Ασφάλεια πρατηρίων καυσίμων Νομοθεσία και Πρακτικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια πρατηρίων καυσίμων Νομοθεσία και Πρακτικές"

Transcript

1 Ασφάλεια πρατηρίων καυσίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Πρακτικές Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Πρακτικές Υστερήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας και πρακτικής Προτάσεις προσαρμογής

2 Κύρια θέματα παρουσίασης ΑΤΕΧ Υπόγεια Σύστημα παραλαβής καυσίμων Ανάκτηση ατμών stage II Ασφαλής λειτουργία και εργασία Ασφάλεια κατασκευής Πιστοποιήσεις

3 Ασφάλεια.ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν στα πρατήρια Φωτιά Έκρηξη Ηλεκτροπληξία Πτώσεις Τροχαία ατυχήματα Σεισμοί θεομηνίες

4 Νομοθεσία ΑΤΕΧ - 1 EU directives : 94/9/EC : Αφορά Εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες 1999/92/EC : Αφορά Ασφάλεια εργαζομένων σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες Π : 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α/ ) Ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης εκεμβρίου 1999 και E.E.L 23/57/ ΚΥΑ Β 17081/2964/1996. Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός και κάθε είδους Συσκευές πρέπει να επιλέγονται και να έχουν έγγραφο προστασίας από εκρήξεις. Χρόνος προσαρμογής για εγκαταστάσεις: - νέες : 30/6/2003, υφιστάμενες : 30/6/2006

5 Νομοθεσία ΑΤΕΧ - 2 Τι απαιτείται : Έγγραφα προστασίας από έκρηξη (EPD) : (Εντόπιση κινδύνων, εκτίμηση συνεπειών, καθορισμός μέτρων, άδειες εργασίας, αντιστατικές στολές, εκπαίδευση, κλπ) Κατάταξη επικίνδυνων χώρων (ζώνη 0, 1, 2) Προειδοποιητική σήμανση χώρων ΕΧ

6 Νομοθεσία ΑΤΕΧ Ο Βαθμός προσαρμογής στην Ελλάδα μέχρι σήμερα εκτιμάται σχεδόν μηδενικός. - Mόνο οι εισαγόμενες από Ευρώπη και HΠΑ τα τελευταία χρόνια αντλίες είναι πιστοποιημένες κατά ΑΤΕΧ. - Πηγές σπινθήρα (ψυγεία, Α/C, πλυστικές, προβολείς, κλπ) υπάρχουν δίπλα σε πηγές ατμών. Προτάσεις : - Εφαρμογή από Νομαρχίες της νομοθεσίας περί Επιθεωρήσεων και Ηλεκτρολογικών Ελέγχων (ΥΑ24841/1144/01) - Πραγματοποίηση ελέγχων ύπαρξης «Σχεδίου Προστασίας από Έκρηξη» - Απαγόρευση εισαγωγών αντλιών χωρίς πιστοποίηση ΑΤΕΧ

7 Υπόγεια σε πρατήρια - 1 εν υπάρχει κοινή Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε άλλες χώρες απαγορεύονται, σε άλλες επιτρέπονται και σε άλλες (Ελβετία) επιβάλλονται σαν καταφύγια πολέμου. Η πρακτική των Εταιριών συντείνει στο να τα αποφεύγουν, λόγω σοβαρών θανατηφόρων ατυχημάτων που έγιναν. Όταν υπάρχουν υπόγεια εγκαθίστανται συστήματα που : - ανιχνεύουν ατμούς και αυτόματα ενεργοποιούν : - συναγερμό - σύστημα shutt-off και - σύστημα εξαερισμού Τα μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις στα υπόγεια πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου και πιστοποιημένες

8 Υπόγεια σε πρατήρια - 2 Προτάσεις : Η ελληνική νομοθεσία πρέπει να προβλέπει μέτρα προστασίας από εκρήξεις σε όσα πρατήρια υπάρχουν ή ιδρυθούν στο εξής : Tην εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικού μίγματος ατμών (gas detectors) με δυνατότητα συναγερμού. Την εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διακοπής ρεύματος σε περίπτωση ανίχνευσης εκρηκτικού μίγματος Την απαγόρευση εγκατάστασης οποιασδήποτε συσκευής μπορείνα προκαλέσει σπινθήρα Την κατασκευή αντιεκρηκτικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Την εγκατάσταση αντιεκρηκτικού συστήματος αερισμού σε υπόγεια που δεν έχουν δυνατότητα φυσικού αερισμού

9 Σύστημα παραλαβής καυσίμων - 1 Σύμφωνα με τον ΙΡ και την πρακτική των εταιριών η εκφόρτωση του βυτιοφόρου πρέπει να γίνεται σε σημείο του πρατηρίου που να επιτρέπει την : - απομόνωση του χώρου για ασφαλή εκφόρτωση και την - ασφαλή απομάκρυνση του β/φ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Απομακρυσμένο φρεάτιο πλήρωσης (Offset filling): Προσφέρει λύση στα παραπάνω προβλήματα - σε κάποιες χώρες (SP,PO) επιβάλλεται - σε άλλες ενθαρρύνεται (UΚ). - σε κάποιες (GE,NL) επιβάλλεται οι σωληνώσεις πλήρωσης να είναι διπλού τοιχώματος Προτάσεις : - Η καταλληλότητα του χώρου εκφόρτωσης πρέπει να ελέγχεται κατά την αδειοδότηση - Το offset filling να ενθαρρύνεται σε νέα ή κατά την εκτέλεση σημαντικών εργασιών σε υφιστάμενα πρατήρια

10 Σύστημα παραλαβής καυσίμων - 2 Φρεάτιο απομακρυσμένης πλήρωσης (Οff-set filling)

11 Ανάκτηση ατμών stage II - 1 Κίνδυνοι από ατμούς βενζίνης: 1. ημιουργία μαζί με το οξυγόνο όζοντος «εδάφους» - καταστροφή πανίδας 2. Εισπνοή ατμών από προσωπικό, πελάτες, διερχόμενους - βενζόλιο 3. ημιουργία εκρήξιμης ατμόσφαιρας κοντά στο ρεζερβουάρ ανάφλεξη

12 Ανάκτηση ατμών Stage II - 2 Οξυγόνο φωτιά ατμοί καυσίμου σπινθήρας

13 Ανάκτηση ατμών stage II - 3 Gasoline Fumes 3.wmv Video 1 : Ατμοί εξερχόμενοι κατά την πλήρωση οχήματος Video 2 : Φωτιά κατά την πλήρωση οχήματος

14 Ανάκτηση ατμών stage II - 4 Οι ατμοί από το ρεζερβουάρ επιστρέφουν στην αντλία και από εκεί στην δεξαμενή

15 Ανάκτηση ατμών stage II - 5 Ολοκληρωμένο σύστημα ανάκτησης ατμών : Stage 1b και Stage II

16 Ανάκτηση ατμών stage II - 6 Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί μείωση των αερίων εκπομπών υδρογονανθράκων μέχρι τέλος H ανάκτηση ατμών stage II στις χώρες ΕΕ ξεκίνησε το 1995 και σήμερα παρουσιάζουν τους εξής βαθμούς υλοποίησης στα πρατήρια 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Austria Belgium Chech Rep Denmark Finland France Germany Greece Hungary Italy Luxemburg Netherlands Norway Spain Sweden Switzerland UK Σημερινή κατάσταση εφαρμογής IT, NL, DK, SW,GE το εφαρμόζουν από το 1995 UK ξεκίνησε τελευταία.

17 Ασφαλής λειτουργία και εργασία -1 Α. Ηλεκτρονικές πινακίδες τιμών...για αποφυγή πτώσεων ή τροχαίων ατυχημάτων κατά τις αλλαγές τιμών Άλλες χώρες το εφαρμόζουν 100% (GE,NL), άλλες σε μικρότερα ποσοστά, Ελλάδα και Τουρκία όχι ακόμη. Πρόταση : Να παραμείνει απόφαση των εταιριών οι οποίες να εξασφαλίσουν ασφαλή τρόπο αλλαγής τιμών

18 Ασφαλής λειτουργία και εργασία -2 Β. Θέση Σήματος Εταιρίας και Τιμών Με βάση το Νόμο 3054/2002 και την Α 14/89 το σήμα στα πρατήρια είναι υποχρεωτικό, σε άμεσα ορατή θέση από τους οδηγούς, με ψηφία τιμών τουλάχιστον ύψους 15 εκ. Πολλοί ήμοι όμως δημιουργούν προβλήματα θεωρώντας το - κακώς - ως διαφημιστική πινακίδα Πρόταση : Να εγκρίνεται από ΥΜΕ Νομαρχία η θέση του σήματος επί του σχεδιαγράμματος (layout) ίδρυσης, σε θέση ασφαλή και άμεσης ορατότητας, χωρίς να απαιτούνται άδειες από άλλες υπηρεσίες.

19 Ασφαλής λειτουργία και εργασία -3 Γ. Προστασία από πτώσεις :Προστατευτικό κιγκλίδωμα οροφής Για την προστασία από πτώσεις των συντηρητών και του προσωπικού του πρατηρίου όταν συντηρούν τα μηχανήματα που είναι στην οροφή.

20 Ασφαλής λειτουργία και εργασία -4. Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Νομική υποχρέωση της επιχείρησης βάσει των Π.. 17/1996 και Π.. 159/1999 Καλύπτει την ουσιαστική ανάγκη εντοπισμού και περιορισμού του επαγγελματικού κινδύνου. Περιλαμβάνειτονεντοπισμότωνκινδύνωνγιατηνασφάλειακαιυγεία του προσωπικού και των πελατών και την υπόδειξη μέτρων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό τους. Πρόταση : Να εφαρμοστεί πιστά η Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία του Τεχνικού Ασφαλείας (1569/85, 17/96, Π 294/1988)

21 Ασφαλής λειτουργία και εργασία -5 Ε. Εκπαίδευση προσωπικού Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ο κάθε εργοδότης οφείλει να παρέχει ικανή εκπαίδευση στους εργαζομένους σε θέματα υγιεινής κι ασφάλειας, με βάση Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, ώστε να τους προστατέψει από τυχόν κινδύνους κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Ίδια πρόβλεψη και από Ελληνική Νομοθεσία (1586/85). Για τα πρατήρια προβλέπεται από το Π 118, στις προϋποθέσεις έκδοσης αδείας λειτουργίας, η εκπαίδευσητου λειτουργού αλλά εκκρεμεί Υπουργική Απόφαση. Πρόταση : Επίσπευση της Υπουργικής Απόφασης για εκπαίδευση πρατηριούχων και καθορισμός θεματολογίου και αξιόπιστου φορέα εκπαίδευσης

22 Ασφαλής λειτουργία και εργασία -6 ΣΤ. Mη επανδρωμένο πρατήριο (unmanned) Η σημερινή νομοθεσία δεν προβλέπει προδιαγραφές για πρατήρια με αυτοεξυπηρέτηση με αποτέλεσμα όσα λειτουργούν να μην παρέχουν ασφάλεια στον εξυπηρετούμενο. Πρόταση : Na δοθούν διευκρινίσεις στο Π 118 και προδιαγραφές που να περιλαμβάνουν: Αντλίες : Ειδική σήμανση, οδηγίες, emergency alarm, κονσόλα συναλλαγών, αυτοματισμός διακοπής ροής όταν η πιστόλα είναι εκτός ρεζερβουάρ, καταιωνισμός πυρόσβεσης. εξαμενές : Κλειδωμένα καπάκια, Σύστημα ΑTG για διακοπή αντλίας όταν εξαντλείται απόθεμα Χρηματοδέκτες/καρτοδέκτες Σύστημα CCTV (κλειστό κύκλωμα με κάμερες) Σύστημα τηλε-διάγνωσης, τηλε-ομιλίας, τηλε-βοηθείας Απαγόρευση κάτω από πολυκατοικίες

23 Ασφαλής λειτουργία και εργασία -7 Ζ. Ανασφαλείς συνθήκες λειτουργίας Αρκετοί πρατηριούχοι δεν εφαρμόζουν τους όρους ασφαλούς λειτουργίας που είναι και προϋποθέσεις για την ισχύ της άδειας λειτουργίας. Πρόταση : Na ενταθούν οι έλεγχοι και ποινές για : Κάπνισμα. Μη κλείσιμο πρατηρίου κατά τον ανεφοδιασμό Μη συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων Να ελεγχθεί το θέμα των κινητών

24 Ασφάλεια κατασκευών Καλές πρακτικές - 1 Προκατασκευασμένο στο έδαφος στέγαστρο για προστασία από πτώσεις photo

25 Ασφάλεια κατασκευών Καλές πρακτικές - 2 Προκατασκευασμένη στο έδαφος οροφή για προστασία από πτώσεις

26 Ασφάλεια κατασκευών Καλές πρακτικές -3 Προστασία εργαζομένων από πτώσεις

27 Ασφάλεια κατασκευών Καλές πρακτικές - 4 Προκατασκευασμένη στο έδαφος πλατφόρμα μηχανημάτων με προστατευτικό κιγκλίδωμα

28 Ασφάλεια κατασκευών Καλες πρακτικες - 5 Προκατασκευασμένη δεξαμενή διπλού τοιχώματος με φρεάτια και σωληνώματα Μειώνονται οι κίνδυνοι εργασίας σε σκάμματα, κατασκευής ξυλότυπων, κλπ Επιπλέον μειώνεται ο χρόνος και κόστος κατασκευής και μειώνονται οι απώλειες πωλήσεων του πρατηρίου

29 Ασφάλεια κατασκευών Καλες πρακτικες -6 Προκατασκευασμένη νησίδα Μειώνονται οι κίνδυνοι εργασίας σε σκάμματα, κατασκευής ξυλότυπων, κλπ Επιπλέον μειώνεται ο χρόνος, ποιότητα και κόστος κατασκευής και μειώνονται οι απώλειες πωλήσεων του πρατηρίου

30 Ασφάλεια κατασκευών - Καλες πρακτικες -7 ιακοπή λειτουργίας του πρατηρίου κατά την εκτέλεση εργασιών ή απομόνωση και περίφραξη χώρου εργασιών Προτάσεις : - Να αναφέρεται στην τροποποιητική άδεια εργασιών - Να επιτραπεί χρήση πιστοποιημένου «κινητό πρατηρίου» σε προσωρινή βάση κατά την διάρκεια των έργων σε υφιστάμενο πρατήριο

31 Ασφάλεια κατασκευών - Καλές Πρακτικές - 8 Εκπαιδευμένοι και Πιστοποιημένοι εργολάβοι (safety passport) Μοντέλο Ισπανίας και άλλων χωρών Πρόταση : Να οργανωθεί και λειτουργήσει σύστημα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Εργολάβων εγκαταστάσεων καυσίμων ( εξαμενές, σωληνώσεις, αντλίες, ηλεκτρολογικά) Οι εργολάβοι να ελέγχονται ως προς την έκδοση μελέτης αξιολόγησης κινδύνου (Risk Assessment), Μέθοδο Ασφαλούς Εργασίας (SMS), Άδεια θερμης εργασίας. Φορέας πιστοποίησης και ελέγχου;

32 Πιστοποιήσεις - 1 Έλεγχος και πιστοποίηση κρίσιμου εξοπλισμού Αντλίες /stage II Φρεάτια αντλιών Δεξαμενές διπλού τοιχώματος Δεξαμενές μονού τοιχώματος Βέργες μέτρησης ΑΤG Φρεάτια δεξαμενών Αντιδιαβρωτική βαφή δεξαμενών Κομπρεσέρ Αερόμετρα Ανυψωτικά Ανιχνευτές ατμών Υπογείων Shutt off Υπογειων (συνδεδεμένα με Gas Detector) Εξαεριστήρας Υπογείων ΑDR βυτιοφόρα θέρμανσης Πυροσβεστήρες ΞΚ Σύστημα πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης Αμίαντος

33 Πιστοποιήσεις - 2 Έλεγχος και πιστοποίηση κρίσιμων εργασιών Στεγανά τσιμεντένια φατνία δεξαμενών Ηλεκτρολογικές εγκαταστασεις Στεγανες σωληνωσεις ηλεκτρολογικων Αντιστατικα υλικα σωληνωσεων δεξαμενων ATEX σημανση Συστημα ανακτησης ατμων, VRIb Συστημα ανακτησης ατμων, VRII Αντιεκρηκτικη ηλεκτρολογικη εγκατασταση Υπογειων Στεγανη πλατεια κοντα στις αντλιες Σωληνωσεις καυσιμων διπλου τοιχ πλαστικες Σωληνωσεις καυσιμων μονου τοιχ μεταλλικες Ανιχνευτες διαρροων σωληνωσεων διπλου τοιχ Monitoring wells Eλαιολασποσυλλεκτης Συστημα Συλλογης καμμενων ορυκτελαιων Σχαρες συλλογης διαρροων καυσιμου πλατειας Ανακυκλωση καμμενων λαδιων Ανακυκλωση ελαστικων Ανακυκλωση μπαταριων Καθαρισμο βορβορου Καθαρισμο ιζηματων δεξαμενης Επιπεδα θορυβου Συστημα ελεγχου/καταγραφης θερμοκρασιας φυγειων Φαρμακειο-Κυτιο Α βοηθειων Επαρκεια φωτισμου Πινακιδες "καπνισμα - φλογα" Πινακιδα "Ανεφοδιασμος" Πινακιδα "Οδηγιων για οδηγο β/φ" Αποθηκευμενα ευφλεκτα υλικα Θερμαστρες Γειωσεις

34 Πιστοποιήσεις - 3 Έλεγχος και πιστοποίηση κρίσιμου εξοπλισμού Ανυψωτήρες Σύμφωνα με την ΥΑ 15085/593/ Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων - θα πρέπει να ελέγχονται κάθε 5 χρόνια τα ανυψωτικά μηχανήματα των πρατηρίων από πιστοποιημένο φορέα. Αεροσυμπιεστές Σύμφωνα με την ΥΑ 12479/Φ17/414/91 για δοχεία πιέσεως κάθε 5 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Σύμφωνα με την ΥΑ 24841/1144/2001 κάθε 2 χρόνια γίνεται έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε πρατήρια και σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων Φορέας πιστοποίησης και ελέγχου;;;;

35 Προσαρμογή υφισταμένων πρατηρίων στο Π 118 Πρόταση : Να εκδοθεί η ΥΑ που προβλέπεται με την οποία να καθορίζονται οι όροι και προθεσμίες προσαρμογής κυρίως στα εξής σημεία πρόληψης ή περισυλλογής διαρροών: Αντικατάσταση παλαιών δεξαμενών Έλεγχος στεγανότητας τσιμεντένιων φατνίων δεξαμενών (για μονού τοιχώματος) Εγκατάσταση πλαστικών φρεατίων δεξ-αντλιών Τοποθέτηση ανιχνευτών ατμών στα υπόγεια (Gas detectors) Εγκατάσταση μηχανισμών αποφυγής υπερχείλισης (ΟFV) Εγκατάσταση φρεατίων ελέγχων (monitoring wells) Αδιαπέραστο δάπεδο και σχάρες συλλογής διαρροών

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο 3. Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας πρατηρίων

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο 3. Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας πρατηρίων Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο 3 Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας πρατηρίων Περιεχόμενα 1 Ιδιότητες καυσίμων...1 1.1 Ιδιότητες Βενζίνης / Πετρελαίου...1 1.2 Ιδιότητες LPG...2 2 Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντιγόνη Γ. Μπίσκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας, ΚΕΠΕΚ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δημήτριος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΥΑΕ) στους χώρους εργασίας είναι απαίτηση της εποχής μας και στόχος κάθε κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Μη κερδοσκοπική εκδοτική εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 86 Ζ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για τη σωματική ακεραιότητα και υγεία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας

Σ. Α. Υ. Τεύχος 1. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/195 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια Να παρουσιαστώ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ :ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΘΕΣΗ : ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2013 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ονοματεπώνυμο ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ»

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα