουν ανακαλύψει στο κεφάλαιο για την ενέργεια Περιγράφουν τις µετατροπές της ενέργειας που συµβαίνουν σ' ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Το νερό λόγω του ύψους του έχει δυναµική ενέργεια η οποία µετατρέπεται σε κινητική ενέργεια. Στη συνέχεια η κινητική ενέργεια του νερού µετατρέπεται σε κινητική ενέργεια της γεννήτριας και αυτή σε ηλεκτρική ενέργεια. Για την λειτουργία της γεννήτριας είναι προτιµότερο οι µαθητές να χρησιµοποιήσουν για το ηλεκτρικό κύκλωµα λαµπάκι λεντ επειδή, έχει πιο µικρή τάση λειτουργίας. Τραβούν απότοµα και γρήγορα το σκοινί της γεννήτριας. Αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: Με την περιστροφή του ηλεκτροµαγνήτη ανάβει το λαµπάκι του ηλεκτρικού κυκλώµατος. Η κινητική ενέργεια του χεριού µας µετατρέπεται σε κινητική ενέργεια του ηλεκτροµαγνήτη και αυτή στη συνέχεια σε ηλεκτρική ενέργεια του ηλε- κτρικού κυκλώµατος. Η περιστροφή του ηλεκτροµαγνήτη είναι υπεύθυνη για το άναµµα του λαµπτήρα. Το πρόβληµα µας στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειες είναι το «πώς θα κινηθεί ο ηλεκτροµαγνήτης». Σύµφωνα µε τις επιστηµονικές πληροφορίες θα επισηµάνουν ότι αυτό µπορεί να γίνει είτε µε την πτώση του νερού είτε µε την κίνηση του ανέµου κ.λ.π. Ο ηλεκτροµαγνητισµός 364

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.5 Εφαρμογές των αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων Λέξεις κλειδιά: σύνδεση σε σειρά, παράλληλη σύνδεση, κόμβος, κλάδος, αντίσταση, τάση. Υπάρχουν δυο τρόποι σύνδεσης των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

4 ΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ» 1. ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2. ΑΓΩΓΟΙ ΜΟΝΩΤΕΣ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

4 ΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ» 1. ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2. ΑΓΩΓΟΙ ΜΟΝΩΤΕΣ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ» 1. ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2. ΑΓΩΓΟΙ ΜΟΝΩΤΕΣ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ - 1 - ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

διαπιστώσουν πειραματικά τον σωστό τρόπο σύνδεσης ενός λαμπτήρα με τους πόλους μιας μπαταρίας σε ένα κύκλωμα Θεωρητικό υπόβαθρο

διαπιστώσουν πειραματικά τον σωστό τρόπο σύνδεσης ενός λαμπτήρα με τους πόλους μιας μπαταρίας σε ένα κύκλωμα Θεωρητικό υπόβαθρο (3α) Σύνδεση σε σειρά Στόχοι των δραστηριοτήτων Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: διαπιστώσουν πειραματικά τον σωστό τρόπο σύνδεσης ενός λαμπτήρα με τους πόλους μιας μπαταρίας σε ένα κύκλωμα φτιάχνουν

Διαβάστε περισσότερα

H Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Α Γ Ν Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ

H Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Α Γ Ν Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ H Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Α Γ Ν Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ Οι Μαγνήτες έχουν την ιδιότητα να έλκουν ορισμένα υλικά όπως ο σίδηρος, το κοβάλτιο και το νικέλιο, και σύνθετα αυτών όπως ο χάλυβας(ατσάλι),

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Μαγνητικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος

3.3 Μαγνητικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος 3.3 Μαγνητικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Μαγνητικό πεδίο Όλοι θα έχετε παρατηρήσει ότι οι μαγνήτες έλκουν σιδερένια αντικείμενα όπως καρφίτσες, συνδετήρες, ρινίσματα κ.ά. οι μαγνήτες ασκούν ελκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Π 3: Πηνίο Ηλεκτρομαγνήτης. Πείραμα. Όργανα Υλικά

Π 3: Πηνίο Ηλεκτρομαγνήτης. Πείραμα. Όργανα Υλικά 1 Π 3: Πηνίο Ηλεκτρομαγνήτης. Πείραμα Όργανα Υλικά Πλαστική σωλήνα πάχους 1 εκ. περίπου Καλώδιο μονωμένο 2 μ. περίπου, μονόκλωνο ψιλό Πυξίδα Μπαταρία 6 V Καλώδια με μπανάνες και κροκοδειλάκια Διακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Στην εικόνα βλέπεις δύο µικρά λαµπάκια, όπως αυτά που έχουν οι φακοί. Σε τι διαφέρουν αυτά τα λαµπάκια από τις λάµπες που.

Εισαγωγή. Στην εικόνα βλέπεις δύο µικρά λαµπάκια, όπως αυτά που έχουν οι φακοί. Σε τι διαφέρουν αυτά τα λαµπάκια από τις λάµπες που. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΠΟΤΕ ΑΝΑΒΕΙ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ; Εισαγωγή Στην εικόνα βλέπεις δύο µικρά λαµπάκια, όπως αυτά που έχουν οι φακοί. Σε τι διαφέρουν αυτά τα λαµπάκια από τις λάµπες που έχουµε στο σπίτι; Τα µικρά λαµπάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφάλαιο 2 - Ηλεκτρικό Ρεύμα Επιμέλεια: Αγκανάκης Παναγιώτης, Φυσικός https://physicscourses.wordpress.com/ Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ. 2.3: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡ. 2.3: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡ. 2.3: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Στόχοι: 1) Να διαπιστώσουν πειραµατικά ότι δύο αγωγοί από διαφορετικό υλικό έχουν και διαφορετική αντίσταση. 2) Να µετρούν την αντίσταση διπόλου από την τάση και την ένταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ. 3ο Γ/σιο Τρικάλων

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ. 3ο Γ/σιο Τρικάλων ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαυρομμάτη Ειρήνη - ΠΕ0401 3ο Γ/σιο Τρικάλων Σχολικό Έτος: 2014-2015 1ο ΠΕΙΡΑΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Κατασκευές στο εργαστήριο, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ :

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ : ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο : Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ: Να διαπιστώσουμε πειραματικά το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής και τους τρόπους παραγωγής ρεύματος από επαγωγή. Να μελετήσουμε ποιοτικά τους παράγοντες από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

35ο Μάθημα ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Μπορεί να είναι συνεχές, μπορεί να είναι εναλλασσόμενο

35ο Μάθημα ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Μπορεί να είναι συνεχές, μπορεί να είναι εναλλασσόμενο 35ο Μάθημα ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Μπορεί να είναι συνεχές, μπορεί να είναι εναλλασσόμενο Ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρικές πηγές, ηλεκτρικοί πόλοι, καλώδια, ηλεκτρικές συσκευές, συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 10+ ( * ) 10. Το Ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα Κίνδυνοι και "Ασφάλεια"

Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 10+ ( * ) 10. Το Ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα Κίνδυνοι και Ασφάλεια Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 10+ ( * ) 10. Το Ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα Κίνδυνοι και "Ασφάλεια" ( * ) + επιπλέον πληροφορίες, ιδέες και προτάσεις προαιρετικών πειραματικών δραστηριοτήτων, ερωτήσεις... Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 1. Από τι σωματίδια αποτελούνται τα άτομα σύμφωνα με τις απόψεις των Rutherford και Bohr;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 1. Από τι σωματίδια αποτελούνται τα άτομα σύμφωνα με τις απόψεις των Rutherford και Bohr; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γνωριμία με τη ηλεκτρική δύναμη. 1. Ποιες δυνάμεις λέγονται ηλεκτρικές; Λέμε τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ σωμάτων που έχουμε τρίψει προηγουμένως δηλαδή σωμάτων ηλεκτρισμένων. 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.3 Ηλεκτρική ενέργεια

Κεφ.3 Ηλεκτρική ενέργεια Κεφ.3 Ηλεκτρική ενέργεια Είναι αυτή που μεταφέρεται από τα φορτία (ηλεκτρόνια στους μεταλλικούς αγωγούς). Εμφανίζεται στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Εύκολα μεταφέρεται από τους τόπου «παραγωγής», στους τόπους

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 11. Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο-)κινητήρας

Φύλλο Εργασίας 11. Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο-)κινητήρας Φύλλο Εργασίας 11 Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο-)κινητήρας α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Αυτή η μαθηματική εξίσωση, με τα περίεργα σύμβολα, διδάσκεται στο πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η κατασκευή απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων με πηνίο, τροφοδοτικό, διακόπτη, ροοστάτη, λαμπάκια, γαλβανόμετρο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στατικός Ηλεκτρισμός Ηλεκτροσκόπιο. Διδακτικοί στόχοι:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στατικός Ηλεκτρισμός Ηλεκτροσκόπιο. Διδακτικοί στόχοι: Στατικός Ηλεκτρισμός Ηλεκτροσκόπιο Διδακτικοί στόχοι: 1. Να διαπιστώσουμε πειραματικά ότι με την τριβή κάποια σώματα φορτίζονται ηλεκτρικά. 2. Να ανακαλύψουμε πειραματικά ότι τα ομώνυμα ηλεκτρικά φορτία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry.

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry. Επαγόµενα πεδία Ένα µαγνητικό πεδίο µπορεί να µην είναι σταθερό, αλλά χρονικά µεταβαλλόµενο. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν το 1831 έδειξαν ότι ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο µπορεί να επάγει ΗΕΔ σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων.

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων. 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κοινή αιτία λειτουργίας μιας πολύ μεγάλης κατηγορίας συσκευών που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας ζωή, όπως ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας,

Διαβάστε περισσότερα

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3 Συνεχές ρεύµα 1) Έχουµε ένα σύρµα µήκους 1m. Συνδέουµε στα άκρα του τάση V=4V, οπότε διαρρέεται από ρεύµα έντασης 2Α. i) Κόβουµε ένα τµήµα από το παραπάνω σύρµα µε µήκος 40cm και στα άκρα του συνδέουµε

Διαβάστε περισσότερα

Όσο χρονικό διάστηµα είχε τον µαγνήτη ακίνητο απέναντι από το πηνίο δεν παρατήρησε τίποτα.

Όσο χρονικό διάστηµα είχε τον µαγνήτη ακίνητο απέναντι από το πηνίο δεν παρατήρησε τίποτα. 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Ε επ ). 5-2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γνωρίζουµε ότι το ηλεκτρικό ρεύµα συνεπάγεται τη δηµιουργία µαγνητικού πεδίου. Όταν ένας αγωγός διαρρέεται από ρεύµα, τότε δηµιουργεί γύρω του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΣΚΗΣΗ: ΜEΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΣΕΩΝ-ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ (Πρόταση ΕΚΦΕ) Τάξη.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΣΚΗΣΗ: ΜEΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΣΕΩΝ-ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ (Πρόταση ΕΚΦΕ) Τάξη. ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΜEΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΣΕΩΝ-ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ (Πρόταση ΕΚΦΕ) Όνοµα:. Ηµεροµηνία: Τάξη. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Να γνωρίσεις τα όργανα µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80 ΤΑΞΗ: Ε

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80 ΤΑΞΗ: Ε ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 80 ΤΑΞΗ: Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι το απλό ηλεκτρικό κύκλωµα; ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Οι µαθητές να: είναι σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΘΕΜΑ 4 Δύο όμοιοι αντιστάτες με αντίσταση R συνδέονται παράλληλα με κοινά άκρα Α, Β και κατά σειρά με το σύστημα αυτό συνδέεται τρίτος αντιστάτης αντίστασης R' με άκρα Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα ΓΓ/Μ1 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Φυσική για την Γ' Τάξη του Γυμνασίου 1. Το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 11. Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο-)κινητήρας

Φύλλο Εργασίας 11. Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο-)κινητήρας Φύλλο Εργασίας 11 Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο-)κινητήρας α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Αυτή η μαθηματική εξίσωση, με τα περίεργα σύμβολα, διδάσκεται στο πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΡΕΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΡΕΥΜΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕYΜΑ ΚΑΙ ΣYΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Συσκευές όπως: Ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας, ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, το ηλεκτρικό ψυγείο, η τηλεόραση, ο ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 B.1 Σ' έναν

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο-)κινητήρας

Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο-)κινητήρας Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο-)κινητήρας α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Αυτή η μαθηματική εξίσωση, με τα περίεργα σύμβολα, διδάσκεται στο πανεπιστήμιο. Στο δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 10 Το Ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα Κίνδυνοι και "Ασφάλεια"

Φύλλο Εργασίας 10 Το Ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα Κίνδυνοι και Ασφάλεια Φύλλο Εργασίας 10 Το Ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα Κίνδυνοι και "Ασφάλεια" α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Στις εικόνες φαίνονται πολλές ηλεκτρικές πηγές που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα διάφορα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία 8 Ηλεκτρικό κύκλωµα Ηλεκτρικό κύκλωµα Βασική θεωρία Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται κάθε διάταξη που αποτελείται από κλειστούς αγώγιμους «δρόμους», μέσω των οποίων μπορεί να διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα. Κλειστό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΣΙΟΥ 1. ΟΠΤΙΚΗ νάκλαση Διάθλαση μονοχρωματικής ακτίνας Κυρτοί και κοίλοι καθρέπτες Συγκλίνοντες αποκλίνοντες φακοί Διάθλαση ολική ανάκλαση σε πρίσμα παιτούμενα υλικά: Φακός ακτίνων λέιζερ, επίπεδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Δες στην εικόνα μια ηλεκτρική πηγή (μπαταρία) που συνήθως χρησιμοποιούμε για να κατασκευάσουμε ηλεκτρικά κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό Ρεύμα και Ηλεκτρικό Κύκλωμα

Ηλεκτρικό Ρεύμα και Ηλεκτρικό Κύκλωμα ΕΡΓΣΤΗΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΙΡΙ (ΕΚΦΕ ΝΙΚΙΣ) ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ηλεκτρικό Ρεύμα και Ηλεκτρικό Κύκλωμα Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις: Κατασκευή απλού κλειστού ηλεκτρικού κυκλώματος Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 12. Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια

Φύλλο Εργασίας 12. Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια Φύλλο Εργασίας 12 Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι (Και) Αυτή η μαθηματική εξίσωση διδάσκεται στο πανεπιστήμιο. Στο δημοτικό σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 10-0133.indb 93 25/2/2013 3:34:34 μμ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 10-0133.indb 93 25/2/2013 3:34:34 μμ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 10-0133.indb 93 25/2/2013 3:34:34 μμ 94 ΦΕ1: ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Σίγουρα κάποια στιγμή έχεις νιώσει κι εσύ ένα μικρό «τίναγμα», καθώς βγάζεις ένα μάλλινο πουλόβερ ή καθώς ακουμπάς την πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Ονοματεπώνυμο Καθηγήτρια: Εγγλεζάκη Φρίντα Βαθμός Γ Γυμνασίου Τμήμα Ημερομηνία ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Όργανα που θα χρησιμοποιήσεις στις ασκήσεις Ηλεκτρικό στοιχείο (κοινή μπαταρία)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 100. Μαγνητικό πεδίο

Θέµατα Εξετάσεων 100. Μαγνητικό πεδίο Θέµατα Εξετάσεων 100 Μαγνητικό πεδίο 1) Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός ρευµατοφόρου σωληνοειδούς: α) είναι κάθετη στον άξονά του β) είναι µηδέν γ) είναι παράλληλη στον άξονά του δ) σχηµατίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Ένα ραδιόφωνο αυτοκινήτου διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα έντασης I = 0,3 Α. Να υπολογίσετε: α. το φορτίο που διέρχεται µέσα από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Φύλλο Εργασίας Τα τρία βασικά πειράματα του ηλεκτρομαγνητισμού - Εφαρμογές

ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Φύλλο Εργασίας Τα τρία βασικά πειράματα του ηλεκτρομαγνητισμού - Εφαρμογές ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ενότητα Ηλεκτρομαγνητισμός Φύλλο Εργασίας Τα τρία βασικά πειράματα του ηλεκτρομαγνητισμού - Εφαρμογές Φυσική Β Λυκείου Γενικής Παιδείας Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Α) ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ Διαθέτεις : Ένα γαλβανόμετρο μηδενός Πηνίο 1200 σπειρών Πηνίο 600 σπειρών Ισχυρό ραβδόμορφο μαγνήτη Καλώδια Φτιάξε το κύκλωμα της εικόνας. Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Μπαταρία Α 1. Θερμική. 2. Ακτινοβολία. Γεννήτρια Β. Θερμοστοιχείο Δ. 4. Χημική

Μπαταρία Α 1. Θερμική. 2. Ακτινοβολία. Γεννήτρια Β. Θερμοστοιχείο Δ. 4. Χημική 1. Σημειώστε με Σ και Λ για τις σωστές και λάθος προτάσεις. a. Οταν λέμε «κλείσε το φως» εννοούμε «δημιούργησε ανοιχτό κύκλωμα». b. Οταν σε ένα κύκλωμα ο διακόπτης είναι κλειστός τότε υπάρχει ρεύμα. c.

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ

Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Γεννήτριες ΣΡ Κινητήρες ΣΡ Τα βασικά τμήματα μίας ΜΣΡ είναι ο στάτης και ο δρομέας Προορισμός του στάτη είναι: Να στηρίζει την ηλεκτρική μηχανή Να δημιουργεί καθορισμένη μαγνητική ροή στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι πολύ δύσκολο να γίνει η κατασκευή της παρακάτω εικόνας.

Δεν είναι πολύ δύσκολο να γίνει η κατασκευή της παρακάτω εικόνας. 1 Π 3: Βραχυκύκλωμα Ασφάλειες Εισαγωγικό ερέθισμα Διατύπωση υποθέσεων Πώς προστατευόμαστε από τα βραχυκυκλώματα; Ηλεκτρικό κύκλωμα Σύμβολο ασφάλειας Πείραμα Δεν είναι πολύ δύσκολο να γίνει η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ: Πω πω δύσκολη η Φυσική!!!! Μπορεί κάποιος να µου τα κάνει λιανά µήπως και καταλάβω κάτι;;;; ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ;;;;;; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ: Μια παλιά

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο.

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο. 1. Από μια διατομή ενός μεταλλικού αγωγού διέρχονται 2,25 10 ηλεκτρόνια / δευτερόλεπτο. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. [Απ. 0,36 μα] 2. Ρεύμα 5 Α διαρρέει αγωγό για 4 min. α) Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού 2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα Το ηλεκτρικό ρεύμα ξέρουμε ότι είναι η προσανατολισμένη κίνηση φορτίων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ένα σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται από τον πομπό, το δίαυλο (κανάλι) μετάδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1 έως 4 επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1 έως 4 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις 1 έως 4 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 1. Προσανατολισμένη κίνηση σημαίνει: a. Ατακτη κίνηση. b. Κίνηση προς μία κατεύθυνση. c. Κίνηση προς κάθε κατεύθυνση. d. Μία ευθύγραμμη κίνηση. 2. Στους

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:.

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:. Θέμα 1ο Δύο μαθητές βυθίζουν για λίγο το χέρι τους στο νερό των δοχείων Α και Β, ο ένας στο Α και ο άλλος στο

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια

Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι (Και) Αυτή η μαθηματική εξίσωση διδάσκεται στο πανεπιστήμιο. Στο δημοτικό σχολείο την έχετε εκφράσει

Διαβάστε περισσότερα

1. Στατικός Ηλεκτρισµός

1. Στατικός Ηλεκτρισµός 1) Τα πρώτα πειράµατα της χρονιάς. 1. Μπορείτε να ερµηνεύσετε τις παρακάτω πειραµατικές παρατηρήσεις; B Α Γυάλινη ράβδος i) Μια αφόρτιστη µεταλλική ράβδος κρέµεται όπως στο σχήµα από µονωτικό νήµα και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις

Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις Στοιχεία θεωρίας: ένα σώµα µπορούµε να το φορτίσουµε µε τους ακόλουθους τρεις τρόπους: 1) Με τριβή, τρίβοντας την επιφάνειά του µε κάποιο κατάλληλο σώµα όπως πλαστικό ή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα: 1) Πώς νομίζεις ότι στερεώνονται τα σημειώματα στο ψυγείο;

ΦΥΣΙΚΑ Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα: 1) Πώς νομίζεις ότι στερεώνονται τα σημειώματα στο ψυγείο; ΦΥΣΙΚΑ Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα: 1) Πώς νομίζεις ότι στερεώνονται τα σημειώματα στο ψυγείο; Με αφορμή την παραπάνω εικόνα, φαντάσου ότι σου δίνουν δύο ράβδους. Η μία από τις δύο είναι μαγνήτης, η

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα

2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό Ρέυμα 2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα 1. Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες του ηλεκτρισμού συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Το ηλεκτρικό ρεύμα συνδέεται με τις θεμελιώδεις έννοιες του ηλεκτρισμού:

Διαβάστε περισσότερα

34ο Μάθημα ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ

34ο Μάθημα ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ 34ο Μάθημα ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ Αρνητικά ηλεκτρικά φορτία μπορεί να κινούνται εύκολα και γρήγορα μέσα στους αγωγούς Τι συμβαίνει στα σώματα όταν ηλεκτρίζονται; Οι επιστήμονες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµαγνητισµός 2

Ηλεκτροµαγνητισµός 2 Ηλεκτροµαγνητισµός. 1) Για το µεγάλου µήκους αγωγό του σχήµατος να σχεδιάστε, µια µαγνητική γραµµή που να διέρχεται από το σηµείο Α καθώς και την ένταση του µαγνητικού πεδίου στο σηµείο Γ. Τα σηµεία Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 00 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών

2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό Ρεύμα 2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών 1. Τι είναι η ισοδύναμη αντίσταση; Γενικά ονομάζουμε σύστημα (συνδεσμολογία) αντιστατών ένα σύνολο αντιστατών που τους έχουμε συνδέσει με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Από τι αποτελείται ένας πυκνωτής

Από τι αποτελείται ένας πυκνωτής Πυκνωτές Οι πυκνωτές είναι διατάξεις οι οποίες αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο. Xρησιµοποιούνται ως «αποθήκες ενέργειας» που µπορούν να φορτίζονται µε αργό ρυθµό και µετά να εκφορτίζονται ακαριαία, παρέχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗ (ΧΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ) Πρόβλημα: Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη δύναμη έλξης ενός ηλεκτρομαγνήτη; Υποθέσεις: Η δύναμη έλξης του ηλεκτρομαγνήτη αυξάνεται εάν : 1. Αυξήσουμε τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Β Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Β _005 Β.1 Διαθέτουμε μια ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική

Διαβάστε περισσότερα

όπως 1,5 Volt 4,5 Volt 9 Volt 12 Volt και

όπως 1,5 Volt 4,5 Volt 9 Volt 12 Volt και Κατασκευή Ηλεκτρικής Στήλης από απλά υλικά 1 ο κεφάλαιο Ανάλυση της τεχνολογικής ενότητας που ανήκει η κατασκευή Ενέργεια είναι µια από τις πιο δύσκολες έννοιες της φυσικής. παράλληλα όµως εµφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. Θέµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. Θέµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Ένα πρωτόνιο και ένας πυρήνας ηλίου εισέρχονται σε οµογενές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Βασική θεωρία. Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρονίων ή γενικότερα φορτισμένων σωματιδίων.

Βασική θεωρία. Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρονίων ή γενικότερα φορτισμένων σωματιδίων. 7 Το ηλεκτρικό ρεύµα Βασική θεωρία Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν όλες οι «μαγικές» συσκευές, όπως ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, το ηλεκτρικό ψυγείο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η τηλεόραση, ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρικές δυνάμεις ασκούνται από απόσταση.

Οι ηλεκτρικές δυνάμεις ασκούνται από απόσταση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο Ο ηλεκτρισμός ήταν γνωστός από την αρχαιότητα. Ο Θαλής ο Μιλήσιος, σπουδαίος φυσικός φιλόσοφος και μαθηματικός που έζησε στην Ιωνία της Μικρός Ασίας τον 6ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4.

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. 1) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε σειρά, ενώ ένας τρίτος αντιστάτης R 3 = 3 Ω είναι συνδεδεμένος παράλληλα με το σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R

Διαβάστε περισσότερα

3ΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ» ΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΗ; ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΙΔΗ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

3ΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ» ΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΗ; ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΙΔΗ ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΩΝ 3ο Εργαστήριο Μαγνητισμός ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3ΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ» 1. ΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΗ; 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 3. ΕΙΔΗ ΜΑΓΝΗΤΩΝ 4. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΩΝ -1-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 1. Οι δυναμικές γραμμές ηλεκτροστατικού πεδίου α Είναι κλειστές β Είναι δυνατόν να τέμνονται γ Είναι πυκνότερες σε περιοχές όπου η ένταση του πεδίου είναι μεγαλύτερη δ Ξεκινούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις χημείας στις ιδιότητες οξέων και βάσεων

Εργαστηριακές ασκήσεις χημείας στις ιδιότητες οξέων και βάσεων ΕΚΦΕ Δωδεκανήσου Γυμνάσιο Ιαλυσού Τάξη Γ Εργαστηριακές ασκήσεις χημείας στις ιδιότητες οξέων και βάσεων Β.Βελεχέρης ΕΚΦΕ Δωδεκανήσου Γυμνάσιο Ιαλυσού Τάξη Γ Εργαστηριακές ασκήσεις χημείας στις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 - Μελέτη της ηλεκτρόλυσης CuSO 4 ΑΣΚΗΣΗ 8. Μελέτη της ηλεκτρόλυσης CuSO 4

ΑΣΚΗΣΗ 8 - Μελέτη της ηλεκτρόλυσης CuSO 4 ΑΣΚΗΣΗ 8. Μελέτη της ηλεκτρόλυσης CuSO 4 ΑΣΚΗΣΗ 8 Μελέτη της ηλεκτρόλυσης CuSO 4 Συσκευές: Ένα τροφοδοτικό συνεχούς τάσης, ένα αμπερόμετρο, ένα χρονόμετρο και ένα βολτάμετρο. Το βολτάμετρο ή κουλομβόμετρο αποτελείται από ένα γυάλινο δοχείο που

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο Ηλεκτρισμένα σώματα 1.1 Ποια είναι ; Σώματα (πλαστικό, γυαλί, ήλεκτρο) που έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Α.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Ο μετασχηματιστής είναι μια ηλεκτρική διάταξη που μετατρέπει εναλλασσόμενη ηλεκτρική ενέργεια ενός επιπέδου τάσης

Διαβάστε περισσότερα