Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ."

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο εύρος υπολογιστικών προγραµµάτων µε διαφορετικές δυνατότητες και περιορισµούς, τις οποίες οφείλει να γνωρίζει ο µελετητής ώστε να είναι σε θέση να επιλέξει το κατάλληλο για την κάθε εφαρµογή. Τα εργαλεία υπολογισµού της θερµικής και ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων, ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες : 1. Τα Ειδικά υπολογιστικά εργαλεία 2. Τα Γενικά υπολογιστικά εργαλεία 3. Τα Απλοποιηµένα υπολογιστικά εργαλεία Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται και µία αναφορά στα ευρέως διαδεδοµένα προγράµµατα λογισµικού της εγχώριας αγοράς Ειδικά υπολογιστικά εργαλεία Τα Ειδικά υπολογιστικά εργαλεία βασίζονται σε αλγόριθµους και µοντέλα σχεδιασµού και υπολογισµού της απόδοσης και της θερµικής συµπεριφοράς συγκεκριµένων στοιχείων του κτιριακού κελύφους, συγκεκριµένων τεχνικών ή µέρους του δοµηµένου περιβάλλοντος. Τα εργαλεία αυτά βοηθούν τον χρήστη να αξιολογήσει την απόδοση των διαφόρων συστηµάτων και τεχνικών υπό διαφορετικές συνθήκες και να µελετήσει σε βάθος την επίδραση συγκεκριµένων παραµέτρων στο κτίριο, όχι όµως την επίδραση µιας δεδοµένης τεχνικής στην 61

2 συνολική συµπεριφορά του κτιρίου. Τα βασικότερα από τα διαθέσιµα Ειδικά υπολογιστικά εργαλεία, ανά χρήση, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα : ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Παθητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης: απόδοση συστηµάτων Παθητικός και φυσικός δροσισµός: απόδοση τεχνικών φυσικού, παθητικού και υβριδικού δροσισµού Ηλιοπροστασία : τεχνικές ηλιοπροστασίας και σκιάστρων Φυσικός φωτισµός στα κτίρια : απόδοση τεχνικών φυσικού φωτισµού Θερµική άνεση : δείκτες θερµικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων Ποιότητα εσωτερικού αέρα Μικροκλίµα : απόδοση τεχνικών και παραγόντων διαµόρφωσης µικροκλίµατος Κλιµατικά δεδοµένα: κλιµατικά στοιχεία και δεδοµένα ηλιακής ακτινοβολίας Φαινόµενα µεταφοράς σε αδιαφανή δοµικά στοιχεία : θερµική συµπεριφορά των εσωτερικών και εξωτερικών δοµικών στοιχείων Φαινόµενα µεταφοράς σε διαφανή δοµικά στοιχεία : θερµικές & οπτικές ιδιότητες διαφανών δοµικών στοιχείων Φαινόµενα µεταφοράς µάζας : απόδοση των τεχνικών φυσικού αερισµού Μηχανικά συστήµατα θέρµανσης, δροσισµού και αερισµού : απόδοση - χαρακτηριστικά λειτουργίας Αξιολόγηση ενεργειακού επανασχεδιασµού κτιρίων : τεχνική και οικονοµική απόδοση µέτρων ενεργειακού επανασχεδιασµού Μέθοδος SLR Μέθοδος 5000 SINK SUMMER-TECHNIQUES SHADOWPACK SUMMER-TECHNIQUES LAMAS ΡΕΜ Μέθοδος LT SUPERLITE RADIANCE PASSPORT-LIGHT GENELUX COMFORT SUMMER-TECHNIQUES AIR CPCALC (χαρακτηριστικά ανέµου) CANYON (χαρακτηριστικά φαινοµένου αστικής χαράδρας) TRY SOLRAD KOBRA (θερµογέφυρες ) WINDOWS-LBL WIS CFD (PHOENICS) COMIS AIRNET BREEZE AIOLOS PASSPORT-AIR DOE II HVACSIM PRISM 62

3 3.1.3 Τα Γενικά υπολογιστικά εργαλεία Τα Γενικά υπολογιστικά εργαλεία παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη δυναµική της θερµικής συµπεριφοράς, τόσο κάθε επιµέρους στοιχείου του κτιρίου, όσο και ολόκληρου του κτιριακού κελύφους και των ενεργειακών του συστηµάτων. Τα εργαλεία αυτά βασίζονται σε λεπτοµερή µοντέλα προσοµοίωσης ή σε απλοποιηµένες µεθόδους και επιτρέπουν την αξιολόγηση της συνολικής ενεργειακής συµπεριφοράς ενός κτιρίου και των συνθηκών του εσωτερικού περιβάλλοντος. Τα µοντέλα αυτά υπολογίζουν τις τιµές µιας σειράς µεταβλητών όπως η εσωτερική θερµοκρασία, η υγρασία, η θερµοκρασία των επιφανειών, η ροή του αέρα, η κατανάλωση ενέργειας, η θερµική άνεση και η ποιότητα του αέρα κλπ, επιλύνοντας διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν την µεταφορά µάζας και θερµότητας στα κτίρια. Συχνά η χρήση τους από τους µελετητές είναι περιορισµένη εξαιτίας των υψηλών απαιτήσεων σε υπολογιστική δύναµη, του µεγάλου κόστους σε χρόνο και χρήµα, των εξειδικευµένων γνώσεων που συχνά απαιτείται να έχει ο µελετητής και την συνήθως δύσκολη χρήση τους. Τα σηµαντικότερα και πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα ολοκληρωµένα υπολογιστικά εργαλεία για την προσοµοίωση των κτιρίων, έχουν επαληθευθεί µε σύγκριση των αποτελεσµάτων τους µε τα πειραµατικά δεδοµένα, οπότε τυγχάνουν και διεθνούς επιτυχίας αλλά και πιστοποίησης. Στον ακόλουθο πίνακα οµαδοποιούνται σε δύο υποκατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό «απλότητάς» τους. Τα πιο απλοποιηµένα µοντέλα παρέχουν αποτελέσµατα χρήσιµα κατά τον προκαταρκτικό και τον αρχικό σχεδιασµό ενός κτιρίου. Γενικά Υπολογιστικά εργαλεία TRNSYS ESP-r PASSPORT-PLUS ADELINE SPIEL TAS Πιο απλοποιηµένα SUMMER-BUILDING Γενικά Υπολογιστικά εργαλεία FIT COMFIE 63

4 3.1.4 Τα απλοποιηµένα υπολογιστικά εργαλεία Τα απλοποιηµένα υπολογιστικά εργαλεία βασίζονται σε εµπειρικούς και στατιστικούς αλγόριθµους, οι οποίοι ισχύουν υπό συγκεκριµένες οριακές συνθήκες, οπότε πρέπει να χρησιµοποιούνται αυστηρά µέσα στα όρια της ακρίβειας τους. Η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος αυτού του είδους είναι η µέθοδος των βαθµοηµερών, η οποία δίνει µια προσέγγιση των θερµικών και ψυκτικών φορτίων ενός κτιρίου, που οφείλονται στις απώλειες µεταφοράς θερµότητας µέσω του κελύφους, καθώς και σε οποιοδήποτε ηλιακό και εσωτερικό θερµικό κέρδος. Πρόκειται για µια απλοποιηµένη µέθοδο που λαµβάνει υπόψη αρκετές ροές θερµότητας (αγωγή, διήθηση, ηλιακά και εσωτερικά κέρδη) αλλά δεν λαµβάνει υπόψη τη χρονική µεταβολή της θερµικής ισορροπίας. Η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί και στον καθορισµό του ψυκτικού φορτίου, αν και δεν είναι αξιόπιστη για τον υπολογισµό των ψυκτικών φορτίων λόγω του ότι δεν λαµβάνεται υπόψη η επίδραση της θερµικής µάζας Υπολογιστικά εργαλεία στην Ελληνική αγορά εδοµένου του ότι το ισχύον θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα, σχετικά µε τις ενεργειακές απαιτήσεις του κελύφους, είναι απλό και πεπαλαιωµένο, οι εταιρίες λογισµικού στη χώρα µας διαθέτουν ένα εύρος προγραµµάτων που υπολογίζουν το πάχος της απαιτούµενης θερµοµόνωσης και διαστασιολογούν τα συστήµατα Θέρµανσης Ψύξης Κλιµατισµού. υστυχώς, µε εξαίρεση ίσως το λογισµικό µε ονοµασία «Βιοκλιµατικά», δεν έχουν τη δυνατότητα προσοµοίωσης της ενεργειακής απόδοσης των Παθητικών Συστηµάτων. Το θεσµικό πλαίσιο πρόκειται να αλλάξει µε την θεσµοθέτηση του Κ.Ο.Χ.Ε.Ε. (Κανονισµός για την Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόµηση Ενέργειας). Ο κανονισµός αυτός πρόκειται να αντικαταστήσει τον ισχύοντα από το 1979 Κ.Θ.Κ. (Κανονισµός Θερµοµόνωσης Κτιρίων) και να καθορίσει τις απαιτήσεις, τις µεθόδους και τις διαδικασίες για την διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας σε κτίρια. Η επικείµενη θεσµοθέτηση του Κ.Ο.Χ.Ε.Ε. εκτιµάται ότι θα συνοδευτεί από ευρεία κυκλοφορία προγραµµάτων µε ενσωµατωµένες τις απαιτήσεις του νέου κανονισµού και συνεπώς µε πολύ µεγαλύτερο εύρος δυνατοτήτων. 64

5 3.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ - ΖΝΧ Σ ένα κτιριακό συγκρότηµα, ανάλογα µε το είδος και τη χρήση του (π.χ. κατοικία, γραφεία, ξενοδοχείο, βιοµηχανία), η θερµική ενέργεια που παράγεται από την καύση του καυσίµου (ή των καυσίµων) µπορεί να καταναλωθεί ως ωφέλιµη ενέργεια για διάφορες χρήσεις, όπως ενδεικτικά οι παρακάτω αναφερόµενες : Θέρµανση δωµατίων και / ή κοινόχρηστων χώρων Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), για ανάγκες ατοµικής καθαριότητας. Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης για τις ανάγκες της κουζίνας (συνήθης χρήση σε ξενοδοχεία). Παραγωγή ατµού για διάφορες χρήσεις (π.χ. εναλλάκτες σε βιοµηχανία, ξενοδοχεία, αλλά και θερµικά δίκτυα σε νοσοκοµεία κλπ). Θέρµανση πισίνας. Βέβαια, η (τελική) ενέργεια του καυσίµου καταναλίσκεται και σε κάθε µορφής απώλειες ενεργειακών µετατροπών, που είναι κυρίως : Απώλειες καυσαερίων, περιβλήµατος λέβητα, παραµονής σε στάση κλπ. Απώλειες των θερµικών δικτύων µεταφοράς, δεξαµενών αποθήκευσης κλπ. Ο υπολογισµός των επιµέρους ενεργειακών / θερµικών απαιτήσεων και των αντίστοιχων καταναλώσεων (επιµερισµός) γίνεται: α) είτε µε βάση τις αναλυτικές ενδείξεις µετρητικών οργάνων, εφόσον βέβαια είναι εγκατεστηµένοι αξιόπιστοι µετρητές ενέργειας και υπάρχουν δεδοµένα για µια σηµαντική χρονική περίοδο. β) είτε µε βάση τις δόκιµες αναλυτικές - υπολογιστικές µεθόδους που αναφέρονται στον «Κανονισµό Ενεργειακών Επιθεωρήσεων» ΚΥΑ 6/Β/οικ (ΦΕΚ 1526/Β/ ), παρ γ) είτε µε βάση επίσης δόκιµες υπολογιστικές µεθόδους τις οποίες αποφασίζει να χρησιµοποιήσει ο µελετητής / επιθεωρητής, και οι οποίες κατά την κρίση του, ανταποκρίνονται καλύτερα στη συγκεκριµένη περίπτωση κτιρίου που εξετάζει. 65

6 Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο επιµερισµός των διαφόρων καταναλώσεων της θερµικής ενέργειας, γίνεται µε τη βοήθεια κάποιων γνωστών σχέσεων, αλλά και ορισµένων παραδοχών οι οποίες προκύπτουν : - είτε από βιβλιογραφικές αναφορές - είτε από τη γνώση και την εµπειρία του µελετητή - είτε από παρατηρήσεις στοιχεία υποδείξεις κλπ, που µας δίδονται από τους υπευθύνους για τη λειτουργία, χρήση και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Οι παραδοχές αυτές θεωρούνται, προφανώς, σταθερές κατά τη διάρκεια της περιόδου καταγραφής που αφορά η ενεργειακή επιθεώρηση (π.χ. τελευταία τριετία) Θέρµανση χώρων - Ενεργειακή απαίτηση για θέρµανση κτιρίων Εκτός από τις µεθόδους και τα υπολογιστικά εργαλεία, που χρησιµοποιούν µοντέλα προσοµοίωσης των κτιρίων προκειµένου να υπολογισθεί η ενεργειακή κατανάλωση για την θέρµανση κτιριακών συγκροτηµάτων (βλ. παρ. 3.1), έχουν αναπτυχθεί και αρκετές απλές προσεγγιστικές µέθοδοι, δύο από τις οποίες αναφέρονται παρακάτω : Α) ΜΕΘΟ ΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ Θερµικές απώλειες και πραγµατική ενεργειακή απαίτηση θέρµανσης. Αν ο συντελεστής θερµοπερατότητας ενός δοµικού στοιχείου είναι Κ, η επιφάνειά του F, και στις δυο πλευρές επικρατεί, επί χρονικό διάστηµα t, σταθερή θερµοκρασιακή διαφορά θ i θο τότε η ενεργειακή απώλεια θα είναι : E= K F ( θi θο ) t (4-1) Κατά τη συνήθη διαδικασία υπολογισµού των θερµικών απωλειών ενός κτιρίου (κατά DIN 4071/1983), θεωρείται ότι επικρατεί µόνιµη θερµική κατάσταση, όπως την καθορίζουν οι επιλεγµένες δυσµενέστερες συνθήκες σχεδιασµού (δηλ. σταθερή µέση ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία, σταθερή θερµοκρασία χώρων κλπ). Έτσι, οι θερµικές απώλειες που προκύπτουν, χρειάζονται για να γνωρίζουµε την θερµική ισχύ που θα πρέπει να προσδίδεται ανά χώρο (π.χ. για να γίνει κατάλληλη επιλογή θερµαντικών σωµάτων) αλλά και στο 66

7 σύνολο του κτιρίου και να προσδιοριστεί έτσι το µέγεθος του αντίστοιχου εξοπλισµού (π.χ. ο κατάλληλος λέβητας, ο υπολογισµός δικτύου σωληνώσεων κλπ). Ωστόσο, επειδή στην πραγµατικότητα οι εξωτερικές συνθήκες µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρµανσης, είναι προφανές ότι και η εγκατάσταση θέρµανσης δεν θα εργάζεται διαρκώς «υπό πλήρες φορτίο» (πέραν του ότι συνήθως διακόπτεται περιοδικά). Εποµένως, η κατανάλωση ενέργειας για τη θέρµανση του κτιρίου (ή ορισµένων χώρων του) δεν είναι σωστό να υπολογισθεί µε βάση τις προδιαγραφόµενες συνθήκες σχεδιασµού, δηλαδή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί η παραπάνω σχέση για κάποιο χρονικό διάστηµα t (και πόσο θα είναι αυτό;). Η εκτίµηση της ενεργειακής κατανάλωσης πρέπει να βασιστεί στις πραγµατικές θερµικές απώλειες, που θα υπάρξουν λόγω της µεταβλητής εξωτερικής θερµοκρασίας, καθ' όλη την περίοδο θέρµανσης Βαθµοηµέρες Θέρµανσης (ΒΗΘ ή DD h ) Μια καλή εκτίµηση (ή και πρόβλεψη) των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρµανση, µπορεί να προκύψει, λαµβάνοντας υπόψη τις βαθµοηµέρες θέρµανσης, όπως παρακάτω: Ορίζεται µία θερµοκρασία βάσης θ b η οποία λαµβάνεται συνήθως µικρότερη κατά o 1 3 C από την επιθυµητή εσωτερική θερµοκρασία θ i. Κι αυτό γιατί θεωρείται ότι, δίδοντας στο κτίριο θερµική ενέργεια υπολογισµένη γι' αυτή τη θερµοκρασία βάσης (ή ισοζυγίου) θ b, η θερµοκρασία µέσα σ' αυτό θα φθάσει την επιθυµητή θ i, επειδή στην πραγµατικότητα προσδίδεται στους χώρους και πρόσθετη ενέργεια από εσωτερικά θερµικά κέρδη (συσκευές, φωτισµό, άτοµα κ.λπ.) αλλά και από απορρόφηση ηλιακής ενέργειας από τα οικοδοµικά στοιχεία του κτιρίου. Το κτίριο θα απαιτεί θέρµανση εφ' όσον η θερµοκρασιακή διαφορά θ b θο είναι θετική. Από τα µετεωρολογικά δεδοµένα του τόπου, µπορεί να υπολογισθούν οι θετικές θερµοκρασιακές διαφορές θ b θο (περίοδος θέρµανσης), να αθροισθούν ανά ορισµένα χρονικά διαστήµατα t (συνήθως 1h) και να υπολογισθούν τα γινόµενα ( θ b θο ) t. Αν αυτά υπολογισθούν ανά 67

8 ηµέρα και αθροισθούν για διάστηµα ενός µηνός, προκύπτουν οι βαθµοηµέρες θέρµανσης DDh του αντίστοιχου µήνα ( o C. dys = K. d). DD (4-2) = N h ( θb θ ο ) i= 1 όπου Ν οι ηµέρες του µήνα. Τιµές για τις βαθµοηµέρες θέρµανσης, για διάφορες πόλεις της Ελλάδας, υπάρχουν σε σχετικό Πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΤΕΕ Eπιστηµονικό Τµήµα Μηχανολόγων, Αθήνα 1980). Ο πίνακας αυτός περιέχει τα παρακάτω στοιχεία για µερικές πόλεις της Κρήτης. Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Οκτ Νοε εκ Σύν. Ηράκλειο Ιεράπετρα Σητεία Τυµπάκι Πίνακας 3.1 : Βαθµοηµέρες θέρµανσης µε βάση τους 18 o C Αν είναι γνωστές οι DD h τότε η ολική ενεργειακή απώλεια E j (π.χ. σε kcl) ενός δοµικού στοιχείου µε συντελεστή θερµοπερατότητας K j, επιφάνειας F j, κατά τον αντίστοιχο µήνα, δίνεται από τη σχέση : E j = K F DD 24 (4-3) j j h Επεκτείνοντας τα παραπάνω σε ένα κτίριο που εµφανίζει µέσο συντελεστή θερµοπερατότητας K m µε συνολική επιφάνεια F (που περικλείει το θερµαινόµενο / κατοικούµενο τµήµα του κτιρίου), µπορεί να υπολογισθεί η ενεργειακή απώλεια και συνεπώς η ενεργειακή απαίτηση του κτιρίου κατά µήνα, από την παρόµοια σχέση : E m = K F DD 24 (4-4) m h Είναι προφανές ότι µε άθροιση κατά µήνα (ή χρησιµοποιώντας τιςdd για ολόκληρο το έτος) µπορεί να προκύψει η ετήσια ενεργειακή απαίτηση για το δοµικό στοιχείο ή για ολόκληρο το κτίριο. h 68

9 Πραγµατική απαίτηση θέρµανσης λόγω αερισµού Όπως είναι γνωστό µια εγκατάσταση θέρµανσης δεν θα καλύψει µόνο τις απώλειες λόγω αγωγιµότητας, αλλά και τις απώλειες αερισµού Q. Οι ενεργειακές απώλειες αερισµού µπορούν να προκύψουν είτε προσεγγιστικά από διάφορους εµπειρικούς τύπους είτε µε καλύτερη ακρίβεια από τη σχέση: E όπου: = Cp ρ V ( θι θο ) t (4-5) θ ι η επιθυµητή σταθερή θερµοκρασία χώρου θ ο η θερµοκρασία του αέρα περιβάλλοντος, επί χρονικό διάστηµα t, C p η ειδική θερµότητα του αέρα (σταθερή για µέση τιµή των θ ι, θο 0,24 kcl/ kg. o C 1 kj/kg.k). ρ η πυκνότητα του αέρα (σταθερή για µέση τιµή των θ ι, θ ο 1,15 kg /m 3 ) V η παροχή όγκου του εισερχόµενου εξωτερικού αέρα (m 3 /h ή Lt/s κλπ.) Το µέγεθος που χρειάζεται προσεκτικό υπολογισµό, είναι η εισερχόµενη παροχή αέρα V, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Με διάφορες µεθόδους είναι δυνατό να υπολογισθεί µε αρκετά καλή προσέγγιση της πραγµατικότητας, στα διάφορα είδη των κτιρίων. Ωστόσο, για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν στις απώλειες θερµοπερατότητας, η πραγµατική ενεργειακή απώλεια E (π.χ. σε kci) λόγω αερισµού ενός θερµαινόµενου χώρου ή για όλο το κτίριο, κατά τον αντίστοιχο µήνα, θα πρέπει να υπολογισθεί από τη σχέση : E = C ρ V DD 24 (4-6) p h Και πάλι, µε άθροιση κατά µήνα µπορεί να προκύψει η ετήσια ενεργειακή απώλεια αερισµού κατά χώρο ή για ολόκληρο το κτίριο Σηµείωση 1 : Αν από τους υπολογισµούς απωλειών θέρµανσης είναι γνωστές οι απώλειες αερισµού υπολογίσουµε την E, µε χρήση της σχέσης : Q - ως θερµική ισχύς (π.χ. kci/h) - µπορούµε να 69

10 Q DDh 24 E = (4-7) θ όπου θ η θερµοκρασιακή διαφορά σχεδιασµού, µε την οποία υπολογίστηκαν οι θερµικές απώλειες, δηλ. η (θ εσ θ εξ ) Σηµείωση 2 : Κατά µία άλλη µεθοδολογία (βλ. ΚΑΠΕ-Ο ΗΓΟΣ2 : ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), η πρόσθετη απαίτηση θερµικής ενέργειας λόγω αερισµού συνυπολογίζεται διορθώνοντας στον συντελεστή Κ m. F του κτιρίου, είτε µε χρήση πρακτικών κανόνων είτε µε απευθείας µετρήσεις (συντελεστής φορτίου του κτιρίου BLC). Συνολική απαίτηση ενέργειας για θέρµανση Ανά µήνα, η απαιτούµενη για τη θέρµανση του κτιρίου ενέργεια θα προκύπτει από τον τύπο : Ε Θ,i = (E m +E ) i. f1. f2i (4-8) όπου οι συντελεστές f 1 και f 2 τίθενται για ρεαλιστικότερη συσχέτιση των αποτελεσµάτων της µεθόδου µε την πραγµατική κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση. f 1 : O συντελεστής ηµερήσιας χρήσης του κτιρίου. Ορίζεται για συνεχή λειτουργία f 1 =1, ενώ για διακοπή λειτουργίας 8 έως 6 h/d σε f 1 = 0,85. 0,70 αντίστοιχα. f 2i : Ο συντελεστής µηνιαίας χρήσης του κτιρίου. Προσδιορίζεται (περίπου) από το πηλίκο του αριθµού ηµερών λειτουργίας της θέρµανσης του κτιρίου προς το σύνολο των ηµερών του εξεταζόµενου µήνα. Κέρδη θερµότητας Αν τα εσωτερικά θερµικά κέρδη του κτιρίου από συσκευές, φωτισµό, άτοµα κλπ ή από απορρόφηση ηλιακής ενέργειας από τα οικοδοµικά στοιχεία του κτιρίου είναι αξιόλογου µεγέθους και µπορούν να υπολογισθούν µε σχετική ακρίβεια (όπως π.χ. από υπολογισµούς βιοκλιµατικών κατασκευών ή παρεµβάσεων), τότε αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αν αυτά υπολογισθούν για τον συγκεκριµένο µήνα και είναι συνολικά Εg, τότε η απαιτούµενη για τη θέρµανση του κτιρίου ενέργεια θα είναι λιγότερη και θα προκύπτει από τον τύπο : 70

11 Ε Θ,i = (E m + E - E g ) i. f1. f2i (4-9) Σ αυτή την περίπτωση, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις ή ειδικές εφαρµογές, η θερµοκρασία βάσης για το υπολογισµό των βαθµοηµερών απαιτείται να είναι διαφορετική των 18 o C, τότε ο αριθµός βαθµοηµερών D θ ανά µήνα υπολογίζεται προσεγγιστικά από την ακόλουθη σχέση (Βαζαίος) : θ = N Tθ + (0, ,00387 D D ) N exp [( Τθ 11.11) / 9.02] D + (µόνο θετικές τιµές γίνονται δεκτές) (4-10) όπου : Ν : αριθµός ηµερών του µήνα Τ θ : διαφορά της νέας θερµοκρασίας αναφοράς από τη µέση θερµοκρασία περιβάλλοντος του µήνα. D : ετήσιες βαθµοηµέρες µε βάση τους 18 o C ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Η µέθοδος των βαθµοηµερών δίνει µια ικανοποιητική προσέγγιση της απαιτούµενης ενέργειας για θέρµανση κτιρίου, προκειµένου να καλυφθούν οι απώλειες θερµότητας µέσω του κελύφους και της διείσδυσης εξωτ. αέρα. Παρά το ότι δεν λαµβάνει υπόψη τη χρονική µεταβολή της θερµικής ισορροπίας του κτιρίου, παρέχει καλή ακρίβεια, ιδιαίτερα σε κτίρια µε µεγάλες απώλειες από το κέλυφος. Η ίδια µέθοδος µπορεί να εφαρµοσθεί και για τον καθορισµό του ψυκτικού φορτίου (βαθµοηµέρες την περίοδο δροσισµού), χωρίς όµως να είναι ακριβής. Αυτό οφείλεται σε αστάθµητους παράγοντες, όπως είναι οι υψηλές µεταβολές στη διείσδυση αέρα ή και τον αερισµό, η σηµαντική επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας κ.α. Β) ΕΜΜΕΣΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σύµφωνα µε τον «Κανονισµό Ενεργειακών Επιθεωρήσεων», παρ , προκειµένου να διαµορφώσουµε ένα δείκτη για την κατανάλωση θερµότητας στους χώρους ενός κτιριακού συγκροτήµατος, πρέπει να λάβουµε υπόψη µας : º Την επιφάνεια των θερµαινόµενων χώρων Α, σε m 2 º Τις βαθµοηµέρες θέρµανσης του χρονικού διαστήµατος αναφοράς, για τον τόπο του κτιρίου και, τέλος, 71

12 º Το φορτίο θέρµανσης χώρων Φ ΘΧ, (π.χ σε kj), δηλ. την κατανάλωση τελικής ενέργειας (καυσίµου), που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες θέρµανσης του κτιρίου. Με βάση τα παραπάνω ο δείκτης ειδικής κατανάλωσης θερµότητας για τη θέρµανση χώρων ε ΘΧ, διαµορφώνεται ως εξής : ε ΘΧ = ΦΘΧ Α ΒΗΘ 24 (σε W/m 2 K) (4-11) Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται µε βάση τα ιστορικά στοιχεία για την µηνιαία κατανάλωση καυσίµων και δίδει ένα µέτρο για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της χρήσης της θερµικής ενέργειας στο ίδιο κτίριο, χωρίς σηµαντικές µεταβολές στον τρόπο χρήσης του κτιρίου και ειδικότερα στο ωράριο λειτουργίας. Συσχετίζει την κατανάλωση θερµικής ενέργειας µε το εµβαδόν (εξυπηρετούµενη επιφάνεια) -ή τον όγκο- των θερµαινόµενων χώρων, αλλά είναι δυνατόν να συναρτάται και από κάποιο δείκτη παραγωγικής δραστηριότητας. Εποµένως, µπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο πρότυπο για τον έλεγχο των επιπτώσεων των λαµβανοµένων µέτρων επί της καταναλισκόµενης ενέργειας. Αν ο δείκτης ε ΘΧ είναι γνωστός, τότε µπορεί να υπολογισθεί και να κατανεµηθεί η καταναλισκόµενη για τη θέρµανση του κτιρίου ενέργεια, για τον κάθε µήνα i, αντίστροφα από τον τύπο : Φ ΘΧ,i = ε ΘΧ. Α. (ΒΗΘ)i. 24 (4-12) Σηµείωση 1 : Η ενέργεια Φ ΘΧ,i διαφέρει (είναι µεγαλύτερη) από την Ε Θ,i, κατά το ότι έχει προκύψει απ ευθείας από την κατανάλωση καυσίµου (ή ηλεκτρισµού) για την θέρµανση του κτιρίου και εποµένως συµπεριλαµβάνονται σ αυτήν όλες οι απώλειες της εγκατάστασης. Εποµένως, η κατανάλωση π.χ. καυσίµου m K που αντιστοιχεί για να παραχθεί αυτή θα είναι απλώς : Φ ΘX,i m K = (4-13) ΘK Σηµείωση 2 : Εναλλακτικά για τον υπολογισµό (και την χρήση) του δείκτη ε ΘΧ µπορεί να ληφθεί ο όγκος των θερµαινόµενων χώρων αν αυτό θεωρηθεί αντιπροσωπευτικότερο. 72

13 3.2.2 Απώλειες δικτύων διανοµής θερµού/ψυχρού νερού Για την εκτίµηση των απωλειών, θερµικών ή ψυκτικών, σ ένα δίκτυο (είτε ΖΝΧ, είτε θέρµανσης/κλιµατισµού χώρων) πρέπει να γνωρίζουµε ορισµένα δεδοµένα και να χρησιµοποιήσουµε τις αντίστοιχες σχέσεις υπολογισµού όπως αυτές που δίδονται παρακάτω. εδοµένα τα οποία πρέπει να γνωρίζουµε (έστω να προσεγγίσουµε ή να εκτιµήσουµε) είναι : - Συνολικό µήκος σωληνώσεων του δικτύου - Μια «αντιπροσωπευτική» ή µέση τιµή διαµέτρου σωλήνα, την οποία θα θεωρήσουµε ότι χρησιµοποιείται στο δίκτυο (η αναλυτική καταγραφή των διαφόρων διαµέτρων που έχουν χρησιµοποιηθεί στο δίκτυο είναι από δύσκολη έως αδύνατη). - Άλλες χαρακτηριστικές ιδιότητες του «αντιπροσωπευτικού» τύπου σωλήνα, όπως το υλικό κατασκευής του, το είδος και το πάχος της µόνωσης κ.α. - Τη µέση θερµοκρασία του ρευστού στο δίκτυο. - Τη µέση θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Υπολογισµός απωλειών σε σωληνώσεις Σε τεχνικά βιβλία και φυλλάδια υπάρχουν διάφορες προσεγγιστικές σχέσεις ή διαγράµµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πολλές συγκεκριµένες περιπτώσεις για να εκτιµηθούν οι απώλειες στα δίκτυα (π.χ. για ορισµένου τύπου σωλήνες και για συγκεκριµένα µονωτικά υλικά, για ορισµένες περιοχές θερµοκρασιών), Γενικότερα, όµως, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η παρακάτω µεθοδολογία υπολογισµού απωλειών σε σωλήνες, µέσα στους οποίους κυκλοφορεί νερό µε βεβιασµένη κυκλοφορία (σε περιβάλλον σχετικά ήρεµου αέρα). Αν τεθεί : d e Εξωτερική διάµετρος αµόνωτου σωλήνα Πάχος µόνωσης D = d+ 2e Εξωτερική διάµετρος µονωµένου σωλήνα t i t Θερµοκρασία ρευστού (µέση) Θερµοκρασία περιβάλλοντος (µέση) 73

14 Τότε ισχύουν παρακάτω σχέσεις : π(ti t ) q= Θερµοροή µονωµένου σωλήνα ( W ) (4-14) 1 D 1 m ln + 2λ d h D e h c 1,31 t t 4 se = Συντ. θερµ. µετάβασης µε συναγωγή ) d+ 2e ( W 2 (4-15) m K h r 4 se 4 Tse T = 5,3 Συντελ. θερµικής µετάβασης µε T T ακτινοβολία ( W 2 ) (4-16) m K ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Η σταθερά 5,3 ισχύει για συνήθη υλικά επικάλυψης της µόνωσης, όπως βαφές, γύψος, πλαστικό κλπ. Για µη οξειδωµένες µεταλλικές επικαλύψεις (π.χ. λαµαρίνες) θα είναι 4,6, ενώ για σχετικά στιλπνές επιφάνειες (π.χ. αλουµινόφυλλο) θα ληφθεί γύρω στο 4. h e = hc + hr (Ολικός) συντελεστής θερµικής µετάβασης ( W 2 ) (4-17) m K t se t i t = t + Επιφανειακή θερµοκρ. µόνωσης ( C) (4-18) he D D ln + 1 2λ d Η θερµοροή (απώλειες) θα προκύψει µε επίλυση των σχέσεων αυτών µε τη µέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων. Ως πρώτη προσέγγιση για µονωµένα τοιχώµατα οποιασδήποτε µορφής µπορούµε να δεχτούµε τον τύπο : t se t i t = t + ( o C) (4-19) 20 Με βάση αυτή τη θερµοκρασία υπολογίζονται οι συντελεστές h c, h r και h e, οπότε προκύπτει η t se, η οποία πρέπει να συµφωνεί µε την επιλεγείσα. Αν όχι, οι υπολογισµοί επαναλαµβάνονται µέχρι να προκύψει η σωστή t se. Η θερµοροή q υπολογίζεται τότε από την πρώτη σχέση. 74

15 Συνολικές ενεργειακές απώλειες δικτύου Αν το εν λόγω δίκτυο έχει συνολικό µήκος l και λειτουργεί επί Ω ώρες/ηµέρα, τότε η ηµερήσια καταναλισκόµενη ενέργεια για τις απώλειες του δικτύου ανέρχεται σε : E d, Α = q. l. Ω (4-20) Και η µηνιαία ενέργεια λόγω απωλειών για το µήνα i, που το δίκτυο λειτουργεί επί Ν i ηµέρες, θα είναι : Ε Α,i = q. l. Ω. Ν i (4-21) Θέρµανση Ζεστού Νερού Χρήσης Υπολογισµός απαιτούµενης θερµικής ενέργειας για θέρµανση ΖΝΧ Η σχέση την οποία χρησιµοποιούµε για τον υπολογισµό της απαιτούµενης ποσότητας θερµότητας για την θέρµανση ΖΝΧ είναι η γνωστή : E όπου : Zi = ρ V C θ (4-22) i i Ε Ζι = η απαιτούµενη θερµική ενέργεια (σε kj ή kcl) για τη θέρµανση συγκεκριµένης ποσότητας νερού χρήσης ( m i = ρ. V i ) κατά θ i. ρ = η πυκνότητα του νερού, λαµβάνεται συνήθως σταθερή 1 kg /L. V i = η απαιτούµενη ποσότητα νερού σε L. C = η ειδική θερµότητα του νερού, λαµβάνεται συνήθως σταθερή 4,18 kj/kg.k. θ i = η θερµοκρασιακή διαφορά ανάµεσα στην τελική θερµοκρασία αποθήκευσης (ή χρήσης) του ΖΝΧ και στο εισερχόµενο στο σύστηµα κρύο νερό, σε ο C. Οι παραδοχές (ή εκτιµήσεις) που συνήθως απαιτούνται για τους παραπάνω υπολογισµούς, προκύπτουν είτε από βιβλιογραφικές αναφορές, είτε από εµπειρία από παρόµοιες περιπτώσεις, είτε από επιτόπια έρευνα, καταγραφή, παρατηρήσεις αλλά και µετρήσεις. Συγκεκριµένα : Σε σχετικούς πίνακες της βιβλιογραφίας, δίδεται η (µέση) απαιτούµενη ποσότητα ΖΝΧ, για διάφορες κατηγορίες κτιρίων και χρήσεις (κατοικίες, 75

16 ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, εστιατόρια κλπ), συνήθως ανηγµένη ανά άτοµο ή γεύµα ή κλίνη ή προϊόν κ.ο.κ. Οπότε προκύπτει εύκολα η ηµερήσια απαιτούµενη ποσότητα ΖΝΧ, (V d,i ) και, συνεπώς, η V i = V d,i.ν i, όπου Ν i ο αριθµός ηµερών του µήνα, για τις οποίες υπάρχει απαίτηση ΖΝΧ στο κτίριο. Είναι προφανές ότι η V i µπορεί να λαµβάνεται και από µετρήσεις. Η θερµοκρασία αποθήκευσης ή χρήσης του ΖΝΧ εξαρτάται από τη συγκεκριµένη χρήση του, αλλά συνήθως λαµβάνεται : 45 ως 50 C για χρήση ατοµικής καθαριότητας (κατοικίες, δωµ. ξενοδοχείων κλπ) 55 ως 60 C για χρήση σε κουζίνες κλπ. Η (µέση) θερµοκρασία εισόδου του κρύου νερού στο σύστηµα εξαρτάται από τον τρόπο και την πηγή τροφοδοσίας του (απευθείας από δίκτυο ύδρευσης, δεξαµενή, γεώτρηση κλπ), αλλά και από τον µήνα και, φυσικά, τον τόπο. Ενδεικτικές (µέσες) τιµές θερµοκρασίας νερού δικτύου για διάφορους µήνες και πόλεις δίνουν πολλοί πίνακες της βιβλιογραφίας Επιµερισµός κατανάλωσης θερµικής ενέργειας (καυσίµου) Με βάση τις υπολογισµένες απαιτήσεις θερµικής ενέργειας και εφόσον αυτές καλύπτονται µε καύση καυσίµων, µπορεί να γίνει υπολογισµός των ποσοτήτων καυσίµου m κ που απαιτούνται για να «παραχθούν» τα παραπάνω ποσά θερµικής ενέργειας, ανά χρήση (ενεργειακός επιµερισµός). Θα χρησιµοποιηθεί η σχέση : m K E = ή n Θ K V K = E ρ n Θ (4-23) K K όπου : m κ : Η απαιτούµενη ποσότητα (σε kg) του καυσίµου V κ : Η απαιτούµενη ποσότητα ( σε L ) του καυσίµου ρ κ : Η πυκνότητα του καυσίµου (Βλέπε «Κανονισµό Ενεργειακών Επιθεωρήσεων»). Θ κ : Η (κατωτέρα) θερµογόνος δύναµη του καυσίµου (Βλέπε «Κανονισµό Ενεργειακών Επιθεωρήσεων»). Ε : Η απαίτηση θερµικής ενέργειας (µηνιαία ή ετήσια) για τη συγκεκριµένη χρήση. 76

17 η : Ο βαθµός απόδοσης εξοπλισµού θέρµανσης, ο οποίος θεωρείται σταθερός κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Επισήµανση : Ο η θα είναι ο βαθµός απόδοσης του λέβητα, µόνο αν οι απώλειες αποθήκευσης και διανοµής της θερµικής ενέργειας έχουν υπολογισθεί όπως προηγουµένως και προκύψει και γι αυτές µια αντίστοιχη κατανάλωση καυσίµου. ιαφορετικά, πρέπει ο η να ληφθεί ως συνολικός βαθµός απόδοσης της εγκατάστασης θέρµανσης, δηλαδή λίγο ή αρκετά µικρότερος. 77

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

(όπως είδος - πάχος - θέση µονωτικών υλικών, διαστάσεις και είδος ανοιγµάτων, υπολογισµός συντελεστών θερµοπερατότητας γειτνίαση, ηλιοπροστασία, φυσικ

(όπως είδος - πάχος - θέση µονωτικών υλικών, διαστάσεις και είδος ανοιγµάτων, υπολογισµός συντελεστών θερµοπερατότητας γειτνίαση, ηλιοπροστασία, φυσικ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 2.1.1 Σηµασία κατηγοριοποίηση συλλογής στοιχείων Η επιτυχία αξιοπιστία µιας ενεργειακής επιθεώρησης, ειδικά της συνοπτικής και της εκτενούς,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών 4.4 Βιομηχανικά ενεργειακά φορτία Αναφορές: 1. J. A. Duffie, W. A. Beckmn,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MONOSTOP THERMO ΚΑΙ MONOSTOP THERMO ROOF ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERLING ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιούλιος 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Sun power Καπλάνη

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Sun power Καπλάνη ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Sun power Καπλάνη Επιμέλεια: Αλέξανδρος Τσιμπούκης Το πρόγραμμα με τίτλο Sun power εξομοιώνει τα ενεργητικά και παθητικά ηλιακά συστήματα. Είναι γραμμένο σε FORTAN-77 και περιλαμβάνεται στο cd

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ NEOTEX AEBE, NEOROOF, SILATEX REFLECT και N-THERMON 9mm. Μάρτιος 2013 67/2013 1 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΗ Διπλ/χου Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Διδ/ρος

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 3 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Χριστοδουλίδης Μιχάλης Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία

Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό ΥΠΕΧΩ Ε ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνέστησε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ - EnergyRes Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 Πρόλογος Με την ιδιότητά µου ως µελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ClearSupport ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ClearSupport ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ClearSupport ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr ClearSupport, Chania-Crete

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΚΛΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΚΛΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΚΛΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός >>> Μέτρα νοικοκυρέµατος Ενεργειακός ιαχειριστής Ουσιαστικά είναι ένα εξειδικευµένο στέλεχος της διοίκησης του εργοστασίου / επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο στην Ε.Ε. (1/3) Ενεργειακή Σήµανση οµικών Υλικών Συνέδριο «Βιώσιµη Κατασκευή σε Ελλάδα & Κύπρο» Αθήνα,, 18 Σεπτεµβρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΔΠΜΣ: «Παραγωγή και Διαχείριση» Διαχείριση και Διοίκηση Έργων Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ Ο ΗΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 7: Ηλιακοί Συλλέκτες Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά συστήματα»

ΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά συστήματα» ΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά συστήματα» ιαχείριση Ενεργειακών Πόρων 2.5. Μελέτη Περίπτωσης: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr ρ. Αλέξανδρος Φλάμος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Γ «Μέθοδος των Καμπυλών f, F-Chart Method»

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Γ «Μέθοδος των Καμπυλών f, F-Chart Method» Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Γ «Μέθοδος των Καμπυλών f, F-Chart Method» Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Συστήματα Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών Η Λογική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014

Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014 Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014 Βασίλης Φούρλας Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος ΕΜΠ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΝ.E.ΕΠΙ.Θ.Ε Η αναγκαιότητα των Α.Π.Ε.. Δαπάνη Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 5 1.1. Γενικά... 15 1.2. Θερµοδυναµικές έννοιες... 17 1.2.1. Ενέργεια... 17 1.2.2. Θερµοδυναµικά αξιώµατα...

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά Νόμος 3661/2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00 Αίθουσα: Υδραυλική Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Φυσικός Επικοινωνία: msouliot@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 3: Θερμικά Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Αρχιτέκτων www.campit.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πανεπιστημιουπόλεις: Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε. 20701-4 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εργαλεία Ενεργειακού Ελέγχου

1. Εργαλεία Ενεργειακού Ελέγχου Χρήσεις και Εξοικονόμηση Ενέργειας στη Βιομηχανία 1. Εργαλεία Ενεργειακού Ελέγχου Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας Δευτέρα 10 & 11 Ιουλίου 2017, Αθήνα Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Απόστολος Ευθυμιάδης Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα Τρόποι και μέθοδοι οικονομικής θέρμανσης κλιματισμού των κτιρίων Απόστολος Ευθυμιάδης Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά Τ ά συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά Τ ά συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά Τ ά συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 2.3.. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης ης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Δρ. Αλέξανδρος Φλάμος e-mail: aflamos@epu.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Αναθεώρηση του Υφιστάμενου Πλαισίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Developments of the Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings) ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ pdroutsa@noa.gr Φυσικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5o Μάθημα Διδάσκων: Επ. Καθηγητής Ε. Αμανατίδης ΤΡΙΤΗ 2/5/2017 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Περίληψη Ηλιακά θερμικά συστήματα: Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ. Γ. ΔΡΟΥΤΣΑ, M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, ΕιδικόςΤεχνικόςΕπιστήμονας pdroutsa@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Μετάδοση Θερµότητας ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ Σερρών Μετάδοση Θερµότητας 1 Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερµότητας Κεφάλαιο 1 ΤΕΙ Σερρών Μετάδοση Θερµότητας Ορισµός Μετάδοση θερµότητας: «Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ O φυσικός ή παθητικός δροσισμός βασίζεται στην εκμετάλλευση ή και στον έλεγχο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κατερίνα Τσικαλουδάκη Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ενεργειακό ισοζύγιο s

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΗ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων: Κτενιαδάκης Μιχάλης Επικ. Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Θερμο-οικονομική απόδοση Ηλιακών Αμφιθέρμων (Solar Combi) Απόστολος Ευθυμιάδης,

Θερμο-οικονομική απόδοση Ηλιακών Αμφιθέρμων (Solar Combi) Απόστολος Ευθυμιάδης, Θερμο-οικονομική απόδοση Ηλιακών Αμφιθέρμων (Solar Combi) Απόστολος Ευθυμιάδης, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ. Μηχ., μέλος του Δ.Σ του ΠΣΜΔ-Η Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Μηχανολόγων του ΤΕΕ 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα