ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α."

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ Η ΕΞΑΜΗΝΟ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα Συνταγµατικά δικαιώµατα Ιστορική εξέλιξη 2. Η Ιδιωτική ζωή 2.α. Ορισµός 5 2.β. Περιεχόµενο του ιδιωτικού βίου 6 2.γ. Η οικογενειακή ζωή 8 2.δ. Θεµελίωση του δικαιώµατος 10 2.ε. Φορείς του δικαιώµατος και περιορισµοί αυτού Το άσυλο κατοικίας 3.α. Η έννοια της κατοικίας 12 3.β. Φορείς του δικαιώµατος 14 3.γ. 3.δ. Περιορισµοί - Οριοθετήσεις του δικαιώµατος Κυρώσεις Το απόρρητο της επικοινωνίας 4.α. Η έννοια της επικοινωνίας 16 4.β. Η έννοια του απορρήτου 18 4.γ. 4.δ. 4.ε. Φορείς του δικαιώµατος Περιορισµοί Οριοθετήσεις του δικαιώµατος Κυρώσεις Περίληψη Νοµολογία Συντοµογραφίες Βιβλιογραφία 25 2

3 Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Καινοτοµία του συντακτικού νοµοθέτη του 1975 αποτελεί η µε το αρ.9 παρ.1 εδ. β Σ ρητή κατοχύρωση του απαραβίαστου της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Ο ιδιωτικός βίος είναι µία από τις εκφάνσεις της προσωπικότητας που απολαµβάνουν ιδιαίτερης συνταγµατικής κατοχύρωσης ακριβώς επειδή αναφέρεται στην ίδια την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην εξασφάλιση της ατοµικότητας. Η συνταγµατική διάταξη του αρ 9, 9 Α Α και 19 καλύπτουν όλες τις πλευρές της ιδιωτικής σφαίρας, το άσυλο της κατοικίας, την ελευθερία της επικοινωνίας και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Το δικαίωµα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής είναι ένα αµυντικό συνταγµατικό δικαίωµα µε απόλυτη εναντίον όλων ενέργεια. Κλασικός είναι ο ορισµός του ιδιωτικού βίου από τον Thomas Cooley (1888), κατά τον οποίο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωµα να µην ενοχλείται από τους άλλους και να αφήνεται µόνος στην ηρεµία του (privacy is the right to be let alone). To δικαίωµα αυτό αποτελεί τον πυρήνα της προστασίας του ιδιωτικού βίου και αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως το «δικαίωµα του ατόµου στην µόνωση». Σκοπός της εργασίας που ακολουθεί είναι η ανάπτυξη της έννοιας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του οικιακού ασύλου και των προσωπικών δεδοµένων. Παράλληλα, παρατίθενται οι φορείς του κάθε δικαιώµατος, καθώς και οι περιορισµοί αυτών. 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα Συνταγµατικά ικαιώµατα-ιστορική εξέλιξη Το Σύνταγµα ως ο θεµελιώδης και υπέρτατος νόµος που θεσπίζεται από το κράτος θέτει όρια για την άσκηση της κρατικής εξουσίας και έχοντας ως βάση το ισχύον πολίτευµα απονέµει δικαιώµατα που αναγνωρίζουν τις αναγκαίες ελευθερίες και εξουσίες στους φορείς αυτών. Τα συνταγµατικά δικαιώµατα είναι κυρίως πολιτικά, κοινωνικά και οικονοµικά, των οποίων το αµυντικό περιεχόµενο στρέφεται κατά της κρατικής εξουσίας, το προστατευτικό περιεχόµενο στρέφεται µόνο προς το κράτος, αξιώνοντας την παροχή βοήθειας για την απόκρουση κάθε απειλής, ενώ το εξασφαλιστικό, εφόσον αναγνωρίζεται, στρέφεται προς το κράτος αξιώνοντας την παροχή των απαραίτητων µέσων για την άσκηση του δικαιώµατος. Τα συνταγµατικά δικαιώµατα έχουν ατοµικό χαρακτήρα, τονίζουν την έµφυτη ατοµικότητα του κάθε ανθρώπου που πιθανόν να κινδυνεύει από τα ολοκληρωτικά κράτη και ταυτόχρονα φανερώνουν την κατοχύρωση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου. 1 Ανατρέχοντας στο παρελθόν διαπιστώνουµε τα πρώτα σηµάδια ατοµικών δικαιωµάτων στην Αρχαία Ελλάδα. Θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως η ελευθερία και η ισότητα αποτελούσαν βασικές αρχές της αρχαίας ελληνικής δηµοκρατίας. 2 Το 13 ο αιώνα παρατηρούνται µεγαλύτερες εξελίξεις. Η Magna Carta Libertatum το 1215 αποτελεί την πρώτη νοµική διαµόρφωση των ατοµικών ελευθεριών. Ακολουθεί η διακήρυξη της αµερικανικής ανεξαρτησίας το 1776 που οδήγησε στη συνταγµατοποίηση των ατοµικών ελευθεριών και λίγο αργότερα η Γαλλική Επανάσταση του 1789 που καθιέρωσε την έννοια του δικαιώµατος µε τη «ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη». Στο διεθνές στερέωµα η ανάγκη για κατοχύρωση των ατοµικών ελευθεριών βρήκε απήχηση µε τη σύµβαση της Ρώµης ή Ε.Σ..Α. το 1953, που κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2325/1953 και το ν.δ. 53/ Στον ελληνικό χώρο τέλος, τα συνταγµατικά δικαιώµατα ρυθµίζονται από το Σύνταγµα του 1975 µε τον τίτλο «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα». Η 1 Μαυριάς,Το Συνταγµατικό δικαίωµα ιδιωτικού βίου, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2 Αρ. Μάνεσης, Συνταγµατικά ικαιώµατα Α τόµος,, Θεσσαλονίκη 1979, σελ Μαυριάς, Ιστορία Πολιτικών Ιδεών, 3 έκδοση, εκδ. Σάκκουλ 2001, σελ. 24 4

5 αναθεώρηση του 2001 µε το αρ.25 παρ. 1 Σ. έθεσε ως κρατική αποστολή τη διασφάλιση όχι µόνο της ανεµπόδιστης, αλλά και της αποτελεσµατικής άσκησης των θεµελιωδών δικαιωµάτων, κάνοντας ακόµα πιο έντονη την ανάγκη για κρατική προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων. 2. Η ιδιωτική ζωή 2.α. Ορισµός Ένας από τους πιο σηµαντικούς τοµείς της ανθρώπινης δράσης και υπόστασης που κατοχυρώνει το ισχύον ελληνικό Σύνταγµα είναι το δικαίωµα της ιδιωτικής ζωής. Σύµφωνα µε το αρ. 9 παρ.1 εδ. β «Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι απαραβίαστη». Το δικαίωµα της ιδιωτικής σφαίρας (privacy) αναφέρεται στην ιδιωτική ζωή του ατόµου, σε αντίθεση µε τη δηµόσια αυτού, η οποία αφορά είτε το άτοµο καθ αυτό ως άτοµο, είτε την οικογένεια (αρ. 9 παρ. 1 εδ. β) ενώ ταυτόχρονα επεκτείνει το πεδίο ισχύος της τόσο στην κατοικία, όσο και στην επικοινωνία.( αρ.9 παρ.1 εδ.α Σ «Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο» και αρ.19 Σ «Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο» ). Ο ιδιωτικός βίος είναι µία από τις εκφάνσεις της προσωπικότητας του ανθρώπου που απολαµβάνουν στα περισσότερα ευρωπαϊκά δίκαια ιδιαίτερης συνταγµατικής κατοχύρωσης. Αντικείµενο της προστασίας της προσωπικότητας αποτελούν η τιµή, η ιδιωτική ζωή, η σφαίρα του απορρήτου, η σωµατική και ψυχική ακεραιότητα, η υγεία, καθώς και η ελεύθερη άσκηση θρησκευτικής, πολιτικής και οικονοµικής δραστηριότητας. 4 Το δικαίωµα της προσωπικότητας θεωρείται «δικαίωµα πλαίσιο» στο οποίο περιλαµβάνονται, αφενός εκφάνσεις που συνθέτουν την αξία του ανθρώπου, αποτελώντας αναπόσπαστα στοιχεία της ανθρώπινης ιδιότητας και αφετέρου, συντελεστές καθοριστικούς της ατοµικότητας του προσώπου. Η αξία του ανθρώπου είναι αγαθό µη δεκτικό σταθµίσεως µε άλλα συµφέροντα. Αποτελεί τον απαραβίαστο πυρήνα του δικαιώµατος της προσωπικότητας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο αρ.2 παρ.1 Σ (έµµεση τριτενέργεια 4 Καράκωστας Γ. Προσωπικότητα και Τύπος, εκδ. Σάκκουλα 2000 Αθήνα-Κοµοτηνή, σελ. 51 5

6 «Ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας»).Γύρω από τον πυρήνα κινούνται τα άλλα έννοµα αγαθά της προσωπικότητας τα οποία καταρχάς είναι απαραβίαστα, ενδέχεται όµως να υποχωρήσουν, εάν συγκρουσθούν µε άλλο υπέρτερο αγαθό. Σε αυτήν την περίπτωση τι υπέρτερο αγαθό αναγορεύεται από την έννοµη τάξη σε λόγο που δικαιολογεί την επέµβαση ή που αίρει τον παράνοµο χαρακτήρα της παραβιάσεως. 5 Χαρακτηριστικό λοιπόν του δικαιώµατος του ιδιωτικού βίου είναι ότι, ενώ πηγάζει από το «δικαίωµα πλαίσιο» της προσωπικότητας, περιλαµβάνει και αυτό µια σειρά εννόµων αγαθών. Αυτά τα έννοµα αγαθά σε άλλες έννοµες τάξεις ανάγονται σε αυτοτελή δικαιώµατα, όπως το δικαίωµα της ανωνυµίας ή το δικαίωµα της εξωτερικής εικόνας ζωής. 6 2.β. Περιεχόµενο του Ιδιωτικού Βίου Κατά το αρ. 9 παρ. 1 εδ.β Σ «Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι απαραβίαστη». Η διάταξη αυτή καλύπτει όλες τις πλευρές της ιδιωτικής σφαίρας, εκτός από το άσυλο της κατοικίας, την ελευθερία της επικοινωνίας και την ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως που κατοχυρώνονται από ειδικές διατάξεις. εν περιορίζεται µόνο στην είσοδο στην κατοικία, αλλά απαγορεύει την οπτικοακουστική κατασκόπευση ή την δηµιουργία θορύβου ή την παροχή πληροφοριών που αφορούν την ιδιωτική σφαίρα. Επίσης, το αρ. 1 παρ. 1 Σ περιλαµβάνει και την «σφαίρα του απορρήτου» του ατόµου, όπως π.χ. την ερωτική ζωή, σωµατικά ελαττώµατα ή προβλήµατα υγείας, ενδοοικογενειακές έριδες, κλπ. 7 Η έκταση της παραπάνω σφαίρας µπορεί να διευρυνθεί ή να µειωθεί ανάλογα µε τη βούληση του ίδιου του φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προσβάλλονται άλλα συνταγµατικά προστατευόµενα αγαθά ή δικαιώµατα τρίτων. Αντίθετα στην «ιδιωτική και οικογενειακή ζωή» δεν µπορούν να υπαχθούν θέµατα προσωπικού χαρακτήρα, των οποίων η ρύθµιση ανήκει στον ίδιο τον ενδιαφερόµενο και απαγορεύεται η ανάµιξη τρίτου χωρίς τη συναίνεση του. Τέτοια θέµατα είναι για παράδειγµα η ρύθµιση του 5 Μαυριάς, Το συνταγµατικό δικαίωµα ιδιωτικού βίου, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Κοµοτηνή 6 Καράκωστας Γ. Προστασία της ιδιωτικότητας στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 2004 Ετος 1 ο, σελ Μιχαηλίδης-Νουάρος, Το απαραβίαστο του Ιδιωτικού Βίου και η Ελευθερία του Τύπου, Το Σ 1983, σελ

7 ατοµικού ή οικογενειακού προϋπολογισµού, ο τρόπος διαβίωσης, οι σχέσεις µε συγγενείς και φίλους, κτλ. Τα θέµατα αυτά υπάγονται στην έννοια της προσωπικότητας κατά το αρ. 5 παρ. 1 Σ, εφόσον υπάρχει έντονη σε αυτά η συµµετοχή του ατόµου στην κοινωνική ζωή. 8 Η ιδιωτική ζωή αντιπαρατάσσεται στην δηµόσια ζωή, δηλαδή στην κοινωνική ή επαγγελµατική ζωή του ατόµου. Η ιδιωτική ζωή περιορίζεται στο ίδιο το άτοµο, την οικογένεια και τον στενό κύκλο των συγγενών, φίλων και γνωστών του. Σε σύγκριση µε την οικογενειακή, η ιδιωτική είναι ατοµική ζωή, δηλαδή η ζωή του ατόµου καθαυτό, κι όχι η ζωή του ατόµου ως µέλους της οικογένειάς του. Συχνά όµως η έννοια της ιδιωτικής ζωής συµπεριλαµβάνει και την οικογενειακή. Η σφαίρα του ιδιωτικού βίου είναι ο χώρος όπου αυτοπροσδιορίζεται το κάθε άτοµο, ο χώρος όπου το άτοµο ασκεί τις προσωπικές, επαγγελµατικές, οικονοµικές και επαγγελµατικές του δραστηριότητες απερίσπαστα. Ο χώρος όπου το άτοµο αναπτύσσεται και δηµιουργεί ανενόχλητο από επεµβάσεις και παρενοχλήσεις τρίτων. Ο χώρος αυτός ενυπάρχει µέσα στον ευρύτερο χώρο της κοινωνικής και επαγγελµατικής ζωής του ατόµου, αλλά οριοθετείται και περιορίζεται από το απόρρητο της προσωπικής ζωής. Τέλος, η έκταση του ιδιωτικού βίου καθορίζεται και από τις τρέχουσες κοινωνικές αντιλήψεις που ισχύουν ανά τόπο και χρόνο και επίσης είναι ανάλογη και από τη θέση του κάθε ατόµου µέσα στην κοινωνία. 9 Για παράδειγµα είναι διαφορετικός ο υπολογισµός της έκτασης του ιδιωτικού βίου πριν έναν αιώνα ή σε κράτη µε δικτατορικά πολιτεύµατα ή σε συγκεκριµένα πρόσωπα, π.χ. διάσηµοι, επώνυµοι, δηµόσια πρόσωπα. Η διακήρυξη του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής σηµαίνει ότι στη ζωή κάθε ανθρώπου υπάρχει ένας πυρήνας στον οποίο κυριαρχεί µόνο αυτός και δεν µπορεί κανένας άλλος να επέµβει ούτε το κράτος να διεισδύσει. Έτσι για παράδειγµα απαγορεύεται κάθε κρατική που επιφέρει την αναγκαστική συµβίωση ή συστέγαση, την αναγκαστική διαµόρφωση της ιδιωτικής ζωής, την οπτικοακουστική παρακολούθηση, την υποχρέωση του ατόµου να αποκαλύπτει στοιχεία της ιδιωτικής του ζωής, την χρήση µεθόδων ή συσκευών που εκβιάζουν την αποκάλυψη στοιχείων της ιδιωτικής ζωής του ατόµου παρά τη θέλησή του. 10 Γενικά το απαραβίαστο της ιδιωτικής σφαίρας σηµαίνει την απαγόρευση κάθε πράξης που έχει ως συνέπεια την δηµοσιοποίηση της προσωπικής ζωής του ανθρώπου. Στον κανόνα αυτό υπάρχουν 8 αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ίκαιο, Ατοµικά ικαιώµατα Α Τόµος, εκδ. Σάκκουλα 2005 Αθήνα- Κοµοτηνή 9 Καράκωστας Γ, Προσωπικότητα και Τύπος, εκδ. Σάκκουλα 2000, Αθήνα - Κοµοτηνή 10 ηµητρόπουλος Α., Συνταγµατικά ικαιώµατα Ι έκδοση 2004, Αθήνα 7

8 ρητές εξαιρέσεις που ρυθµίζονται µε τρόπο υποχρεωτικό από το Σύνταγµα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ενώ η κατοικία του καθενός είναι άσυλο, εντούτοις το άσυλο µπορεί να αρθεί και επιτρέπεται να γίνει έρευνα σε κατοικία µόνο όταν και όπως ορίζει ο νόµος και πάντοτε µε την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας.(αρ.9 παρ.1εδ.β)οµοίως, ενώ καταρχήν ισχύει ότι το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης επικοινωνίας είναι απόλυτα απαραβίαστο, νόµος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσµεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων.( αρ.19 παρ.1 εδ. β) 2. γ. Η Οικογενειακή ζωή Στο αρ.21 παρ.1 Σ ορίζεται ότι η οικογένεια καθώς και ο γάµος, η µητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους («Η οικογένεια, ως θεµέλιο της συντήρησης του Έθνους, καθώς και ο γάµος, η µητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους» παρ. 1, «Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέµου χήρες και ορφανά έχουν δικαίωµα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.» παρ. 2).Επίσης, στο αρ. 9 παρ.1 εδ.β ορίζεται ότι η οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι απαραβίαστη. Στα πλαίσια αυτών των άρθρων η οικογένεια και ο γάµος προστατεύονται ως θεσµοί. Η συνταγµατική κατοχύρωση του απαραβίαστου της οικογενειακής ζωής στο αρ.9 παρ.1 Σ συµπληρώνει την προστασία που προβλέπει για την οικογένεια το αρ.21 παρ.1 Σ. Ο συντακτικός νοµοθέτης αναγνωρίζει ότι κάθε άνθρωπος έχει το ατοµικό δικαίωµα να δηµιουργήσει οικογένεια και να διαµορφώσει ανενόχλητα τη ζωή του µέσα στο πλαίσιο της. Η οικογενειακή ζωή είναι απαραβίαστη είτε βασίζεται σε γάµο η οικογένεια, είτε όχι. Το απαραβίαστο, όχι µόνο κατοχυρώνει την ύπαρξη και τη λειτουργία του θεσµού της οικογένειας, αλλά και αποσκοπεί στο να περιορίσει την κρατική παρέµβαση. 11 Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα να επιλέγει ελεύθερα το σύζυγο που επιθυµεί και να προχωρήσει στη σύναψη γάµου ή να µη συνάψει γάµο. Η επιλογή αυτή πρέπει να αποτελεί προϊόν ελεύθερης βούλησης και να µην εξαρτάται από αίρεση ή προθεσµία ούτε από τυχόν 11 ηµητρόπουλος. Α, Συνταγµατικά ικαιώµατα, Τόµος Γ, 2004, Αθήνα, σελ

9 προηγούµενη άδεια δηµόσιας αρχής. 12 Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση στις σχέσεις των συζύγων, οι οποίοι πρέπει να ρυθµίζουν µόνοι τους τα θέµατα που τους αφορούν. Η κρατική παρέµβαση που επιβάλλει το αρ.21 παρ. 1 πρέπει να µην γίνεται µε όρους ασυµβίβαστους από τη διάταξη 9 παρ.1 εδ. β Σ. Τέτοιου είδους κρατικές παρεµβάσεις είναι η απαγόρευση σύναψης γάµου, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της συναίνεσης και της συµπλήρωσης του ελάχιστου ορίου ηλικίας που ορίζει ο νόµος. Η απαγόρευση εισόδου στη χώρα ή η απέλαση αλλοδαπών που διατηρούν οικογενειακούς δεσµούς µε πρόσωπα τα οποία διαµένουν νόµιµα στο έδαφος ενός συµβαλλόµενου κράτους πρέπει να κρίνεται κατά προϋποθέσεις. Τέλος, η αντικατάσταση της γονικής µέριµνας µε κρατική, εάν αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον του τέκνου (φόβος κακοποίησης κ.α.) και η απαγόρευση συµβιώσεως σε περίπτωση νόµιµης προσωρινής κράτησης ενός ατόµου µε τα οικογενειακά του πρόσωπα αποτελούν νόµιµες παρεµβάσεις του κράτους. 13 Από την αρχή του απαραβίαστου της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής απορρέουν δικαιώµατα που έχουν αµυντική και προστατευτική διάσταση. Το κράτος υποχρεούται όχι µόνο να µην παραβιάζει το ίδιο το απαραβίαστο, αλλά να φροντίζει για αυτό, δηλαδή να προστατεύει την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή από απειλές άλλων. Η απόλυτη erga omnes ενέργεια της αρχής του απαραβίαστου της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής προκύπτει και από αυτήν την ίδια την λεκτική διατύπωση της διάταξης. 14 Έτσι, κάθε άνθρωπος έχει το ατοµικό δικαίωµα να δηµιουργήσει οικογένεια. Το δικαίωµα αυτό, καθώς και το δικαίωµα γάµου, κατοχυρώνονται ρητά στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και στο ιεθνές Σύµφωνο Ατοµικών και Κοινωνικών ικαιωµάτων, που έχουν νοµική δεσµευτικότητα και στην Ελλάδα Βλ. ΣτΕ (ΟΛΟΜ) 867/ Χρυσόγονος, Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα (2 έκδοση αναθεωρηµένη) 14 ηµητρόπουλος Α.,Συνταγµατικά ικαιώµατα, Ι έκδοση 2004, Αθήνα σελ Άρθρο 12 Ε.Σ..Α. και άρθρο 23 παρ 2.Σ.Α.Κ. 9

10 2. δ. Θεµελίωση του ικαιώµατος Το συγκεκριµένο δικαίωµα θεµελιώνεται κυρίως στο αρ. 2 παρ. 1 και αρ. 9 παρ. 1 Σ που καθιερώνουν την προστασία της αξίας του ανθρώπου και το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, στο αρ. 19 Σ µε το οποίο προστατεύεται το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης και επικοινωνία, καθώς και στο αρ.93 παρ.2 Σ που επιτρέπει εξαίρεση από την αρχή της δηµοσιότητας των δικαστηρίων, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την προστασία του ιδιωτικού ή οικογενειακού βίου των διαδίκων. Σε διεθνές επίπεδο, για την προστασία του ιδιωτικού βίου µεριµνά η νοµικά µη δεσµευτική «Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου» που υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών την Το άρθρο 12 ορίζει ότι «κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεµβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του. Καθένας έχει το δικαίωµα να τον προστατεύουν οι νόµοι από επεµβάσεις και προσβολές αυτού του είδους». 16 Το πρότυπο του αρ. 12 ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, η οποία υπογράφθηκε στη Ρώµη το 1950 από τα κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης και µε βάση το αρ.28 παρ. 1 Σ έχει υπερνοµοθετική ισχύ. Το δικαίωµα της ιδιωτικής ζωής κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 17, το οποίο προστατεύει τέσσερις κύκλους δικαιωµάτων, τον ιδιωτικό βίο, τον οικογενειακό βίο, την κατοικία και την αλληλογραφία. Επίσης ο ιδιωτικός βίος κατοχυρώνεται και στο ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ικαιώµατα που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Η.Ε. στην Νέα Υόρκη την (κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον ν. 2462/1997) και ορίζει στο άρθρο 17 ότι «κανείς δεν υπόκειται σε αυθαίρετες ή παράνοµες παρενοχλήσεις της ιδιωτικής του ζωής, της οικογένειας, της κατοικίας ή της αλληλογραφίας του, ούτε σε παράνοµες προσβολές της τιµής και της υπόληψής 16 Μαυριάς Παντελής, Συνταγµατικά Κείµενα ελληνικά και ξένα, εκδ. Σάκκουλα 1990, Αθήνα- Κοµοτηνή, σελ Άρθρο 8 ΕΣ Α «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στο σεβασµό της ιδιωτικής και οικογενειακής του ζωής, της κατοικίας του και των ανταποκρίσεων του. εν επιτρέπεται να υπάρξει επέµβαση της δηµόσιας αρχής κατά την άσκηση του δικαιώµατος αυτού, παρά µόνο εάν η επέµβαση αυτή προβλέπεται από το νόµο και αποτελεί µέτρο το οποίο, σε µια δηµοκρατική κοινωνία, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια, την οικονοµική ευηµερία της χώρας, την προστασία της τάξεως και την πρόληψη ποινικών αδικηµάτων, την προστασία της υγείας ή της ηθικής, καθώς και των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των άλλων.» 10

11 του. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα προστασίας από το νόµο έναντι τέτοιων παρενοχλήσεων ή προσβολών.» Βέβαια, εκτός από τον ιδιωτικό βίο, στα κείµενα αυτών των διεθνών συµβάσεων προστατεύονται και η ελευθερία εκφράσεως και η ελευθερία αναζήτησης πληροφοριών. ηλαδή, αφενός κατοχυρώνουν το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής και αφετέρου, προβλέπουν δυνατότητες περιορισµού του για την προστασία δικαιωµάτων άλλων εισάγοντας έτσι την ανάγκη στάθµισης των συγκρουόµενων συµφερόντων και πρακτικής εναρµόνισης του δικαιώµατος της προσωπικότητας και της ελευθερίας της έκφρασης. 2. ε. Φορείς του δικαιώµατος και περιορισµοί αυτού Φορείς του δικαιώµατος είναι µόνο φυσικά πρόσωπα, όπως προκύπτει από την λεκτική διατύπωση της διατάξεως. Εξάλλου τα νοµικά πρόσωπα δεν έχουν ιδιωτική ζωή ούτε και οικογενειακή. Το απαραβίαστο της διάταξης το απολαµβάνουν όχι µόνο οι Έλληνες πολίτες, αλλά και οι αλλοδαποί. Η διάταξη αυτή προστατεύει τον ιδιώτη από προσβολές της κρατικής εξουσίας, ενώ από τις προσβολές των άλλων ιδιωτών προστατεύεται από τις ανάλογες ποινικές και αστικές διατάξεις. Οποιαδήποτε σύµβαση µε την οποία κάποιο πρόσωπο παραιτείται από το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής του ζωής προς όφελος άλλου προσώπου αντιβαίνει στα χρηστά ήθη και είναι άκυρη. 18 Το αρ. 9 Σ δεν προβλέπει κανέναν περιορισµό του απαραβίαστου, παρά µόνο του ασύλου της κατοικίας. Αντίθετα το αρ. 19 Σ προβλέπει περιορισµούς υπέρ της δικαστικής αρχής. Το δικαίωµα της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής µπορεί να συγκρουσθεί κυρίως µε την ελευθερία του τύπου, µε συνέπεια να περιοριστεί το ένα από τα δύο δικαιώµατα σύµφωνα µε τη διαδικασία της στάθµισης των συµφερόντων. Η εφαρµογή ή όχι των διατάξεων περί προστασίας της προσωπικότητας από επεµβάσεις του τύπου κρίνονται βάσει του αποτελέσµατος της σταθµίσεως των δύο αυτών αντιτιθέµενων έννοµων αγαθών ή συµφερόντων. Η σύγκρουση αυτή µεταξύ του ατοµικού δικαιώµατος της ιδιωτικής σφαίρας και του δηµόσιου συµφέροντος της ενηµερώσεως του κοινού, λύνεται µε τη στάθµιση των δύο εννόµων αγαθών. Όµως 18 αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ίκαιο, Ατοµικά ικαιώµατα Α, εκδ. Σάκκουλα 2005, Αθήνα Κοµοτηνή, σελ

12 δεν µπορεί να γίνει µια αφηρηµένη και γενική στάθµιση γιατί κανένα από τα δύο συγκρουόµενα αγαθά δεν είναι υπέρτερο ή υποδεέστερο του άλλου. Έτσι, το ερώτηµα που συνήθως µας απασχολεί είναι αν ο βαθµός της συγκεκριµένης προσβολής της ιδιωτικής σφαίρας είναι ανάλογος προς το προστατευόµενο δηµόσιο συµφέρον της ενηµερώσεως του κοινού ή αν αντιθέτως, η προσβολή είναι επαχθέστερη του αναγκαίου µέτρου. 19 Για να δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτηµα γίνεται εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας. Τέλος, µπορεί να υπάρξει σύγκρουση µε τη συνταγµατική αρχή της δηµοσιότητας των δικαστικών συνεδριάσεων, στην οποία το Σύνταγµα δίνει το προβάδισµα. Όσον αφορά την τριτενέργεια του δικαιώµατος, 20 το ίδιο το Σύνταγµα δεν διακρίνει την παραβίαση της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής από την κρατική εξουσία ή από αλλού. Παρέχει ενιαία ρύθµιση και για τις δύο περιπτώσεις. Ορθά εποµένως υποστηρίζεται στη θεωρία ότι το δικαίωµα του ιδιωτικού βίου αναπτύσσει άµεση τριτενέργεια. Έτσι, ο νοµοθέτης πρέπει να λάβει όλα τα µέτρα για την προστασία του απορρήτου του ιδιωτικού βίου του ατόµου, από όπου και αν προέρχονται οι κίνδυνοι που το απειλούν. 3. Το άσυλο της κατοικίας 3. α. Η έννοια της κατοικίας Το οικιακό άσυλο αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο πραγµάτωσης του ιδιωτικού βίου. Το σπίτι του κάθε ατόµου είναι ο προσωπικός, ο αυστηρά ατοµικός του χώρος όπου µπορεί να αναπτυχθεί, να δηµιουργήσει και να εκφραστεί ανενόχλητος και απερίσπαστος, χωρίς παρεµβάσεις από το κράτος ή από άλλους ιδιώτες. Οµοίως, είναι και ο χώρος όπου δηµιουργεί την οικογένεια του. Αυτό φαίνεται και από την επιλογή του συντακτικού νοµοθέτη να συµπεριλάβει το δικαίωµα της ιδιωτικής ζωής στη διάταξη που κατοχυρώνει το οικιακό άσυλο.(αρ. 9 παρ.1 Σ «Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι απαραβίαστη.») Η κατοικία ως απαραβίαστος χώρος υπήρχε ήδη στην αρχαία 19 αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ίκαιο, Ατοµικά ικαιώµατα Α, εκδ. Σάκκουλα 2005, σελ Σύµφωνα µε τον Χρυσόγονο, βλ. Χρυσόγονος, Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα, 2 έκδοση αναθεωρηµένη και συµπληρωµένη 12

13 Ελλάδα ως «οίκος» και «εστία» και στη Ρώµη ως «domus», καθώς δεν αποτελούσε µόνο τον χώρο της ιδιωτικής διαβίωσης αλλά και χώρο λατρείας, για αυτό και ήταν απαραβίαστο ιερό καταφύγιο. Στη σύγχρονη εποχή διαφαίνεται ακόµα πιο έντονη η ανάγκη να προστατεύεται η οικία του καθενός γιατί αυξήθηκαν και οι κίνδυνοι που το απειλούν και από τους ιδιώτες αλλά και από το κράτος, που µε τους ελέγχους του επεµβαίνει στην ιδιωτική ζωή του ατόµου. Οπότε η κατοικία του κάθε ατόµου παραµένει ακόµα ένας χώρος απαραβίαστος, όπου δεν χωρούν ούτε οι παρενοχλήσεις τρίτων ούτε οι επεµβάσεις του κοινωνικού κράτους. Έτσι όπως περιγράφεται η έννοια της κατοικίας στο αρ. 9 παρ.1 Σ, αν και δεν υπάρχει ενιαία νοµική έννοια, παραπέµπει σε έναν περίκλειστο χώρο, στον οποίο δεν είναι δυνατή η ελεύθερη είσοδος στον καθένα, παρά µόνο µε τη συναίνεση του διαµένοντος σε αυτόν, δηλαδή του κυρίου ή δικαιούχος. Απαγορεύεται τόσο η είσοδος όσο και η παραµονή στην κατοικία. Μόνο ο κύριος αποφασίζει ποιος θα εισέρχεται σε αυτήν. Είναι ο ιδιωτικός φυσικός χώρος του ατόµου διαβίωσης και εργασίας του, µη προσιτός σε τρίτους. 21 Είναι αδιάφορο µε ποια νοµική σχέση διαµένει ή παραµένει το άτοµο στο συγκεκριµένο χώρο, όπως και το είδος ή η χρήση αυτού. εν είναι απαραίτητο να πρόκειται για ένα οικοδόµηµα, αλλά µπορεί να είναι και µία αυλή ή σκηνή ή ένα κινητό πράγµα, όπως αυτοκίνητο ή σκάφος. Μπορεί να είναι οποιασδήποτε κατασκευής, ακόµα και ένας περιφραγµένος χώρος, δυσπρόσιτο σε τρίτους. Μπορεί να είναι κινητή (τροχόσπιτο) ή ακίνητη (οικοδόµηµα) ή πρόχειρη ( αυλή). 22 Αρκεί να πρόκειται για περίκλειστο χώρο µε ορατά τα σύνορά του που δεν έχει ελεύθερη είσοδο. Κάθε άνθρωπος µπορεί να έχει περισσότερες από µία κατοικίες. Στην ευρεία έννοια της κατοικίας του αρ. 9 Σ εντάσσονται και οι επαγγελµατικοί ή επιχειρησιακοί χώροι ή οι χώροι οικονοµικής και κοινωνικής δράσης, όπως τα κέντρα διασκέδασης, τα θέατρα, τα εργοστάσια, µόνο όµως κατά τις ώρες που αυτά δεν λειτουργούν. Το άσυλο της κατοικίας παραβιάζεται και µε τη µυστική τοποθέτηση εντός του χώρου της κατοικίας µηχανηµάτων λήψης ήχου ή εικόνας, για παράδειγµα µικροφώνου ή κάµερας. Το άσυλο δεν παραβιάζεται µε την εκποµπή θορύβων ή οσµών. Πάντως οποιαδήποτε παράβαση αίρεται αν υπάρχει η συγκατάθεση του δικαιούχου, εφόσον παρέχεται µε πλήρη συνείδησή του. 21 ηµητρόπουλος Α, Συνταγµατικά ικαιώµατα, τόµος Γ, Ι έκδοση, Αθήνα 2004, σελ αγτόγλου Π., Ατοµικά ικαιώµατα Α, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 1991, σελ

14 Η παρεµπόδιση της εισόδου του ατόµου στην κατοικία και η επιβολή της εξόδου από αυτή ακόµα κι αν προέρχεται από όργανα της δηµόσιας εξουσίας αποτελούν παραβίαση του οικιακού ασύλου. 23 Η βίαιη αποµάκρυνση από την κατοικία αποτελεί πράξη διοικητικού καταναγκασµού που θίγει το άσυλο της κατοικίας και συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του ατόµου. ιότι όχι µόνο αναγκάζουν το άτοµο σε µία πράξη που δεν θέλει, αλλά τα όργανα της δηµόσιας εξουσίας µπαίνουν µέσα στην οικία χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη. 24 Τέτοια επέµβαση της διοίκησης είναι επιτρεπτή µόνο στο µέτρο που υπάρχει ειδική και σύµφωνη µε το Σύνταγµα θεµελίωση, δηλαδή «όταν και όπως ορίζει ο νόµος». 25 Τέλος, η βίαιη αποβολή προσώπου από την κατοικία του δεν συνιστά παραβίαση του ασύλου όταν πρόκειται για αναγκαστική εκτέλεση, αναγκαστική απαλλοτρίωση ή επίταξη, δηλαδή όταν η αποβολή πραγµατοποιείται στο πλαίσιο µιας σύµφωνης µε το Σύνταγµα προσβολής της ιδιοκτησίας. 26 Το άσυλο της κατοικίας κατοχυρώνεται και από διεθνείς συµβάσεις, εκτός από το ισχύον ελληνικό Σύνταγµα, και ειδικότερα από τα άρθρα 8 Ε.Σ..Α και 7.Σ.Α.Π.. 3. β. Φορείς του δικαιώµατος Φορείς του δικαιώµατος είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, τόσο ηµεδαποί όσο και αλλοδαποί και ανιθαγενείς. Αν διαµένει οικογένεια στην οικία προστατεύονται όλα τα µέλη αυτής. Φορέας είναι κάθε πρόσωπο ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιεί την κατοικία και τη νοµική του σχέση προς αυτή. Έτσι προστατεύεται κάθε ένοικος, ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής, οι συγκάτοικοι, οι φιλοξενούµενοι, καθώς και οι εργαζόµενοι εφόσον πρόκειται για επαγγελµατικό χώρο. 27 Ακόµη, φορείς του δικαιώµατος είναι όλα τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά, ιδιωτικού 23 Βλ. Ε Α 10-5/ Βλ. γνµδ ΕΙΣΠΡ 4/ αγτόγλου Π., Γενικό ιοικητικό ίκαιο, τόµος Β, Αθήνα 1978, σελ Βλ. αρ.17 παρ. 2 Σ, αρ. 18 παρ.4,5 Σ 27 Μάνεσης, Ατοµικές ελευθερίες, τόµος Α,Αθήνα 1978, σελ

15 δικαίου, καθώς και οι ενώσεις προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα. 28 Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου απολαµβάνουν άλλου είδους ασυλίας. 3. γ. Περιορισµοί Οριοθετήσεις του δικαιώµατος Όπως προκύπτει από την διάταξη 9 παρ. 1 εδ. γ Σ που τελεί υπό την επιφύλαξη νόµου («καµία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά µόνο όταν και όπως ο νόµος ορίζει και πάντοτε µε την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας.») η προστασία του οικιακού ασύλου είναι σχετική. Πρόκειται για περιπτώσεις οριοθέτησης του αµυντικού δικαιώµατος του ασύλου της κατοικίας και όχι για περιορισµούς. 29 εν επιτρέπεται στα πλαίσια της προστασίας του ασύλου της κατοικίας να προστατεύεται και η παράνοµη δράση του φορέα του δικαιώµατος. Για παράδειγµα δεν µπορεί κάποιος επικαλούµενος αυτό το δικαίωµα να τελέσει ανενόχλητος παράνοµες πράξεις εντός της οικίας του και να µην µπορεί κανείς να επέµβει. Το άσυλο δεν επιτρέπεται να προστατεύει σε καµία περίπτωση την παρανοµία. Ο νόµος που ορίζει πότε η έρευνα σε κατοικία δεν συνιστά παραβίαση του ασύλου πρέπει να είναι διατυπωµένος µε σαφήνεια, µε τρόπο γενικό και αφηρηµένο, να προβλέπει το σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας. Για παράδειγµα ισχύει ο νόµος σχετικά µε την έρευνα κατ οίκον, όπου σύµφωνα µε το αρ.253 κ.ποιν.δ. αν διεξάγεται ανάκριση για κακούργηµα ή πληµµέληµα, επιτρέπεται έρευνα στην οικία όταν µπορεί βάσιµα να υποτεθεί ότι η βεβαίωση του εγκλήµατος, η αποκάλυψη ή η σύλληψη των δραστών ή τέλος η βεβαίωση ή η αποκατάσταση της ζηµίας που προκλήθηκε είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί µόνο µε αυτήν. 30 Οµοίως, ισχύουν και άλλοι εγγενείς περιορισµοί από το Σύνταγµα, όπως η άρση του ασύλου όταν πρέπει από τα αρµόδια όργανα να λάβει χώρα εποπτεία τήρησης της εργατικής, υγειονοµικής, φορολογικής νοµοθεσίας, ή όταν η επέµβαση γίνεται µε σκοπό την πρόληψη ή αποτροπή δηµόσιου κινδύνου. Οι διατάξεις αυτές οφείλουν να 28 ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα, τόµος Γ, Ι έκδ, Αθήνα 2004, σελ ηµητρόπουλος Α., Συνταγµατικά ικαιώµατα. Τόµος Γ, Ι έκδοση, Αθήνα 2004, σελ Α.Π. 1328/2003 Ποιν. (Η έρευνα της κατοικίας στην ανακριτική πράξη µπορεί να διεξαχθεί για κακούργηµα ή πληµµέληµα, µόνο αν άρχισε η κύρια ανάκριση ή προανάκριση και δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή της έρευνας στην προκαταρκτική εξέταση.) 15

16 λειτουργούν υπό το πρίσµα της αρχής της αναλογικότητας. Οι εξαιρέσεις στο άσυλο είναι επιτρεπτές µόνο εφόσον είναι απόλυτα αναγκαίες. Έτσι, σε κτίριο στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά ή πληµµύρισε δεν απαγορεύεται η είσοδος σε τρίτους και χωρίς την άδεια του κυρίου για να περιοριστεί η καταστροφή. Οµοίως είναι επιτρεπτή η βίαιη αποβολή ενοίκου από κτίριο ετοιµόρροπο, που κινδυνεύει από σεισµό, φωτιά ή έκρηξη. Τέλος το αρ. 48 Σ θέτει σε αναστολή το άσυλο κατά τη διάρκεια που η χώρα έχει κηρυχτεί σε κατάσταση πολιορκίας. 3. δ. Κυρώσεις Το Σύνταγµα προβλέπει τις κυρώσεις κατά των παραβατών του ασύλου της κατοικίας. Σύµφωνα µε το αρ.9 παρ.2 Σ οι παραβάτες τιµωρούνται για παράβαση του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας και υποχρεούνται σε πλήρη αποζηµίωση του παθόντος, όπως νόµος ορίζει. Οι προβλεπόµενες από το Σύνταγµα κυρώσεις είναι και ποινικές και πειθαρχικές και η υποχρέωση αποζηµίωσης βαρύνει προσωπικά τον παραβάτη. 31 Έτσι καθιερώνεται ευθεία υποχρέωση του παραβάτη υπαλλήλου για πλήρη αποζηµίωση του παθόντος. Σχετικά µε την ποινική τιµώρηση των παραβατών ισχύουν το αρ. 239 ΠΚ (κατάχρηση εξουσίας) και το αρ.241 ΠΚ. (παραβίαση οικιακού ασύλου) όπου προβλέπεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και φυλάκιση τριών µηνών µέχρι δύο ετών αντίστοιχα. Τέλος, στο δικονοµικό µέρος, δεν αποτελεί αντικείµενο ή αποδεικτικό στοιχείο οτιδήποτε αποκτήθηκε κατά παράβαση του ασύλου. Αυτή η δικονοµική συνέπεια προβλέπεται επίσης από το Σύνταγµα στο αρ.19 παρ Το απόρρητο της επικοινωνίας 4. α. Η έννοια της επικοινωνίας 31 αγτόγλου, Ατοµικά ικαιώµατα Α, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 1991, σελ Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών µέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού και των άρθρων 9 και 9 Α. 16

17 Ως επικοινωνία νοείται η δραστηριότητα του ανθρώπου µε την οποία αυτός έρχεται σε επαφή, σε συνεννόηση µε τους άλλους ανθρώπους. Είναι η συνάφεια µεταξύ των ατόµων ή των οµάδων. Είναι η µεταβίβαση ή ανταλλαγή µηνυµάτων, πληροφοριών ή αλλιώς ένα σύστηµα διακινήσεως εντολών, αναφορών, επικοινωνιών σε έναν οργανισµό. Η επικοινωνία είναι ανθρώπινη δραστηριότητα ειδικά προστατευµένη από το Σύνταγµα.(αρ 19 παρ.1 «το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο»). Η σπουδαιότητα της προκύπτει από την ίδια την κοινωνική φύση του ανθρώπου. Με την δραστηριότητα αυτή ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή και συνεννόηση µε τους άλλους ανθρώπους, απευθυνόµενος σε αυτούς για οποιονδήποτε λόγο. Η επαφή µε τους ανθρώπους και η µη αποµόνωση αποτελεί βασική ιδιότητα του ανθρώπου και θεµελιώδες δικαίωµα. Η επικοινωνία διακρίνεται σε άµεση ή προσωπική και σε έµµεση ή ανταπόκριση. Στην άµεση υπάρχει προσωπική επαφή των επικοινωνούντων και δε µεσολαβεί καταρχήν κανένα µεταξύ τους µέσο. Στην έµµεση επικοινωνία τα επικοινωνούντα µέσα δε βρίσκονται παρόντα, αλλά σε απόσταση. Τότε χρησιµοποιούνται διάφορα επικοινωνιακά µέσα, όπως η αλληλογραφία, το τηλέφωνο, το τηλεγράφηµα, το fax, το κλπ. Το κατά παράδοση προστατευτικό περιεχόµενο του αρ. 19 αναφέρεται στην έµµεση επικοινωνία ή ανταπόκριση. Επιπρόσθετα, η επικοινωνία διακρίνεται σε ανοικτή και σε απόρρητη. Ανοικτή χαρακτηρίζεται όταν γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε το περιεχόµενο της να γνωστοποιείται στους τρίτους ή έστω µε τρόπο που δεν απαγορεύει και δεν αποκλείει τη γνωστοποίηση. Αντίθετα, απόρρητη είναι «η από το δίκαιο προστατευόµενη µυστική επικοινωνία, που πραγµατοποιείται µε µέσα που εξασφαλίζουν τη µυστικότητα και για οποιοδήποτε θέµα, εκτός από ζητήµατα, που αναφέρονται στην εθνική ασφάλεια ή σε ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήµατα». 33 Όµως από το αντικειµενικό νόηµα και τη λεκτική διατύπωση της διάταξης ( µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο ) προκύπτει ότι στο αρ.19 θεµελιώνεται ένα ευρύτερο δικαίωµα επικοινωνίας και όχι µόνο το δικαίωµα του απορρήτου της επικοινωνίας. Η επικοινωνία άλλωστε αποτελεί και ιδιαίτερης σηµασίας ειδικότερη έκφανση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας που κατοχυρώνεται στο αρ. 5 παρ.1 Σ. Τέλος, το δικαίωµα ανάπτυξης της ιδιωτικής επικοινωνίας, το περιεχόµενο της οποίας 33 ηµητρόπουλος Α, Συνταγµατικά ικαιώµατα, τόµος Γ, Ι έκδ., Αθήνα 2004, σελ

18 δε γνωστοποιείται σε τρίτους, προστατεύει και την εκδήλωση στοχασµών, ιδεών και άρα µετέχει και της πνευµατικής ελευθερίας και διακίνησης του αρ. 14 Σ. 4.β. Η έννοια του απορρήτου Η κατοχύρωση του απαραβίαστου της επικοινωνίας, εκτός από την κατοχύρωση του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής του ατόµου, προκύπτει και ειδικότερα από το αρ. 19Σ. 34 Απόρρητη είναι η µυστική επικοινωνία που προστατεύεται από το δίκαιο. Τα στοιχεία του απορρήτου είναι τρία, η µυστικότητα, το περιεχόµενο της και η νοµική της µορφή. Η µυστικότητα αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται η επικοινωνία και στο περιεχόµενο, περιορίζοντας τη γνώση του µεταξύ των επικοινωνούντων µερών. Η εξασφάλιση της εξαρτάται από την επιλογή του µέσου, το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζει το απόρρητο. 35 Το δεύτερο σηµείο αναφέρεται στο περιεχόµενο, δηλαδή στο µήνυµα. Υποστηρίζεται συχνά ότι δεν προστατεύεται το µήνυµα καθαυτό αλλά το απόρρητο του µηνύµατος. Τελικά όµως η προστασία καταλήγει και σε προστασία του µηνύµατος, το περιεχόµενο του οποίου µπορεί καταρχήν να αφορά σε οποιοδήποτε θέµα. Πρέπει όµως να πρόκειται για νόµιµο µήνυµα. Μηνύµατα που αποδοκιµάζονται από το δίκαιο δεν αποτελούν αντικείµενο του απορρήτου. Έτσι η απόρρητη επικοινωνία, που προστατεύεται για να διασφαλίσει την ιδιωτική ζωή, δεν ισχύει όταν η ιδιωτική ζωή είναι παράνοµη. Η απόρρητη επικοινωνία δεν επιτρέπεται να καλύπτει παράνοµες καταστάσεις. 36 Η κατοχύρωση του απορρήτου αποσκοπεί στην αποτροπή των επεµβάσεων στην ιδιωτική ζωή του ατόµου, µε την προϋπόθεση όµως ότι αυτή είναι νόµιµη. 37 Για το λόγο αυτό, το δικαίωµα οριοθετείται από το Σύνταγµα και τον κοινό νόµο. Σύµφωνα µε το αρ.19 παρ.1 εδ.β Σ το απόρρητο δεν προστατεύεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Εθνική ασφάλεια και ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήµατα αποτελούν τα ειδικά συνταγµατικά όρια του δικαιώµατος της επικοινωνίας. εν πρόκειται για 34 αγτόγλου, Ατοµικά δικαιώµατα Α, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 1991, σελ ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά δικαιώµατα, τόµος Γ, Ι έκδ. Αθήνα 2004, σελ ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά δικαιώµατα, τόµος Γ, Ι έκδ. Αθήνα 2004, σελ Βλ. ΑΠ 1709/

19 9 Α. 38 Το τελευταίο χαρακτηριστικό του απορρήτου είναι η νοµική του προστασία. περιορισµούς του γενικού αµυντικού περιεχοµένου του, αλλά για καθορισµό του. Ακόµη, ο συντακτικός νοµοθέτης εξουσιοδοτεί τον κοινό νοµοθέτη να ορίσει τα σχετικά µε την παρακολούθηση του µηνύµατος. Πρόκειται για δεσµευτική εξουσιοδότηση νόµου, η οποία αφορά τις εγγυήσεις κάτω από τις οποίες δεν δεσµεύεται η δικαστική εξουσία και µπορεί να προβεί στην άρση του απορρήτου. Επιπρόσθετα, ορίζεται στο αρ 19 παρ.3 ότι απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών µέσων που έχουν ανακτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού και των άρθρων 9 και Προστατεύεται δηλαδή από το δίκαιο ευθέως και συγκεκριµένα προβλέπεται στο άρθρο 19 Σ. 4. γ. Φορείς του δικαιώµατος Φορείς του δικαιώµατος απόρρητης επικοινωνίας είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, τόσο οι Έλληνες πολίτες, όσο και οι αλλοδαποί και ανιθαγενείς. Το αρ 19 αναπτύσσει έµµεση τριτενέργεια κατά των ιδιωτών (αρ.25 παρ.1 Σ). Φορείς είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού αλλά και δηµοσίου δικαίου, αφού και αυτά µπορούν να προβούν σε επικοινωνία µε άλλους. Το αρ 19 καθιερώνει αντικειµενική αρχή, το απόρρητο της επικοινωνίας, από την οποία απορρέουν τα υποκειµενικά δικαιώµατα των επιµέρους φορέων, ανεξάρτητα από την νοµική µορφή µε την οποία εµφανίζονται. Το αρ 19 ρυθµίζει την συνολική νοµική ζωή, καθώς είναι αναγκαία η προστασία όχι µόνο των ιδιωτών αλλά και των δηµοσίων φορέων. 39 Σύµφωνα µε την παραδοσιακή νοµική θεωρία πρόκειται για δηµόσιο δικαίωµα στρεφόµενο κατά της κρατικής εξουσίας, όµως στη σύγχρονη έννοµη τάξη πρόκειται για αντικειµενική αρχή δικαίου, που ρυθµίζει τη συνολική νοµική ζωή. Παρέχει απόλυτη προστασία, καθώς το αρ.19 ορίζει ότι το απόρρητο της επικοινωνίας είναι απόλυτα απαραβίαστο, 38 ΒΛ.ΑΠ 1317/ ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά δικαιώµατα, τόµος Γ. Ι έκδ., Αθήνα 2004, σελ. 239 ( Αντίθετη άποψη αγτόγλου, Ατοµικά δικαιώµατα Α, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 1991, σελ

20 από το οποίο δεσµεύονται όλα τα κρατικά νοµικά πρόσωπα και ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου δ. Περιορισµοί Οριοθετήσεις του δικαιώµατος Το απολύτως απαραβίαστο του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας κάµπτεται για τη δηµόσια ασφάλεια και για τη διακρίβωση ιδιαιτέρως σοβαρών εγκληµάτων, όπως νόµος ορίζει.(αρ 19 παρ.1 εδβ). Πρόκειται για συνταγµατική δέσµευση που αφορά την αυτοπροστασία του κοινωνικού συνόλου, έτσι ώστε το δικαίωµα του απορρήτου να µην χρησιµοποιείται εις βάρος του. 41 Ο ν. 2225/1994 ορίζει ότι ο πρώτος λόγος αναφέρεται αποκλειστικά σε ό,τι έχει να κάνει µε την αντιµετώπιση κινδύνων εξωτερικών της χώρας, ενώ ο δεύτερος λόγος θα πρέπει να ερµηνεύεται στενά. Έτσι, ως «ιδιαίτερα εγκλήµατα» λογίζονται τα κακουργήµατα και από αυτά µόνο ορισµένα που προβλέπει ο νόµος και περιβάλλονται από συγκεκριµένες εγγυήσεις. Περιορισµό του δικαιώµατος εισάγει και το αρ.48 παρ. 1Σ, το οποίο επιτρέπει την αναστολή του σε ειδικές περιπτώσεις που ορίζει το ίδιο. 42 Έτσι ο ΑΠ έχει κρίνει ότι η µαγνητοταινία αποτελεί απαράδεκτο µέσο σε πολιτική δίκη, επειδή η µαγνητοφώνηση ιδιωτικής συνοµιλίας χωρίς τη συναίνεση ενός εκ των δύο συνοµιλητών αποτελεί ανεπίτρεπτο περιορισµό της συνταγµατικά προστατευόµενης ελεύθερης άσκησης της επικοινωνίας (αρ2 παρ.1σ, αρ9 παρ.1 εδβ Σ, αρ19 Σ, αρ8 ΕΣ Α, αρ 28 παρ.1 Σ). Εξαίρεση από την προστασία αυτή υπάρχει µόνο χάριν της προστασίας συνταγµατικά υπέρτερων αγαθών, όπως της ζωής. εν πρόκειται για περιορισµό του αµυντικού περιεχοµένου του δικαιώµατος, αλλά για νόµιµη οριοθέτηση αυτού. 43 Αντίθετα, σε άλλη δίκη ο ΑΠ έχει δεχθεί την καταγραφή ερωτικών τηλεφωνηµάτων του ενός συζύγου ως αποδεικτικό µέσο από τον άλλο σύζυγο. Γιατί στο γάµο το προέχον στοιχείο είναι η συζυγική πίστη, γι αυτό και στη συγκεκριµένη 40 ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά δικαιώµατα, τόµος Γ, Ι έκδ., Αθήνα 2004, σελ αγτόγλου, Ατοµικά δικαιώµατα, Α, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 1991, σελ ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα, τόµος Γ, Ι έκδ., Αθήνα 2004, σελ Απόφαση 1/2001 ΟΛΟΜ ΑΠ, Ελληνική ικαιοσύνη, 37 (1996) 20

21 περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αποδεικτικό µέσο η καταγραφή των τηλεφωνηµάτων, εφόσον µε αυτά µαρτυράται η προσβολή της. 44 Σύµφωνα µε την νοµολογία του ΑΠ σε δίκες διαζυγίου είναι παραδεκτά αποδεικτικά µέσα οι τηλεφωνικές συνοµιλίες του ενός συζύγου, όταν µαγνητοφωνούνται εν αγνοία του, προκειµένου να αποδειχθεί ότι ο γάµος έχει υποστεί σοβαρό κλονισµό λόγο παραβίασης της συζυγικής πίστης. Στην περίπτωση αυτή έχουµε σύµπτωση δικαιώµατος και θεσµού σε ένα αντικειµενικό στοιχείο, οπότε δεν είναι δυνατή η εφαρµογή του συνταγµατικού δικαιώµατος σε όλη του την έκταση. Το ψαλίδισµα αυτό του δικαιώµατος λέγεται δεσµική προσαρµογή του δικαιώµατος σε κάθε θεσµό ανάλογα µε το περιεχόµενο του κάθε θεσµού ε. Κυρώσεις Ο κοινός νοµοθέτης επιβάλλει κυρώσεις στους δηµόσιους υπαλλήλους για παράβαση των επιστολών και των άλλων µέσων κατά τα αρ ΠΚ. Για την παραβίαση του απορρήτου από ιδιώτες, όσον αφορά τις επιστολές και τα κλειστά έγγραφα, ρυθµίζεται από το αρ. 370 ΠΚ, ενώ για την τηλεφωνική επικοινωνία και την προφορική συνοµιλία ισχύει το αρ. 370 Α ΠΚ. Στο δικονοµικό τοµέα, απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αποδεικτικών µέσων που χρησιµοποιήθηκαν κατά παράβαση του αρ.19 Σ κατά τη διοικητική η δικαστική διαδικασία. 44 Απόφαση 381/1987 (Πολ) 45 ηµητρόπουλος, συνταγµατικά δικαιώµατα Τόµος Γ, Ι έκδ. Αθήνα

22 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνταγµατική θεµελίωση της ιδιωτικής ζωής ως θεµελιώδους ατοµικού δικαιώµατος εξασφαλίζει στον άνθρωπο ένα πεδίο ελεύθερης ύπαρξης και δράσης. Το Σύνταγµα κατοχυρώνει το δικαίωµα του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου, του οικιακού ασύλου και της απόρρητης επικοινωνίας και προσωπικών δεδοµένων στα αρ. 9, 9 Α και 19 Σ. Το απόλυτο απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής προστατεύει και διαφυλάσσει κάθε πληροφορία που αφορά το άτοµο καθαυτό, καθώς και την οικογένεια, την κατοικία και την επικοινωνία του. Η ανάγκη διαφύλαξης αυτών των χώρων καθίσταται κρατική µέριµνα, καθώς µόνο µε αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να διαµορφωθεί η προσωπικότητα του ανθρώπου και εξασφαλισθεί η ατοµικότητα του. Ειδικά στη σύγχρονη εποχή αυτή η ανάγκη καθίσταται ακόµη πιο έντονη, αφού οι κίνδυνοι που απειλούν την ιδιωτική ζωή ολοένα και αυξάνονται, και πλέον δεν προέρχονται µόνο από την κρατική εξουσία και την ελευθερία του τύπου, αλλά και από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών µέσων. Είναι εποµένως θεµελιώδης η σηµασία του δικαιώµατος της ιδιωτικής ζωής και επιτακτική η ανάγκη τήρησης των ρυθµίσεων που προβλέπει το Σύνταγµα, ώστε να επιτυγχάνεται η προστασία της ίδιας της ανθρώπινης ζωής. 22

23 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣτΕ (ΟΛΟΜ) 867/1988 ΑΠ 381/1987 ΑΠ 1709/1995 ΑΠ 1/2001 ΑΠ 1317/2001 ΑΠ 1328 /2003 (ΟΛΟΜ) 23

24 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ αρ άρθρο ΑΚ Αστικός Κώδικας ΑΠ Άρειος Πάγος βλ βλέπε ΣΑΠ ιεθνές Σύµφωνο Ατοµικών και Πολιτικών ικαιωµάτων ΣΑΚ ιεθνές Σύµφωνο Ατοµικών και Κοινωνικών ικαιωµάτων εδ εδάφιο ΕΣ Α Ευρωπαική Σύµβαση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΗΕ Ηνωµένα Έθνη Ο Α Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΟΛΟΜ Ολοµέλεια κ. ποιν. δ κώδικας ποινικής δικονοµίας ΠΚ Ποινικός Κώδικας Πτ Πρόεδρος της ηµοκρατίας Σ Σύνταγµα ΣτΕ Συµβούλιο της Επικρατείας 24

25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ αγτόγλου Π., Ατοµικά ικαιώµατα Α, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 1991 αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ίκαιο, Ατοµικά ικαιώµατα, Α τόµος, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 2005 αγτόγλου Π., Γενικό ιοικητικό ίκαιο, τόµος Β, Αθήνα 1978 ηµητρόπουλος Α., Συνταγµατικά ικαιώµατα, τόµος Γ, Ι έκδοση, Αθήνα 2004 Καράκωστας Γ., Προσωπικότητα και Τύπος, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2004 Καράκωστας Γ., Προστασία της ιδιωτικότητας στην Κοινωνία της Πληροφορικής, έτος 1, Αθήνα 2004 Μάνεσης Αρ., Συνταγµατικά ικαιώµατα, Α τόµος, Θεσσαλονίκη 1979 Μάνεσης Αρ., Ατοµικές ελευθερίες, τόµος Α, Αθήνα 1978 Μαυριάς Γ., Ιστορία Πολιτικών Ιδεών, 3 έκδ., εκδ. Σάκκουλα 2001 Μαυριάς- Παντελής, Συνταγµατικά Κείµενα ελληνικά και ξένα, εκδ. Σάκκουλά, Αθήνα- Κοµότηνη 1990 Μαυριάς Γ., Το Συνταγµατικό δικαίωµα του Ιδιωτικού Βίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή Μιχαηλίδης Νουάρος, Το απαραβίαστο του Ιδιωτικού Βίου και η ελευθερία του Τύπου, ΤοΣ 1983 Χρυσόγονος Κ., Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα, 2 η έκδοση συµπληρωµένη και αναθεωρηµένη, εκδ.σάκκουλα,

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτική ζωή, εξεταζόµενη υπό ευρεία έννοια, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αθήνα Αριθ. Πρωτ Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων Σχετ. το υπ αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σταυριανουδάκη Άννα Α.Μ.: 1340200400426 ΤΗΛ.: 6978810059

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης» - 1 - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας» (άρθρα 5 παρ. 4, 3 Συντ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το άσυλο της κατοικίας και το δικαίωµα στην κατοικία (άρθρα 9 παρ. 1 εδ. α και 21 παρ. 4 του Συντάγµατος)

Θέµα εργασίας. Το άσυλο της κατοικίας και το δικαίωµα στην κατοικία (άρθρα 9 παρ. 1 εδ. α και 21 παρ. 4 του Συντάγµατος) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων».

ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ : ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΑ ΗΜ. ΕΤΟΣ : 2005 2006 Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2340/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 6η. Α)Εφ.ΑΘ. 4585\2002

ΕΡΓΑΣΙΑ 6η. Α)Εφ.ΑΘ. 4585\2002 ΕΡΓΑΣΙΑ 6η ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α)Το δικαίωµα της ιδιοκτησίας και η παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης σε µη κύριο σύζυγο Β)Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ Εργασία στο μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Υπεύθυνος διδάσκων καθηγητής: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εργασία της ΑΝΝΑΣ ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ, Α.Μ. 1340199812135 στις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Καθηγητής κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.3 2. Ιστορική αναδροµή.4 3.α.Έννοια β. Γνωµοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 3 Α ΜΕΡΟΣ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ... 4 3. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. )

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ( 1520 Α.Κ. ) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ήµητρα Μελεσανάκη Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ: ΚΑΘ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΝ/ΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΓΡΥΜΑΝΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ. Εισαγωγή... 1

ΙΑΓΡΑΜΜΑ. Εισαγωγή... 1 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Εισαγωγή... 1 Ενότητα Ι «Επικοινωνία» 1. Η επικοινωνία... 2 2. Η απόρρητη επικοινωνία... 3 3. Εθνική ασφάλεια και ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήµατα... 4 4. Αναστολή... 4 5. Φορείς... 4 6. Απόλυτη ενέργεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ

ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II- Ι ΡΥΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ ΜΑΓΚΛΑΒΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η νοµοθεσία στην υπηρεσία των κινητών τηλεφώνων

Η νοµοθεσία στην υπηρεσία των κινητών τηλεφώνων Η νοµοθεσία στην υπηρεσία των κινητών τηλεφώνων Γουγούλη- ηµητριάδου Ελένη 1, Γρηγοριάδου έσποινα 1, Εύδου έσποινα 1, Κατσίφας Κωνσταντίνος 1, Μήτογλου Κωνσταντίνος 1 1 Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ «Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομική αξιολόγηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τις προτεινόμενες «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 11-12/10/2012 Τίτλος Σεµιναρίου : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Συµµετοχή : Χαρίκλεια Ηλιοπούλου Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Εργασία µε θέµα : Συναθροίσεις. «Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως µόνον εις τας δηµοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η Αστυνοµία. Αι

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 37 2. Σχέση με επιείκεια... 40 3. Σχέση με ηθική... 42 ΠΗΓΕΣ - ΙΣΧΥΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2005-2006. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου

2005-2006. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος 2005-2006 Αλέξανδρος Κ. Βαρνάβας Α.Μ.: 1340200100655

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ

«ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου. Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά μέτρα

Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου. Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά μέτρα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΑ 25-61Σ

ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΑ 25-61Σ ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΑ 25-61Σ ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΒΑ Α.Μ.1340200200698 Μετά τις ριζικές αλλαγές που έγιναν στο κράτος και στην κοινωνία της Βουλγαρίας (1989 όταν έπεσε το κομμουνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004 Η ΕΞΑΜΗΝΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Διαβάστε περισσότερα