Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης. Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY. Έκδοση 2 (Νοέμβριος 2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης. Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY. Έκδοση 2 (Νοέμβριος 2013)"

Transcript

1 25 Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY

2 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Επικοινωνία Τμήμα Αποζημιώσεων Τμήμα Εκτιμητών Κινδύνου (Underwriters) Steven Kirk Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: Carl Gill Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44(0) E: Richard Linacre Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: Lodestar Marine Limited Ground Floor, Walsingham House 35 Seething Lane London EC3N 4DQ W: lodestar-marine.com Τηλ.: +44 (0) E: Η Lodestar Marine Limited είναι εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπος της Pro Insurance Solutions Limited η οποία έχει εγκριθεί και υπόκειται στις ρυθμίσεις της βρετανικής Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority). Η έδρα της Lodestar Marine Limited είναι:- The Isis Building, 193 Marsh Wall, London E14 9SG, Εγγεγραμμένη στην Αγγλία με αριθμό μητρώου: Charles Dymoke Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: John Hearn Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: Shiladitya Bose Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: Matthew Hunt Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: James Kent Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: Vicky Clarke Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: Gillian Cooper Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: Tom Davies Τηλ.: +44 (0) Κιν.: +44 (0) E: Lily Norris Τηλ.: +44 (0) E:

3 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ, Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ LODESTAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (P&I) ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ή ΔΙΑΦΩΝΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Ναυτικοί Ευθύνη έναντι άλλων Προσώπων εκτός των Ναυτικών Προσωπικά αντικείμενα Έξοδα Παρέκκλισης Λαθρεπιβάτες, Πρόσφυγες και Πρόσωπα Διασωθέντα στη Θάλασσα Επιθαλάσσια Αρωγή (Σώστρα ζωής) Καραντίνα Σύγκρουση Εξωσυμβατική Ζημία σε άλλα Πλοία Απώλεια ή Ζημία σε Περιουσιακά Στοιχεία Ναυάγιο Φορτίο Μη ανακτήσιμη Γενική Αβαρία Η Αναλογία του Ασφαλισμένου Πλοίου σε Γενική Αβαρία Ρύπανση Ειδική Αποζημίωση σε Διασώστες Ρυμούλκηση του Πλοίου Ρυμούλκηση από το Ασφαλισμένο Πλοίο Πρόστιμα Νομικά και Άλλα Έξοδα

4 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις 21. Αποτροπή ή Ελαχιστοποίηση της ζημίας (Sue and Labour) ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Κάλυψη Σκάφους (Ηull and Machinery Insurance) Σωρευτικός Τραυματισμός (Cumulative Injury) Κίνδυνοι Πολέμου Πυρηνικοί Κίνδυνοι και Κυβερνοεπιθέσεις Κυρώσεις Επικίνδυνες ή Παράνομες Συναλλαγές Εκ προθέσεως Παράπτωμα Διπλή ασφάλιση Ζημία στο Πλοίο Εμπορικές Απώλειες Ειδικές Εργασίες Τιμωρητικές ή Παραδειγματικές Αποζημιώσεις ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Πρώτη Πληρωμή Ποσά που Οφείλονται από τον Ασφαλισμένο Καθαρή Ζημία Περιορισμός Ανάκτησης Όριο Ευθύνης και Αφαιρετέα Ποσά ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ Αναβλητική Αίρεση Γνωστοποίηση από τον Ασφαλισμένο Προθεσμία Παροχή Βοήθειας εκ μέρους του Ασφαλισμένου Έλεγχος Απαιτήσεων ΕΝΟΤΗΤΑ VI: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εγγυήσεις (Απαράβατοι Όροι) Κατηγοριοποίηση

5 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις 46. Κράτος Σημαίας Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης της Ασφάλειας (ISM) Πραγματογνωμοσύνη και Αποτίμηση ΕΝΟΤΗΤΑ VII: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Παροχή Πληροφοριών από τον Ασφαλισμένο Ασφαλιζόμενη Αξία του Ασφαλισμένου Πλοίου Υποχρέωση Αποτροπής ή Ελαχιστοποίησης της ζημίας (Sue and Labour) Κοινοί Ασφαλισμένοι και Συνασφαλισμένοι Ασφάλιστρο Λήξη της Ασφάλισης Λήξη της Κάλυψης Συνέπειες Λήξης Μη Παραίτηση Μη Εκχώρηση Ειδοποιήσεις Διαφορές και Διενέξεις ΕΝΟΤΗΤΑ VIII: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΡΗΤΡΩΝ Πλήρωμα Εξοικείωσης Επανεξοπλισμός Πλοίου Κίνδυνοι Επιβάτη Φορτωτική διαμετακόμισης ή Διαφορτωτική (Through of Transhipment B/L) Επέκταση Κάλυψης Ρυμούλκησης Συμβάσεις ή Αποζημιώσεις Ειδικές Εργασίες Κίνδυνοι Πολέμου Δήμευση Ευθύνη Ναυλωτή Καύσιμα του Ναυλωτή Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

6 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα ΟΡΙΣΜΟΙ Αναφορές στον ενικό αριθμό θα θεωρείται ότι περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και αντιστρόφως. Αναφορές στο αρσενικό γένος θα θεωρείται ότι περιλαμβάνουν και το θηλυκό γένος. Lodestar Towcon Towhire Ασφαλισμένο Πλοίο Ασφαλισμένος(-οι) Ασφαλιστήριο Σκάφους Ασφαλιστής Εγγράφως Επιβάτης Ευθύνη Κανόνες της Χάγης Κανόνες του Αμβούργου Lodestar Marine Limited, εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπος της Pro Insurance Solutions Limited. International Ocean Towage Agreement (Διεθνής Συμφωνία Υπερωκεάνιας Ρυμούλκησης - εφάπαξ πληρωμή), η οποία δημοσιεύθηκε από το Βαλτικό και Διεθνές Ναυτιλιακό Συμβούλιο (BIMCO). International Ocean Towage Agreement (Διεθνής Συμφωνία Υπερωκεάνιας Ρυμούλκησης - ημερήσια μίσθωση), η οποία δημοσιεύθηκε από το Βαλτικό και Διεθνές Ναυτιλιακό Συμβούλιο (BIMCO). Πλοίο ή Πλοία που κατονομάζονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το Πρόσωπο ή τα Πρόσωπα που ασφαλίζονται σύμφωνα με την παρούσα ασφάλιση και κατονομάζονται ως Ασφαλισμένος(-οι) στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Στους παρόντες όρους, η λέξη Ασφαλισμένοι περιλαμβάνει τόσο τους Κοινούς Ασφαλισμένους όσο και τους Συνασφαλισμένους, ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Οι όροι του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε σχέση με το κέλυφος (Hull) του σκάφους και τις μηχανές του Ασφαλισμένου Πλοίου, συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης της ασφαλιζόμενης αξίας και της υπέρβασης ευθύνης (Increased Value and Excess Liability). Ο ασφαλιστής ή οι ασφαλιστές που κατονομάζονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Κείμενο στα Αγγλικά, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί με τον Ασφαλιστή ή την Lodestar η χρήση άλλης γλώσσας, το οποίο γνωστοποιείται με επιστολή, ειδοποίηση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), φαξ ή τέλεξ. Πρόσωπο το οποίο βρίσκεται επί του Ασφαλισμένου Πλοίου βάσει Σύμβασης Επιβάτη. Νομική υποχρέωση ή νομική ευθύνη η οποία επιβάλλεται στον Ασφαλισμένο ή η οποία βαρύνει τον Ασφαλισμένο. Η Διεθνής Σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων σχετικών με τις Φορτωτικές, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 25 Αυγούστου Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Θαλάσσια Μεταφορά Εμπορευμάτων που υπεγράφη στο Αμβούργο στις 31 Μαρτίου 1978.

7 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ Κοινοί Ασφαλισμένοι Ναυτικός Ορθή Αξία Όριο Ευθύνης Περίοδος Ασφάλισης Πλοίο Πολύτιμα αντικείμενα Πρόστιμα Πρόσωπο Σύμβαση Επιβάτη Σύμβαση Πληρωμάτων Συνασφαλισμένος Οι Κανόνες της Χάγης όπως τροποποιήθηκαν από το πρωτόκολλο που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 23 Φεβρουαρίου Πρόσωπο το οποίο καλύπτεται από κοινού με τον Ασφαλισμένο σύμφωνα με την παρούσα ασφάλιση και κατονομάζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Οποιοδήποτε Πρόσωπο το οποίο προσλαμβάνεται ως μέλος του πληρώματος του Ασφαλισμένου Πλοίου σύμφωνα με τους όρους μιας Σύμβασης Πληρώματος, ανεξαρτήτως εάν βρίσκεται επί του Ασφαλισμένου Πλοίου ή όχι. Αξία ίση ή μεγαλύτερη από την αγοραία αξία του Ασφαλισμένου Πλοίου χωρίς οποιαδήποτε ναύλωση ή άλλη υποχρέωση. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να καταβληθεί από τον Ασφαλιστή σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση ή απαιτήσεις βάσει της παρούσας ασφάλισης, οι οποίες προκύπτουν από οποιοδήποτε συμβάν, ατύχημα ή περιστατικό, ή οποιαδήποτε σειρά ατυχημάτων ή περιστατικών που προκύπτουν από ένα συμβάν. Η περίοδος ασφάλισης που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Οποιοδήποτε πλοίο, βάρκα, αερόστρωμνο (hovercraft) ή οποιαδήποτε άλλη περιγραφή σκάφους, είτε ολοκληρωμένο είτε υπό κατασκευή (ή οποιοδήποτε τμήμα ή αναλογία της χωρητικότητας αυτού, ή ποσοστό επί αυτών), το οποίο χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό στη ναυσιπλοΐα, ή άλλως πως, είτε μέσα είτε πάνω στο νερό. Χρήματα, διαπραγματεύσιμα μέσα ή χρεόγραφα, κοσμήματα, ράβδοι χρυσού ή αργύρου, πολύτιμα ή σπάνια μέταλλα ή πέτρες, έργα τέχνης ή άλλα αντικείμενα σπάνιας ή πολύτιμης φύσης. Χρηματικές ποινές ή άλλες κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, επιτροπή κρίσης ή αρχή. Φυσικό πρόσωπο, εταιρεία ή οντότητα χωρίς εταιρική μορφή ή συνδυασμός των δύο. Εισιτήριο ή άλλη σύμβαση μεταφοράς επιβάτη με το Ασφαλισμένο Πλοίο. Οποιαδήποτε άρθρα συμφωνίας ή σύμβασης εργασίας ή συλλογικής σύμβασης για παροχή υπηρεσιών επί του Ασφαλισμένου Πλοίου. Πρόσωπο που κατονομάζεται ως Συνασφαλισμένος στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Τελικά Χάλυβα Φορτίο Προϊόντα Προϊόντα χάλυβα στα οποία δεν περιλαμβάνονται πρίσματα, κορμοί, παλιοσίδερα, ρινίσματα, απλές σωλήνες με παράλληλα άκρα ή αργός (ακατέργαστος) σίδηρος. Πράγματα, εκτός από εμπορευματοκιβώτια που παρέχονται από ή εκ μέρους του Ασφαλισμένου, τα οποία μεταφέρονται βάσει σύμβασης μεταφοράς.

8 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τους όρους βάσει των οποίων ο Ασφαλιστής παρέχει την παρούσα ασφάλιση προστασίας και αποζημίωσης. Οι τυποποιημένοι καλυπτόμενοι κίνδυνοι ορίζονται στην Ενότητα II. Η Ενότητα VIII περιλαμβάνει συμπληρωματικούς κινδύνους ή πρόσθετες καλύψεις από εκείνες που αναφέρονται στην Ενότητα II που μπορεί να έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Ασφαλιστή και του Ασφαλισμένου. Ο Ασφαλιστής παρέχει ασφάλιση στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και υπό την επιφύλαξη των εγγυήσεων, προϋποθέσεων, εξαιρέσεων, περιορισμών ή άλλων όρων που καθορίζονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η παρούσα ασφάλιση καλύπτει μόνο Ευθύνη ή έξοδα που προκύπτουν από συμβάντα τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης αναφορικά με το συμφέρον του Ασφαλισμένου επί του Ασφαλισμένου Πλοίου και σε σχέση με τη λειτουργία του Ασφαλισμένου Πλοίου. Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει οποιαδήποτε τέτοια Ευθύνη ή έξοδα που προκύπτουν αποκλειστικά λόγω των όρων μιας σύμβασης ή αποζημίωσης, εκτός εάν αυτοί οι όροι συμμορφώνονται με οποιεσδήποτε σχετικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην Ενότητα II ή εάν έχει συμφωνηθεί με τον Ασφαλιστή ειδική κάλυψη για την περίπτωση της σύμβασης ή της αποζημίωσης. Η παρούσα ασφάλιση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον αγγλικό Νόμο περί Ναυτικής Ασφάλισης του 1906 (Marine Insurance Act) ή οποιαδήποτε νόμιμη τροποποίηση αυτού. Με την παρούσα ασφάλιση δεν παραχωρούνται δικαιώματα ή προνόμια σε τρίτο μέρος σύμφωνα με τον αγγλικό Νόμο περί Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων) του 1999.

9 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Στην παρούσα Ενότητα, οι αριθμημένες ρήτρες και υπο-ρήτρες περιγράφουν τους καλυπτόμενους κινδύνους, ενώ οι επιφυλάξεις στις παραγράφους με τα αλφαβητικά στοιχεία ορίζουν τυχόν προαπαιτούμενους όρους, εξαιρέσεις ή περιορισμούς, οι οποίοι ισχύουν για ολόκληρη την αντίστοιχη ρήτρα (ή όπου ορίζεται, για συγκεκριμένη υπο-ρήτρα). 1. Ναυτικοί 1.1. Ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση ζημιών λόγω τραυματισμού, ασθένειας ή θανάτου Ναυτικού Έξοδα νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης και δευτερεύοντα έξοδα τα οποία προέκυψαν αναγκαία λόγω τραυματισμού, ασθένειας ή θανάτου Ναυτικού, συμπεριλαμβανομένων των διευθετήσεων για την κηδεία και τον επαναπατρισμό της σωρού του αποβιώσαντος Ευθύνη για τον επαναπατρισμό Ναυτικού Αναγκαία έξοδα που προέκυψαν σε σχέση με το δικαίωμα επαναπατρισμού ενός Ναυτικού σύμφωνα με οποιαδήποτε ρύθμιση ή διάταξη, κατ εφαρμογή του Κανονισμού 2.5 της Σύμβασης περί Ναυτικής Εργασίας (MLC) του Αναγκαία έξοδα που προέκυψαν λόγω οποιασδήποτε νόμιμης υποχρέωσης ή διαταγής που εκδόθηκε από κυβερνητική αρχή ή υπηρεσία σε σχέση με Ναυτικό ο οποίος απουσιάζει από το Ασφαλισμένο Πλοίο άνευ αδείας, εφόσον τα έξοδα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν από τον εν λόγω Ναυτικό Αναγκαία έξοδα που προέκυψαν εξαιτίας της αποστολής στο εξωτερικό αντικαταστάτη Ναυτικού λόγω τραυματισμού, ασθένειας, θανάτου ή απουσίας άνευ αδείας του Ναυτικού Ευθύνη προς οποιονδήποτε Ναυτικό για μισθούς ή αποζημίωση λόγω απώλειας της εργασίας του κατόπιν πραγματικής, τεκμαρτής ή συμβιβαστικής ολικής ζημίας του Ασφαλισμένου Πλοίου. 1A Επιφυλάξεις (α) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για Ευθύνη ή έξοδα που προκλήθηκαν αποκλειστικά λόγω των όρων μιας Σύμβασης Πληρωμάτων, εκτός εάν ο Ασφαλιστής έχει εγκρίνει προηγουμένως αυτούς τους όρους Εγγράφως.

10 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα (β) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη σύμφωνα με την υπο-ρήτρα 1.3, για Ευθύνη ή έξοδα που προκλήθηκαν λόγω: (i) Της πώλησης ή του παροπλισμού του Ασφαλισμένου Πλοίου, ή (ii) Της διακοπής μιας Σύμβασης Πληρωμάτων σύμφωνα με τους όρους της ή κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. (γ) Η κάλυψη σύμφωνα με την υπο-ρήτρα 1.7 περιορίζεται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των 60 ημερών. 2. Ευθύνη έναντι άλλων Προσώπων εκτός των Ναυτικών Ευθύνη έναντι άλλων Προσώπων εκτός των Ναυτικών, όπως ορίζεται παρακάτω: 2.1. Ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση ζημιών λόγω απώλειας ζωής, τραυματισμού ή ασθένειας 2.2. Ευθύνη για έξοδα νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης και δευτερεύοντα έξοδα τα οποία προέκυψαν αναγκαία λόγω τραυματισμού ή ασθένειας, συμπεριλαμβανομένων των διευθετήσεων για την κηδεία και τον επαναπατρισμό της σωρού του αποβιώσαντος 2.3. Ευθύνη για συντήρηση και επαναπατρισμό οποιουδήποτε Προσώπου λόγω τραυματισμού ή ασθένειας. 2Α Επιφυλάξεις (α) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για οποιαδήποτε Ευθύνη η οποία προέκυψε αποκλειστικά λόγω των όρων μιας Σύμβασης Επιβάτη, εκτός εάν ο Ασφαλιστής έχει εγκρίνει προηγουμένως αυτούς τους όρους Εγγράφως. (β) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για οποιαδήποτε Ευθύνη η οποία προκύπτει από τη μεταφορά Επιβάτη αεροπορικώς, εκτός εάν συνέβη κατά τον επαναπατρισμό τραυματισμένου ή ασθενή Επιβάτη. (γ) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για Ευθύνη που προκύπτει όταν Επιβάτης βρίσκεται σε εκδρομή εκτός του Ασφαλισμένου Πλοίου στις περιπτώσεις όπου: (i) Ο Επιβάτης έχει συνάψει ξεχωριστή σύμβαση για την εκδρομή, είτε με τον Ασφαλισμένο είτε με τρίτο πρόσωπο, ή

11 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα (ii) Ο Ασφαλισμένος έχει παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά του υπεργολάβου ή τρίτου προσώπου σε σχέση με την εκδρομή. 3. Προσωπικά αντικείμενα 3.1. Ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση ζημιών λόγω απώλειας ή βλάβης προσωπικών αντικειμένων που ανήκουν σε οποιοδήποτε Πρόσωπο που επιβαίνει στο Ασφαλισμένο Πλοίο. 3A Επιφύλαξη Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά Εγγράφως από τον Ασφαλιστή, δεν καλύπτονται Πολύτιμα αντικείμενα ή οποιοδήποτε αντικείμενο με αξία που υπερβαίνει τα δολάρια ΗΠΑ. 4. Έξοδα Παρέκκλισης Έξοδα για καύσιμα, ασφάλιση, εφοδιασμό, μισθούς και λιμενικά έξοδα που προέκυψαν αναγκαία λόγω παρέκκλισης του Ασφαλισμένου Πλοίου από τη συμφωνημένη πορεία, αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω λόγους: 4.1. Εξασφάλιση φαρμακευτικής περίθαλψης για τραυματισμένο ή ασθενή Πρόσωπο που επιβαίνει στο Ασφαλισμένο Πλοίο 4.2. Αναμονή αντικαταστάτη Ναυτικού ο οποίος απεβίωσε ή τραυματίστηκε ή ασθένησε 4.3. Αποβίβαση λαθρεπιβατών, προσφύγων ή Προσώπων διασωθέντων στη θάλασσα. 4A Επιφύλαξη Η κάλυψη αφορά μόνο το υπερβάλλον ποσό πέραν του ποσού των εξόδων τα οποία θα είχαν προκύψει εάν δεν είχε γίνει η παρέκκλιση από την πορεία. 5. Λαθρεπιβάτες, Πρόσφυγες και Πρόσωπα Διασωθέντα στη Θάλασσα 5.1. Αναγκαία έξοδα, πέραν αυτών που καλύπτονται σύμφωνα με τη ρήτρα 4, τα οποία υπέστη ο Ασφαλισμένος: Λόγω συμμόρφωσης με τις νόμιμες υποχρεώσεις του Ασφαλισμένου σε σχέση με λαθρεπιβάτες, πρόσφυγες ή Πρόσωπα διασωθέντα στη θάλασσα

12 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα Σύμφωνα με τη σύμβαση του Ασφαλιστή, κατά την εκτέλεση των απαραίτητων διευθετήσεων αναφορικά με τους λαθρεπιβάτες, πρόσφυγες ή Πρόσωπα διασωθέντα στη θάλασσα. 5A Επιφύλαξη Η κάλυψη παρέχεται μόνο στο μέτρο που τα έξοδα δεν μπορούν να ανακτηθούν άλλως από οποιονδήποτε τρίτο. 6. Επιθαλάσσια Αρωγή (Σώστρα ζωής) 6.1. Ευθύνη σε τρίτο πρόσωπο επειδή έσωσε ή προσπάθησε να σώσει τη ζωή οποιουδήποτε Προσώπου το οποίο επέβαινε ή προήρχετο από το Ασφαλισμένο Πλοίο. 6A Επιφύλαξη Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για οποιαδήποτε Ευθύνη η οποία είναι ανακτήσιμη σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο (Hull) Σκάφους του Ασφαλισμένου Πλοίου ή από τους ενδιαφερόμενους φορείς (Συμφέροντα) του Φορτίου ή τους ασφαλιστές. 7. Καραντίνα 7.1. Αναγκαία έξοδα που προέκυψαν σε σχέση με μέτρα τα οποία ελήφθησαν ειδικά για την εξάλειψη ή τον έλεγχο της έξαρσης μιας λοιμώδους ασθένειας επί του Ασφαλισμένου Πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων καραντίνας και απολύμανσης Αναγκαία έξοδα για καύσιμα, ασφάλιση, εφοδιασμό, μισθούς και λιμενικά έξοδα που προέκυψαν για την αντιμετώπιση της έξαρσης της επιδημίας. 7A Επιφύλαξη Η κάλυψη αφορά μόνο το υπερβάλλον ποσό πέραν του ποσού των εξόδων τα οποία θα κατέβαλε ο Ασφαλισμένος εάν δεν είχε λάβει χώρα η έξαρση της επιδημίας. 8. Σύγκρουση Ευθύνη που προκύπτει από σύγκρουση μεταξύ του Ασφαλισμένου Πλοίου και οποιουδήποτε άλλου Πλοίου:

13 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα Ευθύνη για απώλεια ή ζημία σε οποιοδήποτε άλλο Πλοίο, Φορτίο ή περιουσιακό στοιχείο επί του άλλου Πλοίου, όπως ορίζεται παρακάτω: Ένα τέταρτο ή οποιοδήποτε άλλο ποσοστό Ευθύνης το οποίο μπορεί να έχει συμφωνήσει ο Ασφαλιστής Εγγράφως Ευθύνη που υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να ανακτηθεί σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο (Hull) Σκάφους του Ασφαλισμένου Πλοίου αποκλειστικά και μόνο επειδή η Ευθύνη αυτή υπερβαίνει την ασφαλισμένη αξία του Ασφαλισμένου Πλοίου σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο (Σώματος) Σκάφους Όταν το άλλο Πλοίο, Φορτίο ή περιουσιακό στοιχείο επί του άλλου Πλοίου ανήκει στον Ασφαλισμένο, θα παρέχεται κάλυψη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα με τον ίδιο τρόπο που θα παρεχόταν εάν το εν λόγω Πλοίο, Φορτίο ή περιουσιακό στοιχείο επί του άλλου Πλοίου ανήκε σε τρίτο πρόσωπο Ευθύνη για ασθένεια, τραυματισμό και θάνατο οποιουδήποτε Προσώπου που επιβαίνει στο άλλο Πλοίο Ευθύνη για ζημία που έγινε από το άλλο Πλοίο σε άλλο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο όμως δεν είναι άλλο Πλοίο, Φορτίο ή περιουσιακό στοιχείο επί άλλου Πλοίου Ευθύνη για απομάκρυνση ναυαγίου, όπως αυτή μπορεί να καλύπτεται από τη ρήτρα Ευθύνη σε σχέση με Φορτίο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο επί του Ασφαλισμένου Πλοίου, όπως αυτή μπορεί να καλύπτεται από τις ρήτρες 3 και Ευθύνη για ρύπανση, όπως αυτή μπορεί να καλύπτεται από τη ρήτρα 15. 8A Επιφυλάξεις (α) Η κάλυψη σύμφωνα με τη ρήτρα υπόκειται στους όρους της ρήτρας 22.1 και 50. (β) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για οποιαδήποτε Ευθύνη η οποία είναι ανακτήσιμη σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο (Hull) Σκάφους του Ασφαλισμένου Πλοίου ή η οποία θα μπορούσε να ανακτηθεί εάν στο Ασφαλιστήριο (Σώματος) Σκάφους δεν ίσχυε καμία απαλλαγή ή αφαιρετέο ποσό. (γ) Απαιτήσεις για αποζημίωση θα ικανοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της διασταυρούμενης Ευθύνης, εκτός από την περίπτωση όπου ευθύνονται και τα δύο

14 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα Πλοία και η Ευθύνη ενός ή και των δύο περιορίζεται σύμφωνα με τον νόμο, οπότε οι απαιτήσεις θα ικανοποιούνται σύμφωνα με την αρχή της μοναδικής Ευθύνης. 9. Ζημιά σε άλλα πλοία με άλλο τρόπο πέρα της επαφής (Non Contact) 9.1. Ευθύνη για απώλεια ή ζημία ή παραβίαση δικαιωμάτων σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο Πλοίο, Φορτίο ή περιουσιακό στοιχείο επί του άλλου Πλοίου η οποία προκλήθηκε από το Ασφαλισμένο Πλοίο με άλλο τρόπο πέραν της σύγκρουσης Όταν το άλλο Πλοίο, Φορτίο ή περιουσιακό στοιχείο επί του άλλου Πλοίου ανήκει στον Ασφαλισμένο, θα παρέχεται κάλυψη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα με τον ίδιο τρόπο που θα παρεχόταν εάν το εν λόγω Πλοίο, Φορτίο ή περιουσιακό στοιχείο επί του άλλου Πλοίου ανήκε σε τρίτο πρόσωπο. 9A Επιφύλαξη Δεν παρέχεται καμία κάλυψη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα σε σχέση με Ευθύνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κάλυψης που παρέχεται σύμφωνα με τις ρήτρες 8, 11, 15, 17 ή 18 ή στο πεδίο εφαρμογής οποιουδήποτε περιορισμού της κάλυψης που παρέχεται σύμφωνα με αυτές τις ρήτρες. 10. Απώλεια ή Ζημία σε Περιουσιακά Στοιχεία Ευθύνη για απώλεια ή ζημία σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, ή για παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος σε σχέση με αυτό το περιουσιακό στοιχείο Σε περίπτωση όπου το περιουσιακό στοιχείο ανήκει στον Ασφαλισμένο, η κάλυψη θα παρέχεται σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα με τον ίδιο τρόπο που θα παρεχόταν εάν αυτό το περιουσιακό στοιχείο ανήκε σε τρίτον. 10A Επιφυλάξεις (α) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα σε σχέση με Ευθύνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κάλυψης που παρέχεται σύμφωνα με τις ρήτρες 3, 8, 9, 11, 12, 15, 17 ή 18 ή στο πεδίο εφαρμογής οποιουδήποτε περιορισμού της κάλυψης που παρέχεται σύμφωνα με αυτές τις ρήτρες. (β) Η κάλυψη υπό την παρούσα ρήτρα υπόκειται στην εξαίρεση της ρήτρας Ναυάγιο Ευθύνη για απομάκρυνση, ανέλκυση, φωτισμό ή σήμανση του ναυαγίου:

15 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα Του Ασφαλισμένου Πλοίου, Φορτίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου επί πλοίου ή το οποίο μεταφερόταν με το Ασφαλισμένο Πλοίο Οποιουδήποτε άλλου Πλοίου, Φορτίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου επί πλοίου ή το οποίο μεταφερόταν με το άλλο Πλοίο. 11A Επιφυλάξεις (α) Η αξία του διασωθέντος ναυαγίου, Φορτίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου αφαιρείται από οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης υποβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα. (β) Παρέχεται κάλυψη μόνο εάν: (i) Η απομάκρυνση, η ανέλκυση, ο φωτισμός ή η σήμανση είναι υποχρεωτικά εκ του νόμου ή τα έξοδα που γίνονται ως προς αυτά είναι νομίμως ανακτήσιμα από τον Ασφαλισμένο, και (ii) Ο Ασφαλισμένος δεν μπορεί να ανακτήσει αυτά τα έξοδα ή τις δαπάνες από τον πλοιοκτήτη ή τον ασφαλιστή του ναυαγίου, του Φορτίου ή του περιουσιακού στοιχείου, ή από οποιονδήποτε τρίτο. (γ) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη εάν ο Ασφαλισμένος παραιτήθηκε οριστικά από το δικαίωμά του επί του ναυαγίου, του Φορτίου, των περιουσιακών στοιχείων ή πραγμάτων με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από την εγκατάλειψη αυτών πριν την έναρξη των επιχειρήσεων απομάκρυνσης του ναυαγίου. (δ) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα για Ευθύνη σε σχέση με την άντληση πετρελαίου ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογής της κάλυψης η οποία παρέχεται βάσει της ρήτρας 15 ή εντός του πεδίου εφαρμογής οποιουδήποτε περιορισμού κάλυψης που παρέχεται βάσει αυτής της ρήτρας. 12. Φορτίο Ευθύνη σε σχέση με Φορτίο το οποίο πρόκειται να μεταφερθεί ή μεταφέρεται ή έχει μεταφερθεί επί του Ασφαλισμένου Πλοίου ή με το Ασφαλισμένο Πλοίο ως εξής: Απώλεια, έλλειμμα ή ζημία ή άλλη ευθύνη σε σχέση με το Φορτίο η οποία δημιουργήθηκε λόγω των ακαταλληλότητας ή της αναξιοπλοΐας του Ασφαλισμένου Πλοίου ή λόγω παραβίασης εκ μέρους του Ασφαλισμένου, ή εκ μέρους οποιουδήποτε

16 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα Προσώπου για την πράξη, αμέλεια ή αθέτηση του οποίου ο Ασφαλισμένος είναι νόμιμα υπεύθυνος, της υποχρέωσής του ή του καθήκοντός του ως θαλάσσιου μεταφορέα Επιπρόσθετα έξοδα πάνω και πέρα από τα συνήθη έξοδα του Ασφαλισμένου σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς (και μόνο εάν αυτά τα επιπρόσθετα έξοδα δεν είναι ανακτήσιμα από οποιοδήποτε άλλο μέρος ή δεν είναι ανακτήσιμα μέσω των εσόδων της πώλησης): Εφόσον προέκυψαν κατά την εκφόρτωση ή διάθεση κατεστραμμένου ή άνευ αξίας Φορτίου, ή Εφόσον προέκυψαν ως άμεση συνέπεια της παράλειψης ή άρνησης ενδιαφέροντος / συμφέροντα του Φορτίου να αποδεχθούν την παράδοση ή να παραλάβουν το Φορτίο το οποίο έχει μεταφερθεί με το Ασφαλισμένο Πλοίο Εάν το Φορτίο ανήκει στον Ασφαλισμένο, η κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα με τον ίδιο τρόπο που θα παρεχόταν εάν το Φορτίο ανήκε σε τρίτο. 12A Επιφυλάξεις (α) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για τις παρακάτω Ευθύνες: (i) Επιπρόσθετη Ευθύνη που προέκυψε ή επιπρόσθετα ποσά πληρωτέα επειδή το Φορτίο μεταφερόταν υπό όρους οι οποίοι ήταν λιγότερο ευνοϊκοί για τον Ασφαλισμένο από τους Κανόνες της Χάγης, τους Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ ή τους Κανόνες του Αμβούργου, όπου οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται υποχρεωτικά (ii) Ευθύνη για καθυστέρηση η οποία προκύπτει αποκλειστικά λόγω ρητού όρου της σύμβασης μεταφοράς βάσει του οποίου η παράδοση του Φορτίου πρέπει να γίνει πριν από ή σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή ώρα ή με βάση ελάχιστο χρόνο / ρυθμό εκφόρτωσης (iii) Ευθύνη για Τελικά Προϊόντα Χάλυβα που μεταφέρονται ως Φορτίο, εκτός εάν ο Ασφαλιστής έχει συμφωνήσει και πληρώσει για σύνταξη, εκ μέρους πραγματογνώμονα, πραγματογνωμοσύνης κατάστασης φορτίου χάλυβα προ φόρτωσης η οποία έχει εγκριθεί από τον Ασφαλιστή στο λιμάνι φόρτωσης και το Ασφαλισμένο Πλοίο έχει εγκριθεί για μεταφορά του Φορτίου και οποιεσδήποτε φορτωτικές ή άλλα έγγραφα κυριότητας για τη θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα συμπεράσματα του πραγματογνώμονα (iv) Ευθύνη για ζώα εκτροφής ή άλλα ζώα που μεταφέρονται ως Φορτίο

17 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα (v) Εάν το Ασφαλισμένο Πλοίο είναι αλιευτικό σκάφος, Ευθύνη για αλίευση ή οποιοδήποτε Φορτίο με θαλασσινά ή προϊόντα αλιείας (vi) Ευθύνη που προκύπτει λόγω παρέκκλισης από την πορεία, δηλαδή απομάκρυνσης από το συμβατικά συμφωνηθέν ταξίδι, γεγονός που στερεί τον Ασφαλισμένο από το δικαίωμα να επικαλεστεί τα μέσα άμυνας ή τα δικαιώματα περιορισμού ευθύνης τα οποία θα μπορούσε σε διαφορετική περίπτωση να επικαλεστεί, εκτός εάν ο Ασφαλιστής έχει συμφωνήσει Εγγράφως την παροχή της κάλυψης πριν την παρέκκλιση (vii) Ευθύνη για Φορτίο καταστρώματος εκτός εάν: (i) ο Ασφαλιστής έχει προηγουμένως συμφωνήσει Εγγράφως να παρέχει την ειδική κάλυψη, ή (ii) η Ευθύνη προκύπτει σύμφωνα με φορτωτική ή σύμβαση μεταφοράς που επιτρέπει τη μεταφορά στο κατάστρωμα και είτε πρόκειται για σύνηθες Φορτίο καταστρώματος είτε η φορτωτική ή η σύμβαση μεταφοράς ορίζουν ότι είναι φορτίο που μεταφέρεται στο κατάστρωμα και αποκλείουν την Ευθύνη του μεταφορέα σε σχέση με αυτό το Φορτίο. (viii) Ευθύνη για εκφόρτωση Φορτίου σε λιμάνι ή τόπο διαφορετικό από το λιμάνι ή τον τόπο που κατονομάζεται στη σύμβαση μεταφοράς (ix) Ευθύνη για παράδοση Φορτίου σύμφωνα με τη φορτωτική ή παρόμοιο έγγραφο που αποτελεί τίτλο κυριότητος για την θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων χωρίς την επίδειξη αυτής της φορτωτικής ή του εγγράφου κυριότητος από το Πρόσωπο στο οποίο γίνεται η παράδοση (x) Ευθύνη για παράδοση Φορτίου σύμφωνα με μη διαπραγματεύσιμο δελτίο θαλάσσιας μεταφοράς ή άλλο παρόμοιο μη διαπραγματεύσιμο δελτίο θαλάσσιας μεταφοράς προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος εκτός από αυτό που κατονομάζεται από τον φορτωτή ως το πρόσωπο προς το οποίο θα πρέπει να γίνει η παράδοση (xi) Ευθύνη για την έκδοση φορτωτικής, δελτίου θαλάσσιας μεταφοράς ή άλλου εγγράφου που περιέχει ή αποδεικνύει τη σύμβαση μεταφοράς, το οποίο, εν γνώσει του Ασφαλισμένου ή του πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου του Ασφαλισμένου Πλοίου: (i) Δηλώνει ανακριβώς την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία ή τον τόπο φόρτωσης ή την απόδειξη για τη φόρτωση του Φορτίου, ή (ii) Περιέχει λανθασμένη περιγραφή του Φορτίου ή της ποσότητάς του ή της κατάστασής του.

18 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα (xii) Ευθύνη για μη άφιξη ή για καθυστερημένη άφιξη του Ασφαλισμένου Πλοίου στο λιμάνι ή τον τόπο φόρτωσης ή για την παράλειψη φόρτωσης οποιουδήποτε συγκεκριμένου Φορτίου ή Φορτίων. (β) Οι παρακάτω Ευθύνες εξαιρούνται, εκτός εάν ο Ασφαλιστής έχει προηγουμένως συμφωνήσει Εγγράφως να παρέχει ειδική κάλυψη: (i) Ευθύνη για τη μεταφορά Πολύτιμων αντικειμένων (ii) Ευθύνη για Φορτίο που μεταφέρεται σύμφωνα με μία σύμβαση μεταφοράς η οποία προσδιορίζει την αξία του Φορτίου και ως εκ τούτου στερεί τον Ασφαλισμένο από το δικαίωμα να επικαλεστεί τα μέσα άμυνας ή τα δικαιώματα περιορισμού Ευθύνης τα οποία θα μπορούσε σε διαφορετική περίπτωση να επικαλεστεί (iii) Ευθύνη για Φορτίο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που μεταφέρεται με άλλα μέσα μεταφοράς εκτός από το Ασφαλισμένο Πλοίο, όπου η Ευθύνη προκύπτει σύμφωνα με τους όρους μιας σύμβασης μεταφοράς η οποία προβλέπει για τμήμα της μεταφοράς του Φορτίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου στο Ασφαλισμένο Πλοίο. 13. Μη ανακτήσιμη Γενική Αβαρία Η αναλογία στη γενική αβαρία, διάσωση ή σε ειδικές επιβαρύνσεις, την οποία ο Ασφαλισμένος θα είχε δικαίωμα να απαιτήσει από τους ενδιαφερόμενους / συμφέροντα του Φορτίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέρος, αλλά η οποία δεν είναι ανακτήσιμη αποκλειστικά λόγω παράβασης της σύμβασης μεταφοράς. 13A Επιφύλαξη Η κάλυψη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα υπόκειται στις Επιφυλάξεις των ρητρών 12A (α) και (β). 14. Η Αναλογία του Ασφαλισμένου Πλοίου σε Γενική Αβαρία Η αναλογία του Ασφαλισμένου Πλοίου σε γενική αβαρία, διάσωση ή ειδικές επιβαρύνσεις, η οποία δεν μπορεί να ανακτηθεί σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο (Hull) Σκάφους του Ασφαλισμένου Πλοίου αποκλειστικά επειδή η συμμετοχή του Ασφαλισμένου Πλοίου υπολογίζεται σε αξία που υπερβαίνει την ασφαλισμένη αξία σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο (Hull) Σκάφους. 14A Επιφύλαξη Η κάλυψη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα υπόκειται στους όρους της ρήτρας 50.

19 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα Ρύπανση Ευθύνη για πραγματική ή επαπειλούμενη απελευθέρωση ή διαφυγή πετρελαίου ή άλλης ουσίας από το Ασφαλισμένο Πλοίο ή άλλο Πλοίο ή περιουσιακό στοιχείο Ευθύνη για μέτρα που λαμβάνονται ευλόγως και κυρίως προς αποτροπή ή ελαχιστοποίηση της απελευθέρωσης ή διαφυγής πετρελαίου ή άλλης ουσίας από το Ασφαλισμένο Πλοίο ή άλλο Πλοίο ή περιουσιακό στοιχείο, μαζί με οποιαδήποτε Ευθύνη για απώλεια ή ζημία σε περιουσία η οποία προκλήθηκε από τα ληφθέντα μέτρα Ευθύνη για μέτρα που λαμβάνονται ευλόγως μετά την απελευθέρωση ή διαφυγή πετρελαίου ή άλλης ουσίας από το Ασφαλισμένο Πλοίο ή άλλο Πλοίο ή περιουσιακό στοιχείο προκειμένου να αποφευχθεί ή να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια, η ζημία ή η μόλυνση ή προκειμένου να καθαριστεί η ρύπανση, μαζί με οποιαδήποτε Ευθύνη για απώλεια ή ζημία σε περιουσία η οποία προκλήθηκε από τα ληφθέντα μέτρα Ευθύνη ή έκτακτα έξοδα τα οποία προέκυψαν αναγκαία λόγω της συμμόρφωσης με οποιαδήποτε διαταγή που εκδόθηκε από οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία ή αρχή ή λόγω των μέτρων που ελήφθησαν από οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία ή αρχή προκειμένου να αποτραπεί ή να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ρύπανσης, εκτός εάν είναι ανακτήσιμα σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο (Hull) Σκάφους του Ασφαλισμένου Πλοίου Ευθύνη σύμφωνα με τους όρους μίας σύμβασης ή συμφωνίας με οποιονδήποτε συμβαλλόμενο για την παροχή υπηρεσιών σε συνδυασμό με τις παραπάνω ρήτρες 15.2, 15.3 και 15.4, μόνο όμως εάν ο Ασφαλιστής έχει εγκρίνει τους όρους Εγγράφως εκ των προτέρων. 15A Επιφυλάξεις (α) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για Ευθύνη ή έξοδα λόγω πραγματικής ή επαπειλούμενης ρύπανσης ή μόλυνσης λόγω χερσαίας διάθεσης, απόρριψης ή αποτέφρωσης οποιασδήποτε ουσίας. (β) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα για Ευθύνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ρητρών 1, 2 και Ειδική Αποζημίωση σε Διασώστες Ευθύνη για πληρωμή ειδικής αποζημίωσης σε διασώστη του Ασφαλισμένου Πλοίου ως εξής:

20 Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Σελίδα Όταν η Ευθύνη επιβάλλεται στον Ασφαλισμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 14 της Διεθνούς Συνθήκης Διάσωσης, Όταν η Ευθύνη προκύπτει από τη συμφωνία διάσωσης των Lloyd s (Lloyd s Open Form) ή από άλλο τυποποιημένο έγγραφο συμφωνίας διάσωσης το οποίο έχει εγκριθεί από τον Ασφαλιστή. 16A Επιφύλαξη Η κάλυψη παρέχεται μόνο εάν η ειδική αποζημίωση δεν είναι πληρωτέα από οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο έχει συμφέρον επί της διασωθείσας περιουσίας. 17. Ρυμούλκηση του Πλοίου Ευθύνη που προκύπτει από σύμβαση ρυμούλκησης του Ασφαλισμένου Πλοίου ως εξής: Όταν η ρυμούλκηση του Ασφαλισμένου Πλοίου γίνεται με σκοπό την είσοδο ή έξοδο από ένα λιμάνι ή τον ελιγμό εντός του λιμανιού κατά τη συνήθη πορεία των εμπορικών συναλλαγών Όταν το Ασφαλισμένο Πλοίο ρυμουλκείται τακτικά κατά τη συνήθη πορεία των κινήσεων αυτού συναλλαγών από λιμάνι σε λιμάνι ή από τόπο σε τόπο και αυτό έχει δηλωθεί Εγγράφως στον Ασφαλιστή Σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ρυμούλκηση, μόνο εάν, και στο μέτρο που η σύμβαση έχει καταρτιστεί επί του τυποποιημένου και μη τροποποιηθέντος εντύπου Towcon ή Towhire ή εάν η κάλυψη έχει συμφωνηθεί Εγγράφως από τον Ασφαλιστή πριν από την έναρξη μιας τέτοιας ρυμούλκησης. 17A Επιφυλάξεις (α) Δεν παρέχεται καμία κάλυψη για το κόστος της συμβατικής ρυμούλκησης. (β) Η κάλυψη παρέχεται μόνο στο μέτρο που το Ασφαλιστήριο (Hull) Σκάφους του Ασφαλισμένου Πλοίου δεν καλύπτει την Ευθύνη. 18. Ρυμούλκηση από το Ασφαλισμένο Πλοίο Ευθύνη που προκύπτει από τη ρυμούλκηση άλλου Πλοίου ή αντικειμένου από το Ασφαλισμένο Πλοίο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Α.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ P&I ΚΑΙ FDD ΟΡΩΝ

AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Α.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ P&I ΚΑΙ FDD ΟΡΩΝ AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Α.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ P&I ΚΑΙ FDD ΟΡΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΚΑΘ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΝ. ΕΠΙ ΠΑΣΗΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1 ΑKΥΡΩΣΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ (ενός Ταξιδιού από τον Κάτοχο της Κάρτας λόγω περιστάσεων πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41418 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41418 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41418 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης διάρκεια - καταγγελία Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής. Οικογένεια Προϊόντων Πυξίδα

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής. Οικογένεια Προϊόντων Πυξίδα Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής Οικογένεια Προϊόντων Πυξίδα Αντικείμενο Ασφάλισης 2 Ως σκάφη αναψυχής, θεωρούνται τα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναψυχή των ιδιοκτητών τους, αλλά και εκείνα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά;

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Ζημιά σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, ήτοι οποιαδήποτε ζημία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ Μέχρι του ποσού απόδειξης, ή μέχρι το μέγιστο ποσό των 5,000 (οποιοδήποτε είναι λιγότερο).

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ «Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ Η ιδέα του περιορισμού της ευθύνης υπήρχε ήδη από τα αρχαία χρόνια. Απαντάται: α. στο ρωμαϊκό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Όριο Αποζημίωσης: Ευρώ 1,000,000.00 Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. Απαλλαγή: Ευρώ 5,000.00 Επιβάλλεται σε κάθε απαίτηση Ημερομηνία αναδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης

Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά προσώπων(δ.σ.αθηνών 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1)Ιστορική αναδρομή : -αφορμή ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία Συµφωνία που έγινε την..µεταξύ Όνοµα.... Επίθετο...... ιεύθυνση.... Τηλέφωνο... Αρ. Μητρώου εργοδότη (Κοιν.Ασφαλίσεων)... (εν τοις εφεξής καλουµένου «Εργοδότης»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ CGV ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ Δικηγόροι Νομικοί Σύμβουλοι ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φόρος Χωρητικότητας Ναυτιλιακές Εταιρείες και Εταιρείες Διαχείρισης Πλοίων Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Ναυτικό Δίκαιο... 1 1.1. Έννοια, διακρίσεις, ρύθμιση... 1 1.2. Έθιμα, συνήθειες... 1 1.3. Ιστορικά... 1 2. Επισκόπηση του ΚΙΝΔ... 2 2.1. Γενικά... 2 2.2. Τα κεφάλαια του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175 & τον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. 1. ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΡΗΤΡΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ασφάλιση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α

Περιεχόμενα ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΜΟ ΜΕΡΟΣ Α Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτιλιακή πρακτική 17 2. Οργάνωση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ 18 3. θέση των Π.Ν.Φ.Ε. ΙΜΟ στη ναυτική επιμόρφωση και εκπαίδευση 19 4. Βασικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση Τρίτη οδηγία 90/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΣΦΑΛΙ ΙΣΣΤΤΗΡΡΙ ΙΟ ΣΣΥΥΜΒΒΟΛΑΙ ΙΟ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΚΚΗΣΣ ΑΣΣΤΤΙ ΙΚΚΗΣΣ ΕΕΥΥΘΥΥΝΗΣΣ ΛΟΓΓΙ ΙΣΣΤΤΩΝ ΕΕΛΕΕΥΥΘΕΕΡΡΟΙ Ι ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΕΕΣΣ 1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Σύμφωνα με τους όρους, τα Όρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING)

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING) ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (BILL OF LADING) Η φορτωτική (bill of

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Company Profile 2015 Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Η Vester ΑΕ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ. Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία

ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ. Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία ΝΑΥΛΩΣΗ (stricto sensu) Ορισμός Είναι η σύμβαση με την οποία, ο ένας από τους συμβαλλόμενους ο εκναυλωτής, αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.09.15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανάλυση βασικών λογαριασμών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων Σελ. 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανάλυση βασικών λογαριασμών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων Σελ. 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ Σελ. XI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγή Σελ. 3 1.2 Ναυτιλιακή επιχείρηση Σελ. 3 1.3 Πλοίο Σελ. 4 1.3.1 Κατηγορίες πλοίων Σελ. 5 1.3.2 Χαρακτηριστικά πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ/ΠΤΚΕ» ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΛΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ/ΠΤΚΕ» ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΛΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ 11170 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ/ΠΤΚΕ» ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΛΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 3. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2014 COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συμβαλλόμενος στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣIAΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ Η ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο SECURITY PROTECT Μαρτίου 2016 Αθήνα, Divani Caravel

4 ο Συνέδριο SECURITY PROTECT Μαρτίου 2016 Αθήνα, Divani Caravel 4 ο Συνέδριο SECURITY PROTECT 18-19 Μαρτίου 2016 Αθήνα, Divani Caravel Η έννοια της Αστικής Ευθύνης στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Security & ο ρόλος της Ασφαλιστικής Κάλυψης Γιώργος Κουτίνας k Εμπειρογνώμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ To Ασφαλιστήριο, ο Πίνακας του ασφαλιστηρίου και οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη θεωρούνται μια σύμβαση και οποιαδήποτε λέξη ή φράση στην οποία έχει αποδοθεί ειδική έννοια σε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S Παράπονα Ιανουάριος 2016 ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S ιαχείριση διεθνών παραπόνων στη Llyd s: Καθοδήγηση για managing agents και τους εκπροσώπους τους Το παρόν σημείωμα οδηγιών παρέχει μια πρακτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

" ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974.

 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ , 1974. " ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974. Τα Κράτη-Μέλη της Σύµβασης αυτής. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία να καθορίσουν µε συµφωνία ορισµένους κανόνες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ι' ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ Ι' ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-200 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς;

Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς; Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς; Λ.Ι.Αθανασίου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών Δ.Ν. Δικηγόρος 2 η Επιμορφωτική Συνάντηση Ναυτιλίας 11.5.2016 Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη L.I. Athanassiou

Διαβάστε περισσότερα