Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης"

Transcript

1 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου 2012 Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης Αναστασία Καππάτου Δασκάλα, Υπ. Διδάκτωρ ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Το συγκεκριμένο άρθρο, μελετά τη στάση των νέων χρηστών απέναντι στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία δύο ερωτηματολογίων, τη διενέργεια ατομικών συνεντεύξεων συνδυαστικά με την ανάλυση διαδικτυακών διαλόγων, έκτασης 6000 γραμμών, προερχόμενων τόσο από δημόσιου χαρακτήρα συζητήσεις (IRC), όσο και από ιδιωτικού τύπου συνομιλίες (Facebook, MSN). Η συμβολή της παρούσας έρευνας κρίνουμε ότι είναι σημαντική στην καλύτερη κατανόηση των νέων επικοινωνιακών καναλιών, τα οποία συνιστούν το σύγχρονο μοντέλο επικοινωνίας αλλά και στο προφίλ των χρηστών που τα αξιοποιούν Λέξεις κλειδιά: στάσεις χρηστών, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, έρευνα. Abstract This article studies the attitudes of young users towards social networking sites, as reflected in the results arising from the treatment of two questionnaires, conducting individual interviews in combination with the analysis of web dialogues, area of 6000 lines, derived both public character talks (IRC), and by private-conversations (Facebook, MSN). The contribution of this research is considered to be important to a better understanding of new communication channels that constitute the modern communication model but also to the profile of users they make use of them. Keywords: attitudes of users, social networking sites, research. 1. Σκοπός της ερευνητικής μελέτης Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην ανάλυση του κοινωνιολογικού προφίλ των χρηστών ηλικίας ετών που λαμβάνουν μέρος σε διαδικτυακές συζητήσεις, το οποίο συνίσταται, αφενός, στη συλλογή κοινωνιολογικού τύπου πληροφορίες που συγκροτούν την ταυτότητα των χρηστών και αφετέρου, στην ανίχνευση των αντιλήψεων των χρηστών αναφορικά με το νέο αυτό επικοινωνιακό κανάλι. Ο απώτερος σκοπός της παρούσας μελέτης συνίσταται στην αποκάλυψη των ιδιαίτερων δομικών χαρακτηριστικών του νέου επικοινωνιακού προτύπου, όπως αυτά αναδύονται από τον τρόπο αξιοποίησής του από τους νέους χρήστες, ώστε να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα τόσο του ίδιου του εργαλείου, όσο και των ατόμων που το χειρίζονται

2 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση 2. Στάδια ερευνητικής μελέτης Το συγκεντρωθέν δείγμα γραμμών διαδικτυακών συζητήσεων (6000) αποτελείται από διαλόγους δημόσιου χαρακτήρα, Επίσης, περιλαμβάνονται διαδικτυακές συνομιλίες ιδιωτικού χαρακτήρα, προερχόμενες από την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και την εφαρμογή διαδικτυακών συζητήσεων MSN. Επισημαίνεται ότι λόγω του απόρρητου των ιδιωτικών συζητήσεων, η συγκέντρωσή τους έγινε με τη συγκατάθεση των συνομιλητών. Η κοινωνιολογική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με την αξιοποίηση των παρακάτω μεθοδολογικών εργαλείων (Cohen & Manion, 1994): 1. Αρχικό στάδιο και προβληματισμός. «Η έρευνα, καμιά φορά, έχει σαν αφετηρία μια γενική και αόριστη ιδέα με τις ερευνητικές υποθέσεις να μην είναι εξαρχής σαφώς και ακριβώς διατυπωμένες. Για το λόγο αυτό ο ερευνητής προβαίνει σε μια προέρευνα, μια προκαταρκτική έρευνα, για να αναγνωρίσει και να δει καλύτερα το ερευνητικό πεδίο» (Βάμβουκας, 2008). Κατά συνέπεια, στη συγκεκριμένη έρευνα διανεμήθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο προς τους χρήστες (167 στον αριθμό), στην επεξεργασία του οποίου βασίστηκε η κατασκευή του βασικού ερωτηματολόγιου, το οποίο διενεμήθη στο επόμενο βήμα της ερευνητικής πορείας. Η απόκλιση ανάμεσα στον αριθμό του δείγματος της προέρευνας με εκείνο της κυρίως έρευνας οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι η προέρευνα αποσκοπεί στη βολιδοσκόπηση του ερευνητικού τοπίου από την ερευνήτρια. 2. Κυρίως έρευνα. Στο παρόν στάδιο πραγματοποιήθηκε η κατασκευή του βασικού ερωτηματολογίου, (δείγμα 250 ατόμων). Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από δύο τμήματα: στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται 17 ερωτήματα που αποσκοπούν στη συλλογή κοινωνιολογικού χαρακτήρα πληροφορίες για τους χρήστες της διαδικτυακής συνομιλίας, μέσα από ένα συνδυασμό τύπων ερωτήσεων, όπως κλειστού τύπου (6), ανοικτού τύπου (4) και πολλαπλής επιλογής (7). Παράδειγμα αντίστοιχης ερώτησης παρατίθεται στον πίνακα 1. Ενώ, στο δεύτερο μέρος, δια μέσω των υποκειμένων σε 60 δηλώσεις που αφορούν στο ίδιο το επικοινωνιακό κανάλι, όπως αυτές αποτυπώνονται σε πεντάβαθμη κλίμακα στάσεων (1.Διαφωνώ απολύτως, 2. Διαφωνώ, 3 Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4. Συμφωνώ, 5. Συμφωνώ απολύτως), διατυπώνεται η στάση τους απέναντι στο ίδιο το επικοινωνιακό κανάλι. 3. Συνεντεύξεις. Πραγματοποιήθηκαν 25 ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένες από τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονταν στη συνέντευξη: α) Μιλάς μέσω διαδικτύου από τον υπολογιστή στο σπίτι, από internet cafe ή από αλλού; Για ποιο λόγο; β) Γιατί επικοινωνείς μέσω διαδικτύου; γ) Πόσο χρόνο την ημέρα αφιερώνεις για chat; δ) Προσπαθείς να κάνεις νέους φίλους; Με ποιους τρόπους; ε). Έρχεσαι σε επαφή και με άλλα πρόσωπα που γνωρίζεις στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή επικοινωνείς μόνο με τους φίλους σου; στ) Θα δεχόσουν συνάντηση με κάποιον/α που γνώρισες μέσα από

3 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου 2012 την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης; Γιατί; ζ). Κατά τη γνώμη σου δημιουργείται ουσιαστική σχέση μέσω του διαδικτύου; Γιατί; Η επιλογή των υποκειμένων της συνέντευξης πραγματοποιήθηκε με τυχαίο τρόπο με κριτήριο την ηλικία τους (13-25). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των συνεντεύξεων ταυτίστηκαν σε μεγάλο βαθμό με τα αντίστοιχα του ερωτηματολογίου (κλίμακες στάσεων).). 3. Αποτελέσματα έρευνας (ερωτηματολόγια) Πίνακας 1: Πόσες ώρες ημερησίως κάνετε chat; Έγκυρο Ποσοστό % ποσοστό Σύνολο ωρών ,7 31, ,4 18, ,4 9, ,0 35, ,1 5,8 Δεν απάντησαν 31 11,3 Πίνακας 2: Δε θα συναντιόμουν στην πραγματική ζωή με κάποιον που γνώρισα μόνο μέσω από το διαδίκτυο ,0 9, ,8 12, ,8 9, ,3 20, ,4 47,7 Δεν απάντησαν 1, ,2 11, ,6 14, ,6 33, ,0 18, ,3 21,8 Δεν απάντησαν 2 2, ,1 7, ,4 21, ,7 35,

4 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση ,6 28, ,1 7,1 Πίνακας 3: Η πολύωρη ενασχόληση με τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, msn)κάνει κακό, ιδίως σε άτομα μικρής ηλικίας ,3 8, ,3 5, ,0 12, ,3 23, ,6 50,4 Δεν απάντησαν 2 1, ,9 7, ,6 5, ,1 10, ,7 42, ,7 33, ,6 3, ,9 17, ,6 28, ,7 35, ,3 14,3 Πίνακας 4: Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχουν ωραίο περιβάλλον και πολλές εφαρμογές ,8 6, ,5 4, ,0 18, ,6 38, ,6 32,1 Δεν απάντησαν 2 1, ,4 3, ,4 3, ,6 33, ,4 41,4

5 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου ,0 18,4 Δεν απάντησαν 2 2, ,6 3, ,1 7, ,1 7, ,0 25, ,4 46, ,7 10,7 Πίνακας 5: Μου αρέσει που στο διαδίκτυο επικοινωνώ με τους φίλους μου ,8 9, ,3 2, ,8 9, ,1 39, ,1 39, ,5 4, ,5 4, ,2 29, ,7 33, ,1 28, ,6 3, ,6 3, ,1 32, ,1 57, ,6 3,6 4. Συζήτηση αποτελεσμάτων Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 1 οι νέοι χρήστες καταναλώνουν 4 ώρες ημερησίως κάνοντας chatting. Αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα αναλογιζόμενοι το ήδη επιβαρυμένο καθημερινό πρόγραμμα των ηλικιών που εξετάζουμε από σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες. Παρόμοια έρευνα (Κατερέλος & Παπαδόπουλος ) καταγράφει ως μέσο χρόνο χρήσης του chat από μαθητές/μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων τις 3 ώρες, ενώ σε άλλη έρευνα (Τσουβέλα και Γιωτάκο 2011) αναφέρεται ως μέσος χρόνος που περνούν οι νέοι κάνοντας διαδικτυακές γνωριμίες τις 3,71 ώρες, ενώ η συμμετοχή τους σε χώρους συζητήσεων φτάνει και τις 2,50 ώρες. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα που

6 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση αποτυπώνονται στους πίνακες 3 και 4 καταδεικνύουν την καχυποψία των νέων χρηστών απέναντι στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, η ανασφάλεια αυτή είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ηλικία των χρηστών (μικρότερη ηλικία μεγαλύτερη ανασφάλεια, βλ. πίνακας 3). Ειδικότερα, στον πίνακα 3 καταγράφεται η ανασφάλεια των χρηστών αναφορικά με την ποιότητα των σχέσεων που διαμορφώνονται στο διαδίκτυο (Παπάνης, 2008). Στον πίνακα 4 εκφράζεται η συνειδητοποίηση των χρηστών για τους κινδύνους που εγκυμονεί η πολύωρη ενασχόληση με τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Την άποψη αυτή ασπάζεται το σύνολο των ηλικιών που πήραν μέρος στην έρευνα με τις μικρότερες ηλικίες να συμφωνούν περισσότερο σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Στους επόμενους δύο πίνακες (4 και 5) διατυπώνεται η θετική στάση των χρηστών για τα κοινωνικά δίκτυα και δύο από τους λόγους που τα χρησιμοποιούν. Ο βασικότερος είναι η δυνατότητα που προσφέρουν στους χρήστες για επικοινωνία με τους φίλους τους. Είναι γνωστή η ανάγκη των νέων για επικοινωνία με τους φίλους τους (Pombeni, Kierchler & Palmonari, 1990) και η ανάγκη για συναισθηματική ικανοποίηση μέσω αυτών (Larson & Richards, 1991). Τα ερευνητικά δεδομένα (Παπάνης, 2008) αναφέρουν ως πρώτο λόγο χρήσης του Facebook την επικοινωνία με φίλους (βλ. επίσης Μπράτιτσης & Κυρίδης, 2010) και ως δεύτερο το πολυλειτουργικό περιβάλλον της ιστοσελίδας. Βιβλιογραφία Cohen, L., Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μητσοπούλου, Χ. Φιλοπούλου, Μ. (μτφ.), Αθήνα: εκδ. Έκφραση. Larson, R., & Richards, M.H. (1991). Daily companionship in later childhood and early adolesence: changing developmental contexts. Child development 62, Pombeni, J.L., Kierchler, E., & Palmonari, A., (1990). Identification with peers as a strategy to muddle through the troubles of the adolescent years. Journal of Adolescence, 13, Βάμβουκας, Μ., (2008). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρη, σελ.167. Κατερέλος, Γ., Παπαδόπουλος, Π. (2006). Δημιουργική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών. Έρευνα Ινστιτούτου Οπτικοακουστικώ Μέσων. Μπράτιτσης, Θ., & Καρασπύρου, Ι., & Κυρίδης, Α., (2010). Ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης: Απόψεις εφήβων για ζητήματα ασφάλειας και ενημέρωσης. 7 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, Κόρινθος, Σεπτέμβριος Παπάνης., Ε., (2008). Έρευνα για το facebook. Ανακτήθηκε στις 8/5/2011 από Τσουβέλας, Γ., Γιωτάκος Ο., (2011). Χρήση διαδικτύου και παθολογική εμπλοκή με το διαδίκτυο. Ψυχιατρική 22:

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης: Απόψεις εφήβων για ζητήματα ασφάλειας και ενημέρωσης

Ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης: Απόψεις εφήβων για ζητήματα ασφάλειας και ενημέρωσης Ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης: Απόψεις εφήβων για ζητήματα ασφάλειας και ενημέρωσης Θαρρενός Μπράτιτσης, Ιωάννα Καρασπύρου, Αργύρης Κυρίδης bratitsis@uowm.gr, gianula@windwowslive.com, akiridis@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Περίληψη Ιωάννης Μπερδούσης berdousis@upatras.gr ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΖΑΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης ΖΑΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης «Οι απόψεις των νηπιαγωγών για τη χρήση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΙΖΑ ΤΣΑΛΙΚΗ (Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών του Νομού Αχαΐας The

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 601 Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία Γκρίτση Φανή, gritsi@upatras.gr Καµπεζά Μαρία, kampeza@upatras.gr Κότσαρη Μαρία,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Μια προσέγγιση στις επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών με ανομοιόμορφο εκπαιδευτικό προφίλ. Η περίπτωση της Πρότυπης Βιοτεχνικής Μονάδας (Π.Β.Μ.) Λακκιάς Θεσσαλονίκης. An approach to teachers training

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΕΒΑΣΤΗ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ 14/10/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διείσδυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Ηρακλής Πανουτσόπουλος, Δημήτριος Γ. Σάμψων ira-pan@hotmail.com, sampson@unipi.gr Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Editorial

Περιεχόμενα. Editorial Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Καταγραφή απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονία σε σχέση με τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και την αξιολόγησης των μικροδιδασκαλιών τους

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining»

«Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» «Χρήση ιστολογίων για τη μάθηση της Αγγλικής. Η περίπτωση ενός μαθησιακού σχεδίου στο πλαίσιο του eτwining» Μαρίνα Γούλα 1, Φεσάκης Γεώργιος 2 1 ΠΕ 06 - Med, 3 ο ΕΠΑΛ Ταύρου Αττικής marina_goula@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ _ΕΡΕΥΝΑ_ Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο του Προγεννητικού Ελέγχου Σιούρδα Πηνελόπη Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών Ευθυμία Χατζηγεωργίου 1, Μαρία Παπαδοπούλου 2, Δόμνα Κακανά 3 xatzigeorgiou@uth.gr, mariapap@uth.gr, dkakana@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μιχαήλ, Ε., Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2009). Η πολύ-πολιτισμική διάσταση του πολλαπλασιασμού: Στάσεις και αντιλήψεις Κυπρίων εκπαιδευτικών για τη χρήση της στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου. Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου. Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Τα σχολεία του τόπου μας έχουν τη δυνατότητα, τα τελευταία χρόνια, να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Κατεύθυνση: Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πρακτικές των εφήβων και προβλήματα στην επικοινωνία εφήβων γονέων

Ψηφιακές πρακτικές των εφήβων και προβλήματα στην επικοινωνία εφήβων γονέων Ψηφιακές πρακτικές των εφήβων και προβλήματα στην επικοινωνία εφήβων γονέων Αθανάσιος Γρηγοριάδης asis@nured.auth.gr Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Προσσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 2, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 2, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Σερρών σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών

Δημιουργική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών ΕΡΕΥΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δημιουργική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών Πανελλαδική εμπειρική έρευνα σε μαθητές/μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων Καταγραφή-διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού

Δυνατότητες αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού Δυνατότητες αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού στην ΑεξΑE Πηνελόπη Μαρκέλλου markel@ceid.upatras.gr Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περίληψη Αντικείμενο της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη.

ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη. ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη. Creative usage of ICT in Primary and Secondary Education. etwinning Program

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SOCIAL MEDIA STRATEGY ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SOCIAL MEDIA STRATEGY ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SOCIAL MEDIA STRATEGY ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ Διπλωματική Εργασία της Ζουμπατλή Αικατερίνης Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα