Παραγωγή Βιο-καυσίµων. & Χρήσιµων Χηµικών Προϊόντων EΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραγωγή Βιο-καυσίµων. & Χρήσιµων Χηµικών Προϊόντων EΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘEΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧHΜΕΙΑΣ EΘΝΙΚΟ ΚEΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤEΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Παραγωγή Βιο-καυσίµων & Χρήσιµων Χηµικών Προϊόντων µέσω Καταλυτικής Πυρόλυσης Βιοµάζας µε Ζεολιθικά και Μεσοπορώδη Αργιλιοπυριτικά Υλικά Ε.Φ. Ηλιοπούλου 1,2, Κ.Σ. Τριανταφυλλίδης 1, Ε.Β. Αντωνάκου 2, I.A. Βασάλος 2, Α.Α. Λάππας 2 1 Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,, Θεσσαλονίκη 2 Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, ΕΚΕΤΑ, Θέρµη, Θεσσαλονίκη 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων & Βιοκαυσίµων, Απριλίου 2007, Λίµνη Πλαστήρα

2 Τεχνολογικές προκλήσεις στους τοµείς της ενέργειας, των καυσίµων και της χηµικής βιοµηχανίας: Χρήση βιοµάζας για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίµων και χρήσιµων χηµικών προϊόντων Η ΕE προωθεί την έρευνα/χρήση των βιοκαυσίµων: FP7 5 Θεµατική ενότητα Ενέργεια : προκηρύξεις υποβολής προτάσεων σχετικών µε την έρευνα στην παραγωγή βιο-καυσίµων 1 ης και 2 ης γενιάς Κατευθυντήρια οδηγία χρήσης 5.75 % βιο-καυσίµων στη συνολική αγορά ντίζελ & βενζίνης έως το 2010 Κοινωνικο-οικονοµικά οφέλη: Περιορισµός Ευρωπαϊκής ενεργειακής εξάρτησης από το εισαγόµενο αργό πετρέλαιο Βελτίωση αγροτικής οικονοµίας και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µέσω προώθησης ενεργειακών καλλιεργειών Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Μείωση εκποµπών CO 2 (στόχος Kyoto πρωτοκόλλου για µείωση των εκποµπών Αερίων Θερµοκηπίου κατά 8% από το 1990 έως το 2010) Χρήση βιοµάζας και κύκλος διοξειδίου του άνθρακα

3 Η Βιοµάζα ως ανανεώσιµη πηγή υνατότητα χρήσης διαφόρων τύπων βιοµάζας: παράγωγα ξύλου, ενεργειακές καλλιέργειες, ανακυκλωµένα φυτικά έλαια, αγροτικά και βιολογικά αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα, κτλ. Η χηµική δοµή και σύσταση της βιοµάζας ύψιστης σηµασίας για την παραγωγή καυσίµων (βιο-ελαίου) και χηµικών προϊόντων Κύρια οργανικά συστατικά βιοµάζας: Μόριο λιγνίνης Κυτταρίνη: γενικός τύπος (C 6 H 10 O 5 ) n, ΜΒ: Ηµικυτταρίνη: γενικός τύπος (C 5 H 8 O 4 ) n Λιγνίνη Τµήµα µορίου κυτταρίνης

4 Ενεργειακές χρήσεις βιοµάζας Η βιοµάζα αποτελεί τη µοναδική ανανεώσιµη πηγή που οδηγεί στην παραγωγή υγρών, αερίων και στερεών καυσίµων µέσω βιολογικών διεργασιών (αναερόβια χώνευση και ζύµωση) θερµοχηµικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση και πυρόλυση) Τεχνολογίες (Θερµο)χηµικής αξιοποίησης βιοµάζας Πυρόλυση Υγροποίηση Τεχνολογία Ταχεία πυρόλυση Καταλυτική ταχεία πυρόλυση Αργή πυρόλυση Κύριο προϊόν Αέρια Υγρά Στερεό υπόλειµµα (charcoal) Υγρά Εφαρµογή (παράδειγµα) Αέριο καύσιµο Βιο-έλαιο: Υποκατάστατο συµβατικών καυσίµων Εξαγωγή χηµικών προϊόντων Στερεό καύσιµο Υγρό καύσιµο Αεριοποίηση Καύση Αέρια (CO, CO 2, H 2 ) Θερµότητα Αέριο καύσιµο: Αέριο σύνθεσης, H 2 Παραγωγή ατµού/ ηλεκτρικής ενέργειας

5 Ταχεία πυρόλυση βιοµάζας Κύρια χαρακτηριστικά διεργασίας: υψηλοί ρυθµοί θέρµανσης και µεταφοράς θερµότητας απαιτούν λεπτόκοκκη τροφοδοσία βιοµάζας χρήση αδρανών στερεών φορέων θερµότητας στη συµβατική πυρόλυση βιοµάζας προσεκτικός έλεγχος θερµοκρασίας (~500 o C) άµεση ψύξη ατµών πυρόλυσης ενισχύει την παραγωγή βιο-ελαίου Προϊόντα: βιο-έλαιο (-80% κ.β. επί ξηρής τροφοδοσίας) charcoal και αέριο, ως παραπροϊόντα Σχεδιαστικός τύπος αντιδραστήρα: Ρευστοστερεά κλίνη (συνηθέστερα) Παραγωγή βιο-ελαίου µέσω καταλυτικής πυρόλυσης βιοµάζας Εφαρµογές βιο-ελαίου: σε πολλές στατικές εφαρµογές (π.χ. καυστήρες, φούρνοι, µηχανές και στροβιλοκινητήρες) στην παραγωγή/εξαγωγή χηµικών προϊόντων (π.χ. αρωµατικές ουσίες τροφίµων, εξειδικευµένες ουσίες, ρητίνες, αγρο-χηµικά, λιπάσµατα, κτλ.) Εξετάζεται η δυνατότητα αναβάθµισης βιο-ελαίου προς καύσιµα µεταφορών

6 Καταλυτική Πυρόλυση Βιοµάζας Χρήση στερεού καταλύτη ως ενεργού φορέα θερµότητας στην πυρόλυση βιοµάζας στοχεύει στην παραγωγή βιο-ελαίου µε βελτιωµένες ιδιότητες: αυξηµένη σταθερότητα και χαµηλή διαβρωσιµότητα, αυξηµένη συγκέντρωση χηµικών ενώσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας εµπλουτισµός οργανικής φάσης µε υδρογονάνθρακες και PAHs και ελαχιστοποίηση οξυγονούχων ενώσεων (τροφοδοσία σε διεργασίες συµβατικών διυλιστηρίων) Σκοπός Μελέτης Αξιολόγηση: - µικροπορωδών ζεολίθων (USY και ZSM-5) - υψηλής τάξης µεσοπορωδών αργιλιοπυριτικών ενώσεων (Al-MCM-41) ως καταλύτες για την πυρόλυση λιγνοκυτταρινούχας βιοµάζας από παράγωγα ξύλου ιερεύνηση της επίδρασης χαρακτηριστικών οξύτητας και πορώδους των καταλυτών στην απόδοση και την εκλεκτικότητα της διεργασίας

7 Εργαστηριακή Μονάδα και Πειραµατικές Συνθήκες Τύπος πειράµατος: Air In-situ αναβάθµιση προϊόντων/ατµών από την πυρόλυση βιοµάζας N 2 FIC 102 PI Air Πειραµατικές Συνθήκες: Αντιδραστήρας:Σταθερής κλίνης Καταλύτης:0.7 g TIC 101 TIC GC-MS Βιοµάζα: 1.5 g TIC 103 Θερµοκρασία: 500 o C Run time: 15 min Χρόνος Επαφής: 4.5 sec Φέρον αέριο: N 2 (100cc/min) Mode: Ex-bed 1.Embol 1.Έµβολο 2.Φούρνος Reactor Furnace αντιδραστήρα 3.Biomass 3.Κλίνη βιοµάζας Bed 4.Καταλυτική Catalyst Bedκλίνη 5.Cold 5.Λουτρό Liquid ψύξης Bath 6.Liquid 6.Υποδοχέας Product συλλογής Receiver 7.Gas υγρών Collection προϊόντων System 7.Σύστηµα συλλογής αερίων προϊόντων TIC TI 101 Gases 7 Vent G.C. Analysis Volumetric cylinder Liquids G.C. P.C. BIOMASS UNIT 100

8 Ανάλυση Προϊόντων Ανάλυση Αερίων - HP 6890 GC, εφοδιασµένος µε τέσσερις στήλες για την ανάλυση των αερίων πυρόλυσης (Προ-στήλη:OV-101; Στήλες: Porapak N, Molecular Sieve 5A και Rt-Qplot(30m x 0.53mm ID) Ανάλυση Ολικών Υγρών Προϊόντων (Total Liquid Product: TLP) - ιαχωρισµός οργανικής από υδατική φάση µε χρήση διχλωροµεθανίου - ASTM τεχνικές χαρακτηρισµού (ASTM 4052 (πυκνότητα), ASTM D1744 (H 2 O), ASTM D445 (ιξώδες στους 50 o C), ASTM D4530 (MCRT), ASTM D97 (σηµείο ροής), ASTM D93 (σηµείο ανάφλεξης), ASTM D4809 (θερµογόνος δύναµη)) Ανάλυση Οργανικής Φάσης - HP 5989 GC/MS για λεπτοµερή ποιοτική ανάλυση (εφοδιασµένος µε στήλη HP-5MS(30m x 0.25mmID x 0.25 µm) - HP 5890 GC για ποσοτική ανάλυση φαινολών (εφοδιασµένος µε στήλη HP-5(10m x 0.53mmID x 2.65m) και FID ανιχνευτή) Ανάλυση υδατικής φάσης - HP 5890 GC για ποσοτική ανάλυση υδατοδιαλυτών ενώσεων (οξικό οξύ, µεθανόλη κτλ)

9 Καταλύτες: Νανοδοµηµένα µικρο- ή µεσοπορώδη υλικά: - κρυσταλλικοί ζεόλιθοι, - µερικώς κρυσταλλικά ζεολιθικά υλικά, - τύπου MCM-41 µεσοπορώδη υλικά, SBA-15, MSU, HMS, κτλ. Μέθοδοι σύνθεσης/παρασκευής: αυτο-οργάνωση µε χρήση επιφανειοδραστικών µορίων, υδροθερµική σύνθεση Εικόνες µικρο-µεσοπορωδών υλικών σε: Μάκρο- (mm) κλίµακα Μίκρο- (µm) κλίµακα Νάνο- (nm) κλίµακα 5 µm Φωτογραφία Εικόνα SEM Εικόνες ΤEM

10 Αντιπροσωπευτικά Μικροπορώδη (ζεολιθικά) και Μεσοπορώδη Καταλυτικά Υλικά 7-8 Å 5.5 Å Κλασσικοί Μικροπορώδεις Ζεόλιθοι (α) Ζεόλιθος Y, (β) Ζεόλιθος ZSM-5 MCM-41 Μεσοπορώδη (Αργιλιο)Πυριτικά Υλικά µε εξαγωνική δοµή πόρων Å ΤΕΜ εικόνες MCM-41 υλικού (Mobil Corp.: Kresge C.T., et al. Nature 359, (1992)

11 Τύποι όξινων θέσεων στα ζεολιθικά και τα µεσοπορώδη αργιλιοπυριτικά υλικά FRAMEWORK ΟΞΥΤΗΤΑ ΙΚΤΥΟΥ BRONSTED ΚΑΤΑACIDITY BRÖNSTED ΟΞΥΤΗΤΑ LEWIS ΚΑΤΑ ACIDITY LEWIS Όξινες Brönsted θέσεις κατά acid Brönsted sites Όξινες Lewis θέσεις κατά acid Lewis sites - NH 3 Αληθινές True Lewis Όξινες acid θέσεις sites κατά Lewis True Lewis Οι όξινες θέσεις καταλύουν acid sites αντιδράσεις πυρόλυσης, αφυδάτωσης, ισοµερείωσης, κυκλοποίησηςαρωµατοποίησης, κτλ

12 Εκλεκτικότητα Σχήµατος στα µικρο-/ µεσοπορώδη καταλυτικά υλικά (α) (a) Reactant selectivity Εκλεκτικότητα αντιδρώντος (β) (b) Product selectivity Εκλεκτικότητα προϊόντος (γ) (c) Transition-state selectivity Εκλεκτικότητα ενδιάµεσου προϊόντος

13 AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘEΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧHΜΕΙΑΣ EΘΝΙΚΟ ΚEΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤEΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ είγµα ASA (εµπορική πυριτία-αλουµίνα) Al-MCM-41(50) Al-MCM-41(30) USY ζεόλιθος H-ZSM-5 ζεόλιθος Φυσικοχηµικές ιδιότητες ζεολιθικών και µεσοπορωδών καταλυτικών υλικών Χηµική σύσταση Al (% κ.β.) Na Χαρακτηριστικά πορώδους Ειδική επιφάνεια 1 (m 2 /g) Μέγεθος πόρων 2 Χαρακτηριστικά οξύτητας Ολικές όξινες θέσεις 5 (mmoles NH 3 /g) 1 Πολυ-σηµειακή (multi-point) BET ειδική επιφάνεια. 2 Προσδιοριζόµενο µε τη µέθοδο BJH από δεδοµένα ρόφησης αζώτου, εκτός των µικροπόρων στους ζεόλιθους. 3 Σχηµατισµός δευτερευόντων µεσοπόρων λόγω απαργιλίωσης κατά την ατµοαπενεργοποίηση. 4 Σε P/Po = Προσδιοριζόµενες µε TPD-NH 3 (nm) , 15nm Όγκος πόρων 4 (cm 3 /g) Ισχύς όξινων θέσεων Ασθενής Ασθενής/ µέτρια Ασθενής/ µέτρια Ισχυρή Ισχυρή

14 Καταλυτική Πυρόλυση Βιοµάζας: Απλοποιηµένος Μηχανισµός Μακροµόρια λιγνοκυτταρινούχας τροφοδοσίας Αντιδράσεις αρχικής αποσύνθεσης θερµικές µη καταλυτικές Αποπολυµερισµός Υδρόλυση Οξείδωση Αφυδάτωση Αποκαρβοξυλίωση ιασπώµενα κοµµάτια (fragments) (ατµοί µη-καταλυτικής πυρόλυσης βιοµάζας) Καταλυτική επίδραση όξινες θέσεις Αντιδράσεις πυρόλυσης, θερµικής διάσπασης, αφυδάτωσης, πολυµερισµού, συµπύκνωσης, αφυδρογονοκυκλοποίησης & αρωµατοποίησης Υγρά, Αέρια και Στερεά προϊόντα

15 Καταλυτική Πυρόλυση Βιοµάζας: Προϊόντα Υγρά, Αέρια και Στερεά προϊόντα Τα υγρά προϊόντα αποτελούνται από δύο φάσεις: Υδατική φάση: περιέχει κυρίως οργανικά οξέα και πολικές ενώσεις χαµηλού ΜΒ Μη-υδατική φάση: περιέχει κυρίως οργανικά µόρια µεγαλύτερου ΜΒ: Υδρογονάνθρακες κυρίως αρωµατικές ενώσεις µονού δακτυλίου: βενζόλιο & αλκυλιωµένα παράγωγα Φαινόλες Συνήθως µονού αρωµατικού δακτυλίου, σπάνια 2 ή περισσότερων δακτυλίων Φουράνια, Καρβονυλικές Ενώσεις, Οξέα, Αλκοόλες, ανεπιθύµητες ενώσεις Βαριά κλάσµατα ΜΒ βανιλίνης PAHs µε 2 αρωµατικούς δακτυλίους και τα αλκυλιωµένα τους παράγωγα Αέρια: CO, CO 2, H 2, ελαφροί υδρογονάνθρακες Char: περιλαµβάνει reaction-coke εναποτιθέµενο στον καταλύτη και µη αντιδρούσα βιοµάζα

16 Απόδοση Προϊόντων (υγρά & αέρια) TLP (% κ.β.βιοµάζας) Μη-καταλυτικά ASA Al-MCM-41(50) Al-MCM-41(30) USY υδατική φάση οργανική φάση H-ZSM-5 Ζεολιθικά και µεσοπορώδη αργιλιοπυριτικά υλικά µειώνουν ελαφρά τα ολικά υγρά προϊόντα (total liquid products:tlp), συγκριτικά µε τα µη-καταλυτικά πειράµατα Απόδοση (%κ.β. βιοµάζας) Μη-καταλυτικά ASA Al-MCM-41(50) Al-MCM-41(30) USY Αέρια H-ZSM-5 Η οργανική φάση µειώνεται, και συνεπώς αυξάνεται η απόδοση σε αέρια

17 Σύσταση οργανικής φάσης βιο-ελαίου Αλκοόλες Φαινόλες Οξέα Al-MCM-41(50) Al-MCM-41(30) USY H-ZSM-5 Μη-καταλυτικά ASA Al-MCM-41(50) Al-MCM-41(30) USY H-ZSM-5 Αύξηση φαινολών και µείωση µη αρωµατικών αλκοολών και οξέων Η απόδοση σε καρβονυλικές ενώσεις εξαρτάται από τον τύπο του χρησιµοποιούµενου καταλύτη ASA Μη-καταλυτικά Απόδοση (%κ.β. οργανικής φάσης) Απόδοση (%κ.β. οργανικής φάσης) ASA Al-MCM-41(50) Al-MCM-41(30) USY H-ZSM-5 Μη-καταλυτικά Καρβονυλικές ενώσεις Απόδοση (%κ.β. οργανικής φάσης)

18 Σύσταση οργανικής φάσης βιο-ελαίου Η παραγωγή υδρογονανθράκων επηρεάζεται οριακά ASA Al-MCM-41(50) Al-MCM-41(30) USY H-ZSM Παρατηρείται αύξηση των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων (PAHs) και των βαρύτερων προϊόντων, µε κάποιους καταλύτες να παρουσιάζουν εξαιρετική εκλεκτικότητα Μη-καταλυτικά Υδρογονάνθρακες PAHs Βαριά κλάσµατα ASA Al-MCM-41(50) Al-MCM-41(30) USY H-ZSM-5 Μη-καταλυτικά Απόδοση (%κ.β. οργανική φάση) Απόδοση (%κ.β. οργανικής φάσης)

19 AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘEΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧHΜΕΙΑΣ EΘΝΙΚΟ ΚEΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤEΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Συµπεράσµατα Η χρήση µικροπορωδών (ζεολιθικών) και µεσοπορωδών όξινων αργιλιοπυριτικών υλικών ως καταλύτες για την in situ αναβάθµιση των ατµών πυρόλυσης βιοµάζας έχει σηµαντική επίδραση κυρίως στη σύσταση του παραγόµενου βιο-ελαίου - Τα ολικά υγρά προϊόντα (TLPs) και η οργανική φάση του βιο-ελαίου µειώνονται µε συνακόλουθη αύξηση των αερίων προϊόντων και της υδατικής φάσης του βιο-ελαίου λόγω της οξύτητας των χρησιµοποιούµενων καταλυτών - Οι αποδόσεις των ανεπιθύµητων οξυγονούχων ενώσεων (οξέα, αλκοόλες, καρβονυλικές ενώσεις) µειώνονται παρουσία των περισσότερων καταλυτών, ενώ σηµειώνεται αύξηση των υψηλής αξίας φαινολών - Τα PAHs και τα βαρύτερα προϊόντα αυξάνονται σηµαντικά (δυνατότητα χρήσης ως τροφοδοσία σε συµβατικά διυλιστήρια για την παραγωγή «πράσινης» βενζίνης και ντίζελ) Τα χαρακτηριστικά δοµή/µέγεθος πόρων και ισχύς/πλήθος όξινων θέσεων είναι κρίσιµα: Βασικές καταλυτικές µελέτες µε πρότυπα αντιδρώντα µόρια απαιτούνται για την κατανόηση του πολύπλοκου δικτύου αντιδράσεων κατά την καταλυτική πυρόλυση βιοµάζας 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων & Βιοκαυσίµων, Απριλίου 2007, Λίµνη Πλαστήρα

20 AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘEΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧHΜΕΙΑΣ EΘΝΙΚΟ ΚEΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤEΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ευχαριστίες Χρηµατοδότηση από το ΥΠΕΠΘ µέσω των προγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ ( ράση ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΙΙ, Έργο No.: 76) & ΕΠΑΝ (Μέτρο 4.2, ράση 4.2.2, Ανάπτυξη ηµόσιων Ερευνητικών Φορέων, 05 ΑΚΜΩΝ 110). Ινστιτούτο Τεχνικής ΧΗµικών ιεργασιών, ΕΚΕΤΑ Εργαστήριο Ανάλυσης & Χαρακτηρισµού Στερεών Αναλυτικό Εργαστήριο/Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Καυσίµων & Υδρογονανθράκων 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοκαυσίµων, Απριλίου 2007, Λίµνη Πλαστήρα

21 Υγρό προϊόν Μηχανισµοί Πυρόλυσης Βιοµάζας Τα µακροµόρια της τροφοδοσίας διασπώνται σε ελαφρύτερα κοµµάτια : Αλυσίδες γλυκόζης στην cellulose διαχωρίζονται Σχηµατισµός glucosan µε απόσπαση ενός µορίου νερού Αντιδράσεις αρχικής αποσύνθεσης: αποπολυµερισµός, υδρόλυση, οξείδωση, αφυδάτωση & αποκαρβοξυλίωση Μετατροπή τµηµάτων διάσπασης σε λιπαρές ενώσεις µέσω οµογενών αντιδράσεων στην αέρια φάση: Αρωµατικά & Φαινόλες σχηµατίζονται από αντιδράσεις επανασυνδυασµού και κυκλοποίησης, µέσω Aldol συµπύκνωσης των προϊόντων αρχικής αποσύνθεσης (C 2 -C 4 τµήµατα) Περαιτέρω αντιδράσεις οδηγούν σε σχηµατισµό φουρανίων, αλδεϋδών & κετονών Το υγρό κλάσµα από την πυρόλυση βιοµάζας αποτελείται από δύο φάσεις: Υδατική φάση περιέχουσα ποικιλία οξυγονούχων οργανικών ενώσεων χαµηλού ΜΒ Μη-υδατική φάση περιέχουσα αδιάλυτες οργανικές ενώσεις (κυρίως αρωµατικά) υψηλότερου ΜΒ

22 Υγρό προϊόν (µη Σύσταση οργανικής φάσης µη-υδατική φάση) Προσεγγίζει τη βιοµάζα σε στοιχειακή σύσταση Εξαιρετικά πολύπλοκο µίγµα οξυγονούχων οργανικών ενώσεων 100άδες οργανικών ενώσεων που ταξινοµούνται σε κύριες λειτουργικές οµάδες: -Υδρογονάνθρακες(κυρίως αρωµατικά µε έναν δακτύλιο και τα αλκυλιωµένα τους παράγωγα) -Φαινόλες (συνήθως ενός αρωµατικού δακτυλίου, πολύ σπάνια δύο ή περισσότερων δακτυλίων που σχηµατίζονται από τη λιγνίνη µέσω πυρόλυσης των µονάδων phenyl-propane του µακροµοριακού πλέγµατος) - Φουράνια (σχηµατίζονται µέσω θερµικής διάσπασης της hemicellulose) - Οξέα (διαβρωτικά για τις µηχανές καύσης ανεπιθύµητες ενώσεις) - Αλκοόλες (µειώνουν θερµογόνο δύναµη του βιο-ελαίου, σχηµατίζονται µέσω αφυδάτωσης) -Καρβονυλικές ενώσεις (υπεύθυνες για αντιδράσεις κατά τη γήρανση Επιθυµητές ενώσεις υψηλής εµπορικής αξίας µειώνουν σταθερότητα βιο-ελαίου) - PAHs (περιβαλλοντικά βλαβερά, µεταλλακτικής ικανότητας, καρκινογενή, µε έως 5 αρωµατικούς δακτυλίους και τα αλκυλιωµένα τους παράγωγα, σχηµατίζονται από υδρογονάνθρακες µέσω αντιδράσεων συµπύκνωσης, αφυδρογονοκυκλοποίησης και αρωµατοποίησης πάνω σε σχετικά ισχυρά όξινα κέντρα) -Βαριά κλάσµατα (οργανικές ενώσεις µε ΜΒ από αυτό της βανιλίνης και µεγαλύτερο εκτός των PAHs υπολλειµατικό προιόν πυρόλυσης βιοµάζας ή αποτέλεσµα αντιδράσεων πολυµερισµού & συµπύκνωσης)

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MgO) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Σ. Στεφανίδης 1,2, Κ. Καλογιάννης 1, Ε. Ηλιοπούλου 1, Χ. Γιαννουλάκης 3, Θ. Ζαµπετάκης 3, Κ. Τριανταφυλλίδης 1,4, Α.Λάππας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων 12.1 Γενικά για τα καύσιμα Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 τα καύσιμα και γενικότερα τα ενεργειακά θέματα βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Κεφάλαιο 04-00 σελ. 1 04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 01-00-02α, η ενέργεια που περιέχεται στα βιοκαύσιμα αποθηκεύτηκε αρχικά από τη φωτοσύνθεση και βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη και επαλήθευση μοντέλου χημικής κινητικής για την προσομοίωση αεριοποίησης βιομάζας. ΑΕΜ.: 4961

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη και επαλήθευση μοντέλου χημικής κινητικής για την προσομοίωση αεριοποίησης βιομάζας. ΑΕΜ.: 4961 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Διευθυντής: Καθ. Ζήσης Σαμαράς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη και επαλήθευση μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Παναγιάρης Ν.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Παναγιάρης Ν. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παναγιάρης Ν. Βασίλειος Επιβλέπων καθηγητής : Οσσανλής Ιωάννης ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. διαθεσιµότητα πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή ενέργειας που αντλείται κατευθείαν από τη φύση (γαιάνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδατοπτώ-

Πρόλογος. διαθεσιµότητα πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή ενέργειας που αντλείται κατευθείαν από τη φύση (γαιάνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδατοπτώ- Πρόλογος διαθεσιµότητα πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή ενέργειας που αντλείται κατευθείαν από τη φύση (γαιάνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδατοπτώ- Η σεις, κ.ά.) αποτελεί σήµερα ίσως το σηµαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΕΥ ΟΚΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗ ΒΙΟΜΑΖΑ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ) Χηµεία και Καθηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες Κεφάλαιο 8 Θερµικές ιεργασίες 8.1 Εισαγωγή Τα βαριά συστατικά του αργού πετρελαίου (bottom of the barrel) αποτελούν ένα σηµαντικό πρόβληµα για τα περισσότερα διυλιστήρια επειδή είναι διαθέσιµα προς επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (CONTINUOUS CATALYST REFORMATION UNIT)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (CONTINUOUS CATALYST REFORMATION UNIT) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«PRORAES : Προώθηση των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων γεωργικών ενεργειακών πηγών»

«PRORAES : Προώθηση των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων γεωργικών ενεργειακών πηγών» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ομάδα Βιομάζας & Aπορριμμάτων Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναστασία Ζαμπανιώτου, Επικ. Καθ. Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Παραγωγή βιοαερίου από εκχύλισμα ενσιρώματος αραβοσίτου με υγρά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Κατασκευή Μονάδας Συµπαραγωγής και Θερµότητας από Αστικά Απορρίµµατα µέσω Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινη Χημεία ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Α. Ι. Ζουµπούλης * και Γ. Τράσκας Τοµέας Χηµικής Τεχνολογίας & Βιοµηχανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας (Box 116) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μ.Π.Σ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL GAS

PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL GAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ A.M.:4746 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 Πρόλογος Αυτή η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η βιομάζα? Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία. Ενέργεια από βιομάζα 10/1/2011

Τι είναι η βιομάζα? Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία. Ενέργεια από βιομάζα 10/1/2011 Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ενέργεια από βιομάζα Αλεξάνδρα Κατσίρη Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 2010-2011 Τι είναι η βιομάζα? Βιομάζα είναι η ύλη

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

αφιερώνεται στον Φρίξο

αφιερώνεται στον Φρίξο αφιερώνεται στον Φρίξο Περίληψη Ο αριθμός οκτανίων (Α.Ο.) αποτελεί χαρακτηριστική ιδιότητα των βενζινών και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εμπορική τους αξία ως καυσίμων σε μηχανές εσωτερικής καύσης. Η

Διαβάστε περισσότερα