ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης Από: 16/12/2014 Έως: 31/12/2014 Φορέας (Αναθέτουσα Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Αρχή) Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Πράξη (όπως Γεώργιος Σπανογιαννόπουλος Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ αναγράφεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ) Τηλέφωνο e mail Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του ως άνω υποέργου συμμετείχαν τρεις (3) εταιρίες. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα (ΕΛΣΤΑΤ). Συνημμένα 1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη Γεώργιος Σπανογιαννόπουλος Έντυπο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα Α/Α παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 1. LOT8_HRM_Part A_Diavoulefsi, Α1.2.3 Περιγραφή κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών, σελ. 14: Στην τελευταία παράγραφο υπάρχει η ακόλουθη αναφορά: «Επίσης, μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος αναμένεται να έχουν μετατραπεί σε ηλεκτρονική μορφή όλο το υπάρχον υλικό των προσωπικών φακέλων του προσωπικού, με ευθύνη του Αναδόχου και σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ.» Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη: Τεκμηρίωση Απάντησης Η παράγραφος επαναδιατυπώνεται ως εξής: Επίσης, μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος αναμένεται να έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου συστήματος όλο το υπάρχον σε ηλεκτρονική μορφή υλικό των στοιχείων του προσωπικού, με ευθύνη του Αναδόχου και σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ. Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία ) Να σημειώσουμε ότι η ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου αποτελεί ένα έργο από μόνο του. Η δε έκτασή του είναι μη προσδιορίσιμη από τις προδιαγραφές. Επιπλέον στο Μέρος Γ Πίνακες Συμμόρφωσης, δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά σε δράσεις ψηφιοποίησης 2. LOT8_HRM_Part A_Diavoulefsi, Α2.1 Αντικείμενο Έργου, σελ. 17: «Παράλληλα, θα διαθέτει και υποσύστημα αρχειοθέτησης και αναζήτησης νομικών κειμένων (νόμοι, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, κλπ.)» Καθώς και τελευταίο bullet «Σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης νομοθεσίας» Η παράγραφος επαναδιατυπώνεται ως εξής: Παράλληλα, θα ήταν επιθυμητό να διαθέτει και υποσύστημα αρχειοθέτησης και αναζήτησης νομικών κειμένων (νόμοι, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, κλπ.), Διαγράφεται το τελευταίο bullet «Σύστημα

3 Η διαχείριση και αρχειοθέτηση νομικών κειμένων είναι εκτός των προδιαγραφών των προϊόντων HRMs. Επιπλέον στο Μέρος Γ Πίνακες Συμμόρφωσης, δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά. 3. LOT8_HRM_Part A_Diavoulefsi, Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου, σελ. 20: «Υποσύστημα διαχείρισης νόμων και εγκυκλίων και διοικητικών εγγράφων» Πίνακας Μετρήσιμοι στόχοι, 2 ος στόχος: «Ψηφιοποίηση υλικού σχετικού με το υπάρχον προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ» Ομοίως με παραπάνω, η διαχείριση και αρχειοθέτηση νόμων και εγκυκλίων και διοικητικών εγγράφων είναι εκτός των προδιαγραφών των προϊόντων HRMs. Επιπλέον στο Μέρος Γ Πίνακες Συμμόρφωσης, δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά αρχειοθέτησης και διαχείρισης νομοθεσίας» Διαγράφεται το «Υποσύστημα διαχείρισης νόμων και εγκυκλίων και διοικητικών εγγράφων» Ο Πίνακας «Μετρήσιμοι στόχοι», 2 ος στόχος επαναδιατυπώνεται ως εξής: «Ψηφιοποίηση του υπάρχοντος σε ηλεκτρονική μορφή υλικού και ενσωμάτωσή του στο σύστημα για μελλοντική χρήση» 4. LOT8_HRM_Part A_Diavoulefsi, Φάσεις υλοποίησης έργου σελ. 38: Φάση Νο Δ, Στόχοι: «Μετάπτωση του συνόλου των υπαρχόντων δεδομένων στο νέο περιβάλλον» Ουσιαστικά σχετίζεται με αυτό που αναφέραμε και παραπάνω αναφορικά με την έκταση της μετάπτωσης και της απροσδιοριστίας του απαιτούμενου εύρους. Θεωρούμε ότι η μετάπτωση δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Οι στόχοι και η υλοποίηση της Φάσης Δ διαμορφώνονται ως εξής: Φάση Νο Δ, Στόχοι: Μετάπτωση του συνόλου των υπαρχόντων σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένων στο νέο περιβάλλον. Περιγραφή Υλοποίησης Στα πλαίσια της φάσης αυτής θα γίνει η

4 περιλαμβάνει τα ακόλουθα: τη ΤΡΕΧΟΥΣΑ προσωπική και υπηρεσιακή καρτέλα κάθε εργαζόμενου, συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτώμενων μελών καθώς και των δικαιούμενων παροχών το υπόλοιπο δικαιούμενων αδειών (από προηγούμενο έτος) Όλες τις αναλυτικές εγγραφές αδειών μέσα στο τρέχον έτος (έτος κατά το οποίο θα ξεκινήσει η παραγωγική χρήση του συστήματος) μετάπτωση του συνόλου των υπαρχόντων σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένων στο νέο λειτουργικό περιβάλλον του συστήματος HRMS Η αναφορά «μετάπτωση του συνόλου των υπαρχόντων δεδομένων» μπορεί να παραπέμπει σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ιστορικό και μη στοιχείο. Αυτό μπορεί να αλλάξει εντελώς το σχεδιασμό και το κόστος της μετάπτωσης δεδομένων. 5. LOT8_HRM_Part A_Diavoulefsi, Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων σελ. 39: Διευκρινίζεται ανωτέρω Σημείο «Π.Β.3 Ψηφιοποιημένο υλικό προσωπικού ΕΛΣΤΑΤ», σχετίζεται με τα σχόλιά μας στα σημεία 1,2,3 περί ψηφιοποίησης του υφιστάμενου φυσικού φακέλου προσωπικού 6. LOT8_HRM_Part A_Diavoulefsi, Εκπαίδευση Λοιπών Χρηστών σελ. 42: «Στην Τεχνική Προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να αναγράφει αναλυτικό πρόγραμμα για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται στην Οικονομική Η κατωτέρω παράγραφος αφαιρέθηκε από την Εκπαίδευση Λοιπών Χρηστών και προστέθηκε στην Εκπαίδευση Κεντρικών Χρηστών: «Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα αφορούν σε εκπαίδευση σεμιναριακής φύσης, αλλά και προχωρημένης επιτόπιας εκπαίδευσης, με

5 Προσφορά του. Ενδεικτικά, αναφέρεται, ότι στην ΕΛΣΤΑΤ υπηρετούν σήμερα 850 υπάλληλοι, 40 εκ των οποίων υπηρετούν στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, 30 στη Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης, ενώ περί τους 120 είναι οι υπηρετούντες σε θέση Προϊσταμένου» χρονική διάρκεια διδασκαλίας το πολύ 6 ώρες ημερησίως, σε 15μελή το πολύ τμήματα». Το παραπάνω σημείο θέλει προσοχή διότι μπορεί να ληφθεί ως υποχρέωση για σεμιναριακή εκπαίδευση σε όλους τους χρήστες το οποίο αυξάνει σημαντικά το κόστος και δεν αποτελεί πρακτική επιλογή. Η βέλτιστη πρακτική είναι η εκπαίδευσης για key users (Train the Trainers) οι οποίοι στη συνέχεια θα εκπαιδεύσουν τους τελικούς χρήστες (End Users). 7. Μέρος A, Σελ. 14: Αναφέρεται η Διαχείριση Έργων, όπως και στην σελίδα 17. Ωστόσο στο Μέρος Γ (Πίνακες Απαιτήσεων) το μόνο σχετικό είναι στην σελ 19, «δυνατότητα κατανομής του πραγματικού χρόνου σε έργα», χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνονται αντίστοιχες απαιτήσεις στους πίνακες (Μέρος Γ). Προτείνουμε να διαγραφούν οι αναφορές για Διαχείριση Έργων, είτε να γίνει σαφής περιγραφή της λειτουργικότητας που απαιτείται. Οι αναφορές σε «Διαχείρηση Εργων» αναδιατυπώνεται σε «Λειτουργικότητα διαχείρισης έργων» 8. Μέρος Α, Σελ 42: Στο Μέρος Α, Σελ 42 αναφέρεται: Στην ΕΛΣΤΑΤ υπηρετούν σήμερα 850 υπάλληλοι, 40 εκ ΟΧΙ Η αδειοδότηση γίνεται με βάση το μέρος Α, σελ. 42, ήτοι με τους 850 υπαλλήλους.

6 των οποίων στην Δ/νση Διοικ. Υποστηριξης, 30 στην Δ.νση Οικον. Υποστήριξης, και 130 σε θέση Προϊσταμένου Στο Μέρος Γ, Σελ 29, οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι: 560, 40, 30 & 70. Με βάση ποιους αριθμούς θα πρέπει να γίνει η αδειοδότηση? 9. Μέρος Γ, Σελ 13, Γ : Προτείνουμε να διαγραφεί η απαίτηση ως περιττή 10. Μέρος Γ, Σελ. 11, Α/Α 6: Το σύστημα θα είναι προσβάσιμο από εσωτερικούς χρήστες μόνο. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται δυνατότητα ταυτοποίησης με τον ΕΡΜΗ και προτείνουμε να διαγραφεί η προδιαγραφή αυτή 11. Μέρος Γ, Σελ. 11, Α/Α 8: Το RFC 3881 αφορά κυρίως σε Healthcare εφαρμογές, προτείνουμε να διαγραφεί η προδιαγραφή αυτή ως περιττή. (Ενσωματώθηκε πλήρως) Η απαίτηση επαναδιατυπώνεται ως εξής: «Το προσφερόμενο Σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την εξαγωγή οργανογράμματος σε Visio ή άλλο εργαλείο αντίστοιχης λειτουργικότητας, για περαιτέρω επεξεργασία αναφορών» Ο όρος έγινε προαιρετικός Ο όρος που αφορά το RFC 3881 διαγράφεται 12. Μέρος Γ, Σελ. 18, Γ : Προτείνουμε να διαγραφεί η απαίτηση για «δυναμικά προγράμματα εργασίας» Η απαίτηση επαναδιατυπώνεται ως εξής: «Το προσφερόμενο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει σταθερά,

7 13. ΜΕΡΟΣ Β, B2.6.1 & B2.6.2: Προτείνουμε να προσαρμοσθούν οι δύο παράγραφοι και να γίνουν όμοιες με εκείνες της διακήρυξης του Portal 2. Εάν παραμείνουν ως έχει η μία απαίτηση υπερκαλύπτε την άλλη, δηλαδή η Β2.6.2 το 2 εάν καλύπτεται, που είναι καθ υπερβολή απαίτηση, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα καλύπτει και Β ΜΕΡΟΣ Β, Β2.6.2 #1: Ενώ αναφέρεται «Επιτρέπεται η κάλυψη των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής Β και Β ανωτέρω, από τρίτους, σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ. 2 και 46 παρ. 3 του ΠΔ 60/2007.», ζητάτε παράλληλα ο συμμετέχον «να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) στελέχη πιστοποιημένα στην προσφερόμενη πλατφόρμα.» που λογικά θα διαθέτει ο υπεργολάβος. Άρα κατά την γνώμη μας με την πρώτη επισήμανση παρέχεται την δυνατότητα της πλήρους υπεργολαβίας, σωστό σύμφωνα με το ΠΔ 60, από την άλλη ταυτίζετε τον υποψήφιο ανάδοχο με τον κατασκευαστή ( να είναι ΟΧΙ κυλιόμενα προγράμματα εργασίας. Επιθυμητό να υποστηρίζει και δυναμικά προγράμματα εργασίας» Οι παράγραφοι Β2.6.1 και Β2.6.2 είναι όπως και στο υποέργο 2 σαφώς διακριτές: Η Β αφορά τη χρηματοοικονομική ικανότητα του αναδόχου, ενώ η Β αφορά την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα. Ο όρος της παρ. 2 της Β που αφορά την υλοποίηση έργων αντίστοιχων του προκηρυσσόμενου, επαναδιατυπώνεται ως εξής: Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να έχει υλοποιήσει ένα (1) τουλάχιστον έργο, αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο, το οποίο να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς τα τελευταία τρία (3) έτη ή να βρίσκεται τουλάχιστον σε πιλοτική λειτουργία. Σχετικά με την ελάχιστη προϋπόθεση της παραγράφου Β # 1 : «να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) στελέχη πιστοποιημένα στην προσφερόμενη πλατφόρμα.» είναι σαφές από τη διευκρίνιση 5 της ίδιας παραγράφου ότι : «Επιτρέπεται η κάλυψη των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής Β και Β ανωτέρω, από τρίτους, σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ. 2 και 46 παρ. 3 του ΠΔ 60/2007.» Αναφορικά με τους όρους της υπεργολαβίας, να ληφθούν επίσης υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 41 του ΠΔ 60/2007. PROFILE Systems and Software S.A. PROFILE Systems and Software S.A.

8 δηλαδή το ίδιο Νομικό Πρόσωπο ). Καθώς επίσης ζητάτε και αντίστοιχα έργα βλ. Α/Α 1, οπού εκεί υπάρχει ο ορισμός του αντίστοιχου έργου και καλύπτει ενδεχομένως την παραπάνω ασυμβατότητα σύμφωνα με τη γνώμη μας. Με την παραπάνω διευκρίνιση απαντώνται και τα υπόλοιπα σημεία του ερωτήματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369411 Πράξη Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495876 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495878 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495905 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321 25 Μαρτίου αρ. 1 Μοίρες Δ. Φαιστού 70400 Κρήτη ΔΕ Μοιρών Τηλ.: 2892340200 ΔΕ Τυμπακίου Τηλ.: 2892340400 ΔΕ Ζαρού Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας.

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 270966 Πράξη ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Υποέργα 3 έως 7 - Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Οµάδων Α, Β, Γ, και Ε αντίστοιχα ιάρκεια ιαβούλευσης Από 17-5-2011 Έως

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση Π.Σ. Φοιτητολογίου» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση Π.Σ. Φοιτητολογίου» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση Π.Σ. Φοιτητολογίου» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Αναβάθμιση/Υλοποίηση ΠΣ Φοιτητολογίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) http://www.dimosmylopotamou.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) http://www.dimosmylopotamou.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327574 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Υποέργο 1 Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

dimitra.halikia@opekepe.gr

dimitra.halikia@opekepe.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Προµήθεια Υλικού & Λογισµικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 494184 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες για την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» Πέραν των απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.»

Παράρτημα Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πολυτεχνείο Κρήτης.» Κρήτης.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές Συνημμένες στην με αρ. Πρωτ. 6747/18.07.2011 διακήρυξη Πολυτεχνείο Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΚΕ 1-145 Κρήτης.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 7. Εκτυπωτικό Σύστημα Πληροφορικής. Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 7. Εκτυπωτικό Σύστημα Πληροφορικής. Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 7 Εκτυπωτικό Σύστημα Πληροφορικής του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 21/01/2015 Αριθμ. Πρωτ. 116

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 21/01/2015 Αριθμ. Πρωτ. 116 Νοσ/µείο Παίδων «Αγία Σοφία» Παπαδιαµαντοπούλου και Θηβών 1 Αθήνα Γουδί 11527 Τηλ: 2132037308-2132037305 Fax: 210 7700111 e-mail: inchildh@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 21/01/2015 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369384 Πράξη Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο:

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: υ Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΣΤΕΚ) Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Πειραιάς, 24 Απριλίου 2008 Πληροφορίες: Α. Κουνά Οδυσ. Ανδρούτσου & Κανάρη 1 186 48 Πειραιάς Τηλ.: 210 4060857 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Πληροφοριακό Σύστηµα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισµού ιασφάλισής του

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Πληροφοριακό Σύστηµα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισµού ιασφάλισής του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327459 Πράξη Υποέργο Πληροφοριακό Σύστηµα Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα