ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι (Ροµ οτικοί) Πράκτορες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι (Ροµ οτικοί) Πράκτορες"

Transcript

1 ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι (Ροµ οτικοί) Πράκτορες Πράκτορες και Περιβάλλοντα Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης

2 Σήµερα Πράκτορες χαρακτηριστικά στοιχεία είδη πρακτόρων αυτόνοµοι πράκτορες Περιβάλλοντα χαρακτηρισµοί και ιδιότητες Μάθηση ενισχυτική µάθηση Ροµ οτικοί Πράκτορες

3 Πράκτορας και Περιβάλλον

4 Πράκτορας αισθητήρες: επενεργητές: αισθητήρες: µάτια, χέρια, αυτιά, πόδια, µύτη, στόµα,... επενεργητές: κάµερες, ανιχνευτές υπέρυθρων,... αισθητήρες: πληκτρολόγιο, κινητήρες, βραχίονες, αρχεία, ρόδες, πακέτα... δικτύου,... επενεργητές: εκτύπωση στην οθόνη, εγγραφή στο δίσκο, Πράκτορας (agent) έχει αισθητήρες (sensors) και ε ενεργητές (actuators) αντιλαµβάνεται το εριβάλλον µέσω των αισθητήρων επεµβαίνει στο εριβάλλον µέσω των ε ενεργητών ανθρώ ινοι (human) πράκτορες ροµ οτικοί (robotic) πράκτορες λογισµικοί (software) πράκτορες

5 Πράκτορας Αντιλήψεις (percepts) η πληροφορία από τους αισθητήρες σε κάθε χρονική στιγµή Ενέργειες (actions) η εκδήλωση των επενεργητών σε κάθε χρονική στιγµή Ακολουθία αντιλήψεων (percept sequence) πλήρες ιστορικό αντιλήψεων χρονικά ταξινοµηµένο Συνάρτηση ράκτορα (agent function) απεικόνιση από ακολουθίες αντιλήψεων σε ενέργειες εξωτερικός προσδιορισµός: πίνακας εσωτερική υλοποίηση: πρόγραµµα

6 Ένας Α λός Πράκτορας... [Α, [Β, [Α, Ακολουθία Καθαρό], Σκονισµένο] Καθαρό] αντιλήψεων [Β, [Α, Σκονισµένο] Καθαρό] Αναρρόφηση Ενέργεια Αριστερά εξιά εξιά... Αντιλήψεις ωµάτιο (Α/Β), Σκόνη (ναι/όχι) Ενέργειες Αριστερά, εξιά, Αναρρόφηση Program Vacuum_Cleaner... if (σκόνη) then αναρρόφηση if (Α) then δεξιά if (Β) then αριστερά...

7 Ορθολογικοί Πράκτορες Μέτρο α όδοσης (performance measure) αντικειµενικός ορισµός επιτυχούς συµπεριφοράς του πράκτορα αρχή σχεδιασµού: τι θέλουµε να κάνει, όχι ώς θα το κάνει Ορθολογικός ράκτορας (rational agent) επιλέγει ενέργειες που µεγιστοποιούν το µέτρο απόδοσης χρησιµοποιεί την ακολουθία αντιλήψεων και την έµφυτη γνώση Ορθολογικότητα δε σηµαίνει παντογνωσία ή τελειότητα µεγιστοποίηση της αναµενόµενης απόδοσης

8 Αυτόνοµοι Πράκτορες Υ ολογισµός συνάρτησης ράκτορα ενσωµατωµένες προεπιλεγµένες ενέργειες (έµφυτη γνώση) επιλογή επόµενης ενέργειας µε βάση τις αντιλήψεις (απόφαση) τροποποίηση και βελτίωση της συνάρτησης (µάθηση) Αυτονοµία σταδιακή αποδέσµευση από την αρχική (έµφυτη) γνώση ικανότητα απόφασης και µάθησης τελική συµπεριφορά ανεξάρτητη από αρχική γνώση θεωρητικά, ένας πλήρως αυτόνοµος πράκτορας αρκεί

9 Περιβάλλον Εργασιών Περιβάλλον εργασιών (task environment) Μέτρο Performance measure, Environment, Actuators, Sensors Περιβάλλον=Πρόβληµα, Πράκτορας=Λύση Περιγραφή PEAS ποιότητα τιµή α όδοσης Περιβάλλον e-shops www επιλογή Ε ενεργητές αναζήτηση συνδέσµου κωδικοί σελίδες Αισθητήρες καταλληλότητα προϊόντων HTML Πράκτορας comparison για Internet storesσυµπλήρωση Shopping αποδοτικότηταεταιρίες µεταφορώνεκτύπωση αποδείξεων φόρµαςτρόποι τιµές πληρωµής

10 Ιδιότητες Περιβάλλοντος Παρατηρησιµότητα πλήρως παρατηρήσιµο (fully observable) µερικώς παρατηρήσιµο (partially observable) Προβλεψιµότητα αιτιοκρατικό (deterministic) στοχαστικό (stochastic) στρατηγικό (strategic) Εξάρτηση επεισοδιακό (episodic) ακολουθιακό (sequential)

11 Ιδιότητες Περιβάλλοντος Μεταβλητότητα στατικό (static) δυναµικό (dynamic) ηµιδυναµικό (semi dynamic) Περιγραφή ανταγωνιστικό (competitive) ή συνεργατικό (cooperative) διακριτό (discrete) συνεχές (continuous) Πλήθος µονοπρακτορικό (single-agent) πολυπρακτορικό (multi-agent)

12 Περιβάλλοντα ύσκολα εριβάλλοντα µερικώς παρατηρήσιµα στοχαστικά ακολουθιακά δυναµικά συνεχή πολυπρακτορικά Εύκολα εριβάλλοντα πλήρως παρατηρήσιµα αιτιοκρατικά επεισοδιακά στατικά διακριτά µονοπρακτορικά

13 Σκάκι Σταυρόλεξο µε Παραδείγµατα Περιβαλλόντων Ιατρική Ελεγκτής Αλληλε ιδραστικός Ροµ ότ Ανάλυση Οδήγηση Πόκερ Τάβλι χρονόµετρο εκ αιδευτής εξαρτηµάτων διάγνωση διυλιστηρίου διαλογής εικόνων ταξί Μερικώς Πλήρως Αιτιοκρατικό Πλήρως Αγγλικής Μερικώς Πλήρως Αιτιοκρατικό Στοχαστικό ΣτρατηγικόΑκολουθιακό Στοχαστικό Στατικό Ακολουθιακό Ακολουθιακό Επεισοδιακό υναµικό Ηµι ιακριτό υναµικό Ηµι Συνεχές ιακριτό Πολλοί Ένας Συνεχές Ένας Πολλοί

14 Υλο οίηση Πρακτόρων Υλο οίηση ράκτορα πίνακας ή πρόγραµµα; πρόγραµµα: υπολογίζει τη συνάρτηση πράκτορα αρχιτεκτονική: εκτελεί το πρόγραµµα πράκτορα πράκτορας = αρχιτεκτονική + πρόγραµµα Είδη ρογραµµάτων ρακτόρων απλοί αντανακλαστικοί (simple reflex) πράκτορες αντανακλαστικοί πράκτορες βασισµένοι σε µοντέλο (model-based) πράκτορες βασισµένοι σε στόχο (goal-based) πράκτορες βασισµένοι σε χρησιµότητα (utility-based)

15 Α λοί Αντανακλαστικοί Πράκτορες

16 Αντανακλαστικοί Πράκτορες µε Μοντέλο

17 Πράκτορες βασισµένοι σε Στόχους

18 Πράκτορες βασισµένοι σε Χρησιµότητα

19 Μάθηση Πράκτορες ου µαθαίνουν προσχεδιασµένο πρόγραµµα = χρονοβόρα διαδικασία δυνατότητα µάθησης = αυτόµατη σχεδίαση προγράµµατος και τα 4 είδη πρακτόρων µπορούν να ενισχυθούν µε µάθηση Ενσωµάτωση µάθησης στοιχείο εκτέλεσης (performance element): ένα από τα 4 είδη στοιχείο µάθησης (learning element): υπεύθυνο για βελτιώσεις κριτική (critic): κρίση ως προς ένα σταθερό πρότυπο απόδοσης γεννήτρια προβληµάτων (problem generator): νέες εµπειρίες

20 Πράκτορες ου µαθαίνουν

21 Ο δικός µας ράκτορας Action Reward State

22 Action ActionΕ ίλυση ή Μάθηση; Reward Reward State State? Γνωστό µοντέλο Επίλυση Άγνωστο µοντέλο Μάθηση

23 Action Μεθοδολογίες Μάθησης Reward StateAction Reward Action State? State? Εκµάθηση µοντέλου (model-based learning) Εκµάθηση συνάρτησης (model-free learning)

24 Περιβάλλον Μάθησης συνεργατικό ανταγωνιστικό µονοπρακτορικό πολυπρακτορικό

25 Ροµ οτικοί Πράκτορες Ροµ ότ από την τσέχικη λέξη robota που σηµαίνει εργασία Χειριστήρια ροµ ότ (manipulators) αλυσίδα ελεγχόµενων αρθρώσεων µε σταθερή βάση ο συνηθέστερος τύπος βιοχηµανικού ροµπότ Κινητά ροµ ότ (mobile robots) δυνατότητα µετακίνησης στο φυσικό περιβάλλον οχήµατα εδάφους, αέρος, υποβρύχια, διαστηµικά Ανθρω οειδή ροµ ότ (humanoid robots) υβρίδιο (κινητό και χειριστήριο) που µιµείται τον άνθρωπο

26 Ροµ οτικό Υλικό Αισθητήρες παθητικοί (passive): συλλαµβάνουν σήµατα από το περιβάλλον ενεργητικοί (active): δηµιουργούν και συλλαµβάνουν σήµατα Ε ενεργητές βαθµοί ελευθερίας (degrees of freedom d.o.f.) βαθµοί ενέργειας (degrees of action d.o.a.) κινηµατική (kinematic) κατάσταση δυναµική (dynamic) κατάσταση ολονοµικά (holonomic) συστήµατα (d.o.a. = d.o.f.) µη ολονοµικά (nonholonomic) συστήµατα (d.o.a < d.o.f)

27 CCD infrared laser cameras (mono/stereo) Αισθητήρες cameras και Ε ενεργητές sonar infrared radars tactile range sensors sensors sensors electric pneumatic hydraulic differential (step) motors Ε ενεργητές (differential) proprioceptive force/torque GPS synchro drive actuators drive sensors artificial muscles Αισθητήρες

28 Μελέτη Σύγγραµµα Ενότητες ,

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΝΑΣ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ANGRY BIRDS Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΝΑΣ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ANGRY BIRDS Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΝΑΣ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ANGRY BIRDS Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι. πριν. p B επιτυγχάνει

Γλωσσάρι. πριν. p B επιτυγχάνει Γλωσσάρι πριν A p B επιτυγχάνει συνεπάγεται ΚΑΙ αν και µόνο αν ΟΧΙ Ή αβέβαιος κανόνας καθορισµός p για πάντα p τελικά λογική κάλυψη παράγει υπάρχει για κάθε αδιάφορος προτιµητέος u βέλτιστο βραβείο u χειρότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ε ανάληψη. Χρόνος και όροι. Ιεραρχία. ΠΛΗ 405 Τεχνητή Νοηµοσύνη 2006. χρονοπρογραµµατισµός εργασιών. ιεραρχικά δίκτυα εργασιών

Ε ανάληψη. Χρόνος και όροι. Ιεραρχία. ΠΛΗ 405 Τεχνητή Νοηµοσύνη 2006. χρονοπρογραµµατισµός εργασιών. ιεραρχικά δίκτυα εργασιών ΠΛΗ 405 Τεχνητή Νοηµοσύνη Σχεδιασµός και ράση σε µη Αιτιοκρατικά Πεδία Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Ε ανάληψη Χρόνος και όροι χρονοπρογραµµατισµός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυή Κινούμενα Ρομπότ

Ευφυή Κινούμενα Ρομπότ Ευφυή Κινούμενα Ρομπότ Δρ Γιώργος Α. Δημητρίου Ακαδημία Ρομποτικής Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick, Λεμεσός, Κύπρος http://akrob.frederick.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Έλεγχος και Ροµποτική

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Έλεγχος και Ροµποτική ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Έλεγχος και Ροµποτική ρ. Κωνσταντίνος Πίτρης ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Η φύση χρησιµοποιεί συστήµατα ελέγχου εδώ και εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Έλεγχος και Ρομποτική (2 Διαλέξεις)

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Έλεγχος και Ρομποτική (2 Διαλέξεις) ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Έλεγχος και Ρομποτική (2 Διαλέξεις) 17 & 24 Οκτωβρίου 2007 Δρ. Κωνσταντίνος Πίτρης ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ηφύσηχρησιμοποιεί συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ M.K. & A.E. Eργαστήριο Aυτοµάτου Eλέγχου Μεταπτυχιακή Εργασία ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισµικό ενός Ευφυούς Αυτόνοµου Συστήµατος

Το λογισµικό ενός Ευφυούς Αυτόνοµου Συστήµατος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το λογισµικό ενός Ευφυούς Αυτόνοµου Συστήµατος ιπλωµατική Εργασία του Σταυρόπουλου Αθανασίου (ΑΕΜ: 1146) Επιβλέπων Καθηγητής:.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΦΑΡΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Εισηγητές : ΤΣΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

νάπτυξη Αυτόνομου Πράκτορα Λογισμικού για το Texas ld'em με χρήση Νευρωνικών Δικτύων

νάπτυξη Αυτόνομου Πράκτορα Λογισμικού για το Texas ld'em με χρήση Νευρωνικών Δικτύων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών νάπτυξη Αυτόνομου Πράκτορα Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΘΕΩΡΙΑ) ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ «ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΪΣΟΡΡΟΠΟΥΜΕΝΟΥ ΙΤΡΟΧΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ LEGO MINDSTORMS NXT/MATLAB SIMULINK ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος μοντελοποίησης αντιπάλων για το παιχνίδι Poker Texas Hold em με χρήση αλγορίθμων ομαδοποίησης

Ανάπτυξη συστήματος μοντελοποίησης αντιπάλων για το παιχνίδι Poker Texas Hold em με χρήση αλγορίθμων ομαδοποίησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών Ανάπτυξη συστήματος μοντελοποίησης αντιπάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Master στα Πληροφοριακά Συστήματα

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Master στα Πληροφοριακά Συστήματα ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Master στα Πληροφοριακά Συστήματα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Γνωρίζετε τι μπορεί να κάνει ο Η/Υ για σας ενώ δεν είστε μπροστά του; Μπορεί ο Η/Υ σας να εκμεταλλευτεί κάποιον άλλον για να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήµατος πολλών πρακτόρων για τη διαχείριση της προµηθευτικής αλυσίδας

Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήµατος πολλών πρακτόρων για τη διαχείριση της προµηθευτικής αλυσίδας Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήµατος πολλών πρακτόρων για τη διαχείριση της προµηθευτικής αλυσίδας Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (EDUCATIONAL ROBOTICS) Τριµελής Επιτροπή: Ε. οϊτσίδης Επίκουρος Καθηγητής Α. Κωνσταντάρας Επίκουρος Καθηγητής Ν. Φραγκιαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ανάπτυξη λογισµικού ευφυούς αυτόνοµου ροµπότ.

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ανάπτυξη λογισµικού ευφυούς αυτόνοµου ροµπότ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Ανάπτυξη λογισµικού ευφυούς αυτόνοµου ροµπότ. Κοντογεωργάκος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ορισµοί και Ιστορικά Στοιχεία Η Ροµποτική είναι εκείνος ο κλάδος της επιστήµης του µηχανικού που ασχολείται µε τη σύλληψη, το σχεδιασµό, την κατασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ενότητα 4: Αρχιτεκτονικές Ευφυών Πρακτόρων Δημοσθένης Σταμάτης demos@it.teithe.gr www.it.teithe.gr/~demos Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 4 H κατανόηση των διαφόρων μοντέλων/αρχιτεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου»

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ιπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Σύγχρονα Εργαλεία Δικτύων Η/Υ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστής: Μάριος Παπαδιονυσίου A.E.M.: 3362 Επιβλέπων: Κων/νος Βαξεβανάκης Καβάλα, 2013 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της στρατηγικής Πρακτόρων Λογισμικού στο Χρηματιστήριο Ενέργειας με τη χρήση Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων

Βελτίωση της στρατηγικής Πρακτόρων Λογισμικού στο Χρηματιστήριο Ενέργειας με τη χρήση Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων Βελτίωση της στρατηγικής Πρακτόρων Λογισμικού στο Χρηματιστήριο Ενέργειας με τη χρήση Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων Αντώνης Χ. Χρυσόπουλος Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης Περικλής Α. Μήτκας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1 Κατανόηση της Microsoft Access 41. Κεφάλαιο 1 Τι είναι η Microsoft Access; 43

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1 Κατανόηση της Microsoft Access 41. Κεφάλαιο 1 Τι είναι η Microsoft Access; 43 Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες... 23 Ενημερώστε μας!... 25 Το CD του βιβλίου... 27 Τι περιλαμβάνεται στο CD... 27 Δείγματα εφαρμογών... 28 Χρήση του CD... 29 Απαιτήσεις συστήματος... 29 Πληροφορίες τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών

Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών ιδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη ιδασκαλία της Πληροφορικής 1 Κεφάλαιο 10ο Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών Σ. Φράγκου Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της οδικής κυκλοφορίας με χρήση αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης (Reinforcement Learning) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Έλεγχος της οδικής κυκλοφορίας με χρήση αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης (Reinforcement Learning) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Έλεγχος της οδικής κυκλοφορίας με χρήση αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα