ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ CONSTRUCTION OF DIGITAL VOLTMETER ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΤΟΣΗΣ ΘΩΜΑΣ Α.Ε.Μ 4037 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ CONSTRUCTION OF DIGITAL VOLTMETER ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΤΟΣΗΣ ΘΩΜΑΣ Α.Ε.Μ 4037 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ"

Transcript

1 CONSTRUCTION OF DIGITAL VOLTMETER ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΚΑΒΑΛΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ICL ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΣΗ ΑΥΤΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΦΑΣΗ ΜΗ- ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ COMMON TEST ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΥΤΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΘΟΝΗ LED Γενική Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά Πως λειτουργεί

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..45 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η κατασκευή ενός ψηφιακού βολτόμετρου με LCD(LIQUID CRYSTAL DISPLAY) οθόνη, η οποία έχει πολλά πλεονεκτήματα και δυνατότητες, καθώς και ένα ευρύ φάσμα χρήσεων. Για την κατασκευή αυτού του οργάνου μέτρησης υψηλής ακρίβειας χρησιμοποιήθηκε ένας μικρός αριθμός υλικών. Σημαντικότερη αυτών η χρήση του ολοκληρωμένου της INTERSIL ICL 7106 το οποίο συγκεντρώνει έναν συνδυασμό υψηλής ακρίβειας, μεταβλητότητας και πραγματικής οικονομίας, Περιέχει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή του οργάνου μέτρησης, κάτι που γλιτώνει τον κατασκευαστή από την ανεύρεση και την αγορά πρόσθετων υλικών που συχνά επιφέρουν καθυστέρηση ημερών. Κατά την κατασκευή αυτή εφαρμόστηκε στην είσοδο τάση (αναλογικό μέγεθος) και ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία αυτή μετατράπηκε σε ψηφιακό μέγεθος, ώστε να απεικονιστεί στην LCD οθόνη. Είναι αξιοσημείωτο πως με κάποιες μετατροπές το όργανο μπορεί να γίνει θερμόμετρο, ντεσιμπελόμετρο, μετρητής υγρασίας κ.α. ABSTRACT In current document shows the construct ion of a digital voltmeter with LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY) display, which has many advantages and possibilities, and many uses. To build a high performance panel meter (with auto zero and auto polarity features) it is only necessary to use a small number of materials. Most important of them the chip INTERSIL ICL 7106 which bring together a combination of high accuracy, versatility and t rue economy. This includes al l the necessary components for the panel meter construction, something that helps the constructor not to look for extra components that evaluates delay. During the construct ion was applied in the input Voltage (analog), an after the appropriate process was converted in digital to delineated at the LCD display. We, also, have to stress the fact that if certain changes are to be applied to the measuring appliance it can funct ion as a thermometer, decibel meter, humidity meter, etc. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρώτο ψηφιακό βολτόμετρο εφευρέθηκε και παράχθηκε από τον Andrew Kay των Non-Linear Systems (και αργότερα ιδρυτή της Kaypro) to τα ψηφιακά βολτόμετρα (DVMs) συνήθως είναι σχεδιασμένα γύρω από έναν ειδικό τύπο αναλογικού σε ψηφιακό μετατροπέα που ονομάζεται ενσωματωμένος μετατροπέας. Η ακρίβεια του βολτόμετρου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας και τις παραλλαγές τάσης τροφοδοσίας. Για να εξασφαλιστεί ότι η ανάγνωση του ψηφιακού βολτόμετρου είναι εντός των καθορισμένων ορίων αντοχής του κατασκευαστή, θα πρέπει περιοδικά να βαθμονομηθεί έναντι μιας standard τάσης, όπως το Weston cell. Τα ψηφιακά βολτόμετρα έχουν κατ 'ανάγκη ενισχυτή εισόδου, και, όπως τα βολτόμετρα σωλήνα κενού, έχουν γενικά μια σταθερή αντίσταση εισόδου των 10 ΜΩ, ανεξάρτητα από το εύρος μέτρησης. Ένα ψηφιακό βολτόμετρο ή DVM χρησιμοποιείται για να ληφθούν εξαιρετικά ακριβείς μετρήσεις τάσης. Τα όργανα αυτά μετρούν την διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού μεταξύ δύο αγωγών σε ένα κύκλωμα. Είναι ηλεκτρικά βολτόμετρα και το προτιμώμενο πρότυπο, δεδομένου ότι προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα αντίστοιχα αναλογικά βολτόμετρα. Βολτόμετρα χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του κέρδους ή της ζημίας της τάσης μεταξύ δύο σημείων σε ένα κύκλωμα. Τα ηλεκτρόδια συνδέονται παράλληλα σε κάθε πλευρά του κυκλώματος που δοκιμάζεται. Ο θετικός ακροδέκτη του μετρητή θα πρέπει να συνδεθεί πλησιέστερα στην παροχή ρεύματος, και ο αρνητικός ακροδέκτης πρέπει να συνδεθεί μετά από το κύκλωμα που δοκιμάζεται. Η αναλογική γραμμή ή ψηφιακή οθόνη θα εμφανίζει την τάση μέτρησης. Ένα ψηφιακό βολτόμετρο αποτελείται συνήθως από ένα αναλογικό προς ψηφιακό μετατροπέα (A / D) με ψηφιακή οθόνη. Το αναλογικό σήμα μετατρέπεται σε ένα ψηφιακό κώδικα ανάλογα προς το μέγεθος του σήματος. Τάσεις από picovolts σε megavolts είναι μετρήσιμα, αν και η κλίμακα κυμαίνεται συνήθως σε millivolt, volts, ή κιλοβόλτ. Συχνότητες μεταξύ μηδέν και αρκετά megahertz μπορούν επίσης να μετρηθούν. Τα εργαλεία αυτά μετρούν τόσο το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) όσο και το συνεχές ρεύμα (DC) στην ηλεκτρονική. Συχνά, ένα βολτόμετρο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση μιας μονάδας, όπως μια γεννήτρια. Φορητές ή συσκευές χειρός, όπως το ψηφιακό πολύμετρο (DMM), για παράδειγμα, μπορεί να συνδυάζουν διάφορες λειτουργίες σε ένα όργανο μέτρησης τάσης, ρεύματος και αντίστασης. Αυτό είναι το προτιμώμενο εργαλείο του έναν ηλεκτρολόγο. 5

6 Τα κύρια χαρακτηριστικά της κατασκευής του ψηφιακού βολτόμετρου είναι: Εγγυημένη μηδενική ανάγνωση για είσοδο 0Volt σε όλες τις κλίμακες. Χαρακτηριστικό ρεύμα εισόδου 1pA. LCD ICL7106, LED lcl7107 Χαμηλό θόρυβο, λιγότερο από 15μVP-P. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας - τυπικά λιγότερο από 10 mw. Δεν υπάρχουν επιπλέον ενεργά κυκλώματα που να απαιτούνται. εν χρειάζεται κύκλωµα δειγµατοληψίας και συγκράτησης. Χαµηλό κόστος. Η διαδικασία της μετατροπής ενός αναλογικού σήματος σε ψηφιακό γίνεται σε τρία στάδια, όπως δείχνεται στο σχήμα Σχήμα 1.1 Βασικά τμήματα ενός μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό 1. Δειγματοληψία (sampling): Αυτή είναι η διαδικασία μετατροπής ενός σήματος συνεχούς χρόνου σε ένα σήμα διακριτού χρόνου, παίρνοντας δείγματα του σήματος συνεχούς χρόνου σε διακριτές στιγμές του χρόνου. Έτσι, αν xα(t) είναι η είσοδος στον δειγματολήπτη, τότε η έξοδος αυτού είναι xα(nt) x(n), όπου Τ η περίοδος δειγματοληψίας. 2. Κβάντιση (quantisation): Πρόκειται για την διαδικασία μετατροπής ενός σήματος διακριτού χρόνου συνεχών τιμών σε ένα σήμα διακριτού χρόνου διακριτών τιμών (ψηφιακό). Το κάθε δείγμα του σήματος αντιπροσωπεύεται από μία τιμή η οποία επιλέγεται από ένα πεπερασμένο σύνολο πιθανών τιμών. Η διαφορά μεταξύ του αρχικού μη-κβαντισμένου δείγματος x(n) και της κβαντισμένης εξόδου xq(n) αποτελεί το λεγόμενο σφάλμα κβάντισης. 6

7 3. Κωδικοποίηση (coding): Κατά την διαδικασία της κωδικοποίησης, κάθε διακριτή τιμή xq(n) αντιπροσωπεύεται από έναν αριθμό αποτελούμενο από b-bits. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ICL7106 Το Intersil ICL7106 είναι υψηλής απόδοσης, χαμηλής ισχύος, 3½ ψηφίων A/D μετατροπέων. Περιλαμβάνονται επτά αποκωδικοποιητές, προγράμματα οδήγησης οθόνης, και ένα ρολόι. Το ICL7106 έχει σχεδιαστεί για διασύνδεση με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) και περιλαμβάνει μια πολυπλεγμένη πλακέτα βάσης. Το ICL 7106 συγκεντρώνει έναν συνδυασμό υψηλής ακρίβειας, ευελιξία και πραγματικής οικονομίας. Διαθέτει αυτομηδενιστή σε λιγότερο από 10 μv, μετατόπιση του μηδενός σε λιγότερο από 1µV/oC και σφάλμα λιγότερο από ένα ψηφίο. Διαθέτει διαφορικές εισόδους οι οποίες είναι χρήσιμες σε όλα τα συστήματα αλλά δίνουν στον σχεδιαστή ένα ασυνήθιστο πλεονέκτημα κατά την μέτρηση δυναμοκυψέλων, μετρητές τάσης και άλλους μετατροπείς τύπου γέφυρας. Τέλος, η πραγματική οικονομία της ενιαίας λειτουργίας παροχής ρεύματος (ICL7106), επιτρέπει σε ένα μετρητή υψηλής απόδοσης να κατασκευαστεί με την προσθήκη μόνο 10 παθητικών στοιχείων και μιας οθόνης. Σχήμα ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Στο σχήμα 1 φαίνεται το αναλογικό τμήμα του ICL Κάθε μέτρηση κύκλου χωρίζεται σε τρείς φάσεις. Αυτές είναι : Φάση αυτομηδενισμού Φάση ενσωμάτωσης του σήματος 7

8 Φάση μη-ενσωμάτωσης 2.3 ΦΑΣΗ ΑΥΤΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ Κατά την φάση του αυτομηδενισμού τρία πράγματα συμβαίνουν. 1. Οι είσοδοι υψηλής και χαμηλής είναι αποσυνδεμένες από τις ακίδες και είναι βραχυκυκλωμένες σε κοινό αναλογικό σημείο. 2. Ο πυκνωτής αναφοράς είναι φορτισμένος από την τάση αναφοράς. 3. Ένας βρόγχος ανάδρασης κλείνει γύρω από το σύστημα για να φορτίσει τον πυκνωτή αυτομηδενισμού CAZ να αντισταθμίσει τις τάσεις offset στον ενισχυτή απομόνωσης τον συγκριτή και τον ολοκληρωτή. Δεδομένου ότι ο συγκριτής περιλαμβάνεται στο βρόγχο, η ακρίβεια AZ περιορίζεται μόνο από το θόρυβο του συστήματος. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η αντιστάθμιση που αναφέρεται στην είσοδο είναι μικρότερη από 10μV. Σχήμα ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Κατά την διάρκεια ολοκλήρωσης του σήματος ο βρόγχος αυτομηδενισμού είναι ανοιχτό το εσωτερικό βραχυκύκλωμα, έχει αφαιρεθεί η εσωτερική είσοδος υψηλής και χαμηλής και είναι συνδεδεμένες με τις εξωτερικές ακίδες. Ο μετατροπέας στην συνέχεια ενσωματώνει την διαφορά τάσης μεταξύ υψηλής και χαμηλής εισόδου για ένα καθορισμένο χρόνο. Αυτή η διαφορά τάσης μπορεί να είναι μέσα σε μια ευρεία κοινή περιοχή : πάνω από 1Volt για κάθε παροχή. Από την άλλη αν το σήμα εισόδου δεν έχει επιστρέψει όσον αφορά την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος του µετατροπέα, η χαμηλή είσοδος μπορεί να συνδεθεί στο ΚΟΙΝΟ αναλογικό για να καθοριστεί η σωστή κοινή τάση λειτουργίας. Στο τέλος αυτής της φάσης η πολικότητα του ολοκληρωμένου σήματος είναι καθορισμένη. 2.5 ΦΑΣΗ ΜΗ- ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Η τελική φάση είναι η μη-ενσωμάτωση ή αναφορά ενσωμάτωσης. Η χαμηλή είσοδος είναι συνδεδεμένη εσωτερικά με το ΚΟΙΝΟ αναλογικό και η υψηλή είσοδος είναι 8

9 συνδεδεμένη με τον προηγουμένως φορτισμένο πυκνωτή αναφοράς. Το κύκλωμα μέσα στο ολοκληρωμένο εξασφαλίζει ότι ο πυκνωτής θα είναι συνδεδεμένος με την σωστή πολικότητα για να προκαλέσει την έξοδο του ολοκληρωτή να επιστρέψει στο μηδέν. Ο χρόνος που απαιτείται για να επιστρέψει η έξοδος στο μηδέν είναι ανάλογο με το σήμα εισόδου. Συγκεκριµένα, η ψηφιακή ανάγνωση που επιδεικνύεται στην οθόνη είναι Display Count = 1000 ( V IN V REF ) 2.6 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ Η είσοδος μπορεί να δεχτεί διαφορετικές τάσεις οπουδήποτε μέσα στην περιοχή του ενισχυτή εισόδου ή συγκεκριμένα από 0.5 Volt κάτω από την θετική παροχή σε 1Volt πάνω από την αρνητική παροχή. Σε αυτό το εύρος το σύστημα έχει το CMRR στα 86dB τυπικά. Ωστόσο πρέπει να επιδειχθεί προσοχή ώστε να διασφαλιστεί ότι η έξοδος του ολοκληρωτή δεν έχει κορεστεί. Μια δυσμενείς περίπτωση θα ήταν μια μεγάλη θετική κοινή τάση λειτουργίας με μία κοντινή πλήρη κλίμακα αρνητικών διαφορικών τάσεων εισόδου. Το αρνητικό σήμα εισόδου οδηγεί τον ολοκληρωτή θετικά, όταν το µεγαλύτερο µέρος της ταλάντωσης έχει καταναλωθεί από την θετική τάση. Για αυτές τις κρίσιμες εφαρμογές η ταλάντωση της εξόδου του ολοκληρωτή μπορεί να μειωθεί σε λιγότερο από την προτεινόμενη 2Volt πλήρη κλίμακα ταλάντωσης με λίγη απώλεια της ακρίβειας. Η έξοδος του ολοκληρωτή μπορεί να ταλαντωθεί εντός των 0,3 Volt σε κάθε παροχή χωρίς να χαθεί η γραμμικότητα. 2.7 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η τάση αναφοράς μπορεί να παραχθεί οπουδήποτε με την τάση τροφοδοσίας του μετατροπέα. Η κύρια πηγή λάθους είναι είναι μια roll-over τάση που προκαλείται απο τον πυκνωτή αναφοράς και αύτο γιατί χάνει ή κερδίζει την χωριτικότητα στους οπλισμούς του. Αν υπάρχει μια κοινή τάση λειτουργίας ο πυκνωτής τάσης μπορεί να αποκτίσει φορτίο (αύξηση της τάσης) όταν καλείται να μη-ενσωματώσει ένα θετικό σήμα, αλλά να χάσει φορτίο (μείωση τάσης) όταν καλείται να μή-ενσωματώσει ένα αρνητίκο σήμα εξόδου. Αυτή η διαφορά στην τάση αναφοράς για θετική ή αρνητική τάση εισόδου θα δώσει ένα roll-over σφάλμα. Ωστόσο, η επιλογή του πυκνωτή αναφοράς έτσι ώστε να είνα αρκετά μεγάλος σε σύγκριση με την χωριτικότητα, αυτό το σφάλμα μπορεί πραγματοποιηθεί σε λιγότερο απο 0,5 την χειρότερη περίπτωση. 2.8 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ COMMON Αυτή η ακίδα περιλαμβάνεται κατα κύριο λόγο για να ρυθμιστεί η κοινή λειτουργία τάσης για τη λειτουργία της μπαταρίας (ICL 7106) ή για οποιοδήποτε σύστημα όπου τα σήματα εισόδου κυμαίνονται, όσο αφορά την παροχή ρεύματος. Η COMMON 9

10 ακίδα ορίζει μια τάση η οποία είναι περίπου 2,8 Volt πιο αρνητική απο την θετική παροχή ρεύματος. Αυτό επιλέγεται για να δώσει ένα ελάχιστο τέλος στον κύκλο ζωής της μπαταρίας τάσης περίπου 6 Volt. Ωστόσο το αναλογικό COMMON έχει μερικά απο τα χαρακτηριστικά της τάσης αναφοράς. Όταν η συνολική παροχή τάσης είναι αρκετά μεγάλη ώστε να προκαλέσει τη δίοδο zener να ρυθμίσει (>7Volt), η κοινή τάση θα έχει ένα χαμηλό συντελεστή τάσης (0,001%/V) χαμηλή σύνθετη αντίσταση εξόδου ( 15Ω) και ένα συντελεστή θερμοκρασίας τυπικά μικρότερο απο 80ppm/ oc. Οι περιορισμοί που έχει το ολοκληρωμένο θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζονται, ωστόσο. Με το ICL 7106 η εσωτερική θέρμανση που προκείπτει απο τους οδηγούς LED μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση των επιδόσεων. Λόγω της υψηλότερης θερμικής τους ανθεκτικότητας, πλαστικά μέρη είναι υποδιαίστερα σε αυτό σε σύγκριση με τα κεραμικά. Ο συνδυασμός του συντελεστή της θερμοκρασίας αναφοράς (TC), ο εσωτερικός σχεδιασμός του chip και η θερμική αντίσταση μπορούν να αυξήσουν τον θόρυβο κοντά σε πλήρη κλίμακα απο 25μF σε 80µVP-P. Επίσης η γραμμικότητα στη μετάβαση απο μια υψηλή απαγωγη όπως το 1000 (20 τμήματα on) σε μια χαμηλή απαγωγή όπως 1111 (8 τμήματα on) εδέχεται να πληγούν απο μια μέτρηση ή περισσότερο. Συσκευές με μια θετική TC αναφορά μπορεί να απαιτούν απο πολλές απόψεις να αποχωριστούν απο μια over-range κατάσταση. Αυτό συμβαίνει επειδή η over-range είναι μια λειτουργία χαμηλής διάχυσης, με τα τρία λιγότερο σημαντικά ψηφία σβησμένα. Ομοίως, οι μονάδες με αρνητικό TC μπορεί να κάνουν κύκλο μεταξύ over-range και non-overrange. Όλα αυτά τα προβλήματα βέβαια μπορούν να εξαλειφθούν, αν η εξωτερική αναφορά χρησιμοποιείται. Το ICL7106, με αμελητέα διάχυση της θερμότητας δεν πλήτεται απο κανένα απο αυτά τα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, μια εξωτερική αναφορά μπορεί εύκολα να προστεθεί, όπως φαίνεται στο σχήμα 2. 10

11 Σχήμα 2.3 Χρησιμοποιώντας μια εξωτερική αναφορα. Το αναλογικό COMMON χρησιμοποιείται επίσης ως είσοδος χαμηλής αποδόσης κατά την διάρκεια του αυτομηδενισμού και της διαφόρισης. Αν η χαμηλή είσοδος είναι διαφορετική απο το αναλογικό COMMON, μια κοινή τάση λειτουργίας υπάρχει στο σύστημα και φροντίζει για την τέλεια CMRR του μετατροπέα. Ωστόσο σε ορισμένες εφαρμογές η χαμηλή είσοδος θα καθορίζεται ως γνωστή τάση (κοινό τροφοδοτικό για παράδειγμα). Σε αυτή την εφρμογή, το αναλογικό COMMON πρέπει να συνδέεται με το ίδιο σημείο, εξουδετερώνοντας έτσι την κοιή ταση λειτουργίας απο τον μετατροπέα. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για την τάση αναφοράς. Αν η αναφορά μπορέι να συνδέεται εύκολα με το αναλογικό COMMON, δεδομένου αυτό θα πρέπει να απομακρυνθεί η κοινή τάση λειτουργίας απο το σύστημα αναφοράς. Μέσα στο IC (ολοκληρωμένο), το αναλογικό COMMON είναι συνδεδεμένο με ένα N-CHANNEL FET, αυτό μπορεί να βυθίσει περίπου 30 ma του ρεύματος για να κρατήσει την τάση στα 2,8 Volt κάτω απο την θετική παροχή ( όταν ένα φορτίο προσπαθεί να τραβήξει την κοινή γραμμή θετικά). Ωστόσο, υπάρχουν μόνο 10 μα απο την πηγή ρεύματος, έτσι λοιπόν το COMMON μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε μια αρνητική τάση η οποία παραμερίζει την εσωτερική αναφορά. 2.9 TEST Η ακίδα TEST εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Στο ICL 7106 η ακίδα του TEST είναι συνδεδεμένη με την εσωτερική παραγόμενη ψηφιακή παροχή μέσω μιας αντίστασης 500Ω. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αρνητική παροχη για εξωτερικά διαμορφομένους οδηγούς, όπως δεκαδικά ψηφία ή για οποιαδήποτε άλλη παρουσίαση ο χρήστης θέλει να περιλαμβάνει η οθόνη LCD. Τα σχήματα 5 και 6 δείχνουν μια τέτοια εφαρμογή. Δεν πρέπει να εφαρμοστεί περισσότερο απο 1mA φορτίο. 11

12 Σχήμα 2.4 Απλός μετατροπέας για τον καθορισμό δεκαδικού σημείου. Σχήμα 2.5 Αποκλειστική πύλη OR για οδηγό δεκαδικού σημείου. Η δεύτερη λειτουργία είναι ένα test λαμπτήρων. Όταν η ακίδα του TEST είναι τραβηγμένη ψηλά (V+) όλα τα τμήματα θα είναι ανοιχτά και στην οθόνη θα πρέπει να διαβάζεται το Η ακίδα TEST θα βυθίσει το ρεύμα περίπου 15 μα υπό αυτές τις συνθήκες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην λειτουργία δοκιμής των λαμπτήρων, τα τμήματα έχουν μια σταθερή DC τάση (όχι τετραγωνική κυματομορφή). Αυτό μπορεί να κάψει την οθόνη LCD, εάν διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Το σχήμα 5 δείχνει το ψηφιακό τμήμα για το ICL Στο ICL 7106, μια εσωτερική ψηφιακή γείωση παράγεται απο μια δίοδο Zener των 6 Volt και ένα μεγάλο P-Channel ακόλουθος πηγής. Αυτή η παροχή γίνεται δύσκολο να απορροφήσει τις σχετικά μεγάλες χωριτικότητες όταν η τάση BP( back plane ) είναι ενοργοποιημένη. Η συχνότητα BP είναι η συχνότητα του ρολογιού διαιρούμενη με το 800. Για τρεις αναγνώσεις/sec, αυτό είναι ένα τετραγωνικό κύμα 60Hz με ένα ονομαστικό πλάτος των 5Volt. Τα τμήματα οδηγούνται στην ίδια συχνότητα και πλάτος και είναι σε φάση με την BP όταν είναι OFF, αλλά εκτός φάσης όταν είναι ON. Σε όλες τις περιπτώσεις αμελητέα τάση DC υπάρχει σε όλα τα τμήματα. 12

13 Σχήμα 2.6 Ψηφιακό τμήμα του ICL ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Στο σχήμα 6 φαίνεται η διάταξη χρονισμού που χρησιμοποιείται στο ICL7106. Δύο βασικές διατάξεις χρονισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 1. Σχήμα 6Α: Ένας εξωτερικός ταλαντωτής συνδεδεμένος με την ακίδα Σχήμα 6 Β : Έναν R-C ταλαντωτή χρησιμοποιόντας και τις τρείς ακίδες. Η συχνότητα του ταλαντωτή διαιρήται με το 4 πριν χρονομετρήσει τους δεκαδικούς μετρητές. Τότε διαιρήται περαιτέρω για να σχηματίσει τις τρείς φάσεις. Αυτά είναι ενσωματωμένα σήματα (1000 μετρήσεις), αναφορά μηενσωμάτωσης ( 0 εώς2000 μετρήσεις) και αυτομηδενισμού ( 1000 εώς 3000 μετρήσεις). Για σήματα λιγότερα απο την πλήρη κλίμακα, αυτομηδενισμό παίρνει το αχρησιμοποίητο τμήμα της αναφοράς μη-ολοκλήρωσης. Αυτό κάνει μια πλήρης μέτρηση κύκλου των 4000 μετρήσεων ( παλμοί χρονομέτρησης) ανεξάρτητα απο την τάση εισόδου. Για τρείς αναγνώσεις / δευτερόλεπτο, μια συχνότητα ταλάντωσης των 48 khz θα χρησιμοποιούταν Σχήμα 6Α 13

14 Σχήμα 6 Β Σχήμα 2.7 Κυκλώματα χρονομέτρησης Για να επιτευχθεί η μέγιστη απόρριψη των 60 Hz pickup, το σήμα ενσωμάτωσης του κύκλου θα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο των 60 H. Συχνότητες του ταλαντωτή των 240kHz, 120kHz, 80kHz, 60kHz, 48kHz, 40kHz, khz κλπ. θα πρέπει να επιλεγούν. Για 50 Hz απόρριψης, συχνότητες ταλάντωσης των 200kHz, 100kHz, khz, 50kHz, 40kHz κλπ. θα ήταν κατάλληλα. Σημειώστε ότι οι συχνότητες των 40kHz (2,5 αναγνώσεις / δευτερόλεπτο) θα απορρίφθούν τόσο όσο και των 50Hz και 60Hz (παρομοίως των 400Hz και 440Hz). 2.12ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Τόσο ο ενισχυτής απομόνωσης και ο ολοκληρωτής έχουν μια κλάση Α έξοδου του βαθμού των 100μA του ρεύματος ηρεμίας. Μπορούν να παρέχουν 4μΑ του ρεύματος οδήγησης με αμελητέα μη-γραμμικότητα. Η ενσωματωμένη αντίσταση θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη για να παραμείνει σε αυτή την πολύ γραμμική περιοχή πάνω απο το εύρος τάσης εισόδου, αλλά αρκετά μικρές αρκεί οι αδικαιολόγητες απαιτήσεις διαρροής να μην υπάρχουν στην πλακέτα του Η/Υ. Για 2Volt πλήρους κλίμακας, 470 kω είναι κοντά στο βέλτιστο και ομοίως τα 47kΩ για 200 mv κλίμακα ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Ο πυκνωτής ολοκλήρωσης πρέπει να επιλέγεται για να δώσει μέγιστη τάση ταλάντωσης που να εξασφαλίζει συσσωρευμένη ανοχή δεν θα κορέσει τον ολοκληρωτή ταλάντωσης (περίπου 0.3V κάθε παροχή). Στο ICL 7106 όταν το κοινό αναλογικό χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς, ονομαστικής +2Vπλήρους κλίμακας η ταλάντευση του ολοκληρωτή είναι εντάξει. Μια επιπλέον απαίτηση του ενσωματομένου πυκνωτή είναι ότι πρέπει να έχει χαμηλή απορρόφηση διηλεκτρικού για τη πρόληψη των σφαλμάτων. Ενώ άλλα είδη πυκνωτών είναι επαρκή για αυτή την εφαρμογή, πυκνωτές πολυπροπυλενίου δίνουν μη- ανιχνεύσιμα σφάλματα. 14

15 2.14 ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΥΤΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ Το μέγεθος του πυκνωτή αυτομηδενισμού έχει κάποια επιρροή στον θόρυβο του συστήματος. Για 200 mv πλήρους κλίμακας όπου ο θόρυβος είναι πολύ σημαντικός, ένας πυκνωτής των 0,47 μf προτείνεται. Στην κλίμακα των 2V, ένας πυκνωτής των 0,047 μf αυξάνει την ταχύτητα της ανάκαμψης απο την υπερφόρτωση και είναι επαρκής για τον θόρυβο σε αυτή την κλίμακα ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ένας πυκνωτής των 0,1μF δίνει καλά αποτελέσματα στις περισσότερες εφαρμογές. Ωστόσο όταν μια μεγάλη τάση λειτουργίας υφίσταται (δηλαδή η REF LO ακίδα δεν είναι στο αναλογικό COMMON) και 200 mv κλίμακας χρησιμοποιείται, μια μεγαλύτερη αξία απαιτείται για την πρόληψη της ανατροπής (roll-over) σφάλματος. Γενικά 1μF θα κρατήσει την ανατροπή (roll-over) του σφάλαματος στο 0,5 σε αυτή την περίπτωση ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ Για όλα τα φάσματα των συχνοτήτων συνιστάται μια αντίσταση 100kΩ και ο πυκνωτής επιλέγεται απο την εξίσωση: f = 0.45/RC για 48kHz (3 αναγνώσεις/sec) C = 100pF ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο ICL 7106 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ευρεία ποικιλία διαμορφώσεων. Τα κυκλώματα που ακολουθούν δείχνουν κάποιες απο τις δυνατότητες και χρησιμεύουν στην απεικόνιση της εξαιρετικής ευελιξίας αυτού του A/D μετατροπέα. Οι ακόλουθες σημειώσεις των εφαρμογών περιέχουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες στην κατανόηση και εφαρμογή του παρόντος μέρους και είναι διαθέσιμα απο την Intersil Corporation. NOTE # AN016 AN017 AN018 AN023 AN032 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΟΓΗ A/D ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ A/D ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ A/D ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΣ ICL AN046 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Battery-Operated Auto Ranging DVM ΜΕ ΤΟ ICL 7106 AN052 AN9609 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΟΥ CHIP 3 1/2 ΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ A/D ΞΕΠΕΡΝΟΝΤΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ INTERSIL INTEGRATING CONVERTERS 15

16 Σχήμα 2.8 Χρήση εσωτερικής αναφορας στο ICL 7106 Οι τιμές που παρουσιαζονται είναι για 200mV πλήρους κλίμακας, 3αναγνώσεις/sec, κυμαινόμενη τάση τροφοδοσίας (μπαταρία 9V). ICL 7106 προτεινόμενες συνιστόσες τιμές για 2V πλήρους κλίμακας. Σχήμα

17 Σχήμα 2.10 Το ICL 7106 χρησιμοποιείται ως ψηφιακό θερμόμετρο. Μια δίοδος πυριτίου συνδεδεμένη με τρανζίστορ έχει συντελεστή θερμοκρασίας περίπου -2mV/oC. Η βαθμονόμηση επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση του αισθητήριου τρανζίστορ σε παγωμένο νερό και ρυθμίζοντας το ποτενσιόμετρο μηδενισμού για ανάγνωση. Ο αισθητήρας τότε πρέπει να τοποθετηθεί σε βραστό νερό και η κλίμακα-παράγοντας του ποτενσιόμετρου ρυθμίζεται για αναγνώσεις ΟΘΟΝΗ LED Γενική Περιγραφή Αυτό είναι εύκολο να κατασκευαστεί, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ ακριβείς και χρήσιμο ψηφιακό βολτόμετρο. Έχει σχεδιαστεί ως ένα μετρητής πίνακα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε DC τροφοδοτικά ή οπουδήποτε αλλού είναι απαραίτητο να έχουμε μια ακριβή ένδειξη της τάσης. Το κύκλωμα χρησιμοποιεί το ADC (αναλογικό σε ψηφιακό μετατροπέα) IC CL7106 που κατασκευάζονται από την INTERSIL. Αυτό το IC ενσωματώνει σε 40 ακίδες όλα τα κυκλώματα για να μετατρέψει ένα αναλογικό σήμα σε ψηφιακό και μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από τέσσερις οθόνες LED επτά τμημάτων άμεσα. Το κύκλωμα ενσωματωμένο στο IC είναι ένας αναλογικός σε ψηφιακό μετατροπέα, ένας συγκριτής, ένα ρολόι ένα αποκωδικοποιητή και ένα πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης επτά τμημάτων LED. Το κύκλωμα που περιγράφεται εδώ μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε τάση DC στο εύρος Volts. 17

18 Τεχνικές Προδιαγραφές - Χαρακτηριστικά Τάση τροφοδοσίας:... + / - 5 V (Συμμετρική) Απαιτήσεις ισχύος: ma (μέγιστο) Εύρος μέτρησης:... + / - 0-1,999 VDC σε τέσσερις σειρές Ακρίβεια: % ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Μικρό μέγεθος - Εύκολη κατασκευή - Χαμηλό κόστος. - Απλή ρύθμιση. - Εύκολο να το διαβάσετε από μια απόσταση. - Λίγα εξωτερικά εξαρτήματα Πως λειτουργεί Προκειμένου να γίνει κατανοητή η αρχή λειτουργίας του κυκλώματος, είναι αναγκαίο να εξηγηθεί πώς η ADC IC λειτουργεί. Αυτό το IC έχει τα εξής πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά: - Μεγάλη ακρίβεια. - Δεν επηρεάζεται από τον θόρυβο. - Δεν υπάρχει ανάγκη για ένα δείγμα και κρατήστε πατημένο το κύκλωμα. - Διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι. - Δεν έχει καμία ανάγκη για υψηλής ακρίβειας εξωτερικά εξαρτήματα. 18

19 Σχήμα 2.11 α και 2.11 β Οθόνη 7 τμημάτων pinout MAN ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ A. Ανεξαρτησία μετρήσεων από τη συχνότητα του σήματος εισόδου 1) Hμιτονοειδής Είσοδος Sinusoidal Input (sin) ac sin input 5V, 500Hz magenta lm331 sqr digital output ~5kHz yellow 19

20 ac sin input 5V, 5kHz magenta lm331 sqr digital output ~5kHz yellow 2) Τετραγωνική Είσοδος Square Input (sqr) ac sqr input 5V, 500Hz magenta.lm331 sqr digital output ~5kHz yellow 20

21 ac sqr input 5V, 5kHz magenta lm331 sqr digital output ~5kHz yellow 3) Τριγωνική Είσοδος Triangular Input (tr) ac tr input 5V, 500Hz magenta lm331 sqr digital output ~5kHz yellow 21

22 ac tr input 5V, 5kHz magenta lm331 sqr digital output ~5kHz yellow 22

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για ένα απλό αλλά πολύ χρήσιμο όργανο μέτρησης τάσης. Χρησιμοποιεί μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD 3 1/2 ψηφίων για την απεικόνιση της τιμής της τάσης. Το κύκλωμα είναι απλό στην κατασκευή και αξιόπιστο λόγω της χρήσης του ολοκληρωμένου κυκλώματος ICL 7106 της INTERSIL που έχει ενσωματωμένο σε μια θήκη 40 ακροδεκτών όλα τα κυκλώματα που χρειάζονται ώστε ένα αναλογικό μέγεθος όπως η τάση να υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία για να μετατραπεί σε ψηφιακό και να αποδοθεί με μορφή πραγματικού αριθμού από μια οθόνη LCD. Το ολοκληρωμένο κύκλωμα ICL 7106 περιέχει εσωτερικά μετατροπέα από αναλογικό σε ψηφιακό συγκριτή, εσωτερικό χρονιστή, αποκωδικοποιητή και οδηγεί απ ευθείας μια οθόνη υγρών κρυστάλλων. 3.2Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Πριν αρχίσει η κατασκευή αναγνωρίζουμε πρώτα όλα τα εξαρτήματα. Δεν ανοίγουμε το προστατευτικό αλουμινόχαρτο του ολοκληρωμένου. Πρώτα απ όλα κολλάμε με 4 μικρά κομματάκια σύρματα 4 γεφυρώματα (και τα τέσσερα είναι κάτω απο το ολοκληρωμένο). Κατόπιν κολλάμε το ολοκληρωμένο κύκλωμα προσεκτικά (ένα ένα ποδαράκι, αφήνουμε να κρυώσει λίγο και χρησιμοποιούμε μικρό κολλητήρι απαραίτητα γειωμένο). Στη συνέχεια κολλάμε τις αντιστάσεις. Ακολούθως τους πυκνωτές και το τρίμερ P1. Τέλος κολλάμε το τρανζίστορ Q1. Ελέγχουμε για άλλη μια φορά προσεκτικά ένα ένα όλα τα εξαρτήματα και τις κολλήσεις. Κολλάμε τα δύο κομματάκια απο τη βάση στη θέση που θα τοποθετηθεί η οθόνη. Μ αυτό τον τρόπο η οθόνη τοποθετείται ψηλότερα και επιτρέπει στο ολοκληρωμένο να αερίζεται κανονικά. Κάνουμε έναν τελευταίο προσεκτικό έλεγχο, βεβαιονόμαστε οτι όλα είναι εντάξει και τότε κολλάμε το μαύρο καλώδιο του κλίπ της μπαταρίας στο σημείο 1(-) της πλακέτας και το κόκκινο καλώδιο στο σημείο 2(+), και συνδέουμε στο κλίπ μια πλακέ μπαταρία 9V. Αν όλα είναι εντάξει ο υγρός κρύσταλλος θα δείξει έναν τριψήφιο αριθμο π.χ. 18, ΡΥΘΜΙΣΗ Βραχυκυκλωνουμε την είσοδο (σημεία 3 και 4) ρυθμίζουμε το τρίμμερ μέχρι να δείξει το βολτόμετρο τότε είναι έτοιμο, ρυθμισμένο. Το τοποθετούμε σε ένα μικρό πλαστικό κουτάκι και έτσι έχουμε ένα ψηφιακό όργανο ακριβείας για οποιαδήποτε μέτρηση συνεχούς τάσης. 23

24 Η ιδανική ρύθμιση είναι να έχουμε ένα άλλο ψηφιακό βολτόμετρο ακριβείας και να ρυθμίσουμε την κατασκευή παράλληλα με αυτό. Ελλείψη αυτού όμως η προηγούμενη μέθοδος έιναι απλή και σίγουρη. 3.3 ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΨΕΙ Ελέγχουμε προσεκτικά τις θέσεις και τις τιμές των εξαρτημάτων. Αν χρησιμοποιούμε σολντερίνη καθαρίζουμε σχολαστικά το πίσω μέρος της πλακέτας. Ελέγχουμε αν έχουμε ξεχάσει τα γεφυρώματα ή μήπως έχουμε αφήσει κάποιο εξάρτημα ή ποδαράκι ακόλλητο. Επίσης μπορεί να έχουμε κάνει ψυχρή κόλληση. Ξαναζεσταίνουμε τις κολλήσεις. Η καλή κόλληση απλώνει και γυαλίζει. Δεν γίνεται κόμπος ούτε έιναι θαμπή. Κοιτάμε μήπως έχουμε βραχυκυκλώσει κάποια σημεία στην πλακέτα επειδή οι γραμμές είναι πυκνές. Τέλος ελέγχουμε μήπως έχουμε κάψει κάποιο εξάρτημα ή το ολοκληρωμένο ή την οθόνη κατα την συγκόλληση ή απο κακή μεταχείρηση. Δείγμα Τροφοδοσία 1 24

25 Δείγμα Τροφοδοσία 2 Σχήμα 3.1 α και 3.1 β 3.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Για να καταλάβει κάποιος την λειτουργία του ψηφιακού βολτόμετρου είναι απαραίτητο πρώτα να γνωρίζει λίγα στοιχειώδη πράγματα γύρω από τους μετατροπείς σημάτων. Εδώ θα ασχοληθούμε με τον μετατροπέα αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (ADC) που έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: Εσωτερική Ακρίβεια Δεν χρειάζεται δυσεύρετα ή υλικά ακριβείας Εξαιρετική αδιαφορία στον θόρυβο Δεν χρειάζεται κύκλωμα δειγματοληψίας και συγκράτησης Χαμηλό κόστος Ένας αναλογικός σε ψηφιακό μετατροπέας ( για συντομία από δω και στο εξής θα αναφέρεται σαν ADC) είναι γνωστός σαν μετατροπέας ολοκλήρωσης ή διπλής κλίσης. Αυτός δουλεύει με τον εξής τρόπο. Χονδρικά ο κύκλος μετατροπής χωρίζεται σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση σε ένα ορισμένο διάστημα δίνονται τα αποτελέσματα της ολοκλήρωσης της τάσης εισόδου. 25

26 Η τάση εξόδου του ολοκληρωτή είναι από απ ευθείας ανάλογη της εφαρμοζόμενης τάσης εισόδου. Στο τέλος αυτής της χρονικής περιόδου ο ολοκληρωτής τροφοδοτείται με μια εσωτερική τάση αναφοράς ώστε να αρχίσει να μειώνεται η τάση εξόδου. Η ολοκλήρωση συνεχίζεται μέχρι η τάση εξόδου του ολοκληρωτή να πέσει στη στάθμη αναφοράς μηδενισμού. Αυτή η φάση είναι γνωστή σαν περίοδος αρνητικής κλίσης ή μηδενισμού και είναι η δεύτερη φάση της μετατροπής. Η πρώτη φάση είναι σταθερή για κάθε χρόνο μετατροπής ενώ η δεύτερη φάση εξαρτάται από την πρώτη. Αν μετρηθούν οι δύο περίοδοι και γνωρίζοντας την τάση αναφοράς βρίσκεται εύκολα η αναλογική τάση εισόδου που είναι και η ζητούμενη προς μέτρηση τάση. Αυτή την εργασία την πραγματοποιεί το ολοκληρωμένο κύκλωμα με την βοήθεια λίγων εξωτερικών εξαρτημάτων την χρησιμότητα των οποίων θα γνωρίσουμε στην λειτουργία του κυκλώματος. 3.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η αντίσταση R6 μαζί με τον πυκνωτή C5 αποτελούν τα στοιχεία ταλάντωσης και καθορίζουν την συχνότητα του εσωτερικού ταλαντωτή. Με τις τιμές αυτές επιτυγχάνεται ταλάντωση περίπου 48kHz ικανή να παρέχει μέχρι και 3 μετρήσεις το δευτερόλεπτο. Ο πυκνωτής C4 είναι πυκνωτής τάσης αναφοράς και για ικανοποιητικές ενδείξεις δεν πρέπει να αποκλείνει απο την τιμή αυτή γιατί θα υπάρχουν σφάλματα κατά την μέτρηση, για τον απλούστατο λόγο οτι ο πυκνωτής αυτός φορτίζει σε μια σταθερή τάση που χρησιμοποιείται απο το ολοκληρωμένο σαν εσωτερική τάση αναφορας. Η είσοδος HIGH είναι το σημείο 4, και LOW το σημείο 3 της πλακέττας. Η αντίσταση R7 είναι ο διαιρέτης που χρειάζεται το κύκλωμα εισόδου για να μετρήσει 0-200V DC. Η αντίσταση R8 είναι η αντίσταση προστασίας εισόδου του IC1. Ο πυκνωτής C2 έιναι ο πυκνωτής αυτομηδενισμού. Η τιμή του έχει εκλεγεί ώστε σ αυτή την κλίμακα μέτρησης να μην έχει σφάλμα γιατί αλλάζοντας την τιμή του μεγαλώνει η κλίμακα μέτρησης, και διαφοροποιούνται τα όρια και ο αυτομηδενισμός του οργάνου είναι δύσκολος. Η αντίσταση R2 μαζί με τον C1 αποτελούν το δικτύωμα ολοκλήρωσης της τάσης εισόδου ενώ παράλληλα εμποδίζουν την διαίρεση της τάσης εισόδου κάνοντας το όλο σύστημα ταχύτερο και πιο αξιόπιστο, μειώνοντας στο ελάχιστο το σφάλμα μέτρησης. Η αντίσταση R1 οδηγεί το σήμα υπέρβασης της κλίμακας που δίνει το ολοκληρωμένο στη βάση του τρανζίστορ ώστε όταν υπάρχει υπέρβαση ορίων της κλίμακας να ανάβει στην οθόνη ο αριθμός 1 και η Τρίτη τελεία πράγμα που σημαίνει ότι η μετρούμενη τάση είναι έξω από τις δυνατότητες ένδειξης της οθόνης. 26

27 Από τους ακροδέκτες 2-20 και του ολοκληρωμένου κυκλώματος οδηγείται απ ευθείας μια οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD του τύπου DO51030-RΟ40, ή αντίστοιχη. 3.6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τάση λειτουργίας 9V DC Ρεύμα λειτουργίας... 1,5 ma Περιοχή μετρήσεως V DC Ακρίβεια μετρήσεως +/- 0,1 V 3.7 ΧΡΗΣΕΙΣ Μέτρηση συνεχούς τάσης Μέτρηση τάσης σε τροφοδοτικά (panel meter) 3.8 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Μικρό μέγεθος Εύκολη και απλή κατασκευή Ευανάγνωστη οθόνη από αρκετή απόσταση Αξιοπιστία και ακρίβεια λόγω του ολοκληρωμένου κυκλώματος Λίγα εξωτερικά εξαρτήματα Χαμηλό κόστος Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας Εύκολη ρύθμιση με τρίμμερ 3.9 ΤΑ ΥΛΙΚΑ R1,5,6 100 KΩ 1/4W (καφέ, μαύρο, κίτρινο) ή (καφέ, μαύρο, μαύρο, πορτοκαλί) R2..47 KΩ 1/4W (κίτρινο, μώβ, πορτοκαλί) ή (κίτρινο, μώβ, μαύρο, κόκκινο) R3,8 1 MΩ 1/4W (καφέ, μαύρο, πράσινο) ή (καφέ, μαύρο, μαύρο, κίτρινο) 27

28 R4 22 KΩ 1/4W (κόκκινο, κόκκινο, πορτοκαλί) ή (κόκκινο, κόκκινο, μαύρο, κόκκινο) R7 1 KΩ 1/4W ( καφέ, μαύρο, κόκκινο) ή (καφέ, μαύρο, μαύρο, καφέ) Σημείωση: Οι τιμές στην πρώτη γραμμή δίπλα σε κάθε αντίσταση αφορούν σε κοινές αντιστάσεις άνθρακα 5% ενώ οι τιμές ακριβώς από κάτω στην δεύτερη στήλη αφορούν σε αντιστάσεις ακριβείας metal film ή παρόμοιες 1 ή 2% με περισσότερα από 4 χρώματα. P1 3-5 KΩ (τρίμμερ) C1.220 nf (224 ή 0.22 μf) polyester C nf (334 ή 0,33 μf) C3,4 100nF (104 ή 0,1μF) C5 100 pf (101 ή 0,0001μF) κεραμεικός Q1 BC548 (NPN transistor) IC1 ICL 7106 (3 1/2 digit LCD chip) Display DO51030-RO40 (οθόνη υγρού κρυστάλλου 3 1/2 ψηφίων) Διάφορα : κόλληση, καλώδιο, κλίπ μπαταρίας 9V, βάση για την οθόνη, πλακέτα SMART KIT No Το όργανο το οποίο κατασκευάστηκε αποτελείται από μια οθόνη LCD 3 ½ ψηφίων για την απεικόνιση της τάσης, είναι κατάλληλο για μετρήσεις τάσεων από 0 έως και 199 Volt. Το κύκλωμα που χρησιμοποιεί είναι απλό στην κατασκευή του λόγω της χρήσης του ολοκληρωμένου κυκλώματος της Intersil ICL 7106 το οποίο έχει ενσωματωμένο 40 ακροδέκτες όπου βρίσκονται όλα τα κυκλώματα που χρειάζονται για την κατάλληλη επεξεργασία του αναλογικού σήματος έτσι ώστε να μετατραπεί σε ψηφιακό και να αποδοθεί με μορφή πραγματικού αριθμού στην οθόνη. Το κύκλωμα 28

29 ICL 7106 περιέχει εσωτερικό µετατροπέα από αναλογικό σε ψηφιακό, συγκριτή, εσωτερικό χρονιστή, αποκωδικοποιητή και οδηγεί απ ευθείας σε µια οθόνη υγρών κρυστάλλων ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ Σχήμα 3.2 Σχήμα

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΤΑΣΗΣ Έστω ότι έχω μια παροχή τάσης 9V (π.χ. μια μπαταρία 9V) και θέλω μια τάση μικρότερη 9V. Ας υποθέσουμε ότι ζητάμε μια τάση των 4,5V. O τύπος που μας δίνει την επιθυμητή τάση εξόδου VOUT είναι: Τάση εξόδου=(r2/r1+ R2) X Τάση παροχής Το κύκλωμα θα είναι το παρακάτω: Έχουμε VΙΝ = 9 V R1= 1K R2= 1K VOUT = ( R2 /R1+ R2 ) x VΙΝ VOUT = (1K / 1K +1K) x 9V VOUT = 1/2 x 9 = 4, 5 V Στην συνέχεια αλλάζουμε την τάση τροφοδοσίας στο κύκλωμα και οι μεταβολλές παρατηρούνται στον παρακάτω πίνακα 30

31 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 1V 0,5V 0,43V 14% 2V 0,9V 0,86V 4,44% 3V 1,4V 1,45V 3,57% 4V 1,9V 1,9V 0% 5V 2,4V 2,4V 0% 6V 2,9V 2,85V 1,72% 7V 3,4V 3,5V 2,94% 8V 3,9V 4V 2,56% 9V 4,3V 4,5V 4,65% 10V 4,8V 5V 4,16% 6 Σύγκριση 5 y = 1,0572x - 0,1021 R² = 0, Σειρά1 Γραμμική (Σειρά1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 31

32 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 1V 0,9V 1V 10% 2V 1,9V 2V 10,00% 3V 2,9V 3V 10,00% 4V 3,9V 4V 10% 5V 4,9V 5V 10% 6V 5,8V 6V 20,00% 7V 6,8V 7V 20,00% 8V 7,8V 8V 20,00% 9V 8,7V 9,05V 35,00% 10V 9,7V 10V 30,00% Ο Πίνακας 3 μας δείχνει τις τιμές του εμπορικού αλλά και του καταστκευασμένου βολτόμετρου αφού τα έχουμε τοποθετήσει απευθείας στην τροφοδοσία και στην συνέχεια μεταβάλλαμε την τάση 12 Σύγκριση 10 8 y = 1,0275x + 0,0284 R² = 0, Σειρά1 Γραμμική (Σειρά1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 32

33 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 1000Ω 4,3V 4,5V 20% 700Ω 5,1V 5,2V 10,00% 570Ω 5,5V 5,7V 20,00% 475Ω 5,9V 6,05V 15% 390Ω 6,2V 6,45V 25% 330Ω 6,5V 6,7V 20,00% 220Ω 7,1V 7,4V 30,00% 180Ω 7,4V 7,6V 20,00% 100Ω 7,9V 8,2V 30,00% 34Ω 8,4V 8,7V 30,00% Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται οι μετρήσεις μετά απο την συνεχή αλλαγή της αντίστασης R1 10 Σύγκριση y = 1,0374x - 0,0206 R² = 0, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σειρά1 Γραμμική (Σειρά1) 33

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το παρόν αποτελεί τη θεωρητική µελέτη και απόδοση ενός οργάνου µέτρησης. Οι έλεγχοι στους οποίους έχει υποβληθεί ήταν πολλοί και ποικίλοι. Εξάλλου κάθε όργανο µέτρησης πρέπει να υποβάλλεται σε µια σειρά από ελέγχους και δοκιµασίες. οκιµάστηκε σε χαµηλές τιµές τάσεις (ac,dc) αλλά και στις πραγµατικές συνθήκες εργασίας του και µε διαφορετικά δοκίµια κάθε φορά. Αυτά τα δοκίµια ήταν ωµικά, χωρητικά αλλά και µεικτά. Πολλές καταστάσεις κρίνονται εκ των αποτελεσµάτων. Αν όχι όλες. Ακόµα και τα όργανα µετρήσεων. Έτσι και οι επιδόσεις του συγκεκριµένου οργάνου αξιολογήθηκαν πολύ καλές. Πάντοτε όµως στο καλό µπορεί να παρουσιασθεί κάτι καλύτερο. Σύµφωνα µε τον φιλόσοφο Ηράκλειτο ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Το όργανο µπορεί να δεχθεί και άλλες βελτιώσεις. Κάποια από τα τµήµατά του θα µπορούσαν να αντικατασταθούν από ηλεκτρονικά τελευταίας τεχνολογίας όπως είναι οι Μικρο-υπολογιστές. Με ενσωµατωµένα διάφορα κυκλώµατα, όπως µετατροπείς AC-DC, κυκλώµατα παραγωγής αλλά και µέτρησης παλµών κ.ά., επιτυγχάνεται δραστική µείωση χώρου αλλά και χρόνου στη διεκπεραίωση µετρήσεων, συγκρίσεων, µετατροπών και άλλων λειτουργιών. Παρακάτω μπορούμε να δούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των αναλογικών και ψηφιακών βολτόμετρων. Η θετική πλευρά των αναλογικών μέτρων, για μένα, είναι οι εξής: Μπορούμε να παρακολουθούμε την κίνηση του μετρητή και τις ορατές αλλαγές στο επίπεδο, αν χρειαστεί για δοκιμή ή αξιολόγιση. Αυτή η οπτική επιτρέπει να αποκτήσουν μια ανάγνωση ή το επίπεδο χωρίς το δυναμικό σταθερό ψηφίο αλλάζει κατά την μέτρηση. Οι αρνητικές πλευρές του αναλογικού είναι: Δεν λαμβάνει φυσικές επιπτώσεις όπως η ρίψη πολύ καλά- κυρίως λόγω της ευαίσθητης κίνησης του μετρητή/ 34

35 Είναι δύσκολο να εξακριβωθεί σε δέκατα, εκατοστά ή λιγότερο από μια μετρούμενη τιμή με ακρίβεια. Σφάλμα Parallex, χωρίς κλίμακα ειδώλου είναι μια δυνατότητα για μια μικρή εσφαλμένη ανάγνωση του μετρητή. Δύσκολο να διαβαστεί σε οποιαδήποτε απόσταση. Η θετική πλευρά του ψηφιακού είναι: Έχουμε την δυνατότητα να διαβάσουμε μέχρι 2-3 ψηφία σε μια μετρούμενη τιμή, με αξιοπρεπή βαθμό ακριβείας. Πιο στιβαρή κατασκευή που μπορεί να προληφθεί η καταστροφή του μετρητή, εάν υποστεί ζημιά ή πέσει. Δεν υπάρχει Parallex σφάλμα, απλά διαβάζουμε τους αριθμούς. Είναι πιο εύκολο να διαβαστεί από απόσταση. Η αρνητική πλευρά του ψηφιακού είναι: Μια μικρή αλλαγή στα ψηφία σε μία μέτρηση προκαλεί δυσκολία στην ανάγνωση και στην απόφαση της πραγματικής αξίας. Οι μετρητές είναι διαθέσιμοι σε πολλές κλίμακες τιμών. Ένα ζήτημα είναι το Ω ανά Volt. Αυτό είναι το ποσό των παράλληλων φορτίων που μετριούνται σε ένα μετρούμενο κύκλωμα. Η υψηλή αντίσταση στα κυκλώματα απαιτούν υψηλά Ohm/Volt για την ελάχιστη φόρτωση του κυκλώματος ή μεταβολή της λειτουργίας του. Τα αναλογικά μέτρα που είναι στην φτηνή πλευρά θα έχουν χαμηλά Ohm/Volt αλλά είναι μια χαρά για γενική μέτρηση τάσης, όπως 120 Vrms AC σε μία πρίζα, ένας διακόπτης, οτιδήποτε με μια πηγή χαμηλής αντίστασης της τάσης. Τα περισσότερα ψηφιακά μέτρα έχουν ένα υψηλό, σε πολύ υψηλό, Ohm/Volt. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν σε ένα κύκλωμα σωλήνα κενού εργάζονται και άλλα κυκλώματα υψηλής σύνθετης αντίστασης. 35

36 Τα ψηφιακά βολτόμετρα έχουν χαμηλότερη σύνθετη αντίσταση εισόδου και έτσι είναι εγγενώς λιγότερο αξιόπιστα και έχουν πιο σημαντικό σφάλμα στις αναγνώσεις τους. Αλλά είναι πιο εύκολο να το διαβάσουμε. Τα ψηφιακά βολτόμετρα είναι εύκολο να τα διαβάσουμε και γενικά μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα τις όποιες κλίμακες χρήσεις. Επίσης επειδή δεν έχει βελόνα οι αναγνώσεις είναι πιο ακριβείς. Το κύριο μειονέκτημα σε ένα ψηφιακό βολτόμετρο είναι ότι συνήθως είναι δύσκολο να εντοπίσουμε παροδικές αιχμές ηλεκτρικού ρεύματος κανονικής τάσης κλπ. Η βελόνα του αναλογικού βολτόμετρου δεν μένει σταθερή και βλέποντας αυτό θα ξέρουμε ότι η τάση δεν είναι σταθερή, αλλά θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε ποια είναι η μέση τιμή. Τα ψηφιακά βολτόμετρα είτε δεν θα είναι σε θέση να κλειδώσουν μια σταθερή τιμή ( που τους καθιστά σχεδόν αδύνατο να διαβαστεί) ή αλλιώς θα εμφανίσει μια σταθερή τιμή, παραβλέπουμε το γεγονός ότι η τάση δεν είναι πραγματικά σταθερή. Πολλά ψηφιακά βολτόμετρα έχουν μια μικρή μεταβατική γραμμή τάσης που προορίζεται να αποδείξει όταν η τάση είναι θορυβώδης όπως αυτό, αλλά δεν λειτουργούν τόσο καλά. Η βελόνα τρέμει ως πιο εύκολο να εντοπιστεί. Από την άλλη μεριά η αναλογική βελόνα μπορεί να τρέμει λίγο από τις δονήσεις παρόλο που η τάση είναι σταθερή. Έτσι πρέπει να το σκεφτούμε αυτό όταν προσπαθούμε να πάρουμε μετρησεις. 36

37 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ital_voltmeter CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF Βιβλιοθήκη Δ.Ε.Η Καβάλας/Χρυσούπολης 37

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ(Σ.Τ.ΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΜΠΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΩΜΑΣ ΚΑΣ: 500063 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακού Θερμομέτρου

Ψηφιακού Θερμομέτρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών www.thmmy.gr Κατασκευή Ψηφιακού Θερμομέτρου Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας, είναι η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδος. 24/11/2011 12:09 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. Τεχνολογίας

ΘΕΜΑ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδος. 24/11/2011 12:09 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. Τεχνολογίας ΘΕΜΑ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδος 24/11/2011 12:09 καθ. Τεχνολογίας ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Ένας μικροεπεξεργαστής είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους 11/10/2011 08:28 καθ. Τεχνολογίας Τι είναι Ηλεκτρισμός Ηλεκτρισμός είναι η κατευθυνόμενη κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα σ ένα σώμα το οποίο χαρακτηρίζεται σαν αγωγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Θεωρητικό Μέρος MM205 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εργαστήριο 1 ο Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών Μετρήσεις στο συνεχές ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A 11.1 Θεωρητικό μέρος 11 A/D-D/A 11.1.1 Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D converter) με δυαδικό μετρητή Σχ.1 Μετατροπέας A/D με δυαδικό μετρητή Στο σχήμα 1 απεικονίζεται σε block diagram ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ; Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Κινητά τηλέφωνα Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Ο κόσμος της Ηλεκτρονικής Ιατρική Ενέργεια Βιομηχανία Διασκέδαση ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Τι περιέχουν οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ :

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ : ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 5 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Θεωρητική Ανάλυση Πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ

Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215 Εξάμηνο: Β'

Διαβάστε περισσότερα

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS Αρχή λειτουργίας των Αναλογικών και ψηφιακών Παλμομετατροπεων Ο παλμός οδήγησης ενός παλμομετατροπέα, με αναλογική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική»

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Τμήμα Μηχανολογίας Δρ. Φασουλάς Γιάννης, jfasoulas@staff.teicrete.gr Τ.Ε.Ι. Κρήτη, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ηράκλειο Κρήτης, (2013)

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6.1 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σε ένα καθρέπτη ρεύµατος, το ρεύµα του κλάδου της εξόδου είναι πάντα ίσο µε το ρεύµα του κλάδου της εισόδου, αποτελεί δηλαδή το είδωλο του. Μία τέτοια διάταξη δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ενότητα : Ψηφιακός Έλεγχος Συστημάτων Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ( ΠΥΚΝΩΤΕΣ) Πυκνωτές O πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να την απελευθερώνει, σε προκαθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun)

Σχήμα 1 Απόκλιση στον πυκνωτή (σωλήνας Braun) Άσκηση Η3 Επαλληλία κινήσεων (Μετρήσεις με παλμογράφο) Εκτροπή δέσμης ηλεκτρονίων Όταν μια δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα U0=U,0 (παράλληλα στον άξονα z) μέσα σε έναν πυκνωτή, του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 DC ΔΙΑΚΟΠΤΙΚA ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (μέσω προσομοίωσης) Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

O Ψηφιακός Παλμογράφος

O Ψηφιακός Παλμογράφος Τεχνική Εκπαίδευση O Ψηφιακός Παλμογράφος Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν www.georgizas.gr 1. Γενικά περί παλμογράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένα προκατασκευασμένο κύκλωμα μικρών διαστάσεων που συμπεριφέρεται ως ενισχυτής τάσης, και έχει πολύ μεγάλο κέρδος, πολλές φορές της τάξης του 10 4 και 10 6. Ο τελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 1 Περιεχόμενα 2 ης ενότητας Το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444.οργανωτικά Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το βιβλίο Ned Mohan First course on Power Electronics

Διαβάστε περισσότερα

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών Μία PWM κυματομορφή στην πραγματικότητα αποτελεί μία περιοδική κυματομορφή η οποία έχει δύο τμήματα. Το τμήμα ΟΝ στο οποίο η κυματομορφή έχει την μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. Μέτρηση αντιστάσεων με ωμόμετρο 1. Ρυθμίζουμε το πολύμετρο

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out =

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος Ηλεκτρονικά Ισχύος Πρόκειται για στοιχεία κατασκευασμένα από υλικά με συγκεκριμένες μη γραμμικές ηλεκτρικές ιδιότητες (ημιαγωγά στοιχεία) Τα κυριότερα από τα στοιχεία αυτά είναι: Η δίοδος Το thyristor

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (Τ.Ε. ή OpAmps) ιαφορικοί Ενισχυτές: ενισχυτές που έχουν δυο εισόδους και µια έξοδο. Τελεστικοί Ενισχυτές (Τ.Ε.): διαφορικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση αισθητήρων Χαρακτηριστικά αισθητήρων Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων 1 2 Πωλήσεις αισθητήρων 3 4 Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη φύση με τα αισθητήρια όργανά του υποκειμενική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA-DI DI20. Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002. www.behringer.com

ULTRA-DI DI20. Περιληπτικό Εγχειρίδιο ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002. www.behringer.com Περιληπτικό Εγχειρίδιο Έκδοση 1.0 Νοέμβριος 2002 www.behringer.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 ULTRA-DI DI20 Καλώς ήρθατε στην BEHRINGER! Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα της BEHRINGER, την οποία και

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων. Μέτρηση και Έλεγχος Θερμοκρασίας

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων. Μέτρηση και Έλεγχος Θερμοκρασίας Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων Μέτρηση και Έλεγχος Θερμοκρασίας ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να γνωρίσει ο μαθητής τους βασικούς τύπους αισθητηρίων θερμοκρασίας καθώς και κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:.... /..../ 20.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:.... /..../ 20.. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΤΟΧΟΙ η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Τεχνολ.& Εργ. Ηλεκτρονικών Τάξη: Β Αρ. Μαθητών: 8 Κλάδος: Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ AD-1312 ΠΡΟΣΟΧΗ Το AD-1312 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ Εισαγωγή Για να πάρετε την δυνατή ισχύ του μετατροπέα θα χρειαστεί σωστή εγκατάσταση.παρακαλώ διαβάστε τις οδηγείες πριν την εγκατάσταση και την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ-ΙΝTERFACES Υλοποίηση κύκλωματος απεικόνισης μεταβολής γραμμικού ποτενσιομέτρου

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ-ΙΝTERFACES Υλοποίηση κύκλωματος απεικόνισης μεταβολής γραμμικού ποτενσιομέτρου Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Σ.Τ.ΕΦ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ-ΙΝTERFACES Υλοποίηση κύκλωματος απεικόνισης μεταβολής γραμμικού ποτενσιομέτρου Καπελέρη Βασιλική Πατσιαδάς Αθανάσιος Σπαθάρας Γρηγόριος Τζούτζης Έ λτον-αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ LCD ΟΘΟΝΗ 1)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο, ο μετατροπέας θα φορτίσει την μπαταρία σε αυτή την κατάσταση 2)ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Τα βασικά µέρη της εργαστηριακής διάταξης είναι κατασκευασµένα από την εταιρεία LUCAS-NULLE.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 3 Νόμος του Ohm, Κυκλώματα σε Σειρά και Παράλληλα Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 3 Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ Περιλαμβάνει Οδηγίες για τον Καθηγητή Οδηγίες Χρήσης Eργαστηριακός Oδηγός ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ αμαξοτεχνική α.ε.β.ε. 7o χλμ. Οδού Λαγκαδά Τ.Θ. 10415 - Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μάθηµα 4ο. Λιούπης Λογική συζευγµένου εκποµπού Emitter-coupled logic (ECL) Χρησιµοποιούνται BJT transistor, µόνο στην ενεργή περιοχή Εµφανίζονται µικρές αλλαγές δυναµικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος:

Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος: Παράδειγµα 8 Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος: 0,7 + 2200I 5V = 0 V D 4,3 I D = = 1, 95mA 2200 + 5 2200I D + Vout = 0 Vout=-0,7V Παράδειγµα 9 Το παρακάτω σχήµα παριστάνει κύκλωµα φόρτισης µιας

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση σε αστέρα τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. (Silicon Controlled Rectifier). πυριτίου (TRlAC). (Silicon Controll ed Switch). - 0 ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου SCR

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. (Silicon Controlled Rectifier). πυριτίου (TRlAC). (Silicon Controll ed Switch). - 0 ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου SCR 6. Θυρίστορ - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφανεια 1 6. ΤΑ ΘΥΡΙΣΤΟΡ - 0 ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου SCR (Silicon Controlled Rectifier). - Η αµφίδροµη δίοδος THYRlSTOR (DIAC). - 0 αµφίδροµος ελεγχόµενος ανορθωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T

MITSUBISHI. Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T 1 MITSUBISHI Starion Turbo (1982-88) Κινητήρες: 4G63-T τα μοντέλα Mitsubishi Starion Turbo (1982-88), με κινητήρες με κωδικούς 4G63-F υπάρχει σύστημα ψεκασμού Mitsubishi ECi. το σύστημα αυτό η πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΙ Επαφή ΡΝ Σε ένα κομμάτι κρύσταλλο πυριτίου προσθέτουμε θετικά ιόντα 5σθενούς στοιχείου για τη δημιουργία τμήματος τύπου Ν από τη μια μεριά, ενώ από την

Διαβάστε περισσότερα

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Οδηγίες για το σχεδιασμό εγκατάστασης μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Volkswagen AG, Wolfsburg, 2,4 MWp (Πηγή: Suntimes Solar GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σ. ΜΑΝΕΣΗ Β. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ. ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ.

Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. Αρμονική ταλάντωση και επειδή Ω=2πF Περιοδικό με βασική περίοδο Τ p =1/F Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. 1 Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. Σύμφωνα με την ταυτότητα του Euler Το ημιτονοειδές σήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΑΣΗΣ DC

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΑΣΗΣ DC ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΑΣΗΣ DC ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:.... /..../ 20.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:.... /..../ 20.. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 15 Ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων ΠΕ12.04 ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ17.03 1 Έννοια, ορισμός και μονάδες μέτρησης έντασης

Διαβάστε περισσότερα