ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Φραντζέσκου E. MD, MSc 1, Καστανιά A. BSC, PHD 2, Ριζά E. MPH, PhD, DLSHTM 3, Χατζησταύρου K. 4, Α. Λινού MD, MPH, PHD 5 1. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία : Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση 2. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ομάδα Βιοπληροφορικής και Ιατρικής Πληροφορικής) και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας 4. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής 5. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αλιεία είναι μια ιδιαιτέρως επικίνδυνη επαγγελματική δραστηριότητα, με υψηλό κίνδυνο τόσο για ατυχήματα όσο και για επαγγελματικά και ενδημικά νοσήματα. [1] Η Ελλάδα μια χώρα μικρή που όμως χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη μορφολογία και θέση στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, διαθέτει 16,000 χλμ ακτογραμμής γεγονός που αρκεί για να πείσει για την παράδοσή της στην αλιεία. Διερευνώντας το προφίλ της χώρας ως προς τους τομείς της υγείας και της ασφάλειας σε επίπεδο επαγγελματικής αλιευτικής δραστηριότητας διαπιστώνουμε ένα σημαντικό έλλειμμα καταγραφής στοιχείων από τους επίσημους αρμόδιους φορείς, όπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ίδιοι οι αλιείς, με δεδομένη την ιδιαίτερη φύση της εργασίας τους, δεν αποζητούν υπηρεσίες υγείας παρά μόνον όταν προκύψουν ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήματα υγείας πχ μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα ή σοβαρά εργατικά ατυχήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει υποκαταγραφή τόσο των ατυχημάτων όσο και των νοσημάτων των αλιέων. Επίσης, ενώ τα στοιχεία που αφορούν στα εργατικά ατυχήματα στον κλάδο της αλιείας αποτυπώνουν μια τάση μείωσης κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα [2] είναι σημαντικό η μείωση αυτή να συνεκτιμηθεί με την σημαντική μείωση του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στην ελληνική αλιεία τις τελευταίες δεκαετίες.[3] ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η αλιεία δεσμεύει τον εργαζόμενο σε μια πολύωρη σύζευξη με το περιβάλλον εργασίας του. Είναι φανερό ότι οι εργαζόμενοι στην αλιεία εκτίθενται σε κινδύνους διαφορετικών μορφών, ανάλογα με την θέση εργασίας τους, το αλιευτικό εργαλείο με το οποίο αλιεύουν και το είδος του αλιεύματος, με την επικινδυνότητα να ποικίλει σημαντικά σε κάθε περίπτωση. Επομένως η ιδιαιτερότητα της αλιευτικής εργασίας είναι εξαιρετικά σημαντική παράμετρος που πρέπει να εκτιμηθεί για την καταγραφή τόσο των παραγόντων κινδύνου για την υγεία όσο και για εκείνων που αφορούν στην ασφάλεια των εργαζομένων. Στα σχήματα 1,2 που ακολουθούν συνοψίζονται οι κυριότεροι παράγοντες που συνθέτουν την ιδιαιτερότητα της επαγγελματικής αλιευτικής δραστηριότητας, καθώς και οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην αλιεία σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. [4-15]

2 Σχήμα 1: Ιδιαιτερότητες αλιευτικής εργασίας Σχήμα 2: Χαρτογράφηση κινδύνων επαγγελματικής αλιευτικής δραστηριότητας Έχοντας ως στόχο α) την διερεύνηση των κύριων παραγόντων κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της αλιείας στην Ελλάδα και β) την δημιουργία μιας τρέχουσας βάσης αναφοράς του επιπολασμού των νοσημάτων που εντοπίζονται στον ελληνικό πληθυσμό των εργαζομένων στην αλιεία που θα χρησιμεύσει πιθανότατα στην τεκμηρίωση της αναγκαιότητας για πρόληψη στον τομέα αυτό, εκπονήθηκε cross-sectional μελέτη σε τυχαίο δείγμα εργαζομένων στον τομέα της αλιείας στην Ελλάδα.

3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Το δείγμα των εργαζομένων προήλθε από αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας και η μελέτη στηρίχθηκε σε πρωτότυπο ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο. Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε α) σε δείκτες του προγράμματος DIRERAF [16] για τον τομέα της αλιείας, β) σε ερωτηματολόγια επιδημιολογικών μελετών του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας, γ) σε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με παράγοντες κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην αλιεία και δ) στην κατά Zung Κλίμακα Μέτρησης Άγχους (Zung Anxiety Scale).[17] Η μέθοδος συλλογής των δεδομένων ήταν φυσική ή τηλεφωνική συνέντευξη. Το μοντέλο της ανάλυσης που επιλέχθηκε είναι η λογιστική παλινδρόμηση. Η διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια των αλιέων γίνεται μέσω της στατιστικής ανάλυσης με την μέθοδο της λογιστικής παλινδρόμησης. Για τον έλεγχο παραγόντων κινδύνου που αφορούν στην υγεία των αλιέων εξετάζουμε στην παρούσα εργασία την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων (σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται τα εξής νοσήματα :αρτηριακή υπέρταση, στεφανιαία νόσος, υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδης διαβήτης). Η μελέτη έχει ακολουθήσει τους κανόνες δεοντολογίας και ιατρικής ηθικής προστατεύοντας τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων όπως ορίζει η καλή πρακτική στην ιατρική έρευνα. Το δείγμα αποτελείται από εργαζόμενους στην αλιεία (αλιείς και αλιεργάτες), άνδρες και γυναίκες, όλων των ηλικιών, ενεργοί αλιείς ή συνταξιούχοι. Συμπληρώθηκαν συνολικά 100 ερωτηματολόγια ενώ 7 αλιείς αρνήθηκαν να συμμετάσχουν είτε εξαρχής είτε κατά την διάρκεια της συνέντευξης. Έγινε κωδικοποίηση και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων με χρήση του λογισμικού πακέτου SPSS 18.0 ενώ τα βέλτιστα υποδείγματα πολυμεταβλητής λογιστικής παλινδρόμησης με την μέθοδο Wald. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ακολουθούν περιγραφικοί πίνακες (Πίνακας 1, Πίνακας 2, Πίνακας 3, Πίνακας 4) με τα χαρακτηριστικά του δείγματος των εργαζομένων (δημογραφικά, εργασιακά, και χαρακτηριστικά της υγείας του δείγματος) και την ύπαρξη εμπειρίας εργατικού ατυχήματος. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ 87 ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ (87%) ΓΥΝΑΙΚΕΣ 13 (13%) 55 ΕΤΗ (24 86 ΕΤΗ) ΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 87% ΕΓΓΑΜΟΙ 13% ΑΛΛΟ ΤΕΚΝΑ 83% ΤΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Έτη Σχολικής Φοίτησης) 62% 0-6 ΕΤΗ 23% 7 9 ΕΤΗ 12% ΕΤΗ 12+ ΕΤΗ Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος

4 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 79% ΑΛΙΕΙΣ 21% ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ ΑΛΙΕΙΑ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 76% ΑΛΙΕΙΑ ΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 69% ΕΙΔΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 79% ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ 19% ΜΕΣΗ ΑΛΙΕΙΑ 2% ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ 13.9 ΕΤΗ ΜΕΣΟ ΜΗΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΡΑ (Σε ποσοστό 73% τα σκάφη έχουν μήκος <12μέτρα) ΜΕΣΗ ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 110 ΙΠΠΟΙ (Σε ποσοστό 42% τα σκάφη έχουν ισχύ <20 ίππους) ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 81% ΝΑΙ 19% ΟΧΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Πίνακας 2: Εργασιακά χαρακτηριστικά δείγματος ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ >= ΣΥΝΟΛΟ ΟR P - VALUE BMI ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΙ >30 27% 73% 33% ΥΠΕΡΒΑΡΟΙ % 60% 45% ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 36% 64% 22% ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ * ΝΑΙ 12% 88% 42% ΟΧΙ 52% 48% 58% ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΑΙ 43% 57% 23% ΟΧΙ 32% 68% 77%

5 ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΑΙ 38% 62% 71% ΟΧΙ 28% 72% 29% ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΑΙ 33% 67% 18% 1.09 ΟΧΙ 35% 65% 82% ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ ΝΑΙ 19% 81% 16% ΟΧΙ 38% 62% 84% ΣΚΟΡ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΤΑ ZUNG % 70% 33% % 63% 67% ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΟΤΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΝΑΙ 35% 65% 69% 1.03 ΟΧΙ 35% 65% 31% OR = Odds ratios, p- values 2 tailed Πίνακας 3: Πρόσθετα χαρακτηριστικά δείγματος Είδη των ατυχημάτων που καταγράφηκαν από το δείγμα: (α).δήγματα (σκορπιοί, δράκαινες, κα), (β). Θλαστικά τραύματα (είσφρηση αγκιστριού ή κοκκάλου ψαριού κατά τη διαλογή), (γ). Πτώσεις με ή χωρίς συνοδά κατάγματα, κακώσεις και τραυματισμοί μαλακών μορίων (διαστρέμματα, ρήξη μηνίσκου, κόψιμο τένοντα), (δ) Ρήξη τυμπανικής μεμβράνης, (ε). Ακρωτηριασμοί (δακτύλων άκρας χειρός), (στ).τροχαίο ατύχημα (κατά τη διαδρομή προς το μηχανουργείο κάτω από συνθήκες έντονης κόπωσης, ύστερα από ελλιμενισμό που έγινε εξαιτίας βλάβης του σκάφους, (ζ). Επεισόδιο παρ ολίγον πνιγμού. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 28% ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 3% ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕΡΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 7.14 % 35.7% 3.5% ΜΙΑ ΜΕΡΕΣ 50% Πίνακας 4: Εμπειρία εργατικού ατυχήματος

6 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Στα μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης (Πίνακας 5, Πίνακας 6) εισήχθησαν μια σειρά από περισσότερες από 30 μεταβλητές που αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία, επαγγελματικό ιστορικό, διατροφικό ερωτηματολόγιο, χαρακτηριστικά αλιευτικής δραστηριότητας, ιατρικό προφίλ των εργαζομένων, εμπειρία εργατικού ατυχήματος, διατροφικό ερωτηματολόγιο και κλίμακα μέτρησης άγχους. Ανεξάρτητες μεταβλητές Εκτιμώμενος Συντελεστής (β) Πιθανό Σφαλμα Wald df Τιμή p OR Ηλικία αλιέα (σε έτη) +0,083 0,023 12, ,000 1,087 Αλιεία +1,363 0,546 6, ,013 3,906 (αποκλειστική απασχόληση) Σταθερά -5,350 1,433 13, ,000 Πίνακας 5: Υπόδειγμα πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τα καρδιαγγειακά νοσήματα (μέθοδος επιλογής υποδείγματος Forward Wald) Από τον Πίνακα 5 προκύπτει ότι το μοντέλο των καρδιαγγειακών νοσημάτων ή παραγόντων κινδύνου είναι logit (p1) = -5, ,083*Ηλικία Αλιέα (σε έτη) +1,363*Αλιεία (αποκλειστική απασχόληση) όπου p1 η πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού νοσήματος Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5, υπάρχουν ενδείξεις στατιστικά σημαντικής σχέσης της εμφάνισης καρδιαγγειακού νοσήματος (p=0,013) με την αλιεία (αποκλειστική απασχόληση) (OR=3,906). Επίσης υπάρχουν ενδείξεις στατιστικά σημαντικής σχέσης εμφάνισης του καρδιαγγειακού νοσήματος (p=0,000) με την ηλικία του αλιέα (σε έτη) (OR=1,087). Ανεξάρτητες μεταβλητές Εκτιμώμενος Πιθανό Τιμή Συντελεστής (β) Σφαλμα. Wald df p OR Ηλικία αλιέα (σε έτη) -0,060 0,025 5, ,016 0,942 Ύπαρξη προϋπηρεσίας -1,609 0,665 5, ,016 0,200 στην μέση αλιεία Ύπαρξη προϋπηρεσίας -1,630 0,798 4, ,041 0,196 στην υπερπόντια αλιεία Διάρκεια παράκτιας προϋπηρεσίας +0,069 0,023 9, ,002 1,071 του αλιέα (σε έτη) Σταθερά +3,334 1,602 4, ,037 Πίνακας 6: Υπόδειγμα πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή το εργατικό ατύχημα (μέθοδος επιλογής υποδείγματος Backward stepwise Wald) Από τον Πίνακα 6 προκύπτει ότι το μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης για την εξαρτημένη μεταβλητή εργατικό ατύχημα είναι: logit (p2) = 3,334-0,060* Ηλικία αλιέα (σε έτη) -1,609* Ύπαρξη προϋπηρεσίας στην μέση αλιεία - 1,630* Ύπαρξη προϋπηρεσίας στην υπερπόντια αλιεία +0,069* Διάρκεια παράκτιας προϋπηρεσίας του αλιέα (σε έτη)

7 όπου : p2 η πιθανότητα εμφάνισης εργατικού ατυχήματος Από τον Πίνακα 6, προκύπτουν ενδείξεις στατιστικά σημαντικής σχέσης του εργατικού ατυχήματος με την ηλικία του αλιέα σε έτη (OR=0,942), την ύπαρξη προϋπηρεσίας στην μέση αλιεία (OR=0,200), την ύπαρξη προϋπηρεσίας στην υπερπόντια αλιεία (OR=0,196) και την διάρκεια παράκτιας προϋπηρεσίας του αλιέα (σε έτη) (OR=1,071). Στον σχολιασμό των προκαταρτικών ευρημάτων χρησιμοποιείται η έκφραση «υπάρχουν ενδείξεις» για να τονιστεί ότι το μικρό μέγεθος του δείγματος αναφορικά με τις συσχετίσεις που βρέθηκαν μεταξύ του καρδιαγγειακού νοσήματος και διαφόρων χαρακτηριστικών του ερωτηματολογίου (Πίνακας 5), καθώς και εργατικού ατυχήματος και άλλων χαρακτηριστικών του ερωτηματολογίου (Πίνακας 6) δεν αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά αυτά σε αιτίες. Απαιτείται συνέχιση της συλλογής δεδομένων (το ακριβές μέγεθος του δείγματος έχει εξαχθεί με το λογισμικό Power and Precision) και εξέταση της επικύρωσης των ανωτέρω μοντέλων για την εφαρμογή τους σε προγράμματα πρόληψης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το υπερβολικό βάρος, η συχνή κατανάλωση κόκκινου κρέατος και λιπαρών γευμάτων, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, και η έλλειψη άσκησης φαίνεται να ευνοούνται από τις συνθήκες εργασίας και την κουλτούρα των εργαζομένων στην αλιεία μικρής κλίμακας (small scale fishing) και συνιστούν τους κυριότερους παράγοντες όπου αποδίδεται η επιβάρυνση της υγείας των εργαζομένων στην αλιεία στην Ελλάδα σε επίπεδο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Σε επίπεδο ασφάλειας, η παράκτια αλιεία με τα κατ εξοχήν μικρά αλιευτικά σκάφη και την χειρωνακτική αλιεία αποδεικνύεται με σαφώς μεγαλύτερη επικινδυνότητα ως προς την πρόκληση ατυχήματος συγκριτικά με τη μέση ή την υπερπόντια αλιεία. Η μελέτη αυτή αποτελεί την πρώτη μελέτη για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια στην ελληνική αλιεία. Το μικρό μέγεθος του δείγματος συνιστά σαφώς αδυναμία της μελέτης, ωστόσο είναι ενδεικτικό των τάσεων που αποτυπώνουν τα κυριότερα προβλήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής αλιευτικής δραστηριότητας. Αποδίδεται έτσι μια πρώτη εκτίμηση τεκμηρίωσης της ανάγκης για καλύτερη υγεία και συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στην αλιεία στην Ελλάδα, καθώς της ανάγκης δημιουργίας προγραμμάτων πρόληψης σε αυτό το επίπεδο ενώ δημιουργείται μια τρέχουσα βάση αναφοράς για περαιτέρω ερευνητική εργασία στο μέλλον.

8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 1. Centers for Disease Control and Prevention, 2. Στατιστικές Εργατικών Ατυχημάτων στην Ελλάδα. Σπύρος Μπρανής, 3 η Έκδοση, 1998, Βιβλιοθήκη ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε 3. Περιγραφική επιδημιολογία των εργατικών ατυχημάτων στον ελληνικό πληθυσμό κατά την περίοδο Θ. Κ. Κωνσταντινίδης, Έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε Safety and Health in the Fishing Sector International Labour Office, Sectoral Activities Programme, Geneva, σελ. 19, 32, 25, 26 (box 2.2), 26 (table 2.6), 45, "Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στις Υδατοκαλλιέργειες", Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων 6. "Is if safe on deck? Fatal and Non-Fatal Workplace Injuries Among Alaskan Commercial Fishermen", Timothy K. Thomas, MD, Jennifer M. Lincoln, MS, Bradley J. Husberg, MSPH, George A. Conway, MD, MPH, Αmerican Journal of Industrial Medicine 40: (2001) 7. "Analysis of serious occupational accidents in Swedish fishery". Marianne Törnera, Roger Karlssona, Harald Sæthreb and Roland Kadeforsa, Safety Science 21, 1995, pp Encyclopedia of Occupational Health and Safety, 4th Edition, Vol. 3, Fishing (66) 9. "Knee pathology among seafarers : A review of 299 patients", M. S. Pearce, Y. E. Buttery and R. N. Brueton, Occupational Medicine, Vol. 46, No 2, pp , Seafood processing in South Africa: a study of working practices, occupational health services and allergic health problems in the industry", M. F. Jeebhay, A. L. Lopata, and T. G. Robins, Occupational Medicine, Vol. 50, No 6, pp , "Fisher s Contact Dermatitis", 5th Edition, R. L. Rietschel, J. F. Fowler, Lippincott Williams & Wilkins, page Hospital contacts for chronic diseases among Danish seafarers and fishermen: A population based cohort study, Linda Kaerlev, Sören Dahl, Per Sabro Nielsen, J rn Olsen, Harald Hannerz, Anker Jensen, Finn Tüchsen, Scandinavian Journal of Public Health, 2007; 35: "Suicide and occupation: further supportive evidence for their relevance", Μariko Nishimura, Takeshi Terao, Shuji Soeda, Jun Nakamura, Noboru Iwata, Kaoru Sakamoto. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 2004, Volume 28, Issue 1, abstract. 14. "Occupational Health in the Andalousian Fisheries Sector", José Novalbos, Pedro Nogueroles, Mila Soriguer and Francisco Piniella, Occupational Medicine 2008; 58: "A study of migraine and its effects in a working population", A.H. Mounstephen, and R.K. Harrison, Occupational Medicine, Vol. 45, No 6, pp European Commission: Public Health Programme 2004, "Development Of Public Health Indicators For Reporting Environmental/Occupational Risks Related To Agriculture And Fishery" - DIRERAF 17. "A rating instrument for anxiety disorders", Zung W.W.K, Psychosomatics 1971; 12:

Published in: Hgea Scientific Edition of the Hellenic Society of Occupational an Environmental Medicine

Published in: Hgea Scientific Edition of the Hellenic Society of Occupational an Environmental Medicine Syddansk Universitet Risk factors for fishermen s health and safety in Greece Frantzeskou, Elpida ; Kastania, Anastasia N; Riza, Elena; Jensen, Olaf Chresten; Linos, Athena Published in: Hgea Scientific

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ

Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ ΕΡΕΥΝΑ Αίτια εισαγωγής νεαρού ενήλικου πληθυσμού 18 30 ετών σε ΜΕΘ Τζιάλλας Βασίλειος 1, Ρούτση Χριστίνα 2, Μαρβάκη Χριστίνα 3, Πολυκανδριώτη Μαρία 4, Τζιάλλας Δημήτριος 5, Τσαλκάνης Άγγελος 6 1. Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2]

(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2] ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Απόψεις και Στάσεις των Εργαζομένων στο Κέντρο Υγείας Μήλου) 1. ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα*

Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα* Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα* Σκοπός αυτής της προέρευνας είναι η αποτύπωση τον επιπέδου του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και, κυρίως, η κοινωνική πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα.

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα. ΕΡΕΥΝΑ Σύγκριση των αιτιών νεαρού ενήλικου πληθυσμού τροχαίο ατύχημα εισαγωγής νέων ηλικίας 18-30 ετών και (31-40 ετών) στις ΜΕΘ μετά από Τζιάλλας Βασίλειος 1, Τζιάλλας Δημήτριος 2, Λίγκα Βασιλική 3, Καστανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):793-802 Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για τη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας Των Β. Κώστογλου, Κ. Ζαφειρόπουλου, Κ. Παπαρρίζου * Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Αποτελέσματα και Συμπεράσματα Πανελλήνιας Έρευνας Human Resource Management in Information and Communications

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση των ειδικοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις πληροφορικής

Η απασχόληση των ειδικοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η απασχόληση των ειδικοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις πληροφορικής Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο... 5 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης... 8 3.1 Θαλάσσια Αλιεία... 9 3.2 Υδατοκαλλιέργειες... 18 3.3 Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων... 26 3.4 Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Για το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis:

Για το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis: EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ενηλικεσ Για το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis: Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Αθηνά Λινού Επιμέλεια έκδοσης: Αφροδίτη Βελουδάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 200, 27(4):675-683 Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. Αχίλλας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Βλαχοκώστας, Γ. Μπανιάς, Ε. Σκερλετίδου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης

ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης ιερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στο Ηράκλειο Κρήτης ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Μ. 1, ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΣΤ. 2, ΣΤΑΜΕΛΟΣ Σ. 3, ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗ Γ. 4 1 Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου - εργαλείου εκτίμησης της συμμόρφωσης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II στο θεραπευτικό τους σχήμα

Δημιουργία και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου - εργαλείου εκτίμησης της συμμόρφωσης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II στο θεραπευτικό τους σχήμα ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Δημιουργία και εγκυροποίηση ερωτηματολογίου - εργαλείου εκτίμησης της συμμόρφωσης ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II στο θεραπευτικό τους σχήμα Ίντας Δ. Γεώργιος 1, Στεργιάνης

Διαβάστε περισσότερα