ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (στις 24/9/2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (στις 24/9/2013)"

Transcript

1 A9 41 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ 40 Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ CPMR 25/27 Σε τεµβρίου 2013 Σαιν-Μαλό (Βρετάνη, Γαλλία) Palais des Congrès «Le Grand Large», Σαιν-Μαλό (Βρετάνη, Γαλλία) ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (στις 24/9/2013) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ : ωρεάν µπουφές και διάλειµµα (Salle Lamennais 4 & 5 3 ος όροφος) Συνεδριάσεις των Γεωγραφικών Ε ιτρο ών Ε ιτρο ή Νησιών (Fr, En, It, Es, Gr, Pt) - (Salle du Grand Large) ιαµεσογειακή Ε ιτρο ή (Fr, Es, It, Gr, Pt) - (Salle du Grand Large) Ε ιτρο ή Βόρειας Θάλασσας (En) (Amphithéâtre Maupertuis) Ε ιτρο ή Βαλτικής Θάλασσας (En) (Amphithéâtre Maupertuis) Ε ιτρο ή Ατλαντικού Τόξου (Fr, En, Es, Pt) - (Salle du Grand Large) Ε ιτρο ή Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας (En) - (Salle du Grand Large) Συµ ληρωµατικές συνεδριάσεις (Οµάδες εργασίας της CPMR) Συνεδρίαση της Οµάδας «Μεταφορές», Ε ιτρο ή Βόρειας Θάλασσας (Amphithéâtre Maupertuis) Συνεδρίαση της Οµάδας «Αλιεία» (τεχνική ε ίσκεψη + συνεδρίαση) (Salle Vauban 1) Συνεδρίαση της Οµάδας Κρούσης για τις Μακρο εριφέρειες (Salle Vauban 2) Συνεδρίαση της Οµάδας «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας», Ε ιτρο ή Βαλτικής Θάλασσας (Salle Vauban 1) Συνεδρίαση Θαλασσίων υ οθέσεων (ΘΧΣ/Ο ΠΖ και άλλες) (Salle Vauban 2) Συνεδρίαση της Οµάδας «Αλιεία», Ε ιτρο ή Ατλαντικού Τόξου (Salle Vauban 2) Συνεδρίαση της Οµάδας Κρούσης για τη Μακρο εριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (Salle Vauban 1) Συνεδρίαση των Φινλανδικών Περιφερειών (Amphithéâtre Maupertuis) Συνεδρίαση των Νορβηγικών Περιφερειών (Salle Vauban 2) Συνεδρίαση των Σουηδικών Περιφερειών (Salle Thévenard) Συνεδρίαση των Βρετανικών Περιφερειών (Salle Vauban 1) Παρακαλούµε να ε ικοινωνήσετε µε τη Γραµµατεία της CPMR ριν α ό τις 15 Ιουλίου 2013 εάν ε ιθυµείτε µία αίθουσα ροκειµένου να διοργανώσετε µία συνεδρίαση οµάδας εργασίας (δεν υ άρχει ταυτόχρονη µετάφραση σε αυτές τις αίθουσες) : Παράθεση βραδινού κοκτέιλ από τον ήµο Σαιν-Μαλό στο Château de la Briantais Μετάβαση µε λεωφορείο Αναχώρηση από το Palais du Grand large - 1 -

2 ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Salle du Grand Large 1 ος όροφος Γλώσσες εργασίας : Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισ ανικά, ελληνικά, ορτογαλικά και τουρκικά 8.30 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ - Χαιρετισµός α ό τον κ. René Couanau, ήµαρχο του Σαιν-Μαλό - Χαιρετισµός α ό τον κ. Pierrick Massiot, Πρόεδρο του Περιφερειακού Συµβουλίου Βρετάνης - κ. Jean-Yves Le Drian, Πρόεδρος της CPMR, Υ ουργός Άµυνας της Γαλλικής ηµοκρατίας και Περιφερειακός Σύµβουλος της Περιφέρειας Βρετάνης - κ. Thierry Repentin, Γάλλος Υ ουργός Ευρω αϊκών Υ οθέσεων Έγκριση των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του Μ ιαλυστόκ (Οκτώβριος 2012) Έγκριση της Ηµερήσιας ιάταξης της Γενικής Συνέλευσης 9.30 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 1 : Α ολογισµός και Προο τικές - Παρουσίαση του Α ολογισµού ραστηριοτήτων της CPMR και των ροο τικών εργασίας για το α ό την κα Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραµµατέα της CPMR της CPMR - Συµ εράσµατα α ό τον κ. Jean-Yves Le Drian, Πρόεδρο της CPMR, Υ ουργό Άµυνας της Γαλλικής ηµοκρατίας και Περιφερειακό Σύµβουλο της Περιφέρειας Βρετάνης - Έγκριση του Α ολογισµού ραστηριοτήτων : ιάλειµµα (Rotonde Jacques Cartier 1 ος όροφος) ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2 : Πολιτική Συνοχής και Ευρω αϊκός Προϋ ολογισµός Προεδρεύων : κ. Vannino Chiti, Γερουσιαστής, ρώην Υ ουργός (It) και Πρόεδρος της CPMR α ό το 1996 έως το 2000 Συντονίστρια : κα Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραµµατέας της CPMR - Εισήγηση α ό τον κ. Jean-Yves Le Drian, Πρόεδρο της CPMR, Υ ουργό Άµυνας της Γαλλικής ηµοκρατίας και Περιφερειακό Σύµβουλο της Περιφέρειας Βρετάνης. Παρουσίαση του σχεδίου Πολιτικής Θέσης της Γενικής Γραµµατείας της CPMR - Οµιλία α ό τον κ. Johannes Hahn, Ευρω αίο Ε ίτρο ο αρµόδιο για την Περιφερειακή ολιτική - Οµιλία α ό τον κ. Jan Olbrycht, Αντι ρόεδρο της Ε ιτρο ής Περιφερειακής Ανά τυξης (REGI) του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου - Οµιλία α ό τον κ. Hervé Jouanjean, Γενικό ιευθυντή, Γ Προϋ ολογισµού (DG BUDGET), Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή της CPMR - Συµ εράσµατα α ό τον κ. Jean-Yves Le Drian, Πρόεδρο της CPMR, Υ ουργό Άµυνας της Γαλλικής ηµοκρατίας και Περιφερειακό Σύµβουλο της Περιφέρειας Βρετάνης : Γεύµα επί τόπου (Espace Lamennais 3 ος όροφος) : Συνεδρίαση της οµάδας σύνθεσης της Τελικής ιακήρυξης και των Ψηφισµάτων («Salle Vauban 1-2 ος όροφος») - 2 -

3 14.00 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 3 : Εσωτερική αγορά και βιοµηχανική ολιτική Προεδρεύων : κ. Alberto Jardim, Περιφερειάρχης Madeira και Πρόεδρος της CPMR α ό το 1987 έως το 1996 Συντονισµός και εισήγηση : κα Anne Macey, ιευθύντρια Βιοµηχανικών Υ οθέσεων, Confrontations Europe - Οµιλία α ό τον κ. Michel Quevit, Οµότιµο Καθηγητή του Καθολικού Πανε ιστηµίου της Λουβαίν-Λα-Νεβ, Βέλγιο - Οµιλία α ό τον κ. Vasco Cal, Σύµβουλο στο BEPA (Σώµα Συµβούλων Ευρω αϊκής Πολιτικής) Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 4 : Μέλλον των Μακρο εριφερειών - Στρατηγικές της ΕΕ στις γειτονιές της Προεδρεύων : κ. Stig Ostdahl (Ostrobothnia, FIN), Πρόεδρος της CPMR α ό το 2000 έως το 2002 Συντονιστής : κ. Ole B. Sørensen, Πρόεδρος της Ε ιτρο ής Βόρειας Θάλασσας της CPMR και Περιφερειακός Σύµβουλος Nordjylland - Στρογγυλή Τρά εζα : εισήγηση α ό τον κ. Ignacio Diego Palacios, Πρόεδρο της Ε ιτρο ής Ατλαντικού Τόξου της CPMR και Περιφερειάρχη Cantabria ( ρος ε ιβεβαίωση) - Οµιλία α ό τον κ. François Alfonsi, Μέλος του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και Εισηγητή για τις µακρο εριφερειακές στρατηγικές - Οµιλία α ό τον κ. Vicente Rodriguez-Saez, Ανα ληρωτή Προϊστάµενο ιοικητικής Μονάδας, Γ Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO), Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή - Οµιλία α ό τον κ. Jens Sundstrom, Πρόεδρο της Ε ιτρο ής Βαλτικής Θάλασσας και Μέλος του Περιφερειακού Συµβουλίου Norrbotten - Οµιλία α ό τον κ. George Siscu, Αντι εριφερειάρχη Tulcea - Οµιλία α ό τον κ. Ayhan Özkan, Πρόεδρο της Ε ιτρο ής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας της CPMR και Αντι εριφερειάρχη Αδριανού ολης - Οµιλία α ό τον κ. Marco Bellardi, Σύµβουλο του Περιφερειάρχη Marche, κου Spacca, και µέλος της Μόνιµης Γραµµατείας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου (ΠΑΙ) Συµ εράσµατα α ό την κα Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραµµατέα της CPMR : ιάλειµµα (Rotonde Jacques Cartier 1 ος όροφος) ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ CPMR (µόνο για τα µέλη) - Εκλογή του Προέδρου της CPMR για ένα έτος (2013 / 2014) - Εξέταση και ψηφοφορία της Τελικής ιακήρυξης, των σχεδίων ψηφισµάτων και των τρο ολογιών τους - Εξέταση και ψηφοφορία του σχεδίου Προϋ ολογισµού : Επίσηµο είπνο (Manoir de Pontbriand - Pleurtuit - µετάβαση µε λεωφορείο) - 3 -

4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Salle du Grand Large 1 ος όροφος Γλώσσες εργασίας : Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισ ανικά, ελληνικά, ορτογαλικά και τουρκικά 9.00 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 5 : Στρογγυλή Τρά εζα για την ροσβασιµότητα : Προεδρεύων : κ. Luis Valente de Oliveira, ρώην Υ ουργός (Pt) και Πρόεδρος της CPMR α ό το 1984 έως το 1986 Συντονιστής : κ. Wulfran Despicht, Αντι εριφερειάρχης Nord-Pas de Calais - Οµιλία α ό τον κ. Enrico Rossi, Περιφερειάρχη Τοσκάνης και Αντι ρόεδρο της CPMR - Παρουσίαση α ό τον κ. Herald Ruijters, Προϊστάµενο Μονάδας, Γ Μεταφορών (DG MOVE), Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή - Οµιλία α ό τον κ. Παύλο αµιανίδη, Αντι εριφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Αντι ρόεδρο της CPMR - Οµιλία α ό τον κ. Drew Hendry, Περιφερειάρχη Highland : «Ε ιχειρηµατολογία για την ενίσχυση της ροσβασιµότητας α ό τις εριφέρειες ρος το κέντρο». Συζήτηση µε τα Μέλη ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 6 : Γαλάζια ανά τυξη Προεδρεύων : κ. Francesco Parisi (Σικελία), Πρόεδρος της CPMR α ό το 1986 έως το 1987 Συντονισµός και εισήγηση : κ. Pierre Karleskind, Αντι ρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Βρετάνης - Οµιλία α ό τον κ. Christophe Clergeau, Α Αντι εριφερειάρχη Pays de la Loire : «Ποιο το µέλλον των θαλασσίων βιοµηχανιών;» - Οµιλία α ό τον κ. Alun Davies, Υ ουργό Φυσικών Πόρων και Τροφίµων, Κυβέρνηση Ουαλίας - Οµιλία α ό την κα Lowri Evans, Γενική ιευθύντρια της Γ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (DG MARE) - Οµιλία α ό την κα Isabelle Thomas, Ευρωβουλευτή και Μέλος της διακοµµατικής οµάδας «Θάλασσες και Παράκτιες Ζώνες» - Οµιλία α ό τον κ. Alain Cadec, Ευρωβουλευτή, Αντι ρόεδρο της Ε ιτρο ής Αλιείας (PECH) - Ψηφοφορία του σχεδίου Πολιτικής Θέσης (Ευρω αϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας) ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 7 : : ιάλειµµα (Rotonde Jacques Cartier 1 ος όροφος) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ροεδρεύει η κα Gunn Marit Helgesen, Α Αντι ρόεδρος της CPMR, Ταµίας της CPMR - Παρουσίαση και ψηφοφορία των ετήσιων λογαριασµών του Πρόοδος του ροϋ ολογισµού Παρουσίαση και ψηφοφορία του σχεδίου ροϋ ολογισµού 2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ α ό την κα Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραµµατέα της CPMR - Ε ικύρωση α ό τη Γενική Συνέλευση των διατάξεων ου ενέκρινε το Πολιτικό Γραφείο της CPMR την 1 η Μαρτίου 2013 στην Αλεξανδρού ολη ε ί: Των εσωτερικών κανονισµών των Γεωγραφικών Ε ιτρο ών της CPMR και Της λειτουργίας των οµάδων εργασίας της CPMR και των ειδικών Οµάδων κρούσης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 8 : ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ - Παρουσίαση α ό τον Πρόεδρο της CPMR και α ό τον εισηγητή της Οµάδας Σύνθεσης - 4 -

5 12.50 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 9 : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ - Παρουσίαση της Περιφέρειας Veneto (It) - Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση του 2014 α ό την Περιφέρεια Västerbotten (Σουηδία) : Γεύµα επί τόπου (Espace Lamennais 3 ος όροφος) : ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ CPMR Θέµα Στρογγυλής Τρα έζης : Ποιο το µέλλον του ευρω αϊκού εγχειρήµατος; Γλώσσες εργασίας : γαλλικά, αγγλικά και ιταλικά Προεδρεύων συνεδρίασης : κ. Claudio Martini, Γερουσιαστής (It), Πρόεδρος της CPMR α ό το 2002 έως το 2010 Συντονισµός : κα Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραµµατέας της CPMR - Εισήγηση α ό τον νέο Πρόεδρο της CPMR - Μαγνητοσκο ηµένος λόγος α ό τον κ. José Manuel Durão Barroso, Πρόεδρο της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής - Οµιλία α ό τον κ. Michel Barnier, Ευρω αίο Ε ίτρο ο αρµόδιο για την Εσωτερική αγορά και τις υ ηρεσίες - Οµιλία α ό τον κ. Jean-Yves Le Drian, Υ ουργό Άµυνας της Γαλλικής ηµοκρατίας, Περιφερειακό Σύµβουλο Βρετάνης - Οµιλία α ό τον κ. Anton Refalo, Υ ουργό Γκότσο (Μάλτα) ιάλειµµα (Rotonde Jacques Cartier 1 ος όροφος) Καταληκτική οµιλία α ό τον κ. Jean-Yves Le Drian, Υ ουργό Άµυνας της Γαλλικής ηµοκρατίας και α ό τον νέο Πρόεδρο της CPMR Τέλος εργασιών : είπνο (Demeure du Corsaire Saint Malo intra muros) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ : Εκδροµή Ε ίσκεψη στο Μον Σαιν-Μισέλ (µη ροσβάσιµο σε άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα) Ελεύθερη βραδιά - 5 -