Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες"

Transcript

1 Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ενότητα 4: Αρχιτεκτονικές Ευφυών Πρακτόρων Δημοσθένης Σταμάτης Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 4 H κατανόηση των διαφόρων μοντέλων/αρχιτεκτονικών για την υλοποίηση ευφυών πρακτόρων Η σύγκριση των διαφόρων αρχιτεκτονικών και η κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν Ο συνδυασμός των διαφόρων μοντέλων για τη δημιουργία Υβριδικών Πρακτόρων Η κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των πρακτόρων με δυνατότητες μετανάστευσης (Κινητοί Πράκτορες) 2 1

2 Η ύλη της ενότητας 4 Αρχιτεκτονικές πρακτόρων με εσωτερική κατάσταση Αρχιτεκτονική πρακτόρων βασισμένων στη λογική Αρχιτεκτονική πρακτόρων με Πεποιθήσεις-Επιθυμίες- Προθέσεις (BDI) Αρχιτεκτονική Αντανακλαστικών (ή Αντιδραστικών) Πρακτόρων Υβριδικοί Πράκτορες Κινητοί Πράκτορες 3 Τύποι Πρακτόρων Μέχρι τώρα έχουμε δει 4 γενικά μοντέλα πρακτόρων με «αύξουσα ευφυΐα»: 1. Απλοί αντανακλαστικοί πράκτορες (Simple reflex agents) 2. Ανακλαστικοί πράκτορες με μοντέλο (Reflex agents with state/model) 3. Πράκτορες με στόχους (Goal-based agents) 4. Πράκτορες με χρησιμότητα (Utility-based agents) Στην ενότητα αυτή θα δούμε ειδικότερα μοντέλα/ αρχιτεκτονικές πρακτόρων που έχουν αναπτυχθεί 4 2

3 Μοντέλα/Αρχιτεκτονικές Πρακτόρων 1956 σήμερα : Πράκτορες με εσωτερική κατάσταση Πράκτορες βασισμένοι στη συμβολική λογική (Symbolic Reasoning Agents) Πράκτορες με Πεποιθήσεις-Επιθυμίες-Προθέσεις (Belief- Desire-Intention (BDI) Agents) 1985 σήμερα : Αντανακλαστικοί Πράκτορες (Reactive Agents) 1990-σήμερα : Υβριδικοί Πράκτορες (Hybrid Agents) Οι υβριδικές αρχιτεκτονικές προσπαθούν να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα των δύο παραπάνω αρχιτεκτονικών 5 Πράκτορες βασισμένοι στη συμβολική λογική (1) Στην αρχιτεκτονική των πρακτόρων που βασίζονται στη συμβολική λογική ο πράκτορας: Περιλαμβάνει ένα μοντέλο αναπαράστασης του κόσμου βασισμένο στη λογική. Παίρνει αποφάσεις (για το τι ενέργειες πρέπει να κάνει) μέσω μιας διαδικασίας συμβολικής συλλογιστικής (symbolic reasoning). Η αρχιτεκτονική αυτή βασίζεται στη Συμβολική Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο πράκτορας σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ως μία ειδική περίπτωση ενός Συστήματος βασισμένου στη Γνώση (Knowledge Based System) 6 3

4 Πράκτορες βασισμένοι στη συμβολική λογική (2) Έστω: ρ μία θεωρία που ορίζει την βέλτιστη ενέργεια που πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση (π.χ. ένα σύνολο κανόνων) Δ μία βάση γνώσης που αναπαριστά την τρέχουσα κατάσταση του κόσμου Α το σύνολο των ενεργειών (ικανότητες) που μπορεί κάνει ο πράκτορας Δ Do(a) : σημαίνει ότι το Do(a), a A, μπορεί να αποδειχθεί από τη βάση γνώσης Δ με χρήση της θεωρίας ρ 7 Πράκτορες βασισμένοι στη συμβολική λογική (3) Επιλογή Ενέργειας μέσω απόδειξης: 8 4

5 Πράκτορες βασισμένοι στη συμβολική λογική (4) Παράδειγμα: Συμβολική αναπαράσταση του κόσμου των κύβων Εικόνα από το βιβλίο του Wooldridge 9 Πράκτορες βασισμένοι στη συμβολική λογική (5) (0,2) (1,2) (2,2) (0,1) (1,1) (2,1) (0,0) (1,0) (2,0) Παράδειγμα: Η σκούπα Ρομπότ 10 5

6 Πράκτορες βασισμένοι στη συμβολική λογική (6) Βάση γνώσης Δ (λογικά κατηγορήματα): in(x,y) ο πράκτορας είναι στη θέση (Χ,Υ) dirt(x,y) υπάρχει σκόνη στη θέση (Χ,Υ) facing(d) ο πράκτορας βλέπει προς την κατεύθυνση D D -> east, west north, south Σύνολο Ενεργειών: A = {turn-right, forward, suck} Κανόνες θεωρίας ρ: in(0,0) Λ facing(north) Λ not dirt(0,0) do(forward) in(0,1) Λ facing(north) Λ not dirt(0,1) do(forward) in(x,y) Λ dirt(x,y) do (suck)... Παράδειγμα: Η σκούπα Ρομπότ 11 Πράκτορες με Πεποιθήσεις-Επιθυμίες-Προθέσεις (1) Belief-Desire-Intention (BDI) Agents Οι πράκτορες BDI έχουν τις ρίζες τους σε αυτό που αποκαλούμε πρακτική σκέψη (practical reasoning). Η πρακτική σκέψη βασίζεται σε δύο διεργασίες [Bratman 1987]: Σύσκεψη (deliberation): αποφασίζουμε ποιους στόχους θέλουμε να πετύχουμε. Συλλογιστική «μέσες-άκρες» (means-ends reasoning): αποφασίζουμε πώς θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Αρχικά: προσπάθησε να καταλάβεις τι επιλογές είναι διαθέσιμες Στη συνέχεια: επέλεξε ανάμεσά τους και επικεντρώσου σε κάποιες από αυτές. Αυτές που έχουν επιλεγεί αποτελούν τις προθέσεις οι οποίες θα καθορίσουν τις ενέργειες του πράκτορα 12 6

7 Πράκτορες με Πεποιθήσεις-Επιθυμίες-Προθέσεις (2) Belief-Desire-Intention (BDI) Agents Η εσωτερική αναπαράσταση του κόσμου σε έναν BDI πράκτορα μπορεί να αποτελείται από: Πεποιθήσεις (beliefs) Επιθυμίες (desires) Στόχους (goals) Προθέσεις (intensions) Πλάνα (plans) 13 Πράκτορες με Πεποιθήσεις-Επιθυμίες-Προθέσεις (3) Πεποιθήσεις (beliefs): Αποτελούν την άποψη και τη γνώση που έχει ο πράκτορας για το περιβάλλον (κόσμο) του. Ενδέχεται να υπάρχουν εσφαλμένες πεποιθήσεις. Επιθυμίες (desires): Αποτελούν την κρίση του πράκτορα για μελλοντικές επιθυμητές καταστάσεις του κόσμου. Κάποιες μπορεί να μην είναι εφικτές Κάποιες μπορεί να συγκρούονται μεταξύ τους 14 7

8 Πράκτορες με Πεποιθήσεις-Επιθυμίες-Προθέσεις (4) Στόχοι (goals): Αποτελούν το υποσύνολο των ενεργειών για τις οποίες ο πράκτορας μπορεί να ενεργήσει. Πρέπει να είναι εφικτοί και να μη συγκρούονται μεταξύ τους Προθέσεις (intensions): Αποτελούν υποσύνολο των στόχων τους οποίους ο πράκτορας έχει επιλέξει να επιτύχει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πλάνο (plan): Αποτελεί τη σειρά των ενεργειών που πρέπει να κάνει ο πράκτορας για να πετύχει τις προθέσεις του. 15 Πράκτορες με Πεποιθήσεις-Επιθυμίες-Προθέσεις (5) Ενδεικτική αρχιτεκτονική BDI πράκτορα Εικόνα από το βιβλίο των Βλαχάβα, Κεφαλά κ.α. 16 8

9 Πράκτορες με Πεποιθήσεις-Επιθυμίες-Προθέσεις (6) Δίλλημα: Αν οι προθέσεις δεν αναθεωρούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ο πράκτορας μπορεί να επιμένει σε επίτευξη στόχου που δεν ισχύει ποια! Τολμηροί πράκτορες (bold agents): Αναθεωρούν τις προθέσεις τους σπάνια (ή και καθόλου). Ντροπαλοί πράκτορες (cautious agents): Αναθεωρούν τις απόψεις τους πολύ συχνά (ή και συνεχώς) Στα στατικά περιβάλλοντα: καλύτεροι οι τολμηροί Στα δυναμικά περιβάλλοντα: καλύτεροι οι ντροπαλοί 17 Αντανακλαστικοί Πράκτορες (1) Οι αντανακλαστικοί (reactive) πράκτορες δεν έχουν εσωτερική αναπαράσταση του κόσμου. Βασίζουν τις αντιδράσεις τους με άμεσο τρόπο στα ερεθίσματα που λαμβάνουν από το περιβάλλον. Τα μοντέλα των ανακλαστικών πρακτόρων βασίζονται σε μία εναλλακτική σχολή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία θεωρεί ότι: «Η ευφυΐα των τεχνητών συστημάτων προκύπτει από συνδυασμό απλών σχετικά στοιχείων (modules) που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (physical grounding hypothesis) και όχι από πολύπλοκους συμβολικούς τρόπους αναπαράστασης της γνώσης και συλλογιστικής». 18 9

10 Αντανακλαστικοί Πράκτορες (2) Αρχιτεκτονική Υπαγωγής (subsumption) 3 ων επιπέδων Αισθητήρες AFSM 2 (*) Εξερεύνηση Περιβάλλοντος AFSM 1 Αποφυγή Εμποδίων AFSM 0 Περιήγηση Μηχανισμοί Δράσης (*) AFSM: Augmented Finite State Machines 19 Αντανακλαστικοί Πράκτορες (3) Ρομποτικοί πράκτορες συλλέγουν δείγματα από πλανήτη!!! Ρομπότ Δείγμα Διαστημόπλοιο Φάρος Εμπόδιο 20 10

11 Αντανακλαστικοί Πράκτορες (4) Κινήσου σε τυχαία κατεύθυνση Αισθητήρες Εάν ανιχνεύσεις δείγματα και δεν είσαι στη βάση περισυνέλεξε τα δείγματα Εάν μεταφέρεις δείγματα και δεν είσαι στη βάση μετακινήσου στη κατεύθυνση του φάρου Εάν μεταφέρεις δείγματα και είσαι στη βάση τότε άφησε τα δείγματα Μηχανισμοί Δράσης Εάν ανιχνεύσεις εμπόδιο τότε άλλαξε κατεύθυνση Αρχιτεκτονική Υπαγωγής για τους πράκτορες συλλέκτες 21 Υβριδικοί Πράκτορες (1) Οι Υβριδικοί (hybrid) Πράκτορες προσπαθούν να συνενώσουν τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς και των δύο προηγούμενων κατηγοριών πρακτόρων. Στην αρχιτεκτονική ενός υβριδικού πράκτορα υπάρχουν τουλάχιστον 2 επίπεδα: Ένα (ή και περισσότερα) για την αντανακλαστική συμπεριφορά και Ένα (ή και περισσότερα) για τη συμπεριφορά που βασίζεται σε εσωτερική κατάσταση 22 11

12 Υβριδικοί Πράκτορες (2) Η ροή ελέγχου ανάμεσα στα επίπεδα που υλοποιούν έναν υβριδικό πράκτορα μπορεί να γίνεται είτε: Οριζόντια (Horizontal Layering): Στην περίπτωση αυτή κάθε επίπεδο είναι συνδεδεμένο με όλες τις εισόδους που προκύπτουν από τους αισθητήρες του πράκτορα και οι έξοδοι είναι συνδεδεμένες με όλους τους μηχανισμούς δράσης Κάθετα (Vertical Layering): Οι είσοδοι των αισθητήρων συνδέονται μόνο σε ένα επίπεδο και οι έξοδοι διαβιβάζονται προς τους μηχανισμούς δράσης από ένα μόνο επίπεδο 23 Υβριδικοί Πράκτορες (3) Οριζόντια Ροή Ελέγχου (Horizontal Layering) Μηχανισμοί Δράσης Αισθητήρες 24 12

13 Υβριδικοί Πράκτορες (4) Κάθετη Ροή Ελέγχου (Vertical Layering) Μηχανισμοί Δράσης Αισθητήρες 25 Υβριδικοί Πράκτορες (5) Κάθετη Ροή Ελέγχου (Vertical Layering) Είσοδος και έξοδος από το ίδιο επίπεδο Αισθητήρες Μηχανισμοί Δράσης 26 13

14 Υβριδικοί Πράκτορες (6) Παράδειγμα αρχιτεκτονικής οριζόντιας ροής Αρχιτεκτονική Πρακτόρων Turing Machine (εφαρμόζεται στην καθοδήγηση αυτόνομων οχημάτων) Εικόνα από το βιβλίο των Βλαχάβα, Κεφαλά κ.α. 27 Υβριδικοί Πράκτορες (7) Παράδειγμα αρχιτεκτονικής κάθετης ροής Εικόνα από το βιβλίο των Βλαχάβα, Κεφαλά κ.α

15 Κινητοί Πράκτορες (1) Οι κινητοί πράκτορες (mobile agents) είναι πράκτορες με την επιπλέον δυνατότητα μετακίνησης ή μετανάστευσης μεταξύ συνδεδεμένων υπολογιστών (π.χ. μέσω του Διαδικτύου) Για να λειτουργήσουν απαιτείται ειδικά υλοποιημένο περιβάλλον εκτέλεσης σε κάθε υπολογιστή (ανεξάρτητο της μηχανής) Πλεονεκτήματα: Μειώνουν το κόστος επικοινωνίας (π.χ. μέσω κινητών/pdas) Δουλεύουν ασύγχρονα (Asynchronous computing ) χωρίς σύνδεση Μειονεκτήματα: Ασφάλεια? Εξειδικευμένα εργαλεία ανάπτυξής τους 29 Κινητοί Πράκτορες (2) client host server host host A... The client-server paradigm hostb data communication agent transportation The mobile agent paradigm 30 15

16 Κινητοί Πράκτορες (3) Δύο βασικές κατηγορίες κινητών πρακτόρων: Κινητοί πράκτορες μονής μετακίνησης (One-hop mobile agents): Μετακινούνται σε μία μόνο διαφορετική θέση Περιφερόμενοι Κινητοί πράκτορες (multi-hop mobile agents): Μετακινούνται συνεχώς στο δίκτυο από θέση σε θέση 31 Κινητοί Πράκτορες (4) Παράδειγμα σύγκρισης απλού και κινητού πράκτορα: από το βιβλίο των Βλαχάβα, Κεφαλά κ.α

17 Κινητοί Πράκτορες (5) Σενάριο μετακίνησης πράκτορα σε σύστημα TELESCRIPT: Εικόνα από το βιβλίο των Βλαχάβα, Κεφαλά κ.α. 33 Κινητοί Πράκτορες (6) Σενάριο μετακίνησης πράκτορα σε πλατφόρμα Java: 34 17

18 Αν έχετε χρόνο: Δείτε τις σύντομες διαλέξεις του Wooldridge στο YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=pl86282b88b486b92c 35 18

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΘΕΩΡΙΑ) ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ «ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Eυφυείς Πράκτορες. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. Eυφυείς Πράκτορες. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας Eυφυείς Πράκτορες Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Αρχιτεκτονικές Ευφυών Πρακτόρων Με τον όρο αρχιτεκτονική ενός διαμεσολαβητή (και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Master στα Πληροφοριακά Συστήματα

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Master στα Πληροφοριακά Συστήματα ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Master στα Πληροφοριακά Συστήματα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Γνωρίζετε τι μπορεί να κάνει ο Η/Υ για σας ενώ δεν είστε μπροστά του; Μπορεί ο Η/Υ σας να εκμεταλλευτεί κάποιον άλλον για να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΝΑΣ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ANGRY BIRDS Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΝΑΣ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ANGRY BIRDS Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΝΑΣ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ANGRY BIRDS Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠAΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Εφαρμογή τεχνικών Υπολογιστικής Νοημοσύνης για υποστήριξη Συστημάτων Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήµατος πολλών πρακτόρων για τη διαχείριση της προµηθευτικής αλυσίδας

Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήµατος πολλών πρακτόρων για τη διαχείριση της προµηθευτικής αλυσίδας Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήµατος πολλών πρακτόρων για τη διαχείριση της προµηθευτικής αλυσίδας Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου»

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ιπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συνδυασμός τεχνολογιών Υπηρεσιών Διαδικτύου και Κινητών Πρακτόρων στο Σημασιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

«Συνδυασμός τεχνολογιών Υπηρεσιών Διαδικτύου και Κινητών Πρακτόρων στο Σημασιολογικό ιστό»

«Συνδυασμός τεχνολογιών Υπηρεσιών Διαδικτύου και Κινητών Πρακτόρων στο Σημασιολογικό ιστό» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συνδυασμός τεχνολογιών Υπηρεσιών Διαδικτύου και Κινητών Πρακτόρων στο Σημασιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα" Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής : Σπύρος Συρμακέσης

Επιβλέπων καθηγητής : Σπύρος Συρμακέσης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ «Σύγχρονες Μέθοδοι Αλληλεπίδρασης μεταξύ Ανθρώπου Υπολογιστή και Εικονική Πραγματικότητα» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πετρούλα Φ. Άτσαλου Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων»

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Ευσταθίου Ευστάθιος ΑΕΜ φοιτητή: 1273 Επόπτης καθηγητής: Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έμπειρο Διαγνωστικό Σύστημα Αναγνώρισης Ασθενειών Δασικών Δένδρων

Έμπειρο Διαγνωστικό Σύστημα Αναγνώρισης Ασθενειών Δασικών Δένδρων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Πληροφορικής Έμπειρο Διαγνωστικό Σύστημα Αναγνώρισης Ασθενειών Δασικών Δένδρων Ευστράτιος Δ. Δαβούτης Επιβλέπων: Επικ. Καθηγητής Κ. Γιαλούρης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή εφαρμοσμένων επιστημών Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Του φοιτητή Δάβιου Βασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεµηµένη Τεχνητή Νοηµοσύνη Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς Αλέξανδρος Αρτίκης Καθολικότητα Τάσεις στην ιστορία της πληροφορικής (1) Η συνεχιζόµενη µείωση του κόστους στον υπολογιστικό εξοπλισµό

Διαβάστε περισσότερα

3 Τι υπάρχει μέσα σε ένα ρομπότ; 45 3.1 Απόκτηση υλικής υπόστασης 46 3.2 Αίσθηση 48 3.3 Δράση 51 3.4 Εγκέφαλος και μύες 53 3.

3 Τι υπάρχει μέσα σε ένα ρομπότ; 45 3.1 Απόκτηση υλικής υπόστασης 46 3.2 Αίσθηση 48 3.3 Δράση 51 3.4 Εγκέφαλος και μύες 53 3. Περιεχόμενα Πρόλογος 15 1 Τι είναι ρομπότ; 21 2 Ποια είναι η προέλευση των ρομπότ; 29 2.1 Θεωρία ελέγχου 29 2.2 Κυβερνητική 30 2.2.1 Η Χελώνα του Grey Walter 31 2.2.2 Τα οχήματα του Braitenberg 35 2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισµικό ενός Ευφυούς Αυτόνοµου Συστήµατος

Το λογισµικό ενός Ευφυούς Αυτόνοµου Συστήµατος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το λογισµικό ενός Ευφυούς Αυτόνοµου Συστήµατος ιπλωµατική Εργασία του Σταυρόπουλου Αθανασίου (ΑΕΜ: 1146) Επιβλέπων Καθηγητής:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Τσατσαρώνης Μιχάλης Τ-199 Περίληψη Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks) αποτελούν, τα τελευταία χρόνια, μια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Σύνθεση Διαδικτυακών Υπηρεσιών μέσω Σχεδιασμού Ενεργειών

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Σύνθεση Διαδικτυακών Υπηρεσιών μέσω Σχεδιασμού Ενεργειών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σύνθεση Διαδικτυακών Υπηρεσιών μέσω Σχεδιασμού Ενεργειών Ουρανία Ι. Χατζή ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 2 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Σύγχρονα Εργαλεία Δικτύων Η/Υ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστής: Μάριος Παπαδιονυσίου A.E.M.: 3362 Επιβλέπων: Κων/νος Βαξεβανάκης Καβάλα, 2013 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα