Lexique D.E.L.F. A2 Livre. 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35. autre = άλλος-η. acteur - actrice = ηθοποιός. brun ( e ) = καστανός-ή.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lexique D.E.L.F. A2 Livre. 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35. autre = άλλος-η. acteur - actrice = ηθοποιός. brun ( e ) = καστανός-ή."

Transcript

1 Lexique D.E.L.F. A2 Livre élaboré par Mme Despoina Papagioti 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35 autre = άλλος-η acteur - actrice = ηθοποιός brun ( e ) = καστανός-ή un œil = το μάτι les yeux = τα μάτια la taille = το μέγεθος mince = λεπτός-ή né ( e )= γεννημένος η la région = η περιοχή dentiste = οδοντίατρος enseignant ( e )= εκπαιδευτικός-ή adorer = λατρεύω animal animaux = το ζώο, τα ζώα passionné ( e ) = παθιασμένος-η le signe = το σημείο, το σημάδι lire = διαβάζω voyager = ταξιδεύω après # avant = μετά # πριν quelque = μερικοί-ές une apparition = η εμφάνιση dans # dehors = μέσα # έξω décrocher = ξεκρεμώ, κλείνω το τηλέφωνο

2 le rôle = ο ρόλος important ( e )= σημαντικός-ή tôt # tard = νωρίς # αργά décoller = απογειώνομαι réellement = πραγματικά avec # sans = μαζί # χωρίς héros = ο ήρωας fabuleux fabuleuse = μυθικός - ή le destin = το πεπρωμένο le succès = η επιτυχία faire = κάνω mondial (e )= παγκόσμιος-α depuis = από τότε jouer = παίζω connu ( e )= γνωστός-ή la superproduction = η υπερπαραγωγή se présenter = παρουσιάζομαι qui = ποιος que = τι; la semaine = η εβδομάδα dernier dernière = τελευταίος-α prochain ( e )= επόμενος-η un anniversaire = τα γενέθλια LA FAMILLE p. 36

3 la famille = η οικογένεια fils # fille = ο γιος # η κόρη sœur # frère = η αδελφή # ο αδελφός cadet cadette = μικρότερος-η un enfant = το παιδί aîné aînée = πρωτότοκος-η jumeau jumelle = δίδυμος-η mari # femme = ο σύζυγος # η γυναίκα unique = μοναδικός-ή cousin ( e ) = ο ξάδελφος / η ξαδέλφη même = ίδιος-ια grands parents = οι παππούδες penser = σκέφτομαι sévère = αυστηρός-ή interdire = απαγορεύω entrer # sortir = μπαίνω # βγαίνω copain copine = ο φίλος - η φίλη s entendre = συνεννοούμαι mieux # pire = καλύτερα # χειρότερα affectueux euse = στοργικός-ή indulgent ( e )= επιεικής donner = δίνω la permission = η άδεια le rapport = η σχέση parfois = μερικές φορές

4 tendu ( e ) = τεταμένος-η surtout = κυρίως pendant = κατά τη διάρκεια une adolescence = η εφηβική ηλικία comprendre = καταλαβαίνω communiquer = επικοινωνώ provoquer = προκαλώ le conflit = το χάσμα familial ( e ) = οικογενειακός-ή la dispute = ο τσακωμός la bagarre = ο διαπληκτισμός célibataire = ανύπαντρος-η séparé ( e ) = χωρισμένος-η marié ( e ) = παντρεμένος-η neveu - nièce = ο ανηψιός - η ανηψιά fiancé ( e ) = ο αρραβωνιαστικός -κιά aîné ( e ) = πρωτότοκος-η Compréhension écrite p. 37 une annonce = η αγγελία le bateau = το πλοίο combien = πόσο durer = διαρκώ le voyage = το ταξίδι une hôtesse = η συνοδός

5 servir = εξυπηρετώ le boisson = το ρόφημα le repas = το φαγητό passager ère = περαστικός-ή payer = πληρώνω le tarif = η τιμή une affaire = η υπόθεση la compagnie = η παρέα Comprendre une émission de radio ou de télévision p. 39 le son = ο ήχος réfléchir = σκέφτομαι deviner = μαντεύω la discussion = η συνομιλία entre = μεταξύ une émission = η εκπομπή enregistrer = καταγράφω le public = το κοινό la réunion = η σύσκεψη une élection = η εκλογή comme = όπως le métier, la profession = το επάγγελμα la croix = ο σταυρός un ingénieur = ο μηχανικός le député = ο βουλευτής le ministre = ο υπουργός

6 président ( e ) = πρόεδρος musicien ( ne ) = μουσικός d après.= σύμφωνα με une opinion = η γνώμη positif ive = θετικός-ή négatif - ive = αρνητικός-ή le mot = η λέξη justifier = δικαιολογώ la réponse = η απάντηση la danse = ο χορός le sabre = το σπαθί jouer un air = παίζω μια μελωδία gai ( e )= χαρούμενος-η différent ( e ) = διαφορετικός-ή Exemple 3 Comprendre une conversation p. 41 les liens de parenté = οι δεσμοί συγγένειας entre = μεταξύ la conversation = η συζήτηση s intéresser = ενδιαφέρομαι plutôt = μάλλον la description = η περιγραφή neutre = ουδέτερος-η ni ni = ούτε ούτε. la fourrure = η γούνα, το τρίχωμα

7 les chaussures = τα παπούτσια Compréhension écrite p. 42 apprendre = μαθαίνω observer = παρατηρώ comprendre = καταλαβαίνω la lecture = το διάβασμα attentif ive = προσεκτικός-ή le gâteau = το γλυκό le cadeau = το δώρο avoir besoin de = έχω ανάγκη un œuf = το αυγό le sucre = η ζάχαρη la recette = η συνταγή un article = το άρθρο le journal = η εφημερίδα un ingrédient = το συστατικό louer = νοικιάζω un appartement = το διαμέρισμα la pièce = το δωμάτιο lumineux euse = λαμπερός-ή un étage = ο όροφος le mois = ο μήνας une annonce = η αγγελία la brochure = το φυλλάδιο

8 publicitaire = διαφημιστικός-ή le prix = η τιμή entier entière = ολόκληρος-η remercier = ευχαριστώ merveilleux euse = θαυμάσιος-α espérer = ελπίζω bientôt = μετά από λίγο Les ados bien dans leurs baskets p. 43 un adolescent ( ados ) = ο έφηβος - η έφηβη les baskets = τα αθλητικά παπούτσια mal = κακός-ή même = ίδιος-ια heureux heureuse = ευτυχισμένος η résister = αντιστέκομαι la pression = η πίεση scolaire = σχολικός-ή envisager = σχεδιάζω sereinement = ήσυχα, γαλήνια un avenir = το μέλλον devoir = οφείλω le peau = το δέρμα selon = σύμφωνα une enquête = η έρευνα un sondage = η δημοσκόπηση

9 en forme = νόμιμα contrairement = αντίθετα reçu(e ) = δεκτός-ή isolé ( e )= απομονωμένος-η solitaire = μοναχικός-ή la majorité = η πλειοψηφία déclarer = δηλώνω affirmer = βεβαιώνω totalement = συνολικά librement = ελεύθερα la manière = ο τρόπος général ( e ) = γενικός-ή satisfait ( e ) = ικανοποιημένος-η la vie = η ζωή se sentir = αισθάνομαι exclu ( e ) = αποκλεισμένος-η au contraire = απεναντίας déclarer = δηλώνω certes = βέβαια certain e = βέβαιος-η-αία vivre = ζώ souvent # rare = συχνά # σπάνια la pression = η πίεση à cause de = εξαιτίας sous # sur = κάτω # επάνω

10 avoir les pieds sur terre = είμαι προσγειωμένος mettre = τοποθετώ la priorité = η προτεραιότητα un amour = η αγάπη la santé = η υγεία le résultat = το αποτέλεσμα scolaire = σχολικός-ή p heureux heureuse = ευτυχισμένος η malheureux malheureuse = δυστυχισμένος-η principal ( e ) = βασικός-ή un état = η κατάσταση une école = το σχολείο la réponse = η απάντηση s entendre = συνεννοούμαι important ( e ) = σημαντικός-ή la couverture = η κάλυψη le site = η τοποθεσία une aventure = η περιπέτεια policier ère = αστυνομικός-ή familial ( e ) = οικογενειακός-ή le personnel = το προσωπικό jeune = νέος-α

11 Production écrite p. 46 le membre = το μέλος décrire = περιγράφω blond ( e ) = ξανθός-ή-ιά roux rousse = κοκκινομάλλης-α brun ( e ) = το καφέ χρώμα les cheveux = τα μαλλιά court e = κοντός-ή long longue = μακρύς-ιά lisse = λείος-α le teint = το χρώμα clair ( e ) = φωτεινός-ή mat e = μελαχρινός-ή paraître = φαίνομαι porter = φοράω les lunettes = τα γυαλιά la verre de contact = οι φακοί επαφής sembler = φαίνομαι gros grosse = χοντρός-ή maigre = αδύνατος-η la jupe = η φούστα la chemise = το πουκάμισο la veste = το σακάκι une allure = το ύφος décontracté ( e ) = χαλαρός-ή

12 la victime = το θύμα coquet - te = χαριτωμένος-η Monologue suivi : parler de soi p. 49 capricieux euse= πεισματάρης-α radin e = τσιγγούνης-α avare = τσιγγούνης-α impatient ( e ) = ανυπόμονος-η nerveux euse = νευρικός-ή agité ( e ) = ταραγμένος-η mauvais ( e ) = κακός-ή une humeur = η διάθεση (ψυχική) parfois = μερικές φορές violent ( e ) = βίαιος-η agressif ive = επιθετικός-ή malpoli ( e ) = αγενής éduqué e = εκπαιδευμένος η savoir = ξέρω, γνωρίζω toujours = πάντα arrogant ( e ) = υπερόπτης méchant ( e ) = κακός-ή cruel (le )= άγριος-α s énerver = εκνευρίζομαι rien # quelque chose = τίποτα # κάτι un ange = ο άγγελος

13 adorable = αξιολάτρευτος-η gentil gentille = ευγενικός-ή agréable = ευχάριστος-η poli ( e ) = ευγενής charmant ( e ) = γοητευτικός-ή généreux - euse = γενναιόδωρος-η patient ( e )= υπομονετικός-ή studieux euse = μελετηρός-ή excellent ( e ) = εξαιρετικός-ή élève = ο μαθητής - η μαθήτρια intelligent ( e ) = έξυπνος-η 2. LE PALISIR D APPRENDRE p. 53 le monde = ο κόσμος assez = αρκετά copain copine = φίλος η à côté de = δίπλα aujourd hui = σήμερα demain = αύριο hier = χθες meilleur - e = καλύτερος-η ami ( e ) = ο φίλος / η φίλη absent ( e ) = απών-ούσα car = διότι malade = άρρωστος-η

14 drôle = αστείος-α justement = ακριβώς le contrôle = ο έλεγχος passer des examens = δίνω εξετάσεις toujours # jamais = πάντα # ποτέ la moyenne = ο μέσος όρος la note = ο βαθμός doué ( e ) = προικισμένος-η nul nulle = ασήμαντος-η le cours = το μάθημα les courses = τα ψώνια la cour = η αυλή préférer = προτιμώ bien sûr = βεβαίως la récréation = το διάλειμμα une école primaire = το δημοτικό σχολείο une école maternelle = το νηπιαγωγείο accueillir = υποδέχομαι à l inverse = αντίθετα από pendant = κατά τη διάρκεια afin de = με σκοπό να obtenir = αποκτώ,επιτυγχάνω le baccalauréat = το απολυτήριο λυκείου terminer = τελειώνω une étude = η μελέτη

15 une université = το πανεπιστήμιο étudiant ( e ) = ο φοιτητής - η φοιτήτρια s orienter = προσανατολίζομαι vers = προς la médecine = η ιατρική le médecin = ο γιατρός Compréhension orale p un enregistrement = η ηχογράφηση correspondre = αλληλογραφώ le jeu = το παιχνίδι le message = το μήνυμα le répondeur = ο τηλεφωνητής s inscrire = εγγράφομαι taper = πληκτρολογώ la touche = το πλήκτρο la situation = η κατάσταση répondre = απαντώ oralement = προφορικά la question = η ερώτηση envoyer = στέλνω un courriel = το la personne = το άτομο déjà # pas encore = ήδη # όχι ακόμη inscrit ( e ) = εγγεγραμμένος-η

16 une instruction = η εκπαίδευση la flèche = το βέλος débutant ( e ) = αρχάριος-α instituteur trice = δάσκαλος - δασκάλα journaliste = δημοσιογράφος le reporter = ο ρεπόρτερ un enfant = το παιδί suffisamment = αρκετά le temps = ο καιρός chaque = κάθε trouver = βρίσκω publique = δημόσιος α le moyen = το μέσον travailler = δουλεύω privé ( e ) = ιδιωτικός-ή optimiste = αισιόδοξος-η un avenir = το μέλλον la note = ο βαθμός une explication = η εξήγηση donner = δίνω fatigué ( e ) = κουρασμένος-η dormir = κοιμάμαι malade = άρρωστος-η lorsque = όταν, αφού expliquer = εξηγώ

17 chercher = ψάχνω mauvais ( e ) = κακός-ή la note = ο βαθμός croire = πιστεύω tout de suite = αμέσως vraiment = στ' αλήθεια pas du tout = καθόλου comprendre = καταλαβαίνω finalement = τελικά une interrogation = το διαγώνισμα considérer = θεωρώ une habitude = η συνήθεια copier = αντιγράφω Compréhension écrite p. 56 une éducation = η εκπαίδευση la mode = η μόδα le chômage = η ανεργία une augmentation = η αύξηση le changement = η αλλαγή inquiéter = ανησυχώ une marque = το σήμα, η μάρκα un habit = το ρούχο la réussite = η επιτυχία indépendant ( e ) = ανεξάρτητος-η

18 fuguer = φεύγω από το σπίτι ( se ) paniquer = πανικοβάλλω - ομαι quand = όταν, όποτε le travail = η δουλειά Règlement intérieur du Collège p. 57 le règlement = ο κανονισμός intérieur e = το εσωτερικό le lieu = ο τόπος, το μέρος apporter = φέρνω la méthode = η μέθοδος le goût = η γεύση, το γούστο ainsi que = καθώς la connaissance = η γνώση inscrit ( e ) = εγγεγραμμένος-η citoyen enne = ο πολίτης vivre = ζω ensemble = μαζί comprendre = καταλαβαίνω appliquer = εφαρμόζω le principe = η αρχή la solidarité = η αλληλεγγύη la responsabilité = η υπευθυνότητα

19 la tolérance = η ανεκτικότητα donc = λοιπόν nécessaire = απαραίτητος-η établir = εγκαθιστώ respecter = σέβομαι la règle = ο κανόνας, ο χάρακας collectif ive = ομαδικός-ή une organisation = η οργάνωση le cadre = το πλαίσιο permettre = επιτρέπω développer = αναπτύσσω la confiance = η εμπιστοσύνη la coopération = η συνεργασία indispensable = απαραίτητος-η le mode d emploi = οι οδηγίες χρήσης la consigne = η εντολή la sécurité = η ασφάλεια étudiant ( e ) = ο φοιτητής / η φοιτήτρια le futur = το μέλλον un avenir = το μέλλον libre = ελεύθερος-η plaire = αρέσω Les élèves médiateurs p. 58 médiateur - trice = διαμεσολαβητής - τρια

20 une équipe = η ομάδα enseignant ( e ) = εκπαιδευτικός-ή améliorer = βελτιώνω ainsi = έτσι calmer = ηρεμώ une insulte = η προσβολή, η ύβρις la bagarre = ο καβγάς une injure = η βρισιά désagréable = δυσάρεστος-η décider = αποφασίζω mener = καθοδηγώ autour de = γύρω από la société = η κοινωνία cela = αυτό délégué e = αντιπρόσωπος élaborer = επεξεργάζομαι collectivement = ομαδικά la récréation = το διάλειμμα ensuite = μετά volontaire = εθελοντής - ρια élu ( e ) = εκλεγμένος-η un ensemble = το σύνολο porter = φοράω la récréation = το διάλειμμα créer = δημιουργώ

21 essayer = προσπαθώ régler = τακτοποιώ le conflit = η διαμάχη empêcher = εμποδίζω camarade = συμμαθητής ρια disponible = διαθέσιμος-η la surveillance = η επιτήρηση rester = μένω bien entendu = σύμφωνοι Les questions p. 59 une poésie = η ποίηση un intérieur = το εσωτερικό surveillant e = ο επιτηρητής punir = τιμωρώ la bagarre = ο καβγάς la solution = η λύση améliorer = βελτιώνω conflictuel ( le ) = απότομος-η enlever = αρπάζω Production écrite p. 60 décrire = περιγράφω un établissement = το ίδρυμα scolaire = σχολικός-ή

22 la description = η περιγραφή le lieu = ο τόπος, το μέρος le bâtiment = το κτίριο le tableau = ο πίνακας la chaise = η καρέκλα le pupitre = το αναλόγιο emprunter = δανείζομαι une information = η πληροφορία là-bas = εκεί κάτω un espace ο διαδραστικός χώρος πολυμέσων multimédia = τα πολυμέσα une informatique = η πληροφορική la cour = η αυλή la pause = το διάλειμμα, η διακοπή la cantine = το κυλικείο se rendre = καθιστώ posséder = κατέχω nombreux euse = πολυάριθμος-η une installation = η εγκατάσταση sportif ive = αθλητικός-ή une infirmerie = το νοσηλευτήριο devant # derrière = μπροστά # πίσω dans # dehors = μέσα # έξω entre = μεταξύ

23 au fond de = στο βάθος loin de # près de = μακριά # κοντά sur # sous = επάνω # κάτω Production orale p. 62 mieux # pire = καλύτερα # χειρότερα puis = έπειτα étranger étrangère = ξένος-η permettre = επιτρέπω francophone = γαλλόφωνος-η le monde entier = όλος ο κόσμος plus tôt # plus tard = νωρίτερα # αργότερα exprimer = εκφράζω une habitude = η συνήθεια un emploi du temps = το πρόγραμμα εργασίας lorsque = όταν, αφού habituel ( le ) = συνηθισμένος-η utiliser = χρησιμοποιώ structurer = συγκροτώ la pensée = η σκέψη la partie = το μέρος une expression = η έκφραση d habitude = συνήθως être en retard = έχω καθυστέρηση un autobus = το πούλμαν

24 chaque = κάθε le matin = το πρωί habituellement = συνήθως rater = αστοχώ,χάνω terminer = τελειώνω Vos clés de grammaire p. 63 depuis = από τότε pendant = κατά τη διάρκεια au moment où = την στιγμή που une action = η πράξη continu (e ) = συνεχής il pleut = βρέχει absent ( e ) = απών-ούσα interrompre = διακόπτω éteindre = σβήνω le portable = το κινητό τηλέφωνο arriver = φτάνω entendre = ακούω la sonnerie = το κουδούνισμα continuer = συνεχίζω le déjeuner = το μεσημεριανό φαγητό enfin = επιτέλους une excursion = η εκδρομή la cité des sciences = η πόλη των επιστημών

25 demander = ζητάω une autorisation = η άδεια le proviseur = ο λυκειάρχης la brochure = το έντυπο une industrie = η βιομηχανία une avenue = η λεωφόρος la ligne = η γραμμή la station = η στάση une exposition = η έκθεση au lieu de = αντί contacter = επικοινωνώ le standard = το τηλεφωνικό κέντρο D ici et d ailleurs p. 67 d ici et d ailleurs = από 'δώ και απ' αλλού un appartement = το διαμέρισμα un immeuble = η πολυκατοικία ancien ancienne = αρχαίος-α un arrondissement = το δημοτικό διαμέρισμα spacieux euse = ευρύχωρος-η la chambre à coucher = το υπνοδωμάτιο le couloir = ο διάδρομος relier = ενώνω partager = μοιράζω propre = καθαρός-ή

26 possible = πιθανός-ή louer = νοικιάζω la campagne = η εξοχή énorme = τεράστιος-α un été = το καλοκαίρι lorsque = όταν, αφού génial e = μεγαλοφυής adorer = λατρεύω un arbre = το δέντρο partout = παντού la mer = η θάλασσα près de # loin de = κοντά # μακριά étouffant ( e ) = αποπνικτικός-ή la circulation = η κυκλοφορία un embouteillage = το μποτιλιάρισμα les gens = οι άνθρωποι courir = τρέχω à droite # à gauche = δεξιά # αριστερά parfois = μερικές φορές stresser = αγχώνω cependant = ωστόσο déménager = μετακομίζω la province = η επαρχία calme = ήρεμος-η pollué ( e ) = μολυσμένος η

27 p. 68 citoyen ne = ο πολίτης le monde = ο κόσμος connu ( e ) = γνωστός-ή unique = μοναδικός-ή magnifique = θαυμάσιος-α le quartier = η συνοικία original e = πρωτότυπος-η sortir = βγαίνω le village = το χωριό le désert = η έρημος la dune = ο αμμόλοφος le sable = η άμμος le chameau = η καμήλα traverser = διασχίζω le moment = η στιγμή mondialement = παγκοσμίως une île = το νησί la végétation = η βλάστηση exceptionnel ( le ) = εξαιρετικός-ή produire = παράγω le sucre = η ζάχαρη puis = έπειτα comme = όπως

28 se baigner = κάνω μπάνιο le port = το λιμάνι la péniche = η μαούνα la sensation = η αίσθηση le bateau = το πλοίο au milieu de = στο μέσον humide = υγρός-ή le gratte ciel = ο ουρανοξύστης un étage = ο όροφος la terrasse = η ταράτσα impressionnant ( e ) = εντυπωσιακός-ή pendant = κατά τη διάρκεια la construction = η κατασκευή ouvrier ère = ο εργάτης / η εργάτρια haut ( e ) = ψηλός-ή courageux euse = θαρραλέος-α Se débrouiller en ville p. 69 se débrouiller = τα καταφέρνω μόνος la poste = το ταχυδρομείο le guichet = το ταμείο s adresser = απευθύνομαι le facteur = ο παράγοντας postier - ère = ταχυδρόμος envoyer = στέλνω

29 le timbre = το γραμματόσημο le colis = το δέμα le tarif = η τιμή recommandé ( e ) = προτεινόμενος-η coûter = κοστίζω cher chère = αγαπητός-ή vite # lent = γρήγορα # αργά en express = κατεπείγων-ουσα la banque = η τράπεζα retirer = βγάζω,τραβάω déposer = καταθέτω un argent = τα λεφτά payer = πληρώνω en liquide = μετρητά par chèque = με επιταγή employé ( e ) = υπάλληλος directement = κατευθείαν distributeur trice = ο διανομέας le billet = το εισιτήριο car = διότι la queue = η ουρά lorsque = όταν, αφού ouvrir # fermer = ανοίγω # κλείνω le compte en banque = ο τραπεζικός λογαριασμός une épargne = η αποταμίευση

30 toucher = αγγίζω la réserve = το αποθεματικό garder = διατηρώ en cas de = σε περίπτωση που le besoin = η ανάγκη acheter = αγοράζω un capital = το κεφάλαιο suffisant ( e ) = επαρκής un emprunt = το δάνειο lire = διαβάζω choisir = επιλέγω différent e = διαφορετικός-ή d habitude = συνήθως une entrée = η είσοδος le plat principal = το κυρίως πιατό le dessert = το επιδόρπιο serveur serveuse = σερβιτόρος - ρα commander = παραγγέλνω désirer = επιθυμώ un apéritif = το ορεκτικό ποτό le canard = η πάπια délicieux euse = νόστιμος η recommander = συστήνω suggérer = υποδεικνύω le vin = το κρασί

31 accompagner = συνοδεύω succulent (e ) = νόστιμος-η déjeuner = γευματίζω dîner = δειπνώ demander = ζητώ une addition = ο λογαριασμός (π.χ. σε εστιατόριο) Compréhension orale p le bateau = το πλοίο il s agit = πρόκειται la promenade = ο περίπατος le long de = κατά μήκος durer = διαρκώ étranger ère = ξένος-η une explication = η εξήγηση donné ( e ) = δεδομένος-η la location = η ενοικίαση un écouteur = το ακουστικό porter = φέρω,φοράω peindre = ζωγραφίζω devenir = γίνομαι la situation = η κατάσταση une enfance = η παιδική ηλικία se rencontrer = συναντιέμαι la fois = η φορά

32 par hasard = κατά τύχη un accent = η προφορά envoyer = στέλνω en retard = καθυστερημένα Les questions p. 75 formel ( le ) = επίσημος-η vendre = πουλάω décrire = περιγράφω neuf neuve = καινούργιος-ια un étage = ο όροφος le prix = η τιμή changer = αλλάζω la somme d argent = το χρηματικό ποσό en avance = νωρίτερα Lire pour classer p. 76 le pays = η χώρα rencontrer = συναντώ remplir = συμπληρώνω le tableau = ο πίνακας chaud ( e ) = ζεστός-ή manquer = χάνω

33 un eau potable = το πόσιμο νερό pauvre = φτωχός-ή tomber = πέφτω malade = άρρωστος-η doux douce = γλυκός-ιά froid ( e ) = κρύος-α longer = βαδίζω κατά μήκος car = διότι riche = πλούσιος-α appartenir = ανήκω adopter = υιοθετώ la lire = η λίρα (νόμισμα) mieux # pire = καλύτερα # χειρότερα royal ( e )= βασιλικός-ή le pouvoir = η εξουσία, η δύναμη le ministre = ο υπουργός pluvieux euse = βροχερός-ή peuplé ( e ) = κατοικημένος-η la coutume = το έθιμο une alimentation = η διατροφή organiser = οργανώνω partout = παντού Production écrite p. 77 le panneau = η πινακίδα

34 un affichage = η τοιχοκόλληση une activité = η δραστηριότητα le goût = η γεύση,το γούστο depuis = από τότε apprendre = μαθαίνω afin de = με σκοπό να étranger étrangère = ξένος-η écrire = γράφω la planche à voile = το σέρφινγκ se rapprocher = πλησιάζω suivant ( e ) = επόμενος-η Vos clés p. 78 une origine = η καταγωγή allemand ( e) = γερμανικός-ή scolaire = σχολικός-ή fréquenter = συχνάζω bavarder = φλυαρώ souvent = συχνά punir = τιμωρώ les devoirs = τα καθήκοντα étudier = μελετώ pratiquer = εξασκώ la série = το σήριαλ fou = τρελός

35 passionné ( e ) = παθιασμένος-η le voyage = το ταξίδι le dessin = το σχέδιο passionnant ( e )= ενδιαφέρων-ουσα détester = απεχθάνομαι avoir horreur de = απεχθάνομαι p. 80 décrire = περιγράφω une habitation = η κατοικία en pleine campagne = στη μέση της εξοχής un étage = ο όροφος le grenier = το πατάρι ranger = τακτοποιώ la boîte = το κουτί la chose = το πράγμα prochain ( e ) = επόμενος-η aménager = διαμορφώνω la salle de jeux = η αίθουσα παιχνιδιών confortable = άνετος-η le mur = ο τοίχος rangé ( e ) = τακτοποιημένος η le rez-de chaussée = το ισόγειο sombre = σκοτεινός-ή le fauteuil = η πολυθρόνα

36 bas basse = χαμηλός-ή la cheminée = το τζάκι enfin = επιτέλους le sous-sol = το υπόγειο la buanderie = το πλυσταριό la machine à laver = το πλυντήριο ρούχων la chaudière = ο λέβητας entraîner = εξασκώ examinateur trice = εξεταστής - ρια poser = τοποθετώ, βάζω se situer = τοποθετούμαι propre = καθαρός-ή partager = μοιράζω Monologue suivi p. 81 décrire = περιγράφω le site archéologique = ο αρχαιολογικός χώρος le monument = το μνημείο voir = βλέπω un endroit = ο τόπος, το μέρος en dehors de = έξω la sculpture = η γλυπτική la ruine = η χρεωκοπία, το ερείπιο la colonne = η κολόνα

37 ancien ancienne = αρχαίος-α ennuyer = ενοχλώ intéressant ( e ) = ενδιαφέρων-ουσα un intérêt = το ενδιαφέρον à l intérieur de = στο εσωτερικό apprécier = εκτιμώ Exercice en interaction p. 82 vouloir = θέλω un appartement = το διαμέρισμα appeler = καλώ, τηλεφωνώ la personne = το άτομο mettre = τοποθετώ, βάζω une information = η πληροφορία la vue = η θέα le jardin = ο κήπος lumineux euse = φωτεινός-ή un appareil = η συσκευή le loyer = το ενοίκιο les charges comprises = τα κοινόχρηστα συμπεριλαμβάνονται VOYAGES, VOYAGES p. 85 projeter = προβάλλω une agence = το πρακτορείο spécialisé ( e ) = ειδικευμένος-η

38 s organiser = οργανώνομαι le renseignement = η πληροφορία s informer = πληροφορούμαι le lieu = ο τόπος,το μέρος souhaiter = εύχομαι consulter = συμβουλεύομαι une horaire = το ωράριο le billet = το εισιτήριο là-bas = εκεί κάτω rester = κάθομαι une auberge = το πανδοχείο la jeunesse = η νεότητα étudiant ( e ) = φοιτητής - ρια comme = όπως,σαν se procurer = εφοδιάζομαι le papier = το χαρτί nécessaire = απαραίτητος-η le passeport = το διαβατήριο la carte d identité = η ταυτότητα hâter = κάνω γρήγορα le jour férié ( e ) = η αργία le pont = η γέφυρα prolonger = επεκτείνω le congé = η άδεια envoyer = στέλνω

39 la colonie de vacances = η κατασκήνωση p. 86 la gare = ο σταθμός le guichet = το ταμείο la billetterie = το αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων connaître = γνωρίζω un aller simple = το απλό εισιτήριο aller retour = το εισιτήριο μετ' επιστροφής la fenêtre = το παράθυρο le couloir = ο διάδρομος désirer = επιθυμώ la place = η θέση le compartiment = το κουπέ βαγονιού fumeur euse = καπνιστής - τρια non fumeur = μη καπνιστής la préférence = η προτίμηση la réduction = η έκπτωση, η μείωση le droit = το δικαίωμα plein tarif = ολόκληρη τιμή direct ( e ) = άμεσος-η la correspondance = η αλληλογραφία une arrivée # un départ = η άφιξη # η αναχώρηση le quai = η αποβάθρα

40 composter = ακυρώνω (π.χ. εισιτήριο) le vol = η πτήση une escale = ο ενδιάμεσος αεροπορικός σταθμός enregistrer = καταγράφω les bagages = οι αποσκευές la salle d embarquement = η αίθουσα αναχωρήσεων grave = σοβαρός-ή un avantage = το πλεονέκτημα un inconvénient = το μειονέκτημα rapide = γρήγορος-η le repas = το φαγητό assis ( e ) = καθισμένος-η se balader = βγάζω περίπατο la nausée = η ναυτία lent e = αργός-ή le vent = ο άνεμος dangereux euse = επικίνδυνος-η bon marché = φθηνός-ή rencontrer = συναντώ les gens = οι άνθρωποι parfois = μερικές φορές sale = βρόμικος-η le détour = η αλλαγή πορείας

41 Les moyens de transport p. 87 se déplacer = μετακινούμαι exister = υπάρχω collectif ive = ομαδικός-ή individuel ( le ) = ατομικός-ή le vélo = το ποδήλατο la bicyclette = το ποδήλατο le patin à roulettes = τα πατίνια polluant ( e ) = ρυπογόνος à l inverse = αντίθετα από responsable = υπεύθυνος-η la circulation = η κυκλοφορία habituel elle = συνηθισμένος-η un autobus = το λεωφορείο une montgolfière = το αερόστατο le camion = η νταλίκα la fusée = ο πύραυλος Compréhension orale p parmi = ανάμεσα la situation = η κατάσταση sembler = φαίνομαι se guider = κατευθύνομαι grâce à = χάρις σε indiquer = υποδεικνύω

42 la route = ο δρόμος une indication = η ένδειξη la sortie = η έξοδος le demi tour = η μισή στροφή détendre = χαλαρώνω s 'énerver = εκνευρίζομαι facilement = εύκολα le coup de téléphone = το τηλεφώνημα le mobile = το κινητό τηλέφωνο le fleuve = το ποτάμι le but = ο σκοπός chasser = κυνηγώ la baleine = η φάλαινα la distance = η απόσταση ralentir = επιβραδύνω la conversation = η συζήτηση content e = χαρούμενος-η inquiet inquiète = ανήσυχος-η la décision = η απόφαση une eau = το νερό la fraîche = η δροσιά le lac = η λίμνη chaud ( e ) = ζεστός-ή en boîte = σε κουτί découvrir = ανακαλύπτω

43 la nature = η φύση sauvage = άγριος-α possible = πιθανός-ή Guadeloupe p. 91 le soleil = ο ήλιος le décalage = η απόσταση une horaire = το ωράριο par rapport = σε σχέση la monnaie = το νόμισμα localement = τοπικά la santé = η υγεία aucun e = κανείς -καμία la vaccination = ο εμβολιασμός particulier ère = ιδιαίτερος-η cependant = ωστόσο éviter = αποφεύγω la piqûre = η ένεση un insecte = το έντομο prévoir = προβλέπω le moustique = το κουνούπι surtout = κυρίως s exposer = εκτίθεμαι longtemps = μεγάλο χρονικό διάστημα notamment = κυρίως

44 lourd ( e ) = βαρύς-ιά veiller = ξενυχτάω progressivement = σιγά-σιγά indicatif - ive = ενδεικτικός-ή local ( e ) = τοπικός-ή la numérotation = η αρίθμηση la disposition = η ρύθμιση la tenue = το ντύσιμο vestimentaire = ενδυματολογικός-ή emporter = μεταφέρω le chapeau = το καπέλο la chaussure = το παπούτσι oublier = ξεχνώ le souvenir = το ενθύμιο Les questions p la méditerranée = η μεσόγειος le conseil = η συμβουλή prendre = παίρνω la prise = η λήψη le journal intime = το προσωπικό ημερολόγιο décrire = περιγράφω le paysage = το τοπίο la nature = η φύση sauvage = άγριος-α

45 un arbre = το δέντρο un palmier = ο φοίνικας le pin = το πεύκο doré e = επιχρυσωμένος-η glacé ( e ) = παγωμένος-η tout autour = γύρω-γύρω la colline = ο λόφος la vague = το κύμα énorme = τεράστιος-α le galet = το βότσαλο une huile = το λάδι la chaise longue = η ξαπλώστρα le parasol = η ομπρέλα ηλίου le terrain = το έδαφος p. 95 une excursion = η εκδρομή scolaire = σχολικός-ή le départ = η αναχώρηση le bus = το αστικό λεωφορείο la visite = η επίσκεψη la promenade = ο περίπατος camarade de classe = συμμαθητής - ρια malade = άρρωστος-η envoyer = στέλνω

46 raconter = διηγούμαι Vos clés pour consoler quelqu un p. 96 espérer = ελπίζω mieux # pire = καλύτερα # χειρότερα perdre = χάνω manquer = λείπω soigner = φροντίζω vite # lent = γρήγορα # αργά s inquiéter = ανησυχώ une excursion = η εκδρομή désolé ( e ) = θλιμμένος-η navré ( e ) = δυσαρεστημένος η Production orale p. 97 extraordinaire = καταπληκτικός-ή la capitale = η πρωτεύουσα habitant ( e ) = ο κάτοικος connu ( e ) = γνωστός-ή le monument = το μνημείο la vie = η ζωή culturel ( le ) = μορφωτικός-ή aussi = επίσης manger = τρώω le fromage = το τυρί

47 une expérience = η εμπειρία inoubliable = αξέχαστος-η s entraîner = εξασκούμαι dernier dernière = τελευταίος-α d abord = κατ' αρχήν examinateur trice = εξεταστής - ρια un étranger = το εξωτερικό le lieu = ο τόπος, το μέρος p. 98 bagarrer = τσακώνομαι fâché ( e ) = θυμωμένος-η perdre = χάνω en route = στο δρόμο la destination = ο προορισμός rater = χάνω sale = βρόμικος-η dégoûtant ( e ) = αηδιαστικός-ή inadmissible = απαράδεκτος-η voler = πετώ,κλέβω le portable = το κινητό τηλέφωνο comme = όπως, σαν prévu e = προβλεπόμενος-η au lieu de = αντί le chemin = η πορεία, ο δρόμος

48 horrible = φρικτός-ή affreux euse = φρικτός-ή oublier # se souvenir = ξεχνάω # θυμάμαι vraiment = πραγματικά désagréable = δυσάρεστος-η indiquer = υποδεικνύω diriger = κατευθύνω une église = η εκκλησία retrouver = ξαναβρίσκω la gare = ο σιδηροδρομικός σταθμός la direction = η κατεύθυνση p. 99 demander = ζητάω une information = η πληροφορία le prix = η τιμή inclus ( e ) = συμπεριλαμβανόμενος-η la réservation = η κράτηση (π.χ. θέσης ) réserver = κάνω κράτηση simple = απλός-ή triple = τριπλός-ή la réduction = η έκπτωση le prix spécial = η ειδική τιμή le forfait = το πακέτο une agence de voyage = το πρακτορείο ταξιδίων le pays d origine = η χώρα καταγωγής

49 avoir besoin de = έχω ανάγκη le passeport = το διαβατήριο la carte d identité = η ταυτότητα désirer = επιθυμώ la vue = η θέα servir = εξυπηρετώ entre = μεταξύ S.O.S. Climat p. 101 changer = αλλάζω un environnement = το περιβάλλον le danger = ο κίνδυνος de plus en plus = όλο και περισσότερο extrême = υπερβολικός-ή la pollution = η μόλυνση le réchauffement = η αύξηση της θερμοκρασίας planétaire = παγκόσμιος-α le soleil = ο ήλιος beau belle = όμορφος-η souvent # rarement = συχνά # σπάνια trop = πάρα πολύ chaud ( e ) = ζεστός-ή la canicule = ο καύσωνας il pleut = βρέχει pleuvoir = βρέχει

50 la terre = η γη se dessécher = ξεραίνομαι le vent = ο άνεμος une incendie = η πυρκαγιά augmenter = αυξάνω la pluie = η βροχή torrentiel ( le ) = καταρρακτώδης la tempête = η θύελλα un orage = η καταιγίδα fort ( e ) = δυνατός-ή provoquer = προκαλώ, προξενώ une inondation = η πλημμύρα le niveau = το επίπεδο la rivière = ο ποταμός monter = ανεβαίνω partout = παντού naturel (le )= φυσικός-ή la tornade = ο ανεμοστρόβιλος un ouragan = ο τυφώνας la rafale = η καταιγίδα extrêmement = υπερβολικά la forme = το σχήμα, η μορφή circulaire = κυκλικός-ή arracher = ξεριζώνω le séisme = ο σεισμός

51 le tremblement de terre = ο σεισμός trembler = τρέμω parfois = μερικές φορές un immeuble = η πολυκατοικία s écrouler = καταστρέφομαι le dégât = η ζημιά le matériel = το υλικό ressentir = αισθάνομαι,νοιώθω la secousse = η δόνηση, ο προσεισμός compter = υπολογίζω, μετρώ un ampleur = το πλάτος une échelle = η κλίμακα, η σκάλα atteindre = φθάνω,πετυχαίνω une hauteur = το ύψος le glacier = ο παγετώνας énorme = τεράστιος-α le morceau = το κομμάτι la fonte = το λιώσιμο signifier = σημαίνω devenir = γίνομαι liquide = υγρός-ή cela = αυτό un ours polaire = η πολική αρκούδα le manchot = ο πιγκουίνος perdre = χάνω

52 une habitation = η κατοικία risquer = ρισκάρω, κινδυνεύω disparaître = εξαφανίζομαι économiser = εξοικονομώ renouvelable = ανανεώσιμος-η recycler = ανακυκλώνω la matière = η ύλη le tri des ordures = η διαλογή των σκουπιδιών appliquer = εφαρμόζω séparer = χωρίζω le verre = το γυαλί, το ποτήρι le fer = ο σίδηρος une pile = η μπαταρία le carburant = το καύσιμο une essence = η βενζίνη polluer = μολύνω Compréhension orale p le ministère = το υπουργείο la publicité = η διαφήμιση une énergie solaire = η ηλιακή ενέργεια relier = ενώνω hier = χθες

53 demain = αύριο aujourd hui = σήμερα construire = κατασκευάζω brancher = ξανασυνδέω éclairer = διαφωτίζω inventer = εφευρίσκω explorer = εξερευνώ essentiel le = ουσιώδης dépenser = ξοδεύω progresser = προοδεύω le confort = η άνεση produire = παράγω de quoi = από τι un extrait = το απόσπασμα un enregistrement = η ηχογράφηση une émission = η εκπομπή un divertissement = η διασκέδαση universel le = παγκόσμιος-α le passage = το πέρασμα adopter = υιοθετώ le changement = η αλλαγή la date = η ημερομηνία avoir lieu = λαμβάνει χώρα un auteur = ο συγγραφέας la chanson = το τραγούδι

54 une impression = η εντύπωση la mer = η θάλασσα important ( e )= σημαντικός-ή mettre = βάζω, τοποθετώ la frontière = το σύνορο la rivière = ο ποταμός protéger = προστατεύω certain - e = βέβαιος-η-αία une évolution = η εξέλιξη dangereux euse = επικίνδυνος-η Lire pour s informer p. 105 le feu = η φωτιά maîtriser = ελέγχω le succès = η επιτυχία le combat = η μάχη facile # difficile = εύκολος η # δύσκολος η la lutte = ο αγώνας continuer = συνεχίζω déclarer = δηλώνω un ordre = η διαταγή le public = το κοινό le pompier = ο πυροσβέστης contre = κατά brûler = καίω

55 depuis = από τότε la veille = η παραμονή la banlieue = το προάστιο nord-ouest = βορειοδυτικά même si = ακόμη και αν un incendie = η πυρκαγιά menacer = απειλώ aucun ( e ) = κανείς - καμία le foyer = η εστία toutefois = εντούτοις en début de = στην αρχή un ouest = η δύση livrer = παραδίδω ajouter = προσθέτω à l aube = τα χαράματα le renfort = η ενίσχυση militaire = στρατιωτικός-ή le véhicule = το όχημα Les questions p. 106 la lettre formelle = το επίσημο γράμμα un article = το άρθρο près de # loin de = κοντά # μακριά justifier = δικαιολογώ la réponse = η απάντηση

56 réussir = πετυχαίνω éteindre = σβήνω seul ( e ) = μόνος-η Lire pour s informer p. 107 le conseil = η συμβουλή prévenir = προειδοποιώ le risque = ο κίνδυνος boire = πίνω fréquemment = συχνά abondamment = άφθονα au moins = τουλάχιστον avoir soif = διψάω éviter = αποφεύγω chaud ( e ) = ζεστός-ή pratiquer = εξασκώ une activité = η δραστηριότητα maintenir = διατηρώ le logement = η κατοικία frais fraîche = δροσερός-ή fermer # ouvrir = κλείνω # ανοίγω la fenêtre = το παράθυρο le volet = το παραθυρόφυλλο rafraîchir = δροσίζω

57 mouiller = βρέχω, μουσκεύω le corps = το σώμα plusieurs = μερικοί la fois = η φορά le bain = το μπάνιο brumeux - euse = ομιχλώδης avec # sans = με # χωρίς sécher = ξεραίνω possible = πιθανός-ή un endroit = ο τόπος le supermarché = το σούπερ-μάρκετ aider = βοηθώ fragile = εύθραυστος-η une aide = η βοήθεια Les questions p. 108 concerner = αφορώ le temps = ο καιρός la santé = η υγεία le déchet = τα απόβλητα interdire = απαγορεύω interdit ( e )= απαγορευμένος-η tournant e = περιστρεφόμενος-η dangereux euse = επικίνδυνος-η débutant ( e )= αρχάριος-α

58 une interdiction = η απαγόρευση à moitié prix = μισοτιμής la fin = το τέλος les soldes = οι εκπτώσεις stationner = σταθμεύω la route = ο δρόμος, η πορεία Production écrite p. 109 le récit = η διήγηση un événement = το γεγονός faire peur = φοβίζω agir = ενεργώ s effondre = κατρακυλώ / le dégât = η ζημιά blesser = τραυματίζω la mort= ο θάνατος la forêt = το δάσος le bois = το ξύλο le nuage = το σύννεφο la fumée = ο καπνός pyromane = πυρομανής un acte = η πράξη criminel le = εγκληματικός-ή la tempête = η θύελλα le vent = ο άνεμος

59 violent ( e ) = βίαιος-η une inondation = η πλημμύρα incessant ( e ) = ασταμάτητος-η arrêter = σταματάω noyé - e = βρεγμένος-η partout = παντού tremper = βρέχω un éclair = η αστραπή, η λάμψη le tonnerre = ο κεραυνός Rédiger p. 110 il y a un an = εδώ κ ένα χρόνο, πέρυσι dernier ère = τελευταίος-α le mois = ο μήνας vivre = ζώ j ai vécu = έζησα soudain e = ξαφνικός-ή tout d un coup = ξαφνικά se lever = σηκώνομαι entendre = ακούω le bruit = ο θόρυβος étrange = παράξενος-η bizarre = παράξενος-η fort ( e )= δυνατός-ή la vague = το κύμα

60 impressionnant ( e ) = εντυπωσιακός-ή agité ( e )= αναστατωμένος-η déchaîné ( e ) = οργισμένος-η remuer = ανακατεύω bouger = κινούμαι à ce moment là = εκείνη τη στιγμή les gens = οι άνθρωποι paniquer = πανικοβάλλω courir = τρέχω à droite # à gauche = δεξιά # αριστερά enfin = επιτέλους cesser = σταματώ horrible = φοβερός-ή affolé ( e ) = ξετρελαμένος-η la peur = ο φόβος apeuré e = φοβισμένος-η la trouille = ο φόβος la pétoche = ο φόβος un argot = η αργκό familier = το οικείο ύφος terrible = φοβερός-ή choquer = σοκάρω bouleverser = αναστατώνω au secours = βοήθεια!

61 Production orale p. 113 se laver les dents = πλένω τα δόντια le robinet = η βρύση la balade = η βόλτα trier = ταξινομώ la poubelle = ο κάδος απορριμμάτων recycler = ανακυκλώνω séparer = χωρίζω le papier = το χαρτί une extinction = η εξάλειψη à cause de = εξαιτίας la pêche = το ψάρεμα, το ροδάκινο la chasse = το κυνήγι sauvage = άγριος-α en voie d extinction = υπό εξαφάνιση disparaître = εξαφανίζομαι complètement = εντελώς le manchot = ο πιγκουίνος un empereur = ο αυτοκράτορας le requin = ο καρχαρίας blanc blanche = άσπρος-η être + en train de + infinitif ( απαρέμφατο ) = ετοιμάζομαι να κάνω κάτι disparaître = εξαφανίζομαι absolument = απολύτως préserver = προφυλάσσω

62 le comportement = η συμπεριφορά humain ( e ) = ανθρώπινος-η la construction = η κατασκευή un immeuble = η πολυκατοικία un agrandissement = η επέκταση la destruction= η καταστροφή la forêt = το δάσος modifier = μετατρέπω influencer = επηρεάζω un équilibre = η ισορροπία la race = το γένος, η φυλή 6. Au boulot p. 116 le boulot = η δουλειά le métier = το επάγγελμα exercer = εξασκώ vendeur euse = πωλητής - ρια gagner = κερδίζω gagner ma vie = εξασφαλίζω τα προς το ζην toucher = λαβώνω le salaire = ο μισθός une étude = η μελέτη chercher = ψάχνω un emploi = η εργασία car = διότι le chômage = η ανεργία

63 envoyer = στέλνω le curriculum vitae ( C.V. ) = το βιογραφικό σημείωμα une entreprise = η επιχείρηση intéresser = ενδιαφέρω à mi-temps = το μισό ωράριο à temps partiel = η μερική απασχόληση la librairie = το βιβλιοπωλείο de temps en temps = πότε-πότε le cours privé = το ιδιαίτερο μάθημα un argent de poche = το χαρτζιλίκι le menuisier = ο ξυλουργός adorer = λατρεύω maintenant = τώρα la retraite = η σύνταξη une pension = η σύνταξη retraité ( e ) = συνταξιούχος une université = το πανεπιστήμιο ensuite = στη συνέχεια un entretien = η συνέντευξη poursuivre = παρακολουθώ Compréhension orale p un âge = η ηλικία acheter # vendre = αγοράζω # πουλώ client ( e ) = πελάτης - ισσα

64 le job = η δουλειά le magazine = το περιοδικό à quoi = σε τι vérifier = επιβεβαιώνω un examen = η εξέταση la lettre de motivation = η αιτιολογική επιστολή encore = ακόμα une condition = η προϋπόθεση la croix = ο σταυρός caissier ière = ταμίας la surface = η επιφάνεια cueillir = μαζεύω le guide = ο ξεναγός animateur trice = εμψυχωτής - τρια la banque = η τράπεζα la flèche = το βέλος connaître = γνωρίζω le quartier = η συνοικία prévu ( e )= προβλεπόμενος-η chargé e = φορτωμένος-η la banlieue = το προάστιο le discours = ο λόγος, η ομιλία le gouvernement = η κυβέρνηση utiliser = χρησιμοποιώ le langage = ο τρόπος ομιλίας

65 plutôt = καλύτερα amusant ( e ) = διασκεδαστικός-ή penser = νομίζω manifester = εκδηλώνω la tenue = η συμπεριφορά, το ντύσιμο sembler = φαίνομαι Lire une lettre de motivation p. 121 responsable = υπεύθυνος-η le personnel = το προσωπικό le stage = η πρακτική εξάσκηση le mouvement = η κίνηση impressionniste = ιμπρεσιονιστής -τρια une œuvre = η εργασία une expérience = η εμπειρία auparavant = στο παρελθόν certain e = βέβαιος-η-αία la hauteur = το ύψος le besoin = η ανάγκη couramment = εύκολα quelqu un ( e ) = κάποιος - α sociable = κοινωνικός-ή de plus = επιπλέον exposer = παρουσιάζω suivre = ακολουθώ

66 donc = λοιπόν n importe quel = οποιοσδήποτε la disposition = η ρύθμιση, η τακτοποίηση supplémentaire = συμπληρωματικός-ή une attente = η αναμονή éventuel (le )= ενδεχόμενος-η Les questions p. 122 s excuser = ζητώ συγγνώμη un art plastique = οι πλαστικές τέχνες le droit = το δίκαιο déjà # pas encore = ήδη # όχι ακόμη enrichissant ( e ) = εμπλουτιστικός-ή Lire pour faire un choix p. 123 la consigne = η εντολή, η οδηγία essayer = προσπαθώ, δοκιμάζω il s agit = πρόκειται justifier = δικαιολογώ la réponse = η απάντηση le mot-clé = η λέξη-κλειδί un indice = η ένδειξη ne.que = μόνο une attention = η προσοχή la case = το τετράγωνο

67 remplir = συμπληρώνω la plupart des = η πλειοψηφία enseigner = διδάσκω la recherche = η αναζήτηση le laboratoire = το εργαστήριο lorsque = όταν, αφού la fouille = η ανασκαφή, η έρευνα découvrir = ανακαλύπτω le siècle = ο αιώνας une fois = μια φορά, κάποτε examiner = εξετάζω le résultat = το αποτέλεσμα diffuser = διαδίδω le public = το κοινό souriant ( e )= χαμογελαστός-ή capable = ικανός-ή en cas de = σε περίπτωση που la sécurité = η ασφάλεια en décalage horaire = η διαφορά ώρας (π.χ. μεταξύ χωρών) sauf = εκτός le vol = η πτήση, η κλοπή intérieur e = εσωτερικός-ή un univers = το σύμπαν une audition = η ακρόαση

68 nécessaire = απαραίτητος-η décrocher = σηκώνω (π.χ. το ακουστικό) employer = απασχολώ la fiction = η φαντασία le sitcom = η σαπουνόπερα enseigner = διδάσκω long longue = μακρύς-ιά le doctorat = το διδακτορικό δίπλωμα corriger = διορθώνω le corps = το σώμα humain ( e )= ανθρώπινος-η compliquer = περιπλέκω soigner = φροντίζω malade = άρρωστος-η porter = φοράω patient ( e ) = υπομονετικός-ή s occuper = απασχολούμαι un ensemble = το σύνολο Exercice en interaction p. 127 local ( e )= τοπικός-ή le village = το χωριό directeur directrice = διευθυντής - ρια une expérience = η εμπειρία promettre = υπόσχομαι

69 exceptionnel ( le ) = εξαιρετικός-ή la passion = το πάθος compter sur = βασίζομαι sérieux sérieuse = σοβαρός-ή studieux euse = μελετηρός-ή la qualité = η ποιότητα ponctuel (le )= ακριβής curieux euse = περίεργος-η le loisir = η ψυχαγωγία le projet = το σχέδιο regretter = μετανιώνω divers e = διάφορος-η connaître = γνωρίζω le domaine = ο τομέας 7. Docteur, j ai mal p. 131 le docteur = ο γιατρός souffrir = υποφέρω souffrant e = πάσχων-ουσα décrire = περιγράφω avoir mal = πονάω le cœur = η καρδιά vomir = κάνω εμετό le frisson = το ρίγος tousser = βήχω

70 la gorge = ο λαιμός enrhumé ( e ) = κρυωμένος η le pouls = ο σφυγμός ausculter = ακροάζομαι la tension = η ένταση une oreille = το αφτί la température = η θερμοκρασία bien que = αν και attraper = αρπάζω la fièvre = ο πυρετός s inquiéter = ανησυχώ rétablir = αποκαθιστώ, αναρρώνω prescrire = χορηγώ une ordonnance = η συνταγή ( η ιατρική ) le médicament = το φάρμακο se sentir = αισθάνομαι fiévreux euse = πυρετώδης se reposer = ξεκουράζομαι la peine = η τιμωρία, ο πόνος juste = ακριβώς le boisson = το ρόφημα Qui soigne quoi? p. 132 soigner = φροντίζω remplir = γεμίζω

71 la peau = το δέρμα les yeux = τα μάτια la racine = η ρίζα dentiste = οδοντίατρος la maladie = η αρρώστια recevoir = λαμβάνω patient e = ασθενής le cabinet médical = το ιατρείο un hôpital = το νοσοκομείο opérer = χειρουργώ une opération = η εγχείρηση attirer = έλκω prêt - e = έτοιμος-η sucré ( e ) = γλυκός-ιά en général = γενικά il faut = πρέπει savoir = ξέρω mondial (e )= παγκόσμιος-α la consommation = η κατανάλωση chaque = κάθε mourir = πεθαίνω un abus = η κατάχρηση, η υπερβολική χρήση en ce qui concerne = σε ότι αφορά fumeur fumeuse = καπνιστής - ρια

72 de moins en moins = όλο και λιγότερο la raison = ο λόγος cher chère = ακριβός-ή la loi = ο νόμος le lieu public = ο δημόσιος χώρος le trouble = η αναταραχή le comportement = η συμπεριφορά alimentaire = θρεπτικός-ή mince = λεπτός-ή le manque de confiance = η έλλειψη εμπιστοσύνης une alimentation = η διατροφή se dérégler = διαταράσσω la bêtise = η βλακεία grossir = παχαίνω le surpoids = το υπερβολικό βάρος obèse = παχύσαρκος-η une obésité = η παχυσαρκία courant e = συνηθισμένος-η équilibré ( e )= ισορροπημένος-η grave = σοβαρός-ή nutritionniste = διατροφολόγος Compréhension orale p. 133 la substance = η ουσία cancérigène = καρκινογόνος

73 tuer = σκοτώνω la moitié = το μισό un tiers = το τρίτο réfléchir = σκέφτομαι inciter = προτρέπω le tabac = ο καπνός destiner = προορίζω la marque = η μάρκα de quoi il s agit = περί τίνος πρόκειται une émission = η εκπομπή le jardinage = η κηπουρική le chou = το λάχανο fleuriste = ο ανθοπώλης la rose = το τριαντάφυλλο naître = γεννιέμαι imaginaire = φανταστικός-ή totalement = συνολικά pas du tout = καθόλου la scène = η σκηνή souffrir = υποφέρω la saison = η εποχή la cause = η αιτία d après = σύμφωνα με Lire pour s informer p. 137

74 le tonus = η ζωντάνια la rentrée = η έναρξη apprendre = μαθαίνω en forme = νόμιμα le truc = το τέχνασμα,το κόλπο le plaisir = η ευχαρίστηση une assiette = το πιάτο un excès = η υπερβολή la céréale = το δημητριακό le pain = το ψωμί le laitage = τα γαλακτοκομικά choisir = επιλέγω le légume = το λαχανικό la portion = η μερίδα la viande = το κρέας le poisson = το ψάρι ainsi que = καθώς maximum = μέγιστος-η-ίστη le grignotage = το ροκάνισμα le repas = το φαγητό dormir = κοιμάμαι suffisamment = αρκετά dès = μόλις le bâillement = το χασμουρητό la file = η σειρά, η γραμμή

75 le lit = το κρεβάτι le sommeil = ο ύπνος doux douce = γλυκός-ιά un ordinateur = ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) retarder = καθυστερώ ( s ) endormir = αποκοιμιέμαι le devoir = το καθήκον, η εργασία recommander = συστήνω la pause = το διάλειμμα le goûter = το κολατσιό souffler = αναπνέω attaquer = επιτίθεμαι la concertation = η συνεννόηση nécessaire = απαραίτητος-η bouger = κινούμαι indispensable = απαραίτητος-η le cerveau = ο εγκέφαλος une humeur = η διάθεση entraîner = παρασύρω se distraire = διασκεδάζω garder = διατηρώ le moment = η στιγμή la distraction = η διασκέδαση papoter = φλυαρώ

76 louer = νοικιάζω simplement = απλά rêver = ονειρεύομαι le nuage = το σύννεφο Les questions p. 138 adulte = ενήλικος-η adolescent e = έφηβος - έφηβη le repos = η ξεκούραση se coucher = ξαπλώνω au moins = τουλάχιστον dès que = μόλις le plaisir = η ευχαρίστηση Lire une recette de cuisine p. 139 un ingrédient = το συστατικό (π.χ. σαλάτας) un œuf = το αυγό un haricot = το φασόλι le concombre = το αγγούρι la pomme de terre = η πατάτα un oignon = το κρεμμύδι la boîte = το κουτί un anchois = η αντσούγια une olive = η ελιά la cuillère = το κουτάλι

77 une huile d olive = το ελαιόλαδο le sel = το αλάτι le poivre = το πιπέρι la casserole = η κατσαρόλα salé ( e )= αλμυρός-ή bouillir = βράζω égoutter = στραγγίζω peler = ξεφλουδίζω cuit e = ψημένος-η écailler = ξεφλουδίζω couper = κόβω la rondelle = η ροδέλα le saladier = η σαλατιέρα mélanger = ανακατεύω assaisonner = στολίζω servir = σερβίρω un ustensile = το σκεύος la poêle = το τηγάνι frit e = τηγανητός-ή la frite = η τηγανητή πατάτα cuire = ψήνω, βράζω le poulet = το κοτόπουλο la glace = το παγωτό le couteau = το μαχαίρι un aliment = η τροφή

78 le morceau = το κομμάτι la fourchette = το πιρούνι la recette = η συνταγή la réglementation = ο διακανονισμός la consigne = η οδηγία la sécurité = η ασφάλεια égoutter = στραγγίζω le thon = ο τόννος le cuisson = το ψήσιμο se réchauffer = ξαναζεσταίνομαι Production orale p. 143 gravement = σοβαρά un accident = το ατύχημα une ambulance = το ασθενοφόρο la phobie = η φοβία toucher = αγγίζω à l aise = αναπαυτικά supporter = υπομένω, ανέχομαι chatouiller = γαργαλάω le pied = το πόδι 8. Cours vite! p. 145 courir = τρέχω vite = γρήγορα

79 sportif ive = αθλητικός-ή une activité = η δραστηριότητα défouler = εκτονώνω se sentir = αισθάνομαι collectif ive = ομαδικός-ή exister = υπάρχω autre = άλλος-η la glace = το παγωτό un esprit = το πνεύμα une équipe = η ομάδα gagner = κερδίζω essayer = προσπαθώ, δοκιμάζω fonctionner = λειτουργώ autre = άλλος-η joueur euse = ο παίκτης cousin cousine = ο ξάδελφος / η ξαδέλφη fanatique= φανατικός-ή extrême = υπερβολικός-ή la sensation = η αίσθηση fort e = δυνατός-ή pratiquer = εξασκώ la parapente = το αλεξίπτωτο πλαγιάς attirer = έλκω la luge = το έλκηθρο le patin à glace = το παγοπέδιλο

80 la randonnée = η πεζοπορία un alpinisme = η ορειβασία la marche = ο δρόμος, το βάδισμα nager = κολυμπάω le poisson = το ψάρι aquatique = θαλάσσιος-α nautique = θαλάσσιος-α le bateau = το πλοίο la voile = η ιστιοπλοΐα la planche à voile = η ιστιοσανίδα en plein air = υπαίθρια le badminton = η αντιπτέριση s entraîner = προπονούμαι le terrain = το γήπεδο le stade = το στάδιο individuel ( le ) = ατομικός-ή le combat = ο αγώνας un escrime = η ξιφασκία un athlétisme = ο στίβος la course à pied = ο αγώνας δρόμου le saut en hauteur = το άλμα εις ύψος le saut en longueur = το άλμα εις μήκος la musculation = η μυϊκή γυμναστική la bicyclette = το ποδήλατο le patin à roulette = τα πατίνια

81 monter = ανεβαίνω le cheval = το άλογο Quel sportif es-tu? p. 146 lorsque = όταν, αφού le temps = ο καιρός changer = αλλάζω sauter = πηδώ champion onne = πρωταθλητής - ρια un effort = η προσπάθεια demander = ζητώ permettre = επιτρέπω bouger = κινούμαι rendre = καθιστώ la partie = το μέρος,το τμήμα la randonnée = η πεζοπορία le ménage = το νοικοκυριό la chambre = το δωμάτιο bronzer = μαυρίζω quelque = μερικοί-ές la longueur = το μήκος une excursion = η εκδρομή moyen moyenne = μέτριος-α Compréhension écrite p

82 la rencontre = η συνάντηση une annonce = η αγγελία une horaire = το ωράριο en face de = απέναντι la proposition = η πρόταση voir = βλέπω se terminer = τελειώνω alpin e = αλπικός-ή suisse = ελβετός - ελβετίδα emmener = μεταφέρω le traîneau = το έλκηθρο la course = το τρέξιμο la récompense = η ανταμοιβή fabriquer = κατασκευάζω depuis quand = από πότε; sembler = φαίνομαι juste = ακριβώς considérer = θεωρώ même = ίδιος-ια se détendre = χαλαρώνω le cours = το μάθημα le matin = το πρωί passer = περνώ la journée = η ημέρα un endroit = ο τόπος

83 meilleur - e = καλύτερος-η la qualité = η ποιότητα la vie = η ζωή Compréhension écrite p. 149 la clé / la clef = το κλειδί une actualité = η επικαιρότητα la science = η επιστήμη le service = η υπηρεσία seulement = μόνο la question = η ερώτηση un entraînement = η προπόνηση transformer = μετατρέπω la bête = το ζώο la compétition = ο συναγωνισμός, ο αγώνας diriger = διευθύνω le département = ο νομός une éducation = η εκπαίδευση expliquer = εξηγώ concentrer = επικεντρώνω la recherche = η έρευνα lier = συνδέω la fédération = η ομοσπονδία un entraîneur = ο προπονητής améliorer = βελτιώνω

84 étudier = μελετώ le nombre = ο αριθμός idéal ( e ) = ιδανικός-ή le mouvement = η κίνηση le bras = το μπράτσο nageur euse = κολυμβητής - ρια la performance = η επίδοση un infini = το άπειρο la limite = το όριο connaître = γνωρίζω le corps humain = το ανθρώπινο σώμα optimal ( e ) = ευνοϊκός-ή permettre = επιτρέπω le niveau = το επίπεδο dire = λέω une atteinte = η προσβολή la différence = η διαφορά le pays = η χώρα avancer = προχωρώ un échec = η αποτυχία la médaille = το μετάλλιο scientifique = επιστημονικός-ή ensemble = μαζί environ = σχεδόν,περίπου confondre = συγχέω

85 lors de = κατά τη διάρκεια Les questions p dangereux euse = επικίνδυνος-η collaborer = συνεργάζομαι évoluer = εξελίσσομαι battre = χτυπώ le code de la route = ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας la manière = ο τρόπος le stationnement = η στάθμευση le virage = η στροφή, ο ελιγμός un arrêt = η στάση obligatoire = υποχρεωτικός-ή le passage piéton = η διάβαση πεζών le sens interdit = η απαγορευμένη δίοδος le danger = ο κίνδυνος le camion = η νταλίκα Production écrite p. 153 important ( e ) = σημαντικός-ή la santé = η υγεία bouger = κινούμαι grossir = παχαίνω s aérer = αερίζομαι

86 se défouler = ξεσπάω,εκτονώνομαι les jeux collectifs = τα ομαδικά αθλήματα Rédaction p. 154 remercier = ευχαριστώ envoyer = στέλνω les chaussures = τα παπούτσια désirer = επιθυμώ le cœur = η καρδιά la gentillesse = η ευγένεια du fond du cœur = από τα βάθη της καρδιάς tenir = κρατάω rêver = ονειρεύομαι le cadeau = το δώρο magnifique = θαυμάσιος-α superbe = θαυμάσιος-α tout le temps = συνέχεια constamment = διαρκώς une fois que = άμα,μόλις la tête = το κεφάλι le début = η αρχή une introduction = η εισαγωγή le milieu = το περιβάλλον le développement = η ανάπτυξη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου

1 / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ Α, Β, Γ Γυμνασίου Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Σπουδών των Γαλλικών προβλέπει τη διδασκαλία του μαθήματος μέσα από 8 θεματικές ενότητες και υποενότητες για τη Α και Β τάξη Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

la correspondance = η αλληλογραφία, η ανταπόκριση

la correspondance = η αλληλογραφία, η ανταπόκριση Lexique D.E.L.F. A1 Livre élaboré par Mme Despoina Papagioti p. 6 7 la correspondance = η αλληλογραφία, η ανταπόκριση cher chère = αγαπητός η, ακριβός η inviter = προσκαλώ une invitation = η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον Το βιβλίο αυτό ανήκει στ μαθητ της τάξης Όνομα: Επίθετο:. Όνομα πατέρα:. Όνομα μητέρας: Διεύθυνση σπιτιού:. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά την κα Δέσποινα Παπαγιώτη (Κέντρο Γαλλικής Γλώσσας στο Βόλο) για την επεξεργασία του Λεξιλογίου DELF PRIM A1. TEST 1 p.

Ευχαριστούμε θερμά την κα Δέσποινα Παπαγιώτη (Κέντρο Γαλλικής Γλώσσας στο Βόλο) για την επεξεργασία του Λεξιλογίου DELF PRIM A1. TEST 1 p. Ευχαριστούμε θερμά την κα Δέσποινα Παπαγιώτη (Κέντρο Γαλλικής Γλώσσας στο Βόλο) για την επεξεργασία του Λεξιλογίου DELF PRIM A1 TEST 1 p. 14 quand = quand = rentrer = une école = chéri e= devoir = absolument

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Prepadelf A2 Écrit Nouvelle édition. Lexique

Prepadelf A2 Écrit Nouvelle édition. Lexique Prepadelf A2 Écrit Nouvelle édition Lexique 1 Unité 1 la famille (p.8-11) Ενότητα 1 η οικογένεια VOCABULAIRE p.8 La famille Η οικογένεια Les parents Οι γονείς (+) Des parents compréhensifs = Γονείς που

Διαβάστε περισσότερα

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse».

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». AERITES. «La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». En 2003, j ai entrepris de mettre en images la collection de poèmes de mon ami Dimitris Chalazonitis,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρώντας τον Πλανήτη

Παρατηρώντας τον Πλανήτη Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Αθήνα Athènes 17/02-30/06 2014 Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Τέτοια προγράμματα και ιδίως καθημερινά, σπάνια βλέπουμε να δίνονται σε παιδιά για τις διακοπές τους.

Τέτοια προγράμματα και ιδίως καθημερινά, σπάνια βλέπουμε να δίνονται σε παιδιά για τις διακοπές τους. Πρόγραμμα προπόνησης, συντήρησης και εξάσκησης, καθώς και διατροφής, κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, κοινοποίησε στην σελίδα της στο ίντερνετ, η σχολή ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Πειραιώς στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας Η διατροφή σημαντικός παράγοντας υγείας!! ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΛΗΡΟΝΟ ΜΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΘΥΓΕΙΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Ποιά είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 321 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΞΕΝΙΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ Αθηνά καθηγήτρια Γαλλικής Δ. Ε., Επιμορφώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ώ δ ι κ α ς Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ΚΜΣ Σχολική Χρονιά

Κ ώ δ ι κ α ς Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ΚΜΣ Σχολική Χρονιά Κ ώ δ ι κ α ς Σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς ΚΜΣ Σχολική Χρονιά 2014-2015 Το σχολείο πρέπει να δείχνει στα παιδιά ποιου είδους συμπεριφορά αναμένεται από αυτά. Ο κώδικας συμπεριφοράς καταρτίζεται από το Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Je découvre les héros de mon livre page 7. = το τραγούδι. = κάνω επανάληψη. = καημένος-η. Leçon 0 Ça recommence! page 8

Je découvre les héros de mon livre page 7. = το τραγούδι. = κάνω επανάληψη. = καημένος-η. Leçon 0 Ça recommence! page 8 Je découvre les héros de mon livre page 7 découvrir héros héroïne la chanson les vacances finir à nouveau tout d abord réviser prêt ( e ) étudier une aventure recommencer car pauvre la chance = ανακαλύπτω

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η Επισκόπηση χωρίζεται σε δύο μέρη: Α. Γενικό μέρος (συμπληρώνεται από όλα τα Σχολεία) Β. Ειδικό Μέρος που αντιστοιχεί στο θέμα που επιλέγεται κάθε χρόνο (Νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ Εγχειρίδιο του μαθητή Table of Contents ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 3 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΖΑΝΤΑ 4 ΚΑΙ ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 Υλικό για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Η μέρα αυτή λοιπόν σκοπό έχει να μας κάνει να πούμε όχι στο κάπνισμα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί;

ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Η μέρα αυτή λοιπόν σκοπό έχει να μας κάνει να πούμε όχι στο κάπνισμα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί; Δασκάλα: Λουίζα Σόλου Πιττάκαρα Μάιος 2008 ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο Στόχοι: Τα παιδιά: να ονομάζουν τις δυσάρεστες συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία, την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία να συμπεράνουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 5: Συνομιλία προσωπική ιστορία

Διάλογος 5: Συνομιλία προσωπική ιστορία Ενότητα 6 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Οργάνωση μίας τοπικής επίσκεψης Διάλογος 2: Άσκηση με τις καρέκλες Διάλογος 3: Καλλιτεχνικές δραστηριότητες κατασκευή καρτών Διάλογος 4: Βόλτα με συνοδεία Διάλογος 5: Συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht

βραδινό δείπνο κούπα οι κούπες µαχαιροπίρουνο οι µπύρες Πίνω νερό από την κούπα. Nomen: Wortschatz- / Wendekarten für Lernkarteikästen DIN A8 -leicht βραδινό Τρώω µε τον πατέρα µου στις 18 ώρα βραδινό.τρώµε ψωµί µε τυρί και αλλαντικά. δείπνο Παίρνω µε τον πατέρα µου δείπνο στις 18 ώρα. Τρώµε σούπα µε µακαρόνια. κούπα οι κούπες Πίνω νερό από την κούπα.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δ Τάξη Όνομα: Ημερομηνία: 1. Ακούω και γράφω (Ορθογραφία) 2. Άκουσε προσεκτικά και γράψε ό,τι λείπει - Ευτυχία μου γεια σου. Τι κάνεις; - Γεια σου Αντώνη. Είμαι καλά. Εσύ; -

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Presenter Name 1 1 Ας γνωρίσουμε τους φίλους μας 2 Η φίλη μας η Διαβασούλα Γεια σας παιδιά!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να. εγκρίνει το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και ο

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να. εγκρίνει το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όλοι μας ανήκουμε σε μια κοινωνική ομάδα και γι αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να εφαρμόζουμε τους κανόνες συμπεριφοράς της ομάδας μας. Με τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς που έχει εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματόγραφος, φαρμακείο, ταχυδρομείο, μανάβικο, τράπεζα, βιλιοπωλείο, μουσείο, περίπτερο, φούρνος

Κινηματόγραφος, φαρμακείο, ταχυδρομείο, μανάβικο, τράπεζα, βιλιοπωλείο, μουσείο, περίπτερο, φούρνος 1. Πού πρέπει να πάς; a. Αν θέλεις να αγοράσεις φρούτα; b. Αν θέλεις να στείλεις ένα γράμμα; c. Αν θέλεις να αγοράσεις μια εφημερίδα; d. Αν θέλεις να αγοράσεις ψωμί; e. Αν πρέπει να αγοράσεις φάρμακα;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό τεστ στην ενότητα 2

Τελικό τεστ στην ενότητα 2 Ενότητα 2 - Σελίδα 1 Τελικό τεστ στην ενότητα 2 Συμπληρώστε τα κενά. Στο μπάνιο σκουπίστηκε, θόρυβο, κήπο, βόλτα, Τετάρτη, καυτό, πλυθεί, σαμπουάν, φορέσει, σαπούνι Ο κος Μάριος είχε κοιμηθεί άσχημα γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά σε Ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ TON ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ. Ζήτησε από τους γονείς σου να απαντήσουν σης παρακάτω ερωτήσεις.

ΠΑ TON ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ. Ζήτησε από τους γονείς σου να απαντήσουν σης παρακάτω ερωτήσεις. ΠΑ TON ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ m Ζήτησε από τους γονείς σου να απαντήσουν σης παρακάτω ερωτήσεις ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Καπνίζεις; Αν καπνίζεις, πόσα τσιγάρα την ημέρα καπνίζεις; Πόσες φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω.

Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω. Εμείς, μαθητές και δάσκαλοι συμφωνούμε με όλα τα πιο πάνω. Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς και να τηρούμε τους κανονισμούς για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεδειγμένα από ειδικούς και έρευνες, η καλύτερη προστασία απέναντι στο άγχος και την πίεση της καθημερινότητας είναι η άσκηση. Η προσωπική άσκηση

Αποδεδειγμένα από ειδικούς και έρευνες, η καλύτερη προστασία απέναντι στο άγχος και την πίεση της καθημερινότητας είναι η άσκηση. Η προσωπική άσκηση 1. 2. 3. 4. 5. Αποδεδειγμένα από ειδικούς και έρευνες, η καλύτερη προστασία απέναντι στο άγχος και την πίεση της καθημερινότητας είναι η άσκηση. Η προσωπική άσκηση του καθενός μειώνει την ένταση του άγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο

Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιεί έρευνα για τους τερματικούς σταθμούς

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης.

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης. Η 6 η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως διεθνής ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Με την ευκαιρία αυτή, στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας της Γ γυμνασίου, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Ο παιδαγωγικός στόχος μας

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στις επόµενες σελίδες θα βρείς µερικές ερωτήσεις στις οποίες σου ζητάµε να απαντήσεις. Οι απαντήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

LES PETITES CANAILLES

LES PETITES CANAILLES LES PETITES CANAILLES Niveau 1 Je (u) découvre les héros de mon livre p.7 découvrir (v. tr. ) un héros ( n. masc. ) le livre ( n. masc. ) monsieur ( n. masc. ) madame ( n. fém. ) le maître ( n. masc. )

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Αξιολόγησης Στ Τάξη

Δοκίμιο Αξιολόγησης Στ Τάξη Δοκίμιο Αξιολόγησης τ Τάξη Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης τ Τάξη Όνομα: Ημερομηνία: 1. Ορθογραφία. 2. Άκουσε προσεκτικά και κύκλωσε ανάλογα, για το σωστό και για το λάθος. 1. Η Αλεξάνδρα είναι στενοχωρημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΤΤΑΛΑΣ Η Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, ύστερα από μελέτες και στη χώρα μας και αλλού, έχει αποδειχτεί η πιο υγιεινή διατροφή. Η Μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, σπιτάκι μου, κάτσε να σου μετρήσω το οικολογικό σου αποτύπωμα!

Σπίτι μου, σπιτάκι μου, κάτσε να σου μετρήσω το οικολογικό σου αποτύπωμα! Σπίτι μου, σπιτάκι μου, κάτσε να σου μετρήσω το οικολογικό σου αποτύπωμα! Της Ελένης Σβορώνου Δημοσιεύτηκε στην παιδική εφημερίδα Ερευνητές, ένθετο στην Καθημερινή, 12/11/2011 Υπέροχο αγαθό το σπίτι. Όχι

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Property ENERGY-project

Property ENERGY-project Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ερωτηματολόγιο παιδιού Κωδικός χώρας Αριθμός σχολείου Αριθμός τάξης Κωδικός αριθμός Αγαπητέ μαθητή, Είμαστε ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE 0 A- Constitution organique du vivant et introduction Pages du mémoire GREC transcription Pp 3 et 4 - ζωή : zoèe - La Vie dans son sens générique - La vie son sens

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται;

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; 6. Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; Θα κάνω δίαιτα! Χριστίνα: Μαμά, γιατί έπλυνες το παλιό τζιν; Μαμά: Δεν το έπλυνα, αγάπη μου. Είναι στην ντουλάπα σου εδώ κι ένα μήνα. Χριστίνα: Δεν είναι δυνατό! Ενάμισι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΑ - Α ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Επίπεδο Α1-1 του ΚΕΠΑ) ΔΕΙΚΣΗ ΕΠΙΣΤΦΙΑ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ - Α ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Επίπεδο Α1-1 του ΚΕΠΑ) ΔΕΙΚΣΗ ΕΠΙΣΤΦΙΑ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ - Α ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ (Επίπεδο Α1-1 του ΚΕΠΑ) 1. Να κατανοούν και να κάνουν χρήση χαιρετισμών και στοιχειωδών καθημερινών εκφράσεων ευγενείας. Να κατανοούν στοιχειώδεις καθημερινές κοινωνικές λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Π ρ ώ τ ο μ έ ρ ο ς Πώς σας λένε; Από πού είστε; Πού μένετε; Τι δουλειά κάνετε; Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σας; Γιατί μαθαίνετε ελληνικά; Ξέρετε άλλες ξένες γλώσσες; Γιατί τις

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας με τα αρχαία

Μιλώντας με τα αρχαία Επίσκεψη στο μαντείο της Δωδώνης Πώς έβλεπαν το μέλλον οι αρχαίοι; Πώς λειτουργούσε το πιο αρχαίο μαντείο της Ελλάδας; Τι μορφή, σύμβολα και ρόλο είχε ο κύριος θεός του, ο Δίας; Τι σημασία είχαν εκεί οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σχολ. Έτος: 2011 2012 Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΦΩΚΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ Κοινό όνομα: Μεσογειακή φώκια Μήκος: 2 3 μέτρα Βάρος: 300

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση. Κατανόηση Γραπτού Λόγου. Η ζωή έξω

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση. Κατανόηση Γραπτού Λόγου. Η ζωή έξω Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση Κατανόηση Γραπτού Λόγου Η ζωή έξω Με λένε Δημήτρη. Βγαίνω κάθε βράδυ. Δεν μου αρέσει να μένω στο σπίτι. Έχω πολλούς φίλους.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα

Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Ενότητα 3 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Διάλογος 5: εύματα 2 Α2 Α2 Β1 Β1 Διάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης Επειδή ο πληθυσμός της γης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνοντας συνεχώς, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο γλυκό νερό. Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, το γλυκό νερό ρυπαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε της Κρήτης μας γωνιά, σε κάθε της καρδιάς μας. το Ρέθυμνο..

Σε κάθε της Κρήτης μας γωνιά, σε κάθε της καρδιάς μας. το Ρέθυμνο.. Σε κάθε της Κρήτης μας γωνιά, σε κάθε της καρδιάς μας. το Ρέθυμνο.. από το 1 ο Γυμνάσιο στο λόφο του Τιμίου Σταυρού. Μια απόπειρα σχολικής δραστηριότητας για μια διαφορετική γνωριμία με το Ρέθυμνο. Διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων. Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός!

Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων. Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός! Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων Συμπεριφορά ο μύθος Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός! Υπάρχουν πολύ κρυμμένοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στο υπερβολικό γάβγισμα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5 Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας....5 Page 1Τ Το κυνήγι της φώκιας Λεξιλόγιο Καταλαβαίνεις τις λέξεις; 1. Ολοκληρώνομαι

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Συνέντευξη στο δρόμο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν αναλυτικά οι απαντήσεις σε όλες τις δραστηριότητες, έτσι ώστε το παιδί να μη μείνει με καμιά απορία και αμφιβολία.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν αναλυτικά οι απαντήσεις σε όλες τις δραστηριότητες, έτσι ώστε το παιδί να μη μείνει με καμιά απορία και αμφιβολία. Αγαπητοί γονείς, Το βιβλίο Γίνομαι άριστος στην ορθογραφία απευθύνεται στα παιδιά της Β Δημοτικού και δημιουργήθηκε για να ελέγχουν και να εξασκούν τις γνώσεις που αποκτούν στο μάθημα της Γλώσσας. Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε. 103-112_22ENOTHTA5 4/3/2013 12:35 µµ Page 103 ENOTHTA 5 ENOTHTA 5 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο - Άνθρωπος) Ένας «χάρτης» από λέξεις μυς αρθρώσεις σκελετό άλλα όργανα: μάτια, έχει έχει έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΩ ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών Ι. Πανεπιστηµιακοί Τίτλοι 1981 Πτυχίο (Licence ès Lettres) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

Διαβάστε περισσότερα