Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠOΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΣΙΑ ΙOΙΚΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠO ΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΥΠOΥΡΓΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠOΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΣΙΑ ΙOΙΚΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠO ΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΥΠOΥΡΓΕΙΩΝ"

Transcript

1 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5 Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠOΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΣΙΑ ΙOΙΚΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠO ΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΥΠOΥΡΓΕΙΩΝ TO IOIKHTIKO EΠIMEΛHTHPIO - OMIΛOΣ IOIKHTIKΩN EΠIΣTHMONΩN Επιτροπή: Εθνική ιοίκηση και Ευρωπαϊκή Ένωση Mαρία Ραµµατά, συντονίστρια της Επιτροπής και µέλος Σ του ΕΕ, ρ. ιοικητικής Επιστήµης, Université Paris I, Panthéon, Sorbonne Παναγιώτης Νταής ιοικητικός Επιστήµονας, Απόφοιτος της ΕΣ Σοφία Ζουρντού, Νοµικός, DEA στις Ευρωπαϊκές Σχέσεις, College d Europe Ευθυµία Μαρκουλάκη, ιοικητικός Επιστήµονας, DES στη ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και τη δυναµική των οργανώσεων, ULB Μαρία Χαχαριδάκη, ιοικητικός Επιστήµονας, Απόφοιτος της ΕΣ Νάσος Βιτσεντζάτος, ιοικητικός Επιστήµονας, Απόφοιτος της ΕΣ Αντώνης Ψαράκης, ιοικητικός Επιστήµονας, Απόφοιτος της ΕΣ Η έρευνα αυτή διεξήχθη στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιοικητικού Επιµελητηρίου, το οποίο απαρτίζεται από ιοικητικούς επιστήµονες και λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας για την προαγωγή της διοικητικής επιστήµης και την βέλτιστη διαχείριση των δηµοσίων υποθέσεων. Τις ευχαριστίες τους εκφράζουν τα µέλη της Επιτροπής στον Καθηγητή κ. Αντώνη Μακρυδηµήτρη για την ευκαιρία που τους έδωσε, υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Επιµελητηρίου, να µελετηθεί το θέµα της διαχείρισης των ευρωπαϊκών υποθέσεων σε αντιπροσωπευτικά Υπουργεία της ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης. Για τις ανάγκες της έρευνας διεξήχθη ποιοτική έρευνα κατά την οποία µελετήθηκαν η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών µε αντικείµενο τα ευρωπαϊκά θέµατα, ως προς την δοµολειτουργική τους διάσταση και ως προς την διάσταση της διαχείρισης και απόδοσης των ανθρώπινων πόρων, όπου έγιναν παρατηρήσεις : α) ως προς την κάθετη συνεργασία µε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και µε τη Μ.Ε.Α. Για την καταγραφή των δεδοµένων που αφορούν τη MEA συνεισέφερε ο. κ. Παναγιώτης Zαρείφης, Aπόφοιτος της EΣ. β) ως προς την οριζόντια συνεργασία µε φορείς των λοιπών εκπροσώπων της κεντρικής ηµόσιας ιοίκησης, γ) ως προς την στελέχωση, κατάρτιση και απόδοση του ανθρώπινου δυναµικού (π.χ. εκπαίδευση, ανάπτυξη, κινητικότητα υπαλλήλων, συνθήκες µετακινήσεων σε ευρωπαϊκά όργανα, κ.ά.). Στη µελέτη γίνονται αναφορές σε ειδικές περιπτώσεις Υπουργείων σχετικά µε την διαχείριση των Ευρωπαϊκών υποθέσεων.

2 6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΚΕΝΤΡΙΚOΙ ΦOΡΕΙΣ OΙ OΠOΙOΙ ΑΠOΤΕΛΕΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝO ΜΕΛΕΤΗΣ Τα Υπουργεία τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο ανάλυσης είναι τα παρακάτω: Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ...Α.), Υπουργείο Oικονοµίας και Oικονοµικών (ΥΠ.OΙ.O.), Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠ.ΕΞ.), Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), Υπουργείο Πολιτισµού (ΥΠ.ΠO.) Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 40 συνεντεύξεις µε στελέχη των ανωτέρω φορέων που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα κατά την προετοιµασία των ελληνικών θέσεων σε αντικεί- µενα ευρωπαϊκής διάστασης, τους οποίους ευχαριστούµε θερµά για τη συµβολή τους.

3 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 7 Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠOΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚO ΕΠΙΠΕ O 1. Tο εσωτερικό διοικητικό περιβάλλον 1.1. Oι δοµές των Yπουργείων Από την δοµολειτουργική έρευνα που διεξήχθη διαπιστώθηκε ότι στην ελληνική διοικητική πραγµατικότητα δεν υιοθετείται µία θεσµοποιηµένη διοικητικά οργανωτική κατανοµή των ανθρώπινων πόρων που ασχολούνται µε τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, η οποία θα προωθούσε την οριζόντια συνεργασία µεταξύ των φορέων. Έτσι, διαπιστώθηκε ότι, άλλο Υπουργείο συντονίζει την διαµόρφωση των Κοινοτικών υποθέσεων µέσω του Γραφείου Υπουργού και παρέχει τη δυνατότητα για διαµόρφωση των θέσεων, κατά βάση, στις κάθετες ιευθύνσεις του Υπουργείου (π.χ. ΥΠ.ΕΣ...Α.), ενώ άλλο, διαθέτει µία ιεύθυνση για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις (π.χ. ΥΠ.OΙ.O., Υπουργείο Πολιτισµού) ή µία εξ ολοκλήρου νέα δοµή, όπως τις ιαχειριστικές Αρχές (.Α.) µέσω των οποίων παρακολουθεί τις Κοινοτικές ενισχύσεις (π.χ. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υ.Π.Α.Α.Τ.), κ.ά.. Η έλλειψη οργανω- µένων διοικητικών µονάδων στις υπουργικές δοµές µε σαφή αποστολή, οδηγεί σε δυσλειτουργίες κατά την επικοινωνία, οριζόντια και κάθετα, τόσο σε ενδοϋπουργικό, όσο και σε διυπουργικό επίπεδο, ευνοώντας τον χαµηλό βαθµό συντονισµού. Στο πλαίσιο της sui generis προσέγγισης της οργάνωσης των Υπουργείων στα θέ- µατα των ευρωπαϊκών υποθέσεων, σε ορισµένα από αυτά, οι υφιστάµενες δοµές δεν ευνοούν την αποτελεσµατική ανταπόκριση στο διακύβευµα των ευρωπαϊκών υποθέσεων και την ενσωµάτωσή τους, ως βασική παράµετρο στην διαχείριση των εθνικών υποθέσεων. Στα περισσότερα Υπουργεία, τα αντικείµενα που αφορούν τις σχέσεις του φορέα µε την Ε.Ε., τα χειρίζονται άµεσα οι καθ ύλην αρµόδιες κάθετες οργανικές µονάδες, ενώ σε µικρότερο βαθµό εφαρµόζεται η πρακτική των οργανικών µονάδων µε οριζόντια αρµοδιότητα συντονισµού των δράσεων του φορέα για τα ευρωπαϊκά ή διεθνή θέµατα. Επιπλέον, /νσεις ή Τµήµατα σχέσεων µε ιεθνείς Oργανισµούς που έχουν υπό την ευθύνη τους, µεταξύ άλλων, την διαχείριση τοµέων πολιτικής του Κοινοτικού κεκτηµένου, αδυνατούν να παρακολουθήσουν συστηµατικά τις εξελίξεις στην Ευρώπη και λόγω των διευρυµένων αρµοδιοτήτων τους, είτε υποβιβάζουν την σηµασία της ενασχόλησης µε το ευρωπαϊκό αντικείµενο, είτε εναποθέτουν την ευθύνη αυτή σε ένα µόνο χειριστή. Κυρίως, σε αυτά τα Υπουργεία εκφράζεται η ανάγκη, λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειµένου, να συσταθούν αυτόνοµες δοµές µε αρ- µοδιότητα στα ευρωπαϊκά θέµατα, π.χ. στο ΥΠ.Α.Α.Τ. όπου υπάρχει η πρόταση για σύσταση Γενικής ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών υποθέσεων, στο ΥΠ.ΕΣ...Α. όπου υ- πάρχει η πρόταση για σύσταση Τµήµατος Κοινοτικών Προγραµµάτων για την Μεταναστευτική πολιτική (π.χ. διαχείριση του Προγράµµατος Αινείας , Πρόγραµµα γραµµής Προϋπολογισµού ΕΕ, Β7-667 για την υποστήριξη πολιτικών επανεισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών κ.ά.). Η ουσιαστική επικράτηση των κάθετων κλαδικών τοµέων (για λόγους κοινωνικούς, πολιτικούς, συντεχνιακούς και διοικητικούς και οι οποίοι δεν αποτελούν αντικείµενο της παρούσας εργασίας), έναντι των οριζόντιων υπηρεσιών, αποτελεί γενικότερο δοµικό χαρακτηριστικό της οργάνωσης της Ελληνικής Κεντρικής ηµόσιας ιοίκησης. Το γεγονός αυτό, οδηγεί σχεδόν νοµοτελειακά, στην αργή, αλλά σταθερή, διοικητική εξασθένηση των οριζόντιων µονάδων (όπου αυτές υφίστανται) και στην σταδιακά αυξανόµενη αυτονόµηση των τοµεακών κάθετων υπηρεσιών µε ό-

4 8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH λες τις επακόλουθες συνέπειες ως προς την συνεκτικότητα και συνέχεια των θέσεων. Εξαίρεση αποτελεί το ΥΠΕΞ µε την Γ Γεν. /νση καθώς και το Υπουργείο Πολιτισµού, όπου η ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την οριζόντια αρµοδιότητα συντονισµού των σχέσεων του φορέα µε τα όργανα της Ε.Ε. Η έλλειψη ενός υπέρτατου διυπουργικού συντονιστικού φορέα ο οποίος θα ήταν ο τελικός επιτηρητής της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων στα ευρωπαϊκά θέµατα, οδηγεί στην υιοθέτηση ad hoc µεθόδων για την επίλυση ζητηµάτων οι οποίες δεν εξυπηρετούν, πάντα, τα µακροπρόθεσµα εθνικά συµφέροντα, αλλά και ούτε πάντα, διασφαλίζουν την έγκαιρη ανταπόκριση της χώρας. Η πρόταση που έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι η θεσµοθέτηση ενός συντονιστικού οργάνου µε ενισχυµένη πολιτικο-διοικητική ισχύ, δηλ. παρά τω Πρωθυπουργό. Στην έρευνα που διεξήχθη φάνηκε ότι τις πρωτοβουλίες για τον συντονισµό και την προετοιµασία κοινών θέσεων µεταξύ συναρµόδιων Υπουργείων, αναλαµβάνει συχνά το υπηρεσιακό επίπεδο του, κατά περίπτωση, πιο αρµόδιου Υπουργείου (π.χ. ΥΠOΙO για οικονοµικά-δη- µοσιονοµικά θέµατα, κ.ά.), µη διαθέτοντας την αναγκαία αρµοδιότητα για την επίλυση όποιων προβληµάτων προκύπτουν κατά την συνεργασία αυτή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις καλείται να εκπροσωπηθεί στις συναντήσεις αυτές και η πολιτική ηγεσία. Επισηµαίνεται τέλος, ότι στην περίπτωση της ενσωµάτωσης του Ευρωπαϊκού ικαίου παρεµβαίνει θεσµοθετηµένα η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης η οποία προωθεί την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού δικτύου παρακολούθησης της διαδικασίας ενσωµάτωσης των οδηγιών Κτιριακή υποδοµή - εξοπλισµός Στα περισσότερα από τα εξεταζόµενα Υπουργεία εµφανίζονται χαρακτηριστικά διάσπασης της κτιριακής υποδοµής όπως π.χ. για το ΥΠ.Α.Α.Τ. το οποίο πέραν της έ- δρας του στο κεντρικό κτίριο (Αχαρνών 2, 5) φιλοξενεί υπηρεσίες και σε µία σειρά άλλα κτίρια: Αχαρνών 381, Μενάνδρου 22, Συγγρού 150, Καπνοκοπτηρίου 6, Βερανζέρου 46, Πατησίων 207, Χαλκοκονδύλη 15, Χαλκοκονδύλη 31, Πειραιώς 108, αλλά, και για το ΥΠ.ΠO., ΥΠ.OΙ.O., Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ.ά.. Η κτιριακή πολυδιάσπαση αποτελεί χαρακτηριστικό των ελληνικών Υπουργείων και παρεµβαίνει ανασταλτικά στις προσπάθειες δηµιουργίας συνθηκών συνεργασίας και βέλτιστης επικοινωνίας µεταξύ των υπηρεσιών, γεγονός που δεν οφείλεται, αποκλειστικά, στην πολιτική ηγεσία 1. Η προβληµατική επικοινωνία των υπηρεσιών µεταξύ τους, επιτείνεται από την απουσία ή κακή ενσωµάτωση νέων µεθόδων Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνίας, (internet, ψηφιοποίηση εγγράφων, Intranet, βάσεις δεδοµένων, µηχανογράφηση, κ.ά.) οι οποίες θα µπορούσαν να µειώσουν, ως ένα βαθµό, τις αρνητικές συνέπειες της χωροταξικής πολυδιάσπασης 2. Τα περισσότερα από τα εξεταζόµενα Υπουργεία διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισµό, αλλά αρκετά από αυτά, κακή χωροταξική διαχείριση και κατανοµή του προσωπικού σε θέσεις εργασίας ή σε χώρους (πολλοί εργαζόµενοι σε µικρά γραφεία, κακή τµηµα-

5 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 9 τοποίηση που δεν ακολουθεί την κατανοµή προσωπικού βάσει του οργανογράµµατος, κ.ά.) Eνδοϋπουργική επικοινωνία και συντονισµός Eπικοινωνία Η Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας (Μ.Ε.Α.) αποτελεί τη γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ της εθνικής διοίκησης και των Κοινοτικών οργάνων. Κατά την µελέτη της ποιότητας της επικοινωνίας αυτής, διαπιστώθηκαν στους υπό µελέτη φορείς περιπτώσεις καθυστέρησης παραλαβής της εισερχόµενης αλληλογραφίας από την Μ.Ε.Α., γεγονός που οφείλεται σε λειτουργικές αδυναµίες της Ελληνικής Κεντρικής ηµόσιας ιοίκησης, ενώ λίγες ήταν οι περιπτώσεις καθυστερηµένης αντίδρασης των Υπουργείων στα παραληφθέντα αιτήµατα από την Μ.Ε.Α.. Γενικότερα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας αυτής, κρίνονται ικανοποιητικά, παρά την παρουσία δυσκολιών τεχνικού χαρακτήρα, οι οποίες φαίνεται πως ξεπερνιούνται τα τελευταία χρόνια, µε την σταδιακά διευρυνόµενη χρήση των Τ.Π.Ε., στις υπηρεσίες που έ- χουν σχέση µε την E.E. - ξεκινώντας από τις ιαχειριστικές Αρχές-. Η επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων υποστηρίζεται, γενικά, από το internet (πρόσβαση ορισµένων υ- πολογιστών ανά υπηρεσία στο internet), αλλά δεν αξιοποιούνται, συστηµατικά, οι παρεχόµενες δυνατότητες του ενδοδικτύου intranet-), όπως π.χ. στο ΥΠΕΞ, όπου υ- πάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στη βάση δεδοµένων της Γραµµατείας του Συµβουλίου (ΕΕ U32 extranet) από εξουσιοδοτηµένους χειριστές Ευρωπαϊκών θεµάτων των Υπουργείων. Στις περισσότερες υπηρεσίες, παρά την έκδηλη και σαφώς διατυπωµένη ανάγκη για µηχανογράφηση και ψηφιοποίηση εγγράφων, αυτές βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο. Για παράδειγµα στο ΥΠ.OΙ.O. η βάση δεδοµένων των παρασχεθέντων κρατικών ενισχύσεων σε ελληνικές κρατικές επιχειρήσεις δεν έχει ολοκληρωθεί και οι υπηρεσίες εργάζονται µε την συµβατική µέθοδο διαχείρισης πολλαπλών αρχείων. Στον τοµέα της διαπροσωπικής επικοινωνίας µεταξύ των αρµόδιων στελεχών, παρατηρήθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται καθηµερινή τηλεφωνική ε- πικοινωνία µεταξύ υπαλλήλων των Υπουργείων και της Μ.Ε.Α. προκειµένου να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις για τα υπό επεξεργασία επιµέρους θέµατα. Εξαίρεση στην εικόνα αυτή, αποτελεί το ΥΠ.ΕΞ., όπου η επικοινωνία µε τη Μ.Ε.Α., διεξάγεται σχεδόν αυτοµατοποιηµένα, χωρίς την υποστήριξη των διαπροσωπικών επαφών. Η δυνατότητα κάθετης και οριζόντιας επικοινωνίας περιορίζεται, πολλές φορές, στα συµβατικά µέσα, µε αποτέλεσµα σε αρκετές περιπτώσεις τα έγγραφα να διακινούνται µε βραδείς ρυθµούς, ενώ στις περισσότερες υπηρεσίες δεν διατίθεται ατοµικό στο προσωπικό, αλλά µία ηλεκτρονική διεύθυνση για κάθε οργανική µονάδα, προσβάσιµη πρώτα ή αποκλειστικά από τον ιευθυντή/τµηµατάρχη της υ- πηρεσίας, µε συνέπειες στην έγκαιρη και συνεχή παρακολούθηση των υποθέσεων Eπικοινωνία και συντονισµός µεταξύ των Yπουργείων Η διυπουργική επικοινωνία ως προς τα ευρωπαϊκά θέµατα, περιορίζεται σε πολιτικές όπου διαπιστώνεται συναρµοδιότητα ή σε θέµατα µείζονος εθνικού ενδιαφέροντος. Όπου το θέµα έχει πολιτική σηµασία, στην διυπουργική διαδικασία επαφών, συσκέψεων και ενηµέρωσης, εκπροσωπούνται και τα Γραφεία της πολιτικής ηγεσίας.

6 10 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Ενδεικτικό είναι το γεγονός, ότι δεν έχουν όλα τα Υπουργεία διαθέσιµη λίστα συναρ- µόδιων φορέων. Το Γραφείο Πρωθυπουργού, σε ορισµένες περιπτώσεις, έχει παρέµβει, προκειµένου να ενηµερωθεί ή να δώσει κατευθύνσεις για τον χειρισµό αντικειµένων Υπουργείων µε ευρωπαϊκή διάσταση και µείζονος σηµασίας, (π.χ. δηµοσιονοµικές προοπτικές στην περίπτωση του ΥΠ.OΙ.O., καθώς και θέµατα του ΥΠ.ΕΞ.). Έτσι, δεν αποκλείονται συγκρούσεις, είτε εκ των υστέρων (αφού δηλαδή ψηφιστεί µια Κοινοτική Oδηγία), είτε κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, καθώς δεν έ- χει ακόµη εµπεδωθεί λειτουργικά από τους φορείς που εξετάστηκαν η διαδικασία σύνθεσης και διυπουργικής προετοιµασίας της εθνικής θέσης. Αντίθετα, επικρατεί η ανάγκη των συναρµόδιων Υπηρεσιών να προασπίζουν τα αντικείµενά τους χωριστά. Συνήθως οι προσωπικές σχέσεις µεταξύ των υψηλόβαθµων στελεχών, υποκαθιστούν ή υποβοηθούν, (ανάλογα µε την ένταση της σχέσης και την γραφειοκρατική αδυνα- µία), τη συστηµατική θεσµική επικοινωνία µεταξύ των Υπουργείων (όπου υπάρχει γραφειοκρατική δυσλειτουργία και αδυναµία επικοινωνίας, παρατηρείται κάλυψη του κενού αυτού, µέσω των διαπροσωπικών σχέσεων). Εξαίρεση από την ανωτέρω περιγραφόµενη κατάσταση, παρουσιάζεται στις ιαχειριστικές Αρχές όπου η επικοινωνία και ο συντονισµός των δραστηριοτήτων διεξάγονται πιο συστηµατικά, καθώς επίσης και στο ΥΠ.OΙ.O., το οποίο διατηρεί µια σχετικά ικανοποιητική συνεργασία µε άλλα Υπουργεία, (ΥΠ.ΕΞ. Υ.Μ.Ε., ΥΠ.ΑΝ., Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. κ.ά.), και φορείς του δη- µοσίου τοµέα. Σε περιπτώσεις συναρµοδιότητας µεταξύ περισσότερων οργανικών µονάδων, προκαλούνται συσκέψεις για τον καθορισµό της τελικής θέσης µε πρωτοβουλία των υπερκείµενων διοικητικών οργάνων. Την ευθύνη λήψης της τελικής απόφασης, φέρει η καθ ύλην αρµόδια οργανική µονάδα για το υπό συζήτηση αντικείµενο, (Υ.Π.Α.Α.Τ., ΥΠ.OΙ.O., Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Όταν πρόκειται για θέµα µείζονος σηµασίας, στις διαδικασίες αυτές εµπλέκονται τα Γραφεία της πολιτικής ηγεσίας των φορέων. Με βάση την παρούσα διάρθρωση των δοµών των εξεταζόµενων Υπουργείων, διαπιστώνεται ότι η Ευρωπαϊκή διάσταση παρουσιάζεται περισσότερο ως µία παρεµβατική εξωγενής παράµετρος, η οποία συνιστά µία επιπλέον υποχρέωση για συµµόρφωση της δηµόσιας πολιτικής και, λιγότερο ως µία ευκαιρία επίσπευσης της διαµόρφωσης πολιτικών προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των µακροπρόθεσµων συµφερόντων της χώρας. Το γεγονός αυτό επιτείνεται από την έλλειψη σαφώς προγραµµατισµένων εθνικών προτεραιοτήτων Εκπροσώπηση στην Ε.Ε. Στις συνεδριάσεις των Κοινοτικών Oργάνων την εκπροσώπηση των Υπουργείων αναλαµβάνουν, συνήθως, ένας, έως δύο, υπάλληλοι της αρµόδιας οργανικής µονάδας, ενώ λίγες φορές υπάρχει εθνική αντιπροσωπεία µε συµµετοχή οµάδας υπαλλήλων από διαφορετικές υπηρεσίες και ιεραρχικές βαθµίδες (εκτός εάν πρόκειται για θέµα συναρµοδιότητας Υπουργείων υψηλής σπουδαιότητας ή πολυπλοκότητας). Ιδιαιτερότητα αποτελεί το ΥΠ.Α.Α.Τ., όπου σε πολλές περιπτώσεις δεν εµπλέκονται άµεσα οι καθ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες και οι διαπραγµατεύσεις πραγµατοποιούνται µε µεσολάβηση της πολιτικής ηγεσίας. Η εκπροσώπηση των ιαχειριστικών Αρχών είναι, συνήθως, πολυπληθέστερη, λόγω, κυρίως, της µεγαλύτερης οικονοµικής ευχέρειας των υπηρεσιών αυτών.

7 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 11 Τα περισσότερα Υπουργεία εκπροσωπούνται στη Μ.Ε.Α. µε αποσπασµένους υ- παλλήλους. Στο πλαίσιο της συµµετοχής εκπροσώπων Υπουργείων σε συνεδριάσεις των αρµόδιων οργάνων και ανάλογα µε τον βαθµό ωριµότητας των προτάσεων, προωθούνται οι θέσεις των εκπροσώπων περισσότερο, µέσω τεκµηρίωσης των σχετικών υποβληθέντων προτάσεων, και λιγότερο, µέσω της σύναψης συµµαχιών µε εκπροσώπους άλλων κρατών µελών. Αλλά και όταν συνάπτονται τέτοιες συµφωνίες, έχουν συνήθως ευκαιριακό, και όχι στρατηγικό χαρακτήρα. Ειδική περίπτωση αποτελεί το ΥΠ.Α.Α.Τ., όπου διατηρούνται συµµαχίες µε συγκεκριµένα κράτη για γεωργικά προϊόντα, όπως π.χ. µε την Ισπανία για το βαµβάκι και µε άλλες πέντε µεσογειακές χώρες για το σιτάρι. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ελλάδας στην Ε.Ε., (α εξάµηνο 2003), σηµειώθηκαν αρκετές διαπραγµατευτικές επιτυχίες, γεγονός που αποδεικνύει ότι η χώρα εκµεταλλεύτηκε το πλεονέκτηµα της Προεδρίας. Π.χ. ολοκλήρωση των διαδικασιών τελικής έγκρισης της Κυπριακής υποψηφιότητας, ψήφιση της οδηγίας για την χρήση πληροφοριών στο δηµόσιο τοµέα 2003/98/ΕΚ, ψήφιση της οδηγίας για το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης µεταναστών 2003/86/ΕΚ, ψήφιση της οδηγίας για το καθεστώς των µεταναστών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες 2003/109/ΕΚ, κ.ά.. Ως προς τα αποτελέσµατα, τις επιπτώσεις των Ευρωπαϊκών Συνεδριάσεων και την αναγκαία ενηµέρωση της διοικητικής και πολιτικής ιεραρχίας, η ανταπόκριση των ε- µπλεκοµένων είναι άµεση, αφού υπάρχει υποχρέωση η οποία τηρείται, για άµεση πληροφόρηση (γραπτή και προφορική) της υπηρεσίας που εκπροσωπήθηκε. Το φαινό- µενο αυτό παρατηρήθηκε σχεδόν σε όλους τους φορείς που αποτέλεσαν αντικείµενο της έρευνας, γεγονός που καταδεικνύει ότι η καθυστερηµένη αντίδραση της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης ως προς τις Κοινοτικές διαδικασίες, δεν οφείλεται σε ελλιπή ή καθυστερηµένη πληροφόρηση, αλλά σε λόγους, που συνδέονται µε την διοικητική κουλτούρα που τείνει να δίνει προτεραιότητα στις εσωτερικές υποθέσεις σε βάρος των ευρωπαϊκών. 2. Tο εξωτερικό διοικητικό περιβάλλον 2.1. Eθνικό και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Στο πλαίσιο της συµµετοχής στις ευρωπαϊκές διεργασίες των υπό εξέταση Υπουργείων, αρκετές ήταν οι περιπτώσεις όπου απαιτήθηκε ενηµέρωση των Επιτροπών του Εθνικού Κοινοβουλίου για θέµατα αρµοδιότητας του φορέα (σε επίπεδο πολιτικής η- γεσίας παρουσία και υπηρεσιακών παραγόντων) στις σχετικές συνεδριάσεις µε εκπρόσωπό του ή µέσω του ιπλωµατικού Γραφείου της Προεδρίας της Βουλής. Εξαίρεση αποτελεί το ΥΠ.Α.Α.Τ., το οποίο λόγω της κρισιµότητας των θεµάτων που χειρίζεται, ενηµερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.), αλλά και το Υπουργείο Πολιτισµού, όπου έχει αναπτυχθεί µια αµφίδροµη, άτυπη µορφή επικοινωνίας µε το Εθνικό Κοινοβούλιο. Άλλη συνήθης, ad hoc, πρακτική ενηµέρωσης του Εθνικού Κοινοβουλίου ακολουθείται µέσω των απαντήσεων που υποχρεούνται οι φορείς να δίνουν κατά τη διαδικασία Κοινοβουλευτικού ελέγχου (αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων, ερωτήσεις, επερωτήσεις κ.τ.λ.). Στο επίπεδο των επαφών µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ε.Κ.) η εµπλοκή των φορέων γίνεται µόνο όταν απαιτείται από την σχετική κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων (π.χ. διαδικασία συναπόφασης για τις Κοινοτικές Oδηγίες). Εξαίρεση απο-

8 12 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH τελεί το ΥΠ.OΙ.O., το οποίο διατηρεί µια πιο συστηµατική επικοινωνία µε το Ε.Κ. για διάφορες θεµατικές, καθώς και το ΥΠ.ΕΞ., στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί Ειδικό Γραφείο Ε.Κ.. Με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές πραγµατοποιούνται περισσότερες ενηµερωτικές επαφές των υπηρεσιακών παραγόντων, µε πρωτοβουλία κυρίως των ιδίων. Και ε- δώ εµφανίζεται η κατά περίπτωση ad hoc ενηµέρωση των Ευρωβουλευτών µέσω της διαδικασίας κατάθεσης ερωτήσεων Κοινωνία των πολιτών και φορείς της αλλοδαπής Όσον αφορά τις δράσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, περιορισµένες είναι οι επαφές των Υπουργείων µε φορείς της, στο πλαίσιο της συµµετοχής τους στα τεκταινόµενα της Ε.Ε., µε χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτές των ΥΠ.ΕΣ...Α. και ΥΠ.OΙ.O.. Στα περισσότερα Υπουργεία, η συνεργασία µε ενδιαφερόµενους (stakeholders) και άλλα Υπουργεία συναρµόδια στους τοµείς αυτούς γίνεται µε ad hoc λίστες των ενδιαφεροµένων που δηµιουργεί η αντίστοιχη ιεύθυνση. Σε υπηρεσιακό επίπεδο, έχουν αναπτυχθεί επικοινωνίες υπαλλήλων ελληνικών Υπουργείων, (όπως των ΥΠ.ΕΣ...Α., ΥΠ.OΙ.O., ΥΠ.ΕΞ., Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ΥΠ.Α.Α.Τ.), µε υπαλλήλους οµόλογων Υπουργείων άλλων κρατών ή µε υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συµβουλίου της Ε.Ε.. Αυτές οι σχέσεις µπορούν να αξιοποιηθούν για τη δηµιουργία και παγίωση κλίµατος συνεργασίας τόσο στα ευρωπαϊκά όργανα όσο και σε διµερές επίπεδο. 3. Στοχοθεσία 3.1. Στόχοι - διαδικασία λήψης αποφάσεων Στις περισσότερες περιπτώσεις, επιχειρείται ο καθορισµός σαφών στόχων των Υπουργείων, τα οποία εκπροσωπούνται κατά τις κοινοτικές διαδικασίες (η τακτική αυτή παρουσιάζεται σε όλα σχεδόν τα Υπουργεία της έρευνας. Όµως, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα µεσαία και χαµηλότερα, κυρίως, ιεραρχικά κλιµάκια, δεν επιτυγχάνεται ο καθορισµός σαφών και µετρήσιµων στόχων, οι οποίοι να έχουν προκύψει µε άµεση συνάφεια ως προς το όραµα και την στρατηγική του φορέα στα ευρωπαϊκά θέµατα. Συνακόλουθα, δεν µπορεί να γίνει λόγος για µια οργανωµένη προσπάθεια µέτρησης του βαθµού υλοποίησης των στόχων αυτών, µέσω δεικτών α- ποτελεσµατικότητας, αλλά ούτε και για καταγραφή των επιτυχιών-αποτυχιών στο πέρασµα του χρόνου, της λεγόµενης διοικητικής µνήµης ως προς τη συµµετοχή της χώρας µας στις ευρωπαϊκές διεργασίες. Εξαίρεση αποτελεί, βάσει της παρούσας έ- ρευνας η Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. του ΥΠ.ΕΞ., καθώς και η ιαχειριστική Αρχή του Υ.Π.Α.Α.Τ., στις οποίες αξιολογείται η στοχοθεσία µε µετρήσιµους δείκτες αποτελεσµατικότητας. Όµως, σε µείζονος σηµασίας θέµατα όπου απαιτείται η λήψη αποφάσεων πριν την διαπραγµάτευση καταβάλλεται προσπάθεια καθορισµού της θέσης του/των Υπουργείου/ων µε βάση τις τρέχουσες πολιτικές της Ε.Ε. και την γενικότερη εικόνα για την εθνική θέση, από όλους τους εµπλεκόµενους, οποιασδήποτε βαθµίδας της διοικητικής ή πολιτικής ιεραρχίας, (π.χ. ΥΠ.ΕΞ., Μεταναστευτική πολιτική και Κ.Α.Π.). Η διαδικασία που εφαρµόζεται για την λήψη τέτοιων αποφάσεων, έχει µικτό χαρακτήρα µε στοιχεία τόσο από την top down όσο και από την bottom up προσέγγιση, µε

9 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 13 κυρίαρχη όµως την πρώτη, καθώς το ελληνικό διοικητικό σύστηµα χαρακτηρίζεται στο σύνολό του ως αυστηρό, ιεραρχικό, γραφειοκρατικό και δύσκαµπτο, εντός του ο- ποίου δύσκολα εµφανίζονται εκτεταµένες περιπτώσεις συµµετοχικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων (βλ. περιπτώσεις των ΥΠ.ΕΣ...Α., ΥΠ.ΕΞ., Υ.Π.Α.Α.Τ., ΥΠ.OΙ.O. και Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας). Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει υποχρέωση αναφοράς των χειριστών των ευρωπαϊκών θεµάτων προς τον καθ ύ- λην αρµόδιο Προϊστάµενό τους, βάσει της ιεραρχικής δοµής. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις, (κυρίως στις ιαχειριστικές Αρχές, όπου οι εργασιακές σχέσεις δεν διέπονται από το δηµοσιοϋπαλληλικό δίκαιο) όπου ο χειριστής µιας υπόθεσης αναφέρεται απ ευθείας σε ανώτερο στέλεχος, παρακάµπτοντας την ιεραρχία. 4. Ανθρώπινοι πόροι Κατά τη µελέτη των Υπουργείων διαπιστώθηκε ότι η µη ορθή κατανοµή των αρ- µοδιοτήτων των ευρωπαϊκών υποθέσεων στο ανθρώπινο δυναµικό, αποτελεί παρά- µετρο µη αποτελεσµατικής διάχυσης και επεξεργασίας της πληροφορίας από την Μ.Ε.Α. και τα Κοινοτικά όργανα της Ε.Ε.. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, υπάρχει ανεπαρκής στελέχωση των αρµοδίων οργανικών µονάδων που χειρίζονται θέµατα µε ευρωπαϊκή διάσταση: Υπάλληλοι µε κατάλληλα προσόντα και σχετική κατάρτιση στα κοινοτικά ζητήµατα, τοποθετούνται σε οργανικές µονάδες που δε σχετίζονται µε αρµοδιότητες κοινοτικού ενδιαφέροντος, (ΥΠ.ΕΣ...Α., ΥΠ.Α.Α.Τ.), παρά τις σχετικές ανάγκες του φορέα. Εναπόκειται στη µονάδα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού κάθε φορέα σε συνεργασία µε τον αντίστοιχο ιευθυντή/τµηµατάρχη, τόσο η σωστή κατανοµή αρµοδιοτήτων, µε εµπεριστατωµένη περιγραφή κάθε θέσης - job description όσο και η χρηστή αξιοποίηση των προσόντων των υπαλλήλων (job analysis, person specification). Η συστηµατική καταγραφή των απαιτούµενων δεξιοτήτων, γνώσεων και προτιµήσεων των υπαλλήλων από τη µια, και των ασκούµενων αρµοδιοτήτων από την άλλη, στοιχεία πρωταρχικής σηµασίας για τη στελέχωση των φορέων µε ικανούς χειριστές, λείπουν προς το παρόν από την τρέχουσα διοικητική πρακτική Κατάρτιση - επιµόρφωση Στην ιδανική περίπτωση, οι υπάλληλοι που ασχολούνται µε ευρωπαϊκά θέµατα, τόσο σε οριζόντιες, όσο και σε κάθετες οργανικές δοµές, διαθέτουν εξειδίκευση στην ευρωπαϊκή πολιτική και διοίκηση, είτε λόγω εκπαίδευσης, είτε λόγω επαγγελµατικής εµπειρίας. Αυτό σηµαίνει ότι : είναι εξοικειωµένοι µε τις νοµοπαραγωγικές διαδικασίες των οργάνων της ΕΕ, γνωρίζουν τα στάδια παραγωγής πολιτικής, έχουν διαπραγµατευτικές ικανότητες (bargaining και networking skills) όταν εκπροσωπούν τον φορέα στο εξωτερικό, διαθέτουν την ετοιµότητα ανταπόκρισης σε σύντοµες προθεσµίες, έχουν την ικανότητα διερεύνησης των πληροφοριών σε ειδικές βάσεις δεδοµένων όταν προετοιµάζουν την υποστήριξη και επεξεργασία εθνικών θέσεων. Κρίνεται σκόπιµο, η επιλογή των προσώπων που ασχολούνται µε τα ευρωπαϊκά θέ- µατα να υπακούει στα παραπάνω κριτήρια. Από την εξέταση των Υπουργείων προέκυψε ότι οι σχετικές θέσεις πράγµατι στελεχώνονται από υπαλλήλους οι οποίοι διαθέτουν αυξηµένα προσόντα 3 (ΥΠ.ΕΣ...Α., ΥΠ.ΠO., ΥΠ.OΙ.O., ΥΠ.Α.Α.Τ., ιαχειρι-

10 14 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH στικές Αρχές κ.α.). Στο ΥΠ.ΕΣ...Α. είναι υψηλό το ποσοστό στελέχωσης µε αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης, όπου η κατάρτιση για τα ευρωπαϊκά θέµατα και η εκµάθηση δύο ξένων γλωσσών αποτελούν µέρος του Προγράµµατος Σπουδών. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο και για άλλους φορείς, όπου το ποσοστό στελέχωσης µε αποφοίτους της ΕΣ σε νευραλγικές, για τα ευρωπαϊκά θέµατα, θέσεις δεν ξεπερνάει το 10% (ΥΠ.Α.Α.Τ., ΥΠ.ΠO., ΥΠ.OΙ.O.) 4, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι τα προσόντα των υπαλλήλων τους δεν είναι ισάξια µε αυτά των αποφοίτων. Eιδικότερα, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ως προς την κατάρτιση των υπαλλήλων της ηµόσιας ιοίκησης. Υπάρχει η σηµαντική διαφορά στην κατάρτιση/ εκπαίδευση των διπλωµατικών υπαλλήλων σε σχέση µε τον υπόλοιπο κορµό δηµοσίων υπαλλήλων: η ιπλωµατική Ακαδηµία παρέχει πλήρη κατάρτιση σε ευρωπαϊκά και διεθνή θέµατα, σε ξένες γλώσσες και στις κοινοτικές διαδικασίες, στο πλαίσιο ειδικών σεµιναρίων. Ως προς τους διοικητικούς υπαλλήλους, οι απόφοιτοι της Ε.Σ... διαθέτουν το πλεονέκτηµα της ειδικευµένης κατάρτισής τους, σε σχέση µε όσους προσλαµβάνονται µέσω ΑΣΕΠ. Αποτέλεσµα της διαφοροποίησης αυτής είναι το γεγονός ότι για τα ευρωπαϊκά θέµατα, οι διπλωµατικοί υπάλληλοι και οι απόφοιτοι της Ε.Σ... έχουν τα ουσιαστικά αυξηµένα προσόντα για να χειριστούν τα υπό εξέταση θέµατα. Ενδεχοµένως, µέσω του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης (I.NEΠ.) του Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ...Α.) 5 και της Σχολής Επιµόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Oικονοµίας και Oικονοµικών (Σ.Ε.Υ.Υ.O.) θα µπορούσε να δηµιουργηθεί Τοµέας Ευρωπαϊκών Θεµάτων, στο πλαίσιο του οποίου θα οργανώνονται υποχρεωτικά σεµινάρια πριν την ένταξη των διοικητικών υπαλλήλων στην διαδικασία των ευρωπαϊκών διαπραγµατεύσεων, µε έµφαση στο χειρισµό αυτών των ζητηµάτων, και προσοµοιώσεις διαπραγµάτευσης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργάνων. Η συµµετοχή ανώτερων στελεχών της δηµόσιας διοίκησης στα ε- πιµορφωτικά αυτά σεµινάρια κρίνεται ιδιαιτέρως σηµαντική, δεδοµένου ότι οι παλαιότεροι και υψηλόβαθµοι υπάλληλοι δεν είχαν την ευκαιρία να εντρυφήσουν σε θέµατα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Σε αυτό το σηµείο απαιτείται αλλαγή της διοικητικής νοοτροπίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα µπορούσε να συµβάλλει η ενεργότερη συµµετοχή Ελλήνων δηµοσίων υπαλλήλων στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ηµόσιας ιοίκησης (E.I.P.A.) µε το οποίο το Ε.Κ...Α. έχει υπογράψει συµφωνία συνεργασίας. Μία επίσης σηµαντική διαφοροποίηση παρατηρείται µεταξύ υπαλλήλων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων και των αντίστοιχων ιαχειριστικών Αρχών. Τα στελέχη των ιαχειριστικών Αρχών είναι εξειδικευµένα στα ευρωπαϊκά θέµατα, ε- φόσον κατά την πρόσληψή τους γίνεται ουσιαστική επιλογή σε σχέση µε τη γνώση των ευρωπαϊκών θεµάτων. Έτσι δηµιουργείται ένα µεγάλο χάσµα ως προς την ταχύτητα, την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των υπαλλήλων στις ως άνω Υπηρεσίες: στις µεν ιαχειριστικές Αρχές, όπου το περιβάλλον αποτελείται από εξειδικευµένους και αρκετά νεότερους σε ηλικία υπαλλήλους, µε περισσότερη διάθεση και κίνητρα -λόγω εξειδίκευσης- για εργασία, ενθαρρύνεται η αποδοτικότητα και η ταχύτητα στη διεκπεραίωση, στις δε Κεντρικές Υπηρεσίες, όπου η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού διατηρεί παλαιές νοοτροπίες ως προς την εσωτερική κινητικότητα και την παροχή κινήτρων 6 για απόδοση οι ρυθµοί είναι βραδύτεροι και η ανταπόκριση χαµηλής έντασης. Προτείνεται η εκάστοτε Μονάδα ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων να θέσει ως βασικό στόχο τη δηµιουργία δυναµικά εξισορροπηµένων οργανικών µονάδων, ό- που θα ευδοκιµούν η συνεργασία και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Αυτό σηµαί-

11 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 15 νει ότι σε κάθε εσωτερική µετακίνηση θα πρέπει να γίνεται αναδιαµόρφωση της κατανοµής των υπαλλήλων µε γνώµονα την δυναµικότητά τους. Και προκειµένου η δυναµικότητα αυτή να είναι καταγεγραµµένη και µετρήσιµη, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι οργανικές µονάδες µέτρησης της ποιότητας και της αποδοτικότητας σε κάθε δηµόσιο φορέα, οι οποίες, πέραν του γενικότερου έργου τους, θα επικουρούν µε στοιχεία τη µονάδα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Επίσης θα πρέπει να γίνει κατανοητή η σηµασία των άυλων κινήτρων για την αύξηση της αποδοτικότητας του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας - κινητικότητα Η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού προϋποθέτει την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και την επεξεργασία ενός στρατηγικού σχεδίου για την πλήρωση των σχετικών θέσεων. Η επιτυχία της προσπάθειας εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, από την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του ανθρώπινου δυναµικού που ασχολείται µε τα θέ- µατα αυτά, τόσο κατά το στάδιο της δηµιουργίας και επεξεργασίας της κοινοτικής νο- µοθεσίας, όσο και κατά το στάδιο της εφαρµογής της. Κρίνεται σκόπιµο να έχει καταγραφεί, εκ των προτέρων, ο/οι στρατηγικός/οί στόχος / οι ως προς τη συµµετοχή του εκάστοτε Υπουργείου στις οµάδες εργασίας της ΕΕ που µπορεί να αφορά: Ποσοστά έγκαιρων ενσωµατώσεων κοινοτικής νοµοθεσίας, συµµόρφωσης µε τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του ΕΚ, ευδοκίµησης υποθέσεων ενώπιον των Ευρωπαϊκών ικαστηρίων κ.α. 8. Η στοχοθεσία πραγµατοποιείται σε υπουργικό και σε κυβερνητικό επίπεδο. Η έλλειψη σαφών στόχων για τις ευρωπαϊκές πολιτικές µε άµεση συνάφεια µε την ευρύτερη κυβερνητική στρατηγική επηρεάζει την ποιότητα της εκπροσώπησης από τα µέλη των Ελληνικών αποστολών. Oι εκπρόσωποι, πριν την µετακίνησή τους στο ε- ξωτερικό οφείλουν να είναι πλήρως προετοιµασµένοι για την υπό διαπραγµάτευση θεµατική και να τους παρέχεται η δυνατότητα συνεχούς υποστήριξης κατά την συµ- µετοχή τους στις κοινοτικές διαδικασίες. Από την µελέτη των φορέων, προέκυψε, επιπλέον, ότι η κινητικότητα των υπαλλήλων που διαθέτουν τα προσόντα για διεκπεραίωση ευρωπαϊκών θεµάτων παραµένει ακόµα περιορισµένη και αποσπασµατική, χωρίς συγκεκριµένη στρατηγική και προοπτική επιµόρφωσης. Εξαίρεση αποτελεί το ΥΠ.ΕΞ., όπου χωρίς αυτό να θεωρείται αποτέλεσµα σχεδιασµένης πολιτικής, η έντονη κινητικότητα, κυρίως των διπλω- µατικών υπαλλήλων και λιγότερο των διοικητικών, είναι δεδοµένη (ως τοποθέτηση κι όχι ως απόσπαση). Η επιλογή των υπαλλήλων που θα ασχοληθούν µε τα ευρωπαϊκά θέµατα στο σύνολο των φορέων δεν ακολουθεί µία θεσµοθετηµένη διαδικασία 9, γεγονός που οδηγεί σε µεθόδους αποσπασµατικές, που δεν διέπονται, πάντα, από διαφάνεια. Παρόλα αυτά, ως προς τα προσόντα των τελικά επιλεγέντων για θητεία σε άλλη θέση, κατά γενική οµολογία, τηρείται το αξιοκρατικό σύστηµα, δηλ., οι υπάλληλοι που αποσπώνται είναι, συνήθως, οι έχοντες τα πιο εξειδικευµένα προσόντα. Γενικά, η προώθηση της κινητικότητας στο εξωτερικό, κατά προτεραιότητα, των υπαλλήλων που χειρίζονται ευρωπαϊκά ζητήµατα, θα ευνοούσε την απόδοση της χώρας στο πλαίσιο των κοινοτικών διαδικασιών. Oι υπάλληλοι µπορούν να αποσπαστούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. ή στα Kοινοτικά όργανα µε προγράµµατα ανταλλαγής υπαλλήλων, είτε να ενταχθούν στην οµάδα experts independants για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Στο θέµα αυτό, επιτάσσεται η θεσµοθέτηση της διαδικασίας επιλογής για συµµετοχή σε προγράµµατα ανταλλαγής στελεχών µε τις διοικήσεις των κρατών µελών όσο

12 16 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH και µε την κοινοτική διοίκηση, προκειµένου να δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους υ- παλλήλους να θέτουν υποψηφιότητα, αλλά και να ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε τέτοια προγράµµατα. Oι αποσπάσεις των υπαλλήλων στην ΕΕ συνεχίζουν να µην α- ντιµετωπίζονται ως θέσεις ευθύνης, µε αποτέλεσµα να αποθαρρύνονται οι υπάλληλοι καριέρας να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής, ώστε να µην καθυστερήσει η επαγγελµατική τους ανέλιξη. Επίσης, κατά την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπροσώπηση στις οµάδες εργασίας, τονίστηκε, στην πλειοψηφία των συνεντεύξεων ότι οι παρεχόµενες διευκολύνσεις σε µετακινήσεις, αποζηµιώσεις και επικοινωνίες, υ- στερούν σηµαντικά σε σχέση µε αυτές που λαµβάνουν οι οµόλογοί τους άλλων Κρατών-Μελών. Το γεγονός της δυσµενούς µεταχείρισης των Ελλήνων δηµοσίων υπαλλήλων σε αποστολή στο εξωτερικό εντείνεται ακόµη περισσότερο µε δεδοµένο ότι η Ελλάδα είναι, από τα πιο αποµακρυσµένα γεωγραφικά κράτη-µέλη από τις Βρυξέλλες ή τις πρωτεύουσες της εκάστοτε Προεδρίας της ΕΕ. Η αεροπορική µετακίνηση είναι δεδοµένη, όπως και η ανάγκη διανυκτέρευσης λόγω της µειωµένης συχνότητας α- εροπορικών διασυνδέσεων της Αθήνας µε τις ευρωπαϊκές πόλεις. Το αίτηµα για ποιοτικότερες παροχές προς τους χειριστές των ευρωπαϊκών θεµάτων αναφέρεται σε πρακτικές διευκολύνσεις όπως π.χ. υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο, υπηρεσιακό φορητό υπολογιστή, και αποζηµίωση για µετακινήσεις, από και προς το αεροδρόµιο, οι ο- ποίες είναι συνήθως δαπανηρές. Ως προς τη διαπραγµατευτική ευχέρεια 10 που δίδεται στους εκπροσώπους, των φορέων κατά τη συνεδρίαση οµάδων εργασίας, φαίνεται ότι είναι ευρεία, µε δυνατότητα προσωπικής εκτίµησης της κατάστασης. Το γεγονός αυτό εξαρτάται και από την σπουδαιότητα του υπό συζήτηση θέµατος, την δυναµική και τις ισορροπίες που δια- µορφώνονται κατά τη διαπραγµάτευση αλλά και από την πολιτική κατεύθυνση. Αναφέρθηκε µάλιστα, (ΥΠ.ΕΞ.), ότι τις περισσότερες φορές, δίδονται ελάχιστα όρια διεκδικήσεων, εφόσον η εικόνα για να δοθούν απώτατα όρια υποχώρησης δεν είναι πάντα ευκρινής εκ των προτέρων. Κατά την επιστροφή στην Υπηρεσία, υπάρχει πάντα η υποχρέωση αναφοράς, άλλοτε τυπικά, (π.χ. ΥΠΕΞ, ΥΠ.ΕΣ...Α.), και άλλοτε άτυπα, (ΥΠ.Α.Α.Τ.). Η αναφορά προς την Υπηρεσία είναι γραπτή µε κοινοποίηση προς τον Υπουργό. Για τους Αρχηγούς διπλωµατικών αποστολών στο εξωτερικό, εν προκειµένω, Μόνιµους Αντιπροσώπους, υπάρχει και η υποχρέωση τακτικής υποβολής φύλλου ποιότητας για τη συνολική απόδοση των αποσπασµένων και τοποθετηµένων υπαλλήλων ΜΕΑ ΕΕ Aξιοποίηση εµπειρίας O βαθµός αξιοποίησης της εµπειρίας από το εξωτερικό, είτε αυτή αφορά την συµ- µετοχή των υπαλλήλων σε οµάδες εργασίας, είτε ένα σύνολο εµπειριών και δικτύων που έχουν διαµορφωθεί λόγω πολύµηνης παραµονής στις Βρυξέλλες µε απόσπαση, ε- ξαρτάται άµεσα από το αντικείµενο που χειρίζεται η εκάστοτε οργανική µονάδα. Oι γνώσεις και το υλικό που χρησιµοποιήθηκε για την αποστολή, ωφελούν, καταρχάς, την Υπηρεσία. Η συµµετοχή συγκεκριµένου χειριστή κατά την υλοποίηση της εγκεκριµένης πολιτικής, δεν αποτελεί πάντα τον κανόνα 11. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου στον ί- διο φορέα (π.χ. ΥΠ.ΕΣ...Α., ΥΠ.Α.Α.Τ.), σε κάποιες οργανικές µονάδες λόγω ευρύτατα Κοινοτικοποιηµένης αρµοδιότητας, η αξιοποίηση της εµπειρίας και των διασυνδέσεων του εµπλεκοµένου υπαλλήλου είναι διαρκείς, ενώ σε άλλες αµφισβητήσιµη.

13 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 17 Σηµειώσεις 1. Την πολυδιάσπαση των υπηρεσιών πολλές φορές ευνοούν και οι ίδιοι οι υπάλληλοι οι οποίοι αντιστέκονται στις προσπάθειες της ηγεσίας να ενοποιήσει τις υπηρεσίες προτείνοντας την µεταφορά όλων των δοµών σε περιοχή εκτός του κέντρου της Αθήνας (βλ. περίπτωση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µε την πρόταση για ενοποίηση των υπηρεσιών και εγκατάστασή τους εκτός του κέντρου της Αθήνας). 2. Το θέµα αυτό αναµένεται να επιλυθεί µε την εφαρµογή του προγράµµατος ΣΥΖΕΥΞΙΣ που θα αποτελέσει το δίκτυο ευρείας περιοχής για τη διασύνδεση των Υπηρεσιών της δη- µόσιας διοίκησης σε ενιαίο ηλεκτρονικό δίκτυο. 3. Είναι ΠΕ και στην πλειοψηφία τους διαθέτουν µεταπτυχιακό και ορισµένοι και διδακτορικό τίτλο σπουδών, µε γνώση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών. 4. Το ΥΠ.ΕΞ. αποτελεί χωριστή κατηγορία, εφόσον οι απόφοιτοι της Ε.Σ... είναι σαφώς ο- λιγάριθµοι σε σχέση µε τους υπόλοιπους υπαλλήλους, όµως η συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου υπαλλήλων προέρχεται από τη ιπλωµατική Ακαδηµία. 5. Το ΙΝ.ΕΠ. διοργανώνει σεµινάρια επιµόρφωσης υπαλλήλων, στο πλαίσιο των οποίων γίνεται εκπαίδευση και για τα ευρωπαϊκά θέµατα. Τα σεµινάρια αυτά δεν είναι υποχρεωτικά. 6. Όπου κίνητρα, νοούνται τα ουσιαστικά κίνητρα (άϋλα) και όχι τα οικονοµικά. Όταν ένας υ- πάλληλος εργάζεται σε ένα τοµέα τον οποίο γνωρίζει καλά, αποδίδει καλύτερα και ταχύτερα. Σηµαντική επίσης είναι η δυνατότητα εσωτερικών µετακινήσεων, ούτως ώστε ο υπάλληλος να έχει τη δυνατότητα να καλύψει στη διάρκεια της σταδιοδροµίας του ένα ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων (µε εύλογη παραµονή στην κάθε θέση, ώστε να θεωρηθεί ότι ολοκληρώνει το έργο του στον εκάστοτε τοµέα) και µε αυτόν τον τρόπο να µην κουράζεται αντιµετωπίζοντας διαρκώς το ίδιο ακριβώς αντικείµενο (εµπλουτισµός εργασίας job enrichment-). Για αυτό το λόγο και είναι σηµαντικό ως προς τα ευρωπαϊκά ζητήµατα να ε- πιµορφώνονται όσο το δυνατόν περισσότεροι υπάλληλοι µέσω του ΙΝ.ΕΠ., προκειµένου να καθίσταται δυνατή η εσωτερική κινητικότητα. 7. Την περίοδο αυτή παρουσιάζεται το αναθεωρηµένο κείµενο του ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα όπου αναµένεται να υπεισέλθουν αλλαγές στο ζήτηµα των κινήτρων των δηµοσίων υ- παλλήλων. 8. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην ΕΝΥΕΚ, τηρείται βιβλίο scoreboard µε θεµατική κατανοµή, ως ένα µέσο ποσοτικής αποτίµησης των αποτελεσµάτων. 9. Εξαίρεση αποτελούσε το πλέον κοινοτικοποιηµένο Υπουργείο, ήτοι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου υπήρχε θεσµικά κατοχυρωµένη µέθοδος επιλογής υπαλλήλων για απόσπαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε., µε σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης, διαδικασία που όµως εγκαταλείφθηκε πριν από τρία περίπου χρόνια. 10. Η διαπραγµατευτική ευχέρεια χαρακτηρίστηκε ως µια δυναµική, και όχι στατική, δυνατότητα του εκπροσώπου να χειριστεί τη διαπραγµάτευση, τα όρια της οποίας προκύπτουν και από την πορεία της συζήτησης, πράγµα που σηµαίνει ότι η εκ των προτέρων οριοθέτησή της δεν είναι πάντα δυνατή και ρεαλιστική. 11. Εξαίρεση αποτελεί το ΥΠ.ΕΞ. όπου και λόγω της φύσης των θεµάτων, ο χειριστής πάντα εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων - συµµετέχει στην υλοποίηση όσων αποφασίσθηκαν στο ε- ξωτερικό.

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής 1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΔ Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης δημιουργήθηκε το 1996 με στόχο την ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης στη

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Εισαγωγή Στα πλαίσια της διαφάνειας και της βέλτιστης πρακτικής που ακολουθεί η ιαχειριστική Επιτροπή και η Γενική ιεύθυνση του Ταµείου, υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Προς:Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν:1. Ε.Μ..Y..A.Σ 2. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε..Υ. ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΙΟΣ 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -1- 1. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 4. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης Ευρώπη υποστηρίζει πως η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή. Με ποιον τρόπο Η η ειδική γραμματεία διοικητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας θα υποστηρίξει αυτό το στόχο; Η Ειδική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας

Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση» σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ TΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εισήγηση : Σωκράτη Αλεξιάδη Μέλος.Ε. ΤΕΕ Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΙ5Ζ-1ΞΚ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αθήνα, 29 / 04 / 2014 Αρ. Πρωτ. 1354 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΡΩΝ. Σχετικές διατάξεις:

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΡΩΝ. Σχετικές διατάξεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Α.Π. : 21721 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Π.ΟΜ.Α.Κ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΚΟΕ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΙΑ: Πρόγραµµα διεθνείς σχέσεις συνεργασία µε µη Κυβερνητικούς & Ενδοκυβερνητικούς οργανισµούς Ενηµέρωση για την

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Το Γαλλικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές από το αντίστοιχο Ελληνικό και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις πανεπιστηµιακές σπουδές και

Διαβάστε περισσότερα