Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών."

Transcript

1 Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων

2 Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους της μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα δημοσίευση ή για τυχόν λάθη που μπορεί να παρουσιαστούν παρά την προσεκτική προετοιμασία και τον έλεγχο. Το παρόν δεν εκφράζει απαραιτήτως τη γνώμη ή τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο (http://europa.eu). Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2013 ISBN doi: /82763 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2013 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Φωτογραφία στο εξώφυλλο: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Printed in Belgium

3 ΟΔΗΓΌΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ 1 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ...3 Α. Διαχείριση διασυνοριακών απαιτήσεων στην ΕΕ...3 Β. Μία τυπική μικρή επιχείρηση...4 ΥΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ...7 Α. Προσυμβατικά θέματα...8 Β. Προετοιμασία της προσφοράς...10 ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ...30 Α. Ένα τυπικό τιμολόγιο...30 Β. Στοιχεία τιμολογίου...32 ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΏΝ...36 Α. Τεχνικές ικανότητες της Ελένης και του Δημήτρη...36 Β. Διαχείριση ροής εργασιών...37 Γ. Απαιτήσεις λογισμικού...41 Δ. Ημερήσια λογιστική...41 Ε. Δομή νέου κόστους...42 ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΕΊΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ...43 Α. Με προσωπική ανάμειξη...43 Β. Πρόσληψη τρίτων μερών εξωδικαστική είσπραξη οφειλής...49 Γ. Δικαστική αναγκαστική εκτέλεση της απαίτησης...52 ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ...59

4

5 ΟΔΗΓΌΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Α. ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Με πληθυσμό πάνω από 500 εκατομμύρια (1) η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως. Ειδικά για τις μικρές και τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ), υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να προσφέρουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους όχι μόνο στις δικές τους χώρες, αλλά και στα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις, κυρίως μικρές, απορρίπτουν τις διασυνοριακές συναλλαγές. Οι λόγοι για αυτό ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για πολλούς επιχειρηματίες είναι ότι δεν γνωρίζουν εάν ένας πελάτης σε μία άλλη χώρα της ΕΕ θα πληρώσει εγκαίρως τους λογαριασμούς του ή ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσει περαιτέρω σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο και οδηγηθεί σε αθέτηση της πληρωμής. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν σκοπό την υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων με δύο διαφορετικούς τρόπους: περιγράφοντας τα μέτρα που μπορεί να πάρει ένας επιχειρηματίας από τη χρονική στιγμή υποβολής προσφοράς μέχρι και το σημείο έναρξης της ευρωπαϊκής διαδικασίας με σκοπό την πρόληψη και την αποφυγή επισφαλών απαιτήσεων, περιγράφοντας τα μέτρα που είναι διαθέσιμα σε έναν επιχειρηματία σε περίπτωση που προκύψει μία πραγματική υπόθεση επισφαλούς απαίτησης. 1 Πηγή Eurostat:

6 4 Πρακτικά όλες οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι ΜΜΕ (2), το 90 % των οποίων είναι μικρές επιχειρήσεις. Ως μικρές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται αυτές που έχουν λιγότερο από 10 εργαζόμενους και όπου οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές της επιχείρησης οι οποίοι συχνά περιλαμβάνουν τα μέλη της οικογένειάς τους συμμετέχουν εντατικά σε κάθε τομέα των επιχειρήσεων. Ωστόσο αυτές οι μικρές επιχειρήσεις παρέχουν το 53 % όλων των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό και για λόγους σαφήνειας όλες οι διαστάσεις της επιτυχημένης διαχείρισης διασυνοριακών απαιτήσεων επεξηγούνται με βάση το παράδειγμα μιας μη πραγματικής αλλά τυπικής μικρής επιχείρησης. Β. ΜΊΑ ΤΥΠΙΚΉ ΜΙΚΡΉ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ Η εταιρεία είναι μία μικρή επιχείρηση που εδρεύει στο κράτος-μέλος Α της ΕΕ. Την εταιρεία διαχειρίζονται δύο νέοι επιχειρηματίες η Ελένη και ο Δημήτρης, οι οποίοι έχουν μόλις πρόσφατα συστήσει την εταιρεία και προσέλαβαν ακόμη πέντε υπαλλήλους. Η δραστηριότητά τους αφορά μία εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών και μία διαδικτυακή εταιρεία με ειδικότητα στα ενδύματα αγοριών και κοριτσιών, καθώς και στα παιδικά έπιπλα από ξύλο πεύκου. Η έδρα της εταιρείας, δίπλα στην οποία υπάρχει ένα μικρό σταθερό σημείο πώλησης, βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το κράτος-μέλος Β της ΕΕ. Οι περισσότεροι πελάτες της Ελένης και του Δημήτρη είναι ιδιώτες από τη χώρα A, παρόλο που ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό προέρχεται από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, και οι δύο λαμβάνουν μεγάλες παραγγελίες από εμπόρους λιανικής πώλησης και ιδιωτικούς οργανισμούς και τελευταία όλο και περισσότερο, από τα κράτη-μέλη B, Γ και Δ της ΕΕ. Στο μέλλον η Ελένη και ο Δημήτρης θέλουν επίσης να υποβάλλουν προσφορές συμμετέχοντας σε προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών τόσο στη χώρα τους όσο και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Οι νέοι επιχειρηματίες συνεχώς αυξάνουν τις διασυνοριακές επιχειρηματικές τους σχέσεις και για το λόγο αυτό, επιθυμούν να δημιουργήσουν συστηματικά τους δικούς τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών, τους όρους πληρωμής, την παρακολούθηση τιμολόγησης και πληρωμών ώστε να προλαμβάνουν και να αποφεύγουν τις επισφαλείς απαιτήσεις. 2 Πηγή SME Performance Review:

7 ΟΔΗΓΌΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ 5 ΣΗΜΕΊΩΣΗ > Η ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΣΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΕΕ ΚΎΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ Οι εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε μία χώρα της ΕΕ μπορούν να ανταποκρίνονται χωρίς περιορισμό σε προσκλήσεις του δημοσίου τομέα για την υποβολή προσφοράς σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ. Οι επίσημοι φορείς σε ολόκληρη την ΕΕ εφαρμόζουν εναρμονισμένες, διαφανείς διαδικασίες κατά την επιλογή των αναδόχων τους. Επιπλέον ο «Νόμος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» προωθεί μέτρα για την Ευρώπη που θα διευκολύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διαγωνίζονται σε συμβάσεις του δημοσίου τομέα υπό τις ίδιες συνθήκες με τους μεγάλους ανταγωνιστές. (δείτε εδώ πιο συγκεκριμένα τον ευρωπαϊκό κώδικα βέλτιστων πρακτικών που διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις: index_en.htm#smes) Για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών πάνω από μία συγκεκριμένη αξία εφαρμόζονται οι οδηγίες της ΕΕ. Οι οδηγίες εφαρμόζονται στην περίπτωση των συμβάσεων που η συνολική συμβατική αξία υπερβαίνει τα ακόλουθα κατώτατα όρια: δημόσιες συμβάσεις έργων αξίας άνω των ευρώ δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών αξίας άνω των ευρώ ή άνω των ευρώ για συμβάσεις από περιφερειακές αρχές ή άνω των ευρώ στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Όλες οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών που υπερβαίνουν συγκεκριμένα κατώτατα όρια πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων του TED (καθημερινό ηλεκτρονικό δελτίο υποβολής προσφορών). Το TED ενημερώνεται πέντε φορές την εβδομάδα, με περίπου ανακοινώσεις δημοσίων συμβάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και άλλες χώρες. Σύνδεση Web: Το e-certis είναι ένα δωρεάν ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για τους επιχειρηματικούς και δημόσιους φορείς που βοηθάει στον εντοπισμό των διαφόρων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συχνά απαιτούνται στις διαδικασίες ανάθεσης. Σύνδεση Web:

8 6 Η τρέχουσα ευκαιρία για την Ελένη και το Δημήτρη είναι ένα αίτημα από ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο στο κράτος-μέλος Β της ΕΕ κοντά στα σύνορα με το Α. Το σχολείο θέλει να ανακαινίσει την καντίνα του και ζητάει από την Ελένη και το Δημήτρη μία προσφορά για την προμήθεια: 50 τραπεζιών για παιδιά (από ξύλο πεύκου) στην καθαρή τιμή των 100 ευρώ 200 καρεκλών για παιδιά (από ξύλο πεύκου) στην καθαρή τιμή των 40 ευρώ 50 τραπεζομάντιλων με σχέδιο Χάρι Πότερ (κερωμένα) στην καθαρή τιμή των 35 ευρώ Για την Ελένη και το Δημήτρη αυτή αποτελεί μία σχετικά μεγάλη παραγγελία που πιθανώς να φέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην εταιρεία τους σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής: δεν θα απειλήσει απαραίτητα την επιβίωσή τους, αλλά είναι δυνατό να επιφέρει ζημία στα πλαίσια της σχέσης τους με τους προμηθευτές τους και άλλες δεσμεύσεις που θα αναλάβει αυτή η μικρή επιχείρηση σε περίπτωση που αποδεχθεί την παραγγελία. Ως εκ τούτου συντάσσουν μία πρόταση με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ειδικά όσον αφορά την αποφυγή αθέτησης υποχρέωσης και την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας απέναντι σε αυτήν. Επίσης αυτή πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει, εκτός από το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών, την τιμή, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και την προθεσμία πληρωμής, τους κατάλληλα διατυπωμένους Γενικούς Όρους Συναλλαγών καθώς και τους όρους πληρωμής. Επιπλέον, η Ελένη και ο Δημήτρης θα ήθελαν να ερευνήσουν οτιδήποτε σχετικό με την ικανότητα πληρωμής του ιδιωτικού δημοτικού σχολείου.

9 ΟΔΗΓΌΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ 7 ΥΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ H Ελένη και ο Δημήτρης σκοπεύουν να υποβάλουν προσφορά σε έναν πιθανό πελάτη σε ένα άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. Καθώς η κλίμακα της συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι συγκριτικά μεγάλη για μία μικρή επιχείρηση, υπάρχει μία σειρά θεμάτων που η Ελένη και ο Δημήτρης πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά την προετοιμασία της προσφοράς για αυτόν τον πελάτη. Αυτό πρωτίστως περιλαμβάνει εκείνα τα προστατευτικά μέτρα που πιθανώς να βοηθήσουν ακόμα και σε αυτό το αρχικό στάδιο ώστε να μειωθεί η πιθανότητα ενδεχόμενης αθέτησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου μία πολύ μικρή επιχείρηση υποβάλλει μία προσφορά, μετά την αποδοχή και την υπογραφή από τον Πελάτη και τον Ανάδοχο, αυτή αποτελεί και τη σύμβαση. Ωστόσο είναι ζωτικής σημασίας για την Ελένη και το Δημήτρη να παρουσιάσουν λεπτομερώς στην προσφορά το ποιοι είναι οι όροι επιχείρησης και όροι πληρωμής, οι οποίοι εφαρμόζονται σε όλες ή τις περισσότερες συμβάσεις, που πρέπει απαραιτήτως να ενσωματωθούν. ΣΗΜΕΊΩΣΗ > ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΚΑΙ ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών και οι όροι πληρωμής είναι εξαιρετικά σημαντικοί και θα πρέπει να είναι μια σταθερή συνιστώσα σε κάθε διαγωνισμό, συμβόλαιο, παραγγελία και άλλα επαγγελματικά έγγραφα. Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών και οι όροι πληρωμής πρέπει επίσης να επιβεβαιώνονται με την υπογραφή του πελάτη. Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών και οι όροι πληρωμής θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο από ειδικό για πληρότητα, έλλειψη αντιφάσεων και νομική ισχύ.

10 8 A. ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ Ι. Έλεγχος πίστωσης πιθανών πελατών Στα πλαίσια του μεγέθους της παραγγελίας η Ελένη και ο Δημήτρης μπορούν να προχωρήσουν σε έλεγχο της πιστωτικής ικανότητας του πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την πιστοληπτική ικανότητα του ιδιωτικού σχολείου και κατά συνέπεια την ικανότητα πληρωμής. Η πιστοληπτική ικανότητα δείχνει την ικανότητα ενός πιθανού πελάτη να πληρώνει και μπορεί να ελεγχθεί με δύο τρόπους: Ο επιχειρηματίας ελέγχει ο ίδιος προσωπικά χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη «βαθμολογία πιστωτικής ικανότητας» στη «βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας». Ο επιχειρηματίας εξασφαλίζει ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας (π.χ. από έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών). Οι έλεγχοι πιστοληπτικής ικανότητας μπορούν με επιτυχία να εφαρμοστούν αναφορικά τόσο σε εμπορικά ενεργούς πελάτες (επιχειρήσεις/κατηγορία Β2Β) όσο και σε σχέση με τους καταναλωτές (κατηγορία Β2C). Για το λόγο αυτό οι οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εμπορική επωνυμία μιας εταιρείας, τα δεδομένα της νομικής συστατικής πράξης, τα οικονομικά στοιχεία και τις πληροφορίες της δημοσιονομικής κατάστασης. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας παρέχουν υποστήριξη σχετικά με το επίπεδο πίστωσης που χορηγείται (για αγορές για λογαριασμό, κλπ.). Κατά κανόνα οι προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, άλλα στοιχεία όπως για παράδειγμα ημερομηνία γέννησης, εργοδότη και ειδικότερα στοιχεία πληρωμών όπως αρνητικά χαρακτηριστικά. Και σε αυτήν την περίπτωση οι οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας χορηγούν τη βαθμολογία σχετικά με τον πιθανό πελάτη. II. Καθορισμός εφαρμοστέου δικαίου και αρμόδια δικαστήρια σε περίπτωση διαφορών Επιπρόσθετα είναι εξαιρετικά σημαντικός ο καθορισμός του εφαρμοστέου δικαίου για τη σύμβαση και των αρμοδίων δικαστηρίων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών.

11 ΟΔΗΓΌΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ 9 1. Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές υποχρεώσεις Ο νόμος που διέπει τη σχετική σύμβαση μεταξύ των δύο μερών πηγάζει από τον Κανονισμό 593/2008 της 17 ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Κανονισμός Ρώμη Ι). Είναι σημαντικό να διευθετείται το ζήτημα του εφαρμοστέου στη σύμβαση δικαίου καθώς αυτό είναι καθοριστικό για την ερμηνεία της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων με βάση τη σύμβαση (Άρθρο 12). Στον Κανονισμό προβλέπεται η αρχή της ελεύθερης επιλογής δικαίου (μεταξύ άλλων στο Άρθρο 3, δηλαδή τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ελεύθερα να συμφωνήσουν για το νόμο υπαγωγής συγκεκριμένης συμβατικής υποχρέωσης). Ελλείψει επιλογής δικαίου από τα συμβαλλόμενα μέρη, ο νόμος που θα εφαρμόζεται στις συμβάσεις πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών, δικαιόχρησης ή πωλήσεων θα καθορίζεται από τη συνήθη διαμονή του συμβαλλόμενου μέρους που παρέχει τη χαρακτηριστική εκτέλεση (εισφορά σε είδος) (Άρθρο 4, παράδειγμα: στην περίπτωση σύμβασης πώλησης, αυτό θα είναι το δίκαιο της χώρας στην οποία ο πωλητής έχει τη συνήθη διαμονή του). Το ίδιο ισχύει κατά κανόνα στις συμβάσεις μεταφοράς (Άρθρο 5) και τις συμβάσεις ασφάλισης (Άρθρο 7). Οι συμβάσεις καταναλωτών γενικά υπόκεινται στο δίκαιο του κράτους-μέλους όπου ο καταναλωτής (ιδιώτης πελάτης) έχει τη συνήθη διαμονή του (Άρθρο 6). Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας διέπονται από το δίκαιο της χώρας στην οποία ο εργαζόμενος συνήθως εκτελεί την εργασία του. Η συνήθης διαμονή/τόπος εργασίας είναι γενικά ο ίδιος τόπος που ο εργαζόμενος διαμένει, ακόμα κι αν εφαρμόζονται φυσικά κι άλλοι κανόνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι ατομικοί (εξαιρετικοί) κανονισμοί πηγάζουν άμεσα από τον Κανονισμό (3). Για την αποφυγή υποχρέωσης εξοικείωσης κάποιου με (τα πολλά) άλλα νομικά συστήματα, συνιστάται οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών να περιέχουν τη διάταξη επιλογής του δικαίου που επιτρέπει σε κάποιον την επιλογή του «δικού του» εθνικού δικαίου (4). 2. Αρμόδια δικαστήρια Το ερώτημα για τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις απαντάται γενικά από τον Κανονισμό 44/2001 της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Κανονισμός Βρυξέλλες I). Σύμφωνα με αυτόν τον Κανονισμό αρμόδια δικαστήρια είναι γενικά τα δικαστήρια του κράτους-μέλους στο οποίο κατοικεί ο εναγόμενος (Άρθρα 2-4). Αν προκύψει μια περίπτωση που κάποιες ΜΜΕ πρέπει να κινηθούν δικαστικά για μία διασυνοριακή απαίτηση, αρμόδιο δικαστήριο είναι βασικά το δικαστήριο του κράτους στο οποίο κατοικεί ο πελάτης. 3 Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/jl0006_en.htm 4 Επίσης ανατρέξτε στο Στοιχείο B. / II. / 1. / ζ. παρακάτω.

12 10 Εναλλακτικά, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι επίσης δυνατό να εναχθεί ο αντίδικος ενώπιον του δικαστηρίου σε άλλο κράτος-μέλος. Αυτό είναι εφικτό στις περιπτώσεις που υπάρχει ειδική (Άρθρα 5-7) ή αποκλειστική δικαιοδοσία (Άρθρο 22) ή δικαιοδοσία σε υποθέσεις ασφαλίσεων (Άρθρα 8-14), συμβάσεις καταναλωτών (Άρθρο 15-17) ή/και ατομικές συμβάσεις εργασίας (Άρθρα 18-21) σύμφωνα με τον Κανονισμό Βρυξέλλες Ι. Επιπλέον κατά τις διατάξεις του Κανονισμού παρέχεται η δυνατότητα της συμφωνίας δικαιοδοσίας (Άρθρα 23-24) (5). Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η προσφυγή πρέπει να γίνει μόνο ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων του τόπου διαμονής, τα οποία στη συνέχεια (αν συμφωνηθεί), σύμφωνα με την επιλογή του διέποντος νόμου η προσφυγή θα πρέπει να γίνει μόνο στο «δικό του» εθνικό δίκαιο κάποιου, συνιστάται να περιλαμβάνεται στους Γενικούς Όρους Συναλλαγής (6) μια αντίστοιχη συμφωνία δικαιοδοσίας. Για περισσότερες πληροφορίες συνιστάται η επισκόπηση του ευρωπαϊκού δικαστικού άτλαντα στον τομέα των αστικών υποθέσεων (7), που παρέχει εύκολη πρόσβαση σε συγκεκριμένες σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, όπου είναι δυνατό για παράδειγμα να εντοπιστεί το αρμόδιο δικαστήριο και να συμπληρωθούν οι υπάρχουσες αιτήσεις ή ακόμα και να μεταφραστούν με τρόπο άμεσο. B. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ Η Ελένη και ο Δημήτρης πρέπει να συντάξουν μία ξεχωριστή οικονομική προσφορά και μία προσφορά για υπηρεσίες, σύμφωνα με το αίτημα που έλαβαν, οι οποίες επιπλέον πρέπει να περιλαμβάνουν τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών και τους όρους πληρωμής που εφαρμόζει γενικά η μικρή επιχείρησή τους και που θα πρέπει να συντάσσονται για τακτική χρήση σε όλες τις συμβάσεις, προσφορές, παραγγελίες και άλλα εμπορικά έγγραφα. Ι. Επιμέρους προσφορά Η Ελένη και ο Δημήτρης πρέπει να εξασφαλίσουν ότι σε κάθε ξεχωριστή προσφορά που συντάσσουν καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα. 1. Καθορισμός συμβαλλόμενων μερών Τα μέρη από τη μία μεριά είναι οι προμηθευτές Ελένη και Δημήτρης και από την άλλη μεριά το ιδιωτικό δημοτικό σχολείο και ο νομικός σύμβουλος του τελευταίου. 5 Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33054_en.htm 6 Επίσης ανατρέξτε στο Στοιχείο B. / II. / 1. / η. παρακάτω. 7

13 ΟΔΗΓΌΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ 11 Ο ακριβής καθορισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Πλήρες όνομα/επωνυμία Διεύθυνση Επάγγελμα κατά περίπτωση και διακριτικός εμπορικός τίτλος και ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης Στην περίπτωση εταιρειών την πλήρη επωνυμία της τελευταίας, την έδρα της, τον αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου 2. Καθορισμός αγαθών και υπηρεσιών Για την αποφυγή τυχόν διαφορών αναφορικά με τη φύση των προς πώληση αγαθών, η Ελένη και ο Δημήτρης τα περιγράφουν με όσο το δυνατό περισσότερες λεπτομέρειες. Για το σκοπό αυτό, αν είναι απαραίτητο, μπορεί να ανατρέξουν σε έναν κατάλογο ή δείγμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις προσφορές και τις συμβάσεις υπηρεσιών: Πρέπει να δώσουν την ακριβή περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εκτελεστεί η εργασία. 3. Τιμή Σε κάθε ξεχωριστή προσφορά καθώς και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων η Ελένη και ο Δημήτρης πρέπει να καθορίσουν μια ρεαλιστική τιμή που θα τους εξασφαλίζει ένα ρεαλιστικό και επαρκές περιθώριο κέρδους. Κατά τον καθορισμό της τιμής που θα καταβληθεί, υπάρχουν συνήθως οι ακόλουθες επιλογές για την Ελένη και το Δημήτρη: Μία καθορισμένη σταθερή τιμή αγοράς ή Αναφορά σε έναν πίνακα τιμών. Φυσικά στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ελένη και ο Δημήτρης είναι ελεύθεροι, ανεξάρτητα από την προηγούμενη κοστολόγηση, να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους διαφορετικές ρυθμίσεις για την τιμή. α. Επιστροφή ποσού Οι εκπτώσεις ενδεχομένως να βοηθήσουν ώστε να γίνει μία πρόταση περισσότερο ελκυστική για τους πιθανούς πελάτες στην περίπτωση των μεγάλων παραγγελιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι δύο νέοι επιχειρηματίες αποφασίζουν να παρέχουν επιστροφή ποσού κατά 3 % επί της καθαρής τιμής με βάση το μέγεθος της παραγγελίας του δημοτικού σχολείου.

14 12 β. Έκπτωση Προκειμένου να παρέχουν κίνητρο στους πελάτες να πληρώσουν εγκαίρως, η Ελένη και ο Δημήτρης προσφέρουν επίσης και μία έκπτωση. Σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης θα κερδίσει έκπτωση στην τιμή επί του αρχικού τιμολογούμενου ποσού, αν η πληρωμή καταβληθεί μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Ελένη και το Δημήτρη. ΣΗΜΕΊΩΣΗ > ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΊ ΚΑΝΌΝΕΣ ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗΣ Στην ΕΕ υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τυποποιημένων δικαιωμάτων των καταναλωτών που η Ελένη και ο Δημήτρης πρέπει να λάβουν υπόψη σε σχέση με τους παρακάτω ειδικούς παράγοντες όσον αφορά την τιμολόγηση: Όταν οι πολίτες της ΕΕ (οι πιθανοί πελάτες) αγοράζουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες οπουδήποτε στην ΕΕ, δεν είναι δυνατό να χρεωθούν με μία τιμή υψηλότερη από εκείνη στη χώρα τους εκτός αν η διαφορά στην τιμή αιτιολογείται. Για αυτό το λόγο η Ελένη και ο Δημήτρης πρέπει καταρχήν να εξασφαλίσουν ότι παρέχουν υπηρεσίες προς τους αλλοδαπούς πελάτες στην ίδια τιμή με την οποία χρεώνουν τους πολίτες της δικής τους χώρας. Ωστόσο συγκεκριμένες διαφορές στην τιμή δικαιολογούνται όπως για παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση λόγω υψηλού κόστους αποστολής των αγαθών στο εξωτερικό. γ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Για την αποφυγή παρανοήσεων και διαφορών, η Ελένη και ο Δημήτρης θα πρέπει επίσης να προσδιορίζουν στην προσφορά τους, αν η προτεινόμενη τιμή περιλαμβάνει ή όχι ΦΠΑ. Ως προς το αν τα αγαθά και οι υπηρεσίες υπόκεινται σε ΦΠΑ και σε ποιο ποσοστό, καθορίζεται από τους ισχύοντες νόμους. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η Ελένη και ο Δημήτρης θα πρέπει να ζητήσουν συμβουλή σε θέματα φορολόγησης (8). δ. Νομίσματα Η Ελένη και ο Δημήτρης αποφάσισαν να πωλούν τα προϊόντα σε όλες τις περιπτώσεις στο εθνικό τους νόμισμα, ακόμα και στις ηλεκτρονικές αγορές. Αν οι επιχειρήσεις αποφασίζουν να πωλούν αγαθά και υπηρεσίες σε ένα ή περισσότερα άλλα διαπραγματεύσιμα νομίσματα στην ΕΕ, είναι απαραίτητο να καθοριστεί η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ του εγχώριου και ξένου νομίσματος σε μία συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. 8 Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

15 ΟΔΗΓΌΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ 13 Για παράδειγμα: 100,00 = DDK 745,92 την 4 η Φεβρουαρίου Περίοδος εκτέλεσης Η Ελένη και ο Δημήτρης καθορίζουν μία συγκεκριμένη περίοδο ή συγκεκριμένο χρονικό σημείο εκτέλεσης. Η περίοδος εκτέλεσης βασικά διαφέρει ανάμεσα σε μια παρεχόμενη υπηρεσία από τη μία πλευρά και μια υπηρεσία που προκύπτει από τις συναλλαγές/την προμήθεια προϊόντων από την άλλη. Μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών είναι πάντα η περίπτωση που ο πελάτης συμβάλλεται με μια εταιρεία μέσω σύμβασης έναντι πληρωμής, το αντικείμενο της οποίας είναι μια υπηρεσία, δηλαδή, πάντα κατά κανόνα, εάν δεν επηρεάζονται οι παραγγελίες προμήθειας ή κατασκευής ή οι διαδικασίες ανάθεσης, αλλά το αντικείμενό της είναι η παροχή υπηρεσιών. Μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών είναι πάντα η περίπτωση που ο πελάτης συμβάλλεται με μια εταιρεία μέσω σύμβασης έναντι πληρωμής, το αντικείμενο της οποίας είναι μια υπηρεσία, δηλαδή, πάντα κατά κανόνα, εάν δεν επηρεάζονται οι παραγγελίες προμήθειας ή κατασκευής ή οι διαδικασίες ανάθεσης, αλλά το αντικείμενό της είναι η παροχή υπηρεσιών. Οι συμβάσεις προμήθειας αποτελούν συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών που σχετίζονται με την αγορά, αγορά με δόσεις, εκμίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση με ή χωρίς την επιλογή αγοράς. Μεικτές συμβάσεις (π.χ. συμφωνίες που εμπεριέχουν τόσο προμήθειες όσο και υπηρεσίες) θεωρούνται οι συμβάσεις προμηθειών όταν η προμήθεια των αγαθών καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αξίας. Η περίοδος/προθεσμία προμήθειας είναι ο χρονικός τομέας/προθεσμία κατά τη διάρκεια των οποίων παραδόθηκε ή πρόκειται να παραδοθεί η προμήθεια. H έκταση και η διάρκεια της υπηρεσίας αρχίζουν με την έναρξη της συμβατικής συμφωνηθείσας δραστηριότητας και γενικά τελειώνουν με την ολοκλήρωση της συμφωνηθείσας υπηρεσίας. Εν προκειμένω, η έκταση και η περίοδος κατά τις οποίες η υπηρεσία πρόκειται να παρασχεθεί θα πρέπει συνεπώς να προσδιορίζονται επακριβώς και να συμφωνούνται στις συμβάσεις ή την προσφορά με τον αποδέκτη της υπηρεσίας και να είναι πλήρως συντονισμένες μεταξύ των πιθανών αναδόχων και του πελάτη. Η ικανότητα εφοδιασμού καθορίζεται ως η δυνατότητα της προμήθειας προϊόντων μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο, π.χ. 48 ώρες και στα πλαίσια ενός συμφωνημένου πλαισίου. Αξιοπιστία παράδοσης: αυτή ορίζεται ως η ικανότητα τήρησης της προθεσμίας που αρχικά καθορίστηκε.

16 14 5. Περίοδος ισχύος καθορισμού τιμής Σε περίπτωση που στον πελάτη υποβληθεί η πρόταση σε μορφή σύμβασης, θα πρέπει να καθορίζει την περίοδο κατά την οποία η πρόταση παραμένει δεσμευτική για την επιχείρηση που κάνει την προσφορά. Αυτό είναι σημαντικό καθώς πολλά νομικά συστήματα θεωρούν ότι μία πρόταση παραμένει σε ισχύ μέχρι τη ρητή ανάκλησή της. 6. Φύση και πεδίο εφαρμογής Η εκτέλεση θα πρέπει να ορίζεται με λεπτομέρεια και σαφήνεια ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε παρερμηνεία και οι τιμές θα πρέπει να μπορούν να εντοπιστούν ή να υπολογιστούν χωρίς εκτεταμένη προεργασία ή συζητήσεις και συμφωνία. Για τη διευκόλυνση του ορθού υπολογισμού των τιμών πρέπει να εξετάζονται και να αναφέρονται στην πρόταση/συμβατικά τεύχη όλες οι σημαντικές συνθήκες. Τέλος, τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να είναι σε θέση να συμπεράνουν από τη λεπτομερή περιγραφή οτιδήποτε δεν εμπίπτει στο συμφωνημένο πεδίο εφαρμογής της εκτέλεσης. 7. Υπογραφές Είναι απολύτως απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι το τελικό κείμενο της σύμβασης υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και ειδικότερα ότι αναγράφονται η ημερομηνία και ο τόπος υπογραφής. Σε περίπτωση που η σύμβαση αποτελείται από πολλές σελίδες συνιστάται στα συμβαλλόμενα μέρη να μονογράφουν καθεμία από αυτές. 8. Μορφές προσφοράς (και μεταγενέστερη σύμβαση) Ελλείψει οποιασδήποτε διάταξης νόμου (ή νομολογίας) για το αντίθετο η Ελένη και ο Δημήτρης πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενημερωθούν σχετικά δεν υπάρχει απαίτηση καταρχήν για τις συμβάσεις ότι πρέπει να καταρτίζονται εγγράφως. Ωστόσο με σκοπό τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων η Ελένη και ο Δημήτρης θα πρέπει πάντοτε να συντάσσουν εγγράφως τις συμβάσεις τους. Συνεπώς οι διαφορές, όσον αφορά το ακριβές περιεχόμενο της σύμβασης, μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να αποφεύγονται από την αρχή. Σε περίπτωση όμως που προκύψει μια νομική διαφορά, το έγγραφο της σύμβασης αντιπροσωπεύει επιπλέον ένα πολύ σημαντικό αποδεικτικό μέσο όσον αφορά το ακριβές περιεχόμενο του εγγράφου και το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης. Ως εναλλακτική λύση στην έγγραφη σύναψη συμβατικού τεύχους μιας σύμβασης μπορεί να θεωρηθεί η πιστοποίηση με μάρτυρες (π.χ. συμμετέχοντες υπάλληλοι) ή η καταγραφή σε ταινία. Ωστόσο τέτοιες μορφές απόδειξης ως ένα συγκεκριμένο βαθμό πάντοτε περικλείουν κίνδυνο. Κατά γενικό κανόνα, ιδιαίτερη αποδεικτική αξία αποδίδεται σε συμβολαιογραφικές πράξεις, ενώ τα φαξ ή ειδικότερα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συχνά θεωρούνται λιγότερο έγκυρα. Στην περίπτωση των τηλεφωνικών παραγγελιών θα πρέπει να ζητείται συγκεκριμένα η άμεση έγγραφη επιβεβαίωση.

17 ΟΔΗΓΌΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ 15 II. Γενικοί Όροι Συναλλαγών Ειδικά χαρακτηριστικά των διεθνών συμβάσεων Η Ελένη και ο Δημήτρης γενικά μπορούν να προσφεύγουν σε μοντέλα συμβάσεων ή να ανατρέχουν στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών για τις ρήτρες που θα πρέπει να συμφωνούνται πάντα. Αλλά κι αυτές επίσης πρέπει να συνταχθούν και να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της Ελένης και του Δημήτρη. Οι λεπτομερείς συμβατικές διατάξεις θεμελιώνουν σαφείς βασικές απαιτήσεις που είναι αναμφισβήτητα χρήσιμες όταν πρόκειται για τη διαχείριση προβλημάτων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε περίπτωση που τυχόν προκύψουν νομικές διαφορές. Ωστόσο, πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται ότι ανάλογα με το νομικό σύστημα δεν είναι εφικτές συγκεκριμένες διευθετήσεις ή νομικές λύσεις. Η παρακάτω εικόνα θα πρέπει κατά συνέπεια να λαμβάνεται μόνο για την επισήμανση σε αφηρημένη μορφή, από την οποία μπορούν να ληφθούν βασικά υπόψη επιλογές νομικής διάταξης. Για περισσότερο λεπτομερή σύνταξη η Ελένη και ο Δημήτρης θα πρέπει να αναζητήσουν νομική συμβουλή. Ακόμα κι εντός ενός και του ιδίου νομικού συστήματος το εύρος των επιτρεπόμενων διευθετήσεων της σύμβασης μπορεί επίσης να ποικίλει. Αυτό εφαρμόζεται ειδικότερα στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών έναντι των μεμονωμένων συμβατικών συμφωνιών. Κυρίως όμως σε πολλές περιπτώσεις ορισμένες διατάξεις δεν επιτρέπονται έναντι των καταναλωτών (B2C, αλλά μπορεί να συμφωνηθούν αποτελεσματικά έναντι εταιρειών (B2B). Συνεπώς η Ελένη και ο Δημήτρης πρέπει εν προκειμένω να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις των αντίστοιχων νομικών συστημάτων 1. Γενικές διατάξεις α. Προοίμιο Μέσω ενός προοιμίου μπορεί να τεκμηριωθεί η έννοια και ο σκοπός που τα μέρη επιδιώκουν στις συμβατικές διατάξεις. Σε περίπτωση διαφοράς το προοίμιο μπορεί συχνά να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα στην ερμηνεία της πραγματικής έννοιας μιας συμβατικής διάταξης. Όσο πολυπλοκότερο είναι το αντικείμενο της διάταξης τόσο σημαντικότερο είναι το προοίμιο προκειμένου να είναι σε θέση να ανιχνεύσει την επιχειρηματική βάση του κάθε μέλους. β. Ορισμοί Ιδιαίτερα στο εθιμικό δίκαιο, είναι κοινή πρακτική η επισύναψη στο βασικό σώμα της σύμβασης ενός καταλόγου των ορισμών των όρων που χρησιμοποιούνται στη σύμβαση (η οποία μπορεί εν μέρει να είναι αναμφισβήτητα μεγάλη). Τέτοιοι ορισμοί μπορούν να αποτελέσουν ένα καθοριστικό βοήθημα στην ερμηνεία. Μεγαλύτερες ή μικρότερες λίστες είναι απαραίτητες εδώ, ανάλογα με το εφαρμοστέο νομικό σύστημα.

18 16 γ. Συμπέρασμα, έναρξη και καταγγελία της σύμβασης Προκειμένου να καθοριστεί επακριβώς το καθεστώς των παραγραφών, των περιόδων εγγύησης κλπ. είναι απαραίτητο να καθοριστεί το χρονικό σημείο της σύναψης της σύμβασης. Είναι επίσης δυνατό να οριστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία θα παράγονται έννομα αποτελέσματα (και κατά συνέπεια οι συμβατικές υποχρεώσεις), ή που θα εξαρτάται από τη συγκυρία ορισμένων περιπτώσεων. Ιδιαίτερα για την παροχή υπηρεσιών, είναι σημαντικό να περιλαμβάνεται στη σύμβαση διάταξη για την καταγγελία της σύμβασης (σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, αφού η σύμβαση έχει τρέξει για ένα συγκεκριμένο όρο, με την κατάλληλη καταγγελία, τηρώντας μια συγκεκριμένη μορφή και περίοδο προειδοποίησης ή με έκτακτη καταγγελία). δ. Ρήτρα έγγραφου τύπου Καθορίζεται μέσω έγγραφης διάταξης ότι τυχόν προσθήκες ή τροποποιήσεις της σύμβασης μπορούν να γίνουν μόνο εγγράφως. Με τον τρόπο αυτό η έγγραφη διάταξη εξασφαλίζει ότι οι συμβατικές διατάξεις καταγράφονται στο σύνολό τους στο γραπτό κείμενο της σύμβασης κι έτσι διασφαλίζει την αποδεικτική λειτουργία της γραπτής σύμβασης, καθώς οι συμπληρωματικές προφορικές συμφωνίες μπορεί να οδηγήσουν σε αμφιβολία σχετικά με το πραγματικό περιεχόμενο της σύμβασης. ε. Ρήτρα διαχωρισμού Όσο προσεκτικά κι αν έχει συνταχθεί μια σύμβαση, δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτήν μπορεί να αποδειχθούν άκυρες ή ανέφικτες. Για ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πρέπει να προβλέπεται μία ρήτρα διαχωρισμού, μέσω της οποίας μία και μόνο άκυρη ρήτρα εμποδίζεται από το να καταστεί όλη η σύμβαση άκυρη και ανίσχυρη. στ. Επιλογή γλώσσας Η ΕΕ αναγνωρίζει πλέον 24 επίσημες και γλώσσες εργασίας. Καθώς η Ελένη και ο Δημήτρης όπως και οι περισσότεροι από τους πελάτες τους μιλούν αγγλικά συντάσσουν γενικά τις προσφορές/συμβάσεις τους στα αγγλικά. Μια άλλη πιθανότητα είναι να έχει μεταφραστεί η σχετικά προσφορά/σύμβαση στις επίσημες γλώσσες αυτών των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι περισσότεροι από τους πελάτες τους, αν και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος τυχόν μεταφραστικών σφαλμάτων. ζ. Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου Το δίκαιο ποιας χώρας θα διέπει τη σύμβαση (9) ; Αυτή η ερώτηση γενικά απαντάται με βάση τον Κανονισμό Ρώμη Ι (10). 9 Δείτε επίσης ανωτέρω Στοιχείο A. / II. /1. 10 Δείτε επίσης ανωτέρω Στοιχείο A. / II. / 1.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές

Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές Χρήσιμες συμβουλές για τις ηλεκτρονικές αγορές των εορτών Τις αγορές του από ηλεκτρονικά καταστήματα πραγματοποιεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014 Το Ευρωπαικό Κανονιστικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου: Νέα δυναμική στον αυτορρυθμιστικό ρόλο του διεθνούς εμπορίου ή/και νέα ερωτηματικά στην εξέλιξη του εθνικού εμπορικού δικαίου και του εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α για Μεταπώληση Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Αρ. Αδείας :.. Η ακόλουθη συμφωνία υπογράφεται : Μεταξύ - Της Υδρογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24 Νοεμβρίου 2015 Προς Όλους τους Ενδιαφερόμενους Κύριοι, ΕΡΓΟ: ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-01-2015 Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) Βασικές Αρχές (Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του Ν. 4308/2014.) 1. Μία ενιαία ονομασία «Τιμολόγιο» (8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva Επισκόπηση προϊόντων Όροι εγγύησης και σέρβις Για τους μετατροπείς Powador 2002, 3002, 4202, 5002, 6002 3200 (2500xi), 4200, 4400 ( 3600xi), 5300 (4000xi), 5500 (4500xi), 6600 (5000xi), 7700 (6400xi),

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα