ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011

2 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ AMAZE A.E ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 7 ΣΚΟΠΟΣ... 7 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 7 ΔΟΜΗ... 7 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ... 8 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ... 11

3 Σελίδα 3 από11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η AMAZE A.E. έχει αναπτύξει, εφαρμόζει και διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:08. Το σύστημα που έχει αναπτυχθεί καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου. Με το παρόν Εγχειρίδιο η εταιρεία παρουσιάζει την μέθοδο με την οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου, παρουσιάζεται η δέσμευση της εταιρείας απέναντι στα θέματα ποιότητας καθώς και ο τρόπος αλληλεπίδρασης των στοιχείων του συστήματος. Το Εγχειρίδιο Ποιότητας είναι κοινοποιήσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο και αναθεωρείται όποτε τροποποιούνται στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας τα οποία περιγράφονται στο παρόν. Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Διοίκηση της εταιρείας στα πλαίσια του βασικού της στόχου για Ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα της, έχει καταγράψει μια σειρά δεσμεύσεων τα οποία απεικονίζονται στην Πολιτική Ποιότητας. Η διοίκηση, στα πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008, ανασκοπεί το περιεχόμενο της πολιτικής κατά την ετήσια ανασκόπηση και την ανανεώνει όταν κρίνεται σκόπιμο.

4 Σελίδα 4 από11 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η εταιρεία AMAZE Α.Ε. από το 2002 που ιδρύθηκε παρέχει εξειδικευμένες και καινοτόμες «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και του Διαδικτύου. Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή ανταγωνιστικών και καινοτόμων υπηρεσιών, με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της. Προκειμένου να επιτύχει τους ως άνω στόχους, η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2008 που διέπει το σύνολο των διεργασιών της με πεδίο την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης και Τηλεηχοπληροφόρησης. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται με γνώμονα τις παρακάτω αρχές: - Να αποτελέσει τον βασικό μηχανισμό για τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία της ΑΜΑΖΕ Α.Ε.. - Να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. - Να διασφαλίσει και να βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών της, με την παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους. - Να εξασφαλίσει τη προσαρμογή και αξιοποίηση του εξοπλισμού, του λογισμικού και των εργαζομένων στον διαρκώς αναπτυσσόμενο τομέα των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου. Η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις (νομικές και προδιαγραφές πελατών) που διέπουν τις υπηρεσίες της, και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η Διοίκηση θέτει μια σειρά στόχων ποιότητας οι οποίοι αφορούν όλο το εύρος υπηρεσιών της εταιρείας και έχουν ως βασικό κριτήριο την βελτίωση της ποιότητάς τους. Κατά την ετήσια Ανασκόπηση η Διοίκηση αξιολογεί το βαθμό επίτευξης των στόχων αυτών και θέτει νέους για την επόμενη χρονιά. Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι υποχρεωτική για το σύνολο των εργαζομένων στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών της ΑΜΑΖΕ Α.Ε.. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αξιολογείται συστηματικά ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωσή του και η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. Η Πολιτική Ποιότητας της AMAZE είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το περιεχόμενό της Πολιτικής Ποιότητας ανασκοπείται ως προς την καταλληλότητά του ετησίως. Κωνσταντίνος Βαρακλιώτης Πρόεδρος Δ.Σ. Έκδοση: 26 Μαΐου 2011

5 Σελίδα 5 από11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η AMAZE A.E. παρέχει εξειδικευμένες και καινοτόμες «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και του Διαδικτύου από το Στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει ανταγωνιστικές και καινοτόμες υπηρεσιών, με γνώμονα την ποιότητα των υπηρεσιών της και τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της. Η παροχή αξιόπιστων και τεχνολογικά καινοτόμων υπηρεσιών την κατατάσσουν στις πλέον επιτυχημένες εταιρείες του κλάδου. Η υψηλή τεχνογνωσία, το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, η στρατηγική ανάδραση στον διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας, το δυναμικό των έμπειρων συνεργατών, το πρόγραμμα ποιότητας μαζί με τις ανθρωποκεντρικές συνθήκες εργασίας, θέτουν τις βάσεις για την βέλτιστη συνεργασία, την αξιόπιστη, δημιουργική και εμπρόθεσμη παροχή υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών μας.

6 Σελίδα 6 από11 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑAMAZE A.E. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ QUALITY MANAGER ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) Δ/ΝΣΗ IT (IT MANAGER) Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ (SALES MANAGER) SYSTEM ADMINISTRATOR GRAPHIC DESIGNERS MARKETING MANAGER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ VIDEO PRODUCTION ACCOUNT MANAGERS

7 Σελίδα 7 από11 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία έχει δύο κύριους στόχους. Αφενός την εξασφάλιση της υψηλότερης δυνατής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της και αφετέρου την διαρκή βελτίωση της επίδοσης της εταιρείας στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται στην εταιρεία είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και στηρίζεται στην ύπαρξη και διατήρηση Πολιτικής για την Ποιότητα, τη συνεχή παρακολούθηση και την εκπαίδευση του προσωπικού. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχει πεδίο εφαρμογής το σύνολο των διεργασιών της εταιρείας και συγκεκριμένα την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης και Τηλεηχοπληροφόρησης. Επίσης, η εταιρεία εξαιρείται από την παράγραφο 7.6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ του προτύπου καθώς δεν γίνεται μέτρηση του προϊόντος με τη χρήση μετρητικού εξοπλισμού, ούτε διαθέτει τέτοιου είδους εξοπλισμό. ΔΟΜΗ Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) είναι πλήρως τεκμηριωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας που σχετίζονται με την Ποιότητα περιγράφονται γραπτώς. Τα έγγραφα που αποτελούν την τεκμηρίωση του Συστήματος είναι διαθέσιμα μέσω του κοινού ηλεκτρονικού δικτύου στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας. Η Τεκμηρίωση του Συστήματος περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα: 1. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει το γενικό πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Οι Διαδικασίες του Συστήματος περιγράφουν πλήρως όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας που σχετίζονται με την Ποιότητα καθώς και τις αντίστοιχες υπευθυνότητες και αρμοδιότητες. 3. ΑΡΧΕΙΑ: Τα αρχεία του Συστήματος είναι ηλεκτρονικά αρχεία ή άλλα έντυπα της εταιρείας που συμπληρώνονται από τους εργαζόμενους κατά την εκτέλεση κάποιας δραστηριότητας. Αποτελούν τα κύρια αποδεικτικά στοιχεία ότι το Σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά ενώ παράλληλα χρησιμεύουν ως βάση για την ανάλυση των διάφορων διεργασιών και την λήψη διορθωτικών μέτρων. 4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: όπως νόμοι κλπ, που είναι απαραίτητα ή επηρεάζουν την εκτέλεση των διαδικασιών των σχετικών με το ΣΔΠ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι πλήρως τεκμηριωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008.

8 Σελίδα 8 από11 2. Ο Υπεύθυνος του Συστήματος έχει την ευθύνη της λειτουργίας του συστήματος και φροντίζει για την τήρηση των Διαδικασιών. Αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Η Ανώτατη Διοίκηση οργανώνει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο την Ανασκόπηση του Συστήματος, στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Υπεύθυνος Ποιότητας και όποιος άλλος κρίνεται απαραίτητος από την Ανώτατη Διοίκηση. 4. Η εταιρεία φροντίζει για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών της για τις βασικές της υπηρεσίες. 5. Η εταιρεία κάνει συνεχή αξιολόγηση σε όλους τους προμηθευτές της και τηρεί λίστα Μη Συμμορφούμενων Προμηθευτών. 6. Η εταιρεία πραγματοποιεί Εσωτερικές Επιθεωρήσεις στο σύνολο του πεδίου εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (συχνότητα: τουλάχιστον μια φορά το χρόνο). 7. Η επίδοση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας παρακολουθείται ετησίως μέσω των δεικτών επίδοσης που έχει ορίσει. 8. Η εταιρεία θέτει στόχους προκειμένου να βελτιώνεται σε θέματα ποιότητας. Μέρος των στόχων συνδέονται με τους δείκτες της εταιρείας. Η εταιρεία υιοθετεί προγράμματα στα πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας τα οποία περιλαμβάνουν επιμέρους ενέργειες για την υλοποίησή τους, υπευθυνότητες και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΣ Δ-1 Διοίκηση Δ-2 Έλεγχος Εγγράφων - Αρχείων Δ-3 Υπηρεσίες - Πελάτες Δ-4 Προμηθευτές - Υπεργολάβοι Δ-5 Βελτίωση Ε-1 Καρτέλα Εργαζομένου Ε-2 Αξιολόγηση Προσωπικού Ε-3 Περιγραφή Αρμοδιοτήτων Τμημάτων Ε-4 Αναφορά Ανασκόπησης Συστήματος Ε-5 Πρακτικά Ανασκόπησης Ε-6 Κατάλογος Εγγράφων Ε-7 Παρακολούθηση Έργου Δ/νση ΙΤ Ε-8 Αρχική Καταχώρηση Προμηθευτή Ε-9 Αξιολόγηση Προμηθευτή Ε-10 Μη Συμμορφούμενοι Προμηθευτές Ε-11 Ερωτηματολόγιο Επιθεώρησης Ε-12 Δείκτες Ποιότητας Ε-13 Ενέργειες Προγράμματα E-14 Παρακολούθηση Παραπόνων B2C

9 Σελίδα 9 από11 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ-1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Δ-2 & Δ-3 ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Δ-5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ-2, Δ-3&Δ-4

10 Σελίδα 10 από11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ISO 9001:2008 ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης) Γενικά ΕΠ, Δ-1, Δ-2, Δ-3, Δ-4, Δ Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΠ Έλεγχος εγγράφων Δ Έλεγχος Εγγράφων Δ Δέσμευση της Διοίκησης ΕΠ, Δ Εστίαση στον Πελάτη Δ Πολιτική Ποιότητας ΕΠ Στόχοι Ποιότητας Δ Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΠ, Δ-1, Δ Αρμοδιότητες και Ευθύνες Δ Εκπρόσωπος της Διοίκησης Δ Εσωτερική Επικοινωνία Δ Ανασκόπηση από τη Διοίκηση Δ-1, Δ Διάθεση Πόρων Δ (Ανθρώπινο Δυναμικό) Γενικά Δ Επάρκεια, Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση Δ Υποδομή Δ Περιβάλλον Εργασίας Δ Σχεδιασμός Υλοποίησης Προϊόντων Δ Προσδιορισμός απαιτήσεων σχετικών με το προϊόν Δ Επισκόπηση απαιτήσεων σχετικών με το προϊόν Δ Επικοινωνία με τον Πελάτη Δ-3,Δ Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων Δ Διεργασία αγορών Δ Πληροφορίες αγορών Δ Επαλήθευση Προμηθειών Δ Έλεγχος Παροχής Υπηρεσιών Δ Επικύρωση των Διεργασιών Παροχής Υπηρεσιών Δ Ταυτοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Δ Ιδιοκτησία Πελάτη Διατήρηση Προϊόντος Δ Έλεγχος εξοπλισμού παρακολούθησης και μέτρησης ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ικανοποίηση Πελατών Δ Εσωτερική Επιθεώρηση Δ Παρακολούθηση και μέτρηση των Διεργασιών Δ Παρακολούθηση και μέτρηση του Προϊόντος Δ Έλεγχος μη συμμορφούμενου Προϊόντος Δ Ανάλυση Δεδομένων Δ Συνεχής Βελτίωση Δ Διορθωτική Ενέργεια Δ Προληπτική Ενέργεια Δ-5

11 Σελίδα 11 από11 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημ/νία Έκδοσης Τροποποιήσεις 01 4/4/2011 Αρχική έκδοση Εγχειριδίου Ποιότητας 02 26/5/2011 Εισαγωγή εντύπου Ε-14 στην λίστα τεκμηρίωσης, τροποποίηση πεδίου ΣΔΠ στην αντίστοιχη παράγραφο του ΕΠ και στην πολιτική ποιότητας

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.0 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17 Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31 Σελίδα 1 από 35 Εισαγωγή Ορισμοί Προμηθευτής: Είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα