Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BlackBerry

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BlackBerry"

Transcript

1 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BlackBerry Η BlackBerry Limited και οι θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες αυτής ( BlackBerry ) δεσμεύονται και διαθέτουν μία μακράς διαρκείας πολιτική διατήρησης της προστασίας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων που αποτελούν πληροφορίες, οι οποίες αφορούν ένα δυνάμενο να ταυτοποιηθεί άτομο (όπως ορίζεται από την εφαρμοζόμενη προστασία προσωπικών δεδομένων ή τους νόμους προστασίας δεδομένων). Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επεξηγεί τις πρακτικές της BlackBerry σε σχέση προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνει τη συλλογή, χρήση, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση, αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός από την περίπτωση, κατά την οποία η θυγατρική ή συγγενής εταιρία της BlackBerry έχει δημοσιεύσει την δική της ξεχωριστή πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επιπροσθέτως, συμβάσεις ή γνωστοποιήσεις, οι οποίες συνδυάζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν BlackBerry, υπηρεσία, λογισμικό ή ιστότοπο ( Προσφορά BlackBerry ), είναι δυνατόν να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την BlackBerry ( Γνωστοποίηση ). Η εφαρμογή αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παραμένει αντικείμενο των εφαρμοζόμενων νόμων, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, των κανονισμών και των διατάξεων οποιουδήποτε δικαστηρίου ή άλλων νομικών αρχών, άλλων νομικών αιτημάτων ή νομικών διαδικασιών. Όπου εφαρμόζεται, ο ελεγκτής των δεδομένων σε σχέση προς τα προσωπικά σας δεδομένα είναι η οντότητα της BlackBerry, με την οποία έχετε συνάψει μία σύμβαση. 1. Υπευθυνότητα της BlackBerry Η BlackBerry είναι υπεύθυνη για τα υπό έλεγχο προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης μεταφοράς προσωπικών δεδομένων προς ένα τρίτο μέρος για την επεξεργασία κατ εντολή της BlackBerry (δηλαδή, παρόχων υπηρεσιών). 2. Σκοποί της BlackBerry για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων Όταν χρησιμοποιείτε μία Προσφορά BlackBerry, αλληλογραφείτε με τη BlackBerry, συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό που χορηγείται από τη BlackBerry ή κατά άλλον τρόπο αλληλεπιδράτε με τη BlackBerry, η BlackBerry είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: προκειμένου να κατανοήσει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες και προτεραιότητές σας και να παρέχει σε εσάς Προσφορές BlackBerry, π.χ: o για σκοπούς που έχουν σχέση με την τιμολόγηση, ενεργοποίηση, παροχή, διατήρηση, υποστήριξη, αντιμετώπιση προβλημάτων, επίλυση θεμάτων, απενεργοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση, αντικατάσταση, αναβάθμιση ή ενημέρωση Προσφορών BlackBerry o προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι Προσφορές BlackBerry είναι τεχνικά λειτουργικές όπως επιδιώκεται και προκειμένου να βοηθήσει να ταυτοποιηθούν και να επιλυθούν προβλήματα o προκειμένου να επιβληθούν ή διεκπεραιωθούν οι Γνωστοποιήσεις, οι οποίες εφαρμόζονται σε μία Προσφορά BlackBerry o προκειμένου να διαχειρισθεί ή να αποκριθεί εις τις απαιτήσεις σας 1

2 προκειμένου να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν υπάρχουσες Προσφορές BlackBerry, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με εσάς σε σχέση με αυτές, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, π.χ. προκειμένου να διατεθούν ή να αποσταλούν προς εσάς: o αναβαθμίσεις ή ενημερώσεις, ή γνωστοποιήσεις αναβαθμίσεων ή ενημερώσεων Προσφορών BlackBerry ή περιεχομένου τρίτων μερών ή σχετικών προϊόντων, υπηρεσιών και λογισμικού o γνωστοποιήσεις προωθητικών ενεργειών και επερχόμενων εκδηλώσεων για τη διαχείριση και ανάπτυξη των εργασιών και λειτουργιών μας, π.χ.: o για την ανίχνευση, παρακολούθηση, διερεύνηση, βελτίωση ή απόπειρα να προληφθεί απάτη και για τεχνικά θέματα ή θέματα ασφαλείας προκειμένου να προστατευθεί η περιουσία της BlackBerry o προκειμένου να επιτραπεί η συνέχεια των εργασιών και οι λειτουργίες ανάκτησης κατόπιν καταστροφής o προκειμένου να επιβληθούν τα νόμιμα δικαιώματα της BlackBerry o για στατιστικούς σκοπούς για την ικανοποίηση νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων και για την απόκριση σε καταστάσεις ανάγκης, π.χ.: o σε απόκριση προς δικαστικές εντολές, εντάλματα ή άλλες νομικές απαιτήσεις ή νομικές διαδικασίες o προκειμένου να παρέχεται βοήθεια σε κατάσταση ανάγκης σε καταστάσεις, οι οποίες είναι δυνατόν να απειλούν τη ζωή ή τη φυσική ασφάλεια τη δικής σας ή άλλων ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, για τον οποίο έχετε συναινέσει, σαν αυτούς, οι οποίοι είναι δυνατόν να αναφέρονται σε Γνωστοποιήσεις και άλλους σκοπούς, όπως επιτρέπονται ή απαιτούνται από οποιονδήποτε εφαρμοζόμενο νόμο. 3. Η συναίνεσή σας Πριν χρησιμοποιήσετε Προσφορές BlackBerry, μπορεί να σας έχει ζητηθεί να αποδεχθείτε μία εφαρμοζόμενη Γνωστοποίηση, η οποία είναι δυνατόν να περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία από την BlackBerry των προσωπικών σας δεδομένων. Η αποδοχή σας της Γνωστοποίησης ή η χρήση των Προσφορών BlackBerry δείχνουν την συναίνεσή σας να επεξεργάζεται η BlackBerry τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ταυτοποιημένους σκοπούς της BlackBerry. a) Πότε δεν είναι απαραίτητη η λήψη συναίνεσης Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα είναι δυνατόν να υποβάλλονται σε επεξεργασία χωρίς την συναίνεσή σας σε εξάρτηση από την δικαιοδοσία και οποιουσδήποτε εφαρμοζόμενους νόμους. Παραδείγματος χάριν, η BlackBerry δεν χρειάζεται συναίνεση: εις την περίπτωση κινδύνου, όπου απειλείται η ζωή, η υγεία, ή η ασφάλεια ενός ατόμου όταν νομικοί, ιατρικοί ή λόγοι ασφάλειας καθιστούν αδύνατον ή μη πρακτικό να ληφθεί συναίνεση όταν οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ανίχνευση και πρόληψη απάτης όταν η αποκάλυψη διεξάγεται προς έναν δικηγόρο, ο οποίος εκπροσωπεί την BlackBerry προκειμένου να εισπραχθεί ένα χρέος 2

3 προκειμένου να συμμορφωθεί προς μία κλήτευση, ένταλμα ή άλλη δικαστική εντολή, νομική αίτηση ή νομική διαδικασία ή όπως είναι δυνατόν να απαιτείται κατά άλλον τρόπο ή να επιτρέπεται από τον νόμο. b) Παιδιά Η BlackBerry δεν επεξεργάζεται εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των 13 χωρίς την συναίνεση των γονέων τους ή του νόμιμου κηδεμόνα. c) Συγκεντρωμένες ή ανώνυμες πληροφορίες Η BlackBerry διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται, πωλεί, εμπορεύεται ή ενοικιάζει συγκεντρωμένες ή ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες δεν συνδυάζονται με ή δεν συνδέονται με ένα ταυτοποιήσιμο άτομο. 4. Τύποι επεξεργαζόμενων πληροφοριών Οι τύποι των πληροφοριών που είναι δυνατόν να επεξεργάζεται η BlackBerry είναι δυνατόν να ποικίλουν. Παραδείγματος χάριν: a) Πληροφορίες λογαριασμού και ιδιότητας μέλους: Οι πληροφορίες, οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορούν να περιλαμβάνουν το όνομά σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου σας, την BlackBerry ID, πληροφορία ταυτοποίησης συσκευής όπως το PIN BlackBerry, την πληροφορία παρόχου υπηρεσίας airtime, επικοινωνίες με την BlackBerry και οποιαδήποτε καταγεγραμμένα παράπονα. Η BlackBerry είναι δυνατόν επίσης να επεξεργάζεται τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας, τους κωδικούς, τις πληροφορίες προφίλ και άλλες πληροφορίες που παρέχονται για να διευκολυνθούν οι Προσφορές BlackBerry που χρησιμοποιείτε. b) Εφαρμογές: Σε μερικές περιπτώσεις, η BlackBerry είναι δυνατόν να επεξεργάζεται πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται εις την συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων Προσφορών Τρίτου (δηλαδή εφαρμογών, προϊόντων, υπηρεσιών, λογισμικού, ιστότοπων ή περιεχομένου που παρέχεται από έναν τρίτο, συμπεριλαμβανομένου παρόχου υπηρεσίας airtime ή εταιρίας ανάπτυξης εφαρμογών που είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με Προσφορές BlackBerry, αλλά δεν προσφέρονται, λειτουργούν ή υποστηρίζονται από τη BlackBerry). Επίσης, αν επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε Προσφορές Τρίτων με τον λογαριασμό σας BlackBerry ή τη συσκευή, είναι δυνατόν να συλλέγονται ορισμένες πληροφορίες και να αποκαλύπτονται εις τον τρίτο, ή από τον τρίτο προς τη BlackBerry, προκειμένου να διευκολύνονται ή να βελτιώνονται οι υπηρεσίες και η παρεχόμενη λειτουργικότητα. c) Δεδομένα Cloud-based ή αντιγράφου ασφαλείας: Αν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων αντιγράφου ασφαλείας ή cloud-based που παρέχεται από ή για λογαριασμό της BlackBerry, οι πληροφορίες από τη συσκευή σας ή τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων επαφών, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερολογίου, σημειώσεων, υποχρεώσεων, εμφάνισης φωτογραφιών, μηνυμάτων κατάστασης, αρχείων μέσων και άλλων πληροφοριών εις τη συσκευή, είναι δυνατόν να αποστέλλονται στη BlackBerry, προκειμένου να διευκολύνει ή να βελτιώνει τη χρήση, την πρόσβαση εκ του μακρόθεν και την επανάκτηση των δεδομένων εις τη συσκευή σας μέσω της παρεχόμενης υπηρεσίας. 3

4 d) Cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες: Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου ή ένα τμήμα δεδομένων που μεταφορτώνεται και αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας όταν επισκέπτεσθε έναν ιστότοπο. Τα Cookies ακολούθως αποστέλλονται πίσω εις τον ιστότοπο προέλευσης σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή προς έναν άλλο ιστότοπο, ο οποίος αναγνωρίζει το cookie. Ως μέρος των Προσφορών BlackBerry, η BlackBerry είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί διάφορους τύπους cookie ή παρόμοιων τεχνολογιών ( Cookies ) από καιρού εις καιρόν. Συγκεκριμένα, τα Cookies είναι απαραίτητα για να διευκολύνουν τη χρήση των Προσφορών BlackBerry (όπως όταν χρησιμοποιείται ένα καλάθι αγορών) ή προκειμένου να προστατεύουν και εσάς και την BlackBerry, όταν δηλώνεστε σε συγκεκριμένες υπηρεσίες (όπως αποθήκευση των διαπιστευτηρίων σας, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο όποτε επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε τις Προσφορές BlackBerry ή προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι έχετε συνδεθεί). Άλλα Cookies αφορούν περισσότερο την απόδοση όπως για αναλυτικούς ή σχετικούς σκοπούς, προκειμένου να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς οι χρήστες συνδέονται με τις Προσφορές BlackBerry ώστε να είναι δυνατόν να παρέχουμε νέες και βελτιωμένες Προσφορές BlackBerry (όπως ποιες σελίδες ή χαρακτηριστικά είναι τα πλέον δημοφιλή). Μερικά Cookies αφορούν περισσότερο τη λειτουργία και μας βοηθούν να προσωπικοποιήσουμε την εμπειρία σας και να καταστήσουμε τις Προσφορές BlackBerry ευκολότερες εις τη χρήση (όπως η γλώσσα σας ή οι προτιμήσεις δικαιοδοσίας σας), ή να βοηθήσουμε τη BlackBerry να εμφανίζει προσωποποιημένο περιεχόμενο σε εσάς. Άλλα Cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς στοχευόμενης διαφήμισης (π.χ. συγκεκριμένες Προσφορές BlackBerry είναι δυνατόν να υποστηρίζονται από το διαφημιστικό όφελος και να εμφανίζουν διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες, οι οποίες είναι δυνατόν να στοχεύονται έναντι μη προσωπικών ταυτοποιήσιμων ιδιοτήτων ή συσσωρευμένων δεδομένων που έχουν συλλεγεί από τη BlackBerry, και η BlackBerry ή οι πάροχοι των υπηρεσιών μας είναι δυνατόν να τοποθετούν τέτοια διαφήμιση εις τις Προσφορές BlackBerry). Ανώνυμες ή συγκεντρωμένες πληροφορίες που αφορούν τη χρήση των Προσφορών BlackBerry είναι δυνατόν να παρέχονται υπό μία μορφή, η οποία δεν ταυτοποιεί εσάς προσωπικά εις τους παρόχους των υπηρεσιών μας ως μέρος αναλυτικών υπηρεσιών και προκειμένου να υποβοηθείται η διαχείριση της διαφήμισης σε σύνδεση. Οι πλείστες μηχανές αναζήτησης αρχικά ρυθμίζονται ώστε να δέχονται Cookies, αλλά συνήθως είναι δυνατόν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησής σας, ώστε να αρνείστε τα Cookies ή να δεικνύεται όποτε αποστέλλεται ένα Cookie. Είναι δυνατόν συνήθως να απομακρύνετε ή να εμποδίσετε τα Cookies αναζήτησης, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις εις τη μηχανή αναζήτησής σας, αλλά αυτό είναι δυνατόν να επηρεάσει τις δυνατότητές σας να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες Προσφορές BlackBerry, καθώς μπορεί να μην λειτουργούν καλά ή καθόλου όταν έχουν απενεργοποιηθεί τα Cookies. Η επιλογή συνέχισης χωρίς την απενεργοποίηση των Cookies δείχνει ότι συναινείτε εις τη χρήση των Cookies από τη BlackBerry, σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Πολιτικών Δεδομένων. Παρακαλούμε να επισκεφθείτε το κεφάλαιο κατωτέρω Διαχείριση των προτιμήσεών σας για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τη διαχείριση της χρήσης των Cookies από τη BlackBerry. e) Οικονομικές πληροφορίες: Εάν αγοράσετε ένα προϊόν, υπηρεσία, λογισμικό ή υποστήριξη πελάτη απευθείας από τη BlackBerry ή από τους παρόχους των υπηρεσιών μας, η BlackBerry μπορεί να επεξεργαστεί πληροφορίες που αφορούν την πιστωτική κάρτα ή άλλες πληρωμές και να χρησιμοποιήσει αυτές προκειμένου να διευκολύνει την τιμολόγηση και τις υπηρεσίες πίστωσης και να 4

5 πραγματοποιήσει ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας, όπως εφαρμόζονται. Παρομοίως, η BlackBerry είναι δυνατόν να επεξεργαστεί την πληρωμή ή άλλες οικονομικές πληροφορίες, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργικότητα Near Field Communications εις τη συσκευή σας BlackBerry. f) Δεδομένα γενικής χρήσης: Σε μερικές περιπτώσεις, πληροφορίες όπως τεχνικές ιδιότητες και πληροφορίες γενικής χρήσης λογισμικού και εξοπλισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μία Προσφορά BlackBerry, είναι δυνατόν να υποβάλλονται σε επεξεργασία, όταν χρησιμοποιείτε τέτοια προϊόντα, υπηρεσίες ή λογισμικό (π.χ. τύπος μηχανής αναζήτησης δικτύου, ιστοσελίδες αναφοράς ή εξόδου, έκδοση λειτουργικού συστήματος, μοντέλου εξοπλισμού της συσκευής σας ή της πλατφόρμας του προσωπικού υπολογιστή σας, διεύθυνση IP), ή όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία αναζήτησης βλάβης BlackBerry (π.χ. στατιστικά βασικής χρήσης ή πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών σε εκδηλώσεις, διατάξεων εφαρμογών, διάρκειας ζωής της μπαταρίας, επιπέδων σήματος ραδιοφώνου ή Wi-Fi, επανεκκίνησης συσκευής και πληροφορίες που αφορούν τη μνήμη ή την απόδοση του συστήματος). g) Πληροφορίες θέσης: Όταν χρησιμοποιείτε Προσφορές BlackBerry, ενεργοποιείτε υπηρεσίες δεδομένων, χρησιμοποιείτε τη μηχανή αναζήτησης ή λειτουργικότητα με βάση τη θέση εις τη συσκευή σας, πληροφορίες θέσης που συνδυάζονται με τη συσκευή σας (π.χ. Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) ή παρόμοιες πληροφορίες δορυφορικού τριγωνομετρικού προσδιορισμού, ID φορέα ή πύργου, BSSID (Broadcast Service Set Identifier) και διεύθυνση MAC (Media Access Control address) σημείων πρόσβασης Wi-Fi και ισχύος σήματος ορατών σημείων Wi-Fi ή ασυρμάτων πύργων) είναι δυνατόν να επικοινωνούν με τη BlackBerry ή τους παρόχους υπηρεσιών μας. Εάν η BlackBerry συλλέγει και ακολούθως αποθηκεύει τέτοιες πληροφορίες, είναι υπό τη μορφή που δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά (π.χ. η BlackBerry δεν διατηρεί ένα σύστημα, το οποίο συνδέεται με συγκεκριμένα άτομα εις ένα BSSID). Η BlackBerry είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τέτοιες πληροφορίες για να σας παρέχει ή να διευκολύνει την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών με βάση τη θέση (π.χ. υπηρεσίες χαρτογράφησης, μέτρησης κυκλοφοριακής συμφόρησης, προωθητικών ενεργειών που εξαρτώνται από τη θέση ή κουπονιών). Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες με βάση τη θέση, τότε αποδέχεστε ότι τέτοιες πληροφορίες γεωγραφικής θέσης είναι δυνατόν να υποβάλλονται σε επεξεργασία, ώστε να σας παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Είναι δυνατόν να διαχειρίζεστε μέσω των ρυθμίσεων εις τη συσκευή σας είτε των συνολικών ρυθμίσεων για τη συσκευή σας GPS ή τη λειτουργικότητα θέσης ή τις ατομικές ρυθμίσεις για κάθε εφαρμογή. Αν επιλέγετε τη χρήση υπηρεσιών με βάση τη θέση ή άλλες εφαρμογές, προκειμένου να αποκαλύψετε τη θέση σας σε άλλα πρόσωπα ή οντότητες, αναλαμβάνετε την ευθύνη για τους κινδύνους που συνεπάγονται από αυτήν την πράξη και αποτελεί δικής σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε αυτές κατάλληλα και σύμφωνα με τον εφαρμοζόμενο νόμο. Εάν χρησιμοποιείτε Προσφορές Τρίτου που παρέχει υπηρεσίες με βάση τη θέση, παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τους όρους και προϋποθέσεις των τρίτων και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων όσον αφορά το πώς θα υποβάλλουν σε επεξεργασία τις πληροφορίες θέσης και τις προσωπικές σας πληροφορίες και πώς θα εξέλθετε οικειοθελώς από τέτοιες υπηρεσίες με βάση τη θέση και τη διαφήμιση που παρέχεται από τον τρίτο. h) Διασφάλιση ποιότητας και υπηρεσίες πελάτη: Οι τηλεφωνικές σας κλήσεις υπηρεσίας πελάτη προς τη BlackBerry και τους παρόχους υπηρεσιών BlackBerry είναι δυνατόν να καταγράφονται ή να παρακολουθούνται για τη διασφάλιση ποιότητας και σκοπούς υπηρεσιών πελάτη, όπως τη βοήθεια εις την κατάλληλη 5

6 διεκπεραίωση των ερωτήσεων, την ανίχνευση βλαβών, την εκπαίδευση και τα αναλυτικά δεδομένα, ώστε να ταυτοποιούνται τάσεις και να διεξάγονται βελτιώσεις εις τις Προσφορές της BlackBerry. i) Πληροφορίες τρίτου: Αν είναι απαραίτητο να εκπληρωθούν οι ταυτοποιημένοι σκοποί της BlackBerry, η BlackBerry είναι δυνατόν να συνδυάσει τις πληροφορίες που υποβάλλονται στη BlackBerry με πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλες πηγές ή Προσφορές Τρίτων. Παραδείγματος χάριν, η BlackBerry είναι δυνατόν να λαμβάνει προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες αφορούν εσάς από τρίτους που εμπλέκονται από την παροχή προς εσάς προϊόντων, υπηρεσιών, λογισμικού και ιστοτόπων που χρησιμοποιείτε, όπως από τον πάροχο της υπηρεσίας σας airtime προκειμένου να διευκολύνονται οι ασύρματες υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε ή σε μερικές περιπτώσεις από έναν πωλητή Προσφορών Τρίτου όσον αφορά εφαρμογές που χρησιμοποιούνται εις τη συσκευή σας. Η BlackBerry αντιμετωπίζει όλες αυτές τις προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της και τους όρους και προϋποθέσεις μεταξύ της BlackBerry και τέτοιων τρίτων, αν υπάρχουν, που μπορούν να ισχύουν επίσης. Πάντως, η ιδία χρήση από τον τρίτο των προσωπικών σας πληροφοριών σε τέτοιες περιπτώσεις θα καθορίζεται από τη σύμβαση (συμβάσεις) με τον τρίτο, εκτός εάν ο τρίτος είναι ένας πάροχος υπηρεσιών BlackBerry. Μερικές από τις πληροφορίες αυτές δεν θα ταυτοποιούν μόνες τους εσάς εις τη BlackBerry ή είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν προσωπικά και θεωρούνται ως εκ τούτου μη προσωπικές πληροφορίες. Εάν η BlackBerry συνδυάσει οποιαδήποτε τέτοια μη προσωπική πληροφορία με άλλες προσωπικές πληροφορίες διαθέσιμες εις τη BlackBerry, οι συνδυαζόμενες πληροφορίες θα θεωρηθούν ως προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 5. Επεξεργασία από τη BlackBerry των προσωπικών σας δεδομένων a) Διατήρηση Η BlackBerry διατηρεί τις προσωπικές πληροφορίες για το χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των ταυτοποιημένων σκοπών της BlackBerry ή όσο είναι άλλως απαραίτητο προκειμένου να συμμορφώνεται προς τους εφαρμοζόμενους νόμους. Όταν οι προσωπικές πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες ή σχετικές για τους ταυτοποιημένους σκοπούς της BlackBerry, ή απαιτείται από τους εφαρμοζόμενους νόμους, η BlackBerry διεξάγει ενέργειες ώστε να τις διαγράψει, καταστρέψει, σβήσει, συγκεντρώσει ή καταστήσει ανώνυμες. Με συνέπεια προς την πρακτική ορθής λειτουργίας της επιχείρησης, η BlackBerry συνεχίζει να αναπτύσσει να αναπτύσσει τους ελέγχους μας, τα προγράμματα και τις πρακτικές μας για την διατήρηση πληροφοριών και εγγραφών και την καταστροφή αυτών που εφαρμόζεται εις τις προσωπικές σας πληροφορίες. b) Διεθνείς λειτουργίες και από τούδε μεταφορές Η BlackBerry έχει μία διεθνή παρουσία με γραφεία και εγκαταστάσεις σε πολλές δικαιοδοσίες. Εκτός εάν μία θυγατρική ή συγγενής εταιρία της BlackBerry έχει τη δική της ξεχωριστή πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, όλες οι διεθνείς λειτουργίες της BlackBerry και από τούδε οι μεταφορές υπόκεινται εις αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 6

7 Εσείς αποδέχεστε ότι προκειμένου να είναι δυνατόν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα και να διευκολύνουμε τη χρήση ή τη λειτουργία των Προσφορών BlackBerry, οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι δυνατόν να συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, μεταφέρονται ή αποθηκεύονται από ή για λογαριασμό της BlackBerry σε πολλές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Σιγκαπούρης και οποιασδήποτε άλλης χώρας, όπου η BlackBerry ή οι πάροχοι των υπηρεσιών μας έχουν γραφεία ή εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρών, οι οποίες είναι δυνατόν να ευρίσκονται εξωτερικά της περιοχής, εις την οποία ευρίσκεστε εσείς και είναι δυνατόν να διαθέτουν διαφορετική νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και είναι δυνατόν ως εκ τούτου να υπόκεινται εις τους νόμους αυτών των κρατών. Αν είστε κάτοικος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή μίας χώρας, η οποία περιορίζει τις μεταφορές δεδομένων εκτός αυτής της δικαιοδοσίας ή περιοχής χωρίς τη συναίνεσή σας, τότε συναινείτε οι προσωπικές σας πληροφορίες να μεταφέρονται εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή της χώρας σας για επεξεργασία ή αποθήκευση από ή για λογαριασμό της BlackBerry. Δεδομένης της διεθνούς φύσης των εργασιών μας, η BlackBerry είναι δυνατόν επίσης να απαιτείται να αποκαλύψει ή να παρέχει κατά άλλον τρόπο πρόσβαση εις τα δεδομένα επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων των επικοινωνιών σας και άλλων πληροφοριών υπό τη νομοθεσία των χωρών, όπου η BlackBerry, οι πάροχοι των υπηρεσιών μας, οι θυγατρικές μας και τα δεδομένα ευρίσκονται. Χρησιμοποιώντας Προσφορές BlackBerry, συναινείτε εις την συμμόρφωσή μας με τους εφαρμοζόμενους νόμους, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε νομικών διαδικασιών που θεωρεί η BlackBerry ότι απαιτούνται που να παράγομε ή να παρέχομε πρόσβαση εις τα δεδομένα επικοινωνιών σας ή άλλες πληροφορίες. c) Κοινοποιήσεις μάρκετινγκ από τη BlackBerry Η BlackBerry είναι δυνατόν να επικοινωνεί μαζί σας δια μίας ποικιλίας μέσων, όπως χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση (εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, που συνδυάζεται με τη συσκευή σας BlackBerry ή τη μοναδική συσκευή ταυτοποίησής σας (π.χ. PIN). Η BlackBerry είναι δυνατόν να κοινοποιεί πληροφορίες, έρευνες, υλικό μάρκετινγκ, διαφημίσεις ή συγκεκριμένα διαμορφωμένο περιεχόμενο, το οποίο έχει προσωπικοποιηθεί στην προσπάθεια να καταστεί περισσότερο σχετικό για εσάς ως τμήμα της υπάρχουσας επιχειρηματικής σας σχέσης με τη BlackBerry. Παραδείγματος χάριν, είναι δυνατόν να πράττομε αυτό, όταν δεν έχετε διαγραφεί από τη λήψη τέτοιων κοινοποιήσεων και επιτρέπεται από τον νόμο, όπου έχετε ρητά αποδεχθεί να λαμβάνετε τέτοιες κοινοποιήσεις, όπου χρησιμοποιείτε ελεύθερες υπηρεσίες, οι οποίες βασίζονται εις τη διαφήμιση (συμπεριλαμβανομένης στοχευόμενης διαφήμισης με βάση πληροφορίες προφίλ) ή μέσω χρήσης συγκεντρωμένων δεδομένων ή δεδομένων τα οποία έχουν καταστεί ανώνυμα. Η BlackBerry είναι δυνατόν να σας ερωτήσει από καιρού εις καιρόν αν επιθυμείτε να λαμβάνετε από τη BlackBerry ή από έναν εξουσιοδοτημένο τρίτο, ο οποίος επιλέγεται από τη BlackBerry, πρόσθετες αναγγελίες, νέα, προσφορές ή προσκλήσεις σε εκδηλώσεις σχετικές με τη BlackBerry και τις Προσφορές BlackBerry. Είναι δυνατόν επίσης να επιλέγετε να παρέχετε εις τη BlackBerry πληροφορίες εις απόκριση προς διάφορες προωθητικές ενέργειες της BlackBerry. Εάν αποδέχεστε να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, έρευνες, δώρα, επισκοπήσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες, τις οποίες χορηγεί ή συγχορηγεί η BlackBerry, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε τις Γνωστοποιήσεις, οι οποίες είναι δυνατόν να συνδέονται με αυτές τις πρωτοβουλίες, προκειμένου να λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες, οι οποίες αφορούν το πώς θα διαχειριστούν τις προσωπικές σας πληροφορίες. Συνήθως, ένας μηχανισμός διαγραφής συμπεριλαμβάνεται σε κάθε 7

8 κοινοποίηση μάρκετινγκ ή εμπορική κοινοποίηση της BlackBerry. Παρακαλούμε επισκεφθείτε το κεφάλαιο κατωτέρω Διαχείριση των προτιμήσεών σας για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη διαχείριση των κοινοποιήσεων μάρκετινγκ ή εμπορικών κοινοποιήσεων από τη BlackBerry. d) Κοινοποιήσεις από τη BlackBerry που αφορούν τις υπηρεσίες Η BlackBerry είναι δυνατόν επίσης να σας αποστείλει συγκεκριμένες κοινοποιήσεις που αφορούν τις υπηρεσίες. Παραδείγματος χάριν, η BlackBerry είναι δυνατόν να αποστείλει ένα ή ένα μήνυμα καλωσορίσματος όταν εγγράψετε για πρώτη φορά τη συσκευή σας, ώστε να πληροφορείσθε όσον αφορά την υπηρεσία και τους όρους της να σας γνωστοποιήσει σημαντικές αλλαγές, να σας ενημερώσει πώς να διαχειριστείτε τα διαπιστευτήριά σας ή τον λογαριασμό σας, προκειμένου να σας παρέχει υπηρεσίες υποδοχής, γνωστοποιήσεις ή πληροφορίες που αφορούν αναβάθμιση ή ενημέρωση, προκειμένου να παρέχει πληροφορίες εγγύησης, πληροφορίες ανάκλησης προϊόντος, πληροφορίες ασφάλειας ή προστασίας ή για έρευνες σημερινών ή προηγούμενων πελατών. Εξαιτίας του γεγονότος ότι τέτοιες κοινοποιήσεις, οι οποίες αφορούν τις υπηρεσίες είναι σημαντικές για τη χρήση σας των Προσφορών BlackBerry, δεν πρέπει να διακόψετε οικειοθελώς τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων επικοινωνίας. e) Ανταλλαγή πληροφοριών Σύμφωνα προς αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η BlackBerry είναι δυνατόν να ανταλλάσσει προσωπικές σας πληροφορίες εντός της BlackBerry ή με τους παρόχους μας υπηρεσιών. Η BlackBerry είναι δυνατόν επίσης να ανταλλάσσει πληροφορίες με τους οικονομικούς μας, ασφαλιστικούς μας, νομικούς μας, λογιστικούς ή άλλους συμβούλους που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες εις τη BlackBerry. Η BlackBerry είναι δυνατόν επίσης να ανταλλάσσει πληροφορίες κατά έναν τρόπο συμβατό με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αυτή με τρίτους που εμπλέκονται εις την παροχή Προσφορών BlackBerry προς εσάς, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων της υπηρεσίας airtime, των εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών, διανομέων, εμπόρων αρχείων ή επεξεργαστών πληρωμών, υπεργολάβων ή οντοτήτων που συμμετέχουν εις τις αλυσίδες παροχής ή επισκευών της BlackBerry. Σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου αγοράζετε ή χρησιμοποιείτε μία Προσφορά Τρίτου (π.χ. υπηρεσία εγγραφής πληρωμένου περιεχομένου, μεταφορτωμένη εφαρμογή), η BlackBerry είναι δυνατόν να ανταλλάσσει συγκεκριμένες πληροφορίες με τον τρίτο για λόγους παροχής προς εσάς του προϊόντος, υπηρεσίας ή λογισμικού και για την πληροφόρησή σας ακολούθως υπόκειται εις την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του τρίτου. Ενθαρρύνουμε όλους μας τους χρήστες να πληροφορηθούν τις πρακτικές πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων τέτοιων τρίτων πριν αποδεχθούν να αγοράσουν ή να λάβουν τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες τους ή το λογισμικό τους. Η BlackBerry χρησιμοποιεί εκ της σύμβασης ή άλλα μέσα, προκειμένου να παρέχει ένα συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας όταν οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από άλλους παρόχους υπηρεσιών. Αποτελεί πολιτική της BlackBerry να εισέρχεται σε συμφωνία εμπιστευτικότητας με οποιονδήποτε τρίτο που λαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών από τη BlackBerry. Παραδείγματος χάριν, εκτός αν ζητείται ή επιτρέπεται από τον νόμο να αποκαλύπτει η BlackBerry προσωπικές πληροφορίες, οι πάροχοι υπηρεσιών προς τους οποίους παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες συνήθως αποδέχονται να διατηρούν τις πληροφορίες 8

9 εμπιστευτικά και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μόνον για σκοπούς για τους οποίους παρέχονται ή να συμφωνεί με τους εφαρμοζόμενους νόμους. Εις την περίπτωση της πώλησης συνολικά ή ενός μέρους των περιουσιακών στοιχείων της BlackBerry, η BlackBerry είναι δυνατόν να παρέχει προσωπικές πληροφορίες εις τον αγοραστή τρίτο. Η BlackBerry είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί τρίτους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) προκειμένου να στοχεύει διαφημίσεις σε μη προσωπικά ταυτοποιούμενα χαρακτηριστικά ή συγκεντρωμένα δεδομένα που προέρχονται από τα δεδομένα προφίλ που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από τη BlackBerry και παρέχουν σε τέτοιους τρίτους γενικά στατιστικά, τα οποία αφορούν τις χορηγούμενες διαφημίσεις. Παρακαλούμε επισκεφθείτε το κεφάλαιο κατωτέρω Διαχείριση των προτιμήσεών σας για περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τη διαχείριση του των κοινοποιήσεων μάρκετινγκ ή των εμπορικών κοινοποιήσεων από τη BlackBerry. f) Προσφορές Τρίτων Η BlackBerry δεν είναι ο ιδιοκτήτης ούτε λειτουργεί όλες τις εφαρμογές ή υπηρεσίες που μεταφορτώνετε ή χρησιμοποιείτε εις τη συσκευή σας ή μέσω άλλων Προσφορών BlackBerry. Όταν μεταφορτώνετε ή χρησιμοποιείτε Προσφορές Τρίτων, είναι δυνατόν προσωπικές σας πληροφορίες από τη συσκευή σας ή άλλες Προσφορές της BlackBerry να καθίστανται προσβάσιμες από τέτοιους τρίτους. Παραδείγματος χάριν, μία τέτοια Προσφορά Τρίτου είναι δυνατόν να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα συσκευής, όπως επαφές, καταχωρήσεις ημερολογίου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πληροφορίες με βάση την θέση ή είναι δυνατόν να αποκτήσει την πρόσβαση ή να ανταλλάξει αρχεία ή σε αποθηκευμένα δεδομένα εις τη συσκευή (συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων Προσφορών Τρίτων). Πρέπει να ενημερώνεστε όσον αφορά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και άλλες συμβάσεις με τέτοιους τρίτους, προκειμένου να κατανοήσετε πώς οι προσωπικές σας πληροφορίες θα αντιμετωπιστούν από τέτοιες οντότητες, καθώς η BlackBerry δεν είναι υπεύθυνη για τις πράξεις σας με τρίτους ή τις εφαρμογές τους, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή το λογισμικό τους. Η BlackBerry δεν ελέγχει άμεσα πώς ένας τέτοιος τρίτος επεξεργάζεται οποιεσδήποτε προσωπικές σας πληροφορίες συλλέγει σε συνδυασμό με τις Προσφορές Τρίτων προς χρήση από εσάς. Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να ρυθμίζετε τις άδειες που εκχωρείτε εις τις Προσφορές Τρίτων. Πρέπει περιοδικά να επισκοπείτε αυτές τις άδειες που περιλαμβάνουν λανθασμένες άδειες, όπως επίσης τις Επιλογές ή τις Ρυθμίσεις εις το μενού εις τη συσκευή σας, προκειμένου να μάθετε περισσότερα όσον αφορά την ασφάλεια και τους διαθέσιμους ελέγχους. 6. Ακρίβεια των προσωπικών σας πληροφοριών Η BlackBerry καταβάλλει εύλογες προσπάθειες ώστε να εξασφαλίσει ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι επαρκώς ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Η BlackBerry επίσης επαφίεται εις εσάς προκειμένου να ενημερώνετε ή να διορθώνετε τις προσωπικές πληροφορίες όταν είναι απαραίτητο. 7. Προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών 9

10 Η BlackBerry συνεχίζει να εξελίσσει τα φυσικά, οργανωτικά και τεχνολογικά μέτρα που χρησιμοποιούνται για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών έναντι απώλειας ή κλοπής, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αλλοίωσης ή αποκάλυψης, κατάλληλα εις το επίπεδο ευαισθησίας. Παραδείγματος χάριν, αν ένας ιστότοπος BlackBerry απαιτεί το όνομά σας και τον κωδικό σας, θα διαθέτει μία ποικιλία μέτρων ασφαλείας εις θέση που έχουν σχεδιασθεί ώστε να σας προστατεύουν έναντι απώλειας, κατάχρησης και μη εξουσιοδοτημένης αλλοίωσης των προσωπικών σας πληροφοριών που υποβάλλονται στη BlackBerry. Μέσω του Κώδικα Επιχειρηματικών Προτύπων και Αρχών της BlackBerry, οι υπάλληλοι της BlackBerry είναι ευαισθητοποιημένοι για τη σημασία της κατάλληλης και ασφαλούς διαχείρισης των προσωπικών πληροφοριών, ώστε να τις διατηρούν σε ασφαλείς θέσεις και συστήματα και να περιορίζουν την πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες εις αυτούς, οι οποίοι χρειάζεται να τις γνωρίζουν για επιχειρηματικούς λόγους. Επιπροσθέτως, συγκεκριμένα συστήματα της BlackBerry και διαδικασίες πιστοποιούνται εξωτερικά σε μία περιοδική βάση (π.χ. πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2005 Information Security Management System). a) Οι υποχρεώσεις σας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών Εσείς επίσης έχετε μία υποχρέωση για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης εις τις προσωπικές σας πληροφορίες, χρησιμοποιώντας πρακτικές ασφαλείας κοινής λογικής. Παραδείγματος χάριν, είστε υπεύθυνοι για την χρήση καταλλήλων μέτρων ασφάλειας, ώστε να ελέγχεται η πρόσβαση εις την συσκευή σας και εις το σύστημα του υπολογιστή σας, όπως η δημιουργία ενός ισχυρού κωδικού, ο οποίος δεν είναι εύκολο να σπάσει από άλλους (π.χ. συμπεριλαμβανομένων σημείων στίξης, αριθμών, κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων και επιλογής ενός κωδικού καταλλήλου μήκους και ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνει το όνομά σας ή το όνομά του λογαριασμού σας), χρησιμοποιώντας διαφορετικούς κωδικούς για διαφορετικές υπηρεσίες και χρησιμοποιώντας ενημερωμένο λογισμικό έναντι των ιών. Όπως σημειώνεται ανωτέρω, σε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να ρυθμίσετε τις άδειες, τις οποίες παραχωρείτε σε Προσφορές Τρίτων. Πρέπει περιοδικά να επιθεωρείτε αυτές τις άδειες, συμπεριλαμβανομένων των προβληματικών αδειών, όπως επίσης των Επιλογών ή των Ρυθμίσεων του μενού εις τη συσκευή σας, προκειμένου να γνωρίσετε περισσότερα όσον αφορά την ασφάλεια και τους διαθέσιμους ελέγχους. Εάν επιστρέψετε, πωλήσετε, απορρίψετε ή μεταφέρετε τη συσκευή σας ή άλλο προϊόν BlackBerry σε ένα άλλο άτομο ή οντότητα (όπως παρέχοντας τη συσκευή σας στη BlackBerry ή μία άλλη οντότητα για επισκευή, ανακαίνιση ή αντικατάσταση), πρέπει να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή και οποιαδήποτε σχετικά εξαρτήματα και περιφερειακά έχουν αφαιρεθεί ή έχουν με ασφάλεια καθαρισθεί από οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα που είναι δυνατόν να περιέχουν (π.χ. κάρτες SIM, κάρτες microsd). Πρέπει επίσης να χωρίσετε τη συσκευή σας από όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες υπηρεσίες δεδομένων, έτσι ώστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα δεδομένα να μην απευθύνονται πλέον εις τη συσκευή (π.χ. υπηρεσίες προώθησης, που λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας Διαδικτύου BlackBerry, αντίγραφο ασφαλείας από μακριά). Άλλως, οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να καταστούν διαθέσιμες εις έναν επόμενο χρήστη της συσκευής και είναι δυνατόν να υποστείτε χρεώσεις εγγραφής και δεδομένων δικτύου. Μπορείτε να γνωρίσετε περισσότερο πώς να λαμβάνετε μέτρα προστασίας σας δια των δυνατοτήτων ή των 10

11 ρυθμίσεων εις το μενού της συσκευής σας, να διερευνάτε υποστηρικτικά άρθρα εις τη διεύθυνση ή δια επαφής με τον πάροχο της υπηρεσίας airtime. 8. Συνεχείς προσπάθειες της BlackBerry να είναι διαφανής Η BlackBerry συνεχίζει να καθιστά διαθέσιμες πληροφορίες ώστε να βοηθά τους χρήστες μας να καταλάβουν καλύτερα την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων πληροφοριών από τη BlackBerry και πώς να διεξάγονται οι επιλογές όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών μέσω διαφόρων διαύλων, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, των εφαρμοζομένων Γνωστοποιήσεων και των πρόσθετων πληροφοριών που είναι δυνατόν να καταστούν διαθέσιμες από καιρού εις καιρόν σε διάφορους ιστοτόπους BlackBerry ή εις τη συσκευή σας. 9. Είναι δυνατόν να έχετε πρόσβαση εις τις προσωπικές σας πληροφορίες Μετά από γραπτή αίτηση, η BlackBerry θα σας πληροφορήσει αν διαθέτει ή όχι προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες σας αφορούν και θα σας παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας εντός ενός εύλογου χρονικού πλαισίου και με ελάχιστα ή καθόλου έξοδα σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους νόμους. Εάν ταυτοποιήσετε μία ανακρίβεια ή έλλειψη πληρότητας εις τις προσωπικές σας πληροφορίες, η BlackBerry θα συμπληρώσει τις πληροφορίες σας και θα γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, όπως απαιτείται από τους εφαρμοζόμενους νόμους. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και εις εξάρτηση από τους εφαρμοζόμενους νόμους, η BlackBerry είναι δυνατόν να μην μπορεί να παρέχει πρόσβαση εις όλες τις προσωπικές πληροφορίες, τις οποίες διατηρεί και σας αφορούν. Παραδείγματος χάριν, η BlackBerry δεν είναι δυνατόν να παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες αν: πρόκειται με μεγάλη πιθανότητα να αποκαλυφθούν προσωπικές πληροφορίες ενός τρίτου είναι δυνατόν να αναμένεται εύλογα ότι απειλείται η ζωή ή η ασφάλεια ενός τρίτου ατόμου θα αποκαλυφθεί εις τη BlackBerry ή εις έναν τρίτο μία εμπιστευτική πληροφορία περιλαμβάνονται πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται από το προνόμιο των πελατών νομικών συμβούλων ή δικηγόρων ή περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη διερεύνηση μίας παράβασης μίας σύμβασης ή μίας παράβασης ενός νόμου. Προκειμένου να προστατευθούν οι προσωπικές πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η BlackBerry είναι δυνατόν να σας ζητήσει να παρέχετε επαρκείς πληροφορίες ώστε να ταυτοποιήσετε τον εαυτό σας προ της παροχής πρόσβασης εις τις προσωπικές σας πληροφορίες. Εις εξάρτηση από τις συνθήκες και τους εφαρμοζόμενους νόμους, η BlackBerry είναι δυνατόν να αρνηθεί να επεξεργαστεί συγκεκριμένα αιτήματα πρόσβασης (π.χ. αιτήματα πρόσβασης, τα οποία επαναλαμβάνονται αδικαιολόγητα ή συστηματικά, που θα ήταν εξαιρετικά μη πρακτικά ή θα απαιτούν μία δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια). 10. Ερωτήματα ή επιφυλάξεις; Πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας Η BlackBerry καλωσορίζει τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας σε σχέση με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις 11

12 προσωπικές σας πληροφορίες. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επιφυλάξεις ή επιθυμίες να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα προς τους εφαρμοζόμενους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήσετε με τη BlackBerry είτε δια είτε εγγράφως και εμείς θα καταβάλουμε εύλογες εμπορικές προσπάθειες να ανταποκριθούμε: μέσω ή γραπτώς σε ένα από τα ακόλουθα γραφεία της BlackBerry πλησιέστερα προς εσάς: o BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 2200 University Avenue East, Waterloo, Ontario, Canada N2K 0A7 o BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE o BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 1 International Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore a) Διαχείριση των προτιμήσεών σας Γενικά, είναι δυνατόν να αποσύρεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή την συναίνεσή σας στη BlackBerry να επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που υπόκειται σε νομικούς ή εκ της σύμβασης περιορισμούς και εύλογη γνωστοποίηση. Παραδείγματος χάριν, παρ ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε τις Προσφορές BlackBerry για μερικούς σκοπούς χωρίς να παρέχετε σε μας οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, η BlackBerry είναι δυνατόν να χρειάζεται να επεξεργαστεί προσωπικές σας πληροφορίες για ορισμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απαιτούν πληρωμή ή περιλαμβάνουν μία συνεχή σχέση, όπως εγγραφή ή υπηρεσίες συνδρομής. Έτσι, η BlackBerry είναι δυνατόν να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες εφόσον είναι δυνατόν να ζητηθεί να παρέχει σε εσάς τις απαιτούμενες υπηρεσίες και εις την έκταση εις την οποία η BlackBerry είναι εκ της σύμβασης υποχρεωμένη να το πράξει ή είναι απαραίτητο να επιβάλλει οποιεσδήποτε εκ της σύμβασης υποχρεώσεις που είναι δυνατόν να έχετε προς τη BlackBerry. Εάν αρνηθείτε να παρέχετε εις τη BlackBerry τις πληροφορίες που ζητά ή αργότερα έρθετε σε επαφή μαζί μας γραπτώς σε μία από τις διευθύνσεις ανωτέρω, προκειμένου να αποσύρετε την συναίνεσή σας εις τη χρήση και αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών, η BlackBerry δεν θα είναι πλέον δυνατόν να σας παρέχει τις Προσφορές BlackBerry. Κοινοποιήσεις μάρκετινγκ ή εμπορικές κοινοποιήσεις: Είναι δυνατόν να διακόψετε τη συνδρομή σας από τη λήψη εμπορικών κοινοποιήσεων και κοινοποιήσεων μάρκετινγκ που αφορούν τη BlackBerry ή προϊόντα BlackBerry, υπηρεσίες και λογισμικό: κάνοντας κλικ εις την επιλογή συνδέσμου διακοπής συνδρομής εις το τέλος κάθε κοινοποίησης μάρκετινγκ ή εμπορικής κοινοποίησης από τη BlackBerry δια ένδειξης της προτίμησής σας εις ή εγγράφως προς BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 2200 University Avenue East, Waterloo, Ontario, Canada N2K 0A7και ενημέρωσης ποιούς ειδικούς τύπους κοινοποιήσεων μάρκετινγκ ή εμπορικών κοινοποιήσεων δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον. Cookies: Όπως σημειώνεται ανωτέρω είναι δυνατόν επίσης να διακόψετε εθελοντικά την χρήση των Cookies από την BlackBerry μέσω μιας από τις ακόλουθες μεθόδους: 12

13 Αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησης, ώστε να απορρίπτει τα Cookies ή να δείχνει όταν στέλνεται ένα Cookie. Απομακρύνετε ή μπλοκάρετε τα Cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησης, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες Προσφορές BlackBerry καθώς δεν λειτουργούν καλά ή έως καθόλου, όταν τα Cookies είναι απενεργοποιημένα. Διακόψετε εθελοντικά άμεσα συγκεκριμένες λειτουργίες Cookies στην διεύθυνση b) Αλλαγές εις αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Η BlackBerry από καιρού εις καιρόν ενημερώνει την Πολιτική της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έτσι ώστε να παραμένει σχετική και επίκαιρη με τις μεταβαλλόμενες τεχνολογίες, τους εφαρμοζόμενους νόμους, τις εξελισσόμενες επιχειρηματικές μας πρακτικές και τις ανάγκες των χρηστών μας. Η BlackBerry Σας ενθαρρύνει να διαβάζετε περιοδικά την Πολιτική της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε να παραμένετε ενήμερος, όσον αφορά το πώς χειρίζεται η BlackBerry τις προσωπικές σας πληροφορίες. Αν διεξαχθούν οποιεσδήποτε αλλαγές εις την Πολιτική της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η BlackBerry θα διορθώσει την ημερομηνία Τελευταίας ενημέρωσης που αναφέρεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν γίνουν αλλαγές υλικού που σας επηρεάζουν, θα το γνωστοποιήσουμε στους χρήστες δια τοποθέτησης μιας ξεχωριστής γνωστοποίησης στην διεύθυνση Ανάλογα προς τις περιστάσεις, είναι δυνατόν επίσης να αποφασίσουμε να στείλουμε προς τους χρήστες μια γνωστοποίηση ηλεκτρονικά. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Προσφορές BlackBerry μετά τη γνωστοποίηση της αλλαγής, τότε θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές. Τελευταία ενημέρωση

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014. Εισαγωγή

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014. Εισαγωγή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014 Εισαγωγή Η WorldVentures Marketing LLC (η «Εταιρεία» ή «Εμείς»), σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και δεσμεύεται για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Nestlé για τα Cookies

Πολιτική της Nestlé για τα Cookies Πολιτική της Nestlé για τα Cookies Τι είναι τα Cookies? Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους, τους οποίους επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιούνται ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

RIOT GAMES ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ TOURNAMENT TOOL ΤΟΥ LEAGUE OF LEGENDS ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

RIOT GAMES ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ TOURNAMENT TOOL ΤΟΥ LEAGUE OF LEGENDS ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Τελευταία Τροποποίηση: [ ] RIOT GAMES ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ TOURNAMENT TOOL ΤΟΥ LEAGUE OF LEGENDS ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η Riot Games, Inc., μία εταιρεία του Delaware των ΗΠΑ, η θυγατρική της, Riot Games,

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δήλωση Ιδιωτικότητας

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δήλωση Ιδιωτικότητας ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ερωτήσεις και Απαντήσεις «Κλειδιά» Δήλωση Ιδιωτικότητας Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..»

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» 1. Γενικά Το ηλεκτρονικό κατάστηµα µε την επωνυµία www.print24.com/gr είναι µία προσφορά της εταιρείας unitedprint.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας.

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι και κανονισμοί του site Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι υπηρεσιών Προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας που υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

REALASH COSMETICS ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ στην οδός Staromiejska 8/12, ΤΚ26-600 Radom, ΑΦΜ 5423234854 ΔΟΥ 200820607, Γ.Ε.

REALASH COSMETICS ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ στην οδός Staromiejska 8/12, ΤΚ26-600 Radom, ΑΦΜ 5423234854 ΔΟΥ 200820607, Γ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Πώληση στο online κατάστημα διενεργούνται βάσει των κανονισμών ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο θα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε πελάτης, πριν την παραγγελία. Παραγγελία ισοδυναμεί με αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Όροι Διαγωνισμού "Παίξε στα ΓΡΑΨΑ και Κέρδισε" 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ(εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Check Back in Time 1. H εταιρεία «ΕΨΑ A.E. Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών» (Λεωφ. Δημοκρατίας & Αποστόλου Λάμπη, Αγριά Βόλου 37300, τηλ. 24280-91901), εφεξής η «Διοργανώτρια»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Replaced: November 11, 2014

Replaced: November 11, 2014 Πολιτική Απορρήτου Replaced: November 11, 2014 Καλωσήρθατε στον Ιστοχώρο της Travelport (ο παρών «Ιστοχώρος»). Εμείς, στην Travelport (καλούμενοι εφεξής «Travelport», «εµείς», «εµάς» ή «µας») αναγνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Twitter for BlackBerry Smartphones. Έκδοση: 4.4. Οδηγός χρήστη

Twitter for BlackBerry Smartphones. Έκδοση: 4.4. Οδηγός χρήστη Twitter for BlackBerry Smartphones Έκδοση: 4.4 Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2013-12-17 SWD-20131217102604197 Περιεχόμενα Γρήγορα αποτελέσματα:... 5 Πληροφορίες για την εφαρμογή Twitter για BlackBerry smartphone...

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Γνωστοποίηση. McAfee Απορρήτου

Νομική Γνωστοποίηση. McAfee Απορρήτου Νομική Γνωστοποίηση περί Απορρήτου Αυτή η Νομική Γνωστοποίηση ενημερώθηκε στις 20 Μαρτίου 2014 ώστε να προστεθεί σύνδεση στη νέα Γνωστοποίηση για τη χρήση cookie της McAfee και να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Τελικούς Χρήστες Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone Καλωσήρθατε στο BlackBerry! Γνωρίστε το νέο σας smartphone BlackBerry Torch 9800. Εξερεύνηση πλήκτρων 2010 Research In Motion Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH The Host 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΚΙΙD)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε», (εφεξής ο «ΣΚΑΪ»), ΑΦΜ 094439203, Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "REAL FM AE" που εδρεύει στην Αθήνα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη φαρμακευτική εταιρεία με την επωνυμία FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα, Μενάνδρου 75

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.», που εδρεύει στο Mαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για τα cookie

Πολιτική για τα cookie Πολιτική για τα cookie Η BSEU χρησιµοποιεί cookie για να βελτιώνει συνεχώς την εµπειρία των επισκεπτών της διαδικτυακής τοποθεσίας της. Πρώτα από όλα, τα cookie µπορούν να βελτιώσουν άµεσα αυτή την εµπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΒΕΑ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. Όνομα ---------------------------------------------------------------------------- Επώνυμο -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και συμβουλές

Οδηγίες και συμβουλές Οδηγίες και συμβουλές Τηρήστε αυτές τις οδηγίες και συμβουλές προκειμένου να αποκτήσετε καλές συνήθειες όσον αφορά την επιγραμμική ασφάλεια. Η ενότητα αυτή αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Get Safe Online

Διαβάστε περισσότερα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Οδηγός προγραμμάτων Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Contents Ο οδηγός προγραμμάτων σας 3 Ατομικά προγράμματα 3 Περίοδος υπαναχώρησης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ready, Kraft Go! 1. H εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚ- ΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης.

Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από την 03/04/2015 με ελεύθερη ημερομηνία λήξης. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «ΛΟΤΑΡΙΑ notosgalleries» από την εταιρεία ΝΟΤΟ COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ (στο εξής Διοργανώτρια ) και με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα