ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 44/2014 ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2

2 Το έργο «ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΗΝΩΝ' ΣΤΟ ΡΩΜΑΝΟΥ- ΡΕΠΑΝΙΔΙ» περιλαμβάνει, εκτός από τα οικοδομικά και εργασίες τεκμηρίωσης, συγγραφής, έκδοσης και έκθεσης για την ιστορία και χρήση των πιθαρόσχημων κοιλοτήτων που χρησιμοποιούνταν σαν ληνοί ή σαν υπολήνια στα χωριά της Λήμνου. Οι εργασίες αυτές είναι κυρίως παροχές υπηρεσιών και εκδόσεις. Συνεπώς δεν μπορούν να ανατεθούν με την ίδιο διαδικασία με τα οικοδομικά. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε η πρόταση ξεχωριστού υποέργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στα ακόλουθα αντικείμενα: Α) Εργασίες δημιουργίας, εξασφάλισης και τεκμηρίωσης του εκθετικού υλικού που θα παρουσιαστεί στις πινακίδες της έκθεσης και στη έντυπη έκδοση του έργου: Συγγραφή κειμένων, αναζήτηση - αναπαραγωγή - επιλογή αρχειακών φωτογραφιών, φιλολογική επιμέλεια και αγγλική μετάφραση. Στην εργασία περιλαμβάνεται η συνολική τεκμηρίωση και δημιουργία του υλικού που θα εκτεθεί στις πινακίδες της έκθεσης και στην έντυπη έκδοση του έργου. Το υλικό θα παρουσιάζει την ιστορία και τη λειτουργία των ληνών και γενικότερα των πιθαρόσχημων λαξεύσεων στους βράχους σε όλα τα χωρία της Λήμνου που έχουν εντοπιστεί. Περιλαμβάνεται λοιπόν η συλλογή, προετοιμασία και τεκμηρίωση του υλικού που θα εκτεθεί στους χώρους του έργου και θα εκδοθεί έντυπα με σκοπό την ενημέρωση προβολή της παραδοσιακής οινοπαραγωγικής διαδικασίας στη Λήμνο. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: Αναζήτηση, αναπαραγωγή και επιλογή αρχειακών φωτογραφιών που θα συμπεριληφθούν στο εκθετικό υλικό των πινακίδων της έκθεσης και στην έντυπη έκδοση του έργου. Κάλυψη δικαιωμάτων δημοσίευσης σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν και ψηφιακή μετατροπή και επεξεργασία των φωτογραφιών για να παραδοθούν σε άριστη ποιότητα και με άμεση εφαρμογή στο σχεδίασμά των εκτυπώσεων. Οι αρχειακές φωτογραφίες θα πρέπει να καλύπτουν ισοδύναμα τουλάχιστον τα δύο Δ.Δ. στα οποία προβλέπεται η ανάρτηση εκθετικών πινακίδων. Επίσης θα γίνει τεκμηρίωση και συγγραφή υποτίτλων με αναφορά στο θέμα που απεικονίζουν, το χρόνο λήψης και την πηγή ή το αρχείο προέλευσης τους. Τεκμηρίωση και συγγραφή κειμένων και λημμάτων για την ιστορική και λειτουργική παρουσίαση των πιθαρόσχημων λαξεύσεων, την παρουσίαση των σχεδίων και των αρχειακών φωτογραφιών και ότι άλλο κείμενο απαιτείται για την άρτια έκθεση του έργου και την έντυπη έκδοση του έργου. Υπολογίζεται ότι η έκταση των κειμένων θα είναι συνολικά περίπου 3000 λέξεις. Η τεκμηρίωση και η συγγραφή κειμένων θα γίνει από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με εμπειρία πάνω σε αντίστοιχες εργασίες, και θα

3 ελεγχθεί αυστηρά από την επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου. Από τα συνολικά κείμενα θα γίνει επιλογή αυτών που θα συμπεριληφθούν στις εκτυπώσεις της έκθεσης και αυτών που θα συμπεριληφθούν στην έντυπη έκδοση του έργου. Φιλολογικές διορθώσεις και επιμέλεια όλων των κειμένων από ειδικό επιμελητή κειμένων με εμπειρία σε ανάλογες εργασίες. Μετάφραση και επιμέλεια των κειμένων στα αγγλικά από ειδικό μεταφραστεί αγγλικών με εμπειρία σε ανάλογες εργασίες. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα κατατεθεί στην επιβλέπουσα υπηρεσία πλήρης φάκελο παρουσίασης του υλικού που θα περιλαμβάνει: το σύνολο των αρχειακών φωτογραφιών που έχουν συλλεχθεί, μαζί με την υπομνημάτευση τους, την προτεινόμενη επιλογή των φωτογραφιών που θα συμπεριληφθούν στην έκθεση και στο έντυπο και τα τελικά επιμελημένα κείμενα στα ελληνικά και αγγλικά. Επίσης θα περιλαμβάνει κάθε επιπλέον στοιχείο που θα ολοκληρώνει την παρουσίαση της συλλογής του υλικού και την σχεδιαζόμενη παρουσίαση του στην έκθεση και στο έντυπο. Β) Εργασίες δημιουργίας εκθετικού υλικού σχεδίων και νέων φωτογραφιών που θα παρουσιαστούν στις πινακίδες της έκθεσης και στη έντυπη έκδοση του έργου. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: Πλήρης και αναλυτική σχεδιαστική αποτύπωση του εξωτερικού και εσωτερικού χώρου τριών συγκροτημάτων λαξεύσεων (με ληνό, υπολήνιο και βοηθητικές λαξεύσεις στο βράχο) μετά από το ξεμπάζωμα και τον τελικό καθαρισμό τους από το πρώτο υποέργο. Η αποτύπωση θα γίνει με μετρητή λέιζερ και η σχεδίαση ηλεκτρονικά. Η ποιότητα της σχεδίασης θα είναι άριστη για να παρουσιαστεί στις πινακίδες έκθεσης. Η επιλογή των πιθαρόσχημων λαξεύσεων που θα αποτυπωθούν θα γίνει από τον ανάδοχο και μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση θα εγκριθεί από τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου και από την αρχαιολογία, όπως και η τελική έγκριση των σχεδίων. Η αποτύπωση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα συγκρότημα λαξεύσεων από το κάθε ένα Δ.Δ. του έργου (Ρωμανού και Ρεπανίδι) και η σχεδίαση θα περιλαμβάνει δύο κατόψεις σε διαφορετικές στάθμες και δύο τομές σε διαφορετικές θέσεις των λαξεύσεων, σε κλίμακα 1:10. Αρχιτεκτονική αποτύπωση των θέσεων σε όλα τα χωρία της Λήμνου, όπου υπάρχουν πιθαρόσχημες κοιλότητες λαξευμένες σε βράχο. Η σχεδίαση θα γίνει σε κλίμακα 1:50 και θα εγκριθεί από τους επιβλέποντες μηχανικούς. Πολεοδομικά σχεδιαγράμματα των οικισμών όπου θα σημειώνονται οι θέσεις των συγκροτημάτων από πιθαρόσχημες λαξεύσεις με υπομνήματα και για να υπόλοιπα αξιοθέατα κάθε οικισμού. Τα πολεοδομικά σχεδιαγράμματα θα παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:2000 ή 1:2500. Οι σχεδιάσεις (1:10, 1:50 και 1:2000 ή 1:2500) θα γίνουν ηλεκτρονικά και θα προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της έντυπης έκδοσης του έργου. Λήψη σύγχρονων φωτογραφιών που θα αποτυπώνουν πλήρως τη σημερινή κατάσταση όλων των πιθαρόσχημων κοιλοτήτων που θα εντοπιστούν στη Λήμνο. Επιλεγμένος αριθμός φωτογραφιών και εγκεκριμένος από την επιβλέπουσα αρχή θα συμπεριληφθεί στην έντυπη έκδοση του έργου.

4 Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα κατατεθεί στην επιβλέπουσα υπηρεσία πλήρης φάκελο παρουσίασης του υλικού που θα περιλαμβάνει ψηφιακά: τα σχέδια, το σύνολο των σύγχρονων φωτογραφιών που έχουν τραβηχτεί, την προτεινόμενη επιλογή των φωτογραφιών που θα συμπεριληφθούν στην έκθεση και στο έντυπο. Γ) Εργασίες δημιουργικού του εκθετικού υλικού που θα παρουσιαστεί στις πινακίδες της έκθεσης και του υλικού που θα εκδοθεί σε έντυπη μορφή. Το υλικό που θα συλλεχθεί από τις εργασίες των ενοτήτων Α και Β θα ψηφιοποιηθεί και θα χρησιμοποιηθεί για το δημιουργικό της έκθεσης και του έντυπου που θα την συνοδεύει. Ειδικά στο έντυπο θα γίνει επίσης επανέκδοση σχετικού άρθρου του αρχαιολόγου Χρήστου Μπουλώτη με τίτλο : «Ιδιότυποι λαξευτοί ληνοί στη Λήμνο, στα πρακτικά του συνεδρίου «Αμπελοοινική Ιστορία στο Χώρο της Μακεδονίας και Θράκης» Ε τριήμερο εργασίας, Νάουσα Σεπτεμβρίου 1993, ΠΤΙ ΕΤΒΑ, Αθήνα 1998, (σελ ). Υπολογίζεται ότι θα γίνει το δημιουργικό των πινακίδων συνολικού εμβαδού περίπου 9μ2 και το δημιουργικό του εντύπου με 64 σελ + 4 εξώφυλλο και διαστάσεις 21X29 εκ. Aναλυτικότερα προβλέπεται το δημιουργικό οχτώ πινακίδων, διαστάσεων 0,40Χ0,60μ., καθώς και η κατασκευή οχτώ πινακίδων διαστάσεων 0,60Χ1,20μ.Στο πλαίσιο της ενότητας Γ του έργου περιλαμβάνεται και το υλικό και η γραφίστικη σχεδίαση του εξωφύλλου του εντύπου. Δ) Κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση εκθετικών πινακίδων Κατασκευάζονται μεγάλες πινακίδες με αναλυτική ενημέρωση για το χώρο των γουβών. Υπολογίζεται ότι θα τοποθετηθούν συνολικά οκτώ πινακίδες διαστάσεων 60X120 εκ. Από τέσσερεις σε κάθε ένα από τα δύο Δ.Δ. του πρώτου υποέργου. Οι πινακίδες θα κατασκευαστούν από επεξεργασμένα φύλλα αλουμινίου etalbond 4mm (δύο φύλλα αλουμινίου και έναν πυρήνα πολυμερούς υλικού ανάμεσα τους). Η στήριξη τους θα γίνει πάνω στην ξύλινη κατασκευή της πέργκολας σε θέσεις που προβλέπονται στα επισυναπτόμενα σχέδια του πρώτου υποέργου. Η εκτύπωση θα γίνει σε αυτοκόλλητο βινύλιο ενδεικτικού τύπου της 3Μ 7ετιας με ψηφιακή εκτύπωση και πλαστικοποίηση. Επικόλληση επιπλέον μεμβράνης antigraffity. Συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή πλαισίου μορφοδοκών από κράμα σκληρού αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της πινακίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η μεταφορά και ανάρτηση των πινακίδων στις προβλεπόμενες θέσεις. Ε) Έκδοση και μεταφορά έντυπου υλικού Τα εκτυπωτικά χαρακτηριστικά του εντύπου θα είναι τετραχρωμία (εξώφυλλα και

5 εσώφυλλα), μέγεθος 21 X 29 εκ., σύνολο 64 σελ. + 4 εξώφυλλο και χαρτί velvet 135 γρ. Τα εξώφυλλα θα τυπωθούν σε χαρτί Velvet 300 γρ. και με αυτιά πλάτους 8 εκ. Η βιβλιοδεσία θα είναι ραφτή - κολληΐή και ματ πλαστικοποίηση της α όψης εξωφύλλου. Τα αντίτυπα του βιβλίου θα είναι 500 σε κάθε μια από τις δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά), σύνολο Το έντυπο υλικό θα παραδοθεί σε γραφείο του Δήμου Λήμνου. Μύρινα, 04/07/2014 Η Συντάξασα 6

6 M;Y ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Εργασίες δημιουργίας, εξασφάλισης και τεκμηρίωσης του εκθετικού υλικού που θα παρουσιαστεί στις πινακίδες της έκθεσης και στη έντυπη έκδοση του έργου: Συγγραφή κειμένων, αναζήτηση - αναπαραγωγή - επιλογή αρχειακών φωτογραφιών, φιλολογική επιμέλεια και αγγλική μετάφραση. 2 Εργασίες δημιουργίας εκθετικού υλικού σχεδίων και νέων φωτογραφιών που θα παρουσιαστούν στις πινακίδες της έκθεσης και στη έντυπη έκδοση του έργου. 3 Εργασίες δημιουργικού του εκθετικού υλικού που θα παρουσιαστεί στις πινακίδες της έκθεσης και του υλικού που θα εκδοθεί σε έντυπη μορφή. ΚΟΣΤΟΣ 5.400, , ,00 4 Κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση εκθετικών πινακίδων (9Μ2) 949,19 5 Έκδοση εντύπου υλικού και μεταφορά 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,19 ΦΠΑ 23% 5.301,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,50 7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Α.. 5/2008 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Α.. 5/2008 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ- ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ- ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/151033/89482/7688 Ηµ/νία: 05/06/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/151033/89482/7688 Ηµ/νία: 05/06/2015 ΑΔΑ: 6ΕΒΜ465ΦΘ3-ΘΦΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.05 12:20:11 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/151033/89482/7688

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιµη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου

Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιµη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Μουσειολογική Μελέτη για τη Μόνιµη Έκθεση της Συλλογής Ιστορίας Παιδικού Παιχνιδιού και Βιβλίου Φάση Φράγκου Ευαγγελία Ρογκενµπούκε Μισέλ ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ 1. Φράγκου Ευαγγελία 2. Ρογκενµπούκε Μισέλ 3. Μπουλώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα: 03/07/2015 Δ.Σ. ΠΙΟΠ: 345/15-12-2014 Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το Υποέργο 2: «Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού» της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούπολη, 18/2/2013. Αριθμός Μελέτης :21

Σταυρούπολη, 18/2/2013. Αριθμός Μελέτης :21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλλέργη Γιώτα, Αβραμίδου Μαρία Τηλ.: 2310 020 160 Email: dekapap@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: «Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης οδών Δήμου Αλεξ/πολης»

Εργασία: «Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης οδών Δήμου Αλεξ/πολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Λωφ. Δημοκρατίας 306 Τ.κ. 68100 Αλεξ/πολη Πληρ. : Πορτοκαλίδης Κ. Τηλ. : 2551350037 Φαξ : 2551080664 e-mail: kport@alexpolis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Έδρα : Αποθήκη Α, 1 η Προβλήτα, 1 ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Ναυάρχου Βότση 3,

Διαβάστε περισσότερα

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23717/11-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 681 Από το πρακτικό 40 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. για υποβολή Προτάσεων για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο

Πρόσκληση. για υποβολή Προτάσεων για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο Πρόσκληση για υποβολή Προτάσεων για την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Σκοπός και Στόχοι του Έργου... 1 3. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαγωνισμός σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Υπηρεσίες υλοποίησης Ενεργειών Δημοσιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ -ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα 1.1 Στοιχεία του Φορέα... 3 1.2 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001932039 2014-03-19

14PROC001932039 2014-03-19 14PROC001932039 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΛ-Σ9Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18-3-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268 ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης του υποέργου 2 «Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υπ/ξης Α.Δ.Α : Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 11-07-2012 Πληρ. : Χ. Χρηστάκης Αρ. πρωτ.: 76909 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ EΡΓΟ: «Δημιουργία Πολιτιστικού Ιστορικού Λευκώματος» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ.Γ.Ν.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Αριθμ. Πρωτ.: Θ144/03.02.2012 Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Διεύθυνση Θεσσαλονίκης: Διεύθυνση Aθηνών: Πλατεία Aριστοτέλους 10 Λ.Αλεξάνδρας 9 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας : ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: «Περπατώντας στη φύση της Λέσβου»

Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: «Περπατώντας στη φύση της Λέσβου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 148/2011 Προβολή-Προώθηση Δήμου Λέσβου-Δικτύου μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών: «Περπατώντας στη φύση της Λέσβου»

Διαβάστε περισσότερα

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ. Πλατεία Aριστοτέλους 10 Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα 117 42

ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ. Πλατεία Aριστοτέλους 10 Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα 117 42 Αριθμ. Πρωτ.: Θ/361/19.07.2012 Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Διεύθυνση Θεσσαλονίκης: Διεύθυνση Aθηνών: Πλατεία Aριστοτέλους 10 Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα