ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 20 ης / Συνεδρίασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 321/2016 Θέμα: Έγκριση της μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ» αρ. μελ 95/2016 Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν των υπ. αριθμ. πρωτ / πρόσκλησης και 43749/ εγγράφου της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκαν σε κάθε ένα από τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 67 του Ν.3852/10 την ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 και ημέρα Τετάρτη αντίστοιχα. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα (34) μέλη ήτοι : Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: 1. ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 23. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 24. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 25. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 5. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 28. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 9. ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 10. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 12. ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 13. ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 16. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37. ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 17. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 38. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 40. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20. ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 41. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ : 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2. ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 4. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 6. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 7. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος 1

2 Η κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της υπ αριθμ. 20 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 22/12/2016 και εισηγούμενη το 6ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, διαβάζει την Εισήγηση του κ. Δημάρχου που έχει ως εξής: κ. Πρόεδρε, Σας διαβιβάζουμε συνημμένως τη μελέτη για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού # ,35# Eυρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και σας παρακαλούμε να τη φέρετε στο σώμα προς έγκριση. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (έχουν αποχωρήσει οι Δημ/ Σύμβουλοι κ.κ. Καρυοφύλλη Ιωάννα, Κρικρής Γεώργιος, Συρίγος Πολύδωρος, Τερζόπουλος Θεόδωρος, Πάντος Παναγιώτης) Αφού άκουσε την Πρόεδρο και το Δήμαρχο, και αφού έλαβε υπόψη του : Την υπαρ. 320/2016 Απόφαση του οικείου Συμβουλίου περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της Μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Περιοχής Λουτρών» Την υπαρ. 95/2016 συνημμένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. Τη συνημμένη Τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. Το συνημμένο Σχέδιο Γενικής Διαμόρφωσης με αρ. Τ.Ο1 Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει με (28) θετικές ψήφους την υπαρ. 95/2016 συνημμένη μελέτη για του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού # ,35# Eυρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ» ΑΡ.ΜΕΛ. 95/2016 ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 A1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα μελέτη, περιλαμβάνει σε στάδιο μελέτης εφαρμογής- περιοχής ΛΟΥΤΡΩΝ του Δήμου της Νέας Σμύρνης. Η πρόταση αυτή αφορά : πρόταση ανάπλασης της Α. τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Ευξείνου Πόντου, Ελλησπόντου, Κερασούντος, Αδριανουπόλεως, Ηρακλείου, Καλλικρατείας, εμφαίνεται στα συνημμένα σχέδια. Ευξείνου Πόντου, όπως B. Τη συνολική αναβάθμιση και μικροκλιματική βελτίωση του κοινόχρηστου χώρου της ως άνω περιοχής της οποίας το συνολικό εμβαδόν ανέρχεται σε περίπου m 2. Γ. Την οργάνωση των χώρων κίνησης-στάσης οχημάτων, πεζών, δικυκλιστών. Δ. Τη βελτίωση, οργάνωση, πύκνωση- εμπλουτισμό του υπάρχοντος πρασίνου. Η πρόταση ανάπλασης επιχειρεί, με τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση, τη μετατροπή των περισσοτέρων οδών κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας- μετατροπή που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα της περιοχής αυτής κατοικίας του Δήμου Νέας Σμύρνης- και προτείνει με επιλογή ψυχρών υλικών τεχνητών ή φυσικών- τόσο για τους χώρους κίνησης οχημάτων, όσο και κίνησης πεζών, την αισθητική και λειτουργική ενοποίησή τους, με τα παρακείμενα προς τις ιδιοκτησίες πεζοδρόμια, και την απόδοση της χρήσης τους βασικά στον πεζό. 2

3 Σηματοδοτεί χώρο για την κίνηση των ποδηλάτων (ποδηλατόδρομος διπλής κατεύθυνσης) και, Προβαίνει στην ενοποίηση, βελτίωση και αναβάθμιση των χώρων πρασίνου που θα επιδράσει καταλυτικά στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής. Μέσα στους χώρους πρασίνου προτείνει σηματοδοτημένο χώρο περιπάτου βάδην και οργανωμένους χώρους χαλάρωσης καθιστικά, παγκάκια ελαφράς γυμναστικής έχοντας σαν τελικό σκοπό να μετατρέψει αυτή την περιοχή σε πνεύμονα πρασίνου με πολλαπλή χρήση από τους κατοίκους. A2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Με αυτό το στόχο ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός επιχειρεί τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής από άποψη : Λειτουργική Κατασκευαστική Βιοκλιματική Αισθητική Ετσι : Λειτουργικά: Α. Μέσω της νέας κυκλοφοριακής ρύθμισης με τις μονοδρομήσεις και τη μετατροπή πολλών οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, προσπαθεί να περιορίσει την κυκλοφορία των οχημάτων, αποθαρρύνοντας τα διερχόμενα από την περιοχή αυτοκίνητα, και περιορίζοντας τα μόνο σε αυτά που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη περιοχή. Οργανώνει τους χώρους στάθμευσης παράλληλα με την κίνηση των οχημάτων, τόσο στην οδό Ελλησπόντου, στην οδό Κερασούντος- και στα δύο τμήματά της, ανόδου και καθόδου-όσο και κατά τμήματα μεν στις οδούς Παπαφλέσσα και Αίνου και σε όλο το μήκος των πεζοδρομημένων οδών Ανδρούτσου και Διάκου, μεριμνώντας σε όλες τις περιπτώσεις είτε να είναι δίπλα ή ανάμεσα σε φυτικό υλικό έτσι ώστε να μειώνεται όσο το δυνατό ακόμα και η οπτική επιβάρυνση που φέρουν στην περιοχή. Β. Δημιουργεί μιαν αμφίδρομη συνεχή πορεία ποδηλατοδρόμου από τη μιαν άκρη της περιοχής (οδό Καλλικρατείας) μέχρι την άλλη (συμβολή των οδών Ελλησπόντου και Σωκίων) τον οποίο σηματοδοτεί με μία σειρά όμοιων δένδρων γιακαράντα -. Γ. Προβλέπει μέσα στο πράσινο- συνεχή πεζόδρομο για περίπατο βάδην, τον οποίο επίσης σηματοδοτεί με ίδιο είδος δενδρυλλίων πικροδάφνες ροζ ή άσπρες που χειμώνα καλοκαίρι με το χρώμα τους υποδηλώνουν την πορεία του. Δ. Επιδιώκει την ενοποίηση του κοινόχρηστου χώρου της περιοχής με την στο ίδιο επίπεδοδαπεδόστρωση με ψυχρά,φυσικά ή τεχνητά υλικά, τόσο του χώρου κίνησης-στάσης οχημάτων όσο και αυτής των πεζών. Από την ενιαία δαπεδόστρωση αρθρωτών ψυχρών υλικών εξαιρούνται για να τονιστούν- ο ποδηλατόδρομος, ο συνεχής πεζόδρομος και τα διαμπερή από τη μια ρυμοτομική γραμμή στην απέναντί της, μικρά μονοπάτια σύνδεσης, τα οποία επιστρώνονται με λεπτής 3

4 κοκκομετρίας μπέζ βότσαλο, με ειδικά πρόσμικτα και ψεκασμό ρητινών που τους αποδίδουν φυσική(χωμάτινη ή βοτσαλόστρωτη μορφή). Ε. Μέσα στους οργανωμένους πλέον χώρους πρασίνου προβλέπει χώρους χαλάρωσης και καθιστικά παγκάκια Κατασκευαστικά: Επιχειρείται η τροποποίηση των υψομέτρων της όλης επέμβασης έτσι ώστε να εξαλειφθούν όπου είναι δυνατόν- οι εγκάρσιες στις οδούς υψομετρικές διαφορές τομές. Η επιλογή των δομικών υλικών, του εξοπλισμού και των κατασκευών γίνεται με τα εξής κριτήρια : Την ποιότητα, την αντοχή στη φυσική ή ηθελημένη φθορά, την ευκολία στη συντήρηση, την ευελιξία, το βαθμό προστασίας από τον κίνδυνο ατυχημάτων, τη χρωματική εναρμόνιση των υλικών μεταξύ τους. Σημαντική παράμετρος στην επιλογή των επιστρώσεων είναι ο χαρακτήρας ήπιας παρέμβασης στο περιβάλλον που πρέπει τελικά να προσδίδουν. Ετσι η πρόταση καταλήγει στην επιλογή κατά το πλείστον φυσικών υλικών για τις επιστρώσεις των χώρων κίνησης και στάσης πεζών- πλάκες ή κυβόλιθοι φυσικών υλικών και βασικού αστικού εξοπλισμού ισχυρές διατομές ξύλου για παγκάκια, στάσεις, στοιχεία προστασίας διαχωρισμού κίνησης πεζών και οχημάτων-. Ακόμα προτείνει : Για όσα οδοστρώματα κίνησης οχημάτων παραμένουν με τελική επίστρωση ασφάλτου, τη συντήρηση και όπου χρειάζεται- ανακατασκευή τους και επικάλυψή τους με φωτοκαταλυτικές ψυχρές στρώσεις. Για τον ποδηλατόδρομο,την εφαρμογή επάνω σε υπόστρωμα ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος : ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας τροποποιημένης ασφάλτου συμπυκνωμένου πάχους 60mm. Ακολουθεί επίσης για λόγους βιοκλιματικής αναβάθμισης επίστρωση ρευστού ασφαλτομίγματος ειδικών ρητινών με πιγμέντα ανοιχτόχρωμου RAL επιλογής της Υπηρεσίας Η όλη κατασκευή εγκιβωτίζεται, στη στάθμη του πεζοδρομίου, με ψυχρό κράσπεδο από σκυρόδεμα που κατασκευάζεται επιτόπια με ολισθαίνοντα ξυλότυπο. Για τον κύριο συνεχή πεζόδρομο (κεντρικό μονοπάτι) για περίπατο και τα μονοπάτια σύνδεσης των απέναντι ρυμοτομικών γραμμών,η μελέτη προτείνει τελική επίστρωση από άμμο ή λεπτής κοκκομετρίας χυτό χαλίκι βότσαλο πάχους περίπου 2 εκ.ή 5 εκ.-στην περίπτωση διέλευσης οχημάτων- με ειδικά πρόσμικτα και ψεκασμό ρητινών που του αποδίδουν φυσική (χωμάτινη ή 4

5 βοτσαλόστρωτη μορφή). Σε κάθε περίπτωση η τελική αυτή επίστρωση εδράζεται σε κυλινδρωμένο 3 Α. Για το πατημένο χώμα μέσα στους χώρους πρασίνου προβλέπεται συμπιεσμένο κατά 99% κοσκινισμένο χώμα που με την ανάμειξη σταθεροποιητού εδάφους παρουσιάζει τελικά την όψη ενός χωμάτινου δαπέδου πολύ φιλικού στο βάδισμα και χωρίς τα μειονεκτήματα του χώματος (λάσπη,σκόνη). Βιοκλιματικά Η ανανέωση συντήρηση εμπλουτισμός του φυτικού υλικού και η χρήση ψυχρών τεχνητών ή φυσικών υλικών συντείνει στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής. Αισθητικά Προτείνεται ένα αρχιτεκτονημένο αστικό κοινόχρηστο πράσινο για την περιοχή μελέτης που διακρίνεται για την απλότητα και καθαρότητα όλων των μορφών και τη σηματοδότηση των διαφορετικών λειτουργιών κυκλοφορίας. A3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός για να επιτύχει τα αναφερόμενα στα 1 και 2 κεφάλαια του παρόντος βασίστηκε στη φάση της αρχιτεκτονικής οριστικής μελέτης : Α. σε λεπτομερή τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση όλων των λειτουργικών στοιχείων και κυρίως φυτικού υλικού του έργου τα οποία λαμβάνονται υπ όψη, ενσωματώνονται ή τροποποιείται η θέση τους στην πρόταση που υποβάλλεται. (Υπάρχουσες είσοδοι κατοικιών, χώρων στάθμευσης εντός κτιρίων, κύρια στοιχεία πρασίνου (δένδρα), στοιχεία Η/Μ εγκαταστάσεων δικτύων κοινής ωφέλειας-φρεάτια όλων των δικτύων, κολώνες ΔΕΗ, μετασχηματιστές, ΚΑΦΑΟ, υδρορρόες ομβρίων πολυκατοικιών κλπ.) Β. Στην απαίτηση προσπελασιμότητας όλων των χώρων από άτομα ΑΜΚ και στις παρυφές των ρυμοτομικών γραμμών των κτισμάτων,κι αυτών με προβλήματα όρασης (εξαιρούνται οι πολύ στενοί δρόμοι). Γ. Στην παραδοχή απορροής ομβρίων προς τα ρείθρα όπου διατηρείται η υψομετρική διαφορά μεταξύ πεζοδρομίου και οδοστρώματος και, όπου εξαφανίζεται, η δημιουργία δευτερεύοντος υπόγειου δικτύου συλλογής και διάθεσης στον κεντρικό συλλεκτήρα αγωγό ομβρίων των ομβρίων των παρόδιων κτιρίων. Δ. Στην λεπτομερειακή ανάπλαση της κίνησης στάσης οχημάτων στην περιοχή όπως λεπτομερειακά αναφέρεται στο κεφ. Α4 του παρόντος. Ε. Στην πρόβλεψη αστικού εξοπλισμού για όλους τους χώρους της υπό μελέτη περιοχής : - Παγκάκια θέσεις στάσης ΑΜΚ. - Κάδους απορριμμάτων οδού. - Κολωνάκια παρεμπόδισης παράνομης στάθμευσης. 5

6 - Κρήνες πόσιμου νερού - Θέσεις τηλεφωνικών θαλάμων Ο.Τ.Ε. - Θέσεις γραμματοκιβωτίων. - Θέσεις δημοτικών κάδων οικιακών απορριμμάτων. ΣΤ. Στην εξεύρεση ανθεκτικότερων και ευέλικτων συστημάτων δαπεδόστρωσης για την εξασφάλιση της επισκεψιμότητας των δικτύων Πόλης, χωρίς την πρόκληση καταστροφών (δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης υλικών κ.λ.π.). Ζ. Στην ανάγκη εξεύρεσης ειδικών τρόπων και μεθόδων κατασκευής, κυρίως όσον αφορά στον αστικό εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των πεζών (στάσεις, παγκάκια, σήμανση, γραμματοκιβώτια, παρεμπόδιση παράνομης στάθμευσης κ.λ.π.) καθώς και στην προσαρμογή των όποιων κατασκευών στην υφιστάμενη κατάσταση, εις τρόπον ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοικιών, των τυχόν χώρων στάθμευσης κ.λ.π. Η. Στην ασφάλεια εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργασιών. Βασικό στοιχείο είναι η λήψη μέτρων ασφάλειας για τους περίοικους με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων για την αποφυγή μετάδοσης θορύβου (χρήση σιγαστήρων) και λήψης μέτρων για αποφυγή μεταφοράς της σκόνης. Θ. Στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμών και διατάξεων επί του αντικειμένου των παρεμβάσεων. A4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Αντιγράφοντας από την εγκεκριμένη οριστική μελέτη: Σύμφωνα με τον παρόντα σχεδιασμό, η κυκλοφοριακή διαμόρφωση της περιοχής μεταβάλλεται ως ακολούθως: 1. Καθόσον η υπό ανάπλαση περιοχή είναι επιμήκης (αναπτύσσεται παράλληλα προς την οδό Ευξείνου Πόντου για ένα μήκος άνω των 500 μ), λήφθηκε μέριμνα ώστε η ενοποίηση των κοινόχρηστων χώρων να μην δημιουργήσει ένα «τείχος» παράλληλο προς την οδό Ευξείνου Πόντου που θα εμπόδιζε την διέλευση των οχημάτων από / προς Ν. Σμύρνη (και το οποίο, μάλιστα, λόγω των υφιστάμενων πεζοδρομήσεων, στην κατεύθυνση προς Ν. Σμύρνη θα έφθανε ένα μήκος της τάξης των 750 μ). Ένα τέτοιας έκτασης εμπόδιο θα επιβάρυνε ποικιλοτρόπως την περιοχή αφού: α) θα εξανάγκαζε τις αντίστοιχες κινήσεις σε σημαντική περιπορεία, β) θα δυσχέραινε ιδιαίτερα όσους οδηγούς δεν γνωρίζουν καλά την περιοχή (σε συνδυασμό μάλιστα με την μη ιπποδάμεια ρυμοτομία) και γ) εκτιμάται ότι, λόγω των ανωτέρω, θα οδηγούσε κάποιους οδηγούς όπου θα είχαν την δυνατότητα σε παραβιάσεις των ρυθμίσεων (παραβίαση μονοδρομήσεων κλπ). 6

7 Έτσι επιλέχθηκε η διατήρηση της διαμπερούς κίνησης επί της οδού Ταταούλων, καθώς αυτή αποτελεί την βέλτιστη επιλογή για μια σειρά λόγους: iv. υπό ανάπλαση περιοχής Βρίσκεται περί το μέσον της ii. Διαθέτει το απαιτούμενο πλάτος για την εξυπηρέτηση και των δύο κατευθύνσεων iii. Υπάρχει ήδη φανάρι στη διασταύρωσή της με την οδό Ευξείνου Πόντου και iv. Διαθέτει ευθύγραμμη επέκταση και προς την πλευρά του Δήμου Αγ. Δημητρίου, σε μια περιοχή που ο Δήμος αυτός δεν διαθέτει άλλες εισόδους. Για την ενοποίηση, πάντως, των χώρων της υπό ανάπλαση περιοχής και με δεδομένο ότι η αντίστοιχη κίνηση είναι περιορισμένη, το τμήμα της οδού μεταξύ των οδών Κερασούντος και Ελλησπόντου, ήτοι το τμήμα της που διέρχεται από τον ενοποιημένο κοινόχρηστο χώρο, διαμορφώνεται ως οδικό τμήμα ήπιας κυκλοφορίας. 2. Σχετικά με τις λοιπές οδούς που διατρέχουν την περιοχή κάθετα στην οδό Ευξείνου Πόντου: α) η μεν συνέχεια της οδού Αγκύρας (η οποία, λόγω της ευθύγραμμης πορείας της έως την Πλ. Σαπουντζάκη, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και διαμπερείς κινήσεις) διακόπτεται πλήρως μεταξύ των οδών Κερασούντος και Ελλησπόντου, β) για δε την οδό Καραϊσκάκη προβλέπεται σύνδεσή της προς την οδό Μερσίνης (που βρίσκεται στην προέκτασή της) αλλά με μονοδρομημένο τμήμα που θα έχει χαρακτηριστικά ήπιας κυκλοφορίας, και εκ των πραγμάτων θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τους περιοίκους. 3. Όλες οι οδοί εντός της περιοχής ανάπλασης, εκτός της οδού Ταταούλων, μονοδρομούνται (ή παραμένουν μονόδρομοι), με τρόπο που διευκολύνει τη λειτουργία δεξιόστροφων βρόγχων για την εξυπηρέτηση των περιοίκων. Με τον τρόπο αυτό: α) ελαχιστοποιείται η διαδρομή των κινήσεων των οχημάτων εντός της υπό ανάπλαση περιοχής, περιφρουρώντας έτσι τον χαρακτήρα της ανάπλασης και των ήπιας κυκλοφορίας οδικών τμημάτων, β) ελαχιστοποιούνται (λόγω δεξιόστροφης κίνησης) και οι πλέξεις των κινήσεων, αποφεύγοντας προβλήματα οδικής ασφάλειας. Τέτοιοι βρόγχοι μεταξύ της οδού Κερασούντος και της Ευξείνου Πόντου είναι οι ακόλουθοι: i. Άγκυρας Κερασούντος Ταταούλων Ευξείνου Πόντου ii. Ταταούλων Κερασούντος Διάκου Ευξείνου Πόντου iii. Καραϊσκάκη Κερασούντος Ανδρούτσου Ευξείνου Πόντου 7

8 Αντίστοιχα, προς την πλευρά του κέντρου του Δήμου Ν. Σμύρνης, διαμορφώνονται οι ακόλουθοι βρόγχοι: i. Αδριανουπόλεως Κερασούντος Μερσίνης ii. Ταταούλων Ελλησπόντου Αγκύρας iii. Αγκύρας Ελλησπόντου Λυκίας 4. Καταργούνται οδικά τμήματα που δεν είναι απαραίτητα για την κυκλοφορία των οχημάτων εντός της περιοχής, διατηρώντας μόνον έναν διάδρομο προσέγγισης για οχήματα έκτακτης ανάγκης (ή και για πρόσβαση σε parking των ιδιοκτησιών, όπου υπάρχουν), που εν μέρει χρησιμοποιεί το πλάτος του ποδηλατόδρομου. Έτσι: α) το τμήμα της οδού Κερασούντος μεταξύ των οδών Μερσίνης και Ταταούλων (οδικός διάδρομος βορείως της υφιστάμενης σήμερα νησίδας) καταργείται και διαμορφώνεται διάδρομος συνολικού πλάτους 3,5 μ (εκ των οποίων τα 2 μ ποδηλατόδρομος) που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης και το parking υφιστάμενης ιδιοκτησίας, και β) το τμήμα της οδού Ελλησπόντου μεταξύ των οδών Ιάσωνος και Σωκίων, στο ΝΔ τριγωνικό άκρο της υπό ανάπλαση περιοχής, διαμορφώνεται αντίστοιχα (διάδρομος πλάτους 3,5 μ εκ των οποίων τα 2 μ ποδηλατόδρομος). Η έξοδος του τμήματος διαμορφώνεται με στροφή για καθετοποίηση προς την οδό Ευξείνου Πόντου. Σημειώνεται ότι και γενικότερα, όπου υπάρχει parking εκτός οδού (πχ επί της οδού Αίνου), εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτησή του. 5. Το πλάτος του οδοστρώματος που αποδίδεται στην κυκλοφορία περιορίζεται: i. Στα 3,75 μ για τα τμήματα των οδών Ηρακλείου, Κερασούντος και στα δύο ρεύματα & Ελλησπόντου που βρίσκονται εντός της περιοχής ανάπλασης. ii. Στα 3,5 μ για τις οδούς Αίνου & Παπαφλέσσα. iii. Στα 3,0 μ για τις (ήδη περιορισμένου εύρους και σήμερα) οδούς Διάκου και Ανδρούτσου. Ο περιορισμός αυτός του πλάτους τους: α) Μεγιστοποιεί τις επιφάνειες που μπορούν να αποδοθούν για άλλες χρήσεις και να επιστρωθούν με ευνοϊκά από βιοκλιματική άποψη υλικά. Σημαντικό τμήμα των επιφανειών αυτών αποδίδεται για την ορθολογική διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης παρά την οδό, εντός κατάλληλα διαμορφωμένων εσοχών στα πεζοδρόμια, αντί της άναρχης στάθμευσης που κυριαρχεί σήμερα στην περιοχή. 8

9 Β) Εξαναγκάζει τα κινούμενα οχήματα σε περιορισμό της ταχύτητάς τους, ενισχύοντας έτσι τον ήπιο κυκλοφοριακά χαρακτήρα της περιοχής και βελτιστοποιώντας την οδική ασφάλεια πεζών, ποδηλατιστών κλπ Παράλληλα έχουν προβλεφθεί κατάλληλες στρογγυλεύσεις στις γωνίες των πεζοδρομίων και διαπλατύνσεις στα καμπύλα οδικά τμήματα, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κίνηση όχι μόνον των ΙΧ αλλά και κάποιων μεγαλύτερων οχημάτων (οχήματα τροφοδοσίας, απορριματοφόρα, ασθενοφόρα κλπ). 6. Για την εξυπηρέτηση των περιοίκων έχει προβλεφθεί η διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων σε εσοχές των πεζοδρομίων. Οι θέσεις αυτές έχουν διαστάσεις 2 x 5,5 m και είναι συνολικά 85, εκ των οποίων: i. 16 επί της οδού Ελλησπόντου μεταξύ των οδών Άγκυρας και Ιάσωνος ii. 10 επί της οδού Ελλησπόντου μεταξύ των οδών Ταταούλων και Άγκυρας iii. 3 επί της οδού Κερασούντος μεταξύ των οδών Άγκυρας και Ταταούλων iv. 15 επί της οδού Κερασούντος μεταξύ των οδών Ταταούλων και Καραϊσκάκη v. 7 επί της οδού Διάκου vi. 9 επί της οδού Ανδρούτσου vii. 7 επί της οδού Παπαφλέσσα viii. 9 επί της οδού Αίνου ix. 9 επί της οδού Κερασούντος μεταξύ των οδών Αδριανουπόλεως και Μερσίνης Ακόμα έχουν προβλεφθεί σε εσοχή επίσης των πεζοδρομίων- 3 χώροι στάθμευσης μοτοποδηλάτων και στη διαδρομή του ποδηλατοδρόμου 8 χώροι στάθμευσης ποδηλάτων. A5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Στα πλαίσια των ως άνω διατάξεων έχει προβλεφθεί: A5.1 Ελεύθερη Ζώνη Όδευσης Πεζών Σε όλα τα πεζοδρόμια, σε επαφή με τις ρυμοτομικές γραμμές,-όπου υπάρχει δυνατότητα έχει εφαρμοστεί ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ,- που εδώ λόγω υφιστάμενης κατάστασης δεν είναι δυνατόν να έχει το ελάχιστο πλάτος του 1,50μ.,- ελεύθερη από κάθε είδους εμπόδιο, για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση (φύτευση, φωτισμός, αστικός εξοπλισμός κ.λ.π.) τοποθετείται εκτός της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ. 9

10 Σε όλο το μήκος της Ελεύθερης Ζώνης Όδευσης Πεζών, εφαρμόζεται ελεύθερο ύψος Όδευσης Πεζών τουλάχιστον ίσο με 2,20μ., απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, κλαδιά δέντρων κ.λ.π.). Η μέγιστη κλίση κατά μήκος της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ θα είναι έως 12%. A5.2 Οδηγός Όδευσης Τυφλών Στους κοινόχρηστους χώρους-όπου είναι δυνατόνπροβλέπεται επίσης η κατασκευή ΟΔΗΓΟΥ ΤΥΦΛΩΝ, λωρίδας δηλαδή της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ πλάτους 0,30m σε διαφορετική υφή από το δάπεδο της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Ο Οδηγός Τυφλών κατασκευάζεται- εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων πολύ στενών πεζοδρομίων- σε απόσταση 0,50μ. κατ ελάχιστο από τη ρυμοτομική γραμμή. Για την κατασκευή του θα χρησιμοποιούνται φυσικές πλάκες ψαμμιτικού γρανίτη υψηλής αντοχής, αντιολισθηρής επιφάνειας τετράγωνες, διαστάσεων 0,30Χ0,30 m, οι οποίες θα έχουν: Διακριτές αραιές ραβδώσεις, τύπος Α ΟΔΗΓΟΣ, οι οποίες επιτρέπουν τη συνεχή όδευση με τη χρήση υποβοηθήματος και θα τοποθετούνται με τις ρίγες παράλληλα με τον άξονα της κίνησης. Φολιδωτές με εξάρσεις, τύπος Β ΚΙΝΔΥΝΟΣ, οι οποίες θα τοποθετούνται για να ειδοποιήσουν για ενδεχόμενο εμπόδιο ή κίνδυνο. Αυτές οι πλάκες θα τοποθετούνται υποχρεωτικά στην αρχή και στο τέλος ραμπών, κλιμάκων, περιμετρικά λακκών, δέντρων, παρτεριών κ.λ.π. Φολιδωτές με πυκνές εξάρσεις, τύπος Γ-ΑΛΛΑΓΗ, οι οποίες τοποθετούνται στη διαδρομή όδευσης και προσδιορίζουν την αλλαγή της κατεύθυνσης. Διακριτές πυκνές ραβδώσεις, τύπος Δ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, οι οποίες τοποθετούνται για να ενημερώσουν οδηγήσουν τα άτομα με προβλήματα όρασης, σε σημεία αστικού εξοπλισμού εξυπηρετήσεων (τηλεφωνικοί θάλαμοι, ανάγλυφες πληροφορικές πινακίδες, ταχυδρομικά κουτιά, περίπτερα κ.λ.π.). Απαγορεύεται επίσης στις επιστρώσεις των δαπέδων η δημιουργία εσοχών ή εξοχών με πλάτος μεγαλύτερο των 2cm και βάθος ή ύψος μεγαλύτερο των 0,50cm, η τοποθέτηση σχαρών κατά μήκος του ΟΔΗΓΟΥ ΤΥΦΛΩΝ, όπου δε προβλεφθούν εσχάρες (εκτός ΟΔΗΓΟΥ ΤΥΦΛΩΝ) θα πρέπει οι ράβδοι να δημιουργούν πυκνό πλέγμα με κενά μικρότερα του 1cm. 10

11 A5.3 Φύτευση Προβλέπεται στις θέσεις που φαίνονται στην Αρχιτεκτονική μελέτη και περιγράφονται στην έκθεση της μελέτης Φύτευσης. Για τα μεμονωμένα δέντρα διατίθεται χώρος-λάκκοςδιαστάσεων όπως στα σχέδια μελέτης εφαρμογής. Ο κορμός του δέντρου θα τοποθετείται στο κέντρο του εκάστοτε λάκκου. Παντού θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της βλάβης των κτιρίων και των δομικών κατασκευών από το ριζικό σύστημα των δένδρων. Προβλέπονται εκτός των μεμονωμένων δένδρων, σε επιλεγμένα σημεία στη μελέτη αραίωση των υφιστάμενων θάμνων και μεταφύτευσή τους αλλού, προσθήκη νέων θάμνων ή από μεταφύτευση-. A5.4 Λοιπά χαρακτηριστικά. Τα δάπεδα των χώρων πρασίνου προβλέπονται είτε από πατημένο χώμα, είτε από γκαζόν είτε από έρπουσα βλάστηση σύμφωνα με τα σχέδια. Κατά τον σχεδιασμό της ζώνης αστικού εξοπλισμού προβλέπονται επίσης ανά 150,00μ. περίπου χώροι διαστάσεων 0,80Χ1,30μ., για την ανάπαυση των χρηστών αμαξιδίων σε συνδυασμό με τα άλλα στοιχεία του αστικού εξοπλισμού. Στοιχεία του αστικού εξοπλισμού όπως γραμματοκιβώτια, δοχεία απορριμμάτων, τηλεφωνικοί θάλαμοι τοποθετούνται σε θέσεις τέτοιες ώστε αφενός να είναι ανιχνεύσιμα από το μπαστούνι των τυφλών, αφετέρου δε να είναι προσιτά και χρησιμοποιήσιμα από χρήστες αμαξιδίων ή άτομα μικρού ύψους. Τα τμήματα χειρισμού τους βρίσκονται τοποθετημένα σε μια ζώνη υψών μεταξύ 0,90 & 1,20μ. από το δάπεδο. Η προμήθεια και τοποθέτηση των γραμματοκιβωτίων και των τηλεφωνικών θαλάμων γίνεται από τα ΕΛΤΑ και τον ΟΤΕ αντίστοιχα. A6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Οι προβλεπόμενες κατασκευές αφορούν: A6.1. Αποξήλωση κρασπέδων, ρείθρων, υπαρχουσών επιστρώσεων, ζαρντινιερών. A6.2 Φρεζάρισμα ή κατά περίπτωση αποξήλωση ασφάλτου A6.3 Επιχώσεις, κυλινδρώσεις επιχώσεων για την νέα υψομετρική τοποθέτηση των δομικών στοιχείων του έργου. A6.4 Κατασκευή βάσης έδρασης δαπέδων πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμου, μονοπατιών, από οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ191 σκυρόδεμα C 12/15 A6.6 Κατασκευή ρείθρων (όπου απαιτείται). 11

12 A6.7 Κατασκευή ασφαλτικών εργασιών Α6.8 Κατασκευή επιστρώσεων χώρων κίνησης οχημάτων,πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμου, μονοπατιών. A6.9 Κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών. A6.10 Κατασκευή & τοποθέτηση πάγκων καθιστικών. A6.11 Δημιουργία υπόγειων θέσεων δημοτικών κάδων οικιακών απορριμμάτων A6.12 Υπόδειξη θέσεων φωτιστικών δρόμου και πεζοδρομίων. A6.13 Αντικατάσταση του υφισταμένου πρασίνου με νέα δένδρα επί του πεζοδρομίου που θα φυτεύονται σε κανονικές αποστάσεις και απέχουν μεταξύ τους περίπου 5,50 m. A6.14 Τοποθέτηση κάδων αχρήστων-απορριμάτων οδού σε αποστάσεις ανά 26,00 28,00μ. περίπου. A6.15 Κατασκευή και τοποθέτηση σταθερών στοιχείων για την παρεμπόδιση της παράνομης στάθμευσης αυτοκινήτων επί των πεζοδρομίων. A6.16 Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων. A6.17 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης άρδευσης αυτόματου ποτίσματος. A6.18 Πρόβλεψη συνδέσεων υδρορροών ακινήτων με ρείθρα.και πρόβλεψη υπογείου δευτερεύοντος δικτύου απορροής ομβρίων υδρορροών κτισμάτων. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Πανταζής Δημήτριος ψήφισε αρνητικά. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 12

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΙΟΣ 2017

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΙΟΣ 2017 1 A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΙΟΣ 2017 2 A1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα μελέτη, αφορά την Ανάπλαση της Περιοχής των Λουτρών του Δήμου Νέας Σμύρνης και περιλαμβάνει τα κάτωθι: Α. τη νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Περί : Εγκρισης Απολογιστικών Στοιχείων Β τριµήνου Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Περί : Εγκρισης Απολογιστικών Στοιχείων Β τριµήνου Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 12 ης /5-10-2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Αριθµός Απόφασης : 212/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 1 ης Αριθμός Απόφασης : 184/2014 07/9/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 3 ης /10-2-2016 Συνεδρίασης, του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Αριθµός Απόφασης : 37/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 122/2014 Περί: Δ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 122/2014 Περί: Δ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 7 ης 17/4/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 122/2014

Διαβάστε περισσότερα

Περί : Διαγραφής χρεώσεων από βεβ. καταλόγους

Περί : Διαγραφής χρεώσεων από βεβ. καταλόγους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από Δημόκλεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 19/11/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 249/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 8 ης Αριθμός απόφασης : 115/2012 6/6/2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης /5-7-2016 Συνεδρίασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 198/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 28/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Οικονομικού Έτους 2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Οικονομικού Έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 10 ης Αριθμός απόφασης : 167/2012 24/7/2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (1) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 80/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 107/2012 Περί: Έγκρισης όρων Σύμβασης Ερευνητικού Προγράμματος Δήμου Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 107/2012 Περί: Έγκρισης όρων Σύμβασης Ερευνητικού Προγράμματος Δήμου Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 7 ης 2/5/2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 107/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής :

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 2/2/2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 16/2010 Περί :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Η πρόταση του Από Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 1 B. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2017 2 Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο της εργολαβίας του έργου θα είναι τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 10 ης /20-7-2016 Συνεδρίασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 210/2016

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 23 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ :

Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 9 ης Αριθμός Απόφασης : 311/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 16/12/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β)

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) ΘΕΜΑ: «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 34/2013 Περί : Α Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 34/2013 Περί : Α Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 34/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 26/3/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 74/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 26/3/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 14 η της 03-06-2015

ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 14 η της 03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 14 η της 03-06-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 14 η Συνεδρίαση της 03-06-2015 της Οικονομικής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 19 ης /29-11-2016 Συνεδρίασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 288/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πεζοδρόμηση της οδού Στροφυλίου & Π.Ιωακείμ στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη, Γρηγορίου Ε & Ελ. Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία.

ΘΕΜΑ: Πεζοδρόμηση της οδού Στροφυλίου & Π.Ιωακείμ στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη, Γρηγορίου Ε & Ελ. Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Συνεδρίαση: 17 η /8-12-2014 ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθ. Πρωτ: 58146/9-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 81/2014 ΘΕΜΑ: Πεζοδρόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γενικά Ο προς αναδιαμόρφωση κόμβος των οδών Χρ. Παλαιολόγου (τέως Αισχύλου), Χαιρωνείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ107Λ1-ΝΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ107Λ1-ΝΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 8η Αριθµός απόφασης: 60/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης µε θέµα: «ιαµόρφωση πεζοδροµίου

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιμότητα έργου: ΕΡΓΟ: Οδοποιία εντός Δ.Ε. Χανίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπιμότητα έργου: ΕΡΓΟ: Οδοποιία εντός Δ.Ε. Χανίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Μ.Λυγιδάκη Γρηγορίου Ε 50 & Κ.Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41720 Fax: 28213-41716 www.chania.gr, email: mlygidaki@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ :

Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 8 ης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 3/12/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός Απόφασης : 288/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης των Έργων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. σε Υπηρεσίες του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. σε Υπηρεσίες του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 7 ης Αριθμός απόφασης : 90/2012 2/5/2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 4 η της

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 4 η της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 4 η της 09-02-2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 4 η Συνεδρίαση της 09-02-2016 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρ. συνεδρίασης: 2 η /08-02-2017 Αρ. αποφ. 16/08-02-2017 ΑΔΑ: Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για ανάπλαση της οδού Άρτης (ΕΠΖ 25/15)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για ανάπλαση της οδού Άρτης (ΕΠΖ 25/15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 73/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

2. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 2. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ 1. Στοιχεία Σχεδιασμού Πεζοδρομίου 1.1 Γενικά Ως πεζοδρόμια ορίζονται τα υπερυψωμένα ή μη ερείσματα αστικής οδού, που προορίζονται για την συνεχή, ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας

Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Πολυκέντρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Δημούδη Σοφία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ, Ταμιωλάκη Άννα Μαρία Αρχιτέκτων μηχ. ΑΠΘ Βιοκλιματική ανάπλαση της υπαίθριας αγοράς στην περιοχή Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 149, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221 ΤΗΛ.24210-58850 FAX 24210-78038 www.philippitzis.gr e-mail:info@philippitzis.gr Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 18 ης 28/11/2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Αριθµός απόφασης : 234/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Η τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται για το έργο:

ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Η τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται για το έργο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ II ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.710.000,00 ΑΡ.ΜΕΛΕΤ.: 21/2012 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΚΜ-6ΜΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΚΜ-6ΜΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

1/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας Χάραξη κόμβου 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 1 Τύποι ισόπεδων κόμβων Με τρία σκέλη Με τέσσερα σκέλη Με πάνω από τέσσερα σκέλη 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 2 Απλή διασταύρωση τύπου Τ Προσφέρεται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΟΡ1Θ-ΔΜΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΣΠΟΡ1Θ-ΔΜΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813404522-2813404529

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε,

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com http://epoleodomia.volos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθμός Μελέτης : 38/2016 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

x40 cm 10x20 cm - -

x40 cm 10x20 cm - - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΜΠ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ: ονοµασία ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Παραποµπή στο Σχέδιο Αριθ. 02 αριθµός Καρτέλας ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 2132023954 ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΠΡΟΫΠ.: 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείμενο της μελέτης 1/6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείμενο της μελέτης 1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σερρών έτους 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ: 119.000,00 Αριθμ. Μελέτης 45/2016 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ Συνολική άποψη της πλατείας Σολωμού από ψηλά Απόψεις της πλατείας Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 9 / 2013 της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 9 / 2013 της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 9 / 2013 της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Κοιν: Π.Δ. ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων του Οικισμού της Αριδαίας»,

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Κοιν: Π.Δ. ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων του Οικισμού της Αριδαίας», INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.21 14:26:30 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΣ5Β-ΜΚΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 1 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 1 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 1 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 1η Αριθμός απόφασης: 5/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης με θέμα: «Εγκατάσταση μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

από το πρακτικό της 7 ης συνεδρίασης

από το πρακτικό της 7 ης συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 7 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 28 Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:45 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΥ (ΕΚΑΤΟ ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ) ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΥ (ΕΚΑΤΟ ΧΟΥΡΜΑΔΙΕΣ) ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 54919738FC ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Ανάγνωση της περιοχής μελέτης και σημερινή κατάσταση Η πλατεία Χαρίτου, με το έντονα επίμηκες σχήμα της και τις χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 364/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Απόλλωνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 16/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:401/2015 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Αριθμός Απόφασης 196/2015 Θέμα 22 ο : Έκδοση κανονιστικής απόφασης που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.07/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.07/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τ.Π.Ε. έτους 2016. Στα Σπάτα σήμερα 12 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ Οριστική Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Α.Τ. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α Γ01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Γ007 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Γ008 Φωτογράφηση προς την δύση. Πολύ καλή κατάσταση του δρόµου µεγάλη χρήση των parking ποδηλάτων. Αµφίπλευ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α Γ01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Γ007 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Γ008 Φωτογράφηση προς την δύση. Πολύ καλή κατάσταση του δρόµου µεγάλη χρήση των parking ποδηλάτων. Αµφίπλευ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ : Από Σαµαροπούλου έως Πελοπίδα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Όροφοι: 4 όροφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2621 31 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 52907 Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ανα πηρία σε κοινόχρηστους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 3 ης / 2014 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 3 ης / 2014 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 45 / 2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 3

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 2 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σήμερα 7 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» Σελίδα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» Σελίδα 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ 2. ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 2.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 2. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 364.643,41

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΕΤΜΕΖΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Αντικείμενο Ελέγχου Ναι Όχι Παρατηρήσεις 1 Χάραξη της οδού και διατομή 1.1 Ορατότητα και μήκη ορατότητας To διαθέσιμο μήκος

Διαβάστε περισσότερα