ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ I.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΕΝ I.3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΛΣ I.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΛΣ I.5 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Δ.Π.Λ.Σ.) ΜΕΡΟΣ II II.1 ΙΙ.2 ΙΙ.3 ΙΙ.4 ΙΙ.5 ΙΙ.5.1 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ / ΠΛΗΘΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ USER AUTHENTICATION ΙΙ.5.2. ΙΙ.6 ΙΙ.6.1 ΙΙ.6.2. ΙΙ ΙΙ ΙΙ.6.3. ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ AUTHORIZATION (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ -SECURINO) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΦΟΡΜΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ / ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΦΟΡΜΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΝΤΩΝ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΟΡΙΑ) ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ) 1

2 ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ.7 ΙΙ.7.1 ΙΙ.7.2 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΙΙΙ.1 ΙΙΙ.1.1 ΙΙΙ.2 ΙΙΙ.2.1 ΙΙΙ.2.2 ΙΙΙ.2.3. ΙΙΙ.2.4 ΙΙΙ.3 ΙΙΙ.3.1 ΙΙΙ.3.2. ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΤΑ ΠΛΩΤΟ) ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΝΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ) / ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (ΠΟΙΝΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ) ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΝΕΣ ΑΔ-ΟΝ-ΑΚ) ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΛΟΥ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Τ.Π.Δ. (ΓΡ. ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΆΜΕΣΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΕΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΥΠΟΕΡΓΑ) ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ Α. ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΈΡΓΟΥ Β. ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2

3 ΙΙΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΙΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΣ ΙΙΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ.3.3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΙΙΙ.3.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙΙ.4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ANTI - VIRUS ΙΙΙ.5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΙΙΙ.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΈΡΓΟΥ 2 ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Το παρόν έργο στοχεύει στην ενίσχυση του Προγραμματισμού και της Διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων Λιμενικού Σώματος και στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στη Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος και τα στελέχη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας μέσω της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών. Ο παραπάνω στόχος είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την υποστήριξη του φορέα από ένα αποτελεσματικά σχεδιασμένο σύστημα αποθήκευσης, ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων και την ανάπτυξη επιχειρησιακής λογικής στη λήψη αποφάσεων. 1.2 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Δ.Π.Λ.Σ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ.ΜΕΣΩΝ και ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.Ε.Μ.Ε.Μ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Π.Ο.ΕΚ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ.Τ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ο.Υ.) ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1.3 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Λιμενικού Σώματος του ΥΕΝ είναι πολλαπλά και αποσκοπούν στην επίτευξη ενός διπλού στόχου: α) τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από και προς τα στελέχη του ΥΕΝ και β) τον εκσυγχρονισμό του Φορέα. Πιο συγκεκριμένα αναμένονται τα εξής : Βελτίωση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης του χώρου της εμπορικής ναυτιλίας Βέλτιστη Διαχείριση και Αξιοποίηση Ανθρωπίνων Πόρων Λιμενικού Σώματος. Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών και παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου Καλύτερη εξυπηρέτηση επιβατηγού κοινού, ναυτικών και εμπλεκομένων με τη ναυτιλία και την αλιεία μέσω της τοποθέτησης εξειδικευμένων στελεχών στις κατάλληλες θέσεις. Μηχανογραφική υποστήριξη και απλούστευση διαδικασιών Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. Πληρέστερος καθορισμός αναγκών Λιμενικού Σώματος σε νέο προσωπικό και αποτελεσματικότερος προγραμματισμός προσλήψεων. Καθορισμός αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το παρόν κείμενο απαρτίζεται από τρία μέρη και αποτελεί τις τεχνικές προδιαγραφές του έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται εν συντομία ο φορέας υλοποίησης και εκμετάλλευσης του προδιαγραφόμενου έργου, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ). Ειδικότερα, παρουσιάζεται η αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ για το έργο, η Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η κατανόηση των αρμοδιοτήτων του φορέα και των διαδικασιών λειτουργίας του καθώς και της ιδιαιτερότητας της υπό ανάπτυξη εφαρμογής σε σχέση με μια εμπορική εφαρμογή μηχανογράφησης διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται σύντομα η εφαρμογή που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα από τη Διεύθυνση Προσωπικού ΛΣ - Γρ. Μηχ/σης. Δίνονται στοιχεία σχετικά με τον υπάρχον εξοπλισμό, το περιβάλλον ανάπτυξης και το περιβάλλον επεξεργασίας των δεδομένων. Επίσης παρουσιάζεται το ανεπτυγμένο σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Securino), ενώ τέλος παρουσιάζονται οι σημαντικότερες φόρμες αλληλεπίδρασης των χρηστών και του προσωπικού καταχώρησης δεδομένων με την υπάρχουσα εφαρμογή. Στο τρίτο μέρος αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να πληροί κατ ελάχιστον το σύστημα που θα αναπτυχθεί από τον ανάδοχο. 4

5 Τέλος ακολουθεί το Παράρτημα των Ειδικών όρων. 5

6 ΜΕΡΟΣ I ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ I.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το 1910 γίνεται η πρώτη υποτυπώδης οργάνωση Λιμενικού Σώματος με την σύσταση της Διεύθυνσης Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία ουσιαστικά στελέχωνε το Υπουργείο των Ναυτικών και υποδιαιρείτο σε τμήματα επανδρούμενα από οικονομικούς Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού. Οι συνεχείς πολιτικές μεταβολές όμως δεν επέτρεψαν την άμεση σύσταση του Λιμενικού Σώματος παρά μόνο το Συγκεκριμένα ο Νόμος 1753 του 1919 αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του Λιμενικού Σώματος το οποίο ορίσθηκε υπεύθυνο του ελέγχου και της εποπτείας της Εμπορικής Ναυτιλίας υπαγόμενο στον Υπουργό Ναυτικών. Η ουσιαστική μορφοποίηση του Σώματος, έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα, ξεκίνησε μετά το 1925 αφότου δηλαδή επανήλθε η Γενική Διεύθυνση Εμπορικής Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ναυτικών, με τη διαφορά ότι τα στελέχη του Σώματος προέρχονταν από το Πολεμικό Ναυτικό. Η αυτοτέλεια του Λιμενικού Σώματος επιτεύχθηκε με τον Νόμο 345/1936 με τον οποίο ιδρύθηκε το Υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Το Σώμα αποκτά Αρχηγείο που υπάγεται πλέον απ ευθείας στο Υφυπουργείο ενώ για πρώτη φορά λειτουργεί Σχολή Λιμενικών Δοκίμων Αξιωματικών το Μέσα σε μία πολύ μικρή περίοδο θα σχεδιασθεί η ναυτιλιακή πολιτική της Χώρας και μέχρι το 1940 θα έχουν ιδρυθεί το Γραφείο Ναυτικής Εργασίας, η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, το Ταμείο Προνοίας Ναυτικών, ο Οίκος Ναύτου και μία Δημόσια Ναυτική Σχολή για τις αυξημένες ανάγκες ναυτικής εκπαιδεύσεως. Από το 1945 που το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μεταφέρθηκε στον Πειραιά και ξεκίνησε μια νέα περίοδος, το Λιμενικό Σώμα αυξάνοντας τις οργανικές θέσεις του και αποκτώντας ανώτατους Αξιωματικούς, συστηματοποιώντας και εξειδικεύοντας τα στελέχη του, βαθμιαία προσαρμοζόμενο στην νέα εποχή κατόρθωσε να αποτελέσει τον άξιο σκελετό του Υπουργείου φέροντας σε πέρας την αποστολή του. Tο 1971 το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας καταργείται από Υπουργείο, μετατάσσεται σε Υφυπουργείο και εντάσσεται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενώ ορισμένες αρμοδιότητές του μεταβιβάζονται σε άλλα Υπουργεία (Εργασίας-Εθνικής Οικονομίας). Η ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση των ιδιόμορφων θεμάτων-προβλημάτων μιας ναυτιλίας, που δραστηριοποιείται κυρίως στον διεθνή στίβο, αλλά και των ιδιόμορφων συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σ αυτή, που αποκτούν αναμφίβολα εξειδικευμένες γνώσεις στην αντιμετώπισή τους, οδήγησε μετά από δύο περίπου χρόνια στην επανασύσταση ανεξάρτητου και πάλι Υπουργείου και την επαναφορά σ αυτό όλων των αρμοδιοτήτων, που είχαν μεταβιβαστεί-εκχωρηθεί σε άλλα Υπουργεία. I.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΕΝ Η αποστολή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και οι αρμοδιότητές του περιγράφονται στο υπ αριθμ. Π.Δ. 242/1999 (ΦΕΚ 201Α/ ) Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και στο Π.Δ. 320/2001 (ΦΕΚ 217Α/ ) που αναφέρεται στις τροποποιήσεις του Π.Δ. 242/99. Συνοπτικά αναφέρεται ότι η αποστολή του Υπουργείου Ναυτιλίας εστιάζεται στην χάραξη και άσκηση της Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής όπως αυτή διαμορφώνεται τόσο σε Εθνικό επίπεδο όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο καθώς και όλο το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που την διέπει. Το έργο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας επικεντρώνεται στις παρακάτω αρμοδιότητες του: Μεριμνά για την οργάνωση, βελτίωση, προστασία και ανάπτυξη της ναυτιλίας, τη σύνδεση αυτής με την εθνική οικονομία, τη στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού, την εξυπηρέτηση των θαλασσίων συγκοινωνιών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, την έρευνα και διάσωση, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, καθώς και την χάραξη και άσκηση της ναυτιλιακής πολιτικής της χώρας. 6

7 Οργανώνει και εποπτεύει τη ναυτική εκπαίδευση, ρυθμίζει και επιλύει θέματα ναυτικής εργασίας και εποπτεύει την οργάνωση και διοίκηση Οργανισμών και Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων. Εποπτεύει τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση των λιμένων της χώρας, την οργάνωση και διοίκηση της πλοηγικής υπηρεσίας και ασκεί τη λιμενική πολιτική της χώρας. Οργανώνει και εποπτεύει την αστυνόμευση των πλοίων, λιμένων, θαλάσσιου χώρου, καθώς και των θαλασσίων συνόρων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Οι επιχειρησιακές κατευθύνσεις που προσδιορίζουν τη δράση του ΥΕΝ και του ΛΣ, είναι σαφώς καθορισμένες από την κείμενη Νομοθεσία και προσδιορισμένες μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του. Οι κατευθύνσεις αυτές έχουν ως κύριο προσανατολισμό την: Εφαρμογή της νομοθεσίας σε θάλασσα, λιμάνια και ακτές. Αστυνόμευση πλοίων, λιμένων, θαλάσσιου χώρου και συνόρων. Προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα. Έρευνα και Διάσωση. Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εξυπηρέτηση των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Άσκηση Λιμενικής Πολιτικής. Ναυτική Εκπαίδευση. Ναυτική Εργασία. Ναυτιλιακή Πολιτική. Εποπτεία οργανισμών, ιδρυμάτων και ταμείων κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης ναυτικών. Εποπτεία διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των λιμένων. Στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού. Έλεγχος Εμπορικών Πλοίων και Εταιριών. Εκπροσώπηση της Χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς και στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοικητική δομή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας παρουσιάζεται σύμφωνα με το παρακάτω οργανόγραμμα: 7

8 I.3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΛΣ Το στελεχιακό δυναμικό του ΛΣ κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό που φέρει ως εξής: Αξιωματικούς Υπαξιωματικούς Λιμενοφύλακες H πλήρωση των θέσεων των Αξιωματικών ΛΣ γίνεται κατά ένα ποσοστό από πτυχιούχους Πανεπιστημίου, διπλωματούχους Ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχολών διαφόρων ειδικοτήτων καθώς επίσης και από διπλωματούχους Πλοιάρχους και Μηχανικούς των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Επιπρόσθετα για τις κατηγορίες των Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων του ΛΣ, είναι δυνατό να εισαχθούν πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και διπλωματούχοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ενώ κατά το μεγαλύτερο μέρος εισάγονται κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων. Ειδικές μονάδες Το Λιμενικό Σώμα διαθέτει τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών καθώς και το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών για εκτέλεση ειδικών επιχειρήσεων, όπως μεταξύ των άλλων, η αντιμετώπιση της θαλάσσιας τρομοκρατίας καθώς και η διεξαγωγή υποθαλάσσιων ερευνών και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Η κύρια επιδίωξη είναι ο συνεχής εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της αποδοτικότητας του Λιμενικού Σώματος, με την αξιοποίηση των νέων έξυπνων τεχνολογιών και την αναθεώρηση όλων των σχεδίων δράσης. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει: Αύξηση της αποδοτικότητας με στόχο κυρίως την πρόληψη και όχι την καταστολή με χρήση έξυπνων συστημάτων επιτήρησης. Εισαγωγή και χρήση πληροφορικής στη διοίκηση, την διαχείριση των πληροφοριών και στις επικοινωνίες Πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και αναβάθμιση της εκπαίδευσης αυτού. Συνεχή αναβάθμιση των επιχειρησιακών εφαρμογών, ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά οι νέες προκλήσεις. I.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΛΣ Το Λιμενικό Σώμα πέραν του ανθρώπινου δυναμικού του, διαθέτει κι ένα σημαντικό αριθμό επιχειρησιακών μέσων για να επιτύχει στην αποστολή του. Στο πλαίσιο αυτό έχει αποκτήσει έναν στόλο από πλωτά, χερσαία και εναέρια μέσα. Κατωτέρω παρατίθενται περιληπτικά οι επιμέρους κατηγορίες των επιχειρησιακών μέσων: ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ VAN ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ SUPER PUMA ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 8

9 I.5 Αρμοδιότητες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Δ.Π.Λ.Σ.) Η Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος είναι αρμόδια, κατά κύριο λόγο, για το χειρισμό όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του ΛΣ και της στελέχωσης των Διευθύνσεων και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΕΝ με προσωπικό ΛΣ. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: Α) Αξιωματικών Β) Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων Γ) Διοικητικής Μέριμνας Δ) Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας Ε) Υγειονομικού Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προσωπικού ΛΣ κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: Α. Στο Τμήμα Αξιωματικών Α.1. Ο χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των αξιωματικών μετά την αποφοίτησή τους από παραγωγικές σχολές Λ.Σ. Α.2. Η παρακολούθηση και τήρηση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα Αξιωματικών. Α.3. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και σύγκλιση των αρμοδίων για τους Αξιωματικούς Συμβουλίων, τη γραμματειακή εξυπηρέτησή τους και την υλοποίηση των αποφάσεων τους. Α.4. Η τήρηση μηχανογραφικού αρχείου αξιωματικών Α.5. Η μέριμνα για προετοιμασία και υλοποίηση σχεδιασμού κινητοποίησης των εν ενεργεία αξιωματικών, καθώς και η διάθεση προσωπικού για αντιμετώπιση εκτάκτων σοβαρών περιστατικών. Α.6. Η εισήγηση για επιλογή αξιωματικών για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και παρακολούθηση σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Α.7. Ο ορισμός αξιωματικών σε επιτροπές και αντιπροσωπείες για τελετές, παρελάσεις και λοιπές εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. Β. Στο τμήμα Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων Β.1. Ο χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαξιωματικών, ανθυπασπιστών και λιμενοφυλάκων μετά την αποφοίτησή τους από παραγωγικές σχολές Λ.Σ. Β.2. Η παρακολούθηση και τήρηση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα Υπαξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Λιμενοφυλάκων. Β.3. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και σύγκλιση των αρμοδίων για τους Υπαξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Λιμενοφύλακες Συμβουλίων, τη γραμματειακή εξυπηρέτησή τους και την υλοποίηση των αποφάσεων τους. Β.4. Η τήρηση μηχανογραφικού αρχείου Υπαξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Λιμενοφυλάκων Β.5. Η μέριμνα για προετοιμασία και υλοποίηση σχεδιασμού κινητοποίησης των εν ενεργεία Υπαξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Λιμενοφυλάκων, καθώς και η διάθεση προσωπικού για αντιμετώπιση εκτάκτων σοβαρών περιστατικών. Β.6. Η εισήγηση για επιλογή Υπαξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Λιμενοφυλάκων για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και παρακολούθηση σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Β.7. Ο ορισμός Υπαξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Λιμενοφυλάκων σε επιτροπές και αντιπροσωπείες για τελετές, παρελάσεις και λοιπές εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. Γ. Στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γ.1. Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου των τηλετύπων και των λοιπών μέσων επικοινωνίας. Γ.2. Η μέριμνα για την καλή λειτουργία, διάθεση και συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και ο εφοδιασμός τους με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά. Γ.3. Η μέριμνα για τη φύλαξη και φρούρηση των κτιρίων του ΥΕΝ, των αποθηκών και του οπλισμού Λ.Σ. Γ.4. Ο προγραμματισμός υπηρεσιών και η κατανομή έργου του διατιθέμενου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών φυλακών, μέτρων τάξης και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Γ.5. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, η ευθύνη λειτουργίας των συσκευών αναπαραγωγής εγγράφων και η σύσταση πάγιας προκαταβολής χαρτοσήμου, ενσήμων και υπεύθυνων δηλώσεων για τη διάθεσή τους στους συναλλασσόμενους πολίτες. Γ.6. Η διάθεση και η εποπτεία προσωπικού σε θέματα συντήρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων ΥΕΝ. Γ.7. Η ευθύνη για τη λειτουργία του κυλικείου και του εστιατορίου. Γ.8. Η μέριμνα για τη χορήγηση παρασήμων, στρατιωτικών μεταλλίων, καθώς και άλλων διακρίσεων στο προσωπικό ΛΣ Γ.9. Η μέριμνα για την ανάπτυξη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού του ΛΣ, τη συμμετοχή του ΛΣ σε αθλητικές συναντήσεις, επιδείξεις και λοιπές εκδηλώσεις. 9

10 Γ.10. Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία της Φιλαρμονικής του ΛΣ. Δ. Στο Τμήμα Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας Δ.1. Η εισήγηση, επεξεργασία και προώθηση των σχεδίων νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και κανονισμών που αφορούν το προσωπικό ΛΣ και η μελέτη της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας. Δ.2. Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά το προσωπικό του ΛΣ Δ.3. Η μελέτη πάσης φύσεων στοιχείων από τα οποία προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικού αδικήματος εκ μέρους του προσωπικού ΛΣ, η διαβίβαση αυτών στο αρμόδιο Ναυτοδικείο και η εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων. Δ.4. Η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων των διατάξεων που αφορούν το Προσωπικό ΛΣ Ε. Στο Τμήμα Υγειονομικού Ε.1. Η μέριμνα για τη λειτουργία του κεντρικού Ιατρείου στο ΥΕΝ Ε.2. Η έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας του προσωπικού ΛΣ και των οικογενειών του και ο έλεγχος και η θεώρηση των δικαιολογητικών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής τους. Ε.3. Η μέριμνα για τον ετήσιο υγειονομικό έλεγχο και η ενημέρωση αρμοδίως για την υγειονομική κατάσταση του προσωπικού ΛΣ. Ε.4. Η διάθεση ιατρού για κατ οίκον επισκέψεις σε περιπτώσεις ασθενείας του προσωπικού του ΛΣ Ε.5. Η γραμματειακή υποστήριξη της Υγειονομικής Επιτροπής Απογραφομένων Ναυτικών Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) και η ευθύνη λειτουργίας της. 10

11 ΜΕΡΟΣ II ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ II.1 ΓΕΝΙΚΑ Στο τμήμα αυτό παρουσιάζεται η εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί από βαθμοφόρους του ΛΣ, για να παρέχει υπηρεσίες μηχανογράφησης στα τμήματα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται ο υπάρχον εξοπλισμός, το περιβάλλον ανάπτυξης και το περιβάλλον επεξεργασίας των δεδομένων. Παρουσιάζεται το ανεπτυγμένο σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Securino). Επίσης παρουσιάζονται οι σημαντικότερες φόρμες αλληλεπίδρασης των χρηστών και του προσωπικού καταχώρησης δεδομένων με τη βάση δεδομένων, με συνοδευτικές επεξηγήσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο. Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης μέσω της εφαρμογής μπορεί να εξάγει πληροφορίες για το Στρατιωτικό Προσωπικό του ΛΣ, όπως: Προσωπικά δεδομένα (Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, Α.Φ.Μ., ομάδα αίματος, ύψος, χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών, τκτλ) Υπηρεσιακά δεδομένα (Αριθμό Μητρώου, υπηρεσία, ημερομηνία κατάταξης, επιθυμία μετάθεσης, ποινές, ευαρέσκειες, ιστορικό μεταθέσεων, άδειες, μετεκπαιδεύσεις) Οικογενειακά δεδομένα (Οικογενειακή κατάσταση, Ονοματεπώνυμο συζύγου, πλήθος τέκνων, κτλ) Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν να εκτυπώνονται Υπηρεσιακές Καταστάσεις του Προσωπικού ΛΣ, να καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με τις διενεργούμενες Ε.Δ.Ε. και να τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο αδειών οπλοφορίας. Ακολουθεί Σχηματικό Διάγραμμα του υπάρχοντος Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού ΛΣ: 11

12 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΠΛΣ Α ΧΡΗΣΤΕΣ APPLICATION SERVER SERVER RDBMS ΔΠΛΣ Β ΧΡΗΣΤΕΣ Local Area Network ΔΠΛΣ Δ (ΝΟΜΙΚΟ) ΧΡΗΣΤΕΣ ADMINISTRATION SERVICES / ACCESS CONTROL USER AUTHENTICATION ORACLE RDBMS ΔΠΛΣ / ΓΡ. ΜΗΧ/ΣΗΣ ΧΡΗΣΤΕΣ FORMS TABLES VIEWS 12

13 ΙΙ.2 ΕΙΔΗ / ΠΛΗΘΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Χρήστες της εφαρμογής, με διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο των δεδομένων, είναι βαθμοφόροι του ΛΣ που υπηρετούν στα: ΔΠΛΣ / Γρ. Μηχ/σης ΔΠΛΣ / Γρ. Αξιωματικών ΔΠΛΣ / Γρ. Υπαξιωματικών Λιμενοφυλάκων ΔΠΛΣ / Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΠΛΣ ΙΙ.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: 1,2 GHz Ultra SPARK III RAM: 2 GB NETWORK INTERFACE 10/100/1000 Base T Ethernet Port 2 internal Disk up to 8 hot swap Ultra scsi 73 GB disk NETWORKING ONC, NFS, TCP/IP ΙΙ.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Για την οργάνωση των πληροφοριών χρησιμοποιείται βάση δεδομένων ORACLE 9i ENTERPRISE EDITION. Το Λειτουργικό που χρησιμοποιείται στο Server είναι SOLARIS 9 8/03 HARDWARE RELEASE Η αναζήτηση πληροφοριών μπορεί να γίνει είτε με τη σύνταξη κατάλληλων Queries με SQL είτε μέσω των φορμών που έχουν αναπτυχθεί με OracleDeveloper για την εύκολη αλληλεπίδραση με μη εξοικειωμένους με την τεχνολογία SQL χρήστες. Το κλειδί σύνδεσης μεταξύ των διάφορων πινάκων που επιλέχθηκε, είναι ο Αριθμός Μητρώου μιας και είναι μοναδικός για κάθε βαθμοφόρο του Λ.Σ. Η κωδικοποίηση της βάσης πραγματοποιείται μέσω ειδικών φορμών. Όλα τα στοιχεία παρέχονται στα ελληνικά. ΙΙ.5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.5.1 USER AUTHENTICATION Κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης καλείται να πληκτρολογήσει τον κωδικό που του έχει αποδοθεί από το διαχειριστή του συστήματος, προκειμένου να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή. 13

14 ΙΙ.5.2. AUTHORIZATION (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ -Securino) Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του συστήματος έχει αναπτυχθεί Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών, μέσω του οποίου ο διαχειριστής δίνει δικαίωμα πρόσβασης στην εφαρμογή στους χρήστες. Ακολουθεί παρουσίαση της φόρμας αλληλεπίδρασης με το διαχειριστή του συστήματος: Ο διαχειριστής αποδίδει είδος δικαιώματος πρόσβασης (ανάγνωση, εγγραφή, τροποποίηση δεδομένων) για την κάθε φόρμα της εφαρμογής, ανάλογα με την Υπηρεσία του χρήστη, προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο των δεδομένων καθώς και η εγγραφή και τροποποίηση δεδομένων μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ακολουθεί η φόρμα που διευκολύνει το διαχειριστή του συστήματος να αποδίδει είδος δικαιώματος πρόσβασης: 14

15 ΙΙ.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι χρήστες μετά την πληκτρολόγηση του σωστού κωδικού πρόσβασης εισέρχονται στην εφαρμογή και εμφανίζεται το γενικό μενού. Μέσω της κατάλληλης επιλογής, ο χρήστης μεταφέρεται σε φόρμες: ΕΞΑΓΩΓΗΣ / ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΙ.6.1 ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΙΙ.6.2. ΦΟΡΜΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ / ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων φορμών: ΙΙ ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ α) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στην κάρτα αυτή, ο χρήστης μπορεί να βρει προσωπικά στοιχεία, όπως Αριθμό Μητρώου, Αριθμό Ταυτότητας, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία και Τόπο Γέννησης Υπηρεσία, Οικογενειακή Κατάσταση, Ονοματεπώνυμο και Επάγγελμα Συζύγου, Ημερομηνία Κατάταξης και Ονομασίας. Η αναζήτηση πραγματοποιείται συνήθως εισάγοντας είτε τον Αριθμό Μητρώου, είτε το Επώνυμο του ζητούμενου στελέχους του ΛΣ. αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και από άλλα πεδία. 15

16 ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ/ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ β) ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Επιλέγοντας την καρτέλα ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της κυρίας κάρτας, ο χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με την Ομάδα Αίματος, το Χρώμα Προσώπου, το Χρώμα Μαλλιών, το Χρώμα Ματιών, το Ύψος και τα μεγέθη ρουχισμού του επιλεγμένου ατόμου. ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ/ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ γ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στην καρτέλα αυτή της κυρίας κάρτας, φαίνονται αναλυτικά τα στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης του επιλεγμένου ατόμου, όπως τα στοιχεία των τέκνων, στοιχεία τυχόν διαζευγμένων μελών, τα προστατευόμενα μέλη καθώς και τυχόν μόνιμα προβλήματα οικογένειας. 16

17 ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ δ) ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Στην καρτέλα αυτή της κυρίας κάρτας φαίνονται οι δηλωμένες Επιθυμίες Μετάθεσης καθώς και το έτος που δηλώθηκαν. ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ / ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ε) ΕΞΕΛΙΞΗ Από την Κύρια Κάρτα, επιλέγοντας το πλήκτρο χ ο χρήστης οδηγείται σε καρτέλα με πληροφορίες σχετικά με τη Βαθμολογική Εξέλιξη του επιλεγμένου στελέχους στο Λιμενικό Σώμα. 17

18 ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ / ΕΞΕΛΙΞΗ στ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επιλέγοντας την καρτέλα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ο χρήστης μεταφέρεται στην ομώνυμη κάρτα, όπου μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με τους τίτλους σπουδών, τις ειδικές γνώσεις, τις μετεκπαιδεύσεις και τις ξένες γλώσσες το επίπεδο γνώσεων. ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ζ) ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Στην κάρτα αυτή, ο χρήστης πληροφορείται σχετικά με τις μεταθέσεις του υπηρετούντος προσωπικού. 18

19 ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ / ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ η) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Επιλέγοντας το πλήκτρο χ ο χρήστης οδηγείται σε καρτέλα με πληροφορίες σχετικά με τη Στρατιωτική Υπηρεσία του επιλεγμένου στελέχους του Λιμενικού Σώματος, όπως το Σωμα που υπηρέτησε, το βαθμό και την ειδικότητα που είχε, την ημερομηνία κατάταξης και την ημερομηνία απόλυσης. ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ / ΣΤΡΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ θ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στην καρτέλα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις ΚΡΙΣΕΙΣ, τυχόν ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΕΣ και τυχόν ΠΟΙΝΕΣ του προσωπικού, καθώς και η ημερομηνία που τους αποδόθηκαν. 19

20 ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ι) ΑΔΕΙΕΣ Στην καρτέλα αυτή αναγράφονται αναλυτικά το είδος και το πλήθος των αδειών του προσωπικού. ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ / ΑΔΕΙΕΣ ΙΙ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ Από το κύριο μενού, ο χρήστης επιλέγοντας ΑΠΟΝΤΕΣ μεταφέρεται στην κάρτα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΝΤΩΝ. Πρόσβαση στην κάρτα αυτή έχει μέχρι στιγμής το προσωπικό του Γρ. Μηχανογράφησης, προκειμένου να ενημερώνει καθημερινά τη βάση δεδομένων για το είδος και τις ημέρες άδειας του προσωπικού. 20

21 ΙΙ.6.3. ΦΟΡΜΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΝΤΩΝ Στην εκτυπωτική κατάσταση περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ Η ταξινόμηση γίνεται ανά βαθμό για τους Αξιωματικούς ΛΣ και αλφαβητικά για τους Πολιτικούς Υπαλλήλους. 21

22 ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ / ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ(ΧΩΡΙΣ ΚΕΑ-ΠΛΩΤΑ) / ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ(ΜΟΝΟ ΚΕΑ) Ο χρήστης επιλέγει την επιθυμητή Λιμενική Αρχή μέσω λίστας. Η εκτυπωτική κατάσταση περιλαμβάνει το προσωπικό της επιλεγόμενης Λιμενικής Αρχής, ταξινομημένο κατά βαθμό. Δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε στέλεχος: ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΟΡΙΑ) / ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Ο χρήστης εισάγει τον αριθμό μητρώου του στελέχους του προσωπικού που αναζητεί. 22

23 και στη συνέχεια παρουσιάζεται Αντίγραφο Υπηρεσιακής Κατάστασης του στελέχους ΛΣ Το Αντίγραφο Υπηρεσιακής Κατάστασης περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: (ΣΠΙΤΙ) ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ) Αντίγραφο Υπηρεσιακής Κατάστασης (Μοριοποίηση) 23

24 ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Ο χρήστης επιλέγει την επιθυμητή Λιμενική Αρχή μέσω drop down list. Η εκτυπωτική κατάσταση που προκύπτει, περιλαμβάνει το προσωπικό της επιλεγμένης Λιμενικής Αρχής που υπηρετεί στα Πλωτό που υπάγονται στη Λιμενική Αρχή. Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία για κάθε στέλεχος, ταξινομημένα ανά βαθμό: ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΛΩΤΟΥ ΛΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΩΤΟ 24

25 ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΤΑ ΠΛΩΤΟ) Ο χρήστης επιλέγει την επιθυμητή Λιμενική Αρχή μέσω drop down list. Η εκτυπωτική κατάσταση περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με την παραπάνω εκτυπωτική κατάσταση, με τη διαφορά ότι η ταξινόμηση γίνεται ανά πλωτό της Λιμενικής Αρχής και ανά βαθμό. ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΝΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ) / ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (ΠΟΙΝΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ) Ο χρήστης εισάγει τον αριθμό μητρώου του στελέχους του προσωπικού που αναζητεί στην ειδική φόρμα. Προκύπτει Αντίγραφο Υπηρεσιακής Κατάστασης με τα παρακάτω στοιχεία: ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΝΕΣ ΑΔ-ΟΝ-ΑΚ) (ΟΜΟΙΑ) + ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ και ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΛΟΥ 25

26 ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ Εισάγοντας τον Αριθμό Μητρώου του υπηρετούντος στο Λιμενικό Σώμα, παρουσιάζεται η Άδεια Κατοχής και Οπλοφορίας Ιδιωτικού Όπλου, όπως έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Τ.Π.Δ. (Γρ. ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Τ.Π.Δ. (Γρ. ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ) / ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ και ΔΑΝΕΙΩΝ: 26

27 ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΙΙ.7 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Το ΥΕΝ, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο δεδομένων / φωνής όπως περιγράφεται παρακάτω : ΙΙ.7.1 Περιοχή Πειραιά Στο δίκτυο της περιοχής ΠΕΙΡΑΙΑ (Metropolitan Area Network) είναι συνδεδεμένες τριάντα εννέα (39) Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υ.Ε.Ν. καθώς και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Το δίκτυο αποτελείται από δέκα τέσσερις (14) Κεντρικούς Η/Υ (Servers) και τριακόσιους εβδομήντα οκτώ (378) Προσωπικούς Υπολογιστές. ΙΙ.7.2 Υπόλοιπη Ελλάδα Στο Πανελλαδικό Δίκτυο Ευρείας Περιοχής του Υ.Ε.Ν. (Wide Area Network) είναι συνδεδεμένες σαράντα τέσσερις (44) Λιμενικές Αρχές. Το δίκτυο αποτελείται από σαράντα τέσσερις (44) Κεντρικούς Η/Υ (Servers) και ενενήντα δύο (92) Προσωπικούς Υπολογιστές. Το δίκτυο εκτός της μεταφοράς δεδομένων εξυπηρετεί και υπηρεσίες τηλεφωνικής επικοινωνίας χωρίς κόστος. Συγκεκριμένα σε οκτώ (8) Κεντρικά Λιμεναρχεία έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός ο 27

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Περιεχόμενα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ 222/05 (ΦΕΚ 267 Α )» Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο του Έργου.

1. Αντικείμενο του Έργου. Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας αδειών του προσωπικού της Βουλής. 1. Αντικείμενο του Έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

HR Net MaSter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

HR Net MaSter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ HR Net MaSter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για να είναι αποτελεσματική η Διαχείριση των αιτημάτων προσωπικού, απαιτείται ένα κατάλληλο πρόγραμμα ικανό για γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια στο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού Παπάγου, 10-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41527

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41527 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41527 «Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού υποδομών εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσίες μετεγκατάστασης εταιρικών εφαρμογών» Με το παρόν Συμπλήρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Σαπέρα Βάσω Τηλέφωνο : 210-9288753 Fax : 210-9213200 E-mail : vasap@ktpae.gr Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Περιεχόμενα Παρουσίασης A. Εισαγωγή στην Εφαρμογή i-flow B. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής i-flow C. Λειτουργική Διαδικασία Εφαρμογής i-flow D.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ.

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.: 2415.1/69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Τα ζητούμενα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, είναι τα παρακάτω:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Τα ζητούμενα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής, είναι τα παρακάτω: Τεχνολογικά και Λειτουργικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια Π.Σ. διαχείρισης Μόνιμου (Εκπαιδευτικού και Διοικητικού) προσωπικού καθώς και Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κλάδος Β - Ναυτιλίας. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κλάδος Β - Ναυτιλίας. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Κλάδος Β - Ναυτιλίας Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών Εγχειρίδιο Της Πιλοτικής εφαρμογής του Ειδικού Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων & αδειών προσωπικού δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους με τη Διοικητική Υπηρεσία του Ιδρύματος να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α (σε επίπεδο τμήματος)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων 1 Περιγραφή Συστήματος Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια λογισμικού διαχείρισης προσωπικού, το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Y1 - ιεθνή πρότυπα ασφάλειας Το εκπαιδευτικό υλικό υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ & Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 1 Εισαγωγή Με βάση το αναλυτικό κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-5. μετάπτωσή τους στο νέο back office των ΚΕΠ» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ».

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-5. μετάπτωσή τους στο νέο back office των ΚΕΠ» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η φαρμακοποιός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1.- Γκουντάρας Αντώνιος 1) Καλαγιάς Γρηγόριος 2.- Κορτέσης Κων/νος 2) Δημηνίκος Γεώργιος 3.- Μπελιάς Αντώνιος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1.- Γκουντάρας Αντώνιος 1) Καλαγιάς Γρηγόριος 2.- Κορτέσης Κων/νος 2) Δημηνίκος Γεώργιος 3.- Μπελιάς Αντώνιος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 6/2009 συνεδριάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής Σήμερα στις 25 του μηνός Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., η Δημαρχιακή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 53 /2009) Θέμα: «Αρμόδιες Αρχές κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο». Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 10.30 π.μ συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Αριθ.Πρωτ.:6546/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Αριθ.Πρωτ.:6546/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθ.Πρωτ.:6546/2010 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ λογισμικού, του Πρωτοδικείο Πειραιώς από την εταιρία Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Α.Ε. Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πληροφορικής, οδός Δημητρέσσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων

Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων Ενότητα 5 Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 5-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Η διαδικασία σχεδιασμού Παράγοντες σχεδιασμού Λογικό vs.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση λειτουργίας των εφαρμογών ανανέωσης και τροποποίησης αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων Αντικείμενο του έργου-λειτουργικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 2016 του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δεκέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Χαρακτηριστικό Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή

Ενότητα Χαρακτηριστικό Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή ΥΠΟΕΡΓΟ (Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) στην ΔΙΠΘΑΠ κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 από Εξωτερικό Ειδικό Σύμβουλο Ενότητα Χαρακτηριστικό Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή...3 Χρήστες...3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή...3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός...5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η Διαχείριση Εργασιών ΔΙ.Α.Π. αποτελεί μία επέκταση της υφιστάμενης Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων & Πληρωμών. Η Εφαρμογή Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα

Υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα Υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της προώθησης της Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 23/03/2010 Α.Π. : 12785/ΕΥΣΣΑΑΠ 588

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία : 23/03/2010 Α.Π. : 12785/ΕΥΣΣΑΑΠ 588 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

SDC HRMS. Συνοπτική Παρουσίαση ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Κασταµονής 99 Α & Μακρυγιάννη, 142 35 Καλογρέζα

SDC HRMS. Συνοπτική Παρουσίαση ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Κασταµονής 99 Α & Μακρυγιάννη, 142 35 Καλογρέζα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Κασταµονής 99 Α & Μακρυγιάννη, 142 35 Καλογρέζα ΤΗΛ. 210 2719100, ΦΑΞ: 210 2718133 SDC HRMS Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστηµα διαχείρισης προσωπικού SDC

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας :

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Με την αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσα από το Νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα επιτυγχάνεται μείωση των δομών της

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 5 3 Περιβάλλον Εργασίας... 6 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 9

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗ: ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ Περιπτώσεις Χρήσης για

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Θέμα : Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 16.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη.

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη. Payroll Master Το Payroll MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Μισθοδοσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Επιμελητή Δράσεων...

Διαβάστε περισσότερα