ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ"

Transcript

1 TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΗΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΣ ΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΥΤΙΛΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕΑΣ ΦΩΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑ IANOYAΡΙΟΣ 2003

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας 1.1. Εθνική Νοµοθεσία Κοινοτική Νοµοθεσία 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 47 Συµµόρφωση & Εφαρµογή των Π.Ο. καθώς και έλεγχος νοµιµότητας πάσης φύσεως εκτελεστών διοικητικών πράξεων (αδειοδοτήσεων), σε σχέση µε το Σύνταγµα και τις αποφάσεις του ΣτΕ 2.1. Βιώσιµη Ανάπτυξη και ιεύρυνση του προστατευτικού 47 πεδίου του άρθρου 24 1 του Συντάγµατος στην πρόσφατη νοµολογία του ΣτΕ Η νοµολογία του ΣτΕ µέχρι το Η νοµολογία του ΣτΕ µετά το 1992-Βιώσιµη ανάπτυξη Ευπαθή Οικοσυστήµατα Η προσωρινή δικαστική προστασία στις περιβαλλοντικές διαφορές Συνταγµατική Θεµελίωση Προϋποθέσεις αναστολής εκτελέσεως Επικίνδυνες ραστηριότητες και αστικό δίκαιο του περιβάλλοντος Προστασία µε βάση της διατάξεις για την προστασία της 74 προσωπικότητας (ΑΚ 57,59) σε συνδυασµό µε τους κανόνες περί πραγµάτων εκτός συναλλαγής Προστασία µε βάση τις διατάξεις για την προστασία της 76 κυριότητας και της νοµής σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του γειτονικού δικαίου, ιδίως περί εκποµπών 2.5.Προστασία µε βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξιών του Α.Κ Προστασία µε βάση το άρθρο 99 του Ν.1650/86 για το περιβάλλον Προστασία µέσω της ρήτρας περί καταχρήσεως δικαιώµατος 82 (Α.Κ 281) δια της οποίας εισάγεται στο ιδιωτικό δίκαιο η αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης 2.8.Προστασία µέσω των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου Νοµολογία των πολιτικών δικαστηρίων Περιορισµοί της ιδιοκτησίας Το πολεοδοµικό κεκτηµένο Περιβαλλοντική Ηθική και Αρχές 91

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ιαδικασία έγκρισης Π.Ο. και τροποποιήσεις στο θεσµικό 94 πλαίσιο λόγω πρόσφατης νοµολογίας 3.1. Προέγκριση χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα 94 µε την ΚΥΑ 69269/5387/90 Κριτήρια Χωροθέτησης 3.2. ιαδικασία έγκρισης Π.Ο. έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα 105 µε την ΚΥΑ 69269/5387/ Νέα Νοµοθεσία για το περιβάλλον (Ν.3010) Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και 112 Αξιολόγηση (Παλιά Προέγκριση Χωροθέτησης) έργων και δραστηριοτήτων ιαδικασία Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 114 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Ακυρωτικές και µη αποφάσεις του ΣτΕ σε σχέση µε χωροθετήσεις 122 έργων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο Επισκόπηση της ειδησεογραφίας για προβλήµατα χωµατερών (2003) 144 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο Οικονοµική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος 162 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο Συµπεράσµατα - Προτάσεις 175 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 178 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατάλογος Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών Όρων Ενδεικτικών Έργων

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται ανασκόπηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και επιχειρείται να γίνει µια καταρχήν κρίση της συµµόρφωσης της εφαρµογής των αποφάσεων έκδοσης των Περιβαλλοντικών Όρων καθώς και έλεγχος της νοµιµότητας πάσης φύσεως εκτελεστών διοικητικών πράξεων σε σχέση µε το Σύνταγµα και τις αποφάσεις του ΣτΕ. Παρατίθεται λεπτοµερώς η διαδικασία έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο λόγω της πρόσφατης νοµολογίας. Παράλληλα έγινε µια προσπάθεια συγκέντρωσης και παρουσίασης των σηµαντικότερων ακυρωτικών και µη αποφάσεων του ΣτΕ σε σχέση µε τις χωροθετήσεις διαφόρων έργων, µε έµφαση στα Ολυµπιακά Έργα. Τέλος, για την πληρότητα του εγχειρήµατος, έγινε επισκόπηση της ειδησεογραφίας του τρέχοντος έτους για προβλήµατα που αφορούν τα στερεά απόβλητα και ιδιαίτερα θέµατα που σχετίζονται µε τις χωροθετήσεις και τη λειτουργία των χωµατερών, λόγω της προφανούς σηµασίας τους για τη δηµόσια υγεία αλλά και την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος.

5 ABSTRACT In the present study, the environmental legislation is being reviewed and the compliance of the application of the decisions concerning the Environmental Terms is being criticized, in addition to the audit of the legitimacy of any kind of executable administrative acts in relation to the Constitution and the decisions of the Council of the State. The procedure of the approval of the Environmental Terms is being presented in detail, according to the alteration in the present legal frame to the current jurisprudence. In parallel, it is been attempted to collect and present the major annulling and nonannulling decisions of the Council of the State, related to the placement of several works, the Olympic Games in particular. Finally, to complete the present study, we tried to review the current news, concerning the problems arising from the management of the solid wastes and particularly the operation of the rubbish dumps, due to their obvious importance for the public health and also the essential protection of the environment.

6 Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία εξέλιξη που παρουσίασε η τεχνολογική και οικονοµική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασµό µε την αστικοποίηση, τη βιοµηχανοποίηση και την υπερκατανάλωση οδήγησε στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Αυτό είχε ως συνέπεια την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών οµάδων και την ανάγκη διαµόρφωσης, κατά την τελευταία εικοσαετία, του νοµικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος. Τη βάση των σχετικών διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί το άρθρο 24 του Συντάγµατος, το οποίο µετά την πρόσφατη τροποποίησή του ορίζει ότι η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος δεν αποτελεί µόνο υποχρέωση του Κράτους αλλά και δικαίωµα του καθενός. Για τη δε διαφύλαξή του, το κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα, στο πλαίσιο πάντα της αρχής της αειφορίας, η οποία κατοχυρώνεται πλέον συνταγµατικά. Η τροποποίηση αυτή κινήθηκε στο πνεύµα της σύγχρονης περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. και βασίζεται στις αρχές της πρόληψης και επανόρθωσης αλλά και της προφύλαξης, η οποία εισήχθη στη δεκαετία του 90 ως πρόσθετος στόχος, µε σκοπό την πρόληψη ακόµη και στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει επιστηµονική βεβαιότητα ως προς τις επιπτώσεις, εφόσον αυτές αναµένεται να είναι σοβαρές και µη αναστρέψιµες. Αν και µε το Π 1180/81 θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση εκπόνησης ΜΠΕ για ορισµένες κατηγορίες βιοµηχανιών, το πρώτο θεσµικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος αποτέλεσε ο Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3010/02. Με τον νόµο αυτό διευρύνθηκε η υποχρέωση εκπόνησης ΜΠΕ και θεσπίστηκαν η λειτουργία κλιµακίων ελέγχου/προστασίας περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) ανά Νοµαρχία, η ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης των περιβαλλοντικών συνθηκών και η επιβολή προστίµων. Η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η διαδικασία προσδιορισµού των πιο σηµαντικών συνεπειών των αναπτυξιακών έργων στο περιβάλλον. Στην ουσία, δηλαδή αυτό που περιλαµβάνει η διαδικασία αυτή είναι η µελέτη της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος, η πρόβλεψη των πιο πιθανών επιπτώσεων 1

7 Εισαγωγή και η εξεύρεση λύσεων για την αποφυγή των αρνητικών συνεπειών του υπό εξέταση έργου. Με τις ΚΥΑ 69269/90, 69728/96 και , /97 έχει προχωρήσει αρκετά η εφαρµογή του και έχουν δοθεί τεχνικές προδιαγραφές για την εκπόνηση ΜΠΕ. Με την ΚΥΑ 75308/90 καθορίζεται ο τρόπος ενηµέρωσης των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόµενο της ΜΠΕ του έργου ή της δραστηριότητας. Με τον Ν.2242/94 θεσπίστηκε το σώµα ελεγκτών για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο όµως δεν συστάθηκε και δεν δραστηριοποιήθηκε µέχρι σήµερα. Ο Ν.1337/83 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.2508/97 θέτει τις βάσεις του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, το οποίο περιέχει τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις για την ανάπτυξη ή αναµόρφωση της οικιστικής περιοχής. Στο εθνικό δίκαιο έχουν ενσωµατωθεί και µια σειρά κανονισµών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος. 2

8 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας 1.1. Εθνική Νοµοθεσία Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΙ 1. Ν.1561/85 (Φ.Ε.Κ. 148Α/85) Ρυθµιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης 2. Ν 1650/86 (Φ.Ε.Κ. 160Α/86) Για την προστασία του περιβάλλοντος. 3. Ν (Φ.Ε.Κ. 1 βτα/84) Πολεοδόµηση Περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Zώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού δοµηµένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. ΠΡΟΕ ΡΙΚΑ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1. Π /81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/81) Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει. 2. Π.. 28/83 (Φ.Ε.Κ. 9Α/83) Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανοµαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων. 3

9 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1. Κ.Υ.Α /272/88 (Φ.Ε.Κ. 126Β/88) Καθορισµός µέτρων και περιορισµών για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισµένες βιοµηχανικές δραστηριότητες (Οδηγία SEVESO). 2. Κ.Υ.Α. 5838β/3363/88 (Φ.Ε.Κ.638Β/88) Τρόπος όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίµων του άρθρου 30 Ν.1650/ Κ.Υ.Α /6367/90 (Φ.Ε.Κ. 678Β/80) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών (Μ.Π.Ε.), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (Ε.Μ.Π.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 1650/ Κ.Υ.Α /5512/90 (Φ.Ε.Κ. 681Β/80) Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και ραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/ Υ.Α /3670/91 (Φ.Ε.Κ. 541Β/91) Καθορισµός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης των σχεδίων των Προεδρικών ιαταγµάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν. 1650/ Κ.Υ.Α /93 (Φ.Ε.Κ. 390Β/93) Μεταβίβαση αρµοδιότητας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή δραστηριότητες της Πρώτης (Α) Κατηγορίας έργων ή δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του Ν. 1650/86 στους Νοµάρχες (καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε µε την Κ.Υ.Α /94). 7. Κ.Υ.Α /93 (Φ.Ε.Κ. 1388/93) Καθορισµός αντιστοιχίας της κατάταξης των βιοµηχανικών βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της Κ.Υ.Α /90 µε την αναφερόµενη στις πολεοδοµικές ή και σε άλλες διατάξεις διάκριση των δραστηριοτήτων σε χαµηλή, µέση και υψηλή όχληση. 8. K.Υ.Α /93 (Φ.Ε.Κ. 532Β/83) Τροποποίηση και συµπλήρωση της 18187/272/1988 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Καθορισµός µέτρων και περιορισµών για την αντιµετώπιση 4

10 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισµένες βιοµηχανικές δραστηριότητες (Β 126) 9. Κ.Υ.Α. 1661/94 (Φ.Ε.Κ.786Β/94) Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων της υπ αριθµ /5387 Κοινής Απόφασης Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Τουρισµού (Τουριστικές Εγκαταστάσεις). 10. Κ.Υ.Α /94 (Φ.Ε.Κ. 871Β/94) Μεταβίβαση αρµοδιότητας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένες δραστηριότητες και έργα της πρώτης (Α) κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 στους Νοµάρχες. 11. Κ.Υ.Α. 377/96/95 (Φ.Ε.Κ. 18Β/95) Τρόπος, όργανα και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων από πρόστιµα που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9 του άρθρου 3 του Ν. 2242/94 (Λογ/σµός Πράσινο Ταµείο). 12. Κ.Υ.Α /95 (Φ.Ε.Κ. 541Β/95) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή δραστηριότητες της (α ) κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών της Χώρας, εξαιρουµένης της Περιφέρειας Αττικής (Πτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις). 13. Κ.Υ.Α /95 (Φ.Ε.Κ. 7558/95) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένες δραστηριότητες της (α ) κατηγορίας του Ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών της Χώρας, εξαιρουµένης της Περιφέρειας Αττικής (Τουριστικές Εγκαταστάσεις). 14. Κ.Υ.Α /95 (Φ.Ε.Κ. 811Β/95) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένες δραστηριότητες της (α ) κατηγορίας του Ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών της Χώρας, εξαιρουµένης της Περιφέρειας Αττικής (Οδικά έργα). 15. Κ.Υ.Α /95 (Φ.Ε.Κ. 821Β/95) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένες δραστηριότητες της (α ) κατηγορίας του Ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών της Χώρας (Βιολογικοί Καθαρισµοί). 5

11 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 1. Εγκύκλιος 80972/3362/ Νόµος 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος. 2. Εγκύκλιος 24/76268/3964/ ιευκρινίσεις για την υπ αριθµ /5387/ Κ.Υ.Α. και το υπ αριθµ. 28/ Π. /γµα. (καταργήθηκε µε την Εγκύκλιο 35/95). 3. Εγκύκλιος 17/59862/1687/ Οδηγίες για την εφαρµογή διατάξεων της Κ.Υ.Α /5387/ Εγκύκλιος 31/68241/2655/ Οδηγίες για την εφαρµογή διατάξεων της Κ.Υ.Α /5387/ Εγκύκλιος 17/57963/1664/ Προέγκριση Χωροθέτησης σε γήπεδα που υφίστανται ήδη κατασκευασµένα µη νόµιµα κτίρια. 6. Εγκύκλιος 35/68523/3299/ ιευκρινίσεις για την Κ.Υ.Α /5387/90 και το Π.. 28/93. 6

12 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας ΙΙ. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 2052/92 (Φ.Ε.Κ. 94Α/92) Μέτρα για την αντιµετώπιση του νέφους και πολεοδοµικές ρυθµίσεις. 2. Ν. 2110/92 (Φ.Ε.Κ. 206Α/92) Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 που κυρώθηκε µε το Ν. 1818/88 σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν την στοιβάδα του όζοντος. ΠΡΟΕ ΡΙΚΑ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1. Π.. 922/77 (Φ.Ε.Κ. 315Α/77) Περί απαγορεύσεως της χρήσης πετρελαίου εγκαταστάσεις. 2. Π.. 252/86 (Φ.Ε.Κ. 119Α/86) τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς Μέτρηση και έλεγχος των αερίων εκποµπών και εκποµπών καπνού των αεροσκαφών. 3. Π.. 143/89 (Φ.Ε.Κ. 69Α/89) Τροποποίηση διατάξεων σχετικών µε όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων µετά των οδών. 4. Π.. 335/93 (Φ.Ε.Κ. 143Α/93) Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών κοινοτήτων 92/42/Ε.Ο.Κ. της 21ης Μαΐου 1992 (L167/92). 5. Π.. 363/95 (Φ.Ε.Κ. 193Α/95) Καθορισµός συστήµατος επιβολής διοικητικών ποινών στους παράγοντες εφαρµογής του Θεσµού Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.). 7

13 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1. Κ.Υ.Α /86 (Φ.Ε.Κ. 938Β/86) Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τις σταθερές εστίες καύσεις για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. 2. Π.Υ.Σ. 98/87 (Φ.Ε.Κ. 135Α/87) Οριακή τιµή ποιότητας της ατµόσφαιρας σε µόλυβδο. 3. Π.Υ.Σ. 99/87 (Φ.Ε.Κ. 135Α/87) Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια. 4. Π.Υ.Σ. 25/88 (Φ.Ε.Κ. 52Α/88) Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του αζώτου και τροποποίηση των αρίθµ. 98 και 99/ Πράξεων του Υπουργικού Συµβουλίου. 5. Κ.Υ.Α. 1991/88 (Φ.Ε.Κ. 734Β/88) Περιεκτικότητα του diesel σε διοξείδιο του θείου. 6. Κ.Υ.Α /1010/88 (Φ.Ε.Κ. 366Β/88) Περιεκτικότητα της βενζίνης σε µόλυβδο (άρθρο 10 του Ν. 1650/86, οδηγία 80/68/Ε.Ο.Κ.). 7. Υ.Α /89 (Φ.Ε.Κ. 351Β/89) Έκτακτα µέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της πρωτεύουσας. 8. Κ.Υ.Α /89 (Φ.Ε.Κ. 325Β/89) Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα, όσον αφορά τις εκποµπές καυσαερίων των κινητήρων τους. 9. Κ.Υ.Α. 378/89 (Φ.Ε.Κ. 56Β/89) Παράδοση υγρών καυσίµων από Εταιρίες προς τα πρατήρια µέσω βυτιοφόρων µε σφραγισµένα διαµερίσµατα. 10. Κ.Υ.Α /89 (Φ.Ε.Κ. 44Β/89) Έλεγχος της ποιότητας των υγρών καυσίµων για την προστασία του περιβάλλοντος. 11. Κ.Υ.Α. 459/89 9Φ.Ε.Κ. 609Β/89) Προδιαγραφές πετρελαίου diesel. 8

14 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας 12. Κ.Υ.Α.57520/4525/90 (Φ.Ε.Κ. 597Β/90) Εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισµός καυσίµου για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων. 13. Κ.Υ.Α /927/90 (Φ.Ε.Κ. 713Β/90) Χαρακτηρισµός επιβατηγών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (οδηγίες 88/76/Ε.Ο.Κ., 88/436/Ε.Ο.Κ., 89/458/Ε.Ο.Κ., 89/491/Ε.Ο.Κ.). 14. Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (Φ.Ε.Κ. 138Β/91) Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. 15. Κ.Υ.Α. 4343/91 (Φ.Ε.Κ. 581Β/91) Προδιαγραφές κοινής βενζίνης αυτοκινήτων. 9

15 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας ΙΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 743/77 (Φ.Ε.Κ. 319Α/77) Περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. 2. Ν. 1269/82 (Φ.Ε.Κ. 89Α/82) Κύρωση της διεθνούς Συνθήκης 1973 πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία και του πρωτοκόλλου 1978 (MARPOL 37/78). 3. Ν. 1634/86 (Φ.Ε.Κ. 104Α/86) Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 Για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές και Περί των ειδικά προστατευοµένων περιοχών της Μεσογείου. 4. Ν. 1739/87 (Φ.Ε.Κ. 201Α/87) ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις. ΠΡΟΕ ΡΙΚΑ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1. Π.. 254/89 (Φ.Ε.Κ. 120Α/89) Αποδοχή τροποποιήσεων του έτους 1987 στο Παράστηµα του Πρωτοκόλλου 1978 της διεθνούς σύµβασης 1973 πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία. 2. Π.. 256/89 (Φ.Ε.Κ. 121Α/89) Άδεια χρήσης νερού. 3. Π.. 288/92(Φ.Ε.Κ. 147Α/92) Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήµατος του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού µε τη ιεθνή Σύµβαση 1973 Για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία (Marpol 73/78). 4. Π.. 46/93 (Φ.E.K. 17A/93) 10

16 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήµατος του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού µε τη ιεθνή Σύµβαση 1973 Για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία (Marpol 73/78). ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1. Κ.Υ.Α. Ειβ 221/65 (Φ.Ε.Κ. 138Β/65) Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. 2. Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 53Β/86) Ποιότητα του πόσιµου νερού, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών της Κ.Υ.Α /1352/86 (Φ.Ε.Κ. 438Β/86) Απαιτούµενη ποσότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: πόσιµα, «κολύµβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών. Μέθοδοι µέτρησης, συχνότητα δειγµατοληψίας και ανάλυση επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιµα, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/Ε.Ο.Κ /Ε.Ο.Κ. 78/659/Ε.Ο.Κ. 4. Υ.Α. 14/Β3/71/1913/89 (Φ.Ε.Κ. 339Β/89) Καθορισµός λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων στο Ν. Πέλλας. 5. Υ.Α /90 (Φ.Ε.Κ. 334Β/90) Καθορισµός αποδεκτών στο Ν. Πέλλας. 6. Υ.Α 6478/90 (Φ.Ε.Κ. 568Β/90) Καθορισµός τελικού αποδέκτη διάθεσης λυµάτων στο Ν. Πέλλας. 11

17 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας IV. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΕ ΡΙΚΑ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1. Π.. 444/91 (Φ.Ε.Κ. 164Α/91) Συµπλήρωση και τροποποίηση του Π /81 (Α334) ως προς το ασβέστιο, το µαγνήσιο, το νάτριο και το θείο που περιέχονται στα λιπάσµατα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/284/Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου. 2. Π.. 517/91 (Φ.Ε.Κ. 202Α/91) Για τις ιδιωτικές κλινικές. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1. Κ.Υ.Α. Ειβ 301/64 (Φ.Ε.Κ. 63Β/64) Υγειονοµική διάταξης περί συλλογής, αποκοµιδής και διαθέσεως απορριµµάτων πλοίων. 2. Κ.Υ.Α /1424/86 (Φ.Ε.Κ. 444Β/86) Στερεά απόβλητα σε συµµόρφωση µε την οδηγία 75/442/Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου Κ.Υ.Α /954/90 (Φ.Ε.Κ. 251Β/90) Για τους τύπους συσκευασίας υγρών τροφίµων (εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την 85/339/Οδηγία Ε.Ο.Κ.). 4. Κ.Υ.Α /4225 (Φ.Ε.Κ. 641Β/91) Μέθοδοι, όροι και περιορισµοί για την χρησιµοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυµάτων. V. ΤΟΞΙΚΑ-ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΡΟΕ ΡΙΚΑ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 12

18 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας 1. Π.. 329/83 (Φ.Ε.Κ. 118Α/83) Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου των ΕΚ 67/548/Ε.Ο.Κ., 69/81/Ε.Ο.Κ., 70/189/Ε.Ο.Κ., 71/141/Ε.Ο.Κ., 73/146/Ε.Ο.Κ., 75/409/Ε.Ο.Κ., 79/831/Ε.Ο.Κ. και της Επιτροπής των ΕΚ. 76/907/Ε.Ο.Κ., 79/370/Ε.Ο.Κ. 2. Π (Φ.Ε.Κ. 166Α/83 Περιορισµοί θέσης σε κυκλοφορία και χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 76/769/Ε.Ο.Κ. και 79/663/Ε.Ο.Κ. (οργανικοί διαλυτές). 3. Π (Φ.Ε.Κ. 166Α/83) Απορρυπαντικά και µέθοδοι ελέγχου της βιοδιασπασιµότητας των ανιονικών ραδιενεργών ουσιών σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/404/Ε.Ο.Κ. 4. Π.. 81/89 (Φ.Ε.Κ. 36Α/89) Αποδοχή του πρωτοκόλλου του έτους 1976 της διεθνούς Σύµβασης Αστική Ευθύνη για ζηµιές ρύπανσης από πετρελαιοειδή Π.. 441/91 (Φ.Ε.Κ. 162Α/91) Ιχνοστοιχεία βάριο, κοβάλτιο, χαλκός, σίδηρος, µαγγάνιο, µολυβδαίνιο και ψευδάργυρος στα λιπάσµατα σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 89/530 Ε.Ο.Κ. 6. Π.. 442/91 (Φ.Ε.Κ. 162Α/91) Απλά λιπάσµατα νιτρικού αµµωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 80/876/Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου. 13

19 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1. Κ.Υ.Α. 2751/3054/85 (Φ.Ε.Κ. 665Β/85) Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροτριφαινυλίων σε συµπλήρωση προς τις οδηγίες 78/319/Ε.Ο.Κ. και 76/403/Ε.Ο.Κ. των Συµβουλίων της Κ.Υ.Α /3053/85 (Φ.Ε.Κ. 665Β/85) ιάθεση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/439/Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Υ.Α /85 (Φ.Ε.Κ. 799Β/85) Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαµόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίµων των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών. 4. Π.Υ.Σ. 144/87 (Φ.Ε.Κ. 197Α/87) Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ποιότητας του νερού σε κάδµιο, υδράργυρο και εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH). 5. Κ.Υ.Α /553/88 (Φ.Ε.Κ. 196Β/88) Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπογείων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών. 6. Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών και των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα. 7. Υ.Α /454/88 (Φ.Ε.Κ. 166Β/88) Επιτήρηση και έλεγχος των διασυνοριακών µεταφορών και επικίνδυνων αποβλήτων. 8. Κ.Υ.Α. Π-7086/88 (Φ.Ε.Κ. 550/88) Συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (Φ.Ε.Κ. 799Β/ ) Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαµόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίµων των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών. 9. Κ.Υ.Α. 3329/89 (Φ.Ε.Κ. 132Β/89) 14

20 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας Κανονισµοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών. 10. Υ.Α. 3231/89 (Φ.Ε.Κ. 573Β/89) Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων. 11. Υ.Α. 1933/88/89 (Φ.Ε.Κ. 119Β/89) Κανονισµοί για την παραγωγική αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών. 12. Π.Υ.Σ. 73/90 (Φ.Ε.Κ. 90Α/90) Καθορισµός των κατευθυντήριων και οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών, που υπάγονται στον κατάλογο 1 του παραρτήµατος Α του άρθρου 6 της αριθµ. 144/ Υ.Α 1197/89/90 (Φ.Ε.Κ. 557Β/90) Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/Ε.Ο.Κ. και 99/17Β/Ε.Ο.Κ. 14. Υ.Α /90 (Φ.Ε.Κ. 393Β/90) ηµοσίευση πινάκων εγκεκριµένων γεωργικών φαρµάκων. 15. Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 886Β/91) Συµπλήρωση της 1197/89 απόφασης του ΑΧΣ σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/155/Ε.Ο.Κ. που αφορά τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα και επικίνδυνες ουσίες. 16. Υ.Α. 1100/91 (Φ.Ε.Κ. 1008Β/91) Τροποποίηση της απόφ. ΑΧΣ 2592/84 περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών ουσιών και παρασκευασµένα σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 89/677/Ε.Ο.Κ. 17. Κ.Υ.Α /2210/91 (Φ.Ε.Κ. 323Β/91) Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα. 18. Υ.Α. 776/92 (Φ.Ε.Κ. 713Β/92) Τροποποίηση των Π.. 329/83 και 445/83 και της απόφασης Α.Χ.Σ. 1197/89 για τον έλεγχο των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση 15

21 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας προς τις οδηγίες 67/548/Ε.Ο.Κ και 88/379/Ε.Ο.Κ. όσον αφορά την επιβολή προστίµων. 19. Υ.Α 400/92 (Φ.Ε.Κ. 669Β/92) Τροποποίηση του Π.. 329/83 για την Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών σε εναρµόνιση προς την οδηγία της Επιτροπής 91/410/Ε.Ο.Κ. 20. Υ.Α. 3231/92 (Φ.Ε.Κ. 585Β/92) Σχέδια έκτασης ανάγκης αντιµετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και οδηγίες για την εφαρµογή του στα πλοία. 21. Π.Υ.Σ. 255/94 (Φ.Ε.Κ. 123Α/94) Συµπλήρωση του Παραρτήµατος του άρθρου 6 της υπ αριθµ. 73/ Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου Καθορισµός των κατευθυντήριων και οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων επικινδύνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του Παραρτήµατος Α του άρθρου 6 της υπ αρ. 144/ Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου (Α197/1967). 22. Υ.Α / (Φ.Ε.Κ. 843Β/94) Συµπλήρωση του Παραρτήµατος του άρθρου 12 της υπ αριθµ /2210/1991 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα. 16

22 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας 1.2. Κοινοτική Νοµοθεσία I. Υ ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 1. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Νοεµβρίου 2002, για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) και για την τροποποίηση των κανονισµών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία 2. Οδηγία 2002/915/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Νοεµβρίου 2002, σχετικά µε αίτηµα παρέκκλισης από διατάξεις του παραρτήµατος III παράγραφος 2 στοιχείο β) και του άρθρου 9 της οδηγίας 91/676/EΟΚ του Συµβουλίου αναφορικά µε την προστασία των υδάτων από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 464] 3. Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη δηµιουργία κοινοτικού συστήµατος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενηµέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου 4. Απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 2001, για τη θέσπιση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητος στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων και τροποποίησης της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 5. Οδηγία 2001/720/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για την παραχώρηση στην Πορτογαλία παρέκκλισης όσον αφορά την επεξεργασία των αστικών λυµάτων του οικισµού της ακτής Estoril [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 2657] 17

23 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας 6. Απόφαση αριθ. 2850/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής εκεµβρίου 2000, για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας στον τοµέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης 7. Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 8. Οδηγία 97/622/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 1997 όσον αφορά τα ερωτηµατολόγια για τις εκθέσεις των κρατών µελών σχετικά µε την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών στον τοµέα των αποβλήτων (εφαρµογή της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συµβουλίου) 9. Οδηγία 94/741/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 1994 σχετικά µε τα ερωτηµατολόγια των εκθέσεων των κρατών µελών που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών στον τοµέα των αποβλήτων (εφαρµογή της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συµβουλίου) 10. Οδηγία 93/481/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1993 περί των σχηµάτων για την έκθεση των εθνικών προγραµµάτων που προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου 11. Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993 για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιµένες µεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εµπορεύµατα 12. Οδηγία 92/446/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1992 περί των ερωτηµατολογίων για τις οδηγίες που αφορούν τον τοµέα των υδάτων 18

24 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας 13. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης 14. Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων 15. Οδηγία 88/347/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1988 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ σχετικά µε τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήµατος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ 16. Οδηγία 86/280/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά µε τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήµατος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ 17. Οδηγία 84/491/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1984 σχετικά µε τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις εξαχλωροκυκλοεξανίου 18. Οδηγία 83/513/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης Σεπτεµβρίου 1983 για τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις καδµίου 19. Ψήφισµα του Συµβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 1983 για την καταπολέµηση της ρύπανσης των υδάτων 20. Οδηγία 82/176/EOK του Συµβουλίου της 22ας Μαρτίου 1982 περί των οριακών τιµών και των ποιοτικών στόχων για τις απορρίψεις υδραργύρου από το βιοµηχανικό τοµέα της ηλεκτρόλυσης των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων 19

25 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας 21. Οδηγία 80/778/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 περί της ποιότητας του πόσιµου νερού /686/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1980 περί συστάσεως Συµβουλευτικής Επιτροπής στον τοµέα του ελέγχου και της µειώσεως της ρυπάνσεως που προξενείται από την έκχυση υδρογονανθράκων στη θάλασσα 23. Οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης εκεµβρίου 1979 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες 24. Οδηγία 79/923/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1979 περί της απαιτούµενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή 25. Οδηγία 79/869/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1979 περί των µεθόδων µετρήσεως και περί της συχνότητας των δειγµατοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα οποία προορίζονται για την παραγωγή ποσίµου ύδατος στα κράτη µέλη 26. Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1978, περί θέσπισης προγράµµατος δράσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τοµέα του ελέγχου και της µείωσης της ρύπανσης που προκαλείται από την απόρριψη υδρογονανθράκων στη θάλασσα 27. Οδηγία 77/795/ΕΟΚ: Απόφαση του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 1977 περί καθιερώσεως κοινής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων της Κοινότητας 20

26 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας 28. Οδηγία 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας 29. Οδηγία 76/160/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 8ης εκεµβρίου 1975 περί της ποιότητος των υδάτων κολυµβήσεως 30. Οδηγία 75/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975 περί της απαιτουµένης ποιότητος των υδάτων επιφάνειας που προορίζονται για την παραγωγή ποσίµου ύδατος στα κράτη µέλη 21

27 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας II. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 31. Οδηγία 2003/37/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2003, που αφορά κατευθύνσεις σχετικά µε προσωρινή µέθοδο αναφοράς για τη δειγµατοληψία και µέτρηση των ΑΣ2,5 στο πλαίσιο της οδηγίας 1999/30/ΕΚ (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) Οδηγία 2003/3/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης εκεµβρίου 2002, επί αιτήµατος της Ελλάδος να επιτραπεί η χρήση βαρέος µαζούτ, µέγιστης περιεκτικότητας σε θείο 3 % κατά µάζα, σε τµήµα της επικράτειάς της [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002)2475] 33. Οδηγία 2002/529/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2002, περί ερωτηµατολογίου σχετικά µε τις εκθέσεις των κρατών µελών που αφορούν την εφαρµογή της οδηγίας 1999/13/EΚ για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισµένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2234] 34. Πρωτοκόλλο του Κυότο στη Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές ήλωση 35. Οδηγία 2002/159/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, περί ενιαίου εντύπου για την υποβολή συνοπτικών εθνικών δεδοµένων σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 508] 36. Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης εκεµβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 22

28 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας 37. Οδηγία 2002/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης εκεµβρίου 2002 που τροποποιεί την οδηγία 97/68/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων προερχόµενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα 38. Οδηγία 2002/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα 39. Οδηγία 2001/839/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Νοεµβρίου 2001, για τη θέσπιση ερωτηµατολογίου το οποίο χρησιµοποιείται κατά την υποβολή ετήσιας έκθεσης σχετικά µε την εκτίµηση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο την οδηγιών 96/62/ΕΚ και 1999/30/ΕΚ του Συµβουλίου (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 3405] 40. Οδηγία 2001/677/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2001, σχετικά µε µορφότυπο της έκθεσης προς συµπλήρωση από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 9 της οδηγίας 1999/94/ΕΚ (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1883] 41. Οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά µε εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους 42. Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων 23

29 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας 43. Οδηγία 2001/27/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 2001, για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/77/EΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς και κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 44. Απόφαση αριθ. 1753/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2000, για την καθιέρωση συστήµατος παρακολούθησης των µέσων όρων των ειδικών εκποµπών CO2 από τα νέα επιβατηγά αυτοκίνητα 45. Οδηγία 2000/541/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεµβρίου 2000, σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης των εθνικών σχεδίων βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας 1999/13/ΕΚ του Συµβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 2473] 46. Οδηγία 2000/304/ΕΚ: Σύσταση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2000, σχετικά µε τη µείωση των εκποµπών CO2 από επιβατηγά οχήµατα (JAMA) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 803] (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 47. Οδηγία 2000/303/ΕΚ: Σύσταση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2000, σχετικά µε τη µείωση των εκποµπών CO2 από επιβατηγά οχήµατα (ΚΑΜΑ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 801] (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24

30 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας 48. Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης εκεµβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων 49. Οδηγία 2000/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2000, για οριακές τιµές βενζολίου και µονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος 50. Οδηγία 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών ρυπογόνων αερίων και σωµατιδίων από κινητήρες προοριζόµενους για την πρόωση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ του Συµβουλίου 51. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2278/1999 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 1999 σχετικά µε ορισµένες λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συµβουλίου για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατµοσφαιρική ρύπανση /125/ΕΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 1999 σχετικά µε τη µείωση των εκποµπών CO2 από επιβατικά οχήµατα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 107] (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 53. Οδηγία 1999/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης εκεµβρίου 1999 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς και κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή 25

31 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, και σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ 54. Οδηγία 1999/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης εκεµβρίου 1999, για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά µε την οικονοµία καυσίµου και τις εκποµπές CO2 όσον αφορά την εµπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων 55. Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά µε τη µείωση της περιεκτικότητας ορισµένων υγρών καυσίµων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ 56. Οδηγία 1999/30/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Απριλίου 1999 σχετικά µε τις οριακές τιµές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος 57. Οδηγία 1999/13/ΕΚ του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 1999 για τον περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισµένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις 58. Ψήφισµα του Συµβουλίου της 7ης εκεµβρίου 1998 για την ενεργειακή απόδοση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 59. Πρωτόκολλο στη σύµβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση σε µεγάλες αποστάσεις σχετικά µε την περαιτέρω µείωση των εκποµπών θείου 60. Ψήφισµα του Συµβουλίου της 18ης εκεµβρίου 1997 σχετικά µε µια κοινοτική στρατηγική για την προώθηση της συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού 26

32 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας 61. Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου 62. Οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα και µε την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου 63. Οδηγία 97/101/ΕΚ: Απόφαση του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1997 για την καθιέρωση διαδικασίας για την αµοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδοµένων που προέρχονται από τα δίκτυα και τους µεµονωµένους σταθµούς µέτρησης της ρύπανσης του αέρα του περιβάλλοντος στα κράτη µέλη 64. Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων προερχόµενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα 65. Οδηγία 97/20/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1997 για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/306/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται κατά της εκποµπής ρύπων από τους πετρελαιοκινητήρες των οχηµάτων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 66. Οδηγία 96/511/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1996 σχετικά µε τα ερωτηµατολόγια τα προβλεπόµενα στις οδηγίες 80/779/ΕΟΚ, 82/884/ΕΟΚ, 84/360/ΕΟΚ και 85/203/ΕΟΚ του Συµβουλίου (Κείµενο που παρουσιάζει 27

33 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 67. Οδηγία 96/62/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 1996 για την εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος 68. Οδηγία 96/44/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1996 για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα προς λήψη µέτρα κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκποµπές µηχανοκινήτων οχηµάτων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 69. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1091/94 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 1994 που καθορίζει ορισµένες λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συµβουλίου για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατµοσφαιρική ρύπανση 70. Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής εκεµβρίου 1994 για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερµατικές εγκαταστάσεις στους σταθµούς διανοµής καυσίµων 71. Οδηγία 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 περί των µέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα και περί τροποποίησης της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ 72. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 926/93 της Επιτροπής της 1ης Απριλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1696/87 σχετικά µε ορισµένες λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συµβουλίου για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατµοσφαιρική ρύπανση 28

34 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας 73. Οδηγία 93/389/ΕΟΚ: Απόφαση του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1993 για ένα µηχανισµό παρακολούθησης των εκποµπών CO2 και άλλων αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου µέσα στην Κοινότητα 74. Οδηγία 93/116/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης εκεµβρίου 1993 για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την κατανάλωση καυσίµων των οχηµάτων µε κινητήρα 75. Οδηγία 93/76/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993 για περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακος µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (SAVE) 76. Οδηγία 93/59/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1993 για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα 77. Οδηγία 92/72/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Σεπτεµβρίου 1992 σχετικά µε την ατµοσφαιρική ρύπανση από το όζον 78. Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον 79. Οδηγία 91/441/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις 29

35 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας εκποµπές οχηµάτων µε κινητήρα 80. Οδηγία 90/438/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 1990 για τη µείωση των χλωροφθορανθράκων που χρησιµοποιούνται από την κοινοτική βιοµηχανία ψύξης 81. Οδηγία 90/437/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε τον περιορισµό των χλωροφθορανθράκων που χρησιµοποιούνται από τη βιοµηχανία αφρωδών πλαστικών της Κοινότητας 82. Ψήφισµα του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 για το φαινόµενο θερµοκηπίου και την Κοινότητα 83. Οδηγία 89/458/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1989 για την τροποποίηση, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκποµπής για αυτοκίνητα κυβισµού µικρότερου των cm3, της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από εκποµπές οχηµάτων µε κινητήρα 84. Οδηγία 89/429/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 σχετικά µε τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριµµάτων 85. Οδηγία 89/369/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 1989 σχετικά µε την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριµµάτων 30

36 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας 86. Ψήφισµα του Συµβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 1988 για τον περιορισµό της χρήσης των χλωροφθορανθράκων και των halons 87. Οδηγία 88/436/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης Ιουνίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νοµοθεσιών των κρατών µελών οι οποίες αφορούν τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της µόλυνσης του αέρος από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες µε τους οποίους είναι εφοδιασµένα τα οχήµατα µε κινητήρα (Περιορισµός των εκποµπών ρυπογόνων σωµατιδίων από τους κινητήρες ντήζελ) 88. Οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 1987 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από ντιζελοκινητήρες προοριζόµενους να τοποθετηθούν σε οχήµατα 89. Οδηγία 88/76/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 1987 για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της µόλυνσης του αέρος από τα αέρια που προέρχονται από τους κινητήρες οχηµάτων 90. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1696/87 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1987 σχετικά µε ορισµένες λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συµβουλίου για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατµοσφαιρική ρύπανση (απογραφή, δίκτυο παρατηρητηρίων, απολογισµοί) 91. Πρωτόκολλο της σύµβασης του 1979 για τη διαµεθοριακή ρύπανση της ατµόσφαιρας σε µεγάλη απόσταση, το οποίο αφορά τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση του προγράµµατος για τη συνεχή παρακολούθηση και την εκτίµηση της µεταφοράς σε µεγάλη απόσταση των ατµοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη (EMEP) 31

37 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας /277/ΕΟΚ: Απόφαση του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 για τη σύναψη του πρωτοκόλλου στη σύµβαση του 1979 για τη διαµεθοριακή ρύπανση της ατµόσφαιρας σε µεγάλη απόσταση, το οποίο αναφέρεται στη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση του προγράµµατος συνεργασίας για τη συνεχή παρακολούθηση και την εκτίµηση της µεταφοράς σε µεγάλη απόσταση των ατµοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη (ΕΜΕΡ) 93. Οδηγία 85/203/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 1985 σχετικά µε τις προδιαγραφές ποιότητας του αέρα για το διοξείδιο του αζώτου 94. Οδηγία 84/360/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1984 σχετικά µε την καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 95. Οδηγία 82/884/EOK του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 1982 για την οριακή τιµή του µολύβδου που περιέχεται στην ατµόσφαιρα 96. Οδηγία 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1980 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την κατανάλωση καυσίµων των οχηµάτων µε κινητήρα 97. Ψήφισµα του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1989 περί της διαµεθοριακής ρυπάνσεως της ατµοσφαίρας που οφείλεται στο διοξείδιο του θείου και στα αιωρούµενα σωµατίδια 98. Οδηγία 80/779/EOK του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 περί των οριακών τιµών και των ενδεικτικών τιµών της ποιότητος της ατµοσφαίρας για το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούµενα σωµατίδια 32

38 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας 99. Οδηγία 77/537/EOK του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1977 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών µολυνόντων αερίων που προέρχονται από πετρελαιοκινητήρες προοριζοµένους για την προώθηση των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων µε τροχούς 100. Οδηγία 77/102/EOK της Επιτροπής της 30ής Νοεµβρίου 1976 περί προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/EOK του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 1970 «περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της µολύνσεως του αέρος από τα αέρια τα προερχόµενα από κινητήρες µε επιβαλλόµενη ανάφλεξη µε τους οποίους είναι εφοδιασµένα τα οχήµατα µε κινητήρα» 101. Οδηγία 72/306/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας Αυγούστου 1972 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών µολυνόντων αερίων που προέρχονται από πετρελαιοκινητήρες προοριζοµένους για την προώθηση των οχηµάτων 33

39 Κεφάλαιο 1 Καταγραφή της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας ΙΙΙ. ΘΟΡΥΒΟΣ 102. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 103. Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου - ηλώσεις της Επιτροπής στην επιτροπή συνδιαλλαγής για την έκθεση σχετικά µε την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου 104. Οδηγία 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Μαρτίου 2002, περί της καθιέρωσης των κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισµών λειτουργίας σε συνάρτηση µε τον προκαλούµενο θόρυβο στους κοινοτικούς αερολιµένες (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 105. Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Μαΐου 2000 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους 106. Οδηγία 96/20/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 1996, για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την αποδεκτή ηχητική στάθµη και το σύστηµα εξάτµισης των µηχανοκίνητων οχηµάτων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 34

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΦΕΚ ΘΕΜΑ 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/ Υ.Α /1757/ Ε103/ /5/2010 ΦΕΚ 749/Β/ Υ.Α.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΦΕΚ ΘΕΜΑ 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/ Υ.Α /1757/ Ε103/ /5/2010 ΦΕΚ 749/Β/ Υ.Α. 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/24.08.10 Υ.Α. 36259/1757/ Ε103/2010 2 31/5/2010 ΦΕΚ 749/Β/31.05.10 Υ.Α. 20488/2010 3 29/9/2009 ΦΕΚ 190/Α/29.09.09 Π.. 148/2009 4 19/12/2008 ΦΕΚ 2575/Β/19.12.08 ΥΑ ΗΠ 52115/2970/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε-432

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε-432 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε-432 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A/A ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 1. Νόμος 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18-10- 1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος 2. Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 793 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ με την οποία αναγνωρίζεται επίσημα ότι έχουν καταστεί παρωχημένες ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

L 328/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

L 328/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 328/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.12.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/99/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ν: Νόμος, Π5: Προεδρικό 5ιάταγμα, ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΥΑ: Υπουργική Απόφαση, ΠΥΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) Για ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εµφανώς ή αφανώς βοήθησαν στην πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση αυτού του έργου. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εµφανώς ή αφανώς βοήθησαν στην πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση αυτού του έργου. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πρόλογος To νοµοθετικό έργο για το περιβάλλον ξεκίνησε ουσιαστικά το 1986 µε το νόµο πλαίσιο 1650/1986, ο οποίος αποτελεί τη βάση για την έκδοση όλων των µετέπειτα νοµοθετηµάτων που αφορούν την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΥΑΠ 1 ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Γενικά Το «νερό» είναι το πιο σφαιρικά νομοθετημένο αντικείμενο στον τομέα της νομοθεσίας του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για το

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 789 final 2016/0394 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Νοέµβριος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωµατωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσµία ενσωµάτωσης

Νοέµβριος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωµατωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσµία ενσωµάτωσης Νοέµβριος 2008 Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωµατωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγία Αντικείµενο Προθεσµία ενσωµάτωσης 2004/8/ΕΚ Για την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιµη

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ). Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ). HELECO 2011- Προσυνεδριακή Ημερίδα ΛΑΡΙΣΑ 4 Ιουνίου 2010 Αθανάσιος Κόκκαλης,Χημικός Μηχ/κός, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ. Σ. 99 ΤΗΣ 10 Ιουλίου 1987 Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/28-7-87) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness

Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness Hµερήσιο Πρόγραµµα 1η Ηµέρα 09.00-10.00 Αριθµός Θέµατος: 1 Τίτλος: Εισαγωγή: Ναυτιλία και Περιβάλλον 10.00-10.15 ιάλειµµα 10.15-11.45 Αριθµός Θέµατος: 2 Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ATMOΣΦΑΙΡΑΣ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ATMOΣΦΑΙΡΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ATMOΣΦΑΙΡΑΣ...προκαλεί ορισμένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια προβλήματα Αέριοι ρύποι όξινη βροχή οξίνιση εδαφών καταστρέφουν το όζον της ατμόσφαιρας φαινόμενο θερμοκηπίου μόνιμη αλλαγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 122/36 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 807/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Απριλίου 2003

L 122/36 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 807/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Απριλίου 2003 L 122/36 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 807/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Απριλίου 2003 περί προσαρµογής προς την απόφαση 1999/468/ΕΚ των διατάξεων των σχετικών µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο Πρώτο μέρος. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο Πρώτο μέρος. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.11.2007 COM(2007) 741 τελικό 2007/0262 (COD) Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο Πρώτο μέρος Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Απόφαση

V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Απόφαση V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απόφαση Τ ί τ λ ο ς Εναρµόνιση µε την Οδηγία Φ.Ε.Κ. Α.Χ.Σ. 258/2007 Τροποποίηση της Αποφ. Α.Χ.Σ. 378/1994 (Φ.Ε.Κ. 705/Β) σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 2006/102/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 363/20-12-2006)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής ημοκρατίας,

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής ημοκρατίας, ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ

Μάιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Μάιος 2009 Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγία Αντικείμενο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις 1/4/2007*

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης. Μαναριώτης ρ. Πολιτικός Μηχανικός ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρεια υτικής Ελλάδας

Ιωάννης. Μαναριώτης ρ. Πολιτικός Μηχανικός ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Συνοπτική Παρουσίαση του Θεσµού της Εκτίµησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων και ραστηριοτήτων κατόπιν της Εναρµόνισης του Ν.1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. Ιωάννης. Μαναριώτης ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριo A: Βέλτιστες Πρακτικές για την Εφαρµογή της MARPOL

Σεµινάριo A: Βέλτιστες Πρακτικές για την Εφαρµογή της MARPOL Σεµινάριo A: Βέλτιστες Πρακτικές για την Εφαρµογή της MARPOL Hµερήσιο Πρόγραµµα 1η Ηµέρα 09.00-10.00 1 Επικίνδυνα Φορτία σε Συσκευασµένη Μορφή: Παράρτηµα ΙΙΙ της MARPOL και Κώδικας IMDG Danaos Shipping

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρήστος Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Στέλιος Παπαδόπουλος Χηµικός (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Μίρκα Ράδου Χηµικός Μηχανικός Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός υλοποίησης. Υλοποιηθείσες Υποδοµές µέχρι σήµερα

Βαθµός υλοποίησης. Υλοποιηθείσες Υποδοµές µέχρι σήµερα ΤΟΜΕΑΣ 1 : Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 1.1 Ανάπτυξη προστασίας και αξιοποίησης των υδατικών πόρων της χώρας. Στόχοι Παρεµβάσεων Ορθολογική διαχείριση του συστήµατος υδατικός πόρος,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Μάρτιος 2009 Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγία Αντικείμενο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 127/00 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.. 399/94 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανασκόπηση Νομοθετικών Απαιτήσεων των αναγνωρισμένων ομάδων-στόχων του προγράμματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανασκόπηση Νομοθετικών Απαιτήσεων των αναγνωρισμένων ομάδων-στόχων του προγράμματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντομογραφίες...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανασκόπηση Νομοθετικών Απαιτήσεων των αναγνωρισμένων ομάδων-στόχων του προγράμματος... ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κανονισμός REACH για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποιηθείσες Υποδοµές. Επί του παρόντος, όχι σε πλήρη αξιοποίηση 30% Μια µονάδα στo ν. Θεσσαλονίκης

Υλοποιηθείσες Υποδοµές. Επί του παρόντος, όχι σε πλήρη αξιοποίηση 30% Μια µονάδα στo ν. Θεσσαλονίκης ΤΟΜΕΑΣ 3 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΚΩΝ 1.1 Ρύποι 1.2 Ρύποι Ενηµέρωση Τράπεζα δεδοµένων πηγών Εξωτερική µονάδα ελέγχου εκποµπών Επί του παρόντος, όχι σε πλήρη αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ 2. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Προτεινόµενη δράση 3.1: «Ενεργοποίηση και συµµετοχή πολιτών» Νοµοθεσία που προβλέπει την υλοποίηση του µέτρου Α) Ενηµέρωση πολιτών και φορέων εκπροσώπησής

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4324, 23/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 22(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4324, 23/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 22(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 328, 6.12.2008, σ.28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1999, σχετικά με τη μείωση της οξίνισης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς κανονισµούς κατά το 2006

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς κανονισµούς κατά το 2006 Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τους εναρµονιστικούς κανονισµούς κατά το Κανονισµοί που εγκρίθηκαν (τελευταία ενηµέρωση 31 η εκεµβρίου ) Νο 1 Οι περί Προστασίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ.Σ. 144 ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σώµα Οµότιµων Καθηγητών, Αθήνα, 14.03.2011 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγικά 3 Ενέργεια 4

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: της 16 Ιουνίου 1982

ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: της 16 Ιουνίου 1982 ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: της 16 Ιουνίου 1982 Αντιµετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και ρύθµιση συναφών θεµάτων. (ΦΕΚ 73/Α/18-6-82) Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0156 EL 23.12.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 1984 για τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/0359(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/0359(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 24.11.2015 2014/0359(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Ανέστης Α. Φιλιππίδης: Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωχημεία. Τμήμα Εκδόσεων, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2006

Ανέστης Α. Φιλιππίδης: Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωχημεία. Τμήμα Εκδόσεων, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2006 Γ ΜΕΡΟΣ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20. Βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει και αφορά το επάγγελμα του Γεωλόγου 1. 75/440/ΕΟΚ/16.6.75 (L = Οδηγία) Περί της απαιτουμένης ποιότητος των υδάτων επιφάνειας που

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική).

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εµφανώς ή αφανώς βοήθησαν στην πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση αυτού του έργου. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εµφανώς ή αφανώς βοήθησαν στην πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση αυτού του έργου. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πρόλογος To νοµοθετικό έργο για το περιβάλλον ξεκίνησε ουσιαστικά το 1986 µε το νόµο πλαίσιο 1650/1986, ο οποίος αποτελεί τη βάση για την έκδοση όλων των µετέπειτα νοµοθετηµάτων που αφορούν την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88)

Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 26857/553/88 Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (ΦΕΚ 196/Β/6-4-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 9 Φεβρουαρίου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 2000/0211(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.2.2008 COM(2008) 71 τελικό 2008/0032 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρµογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Workshop 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στο νησιωτικό χώρο

Workshop 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στο νησιωτικό χώρο 27.5.2017 Workshop 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στο νησιωτικό χώρο Εφαρμογές ΥΦΑ Μικρής Κλίμακας Προοπτικές για τη Νησιωτική Ελλάδα Μαρία Θεοδωρίδου Poseidon Med II Project Management Team

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1982L0176 EL 23.12.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαρτίου 1982 περί των οριακών τιµών και των ποιοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τα παλαιάς τεχνολογίας ελαφρά και βαρέα οχήματα ηλικίας άνω των 15 ετών εκπέμπουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ρύπων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τα παλαιάς τεχνολογίας ελαφρά και βαρέα οχήματα ηλικίας άνω των 15 ετών εκπέμπουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ρύπων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11 Ιουλίου 2007 Επικίνδυνοι ρύποι από τα παλαιά επαγγελματικά οχήματα: Τα παλαιάς τεχνολογίας ελαφρά και βαρέα οχήματα ηλικίας άνω των 15 ετών εκπέμπουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ρύπων Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11290/15 ΜΑR 81 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Ιουλίου 2015 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΟΥ Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Δρ. Αναστάσιος Αδαμόπουλος Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Η αστική ρύπανση οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009L0126 EL 12.11.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2009/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής

Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής Δρ Παναγιώτης Μέρκος, Γενικός Επιθεωρητής η μετρήσιμη δυσμενής μεταβολή φυσικού πόρου ή η μετρήσιμη υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο, που μπορεί να επέλθει άμεσα ή έμμεσα ΥΠΕΚΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΑΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

- τα ύδατα έκπλυσης, ψύξης ή συµπύκνωσης και άλλες ιλύες και υγρά απόβλητα που

- τα ύδατα έκπλυσης, ψύξης ή συµπύκνωσης και άλλες ιλύες και υγρά απόβλητα που Οδηγία 92/112/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης εκεµβρίου 1992 για τον καθορισµό των διαδικασιών εναρµόνισης των προγραµµάτων περιορισµού της ρύπανσης που προκαλούν τα απόβλητα της βιοµηχανίας διοξειδίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 1 ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης του ΥΔ Θεσσαλίας

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 1 ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης του ΥΔ Θεσσαλίας 1 η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 1

Διαβάστε περισσότερα