Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης. Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY. Έκδοση 2 (Νοέμβριος 2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης. Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY. Έκδοση 2 (Νοέμβριος 2013)"

Transcript

1 25 Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY

2 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Επικοινωνία Τμήμα Αποζημιώσεων Τμήμα Εκτιμητών Κινδύνου (Underwriters) Steven Kirk Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: Carl Gill Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44(0) E: Richard Linacre Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: Lodestar Marine Limited Ground Floor, Walsingham House 35 Seething Lane London EC3N 4DQ W: lodestar-marine.com Τηλ.: +44 (0) E: Η Lodestar Marine Limited είναι εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπος της Pro Insurance Solutions Limited η οποία έχει εγκριθεί και υπόκειται στις ρυθμίσεις της βρετανικής Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority). Η έδρα της Lodestar Marine Limited είναι:- The Isis Building, 193 Marsh Wall, London E14 9SG, Εγγεγραμμένη στην Αγγλία με αριθμό μητρώου: Charles Dymoke Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: John Hearn Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: Shiladitya Bose Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: Matthew Hunt Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: James Kent Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: Vicky Clarke Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: Gillian Cooper Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: Tom Davies Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: Lily Norris Τηλ.: +44 (0) E:

3 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ, Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ LODESTAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (P&I) ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ή ΔΙΑΦΩΝΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Ναυτικοί Ευθύνη έναντι άλλων Προσώπων εκτός των Ναυτικών Προσωπικά αντικείμενα Έξοδα Παρέκκλισης Λαθρεπιβάτες, Πρόσφυγες και Πρόσωπα Διασωθέντα στη Θάλασσα Επιθαλάσσια Αρωγή (Σώστρα ζωής) Καραντίνα Σύγκρουση Εξωσυμβατική Ζημία σε άλλα Πλοία Απώλεια ή Ζημία σε Περιουσιακά Στοιχεία Ναυάγιο Φορτίο Μη ανακτήσιμη Γενική Αβαρία Η Αναλογία του Ασφαλισμένου Πλοίου σε Γενική Αβαρία Ρύπανση Ειδική Αποζημίωση σε Διασώστες Ρυμούλκηση του Πλοίου Ρυμούλκηση από το Ασφαλισμένο Πλοίο Πρόστιμα Νομικά και Άλλα Έξοδα

4 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις 21. Αποτροπή ή Ελαχιστοποίηση της ζημίας (Sue and Labour) ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Κάλυψη Σκάφους (Ηull and Machinery Insurance) Σωρευτικός Τραυματισμός (Cumulative Injury) Κίνδυνοι Πολέμου Πυρηνικοί Κίνδυνοι και Κυβερνοεπιθέσεις Κυρώσεις Επικίνδυνες ή Παράνομες Συναλλαγές Εκ προθέσεως Παράπτωμα Διπλή ασφάλιση Ζημία στο Πλοίο Εμπορικές Απώλειες Ειδικές Εργασίες Τιμωρητικές ή Παραδειγματικές Αποζημιώσεις ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Πρώτη Πληρωμή Ποσά που Οφείλονται από τον Ασφαλισμένο Καθαρή Ζημία Περιορισμός Ανάκτησης Όριο Ευθύνης και Αφαιρετέα Ποσά ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ Αναβλητική Αίρεση Γνωστοποίηση από τον Ασφαλισμένο Προθεσμία Παροχή Βοήθειας εκ μέρους του Ασφαλισμένου Έλεγχος Απαιτήσεων ΕΝΟΤΗΤΑ VI: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εγγυήσεις (Απαράβατοι Όροι) Κατηγοριοποίηση

5 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις 46. Κράτος Σημαίας Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης της Ασφάλειας (ISM) Πραγματογνωμοσύνη και Αποτίμηση ΕΝΟΤΗΤΑ VII: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Παροχή Πληροφοριών από τον Ασφαλισμένο Ασφαλιζόμενη Αξία του Ασφαλισμένου Πλοίου Υποχρέωση Αποτροπής ή Ελαχιστοποίησης της ζημίας (Sue and Labour) Κοινοί Ασφαλισμένοι και Συνασφαλισμένοι Ασφάλιστρο Λήξη της Ασφάλισης Λήξη της Κάλυψης Συνέπειες Λήξης Μη Παραίτηση Μη Εκχώρηση Ειδοποιήσεις Διαφορές και Διενέξεις ΕΝΟΤΗΤΑ VIII: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΡΗΤΡΩΝ Πλήρωμα Εξοικείωσης Επανεξοπλισμός Πλοίου Κίνδυνοι Επιβάτη Φορτωτική διαμετακόμισης ή Διαφορτωτική (Through of Transhipment B/L) Επέκταση Κάλυψης Ρυμούλκησης Συμβάσεις ή Αποζημιώσεις Ειδικές Εργασίες Κίνδυνοι Πολέμου Δήμευση Ευθύνη Ναυλωτή Καύσιμα του Ναυλωτή Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

6 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα ΟΡΙΣΜΟΙ Αναφορές στον ενικό αριθμό θα θεωρείται ότι περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και αντιστρόφως. Αναφορές στο αρσενικό γένος θα θεωρείται ότι περιλαμβάνουν και το θηλυκό γένος. Lodestar Towcon Towhire Ασφαλισμένο Πλοίο Ασφαλισμένος(-οι) Ασφαλιστήριο Σκάφους Ασφαλιστής Εγγράφως Επιβάτης Ευθύνη Κανόνες της Χάγης Κανόνες του Αμβούργου Lodestar Marine Limited, εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπος της Pro Insurance Solutions Limited. International Ocean Towage Agreement (Διεθνής Συμφωνία Υπερωκεάνιας Ρυμούλκησης - εφάπαξ πληρωμή), η οποία δημοσιεύθηκε από το Βαλτικό και Διεθνές Ναυτιλιακό Συμβούλιο (BIMCO). International Ocean Towage Agreement (Διεθνής Συμφωνία Υπερωκεάνιας Ρυμούλκησης - ημερήσια μίσθωση), η οποία δημοσιεύθηκε από το Βαλτικό και Διεθνές Ναυτιλιακό Συμβούλιο (BIMCO). Πλοίο ή Πλοία που κατονομάζονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το Πρόσωπο ή τα Πρόσωπα που ασφαλίζονται σύμφωνα με την παρούσα ασφάλιση και κατονομάζονται ως Ασφαλισμένος(-οι) στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Στους παρόντες όρους, η λέξη Ασφαλισμένοι περιλαμβάνει τόσο τους Κοινούς Ασφαλισμένους όσο και τους Συνασφαλισμένους, ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Οι όροι του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε σχέση με το κέλυφος (Hull) του σκάφους και τις μηχανές του Ασφαλισμένου Πλοίου, συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης της ασφαλιζόμενης αξίας και της υπέρβασης ευθύνης (Increased Value and Excess Liability). Ο ασφαλιστής ή οι ασφαλιστές που κατονομάζονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Κείμενο στα Αγγλικά, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί με τον Ασφαλιστή ή την Lodestar η χρήση άλλης γλώσσας, το οποίο γνωστοποιείται με επιστολή, ειδοποίηση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), φαξ ή τέλεξ. Πρόσωπο το οποίο βρίσκεται επί του Ασφαλισμένου Πλοίου βάσει Σύμβασης Επιβάτη. Νομική υποχρέωση ή νομική ευθύνη η οποία επιβάλλεται στον Ασφαλισμένο ή η οποία βαρύνει τον Ασφαλισμένο. Η Διεθνής Σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων σχετικών με τις Φορτωτικές, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 25 Αυγούστου Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Θαλάσσια Μεταφορά Εμπορευμάτων που υπεγράφη στο Αμβούργο στις 31 Μαρτίου 1978.

7 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ Κοινοί Ασφαλισμένοι Ναυτικός Ορθή Αξία Όριο Ευθύνης Περίοδος Ασφάλισης Πλοίο Πολύτιμα αντικείμενα Πρόστιμα Πρόσωπο Σύμβαση Επιβάτη Σύμβαση Πληρωμάτων Συνασφαλισμένος Οι Κανόνες της Χάγης όπως τροποποιήθηκαν από το πρωτόκολλο που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 23 Φεβρουαρίου Πρόσωπο το οποίο καλύπτεται από κοινού με τον Ασφαλισμένο σύμφωνα με την παρούσα ασφάλιση και κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Οποιοδήποτε Πρόσωπο το οποίο προσλαμβάνεται ως μέλος του πληρώματος του Ασφαλισμένου Πλοίου σύμφωνα με τους όρους μιας Σύμβασης Πληρώματος, ανεξαρτήτως εάν βρίσκεται επί του Ασφαλισμένου Πλοίου ή όχι. Αξία ίση ή μεγαλύτερη από την αγοραία αξία του Ασφαλισμένου Πλοίου χωρίς οποιαδήποτε ναύλωση ή άλλη υποχρέωση. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να καταβληθεί από τον Ασφαλιστή σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση ή απαιτήσεις βάσει της παρούσας ασφάλισης, οι οποίες προκύπτουν από οποιοδήποτε συμβάν, ατύχημα ή περιστατικό, ή οποιαδήποτε σειρά ατυχημάτων ή περιστατικών που προκύπτουν από ένα συμβάν. Η περίοδος ασφάλισης που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Οποιοδήποτε πλοίο, βάρκα, αερόστρωμνο (hovercraft) ή οποιαδήποτε άλλη περιγραφή σκάφους, είτε ολοκληρωμένο είτε υπό κατασκευή (ή οποιοδήποτε τμήμα ή αναλογία της χωρητικότητας αυτού, ή ποσοστό επί αυτών), το οποίο χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό στη ναυσιπλοΐα, ή άλλως πως, είτε μέσα είτε πάνω στο νερό. Χρήματα, διαπραγματεύσιμα μέσα ή χρεόγραφα, κοσμήματα, ράβδοι χρυσού ή αργύρου, πολύτιμα ή σπάνια μέταλλα ή πέτρες, έργα τέχνης ή άλλα αντικείμενα σπάνιας ή πολύτιμης φύσης. Χρηματικές ποινές ή άλλες κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, επιτροπή κρίσης ή αρχή. Φυσικό πρόσωπο, εταιρεία ή οντότητα χωρίς εταιρική μορφή ή συνδυασμός των δύο. Εισιτήριο ή άλλη σύμβαση μεταφοράς επιβάτη με το Ασφαλισμένο Πλοίο. Οποιαδήποτε άρθρα συμφωνίας ή σύμβασης εργασίας ή συλλογικής σύμβασης για παροχή υπηρεσιών επί του Ασφαλισμένου Πλοίου. Πρόσωπο που κατονομάζεται ως Συνασφαλισμένος στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Τελικά Χάλυβα Φορτίο Προϊόντα Προϊόντα χάλυβα στα οποία δεν περιλαμβάνονται πρίσματα, κορμοί, παλιοσίδερα, ρινίσματα, απλές σωλήνες με παράλληλα άκρα ή αργός (ακατέργαστος) σίδηρος. Πράγματα, εκτός από εμπορευματοκιβώτια που παρέχονται από ή εκ μέρους του Ασφαλισμένου, τα οποία μεταφέρονται βάσει σύμβασης μεταφοράς.

8 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τους όρους βάσει των οποίων ο Ασφαλιστής παρέχει την παρούσα ασφάλιση προστασίας και αποζημίωσης. Οι τυποποιημένοι καλυπτόμενοι κίνδυνοι ορίζονται στην Ενότητα II. Η Ενότητα VIII περιλαμβάνει συμπληρωματικούς κινδύνους ή πρόσθετες καλύψεις από εκείνες που αναφέρονται στην Ενότητα II που μπορεί να έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Ασφαλιστή και του Ασφαλισμένου. Ο Ασφαλιστής παρέχει ασφάλιση στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και υπό την επιφύλαξη των εγγυήσεων, προϋποθέσεων, εξαιρέσεων, περιορισμών ή άλλων όρων που καθορίζονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η παρούσα ασφάλιση καλύπτει μόνο Ευθύνη ή έξοδα που προκύπτουν από συμβάντα τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης αναφορικά με το συμφέρον του Ασφαλισμένου επί του Ασφαλισμένου Πλοίου και σε σχέση με τη λειτουργία του Ασφαλισμένου Πλοίου. Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει οποιαδήποτε τέτοια Ευθύνη ή έξοδα που προκύπτουν αποκλειστικά λόγω των όρων μιας σύμβασης ή αποζημίωσης, εκτός εάν αυτοί οι όροι συμμορφώνονται με οποιεσδήποτε σχετικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην Ενότητα II ή εάν έχει συμφωνηθεί με τον Ασφαλιστή ειδική κάλυψη για την περίπτωση της σύμβασης ή της αποζημίωσης. Η παρούσα ασφάλιση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον αγγλικό Νόμο περί Ναυτικής Ασφάλισης του 1906 (Marine Insurance Act) ή οποιαδήποτε νόμιμη τροποποίηση αυτού. Με την παρούσα ασφάλιση δεν παραχωρούνται δικαιώματα ή προνόμια σε τρίτο μέρος σύμφωνα με τον αγγλικό Νόμο περί Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων) του 1999.

9 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Στην παρούσα Ενότητα, οι αριθμημένες ρήτρες και υπο-ρήτρες περιγράφουν τους καλυπτόμενους κινδύνους, ενώ οι επιφυλάξεις στις παραγράφους με τα αλφαβητικά στοιχεία ορίζουν τυχόν προαπαιτούμενους όρους, εξαιρέσεις ή περιορισμούς, οι οποίοι ισχύουν για ολόκληρη την αντίστοιχη ρήτρα (ή όπου ορίζεται, για συγκεκριμένη υπο-ρήτρα). 1. Ναυτικοί 1.1. Ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση ζημιών λόγω τραυματισμού, ασθένειας ή θανάτου Ναυτικού Έξοδα νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης και δευτερεύοντα έξοδα τα οποία προέκυψαν αναγκαία λόγω τραυματισμού, ασθένειας ή θανάτου Ναυτικού, συμπεριλαμβανομένων των διευθετήσεων για την κηδεία και τον επαναπατρισμό της σωρού του αποβιώσαντος Ευθύνη για τον επαναπατρισμό Ναυτικού Αναγκαία έξοδα που προέκυψαν σε σχέση με το δικαίωμα επαναπατρισμού ενός Ναυτικού σύμφωνα με οποιαδήποτε ρύθμιση ή διάταξη, κατ εφαρμογή του Κανονισμού 2.5 της Σύμβασης περί Ναυτικής Εργασίας (MLC) του Αναγκαία έξοδα που προέκυψαν λόγω οποιασδήποτε νόμιμης υποχρέωσης ή διαταγής που εκδόθηκε από κυβερνητική αρχή ή υπηρεσία σε σχέση με Ναυτικό ο οποίος απουσιάζει από το Ασφαλισμένο Πλοίο άνευ αδείας, εφόσον τα έξοδα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν από τον εν λόγω Ναυτικό Αναγκαία έξοδα που προέκυψαν εξαιτίας της αποστολής στο εξωτερικό αντικαταστάτη Ναυτικού λόγω τραυματισμού, ασθένειας, θανάτου ή απουσίας άνευ αδείας του Ναυτικού Ευθύνη προς οποιονδήποτε Ναυτικό για μισθούς ή αποζημίωση λόγω απώλειας της εργασίας του κατόπιν πραγματικής, τεκμαρτής ή συμβιβαστικής ολικής ζημίας του Ασφαλισμένου Πλοίου. 1A Επιφυλάξεις (α) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για Ευθύνη ή έξοδα που προκλήθηκαν αποκλειστικά λόγω των όρων μιας Σύμβασης Πληρωμάτων, εκτός εάν ο Ασφαλιστής έχει εγκρίνει προηγουμένως αυτούς τους όρους Εγγράφως.

10 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα (β) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη σύμφωνα με την υπο-ρήτρα 1.3, για Ευθύνη ή έξοδα που προκλήθηκαν λόγω: (i) Της πώλησης ή του παροπλισμού του Ασφαλισμένου Πλοίου, ή (ii) Της διακοπής μιας Σύμβασης Πληρωμάτων σύμφωνα με τους όρους της ή κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. (γ) Η κάλυψη σύμφωνα με την υπο-ρήτρα 1.7 περιορίζεται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των 60 ημερών. 2. Ευθύνη έναντι άλλων Προσώπων εκτός των Ναυτικών Ευθύνη έναντι άλλων Προσώπων εκτός των Ναυτικών, όπως ορίζεται παρακάτω: 2.1. Ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση ζημιών λόγω απώλειας ζωής, τραυματισμού ή ασθένειας 2.2. Ευθύνη για έξοδα νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης και δευτερεύοντα έξοδα τα οποία προέκυψαν αναγκαία λόγω τραυματισμού ή ασθένειας, συμπεριλαμβανομένων των διευθετήσεων για την κηδεία και τον επαναπατρισμό της σωρού του αποβιώσαντος 2.3. Ευθύνη για συντήρηση και επαναπατρισμό οποιουδήποτε Προσώπου λόγω τραυματισμού ή ασθένειας. 2Α Επιφυλάξεις (α) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για οποιαδήποτε Ευθύνη η οποία προέκυψε αποκλειστικά λόγω των όρων μιας Σύμβασης Επιβάτη, εκτός εάν ο Ασφαλιστής έχει εγκρίνει προηγουμένως αυτούς τους όρους Εγγράφως. (β) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για οποιαδήποτε Ευθύνη η οποία προκύπτει από τη μεταφορά Επιβάτη αεροπορικώς, εκτός εάν συνέβη κατά τον επαναπατρισμό τραυματισμένου ή ασθενή Επιβάτη. (γ) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για Ευθύνη που προκύπτει όταν Επιβάτης βρίσκεται σε εκδρομή εκτός του Ασφαλισμένου Πλοίου στις περιπτώσεις όπου: (i) Ο Επιβάτης έχει συνάψει ξεχωριστή σύμβαση για την εκδρομή, είτε με τον Ασφαλισμένο είτε με τρίτο πρόσωπο, ή

11 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα (ii) Ο Ασφαλισμένος έχει παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά του υπεργολάβου ή τρίτου προσώπου σε σχέση με την εκδρομή. 3. Προσωπικά αντικείμενα 3.1. Ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση ζημιών λόγω απώλειας ή βλάβης προσωπικών αντικειμένων που ανήκουν σε οποιοδήποτε Πρόσωπο που επιβαίνει στο Ασφαλισμένο Πλοίο. 3A Επιφύλαξη Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά Εγγράφως από τον Ασφαλιστή, δεν καλύπτονται Πολύτιμα αντικείμενα ή οποιοδήποτε αντικείμενο με αξία που υπερβαίνει τα δολάρια ΗΠΑ. 4. Έξοδα Παρέκκλισης Έξοδα για καύσιμα, ασφάλιση, εφοδιασμό, μισθούς και λιμενικά έξοδα που προέκυψαν αναγκαία λόγω παρέκκλισης του Ασφαλισμένου Πλοίου από τη συμφωνημένη πορεία, αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω λόγους: 4.1. Εξασφάλιση φαρμακευτικής περίθαλψης για τραυματισμένο ή ασθενή Πρόσωπο που επιβαίνει στο Ασφαλισμένο Πλοίο 4.2. Αναμονή αντικαταστάτη Ναυτικού ο οποίος απεβίωσε ή τραυματίστηκε ή ασθένησε 4.3. Αποβίβαση λαθρεπιβατών, προσφύγων ή Προσώπων διασωθέντων στη θάλασσα. 4A Επιφύλαξη Η κάλυψη αφορά μόνο το υπερβάλλον ποσό πέραν του ποσού των εξόδων τα οποία θα είχαν προκύψει εάν δεν είχε γίνει η παρέκκλιση από την πορεία. 5. Λαθρεπιβάτες, Πρόσφυγες και Πρόσωπα Διασωθέντα στη Θάλασσα 5.1. Αναγκαία έξοδα, πέραν αυτών που καλύπτονται σύμφωνα με τη ρήτρα 4, τα οποία υπέστη ο Ασφαλισμένος: Λόγω συμμόρφωσης με τις νόμιμες υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου σε σχέση με λαθρεπιβάτες, πρόσφυγες ή Πρόσωπα διασωθέντα στη θάλασσα

12 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα Σύμφωνα με τη σύμβαση του Ασφαλιστή, κατά την εκτέλεση των απαραίτητων διευθετήσεων αναφορικά με τους λαθρεπιβάτες, πρόσφυγες ή Πρόσωπα διασωθέντα στη θάλασσα. 5A Επιφύλαξη Η κάλυψη παρέχεται μόνο στο μέτρο που τα έξοδα δεν μπορούν να ανακτηθούν άλλως από οποιονδήποτε τρίτο. 6. Επιθαλάσσια Αρωγή (Σώστρα ζωής) 6.1. Ευθύνη σε τρίτο πρόσωπο επειδή έσωσε ή προσπάθησε να σώσει τη ζωή οποιουδήποτε Προσώπου το οποίο επέβαινε ή προήρχετο από το Ασφαλισμένο Πλοίο. 6A Επιφύλαξη Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για οποιαδήποτε Ευθύνη η οποία είναι ανακτήσιμη σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο (Hull) Σκάφους του Ασφαλισμένου Πλοίου ή από τους ενδιαφερόμενους φορείς (Συμφέροντα) του Φορτίου ή τους ασφαλιστές. 7. Καραντίνα 7.1. Αναγκαία έξοδα που προέκυψαν σε σχέση με μέτρα τα οποία ελήφθησαν ειδικά για την εξάλειψη ή τον έλεγχο της έξαρσης μιας λοιμώδους ασθένειας επί του Ασφαλισμένου Πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων καραντίνας και απολύμανσης Αναγκαία έξοδα για καύσιμα, ασφάλιση, εφοδιασμό, μισθούς και λιμενικά έξοδα που προέκυψαν για την αντιμετώπιση της έξαρσης της επιδημίας. 7A Επιφύλαξη Η κάλυψη αφορά μόνο το υπερβάλλον ποσό πέραν του ποσού των εξόδων τα οποία θα κατέβαλε ο Ασφαλισμένος εάν δεν είχε λάβει χώρα η έξαρση της επιδημίας. 8. Σύγκρουση Ευθύνη που προκύπτει από σύγκρουση μεταξύ του Ασφαλισμένου Πλοίου και οποιουδήποτε άλλου Πλοίου:

13 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα Ευθύνη για απώλεια ή ζημία σε οποιοδήποτε άλλο Πλοίο, Φορτίο ή περιουσιακό στοιχείο επί του άλλου Πλοίου, όπως ορίζεται παρακάτω: Ένα τέταρτο ή οποιοδήποτε άλλο ποσοστό Ευθύνης το οποίο μπορεί να έχει συμφωνήσει ο Ασφαλιστής Εγγράφως Ευθύνη που υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να ανακτηθεί σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο (Hull) Σκάφους του Ασφαλισμένου Πλοίου αποκλειστικά και μόνο επειδή η Ευθύνη αυτή υπερβαίνει την ασφαλισμένη αξία του Ασφαλισμένου Πλοίου σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο (Σώματος) Σκάφους Όταν το άλλο Πλοίο, Φορτίο ή περιουσιακό στοιχείο επί του άλλου Πλοίου ανήκει στον Ασφαλισμένο, θα παρέχεται κάλυψη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα με τον ίδιο τρόπο που θα παρεχόταν εάν το εν λόγω Πλοίο, Φορτίο ή περιουσιακό στοιχείο επί του άλλου Πλοίου ανήκε σε τρίτο πρόσωπο Ευθύνη για ασθένεια, τραυματισμό και θάνατο οποιουδήποτε Προσώπου που επιβαίνει στο άλλο Πλοίο Ευθύνη για ζημία που έγινε από το άλλο Πλοίο σε άλλο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο όμως δεν είναι άλλο Πλοίο, Φορτίο ή περιουσιακό στοιχείο επί άλλου Πλοίου Ευθύνη για απομάκρυνση ναυαγίου, όπως αυτή μπορεί να καλύπτεται από τη ρήτρα Ευθύνη σε σχέση με Φορτίο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο επί του Ασφαλισμένου Πλοίου, όπως αυτή μπορεί να καλύπτεται από τις ρήτρες 3 και Ευθύνη για ρύπανση, όπως αυτή μπορεί να καλύπτεται από τη ρήτρα 15. 8A Επιφυλάξεις (α) Η κάλυψη σύμφωνα με τη ρήτρα υπόκειται στους όρους της ρήτρας 22.1 και 50. (β) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για οποιαδήποτε Ευθύνη η οποία είναι ανακτήσιμη σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο (Hull) Σκάφους του Ασφαλισμένου Πλοίου ή η οποία θα μπορούσε να ανακτηθεί εάν στο Ασφαλιστήριο (Σώματος) Σκάφους δεν ίσχυε καμία απαλλαγή ή αφαιρετέο ποσό. (γ) Απαιτήσεις για αποζημίωση θα ικανοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της διασταυρούμενης Ευθύνης, εκτός από την περίπτωση όπου ευθύνονται και τα δύο

14 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα Πλοία και η Ευθύνη ενός ή και των δύο περιορίζεται σύμφωνα με τον νόμο, οπότε οι απαιτήσεις θα ικανοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της μοναδικής Ευθύνης. 9. Ζημιά σε άλλα πλοία με άλλο τρόπο πέρα της επαφής (Non Contact) 9.1. Ευθύνη για απώλεια ή ζημία ή παραβίαση δικαιωμάτων σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο Πλοίο, Φορτίο ή περιουσιακό στοιχείο επί του άλλου Πλοίου η οποία προκλήθηκε από το Ασφαλισμένο Πλοίο με άλλο τρόπο πέραν της σύγκρουσης Όταν το άλλο Πλοίο, Φορτίο ή περιουσιακό στοιχείο επί του άλλου Πλοίου ανήκει στον Ασφαλισμένο, θα παρέχεται κάλυψη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα με τον ίδιο τρόπο που θα παρεχόταν εάν το εν λόγω Πλοίο, Φορτίο ή περιουσιακό στοιχείο επί του άλλου Πλοίου ανήκε σε τρίτο πρόσωπο. 9A Επιφύλαξη Δεν παρέχεται καμία κάλυψη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα σε σχέση με Ευθύνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κάλυψης που παρέχεται σύμφωνα με τις ρήτρες 8, 11, 15, 17 ή 18 ή στο πεδίο εφαρμογής οποιουδήποτε περιορισμού της κάλυψης που παρέχεται σύμφωνα με αυτές τις ρήτρες. 10. Απώλεια ή Ζημία σε Περιουσιακά Στοιχεία Ευθύνη για απώλεια ή ζημία σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, ή για παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος σε σχέση με αυτό το περιουσιακό στοιχείο Σε περίπτωση όπου το περιουσιακό στοιχείο ανήκει στον Ασφαλισμένο, η κάλυψη θα παρέχεται σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα με τον ίδιο τρόπο που θα παρεχόταν εάν αυτό το περιουσιακό στοιχείο ανήκε σε τρίτον. 10A Επιφυλάξεις (α) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα σε σχέση με Ευθύνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κάλυψης που παρέχεται σύμφωνα με τις ρήτρες 3, 8, 9, 11, 12, 15, 17 ή 18 ή στο πεδίο εφαρμογής οποιουδήποτε περιορισμού της κάλυψης που παρέχεται σύμφωνα με αυτές τις ρήτρες. (β) Η κάλυψη υπό την παρούσα ρήτρα υπόκειται στην εξαίρεση της ρήτρας Ναυάγιο Ευθύνη για απομάκρυνση, ανέλκυση, φωτισμό ή σήμανση του ναυαγίου:

15 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα Του Ασφαλισμένου Πλοίου, Φορτίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου επί πλοίου ή το οποίο μεταφερόταν με το Ασφαλισμένο Πλοίο Οποιουδήποτε άλλου Πλοίου, Φορτίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου επί πλοίου ή το οποίο μεταφερόταν με το άλλο Πλοίο. 11A Επιφυλάξεις (α) Η αξία του διασωθέντος ναυαγίου, Φορτίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου αφαιρείται από οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης υποβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα. (β) Παρέχεται κάλυψη μόνο εάν: (i) Η απομάκρυνση, η ανέλκυση, ο φωτισμός ή η σήμανση είναι υποχρεωτικά εκ του νόμου ή τα έξοδα που γίνονται ως προς αυτά είναι νομίμως ανακτήσιμα από τον Ασφαλισμένο, και (ii) Ο Ασφαλισμένος δεν μπορεί να ανακτήσει αυτά τα έξοδα ή τις δαπάνες από τον πλοιοκτήτη ή τον ασφαλιστή του ναυαγίου, του Φορτίου ή του περιουσιακού στοιχείου, ή από οποιονδήποτε τρίτο. (γ) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη εάν ο Ασφαλισμένος παραιτήθηκε οριστικά από το δικαίωμά του επί του ναυαγίου, του Φορτίου, των περιουσιακών στοιχείων ή πραγμάτων με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από την εγκατάλειψη αυτών πριν την έναρξη των επιχειρήσεων απομάκρυνσης του ναυαγίου. (δ) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα για Ευθύνη σε σχέση με την άντληση πετρελαίου ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογής της κάλυψης η οποία παρέχεται βάσει της ρήτρας 15 ή εντός του πεδίου εφαρμογής οποιουδήποτε περιορισμού κάλυψης που παρέχεται βάσει αυτής της ρήτρας. 12. Φορτίο Ευθύνη σε σχέση με Φορτίο το οποίο πρόκειται να μεταφερθεί ή μεταφέρεται ή έχει μεταφερθεί επί του Ασφαλισμένου Πλοίου ή με το Ασφαλισμένο Πλοίο ως εξής: Απώλεια, έλλειμμα ή ζημία ή άλλη ευθύνη σε σχέση με το Φορτίο η οποία δημιουργήθηκε λόγω των ακαταλληλότητας ή της αναξιοπλοΐας του Ασφαλισμένου Πλοίου ή λόγω παραβίασης εκ μέρους του Ασφαλισμένου, ή εκ μέρους οποιουδήποτε

16 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα Προσώπου για την πράξη, αμέλεια ή αθέτηση του οποίου ο Ασφαλισμένος είναι νόμιμα υπεύθυνος, της υποχρέωσής του ή του καθήκοντός του ως θαλάσσιου μεταφορέα Επιπρόσθετα έξοδα πάνω και πέρα από τα συνήθη έξοδα του Ασφαλισμένου σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς (και μόνο εάν αυτά τα επιπρόσθετα έξοδα δεν είναι ανακτήσιμα από οποιοδήποτε άλλο μέρος ή δεν είναι ανακτήσιμα μέσω των εσόδων της πώλησης): Εφόσον προέκυψαν κατά την εκφόρτωση ή διάθεση κατεστραμμένου ή άνευ αξίας Φορτίου, ή Εφόσον προέκυψαν ως άμεση συνέπεια της παράλειψης ή άρνησης ενδιαφέροντος / συμφέροντα του Φορτίου να αποδεχθούν την παράδοση ή να παραλάβουν το Φορτίο το οποίο έχει μεταφερθεί με το Ασφαλισμένο Πλοίο Εάν το Φορτίο ανήκει στον Ασφαλισμένο, η κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα με τον ίδιο τρόπο που θα παρεχόταν εάν το Φορτίο ανήκε σε τρίτο. 12A Επιφυλάξεις (α) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για τις παρακάτω Ευθύνες: (i) Επιπρόσθετη Ευθύνη που προέκυψε ή επιπρόσθετα ποσά πληρωτέα επειδή το Φορτίο μεταφερόταν υπό όρους οι οποίοι ήταν λιγότερο ευνοϊκοί για τον Ασφαλισμένο από τους Κανόνες της Χάγης, τους Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ ή τους Κανόνες του Αμβούργου, όπου οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται υποχρεωτικά (ii) Ευθύνη για καθυστέρηση η οποία προκύπτει αποκλειστικά λόγω ρητού όρου της σύμβασης μεταφοράς βάσει του οποίου η παράδοση του Φορτίου πρέπει να γίνει πριν από ή σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή ώρα ή με βάση ελάχιστο χρόνο / ρυθμό εκφόρτωσης (iii) Ευθύνη για Τελικά Προϊόντα Χάλυβα που μεταφέρονται ως Φορτίο, εκτός εάν ο Ασφαλιστής έχει συμφωνήσει και πληρώσει για σύνταξη, εκ μέρους πραγματογνώμονα, πραγματογνωμοσύνης κατάστασης φορτίου χάλυβα προ φόρτωσης η οποία έχει εγκριθεί από τον Ασφαλιστή στο λιμάνι φόρτωσης και το Ασφαλισμένο Πλοίο έχει εγκριθεί για μεταφορά του Φορτίου και οποιεσδήποτε φορτωτικές ή άλλα έγγραφα κυριότητας για τη θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα συμπεράσματα του πραγματογνώμονα (iv) Ευθύνη για ζώα εκτροφής ή άλλα ζώα που μεταφέρονται ως Φορτίο

17 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα (v) Εάν το Ασφαλισμένο Πλοίο είναι αλιευτικό σκάφος, Ευθύνη για αλίευση ή οποιοδήποτε Φορτίο με θαλασσινά ή προϊόντα αλιείας (vi) Ευθύνη που προκύπτει λόγω παρέκκλισης από την πορεία, δηλαδή απομάκρυνσης από το συμβατικά συμφωνηθέν ταξίδι, γεγονός που στερεί τον Ασφαλισμένο από το δικαίωμα να επικαλεστεί τα μέσα άμυνας ή τα δικαιώματα περιορισμού ευθύνης τα οποία θα μπορούσε σε διαφορετική περίπτωση να επικαλεστεί, εκτός εάν ο Ασφαλιστής έχει συμφωνήσει Εγγράφως την παροχή της κάλυψης πριν την παρέκκλιση (vii) Ευθύνη για Φορτίο καταστρώματος εκτός εάν: (i) ο Ασφαλιστής έχει προηγουμένως συμφωνήσει Εγγράφως να παρέχει την ειδική κάλυψη, ή (ii) η Ευθύνη προκύπτει σύμφωνα με φορτωτική ή σύμβαση μεταφοράς που επιτρέπει τη μεταφορά στο κατάστρωμα και είτε πρόκειται για σύνηθες Φορτίο καταστρώματος είτε η φορτωτική ή η σύμβαση μεταφοράς ορίζουν ότι είναι φορτίο που μεταφέρεται στο κατάστρωμα και αποκλείουν την Ευθύνη του μεταφορέα σε σχέση με αυτό το Φορτίο. (viii) Ευθύνη για εκφόρτωση Φορτίου σε λιμάνι ή τόπο διαφορετικό από το λιμάνι ή τον τόπο που κατονομάζεται στη σύμβαση μεταφοράς (ix) Ευθύνη για παράδοση Φορτίου σύμφωνα με τη φορτωτική ή παρόμοιο έγγραφο που αποτελεί τίτλο κυριότητος για την θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων χωρίς την επίδειξη αυτής της φορτωτικής ή του εγγράφου κυριότητος από το Πρόσωπο στο οποίο γίνεται η παράδοση (x) Ευθύνη για παράδοση Φορτίου σύμφωνα με μη διαπραγματεύσιμο δελτίο θαλάσσιας μεταφοράς ή άλλο παρόμοιο μη διαπραγματεύσιμο δελτίο θαλάσσιας μεταφοράς προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος εκτός από αυτό που κατονομάζεται από τον φορτωτή ως το πρόσωπο προς το οποίο θα πρέπει να γίνει η παράδοση (xi) Ευθύνη για την έκδοση φορτωτικής, δελτίου θαλάσσιας μεταφοράς ή άλλου εγγράφου που περιέχει ή αποδεικνύει τη σύμβαση μεταφοράς, το οποίο, εν γνώσει του Ασφαλισμένου ή του πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου του Ασφαλισμένου Πλοίου: (i) Δηλώνει ανακριβώς την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία ή τον τόπο φόρτωσης ή την απόδειξη για τη φόρτωση του Φορτίου, ή (ii) Περιέχει λανθασμένη περιγραφή του Φορτίου ή της ποσότητάς του ή της κατάστασής του.

18 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα (xii) Ευθύνη για μη άφιξη ή για καθυστερημένη άφιξη του Ασφαλισμένου Πλοίου στο λιμάνι ή τον τόπο φόρτωσης ή για την παράλειψη φόρτωσης οποιουδήποτε συγκεκριμένου Φορτίου ή Φορτίων. (β) Οι παρακάτω Ευθύνες εξαιρούνται, εκτός εάν ο Ασφαλιστής έχει προηγουμένως συμφωνήσει Εγγράφως να παρέχει ειδική κάλυψη: (i) Ευθύνη για τη μεταφορά Πολύτιμων αντικειμένων (ii) Ευθύνη για Φορτίο που μεταφέρεται σύμφωνα με μία σύμβαση μεταφοράς η οποία προσδιορίζει την αξία του Φορτίου και ως εκ τούτου στερεί τον Ασφαλισμένο από το δικαίωμα να επικαλεστεί τα μέσα άμυνας ή τα δικαιώματα περιορισμού Ευθύνης τα οποία θα μπορούσε σε διαφορετική περίπτωση να επικαλεστεί (iii) Ευθύνη για Φορτίο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που μεταφέρεται με άλλα μέσα μεταφοράς εκτός από το Ασφαλισμένο Πλοίο, όπου η Ευθύνη προκύπτει σύμφωνα με τους όρους μιας σύμβασης μεταφοράς η οποία προβλέπει για τμήμα της μεταφοράς του Φορτίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου στο Ασφαλισμένο Πλοίο. 13. Μη ανακτήσιμη Γενική Αβαρία Η αναλογία στη γενική αβαρία, διάσωση ή σε ειδικές επιβαρύνσεις, την οποία ο Ασφαλισμένος θα είχε δικαίωμα να απαιτήσει από τους ενδιαφερόμενους / συμφέροντα του Φορτίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος, αλλά η οποία δεν είναι ανακτήσιμη αποκλειστικά λόγω παράβασης της σύμβασης μεταφοράς. 13A Επιφύλαξη Η κάλυψη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα υπόκειται στις Επιφυλάξεις των ρητρών 12A (α) και (β). 14. Η Αναλογία του Ασφαλισμένου Πλοίου σε Γενική Αβαρία Η αναλογία του Ασφαλισμένου Πλοίου σε γενική αβαρία, διάσωση ή ειδικές επιβαρύνσεις, η οποία δεν μπορεί να ανακτηθεί σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο (Hull) Σκάφους του Ασφαλισμένου Πλοίου αποκλειστικά επειδή η συμμετοχή του Ασφαλισμένου Πλοίου υπολογίζεται σε αξία που υπερβαίνει την ασφαλισμένη αξία σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο (Hull) Σκάφους. 14A Επιφύλαξη Η κάλυψη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα υπόκειται στους όρους της ρήτρας 50.

19 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα Ρύπανση Ευθύνη για πραγματική ή επαπειλούμενη απελευθέρωση ή διαφυγή πετρελαίου ή άλλης ουσίας από το Ασφαλισμένο Πλοίο ή άλλο Πλοίο ή περιουσιακό στοιχείο Ευθύνη για μέτρα που λαμβάνονται ευλόγως και κυρίως προς αποτροπή ή ελαχιστοποίηση της απελευθέρωσης ή διαφυγής πετρελαίου ή άλλης ουσίας από το Ασφαλισμένο Πλοίο ή άλλο Πλοίο ή περιουσιακό στοιχείο, μαζί με οποιαδήποτε Ευθύνη για απώλεια ή ζημία σε περιουσία η οποία προκλήθηκε από τα ληφθέντα μέτρα Ευθύνη για μέτρα που λαμβάνονται ευλόγως μετά την απελευθέρωση ή διαφυγή πετρελαίου ή άλλης ουσίας από το Ασφαλισμένο Πλοίο ή άλλο Πλοίο ή περιουσιακό στοιχείο προκειμένου να αποφευχθεί ή να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια, η ζημία ή η μόλυνση ή προκειμένου να καθαριστεί η ρύπανση, μαζί με οποιαδήποτε Ευθύνη για απώλεια ή ζημία σε περιουσία η οποία προκλήθηκε από τα ληφθέντα μέτρα Ευθύνη ή έκτακτα έξοδα τα οποία προέκυψαν αναγκαία λόγω της συμμόρφωσης με οποιαδήποτε διαταγή που εκδόθηκε από οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία ή αρχή ή λόγω των μέτρων που ελήφθησαν από οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία ή αρχή προκειμένου να αποτραπεί ή να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ρύπανσης, εκτός εάν είναι ανακτήσιμα σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο (Hull) Σκάφους του Ασφαλισμένου Πλοίου Ευθύνη σύμφωνα με τους όρους μίας σύμβασης ή συμφωνίας με οποιονδήποτε συμβαλλόμενο για την παροχή υπηρεσιών σε συνδυασμό με τις παραπάνω ρήτρες 15.2, 15.3 και 15.4, μόνο όμως εάν ο Ασφαλιστής έχει εγκρίνει τους όρους Εγγράφως εκ των προτέρων. 15A Επιφυλάξεις (α) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για Ευθύνη ή έξοδα λόγω πραγματικής ή επαπειλούμενης ρύπανσης ή μόλυνσης λόγω χερσαίας διάθεσης, απόρριψης ή αποτέφρωσης οποιασδήποτε ουσίας. (β) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα για Ευθύνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ρητρών 1, 2 και Ειδική Αποζημίωση σε Διασώστες Ευθύνη για πληρωμή ειδικής αποζημίωσης σε διασώστη του Ασφαλισμένου Πλοίου ως εξής:

20 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα Όταν η Ευθύνη επιβάλλεται στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 14 της Διεθνούς Συνθήκης Διάσωσης, Όταν η Ευθύνη προκύπτει από τη συμφωνία διάσωσης των Lloyd s (Lloyd s Open Form) ή από άλλο τυποποιημένο έγγραφο συμφωνίας διάσωσης το οποίο έχει εγκριθεί από τον Ασφαλιστή. 16A Επιφύλαξη Η κάλυψη παρέχεται μόνο εάν η ειδική αποζημίωση δεν είναι πληρωτέα από οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο έχει συμφέρον επί της διασωθείσας περιουσίας. 17. Ρυμούλκηση του Πλοίου Ευθύνη που προκύπτει από σύμβαση ρυμούλκησης του Ασφαλισμένου Πλοίου ως εξής: Όταν η ρυμούλκηση του Ασφαλισμένου Πλοίου γίνεται με σκοπό την είσοδο ή έξοδο από ένα λιμάνι ή τον ελιγμό εντός του λιμανιού κατά τη συνήθη πορεία των εμπορικών συναλλαγών Όταν το Ασφαλισμένο Πλοίο ρυμουλκείται τακτικά κατά τη συνήθη πορεία των κινήσεων αυτού συναλλαγών από λιμάνι σε λιμάνι ή από τόπο σε τόπο και αυτό έχει δηλωθεί Εγγράφως στον Ασφαλιστή Σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ρυμούλκηση, μόνο εάν, και στο μέτρο που η σύμβαση έχει καταρτιστεί επί του τυποποιημένου και μη τροποποιηθέντος εντύπου Towcon ή Towhire ή εάν η κάλυψη έχει συμφωνηθεί Εγγράφως από τον Ασφαλιστή πριν από την έναρξη μιας τέτοιας ρυμούλκησης. 17A Επιφυλάξεις (α) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για το κόστος της συμβατικής ρυμούλκησης. (β) Η κάλυψη παρέχεται μόνο στο μέτρο που το Ασφαλιστήριο (Hull) Σκάφους του Ασφαλισμένου Πλοίου δεν καλύπτει την Ευθύνη. 18. Ρυμούλκηση από το Ασφαλισμένο Πλοίο Ευθύνη που προκύπτει από τη ρυμούλκηση άλλου Πλοίου ή αντικειμένου από το Ασφαλισμένο Πλοίο.

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Χ.Ψαυράτης Από ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΓΙΩΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ζ 0 /. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ δε Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, σύμφωνα με τους Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά παρέκλιση κάθε αντιθέτου όρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών.

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών. ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Χαρακτηριστικά της εταιρείας -Η COLLECTIVE COURIER ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 με την επωνυμία Ι.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-Μ.ΣΜΥΡΝΙΟΥ Ο.Ε. και με διακριτικό τίτλο Ι.Μ.COLLECTIVE COURIER Ο.Ε. -Η COLLECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ (ΤΕΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα