Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου"

Transcript

1 Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21

2 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2 ΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Α 4 Α. Σύστημα παρακολούθησης της γενικότερης πορείας του έργου 5 Α1. Υποσύστημα παρακολούθησης και ελέγχου του Υποέργου 01 6 Α2. Υποσύστημα παρακολούθησης και ελέγχου του Υποέργου 02 : Κεντρικής Δράσης 8 Β. Σύστημα καταγραφής προβλημάτων και δυσλειτουργιών καθώς προτάσεων για την επίλυση τους 9 ΙΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 11 Α. Αξιολόγηση του Υποέργου 01 : Τμήματα 11 Β. Συνολική Αξιολόγηση του Υποέργου Γ. Γραφική απεικόνιση της πορείας υλοποίησης του Φυσικού αντικειμένου και Οικονομικού αντικειμένου 14 Δ. Γραφική απεικόνιση της πορείας υλοποίησης του Φυσικού αντικειμένου και Οικονομικού αντικειμένου για το σύνολο του Υποέργου Ε. Αξιολόγηση του Υποέργου 02 : Κεντρική Δράση 15 Ε.1 Αξιολόγηση του φυσικού αντικειμένου της κεντρικής δράσης 15 Ε.2 Αξιολόγηση του οικονομικού αντικειμένου της κεντρικής δράσης 16 Ε.3 Προτάσεις για τροποποιήσεις και διορθωτικές ενέργειες 16 ΣΤ.1 Συνολική αποτίμηση του έργου της Πρακτικής Άσκησης 17-1-

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αφορά την περιγραφή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ποιότητας του έργου της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του ΤΕΙ Λάρισας που αποτελεί κατ ουσία το εγχειρίδιο ποιότητας. Το εγχειρίδιο είναι παραδοτέο του Πακέτου Εργασίας 21 του έργου Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ Λάρισας, και πραγματοποιήθηκε για την υποβοήθηση του Συντονιστικού Οργάνου Παρακολούθησης και Ελέγχου Ποιότητας του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου (Σ.Ο.Π.Ε.Π.) το οποίο αποτελείται από διακεκριμένα μέλη Ε.Π. του ΤΕΙ Λάρισας. Η ομάδα εργασίας θεωρεί απαραίτητη για την ποιοτική υλοποίηση του έργου την ύπαρξη ενός συστήματος συνολικής αξιολόγησης των δράσεων και δραστηριοτήτων του, που θα προτείνει και διορθωτικές ενέργειες, όποτε και αν παρουσιάζονται προβλήματα και δυσλειτουργίες. H ανάπτυξη της πολιτικής ποιότητας θα συμβάλλει στην αύξηση της αξιοπιστίας του έργου και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους τελικούς δικαιούχους του, οι οποίοι είναι σπουδαστές που επιλέγονται για τη επιδότηση της πρακτικής τους άσκησης καθώς και οι φορείς απασχόλησης. Επίσης η σύνταξη της Πολιτικής Ποιότητας θα βοηθήσει στον συνεχή εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας του έργου, κατανέμοντας τους διαθέσιμους πόρους του σε δραστηριότητες και δράσεις που θα έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όπως αυτό προσλαμβάνεται από τους χρήστες των υπηρεσιών του (εκπαιδευόμενους και φορείς απασχόλησης). Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α Η σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής και πολιτικής ποιότητας για το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες εξαιτίας δυο αιτιών. Η πρώτη αιτία είναι η ιδιαίτερη φύση που έχει το κάθε έργο σε σχέση με την ποιότητα. Σύμφωνα με τον οδηγό PMBOK (έκδοση 4) που συντάχθηκε από τον οργανισμό ΡΜΙ η ποιότητα αποτελεί τη μία κορυφή του τριγώνου (χρόνος, πόροι, ποιότητα) που προσδιορίζει ένα έργο. Όμως το κάθε έργο έχει τη δική του μορφή που δεν μπορεί εύκολα να τυποποιηθεί. Επίσης, ο σχεδιασμός ενός Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας για ένα έργο απαιτεί δυο επίπεδα σχεδίασης: τη σχεδίαση ενός κεντρικού πλαισίου για τον οργανισμό που υλοποιεί το έργο και τη σχεδίαση ειδικών διαδικασιών για κάθε έργο. Όπως είναι προφανές η σχεδίαση και ανάπτυξη μιας - 2-

4 πολιτικής ποιότητας για το ΤΕΙ Λάρισας που υλοποιεί το έργο δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του έργου της Πρακτικής Άσκησης. Η δεύτερη αιτία της ιδιομορφίας του συγκεκριμένου έργου είναι η φύση των παραδοτέων του. Το έργο στην πραγματικότητα είναι ένα έργο που ως κύριο παραδοτέο έχει την παροχή υπηρεσίας στους κύριους συμμετέχοντες (stakeholders). Άρα η στρατηγική και η πολιτική ποιότητας θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές που έχουν οι υπηρεσίες σε σχέση με τα τυπικής μορφής προϊόντα. Μια συνοπτική περιγραφή της πολιτικής ποιότητας μπορεί να αποδοθεί από τις ακόλουθες δεσμεύσεις: Ο ιδρυματικός υπεύθυνος καθώς και οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των τμημάτων δεσμεύονται ότι θα παρέχουν υψηλής ποιότητας παραδοτέα, αποτελεσματική διαχείριση έργου και ικανοποίηση στους συμμετέχοντες του έργου. Τα προτεινόμενα παραδοτέα θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν έτσι ώστε να ικανοποιούν και να ξεπερνούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Αυτή η δέσμευση περιλαμβάνει και την ικανοποίηση οποιουδήποτε κανονισμού και οδηγία τίθεται από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Η ομάδα του έργου θα χρησιμοποιεί ένα σύστημα ποιοτικής διαχείρισης του έργου για να διασφαλίσει τη συνεπή υψηλή ποιότητα του. Αυτό το σύστημα που περιγράφεται στο παρόν κείμενο έχει ως υπεύθυνο, για την υλοποίηση του, τον ιδρυματικό υπεύθυνο του έργου. Η ομάδα υλοποίησης του έργου δεσμεύεται ότι θα τηρεί όλες τις προθεσμίες που έχουν τεθεί στις προδιαγραφές του. Επίσης δεσμεύεται ότι θα παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία και έγγραφο στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας και στις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Επιπλέον, η πολιτική ποιότητας του έργου θα πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα: Η ευθύνη της ποιοτικής και ποσοτικής αρτιότητας του έργου αποτελεί ευθύνη του ιδρυματικού υπευθύνου και των επιστημονικών υπευθύνων των τμημάτων του ΤΕΙ Λάρισας. Η εκτέλεση του έργου πρέπει να ακολουθεί αυστηρά τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ όπως αυτές έχουν τεθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές. - 3-

5 Επιπλέον, η εκτέλεση του έργου θα πρέπει να ακολουθεί τους κανονισμούς που έχει θέσει η Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας για τα έργα που υλοποιούνται από τον ειδικό λογαριασμό του ΤΕΙ Λάρισας. Τέλος, η εκτέλεση του έργου θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που έχει θέσει ο ιδρυματικός υπεύθυνος του έργου. Η πολιτική ποιότητας πέρα από τους στόχους που έχουν τεθεί με την πράξη ένταξης του έργου θα έχει ως στόχους οτιδήποτε θα καταγράφεται από τους ετήσιους προγραμματισμούς που θα στέλνουν τα τμήματα του ΤΕΙ Λάρισας που συμμετέχουν στο έργο της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και από την κεντρική δράση του έργου. Αυτοί οι στόχοι, σύμφωνα με το έντυπο του ετήσιου προγραμματισμού που έχει ήδη συνταχθεί, είναι μετρήσιμοι ποσοτικά και διακρίνονται σε στόχους φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η πολιτική ποιότητας θα αξιολογεί και θα εκτιμά την επίτευξη των στόχων με βάση τα στοιχεία που θα συλλέγονται από τα φύλλα παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που έχουν αναπτυχθεί για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης των υποέργων 01 και 02. ΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Α Η ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου ποιότητας, που θα αποτελεί ταυτόχρονα και σύστημα αξιολόγησης, αναμένεται ότι θα προσδώσει στο έργο της Πρακτικής Άσκησης την απαιτούμενη αξιοπιστία, μειώνοντας ταυτόχρονα τις δυσλειτουργίες που θα προκύπτουν. Αυτό θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Σύστημα παρακολούθησης της γενικότερης πορείας του έργου. Σύμφωνα με τους γενικότερους στόχους του ΤΕΙ Λάρισας και τους ειδικούς στόχους του έργου όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στην αναλυτική περιγραφή του έργου. Αυτό σύστημα θα αποτελείται από δύο επιμέρους υποσυστήματα. Υποσύστημα παρακολούθησης και ελέγχου του Υποέργου 01 της πρακτικής άσκησης δηλαδή των σπουδαστών που επιλέγονται για επιδότηση από το έργο καθώς και των οργανισμών φορέων στους οποίους απασχολούνται. Υποσύστημα παρακολούθησης και ελέγχου του Υποέργου 2 της πρακτικής άσκησης δηλαδή της κεντρικής δράσης. - 4-

6 Σύστημα καταγραφής προβλημάτων και δυσλειτουργιών καθώς και προτάσεων για την επίλυση τους. Αυτό το υποσύστημα θα προτείνει επίσης και τις απαραίτητες ενέργειες βελτίωσης της ποιότητας του έργου. Α. Σύστημα παρακολούθησης της γενικότερης πορείας του έργου Σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου συστήνεται Συντονιστικό Όργανο Παρακολούθησης και Ελέγχου Ποιότητας του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου (Σ.Ο.Π.Ε.Π.). Αυτό το συλλογικό όργανο θα έχει την γενικότερη ευθύνη του συστήματος αξιολόγησης της πορείας του έργου της Πρακτικής Άσκησης και θα έχει ως στόχο τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν την αξιολόγηση και τη διασφάλιση ποιότητας των παραδοτέων του. Η λειτουργία του Σ.Ο.Π.Ε.Π. θα εγγυάται και θα διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης της ποιότητας του έργου σύμφωνα με τους τιθέμενους στόχους και τα πρότυπα ποιότητας. Συγκεκριμένα, το Σ.Ο.Π.Ε.Π θα έχει τρεις γενικούς στόχους: την υποβοήθηση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παραδοτέων του έργου με την υλοποίηση και υποστήριξη του γενικότερου συστήματος αξιολόγησης του. το διαρκή έλεγχο και την παρακολούθηση της υλοποίησης της πολιτικής ποιότητας και της συμμόρφωσης προς τα πρότυπα που θέτει ο ιδρυματικός υπεύθυνος του έργου. την περαιτέρω παρακολούθηση, υποστήριξη και την προώθηση της ένταξης των αποφοίτων του ΤΕΙ Λάρισας στην αγορά εργασίας σε συνεργασία με άλλες δομές του ιδρύματος, όπως το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ. Ο ρόλος του Σ.Ο.Π.Ε.Π. δεν θα είναι απλά συμβουλευτικός προς τον ιδρυματικό υπεύθυνο του έργου, αλλά θα έχει την κύρια ευθύνη για την σχεδίαση και υλοποίηση του συστήματος αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας, την παρακολούθηση και την ανατροφοδότηση των διαδικασιών αξιολόγησης του έργου της Πρακτικής Άσκησης. - 5-

7 Περιγραφή της διαδικασίας παρακολούθησης της γενικότερης πορείας του έργου Τα μέλη της Σ.Ο.Π.Ε.Π θα συνεδριάζουν μία ή δύο φορές το χρόνο κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου καθώς και όποτε απαιτηθεί από τον ιδρυματικό υπεύθυνο του έργου για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο ιδρυματικός υπεύθυνος του έργου παρουσιάζει εισήγηση σχετική με την πορεία του έργου για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του οργάνου υποδεικνύοντας τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν. Στη συνέχεια το Συντονιστικό Όργανο Παρακολούθησης και Ελέγχου του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου θα λαμβάνει γνώση των σχετικών με το έργο μελετών, εκθέσεων και δεικτών με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση για την πραγματική πορεία του έργου σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του οργάνου. Τα έγγραφα που θα χρησιμοποιούνται για την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών είναι τα ακόλουθα: Τα ετήσια σχέδια δράσης που θα συντάσσουν οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των υποέργων των τμημάτων του ΤΕΙ Λάρισας καθώς και του ιδρυματικού υπευθύνου του όλου έργου. Οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από τον ιδρυματικό υπεύθυνο του έργου. Τα κύρια παραδοτέα του υποσυστήματος παρακολούθησης της γενικότερης πορείας του έργου θα είναι τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Σ.Ο.Π.Ε.Π. καθώς και ένα έντυπο με τις απαιτούμενες ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του οργάνου. Α1. Υποσύστημα παρακολούθησης και ελέγχου του Υποέργου 01 Το υποσύστημα αυτό θα παρακολουθεί και ελέγχει τους σπουδαστές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στα πλαίσια του έργου καθώς και τους φορείς (επιχειρήσεις και οργανισμούς) που προσφέρουν τις θέσεις απασχόλησης. Μεταξύ των στόχων του συστήματος είναι: - 6-

8 Να εντοπιστούν δυσλειτουργίες στο σύστημα επιλογής των σπουδαστών, στα κριτήρια επιλογής τους, στον τρόπο επίβλεψης της υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης και στην αξιολόγηση του αποτελέσματος της. Να εντοπιστούν δυσλειτουργίες στο σύστημα επιλογής των φορέων απασχόλησης. Να εντοπισθούν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης τους, που οφείλονται στους φορείς απασχόλησης και των υπευθύνων επίβλεψης της πρακτικής στο χώρο εργασίας. Να συλλέγει τα στοιχεία που καταγράφονται στα έντυπα παρακολούθησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 1 και Υποέργου 2 για όλες τις περιόδους υλοποίησης του έργου. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τα ποσοστά υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και τα ποσοστά απορρόφησης του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο και τον προϋπολογισμό που έχουν καθοριστεί από την εγκεκριμένη πράξη. Περιγραφή της διαδικασίας παρακολούθησης και ελέγχου της Π.Α (Υποέργο 02) Η ευθύνη ελέγχου της υλοποίησης της διαδικασίας πρακτικής άσκησης των σπουδαστών καθώς και των οργανισμών φορέων ανήκει στο Σ.Ο.Π.Ε.Π. Το συντονιστικό αυτό όργανο θα συνεδριάζει περι0δικά και θα εξετάζει τα κατάλληλα έγγραφα και κατόπιν θα εκδίδει ένα πρακτικό που θα περιέχει τις αποφάσεις της. Τα έγγραφα που θα χρησιμοποιούνται για την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών είναι τα ακόλουθα: Οι τελικές εκθέσεις αξιολόγησης της Π.Α. εκ μέρους Επιβλέποντα του φορέα. Οι τελικές εκθέσεις αξιολόγησης της Π.Α εκ μέρους του Επόπτη του τμήματος. Οι τελικές εκθέσεις αξιολόγησης της Π.Α. εκ μέρους των σπουδαστών. Τα βιβλία της πρακτικής άσκησης όπου γίνεται η καταγραφή των δραστηριοτήτων των σπουδαστών. Τα φύλλα έκθεσης επιτόπιας εποπτείας που πραγματοποιούνται από τα αντίστοιχα μέλη ΕΠ που θα έχουν το ρόλο των εποπτών της πρακτικής άσκησης σε κάθε τμήμα. - 7-

9 Οι εκθέσεις εποπτείας που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τα μέλη του Σ.Ο.Π.Ε.Π. και κυρίως του ιδρυματικού υπευθύνου, στους φορείς απασχόλησης για τον έλεγχο της τήρησης του πλαισίου υλοποίησης του έργου. Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του ιδρυματικού υπευθύνου του έργου με τους υπευθύνους των υποέργων με σκοπό την επισκόπηση της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. Τα παραδοτέα του υποσυστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών που επιλέγονται για επιδότηση από το έργο καθώς και των οργανισμών φορέων θα είναι τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Σ.Ο.Π.Ε.Π. και οι εκθέσεις αξιολόγησης του έργου. Α2. Υποσύστημα παρακολούθησης και ελέγχου του Υποέργου 02 : Κεντρικής Δράσης Το υποσύστημα αυτό θα παρακολουθεί και ελέγχει την κεντρική δράση του έργου που αφορά κυρίως τις υποστηρικτικές ενέργειες του έργου. Σκοπός του υποσυστήματος είναι ο εντοπισμός των δυσλειτουργιών και προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν και να δυσχεράνουν τη συνολική υλοποίηση του έργου, λόγω του κομβικού ρόλου της κεντρικής δράσης. Η ευθύνη ελέγχου της υλοποίησης ανήκει στο Σ.Ο.Π.Ε.Π., το οποίο θα συλλέγει και αξιοποιεί τις πληροφορίες που θα προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές: Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του ιδρυματικού υπευθύνου του έργου με τους υπευθύνους των υποέργων με σκοπό την επισκόπηση της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. Τα ετήσια σχέδια δράσης του Υποέργου 02 που έχουν συνταχθεί. Τις εκθέσεις αξιολόγησης της κεντρικής δράσης που έχουν συνταχθεί. Τα παραδοτέα του υποσυστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της κεντρικής δράσης (Υποέργο 02) θα είναι τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Σ.Ο.Π.Ε.Π. και οι εκθέσεις αξιολόγησης του έργου. - 8-

10 Β. Σύστημα καταγραφής προβλημάτων και δυσλειτουργιών καθώς προτάσεων για την επίλυση τους Στόχος του συστήματος της καταγραφής των προβλημάτων και δυσλειτουργιών καθώς και της διατύπωσης προτάσεων για την επίλυση τους είναι βελτίωση της ποιότητας του έργου της πρακτικής άσκησης. Εδώ, πρέπει να τονιστεί ότι ένα έργο, όσο επιτυχημένο και αν θεωρείται σε σχέση με τα ποσοστά επίτευξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του, θα έχει πάντα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης. Επίσης, οι ιδιαιτερότητες του έργου της πρακτικής άσκησης που έχουν σχέση κυρίως με την εμπλοκή πολλών συμμετεχόντων (stakeholders) όπως οι σπουδαστές, οι φορείς απασχόλησης, οι υπεύθυνοι των υποέργων, οι επόπτες παρακολούθησης κλπ, καθιστούν το έργο ευάλωτο ως προς την εμφάνιση προβλημάτων και δυσλειτουργιών. Η ευθύνη εφαρμογής αυτού του συστήματος ανήκει στο όργανο Σ.Ο.Π.Ε.Π., το οποίο θα συνεδριάζει μία φορά ή δυο φορές το χρόνο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του ιδρυματικού υπευθύνου του έργου. Το Σ.Ο.Π.Ε.Π. θα λαμβάνει ως πληροφορίες όλα τα έγγραφα εισόδου που προαναφέρθηκαν στα δυο προηγούμενα υποσυστήματα καθώς και όλα τα παραδοτέα έγγραφα που αποτελούν και τις εκροές των υποσυστημάτων. Το παραδοτέο του υποσυστήματος θα είναι μια έκθεση με τα κύρια σημεία διάγνωσης τυχόν δυσλειτουργιών καθώς και τρόπων αντιμετώπισης τους. Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης και προτάσεις του Σ.Ο.Π.Ε.Π. για βελτιωτικές ενέργειες που θα πρέπει υλοποιηθούν να ανεβάσουν το ποιοτικό επίπεδο του έργου. Η τελευταία έκθεση του υποσυστήματος μπορεί να αποτελέσει και ένα χρήσιμο εργαλείο για τη σύνταξη ανάλογων έργων στο μέλλον. - 9-

11 Βιβλιογραφία Αγγελίδης Δ. Κιρκινέζου Μ., ISO 9000 στις Τεχνικές Εταιρείες, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2001 Εμμανουήλ Στειακάκης και Νικόλαος Κωφίδης, Διοίκηση και Έλεγχος Ποιότητας, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2010 Μ. Ζαβλανός, Η Ποιότητα στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες και τα Προϊόντα, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2006 Elangovan, K., Selladurai, V., Devadasan, S.R., Maintenance quality policy statement: Its research, design and executive support system (2006), International Journal of Technology, Policy and Management, 6 (3), pp Paul James, Total Quality Management, Prentice Hall, Hertfordshire, 1996, σελίδες (Μετάφραση: Κλειδάριθμος, 1998) Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Pennsylvania, USA,

12 ΙΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Α. Αξιολόγηση του Υποέργου 01 : Τμήματα Α.1 Τμήμα: Υποέργο του τμήματος: 01 (τίτλος του τμήματος 01).. Π1.1 Πίνακας υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου του τμήματος 01 Δράση/ Παρατηρήσεις Ενέργεια Ε 1.1 Ε 1.2 Ε 1.3 Εγκεκριμένο (σε μορφή παραδοτέων) Υλοποιημένο κατά την τρέχουσα περίοδο Αξιολόγησης (παραδοτέα) Υλοποιημένο μέχρι τώρα (παραδοτέα) Ποσοστό Υλοποίησης (εκτίμηση %) Π1.2 Πίνακας υλοποίησης του Οικονομικού Αντικειμένου του τμήματος 01 Δράση/ Ενέργεια Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Παρατηρήσεις Ε 1.1 Ε 1.2 Ε 1.3 Σύνολο Δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο Αξιολόγησης Δαπάνες από την έναρξη του έργου Ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού % Προτάσεις για τροποποιήσεις και διορθωτικές ενέργειες (τίτλος του τμήματος 01) Π1.3 Προτεινόμενες ενέργειες για το αντικείμενο του έργου του τμήματος 01 Π1.4 Προτεινόμενες ενέργειες για το Οικονομικό αντικείμενο του έργου του τμήματος

13 Α.2 Τμήμα: Υποέργο του τμήματος: 02 (τίτλος του τμήματος 02).. Π2.1Πίνακας υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου του τμήματος 02 Δράση/ Παρατηρήσεις Ενέργεια Ε 2.1 Ε 2.2 Ε 2.3 Εγκεκριμένο (σε μορφή παραδοτέων) Υλοποιημένο κατά την τρέχουσα περίοδο Αξιολόγησης (παραδοτέα) Υλοποιημένο μέχρι τώρα (παραδοτέα) Ποσοστό Υλοποίησης (εκτίμηση %) Π2.2 Πίνακας υλοποίησης του Οικονομικού Αντικειμένου του τμήματος 02 Δράση/ Ενέργεια Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Παρατηρήσεις Ε 2.1 Ε 2.2 Ε 2.3 Σύνολο Δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο Αξιολόγησης Δαπάνες από την έναρξη του έργου Ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού % Προτάσεις για τροποποιήσεις και διορθωτικές ενέργειες (τίτλος του τμήματος 02) Π2.3 Προτεινόμενες ενέργειες για το αντικείμενο του έργου του τμήματος 02 Π2.4 Προτεινόμενες ενέργειες για το Οικονομικό αντικείμενο του έργου του τμήματος 02. Ακολουθούν τα υπόλοιπα τμήματα

14 Β. Συνολική Αξιολόγηση του Υποέργου 01 Υποέργο 01 Π.1 Πίνακας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 01 Δράση/ Παρατηρήσεις Ενέργεια Ε.1 Ε.2 Ε.3 Εγκεκριμένο (σε μορφή παραδοτέων) Υλοποιημένο κατά την τρέχουσα περίοδο Αξιολόγησης (παραδοτέα) Υλοποιημένο μέχρι τώρα (παραδοτέα) Ποσοστό Υλοποίησης (εκτίμηση %) Π.2 Πίνακας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου 01 Δράση/ Ενέργεια Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Παρατηρήσεις Ε.1 Ε.2 Ε.3 Σύνολο Δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο Αξιολόγησης Δαπάνες από την έναρξη του έργου Ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού % Προτάσεις για τροποποιήσεις και διορθωτικές ενέργειες του Υποέργου 01 Π.3 Προτεινόμενες ενέργειες για το αντικείμενο του έργου Π.4 Προτεινόμενες ενέργειες για το Οικονομικό αντικείμενο του έργου του Υποέργου

15 Γ. Γραφική απεικόνιση της πορείας υλοποίησης του Φυσικού αντικειμένου και Οικονομικού αντικειμένου ΤΜΗΜΑ:01.. Το ίδιο για το Οικονομικό αντικείμενο.. Ακολουθούν τα υπόλοιπα τμήματα.. Δ. Το ίδιο για το σύνολο του Υποέργου

16 Ε. Αξιολόγηση του Υποέργου 02 : Κεντρική Δράση Ε.1 Αξιολόγηση του φυσικού αντικειμένου της κεντρικής δράσης (Υποέργο 02) Π.1 Πίνακας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της κεντρικής δράσης (Υποέργο 02) Δράση/ Παρατηρήσεις Ενέργεια Ε 2.4 Ε 2.5 Ε 2.6 Ε 2.7 Ε 2.8 Ε 2.9 Ε 2.10 Ε 2.11 Ε 2.12 Ε 2.13 Ε 2.14 Ε 2.15 Ε 2.16 Ε 2.17 Ε 2.18 Ε 2.19 Ε 2.20 Ε 2.21 Ε 2.22 Ε 2.23 Εγκεκριμένο (σε μορφή παραδοτέων) Υλοποιημένο κατά την τρέχουσα περίοδο Αξιολόγησης (παραδοτέα) Υλοποιημένο μέχρι τώρα (παραδοτέα) Ποσοστό Υλοποίησης (εκτίμηση %)

17 Ε.2 Αξιολόγηση του οικονομικού αντικειμένου της κεντρικής δράσης (Υποέργο 02) Π.2 Πίνακας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου της κεντρικής δράσης (Υποέργο 02) Δράση/ Ενέργεια Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Παρατηρήσεις Ε 2.4 Ε 2.5 Ε 2.6 Ε 2.7 Ε 2.8 Ε 2.9 Ε 2.10 Ε 2.11 Ε 2.12 Ε 2.13 Ε 2.14 Ε 2.15 Ε 2.16 Ε 2.17 Ε 2.18 Ε 2.19 Ε 2.20 Ε 2.21 Ε 2.22 Ε 2.23 Σύνολο της Κεντρικής Δράσης Δαπάνες κατά την τρέχουσα περίοδο Αξιολόγησης Δαπάνες από την έναρξη του έργου Ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού % Ε.3 Προτάσεις για τροποποιήσεις και διορθωτικές ενέργειες Π.3 Προτεινόμενες ενέργειες για το φυσικό αντικείμενο του έργου Π.4 Προτεινόμενες ενέργειες για το οικονομικό αντικείμενο του έργου

18 ΣΤ.1 Συνολική αποτίμηση του έργου της Πρακτικής Άσκησης Π.1 Συνολική αποτίμηση του φυσικού αντικειμένου Π.2 Συνολική αποτίμηση του οικονομικού αντικειμένου Π.3 Προτάσεις για τροποποιήσεις και διορθωτικές ενέργειες Ημερομηνία../../.. Ο Συντάξας