Ηλεκτρονικό φλας FL-50. Οδηγίες χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονικό φλας FL-50. Οδηγίες χρήσης"

Transcript

1 Ηλεκτρονικό φλας FL-50 GR Οδηγίες χρήσης

2 Σας ευχαριστούµε για την αγορά του ηλεκτρονικού φλας Olympus FL-50. Πριν χρησιµοποιήσετε το φλας, παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια σας και µετά φυλάξτε το εγχειρίδιο για πιθανή αναφορά στο µέλλον. Προειδοποιήσεις ασφαλείας (Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και τηρείτε τα ακόλουθα) Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρησιµοποιεί µια ποικιλία από κοινά σύµβολα και εικονίδια τα οποία θα σας βοηθήσουν στο σωστό χειρισµό και χρήση του προϊόντος και τα οποία επίσης θα σας προειδοποιούν για τις πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν για εσάς και για άλλους, καθώς και για την πιθανότητα υλικών ζηµιών. Τα σύµβολα αυτά και η σηµασία τους εξηγούνται παρακάτω. ΚΙΝ ΥΝΟΣ Εάν αγνοήσετε τις προειδοποιήσεις που υποδεικνύονται από αυτό το σύµβολο µπορεί να προκαλέσετε σοβαρό τραυµατισµό ή και θάνατο. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Εάν αγνοήσετε τις προειδοποιήσεις που υποδεικνύονται από αυτό το σύµβολο µπορεί να προκαλέσετε τραυµατισµό ή και θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν αγνοήσετε τις προειδοποιήσεις που υποδεικνύονται από αυτό το σύµβολο µπορεί να προκαλέσετε τραυµατισµό ή υλικές ζηµιές. Σύµβολα απαγορευτικών ενεργειών Σύµβολο που υποδεικνύει υποχρεωτική ενέργεια Απαγορεύεται Απαγορεύεται η αποσυναρµολόγηση Επιβάλλεται Για τους πελάτες της Ευρώπης Η ένδειξη «CE» υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό συµµορφώνεται µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή. Οι µηχανές µε την ένδειξη «CE» προορίζονται για πώληση σε χώρες της Ευρώπης. Αυτό το ηλεκτρονικό φλας έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση µε ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές Olympus. Μην συνδέσετε το φλας σε µηχανή που δεν έχει κατασκευαστεί από την Olympus, διότι αυτό µπορεί να προκαλέσει πρόβληµα λειτουργίας ή βλάβη στη µηχανή ή/και στο φλας. ΚΙΝ ΥΝΟΣ Αυτό το ηλεκτρονικό φλας περιέχει κυκλώµατα υψηλής τάσης. Ποτέ µην αποπειραθείτε να το αποσυναρµολογήσετε ή να το τροποποιήσετε, διότι έτσι µπορεί να προκαλέσετε ηλεκτροπληξία ή/ και τραυµατισµό. Μην χρησιµοποιείτε το ηλεκτρονικό φλας σε µέρη όπου µπορεί να υπάρχουν εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια. ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί ανάφλεξη ή έκρηξη. Για την αποφυγή τροχαίου δυστυχήµατος, µη στρέφετε το φλας επάνω σε οδηγούς οχηµάτων. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην πυροδοτείτε το φλας ή το βοηθητικό φως αυτόµατης εστίασης απευθείας µέσα στα µάτια ατόµων (ιδιαίτερα παιδιών). Η έκθεση στο φως του φλας από πολύ µικρή απόσταση µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στα µάτια. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιµοποιείτε το ηλεκτρονικό φλας σε απόσταση µικρότερη του 1 µέτρου από µικρά παιδιά. Μην αφήνετε το ηλεκτρονικό φλας και τις µπαταρίες σε µέρος όπου µπορούν να πλησιάσουν παιδιά. Εάν κάποιο παιδί καταπιεί µπαταρία ή κάποιο µικρό εξάρτηµα, καλέστε αµέσως γιατρό. Εάν το φλας πυροδοτηθεί κοντά σε παιδί, τότε αυτό µπορεί να πάθει ανεπανόρθωτη βλάβη στα µάτια του. Τα κινούµενα µέρη ή το ηλεκτρονικό φλας µπορούν να τραυµατίσουν ένα µικρό παιδί. Αποφύγετε τις ακόλουθες ενέργειες για την αποφυγή πυρκαγιάς ή τραυµατισµού από διαρροή υγρών, υπερθέρµανση, ανάφλεξη ή έκρηξη. Μη χρησιµοποιείτε µπαταρίες που δεν προορίζονται για χρήση µε αυτό το ηλεκτρονικό φλας. Μην πετάτε τις µπαταρίες στη φωτιά, µην τις εκθέτετε σε θερµότητα, µην τα βραχυκυκλώνετε και µην τις αποσυναρµολογείτε. Μην αναµιγνύετε καινούριες και χρησιµοποιηµένες µπαταρίες, ή µπαταρίες διαφορετικού τύπου ή κατασκευαστή. Μην αποπειραθείτε να φορτίσετε µπαταρίες που δεν είναι επαναφορτιζόµενες, όπως αλκαλικές µπαταρίες. Μην τοποθετείτε τις µπαταρίες µε αντεστραµµένη πολικότητα +/. Μην αποθηκεύετε το ηλεκτρονικό φλας σε µέρος όπου εκτίθεται σε υπερβολική σκόνη ή υγρασία. ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μη χρησιµοποιείτε το ηλεκτρονικό φλας όταν αυτό είναι καλυµµένο από εύφλεκτο αντικείµενο, όπως π.χ. µαντήλι. Μην αγγίζετε την περιοχή εκποµπής φωτός µετά από τη χρήση. Θα είναι πολύ θερµή και µπορεί να σας κάψει. Εάν το ηλεκτρονικό φλας πέσει σε νερό ή στο εσωτερικό του εισέλθει οποιοδήποτε υγρό, αφαιρέστε αµέσως τις µπαταρίες και επικοινωνήστε µε την αντιπροσωπεία της Olympus. Εάν εξακολουθήσετε τη χρήση µπορεί να προκαλέσετε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 2

3 ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε ανωµαλίες όπως διαρροή, αποχρωµατισµό, παραµόρφωση, υπερθέρµανση ή οσµές, διακόψτε τη χρήση της συσκευής. Εάν εξακολουθήσετε τη χρήση µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, υπερθέρµανση ή έκρηξη. Αφαιρέστε προσεκτικά τις µπαταρίες για να µην καείτε και για να µην εκτεθείτε σε αέρια ή επικίνδυνα υγρά που µπορούν να έχουν διαρρεύσει. Για επισκευή, επικοινωνήστε µε την αντιπροσωπεία της Olympus. Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε το ηλεκτρονικό φλας για µεγάλο διάστηµα να αφαιρείτε πάντοτε τις µπαταρίες. ιαφορετικά, η εκποµπή θερµότητας ή η διαρροή υγρών από τις µπαταρίες µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυµατισµό ή/και µόλυνση του περιβάλλοντος χώρου. Μη χρησιµοποιείτε µπαταρία µε διαρροή. Αυτό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ή ηλεκτροπληξία. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την αντιπροσωπεία της Olympus. Μη χειρίζεστε το ηλεκτρονικό φλας µε βρεµένα χέρια. Αυτό µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην αφήνετε το ηλεκτρονικό φλας σε µέρη όπου µπορεί να εκτεθεί σε υψηλές θερµοκρασίες. ιαφορετικά, µπορεί να παραµορφωθούν τα µέρη του ή να προκληθεί πυρκαγιά. Μην αφαιρείτε τις µπαταρίες αµέσως µετά τη συνεχή χρήση του ηλεκτρονικού φλας για µεγάλο διάστηµα. ιαφορετικά, οι θερµές µπαταρίες µπορεί να προκαλέσουν εγκαύµατα. Μην παραµορφώνετε το διαµέρισµα υποδοχής των µπαταριών και µην επιτρέπετε την είσοδο διαφόρων ξένων σωµάτων στο εσωτερικό του. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Το ηλεκτρονικό φλας αποτελείται από ηλεκτρονικά µέρη υψηλής ακριβείας. Σε κάθε περίπτωση αποφύγετε τη χρήση ή τη φύλαξη του ηλεκτρονικού φλας στα ακόλουθα µέρη, διότι έτσι µπορεί να προκληθεί πρόβληµα λειτουργίας ή βλάβη. Κάτω από απευθείας ηλιακό φως, σε παραλία, κλπ. Σε οποιοδήποτε µέρος εκτίθεται σε υψηλές θερµοκρασίες και υγρασία ή σε απότοµες µεταβολές της θερµοκρασίας και της υγρασίας. Σε οποιοδήποτε µέρος εκτίθεται σε σκόνη, άµµο ή ακαθαρσίες. Κοντά σε φωτιά. Κοντά σε κλιµατιστικά ή υγροποιητές αέρα. Σε οποιοδήποτε µέρος εκτίθεται σε νερά ή σε υγρασία. Σε οποιοδήποτε µέρος εκτίθεται σε δονήσεις. Σε εσωτερικό οχηµάτων. Μην ασκείτε ισχυρές δονήσεις ή κρούσεις στο ηλεκτρονικό φλας ρίχνοντάς το επάνω σε αντικείµενα ή αφήνοντάς το να πέσει κάτω. Όταν το ηλεκτρονικό φλας δεν έχει χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µπορεί να σχηµατιστεί µούχλα ή µύκητες. Αυτό µπορεί να προκαλέσει πρόβληµα λειτουργίας. Για την αποφυγή αυτού του ενδεχοµένου, συνιστάται να ελέγξετε τις λειτουργίες του φλας πριν το χρησιµοποιήσετε µετά από µακρά περίοδο φύλαξης. Μην αγγίζετε τις ηλεκτρικές επαφές του ηλεκτρονικού φλας για να αποφύγετε πιθανό πρόβληµα λειτουργίας. Για την αποφυγή υπερθέρµανσης και παραµόρφωσης του τµήµατος που εκπέµπει τη λάµψη, µην εξακολουθείτε την πλήρη πυροδότηση του φλας για περισσότερες από 10 φορές διαδοχικά. Μετά από 10 επαναληπτικές πυροδοτήσεις, σταµατήστε για λίγο τη χρήση για να κρυώσει το τµήµα της κεφαλής που εκπέµπει το φως. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Χρησιµοποιείτε µόνο τις εξής µπαταρίες: AA (R6) αλκαλικές µπαταρίες ξηρού τύπου (τύπου LR6)... x 4 AA (R6) µπαταρίες Ni-Cd... x 4 AA (R6) µπαταρίες Ni-MH... x 4 AA (R6) µπαταρίες Ni-Mn (τύπου ZR6)... x 4 AA (R6) µπαταρίες λιθίου (τύπου FR6)... x 4 AA (R6) µπαταρίες λιθίου (τύπου CR-V3) (Olympus LB-01)... x 2 AA (R6) δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα παρακάτω σηµεία. ιαφορετικά, µπορεί να διαρρεύσει το υγρό των µπαταριών και να προκληθεί υπερθέρµανση, ανάφλεξη ή/και έκρηξη. Μην αναµιγνύετε παλιές µε καινούριες µπαταρίες, φορτισµένες και αποφορτισµένες µπαταρίες, µπαταρίες διαφορετικής χωρητικότητας ή µπαταρίες διαφορετικού τύπου και µάρκας. Μην αποπειραθείτε να φορτίσετε µπαταρίες που δεν είναι επαναφορτιζόµενες, όπως αλκαλικές µπαταρίες. Μην τοποθετείτε τις µπαταρίες µε αντεστραµµένη πολικότητα +/. Εάν οι µπαταρίες δεν τοποθετούνται οµαλά µέσα στην υποδοχή µπαταριών µην τις παραβιάζετε. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε µπαταρία εάν το περίβληµα της (µόνωση) έχει αφαιρεθεί µερικά ή ολικά. ιαφορετικά µπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρµανση ή έκρηξη. Σε ορισµένες καινούριες µπαταρίες επίσης το περίβληµα (µόνωση) µπορεί να έχει αφαιρεθεί µερικά ή ολικά. Ποτέ µη χρησιµοποιήσετε τις µπαταρίες αυτές. 3

4 Μη χρησιµοποιείτε τους ακόλουθους τύπους µπαταριών. Το εξωτερικό περίβληµα (µόνωση) αφαιρείται ή έχει αφαιρεθεί (ακόµη κι όταν η µπαταρία είναι καινούρια). Ο αρνητικός πόλος είναι ελαφρά διογκωµένος και δεν καλύπτεται από το περίβληµα (µόνωση). Ο αρνητικός πόλος είναι επίπεδος (ανεξάρτητα εάν κάποιο τµήµα του δεν καλύπτεται από το περίβληµα). Όλες οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες θα πρέπει να φορτίζονται µε τον ειδικά καθορισµένο φορτιστή, ταυτόχρονα και πλήρως. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών των µπαταριών και του φορτιστή. Η λανθασµένη χρήση των µπαταριών µπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρών, εκποµπή θερµότητας ή/και σοβαρή βλάβη. Ο ιδρώτας και οι λιπαροί λεκέδες µπορεί να επιφέρουν αδυναµία επαφής των µπαταριών. Για να το αποφύγετε αυτό, αφαιρέστε εντελώς όλες τις ακαθαρσίες µε ένα στεγνό ύφασµα και τοποθετήστε τις µπαταρίες µε τη σωστή πολικότητα +/ -. Γενικά, η απόδοση των µπαταριών µειώνεται προσωρινά όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος πέφτει. Όταν χρησιµοποιείτε µπαταρίες σε ψυχρά µέρη, διατηρήστε τις θερµές έχοντας το ηλεκτρονικό φλας τοποθετηµένο µέσα σε κάποια θήκη που το προφυλάσσει από το κρύο ή µέσα στα ρούχα σας. Εάν πέσει υγρό µπαταρίας στο δέρµα ή στα ρούχα σας, µπορεί να ερεθίσει το δέρµα σας. Αµέσως πλύνετε το δέρµα και τα ρούχα σας µε καθαρό νερό. Εάν το υγρό µπαταρίας έλθει σε επαφή µε τα µάτια σας, µπορεί να προκαλέσει τύφλωση. Πλύνετε τα µάτια σας χωρίς να τα τρίψετε και καλέστε αµέσως γιατρό. Μην ασκείτε έντονες κρούσεις στις µπαταρίες και µην τις πετάτε. Όταν ταξιδεύετε, καλό θα είναι να έχετε µερικές ανταλλακτικές µπαταρίες µαζί σας. Σε ορισµένες χώρες, µπορεί να δυσκολευτείτε να βρείτε ορισµένους τύπους µπαταρίας. Μη βυθίζετε τις µπαταρίες σε νερό και µην τις εκθέτετε σε υγρασία όπως στη βροχή, στο νερό θάλασσας ή σε ούρα ζώων. Εάν οι πόλοι +/ µιας µπαταρίας λερωθούν µε ιδρώτα ή λιπαρούς λεκέδες, αυτό µπορεί να επιφέρει αδυναµία επαφής των µπαταριών. Πριν χρησιµοποιήστε τις µπαταρίες αφαιρέστε εντελώς όλες τις ακαθαρσίες µε ένα στεγνό ύφασµα. Μην πετάτε καµία µπαταρία στη φωτιά και µην την θερµαίνετε. Όταν πετάτε τις µπαταρίες στα σκουπίδια, βεβαιωθείτε ότι δεν παραβιάζετε τους τοπικούς κανονισµούς. Όταν πετάτε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες στα σκουπίδια, καλύψτε τους πόλους +/ µε κολλητική ταινία και πηγαίνετε τις στο πλησιέστερο κέντρο ανακύκλωσης επαναφορτιζόµενων µπαταριών. Σηµειώσεις σχετικά µε τις µηχανές που χρησιµοποιούνται µε το Ηλεκτρονικό Φλας Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιµες από το ηλεκτρονικό φλας είναι περιορισµένες σε ορισµένες ψηφιακές µηχανές. Για λεπτοµέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Olympus (http://www.olympus.com/e1). Προτού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο Οι πληροφορίες αυτού του εγχειριδίου µπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Το εγχειρίδιο αυτό έχει γραφτεί µε τη µεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Ωστόσο, εάν έχετε κάποιες απορίες ή επιθυµείτε να αναφέρετε κάποιο σφάλµα ή παράλειψη, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την αντιπροσωπεία της Olympus. Η µερική ή ολική αντιγραφή αυτού του εγχειριδίου χωρίς την άδεια της Olympus απαγορεύεται, εκτός εάν προορίζεται για προσωπική χρήση. Η αναπαραγωγή των περιεχοµένων αυτού του εγχειριδίου χωρίς την άδεια της Olympus απαγορεύεται αυστηρά. Η Olympus δε φέρει ευθύνη για ζηµίες, απώλεια κερδών ή ισχυρισµούς οποιουδήποτε τρίτου µέρους οι οποίες είναι αποτέλεσµα της λανθασµένης χρήσης αυτού του προϊόντος. Η Olympus δε φέρει ευθύνη για ζηµίες ή απώλεια κερδών οι οποίες έχουν προκύψει από απώλεια δεδοµένων εικόνας λόγω λανθασµένης χρήσης αυτού του προϊόντος, παροχής service από τρίτο µέρος ή από οποιοδήποτε άλλο αίτιο. Σηµειώστε ότι η ποιότητα των φωτογραφιών που η λήψη τους γίνεται µε αυτό το προϊόν διαφέρει από εκείνη των φωτογραφιών που θα ληφθούν µε συµβατικές µηχανές που χρησιµοποιούν φιλµ. Πληροφορίες εµπορικών σηµάτων Όλες οι εταιρικές επωνυµίες και οι ονοµασίες προϊόντων που αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό είναι εµπορικά σήµατα ή καταχωρηµένα εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων κατόχων τους. 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έλεγχος των περιεχοµένων της συσκευασίας... 5 Ονοµατολογία... 6 Ενδείξεις πίνακα ελέγχου... 7 Τοποθέτηση µπαταριών... 8 Έλεγχος των µπαταριών... 9 Προσαρµογή στη µηχανή/αφαίρεση από τη µηχανή Λήψη φωτογραφιών χρησιµοποιώντας ψηφιακή µηχανή µε δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων Επιλογή του τρόπου ελέγχου TTL AUTO (Αυτόµατη TTL) AUTO (Αυτόµατη) MANUAL (Χειροκίνητη) FP TTL AUTO (Αυτόµατη TTL υψηλής ταχύτητας) FP MANUAL (Χειροκίνητη υψηλής ταχύτητας) Λήψη φωτογραφιών χρησιµοποιώντας ψηφιακή µηχανή χωρίς δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων Επιλογή του τρόπου ελέγχου AUTO (Αυτόµατη) MANUAL (Χειροκίνητη) Άλλες λειτουργίες Λήψη φωτογραφιών µε ανακλώµενη λάµψη Κοντινές λήψεις µε φλας Χειροκίνητη αλλαγή της γωνίας κάλυψης (ZOOM) Χρήση του ευρυγώνιου διαχυτήρα ιάφορες µέθοδοι φωτογράφησης µε φλας Προαιρετικά εξαρτήµατα Ειδικές ρυθµίσεις από το χρήστη Γενική επαναφορά ρυθµίσεων Συνεχής πυροδότηση Λίστα οδηγών αριθµών (GN) Λίστα µηνυµάτων προειδοποίησης Ερωτήσεις & Απαντήσεις Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά Έλεγχος των περιεχοµένων της συσκευασίας Ελέγξτε εάν υπάρχουν όλα τα τµήµατα και τα εξαρτήµατα. Εάν κάποιο αντικείµενο λείπει ή είναι κατεστραµµένο, επικοινωνήστε µε την αντιπροσωπεία. Ηλεκτρονικό φλας, κυρίως σώµα Θήκη του φλας Οι µπαταρίες θα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά. 5

6 Ονοµατολογία Ευρυγώνιος διαχυτήρας (σελίδα 24) Περιοχή εκποµπής φωτός Επαφή εξωτερικής τροφοδοσίας Συνδέστε την προαιρετικά παρεχόµενη λαβή τροφοδοσίας (FP-1) ή το τροφοδοτικό υψηλής τάσης (HV-1). Περιοχή εκποµπής φωτισµού αυτόµατης εστίασης Όταν το θέµα είναι σκοτεινό ή έχει χαµηλή αντίθεση, ο ενσωµατωµένος φωτισµός αυτόµατης εστίασης ανάβει για να διευκολυνθεί η λειτουργία της εστίασης. Ο φωτισµός αυτόµατης εστίασης µπορεί να απενεργοποιηθεί (σελίδα 27). Ο φωτισµός αυτόµατης εστίασης λειτουργεί µόνο σε ψηφιακές µηχανές SLR Τεσσάρων Τρίτων της Olympus. εν λειτουργεί σε άλλες φωτογραφικές µηχανές. Αισθητήρας φωτός αυτόµατης λειτουργίας Κάλυµµα επαφών σύνδεσης ακτύλιος ασφάλισης (σελίδα 10) Ακίδα κλειδώµατος (σελίδα 10) Ηλεκτρικές επαφές (σελίδα 10) είκτες κλίσης επάνω/κάτω (σελίδα 22) Κουµπί απελευθέρωσης κινήσεων κεφαλής (σελίδα 22) Υποδοχή εξαρτηµάτων είκτες στρέψης αριστερά/δεξιά (σελίδα 22) Πίνακας ελέγχου (σελίδα 7) Κουµπί LIGHT Πατήστε το για να φωτιστεί ο πίνακας ελέγχου για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Ο πίνακας αυτός µπορεί επίσης να φωτιστεί µε εντολή από την ψηφιακή µηχανή, εάν έχει δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων. Επιλογέας Α Επιλογέας Β Κουµπί επιλογής τρόπου ελέγχου (MODE) (σελίδα 11) Κουµπί ZOOM (σελίδα 23) Λάµπα ελέγχου αυτόµατης λειτουργία (AUTO CHECK) (σελίδα 12) Κάλυµµα διαµερίσµατος µπαταρίας (σελίδα 8) Λάµπα φόρτισης/κουµπί δοκιµαστικής πυροδότησης (TEST/CHARGE) (σελίδα 9) Κουµπί τροφοδοσίας (POWER) 6

7 Ενδείξεις πίνακα ελέγχου Προειδοποίηση ευρυγώνιου διαχυτήρα (σελίδα 24) Πυροδότηση FP (σελίδες 16 & 18) Λειτουργία ελέγχου (σελίδες 11 & 19) Κοντινή λήψη µε φλας (σελίδα 23) Σύστηµα Τεσσάρων Τρίτων (σελίδα 27) Λειτουργία zoom (σελίδα 23) Ευαισθησία ISO (σελίδα 13) Οδηγός αριθµός (σελίδες 30 & 31) Τιµή zoom (σελίδα 23) Τροποποίηση έντασης της λάµψης (σελίδες 12, 14, 15, 17 & 18) ιάφραγµα φακού (σελίδα 27) Πόδια (σελίδα 27) Μέτρα (σελίδα 27) Ενδείξεις ρυθµίσεων (Οδηγός αριθµός, ISO, διάφραγµα F, βεληνεκές φωτιστικής κάλυψης, ιδανικό εύρος αποστάσεων λήψης και τιµή τροποποίησης της φωτιστικής έντασης) Για την απλοποίηση των επεξηγήσεων, στο σχήµα φαίνονται όλες οι ενδείξεις αναµµένες. Σηµειώσεις σχετικά µε αυτό το εγχειρίδιο Οι ενδείξεις του πίνακα ελέγχου µπορεί να διαφέρουν από τις παραπάνω ανάλογα µε τη ρύθµιση του ηλεκτρονικού φλας και τις συνθήκες λήψης. Για παράδειγµα, η γωνία κάλυψης (ZOOM) στις παρακάτω λειτουργίες, µπορεί να εµφανιστεί ως εξής: Q FOUR THIRDS (σύστηµα Τεσσάρων Τρίτων): W 135: Εστιακή απόσταση ψηφιακής µηχανής Τεσσάρων Τρίτων. Εστιακή απόσταση που έχει τροποποιηθεί σε ισοδύναµη γωνία κάλυψης µηχανής µε φιλµ 135 (35 mm). Το κείµενο στο εγχειρίδιο αυτό χρησιµοποιεί τις ενδείξεις που εµφανίζονται στη λειτουργία FOUR THIRDS (Τεσσάρων Τρίτων) και θέτει την τιµή του φορµά 135 µέσα σε παρενθέσεις, όπως π.χ. «XX mm στο φορµά 135». Για να δείτε την επιλογή των τρόπων εµφάνισης των ενδείξεων, πηγαίνετε στη σελ

8 Τοποθέτηση µπαταριών Οι µπαταρίες διατίθενται ξεχωριστά. Πάντα να χρησιµοποιείτε κάποιον από τους παρακάτω τύπους µπαταριών. AA (R6) αλκαλικές µπαταρίες ξηρού τύπου (τύπου LR6)... x 4 AA (R6) µπαταρίες Ni-Cd... x 4 AA (R6) µπαταρίες Ni-MH... x 4 AA (R6) µπαταρίες Ni-Mn (τύπου ZR6)... x 4 AA (R6) µπαταρίες λιθίου (τύπου FR6)... x 4 AA (R6) µπαταρίες λιθίου (τύπου CR-V3) (Olympus LB-01)... x 2 AA (R6) δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Πως τοποθετούνται οι µπαταρίες 1. Ανοίξτε το κάλυµµα της υποδοχής µπαταριών. 2. Τοποθετήστε τις µπαταρίες µε τη σωστή πολικότητα +/. 3. Κλείστε το κάλυµµα της υποδοχής µπαταριών. Μπαταρίες AA (R6) CR-V3 Τα παρακάτω προϊόντα (προαιρετικά) µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ως εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας: Λαβή τροφοδοσίας φλας FP-1 Τροφοδοτικό φλας υψηλής τάσης SHV-1 Σηµειώσεις Μην αναµιγνύετε καινούριες και χρησιµοποιηµένες µπαταρίες, ή µπαταρίες διαφορετικού τύπου. Αφαιρέστε τις µπαταρίες από το ηλεκτρονικό φλας εάν δεν πρόκειται να το χρησιµοποιήσετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Όταν ταξιδεύετε ή όταν χρησιµοποιείτε το φλας σε ψυχρές περιοχές, να έχετε µαζί σας ανταλλακτικές µπαταρίες. 8

9 Έλεγχος των µπαταριών Αφού τοποθετήσετε τις µπαταρίες, ελέγξτε το φορτίο τους ενεργοποιώντας το ηλεκτρονικό φλας. 1. Πατήστε το κουµπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό φλας. Ανάβει ο πίνακας ελέγχου και αρχίζει η φόρτιση των µπαταριών. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχει ανάψει η λάµπα φόρτισης. Αλλάξτε τις µπαταρίες εάν το χρονικό διάστηµα που χρειάστηκε για να ανάψει η λάµπα φόρτισης είναι µεγαλύτερο από τις εξής τιµές: Αλκαλικές µπαταρίες ή µπαταρίες Ni-Mn: 30 δευτερόλεπτα Μπαταρίες λιθίου, Ni-Cd ή Ni-MH: 10 δευτερόλεπτα Εάν αναβοσβήνουν ταυτόχρονα η λάµπα φόρτισης και AUTO CHECK, αυτό σηµαίνει ότι το φορτίο των µπαταριών είναι χαµηλό. Στην περίπτωση αυτή, αλλάξτε τις µπαταρίες. Υπενθύµιση: Για να κάνετε δοκιµαστική πυροδότηση του φλας, πατήστε το κουµπί δοκιµαστικής πυροδότησης. 3. Πατήστε το κουµπί τροφοδοσίας πάλι για να απενεργοποιήσετε το ηλεκτρονικό φλας. Το ηλεκτρονικό φλας πρέπει να απενεργοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν το τοποθετείτε στη µηχανή ή το αφαιρείτε από αυτή. Όταν δεν χρειάζεται να πυροδοτηθεί το φλας. Όταν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε το ηλεκτρονικό φλας. ιάστηµα µεταξύ των πυροδοτήσεων του φλας και αριθµός πυροδοτήσεων ανά τύπο µπαταρίας Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται τα διαστήµατα µεταξύ των πυροδοτήσεων του φλας καθώς και ο συνολικός αριθµός πυροδοτήσεων ανάλογα µε τις διάφορες µπαταρίες, όταν αυτές είναι καινούριες µπαταρίες του ίδιου τύπου. Μπαταρίες που χρησιµοποιούνται ιάστηµα πυροδοτήσεων Αριθµός πυροδοτήσεων AA (R6) αλκαλικές µπαταρίες ξηρού τύπου (τύπου LR6) Περίπου 6 δευτερόλεπτα Περίπου 150 AA (R6) µπαταρίες λιθίου (τύπου FR6) Περίπου 7 δευτερόλεπτα Περίπου 170 AA (R6) µπαταρίες Ni-Mn (τύπου ZR6) Περίπου 5 δευτερόλεπτα Περίπου 160 Μπαταρίες λιθίου (CR-V3) Περίπου 5 δευτερόλεπτα Περίπου 220 AA (R6) µπαταρίες Ni-Cd, 1000 mah Περίπου 4 δευτερόλεπτα Περίπου 110 AA (R6) µπαταρίες Ni-MH, 1900 mah Περίπου 4 δευτερόλεπτα Περίπου 170 Το διάστηµα πυροδοτήσεων του φλας και ο αριθµός συνολικών πυροδοτήσεων υπολογίστηκαν από εσωτερικές δοκιµές της Olympus. 9

10 Προσαρµογή στη µηχανή/αφαίρεση από τη µηχανή Βεβαιωθείτε ότι η µηχανή αλλά και το ηλεκτρονικό φλας είναι εκτός λειτουργίας. Η προσαρµογή και η αφαίρεση του ηλεκτρονικού φλας όταν η µηχανή ή το ίδιο το φλας βρίσκονται σε λειτουργία µπορεί να προκαλέσει βλάβη. Πώς προσαρµόζεται το φλας 1. Τοποθετήστε την κεφαλή εκποµπής φωτός στην κανονική της θέση (οριζόντια, εµπρός). Εάν είναι κλειδωµένη, πατήστε και στρέψτε το κουµπί απασφάλισης κλίσης. 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα από το θερµό πέδιλο της µηχανής. Φυλάξτε το κάλυµµα από το θερµό πέδιλο της µηχανής στην τσέπη της εσωτερικής πλευράς της θήκης του φλας. 3. Χαλαρώστε το δακτύλιο κλειδώµατος. Εάν η ακίδα κλειδώµατος βρίσκεται στην εξωτερική θέση, πιέστε την προς τα µέσα στρέφοντάς την εντελώς προς την αντίθετη κατεύθυνση [ LOCK] µέχρι να σταµατήσει. Ακίδα κλειδώµατος Ηλεκτρικές επαφές 10 Μην ασκείτε υπερβολική δύναµη στην ακίδα κλειδώµατος. Μην αγγίζετε τις ηλεκτρικές επαφές µε τα δάκτυλά σας ή µε µεταλλικά αντικείµενα. Μην προσαρµόζετε το ηλεκτρονικό φλας στη µηχανή όταν η ακίδα κλειδώµατος βρίσκεται στην εξωτερική θέση της, διαφορετικά θα προκαλέσετε βλάβη. 4. Σύρτε το ηλεκτρονικό φλας εντελώς µέσα στο θερµό πέδιλο µέχρι να σταµατήσει µε κλικ. 5. Στρέψτε το δακτύλιο κλειδώµατος εντελώς προς την κατεύθυνση [ LOCK] µέχρι να σταµατήσει. Πώς αφαιρείται το φλας 1. Χαλαρώστε εντελώς το δακτύλιο κλειδώµατος και µετά σύρτε το ηλεκτρονικό φλας για να βγει από το θερµό πέδιλο της µηχανής. 2. Προσαρµόστε πάλι το κάλυµµα στο θερµό πέδιλο της µηχανής. Σηµειώσεις Για να χρησιµοποιήσετε το ηλεκτρονικό φλας σε ψηφιακή µηχανή που δεν διαθέτει θερµό πέδιλο: Εάν η µηχανή έχει επαφή σύνδεσης εξωτερικού φλας, τότε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το φλας εάν χρησιµοποιήσετε το ειδικό µπράτσο και καλώδιο φλας (προαιρετικά) Το ηλεκτρονικό φλας δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µηχανή που δεν διαθέτει θερµό πέδιλο αλλά και ούτε επαφή σύνδεσης εξωτερικού φλας.

11 Λήψη φωτογραφιών χρησιµοποιώντας ψηφιακή µηχανή µε δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων <Επιλογή του τρόπου ελέγχου> 1. Ενεργοποιήστε τη µηχανή. 2. Ενεργοποιήστε το ηλεκτρονικό φλας. Εάν η λάµπα φόρτισης είναι αναµµένη τότε οι µπαταρίες φορτίζουν. 3. Πατήστε απαλά το κουµπί λήψης της µηχανής για να ξεκινήσει η µετάδοση των στοιχείων της λήψης µεταξύ της µηχανής και του ηλεκτρονικού φλας. Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνουν την ευαισθησία ISO, το διάφραγµα του φακού και την ταχύτητα κλείστρου. 4. Πατήστε το κουµπί MODE του ηλεκτρονικού φλας για να επιλέξετε τον τρόπο ελέγχου του φλας. Ο τρόπος ελέγχου που έχετε επιλέξει αναγράφεται στον πίνακα ελέγχου. Ο τρόπος ελέγχου αλλάζει κάθε φορά που πατάτε το κουµπί MODE. Τρόπος ελέγχου του φλας Ένδειξη πίνακα ελέγχου Λειτουργία ελέγχου Κύρια εφαρµογή Σελίδες αναφοράς Αυτόµατη TTL TTL AUTO Το φλας ελέγχεται αυτόµατα πυροδοτώντας προκαταρκτικές λάµψεις ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της µηχανής. Αυτός ο τρόπος ελέγχου χρησιµοποιείται συνήθως µε µηχανές που έχουν δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων. 12 Αυτόµατη AUTO Η ένταση του φλας ελέγχεται ανάλογα µε το φως που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα φωτός του φλας και ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της µηχανής. Εάν η µηχανή έχει δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων, η λειτουργία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν η µηχανή είναι µοντέλο συµβατό µε τη λειτουργία AUTO. 13 Χειροκίνητη MANUAL Η ένταση του φλας καθορίζεται από τον οδηγό αριθµό που ρυθµίζεται χειροκίνητα (GN). Λήψη µε χειροκίνητο φλας. 15 Αυτόµατη TTL FP υψηλής ταχύτητας Χειροκίνητη FP υψηλής ταχύτητας Λειτουργίες TTL AUTO και MANUAL που µπορούν να συγχρονιστούν µε υψηλές ταχύτητες κλείστρου µονοοπτικής µηχανής ρεφλέξ µε κλείστρο εστιακού επιπέδου. Υπαίθριες λήψεις µε χρήση φλας, όπως λήψεις µε συγχρονισµό φλας την ηµέρα. 16 & 18 Σηµειώσεις Ορισµένοι τρόποι ελέγχου δεν θα είναι διαθέσιµοι ανάλογα µε τη λειτουργία λήψης που έχετε ρυθµίσει στη µηχανή καθώς και µε τις λειτουργίες της µηχανής που χρησιµοποιείτε. εν είναι δυνατόν να επιλέξετε κάποιο τρόπο ελέγχου που δεν είναι διαθέσιµος. 11

12 <TTL AUTO (Αυτόµατη TTL)> Με αυτόν τον τρόπο ελέγχου, πυροδοτείται µια προκαταρκτική λάµψη για να µετρηθεί η ιδανική ένταση του φλας και στη συνέχεια πυροδοτείται η κανονική λάµψη. Αναγράφεται ανάλογα µε την εστιακή απόσταση του φακού 1. Στον πίνακα ελέγχου αναγράφεται το εύρος φωτιστικού ελέγχου ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της µηχανής. ιαθέσιµο εύρος αποστάσεων λήψης 2. Βεβαιωθείτε ότι το θέµα της λήψης βρίσκεται µέσα στα όρια του εύρους φωτιστικού ελέγχου. Εάν όχι, ρυθµίστε το διάφραγµα του φακού (F) ή αλλάξτε την απόσταση του θέµατος. Το εύρος φωτιστικού ελέγχου διαφέρει ανάλογα µε τον τύπο της µηχανής και τις ρυθµίσεις της µηχανής (ευαισθησία ISO, διάφραγµα φακού [F] και την εστιακή απόσταση του φακού [ZOOM]). 3. Όταν το φλας έχει πυροδοτηθεί σωστά, τότε αναβοσβήνει η λάµπα AUTO CHECK για 5 δευτερόλεπτα περίπου µετά από τη λήψη της φωτογραφίας. Τροποποίηση της έντασης του φωτός Η ένταση της λάµψης του φλας µπορεί να τροποποιηθεί σε εύρος µεταξύ 3 και +3. Η τροποποίηση της έντασης της λάµψης του φλας πρέπει να έχει ρυθµιστεί στη θέση ON από τις ειδικές ρυθµίσεις χρήστη (σελίδα 27). Στον πίνακα ελέγχου αναγράφεται η ένδειξη. 1. Στρέψτε τον Επιλογέα Β για να ρυθµίσετε την ένταση της λάµψης σύµφωνα µε τα εξής βήµατα: (Η ρύθµιση αυτή µπορεί να γίνει επίσης και µε τον Επιλογέα Α.) Η ένδειξη αναγράφει την τιµή τροποποίησης της έντασης εκτός από την τιµή 0, οπότε και η ένδειξη αναγράφει το εύρος αποστάσεων φωτιστικού ελέγχου. Τιµή τροποποίησης της φωτιστικής έντασης 3. Εάν χρησιµοποιείτε επίσης τη λειτουργία ελέγχου της έντασης του φλας από τη µηχανή, τότε η πραγµατική ένταση λάµψης θα είναι το άθροισµα των τιµών τροποποίησης από το FL-50 και από τη µηχανή. Η τιµή τροποποίησης της έντασης που αναγράφεται, είναι µόνο αυτή που έχετε ρυθµίσει από το FL [Παράδειγµα] Τροποποίηση της φωτιστικής έντασης FL Μηχανή +0.3 Ένδειξη στο FL-50 Πραγµατική τροποποίηση έντασης

13 <AUTO (Αυτόµατη)> Με αυτόν τον τρόπο ελέγχου, η ένταση του φλας ελέγχεται αυτόµατα ανάλογα µε το διάφραγµα του φακού (F) και µε την ποσότητα του φωτός που δέχεται ο αισθητήρας αυτόµατης λειτουργίας του φλας. Αναγράφεται ανάλογα µε την εστιακή απόσταση του φακού ιαθέσιµο εύρος αποστάσεων λήψης 1. Στον πίνακα ελέγχου αναγράφεται το εύρος φωτιστικού ελέγχου ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της µηχανής. Το εύρος φωτιστικού ελέγχου δεν αναγράφεται εάν οι ρυθµίσεις της µηχανής (ευαισθησία ISO και διάφραγµα φακού [F] δεν ταιριάζουν µε κάποιον από τους χρησιµοποιήσιµους συνδυασµούς ευαισθησίας ISO/διαφράγµατος φακού [F] δείτε τη σελίδα 30). Στην περίπτωση αυτή, αναβοσβήνουν προειδοποιητικά οι ενδείξεις ευαισθησίας ISO/ διαφράγµατος φακού (F). Αλλάξτε τις ρυθµίσεις της µηχανής (ευαισθησία ISO και διάφραγµα φακού [F]). 2. Βεβαιωθείτε ότι το θέµα της λήψης βρίσκεται µέσα στα όρια του εύρους φωτιστικού ελέγχου. Εάν όχι, ρυθµίστε το διάφραγµα του φακού (F) ή αλλάξτε την απόσταση του θέµατος. Το εύρος φωτιστικού ελέγχου διαφέρει ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της µηχανής (ευαισθησία ISO, διάφραγµα φακού [F] και την εστιακή απόσταση του φακού [ZOOM]). Εύρος φωτιστικού ελέγχου στην αυτόµατη λειτουργία AUTO ιάφραγµα φακού Ευαισθησία ISO F8 F5.6 F4 F2.8 F2 F1.4 F11 F8 F5.6 F4 F2.8 F2 F1.4 F16 F11 F8 F5.6 F4 F2.8 F2 F1.4 F22 F16 F11 F8 F5.6 F4 F2.8 F2 F32 F22 F16 F11 F8 F5.6 F4 F2.8 F32 F22 F16 F11 F8 F5.6 F4 F32 F22 F16 F11 F8 F5.6 F32 F22 F16 F11 F8 F32 F22 F16 F11 3. Όταν το φλας έχει πυροδοτηθεί σωστά, τότε αναβοσβήνει η λάµπα AUTO CHECK για 5 δευτερόλεπτα περίπου µετά από τη λήψη της φωτογραφίας. Υπενθύµιση: Πυροδότηση δοκιµαστικής λάµψης Η απόδοση του φλας µπορεί να ελεγχθεί πριν γίνει η πραγµατική λήψη της φωτογραφίας. Πατήστε το κουµπί δοκιµαστικής πυροδότησης (TEST) για να πυροδοτηθεί το φλας. Ο έλεγχος του φλας εκτελείται σωστά όταν η λάµπα AUTO CHECK αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα περίπου µετά από τη δοκιµαστική πυροδότηση του φλας. Εάν η λάµπα δεν αναβοσβήνει, αλλάξτε το διάφραγµα του φακού (F), την ευαισθησία ISO, την απόσταση του θέµατος, κλπ. Ο έλεγχος του φωτός µέσω της πυροδότησης δοκιµαστικής λάµψης είναι εφικτός µόνο στη λειτουργία AUTO. 13

14 Τροποποίηση της φωτιστικής έντασης Η ένταση της λάµψης του φλας µπορεί να τροποποιηθεί σε εύρος µεταξύ 3 και +3. Η τροποποίηση της έντασης της λάµψης του φλας πρέπει να έχει ρυθµιστεί στη θέση ON από τις ειδικές ρυθµίσεις χρήστη (σελίδα 27). Στον πίνακα ελέγχου αναγράφεται η ένδειξη. 1. Στρέψτε τον Επιλογέα Β για να ρυθµίσετε την ένταση της λάµψης σύµφωνα µε τα παρακάτω βήµατα. (Η ρύθµιση αυτή µπορεί να γίνει επίσης και µε τον Επιλογέα Α.) Η ένδειξη αναγράφει την τιµή τροποποίησης της έντασης εκτός από την τιµή 0, οπότε και η ένδειξη αναγράφει το εύρος αποστάσεων φωτιστικού ελέγχου. Τιµή τροποποίησης της φωτιστικής έντασης 3. Εάν χρησιµοποιείτε επίσης τη λειτουργία ελέγχου της έντασης του φλας από τη µηχανή, τότε η πραγµατική ένταση λάµψης θα είναι το άθροισµα των τιµών τροποποίησης από το FL-50 και από τη µηχανή. Η τιµή τροποποίησης της έντασης που αναγράφεται, είναι µόνο αυτή που έχετε ρυθµίσει από το FL-50. [Παράδειγµα] Τροποποίηση της φωτιστικής έντασης FL Μηχανή +0.3 Ένδειξη στο FL-50 Πραγµατική τροποποίηση έντασης

15 <MANUAL (Χειροκίνητη)> Με αυτόν τον τρόπο ελέγχου, η λάµψη του φλας εκπέµπεται ανάλογα µε τη ρύθµιση του οδηγού αριθµού (GN). Αναγράφεται ανάλογα µε την εστιακή απόσταση του φακού Οδηγός αριθµός (GN) Ιδανική απόσταση λήψης 1. Στον πίνακα ελέγχου αναγράφεται ο τρέχων οδηγός αριθµός (GN) µαζί µε την ιδανική απόσταση λήψης ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της µηχανής. 2. Στρέψτε τον Επιλογέα Α για να ρυθµίσετε τον οδηγό αριθµό (GN) (αυτό µπορεί επίσης να γίνει και από τον Επιλογέα Β). Ρυθµίστε τον οδηγό αριθµό (GN) έτσι ώστε η αναγραφόµενη ιδανική απόσταση λήψης να είναι ίση µε την απόσταση του θέµατος. Όταν η ιδανική απόσταση λήψης είναι 0.6 m (0.5 m στην περίπτωση κοντινών λήψεων µε φλας) ή µικρότερη, τότε το αναγραφόµενο νούµερο αναβοσβήνει για να σας προειδοποιήσει ότι το θέµα βρίσκεται εκτός της περιοχής φωτιστικής κάλυψης του φλας. Η ιδανική απόσταση λήψης διαφέρει ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της µηχανής (ευαισθησία ISO, διάφραγµα φακού [F], την εστιακή απόσταση του φακού [ZOOM] και την ταχύτητα του κλείστρου). Για λεπτοµέρειες δείτε τη σελίδα 30. Υπενθύµιση: Υποθέτοντας ότι η ευαισθησία ISO είναι 100, η ιδανική απόσταση λήψης µπορεί να υπολογιστεί από τον εξής τύπο: Ιδανική απόσταση λήψης = Οδηγός αριθµός (GN)/ ιάφραγµα φακού (F). ( είτε τη σελίδα 30.) Τροποποίηση της φωτιστικής έντασης Η ένταση της λάµψης του φλας µπορεί να τροποποιηθεί σε εύρος µεταξύ +0.7 και 0.7. Η τροποποίηση της έντασης της λάµψης του φλας πρέπει να έχει ρυθµιστεί στη θέση ON από τις ειδικές ρυθµίσεις χρήστη (σελίδα 27). Στον πίνακα ελέγχου αναγράφεται η ένδειξη. 1. Στρέψτε τον Επιλογέα Β για να ρυθµίσετε την ένταση της λάµψης σύµφωνα µε τα εξής βήµατα: Η ένδειξη αναγράφει την τιµή τροποποίησης της έντασης εκτός από την τιµή 0, οπότε και δεν αναγράφει τον οδηγό αριθµό (GN) ή την ιδανική απόσταση λήψης. 3. Ακόµη και αν χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου της έντασης του φλας από τη µηχανή, θα ισχύσει µόνο η ρύθµιση που έχετε κάνει από το FL-50. Η ρύθµιση ελέγχου της έντασης του φλας από τη µηχανή δεν θα ισχύσει. [Παράδειγµα] Τιµή τροποποίησης της φωτιστικής έντασης Τροποποίηση της φωτιστικής έντασης FL Μηχανή +0.3 Ένδειξη στο FL-50 Πραγµατική τροποποίηση έντασης

16 <FP TTL AUTO (Αυτόµατη TTL υψηλής ταχύτητας)> Στη λειτουργία αυτή, το φλας χρησιµοποιεί τη λειτουργία Super FP και εποµένως µπορεί να συγχρονιστεί σε υψηλές ταχύτητες κλείστρου. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του ενσωµατωµένου φλας της µηχανής, δείτε την παράγραφο «ιάφορες µέθοδοι φωτογράφησης µε φλας» της σελίδας 25. Η συγκεκριµένη δυνατότητα επιτρέπει τη χρήση αυτού του τρόπου ελέγχου στις ακόλουθες περιπτώσεις. Εξοµάλυνση των σκιών όταν το θέµα της λήψης βρίσκεται κόντρα στο φως. Λήψη υπαίθριων πορτραίτων µε τη λειτουργία συγχρονισµού φλας σε ηµερήσιο φως, έχοντας το διάφραγµα του φακού ανοικτό για να καταγραφεί το φόντο θαµπό. Χωρίς φλας Με φλας (FP TTL AUTO) Λήψη κόντρα στο φως Με κλειστό διάφραγµα φακού Με διάφραγµα φακού εντελώς ανοικτό Λήψη πορτραίτου Τρόπος ελέγχου Ένδειξη του zoom 1. Στον πίνακα ελέγχου αναγράφεται το εύρος φωτιστικού ελέγχου ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της µηχανής. 2. Βεβαιωθείτε ότι το θέµα της λήψης βρίσκεται µέσα στα όρια του εύρους φωτιστικού ελέγχου. Εάν όχι, ρυθµίστε το διάφραγµα του φακού (F) ή αλλάξτε την απόσταση του θέµατος. Το εύρος φωτιστικού ελέγχου διαφέρει ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της µηχανής (ευαισθησία ISO, διάφραγµα φακού [F] και την εστιακή απόσταση του φακού [ZOOM]). Εδώ, το εύρος φωτιστικού ελέγχου είναι µικρότερο από ό,τι στον έλεγχο TTL. ιαθέσιµο εύρος αποστάσεων λήψης 3. Όταν το φλας έχει πυροδοτηθεί σωστά, τότε αναβοσβήνει η λάµπα AUTO CHECK για 5 δευτερόλεπτα περίπου µετά από τη λήψη της φωτογραφίας. 16

17 Τροποποίηση της φωτιστικής έντασης Η ένταση της λάµψης του φλας µπορεί να τροποποιηθεί σε εύρος µεταξύ 3 και +3. Η τροποποίηση της έντασης της λάµψης του φλας πρέπει να έχει ρυθµιστεί στη θέση ON από τις ειδικές ρυθµίσεις χρήστη (σελίδα 27). Στον πίνακα ελέγχου αναγράφεται η ένδειξη. 1. Στρέψτε τον Επιλογέα Β για να ρυθµίσετε την ένταση της λάµψης σύµφωνα µε τα παρακάτω βήµατα. (Η ρύθµιση αυτή µπορεί να γίνει επίσης και µε τον Επιλογέα Α.) Η ένδειξη αναγράφει την τιµή τροποποίησης της έντασης εκτός από την τιµή 0, οπότε και η ένδειξη αναγράφει το εύρος αποστάσεων φωτιστικού ελέγχου. Τιµή τροποποίησης της φωτιστικής έντασης 3. Εάν χρησιµοποιείτε επίσης τη λειτουργία ελέγχου της έντασης του φλας από τη µηχανή, τότε η πραγµατική ένταση λάµψης θα είναι το άθροισµα των τιµών τροποποίησης από το FL-50 και από τη µηχανή. Η τιµή τροποποίησης της έντασης που αναγράφεται, είναι µόνο αυτή που έχετε ρυθµίσει από το FL-50. [Παράδειγµα] Τροποποίηση της φωτιστικής έντασης FL Μηχανή +0.3 Ένδειξη στο FL-50 Πραγµατική τροποποίηση έντασης

18 <FP MANUAL (Χειροκίνητη υψηλής ταχύτητας)> Στη λειτουργία αυτή, πραγµατοποιείται συγχρονισµός υψηλής ταχύτητας FP στη βαθµίδα της έντασης που έχει ρυθµιστεί χειροκίνητα. Αναγράφεται ανάλογα µε την εστιακή απόσταση του φακού Οδηγός αριθµός (GN) Ιδανική απόσταση λήψης 1. Στον πίνακα ελέγχου αναγράφεται ο τρέχων οδηγός αριθµός (GN) µαζί µε την ιδανική απόσταση λήψης ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της µηχανής. 2. Στρέψτε τον Επιλογέα Α για να ρυθµίσετε τον οδηγό αριθµό (GN). Ρυθµίστε τον οδηγό αριθµό (GN) έτσι ώστε η αναγραφόµενη ιδανική απόσταση λήψης να είναι ίση µε την απόσταση του θέµατος. Όταν η ιδανική απόσταση λήψης είναι 0.6 m (0.5 m στην περίπτωση κοντινών λήψεων µε φλας) ή µικρότερη, τότε το αναγραφόµενο νούµερο αναβοσβήνει για να σας προειδοποιήσει ότι το θέµα βρίσκεται εκτός της περιοχής φωτιστικής κάλυψης του φλας. Η ιδανική απόσταση λήψης διαφέρει ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της µηχανής (ευαισθησία ISO, διάφραγµα φακού [F] και την εστιακή απόσταση του φακού [ZOOM]). Για λεπτοµέρειες δείτε τη σελίδα 31. Υπενθύµιση: Η ιδανική απόσταση λήψης µπορεί να υπολογιστεί από τον εξής τύπο: Ιδανική απόσταση λήψης = Οδηγός αριθµός (GN)/ ιάφραγµα φακού (F). Τροποποίηση της φωτιστικής έντασης Η ένταση της λάµψης του φλας µπορεί να τροποποιηθεί σε εύρος µεταξύ +0.7 και 0.7. Η τροποποίηση της έντασης της λάµψης του φλας πρέπει να έχει ρυθµιστεί στη θέση ON από τις ειδικές ρυθµίσεις χρήστη (σελίδα 27). Στον πίνακα ελέγχου αναγράφεται η ένδειξη. 1. Στρέψτε τον Επιλογέα Β για να ρυθµίσετε την ένταση της λάµψης σύµφωνα µε τα εξής βήµατα: Η ένδειξη αναγράφει την τιµή τροποποίησης της έντασης εκτός από την τιµή 0, οπότε και η ένδειξη δεν αναγράφει τον οδηγό αριθµό (GN) ή την ιδανική απόσταση λήψης. 3. Εάν χρησιµοποιείτε επίσης τη λειτουργία ελέγχου της έντασης του φλας από τη µηχανή, θα ισχύει µόνο η ρύθµιση της έντασης που έχετε κάνει από το FL-50. Η ρύθµιση της έντασης που έχει γίνει από τη µηχανή δεν θα ισχύει. [Παράδειγµα] Ένδειξη στο FL-50 Πραγµατική τροποποίηση έντασης 18 Τιµή τροποποίησης της φωτιστικής έντασης Τροποποίηση της φωτιστικής έντασης FL Μηχανή

19 Λήψη φωτογραφιών χρησιµοποιώντας ψηφιακή µηχανή χωρίς δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων <Επιλογή του τρόπου ελέγχου> 1. Ενεργοποιήστε το ηλεκτρονικό φλας. Εάν η λάµπα φόρτισης είναι αναµµένη τότε οι µπαταρίες φορτίζουν. 2. Πατήστε το κουµπί MODE του ηλεκτρονικού φλας για να επιλέξετε τον τρόπο ελέγχου του φλας. Ο τρόπος ελέγχου που έχετε επιλέξει αναγράφεται στον πίνακα ελέγχου. Ο τρόπος ελέγχου αλλάζει κάθε φορά που πατάτε το κουµπί MODE. Τρόπος ελέγχου του φλας Ένδειξη πίνακα ελέγχου Λειτουργία ελέγχου Κύρια εφαρµογή Σελίδες αναφοράς Αυτόµατη AUTO Η ένταση του φλας ελέγχεται ανάλογα µε το φως που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα φωτός του φλας και από το διάφραγµα της µηχανής. Για συνήθη θέµατα χρησιµοποιήστε αυτόν τον τρόπο ελέγχου. 20 Χειροκίνητη MANUAL Η ένταση του φλας καθορίζεται από τον οδηγό αριθµό που ρυθµίζεται χειροκίνητα (GN). Λήψη µε χειροκίνητο φλας

20 <AUTO (Αυτόµατη)> Με αυτόν τον τρόπο ελέγχου, η ένταση του φλας ελέγχεται αυτόµατα ανάλογα µε τη ρύθµιση του διαφράγµατος (F) του φακού. Ευαισθησία ISO ιάφραγµα φακού (F) 1. Περιστρέψτε τον Επιλογέα Α για να ρυθµίσετε την ευαισθησία ISO. 2. Ρυθµίστε το Zoom ανάλογα µε την εστιακή απόσταση του φακού. 3. Περιστρέψτε τον Επιλογέα Β ανάλογα µε το διάφραγµα του φακού (F). Εάν οι ρυθµίσεις της µηχανής (ευαισθησία ISO και διάφραγµα φακού [F]) δεν ταιριάζουν µε κάποιον από τους χρησιµοποιήσιµους συνδυασµούς ευαισθησίας ISO/διαφράγµατος φακού (F) τότε αναβοσβήνουν προειδοποιητικά οι ενδείξεις ευαισθησίας ISO/διαφράγµατος φακού (F). Στην περίπτωση αυτή αλλάξτε τις ρυθµίσεις της µηχανής (ευαισθησία ISO ή/και διάφραγµα φακού [F]). Εύρος φωτιστικού ελέγχου στην αυτόµατη λειτουργία AUTO Εύρος φωτιστικού ελέγχου AUTO (σε µέτρα) ιάφραγµα φακού Ευαισθησία ISO F8 F5.6 F4 F2.8 F2 F F11 F8 F5.6 F4 F2.8 F2 F F16 F11 F8 F5.6 F4 F2.8 F2 F F22 F16 F11 F8 F5.6 F4 F2.8 F F32 F22 F16 F11 F8 F5.6 F4 F F32 F22 F16 F11 F8 F5.6 F4 F32 F22 F16 F11 F8 F5.6 F32 F22 F16 F11 F8 F32 F22 F16 F11 Η αναγραφόµενη πλησιέστερη τιµή είναι 0.6 ή µεγαλύτερη όταν η κεφαλή εκποµπής φωτός είναι στραµµένη προς τα εµπρός και 0.5 ή µεγαλύτερη όταν είναι στραµµένη προς τα κάτω. Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τις αποστάσεις φωτιστικού ελέγχου όταν το φλας είναι εκτός µηχανής. 8 (Ευρυγώνιος διαχυτήρας) 16 (Ευρυγώνιος διαχυτήρας) Γωνία κάλυψης Επάνω στήλη: ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΡΙΤΑ. Κάτω στήλη: (Ευρυγώνιος διαχυτήρας) 20 (Ευρυγώνιος διαχυτήρας) Όταν το φλας έχει πυροδοτηθεί σωστά, τότε αναβοσβήνει η λάµπα AUTO CHECK για 5 δευτερόλεπτα περίπου µετά από τη λήψη της φωτογραφίας. Υπενθύµιση: Εάν επιλέξετε ευαισθησία ISO και διάφραγµα φακού (F) διαφορετικά από εκείνα που έχετε ρυθµίσει στη µηχανή, τότε η φωτιστική ένταση µπορεί να ρυθµιστεί σε βήµατα του 1/3. 20 Υπενθύµιση: Πυροδότηση δοκιµαστικής λάµψης Η απόδοση του φλας µπορεί να ελεγχθεί πριν γίνει η πραγµατική λήψη της φωτογραφίας. Πατήστε το κουµπί δοκιµαστικής πυροδότησης (TEST) για να πυροδοτηθεί το φλας. Ο έλεγχος του φλας εκτελείται σωστά όταν η λάµπα AUTO CHECK αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα περίπου µετά από τη δοκιµαστική πυροδότηση του φλας. Εάν η λάµπα δεν αναβοσβήνει, αλλάξτε το διάφραγµα του φακού (F), την ευαισθησία ISO, την απόσταση του θέµατος, κλπ. Ο έλεγχος του φωτός µέσω της πυροδότησης δοκιµαστικής λάµψης είναι εφικτός µόνο στη λειτουργία AUTO.

21 <MANUAL (Χειροκίνητη)> Με αυτόν τον τρόπο ελέγχου, η λάµψη του φλας εκπέµπεται ανάλογα µε τη ρύθµιση του οδηγού αριθµού (GN). Οδηγός αριθµός (GN) 1. Στον πίνακα ελέγχου αναγράφεται ο τρέχων οδηγός αριθµός (GN) µαζί µε την αναλογία της φωτιστικής έντασης. Αναλογία φωτιστικής έντασης: Το κλάσµα της έντασης του φωτός που εκπέµπεται σε αναλογία ως προς την ένταση της λάµψης στην πλήρη ισχύ του φλας. 2. Ρυθµίστε το Zoom ανάλογα µε την εστιακή απόσταση του φακού. 3. Στρέψτε τον Επιλογέα Α για να ρυθµίσετε τον οδηγό αριθµό (GN) (αυτό µπορεί επίσης να γίνει και από τον Επιλογέα Β). Αναλογία της φωτιστικής έντασης Πώς υπολογίζεται το διάφραγµα του φακού (F) και ο οδηγός αριθµός (GN) 1. Όταν έχει ήδη υπολογιστεί η απόσταση λήψης και το διάφραγµα του φακού: Υπολογίστε τον οδηγό αριθµό (GN) µε τον ακόλουθο τύπο και ρυθµίστε τον οδηγό αριθµό (GN) στο φλας. ιάφραγµα φακού (F) x Απόσταση λήψης (m) Οδηγός αριθµός (GN) = Συντελεστής ευαισθησίας ISO 2. Όταν είναι απαραίτητο να υπολογίσετε το διάφραγµα του φακού: Υπολογίστε το διάφραγµα του φακού (F) µε τον ακόλουθο τύπο και ρυθµίστε το διάφραγµα (F) στο φλας. Οδηγός αριθµός (GN) x Συντελεστής ευαισθησίας ISO ιάφραγµα (F) = Απόσταση λήψης (m) 3. Όταν είναι απαραίτητο να υπολογίσετε την ιδανική απόσταση λήψης: Οδηγός αριθµός x Συντελεστής ευαισθησίας ISO Απόσταση λήψης (m) = ιάφραγµα (F) Ευαισθησίες ISO και οι συντελεστές τους Ευαισθησία ISO Συντελεστής Για τη λίστα των οδηγών αριθµών πηγαίνετε στη σελίδα

22 Άλλες λειτουργίες Λήψη φωτογραφιών µε ανακλώµενη λάµψη Η φωτογράφηση µε ανακλώµενη λάµψη είναι µια µέθοδος κατά την οποία το φως του φλας ανακλάται στο ταβάνι ή στους τοίχους. Με τον τρόπο αυτό το φως περιβάλλει το θέµα και το αποτέλεσµα είναι µια απαλή φωτογραφία χωρίς σκληρές αντιθέσεις ή σκιές. Λήψη χωρίς ανάκλαση Λήψη µε ανάκλαση Μέθοδος 1. Κρατήστε πατηµένο το κουµπί απελευθέρωσης των κινήσεων και περιστρέψτε την κεφαλή προς τα επάνω κάτω ή δεξιά αριστερά. Η κεφαλή µπορεί να περιστραφεί προς τις εξής κατευθύνσεις: 90 7 Επάνω: 0 έως 90 Αριστερά: 0 έως 90 εξιά: 0 έως 180 Κάτω: 7 ( είτε την παράγραφο «Κοντινές λήψεις µε φλας» της σελίδας 23.) Ασφάλεια κλήσεως της κεφαλής Εάν η θέση της κεφαλής έχει κλειδώσει, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί απελευθέρωσης των κινήσεων της κεφαλής και τότε µεταβάλλετε τη θέση της. Το εύρος φωτιστικού ελέγχου και η ιδανική απόσταση λήψης δεν αναγράφονται στον πίνακα έλεγχου. Το χρώµα της επιφάνειας (ταβάνι ή/και τοίχοι) από το οποίο ανακλάται το φως θα επηρεάσει τις φωτογραφίες που θα τραβήξετε. Όποτε αυτό είναι δυνατό, φροντίστε η επιφάνεια της ανάκλασης να έχει ουδέτερο χρώµα. Όταν η ρύθµιση γωνίας κάλυψης του φλας (ZOOM) ελέγχεται αυτόµατα, τότε η αντίστοιχη ένδειξη στον πίνακα ελέγχου γίνεται «- -» και η γωνία κάλυψης ρυθµίζεται στα 25 mm (50 mm σε µηχανή τύπου 135). Όταν η ρύθµιση γωνίας κάλυψης γίνεται χειροκίνητα (M ZOOM), τότε η γωνία κάλυψης µπορεί να µεταβληθεί χειροκίνητα (δείτε τη σελίδα 23). 22

23 Κοντινές λήψεις µε φλας Όταν το θέµα βρίσκεται σε απόσταση µεταξύ 0.5 και 1 µέτρου, τότε η γωνία κάλυψης του φλας είναι ανακριβής. Στην περίπτωση αυτή, στρέψτε την κεφαλή προς τα κάτω (7 ) χρησιµοποιώντας την ασφάλεια απελευθέρωσης των κινήσεων της κεφαλής. 1. Κρατήστε πατηµένο το κουµπί απελευθέρωσης των κινήσεων και στρέψτε την κεφαλή προς την χαµηλότερη γωνία της (7 ). Στον πίνακα ελέγχου θα ανάψει η ένδειξη κοντινών λήψεων µε φλας. 0,5 m 1,5 m Ένδειξη κοντινών λήψεων µε φλας Εάν το µήκος ή η διάµετρος του φακού είναι µεγάλα, τότε το φως του φλας µπορεί vα αποκόπτεται. Κάντε µια δοκιµαστική λήψη. Μη χρησιµοποιείτε τη λειτουργία αυτή για άλλο σκοπό εκτός από τη λήψη σε κοντινές αποστάσεις. Εάν τη χρησιµοποιήσετε σε κανονικές λήψεις, τότε ο φωτισµός στο επάνω µέρος της εικόνας θα είναι ανεπαρκής. Χειροκίνητη αλλαγή της γωνίας κάλυψης (ZOOM) Η γωνία κάλυψης µπορεί να ρυθµιστεί και χειροκίνητα. 1. Πατήστε το κουµπί ZOOM για να ρυθµίσετε τη γωνία κάλυψης. Στον πίνακα ελέγχου ανάβει η ένδειξη M.ZOOM. Η γωνία κάλυψης µπορεί να ρυθµιστεί στις εξής βαθµίδες: 12, 14, 17, 25, 35 και 42 mm (24, 28, 35, 50, 70 και 85 mm σε µηχανή των 35 mm). Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί ZOOM η γωνία αλλάζει ως εξής. AUTO ZOOM 12 (24) 14 (28) 17 (35) 25 (50) 35 (70) 42 (85) Όταν χρησιµοποιείται ο ευρυγώνιος διαχυτήρας: AUTO ZOOM 10 (20) 8 (16) Η ρύθµιση AUTO ZOOM µπορεί να επιλεχθεί µόνο όταν η µηχανή έχει δυνατότητες µετάδοσης δεδοµένων. Σηµείωση Εάν επιλέξετε τιµή που είναι µεγαλύτερη από την εστιακή απόσταση του φακού που χρησιµοποιείτε, τότε οι περιφερειακές περιοχές της εικόνας θα καταγραφούν πιο σκοτεινές. 23

24 Χρήση του ευρυγώνιου διαχυτήρα Χρησιµοποιείτε τον ενσωµατωµένο ευρυγώνιο διαχυτήρα του φλας όταν η εστιακή απόσταση ρυθµιστεί σε πιο ευρυγώνια ρύθµιση από τα 12 mm. 1. Όταν η εστιακή απόσταση του φακού είναι µικρότερη από 12 mm (24 mm σε µηχανή 135), τότε στον πίνακα ελέγχου ανάβει η προειδοποιητική ένδειξη ευρυγώνιου διαχυτήρα. (Αυτό δεν συµβαίνει εάν η µηχανή δεν έχει δυνατότητα µετάδοσης δεδοµένων.) 2. Σύρτε προς τα έξω τον ευρυγώνιο διαχυτήρα και τοποθετήστε τον επάνω στην πρόσοψη της κεφαλής. Στον πίνακα ελέγχου ανάβει η προειδοποιητική ένδειξη ευρυγώνιου διαχυτήρα. Προειδοποιητική ένδειξη ευρυγώνιου διαχυτήρα 3. Πατήστε το κουµπί ZOOM για να επιλέξετε γωνία κάλυψης µεταξύ 8 mm και 10 mm (16 mm και 20 mm σε µηχανή 135). 24 Όταν χρησιµοποιείτε τον ευρυγώνιο διαχυτήρα, τότε ο πραγµατικός οδηγός αριθµός (GN) είναι µικρότερος από τη ρύθµιση που έχετε κάνει στο φλας. Στις λειτουργίες TTL AUTO, AUTO και FP TTL AUTO αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της διαθέσιµης απόστασης κάλυψης. Στις MANUAL και FP MANUAL, αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ιδανικής απόστασης κάλυψης. Μετά από τη λήψη βεβαιωθείτε ότι έχετε επαναφέρει τον διαχυτήρα στην αρχική του θέση. Για να αποφύγετε την περίπτωση ζηµιάς στον ευρυγώνιο διαχυτήρα, µην την σπρώχνετε προς τα επάνω. Εάν ο ευρυγώνιος διαχυτήρας χαλάσει κατά την εξαγωγή του, τότε το κουµπί ΖΟΟΜ δεν θα λειτουργεί πλέον. Σε περίπτωση που συµβεί αυτό, απενεργοποιήστε το διακόπτη του ευρυγώνιου διαχυτήρα για να επανέλθει η σωστή λειτουργία του φλας (σελίδα 27).

25 ιάφορες µέθοδοι φωτογράφησης µε φλας Οι ακόλουθες µέθοδοι φωτογράφησης µε φλας είναι εφικτές ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της µηχανής. Ορισµένες µέθοδοι φωτογράφησης µε φλας µπορεί να µην είναι διαθέσιµες ανάλογα µε τη λειτουργία και τη σχεδίαση της φωτογραφικής µηχανής. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της µηχανής σας. 1. Φλας µε µείωση του κοκκινίσµατος των µατιών Μειώνει την εµφάνιση κόκκινων µατιών η οποία οφείλεται στη λάµψη του φλας. 2. Συγχρονισµός σε χαµηλή ταχύτητα Η λάµψη πυροδοτείται µε χαµηλή ταχύτητα κλείστρου. Με τον τρόπο αυτό µπορείτε να τραβήξετε ευκρινείς φωτογραφίες ατόµων εµπρός από νυκτερινό φόντο. 3. Συγχρονισµός δεύτερης κουρτίνας κλείστρου Χρησιµοποιείται χαµηλή ταχύτητα κλείστρου και η λάµψη πυροδοτείται αµέσως πριν από το τέλος της έκθεσης. Με τον τρόπο αυτό µπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες κινούµενων αντικειµένων, όπως φώτα οχηµάτων, µε καταγραφή της κίνησης. 4. Συνδυασµό µε το ενσωµατωµένο φλας της µηχανής Εάν η µηχανή σας διαθέτει ενσωµατωµένο φλας, τότε αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε το εξωτερικό ηλεκτρονικό φλας. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε προηγµένες τεχνικές φωτογράφησης. Για παράδειγµα, µπορείτε να στρέψετε την κεφαλή του φλας στο ταβάνι ή σε κάποιον τοίχο για να επιτύχετε ανακλώµενο φωτισµό, ενώ τα κύρια χαρακτηριστικά του θέµατος θα φωτίζονται από το ενσωµατωµένο φλας της µηχανής. Σε ορισµένα µοντέλα µηχανών, το ενσωµατωµένο φλας της µηχανής µπορεί να απενεργοποιηθεί όταν το ηλεκτρονικό φλας είναι τοποθετηµένο στο θερµό πέδιλο της µηχανής. Σηµείωση Ο τρόπος ελέγχου του φλας µπορεί να ρυθµιστεί στις λειτουργίες TTL AUTO ή FP TTL AUTO. 25

26 Προαιρετικά εξαρτήµατα Λαβή τροφοδοσίας Λαβή τροφοδοσίας φλας FP-1 (Απαιτείται το καλώδιο λαβής RG-1 και το καλώδιο µπράτσου FL-CB01 ή FL-CB02 [ανάλογα µε την ψηφιακή µηχανή που χρησιµοποιείτε].) Εξωτερικό τροφοδοτικό Αυτό το εξάρτηµα επιτρέπει τη χρήση του ηλεκτρονικού φλας ως φλας µπράτσου και την τροφοδοσία του από τέσσερις αλκαλικές µπαταρίες µεγέθους C (R14) ξηρού τύπου. Η χρήση των µπαταριών αυτών σε συνδυασµό µε τις µπαταρίες του ηλεκτρονικού φλας προσφέρει ταχύτερη φόρτιση του φλας και αύξηση των λήψεων που µπορούν να γίνουν. Σετ τροφοδοσίας υψηλής τάσης SHV-1 (Pack υψηλής τάσης HV-1, pack µπαταρίας Ni-MH ΒΝ-1 και µετασχηµατιστής ρεύµατος AC-2.) Το pack µπαταρίας Ni-MH ΒΝ-1 που ενσωµατώνεται σε αυτό το εξάρτηµα κάνει δυνατή την ταχύτερη φόρτιση του φλας και αυξάνει τον αριθµό των λήψεων που µπορούν να γίνουν. Μπαταρία που χρησιµοποιείται στο FL-50 Μπαταρία που χρησιµοποιείται στο FP-1 Μπαταρία που χρησιµοποιείται στο HV-1 ιάστηµα µεταξύ πυροδοτήσεων Αριθµός πυροδοτήσεων Αλκαλική µπαταρία AA/R6 Αλκαλική µπαταρία C/R14 BN-1 BN-1 Περίπου 2,5 δευτ. Περίπου 1 δευτ. Περίπου 1 δευτ. Περίπου 510 φορές Περίπου 780 φορές Περίπου 400 φορές Το διάστηµα πυροδοτήσεων και ο αριθµός συνολικών πυροδοτήσεων υπολογίστηκαν από εσωτερικές δοκιµές της Olympus. Σηµείωση Επιτρέπονται µόνο 10 διαδοχικές πυροδοτήσεις σε πλήρη ένταση του φλας. Μετά από αυτές τις 10 επαναληπτικές πυροδοτήσεις θα πρέπει να αφήσετε το φλας να κρυώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά. Για περισσότερες λεπτοµέρειες πηγαίνετε στη σελ

27 Ειδικές ρυθµίσεις από το χρήστη Οι ειδικές ρυθµίσεις επιτρέπουν στο χρήστη να προσαρµόσει τη λειτουργία του φλας ανάλογα µε τις προτιµήσεις του. ιαδικασία ρύθµισης 1. Ενεργοποιήστε το ηλεκτρονικό φλας. 2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί MODE για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα µέχρι να εµφανιστεί στη οθόνη ελέγχου η λειτουργία ρυθµίσεων. 3. Περιστρέψτε τον Επιλογέα Α για να επιλέξετε τη λειτουργία ρυθµίσεων. 4. Περιστρέψτε τον Επιλογέα Β για να επιλέξετε την τιµή. 5. Πατήστε το κουµπί MODE για να βγείτε από τη διαδικασία ρυθµίσεων και να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη ενδείξεων. Λειτουργία ρυθµίσεων Ένδειξη λειτουργίας Επιλογέας Α Ένδειξη τιµής Επιλογέας Β Λειτουργία Αρχική ρύθµιση Φωτισµός αυτόµατης εστίασης Λειτουργεί µόνο σε ψηφιακές µηχανές SLR Τεσσάρων Τρίτων της Olympus. εν λειτουργεί σε άλλες φωτογραφικές µηχανές. Ο φωτισµός αυτόµατης εστίασης ενεργοποιείται ανάλογα µε τις ρυθµίσεις της µηχανής. Ο φωτισµός αυτόµατης εστίασης απενεργοποιείται. A Καλώδιο φλας Χρησιµοποιήστε αυτή τη ρύθµιση όταν δεν χρησιµοποιείτε το καλώδιο του φλας (όταν δηλαδή το φλας έχει τοποθετηθεί στο θερµό πέδιλο της µηχανής). Χρησιµοποιήστε αυτή τη ρύθµιση όταν χρησιµοποιείτε το καλώδιο του φλας (φλας εκτός µηχανής). on Ένδειξη γωνίας κάλυψης (ZOOM) Η γωνία κάλυψης (ZOOM) αναγράφεται σύµφωνα µε την εστιακή απόσταση του φακού του συστήµατος Τεσσάρων Τρίτων. Μονάδα µέτρησης της απόστασης Τροποποίηση της φωτιστικής έντασης Απενεργοποίηση διακόπτη ευρυγώνιου διαχυτήρα Η γωνία κάλυψης (ZOOM) αναγράφεται σύµφωνα µε το σύστηµα µηχανής 135. Έτσι µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το φλας µε την ίδια αίσθηση όπως στο φορµά 135 (135). Η απόσταση αναγράφεται σε µέτρα. Η απόσταση αναγράφεται σε πόδια. Η ένταση της λάµψης δεν µπορεί να τροποποιηθεί. Η ένταση της λάµψης µπορεί να τροποποιηθεί. Ενεργοποιείται ο διακόπτης του ευρυγώνιου διαχυτήρα. Χρησιµοποιήστε αυτή τη ρύθµιση για να διαπιστώσετε εάν ο ευρυγώνιος διαχυτήρας έχει βγει προς έξω. Ο διακόπτης του ευρυγώνιου διαχυτήρα απενεργοποιείται. Χρησιµοποιήστε αυτή τη ρύθµιση εάν ο ευρυγώνιος διαχυτήρας έχει υποστεί βλάβη, οπότε η γωνία κάλυψης του φλας ρυθµίζεται µόνο από το κουµπί ZOOM. 4-3 m OFF on 27

Φλας Speedlight αυτόματης εστίασης SB-700. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Φλας Speedlight αυτόματης εστίασης SB-700. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Φλας Speedlight αυτόματης εστίασης SB-700 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Gr Σχετικά με τη μονάδα SB-700 και το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Α Προετοιμασία Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη μονάδα φλας

Διαβάστε περισσότερα

D-630 ZOOM FE-5500 X-600

D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Φωτογραφίστε και παίξτε! GR Βασικό Εγχειρίδιο Χρήσης Απολαύστε ακόµη περισσότερο τη µηχανή Τι µπορείτε να κάνετε µε αυτή τη µηχανή Χρήση της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ GR ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕIΡI IO ΧΡΗΣΗΣ Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τη σύνδεση της µηχανής σε υπολογιστή και για την εγκατάσταση του παρεχόµενου λογισµικού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTION MANUAL. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Type N. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προιόν της Nissin. Συμβατά μοντέλα μηχανών

INSTRUCTION MANUAL. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Type N. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προιόν της Nissin. Συμβατά μοντέλα μηχανών DIGITAL TTL POWER ZOOM FLASH INSTRUCTION MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Type N Nissin Japan Ltd., Tokyo http://www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong http://www.nissindigital.com N1110 REV. 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε Πρώτα βήματα Εγχειρίδιο χρήστη Βασική φωτογράφιση και αναπαρα- γωγή Λήψη τρισδιάστατωνφωτογραφιών

Πριν ξεκινήσετε Πρώτα βήματα Εγχειρίδιο χρήστη Βασική φωτογράφιση και αναπαρα- γωγή Λήψη τρισδιάστατωνφωτογραφιών BL01071-R00 EL DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Εγχειρίδιο χρήστη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής FUJIFILM

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Πριν τη χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο, συµπεριλαµβανοµένης της ενότητας των προφυλάξεων ασφαλείας. Το εγχειρίδιο αυτό θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Διάγραμμα της μηχανής. Βασική λειτουργία. Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν από τη λήψη

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Διάγραμμα της μηχανής. Βασική λειτουργία. Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν από τη λήψη GR ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Διάγραμμα της μηχανής Βασική λειτουργία Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν από τη λήψη Πως να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία για τις συνθήκες λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά ΗΛΩΣΗ FCC. Πληροφορίες Προϊόντος. Σηµείωση: -1-

Ελληνικά ΗΛΩΣΗ FCC. Πληροφορίες Προϊόντος. Σηµείωση: -1- ΗΛΩΣΗ FCC Η παρούσα συσκευή συµµορφώνεται µε την Ενότητα 15 των Κανόνων FCC (Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών). Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (1). Η παρούσα συσκευή δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex (SLR) της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex (SLR) της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Type C

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Type C DIGITAL TTL POWER ZOOM FLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Type C Nissin Japan Ltd., Tokyo http://www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong http://www.nissindigital.com PHOTOZONE www.photozone.gr C0111

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

LS-20M ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Καταγραφέας γραμμικού PCM

LS-20M ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Καταγραφέας γραμμικού PCM ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM LS-20M Καταγραφέας γραμμικού PCM ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού καταγραφέα φωνής Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πληροφόρησης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου.

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου. Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ Δήλωση Συμμόρφωσης Υπεύθυνος συμφώνα με το νόμο: JK Imaging Ltd. Διεύθυνση : JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος Οδηγός. Ο σειριακός αριθμός αναγράφεται στο κάτω τμήμα της μηχανής.

Γρήγορος Οδηγός. Ο σειριακός αριθμός αναγράφεται στο κάτω τμήμα της μηχανής. Γρήγορος Οδηγός Ο σειριακός αριθμός αναγράφεται στο κάτω τμήμα της μηχανής. Έλεγχος του Περιεχομένου της Συσκευασίας GR II Κάλυμμα θερμού πέδιλου (προσαρμοσμένο στη μηχανή) g Καλώδιο USB g Ιμάντας χεριού

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-5000 DS-5000iD Εισαγωγή AIKO HELLAS S.A. 4, Archelaou Str., 65 Athens Tel. +0 0 79068 Fax +0 0 7097 e-mail: info@aiko.gr www.aiko.gr Για τους καταναλωτές της Ευρώπης Η ένδειξη «CE» σημαίνει ότι το παρόν προϊόν είναι

Διαβάστε περισσότερα

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Προετοιμασία 1 Ψηφιακή Μηχανή RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Οδηγίες χρήσης Συνηθισμένες Λειτουργίες Λήψη φωτογραφιών Αναπαραγωγή και ιαγραφή Εικόνων 2 3 4 Επεξεργασία και Εκτύπωση 5 Ρυθμίσεις 6 Σύνδεση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DS-2500 ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας "Προφυλάξεις Ασφάλειας". Η ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DM-5 DM-3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DM-5 DM-3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ DM-5 DM-3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Εισαγωγή i Πίνακας περιεχομένων xii Τμήματα της φωτογραφικής μηχανής 1 Προετοιμασία για λήψη 10 Βασικές λειτουργίες λήψης και αναπαραγωγής 15 Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Υποδεικνύει περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει φθορά ή βλάβη στη μονάδα. Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και σημεία που ενδέχεται να είναι χρήσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης NEX-6 Αρχείο του Κατόχου Ο αριθµός του µοντέλου και ο σειριακός αριθµός βρίσκονται στο κάτω µέρος της συσκευής. Καταγράψτε το σειριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού καταγραφέα φωνής της Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Gr Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής

Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτογραφικής Μηχανής Πριν τη χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας των προφυλάξεων ασφαλείας. Το εγχειρίδιο αυτό θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τον

Διαβάστε περισσότερα