ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Ημερίδα «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ» Απρίλιος 2015

2 Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Σημασία Αξιολόγησης / Ανατροφοδότησης Ορισμός Διαμορφωτικής Αξιολόγησης Στόχοι και Διαμορφωτική Αξιολόγηση Καλές Πρακτικές Διαμορφωτικής Αξιολόγησης Ανατροφοδότηση Ορισμός Προϋποθέσεις επιτυχούς ανατροφοδότησης Σενάρια Δεξιότητες Ανατροφοδότησης Σύνοψη

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημιουργία και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η αξιολόγηση = ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Αξιολόγηση = αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αξιολόγηση πυξίδα για περαιτέρω δράση εκ μέρους του εκπαιδευτικού. Αξιολόγηση Ανατροφοδότηση = σημαντικό για να έχω βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

4 ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Υποβοήθηση ΜΑΘΗΣΗΣ - βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων Ανατροφοδότηση για την πορεία της διδασκαλίας, βελτίωση της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών Συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση ενδιαφερομένων (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, διεύθυνσης σχολικής μονάδας) Φίλτρο για μετάβαση σε επόμενη τάξη ή σε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα (εξασφάλιση θέσης)

5 5 Είδη Αξιολόγησης Αθροιστική/Συγκριτική Εξωτερικές / Εξωσχολικές πιέσεις Συγκέντρωση και δημοσιοποίηση στοιχείων Μοχλός πίεσης για βελτίωση αποτελεσμάτων Ανταγωνισμός Λογοδοσία Διαμορφωτική Βελτίωση Συγκέντρωση στοιχείων διάγνωση αναγκών Πίεση / προσπάθεια για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της παρεχόμενης εκπαίδευσης 5

6 Διαμορφωτική Αξιολόγηση Έμφαση στη διάγνωση αναγκών και στη βελτίωση Συλλογή «αποδείξεων» για την απόδοση κάθε μαθητή. Τα αποτελεσματικά σχολεία δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαμορφωτική παρά στην τελική αξιολόγηση. (Kyriakides, 2005)

7 ΣΤΟΧΟΙ Καταλληλότητα στόχων Specific (σαφείς-ξεκάθαροι) Measurable (μετρήσιμοι) Attainable (επιτεύξιμοι) Relevant (σχετικοί με ανάγκες μαθητών) Time bound (χρονικά προσδιορισμένοι αλλά και ρεαλιστικοί ) Παραδείγματα: Οι μαθητές να αναφέρουν τουλάχιστον δύο τρόπους μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι Οι μαθητές να αναπαριστούν καταστάσεις αφαίρεσης διψήφιων αριθμών στις οποίες χρειάζεται να γίνει ανταλλαγή δεκάδας

8 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ ΤΟΥ BLOOM

9 ΓΝΩΣΗ - ΜΑΘΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ο μαθητής εκθέτει γνώση που έχει μάθει, θυμάται γεγονότα, όρους, βασικές έννοιες και απαντήσεις. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ποιος, τι, γιατί, πότε, πώς, παραλείπω, επιλέγω, αναφέρω, καθορίζω, ανακαλώ, δείχνω, επιλέγω, απαριθμώ, αντιστοιχίζω, βρίσκω, συσχετίζω, ορίζω, περιγράφω, αναγνωρίζω, κατονομάζω, ταιριάζω, ονομάζω, διαβάζω, καταγράφω, αναπαράγω, επιλέγω, βλέπω, γράφω ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τι είναι...; Πώς είναι...; Πού είναι...; Πότε/Πώς συνέβηκε ; Πώς εξηγείτε...; Γιατί...; Πώς θα περιγράφατε...; Μπορείτε να θυμηθείτε...; Πώς θα δείχνατε...; Μπορείτε να επιλέξετε...; Ποιος ήταν ο βασικός...; Μπορείτε να απαριθμήσετε τρεις...; Ποιο από τα...; Ποιος ήταν...;

10 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ο μαθητής επιδεικνύει ότι κατανοεί γεγονότα και ιδέες, οργανώνοντας, συγκρίνοντας, παραφράζοντας, ερμηνεύοντας, περιγράφοντας και επισημαίνοντας τις κύριες ιδέες. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ συγκρίνω, βρίσκω, αποδεικνύω, ερμηνεύω, επεξηγώ, επεκτείνω, απεικονίζω, συνοψίζω, περιγράφω, κατηγοριοποιώ, αναδιατυπώνω, δείχνω, κατατάσσω αλλάζω, γενικεύω, δίνω παραδείγματα, διασαφηνίζω, βγάζω νόημα, συνοψίζω, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σε ποια κατηγορία...; Πώς θα συγκρίνατε...; Ποιες διαφορές βρίσκετε...; Δηλώστε/Ερμηνεύσετε με δικά σας λόγια...; Πώς θα αναδιατυπώνατε το νόημα...; Ποια γεγονότα ή ιδέες δείχνουν...; Ποια είναι η κύρια ιδέα του...; Ποιες δηλώσεις υποστηρίζουν...; Μπορείτε να εξηγήσετε τι συμβαίνει / τι σημαίνει...; Τι μπορείτε να πείτε για...; Ποια είναι η καλύτερη απάντηση...; Πώς θα συνοψίζατε...;

11 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ο μαθητής επιλύει προβλήματα με την εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης, των γεγονότων, των τεχνικών και των κανόνων με διαφορετικούς τρόπους. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ εφαρμόζω, δομώ, επιλέγω, οργανώνω, κατασκευάζω, λύνω, αναπτύσσω, παίρνω συνέντευξη, εντοπίζω, χρησιμοποιώ, επιλέγω, σχεδιάζω, πειραματίζομαι με, μοντελοποιώ, διαχειρίζομαι, εκφράζω, ελέγχω, καθορίζω, ανακαλύπτω, διδάσκω, προβλέπω, ετοιμάζω, διατηρώ, προβάλλω, συσχετίζω. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πώς θα χρησιμοποιήσετε...; Ποια παραδείγματα μπορείτε να βρείτε...; Πώς θα λύσουμε χρησιμοποιώντας ό,τι έχουμε μάθει...; Πώς θα οργανώσετε / δείξετε...; Πώς θα εφαρμόσουμε ό, τι έχουμε μάθει, για να αναπτύξουμε...; Με ποιον άλλο τρόπο θα προσπαθούσατε να...; Τι θα προέκυπτε αν...; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πραγματικά περιστατικά, για να...; Ποια στοιχεία θα αλλάζατε...; Ποια γεγονότα θα επιλέγατε, για να δείξετε...; Ποιες ερωτήσεις θα ρωτούσατε για...;

12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ο μαθητής εξετάζει και αποδομεί πληροφορίες σε μέρη με βάση κριτήρια (π.χ. κίνητρα, αιτίες), συμπεραίνει και βρίσκει αποδεικτικά στοιχεία για να καταλήγει σε γενικεύσεις. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ αναλύω, εξετάζω, κατηγοριοποιώ, συγκρίνω, βρίσκω διαφορές, ανακαλύπτω, ερευνώ, απλοποιώ, διακρίνω, συμμετέχω σε, ελέγχω, υποθέτω, καταγράφω, βρίσκω το θέμα / τις σχέσεις / τη λειτουργία / το κίνητρο, συμπεραίνω. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ποια είναι τα μέρη/χαρακτηριστικά...; Πώς σχετίζονται με...; Γιατί νομίζετε...; Ποιο είναι το θέμα ; Τι κίνητρο υπάρχει...; Μπορείτε να απαριθμήσετε τα...; Τι συμπέρασμα μπορείτε να διατυπώσετε...; Πώς θα κατατάσσατε...; Πώς θα κατηγοριοποιήσουμε...; Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα μέρη / τη διαφορά...; Τι στοιχεία μπορείτε να βρείτε...; Ποια είναι η σχέση μεταξύ του...; Μπορείς να κάνεις μια διάκριση μεταξύ...; Ποια είναι η λειτουργία του...; Ποιες ιδέες δικαιολογούν...;

13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ο μαθητής παρουσιάζει και υπερασπίζεται απόψεις, κρίνοντας τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, την εγκυρότητα των ιδεών ή την ποιότητα μιας εργασίας με βάση μια σειρά κριτηρίων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ επιβραβεύω, επιλέγω, συμφωνώ, συμπεραίνω, κρίνω, αποφασίζω, προασπίζομαι, καθορίζω, διαφωνώ, αξιολογώ, τεκμηριώνω, μετρώ, συγκρίνω, βαθμολογώ, ταξινομώ, προτείνω, ερμηνεύω, εξηγώ, εκτιμώ, δίνω προτεραιότητα, τεκμηριώνω άποψη, υποστηρίζω, εξηγώ τη σημασία/τα κριτήρια, αποδεικνύω, διαψεύδω ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Συμφωνείτε με τις δράσεις/τα αποτελέσματα...; Πώς θα αποδείξετε / διαψεύσετε...; Πώς εκτιμάτε τη(ν) σημασία /αξία...; Θα ήταν καλύτερα αν...; Γιατί (ο χαρακτήρας) επέλεξε...; Τι θα συνιστούσατε...; Τι θα αναφέρατε για να υπερασπιστείτε τις ενέργειες...; Πώς θα μπορούσατε να καθορίσετε...; Ποια επιλογή θα κάνατε...; Σε τι θα δίνατε προτεραιότητα... ; Με βάση τα όσα γνωρίζουμε, πώς θα το εξηγούσαμε...; Ποιες πληροφορίες θα χρησιμοποιούσατε, για να στηρίξετε την άποψη...; Πώς θα δικαιολογήσετε...; Ποια δεδομένα χρησιμοποιούνται, για να δείξουν το συμπέρασμα...; Γιατί ήταν καλύτερο να...; Πώς θα συγκρίνατε τις ιδέες / τους ανθρώπους / τα γεγονότα...;

14 ΣΥΝΘΕΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ο μαθητής συγκεντρώνει πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο, συνδυάζοντας στοιχεία σ ένα νέο πρότυπο ή προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ οικοδομώ, επιλέγω, συνδυάζω, σχεδιάζω, βελτιώνω, καταρτίζω, συνθέτω, κατασκευάζω, δημιουργώ, αναπτύσσω, εκτιμώ, διαμορφώνω, λύνω, φαντάζομαι, εφευρίσκω, αλλάζω την αρχική μορφή, προβλέπω, γενικεύω, διαγράφω, ξαναφτιάχνω, προτείνω, υποθέτω, τροποποιώ, προσαρμόζω ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τι αλλαγές θα κάνετε για...; Πώς θα βελτιωθεί η...; Τι θα συμβεί αν...; Μπορείτε να επεκταθείτε στο...; Ποια εναλλακτική λύση θα προτείνατε...; Πώς θα υιοθετούσατε τα, για να δημιουργήσετε ένα διαφορετικό...; Πώς θα τροποποιούσατε το..; Τι θα μπορούσε να γίνει, για να ελαχιστοποιηθεί/μεγιστοποιηθεί...; Με ποιον τρόπο θα σχεδιάζατε...; Τι θα μπορούσε να συνδυαστεί, για να βελτιωθεί /αλλάξει...; Μπορείς να διατυπώσεις μια γενίκευση για...; Μπορείτε να προβλέψετε το αποτέλεσμα, αν...; Πώς εκτιμάτε τα αποτελέσματα...;

15 Ευθυγράμμιση Στόχων-Δραστηριοτήτων Ποιον/ποιους στόχους εξυπηρετεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα και πώς; Ποιες δραστηριότητες εξυπηρετούσαν τον Στόχο Χ; Πώς οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται μεταξύ τους;

16 16

17 Καλές πρακτικές Διαμορφωτικής Αξιολόγησης Αντλώντας από την εμπειρία σας, ποιες πρακτικές διαμορφωτικής αξιολόγησης χρησιμοποιείτε κατά τη διδασκαλία σας και τις θεωρείτε αποτελεσματικές; 17 17

18 Καλές πρακτικές Εισηγήσεις Διαμορφωτικής Αξιολόγησης Συνεχής συστηματική διαδικασία Παρατήρηση μαθητών όταν εργάζονται Ενεργός ακρόαση (Ακούμε τα παιδιά κατά την παραγωγή προφορικού λόγου και όταν σκέφτονται μεγαλόφωνα, καθώς εργάζονται σε ζευγάρια ή σε μικρές ομάδες) Έλεγχος προϋπάρχουσας γνώσης μαθητών (Ελέγχουμε σε ποιο βαθμό κατέχουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες /π.χ. δίνουμε ένα δελτίο εισόδου) Συνοπτική καταγραφή βασικών ιδεών (Ζητούμε να καταγράψουν συνοπτικά τις βασικές ιδέες που έχουν πάρει από μια συζήτηση, μια εργασία ή ένα μάθημα) Ουσιαστική αξιολόγηση στο κλείσιμο του μαθήματος (π.χ Συμπλήρωμα εργασιών ή λύση προβλήματος ή απαντούν σε ερωτήσεις ή υπόδυση ρόλων) ΕΛΕΓΧΟΣ απαντήσεων

19 Εργαλεία Διαμορφωτικής Αξιολόγησης Πινάκιο (ατομικός ασπροπίνακας) Ελέγχουμε σε ποιο σημείο της αίθουσας παρουσιάζονται λάθη σ αυτό που αξιολογούμε ή η απάντηση δίνεται αργοπορημένα Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής / Εργασία Ορθό Λάθος / Εργασία αντιστοίχισης Με χρήση του πίνακα και του τετραδίου ή με χρήση έντυπης εργασίας Ενός λεπτού χαρτί Έχουν 1-2 λεπτά στη διάθεσή τους να αναφέρουν, χρησιμοποιώντας το νέο λεξιλόγιο (π.χ. δύο τουλάχιστον τρόπους εξοικονόμησης νερού/ενέργειας) Μιας πρότασης περίληψη Ξυλάκια παγωτού Συμμετοχή μαθητών Νοήματα με το χέρι (Hand signals) (π.χ τον λαγό, των λαγών) Πράσινη, Πορτοκαλιά, Κόκκινη κάρτα (βαθμός κατανόησης) 19 19

20 Εργαλεία Διαμορφωτικής Αξιολόγησης Δελτίο/Πίνακας Τ Απόψεις που συμφωνούν με το Πληροφορίες για τον πρωταγωνιστή Α Συνθήκες που επικρατούν στις πολικές ζώνες Επιχειρήματα υπέρ του Στοιχεία από το κείμενο Α Εργασία που έγινε στην ολομέλεια Εργασία ατομική Απόψεις που διαφωνούν με το Πληροφορίες για τον πρωταγωνιστή Β Συνθήκες που επικρατούν στις τροπικές ζώνες Επιχειρήματα κατά του Στοιχεία από το κείμενο Β Παρόμοια εργασία που γίνεται ατομικά Εργασία στην ομάδα

21 Εργαλεία Διαμορφωτικής Αξιολόγησης 21 Εννοιολογικοί χάρτες (π.χ. βέννειο διάγραμμα) π.χ. εντοπισμός κοινών στοιχείων (ομοιοτήτων) και διαφορών μεταξύ δύο κειμένων / τόπων / βιογραφιών / απόψεων / πειραμάτων / φωτογραφιών / γραφικών παραστάσεων / γραφημάτων / έργων τέχνης / χαρτών

22 Εργαλεία Διαμορφωτικής Αξιολόγησης Δελτίο Εξόδου Οποιαδήποτε σύντομη εργασία πριν φύγουν οι μαθητές Σημειώνουν ένα πράγμα που κατάλαβαν καλά και ένα πράγμα για το οποίο δεν είναι σίγουροι ή το οποίο θα επιθυμούσαν να ξαναδουλέψουν στο μάθημα 22 22

23 Εργαλεία Διαμορφωτικής Αξιολόγησης Υπόδυση ρόλων Δεν είναι απλό θέατρο μεταξύ μαθητών (δεν μας ενδιαφέρουν οι υποκριτικές ικανότητες των μαθητών!) Ο/η εκπαιδευτικός επικεντρώνεται σε προκαθορισμένα κριτήρια που σχετίζονται με τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 23 23

24 Εργαλεία Διαμορφωτικής Αξιολόγησης Διαλογικές συζητήσεις (DEBATE) Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και υποστηρίζουν με επιχειρήματα το θέμα που θα τους ανατεθεί (π.χ «Ο πλούτος φέρνει περισσότερη ευτυχία παρά δυστυχία») Χρήση «Βαρόμετρου» / ομάδα μαθητών της τάξης 24 24

25 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

26 .η διαδικασία παροχής πληροφοριών [.] με στόχο τη βελτίωση [..] Pearce (2004) Ανατροφοδότηση

27 Ανατροφοδότηση σε/από. Μαθητές Γονείς Μαθητές Συναδέλφους

28 ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ - ΜΑΘΗΤΕΣ Η ανατροφοδότηση - βελτίωση - Γνωσιολογικό τομέα - Συναισθηματικό τομέα - Μεταγνώση Brookhart, S., 2008

29 Ανατροφοδότηση - Ορισμός Η ανατροφοδότηση = σημαντικό κομμάτι της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Δίνει σημαντικές πληροφορίες τόσο στο μαθητή όσο και στον εκπαιδευτικό για το που βρίσκονται οι μαθητές σε σχέση με τον μαθησιακό στόχο. Brookhart, S., 2008 Ανατροφοδότηση = πιο αποτελεσματική όταν είναι έγκαιρη, σχετική, ουσιώδης και ενθαρρυντική και προσφέρει εισηγήσεις για βελτίωση οι οποίες είναι στις δυνατότητες του/της μαθητή/τριας. Brown, Bull, & Pendlebury, 1997

30 Ανακαλέστε στη μνήμη σας την τελευταία φορά που κάποιος σας έδωσε Ανατροφοδότηση: Πως νιώσατε; Πως αντιδράσατε; Τι θα θέλατε να ήταν διαφορετικό στη συγκεκριμένη περίπτωση; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Ποια στοιχεία την έκαναν αποτελεσματική/αναποτελεσματική; Ανατροφοδότηση.

31 Ανατροφοδότηση Αποτελεσματική Επικοινωνία Αναστοχασμός

32 Βασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικής ανατροφοδότησης Συναισθηματική νοημοσύνη (ελέγχω και αναγνωρίζω τα δικά μου συναισθήματα, αναγνωρίζω και διαχειρίζομαι τα συναισθήματα των άλλων ενσυναίσθηση) Ανάπτυξη Εμπιστοσύνης Εμπιστοσύνη= Αξιοπιστία + Συνέπεια +Οικειότητα*/Προσωπικός προσανατολισμός Οικειότητα = Ενσυναίσθηση + Διαφάνεια (άσκηση υπόδυσης ρόλων)

33 Κανόνες Ανατροφοδότησης «ο μαθητευόμενος προηγείται» «πρώτα τα θετικά» «προτάσεις και όχι κριτική» Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας- Γραφείο Ευρώπης, (2000) Η Προαγωγή της Ψυχικής και Συναισθηματικής Υγείας στο σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

34 Αποτελεσματικοί τρόποι ανατροφοδότησης Λεκτική ανατροφοδότηση Μη λεκτική ανατροφοδότηση

35 Λεκτική ανατροφοδότηση Ευκρίνεια Ανοικτού τύπου ερωτήσεις (πως, γιατί, τι.) Σαφήνεια Συγκεκριμενοποίηση

36 Ανατροφοδότηση - Η δύναμη του λόγου 36 36

37 Μη λεκτική ανατροφοδότηση Οπτική επαφή Χειρονομίες Ενσυναίσθηση

38 Παράδειγμα Περιέγραψε το διάλειμμα στο σχολείο σου «Το διάλειμα έχει πολλή θόρυβο, όλα τα παιδιά κάνουν πολύ φασαρία. Μπορούμε να παίξουμαι διάφορα παιχνίδια. Έχουμε 15 λεπτά να παίξουμε. Η αυλή του σχολείου είναι μεγάλη και έχει πολλούς χόρους για παιχνίδη. Έχει επίσης χώρο για τους δασκάλους. Έτσι είναι το διάλειμα στο σχολείο μου.»

39 Ανατροφοδότηση που δόθηκε. Περιέγραψε το διάλειμμα στο σχολείο σου (διορθωμένο)

40 Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής ανατροφοδότησης Συγκεκριμένη: εστιάζει σε λίγα μόνο στοιχεία κάθε φορά. (Ερώτηση: «Αν αυτός ο μαθητής θα μπορούσε να αλλάξει κάτι την επόμενη φορά ποια αλλαγή θα επέφερε την πιο σημαντική βελτίωση;») Πρακτική: δίνει έμφαση στο τι μπορεί να γίνει διαφορετικά την άλλη φορά αντί να εστιάζει στο τι ήταν λάθος αυτή την φορά Έγκαιρη: άμεση και συχνή ανατροφοδότηση. Με σεβασμό: 1) τεκμηριωμένη θετική ανατροφοδότηση, 2) όχι κριτική (π.χ. «Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς εδώ» (περιγραφικό) αντί του «Δεν είσαι ξεκάθαρος εδώ» (με κριτική διάθεση)) Εύχρηστη: δίνει πληροφορίες στο μαθητή τις οποίες μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

41 Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής ανατροφοδότησης BOOST MODEL B alanced: Εξισορροπούνται τα θετικά με τα αρνητικά σχόλια O bserved: Αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί, περιγράφεται η συμπεριφορά που βλέπω O bjective: Όχι αναφορά στην προσωπικότητα, αλλά στις ακριβείς ενέργειες και στα αποτελέσματα (π.χ Γράφεις πολύ αργά και για αυτό δεν προλαβαίνεις να τελειώσεις τις εργασίες σου, με αποτέλεσμα να μαζεύεται πολλή κατ οίκον εργασία) S pecific: Χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων (π.χ «Μπράβο, γιατί έκοψες τα σχήματα ακριβώς πάνω στις γραμμές τους») T imely: Έγκαιρη, άμεση ανατροφοδότηση Τα 3Ε της ανατροφοδότησης: Ε πεξήγηση: εξηγούμε τι βλέπουμε, τι λάθος έγινε, δίνουμε παραδείγματα Ε πίπτωση: ποιες οι επιπτώσεις στο άτομο, στην ομάδα, στην εργασία Ε νέργειες για το μέλλον: πώς να αποφύγουμε τα λάθη αυτά στο μέλλον, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν

42 Δομικά στοιχεία ανατροφοδότησης Η ανατροφοδότηση θα πρέπει να: βοηθάει τους μαθητές να αναγνωρίζουν το επίπεδο τους σε σχέση με τον μαθησιακό στόχο είναι μέρος της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας παρά της τελικής αξιολόγησης παρέχεται όσο πιο σύντομα γίνεται μετά την πράξη είναι ξεκάθαρη, ειλικρινής, σύντομη και περιεκτική προσαρμοσμένη στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε μαθητή επικεντρώνεται στον στόχο και όχι στον μαθητή (με τον τρόπο αυτό όλοι οι μαθητές παίρνουν το μήνυμα ότι όλοι μπορούν να τα καταφέρουν)

43 Ανατροφοδότηση Χρήση λέξεων και φράσεων που υποθέτουν ότι ο μαθητής είναι ενεργός στη διαδικασία της μάθησης Π.χ. «Έχεις συμπεριλάβει σημαντικές πληροφορίες εδώ. Με ποια κριτήρια αποφάσισες τι να συμπεριλάβεις σε αυτή την παράγραφο;» Χρήση λέξεων και φράσεων που επιβάλλουν τη μάθηση Π.χ. «Η παράγραφος δεν είναι ολοκληρωμένη, λείπουν αρκετές πληροφορίες.» Χρήση ερωτήσεων Π.χ. «Μπορείς να δώσεις περισσότερες πληροφορίες; Τι παιχνίδια μπορεί να παίξει κανείς; Ποιοι χώροι στην αυλή προσφέρονται για παιχνίδι και γιατί;» «Σε ποιο σημείο μπορείς να προσθέσεις αυτές τις πληροφορίες» Μοίρασμα των ανησυχιών Π.χ. «Νομίζεις ότι με την παράγραφο αυτή δίνεις ξεκάθαρες πληροφορίες για το πως περνάει ένα παιδί του σχολείου μας στο διάλειμμα» Προσφορά έτοιμων λύσεων καμία αυτενέργεια από το μαθητή Π.χ. «Θα πρέπει να δώσεις πληροφορίες όπως τα παιχνίδια που παίζετε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τρέξιμο. να αναφέρεις ότι στην αυλή έχουμε γήπεδο για ποδόσφαιρο, τένις, ότι υπάρχει κιόσκι όπου μπορούν τα παιδιά να μαζεύονται και να συζητάνε κ.α.» «Βάλε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα παιχνίδια στην ίδια παράγραφο» Αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι η άποψη του ειδικού και δεν χωράει καμία συζήτηση Π.χ. «Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί περιγραφή του διαλείμματος στο σχολείο μας»

44 Τι να αποφεύγεται Μη ξεκάθαρα σχόλια «Πρόσεξε πως ξεκινάς τις προτάσεις σου» Χρήση γλώσσας με σαρκαστικό περιεχόμενο / ύφος «Έκανες πολλή προσπάθεια να το καταφέρεις αυτό;» Σχόλια που μεταθέτουν τις ευθύνες «Χρειάζεσαι βοήθεια στη γλώσσα» Σχόλια που στέλλουν διφορούμενα μηνύματα «Να συμπεριλάβεις και δικές σου σκέψεις»

45 Δραστηριότητα Σενάρια ανατροφοδότησης στις ομάδες (χρήση εντύπου παρατήρησης)

46 Σύνοψη Αξιολόγηση αναπόσπαστο στοιχείο της μαθησιακής διαδικασίας Άμεση συσχέτιση με την παροχή αποτελεσματικής ανατροφοδότησης Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων (ο λόγος ύπαρξης των σχολείων)

47

Η Διαμορφωτική Αξιολόγηση ως Αναπόσπαστο Στοιχείο της Μαθησιακής Διαδικασίας: Τεχνικές Ενσωμάτωσής της στο Μάθημα

Η Διαμορφωτική Αξιολόγηση ως Αναπόσπαστο Στοιχείο της Μαθησιακής Διαδικασίας: Τεχνικές Ενσωμάτωσής της στο Μάθημα Η Διαμορφωτική Αξιολόγηση ως Αναπόσπαστο Στοιχείο της Μαθησιακής Διαδικασίας: Τεχνικές Ενσωμάτωσής της στο Μάθημα Αξιολόγηση Μαθητή: Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές Χριστίνα Σταύρου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικοί στόχοι και αξιολόγηση Αρχική, Τελική και Διαμορφωτική Αξιολόγηση. Χριστίνα Σταύρου (Λειτουργός Π.Ι.) Δρ Λεύκιος Νεοφύτου (Λειτουργός Π.Ι.

Διδακτικοί στόχοι και αξιολόγηση Αρχική, Τελική και Διαμορφωτική Αξιολόγηση. Χριστίνα Σταύρου (Λειτουργός Π.Ι.) Δρ Λεύκιος Νεοφύτου (Λειτουργός Π.Ι. Διδακτικοί στόχοι και αξιολόγηση Αρχική, Τελική και Διαμορφωτική Αξιολόγηση Χριστίνα Σταύρου (Λειτουργός Π.Ι.) Δρ Λεύκιος Νεοφύτου (Λειτουργός Π.Ι.) Πάφος, 11 Οκτωβρίου 2012 ΝΕΕΣ ΕΜΦΑΣΕΙΣ (ΝΑΠ) Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας»

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την διδασκαλία της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» Επιμέλεια Εργασίας: Χαρκιολάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Περιεχόμενα Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ...5 2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...11 2.1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...13 2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Κοτσώνια Ευδοκία 955655 Κυριάκου Θεοδοσία 974923 Τσιάτσιου Ιωάννης 885175

Μέθοδοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Κοτσώνια Ευδοκία 955655 Κυριάκου Θεοδοσία 974923 Τσιάτσιου Ιωάννης 885175 Μέθοδοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κοτσώνια Ευδοκία 955655 Κυριάκου Θεοδοσία 974923 Τσιάτσιου Ιωάννης 885175 Εαρινό Εξάμηνο 2012 ΕΠΑ488 Μανώλη Κωνσταντίνος 1 P a g e Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ Πρόλογος..

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΑΘΗΝΑ 2011 Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία - Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 2014 1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Βορεάδου Κατερίνα, Ομάδα Εκπαίδευσης Μουσείου Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών. Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μικρών παιδιών Έφη Γουργιώτου Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Το ενδιαφέρον για αξιολόγηση Ξεκινά από: %τους σχεδιαστές των αναλυτικών προγραμμάτων % τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Τομέας Ψυχολογίας Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (ΚΕΑΕΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ Δ.Α.Θ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ Δ.Α.Θ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα