ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ I.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΕΝ I.3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΛΣ I.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΛΣ I.5 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Δ.Π.Λ.Σ.) ΜΕΡΟΣ II II.1 ΙΙ.2 ΙΙ.3 ΙΙ.4 ΙΙ.5 ΙΙ.5.1 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ / ΠΛΗΘΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ USER AUTHENTICATION ΙΙ.5.2. ΙΙ.6 ΙΙ.6.1 ΙΙ.6.2. ΙΙ ΙΙ ΙΙ.6.3. ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ AUTHORIZATION (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ -SECURINO) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΦΟΡΜΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ / ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΦΟΡΜΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΝΤΩΝ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΟΡΙΑ) ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ) 1

2 ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ.7 ΙΙ.7.1 ΙΙ.7.2 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΙΙΙ.1 ΙΙΙ.1.1 ΙΙΙ.2 ΙΙΙ.2.1 ΙΙΙ.2.2 ΙΙΙ.2.3. ΙΙΙ.2.4 ΙΙΙ.3 ΙΙΙ.3.1 ΙΙΙ.3.2. ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΤΑ ΠΛΩΤΟ) ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΝΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ) / ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (ΠΟΙΝΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ) ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΝΕΣ ΑΔ-ΟΝ-ΑΚ) ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΛΟΥ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Τ.Π.Δ. (ΓΡ. ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΆΜΕΣΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΕΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΥΠΟΕΡΓΑ) ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ Α. ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΈΡΓΟΥ Β. ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2

3 ΙΙΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΙΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΣ ΙΙΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ.3.3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΙΙΙ.3.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙΙ.4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ANTI - VIRUS ΙΙΙ.5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΙΙΙ.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΈΡΓΟΥ 2 ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΆΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 3

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Το παρόν έργο στοχεύει στην ενίσχυση του Προγραμματισμού και της Διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων Λιμενικού Σώματος και στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στη Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος και τα στελέχη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας μέσω της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών. Ο παραπάνω στόχος είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την υποστήριξη του φορέα από ένα αποτελεσματικά σχεδιασμένο σύστημα αποθήκευσης, ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων και την ανάπτυξη επιχειρησιακής λογικής στη λήψη αποφάσεων. 1.2 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Δ.Π.Λ.Σ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ.ΜΕΣΩΝ και ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Δ.Ε.Μ.Ε.Μ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Π.Ο.ΕΚ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ.Τ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ο.Υ.) ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1.3 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Λιμενικού Σώματος του ΥΕΝ είναι πολλαπλά και αποσκοπούν στην επίτευξη ενός διπλού στόχου: α) τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από και προς τα στελέχη του ΥΕΝ και β) τον εκσυγχρονισμό του Φορέα. Πιο συγκεκριμένα αναμένονται τα εξής : Βελτίωση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης του χώρου της εμπορικής ναυτιλίας Βέλτιστη Διαχείριση και Αξιοποίηση Ανθρωπίνων Πόρων Λιμενικού Σώματος. Αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών και παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου Καλύτερη εξυπηρέτηση επιβατηγού κοινού, ναυτικών και εμπλεκομένων με τη ναυτιλία και την αλιεία μέσω της τοποθέτησης εξειδικευμένων στελεχών στις κατάλληλες θέσεις. Μηχανογραφική υποστήριξη και απλούστευση διαδικασιών Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. Πληρέστερος καθορισμός αναγκών Λιμενικού Σώματος σε νέο προσωπικό και αποτελεσματικότερος προγραμματισμός προσλήψεων. Καθορισμός αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το παρόν κείμενο απαρτίζεται από τρία μέρη και αποτελεί τις τεχνικές προδιαγραφές του έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται εν συντομία ο φορέας υλοποίησης και εκμετάλλευσης του προδιαγραφόμενου έργου, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ). Ειδικότερα, παρουσιάζεται η αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ για το έργο, η Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η κατανόηση των αρμοδιοτήτων του φορέα και των διαδικασιών λειτουργίας του καθώς και της ιδιαιτερότητας της υπό ανάπτυξη εφαρμογής σε σχέση με μια εμπορική εφαρμογή μηχανογράφησης διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται σύντομα η εφαρμογή που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα από τη Διεύθυνση Προσωπικού ΛΣ - Γρ. Μηχ/σης. Δίνονται στοιχεία σχετικά με τον υπάρχον εξοπλισμό, το περιβάλλον ανάπτυξης και το περιβάλλον επεξεργασίας των δεδομένων. Επίσης παρουσιάζεται το ανεπτυγμένο σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Securino), ενώ τέλος παρουσιάζονται οι σημαντικότερες φόρμες αλληλεπίδρασης των χρηστών και του προσωπικού καταχώρησης δεδομένων με την υπάρχουσα εφαρμογή. Στο τρίτο μέρος αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να πληροί κατ ελάχιστον το σύστημα που θα αναπτυχθεί από τον ανάδοχο. 4

5 Τέλος ακολουθεί το Παράρτημα των Ειδικών όρων. 5

6 ΜΕΡΟΣ I ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ I.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το 1910 γίνεται η πρώτη υποτυπώδης οργάνωση Λιμενικού Σώματος με την σύσταση της Διεύθυνσης Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία ουσιαστικά στελέχωνε το Υπουργείο των Ναυτικών και υποδιαιρείτο σε τμήματα επανδρούμενα από οικονομικούς Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού. Οι συνεχείς πολιτικές μεταβολές όμως δεν επέτρεψαν την άμεση σύσταση του Λιμενικού Σώματος παρά μόνο το Συγκεκριμένα ο Νόμος 1753 του 1919 αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του Λιμενικού Σώματος το οποίο ορίσθηκε υπεύθυνο του ελέγχου και της εποπτείας της Εμπορικής Ναυτιλίας υπαγόμενο στον Υπουργό Ναυτικών. Η ουσιαστική μορφοποίηση του Σώματος, έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα, ξεκίνησε μετά το 1925 αφότου δηλαδή επανήλθε η Γενική Διεύθυνση Εμπορικής Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ναυτικών, με τη διαφορά ότι τα στελέχη του Σώματος προέρχονταν από το Πολεμικό Ναυτικό. Η αυτοτέλεια του Λιμενικού Σώματος επιτεύχθηκε με τον Νόμο 345/1936 με τον οποίο ιδρύθηκε το Υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Το Σώμα αποκτά Αρχηγείο που υπάγεται πλέον απ ευθείας στο Υφυπουργείο ενώ για πρώτη φορά λειτουργεί Σχολή Λιμενικών Δοκίμων Αξιωματικών το Μέσα σε μία πολύ μικρή περίοδο θα σχεδιασθεί η ναυτιλιακή πολιτική της Χώρας και μέχρι το 1940 θα έχουν ιδρυθεί το Γραφείο Ναυτικής Εργασίας, η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, το Ταμείο Προνοίας Ναυτικών, ο Οίκος Ναύτου και μία Δημόσια Ναυτική Σχολή για τις αυξημένες ανάγκες ναυτικής εκπαιδεύσεως. Από το 1945 που το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μεταφέρθηκε στον Πειραιά και ξεκίνησε μια νέα περίοδος, το Λιμενικό Σώμα αυξάνοντας τις οργανικές θέσεις του και αποκτώντας ανώτατους Αξιωματικούς, συστηματοποιώντας και εξειδικεύοντας τα στελέχη του, βαθμιαία προσαρμοζόμενο στην νέα εποχή κατόρθωσε να αποτελέσει τον άξιο σκελετό του Υπουργείου φέροντας σε πέρας την αποστολή του. Tο 1971 το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας καταργείται από Υπουργείο, μετατάσσεται σε Υφυπουργείο και εντάσσεται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενώ ορισμένες αρμοδιότητές του μεταβιβάζονται σε άλλα Υπουργεία (Εργασίας-Εθνικής Οικονομίας). Η ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση των ιδιόμορφων θεμάτων-προβλημάτων μιας ναυτιλίας, που δραστηριοποιείται κυρίως στον διεθνή στίβο, αλλά και των ιδιόμορφων συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σ αυτή, που αποκτούν αναμφίβολα εξειδικευμένες γνώσεις στην αντιμετώπισή τους, οδήγησε μετά από δύο περίπου χρόνια στην επανασύσταση ανεξάρτητου και πάλι Υπουργείου και την επαναφορά σ αυτό όλων των αρμοδιοτήτων, που είχαν μεταβιβαστεί-εκχωρηθεί σε άλλα Υπουργεία. I.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΕΝ Η αποστολή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και οι αρμοδιότητές του περιγράφονται στο υπ αριθμ. Π.Δ. 242/1999 (ΦΕΚ 201Α/ ) Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και στο Π.Δ. 320/2001 (ΦΕΚ 217Α/ ) που αναφέρεται στις τροποποιήσεις του Π.Δ. 242/99. Συνοπτικά αναφέρεται ότι η αποστολή του Υπουργείου Ναυτιλίας εστιάζεται στην χάραξη και άσκηση της Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής όπως αυτή διαμορφώνεται τόσο σε Εθνικό επίπεδο όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο καθώς και όλο το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που την διέπει. Το έργο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας επικεντρώνεται στις παρακάτω αρμοδιότητες του: Μεριμνά για την οργάνωση, βελτίωση, προστασία και ανάπτυξη της ναυτιλίας, τη σύνδεση αυτής με την εθνική οικονομία, τη στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού, την εξυπηρέτηση των θαλασσίων συγκοινωνιών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, την έρευνα και διάσωση, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, καθώς και την χάραξη και άσκηση της ναυτιλιακής πολιτικής της χώρας. 6

7 Οργανώνει και εποπτεύει τη ναυτική εκπαίδευση, ρυθμίζει και επιλύει θέματα ναυτικής εργασίας και εποπτεύει την οργάνωση και διοίκηση Οργανισμών και Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων. Εποπτεύει τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση των λιμένων της χώρας, την οργάνωση και διοίκηση της πλοηγικής υπηρεσίας και ασκεί τη λιμενική πολιτική της χώρας. Οργανώνει και εποπτεύει την αστυνόμευση των πλοίων, λιμένων, θαλάσσιου χώρου, καθώς και των θαλασσίων συνόρων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Οι επιχειρησιακές κατευθύνσεις που προσδιορίζουν τη δράση του ΥΕΝ και του ΛΣ, είναι σαφώς καθορισμένες από την κείμενη Νομοθεσία και προσδιορισμένες μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του. Οι κατευθύνσεις αυτές έχουν ως κύριο προσανατολισμό την: Εφαρμογή της νομοθεσίας σε θάλασσα, λιμάνια και ακτές. Αστυνόμευση πλοίων, λιμένων, θαλάσσιου χώρου και συνόρων. Προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα. Έρευνα και Διάσωση. Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εξυπηρέτηση των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Άσκηση Λιμενικής Πολιτικής. Ναυτική Εκπαίδευση. Ναυτική Εργασία. Ναυτιλιακή Πολιτική. Εποπτεία οργανισμών, ιδρυμάτων και ταμείων κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης ναυτικών. Εποπτεία διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των λιμένων. Στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού. Έλεγχος Εμπορικών Πλοίων και Εταιριών. Εκπροσώπηση της Χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς και στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοικητική δομή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας παρουσιάζεται σύμφωνα με το παρακάτω οργανόγραμμα: 7

8 I.3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΛΣ Το στελεχιακό δυναμικό του ΛΣ κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό που φέρει ως εξής: Αξιωματικούς Υπαξιωματικούς Λιμενοφύλακες H πλήρωση των θέσεων των Αξιωματικών ΛΣ γίνεται κατά ένα ποσοστό από πτυχιούχους Πανεπιστημίου, διπλωματούχους Ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχολών διαφόρων ειδικοτήτων καθώς επίσης και από διπλωματούχους Πλοιάρχους και Μηχανικούς των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Επιπρόσθετα για τις κατηγορίες των Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων του ΛΣ, είναι δυνατό να εισαχθούν πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και διπλωματούχοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ενώ κατά το μεγαλύτερο μέρος εισάγονται κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων. Ειδικές μονάδες Το Λιμενικό Σώμα διαθέτει τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών καθώς και το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών για εκτέλεση ειδικών επιχειρήσεων, όπως μεταξύ των άλλων, η αντιμετώπιση της θαλάσσιας τρομοκρατίας καθώς και η διεξαγωγή υποθαλάσσιων ερευνών και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Η κύρια επιδίωξη είναι ο συνεχής εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της αποδοτικότητας του Λιμενικού Σώματος, με την αξιοποίηση των νέων έξυπνων τεχνολογιών και την αναθεώρηση όλων των σχεδίων δράσης. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει: Αύξηση της αποδοτικότητας με στόχο κυρίως την πρόληψη και όχι την καταστολή με χρήση έξυπνων συστημάτων επιτήρησης. Εισαγωγή και χρήση πληροφορικής στη διοίκηση, την διαχείριση των πληροφοριών και στις επικοινωνίες Πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και αναβάθμιση της εκπαίδευσης αυτού. Συνεχή αναβάθμιση των επιχειρησιακών εφαρμογών, ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά οι νέες προκλήσεις. I.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΛΣ Το Λιμενικό Σώμα πέραν του ανθρώπινου δυναμικού του, διαθέτει κι ένα σημαντικό αριθμό επιχειρησιακών μέσων για να επιτύχει στην αποστολή του. Στο πλαίσιο αυτό έχει αποκτήσει έναν στόλο από πλωτά, χερσαία και εναέρια μέσα. Κατωτέρω παρατίθενται περιληπτικά οι επιμέρους κατηγορίες των επιχειρησιακών μέσων: ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ VAN ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ SUPER PUMA ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 8

9 I.5 Αρμοδιότητες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Δ.Π.Λ.Σ.) Η Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος είναι αρμόδια, κατά κύριο λόγο, για το χειρισμό όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του ΛΣ και της στελέχωσης των Διευθύνσεων και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΕΝ με προσωπικό ΛΣ. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: Α) Αξιωματικών Β) Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων Γ) Διοικητικής Μέριμνας Δ) Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας Ε) Υγειονομικού Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προσωπικού ΛΣ κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: Α. Στο Τμήμα Αξιωματικών Α.1. Ο χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των αξιωματικών μετά την αποφοίτησή τους από παραγωγικές σχολές Λ.Σ. Α.2. Η παρακολούθηση και τήρηση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα Αξιωματικών. Α.3. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και σύγκλιση των αρμοδίων για τους Αξιωματικούς Συμβουλίων, τη γραμματειακή εξυπηρέτησή τους και την υλοποίηση των αποφάσεων τους. Α.4. Η τήρηση μηχανογραφικού αρχείου αξιωματικών Α.5. Η μέριμνα για προετοιμασία και υλοποίηση σχεδιασμού κινητοποίησης των εν ενεργεία αξιωματικών, καθώς και η διάθεση προσωπικού για αντιμετώπιση εκτάκτων σοβαρών περιστατικών. Α.6. Η εισήγηση για επιλογή αξιωματικών για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και παρακολούθηση σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Α.7. Ο ορισμός αξιωματικών σε επιτροπές και αντιπροσωπείες για τελετές, παρελάσεις και λοιπές εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. Β. Στο τμήμα Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων Β.1. Ο χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαξιωματικών, ανθυπασπιστών και λιμενοφυλάκων μετά την αποφοίτησή τους από παραγωγικές σχολές Λ.Σ. Β.2. Η παρακολούθηση και τήρηση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα Υπαξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Λιμενοφυλάκων. Β.3. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και σύγκλιση των αρμοδίων για τους Υπαξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Λιμενοφύλακες Συμβουλίων, τη γραμματειακή εξυπηρέτησή τους και την υλοποίηση των αποφάσεων τους. Β.4. Η τήρηση μηχανογραφικού αρχείου Υπαξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Λιμενοφυλάκων Β.5. Η μέριμνα για προετοιμασία και υλοποίηση σχεδιασμού κινητοποίησης των εν ενεργεία Υπαξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Λιμενοφυλάκων, καθώς και η διάθεση προσωπικού για αντιμετώπιση εκτάκτων σοβαρών περιστατικών. Β.6. Η εισήγηση για επιλογή Υπαξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Λιμενοφυλάκων για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και παρακολούθηση σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Β.7. Ο ορισμός Υπαξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Λιμενοφυλάκων σε επιτροπές και αντιπροσωπείες για τελετές, παρελάσεις και λοιπές εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. Γ. Στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γ.1. Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου των τηλετύπων και των λοιπών μέσων επικοινωνίας. Γ.2. Η μέριμνα για την καλή λειτουργία, διάθεση και συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και ο εφοδιασμός τους με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά. Γ.3. Η μέριμνα για τη φύλαξη και φρούρηση των κτιρίων του ΥΕΝ, των αποθηκών και του οπλισμού Λ.Σ. Γ.4. Ο προγραμματισμός υπηρεσιών και η κατανομή έργου του διατιθέμενου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών φυλακών, μέτρων τάξης και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Γ.5. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, η ευθύνη λειτουργίας των συσκευών αναπαραγωγής εγγράφων και η σύσταση πάγιας προκαταβολής χαρτοσήμου, ενσήμων και υπεύθυνων δηλώσεων για τη διάθεσή τους στους συναλλασσόμενους πολίτες. Γ.6. Η διάθεση και η εποπτεία προσωπικού σε θέματα συντήρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων ΥΕΝ. Γ.7. Η ευθύνη για τη λειτουργία του κυλικείου και του εστιατορίου. Γ.8. Η μέριμνα για τη χορήγηση παρασήμων, στρατιωτικών μεταλλίων, καθώς και άλλων διακρίσεων στο προσωπικό ΛΣ Γ.9. Η μέριμνα για την ανάπτυξη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού του ΛΣ, τη συμμετοχή του ΛΣ σε αθλητικές συναντήσεις, επιδείξεις και λοιπές εκδηλώσεις. 9

10 Γ.10. Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία της Φιλαρμονικής του ΛΣ. Δ. Στο Τμήμα Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας Δ.1. Η εισήγηση, επεξεργασία και προώθηση των σχεδίων νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και κανονισμών που αφορούν το προσωπικό ΛΣ και η μελέτη της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας. Δ.2. Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά το προσωπικό του ΛΣ Δ.3. Η μελέτη πάσης φύσεων στοιχείων από τα οποία προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικού αδικήματος εκ μέρους του προσωπικού ΛΣ, η διαβίβαση αυτών στο αρμόδιο Ναυτοδικείο και η εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων. Δ.4. Η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων των διατάξεων που αφορούν το Προσωπικό ΛΣ Ε. Στο Τμήμα Υγειονομικού Ε.1. Η μέριμνα για τη λειτουργία του κεντρικού Ιατρείου στο ΥΕΝ Ε.2. Η έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας του προσωπικού ΛΣ και των οικογενειών του και ο έλεγχος και η θεώρηση των δικαιολογητικών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής τους. Ε.3. Η μέριμνα για τον ετήσιο υγειονομικό έλεγχο και η ενημέρωση αρμοδίως για την υγειονομική κατάσταση του προσωπικού ΛΣ. Ε.4. Η διάθεση ιατρού για κατ οίκον επισκέψεις σε περιπτώσεις ασθενείας του προσωπικού του ΛΣ Ε.5. Η γραμματειακή υποστήριξη της Υγειονομικής Επιτροπής Απογραφομένων Ναυτικών Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) και η ευθύνη λειτουργίας της. 10

11 ΜΕΡΟΣ II ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ II.1 ΓΕΝΙΚΑ Στο τμήμα αυτό παρουσιάζεται η εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί από βαθμοφόρους του ΛΣ, για να παρέχει υπηρεσίες μηχανογράφησης στα τμήματα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται ο υπάρχον εξοπλισμός, το περιβάλλον ανάπτυξης και το περιβάλλον επεξεργασίας των δεδομένων. Παρουσιάζεται το ανεπτυγμένο σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Securino). Επίσης παρουσιάζονται οι σημαντικότερες φόρμες αλληλεπίδρασης των χρηστών και του προσωπικού καταχώρησης δεδομένων με τη βάση δεδομένων, με συνοδευτικές επεξηγήσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο. Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης μέσω της εφαρμογής μπορεί να εξάγει πληροφορίες για το Στρατιωτικό Προσωπικό του ΛΣ, όπως: Προσωπικά δεδομένα (Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, Α.Φ.Μ., ομάδα αίματος, ύψος, χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών, τκτλ) Υπηρεσιακά δεδομένα (Αριθμό Μητρώου, υπηρεσία, ημερομηνία κατάταξης, επιθυμία μετάθεσης, ποινές, ευαρέσκειες, ιστορικό μεταθέσεων, άδειες, μετεκπαιδεύσεις) Οικογενειακά δεδομένα (Οικογενειακή κατάσταση, Ονοματεπώνυμο συζύγου, πλήθος τέκνων, κτλ) Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν να εκτυπώνονται Υπηρεσιακές Καταστάσεις του Προσωπικού ΛΣ, να καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με τις διενεργούμενες Ε.Δ.Ε. και να τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο αδειών οπλοφορίας. Ακολουθεί Σχηματικό Διάγραμμα του υπάρχοντος Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού ΛΣ: 11

12 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΠΛΣ Α ΧΡΗΣΤΕΣ APPLICATION SERVER SERVER RDBMS ΔΠΛΣ Β ΧΡΗΣΤΕΣ Local Area Network ΔΠΛΣ Δ (ΝΟΜΙΚΟ) ΧΡΗΣΤΕΣ ADMINISTRATION SERVICES / ACCESS CONTROL USER AUTHENTICATION ORACLE RDBMS ΔΠΛΣ / ΓΡ. ΜΗΧ/ΣΗΣ ΧΡΗΣΤΕΣ FORMS TABLES VIEWS 12

13 ΙΙ.2 ΕΙΔΗ / ΠΛΗΘΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Χρήστες της εφαρμογής, με διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο των δεδομένων, είναι βαθμοφόροι του ΛΣ που υπηρετούν στα: ΔΠΛΣ / Γρ. Μηχ/σης ΔΠΛΣ / Γρ. Αξιωματικών ΔΠΛΣ / Γρ. Υπαξιωματικών Λιμενοφυλάκων ΔΠΛΣ / Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΠΛΣ ΙΙ.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: 1,2 GHz Ultra SPARK III RAM: 2 GB NETWORK INTERFACE 10/100/1000 Base T Ethernet Port 2 internal Disk up to 8 hot swap Ultra scsi 73 GB disk NETWORKING ONC, NFS, TCP/IP ΙΙ.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Για την οργάνωση των πληροφοριών χρησιμοποιείται βάση δεδομένων ORACLE 9i ENTERPRISE EDITION. Το Λειτουργικό που χρησιμοποιείται στο Server είναι SOLARIS 9 8/03 HARDWARE RELEASE Η αναζήτηση πληροφοριών μπορεί να γίνει είτε με τη σύνταξη κατάλληλων Queries με SQL είτε μέσω των φορμών που έχουν αναπτυχθεί με OracleDeveloper για την εύκολη αλληλεπίδραση με μη εξοικειωμένους με την τεχνολογία SQL χρήστες. Το κλειδί σύνδεσης μεταξύ των διάφορων πινάκων που επιλέχθηκε, είναι ο Αριθμός Μητρώου μιας και είναι μοναδικός για κάθε βαθμοφόρο του Λ.Σ. Η κωδικοποίηση της βάσης πραγματοποιείται μέσω ειδικών φορμών. Όλα τα στοιχεία παρέχονται στα ελληνικά. ΙΙ.5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.5.1 USER AUTHENTICATION Κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης καλείται να πληκτρολογήσει τον κωδικό που του έχει αποδοθεί από το διαχειριστή του συστήματος, προκειμένου να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή. 13

14 ΙΙ.5.2. AUTHORIZATION (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ -Securino) Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του συστήματος έχει αναπτυχθεί Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών, μέσω του οποίου ο διαχειριστής δίνει δικαίωμα πρόσβασης στην εφαρμογή στους χρήστες. Ακολουθεί παρουσίαση της φόρμας αλληλεπίδρασης με το διαχειριστή του συστήματος: Ο διαχειριστής αποδίδει είδος δικαιώματος πρόσβασης (ανάγνωση, εγγραφή, τροποποίηση δεδομένων) για την κάθε φόρμα της εφαρμογής, ανάλογα με την Υπηρεσία του χρήστη, προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο των δεδομένων καθώς και η εγγραφή και τροποποίηση δεδομένων μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ακολουθεί η φόρμα που διευκολύνει το διαχειριστή του συστήματος να αποδίδει είδος δικαιώματος πρόσβασης: 14

15 ΙΙ.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι χρήστες μετά την πληκτρολόγηση του σωστού κωδικού πρόσβασης εισέρχονται στην εφαρμογή και εμφανίζεται το γενικό μενού. Μέσω της κατάλληλης επιλογής, ο χρήστης μεταφέρεται σε φόρμες: ΕΞΑΓΩΓΗΣ / ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΙ.6.1 ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΙΙ.6.2. ΦΟΡΜΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ / ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων φορμών: ΙΙ ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ α) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στην κάρτα αυτή, ο χρήστης μπορεί να βρει προσωπικά στοιχεία, όπως Αριθμό Μητρώου, Αριθμό Ταυτότητας, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία και Τόπο Γέννησης Υπηρεσία, Οικογενειακή Κατάσταση, Ονοματεπώνυμο και Επάγγελμα Συζύγου, Ημερομηνία Κατάταξης και Ονομασίας. Η αναζήτηση πραγματοποιείται συνήθως εισάγοντας είτε τον Αριθμό Μητρώου, είτε το Επώνυμο του ζητούμενου στελέχους του ΛΣ. αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και από άλλα πεδία. 15

16 ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ/ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ β) ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Επιλέγοντας την καρτέλα ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της κυρίας κάρτας, ο χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με την Ομάδα Αίματος, το Χρώμα Προσώπου, το Χρώμα Μαλλιών, το Χρώμα Ματιών, το Ύψος και τα μεγέθη ρουχισμού του επιλεγμένου ατόμου. ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ/ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ γ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στην καρτέλα αυτή της κυρίας κάρτας, φαίνονται αναλυτικά τα στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης του επιλεγμένου ατόμου, όπως τα στοιχεία των τέκνων, στοιχεία τυχόν διαζευγμένων μελών, τα προστατευόμενα μέλη καθώς και τυχόν μόνιμα προβλήματα οικογένειας. 16

17 ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ δ) ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Στην καρτέλα αυτή της κυρίας κάρτας φαίνονται οι δηλωμένες Επιθυμίες Μετάθεσης καθώς και το έτος που δηλώθηκαν. ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ / ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ε) ΕΞΕΛΙΞΗ Από την Κύρια Κάρτα, επιλέγοντας το πλήκτρο χ ο χρήστης οδηγείται σε καρτέλα με πληροφορίες σχετικά με τη Βαθμολογική Εξέλιξη του επιλεγμένου στελέχους στο Λιμενικό Σώμα. 17

18 ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ / ΕΞΕΛΙΞΗ στ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επιλέγοντας την καρτέλα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ο χρήστης μεταφέρεται στην ομώνυμη κάρτα, όπου μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με τους τίτλους σπουδών, τις ειδικές γνώσεις, τις μετεκπαιδεύσεις και τις ξένες γλώσσες το επίπεδο γνώσεων. ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ζ) ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Στην κάρτα αυτή, ο χρήστης πληροφορείται σχετικά με τις μεταθέσεις του υπηρετούντος προσωπικού. 18

19 ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ / ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ η) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Επιλέγοντας το πλήκτρο χ ο χρήστης οδηγείται σε καρτέλα με πληροφορίες σχετικά με τη Στρατιωτική Υπηρεσία του επιλεγμένου στελέχους του Λιμενικού Σώματος, όπως το Σωμα που υπηρέτησε, το βαθμό και την ειδικότητα που είχε, την ημερομηνία κατάταξης και την ημερομηνία απόλυσης. ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ / ΣΤΡΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ θ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στην καρτέλα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τις ΚΡΙΣΕΙΣ, τυχόν ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΕΣ και τυχόν ΠΟΙΝΕΣ του προσωπικού, καθώς και η ημερομηνία που τους αποδόθηκαν. 19

20 ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ι) ΑΔΕΙΕΣ Στην καρτέλα αυτή αναγράφονται αναλυτικά το είδος και το πλήθος των αδειών του προσωπικού. ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ / ΑΔΕΙΕΣ ΙΙ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ Από το κύριο μενού, ο χρήστης επιλέγοντας ΑΠΟΝΤΕΣ μεταφέρεται στην κάρτα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΝΤΩΝ. Πρόσβαση στην κάρτα αυτή έχει μέχρι στιγμής το προσωπικό του Γρ. Μηχανογράφησης, προκειμένου να ενημερώνει καθημερινά τη βάση δεδομένων για το είδος και τις ημέρες άδειας του προσωπικού. 20

21 ΙΙ.6.3. ΦΟΡΜΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΝΤΩΝ Στην εκτυπωτική κατάσταση περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ Η ταξινόμηση γίνεται ανά βαθμό για τους Αξιωματικούς ΛΣ και αλφαβητικά για τους Πολιτικούς Υπαλλήλους. 21

22 ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ / ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ(ΧΩΡΙΣ ΚΕΑ-ΠΛΩΤΑ) / ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ(ΜΟΝΟ ΚΕΑ) Ο χρήστης επιλέγει την επιθυμητή Λιμενική Αρχή μέσω λίστας. Η εκτυπωτική κατάσταση περιλαμβάνει το προσωπικό της επιλεγόμενης Λιμενικής Αρχής, ταξινομημένο κατά βαθμό. Δίνονται τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε στέλεχος: ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΟΡΙΑ) / ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Ο χρήστης εισάγει τον αριθμό μητρώου του στελέχους του προσωπικού που αναζητεί. 22

23 και στη συνέχεια παρουσιάζεται Αντίγραφο Υπηρεσιακής Κατάστασης του στελέχους ΛΣ Το Αντίγραφο Υπηρεσιακής Κατάστασης περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: (ΣΠΙΤΙ) ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ) Αντίγραφο Υπηρεσιακής Κατάστασης (Μοριοποίηση) 23

24 ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ Ο χρήστης επιλέγει την επιθυμητή Λιμενική Αρχή μέσω drop down list. Η εκτυπωτική κατάσταση που προκύπτει, περιλαμβάνει το προσωπικό της επιλεγμένης Λιμενικής Αρχής που υπηρετεί στα Πλωτό που υπάγονται στη Λιμενική Αρχή. Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία για κάθε στέλεχος, ταξινομημένα ανά βαθμό: ΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΛΩΤΟΥ ΛΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΩΤΟ 24

25 ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΤΑ ΠΛΩΤΟ) Ο χρήστης επιλέγει την επιθυμητή Λιμενική Αρχή μέσω drop down list. Η εκτυπωτική κατάσταση περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με την παραπάνω εκτυπωτική κατάσταση, με τη διαφορά ότι η ταξινόμηση γίνεται ανά πλωτό της Λιμενικής Αρχής και ανά βαθμό. ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΝΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ) / ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (ΠΟΙΝΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ) Ο χρήστης εισάγει τον αριθμό μητρώου του στελέχους του προσωπικού που αναζητεί στην ειδική φόρμα. Προκύπτει Αντίγραφο Υπηρεσιακής Κατάστασης με τα παρακάτω στοιχεία: ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΝΕΣ ΑΔ-ΟΝ-ΑΚ) (ΟΜΟΙΑ) + ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ και ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΛΟΥ 25

26 ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ Εισάγοντας τον Αριθμό Μητρώου του υπηρετούντος στο Λιμενικό Σώμα, παρουσιάζεται η Άδεια Κατοχής και Οπλοφορίας Ιδιωτικού Όπλου, όπως έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Τ.Π.Δ. (Γρ. ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Τ.Π.Δ. (Γρ. ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ) / ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ και ΔΑΝΕΙΩΝ: 26

27 ΙΙ ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΦΟΡΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΙΙ.7 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Το ΥΕΝ, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο δεδομένων / φωνής όπως περιγράφεται παρακάτω : ΙΙ.7.1 Περιοχή Πειραιά Στο δίκτυο της περιοχής ΠΕΙΡΑΙΑ (Metropolitan Area Network) είναι συνδεδεμένες τριάντα εννέα (39) Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υ.Ε.Ν. καθώς και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Το δίκτυο αποτελείται από δέκα τέσσερις (14) Κεντρικούς Η/Υ (Servers) και τριακόσιους εβδομήντα οκτώ (378) Προσωπικούς Υπολογιστές. ΙΙ.7.2 Υπόλοιπη Ελλάδα Στο Πανελλαδικό Δίκτυο Ευρείας Περιοχής του Υ.Ε.Ν. (Wide Area Network) είναι συνδεδεμένες σαράντα τέσσερις (44) Λιμενικές Αρχές. Το δίκτυο αποτελείται από σαράντα τέσσερις (44) Κεντρικούς Η/Υ (Servers) και ενενήντα δύο (92) Προσωπικούς Υπολογιστές. Το δίκτυο εκτός της μεταφοράς δεδομένων εξυπηρετεί και υπηρεσίες τηλεφωνικής επικοινωνίας χωρίς κόστος. Συγκεκριμένα σε οκτώ (8) Κεντρικά Λιμεναρχεία έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός ο 27

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα