ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Π1.1: ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Π1.1: ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 Σκιάθου 17, Τ.Κ Άγιοι Ανάργυροι τηλ.: , «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ». Ε.Π. «ΚΤΠ» ΜΕΤΡΟ 4.3 ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Π1.1: ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αναλυτική Μελέτης τοπολογίας και αρχιτεκτονικής του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ικτύου Τοπικής Πρόσβασης στο ήµο ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Τ.Κ ΝΕΑΠΟΛΗ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Νοέµβριος 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠ ΚΤΠ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 12 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα µελέτη αφορά το εγκεκριµένο προς ένταξη έργο «Ανάπτυξη Ασύρµατου Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης στο ΗΜΟ Νεάπολης - Αιτωλοακαρνανίας», όπως», όπως αυτό εντάχθηκε στο Μέτρο 4.3. του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», σύµφωνα µε την υπ αριθµ. πρωτ /ΚτΠ Β/ της ΕΥ του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας Το έργο στοχεύει στην εκπόνηση σχεδιασµού και δηµιουργίας ενός ενιαίου Ασύρµατου Ευρυζωνικού ικτύου (RLAΝ - Radio Local Area Networks) υψηλών ταχυτήτων. Έµεσο στόχο αποτελεί η σύνδεση Φορέων της ηµόσιας ιοίκησης (..) στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ µέσω των ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης που θα αναπτυχθούν ή θα χρησιµοποιηθούν ως υπηρεσία, καθώς και η σύνδεση Φορέων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέσω ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης στο υπάρχον σχολικό δίκτυο EDUNET και στο δίκτυο κορµού Ε ΕΤ. Η παρούσα µελέτη υποδεικνύει την υλοποίηση του προτεινόµενου δικτύου καθώς και την προµήθεια του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισµού και τις απαραίτητες τεχνικές εργασίες που χρειάζονται ώστε το έργο να κριθεί επιτυχές. Η µελέτη βασίζεται κυρίως σε ασύρµατες συνδέσεις και θα καλύπτει γεωγραφικά το ήµο Νεάπολης. Το δίκτυο θα παρέχει δικτυακές υπηρεσίες διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε φορείς του δηµοσίου (καταρχήν στους τοµείς της Εκπαίδευσης, Έρευνας, Υγείας και ηµόσιας ιοίκησης). Άµεσα ωφελούµενοι από το έργο θα είναι όλες οι υπηρεσίες και οι φορείς της Εκπαίδευσης, Έρευνας, Υγείας και ηµόσιας ιοίκησης στην περιοχή της ήµο Νεάπολης, ενώ κατ ουσία ωφελούµενοι θα είναι όλοι οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής της πόλης της ήµο Νεάπολης. Εξαιτίας του κόστους των προτάσεων που µπορούν να υποβληθούν, τα δίκτυα αυτά θα αποτελούνται από υβριδικές τεχνολογίες που θα χρησιµοποιούν ως επί το πλείστον ασύρµατες ζεύξεις (WAS - Wireless Access Systems) για τη διασύνδεση των σηµείων τοπικού ενδιαφέροντος. 3

4 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠ ΚΤΠ Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», έχει ήδη διαµορφώσει Στρατηγική για την Ευρυζωνικότητα θέτοντας ως στόχους κυρίως τη δηµιουργία ανταγωνιστικών ευρυζωνικών δικτύων στην Ελληνική επικράτεια, τη διασύνδεση µεγάλου µέρους των φορέων δηµόσιας διοίκησης, υγείας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τη δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε πολίτες µη ευνοηµένων αστικών ή αγροτικών περιοχών, την κάλυψη των µακροπρόθεσµων τηλεπικοινωνιακών αναγκών σε µεγάλο µέρος του πληθυσµού της χώρας, την προώθηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και όχι µόνο. Για να αντιληφθούµε τη σηµασία της Ευρυζωνικότητας αρκεί να δούµε τους στόχους που είχαν τεθεί και περιλάµβαναν: Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήµια, καθώς και µουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία κτλ, πρέπει να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση Ευρυζωνική πρόσβαση για όλη την ηµόσια ιοίκηση Ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης µε έµφαση στις λιγότερο προνοµιούχες περιοχές. Εισαγωγή πληροφοριακών δικτύων µεταξύ σηµείων υγείας µε ευρυζωνική πρόσβαση. Οι ευρυζωνικές συνδέσεις παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες. Γρήγορη πρόσβαση στο ιαδίκτυο, εκπαίδευση από απόσταση, ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση, παροχή υπηρεσιών υγείας και άλλα, λειτουργούν πιο αποδοτικά και είναι ενδεχοµένως εφικτά µόνο µέσω των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρονται από την ευρυζωνική πρόσβαση. Βασικός στόχος της ανάπτυξης της Ασύρµατης Ευρυζωνικότητας είναι η υλοποίηση στο φυσικό επίπεδο (1) (ΟSI Layer 1), ενός επεκτάσιµου δικτύου ασυρµατικών ζεύξεων, ουδέτερου ως προς τις τεχνολογίες µετάδοσης, τη διαχείριση και τον ανταγωνισµό. Επίσης στόχος της είναι ο έλεγχος ευρυζωνικής διασυνδεσιµότητας στο 4

5 επίπεδο 2 µέσω εγκατάστασης και λειτουργίας περιορισµένου αριθµού ενεργών συσκευών σε επιλεγµένους κόµβους και δηµόσιους χρήστες του δικτύου. Οι κυριότερες υπηρεσίες οι οποίες σήµερα προσφέρονται στους χρήστες του ελληνικού τηλεπικοινωνιακού χώρου είναι: η σταθερή τηλεφωνία, η κινητή τηλεφωνία, η πρόσβαση σε Internet, οι µισθωµένες γραµµές, η υπηρεσία ISDN, η τηλε-ειδοποίηση και οι υπηρεσίες ιδιωτικών συστηµάτων κινητών επικοινωνιών (Private Mobile Radio - PMR). Η ανάπτυξη της αγοράς των τηλεπικοινωνιών αναµένεται να συνεχιστεί µε υψηλούς ρυθµούς, καθώς νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες έρχονται να καλύψουν ανάγκες των χρηστών οι οποίες ως τώρα έχουν παραµείνει ανεκπλήρωτες (υπηρεσίες ευρείας ζώνης, διακίνηση δεδοµένων από ασύρµατα δίκτυα, τηλεδιάσκεψη). Η δράση αυτή θα αποτελέσει πιλότο για την αξιοποίηση των παρεµβάσεων που θα χρηµατοδοτούνται από Ε.Π. σε ευρεία κλίµακα. Η υλοποίηση του παρόντος έργου περιλαµβάνει τις απαραίτητες παρεµβάσεις για την κάλυψη των αναγκών της ηµόσιας ιοίκησης, σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, µε ποιότητα στις προσφερόµενες υπηρεσίες λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα υλοποίησης. Η υλοποίηση εστιάζεται σε φορείς και λειτουργίες της ηµόσιας ιοίκησης που έχουν προσδιοριστεί από τις µελέτες προετοιµασίας και καλύπτουν µη ευνοηµένες γεωγραφικές περιοχές µε παρεµβάσεις που δηµιουργούν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα. Κατά την υλοποίηση της δράσης αξιοποιείται στο µέγιστο η διαθέσιµη τεχνολογία σύµφωνα µε το αναπτυξιακό σχέδιο που έχει προσδιοριστεί από τη µελέτη αξιοποίησης και βέλτιστης εκµετάλλευσης της τεχνολογίας για την κάλυψη αναγκών ευρυζωνικών υπηρεσιών της ηµόσιας ιοίκησης. Παράλληλα υλοποιούνται έργα που εξυπηρετούν τη ηµόσια ιοίκηση και µε χρήση όλων των υπόλοιπων διαθέσιµων τεχνολογιών. 5

6 1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά την Ανάπτυξη Ευρυζωνικών ικτύων Τοπικής Πρόσβασης µε χρήση αµιγώς ασυρµάτων ζεύξεων στο ήµο Νεάπολης µε βασικό στόχο: τα ασύρµατα ευρυζωνικά δίκτυα να συνδέουν τα κτήρια δηµοσίου συµφέροντος του ήµου Νεάπολης µε το κεντρικό κτήριο του ήµου ( ΗΜΑΡΧΕΙΟ Νεάπολης), καθώς και το ΚΕΠ, δηλαδή τα σηµεία στα οποία θα καταλήγει το Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Η χρήση ασύρµατων ζεύξεων, επιτρέπει την υλοποίηση του δικτύου χωρίς την όχληση που συνήθως συνδέεται µε τη δηµιουργία άλλων καλωδιακών υποδοµών (αποφεύγονται εκσκαφές, διατάραξη οικιστικού ιστού και δρόµων, επιτυγχάνεται ταχύτερη ανάπτυξη του δικτύου στην πόλη). Λόγω της υποστήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων διασύνδεσης στο δίκτυο, εξασφαλίζεται µε σιγουριά ο τερµατισµός των ασύρµατων ζεύξεων µέσα στην πόλη. Η ανάπτυξη του εν λόγω ασύρµατου δικτύου τοπικής πρόσβασης συµβάλει στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ευρείας ζώνης στην ευρύτερη περιοχή του ήµου Νεάπολης και ικανοποιεί τις αναγνωρισµένες ανάγκες για τη λειτουργία και διασύνδεση των φορέων της ηµόσιας ιοίκησης και µελλοντικά τη δυνατότητα εκµετάλλευσης µε ιδιώτες φορείς. Επίσης το δίκτυο θα παρέχει δικτυακές υπηρεσίες διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε φορείς δηµοτικού και δηµοσίου ενδιαφέροντος, µε προτεραιότητα στους τοµείς της Εκπαίδευσης, ηµόσιας Τάξης, Υγείας και ηµόσιας ιοίκησης. ΣΥΖΕΥΞΙΣ Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι ένα υπό σχεδιασµό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης, το οποίο προβλέπεται να διασυνδέσει τις ηµοτικές Υπηρεσίες, τα Κέντρα Υγείας, τα ηµόσια σχολεία και ηµόσια Κέντρα Εκπαίδευσης και τα Παραρτήµατα Υπουργείων µε την κεντρική δηµόσια διοίκηση. Αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και τηλεµατικών υπηρεσιών µεγάλης έκτασης και κλίµακας. Καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας µε παρουσία σε περίπου 1800 σηµεία. Αναφέρεται σε Φορείς του Ελληνικού ηµόσιου Τοµέα, οι ανάγκες των οποίων δεν περιορίζονται σε απλές 6

7 τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά επεκτείνονται περιλαµβάνοντας προηγµένες υπηρεσίες φωνής, δεδοµένων και εικόνας (Πηγή: «Παράρτηµα Σύντοµης Παρουσίασης Εθνικού ικτύου ηµόσιας ιοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Πράγµατι το έργο θα οδηγήσει στη δηµιουργία συµπληρωµατικής υποδοµής που θα διασυνδέσει ΟΛΕΣ τις δηµόσιες και δηµοτικές υπηρεσίες εντός του ήµου Νεάπολης µε το ηµαρχείο και το ΚΕΠ, τα σηµεία δηλαδή στα οποία καταλήγει το ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Αντίστοιχα προβλέπεται η χρήση της ευρυζωνικής υποδοµής από τα σχολεία ως εναλλακτική ευρυζωνική υποδοµή στην υποδοµή του Σχολικού ικτύου (EDUNET). Η χρήση της υποδοµής αυτής θα επιτρέψει την αποµακρυσµένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ήµου, οδηγώντας στην επαναδραστηριοποίηση των σήµερα αδρανών (πρώην) κοινοτικών γραφείων που υπάρχουν σε κάθε ηµοτικό ιαµέρισµα επιτρέποντας στην πράξη την αποκέντρωση των προσφερόµενων υπηρεσιών ακόµα και εντός του ήµου (µε αντίστοιχο κέρδος σε χρόνο για τον πολίτη και καταπολέµηση της γραφειοκρατίας). Αυτή η περίπτωση αφορά ιδιαίτερα τις κοινωνικά ευπαθείς κατηγορίες που διαµένουν εκτός αστικού κέντρου και δεν µπορούν να µετακινηθούν προς το ηµαρχείο ή το ΚΕΠ, αλλά και τις τηλεπικοινωνιακά µειονεκτούσες περιοχές. 7

8 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Σκοπός του παρόντος έργου είναι η ενοποίηση των αποµακρυσµένων υπηρεσιών του ήµου Νεάπολης, και η λειτουργία τους κάτω από ένα κοινό δίκτυο ή υποδίκτυα (VLANs) Η ασύρµατη υποδοµή για την ανάπτυξη του προτεινόµενου ικτύου αποτελείται από ιστούς και οικίσκους εξοπλισµού, ζεύξεις Σηµείου προς Πολυσηµεία (Point-to- MultiPoint) απαρτιζόµενες από ασύρµατες γέφυρες (wireless bridges) µε δυνατότητα δροµολόγησης (routing) σε συνδυασµό µε µονο-κατευθυντικές κεραίες οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για τη σύνδεση των τερµατικών κόµβων του δικτύου, όπως επίσης και από ασύρµατες γέφυρες (wireless bridges) µε δυνατότητα δροµολόγησης (routing) σε συνδυασµό µε πολυσυγκεντρωτικές/πολυκατευθυντικές κεραιές για τους κόµβους διανοµής/αναµετάδοσης του δικτύου. Για την ορθή λειτουργία του δικτύου, πρέπει να εξασφαλιστεί η καλή οπτική επαφή των Σηµείων προς τα Πολυσηµεία, ώστε να διασφαλιστεί ο ικανοποιητικός βαθµός ρυθµού απόδοσης του δικτύου που απαιτείται. Ο µερισµός της κοινής ασύρµατης υποδοµής θα επιτελείται µε τεχνικές στο επίπεδο 2 (Layer 2) δεδοµένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει στο φυσικό επίπεδο (Layer 1). Η απαίτηση για παροχή ιαφανών Υπηρεσιών LAN µέσω ασύρµατων συστηµάτων, καθώς και για την ανεξαρτησία µεταξύ α) του παρόχου της δικτυακής υποδοµής, β) των προαναφερθέντων οµάδων χρηστών και γ) των «µητρικών τους» παρόχων υπηρεσιών, εισάγει συγκεκριµένες απαιτήσεις τόσο για τα ασύρµατα στοιχεία, όσο και για τα ενεργά στοιχεία (µεταγωγείς Layer 2 switches) οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα εξωτερικά όρια του δικτύου (χρήστες) ή στο εσωτερικό του δικτύου (σηµεία συγκέντρωσης). Οι απαιτήσεις αυτές θα προσδιοριστούν µε µεγάλη σαφήνεια στα πλαίσια της µελέτης που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του πρώτου Υποέργου. 8

9 Πλάνο Υλοποίησης Ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της σύµβασης θα παραδώσει πλάνο υλοποίησης και προγραµµατισµό των διαθέσιµων πόρων που πρέπει να διατεθούν για την οµαλή υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ. Βάση του δικού του σχεδιασµού θα αποτελέσει το σχέδιο υλοποίησης του έργου που θα έχει αναπτυχθεί ως παραδοτέο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1. Εγκατάσταση εξοπλισµού. Με την ολοκλήρωση της προηγούµενης ενέργειας ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει τον Εξοπλισµό στα σηµεία εγκατάστασης όπως αυτά ορίζονται στην αναλυτική Μελέτη του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 και στο τεύχος του διαγωνισµού. ιασύνδεση εξοπλισµού Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στη διασύνδεση του εξοπλισµού, να εκτελέσει στους απαραίτητους ελέγχους καλής λειτουργίας και να προβεί σε τυχόν διορθωτικές κινήσεις. Υπηρεσίες Συντήρησης εξοπλισµού Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τον εξοπλισµό του δικτύου, διάρκειας τριάντα έξι (36) µηνών. Παραδοτέα: Π1 Πλάνο Υλοποίησης Π2 Αναφορές Προόδου Π3 Το Ασύρµατο Ευρυζωνικό ίκτυο Τοπικής Πρόσβασης (RLAN) εγκατεστηµένο και πλήρως λειτουργικό 9

10 2.2 ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Όπως αναφέρθηκε ήδη, το ευρυζωνικό δίκτυο θα υλοποιηθεί αµιγώς µε ασυρµατικές συνδέσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι κόµβοι και τα σηµεία που διασυνδέονται στο ίκτυο. Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 D1 Αναµεταδότης Τηλεόρασης Σπολάιτα C1 ηµαρχειο Νεάπολη U1 1 ο ηµοτικό Σχολειο Νεάπολη U2 Γυµνάσιο Νεάπολη U3 Περιφερειακό Ιατρείο Νεάπολη U4 ηµοτικό Κατάστηµα και ΚΕΠ Ελαιόφυτο 5150 (συστεγάζονται) 7 U5 2 ο ηµοτικό Σχολείο Ελαιόφυτο U6 Περιφερειακό Ιατρείο Ελαιόφυτο U7 3 ο ηµοτικό Σχολείο Μεγάλη Χώρα U8 ηµοτικό Σχολείο Σπολάιτα U9 Περιφερειακό Ιατρείο Σπολάιτα U10 Βοήθεια στο Σπιτι Σπολάιτα 100 Πίνακας 1 - Σηµεία που διασυνδέονται στο δίκτυο Απόσταση από τον Κόµβο ιανοµής Προβλεπόµενη ικτυακή Υποδοµή Λόγω της διασποράς των σηµείων και της µορφολογίας του εδάφους στην περιοχή του ήµου Νεάπολης, κρίνεται αναγκαίο η επιλογή ενός ψηλού σηµείο που να υπάρχει οπτική επαφή απ όλα τα τερµατικά σηµεία καθώς και του ηµαρχείο (κεντρικός κόµβος), ως κόµβος ιανοµής επιλέχθηκε το σηµείο όπου βρίσκεται τοποθετηµένος ο Αναµεταδότης της Τηλεόρασης. Βάση των µετρήσεων, υπήρξε πολύ καλή επικοινωνία των σηµείων µε σηµείο όπου θα βρίσκεται ο κόµβος διανοµής και αυτού µε το ηµαρχείο, όπου εκεί θα υπάρχει η κεντρική διαχείριση του ασύρµατου δικτύου και η σύνδεση µε το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΗΣ. Αυτά είναι τα: Κόµβος ιανοµής (D1) Αναµεταδότης Τηλεόρασης. 10

11 Για την έδραση του εξοπλισµού στο κοµβικό σηµείο και τις υποδοχές για την τοποθέτηση των κεραιών όπου και θα περιγραφούν παρακάτω λεπτοµερέστερα. Όλα τα σηµεία ενώνονται µε το κόµβο µε Κατευθυντικές Ζεύξεις. Στο σκαρίφηµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η προτεινόµενη τοπολογία του Ασύρµατου ικτύου. (D1) Κόµβος ιανοµής ΣΠΟΛΑΙΤΑ (U8) (U9) (U10) (U3) (U2) (U1) (C1) ΝΕΑΠΟΛΗ (U5) (U6) ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ (U4) (U7) Μ. ΧΩΡΑ Σχήµα 1 Κάλυψη Ασύρµατου ικτύου Πρόσβασης 11

12 3. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το σύνολο του πληροφοριακού συστήµατος του ΗΜΟΥ Νεάπολης σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο περιλαµβάνουν: 1. Η εκποµπή των κεραιών της ασύρµατης ζεύξης στους ιστούς θα πρέπει να µην παρεµβάλει σε καµία περίπτωση το σήµα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών και αντίστοιχα το σήµα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών δεν επιτρέπετε να παρεµβάλει το σήµα της ασύρµατης ζεύξης. Οι ασύρµατες συσκευές (Wireless Bridges) θα πρέπει να εναρµονίζονται πλήρως µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδιαίτερα µε το πρότυπο EN , όπως αυτό περιγράφεται στην οδηγία 2005/513/ΕΚ. 2. Η ισχύς εκποµπής τους (EIRP - Effective Isotropic Radiated Power) πρέπει να είναι ίση ή µικρότερη από το όριο που έχει θεσπίσει ο οργανισµός ETSI για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιβάλλεται η ορθότερη δυνατή χρησιµοποίηση του διαθέσιµου φάσµατος (ISM- όπως αυτό ορίζεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία και εγκρίνεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων) µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των παρεµβολών µεταξύ των µονάδων που απαρτίζουν το ασύρµατο δίκτυο και την επίτευξη του throughput, και χωρητικότητας του. 3. Κάθε ζεύξη που είναι µόνιµα εγκατεστηµένη σε σταθερή θέση πρέπει να δηλωθεί και να εγκριθεί αποστέλλοντας στην ΕΕΤΤ την σχετική δήλωση. Για κάθε ζεύξη «σηµείο» προς «πολυσηµείο» των σταθµών, απαιτείται η συµπλήρωση ξεχωριστής δήλωσης. (Τα στοιχεία της δήλωσης θα προµηθεύονται από τον ήµο Νεάπολης. Π.χ. Latitude/Longitude and Height. Πίνακας 3.1, 3.2) 4. Λόγω της φύσης των διακινούµενων δεδοµένων το όλο σύστηµα πρέπει να διαθέτει ενσωµατωµένες δυνατότητες υψηλής ασφαλείας και προστασίας των δεδοµένων. Το ασύρµατο δίκτυο θα πρέπει να έχει δυνατότητα κρυπτογράφησης µε 64/128bit WEP Data Encryption, MAC Address Filtering, AES. 12

13 Έχοντας υπόψη τη µορφολογία του εδάφους, τις αποστάσεις µεταξύ των σηµείων καθώς και τα καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη περιοχή, ο εξοπλισµός θα πρέπει να έχει αντοχή σε χαµηλές θερµοκρασίες, να παρέχεται προστασία από τα καιρικά φαινόµενα και να είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση των απωλειών σήµατος. Στα σηµεία όπου απαιτείται οικίσκος θα πρέπει η εσωτερική θερµοκρασία σε καµία περίπτωση να µην πέφτει κάτω από 0ºC ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΙΚΤΥΟ Γενικά Το ευρυζωνικό ίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων θα υλοποιηθεί κύρια µε ασυρµατικές συνδέσεις point to multipoint χωρίς να αποκλείεται εάν προκύψει χρήση εναλλακτικών τεχνολογιών. Σκοπός είναι η υλοποίηση πολλαπλών, εκτεταµένων σε γεωγραφική έκταση, ζεύξεων σηµείου προς πολυσηµείο µε σκοπό την διασύνδεση των σηµείων αυτών σε ένα κοινό και ενιαίο δίκτυο, µε καταληκτικό σηµείο, την σύνδεση µε το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το ασύρµατο ευρυζωνικό δίκτυο, θα πρέπει να είναι δυναµικό και άµεσα επεκτάσιµο ικανοποιώντας, όχι µόνο τις παρούσες, αλλά και τις µελλοντικές ανάγκες του ήµου Νεάπολης. Ο εξοπλισµός του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ικτύου θα πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα των πολλαπλών εικονικών δικτύων (VLANs) για την καλύτερη εξυπηρέτηση οµοειδών οµάδων χρηστών. Βασικές Προδιαγραφές Ασύρµατου Εξοπλισµού. Λόγω των ζεύξεων µεγάλης απόστασης που υπάρχουν στο έργο, όπως προκύπτει από την τοπολογία του δικτύου, η χρήση της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων 2,4 GHz (2.400 MHz MHz) κρίνεται µη ικανοποιητική λόγω της χαµηλής επιτρεπόµενης µέγιστης ισχύος εκποµπής σήµατος (eirp=100mw). Η ισχύς αυτή δεν µπορεί να δώσει ικανοποιητικής ποιότητας ζεύξεις στην περίπτωση του ήµου Νεάπολης. Για τον λόγω αυτό, ο προτεινόµενος ασύρµατος εξοπλισµός (WAS) θα πρέπει να λειτουργεί στην ζώνη των 5GHz, και συγκεκριµένα στην ζώνη MHz, όπου τα επιτρεπτά όρια για την µέση πυκνότητα εκποµπής είναι 50mW/MHz σε κάθε ζώνη του 1MHz, µε µέγιστη µέση πυκνότητα e.i.r.p. το 1Watt. 13

14 Κατόπιν τούτου, ο προτεινόµενος ραδιοεξοπλισµός θα πρέπει να είναι πλήρως συµβατός µε το πρότυπο EN , όπως περιγράφεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2005/513/ΕΚ και την υπουργική απόφαση 17225/655 (ΦΕΚ Β/399/06). Στο Σχήµα 1 φαίνεται η τοπολογία του προτεινόµενου δικτύου καθώς και τις εφικτές ζεύξεις που έχουν προκύψει από µετρήσεις που έχουν γίνει στα διασυνδεόµενα σηµεία. Πιο συγκεκριµένα από το ηµαρχείο (C1) που αποτελεί τον Κεντρικό Κόµβο του δικτύου (βλέπε παρακάτω) θα εγκατασταθεί µία µονάδα point to point για την υλοποίηση της ζεύξης µε τον κόµβο διανοµής (D1). Οι κόµβος διανοµής αυτός, θα εξυπηρετήσει και τα υπόλοιπα σηµεία του δικτύου. Στον κόµβο διανοµής D1 (Αναµεταδότης Τηλεόρασης) θα τοποθετηθεί µία κύρια ασύρµατη µονάδα (Point-to-Multipoint) µέσω της οποίας θα υλοποιηθούν όλες οι ζεύξεις του ήµου Νεάπολης που αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. Η ζεύξη (Pointto-Multipoint) θα διασυνδέσει τον Κεντρικό Κόµβο C1 ( ηµαρχείο) µε τον Κόµβο ιανοµής D1 (Αναµεταδότης Τηλεόρασης) και µε τα ακόλουθα κτίρια και υπηρεσίες: (U1) 1 ο ηµοτικό Σχολείο Νεάπολης, (U2) Γυµνάσιο Νεάπολης, (U3) Περιφερειακό Ιατρείο Νεάπολης, (U4) ηµοτικό Κατάστηµα και ΚΕΠ Ελαιόφυτο, (U5) 2 ο ηµοτικό Σχολείο Ελαιόφυτο, (U6) Περιφερειακό Ιατρείο Ελαιόφυτο, (U7) 3 ο ηµοτικό Σχολείο Μεγάλη Χώρα, (U8) ηµοτικό Σχολείο Σπολάιτα, (U9) Περιφερειακό Ιατρείο Σπολάιτα, (U10)Βοήθεια στο Σπιτι Σπολάιτα. Έτσι καλύπτονται ασυρµατικά στο ίδιο δίκτυο και τα 12 σηµεία του ήµου. 14

15 3.1.3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Στις επόµενες παραγράφους περιγράφονται αναλυτικά τα υποσυστήµατα που οριοθετούν τις λειτουργικές προδιαγραφές του συστήµατος. Κοµβικά Σηµεία Κεντρικός Κόµβος (C1) ηµαρχείο Εγκατάσταση κεραιαοσυστήµατος σε ιστό τοποθετηµένο στον τοίχο ή την σκεπή των κτιρίων όπου η παροχή ρεύµατος είναι διαθέσιµη από τον ήµο Νεάπολης. Το σήµα των κεραιών της ασύρµατης ζεύξης στους ιστούς θα πρέπει να µην παρεµβάλει σε καµία περίπτωση το σήµα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών και αντίστοιχα το σήµα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών δεν επιτρέπετε να παρεµβάλει το σήµα της ασύρµατης ζεύξης. Κόµβος διανοµής (D1) Αναµεταδότης Τηλεόρασης Εγκατάσταση κεραιοσυστήµατος σε διαµορφωµένο χώρο. Επίσης η παροχής ρεύµατος του κεραιοσυστήµατος θα είναι διαθέσιµη από το ήµο Νεάπολης. Το σήµα των κεραιών της ασύρµατης ζεύξης στους ιστούς θα πρέπει να µην παρεµβάλει σε καµία περίπτωση το σήµα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών και αντίστοιχα το σήµα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών δεν επιτρέπετε να παρεµβάλει το σήµα της ασύρµατης ζεύξης. Περιφερειακά Σηµεία Ασύρµατου ικτύου Εγκατάσταση κεραίας σε ιστό τοποθετηµένο στον τοίχο ή την σκεπή των κτιρίων όπου η παροχή ρεύµατος είναι διαθέσιµη από τον ήµο Νεάπολης. Το σήµα των κεραιών της ασύρµατης ζεύξης στους ιστούς θα πρέπει να µην παρεµβάλει σε καµία περίπτωση το σήµα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών και αντίστοιχα το σήµα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών δεν επιτρέπετε να παρεµβάλει το σήµα της ασύρµατης ζεύξης. 15

16 Προτεινόµενος εξοπλισµός Κοµβικού Σηµείου Ιστός: Προτείνεται η χρήση 3µ, τοποθετηµένου στο κτίριο µε επιδαπέδια ή επιτοίχια στήριξη. Κεραία: Τύπου Directional Antennas, gain 27dBi για τις Point-to-Multipoint ζεύξεις Μονάδα Ασύρµατης Επικοινωνίας: WAS (Wireless Access System) Bridge ή/και Router, 54Mbs, 128 bit encryption, λειτουργία στην ζώνη ραδιοσυχνοτήτων MHz και θα ικανοποιούν, µεταξύ των άλλων, το πρότυπο EN όπως περιγράφεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2005/513/ΕΚ, καθώς επίσης 2002/95/ΕΚ(RoHS). Παρελκόµενα Υλικά Ασύρµατου ικτύου: Αντικεραυνική Προστασία 0-6GHz, Οµοαξονικό Καλώδιο Χαµηλών Απωλειών 5µ. Παρελκόµενα Υλικά Ενσύρµατου ικτύου: 5-port Switch, 50µ καλώδιο UTP και 30µ Ηλεκτρολογικό καλώδιο Προτεινόµενος εξοπλισµός Κοµβου ιανοµής Ιστός: Προτείνεται η χρήση 6µ σε διαµορφωµένο χώρο. Κεραία: Τύπου Τοµεακής Κάλυψης, gain 17dBi Μονάδα Ασύρµατης Επικοινωνίας: WAS (Wireless Access System) Bridge ή/και Router, 54Mbs, 128 bit encryption, λειτουργία στην ζώνη ραδιοσυχνοτήτων MHz και θα ικανοποιούν, µεταξύ των άλλων, το πρότυπο EN όπως περιγράφεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2005/513/ΕΚ, καθώς επίσης 2002/95/ΕΚ(RoHS). Λειτουργία εξοπλισµού σε θερµοκρασίες από -33 ο C έως +60 o C προδιαγραφών υδατοστεγανότητας IP56. εκπλήρωση Παρελκόµενα Υλικά Ασύρµατου ικτύου: Αντικεραυνική Προστασία 0-6GHz, Οµοαξονικό Καλώδιο Χαµηλών Απωλειών 5µ. Παρελκόµενα Υλικά Ενσύρµατου ικτύου: 5-port Switch, 30µ καλώδιο UTP και 20µ Ηλεκτρολογικό καλώδιο. 16

17 Προτεινόµενος εξοπλισµός Β Υποσυστήµατος - Περιφερειακών σηµείων: Ιστός: Προτείνεται η χρήση ιστού 6µ, τοποθετηµένου στο κτίριο µε επιδαπέδια ή επιτοίχια στήριξη. Κεραίες: Τύπου Directional Antennas, gain 23dBi για τις Point-to-Multipoint ζεύξεις. Μονάδα Ασύρµατης Επικοινωνίας: WAS (Wireless Access System) Bridge ή/και Router, 54Mbs, 128 bit encryption, λειτουργία στην ζώνη ραδιοσυχνοτήτων MHz και θα ικανοποιούν, µεταξύ των άλλων, το πρότυπο EN όπως περιγράφεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2005/513/ΕΚ, καθώς επίσης 2002/95/ΕΚ(RoHS). Παρελκόµενα Υλικά Ασύρµατου ικτύου: Αντικεραυνική Προστασία 0-6GHz, Οµοαξονικό Καλώδιο Χαµηλών Απωλειών 5µ., κυτίο υδατοστεγανού τύπου για την στέγαση του εξοπλισµού προδιαγραφών ΙΡ56. Παρελκόµενα Υλικά Ενσύρµατου ικτύου: 5-port Switch, RF καλώδιο (50 Ohm) 5m για τη διασύνδεση της Κεραίας µε την Ασύρµατη Γέφυρα (µπορεί να συµπεριλαµβάνεται µαζί µε τη κεραία), καλώδιο UTP 50µ και Ηλεκτρολογικό καλώδιο 30µ. Όλα τα σηµεία ενώνονται µε τα κοµβικά σηµεία µε Κατευθυντικές Ζεύξεις. 17

18 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Στον κεντρικό κόµβο του ασύρµατου δικτύου θα τοποθετηθεί ένας δροµολογητής (router) αρθρωτής αρχιτεκτονικής, που θα είναι υπεύθυνος για την δροµολόγηση εντός του δικτύου του ήµου και θα παρέχει θύρες διασύνδεσης µε άλλα δίκτυα. Ο δροµολογητής αυτός θα διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) θύρες FastEthernet για διασύνδεση µε το ΣΥΖΕΥΞΙΣ και τα άλλα δίκτυα. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητα εγκατάστασης εναλλακτικών αρθρωµάτων (modules) µε θύρες όπως E1, ISDN PRI κ.λ.π. Τέλος, όσον αφορά τη λειτουργικότητά του, θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τα πρωτόκολλα/µηχανισµούς NAT, IPv4, QoS, VoIP gatekeeper & gateway (H323, SIP), DHCP, BGPv4, OSPF Ιστός ανάρτησης κεραιών Ασύρµατης Βάσης ή Τερµατικού σηµείου α/α Περιγραφή / Απαίτηση Προδιαγραφές 1 Απλός ιστός τοποθέτησης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ασύρµατων κεραιών (Να αναφερθεί το υλικό και το πάχος του) 2 Ύψος 6m 3 Εξαρτήµατα στήριξης του ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ιστού (Να περιγραφεί ο τρόπος στήριξης) 4 Αντοχή σε ανέµους 120 Km/h Παρατηρήσεις 18

19 UPS κόµβων α/α Περιγραφή / Απαίτηση Προδιαγραφές 1 Ισχύς 1500VA 2 Μορφή πλαισίου για ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ προσαρµογή σε Ικρίωµα (Rack Mountable) 3 Ονοµαστική εισερχοµένη τάση VAC λειτουργίας 4 Συχνότητα λειτουργίας 50/60Hz Auto sensing 5 Το UPS να είναι Line ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Interactive 6 Αυτονοµία µπαταριών µε 20 min πλήρες φορτίο 7 Έξοδοι (outlets) τύπου IEC 3 320D13 για σύνδεση του ενεργού εξοπλισµού του κόµβου (Ονοµαστική τάση εξόδου 230VAC) 8 Εύρος τάσης εξόδου (output ±5% της voltage range) ονοµαστικής 9 Προστασία από υπερφόρτωση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και βραχυκύκλωµα 10 Παροχή προστασίας από ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ διακυµάνσεις της τάσης, υπερτάσεις & βυθίσεις της τάσης Παρατηρήσεις 19

20 Εξοπλισµός ασύρµατης Βάσης PMP(5,4GHz) τοµεακής κάλυψης 60 ο και Rate 54Mbps α/α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Παρατηρήσεις 1 RF Band 5,4 GHz 2 Channel Size 20 MHz 3 Μεταβλητό Tx Power 18 dbm 4 Προσαρµοζόµενη διαµόρφωση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ BPSK, QPSK, QAM16, QAM64 5 Εργαλείο ευθυγράµµισης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ κεραιών ζεύξεων 6 Υποστήριξη NLOS1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 7 Υποστήριξη OFDM ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 8 Rx sensitivity -86 dbm 9 Κεραία κάλυψης τοµέα OUTDOOR 60 ο µοιρών 10 Κέρδος κεραίας 17 dbi 11 Αντικεραυνική προστασία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 12 Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ support) 13 Υποστήριξη IEEE 802.1p (QoS) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 14 Υποστήριξη Automatic Repeat ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Request (ARQ) 15 Υποστήριξη DHCP Relay ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 16 Υποστήριξη Point to Point (PTP), ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Point to Multipoint (PMP) 17 L2 Data Rate σε LOS 54 Mbps 18 Υποστήριξη απαιτούµενου L2 8Km Data Rate σε LOS για απότσταση 19 Υποστήριξη Χρηστών υνατότητα αυτόµατης επιλογής L2 Data Rate (Dynamic Data ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 20

21 α/α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Παρατηρήσεις Rate Selection) 21 Encryption WEP, AES ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 22 Υποστήριξη πιστοποίησης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ χρηστών µέσω Radius 23 υνατότητα αποµακρυσµένης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ βοήθειας µέσω Telnet 24 Υποστήριξη SNMP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 25 υνατότητα αποµακρυσµένης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ διαχείρισης/ρύθµισης µέσω HTTP 26 Υποστήριξη IEEE 802.3af (POE) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 27 Μήκος RF καλωδίου 5m 28 Θυρα RJ Mbps Ethernet ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ µε υποστήριξη 802.3af (POE) 29 Εναρµόνιση του εξοπλισµού µε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/95/ΕΚ(RoHS) 30 Συµβατό µε την Ευρωπαϊκή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ οδηγία ΕΝ υνατότητα λειτουργίας σε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ θερµοκρασίες -33 ο C έως +60 ο C Εξοπλισµός Τερµατικού σηµείου PΤP (5,4GHz) α/α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Παρατηρήσεις 1 RF Band 5,4 GHz 2 Channel Size 20 MHz 3 Μεταβλητό Tx Power 16 dbm 4 Προσαρµοζόµενη διαµόρφωση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ BPSK, QPSK, QAM16, QAM64 5 Εργαλείο ευθυγράµµισης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ κεραιών ζεύξεων 21

22 α/α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Παρατηρήσεις 6 Υποστήριξη NLOS ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 7 Υποστήριξη OFDM ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 8 Rx sensitivity -86 dbm 9 Τύπος Κεραίας OUTDOOR κατεθυντική 10 Κεραία κάλυψης τοµέα 10 µοιρών 11 Κέρδος κεραίας 23 dbi 12 Αντικεραυνική προστασία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 13 Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ support) 14 Υποστήριξη IEEE 802.1p (QoS) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 15 Υποστήριξη Automatic Repeat ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Request (ARQ) 16 Υποστήριξη DHCP Relay ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 17 Υποστήριξη Point to Point (PTP) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 18 L2 Data Rate σε LOS 6 Mbps 19 Υποστήριξη απαιτούµενου L2 15Km Data Rate σε LOS για απότσταση 20 Υποστήριξη Χρηστών υνατότητα αυτόµατης επιλογής ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ L2 Data Rate (Dynamic Data Rate Selection) 22 Encryption WEP, AES ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 23 Υποστήριξη πιστοποίησης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ χρηστών µέσω Radius 24 υνατότητα αποµακρυσµένης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ βοήθειας µέσω Telnet 25 Υποστήριξη SNMP ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 26 υνατότητα αποµακρυσµένης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ διαχείρισης/ρύθµισης µέσω HTTP 27 Υποστήριξη IEEE 802.3af (POE) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 22

23 α/α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Παρατηρήσεις 28 Μήκος RF καλωδίου 5m 29 Θυρα RJ Mbps Ethernet µε υποστήριξη 802.3af (POE) 30 Εναρµόνιση του εξοπλισµού µε την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/95/ΕΚ(RoHS) 31 Συµβατό µε την Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ υνατότητα λειτουργίας σε θερµοκρασίες -33 ο C έως +60 ο C ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 23

24 ήµο «Αναλυτική Μελέτης τοπολογίας και αρχιτεκτονικής του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ικτύου Τοπικής Πρόσβασης Μεταγωγείς (Switches) Κεντρικού Κόµβου Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Γενικά Χαρακτηριστικά Απάντηση Προµηθευτή Παραποµπή Κατάλληλο πλαίσιο για προσαρµογή σε ικρίωµα 19 (να 2. προσφερθούν και τα αντίστοιχα παρελκόµενα για τοποθέτηση σε standard 19 EIA rack) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (Να αναφερθεί το ύψος σε RU) Θύρες 3.Θύρες τεχνολογίας 10Base-T (IEEE 802.3u) / 100Base-TX (IEEE 802.3u) Υποστήριξη 1000Base-T (IEEE 802.3ab) σε µια τουλάχιστον θύρα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 5.Υποστήριξη λειτουργίας speed auto sensing σε όλες τις Ethernet θύρες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 6. Υποστήριξη IEEE 802.3x full duplex σε όλες τις θύρες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 7. Υποστήριξη auto MDI/MDIX σε όλες τις θύρες χαλκού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 24

25 ήµο «Αναλυτική Μελέτης τοπολογίας και αρχιτεκτονικής του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ικτύου Τοπικής Πρόσβασης Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Προµηθευτή Παραποµπή 8.Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.3af (PoE) για τουλάχιστον 4 θύρες χαλκού από τον ίδιο το µεταγωγέα ή µε χρήση εξωτερικών συσκευών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 9. Θύρα τοπικής διαχείρισης µε χρήση τερµατικού (console) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Χαρακτηριστικά Layer 2 (Να προσφερθεί και το αντίστοιχο καλώδιο) 10. Υποστήριξη IEEE 802.1Q (VLAN tagging) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 11. Υποστηριζόµενο πλήθος διαφορετικών 802.1Q VLANs Υποστήριξη IEEE 802.1d (STP) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 13. Υποστήριξη IEEE 802.1p CoS prioritization ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 14. Υποστήριξη IEEE 802.1s (Multiple STP) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 25

26 ήµο «Αναλυτική Μελέτης τοπολογίας και αρχιτεκτονικής του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ικτύου Τοπικής Πρόσβασης Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 15. Υποστήριξη IEEE 802.1w (Rapid STP) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Απάντηση Προµηθευτή Παραποµπή 16. Υποστηριζόµενο µέγεθος MTU 1500 bytes Χαρακτηριστικά απόδοσης 18. Ρυθµός προώθησης (forwarding rate) 2 Mpps 19. Πλήθος υποστηριζόµενων MAC addresses 8000 Χαρακτηριστικά ασφάλειας 20. Υποστήριξη authentication και authorization µέσω RADIUS για προστασία αποµακρυσµένης ή τοπικής πρόσβασης 21. Υποστήριξη περιορισµού των πακέτων µε βάση την MAC address (MAC filtering) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Χαρακτηριστικά διαχείρισης 22. υνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης/ρύθµισης µέσω Telnet ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 26

27 ήµο «Αναλυτική Μελέτης τοπολογίας και αρχιτεκτονικής του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ικτύου Τοπικής Πρόσβασης Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 23. υνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης/ρύθµισης µέσω SSHv2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Απάντηση Προµηθευτή Παραποµπή 24. Υποστήριξη SNMPv2 και υλοποίηση SNMP MIB II ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Υποστήριξη Remote Monitoring (RMON) agent για ανάλυση και 25. παρακολούθηση δεδοµένων για τα group history, statistics, alarm και event (σύµφωνα µε το RFC 1757) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 26. Υποστήριξη NTP client (συµµόρφωση µε RFC 1305) ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ Αποθήκευση και εξαγωγή / εισαγωγή αποµακρυσµένα του 27. λειτουργικού συστήµατος και του αρχείου ρυθµίσεων µε χρήση FTP και TFTP LEDs ενδείξεων για οπτική (visual) παρακολούθηση του µεταγωγέα. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον: 28. System LEDs: status, power, bandwidth use Per-port LEDs: status, activity, duplex mode, speed ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Ειδικά χαρακτηριστικά 29. Μνήµη RAM (Να αναφερθεί η προσφερόµενη 27

28 ήµο «Αναλυτική Μελέτης τοπολογίας και αρχιτεκτονικής του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ικτύου Τοπικής Πρόσβασης Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση και η µέγιστη υποστηριζόµενη) Απάντηση Προµηθευτή Παραποµπή 30.Μνήµη αποθήκευσης λειτουργικού συστήµατος και αρχείων ρυθµίσεων (configuration) flash (Να αναφερθεί η προσφερόµενη και η µέγιστη υποστηριζόµενη) Άλλα χαρακτηριστικά 31.Να συνοδεύεται από καλώδια UTP RJ-45, τουλάχιστον Cat 5e, µήκους τουλάχιστον 2 m 32. Λειτουργία µε ηλεκτρική τροφοδοσία: τάση VAC συχνότητα Hz 12 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (Να αναφερθεί η κατανάλωση ρεύµατος) 33. ιαστάσεις και βάρος (Να αναφερθούν) 28

29 ήµο «Αναλυτική Μελέτης τοπολογίας και αρχιτεκτονικής του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ικτύου Τοπικής Πρόσβασης Μεταγωγείς (Switches) Τερµατικών σηµείων A/A Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 1 Κατάλληλο πλαίσιο για προσαρµογή σε ικρίωµα 19 ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 2 Θύρες τεχνολογίας 10Base-T(IEEE 802.3u)/100Base-Tx(IEEE 802.3u) 5 3 Υποστήριξη λειτουργίας speed auto sensing σε όλες τις Ethernet ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ θύρες 4 Υποστήριξh IEEE 802.3x full duplex σε όλες τις θύρες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 5 Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.3af (POE) για τουλάχιστον 4 θύρες χαλκού από ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ τον ίδιο µεταγωγέα ή µε χρήση εξωτερικών συσκευών 6 LEDs ενδείξεων για οπτική παρακολούθηση του µεταγωγέα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Απάντηση Προµηθευτή Παραποµπή 29

30 ήµο «Αναλυτική Μελέτης τοπολογίας και αρχιτεκτονικής του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ικτύου Τοπικής Πρόσβασης ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ Α/Α Κωδ. Κτιρίων Τίτλος Κτηρίου Τύπος Κόµβου (που εγκαθίσταται στο κτήριο) Οδός Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Αριθµός θέσεων εργασίας Καποδιστριακό ς ήµος / Κοινοτικό ιαµέρισµα 1 Αναµεταδότης Τηλεόρασης ΙΑΝΟΜΗΣ_(D1) ΣΠΟΛΑΪΤΑ ΣΠΟΛΑΪΤΑ 2 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟ ηµαρχείο Κύριος_(C1) ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΟ 16 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (για το ΗΜΟ) ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3 9 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/140 2 ο ηµοτικό Σχολείο Τερµατικός_(U1) ΤΡΙΑΝΤΕΪΚΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΡΙΑΝΤΕΪΚΑ 4 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟ 23 ΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟ ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/210 ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ Γυµνάσιο Τερµατικός_(U2) ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5 Περιφερειακό Ιατρείο (Ελαιοφύτου) Τερµατικός_(U3) ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΟ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ 6 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ( ηµαρχείο και ΚΕΠ συστεγάζονται) Τερµατικός_(U4) ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟ ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΟ 1 ο ηµοτικό Σχολείο Τερµατικός_(U5) ΝΕΑΠΟΛΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΟ 3 ο ηµοτικό Σχολείο Τερµατικός_(U6) ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΟ 4 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (για το ΚΕΠ) 8 ΘΕΣΕΙΣ/120 ΜΑΘΗΤΕΣ 7 ΘΕΣΕΙΣ/80 ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟ ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ Περιφερειακό Ιατρείο (Νεάπολης) Τερµατικός_(U7) ΝΕΑΠΟΛΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΟ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗ Πόλη ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 30

31 ήµο «Αναλυτική Μελέτης τοπολογίας και αρχιτεκτονικής του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ικτύου Τοπικής Πρόσβασης Α/Α Κωδ. Κτιρίων Τίτλος Κτηρίου Τύπος Κόµβου (που εγκαθίσταται στο κτήριο) Οδός Ιδιοκτησιακό Καθεστώς ηµοτικό Σχολείο Σπολάϊτας Τερµατικός_(U8) ΣΠΟΛΑΪΤΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΟ Αριθµός θέσεων εργασίας 2 ΘΕΣΕΙΣ/25 ΜΑΘΗΤΕΣ Καποδιστριακό ς ήµος / Κοινοτικό ιαµέρισµα ΣΠΟΛΑΪΤΑ Περιφερειακό Ιατρείο (Σπολάϊτας) Τερµατικός_(U9) ΣΠΟΛΑΪΤΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΟ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΠΟΛΑΪΤΑ Βοήθεια στο Σπίτι Τερµατικός_(U10) ΣΠΟΛΑΪΤΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΟ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΛΑΪΤΑ Πόλη ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ 31

32 ήµο «Αναλυτική Μελέτης τοπολογίας και αρχιτεκτονικής του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ικτύου Τοπικής Πρόσβασης ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ Α/Α Κωδ. Κτιρίων Τίτλος Κτηρίου Νοµαρχία Περιφέρεια Πληθυσµός (Συνολικός ήµου, ΕΣΥΕ) Συνολική έκταση ήµου (ΕΣΥΕ) 1 Αναµεταδότης Τηλεόρασης στρέµµατα 2 ηµαρχειο Αιτωλοακαρνανίας υτικής Ελλάδας στρέµµατα 3 2 ο ηµοτικό Σχολειο Αιτωλοακαρνανίας υτικής Ελλάδας στρέµµατα 4 Γυµνάσιο Αιτωλοακαρνανίας υτικής Ελλάδας στρέµµατα 5 Περιφερειακό Ιατρείο (Ελαιοφύτου) Αιτωλοακαρνανίας υτικής Ελλάδας στρέµµατα 6 Περιφερειακό Ιατρείο (Μεγάλης Χώρας) Αιτωλοακαρνανίας υτικής Ελλάδας στρέµµατα 7 1 ο ηµοτικό Σχολείο Αιτωλοακαρνανίας υτικής Ελλάδας στρέµµατα 8 3 ο ηµοτικό Σχολείο Αιτωλοακαρνανίας υτικής Ελλάδας στρέµµατα 9 Περιφερειακό Ιατρείο (Νεάπολης) Αιτωλοακαρνανίας υτικής Ελλάδας στρέµµατα 10 ηµοτικό Σχολείο Σπολάϊτας Αιτωλοακαρνανίας υτικής Ελλάδας στρέµµατα 11 Περιφερειακό Ιατρείο (Σπολάϊτας) Αιτωλοακαρνανίας υτικής Ελλάδας στρέµµατα 12 Βοήθεια στο Σπίτι Αιτωλοακαρνανίας υτικής Ελλάδας στρέµµατα 32

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟ Π1.1: ΤΕΎΧΟΣ ΜΕΛΈΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟ Π1.1: ΤΕΎΧΟΣ ΜΕΛΈΤΗΣ Σκιάθου 17, Τ.Κ. 13562 Άγιοι Ανάργυροι τηλ.: 210-2385150, 210-2385151 e-mail: initia@initia.gr,, www.initia.gr «ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΣΥΜ ΒΟΎΛΟΥ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΉΜ Ο ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές»

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» Πειραιάς 24-05-2005 «Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

dlan Powerline for business & consumer solutions Infocom World 2014 Petros Kontzinos

dlan Powerline for business & consumer solutions Infocom World 2014 Petros Kontzinos dlan Powerline for business & consumer solutions Infocom World 2014 Petros Kontzinos devolo dlan powerline Σύντομη προϊοντική παρουσίαση dlan Τι είναι το 500 dlan duo Powerline Highlights dlan Powerline

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΙΛΑ 50100 ΚΟΖΑΝΗ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(RF)

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(RF) ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(RF) ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι τα ασύρµατα δίκτυα υπολογιστών Αρχές λειτουργίας ασυρµάτων δικτύων Κατασκευή κεραιοσυστηµάτων διαδικασία σύνδεσης Υπηρεσίες δικτύου Συµπεράσµατα-

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακήή A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ Αθήνα, 19/04/ /2013 Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: CYTA (ΕΛΛΑΣ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ. για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ. για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) @ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΑΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΝ... 3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ... 5 ΧΑΡΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE Ελευθέριος Λιοδάκης Σχετικά με εμένα! Λιοδάκης Ελευθέριος D&C ELECTRONICS MikroTik Certified Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών ήµου Ιωαννιτών

Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών ήµου Ιωαννιτών Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών ήµου Ιωαννιτών Ρίζος Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Φυσικής Επιστηµονικός Υπεύθυνος Κέντρου ιαχείρισης ικτύων Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (irizos@uoi.gr) Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr Slide 1 οµηµένη Καλωδίωση ρ Παναγιώτης Φουληράς Μηχανικός ικτύων Η/Υ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας e-mail: pfoul@uom.gr Slide 2 Περιεχόµενα Σεµιναρίου 1. Εισαγωγή 2. ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α 3. ΕΙΑ/ΤΙΑ-569 4. UTP έναντι

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer Packet Tracer Το Packet Tracer είναι ένα πρόγραµµα που προσοµοιώνει τη λειτουργία ενός δικτύου και των πρωτοκόλλων µε τα οποία λειτουργεί. Αναπτύχθηκε από τον Dennis Frezzo και την οµάδα του στη Cisco

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για data και voice (Voip) και συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η δομημένη καλωδίωση θα εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση υποδομής δομημένης καλωδίωσης για data, voice και εν γένει ενοποιημένων επικοινωνιών (unified communications) καθώς και του συναφούς ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR Μοντέλα ΙCΝ-11P1-NW2.8 (1-megapixel) ΙCΝ-11P1-NW2.8-W (ασύρματη 1-megapixel) ΙCΝ-31P1-NW2.8 (2-megapixel) ΙCΝ-31P1-NW2.8-W (ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε/Π «ΚτΠ») Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη. Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης

3ο ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε/Π «ΚτΠ») Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη. Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης 3ο ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε/Π «ΚτΠ») Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Εθνικό ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης Αν. Καθ. Π. Γεωργιάδης ρ. Ιωάννης Μαριάς εκ. 2005 DI262

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο TCP/IP- (Network Access ή Data Link

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/128877 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Draytek Vigor 2700VG Annex A

Draytek Vigor 2700VG Annex A Draytek Vigor 2700VG Annex A Από το Forum του http://www.adslgr.com/forum Όπως βλέπουμε η σύνδεσμολογία του είναι απλή και αφού το τοποθετήσουμε κάπου (είναι λίγο μεγάλο σε μέγεθος και μιάζει με σαλάχι)

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 3 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Εφαρμογές ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Η/Υ Χαμηλό κόστος Δίκτυα BackEnd και Δίκτυα Αποθήκευσης Διασυνδέουν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική Δικτύου

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική Δικτύου ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» Γενικά Το σύστημα επικοινωνιών ζώνης μάχης (ΣΕΖΜ) «ΕΡΜΗΣ» είναι ψηφιακό τακτικό σύστημα επικοινωνιών που παρέχει επικοινωνίες υψηλής ασφάλειας, ποιότητας και αξιοπιστίας, ικανό να υποστηρίξει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικές συσκευές VoIP, Κονσόλες επέκτασης πλήκτρων και VoIP Adapters. 1) Τηλεφωνικές συσκευές VoIP 1 Γραµµής µε 2 θήρες Ethernet VLAN & POE

Τηλεφωνικές συσκευές VoIP, Κονσόλες επέκτασης πλήκτρων και VoIP Adapters. 1) Τηλεφωνικές συσκευές VoIP 1 Γραµµής µε 2 θήρες Ethernet VLAN & POE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ. Λουρεντζάκης Αντώνιος Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41-700 Fax: 28210-90950 www.chania.gr Τ Ε Χ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τel.: +30210-7722489/1527 Fax: +30210-7722490

Τel.: +30210-7722489/1527 Fax: +30210-7722490 ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) Διεύθυνση Αλληλογραφίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «Στρατηγικές και δράσεις για την ευρυζωνικότητα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Τεχνικός υπεύθυνος ΠΣΔ Αναπλ. Δ/ντής Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών ΕΑ-ΙΤΥ Βασικά στοιχεία για το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: supplies@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. :2310 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΜΑΤΑ...3 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 2 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Εφαρµοζόµενα πρότυπα 3 2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες 3 2.3. Eγκατάσταση συστήµατος 4 2.4. Επεκτασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001748705 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/1832 2013-11-29 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΤΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚ 1.1. Ο ΔΕΔΔΕ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια Εβδομήντα (70) Τηλεφωνικών Κέντρων για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του σε θέματα τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. II. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος Τσατάλας Στέλιος Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος Α Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Εργαστήριο 9β-10 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ making technology working for you ΕΡΓΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Περιεχόμενα I. Τομείς ραστηριοποίησης H+S Technology Solutions II. Παρουσίαση Έργων / Εφαρμογών Ασυρμάτων Επικοινωνιών A. Έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α..

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α.. Να αναρτηθεί στο διαδίκτυο Αθήνα, 11.07.2014 Α.Π. : 3041 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΕΥΗ- ΣΑΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Τηλέφωνο: 210 3664793-210 3664796 ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης Η συμβολή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Βασίλειος Θεογιάννης INTRAKAT & Ευρυζωνικότητα Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέατωνευρυζωνικώνδικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ..

ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.. ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.. Εγκατάσταση, επέκταση και λειτουργία τοπικού δικτύου Σχολικής Μονάδας καθώς και διασύνδεσή του µε το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο...4 Αρχιτεκτονική LAN Σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

E-LINE METRO ETHERNET

E-LINE METRO ETHERNET ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-LINE METRO ETHERNET ME ΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 11 1.1. Εισαγωγή Η υπηρεσία E-Line, είναι µία Point to Point (P2P) είτε µια Point to MultiPoint (P2MP) µε χρήση του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων.

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. Φυσικό Επίπεδο OSI Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. ηµήτρης Φιλίππου Business Development Manager NETPLEX ΕΠΕ IEEE & BICSI Member, R&M Cert. Instructor

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21/1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 570 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Κότσικα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό.

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9.0 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα δίκτυο μέσων πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συσκευές πληροφορικής (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες περιφερειακές μονάδες ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση Γιώργος Σπηλιωτόπουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Μοσχάτο, 18-02-2014 Ιστορικό - Κατάσταση του έργου ΦΑΣΕΙΣ Δημοσίευση Προκήρυξης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 Αυγούστου 2012 Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εισαγωγή Η εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχει μεταβάλλει ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρότυπο Ασύρματων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών WiMAX*: Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Επιδόσεις

Το Πρότυπο Ασύρματων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών WiMAX*: Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Επιδόσεις Το Πρότυπο Ασύρματων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών WiMAX*: Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Επιδόσεις *Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) Θερινό Σχολείο 2007 ΕΚΕΦΕ- Δημόκριτος Ομιλητής: Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Linksys WET610N/WES610N. Γέφυρα Dual-Band N Entertainment

Οδηγός χρήσης. Linksys WET610N/WES610N. Γέφυρα Dual-Band N Entertainment Οδηγός χρήσης Linksys WET610N/WES610N Γέφυρα Dual-Band N Entertainment Linksys E-Series Περιεχόμενα Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος Ταμπλό λυχνιών LED 2 Ταμπλό θυρών 3 Λίστα ελέγχου ασύρματης ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία 3... 2. Εταιρεία 1... 4. Εταιρεία 2... 5. Εταιρεία 1... 6. Εταιρεία 2...12. Εταιρεία 3...13. Εταιρεία 4...14. Εταιρεία 5...

Εταιρεία 3... 2. Εταιρεία 1... 4. Εταιρεία 2... 5. Εταιρεία 1... 6. Εταιρεία 2...12. Εταιρεία 3...13. Εταιρεία 4...14. Εταιρεία 5... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ...2 Εταιρεία 3... 2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α...4 Εταιρεία 1... 4 Εταιρεία 2... 5 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Β...5 εν υπάρχουν ειδικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα