ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Σελ.1/12

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στο έργο αγροτικής οδοποιίας της Τοπικής Κοινότητας (Τ.Κ.) Ριζωμάτων, του Δήμου Βέροιας, Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ημαθίας. Το ανωτέρω έργο συνίσταται στη βελτίωση των γεωμετρικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών υφιστάμενης αγροτικής οδού, συνολικού μήκους 2.035m. Επίσης, η μελέτη πραγματεύεται τα απαιτούμενα έργα σήμανσης ασφάλειας, καθώς και τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Το παρόν τεύχος συνοδεύει και είναι σε αντιστοιχία με την πλήρη σειρά σχεδίων (Οριζοντιογραφία, Μηκοτομή, Διάγραμμα Επικλίσεων, Διατομές, Τυπικές Διατομές, Διάγραμμα Σήμανσης Ασφάλειας, Τυπικά Σχέδια Τεχνικών Έργων) που αφορούν στο σχεδιασμό της οδού. 2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Η περιοχή του έργου χωροθετείται στην Τ.Κ. Ριζωμάτων της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Κ.) Μακεδονίδος, Π.Ε. Ημαθίας και εντοπίζεται 3km βορειοανατολικά των Ριζωμάτων και ευρύτερα στην περιοχή μεταξύ του ποταμού Αλιάκμονα και των Πιερίων Όρεων, που διαμορφώνουν αντίστοιχα το ορεινό δυτικό και νότιο τμήμα του Νομού Ημαθίας. Ο Δήμος Βέροιας έχει συνολικό πληθυσμό μόνιμους κατοίκους (απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011), καταλαμβάνει έκταση περίπου στρέμματα. Η Δ.Ε. Μακεδονίδος στην οποία ανήκει το υπό μελέτη έργο, έχει πληθυσμό μόνιμους κατοίκους (απογραφή 2011). Τα Ριζώματα έχουν υψόμετρο περίπου 600 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Η οικονομική ανάπτυξη της Δ.Ε. Μακεδονίδος στηρίχτηκε στον γεωργικό και κτηνοτροφικό χαρακτήρα της περιοχής, που διατηρεί έως σήμερα. Η υπό μελέτη περιοχή περιλαμβάνει πεδινά έως λοφώδη εδάφη, που χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες. Στην Τ.Κ. Ριζωμάτων κύρια καλλιέργεια αποτελεί η καλλιέργεια των κηπευτικών. Στη συνέχεια δίνεται απόσπασμα φύλλων χάρτη της Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:50.000, με την ευρύτερη περιοχή του έργου, όπου εμφαίνεται η υπό μελέτη οδός. Σελ.2/12

3 Σχήμα 1: Απόσπασμα φύλλων χάρτη της Γ.Υ.Σ., φύλλα "Κολινδρός" και "Βελβεντός", κλίμακας 1:50.000, όπου με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η υπό μελέτη οδός, (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). Το παρόν έργο συνίσταται στη βελτίωση των δομικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών και γενικά των κυκλοφοριακών συνθηκών της υφιστάμενης οδού, η οποία άρχεται από την Επαρχιακή Οδό Ριζωμάτων-Βέροιας στην περιοχή «Λιβάδια» διασχίζει την αγροκτηματική περιοχή της Τ.Κ. Ριζωμάτων και περατώνεται μετά από 2,04km. Το χωμάτινο οδόστρωμά της υπό μελέτη οδού έχει υποστεί φθορές και ανωμαλίες, σε αρκετά σημεία, το κατάστρωμά έχει υποστεί εκτεταμένες αποκολλήσεις και καθιζήσεις (δημιουργία χανδάκων σημαντικού βάθους, λόγω ανεπαρκούς υδραυλικής αντιμετώπισης και χαμηλών σημείων στη μηκοτομή), που το καθιστούν σε μεγάλο τμήμα δύσβατο, ενώ το πλάτος του οδοστρώματος είναι στενό (ιδίως για ασφαλή κυκλοφορία των μεγαλύτερων οχημάτων μεταφοράς) και μεταβαλλόμενο κατά τμήματα. Επίσης, λόγω των ανωτέρω και της μη ορθής μόρφωσης των επικλίσεων σε περιόδους βροχοπτώσεων, τα όμβρια δεν απομακρύνονται πλήρως και γενικότερα σε περιόδους άσχημων καιρικών συνθηκών, δυσχεραίνεται κατά πολύ η διάβαση. Συνεπώς, οι ανάγκες ομαλής και άνετης μετακίνησης στην περιοχή καθιστούν αναγκαία τη βελτίωση του υπό μελέτη οδικού τμήματος. Η θέση του στην ευρύτερη περιοχή, εμφαίνεται στο σχέδιο «Γενική Οριζοντιογραφία» (Αρ. Σχ. 1). 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Οδός πρόκειται να εξυπηρετήσει τη λειτουργία της σύνδεσης αγροτικών εκτάσεων με τοπικά διαμερίσματα και τμήματα αυτών, εξυπηρετώντας παράλληλα την προσπέλαση στα παρακείμενα αγροκτήματα και τις συμβαλλόμενες οδούς και ανήκει ως προς τα Σελ.3/12

4 λειτουργικά χαρακτηριστικά τους και σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε. ΛΚΟΔ) στην ομάδα Α Οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου, με βασική προτεραιότητα τη σύνδεση ευρύτερων περιοχών και με περιορισμούς στην εξυπηρέτηση στις παρόδιες ιδιοκτησίες. Επιπλέον, κατατάσσονται στην κατηγορία ΑV Οδική σύνδεση μικρής σημασίας οικοπέδων και εκτάσεων με τοπικά ή κοινοτικά διαμερίσματα και τμήματα αυτών / Υπεραστικές, αγροτικές, αστικές, τοπικές οδοί Δευτερεύουσες Αγροτικές Οδοί. 4. ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 5.1. ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΩΝ Τα έργα βελτίωσης αφορούν στη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών (οριζοντιογραφία και μηκοτομή) και των συνθηκών καταστρώματός της οδού. Θα γίνει στα όρια επέμβασης εκρίζωση και απομάκρυνση των χαλαρών εδαφών και της έντονης βλάστησης παραπλεύρως του οδοστρώματος. Το υφιστάμενο στενό χωμάτινο οδόστρωμα θα αντικατασταθεί με ασφαλτικό τάπητα σε πλάτος κυκλοφορίας 5m εδραζόμενο σε στρώσεις θραυστού υλικού (υπόβασης και βάσεων), σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές (Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές). Λόγω ότι το οδόστρωμα εμφανίζει σε διάφορες θέσεις έντονες φθορές, ζυμώσεις και αυλακώσεις, ιδιαίτερα σε θέσεις χαμηλών σημείων και μεγάλων κατά μήκος κλίσεων, προτείνεται στις θέσεις αυτές και όπου προβλέπεται από τη μελέτη να κατασκευαστεί επίχωμα, η εκσκαφήαπομάκρυνση ακατάλληλου εδαφικού υλικού σε βάθος 50cm σε όλο το μήκος της διατομής. Επιπλέον, προτείνεται σε όλο το μήκος της οδού να εφαρμοστεί στρώση έδρασης της οδοστρωσίας πάχους 20cm από επίλεκτα θραυστά υλικά Ε4. Για την προστασία της οδοστρωσίας από φθορές ή διάβρωση προτείνονται κατάλληλες πλευρικές κατασκευές, οι οποίες θα έχουν επαρκές πλάτος για την τοποθέτηση όπου προβλέπεται, των παθητικών διατάξεων ασφαλείας. Τέλος, για την αντιπλημμυρική προστασία των οδών προτείνεται η κατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων (εγκάρσιων ή διαμήκων). Οριζοντιογραφικά, δεδομένων των παρόδιων ιδιοκτησιών (αγροτοκαλλιέργειες) παρακείμενα της οδού, η χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη, γίνονται ωστόσο βελτιώσεις που συνεισφέρουν στη σχεδιαστική αρμονία και γεωμετρία. Ομοίως, μηκοτομικά ομαλοποιείται η χάραξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό και τηρούνται ως επί τω πλείστον οι προδιαγραφές για τα στοιχεία χάραξης ανάλογα με την κατηγορία της οδού. Η μηκοτομή λαμβάνει υπόψη τη βέλτιστη προσαρμογή στις θέσεις δευτερευόντων οδικών συμβολών, αλλά και όπου υφίσταται πρόσβαση σε ιδιοκτησίες. Στόχος της νέας χάραξης είναι η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης (όπως εντοπισμός προβληματικών χαμηλών σημείων, Σελ.4/12

5 πολύ απότομες κλίσεις, ανεπαρκείς επικλίσεις κ.α.), στο πλαίσιο που δύναται να γίνουν επεμβάσεις και το οποίο ορίζεται κυρίως από το χαρακτήρα της περιοχή (περιοχή αγροκτήματος Τ.Κ. Ριζωμάτων). Οι ακτίνες καμπυλότητας έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να βελτιώνεται η υφιστάμενη κατάσταση προς την πλευρά της ασφάλειας, τηρώντας όπου υπάρχει η δυνατότητα τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε. Χ) για την κατηγορία της οδού (R min =80m). Στις συμβολές και προσβάσεις των ιδιοκτησιών δε μελετάται η χάραξή τους, ωστόσο, ο χαρακτήρας του έργου προϋποθέτει τη βέλτιστη συναρμογή τους με την υπό μελέτη οδό, ως εκ τούτου, προβλέπεται η διαμόρφωση της επιφάνειάς τους (εκσκαφή ακατάλληλου οδοστρώματος και επίχωση έως τη στάθμη της μηκοτομής της κύριας οδού), καθώς και η διάστρωση υπόβασης και βάσης σε μία ή δύο στρώσεις. Τα στοιχεία χάραξης δίνονται στο συνημμένο Παράρτημα. Κατά την κατασκευή του έργου θα γίνει εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες σε ποσοστό 90% και σε βραχώδες σε ποσοστό 10%. Οι εκσκαφές θα ανέρχονται στο σύνολο τους σε 6.144,00 κυβικά μέτρα, εκ των οποίων μέρος θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των επιχωμάτων, τα οποία ανέρχονται σε 3.302,00 κυβικά μέτρα ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Η χάραξη της οδού θα κινηθεί με γεωμετρικές βελτιώσεις πάνω στην υφιστάμενη και η τυπική διατομή επιλέχθηκε να έχει σταθερό ημιπλάτος 2,5m με διαπλάτυνση (μονομερώς ή αμφίπλευρα) στις καμπύλες (αύξηση πλάτους έως 6m) και στένωση, όπου προβλέπεται στη μελέτη. Θα εφαρμοστεί, στις θέσεις όπου απαιτείται η τοποθέτηση στηθαίου, μη σταθεροποιημένο έρεισμα πλάτους 0,50m. Επίσης, προβλέπεται να εφαρμοστεί τάφρος ορύγματος βάθους από την κατώτερη στρώση οδοστρωσίας 30cm, όταν πρόκειται να κατασκευαστεί ως τραπεζοειδής επενδεδυμένη και 50cm όταν πρόκειται να κατασκευαστεί ως τριγωνική ανεπένδυτη. Ειδικότερα, θα είναι επενδεδυμένη σε θέσεις μεγάλης κατά μήκος κλίσεως και καθιζήσεως του οδοστρώματος, αλλά και σε θέσεις υφιστάμενων αυλακιών, τα οποία υπολειτουργούν λόγω κατάκλισής τους από φυτικές γαίες. Γενικά, η επιλεγόμενη διατομή εντάσσεται στο προβλεπόμενο εύρος καταστρώματος κυκλοφορίας για την κατασκευή αγροτικών οδών (4,00 6,00m). Η τυπική διατομή έχει τις εξής στρώσεις: Υπόβαση οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, σύμφωνα με τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ ), σε μία (1) στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,10m. Σελ.5/12

6 Βάση οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, σύμφωνα με τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ ), σε δύο (2) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,10m έκαστη. Ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα ή γαλάκτωμα εμποτισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ ). Εφαρμόζεται μεταξύ των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών υλικών. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ ), σε μία (1) στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,05m. Στο τμήμα της οδού από τη Χ.Θ (km+m) έως τη Χ.Θ (km+m), ένεκα των τεχνικών έργων στο ύψος του υφιστάμενου ταμιευτήρα και των φαινομένων εδαφικής διάβρωσης που παρατηρούνται, προτείνονται έργα ασφαλούς πρόσβασης στη θέση κατασκευής του νέου τεχνικού, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη ιρλανδική διάβαση. Συγκεκριμένα, προτείνεται η τμηματική ανύψωση της ερυθράς στη θέση συμβολής με το ρέμα, η εφαρμογή παράλληλα στον υπερχειλιστή, τοιχίου αντιστήριξης, συνολικού ύψους βάσης-στέψης 2,6m (καθαρό μέγιστο ύψος 1,7m) σε μήκος εφαρμογής 25m [από Χ.Θ (km+m) έως Χ.Θ (km+m)] και τέλος, η κατασκευή του ως άνω τμήματος των 220m του νέου οδοστρώματος κυκλοφορίας από σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένου με πλέγμα Τ377. Έτσι, βελτιώνεται η μηκοτομή (ανασφαλής μεγάλη κλίση μηκοτομής >11% σε κοίλη καμπύλη μικρής ακτίνας), αυξάνεται η πρόσφυση των οχημάτων και εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη μετάβαση από και προς τη θέση του νέου τεχνικού. Όπου εφαρμόζεται έρεισμα, αυτό θα είναι από θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα με τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ ), συμπυκνωμένου πάχους 0,05m και πλάτους 0,50m. Η κλίση των πρανών έχει επιλεγεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η ευστάθεια της οδού, καθώς και η βέλτιστη προσαρμογή αυτής στο τοπίο. Επιπλέον, στο πλάτος του εύρους κατάληψης της οδού, πλην της περιοχής του υφιστάμενου χωματόδρομου, πρόκειται να αφαιρεθούν τα επιφανειακά χαλαρά εδάφη (φυτικές γαίες κλπ) σε βάθος εκσκαφής 50cm και επί του οδοστρώματος σε θέσεις ακατάλληλου υλικού ανώτερης εδαφικής στρώσης. Όπως αναφέρθηκε, στα σημεία όπου στο υπό μελέτη οδικό τμήμα συμβάλλουν υφιστάμενοι χωματόδρομοι και διαμορφωμένες είσοδοι και προσβάσεις, το σύνολο των οποίων δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης, αλλά προβλέπονται, μερικώς εφαρμοζόμενες ή στο σύνολο τους, εργασίες εκσκαφών και επιχώσεων, καθώς και Σελ.6/12

7 διάστρωσης οδοστρωσιών. Ανάλογα με την περίσταση, πριν τη διάστρωση των στρώσεων οδοστρωσίας θα γίνεται είτε ανύψωση των συμβαλλόντων οδών με διάστρωση συμπυκνωμένου υλικού επίχωσης (θα ληφθεί από προϊόντα εκσκαφών επί του έργου) είτε εκσκαφή αυτών στην περιοχή συμβολής. Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά η μικτή τυπική διατομή που εφαρμόζεται στην οδό. Η αναλυτική μορφή των τυπικών διατομών παρουσιάζεται στο σχέδιο «Τυπικές Διατομές Οδών» (Αρ. Σχ. 6), ενώ το σύνολο των διατομών διακρίνεται στο σχέδιο με θέμα «Διατομές Οδών», (Αρ. Σχ. 5) και τα στοιχεία των πασσάλων τους στο συνημμένο Παράρτημα. Σχήμα 3: Τυπική διατομή Οδών (ασφαλτόστρωση σε συνολικό πλάτος κυκλοφορίας 5m) ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ Η κατάλληλη μόρφωση των επικλίσεων της υπό μελέτη οδού εξασφαλίζει αφενός την ομαλή πορεία των οχημάτων εντός των καμπυλών και τη μετάβασή τους μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της οδού (ευθυγραμμιών καμπυλών) και αφετέρου, την ικανοποιητική αποχέτευση του οδοστρώματος. Για το υπό μελέτη οδικό τμήμα, προτείνεται αμφικλινές κατάστρωμα με κατά πλάτος κλίση (επίκλιση) q = 2,5%, αποσκοπώντας στην ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων από την επιφάνεια της οδού, κυρίως στην ευθυγραμμία. Η επίκλιση στα καμπύλα τμήματα διαμορφώνεται με κατεύθυνση προς το εσωτερικό των καμπυλών για λόγους δυναμικής της κίνησης. Στην παρούσα μελέτη, η ανάγκη προσαρμογής των οδών στην υφιστάμενη κατάσταση επέβαλλε την εφαρμογή τιμής μέγιστης επίκλισης 5% στις περισσότερες καμπύλες συναρμογής. Για την καλύτερη προσαρμογή στο τοπίο και στις συνθήκες που καθορίζουν το σχεδιασμό της χάραξης, η επίκλιση στα καμπύλα τμήματα είναι δυνατόν να μεταβάλλεται. Η σχετική θέση του άξονα και των οριογραμμών της οδού, και τα στοιχεία μεταβολής των επικλίσεων διακρίνονται Σελ.7/12

8 στο σχέδιο με θέμα «Διάγραμμα Επικλίσεων Οδού» (Αρ. Σχ. 4), καθώς στο συνημμένο Παράρτημα ΣΗΜΑΝΣΗ Η σήμανση ενός οδικού τμήματος ή δικτύου καθορίζει ένα σύστημα μετάδοσης κωδικοποιημένων μηνυμάτων προς τους οδηγούς, αλλά και τους λοιπούς χρήστες της οδού με σκοπό: 1. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ώστε να διευκολύνεται η κίνηση πεζών και οχημάτων, εύρυθμα και ομαλά. 2. Την αναγγελία κινδύνων, ώστε να βελτιώνεται η οδική ασφάλεια. 3. Την παροχή πληροφοριών σε όλους τους χρήστες της οδού, ώστε να ενημερώνονται άμεσα και έγκυρα σχετικά με τις ιδιαίτερες συνθήκες στην οδό και το περιβάλλον της. Η σήμανση διακρίνεται σε οριζόντια και κατακόρυφη. Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει το σύνολο των διαγραμμίσεων στο κατάστρωμα των οδών. Η κατακόρυφη σήμανση περιλαμβάνει κάθε είδους κωδικοποιημένων μηνυμάτων που αναγράφονται σε ειδικές πινακίδες, οι οποίες τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις στην οδό. Στο σύνολό της βασίζεται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ., Ν. 2696/99), όπως αναθεωρήθηκε από την Επιτροπή Αναθεώρησης του Κ.Ο.Κ., που συστάθηκε σύμφωνα με την απόφαση: 75351/804/ Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Φ.Ε.Κ. 715Β ), όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 83719/1035/4.11/1996 (Φ.Ε.Κ. 1025Β ) και 88221/1216/ (Φ.Ε.Κ. 1090Β ), σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 9 του Ν. 2366/1995 (Φ.Ε.Κ. 256Α ) και τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3542/2007 (Φ.Ε.Κ 50/Α / ). Η κατασκευαστική διαμόρφωση ακολουθεί τα πρότυπα κατασκευαστικά σχέδια των πινακίδων του Κ.Ο.Κ. (πρώην ΥΔΕ). Η σήμανση διακρίνεται σε οριζόντια και κατακόρυφη, όπως παρουσιάζεται παρακάτω ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει το σύνολο των διαγραμμίσεων που είναι γραμμές, σύμβολα και γραπτά μηνύματα, τα οποία τοποθετούνται με κατάλληλα χρώματα στο κατάστρωμα της οδού. Η αποδοτικότητα της οριζόντιας σήμανσης εξαρτάται από την ορθή σχεδίαση, ώστε να είναι σαφής και ευκρινής και είναι μόνιμη λευκού χρώματος. Σημειώνεται ότι στο παραδοτέο σχέδιο σήμανσης-ασφάλειας της μελέτης συμπεριλαμβάνεται η διαγράμμιση με συνεχή στενή γραμμή πάχους 0,12m, λευκού Σελ.8/12

9 χρώματος, για το σαφή διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας (βλ. πιν. 1), η οποία θα υλοποιηθεί σε δεύτερη φάση υπ ευθύνη του Δήμου. Πίνακας 1: Στοιχεία οριζόντιας σήμανσης. Είδος Συνεχής Στενή (Σ) Γραμμή Διαστάσεις Πάχος (m) 0,12 Λευκό Χρώμα Ένδειξη Οριοθέτηση πλάτους λωρίδων κυκλοφορίας ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Η κατακόρυφη σήμανση περιλαμβάνει κάθε είδος κωδικοποιημένων μηνυμάτων που αναγράφονται σε ειδικές πινακίδες, οι οποίες τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις στην οδό. Η αποδοτικότητά της εξαρτάται από το είδος του κωδικοποιημένου μηνύματος, το μέγεθος, την ποιότητα, τη θέση της πινακίδας και την απόσταση τοποθέτησης αυτής από το σημείο αναφοράς του μηνύματος. Στην παρούσα μελέτη, εντοπίσθηκαν οι βέλτιστες θέσεις τοποθέτησης και καθορίστηκε το περιεχόμενο των πινακίδων καθοδήγησης. Η προτεινόμενη κατακόρυφη σήμανση περιλαμβάνει τις κατάλληλες ρυθμιστικές πινακίδες (STOP, όρια ταχύτητας) και πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (επικίνδυνης ανωφέρειαςκατωφέρειας, στένωσης του οδοστρώματος κτλ). Επίσης, συμπληρώνεται από τυποποιημένες πληροφοριακές πινακίδες κατευθύνσεων. Τέλος, οι προτεινόμενες πινακίδες είναι απλής όψεως, πλήρως ανακλαστικές και μεσαίου μεγέθους. Στη μελέτη εφαρμόζεται κατακόρυφη σήμανση, όπως δίνεται στον παρακάτω πίνακα 2. Σελ.9/12

10 Πληροφοριακές Κατεύθυνση Ορθογωνική (με βέλος) Ρύθμισης κυκλοφορίας Απαγόρευση ή Περιορισμός Κυκλική Προτεραιότητα Οκταγωνική Αναγγελίας κινδύνου Επισήμανση επικίνδυνων θέσεων Τριγωνική ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Πίνακας 2: Στοιχεία κατακόρυφης σήμανσης. Κ-1α Επικίνδυνη αριστερή στροφή Κ-1δ Επικίνδυνη δεξιά στροφή Κ-2α Κ-2δ Κ-3 Κ-4 Κ-6δ Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές - η πρώτη από αριστερά Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές - η πρώτη από δεξιά Επικίνδυνη κατωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα) Επικίνδυνη ανωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα) Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στη δεξιά πλευρά α = 0,90m Ρ-2 Υποχρεωτική διακοπή πορείας (STOP) Περιγεγραμμένος κύκλος d = 0,90m Ρ-32 Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό km/hr d = 0,65m Π-8α Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους 0,4mx1,50m Η αναλυτική θέση εφαρμογής της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης απεικονίζεται στο σχέδιο με θέμα «Διάγραμμα Σήμανσης Ασφάλειας» (Αρ. Σχ. 8). Σελ.10/12

11 5.5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Επίσης σημαντική είναι η εφαρμογή στοιχείων ασφάλειας λαμβάνοντας υπόψη τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της οδού. Στην παρούσα μελέτη, τοποθετείται με έμπηξη μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ , ικανότητας συγκράτησης Ν2, σφοδρότητας πρόσκρουσης Α και λειτουργικού πλάτους W5( 1,7m). Το στηθαίο εφαρμόζεται στην οδό σε θέσεις μειωμένης ασφάλειας, όπως θέσεις επιχώματος και πτερυγότοιχων. Σχήμα 4: Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο ασφαλείας (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). Οι θέσεις εφαρμογής του στηθαίου, όπως προτείνονται στο σύνολό τους, εμφαίνονται στο σχέδιο με τίτλο «Διάγραμμα Σήμανσης Ασφάλειας» (Αρ. Σχ. 8). Η εφαρμογή των στοιχείων ασφαλείας, θα υλοποιηθεί οριστικά σε δεύτερη φάση υπ ευθύνη του Δήμου ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Για την ολοκληρωμένη και ασφαλή λειτουργία του υπό μελέτη οδικού τμήματος απαιτείται η απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων από το κατάστρωμά του με την κατασκευή τεχνικών έργων, που διασφαλίζουν την αντιπλημμυρική προστασία του έργου. Συνολικά, ορίζεται η κατασκευή εγκάρσιων και διαμήκων τεχνικών. Τα μικρά τεχνικά αποφόρτισης των πλευρικών κατασκευών ή συνέχειας της επενδεδυμένης τάφρου σε θέσεις συμβαλλόμενων οδών θα είναι τσιμεντοσωλήνες Ø300 και Ø400. Θα κατασκευαστεί επίσης ένας κιβωτοειδής οχετός Ο1 ύψους 2m και ανοίγματος 3m (3x2), σύμφωνα με τα πρότυπα κατασκευαστικά σχέδια της Εγνατίας Οδού στο ύψος του φράγματος του υφιστάμενου ταμιευτήρα (περί τη Χ.Θ ) στη θέση της διαμορφωμένης μισγάγγειας (σ αυτήν απορρέουν τα όμβρια του τεχνικού υπερχείλισης). Ανά θέσεις παρατηρούνται σε κοντινή απόσταση από το υφιστάμενο οδόστρωμα υδροληψίες του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου και απαιτείται η ορθή μετακίνηση του δικτύου με στόχο την εξασφάλιση της μέχρι σήμερα λειτουργίας του. Σελ.11/12

12 5.5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η προμέτρηση της μελέτης αφορά στα έργα οδοποιίας και περιλαμβάνει την αναλυτική προμέτρηση των συνολικών υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την περαίωση του παρόντος έργου. Η προμέτρηση διακρίνεται κατά τα ακόλουθα: Ομάδα Α: Χωματουργικά Ομάδα Β: Τεχνικά έργα Ομάδα Γ: Οδοστρωσία Ομάδα Δ: Ασφαλτικά Ομάδα Ε: Σήμανση Ασφάλεια Οι εργασίες τιμολογούνται σύμφωνα με τα Ενιαία Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την Απόφαση με Αρ. Πρωτ. Δ11γ/0/9/7 (ΦΕΚ 363/Α/ ) με θέμα «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών», του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και συμπληρώθηκαν με την Απόφαση Δ11γ/ο/14/62/2013 με θέμα «Προσθήκη Συμπλήρωση Άρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας». -Συντάχθηκε- ΠΑΡ.ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε Σελ.12/12

ΕΡΓΟ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α

ΕΡΓΟ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ/ Τ.Κ.63200 ΕΡΓΟ: «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΜΕΧΥΤΑ 2 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προμελέτη Χάραξης Τμήματος Οδού Γόννων Καλλιπεύκης»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προμελέτη Χάραξης Τμήματος Οδού Γόννων Καλλιπεύκης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Χάραξης Τμήματος Οδού Γόννων Καλλιπεύκης» Επιβλέποντες : Ηλιού Νικόλαος, Καθηγητής Καλιαμπέτσος Γεώργιος, Επιστημονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ... - 3-1.1 Γενικά στοιχεία... - 3-1.2 Ομάδα μελέτης... - 6 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ... - 7-2.1 Γεωγραφική θέση Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 2 : Διατομές (ΟΜΟΕ - Δ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε ΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.... 2 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ... 2 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 1.3.1 Θέση του έργου - Εξυπηρετούμενη περιοχή... 2 1.3.2 Στάθμες εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑ 2002 Με την υπ αριθμ. Δ3/Ο/ 12/124-Ω / 4-12-2001 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συγκροτήθηκε επιτροπή για την επεξεργασία του ειδικού θέματος: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.4)» 14.268.000,00 (µε ΦΠΑ) Αύγουστος 2013 K:\A6033-6034\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ ΟΔΟ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ ΟΔΟ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ ΟΔΟ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 4 : Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) Μελέτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ» ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: ΙΩΑΝ. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1 2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...2-4 2.2.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νήσων Σίφνου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Σαντορίνης και Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων» ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 1.1.1 Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει:

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 1.1.1 Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει: Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-1 1 Ζ - 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση όλων των κατηγοριών, κατά μήκος του υπό εξέταση οδικού άξονα καθώς και εκείνη των συμβαλλουσών με αυτών οδών, στο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΤΡΙΚΟΡΥΝΘΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΤΡΙΚΟΡΥΝΘΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Γραφείο Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων Ι.Μάρης Νηρέως 10, Παλαιό Φάληρο 17 561, τηλ: (210) - 9854850/1, φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΕΩΣ & ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 95.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23

Διαβάστε περισσότερα