ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κωδικός αναφοράς 5265 ΠΕ1: Ορισμός και χωροταξικά - αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ζώνης επιδράσεων ΠΕ2: Ανάλυση του Παράρτημα ΙΙΙ. Βιβλιογραφία - αναφορές ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Αρχ. Μηχ/κος - Χωροτάκτης - Πολεοδόμος ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΘΕΟΔΟΥΛΗ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περ/κης Ανάπτυξης, MSc ΒΕΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περ/κης Ανάπτυξης, MSc Δρ. ΓΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πολιτικός Μηχ/κος ΗΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περ/κης Ανάπτυξης, MSc Καθ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δρ. ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Περιβαλλοντολόγος Καθ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Καθ. ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Δρ. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Μηχ/κος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περ/κης Ανάπτυξης, MSc ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

2 Παράρτημα ΙΙΙ. Βιβλιογραφία - αναφορές 1. Committee on Spatial Development of the European Commission (1999). European Spatial Development Plan (ESDP) towards balanced and sustainable development of the territory of the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 2. Corine 2006, version 16 στο vector-data-version-2 3. Council of Ministers, Republic of Albania (2014). National Strategy for Development and Integration (Draft) 4. ESPON (2011), Analysis of the availability and the quality of data on western Balkans and Turkey, Technical report 5. European Commission (2001). White Paper. European transport policy for 2010: time to decide. COM(2001) 370 final. 6. European Commission (2007a). Trans-European networks: Towards an integrated approach. COM(2007) 135 final, Brussels. 7. European Commission (2007b) Black Sea synergy - A new regional cooperation initiative. COM(2007) 160 final, 11/04/2007, Brussels. 8. European Commission (2007c). The EU and its neighbouring regions: A renewed approach to transport cooperation. COM(2011) 415 final, Brussels. 9. European Commission (2008a). Regions An assessment of future challenges for EU regions. Commission Staff Working Document, European Union Regional Policy, SEC(2008). Brussels. 10. European Commission (2008b). Green Paper on territorial cohesion: Turning territorial diversity into strength. COM(2008) 616 final, Brussels. 11. European Commission (2008c). Green Paper on territorial cohesion: Turning territorial diversity into strength. COM(2008) 616 final, Brussels. 12. European Commission (2009). Green Paper. TEN-T: A policy review. Towards a better integrated trans European transport network at the service of the common transport policy. COM(2009) 44 final, Brussels. 13. European Commission (2010). European Union Strategy for Danube Region. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM(2010) 715 final, 08/12/2010, Brussels 14. European Commission (2011). White Paper. Roadmap to a single European transport area. Towards a competitive and resource efficient transport system. COM(2011) 144 final, Brussels. 15. European Commission (2012). A Maritime Strategy for the Adriatic and Ionian Seas. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM(2012) 713 final, 30/11/2012, Brussels. 16. European Commission (2013). Enlargement strategy and main challenges COM(2013) 700 final, Brussels. 17. European Council (1993). European Council in Copenhagen. Conclusions of the Presidency. Copenhagen, 21-22/06/ Eurostat (2009). Panorama of transport. Eurostat statistical books edition. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 19. Eurostat στο 20. First Five - Year Review of Albanian National Transport Plan (ANTP) (2010). Draft Final Report. Part III. June 21. Former Yugoslav Republic of Macedonia (2007). Transport Transport Strategy ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Π-1

3 22. FYROM Sate Statistical Office (2013), Migrations 2012, Statistical review: population and social statistics 23. General Directorate of Turkish Highways, Ministry of Transport of the Republic of Turkey (2011). Motorway Development Program of Turkey Vision Georgiev, L. G. (2010), The system of protected areas in Bulgaria in terms of the implementation of the concepts of sustainable and alternative tourism, Geographica Pannonica, Vol 14, Issue 3, pp πρόσβαση 12/05/ πρόσβαση 05/05/ cfm πρόσβαση 12/05/ πρόσβαση 13/05/ us_central-asia_en.htm πρόσβαση 14/05/ πρόσβαση 05/05/ ent/e50017_en.htm πρόσβαση 13/11/ (Ιστότοπος Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού Α.Ε.) πρόσβαση 30/06/ cus/serbia/ 35. πρόσβαση 12/05/ πρόσβαση 13/05/ πρόσβαση 21/05/ Informal Ministerial Meeting of Ministers responsible for Spatial Planning and Territorial Development (2011). Territorial agenda of the European Union Towards an inclusive, smart and sustainable Europe of diverse regions (http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/ta2020.pdf πρόσβαση 12/11/2013). 40. INSTAT (2010), Labour market INSTAT (2011), Albania in figures INSTAT (2012), Population and housing census INSTAT (2013), Albania in figures INSTAT (2013), GDP for the Republic of Albania - Statistical regions level 2 & 3 in 2011, Statistical bulletin 45. INSTAT (2013), Labour market Interreg IIIB, Archimed, SIMCODE:IGT (2007), WP2 Synthetic report: Study of the socio-economic features of the corridor and the gateway areas, Final 47. ISTAT (2011), Regional accounts in Albania 48. ISTAT (2012), Regional accounts in Albania 49. ISTAT (2013), GDP for the republic of Albania Nuts1,2, 2011, statistical bulletin 50. ISTAT (2013), Italian Statistical Abstract ISTAT (2014), International and internal migration 2012, statistical bulletin 52. Kosovo Agency of Statistics (2003), Demographic, social and health survey in Kosovo 2003, Preliminary results 53. Kosovo Agency of Statistics (2005), Kosovo vital statistics Kosovo Agency of Statistics (2009), Labour market statistics 2008 Π-2 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

4 55. Kosovo Agency of Statistics (2011), Demographic, social and health survey in Kosovo Kosovo Agency of Statistics (2011), Kosovo wedlock statistics Kosovo Agency of Statistics (2013), Estimation of Kosovo population Kosovo Agency of Statistics (2013), Estimation of Kosovo population Kosovo Agency of Statistics (2013), Results of the Kosovo 1012 labour force survey 60. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Republica Italiana (2013). Programma Operativo Nazionale Reti E Mobilità Obiettivo Convergenza Ministry of Transport of the Republic of Bulgaria (2007). Sectoral Operational Programme on Transport Ministry of Transport of the Republic of Turkey (2007). Transport Operational Program National Centre For Regional Development (2012). National Concept For Spatial Development for the period The national space our common heritage for the future. Operational Programme Regional Development National Statistical Institute of Bulgaria, 2011 population census - main results 65. National Statistical Institute of Bulgaria, 2011 population census, Final 66. Organization for the Economic Cooperation and Development (OECD) στο 67. Republic agency for Spatial Planning, Ministry of Environment and Spatial Planning, Republic of Serbia (2010). Spatial Plan of the Republic of Serbia Abridged version. 68. republic of Turkey - Ministry of the economy (2013), Foreign direct investments in Turkey Reynaud, C. (2003). The concept of corridors and networks in developing Pan- European infrastructure. Transport infrastructure development for a wider europe seminar. Session 1 Planning infrastructure development /11/2003, Paris, France 70. SEETO Participants (2012). Comprehensive Network development plan (http://www.seetoint.org/wp-content/uploads/downloads/2012/12/seeto- Comprehensive-Network-Development-Plan-2013.pdf πρόσβαση 20/12/2012). 71. State Statistical Office of FYROM (2013), Regions of the Republic of FYROM, Regional yearbook 72. State Statistical Office of FYROM (2002), Census of population, households and dwellings 2002, Book XI - total population according to sex and age, final 73. State Statistical Office of FYROM (2005), Census of population, households and dwellings 2002, Book XIII - total population, households and dwellings according to the territorial organization, final 74. Statistical Office of the Republic of Serbia (2012), Labour force survey 2011, Statistical release 75. Statistical Office of the Republic of Serbia (2012), Map of the municipalities in the Republic of Serbia by areas and regions - NUTS classification 76. Statistical Office of the Republic of Serbia (2012), Statistical yearbook of the republic of Serbia: Chapter 6 National accounts 77. Statistical Office of the Republic of Serbia (2013), 2001 census: Book 9 Migrations, Press release 78. Statistical Office of the Republic of Serbia (2013), Statistical yearbook of the Republic of Serbia 79. Statistical Office of the Republic of Serbia (2013), Statistical yearbook of the republic of Serbia: Chapter 6 National accounts ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Π-3

5 80. Statistical Office of the Republic of Serbia (2014), Comparative overview of the number of population , Data by settlements 81. Statistical Office of the Republic of Serbia (2014), Statistical pocketbook of the Republic of Serbia 82. Statistical yearbook of the republic of Serbia (2013), Chapter 16: Tourism 83. Statistical yearbook of the republic of Serbia (2014), Chapter 16: Tourism 84. Swedish National Road Administration (2009). Future European Road Network (FERN). CEDR s (Conference of European Directors of Roads) Secretariat General 85. T.R. Prime Ministry, State Planning Organization (2006). Ninth Development Plan TAV Airports. Istanbul. Prime location global gateway.atatürk international airport 87. Trans Adriatic Pipeline, ESIA Albania Annex Protected Areas System in Albania 88. (Ιστότοπος Εγνατίας Οδού Α.Ε.) πρόσβαση 30/06/ πρόσβαση 30/06/ Ανάλυση για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα στο 93. Ανάλυση των επενδύσεων στην Αλβανία από το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων στο 94. Ανάλυση των επενδύσεων στην Τουρκία στο US/investmentguide/investorsguide/pages/FDIinTurkey.aspx 95. Ανάλυση των επενδυτικών ευκαιριών στη Σερβία: Invest in Serbia στο 96. Ανδρικοπούλου Ε. και Καυκαλάς Γρ. (2008), «Κατασκευάζοντας» το εννοιολογικό περιεχόμενο της εδαφικής συνοχής, στο έργο: Γιαννακούρου Γ. (επιμ.), Μεταρρυθμιστική Συνθήκη και Εδαφική Συνοχή, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τεύχος 10, σσ Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα στο 98. ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΕΠΕ (2013). Σύνταξη Εκθέσεων Χωρικών Επιδράσεων. ΠΕ-5 2 η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων. Αναθέτουσα Αρχή: Εγνατία Οδός ΑΕ 99. Εγνατία Οδός ΑΕ - Παρατηρητήριο - Σύμπραξη: ΝΑΜΑ ΑΕ, Έρασμος ΕΠΕ, Σ. Ελευθεριάδης (2009), Μελέτη για την εκτίμηση κυκλοφοριακών δεικτών του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού για εμπορευματικές μετακινήσεις, συνδιασμένες μεταφορές, κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς, μετακινήσεις με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, Έκθεση 3 - Στάδιο Εγνατία Οδός ΑΕ - Παρατηρητήριο, TRA12: Κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς, Δελτίο αποτελεσμάτων Εθνική Τράπεζα της ΠΓΔΜ στο Εθνική Τράπεζα της Σερβίας στο Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Βουλγαρίας, Αποτελέσματα απογραφής 2011, τελικό 104. ΕΜΝ (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης), Νεοανάλυσις Σύμβουλοι ΕΠΕ (2010), Προσωρινή και κυκλική μετανάστευση: εμπειρίες, πρακτικές τρέχουσας πολιτικής και μελλοντικές επιλογές στην Ελλάδα, Αθήνα 105. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ». 2 η Αναθεώρηση. 09/2013, Αθήνα 106. ΕΣΥΕ (2009), Απογραφή πληθυσμού - κατοικιών 2001, τόμος Ι - μόνιμος πληθυσμός 107. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Κρητικίδης, Γ. (2004), Οι μετανάστες στις περιφέρειες της χώρας 108. Καμχής Μ. (2007), Η Ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου : Ένα σχεδιαστικό εγχείρημα μεγάλης κλίμακας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Π-4 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

6 109. Κεντρική Τράπεζα Κοσόβου στο Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας στο Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών στο Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού (2008). Στρατηγικοί οδικοί άξονες της χώρας. Κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα και τάσεις εξέλιξης στις ζώνες διέλευσης. Εγνατία Οδός Α.Ε Στατιστική υπηρεσία Αλβανίας στο Στατιστική υπηρεσία Βουλγαρίας στο Στατιστική υπηρεσία Ελλάδας στο Στατιστική υπηρεσία Ιταλίας στο Στατιστική υπηρεσία Κοσόβου στο https://ask.rsk-gov.net 118. Στατιστική υπηρεσία ΠΓΔΜ στο Στατιστική υπηρεσία Σερβίας στο Στατιστική υπηρεσία Τουρκίας στο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) στο Τράπεζα της Αλβανίας στο Τράπεζα της Ελλάδος στο Υπουργείο Εσωτερικών - ΓΓ Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, Βάση δεδομένων για τους μετανάστες στην Ελλάδα (πρόσβαση 05/2014) στο ΦΕΚ 698/Β/2014, Αποτελέσματα απογραφής μόνιμου πληθυσμού 2011 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Π-5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ. Παράρτημα Ι. Αναλυτικά στοιχεία, περιγραφές και εποπτικό υλικό για τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ. Παράρτημα Ι. Αναλυτικά στοιχεία, περιγραφές και εποπτικό υλικό για τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κωδικός αναφοράς 5265 ΠΕ1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΠEIPAIAΣ / PIRAEUS

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομολόγος- κοινωνιολόγος Διευθύντρια ερευνών, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΝΚΠΟ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Οικονομολόγος- κοινωνιολόγος Διευθύντρια ερευνών, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΝΚΠΟ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) Μαρία Κετσετζοπούλου Οικονομολόγος- κοινωνιολόγος Διευθύντρια ερευνών, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΝΚΠΟ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) Επικοινωνία Διεύθυνση εργασίας : Κρατίνου 9 και Αθηνάς,

Διαβάστε περισσότερα

Subject: EURO-BALKAN COOPERATION: REASONABLE DOUBTS REGARDING THE DEVELOPING CONTRIBUTION OF EUROPEAN INITIATIVES IN THE WEAKER BORDERLAND REGIONS.

Subject: EURO-BALKAN COOPERATION: REASONABLE DOUBTS REGARDING THE DEVELOPING CONTRIBUTION OF EUROPEAN INITIATIVES IN THE WEAKER BORDERLAND REGIONS. Subject: EURO-BALKAN COOPERATION: REASONABLE DOUBTS REGARDING THE DEVELOPING CONTRIBUTION OF EUROPEAN INITIATIVES IN THE WEAKER BORDERLAND REGIONS. Dr. Elektra Pitoska Financial Applications Department

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Μάρττιιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση μελετά την εδαφική συνοχή στους Νομούς των Περιφερειών διέλευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

: 2014-2015 526 ECTS: 7

: 2014-2015 526 ECTS: 7 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Μάθηµα: Ευρωπαϊκή Πολιτική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εαρινό εξάµηνο ακαδ. έτους 2014-2015 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (ΥΕΣ) Κωδικός: ΕΕΚΠ526 ιδάσκων: Νίκος Παπαδάκης ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012 ΠEIPAIAΣ /

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 JULY DECEMBER 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 JULY DECEMBER 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 JULY DECEMBER 2010 ΠEIPAIAΣ /

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΧ_1050) ΔΙΑΛΕΞΗ #5: Περιφερειακή πολιτική της ΕΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015 Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2214(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ: ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κωδικός αναφοράς 5265 ΠΕ1:

Διαβάστε περισσότερα

University of Thessaly

University of Thessaly University of Thessaly Department of Planning and Regional Development Lecture 19 November 2013 Review of EU Cohesion policy Marios Camhis PhD 1 2 The European Union A unique construction, under continuous

Διαβάστε περισσότερα

www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT 2014 www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιεχόµενα/Contents Mήνυµα Προέδρου / Message from the President /04 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη 2-4 114 71 Αθήνα τηλ. : 210/8238492, 6979154911 e-mail: christosbagavos@gmail.com Ημερ. γέν.: 24/03/1966 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, «Μελέτη Αποκατάστασης και Ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα των δασών και της προστασίας του περιβάλλοντος στις πυρόπληκτες περιοχές», Αθήνα 2007.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου. 15 Δεκεμβρίου 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου. 15 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ Ομότιμου Καθηγητού Ε.Μ.Πολυτεχνείου 15 Δεκεμβρίου 2012 Γενικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Τόπος γέννησης Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TOY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TOY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TOY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Β. Μακρόπουλος 1, Μ. Ορφανίδης 2 και Ι. Μπόρα 3 Περίληψη: Στα πλαίσια των αγωνιωδών

Διαβάστε περισσότερα

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities.

A Dynamic Model of Growth and Decline in Industrial Cities. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΑΘΗΝΑ,, 2009 1.. ΑΤΟΜΙΙΚΑ ΣΤΟΙΙΧΕΙΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΓΓΕΛΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΒΑΣΙΛΗΣ Ημερ. Γέννησης: 07.07.1948 Οικ.Κατάσταση : Έγγαμος, 2 παιδιά. Διεύθυνση: Δεξαμενής 10, Αφίδνες,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΛΟΪΖΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΛΟΪΖΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΛΟΪΖΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β.1 ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ... 2 Γ.1

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος Καθηγήτρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ GR 50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Χριστίνας Διακάκη

Βιογραφικό Σημείωμα Χριστίνας Διακάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΔΙΑΚΑΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία... 1 2. Εκπαίδευση... 1 2.1 Σπουδές... 1 2.2 Επιμόρφωση Σεμινάρια... 1 2.3 Ξένες γλώσσες... 2 3. Ακαδημαϊκή - Διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

2. Giaoutzi, M. and Stratigea, A. (1990). Spatial Barriers in Information and Communication Systems. NETCOM, Vol. 4, No 1, Avril, pp. 84-101.

2. Giaoutzi, M. and Stratigea, A. (1990). Spatial Barriers in Information and Communication Systems. NETCOM, Vol. 4, No 1, Avril, pp. 84-101. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Giaoutzi, M. and Stratigea, A. (1990). Greek Contribution Modelling Barriers to Communication Telephone Data and Postal Traffic (Results of the Paper Telephone Calls and Communication Barriers

Διαβάστε περισσότερα

: 2012-2013 2013-2014 526 ECTS: 7 (

: 2012-2013 2013-2014 526 ECTS: 7  ( ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Μάθηµα: Ευρωπαϊκή Πολιτική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εαρινό εξάµηνο ακαδ. έτους 2012-2013 και εαρινό εξάµηνο ακαδ. έτους 2013-2014 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (ΥΕΣ) Κωδικός:

Διαβάστε περισσότερα