Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7"

Transcript

1 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2007 ΟΤΕ Α.Ε. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΗΜΙ-ΖΕΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΖΕΥΞΗΣ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ... 9 (κενή σελίδα) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

3 ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς (εφεξής Προσφορά) αφορά την υπηρεσία παροχής Τμηματικών κυκλωμάτων την οποία προσφέρει ο ΟΤΕ στους αδειοδοτημένους από την ΕΕΤΤ Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους (Τ.Π.) στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του σε εφαρμογή της 401/14/ Απόφασης της ΕΕΤΤ. Η παρούσα Προσφορά εκδίδεται σε εφαρμογή της 268/77/2002 Απόφασης της ΕΕΤΤ, όπως τροποποιήθηκε με την 353/186/ Απόφασης της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1293/ τεύχος 2 ο ) και αφορά στην υποχρέωση του ΟΤΕ να παρέχει την υπηρεσία των Τμηματικών Κυκλωμάτων, σαν τηλεπικοινωνιακός οργανισμός με σημαντική ισχύ στην αγορά Μισθωμένων Γραμμών. Η υπηρεσία των Τμηματικών Κυκλωμάτων παρέχεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη παρούσα προσφορά και στη περίπτωση θεμάτων που δεν καλύπτονται από την παρούσα προσφορά καλύπτονται από την εκάστοτε ισχύουσα προσφορά μισθωμένων γραμμών του ΟΤΕ. Οι πρόνοιες της παρούσας προσφοράς υπερισχύουν των αντίστοιχων της προσφοράς μισθωμένων γραμμών. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω: Δικαιούχος: Ο εκάστοτε Πάροχος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών νόμιμα αδειοδοτημένος για την παροχή υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών (ΜΓ). Πελάτης: Ο πελάτης του Δικαιούχου που μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά να χρησιμοποιήσει Δημόσιες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες. Ο πελάτης μπορεί να είναι χρήστης λιανικής, άλλος Δικαιούχος ή και ο ίδιος ο Δικαιούχος. Τμήμα κυκλώματος μισθωμένης Γραμμής ή Τμηματικό Κύκλωμα (ΤΚ) (part circuit): Ορίζεται η αποκλειστική σύνδεση μεταξύ των χώρων του πελάτη και του σημείου διασύνδεσης του Δικαιούχου στον (ή κοντά στον) δικτυακό κόμβο του Υπόχρεου (Α/Κ ΟΤΕ) για την παροχή της υπηρεσίας των ΤΚ, και θεωρείται ως ιδιαίτερος τύπος μισθωμένης γραμμής χονδρικής που μπορεί να χρησιμοποιείται από τον Δικαιούχο για την παροχή υπηρεσιών σε χρήστες λιανικής, σε άλλους Δικαιούχους ή προς ιδία χρήση όπως, αλλά όχι αποκλειστικά μισθωμένες γραμμές, συνδέσεις στο μεταγόμενο τηλεφωνικό δίκτυο, υπηρεσίες δεδομένων ή ευρυζωνική πρόσβαση. Το μήκος του τμηματικού κυκλώματος δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιόμετρα. Σημείο Οριοθέτησης των δικτύων του ΟΤΕ και του Δικαιούχου (ΣΟ): Το σημείο στο οποίο σταματά η ευθύνη του ΟΤΕ και ξεκινά η ευθύνη του Δικαιούχου. Το ΣΟ μπορεί να βρίσκεται είτε στο φρεάτιο υποδοχής του Δικαιούχου, οπότε είναι μία οπτική σύνδεση (κοινώς μούφα) στη μία πλευρά της οποίας τερματίζει ο ΟΤΕ το καλώδιο οπτικών ινών και στην άλλη πλευρά τερματίζει το δίκτυό του ο Δικαιούχος (περίπτωση Ημι-ζεύξης), είτε στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου (περίπτωση Πλήρους Ζεύξης). Αστικό Κέντρο ΟΤΕ διασύνδεσης του Δικαιούχου (για συντομία: Α/Κ διασύνδεσης): To A/K του ΟΤΕ, στο οποίο ο Δικαιούχος έχει ζητήσει να του παραδοθούν τα ΤΚ. Οικείο Αστικό Κέντρο ΟΤΕ του Πελάτη (για συντομία: Οικείο Α/Κ Πελάτη): Το σημείο παρουσίας του ΟΤΕ στο οποίο ανήκει το Τοπικός Βρόχος του πελάτη (θέση Κεντρικού Κατανεμητή ΟΤΕ). 2

4 Οικείο Αστικό Κέντρο Δικαιούχου (για συντομία Οικείο Α/Κ Δικαιούχου): Το σημείο παρουσίας του ΟΤΕ στο οποίο ανήκει το Τοπικός Βρόχος του Δικαιούχου (θέση Κεντρικού Κατανεμητή ΟΤΕ). Γραμμή Ημι-ζεύξης (In Span): Η υπηρεσία σύνδεσης του Α/Κ διασύνδεσης με το φρεάτιο υποδοχής του Δικαιούχου, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Α/Κ ΟΤΕ. Γραμμή Πλήρους Ζεύξης (Full Span): Η υπηρεσία σύνδεσης του Α/Κ διασύνδεσης με τις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου. Το Οικείο Α/Κ Δικαιούχου πρέπει να είναι το ίδιο με το Α/Κ διασύνδεσης. 2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 2.1 Ταχύτητα (Χωρητικότητα) Τμηματικών Κυκλωμάτων Τα ΤΚ, διατίθενται στις πιο κάτω ταχύτητες: 64 kbps 2 Mbps 34 Mbps 2.2 Μήκος Τμηματικού Κυκλώματος Μήκος ΤΚ ορίζεται το μήκος της ευθείας γραμμής μεταξύ του Α/Κ ΟΤΕ διασύνδεσης και του χώρου του Πελάτη. Το μήκος του ΤΚ σε ευθεία γραμμή δεν θα υπερβαίνει τα 5 χλμ. 3. ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 3.1 Διαδικασίες εμπορικής διαχείρισης ΤΚ, γραμμής Ημι-ζεύξης και γραμμής Πλήρους Ζεύξης Ο Δικαιούχος καταθέτει τα αιτήματα για παροχή ΤΚ, Ημι-ζεύξης ή Πλήρους ζεύξης στην αρμόδια εμπορική Υπηρεσία του ΟΤΕ, και παραλαμβάνει αριθμούς πρωτοκόλλου. Ο ΟΤΕ ελέγχει τις αιτήσεις όσον αφορά στη σωστή τους συμπλήρωση και επιπρόσθετα εξετάζει εάν τα αιτήματα ΤΚ πληρούν μεταξύ άλλων τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2. Σε περίπτωση που στην αίτηση εντοπιστούν ουσιώδεις παραλείψεις, ζητούνται άμεσα από τον Δικαιούχο διευκρινήσεις. Σαν ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία που ο Δικαιούχος θα διαθέσει στον ΟΤΕ όλες τις συμπληρωματικές διευκρινήσεις. 3.2 Περιορισμοί στην παροχή ΤΚ Ο ΟΤΕ παρέχει - εφόσον είναι τεχνικά εφικτό - τα ως άνω τμηματικά κυκλώματα, σ όλα του τα Α/Κ. Η παροχή ΤΚ δεν εξασφαλίζεται στις εξής (ενδεικτικά) και όχι περιοριστικά περιπτώσεις : α. Έλλειψη ακραίου ή κυρίου δικτύου για τη σύνδεση του Πελάτη με το Οικείο Α/Κ Πελάτη ή εάν ο Πελάτης βρίσκεται εκτός οργανωμένου δικτύου του ΟΤΕ. β. Έλλειψη διαθέσιμης χωρητικότητας στο ζευκτικό δίκτυο του ΟΤΕ, δηλαδή μεταξύ του Οικείου Α/Κ Πελάτη και του Α/Κ διασύνδεσης. γ. Έλλειψη διαθέσιμης χωρητικότητας στη γραμμή Ημι-ζεύξης ή Πλήρους Ζεύξης. Κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις ή και αθροιστικά, θα εξετάζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Δικαιούχου βάσει της παραγράφου 11 της παρούσας. 3

5 3.3 Περιορισμοί στην παροχή Ζεύξεων Ο ΟΤΕ παρέχει - εφόσον είναι τεχνικά εφικτό τις ως άνω Ημι-ζεύξεις και Πλήρεις Ζεύξεις, σ όλα του τα Α/Κ. Η παροχή Πλήρων Ζεύξεων δεν εξασφαλίζεται στην ακόλουθη (ενδεικτικά) και όχι περιοριστικά περίπτωση Έλλειψη οπτικού δικτύου πρόσβασης για τη σύνδεση του Δικαιούχου με το Οικείο Α/Κ Δικαιούχου. Αυτή η περίπτωση, θα εξετάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Δικαιούχου βάσει της παραγράφου 11 της παρούσας. 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Τα ΤΚ διατίθενται στις ακόλουθες ταχύτητες και με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : Ταχύτητα Προδιαγραφές διεπαφών Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων 64 kbps ETS , ETS /A ETS Mbps αδόμητη ETS ETS , ETS /A1 34 Mbps ETS ETS ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΗΜΙ-ΖΕΥΞΗΣ 5.1 Η Ημι-ζεύξη αποτελεί μια γραμμή μεγάλης χωρητικότητας που ξεκινά από το Α/Κ διασύνδεσης και καταλήγει στο ΣΟ, κοντά στο Α/Κ. 5.2 Η Ημι-ζεύξη διατίθεται στη ταχύτητα των 34 ή 155 Mbps. 5.3 Το ΣΟ της ζεύξης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 μέτρα έξω από το Α/Κ διασύνδεσης, σε ένα υπόγειο φρεάτιο υποδοχής, σε κατάλληλο χώρο που επιλέγεται από τον ΟΤΕ με γνώμονα την τεχνική ευκολία της λύσης. 5.4 Το υπόγειο φρεάτιο υλοποιείται από τον ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ εγκαθιστά στο Α/Κ ένα στοιχείο δικτύου SDH καθώς και Καλώδιο Οπτικών Ινών (ΚΟΙ) από το στοιχείο SDH έως το υπόγειο φρεάτιο υποδοχής. 5.5 Η διεπαφή στο ΣΟ είναι: Ταχύτητα Διεπαφή στο ΣΟ 34/ 155 Mbps G.957, S1.1, οπτικό, δομημένο σε 63x2 Mbps, ή 3 x 34 Mbps, ή συνδυασμός τους με δομικά στοιχείά 21x2 Mbps & 34 Mbps 5.6 Ο Δικαιούχος εγκαθιστά αντίστοιχο εξοπλισμό SDH στις εγκαταστάσεις του καθώς και Καλώδιο Οπτικών Ινών (ΚΟΙ) έως το υπόγειο φρεάτιο υποδοχής και παρέχει οπτικές διεπαφές S1.1, κατά G.957/ITU-T στο ΣΟ. 5.7 Οι προδιαγραφές των οπτικών ινών του Δικαιούχου πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις G.652.A/ITU. 5.8 Η σύνδεση του ΚΟΙ στο φρεάτιο υποδοχής είναι ευθύνη του ΟΤΕ. 5.9 Η Ημι-ζεύξη ταχύτητας 34 Mbps δύναται να αναβαθμιστεί σε 155 Mbps. 4

6 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΖΕΥΞΗΣ 6.1 Η Πλήρης Ζεύξη αποτελεί μια γραμμή μεγάλης χωρητικότητας που ξεκινά από το Α/Κ διασύνδεσης και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου. 6.2 Η Πλήρης ζεύξη διατίθεται στη ταχύτητα των 34 και 155 Mbps. 6.3 Ο ΟΤΕ εγκαθιστά τόσο στο Α/Κ διασύνδεσης όσο και στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου ένα στοιχείο δικτύου SDH. 6.4 Η διεπαφή στο ΣΟ είναι: Ταχύτητα Προδιαγραφές διεπαφών Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων 34 Mbs ETS ETS Mbs ITU-T G.707 G.708 G.709 ITU-T G.707 G.708 G Ο Δικαιούχος εγκαθιστά με ευθύνη του δικές του τερματικές διατάξεις ανάλυσης της χωρητικότητας της Πλήρους Ζεύξης στα ΤΚ που περιέχονται σε αυτήν. 6.6 Ο Δικαιούχος οφείλει να παρέχει στον ΟΤΕ αδαπάνως τον αναγκαίο χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο, την απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύ για την τροφοδοσία καθώς και τις συναφείς ευκολίες για την εγκατάσταση και λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού του ΟΤΕ στο χώρο του. 6.7 Η Πλήρης Ζεύξη ταχύτητας 34 Mbps δύναται να αναβαθμιστεί σε 155 Mbps. 7. ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 7.1 Γραμμή Ημι-ζεύξης ή Πλήρους ζεύξης Οι χρόνοι παράδοσης της Ημι-ζεύξης ή της Πλήρους ζεύξης είναι ίδιοι με τους χρόνους της προσφοράς μισθωμένων γραμμών αντίστοιχης ταχύτητας Στην περίπτωση της γραμμής Ημι-ζεύξης, o χρόνος για την παράδοση της γραμμής ξεκινά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του φρεατίου υποδοχής και του τερματισμού του Καλωδίου Οπτικών Ινών. Ο χρόνος κατασκευής του φρεατίου υποδοχής δεν θα υπερβαίνει τις 90 εργάσιμες ημέρες. 7.2 Τμηματικά Κυκλώματα Βασική προϋπόθεση για τη παράδοση ΤΚ είναι η διαθεσιμότητα της αναγκαίας ελεύθερης χωρητικότητας στη γραμμή Ημι-ζεύξης ή Πλήρους ζεύξης Με τη κατάθεση μιας παραγγελίας ΤΚ στον ΟΤΕ η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης προκειμένου να την εγκρίνει ή να την απορρίψει σε περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3. Η διαδικασία έγκρισης/ απόρριψης της παραγγελίας ΤΚ θα γίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών Μετά την έγκριση της παραγγελίας ΤΚ, οι χρόνοι παράδοσης των ΤΚ είναι ίδιοι με τους χρόνους παράδοσης των μισθωμένων γραμμών αντίστοιχης ταχύτητας, οι οποίοι καθορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα Προσφορά μισθωμένων γραμμών του ΟΤΕ Σε περίπτωση υποβολής παραγγελιών ΤΚ παράλληλα με την παραγγελία Ημι-ζεύξης ή Πλήρους Ζεύξης, οι χρόνοι παράδοσης των ΤΚ δεν μπορεί να είναι συντομότεροι από 5

7 τον χρόνο παράδοσης της Ημι-Ζεύξης ή Πλήρους Ζεύξης που καθορίζονται στην παράγραφο Τυχόν καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δικαιούχου δεν προσμετρώνται στους ανωτέρω χρόνους παράδοσης. Στις περιπτώσεις αυτές, και εφόσον το ΤΚ είναι κατασκευασμένο μέχρι την απόληξη του δικτύου στο άκρο του Πελάτη, ο ΟΤΕ θεωρεί ότι η γραμμή είναι έτοιμη προς χρήση και αρχίζει να την χρεώνει Εάν απαιτείται εκτέλεση εργασιών από πλευράς ΟΤΕ στο χώρο του πελάτη, ο Δικαιούχος πρέπει να έχει εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των συνεργείων του ΟΤΕ. 7.3 Παράδοση Παραλαβή κυκλωμάτων Με την ενεργοποίηση ενός ΤΚ, μίας γραμμής Ημι-Ζεύξης ή μίας γραμμής Πλήρους Ζεύξης (για συντομία κυκλώματος ) από τον ΟΤΕ, υπογράφεται από τα δύο μέρη πρωτόκολλο παράδοσης / παραλαβής. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον ΟΤΕ και αποστέλλεται στον τεχνικό υπεύθυνο του Δικαιούχου, όπως αυτός ορίζεται στην αίτηση κυκλώματος Ο Δικαιούχος ελέγχει την καλή λειτουργία του κυκλώματος και εντός 24 ωρών αποστέλλει με φαξ το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο στον ΟΤΕ,(Δ/νση Εμπορικής Λειτουργίας) οπότε και αρχίζει και η χρέωσή του. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποστολής ή μη αποστολής του πρωτοκόλλου από τον Δικαιούχο προς τον ΟΤΕ, θεωρείται ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα έχει παραληφθεί καλώς και βρίσκεται σε λειτουργία Σε περίπτωση που στο παραπάνω διάστημα των 24 ωρών ο Δικαιούχος διαπιστώσει πρόβλημα λειτουργίας του κυκλώματος, ενημερώνει εγγράφως τον ΟΤΕ και τα δύο Μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση του προβλήματος. Μετά την άρση του προβλήματος ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία για την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης / παραλαβής. 8. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 8.1 Η μετατροπή αφορά στη διαδικασία κατά την οποία μια υφιστάμενη μισθωμένη γραμμή χονδρικής του Δικαιούχου, που πληροί τις προϋποθέσεις των ΤΚ, μεταβαίνει στο καθεστώς των ΤΚ και προϋποθέτει: α. Να υποβάλει ο Δικαιούχος αίτημα κατάργησης της υφιστάμενης μισθωμένης γραμμής β. Να υποβάλει ο Δικαιούχος ταυτόχρονα αίτημα νέας παροχής TK 8.2 Ο ΟΤΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσει τον χρόνο διακοπής της υπηρεσίας του πελάτη. 8.3 Για να μετατραπεί μια μισθωμένη γραμμή σε καθεστώς ΤΚ θα πρέπει να έχει παρέλθει η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσής της. 8.4 Σε κάθε περίπτωση, για να ισχύσει η διαδικασία της μετατροπής, πρέπει η Μισθωμένη Γραμμή και το ΤΚ να είναι στη χρήση του Δικαιούχου που έχει ζητήσει τη μετατροπή. 8.5 Η νέα σύνδεση ΤΚ χρεώνεται με τα προβλεπόμενα τέλη σύνδεσης ΤΚ. 9. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 6

8 9.1 Η αναγγελία και η άρση βλάβης για ένα ΤΚ θα υλοποιείται σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες για τις μισθωμένες γραμμές που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα Προσφορά μισθωμένων γραμμών του ΟΤΕ. Σε κάθε περίπτωση, η βλάβη αναγγέλλεται στον ΟΤΕ από τον Δικαιούχο. 9.2 Εάν η βλάβη αφορά τη γραμμή Ημι-ζεύξης ή Πλήρους Ζεύξης, τότε: Θα αναγγέλλεται με fax από τον Δικαιούχο στο Κεντρικό Σημείο Αναφοράς (Κ.Σ.Α) του ΟΤΕ, ή μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που θα αναπτύξει ο ΟΤΕ Η αναγγελία θα γίνεται καθ όλο το 24ωρο και για όλες τις ημέρες του έτους (24/7/365). Κατά το στάδιο της προληπτικής συντήρησης μπορεί να πραγματοποιούνται μετρήσεις in service για την ποιότητα της υπηρεσίας. Για τον εντοπισμό και την άρση της βλάβης μπορεί να πραγματοποιηθούν και μετρήσεις out of service. Η ενημέρωση του Δικαιούχου για την άρση και αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται από το Κ.Σ.Α (με fax) ή μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που θα αναπτύξει ο ΟΤΕ. 9.3 Οι χρόνοι άρσης βλάβης για κάθε τύπο ΤΚ, γραμμής Ημι-ζεύξης ή γραμμής Πλήρους Ζεύξης είναι ίδιοι με με τους χρόνους άρσης βλάβης των μισθωμένων γραμμών αντίστοιχης ταχύτητας, οι οποίοι καθορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα Προσφορά μισθωμένων γραμμών του ΟΤΕ. 10. ΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.1 Χρέωση Τμηματικών Κυκλωμάτων α. Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης ή μεταφοράς ΤΚ. Το τέλος αυτό ορίζεται για κάθε τύπο ΤΚ: 64 kbps 2 Mbps 34 Mbps β. Μηνιαίο Μίσθωμα ΤΚ. Το τέλος αυτό ορίζεται για κάθε τύπο ΤΚ, ανεξάρτητα από την απόσταση: 64 kbps 2 Mbps 34 Mbps γ. Εφάπαξ Τέλος Απόρριψης Αίτησης. Το τέλος αυτό καταβάλλεται για κάθε αίτηση νέου ΤΚ η οποία απορρίπτεται λόγω υπέρβασης του μέγιστου μήκους των 5 χιλιομέτρων. Είναι ενιαίο για κάθε τύπο ΤΚ Χρέωση Γραμμής Ημι-Ζεύξης α. Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Γραμμής Ημι-Ζεύξης, το οποίο αφορά την ενεργοποίηση της Ημιζεύξης. β. Μηνιαίο Μίσθωμα Γραμμής Ημι-Ζεύξης, το οποίο περιλαμβάνει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης της Γραμμής Ημιζεύξης. γ. Εφάπαξ τέλος αναβάθμισης ταχύτητας από 34 Mbps σε 155 Mbps Χρέωση Γραμμής Πλήρους Ζεύξης 7

9 α. Εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης Γραμμής Πλήρους Ζεύξης, το οποίο αφορά την ενεργοποίηση του άκρου του Δικαιούχου. β. Μηνιαίο Μίσθωμα Γραμμής Πλήρους Ζεύξης, το οποίο περιλαμβάνει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης της Γραμμής Πλήρους Ζεύξης. γ. Εφάπαξ τέλος αναβάθμισης ταχύτητας από 34 Mbps σε 155 Mbps Όλα τα παραπάνω μηνιαία μισθώματα αρχίζουν μια ημέρα μετά την ημερομηνία παράδοσής των κυκλωμάτων και ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο χονδρικής παροχής Τμηματικών Κυκλωμάτων του ΟΤΕ. Ο Δικαιούχος έχει την υποχρέωση να εξοφλεί τις οφειλές του προς τον ΟΤΕ μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στους σχετικούς λογαριασμούς. 11. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 11.1 Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει προβλέψεις υποβολής αιτήσεων ανά είδος ΤΚ καθώς και γραμμών Ημι-ζεύξης και Πλήρους Ζεύξης (για συντομία κυκλώματα ) σε εξαμηνιαία βάση και σε βάθος χρόνου ενός έτους. Οι προβλέψεις γίνονται για τα διαστήματα: 1 ο εξάμηνο (Ιανουάριος Ιούνιος) και 2 ο εξάμηνο (Ιούλιος Δεκέμβριος). Αρχικά, ο Δικαιούχος υποβάλλει προβλέψεις για το τρέχον εξάμηνο καθώς και για τα δύο πλήρη εξάμηνα που ακολουθούν. Στο πρώτο δεκαήμερο κάθε εξάμηνου, ο Δικαιούχος υποβάλλει προβλέψεις για το αντίστοιχο εξάμηνο του επομένου έτους. Η υποβολή προβλέψεων υπέχει θέση προσυμφώνου μεταξύ των δυο μερών Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις εξυπηρετούνται κατά τρόπο εύλογο και σύμφωνα με την υπάρχουσα διαθεσιμότητα του δικτύου εφόσον ο εξαμηνιαίος αριθμός τους, ανά είδος κυκλώματος, δεν διαφοροποιείται από τις προβλέψεις μέχρι ποσοστού +10% αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου. Το πλήθος των αιτήσεων που υποβάλλονται ανά μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της συνολικής πρόβλεψης του εξαμήνου, για κάθε είδος κυκλώματος Για αιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν το παραπάνω όριο του +10%, ο ΟΤΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίησή τους, ωστόσο απαλλάσσεται των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα Προσφορά Παροχής Μισθωμένων Γραμμών Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε ένα εξάμηνο αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 80% των αντίστοιχων προβλέψεων, τότε ο ΟΤΕ μειώνει μονομερώς τις προβλέψεις του Δικαιούχου για το επόμενο εξάμηνο σε αριθμό ίσο των πραγματικών παραγγελιών του προηγούμενου εξαμήνου, αυξημένου το πολύ κατά 10% Εάν ο Δικαιούχος δεν υποβάλλει προβλέψεις μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες, τότε η υλοποίηση του αιτήματος του Δικαιούχου εναπόκειται στην ευχέρεια και τεχνική εφικτότητα του δικτύου του ΟΤΕ και σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ δεν είναι υπόχρεος για παροχή Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών και οι παρεχόμενες από τον ΟΤΕ υπηρεσίες δεν εμπίπτουν σε καθεστώς ρητρών από πλευράς του Οι προβλέψεις του Δικαιούχου δεν είναι δεσμευτικές για το πρώτο έτος εφαρμογής της Προσφοράς και σε αυτό το χρονικό διάστημα θα υποβάλλουν ενδεικτικές προβλέψεις. Αντίστοιχα, οι χρόνοι παράδοσης του ΟΤΕ της παραγράφου 7 είναι ενδεικτικοί για το πρώτο έτος εφαρμογής της Προσφοράς και δεν υπόκεινται σε καθεστώς ρητρών. 8

10 12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 12.1 Διάρκεια παροχής Γραμμής Ημι-ζεύξης ή Πλήρους Ζεύξης Η ελάχιστη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας για κάθε γραμμή είναι δώδεκα (12) μήνες, από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής της Σε περίπτωση αιτήματος κατάργησης Γραμμής Ημι-ζεύξης ή Πλήρους Ζεύξης πριν τον ελάχιστο χρόνο μίσθωσης, ο Δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή μισθωμάτων μέχρι τη συμπλήρωση του εκάστοτε ελάχιστου χρόνου μίσθωσης 12.2 Διάρκεια παροχής υπηρεσίας ΤΚ Η ελάχιστη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας για κάθε ΤΚ είναι έξι (6) μήνες για ΤΚ ταχυτήτων 64 kbps και 2 Mbps και δώδεκα (12) μήνες για ΤΚ ταχύτητας 34 Mbps, από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής της Σε περίπτωση αιτήματος κατάργησης ΤΚ πριν τον ελάχιστο χρόνο μίσθωσης, ο Δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή μισθωμάτων μέχρι τη συμπλήρωση του εκάστοτε ελάχιστου χρόνου μίσθωσης 12.3 Μετά την παρέλευση των πιο πάνω ημερομηνιών, η παροχή των υπηρεσιών μετατρέπονται αυτοδίκαια σε αορίστου χρόνου. 13. ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 13.1 Για την πιστή τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου, ο Δικαιούχος καταθέτει ανέκκλητη εγγυητική επιστολή τραπέζης η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως αυτό βεβαιώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος) υπέρ του ΟΤΕ και είναι αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα μέρη. Είναι δυνατόν η ως άνω εγγυητική επιστολή τραπέζης να εκδοθεί μετά από αίτημα της (τυχόν) μητρικής Εταιρείας του Δικαιούχου προς την τράπεζα για λογαριασμό της τελευταίας και υπέρ του ΟΤΕ, για την εκτέλεση της σύμβασης. Εναλλακτικά, ο Δικαιούχος μπορεί να καταθέσει ισόποση χρηματική εγγύηση. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής είναι αορίστου χρόνου Το αρχικό ύψος της εγγυητικής επιστολής θα ανέρχεται στο ποσό των 2 μηνιαίων μισθωμάτων του συνόλου των ΤΚ και των γραμμών Ημι-ζεύξης και Πλήρους Ζεύξης του Δικαιούχου, τα οποία ο Δικαιούχος κατά δήλωσή του προτίθεται να παραγγείλει για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Δικαιούχου της παραγράφου 11. Το αρχικό ύψος της εγγυητικής επιστολής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των Μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου, το ποσό που καταβλήθηκε (προϋπολογιστικά) θα αναπροσαρμόζεται (απολογιστικά), στο ποσό των 2 μηνιαίων μισθωμάτων του συνόλου των ΤΚ και των γραμμών Ημι-ζεύξης και Πλήρους Ζεύξης του Δικαιούχου του προηγούμενου εξαμήνου Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει άμεσα στην περίπτωση μη εκπλήρωσης των οικονομικών όρων της σύμβασης. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής σημαίνει ισοσκελισμό ποσών μεταξύ συνόλου απαιτήσεων ΟΤΕ και ποσού εγγυητικής Σε περίπτωση ολικής ή μερικής παύσης πληρωμών του Δικαιούχου, ο ΟΤΕ δικαιούται να ισοσκελίσει τα «Τηλεπικοινωνιακά» με τα «Πιστωτικά» τέλη που έχει καταβάλει ο Δικαιούχος Αίτηση Δικαιούχου που δεν καταβάλει το ποσόν των πιστωτικών εγγυήσεων που ζητείται από τον ΟΤΕ, δεν εγκρίνεται. 9

11 (κενή σελίδα) 10

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ημι-Ζεύξη < 100 m ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΤΕ ADM Φρεάτιο Υποδοχής 34/155 Mbs A/K OTE ADM ADM Δίκτυο ΟΤΕ 64 kbs 2 Mbs 34 Mbs ΟΤΕ NT ΟΤΕ NT. ΟΤΕ NT Πλήρης Ζεύξη Τμηματικό Κύκλωμα < 5 km 11

13 12

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 401/14/06.09.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ. (ΦΕΚ 1419 / τ. Β της 26-09-2006) Ιανουάριος 2007 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γενικά 7 1.1. Αντικείμενο 7 1.2. Ορισμοί 7 2. Σύμβαση 8 3. Τροποποίηση Προσφοράς 8 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 406/034/11.10.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ Φεβρουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...... 4 1.1 Αντικείμενο... 4 1.2 Ορισμοί... 4 2. ΣΥΜΒΑΣΗ.... 7 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2011 573/017/22.07.2010 Απόφαση ΕΕΤΤ ΦΕΚ 1353/Β/01.9.2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 2. ΣΥΜΒΑΣΗ...7...7 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 4. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ...7 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (E.E.T.T.) Λ. Κηφισίας 60 Μαρούσι Τ.Κ 15125. Αρ. Πρωτ: 112 /07 Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2007

ΠΡΟΣ Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (E.E.T.T.) Λ. Κηφισίας 60 Μαρούσι Τ.Κ 15125. Αρ. Πρωτ: 112 /07 Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΣ Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (E.E.T.T.) Λ. Κηφισίας 60 Μαρούσι Τ.Κ 15125 Αρ. Πρωτ: 112 /07 Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2007 Θέμα: Απάντηση στο κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Μαρούσι, Μάιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ADSL ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 3 2. ΠPOIONTA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH... 3 2.1 ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΣ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2007» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 30/01/2007 ΜΕΧΡΙ 30/03/2007 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ CW26066 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ κινητή σταθερή internet WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 - Μαρούσι Α.Φ.Μ.: 099936189,

Διαβάστε περισσότερα

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2 ...... cytacc@hq.cyta.gr 2155555900... 1 3......... 1 1........ 1/2 CYTA............ 1. 3..... 11.... 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ 2011 573/017/22.07.2010 Απόφαση ΕΕΤΤ ΦΕΚ 1353/Β/01.9.2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 2. ΣΥΜΒΑΣΗ...7 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 4. ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ...7 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 18 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 581/007 Έγκριση της τροποποιημένης Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της Εταιρείας. στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα

Απαντήσεις της Εταιρείας. στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα Απαντήσεις της Εταιρείας στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα «Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2006 Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο & Σχετικές Υπηρεσίες» Οκτώβριος 2006 ΓΕΝΙΚΑ Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤοΒ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤοΒ 2.2.4 Περιορισμοί διαθεσιμότητας ΤοΒ Σελίδα 12. Για ανενεργό Βρόχο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤοΒ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤοΒ 2.2.4 Περιορισμοί διαθεσιμότητας ΤοΒ Σελίδα 12. Για ανενεργό Βρόχο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤοΒ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤοΒ 2.2.4 Περιορισμοί διαθεσιμότητας ΤοΒ Σελίδα 12. Για ανενεργό Βρόχο Ελλειψη κυρίου ή απερχόμενου δικτύου (τμήμα Β-Γ ή Β-Α του σχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και...

Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Τροποποίηση Νο /2012 της από / / Σύµβασης RBO Νο.../... µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και... Σήµερα στην Αθήνα, την τα κάτωθι συµβαλλόµενα µέρη 1) η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο & τις Σχετικές Υπηρεσίες Γενικά Σχόλια Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ. Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός Τίτλος: Ηµερ. Γέννησης: Όνοµα:

Αίτηση Σύνδεσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ. Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός Τίτλος: Ηµερ. Γέννησης: Όνοµα: Αίτηση Σύνδεσης Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός Τίτλος: Ηµερ. Γέννησης: Όνοµα: Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Επάγγελµα / ραστηριότητα: Περιοχή: Πόλη: Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα