ΘΕΜΑ: Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με ανοικτές προσφορές, για τις ανάγκες έκδοσης του περιοδικού «Πυροσβεστική Επιθεώρηση».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με ανοικτές προσφορές, για τις ανάγκες έκδοσης του περιοδικού «Πυροσβεστική Επιθεώρηση»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 Ο Μουρούζη 4 Αθήνα Τ.Κ Τηλ. : Φαξ : Αριθ. Πρωτ : οικ. ΘΕΜΑ: Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με ανοικτές προσφορές, για τις ανάγκες έκδοσης του περιοδικού «Πυροσβεστική Επιθεώρηση». ΣΧΕΤ: α. Η υπ αριθ. 72 εγκύκλιος Α.Π.Σ. «Δαπάνες προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών. β. Ο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ.α/ ), «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». γ. Η υπ αριθ Φ από Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με έγκριση δαπάνης σε βάρος του Λογαριασμού «Πυροσβεστική Επιθεώρηση», με συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. 1. Σε εκτέλεση της ανωτέρω (γ) σχετικής, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές, για τις ανάγκες έκδοσης του περιοδικού «Πυροσβεστική Επιθεώρηση». 2. Η διενέργεια του μειοδοτικού διαγωνισμού με ανοικτές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τεύχος, ορίζεται η ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Α.Π.Σ.- Μουρούζη 4, Αθήνα. 3. Η κατάθεση των ανοικτών προσφορών θα είναι σύμφωνες με τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή. 4. Σύμφωνα με την ανωτέρω α σχετική, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες

2 στο διαγωνισμό εφόσον το επιθυμούν να καταθέσουν αντιπροσφορές. Η τιμή που θα προκύψει από τη διαδικασία των αντιπροσφορών θα ληφθεί και ως οριστική για την κατάρτιση σύμβασης. 5. H παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σώματος. Ο Αρχηγός Παναγιώτης Α. Μπονάτσος Αντιστράτηγος Π.Σ.

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: 2ο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 1. Σκοπός Η τεχνική περιγραφή αφορά στην παράδοση δοκιμίων, ως προϊόντων καλλιτεχνικής επιμέλειας της ύλης του περιοδικού, καθώς και στην προμήθεια του απαραίτητου δημοσιογραφικού χάρτου για την έκδοση του περιοδικού, φωτομεταφορά, εκτύπωση, πλαστικοποίηση, βιβλιοδεσία, συσκευασία, ταξινόμηση, και διεκπεραίωση για την έκδοση έξι (6) τευχών ετησίως των ±20% αντιτύπων για το κάθε τεύχος που θα αποτελείται από 52 σελίδες μαζί με το εξώφυλλο. 2. Καλλιτεχνικά επιμελημένη παράδοση δοκιμίων 2.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παράδοση επιμελημένων δοκιμίων της δίμηνης περιοδικής έκδοσης του Π.Σ. «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» για το έτος 2012 [έξι (6) τεύχη] 2.2 Στον Ανάδοχο θα παραδίδονται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πριν τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης του περιοδικού στην τελική του μορφή, τα κείμενα και το ανάλογο φωτογραφικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενα από τις απαραίτητες οδηγίες της Συντακτικής Επιτροπής. 2.3 Ο Ανάδοχος σχεδιάζει και φιλοτεχνεί σελίδες του τρέχοντος τεύχους, ενώ θα πρέπει να συμμορφώνεται και με πιθανές οδηγίες που θα του δίνονται από τη Συντακτική Επιτροπή του εν λόγω περιοδικού εντύπου. 2.4 Επεξεργάζεται ηλεκτρονικά το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό. 2.5 Παραδίδει στη Συντακτική Επιτροπή τα δοκίμια των σελίδων σε έγχρωμη εκτύπωση

4 προκειμένου να διαπιστωθεί η πιστότητα των χρωμάτων και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ή παρατηρήσεις. 2.6 Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού οφείλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παράδοση των δοκιμίων να τα επιστρέψει στον Ανάδοχο και ο τελευταίος να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της. 2.7 Ο Ανάδοχος παραδίδει στη Συντακτική Επιτροπή υπό μορφή δοκιμίων και σε αρχείο pdf υψηλής ανάλυσης τα τεύχη της Πυροσβεστικής Επιθεώρησης. 2.8 Το Πυροσβεστικό Σώμα διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, με προηγούμενη ειδοποίηση (προφορική ή έγγραφη), εφόσον τα δοκίμια ή η συνεργασία με τον Ανάδοχο, δεν ικανοποιεί τη Συντακτική Επιτροπή της περιοδικής έκδοσης Πυροσβεστική Επιθεώρηση. 2.9 Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας της ανωτέρω επιχείρησης που στο παρόν έγγραφο χαρακτηρίζεται ως «Ανάδοχος», αυτός υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εκκρεμείς εργασίες του τρέχοντος τεύχους. 3. Φωτομεταφορές - Εκτύπωση Βιβλιοδεσία 3.1 Φωτομεταφορές: Οι Φωτομεταφορές θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και με υλικά υψηλής ποιότητας. Φωτομεταφορά ελαττωματική θα επαναλαμβάνεται αμέσως. 3.2 Εκτύπωση: Η εκτύπωση του περιοδικού γίνεται με καλής ποιότητας μελάνια (ευρωπαϊκών προδιαγραφών), με ομοιόμορφη πίεση σε όλη την επιφάνεια του χαρτιού με απόλυτη καθαρότητα και με τέλεια σύμπτωση των χρωμάτων σε επίπεδη τετράχρωμη offset εκτυπωτική μηχανή. 3.3 Βιβλιοδεσία: Η βιβλιοδεσία θα γίνεται με καρφιτσοραφή. Ειδικότερα: Το δίπλωμα θα γίνεται με προσοχή, ώστε να μην υπάρχουν διαφορές στις θέσεις των σελίδων και να μην παρουσιάζονται πτυχώσεις Το ξάκρισμα να γίνεται κανονικά και ομοιόμορφα στη διάσταση Α4 χωρίς παρέκκλιση χιλιοστού Τα αντίτυπα να ανοίγουν κανονικά και με ευχέρεια, αλλά και να μην υπάρχει διαφορά χιλιοστού από τεύχος σε τεύχος.

5 3.4 Συσκευασία: Η συσκευασία θα γίνεται, έτσι ώστε να μη παραμορφώνονται τα αντίτυπα. 3.5 Σφάλματα ποιότητας: Όταν ανακαλύπτονται κατά την αποστολή αντίτυπα περιοδικού κατεστραμμένα ή ελαττωματικά σε βαθμό που να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν, χρεώνεται στον ανάδοχο η αξία τους. Οι εκτυπωθείσες φωτογραφίες πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνες με τα δοκίμια και σε περίπτωση που δεν είναι, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τυπώσει με δικές του δαπάνες την ανάλογη όψη. Σε περίπτωση διαπίστωσης σφαλμάτων από την Επιτροπή Παραλαβής, που οφείλονται στις παραπάνω εργασίες του αναδόχου όπως: κακή βιβλιοδεσία, δίπλωμα, λερωμένα τεύχη κ.τ.λ., θα αφαιρείται ο αριθμός των κακέκτυπων και κατεστραμμένων αντιτύπων από το συνολικό αριθμό, με ταυτόχρονη μείωση κατά το ποσοστό που αναλογεί στη συνολική τιμή, ενώ θα αναγράφεται στο τιμολόγιο και η αιτία της μείωσης. 4. Χαρτί Εκτύπωσης Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη και δαπάνες του την προμήθεια του αναγκαίου 4.1 χαρτιού εκτύπωσης για το σύνολο των αντιτύπων που θα εκδοθούν σε κάθε τεύχος. Το χαρτί θα είναι για τις εσωτερικές σελίδες VELVET, τριπλής επίχρυσης διαστάσεων 0,61 Χ 0,86 m και βάρους 100 gr ανά m, κατάλληλου για τετράχρωμη εκτύπωση offset και για το εξώφυλλο VELVET τριπλής επίχρυσης διαστάσεων 0,61 Χ 0,86m και βάρους 150 gr ανά m, κατάλληλου για επίπεδη τετράχρωμη offset. 4.2 Τεχνικές προδιαγραφές Το χαρτί εκτύπωσης θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, να μην βγάζει χνούδι ή σκόνη και δυσκολεύει την εκτύπωση, οι δεσμίδες να είναι πλήρεις και χωρίς φθορές, η κατεύθυνση των ινών των φύλλων να είναι παράλληλη με τη μεγάλη διάσταση, να μην έχει στατικό ηλεκτρισμό, να είναι αδιαπότιστο σε περίπτωση δοκιμής με στυλογράφο, να μη κολλάει κατά την εκτύπωση και να έχει ανώτατο όριο απόκλισης βάρους ± 4%. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα χημικής ανάλυσης των υπό προμήθεια ποσοτήτων χαρτιού οποτεδήποτε. 4.3 Χαρακτηριστικά εξωφύλλου Το εξώφυλλο μετά την εκτύπωση να υποστεί επεξεργασία γυαλιστερού βερνικιού (UV). 5. Παράδοση ύλης 5.1 Η Διεύθυνση του περιοδικού θα παραδίδει την ύλη του περιοδικού σε ηλεκτρονική μορφή και με την παράδοση της ύλης θα γνωρίζει στον ανάδοχο εγγράφως τον αριθμό των αντιτύπων του υπό έκδοση τεύχους. 5.2 Ο ανάδοχος αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών θα πρέπει να παραδώσει στη Διεύθυνση του Περιοδικού το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση (φωτογραφίες, δοκίμια, κ.λ.π.).

6 6. Συσκευασία-ταξινόμηση και διεκπεραίωση 6.1 Κατασκευή διαφανών πλαστικών φακέλων μεγέθους ανάλογου με τις διαστάσεις του περιοδικού, πάνω στους οποίους εκτός από την επωνυμία του εντύπου θα εκτυπωθούν και οι απαιτούμενες από τα ΕΛ.ΤΑ ενδείξεις, σύμφωνα με μακέτα της Υπηρεσίας. 6.2 Ασφαλή συσκευασία των αντιτύπων κάθε τεύχους. 6.3 Εκτύπωση ετικετών με τις διευθύνσεις των συνδρομητών (τα στοιχεία των συνδρομητών παρέχονται από την Υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή). 6.4 Ταξινόμηση των εντύπων κατά τους κανονισμούς των ΕΛ.ΤΑ. 6.5 Παράδοση των ανωτέρω συσκευασμένων και ταξινομημένων αντιτύπων κάθε τεύχους στο Κέντρο Διαλογής Αθηνών των ΕΛ.ΤΑ. 6.6 Το υπόλοιπο των αντιτύπων θα παραδίδεται από τον ανάδοχο στο γραφείο του περιοδικού. 7. Λοιπές απαιτήσεις 7.1 Η τιμή που θα προσφερθεί από τον κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα περιλαμβάνει την προμήθεια του αναγκαίου χαρτιού και όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την καλλιτεχνικά επιμελημένη έκδοση του περιοδικού. Το περιοδικό θα εκδοθεί σε έξι (6) τεύχη των 52 σελίδων μαζί με το εξώφυλλο και σε /- 20% αντίτυπα για το κάθε τεύχος και δε θα έχει καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση στην τιμή. Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται σε τιμή για το κάθε τεύχος. Επίσης, θα δηλώνεται η τιμή του κάθε αντίτυπου που θα αυξάνεται ή θα μειώνεται αναλόγως. 7.2 Αυξομείωση της ύλης: Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις σελίδες του περιοδικού κατά τέσσερεις ή οχτώ. Η τιμή για κάθε τετρασέλιδο που αυξάνει ή μειώνει τις προκαθορισμένες σελίδες θα υπολογίζεται από το πηλίκο της τιμής του τεύχους διά τον αριθμό 13 που αποτελεί το σύνολο των τετρασέλιδων του κάθε αντιτύπου. 7.3 Αυξομείωση των αντιτύπων: Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συσκευάσει - ταξινομήσει και διεκπεραιώσει μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό αντιτύπων από τα /- 20%, θα πληρώνεται μόνο για τον αριθμό που διεκπεραιώνει. Για το λόγο αυτό θα δηλώνεται στη προσφορά του η τιμή του κάθε αντιτύπου, με την οποία και θα υπολογίζεται η τυχόν αύξηση ή μείωση. 7.4 Χρόνος ολοκλήρωσης όλων των εργασιών: Η ολοκλήρωση όλων των εργασιών για την εκτύπωση - διεκπεραίωση κάθε τεύχους δε θα υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τις πέντε εργάσιμες ημέρες, από την παράδοση της ύλης, σύμφωνα με την απόδειξη παραλαβής που θα υπογράφεται από τον ανάδοχο. Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνεται και ο έλεγχος κάθε φάσης από τη σύνταξη του περιοδικού. 7.5 Ποινικές ρήτρες λόγω καθυστέρησης: Για κάθε μέρα καθυστέρησης της αποστολής

7 του περιοδικού πέρα του πενθημέρου επιβάλλεται πρόστιμο 2% επί της συνολικής αξίας του τιμολογίου. Όταν αυτό αφορά τον ανάδοχο το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δεκαπέντε (15) ευρώ. Η αιτία της μείωσης θ αναγράφεται στο τιμολόγιο. Για καθυστέρηση πάνω από πέντε (5) ημέρες η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 7.6 Ποιότητα εργασιών: Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνονται με προσοχή και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις τεχνικής, έτσι ώστε το περιοδικό να έχει άριστη εμφάνιση από κάθε άποψη. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εργασία δεν γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, επιστρέφεται για διόρθωση με δαπάνες του αναδόχου. 7.7 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αφενός να ανανεώσει τη σύμβαση για ένα χρόνο ακόμα (έξι τεύχη), ή, σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ηγεσίας του Π.Σ., να διακόψει εξολοκλήρου την έκδοσή του. 8 Κριτήριο κατακύρωσης. 8.1 Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή ανά τεύχος Αθήνα 12/10 / 2011 Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι Ο Τμηματάρχης O Διευθυντής Τεχνικών Μόρδος Μωυσής Πυραγός Απόστολος Σκρέκας Αντιπύραρχος

Κριτήριο Κατακύρωσης ΑΠΟΦΑΣΗ

Κριτήριο Κατακύρωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την ανάθεση της έκδοσης του ενημερωτικού δελτίου (περιοδικού)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143921/19-06-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143921/19-06-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143921/19-06-2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα, 09.09.2015 Πληροφορίες: Γ. Ψυχομάνης Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147287/27-11-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα, 09.09.2015 Πληροφορίες: Γ. Ψυχομάνης Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

1(8) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1(8) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1(8) Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Φιλοτελισµού ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 031212 ΕΙ ΟΣ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΤΡΑ ΙΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ» ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα: 03/07/2015 Δ.Σ. ΠΙΟΠ: 345/15-12-2014 Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το Υποέργο 2: «Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού» της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ 80.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 17 Ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.10 του Π.Δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ 80.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 17 Ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.10 του Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α Ν.Ε. 156/26-09 -2008 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Τ.Π.Ε.3296/ 26-09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΝ-Θ0Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΝ-Θ0Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. οικ. 29531 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001606158 2013-09-05

13PROC001606158 2013-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανελλοπούλου 2 & Μεσογείων,10177 Αθήνα, Τ 2106988509, F 2106988586, www.asylo.gov.gr Αθήνα, 5/9/2013 Αρ. Πρωτ.: 5555 13PROC001606158 2013-09-05 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 13 Β ΦΑΣΗ ΈΡΓΟΥ «Αναπαραγωγή Υπάρχοντος Εκπαιδευτικού Υλικού Επιπέδου Α1-Α2» των Πράξεων «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003163355 2015-10-14

15PROC003163355 2015-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 12 Οκτωβρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 382704/12552 ΑΔΑ:71247ΛΛ-46Ξ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002364707 2014-10-27

14PROC002364707 2014-10-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 41739 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υπ/ξης Α.Δ.Α : Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 11-07-2012 Πληρ. : Χ. Χρηστάκης Αρ. πρωτ.: 76909 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001589318 2013-08-23

13PROC001589318 2013-08-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. οικ. 33464 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 28 Νοεμβρίου 2012 Αρ.Πρωτ.: 3797/Α2/5-10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Τμήμα..: Οικονομικό Πληροφορίες...: Σπανού Α.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002310032 2014-09-26

14PROC002310032 2014-09-26 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Χανιά Πληροφορίες: ηµήτρης Κατσαβριάς

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002434997 2014-11-28

14PROC002434997 2014-11-28 Ορθή επανάληψη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού Μαρούσι, 28/11/2014. Eύη Ζήγρα Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/26/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.200,00 ΕΥΡΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.200,00 ΕΥΡΩ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ (ΕΦΗΜΕΡΙ Α) ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.200,00 ΕΥΡΩ Περιεχόµενα: (α) Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: 59/19-1-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: 59/19-1-2015) Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: 59/19-1-2015) για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του 4oυ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ταχ. Δ/νση: Βασ Σοφίας 80 ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. ΜΑΡΓΩΝΗ Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ:

ΑΔΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κα. Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα