Lexique D.E.L.F. A2 Livre. 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35. autre = άλλος-η. acteur - actrice = ηθοποιός. brun ( e ) = καστανός-ή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lexique D.E.L.F. A2 Livre. 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35. autre = άλλος-η. acteur - actrice = ηθοποιός. brun ( e ) = καστανός-ή."

Transcript

1 Lexique D.E.L.F. A2 Livre élaboré par Mme Despoina Papagioti 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35 autre = άλλος-η acteur - actrice = ηθοποιός brun ( e ) = καστανός-ή un œil = το μάτι les yeux = τα μάτια la taille = το μέγεθος mince = λεπτός-ή né ( e )= γεννημένος η la région = η περιοχή dentiste = οδοντίατρος enseignant ( e )= εκπαιδευτικός-ή adorer = λατρεύω animal animaux = το ζώο, τα ζώα passionné ( e ) = παθιασμένος-η le signe = το σημείο, το σημάδι lire = διαβάζω voyager = ταξιδεύω après # avant = μετά # πριν quelque = μερικοί-ές une apparition = η εμφάνιση dans # dehors = μέσα # έξω décrocher = ξεκρεμώ, κλείνω το τηλέφωνο

2 le rôle = ο ρόλος important ( e )= σημαντικός-ή tôt # tard = νωρίς # αργά décoller = απογειώνομαι réellement = πραγματικά avec # sans = μαζί # χωρίς héros = ο ήρωας fabuleux fabuleuse = μυθικός - ή le destin = το πεπρωμένο le succès = η επιτυχία faire = κάνω mondial (e )= παγκόσμιος-α depuis = από τότε jouer = παίζω connu ( e )= γνωστός-ή la superproduction = η υπερπαραγωγή se présenter = παρουσιάζομαι qui = ποιος que = τι; la semaine = η εβδομάδα dernier dernière = τελευταίος-α prochain ( e )= επόμενος-η un anniversaire = τα γενέθλια LA FAMILLE p. 36

3 la famille = η οικογένεια fils # fille = ο γιος # η κόρη sœur # frère = η αδελφή # ο αδελφός cadet cadette = μικρότερος-η un enfant = το παιδί aîné aînée = πρωτότοκος-η jumeau jumelle = δίδυμος-η mari # femme = ο σύζυγος # η γυναίκα unique = μοναδικός-ή cousin ( e ) = ο ξάδελφος / η ξαδέλφη même = ίδιος-ια grands parents = οι παππούδες penser = σκέφτομαι sévère = αυστηρός-ή interdire = απαγορεύω entrer # sortir = μπαίνω # βγαίνω copain copine = ο φίλος - η φίλη s entendre = συνεννοούμαι mieux # pire = καλύτερα # χειρότερα affectueux euse = στοργικός-ή indulgent ( e )= επιεικής donner = δίνω la permission = η άδεια le rapport = η σχέση parfois = μερικές φορές

4 tendu ( e ) = τεταμένος-η surtout = κυρίως pendant = κατά τη διάρκεια une adolescence = η εφηβική ηλικία comprendre = καταλαβαίνω communiquer = επικοινωνώ provoquer = προκαλώ le conflit = το χάσμα familial ( e ) = οικογενειακός-ή la dispute = ο τσακωμός la bagarre = ο διαπληκτισμός célibataire = ανύπαντρος-η séparé ( e ) = χωρισμένος-η marié ( e ) = παντρεμένος-η neveu - nièce = ο ανηψιός - η ανηψιά fiancé ( e ) = ο αρραβωνιαστικός -κιά aîné ( e ) = πρωτότοκος-η Compréhension écrite p. 37 une annonce = η αγγελία le bateau = το πλοίο combien = πόσο durer = διαρκώ le voyage = το ταξίδι une hôtesse = η συνοδός

5 servir = εξυπηρετώ le boisson = το ρόφημα le repas = το φαγητό passager ère = περαστικός-ή payer = πληρώνω le tarif = η τιμή une affaire = η υπόθεση la compagnie = η παρέα Comprendre une émission de radio ou de télévision p. 39 le son = ο ήχος réfléchir = σκέφτομαι deviner = μαντεύω la discussion = η συνομιλία entre = μεταξύ une émission = η εκπομπή enregistrer = καταγράφω le public = το κοινό la réunion = η σύσκεψη une élection = η εκλογή comme = όπως le métier, la profession = το επάγγελμα la croix = ο σταυρός un ingénieur = ο μηχανικός le député = ο βουλευτής le ministre = ο υπουργός

6 président ( e ) = πρόεδρος musicien ( ne ) = μουσικός d après.= σύμφωνα με une opinion = η γνώμη positif ive = θετικός-ή négatif - ive = αρνητικός-ή le mot = η λέξη justifier = δικαιολογώ la réponse = η απάντηση la danse = ο χορός le sabre = το σπαθί jouer un air = παίζω μια μελωδία gai ( e )= χαρούμενος-η différent ( e ) = διαφορετικός-ή Exemple 3 Comprendre une conversation p. 41 les liens de parenté = οι δεσμοί συγγένειας entre = μεταξύ la conversation = η συζήτηση s intéresser = ενδιαφέρομαι plutôt = μάλλον la description = η περιγραφή neutre = ουδέτερος-η ni ni = ούτε ούτε. la fourrure = η γούνα, το τρίχωμα

7 les chaussures = τα παπούτσια Compréhension écrite p. 42 apprendre = μαθαίνω observer = παρατηρώ comprendre = καταλαβαίνω la lecture = το διάβασμα attentif ive = προσεκτικός-ή le gâteau = το γλυκό le cadeau = το δώρο avoir besoin de = έχω ανάγκη un œuf = το αυγό le sucre = η ζάχαρη la recette = η συνταγή un article = το άρθρο le journal = η εφημερίδα un ingrédient = το συστατικό louer = νοικιάζω un appartement = το διαμέρισμα la pièce = το δωμάτιο lumineux euse = λαμπερός-ή un étage = ο όροφος le mois = ο μήνας une annonce = η αγγελία la brochure = το φυλλάδιο

8 publicitaire = διαφημιστικός-ή le prix = η τιμή entier entière = ολόκληρος-η remercier = ευχαριστώ merveilleux euse = θαυμάσιος-α espérer = ελπίζω bientôt = μετά από λίγο Les ados bien dans leurs baskets p. 43 un adolescent ( ados ) = ο έφηβος - η έφηβη les baskets = τα αθλητικά παπούτσια mal = κακός-ή même = ίδιος-ια heureux heureuse = ευτυχισμένος η résister = αντιστέκομαι la pression = η πίεση scolaire = σχολικός-ή envisager = σχεδιάζω sereinement = ήσυχα, γαλήνια un avenir = το μέλλον devoir = οφείλω le peau = το δέρμα selon = σύμφωνα une enquête = η έρευνα un sondage = η δημοσκόπηση

9 en forme = νόμιμα contrairement = αντίθετα reçu(e ) = δεκτός-ή isolé ( e )= απομονωμένος-η solitaire = μοναχικός-ή la majorité = η πλειοψηφία déclarer = δηλώνω affirmer = βεβαιώνω totalement = συνολικά librement = ελεύθερα la manière = ο τρόπος général ( e ) = γενικός-ή satisfait ( e ) = ικανοποιημένος-η la vie = η ζωή se sentir = αισθάνομαι exclu ( e ) = αποκλεισμένος-η au contraire = απεναντίας déclarer = δηλώνω certes = βέβαια certain e = βέβαιος-η-αία vivre = ζώ souvent # rare = συχνά # σπάνια la pression = η πίεση à cause de = εξαιτίας sous # sur = κάτω # επάνω

10 avoir les pieds sur terre = είμαι προσγειωμένος mettre = τοποθετώ la priorité = η προτεραιότητα un amour = η αγάπη la santé = η υγεία le résultat = το αποτέλεσμα scolaire = σχολικός-ή p heureux heureuse = ευτυχισμένος η malheureux malheureuse = δυστυχισμένος-η principal ( e ) = βασικός-ή un état = η κατάσταση une école = το σχολείο la réponse = η απάντηση s entendre = συνεννοούμαι important ( e ) = σημαντικός-ή la couverture = η κάλυψη le site = η τοποθεσία une aventure = η περιπέτεια policier ère = αστυνομικός-ή familial ( e ) = οικογενειακός-ή le personnel = το προσωπικό jeune = νέος-α

11 Production écrite p. 46 le membre = το μέλος décrire = περιγράφω blond ( e ) = ξανθός-ή-ιά roux rousse = κοκκινομάλλης-α brun ( e ) = το καφέ χρώμα les cheveux = τα μαλλιά court e = κοντός-ή long longue = μακρύς-ιά lisse = λείος-α le teint = το χρώμα clair ( e ) = φωτεινός-ή mat e = μελαχρινός-ή paraître = φαίνομαι porter = φοράω les lunettes = τα γυαλιά la verre de contact = οι φακοί επαφής sembler = φαίνομαι gros grosse = χοντρός-ή maigre = αδύνατος-η la jupe = η φούστα la chemise = το πουκάμισο la veste = το σακάκι une allure = το ύφος décontracté ( e ) = χαλαρός-ή

12 la victime = το θύμα coquet - te = χαριτωμένος-η Monologue suivi : parler de soi p. 49 capricieux euse= πεισματάρης-α radin e = τσιγγούνης-α avare = τσιγγούνης-α impatient ( e ) = ανυπόμονος-η nerveux euse = νευρικός-ή agité ( e ) = ταραγμένος-η mauvais ( e ) = κακός-ή une humeur = η διάθεση (ψυχική) parfois = μερικές φορές violent ( e ) = βίαιος-η agressif ive = επιθετικός-ή malpoli ( e ) = αγενής éduqué e = εκπαιδευμένος η savoir = ξέρω, γνωρίζω toujours = πάντα arrogant ( e ) = υπερόπτης méchant ( e ) = κακός-ή cruel (le )= άγριος-α s énerver = εκνευρίζομαι rien # quelque chose = τίποτα # κάτι un ange = ο άγγελος

13 adorable = αξιολάτρευτος-η gentil gentille = ευγενικός-ή agréable = ευχάριστος-η poli ( e ) = ευγενής charmant ( e ) = γοητευτικός-ή généreux - euse = γενναιόδωρος-η patient ( e )= υπομονετικός-ή studieux euse = μελετηρός-ή excellent ( e ) = εξαιρετικός-ή élève = ο μαθητής - η μαθήτρια intelligent ( e ) = έξυπνος-η 2. LE PALISIR D APPRENDRE p. 53 le monde = ο κόσμος assez = αρκετά copain copine = φίλος η à côté de = δίπλα aujourd hui = σήμερα demain = αύριο hier = χθες meilleur - e = καλύτερος-η ami ( e ) = ο φίλος / η φίλη absent ( e ) = απών-ούσα car = διότι malade = άρρωστος-η

14 drôle = αστείος-α justement = ακριβώς le contrôle = ο έλεγχος passer des examens = δίνω εξετάσεις toujours # jamais = πάντα # ποτέ la moyenne = ο μέσος όρος la note = ο βαθμός doué ( e ) = προικισμένος-η nul nulle = ασήμαντος-η le cours = το μάθημα les courses = τα ψώνια la cour = η αυλή préférer = προτιμώ bien sûr = βεβαίως la récréation = το διάλειμμα une école primaire = το δημοτικό σχολείο une école maternelle = το νηπιαγωγείο accueillir = υποδέχομαι à l inverse = αντίθετα από pendant = κατά τη διάρκεια afin de = με σκοπό να obtenir = αποκτώ,επιτυγχάνω le baccalauréat = το απολυτήριο λυκείου terminer = τελειώνω une étude = η μελέτη

15 une université = το πανεπιστήμιο étudiant ( e ) = ο φοιτητής - η φοιτήτρια s orienter = προσανατολίζομαι vers = προς la médecine = η ιατρική le médecin = ο γιατρός Compréhension orale p un enregistrement = η ηχογράφηση correspondre = αλληλογραφώ le jeu = το παιχνίδι le message = το μήνυμα le répondeur = ο τηλεφωνητής s inscrire = εγγράφομαι taper = πληκτρολογώ la touche = το πλήκτρο la situation = η κατάσταση répondre = απαντώ oralement = προφορικά la question = η ερώτηση envoyer = στέλνω un courriel = το la personne = το άτομο déjà # pas encore = ήδη # όχι ακόμη inscrit ( e ) = εγγεγραμμένος-η

16 une instruction = η εκπαίδευση la flèche = το βέλος débutant ( e ) = αρχάριος-α instituteur trice = δάσκαλος - δασκάλα journaliste = δημοσιογράφος le reporter = ο ρεπόρτερ un enfant = το παιδί suffisamment = αρκετά le temps = ο καιρός chaque = κάθε trouver = βρίσκω publique = δημόσιος α le moyen = το μέσον travailler = δουλεύω privé ( e ) = ιδιωτικός-ή optimiste = αισιόδοξος-η un avenir = το μέλλον la note = ο βαθμός une explication = η εξήγηση donner = δίνω fatigué ( e ) = κουρασμένος-η dormir = κοιμάμαι malade = άρρωστος-η lorsque = όταν, αφού expliquer = εξηγώ

17 chercher = ψάχνω mauvais ( e ) = κακός-ή la note = ο βαθμός croire = πιστεύω tout de suite = αμέσως vraiment = στ' αλήθεια pas du tout = καθόλου comprendre = καταλαβαίνω finalement = τελικά une interrogation = το διαγώνισμα considérer = θεωρώ une habitude = η συνήθεια copier = αντιγράφω Compréhension écrite p. 56 une éducation = η εκπαίδευση la mode = η μόδα le chômage = η ανεργία une augmentation = η αύξηση le changement = η αλλαγή inquiéter = ανησυχώ une marque = το σήμα, η μάρκα un habit = το ρούχο la réussite = η επιτυχία indépendant ( e ) = ανεξάρτητος-η

18 fuguer = φεύγω από το σπίτι ( se ) paniquer = πανικοβάλλω - ομαι quand = όταν, όποτε le travail = η δουλειά Règlement intérieur du Collège p. 57 le règlement = ο κανονισμός intérieur e = το εσωτερικό le lieu = ο τόπος, το μέρος apporter = φέρνω la méthode = η μέθοδος le goût = η γεύση, το γούστο ainsi que = καθώς la connaissance = η γνώση inscrit ( e ) = εγγεγραμμένος-η citoyen enne = ο πολίτης vivre = ζω ensemble = μαζί comprendre = καταλαβαίνω appliquer = εφαρμόζω le principe = η αρχή la solidarité = η αλληλεγγύη la responsabilité = η υπευθυνότητα

19 la tolérance = η ανεκτικότητα donc = λοιπόν nécessaire = απαραίτητος-η établir = εγκαθιστώ respecter = σέβομαι la règle = ο κανόνας, ο χάρακας collectif ive = ομαδικός-ή une organisation = η οργάνωση le cadre = το πλαίσιο permettre = επιτρέπω développer = αναπτύσσω la confiance = η εμπιστοσύνη la coopération = η συνεργασία indispensable = απαραίτητος-η le mode d emploi = οι οδηγίες χρήσης la consigne = η εντολή la sécurité = η ασφάλεια étudiant ( e ) = ο φοιτητής / η φοιτήτρια le futur = το μέλλον un avenir = το μέλλον libre = ελεύθερος-η plaire = αρέσω Les élèves médiateurs p. 58 médiateur - trice = διαμεσολαβητής - τρια

20 une équipe = η ομάδα enseignant ( e ) = εκπαιδευτικός-ή améliorer = βελτιώνω ainsi = έτσι calmer = ηρεμώ une insulte = η προσβολή, η ύβρις la bagarre = ο καβγάς une injure = η βρισιά désagréable = δυσάρεστος-η décider = αποφασίζω mener = καθοδηγώ autour de = γύρω από la société = η κοινωνία cela = αυτό délégué e = αντιπρόσωπος élaborer = επεξεργάζομαι collectivement = ομαδικά la récréation = το διάλειμμα ensuite = μετά volontaire = εθελοντής - ρια élu ( e ) = εκλεγμένος-η un ensemble = το σύνολο porter = φοράω la récréation = το διάλειμμα créer = δημιουργώ

21 essayer = προσπαθώ régler = τακτοποιώ le conflit = η διαμάχη empêcher = εμποδίζω camarade = συμμαθητής ρια disponible = διαθέσιμος-η la surveillance = η επιτήρηση rester = μένω bien entendu = σύμφωνοι Les questions p. 59 une poésie = η ποίηση un intérieur = το εσωτερικό surveillant e = ο επιτηρητής punir = τιμωρώ la bagarre = ο καβγάς la solution = η λύση améliorer = βελτιώνω conflictuel ( le ) = απότομος-η enlever = αρπάζω Production écrite p. 60 décrire = περιγράφω un établissement = το ίδρυμα scolaire = σχολικός-ή

22 la description = η περιγραφή le lieu = ο τόπος, το μέρος le bâtiment = το κτίριο le tableau = ο πίνακας la chaise = η καρέκλα le pupitre = το αναλόγιο emprunter = δανείζομαι une information = η πληροφορία là-bas = εκεί κάτω un espace ο διαδραστικός χώρος πολυμέσων multimédia = τα πολυμέσα une informatique = η πληροφορική la cour = η αυλή la pause = το διάλειμμα, η διακοπή la cantine = το κυλικείο se rendre = καθιστώ posséder = κατέχω nombreux euse = πολυάριθμος-η une installation = η εγκατάσταση sportif ive = αθλητικός-ή une infirmerie = το νοσηλευτήριο devant # derrière = μπροστά # πίσω dans # dehors = μέσα # έξω entre = μεταξύ

23 au fond de = στο βάθος loin de # près de = μακριά # κοντά sur # sous = επάνω # κάτω Production orale p. 62 mieux # pire = καλύτερα # χειρότερα puis = έπειτα étranger étrangère = ξένος-η permettre = επιτρέπω francophone = γαλλόφωνος-η le monde entier = όλος ο κόσμος plus tôt # plus tard = νωρίτερα # αργότερα exprimer = εκφράζω une habitude = η συνήθεια un emploi du temps = το πρόγραμμα εργασίας lorsque = όταν, αφού habituel ( le ) = συνηθισμένος-η utiliser = χρησιμοποιώ structurer = συγκροτώ la pensée = η σκέψη la partie = το μέρος une expression = η έκφραση d habitude = συνήθως être en retard = έχω καθυστέρηση un autobus = το πούλμαν

24 chaque = κάθε le matin = το πρωί habituellement = συνήθως rater = αστοχώ,χάνω terminer = τελειώνω Vos clés de grammaire p. 63 depuis = από τότε pendant = κατά τη διάρκεια au moment où = την στιγμή που une action = η πράξη continu (e ) = συνεχής il pleut = βρέχει absent ( e ) = απών-ούσα interrompre = διακόπτω éteindre = σβήνω le portable = το κινητό τηλέφωνο arriver = φτάνω entendre = ακούω la sonnerie = το κουδούνισμα continuer = συνεχίζω le déjeuner = το μεσημεριανό φαγητό enfin = επιτέλους une excursion = η εκδρομή la cité des sciences = η πόλη των επιστημών

25 demander = ζητάω une autorisation = η άδεια le proviseur = ο λυκειάρχης la brochure = το έντυπο une industrie = η βιομηχανία une avenue = η λεωφόρος la ligne = η γραμμή la station = η στάση une exposition = η έκθεση au lieu de = αντί contacter = επικοινωνώ le standard = το τηλεφωνικό κέντρο D ici et d ailleurs p. 67 d ici et d ailleurs = από 'δώ και απ' αλλού un appartement = το διαμέρισμα un immeuble = η πολυκατοικία ancien ancienne = αρχαίος-α un arrondissement = το δημοτικό διαμέρισμα spacieux euse = ευρύχωρος-η la chambre à coucher = το υπνοδωμάτιο le couloir = ο διάδρομος relier = ενώνω partager = μοιράζω propre = καθαρός-ή

26 possible = πιθανός-ή louer = νοικιάζω la campagne = η εξοχή énorme = τεράστιος-α un été = το καλοκαίρι lorsque = όταν, αφού génial e = μεγαλοφυής adorer = λατρεύω un arbre = το δέντρο partout = παντού la mer = η θάλασσα près de # loin de = κοντά # μακριά étouffant ( e ) = αποπνικτικός-ή la circulation = η κυκλοφορία un embouteillage = το μποτιλιάρισμα les gens = οι άνθρωποι courir = τρέχω à droite # à gauche = δεξιά # αριστερά parfois = μερικές φορές stresser = αγχώνω cependant = ωστόσο déménager = μετακομίζω la province = η επαρχία calme = ήρεμος-η pollué ( e ) = μολυσμένος η

27 p. 68 citoyen ne = ο πολίτης le monde = ο κόσμος connu ( e ) = γνωστός-ή unique = μοναδικός-ή magnifique = θαυμάσιος-α le quartier = η συνοικία original e = πρωτότυπος-η sortir = βγαίνω le village = το χωριό le désert = η έρημος la dune = ο αμμόλοφος le sable = η άμμος le chameau = η καμήλα traverser = διασχίζω le moment = η στιγμή mondialement = παγκοσμίως une île = το νησί la végétation = η βλάστηση exceptionnel ( le ) = εξαιρετικός-ή produire = παράγω le sucre = η ζάχαρη puis = έπειτα comme = όπως

28 se baigner = κάνω μπάνιο le port = το λιμάνι la péniche = η μαούνα la sensation = η αίσθηση le bateau = το πλοίο au milieu de = στο μέσον humide = υγρός-ή le gratte ciel = ο ουρανοξύστης un étage = ο όροφος la terrasse = η ταράτσα impressionnant ( e ) = εντυπωσιακός-ή pendant = κατά τη διάρκεια la construction = η κατασκευή ouvrier ère = ο εργάτης / η εργάτρια haut ( e ) = ψηλός-ή courageux euse = θαρραλέος-α Se débrouiller en ville p. 69 se débrouiller = τα καταφέρνω μόνος la poste = το ταχυδρομείο le guichet = το ταμείο s adresser = απευθύνομαι le facteur = ο παράγοντας postier - ère = ταχυδρόμος envoyer = στέλνω

29 le timbre = το γραμματόσημο le colis = το δέμα le tarif = η τιμή recommandé ( e ) = προτεινόμενος-η coûter = κοστίζω cher chère = αγαπητός-ή vite # lent = γρήγορα # αργά en express = κατεπείγων-ουσα la banque = η τράπεζα retirer = βγάζω,τραβάω déposer = καταθέτω un argent = τα λεφτά payer = πληρώνω en liquide = μετρητά par chèque = με επιταγή employé ( e ) = υπάλληλος directement = κατευθείαν distributeur trice = ο διανομέας le billet = το εισιτήριο car = διότι la queue = η ουρά lorsque = όταν, αφού ouvrir # fermer = ανοίγω # κλείνω le compte en banque = ο τραπεζικός λογαριασμός une épargne = η αποταμίευση

30 toucher = αγγίζω la réserve = το αποθεματικό garder = διατηρώ en cas de = σε περίπτωση που le besoin = η ανάγκη acheter = αγοράζω un capital = το κεφάλαιο suffisant ( e ) = επαρκής un emprunt = το δάνειο lire = διαβάζω choisir = επιλέγω différent e = διαφορετικός-ή d habitude = συνήθως une entrée = η είσοδος le plat principal = το κυρίως πιατό le dessert = το επιδόρπιο serveur serveuse = σερβιτόρος - ρα commander = παραγγέλνω désirer = επιθυμώ un apéritif = το ορεκτικό ποτό le canard = η πάπια délicieux euse = νόστιμος η recommander = συστήνω suggérer = υποδεικνύω le vin = το κρασί

31 accompagner = συνοδεύω succulent (e ) = νόστιμος-η déjeuner = γευματίζω dîner = δειπνώ demander = ζητώ une addition = ο λογαριασμός (π.χ. σε εστιατόριο) Compréhension orale p le bateau = το πλοίο il s agit = πρόκειται la promenade = ο περίπατος le long de = κατά μήκος durer = διαρκώ étranger ère = ξένος-η une explication = η εξήγηση donné ( e ) = δεδομένος-η la location = η ενοικίαση un écouteur = το ακουστικό porter = φέρω,φοράω peindre = ζωγραφίζω devenir = γίνομαι la situation = η κατάσταση une enfance = η παιδική ηλικία se rencontrer = συναντιέμαι la fois = η φορά

32 par hasard = κατά τύχη un accent = η προφορά envoyer = στέλνω en retard = καθυστερημένα Les questions p. 75 formel ( le ) = επίσημος-η vendre = πουλάω décrire = περιγράφω neuf neuve = καινούργιος-ια un étage = ο όροφος le prix = η τιμή changer = αλλάζω la somme d argent = το χρηματικό ποσό en avance = νωρίτερα Lire pour classer p. 76 le pays = η χώρα rencontrer = συναντώ remplir = συμπληρώνω le tableau = ο πίνακας chaud ( e ) = ζεστός-ή manquer = χάνω

33 un eau potable = το πόσιμο νερό pauvre = φτωχός-ή tomber = πέφτω malade = άρρωστος-η doux douce = γλυκός-ιά froid ( e ) = κρύος-α longer = βαδίζω κατά μήκος car = διότι riche = πλούσιος-α appartenir = ανήκω adopter = υιοθετώ la lire = η λίρα (νόμισμα) mieux # pire = καλύτερα # χειρότερα royal ( e )= βασιλικός-ή le pouvoir = η εξουσία, η δύναμη le ministre = ο υπουργός pluvieux euse = βροχερός-ή peuplé ( e ) = κατοικημένος-η la coutume = το έθιμο une alimentation = η διατροφή organiser = οργανώνω partout = παντού Production écrite p. 77 le panneau = η πινακίδα

34 un affichage = η τοιχοκόλληση une activité = η δραστηριότητα le goût = η γεύση,το γούστο depuis = από τότε apprendre = μαθαίνω afin de = με σκοπό να étranger étrangère = ξένος-η écrire = γράφω la planche à voile = το σέρφινγκ se rapprocher = πλησιάζω suivant ( e ) = επόμενος-η Vos clés p. 78 une origine = η καταγωγή allemand ( e) = γερμανικός-ή scolaire = σχολικός-ή fréquenter = συχνάζω bavarder = φλυαρώ souvent = συχνά punir = τιμωρώ les devoirs = τα καθήκοντα étudier = μελετώ pratiquer = εξασκώ la série = το σήριαλ fou = τρελός

35 passionné ( e ) = παθιασμένος-η le voyage = το ταξίδι le dessin = το σχέδιο passionnant ( e )= ενδιαφέρων-ουσα détester = απεχθάνομαι avoir horreur de = απεχθάνομαι p. 80 décrire = περιγράφω une habitation = η κατοικία en pleine campagne = στη μέση της εξοχής un étage = ο όροφος le grenier = το πατάρι ranger = τακτοποιώ la boîte = το κουτί la chose = το πράγμα prochain ( e ) = επόμενος-η aménager = διαμορφώνω la salle de jeux = η αίθουσα παιχνιδιών confortable = άνετος-η le mur = ο τοίχος rangé ( e ) = τακτοποιημένος η le rez-de chaussée = το ισόγειο sombre = σκοτεινός-ή le fauteuil = η πολυθρόνα

36 bas basse = χαμηλός-ή la cheminée = το τζάκι enfin = επιτέλους le sous-sol = το υπόγειο la buanderie = το πλυσταριό la machine à laver = το πλυντήριο ρούχων la chaudière = ο λέβητας entraîner = εξασκώ examinateur trice = εξεταστής - ρια poser = τοποθετώ, βάζω se situer = τοποθετούμαι propre = καθαρός-ή partager = μοιράζω Monologue suivi p. 81 décrire = περιγράφω le site archéologique = ο αρχαιολογικός χώρος le monument = το μνημείο voir = βλέπω un endroit = ο τόπος, το μέρος en dehors de = έξω la sculpture = η γλυπτική la ruine = η χρεωκοπία, το ερείπιο la colonne = η κολόνα

37 ancien ancienne = αρχαίος-α ennuyer = ενοχλώ intéressant ( e ) = ενδιαφέρων-ουσα un intérêt = το ενδιαφέρον à l intérieur de = στο εσωτερικό apprécier = εκτιμώ Exercice en interaction p. 82 vouloir = θέλω un appartement = το διαμέρισμα appeler = καλώ, τηλεφωνώ la personne = το άτομο mettre = τοποθετώ, βάζω une information = η πληροφορία la vue = η θέα le jardin = ο κήπος lumineux euse = φωτεινός-ή un appareil = η συσκευή le loyer = το ενοίκιο les charges comprises = τα κοινόχρηστα συμπεριλαμβάνονται VOYAGES, VOYAGES p. 85 projeter = προβάλλω une agence = το πρακτορείο spécialisé ( e ) = ειδικευμένος-η

38 s organiser = οργανώνομαι le renseignement = η πληροφορία s informer = πληροφορούμαι le lieu = ο τόπος,το μέρος souhaiter = εύχομαι consulter = συμβουλεύομαι une horaire = το ωράριο le billet = το εισιτήριο là-bas = εκεί κάτω rester = κάθομαι une auberge = το πανδοχείο la jeunesse = η νεότητα étudiant ( e ) = φοιτητής - ρια comme = όπως,σαν se procurer = εφοδιάζομαι le papier = το χαρτί nécessaire = απαραίτητος-η le passeport = το διαβατήριο la carte d identité = η ταυτότητα hâter = κάνω γρήγορα le jour férié ( e ) = η αργία le pont = η γέφυρα prolonger = επεκτείνω le congé = η άδεια envoyer = στέλνω

39 la colonie de vacances = η κατασκήνωση p. 86 la gare = ο σταθμός le guichet = το ταμείο la billetterie = το αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων connaître = γνωρίζω un aller simple = το απλό εισιτήριο aller retour = το εισιτήριο μετ' επιστροφής la fenêtre = το παράθυρο le couloir = ο διάδρομος désirer = επιθυμώ la place = η θέση le compartiment = το κουπέ βαγονιού fumeur euse = καπνιστής - τρια non fumeur = μη καπνιστής la préférence = η προτίμηση la réduction = η έκπτωση, η μείωση le droit = το δικαίωμα plein tarif = ολόκληρη τιμή direct ( e ) = άμεσος-η la correspondance = η αλληλογραφία une arrivée # un départ = η άφιξη # η αναχώρηση le quai = η αποβάθρα

40 composter = ακυρώνω (π.χ. εισιτήριο) le vol = η πτήση une escale = ο ενδιάμεσος αεροπορικός σταθμός enregistrer = καταγράφω les bagages = οι αποσκευές la salle d embarquement = η αίθουσα αναχωρήσεων grave = σοβαρός-ή un avantage = το πλεονέκτημα un inconvénient = το μειονέκτημα rapide = γρήγορος-η le repas = το φαγητό assis ( e ) = καθισμένος-η se balader = βγάζω περίπατο la nausée = η ναυτία lent e = αργός-ή le vent = ο άνεμος dangereux euse = επικίνδυνος-η bon marché = φθηνός-ή rencontrer = συναντώ les gens = οι άνθρωποι parfois = μερικές φορές sale = βρόμικος-η le détour = η αλλαγή πορείας

41 Les moyens de transport p. 87 se déplacer = μετακινούμαι exister = υπάρχω collectif ive = ομαδικός-ή individuel ( le ) = ατομικός-ή le vélo = το ποδήλατο la bicyclette = το ποδήλατο le patin à roulettes = τα πατίνια polluant ( e ) = ρυπογόνος à l inverse = αντίθετα από responsable = υπεύθυνος-η la circulation = η κυκλοφορία habituel elle = συνηθισμένος-η un autobus = το λεωφορείο une montgolfière = το αερόστατο le camion = η νταλίκα la fusée = ο πύραυλος Compréhension orale p parmi = ανάμεσα la situation = η κατάσταση sembler = φαίνομαι se guider = κατευθύνομαι grâce à = χάρις σε indiquer = υποδεικνύω

42 la route = ο δρόμος une indication = η ένδειξη la sortie = η έξοδος le demi tour = η μισή στροφή détendre = χαλαρώνω s 'énerver = εκνευρίζομαι facilement = εύκολα le coup de téléphone = το τηλεφώνημα le mobile = το κινητό τηλέφωνο le fleuve = το ποτάμι le but = ο σκοπός chasser = κυνηγώ la baleine = η φάλαινα la distance = η απόσταση ralentir = επιβραδύνω la conversation = η συζήτηση content e = χαρούμενος-η inquiet inquiète = ανήσυχος-η la décision = η απόφαση une eau = το νερό la fraîche = η δροσιά le lac = η λίμνη chaud ( e ) = ζεστός-ή en boîte = σε κουτί découvrir = ανακαλύπτω

43 la nature = η φύση sauvage = άγριος-α possible = πιθανός-ή Guadeloupe p. 91 le soleil = ο ήλιος le décalage = η απόσταση une horaire = το ωράριο par rapport = σε σχέση la monnaie = το νόμισμα localement = τοπικά la santé = η υγεία aucun e = κανείς -καμία la vaccination = ο εμβολιασμός particulier ère = ιδιαίτερος-η cependant = ωστόσο éviter = αποφεύγω la piqûre = η ένεση un insecte = το έντομο prévoir = προβλέπω le moustique = το κουνούπι surtout = κυρίως s exposer = εκτίθεμαι longtemps = μεγάλο χρονικό διάστημα notamment = κυρίως

44 lourd ( e ) = βαρύς-ιά veiller = ξενυχτάω progressivement = σιγά-σιγά indicatif - ive = ενδεικτικός-ή local ( e ) = τοπικός-ή la numérotation = η αρίθμηση la disposition = η ρύθμιση la tenue = το ντύσιμο vestimentaire = ενδυματολογικός-ή emporter = μεταφέρω le chapeau = το καπέλο la chaussure = το παπούτσι oublier = ξεχνώ le souvenir = το ενθύμιο Les questions p la méditerranée = η μεσόγειος le conseil = η συμβουλή prendre = παίρνω la prise = η λήψη le journal intime = το προσωπικό ημερολόγιο décrire = περιγράφω le paysage = το τοπίο la nature = η φύση sauvage = άγριος-α

45 un arbre = το δέντρο un palmier = ο φοίνικας le pin = το πεύκο doré e = επιχρυσωμένος-η glacé ( e ) = παγωμένος-η tout autour = γύρω-γύρω la colline = ο λόφος la vague = το κύμα énorme = τεράστιος-α le galet = το βότσαλο une huile = το λάδι la chaise longue = η ξαπλώστρα le parasol = η ομπρέλα ηλίου le terrain = το έδαφος p. 95 une excursion = η εκδρομή scolaire = σχολικός-ή le départ = η αναχώρηση le bus = το αστικό λεωφορείο la visite = η επίσκεψη la promenade = ο περίπατος camarade de classe = συμμαθητής - ρια malade = άρρωστος-η envoyer = στέλνω

46 raconter = διηγούμαι Vos clés pour consoler quelqu un p. 96 espérer = ελπίζω mieux # pire = καλύτερα # χειρότερα perdre = χάνω manquer = λείπω soigner = φροντίζω vite # lent = γρήγορα # αργά s inquiéter = ανησυχώ une excursion = η εκδρομή désolé ( e ) = θλιμμένος-η navré ( e ) = δυσαρεστημένος η Production orale p. 97 extraordinaire = καταπληκτικός-ή la capitale = η πρωτεύουσα habitant ( e ) = ο κάτοικος connu ( e ) = γνωστός-ή le monument = το μνημείο la vie = η ζωή culturel ( le ) = μορφωτικός-ή aussi = επίσης manger = τρώω le fromage = το τυρί

47 une expérience = η εμπειρία inoubliable = αξέχαστος-η s entraîner = εξασκούμαι dernier dernière = τελευταίος-α d abord = κατ' αρχήν examinateur trice = εξεταστής - ρια un étranger = το εξωτερικό le lieu = ο τόπος, το μέρος p. 98 bagarrer = τσακώνομαι fâché ( e ) = θυμωμένος-η perdre = χάνω en route = στο δρόμο la destination = ο προορισμός rater = χάνω sale = βρόμικος-η dégoûtant ( e ) = αηδιαστικός-ή inadmissible = απαράδεκτος-η voler = πετώ,κλέβω le portable = το κινητό τηλέφωνο comme = όπως, σαν prévu e = προβλεπόμενος-η au lieu de = αντί le chemin = η πορεία, ο δρόμος

48 horrible = φρικτός-ή affreux euse = φρικτός-ή oublier # se souvenir = ξεχνάω # θυμάμαι vraiment = πραγματικά désagréable = δυσάρεστος-η indiquer = υποδεικνύω diriger = κατευθύνω une église = η εκκλησία retrouver = ξαναβρίσκω la gare = ο σιδηροδρομικός σταθμός la direction = η κατεύθυνση p. 99 demander = ζητάω une information = η πληροφορία le prix = η τιμή inclus ( e ) = συμπεριλαμβανόμενος-η la réservation = η κράτηση (π.χ. θέσης ) réserver = κάνω κράτηση simple = απλός-ή triple = τριπλός-ή la réduction = η έκπτωση le prix spécial = η ειδική τιμή le forfait = το πακέτο une agence de voyage = το πρακτορείο ταξιδίων le pays d origine = η χώρα καταγωγής

49 avoir besoin de = έχω ανάγκη le passeport = το διαβατήριο la carte d identité = η ταυτότητα désirer = επιθυμώ la vue = η θέα servir = εξυπηρετώ entre = μεταξύ S.O.S. Climat p. 101 changer = αλλάζω un environnement = το περιβάλλον le danger = ο κίνδυνος de plus en plus = όλο και περισσότερο extrême = υπερβολικός-ή la pollution = η μόλυνση le réchauffement = η αύξηση της θερμοκρασίας planétaire = παγκόσμιος-α le soleil = ο ήλιος beau belle = όμορφος-η souvent # rarement = συχνά # σπάνια trop = πάρα πολύ chaud ( e ) = ζεστός-ή la canicule = ο καύσωνας il pleut = βρέχει pleuvoir = βρέχει

50 la terre = η γη se dessécher = ξεραίνομαι le vent = ο άνεμος une incendie = η πυρκαγιά augmenter = αυξάνω la pluie = η βροχή torrentiel ( le ) = καταρρακτώδης la tempête = η θύελλα un orage = η καταιγίδα fort ( e ) = δυνατός-ή provoquer = προκαλώ, προξενώ une inondation = η πλημμύρα le niveau = το επίπεδο la rivière = ο ποταμός monter = ανεβαίνω partout = παντού naturel (le )= φυσικός-ή la tornade = ο ανεμοστρόβιλος un ouragan = ο τυφώνας la rafale = η καταιγίδα extrêmement = υπερβολικά la forme = το σχήμα, η μορφή circulaire = κυκλικός-ή arracher = ξεριζώνω le séisme = ο σεισμός

51 le tremblement de terre = ο σεισμός trembler = τρέμω parfois = μερικές φορές un immeuble = η πολυκατοικία s écrouler = καταστρέφομαι le dégât = η ζημιά le matériel = το υλικό ressentir = αισθάνομαι,νοιώθω la secousse = η δόνηση, ο προσεισμός compter = υπολογίζω, μετρώ un ampleur = το πλάτος une échelle = η κλίμακα, η σκάλα atteindre = φθάνω,πετυχαίνω une hauteur = το ύψος le glacier = ο παγετώνας énorme = τεράστιος-α le morceau = το κομμάτι la fonte = το λιώσιμο signifier = σημαίνω devenir = γίνομαι liquide = υγρός-ή cela = αυτό un ours polaire = η πολική αρκούδα le manchot = ο πιγκουίνος perdre = χάνω

52 une habitation = η κατοικία risquer = ρισκάρω, κινδυνεύω disparaître = εξαφανίζομαι économiser = εξοικονομώ renouvelable = ανανεώσιμος-η recycler = ανακυκλώνω la matière = η ύλη le tri des ordures = η διαλογή των σκουπιδιών appliquer = εφαρμόζω séparer = χωρίζω le verre = το γυαλί, το ποτήρι le fer = ο σίδηρος une pile = η μπαταρία le carburant = το καύσιμο une essence = η βενζίνη polluer = μολύνω Compréhension orale p le ministère = το υπουργείο la publicité = η διαφήμιση une énergie solaire = η ηλιακή ενέργεια relier = ενώνω hier = χθες

53 demain = αύριο aujourd hui = σήμερα construire = κατασκευάζω brancher = ξανασυνδέω éclairer = διαφωτίζω inventer = εφευρίσκω explorer = εξερευνώ essentiel le = ουσιώδης dépenser = ξοδεύω progresser = προοδεύω le confort = η άνεση produire = παράγω de quoi = από τι un extrait = το απόσπασμα un enregistrement = η ηχογράφηση une émission = η εκπομπή un divertissement = η διασκέδαση universel le = παγκόσμιος-α le passage = το πέρασμα adopter = υιοθετώ le changement = η αλλαγή la date = η ημερομηνία avoir lieu = λαμβάνει χώρα un auteur = ο συγγραφέας la chanson = το τραγούδι

54 une impression = η εντύπωση la mer = η θάλασσα important ( e )= σημαντικός-ή mettre = βάζω, τοποθετώ la frontière = το σύνορο la rivière = ο ποταμός protéger = προστατεύω certain - e = βέβαιος-η-αία une évolution = η εξέλιξη dangereux euse = επικίνδυνος-η Lire pour s informer p. 105 le feu = η φωτιά maîtriser = ελέγχω le succès = η επιτυχία le combat = η μάχη facile # difficile = εύκολος η # δύσκολος η la lutte = ο αγώνας continuer = συνεχίζω déclarer = δηλώνω un ordre = η διαταγή le public = το κοινό le pompier = ο πυροσβέστης contre = κατά brûler = καίω

55 depuis = από τότε la veille = η παραμονή la banlieue = το προάστιο nord-ouest = βορειοδυτικά même si = ακόμη και αν un incendie = η πυρκαγιά menacer = απειλώ aucun ( e ) = κανείς - καμία le foyer = η εστία toutefois = εντούτοις en début de = στην αρχή un ouest = η δύση livrer = παραδίδω ajouter = προσθέτω à l aube = τα χαράματα le renfort = η ενίσχυση militaire = στρατιωτικός-ή le véhicule = το όχημα Les questions p. 106 la lettre formelle = το επίσημο γράμμα un article = το άρθρο près de # loin de = κοντά # μακριά justifier = δικαιολογώ la réponse = η απάντηση

56 réussir = πετυχαίνω éteindre = σβήνω seul ( e ) = μόνος-η Lire pour s informer p. 107 le conseil = η συμβουλή prévenir = προειδοποιώ le risque = ο κίνδυνος boire = πίνω fréquemment = συχνά abondamment = άφθονα au moins = τουλάχιστον avoir soif = διψάω éviter = αποφεύγω chaud ( e ) = ζεστός-ή pratiquer = εξασκώ une activité = η δραστηριότητα maintenir = διατηρώ le logement = η κατοικία frais fraîche = δροσερός-ή fermer # ouvrir = κλείνω # ανοίγω la fenêtre = το παράθυρο le volet = το παραθυρόφυλλο rafraîchir = δροσίζω

57 mouiller = βρέχω, μουσκεύω le corps = το σώμα plusieurs = μερικοί la fois = η φορά le bain = το μπάνιο brumeux - euse = ομιχλώδης avec # sans = με # χωρίς sécher = ξεραίνω possible = πιθανός-ή un endroit = ο τόπος le supermarché = το σούπερ-μάρκετ aider = βοηθώ fragile = εύθραυστος-η une aide = η βοήθεια Les questions p. 108 concerner = αφορώ le temps = ο καιρός la santé = η υγεία le déchet = τα απόβλητα interdire = απαγορεύω interdit ( e )= απαγορευμένος-η tournant e = περιστρεφόμενος-η dangereux euse = επικίνδυνος-η débutant ( e )= αρχάριος-α

58 une interdiction = η απαγόρευση à moitié prix = μισοτιμής la fin = το τέλος les soldes = οι εκπτώσεις stationner = σταθμεύω la route = ο δρόμος, η πορεία Production écrite p. 109 le récit = η διήγηση un événement = το γεγονός faire peur = φοβίζω agir = ενεργώ s effondre = κατρακυλώ / le dégât = η ζημιά blesser = τραυματίζω la mort= ο θάνατος la forêt = το δάσος le bois = το ξύλο le nuage = το σύννεφο la fumée = ο καπνός pyromane = πυρομανής un acte = η πράξη criminel le = εγκληματικός-ή la tempête = η θύελλα le vent = ο άνεμος

59 violent ( e ) = βίαιος-η une inondation = η πλημμύρα incessant ( e ) = ασταμάτητος-η arrêter = σταματάω noyé - e = βρεγμένος-η partout = παντού tremper = βρέχω un éclair = η αστραπή, η λάμψη le tonnerre = ο κεραυνός Rédiger p. 110 il y a un an = εδώ κ ένα χρόνο, πέρυσι dernier ère = τελευταίος-α le mois = ο μήνας vivre = ζώ j ai vécu = έζησα soudain e = ξαφνικός-ή tout d un coup = ξαφνικά se lever = σηκώνομαι entendre = ακούω le bruit = ο θόρυβος étrange = παράξενος-η bizarre = παράξενος-η fort ( e )= δυνατός-ή la vague = το κύμα

60 impressionnant ( e ) = εντυπωσιακός-ή agité ( e )= αναστατωμένος-η déchaîné ( e ) = οργισμένος-η remuer = ανακατεύω bouger = κινούμαι à ce moment là = εκείνη τη στιγμή les gens = οι άνθρωποι paniquer = πανικοβάλλω courir = τρέχω à droite # à gauche = δεξιά # αριστερά enfin = επιτέλους cesser = σταματώ horrible = φοβερός-ή affolé ( e ) = ξετρελαμένος-η la peur = ο φόβος apeuré e = φοβισμένος-η la trouille = ο φόβος la pétoche = ο φόβος un argot = η αργκό familier = το οικείο ύφος terrible = φοβερός-ή choquer = σοκάρω bouleverser = αναστατώνω au secours = βοήθεια!

61 Production orale p. 113 se laver les dents = πλένω τα δόντια le robinet = η βρύση la balade = η βόλτα trier = ταξινομώ la poubelle = ο κάδος απορριμμάτων recycler = ανακυκλώνω séparer = χωρίζω le papier = το χαρτί une extinction = η εξάλειψη à cause de = εξαιτίας la pêche = το ψάρεμα, το ροδάκινο la chasse = το κυνήγι sauvage = άγριος-α en voie d extinction = υπό εξαφάνιση disparaître = εξαφανίζομαι complètement = εντελώς le manchot = ο πιγκουίνος un empereur = ο αυτοκράτορας le requin = ο καρχαρίας blanc blanche = άσπρος-η être + en train de + infinitif ( απαρέμφατο ) = ετοιμάζομαι να κάνω κάτι disparaître = εξαφανίζομαι absolument = απολύτως préserver = προφυλάσσω

62 le comportement = η συμπεριφορά humain ( e ) = ανθρώπινος-η la construction = η κατασκευή un immeuble = η πολυκατοικία un agrandissement = η επέκταση la destruction= η καταστροφή la forêt = το δάσος modifier = μετατρέπω influencer = επηρεάζω un équilibre = η ισορροπία la race = το γένος, η φυλή 6. Au boulot p. 116 le boulot = η δουλειά le métier = το επάγγελμα exercer = εξασκώ vendeur euse = πωλητής - ρια gagner = κερδίζω gagner ma vie = εξασφαλίζω τα προς το ζην toucher = λαβώνω le salaire = ο μισθός une étude = η μελέτη chercher = ψάχνω un emploi = η εργασία car = διότι le chômage = η ανεργία

63 envoyer = στέλνω le curriculum vitae ( C.V. ) = το βιογραφικό σημείωμα une entreprise = η επιχείρηση intéresser = ενδιαφέρω à mi-temps = το μισό ωράριο à temps partiel = η μερική απασχόληση la librairie = το βιβλιοπωλείο de temps en temps = πότε-πότε le cours privé = το ιδιαίτερο μάθημα un argent de poche = το χαρτζιλίκι le menuisier = ο ξυλουργός adorer = λατρεύω maintenant = τώρα la retraite = η σύνταξη une pension = η σύνταξη retraité ( e ) = συνταξιούχος une université = το πανεπιστήμιο ensuite = στη συνέχεια un entretien = η συνέντευξη poursuivre = παρακολουθώ Compréhension orale p un âge = η ηλικία acheter # vendre = αγοράζω # πουλώ client ( e ) = πελάτης - ισσα

64 le job = η δουλειά le magazine = το περιοδικό à quoi = σε τι vérifier = επιβεβαιώνω un examen = η εξέταση la lettre de motivation = η αιτιολογική επιστολή encore = ακόμα une condition = η προϋπόθεση la croix = ο σταυρός caissier ière = ταμίας la surface = η επιφάνεια cueillir = μαζεύω le guide = ο ξεναγός animateur trice = εμψυχωτής - τρια la banque = η τράπεζα la flèche = το βέλος connaître = γνωρίζω le quartier = η συνοικία prévu ( e )= προβλεπόμενος-η chargé e = φορτωμένος-η la banlieue = το προάστιο le discours = ο λόγος, η ομιλία le gouvernement = η κυβέρνηση utiliser = χρησιμοποιώ le langage = ο τρόπος ομιλίας

65 plutôt = καλύτερα amusant ( e ) = διασκεδαστικός-ή penser = νομίζω manifester = εκδηλώνω la tenue = η συμπεριφορά, το ντύσιμο sembler = φαίνομαι Lire une lettre de motivation p. 121 responsable = υπεύθυνος-η le personnel = το προσωπικό le stage = η πρακτική εξάσκηση le mouvement = η κίνηση impressionniste = ιμπρεσιονιστής -τρια une œuvre = η εργασία une expérience = η εμπειρία auparavant = στο παρελθόν certain e = βέβαιος-η-αία la hauteur = το ύψος le besoin = η ανάγκη couramment = εύκολα quelqu un ( e ) = κάποιος - α sociable = κοινωνικός-ή de plus = επιπλέον exposer = παρουσιάζω suivre = ακολουθώ

66 donc = λοιπόν n importe quel = οποιοσδήποτε la disposition = η ρύθμιση, η τακτοποίηση supplémentaire = συμπληρωματικός-ή une attente = η αναμονή éventuel (le )= ενδεχόμενος-η Les questions p. 122 s excuser = ζητώ συγγνώμη un art plastique = οι πλαστικές τέχνες le droit = το δίκαιο déjà # pas encore = ήδη # όχι ακόμη enrichissant ( e ) = εμπλουτιστικός-ή Lire pour faire un choix p. 123 la consigne = η εντολή, η οδηγία essayer = προσπαθώ, δοκιμάζω il s agit = πρόκειται justifier = δικαιολογώ la réponse = η απάντηση le mot-clé = η λέξη-κλειδί un indice = η ένδειξη ne.que = μόνο une attention = η προσοχή la case = το τετράγωνο

67 remplir = συμπληρώνω la plupart des = η πλειοψηφία enseigner = διδάσκω la recherche = η αναζήτηση le laboratoire = το εργαστήριο lorsque = όταν, αφού la fouille = η ανασκαφή, η έρευνα découvrir = ανακαλύπτω le siècle = ο αιώνας une fois = μια φορά, κάποτε examiner = εξετάζω le résultat = το αποτέλεσμα diffuser = διαδίδω le public = το κοινό souriant ( e )= χαμογελαστός-ή capable = ικανός-ή en cas de = σε περίπτωση που la sécurité = η ασφάλεια en décalage horaire = η διαφορά ώρας (π.χ. μεταξύ χωρών) sauf = εκτός le vol = η πτήση, η κλοπή intérieur e = εσωτερικός-ή un univers = το σύμπαν une audition = η ακρόαση

68 nécessaire = απαραίτητος-η décrocher = σηκώνω (π.χ. το ακουστικό) employer = απασχολώ la fiction = η φαντασία le sitcom = η σαπουνόπερα enseigner = διδάσκω long longue = μακρύς-ιά le doctorat = το διδακτορικό δίπλωμα corriger = διορθώνω le corps = το σώμα humain ( e )= ανθρώπινος-η compliquer = περιπλέκω soigner = φροντίζω malade = άρρωστος-η porter = φοράω patient ( e ) = υπομονετικός-ή s occuper = απασχολούμαι un ensemble = το σύνολο Exercice en interaction p. 127 local ( e )= τοπικός-ή le village = το χωριό directeur directrice = διευθυντής - ρια une expérience = η εμπειρία promettre = υπόσχομαι

69 exceptionnel ( le ) = εξαιρετικός-ή la passion = το πάθος compter sur = βασίζομαι sérieux sérieuse = σοβαρός-ή studieux euse = μελετηρός-ή la qualité = η ποιότητα ponctuel (le )= ακριβής curieux euse = περίεργος-η le loisir = η ψυχαγωγία le projet = το σχέδιο regretter = μετανιώνω divers e = διάφορος-η connaître = γνωρίζω le domaine = ο τομέας 7. Docteur, j ai mal p. 131 le docteur = ο γιατρός souffrir = υποφέρω souffrant e = πάσχων-ουσα décrire = περιγράφω avoir mal = πονάω le cœur = η καρδιά vomir = κάνω εμετό le frisson = το ρίγος tousser = βήχω

70 la gorge = ο λαιμός enrhumé ( e ) = κρυωμένος η le pouls = ο σφυγμός ausculter = ακροάζομαι la tension = η ένταση une oreille = το αφτί la température = η θερμοκρασία bien que = αν και attraper = αρπάζω la fièvre = ο πυρετός s inquiéter = ανησυχώ rétablir = αποκαθιστώ, αναρρώνω prescrire = χορηγώ une ordonnance = η συνταγή ( η ιατρική ) le médicament = το φάρμακο se sentir = αισθάνομαι fiévreux euse = πυρετώδης se reposer = ξεκουράζομαι la peine = η τιμωρία, ο πόνος juste = ακριβώς le boisson = το ρόφημα Qui soigne quoi? p. 132 soigner = φροντίζω remplir = γεμίζω

71 la peau = το δέρμα les yeux = τα μάτια la racine = η ρίζα dentiste = οδοντίατρος la maladie = η αρρώστια recevoir = λαμβάνω patient e = ασθενής le cabinet médical = το ιατρείο un hôpital = το νοσοκομείο opérer = χειρουργώ une opération = η εγχείρηση attirer = έλκω prêt - e = έτοιμος-η sucré ( e ) = γλυκός-ιά en général = γενικά il faut = πρέπει savoir = ξέρω mondial (e )= παγκόσμιος-α la consommation = η κατανάλωση chaque = κάθε mourir = πεθαίνω un abus = η κατάχρηση, η υπερβολική χρήση en ce qui concerne = σε ότι αφορά fumeur fumeuse = καπνιστής - ρια

72 de moins en moins = όλο και λιγότερο la raison = ο λόγος cher chère = ακριβός-ή la loi = ο νόμος le lieu public = ο δημόσιος χώρος le trouble = η αναταραχή le comportement = η συμπεριφορά alimentaire = θρεπτικός-ή mince = λεπτός-ή le manque de confiance = η έλλειψη εμπιστοσύνης une alimentation = η διατροφή se dérégler = διαταράσσω la bêtise = η βλακεία grossir = παχαίνω le surpoids = το υπερβολικό βάρος obèse = παχύσαρκος-η une obésité = η παχυσαρκία courant e = συνηθισμένος-η équilibré ( e )= ισορροπημένος-η grave = σοβαρός-ή nutritionniste = διατροφολόγος Compréhension orale p. 133 la substance = η ουσία cancérigène = καρκινογόνος

73 tuer = σκοτώνω la moitié = το μισό un tiers = το τρίτο réfléchir = σκέφτομαι inciter = προτρέπω le tabac = ο καπνός destiner = προορίζω la marque = η μάρκα de quoi il s agit = περί τίνος πρόκειται une émission = η εκπομπή le jardinage = η κηπουρική le chou = το λάχανο fleuriste = ο ανθοπώλης la rose = το τριαντάφυλλο naître = γεννιέμαι imaginaire = φανταστικός-ή totalement = συνολικά pas du tout = καθόλου la scène = η σκηνή souffrir = υποφέρω la saison = η εποχή la cause = η αιτία d après = σύμφωνα με Lire pour s informer p. 137

74 le tonus = η ζωντάνια la rentrée = η έναρξη apprendre = μαθαίνω en forme = νόμιμα le truc = το τέχνασμα,το κόλπο le plaisir = η ευχαρίστηση une assiette = το πιάτο un excès = η υπερβολή la céréale = το δημητριακό le pain = το ψωμί le laitage = τα γαλακτοκομικά choisir = επιλέγω le légume = το λαχανικό la portion = η μερίδα la viande = το κρέας le poisson = το ψάρι ainsi que = καθώς maximum = μέγιστος-η-ίστη le grignotage = το ροκάνισμα le repas = το φαγητό dormir = κοιμάμαι suffisamment = αρκετά dès = μόλις le bâillement = το χασμουρητό la file = η σειρά, η γραμμή

75 le lit = το κρεβάτι le sommeil = ο ύπνος doux douce = γλυκός-ιά un ordinateur = ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) retarder = καθυστερώ ( s ) endormir = αποκοιμιέμαι le devoir = το καθήκον, η εργασία recommander = συστήνω la pause = το διάλειμμα le goûter = το κολατσιό souffler = αναπνέω attaquer = επιτίθεμαι la concertation = η συνεννόηση nécessaire = απαραίτητος-η bouger = κινούμαι indispensable = απαραίτητος-η le cerveau = ο εγκέφαλος une humeur = η διάθεση entraîner = παρασύρω se distraire = διασκεδάζω garder = διατηρώ le moment = η στιγμή la distraction = η διασκέδαση papoter = φλυαρώ

76 louer = νοικιάζω simplement = απλά rêver = ονειρεύομαι le nuage = το σύννεφο Les questions p. 138 adulte = ενήλικος-η adolescent e = έφηβος - έφηβη le repos = η ξεκούραση se coucher = ξαπλώνω au moins = τουλάχιστον dès que = μόλις le plaisir = η ευχαρίστηση Lire une recette de cuisine p. 139 un ingrédient = το συστατικό (π.χ. σαλάτας) un œuf = το αυγό un haricot = το φασόλι le concombre = το αγγούρι la pomme de terre = η πατάτα un oignon = το κρεμμύδι la boîte = το κουτί un anchois = η αντσούγια une olive = η ελιά la cuillère = το κουτάλι

77 une huile d olive = το ελαιόλαδο le sel = το αλάτι le poivre = το πιπέρι la casserole = η κατσαρόλα salé ( e )= αλμυρός-ή bouillir = βράζω égoutter = στραγγίζω peler = ξεφλουδίζω cuit e = ψημένος-η écailler = ξεφλουδίζω couper = κόβω la rondelle = η ροδέλα le saladier = η σαλατιέρα mélanger = ανακατεύω assaisonner = στολίζω servir = σερβίρω un ustensile = το σκεύος la poêle = το τηγάνι frit e = τηγανητός-ή la frite = η τηγανητή πατάτα cuire = ψήνω, βράζω le poulet = το κοτόπουλο la glace = το παγωτό le couteau = το μαχαίρι un aliment = η τροφή

78 le morceau = το κομμάτι la fourchette = το πιρούνι la recette = η συνταγή la réglementation = ο διακανονισμός la consigne = η οδηγία la sécurité = η ασφάλεια égoutter = στραγγίζω le thon = ο τόννος le cuisson = το ψήσιμο se réchauffer = ξαναζεσταίνομαι Production orale p. 143 gravement = σοβαρά un accident = το ατύχημα une ambulance = το ασθενοφόρο la phobie = η φοβία toucher = αγγίζω à l aise = αναπαυτικά supporter = υπομένω, ανέχομαι chatouiller = γαργαλάω le pied = το πόδι 8. Cours vite! p. 145 courir = τρέχω vite = γρήγορα

79 sportif ive = αθλητικός-ή une activité = η δραστηριότητα défouler = εκτονώνω se sentir = αισθάνομαι collectif ive = ομαδικός-ή exister = υπάρχω autre = άλλος-η la glace = το παγωτό un esprit = το πνεύμα une équipe = η ομάδα gagner = κερδίζω essayer = προσπαθώ, δοκιμάζω fonctionner = λειτουργώ autre = άλλος-η joueur euse = ο παίκτης cousin cousine = ο ξάδελφος / η ξαδέλφη fanatique= φανατικός-ή extrême = υπερβολικός-ή la sensation = η αίσθηση fort e = δυνατός-ή pratiquer = εξασκώ la parapente = το αλεξίπτωτο πλαγιάς attirer = έλκω la luge = το έλκηθρο le patin à glace = το παγοπέδιλο

80 la randonnée = η πεζοπορία un alpinisme = η ορειβασία la marche = ο δρόμος, το βάδισμα nager = κολυμπάω le poisson = το ψάρι aquatique = θαλάσσιος-α nautique = θαλάσσιος-α le bateau = το πλοίο la voile = η ιστιοπλοΐα la planche à voile = η ιστιοσανίδα en plein air = υπαίθρια le badminton = η αντιπτέριση s entraîner = προπονούμαι le terrain = το γήπεδο le stade = το στάδιο individuel ( le ) = ατομικός-ή le combat = ο αγώνας un escrime = η ξιφασκία un athlétisme = ο στίβος la course à pied = ο αγώνας δρόμου le saut en hauteur = το άλμα εις ύψος le saut en longueur = το άλμα εις μήκος la musculation = η μυϊκή γυμναστική la bicyclette = το ποδήλατο le patin à roulette = τα πατίνια

81 monter = ανεβαίνω le cheval = το άλογο Quel sportif es-tu? p. 146 lorsque = όταν, αφού le temps = ο καιρός changer = αλλάζω sauter = πηδώ champion onne = πρωταθλητής - ρια un effort = η προσπάθεια demander = ζητώ permettre = επιτρέπω bouger = κινούμαι rendre = καθιστώ la partie = το μέρος,το τμήμα la randonnée = η πεζοπορία le ménage = το νοικοκυριό la chambre = το δωμάτιο bronzer = μαυρίζω quelque = μερικοί-ές la longueur = το μήκος une excursion = η εκδρομή moyen moyenne = μέτριος-α Compréhension écrite p

82 la rencontre = η συνάντηση une annonce = η αγγελία une horaire = το ωράριο en face de = απέναντι la proposition = η πρόταση voir = βλέπω se terminer = τελειώνω alpin e = αλπικός-ή suisse = ελβετός - ελβετίδα emmener = μεταφέρω le traîneau = το έλκηθρο la course = το τρέξιμο la récompense = η ανταμοιβή fabriquer = κατασκευάζω depuis quand = από πότε; sembler = φαίνομαι juste = ακριβώς considérer = θεωρώ même = ίδιος-ια se détendre = χαλαρώνω le cours = το μάθημα le matin = το πρωί passer = περνώ la journée = η ημέρα un endroit = ο τόπος

83 meilleur - e = καλύτερος-η la qualité = η ποιότητα la vie = η ζωή Compréhension écrite p. 149 la clé / la clef = το κλειδί une actualité = η επικαιρότητα la science = η επιστήμη le service = η υπηρεσία seulement = μόνο la question = η ερώτηση un entraînement = η προπόνηση transformer = μετατρέπω la bête = το ζώο la compétition = ο συναγωνισμός, ο αγώνας diriger = διευθύνω le département = ο νομός une éducation = η εκπαίδευση expliquer = εξηγώ concentrer = επικεντρώνω la recherche = η έρευνα lier = συνδέω la fédération = η ομοσπονδία un entraîneur = ο προπονητής améliorer = βελτιώνω

84 étudier = μελετώ le nombre = ο αριθμός idéal ( e ) = ιδανικός-ή le mouvement = η κίνηση le bras = το μπράτσο nageur euse = κολυμβητής - ρια la performance = η επίδοση un infini = το άπειρο la limite = το όριο connaître = γνωρίζω le corps humain = το ανθρώπινο σώμα optimal ( e ) = ευνοϊκός-ή permettre = επιτρέπω le niveau = το επίπεδο dire = λέω une atteinte = η προσβολή la différence = η διαφορά le pays = η χώρα avancer = προχωρώ un échec = η αποτυχία la médaille = το μετάλλιο scientifique = επιστημονικός-ή ensemble = μαζί environ = σχεδόν,περίπου confondre = συγχέω

85 lors de = κατά τη διάρκεια Les questions p dangereux euse = επικίνδυνος-η collaborer = συνεργάζομαι évoluer = εξελίσσομαι battre = χτυπώ le code de la route = ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας la manière = ο τρόπος le stationnement = η στάθμευση le virage = η στροφή, ο ελιγμός un arrêt = η στάση obligatoire = υποχρεωτικός-ή le passage piéton = η διάβαση πεζών le sens interdit = η απαγορευμένη δίοδος le danger = ο κίνδυνος le camion = η νταλίκα Production écrite p. 153 important ( e ) = σημαντικός-ή la santé = η υγεία bouger = κινούμαι grossir = παχαίνω s aérer = αερίζομαι

86 se défouler = ξεσπάω,εκτονώνομαι les jeux collectifs = τα ομαδικά αθλήματα Rédaction p. 154 remercier = ευχαριστώ envoyer = στέλνω les chaussures = τα παπούτσια désirer = επιθυμώ le cœur = η καρδιά la gentillesse = η ευγένεια du fond du cœur = από τα βάθη της καρδιάς tenir = κρατάω rêver = ονειρεύομαι le cadeau = το δώρο magnifique = θαυμάσιος-α superbe = θαυμάσιος-α tout le temps = συνέχεια constamment = διαρκώς une fois que = άμα,μόλις la tête = το κεφάλι le début = η αρχή une introduction = η εισαγωγή le milieu = το περιβάλλον le développement = η ανάπτυξη

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να. εγκρίνει το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και ο

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να. εγκρίνει το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όλοι μας ανήκουμε σε μια κοινωνική ομάδα και γι αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να εφαρμόζουμε τους κανόνες συμπεριφοράς της ομάδας μας. Με τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς που έχει εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται;

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; 6. Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; Θα κάνω δίαιτα! Χριστίνα: Μαμά, γιατί έπλυνες το παλιό τζιν; Μαμά: Δεν το έπλυνα, αγάπη μου. Είναι στην ντουλάπα σου εδώ κι ένα μήνα. Χριστίνα: Δεν είναι δυνατό! Ενάμισι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Session mai 2013 ATTENTION ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE

Session mai 2013 ATTENTION ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES, DE LA CULTURE ET DU SPORT CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

À TON TOUR 2! DICTIONNAIRE. français-grec moderne

À TON TOUR 2! DICTIONNAIRE. français-grec moderne À TON TOUR 2! DICTIONNAIRE français-grec moderne Εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιον» Β γυμνασίου, σχολικό έτος 2012-2013 TABLEAU DES SIGNES ET DES ABRÉVIATIONS ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ : δηλώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει και θέλουν να παραµείνουν µη καπνιστές

Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει και θέλουν να παραµείνουν µη καπνιστές Προσπάθησε µαζί µε έν α φίλο σου Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Κλινικής Ψυχολογίας Οδηγός ιακοπής Καπνίσµατος Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η Επισκόπηση χωρίζεται σε δύο μέρη: Α. Γενικό μέρος (συμπληρώνεται από όλα τα Σχολεία) Β. Ειδικό Μέρος που αντιστοιχεί στο θέμα που επιλέγεται κάθε χρόνο (Νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Γαλλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Γαλλικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα αλλικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS EXAMENS AÀ L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα γραμμένο το έτος 2070

Γράμμα γραμμένο το έτος 2070 Γράμμα γραμμένο το έτος 2070 Document paru dans la revue "Crónica de los Tiempos" d avril 2002. WWW.BLACKSTATE.GR Είμαστε το έτος 2070. Είμαι 50 χρονών μα φαίνομαι 85. Έχω πολλά προβλήματα γιατί πίνω πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων. Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός!

Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων. Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός! Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων Συμπεριφορά ο μύθος Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός! Υπάρχουν πολύ κρυμμένοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στο υπερβολικό γάβγισμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

µ¹ ª¹» º Æ Á ª ðìà ðòàçíáôá ðïù íðïòïàíå îá ëàîïùíå ö ëáôáîáìöôû çéá îá âïèõüóïùíå ôïî ðìáîüôè

µ¹ ª¹» º Æ Á ª ðìà ðòàçíáôá ðïù íðïòïàíå îá ëàîïùíå ö ëáôáîáìöôû çéá îá âïèõüóïùíå ôïî ðìáîüôè µ¹ ª¹» º Æ Á ª ðìà ðòàçíáôá ðïù íðïòïàíå îá ëàîïùíå ö ëáôáîáìöôû çéá îá âïèõüóïùíå ôïî ðìáîüôè Ο άνθρωπος επί δεκαετίες φέρθηκε αλόγιστα και επιβάρυνε τον πλανήτη. Η καταναλωτική κοινωνία που διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β, & Γ ΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2002-2003 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Σύµφωνα µε την απόφαση Γ2 / 61692 / 13-06-2002 του ΥΠΕΠΘ 1. ΛΕΞΙΚΑ 1. Le dictionnaire des

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Π ρ ώ τ ο μ έ ρ ο ς Πώς σας λένε; Από πού είστε; Πού μένετε; Τι δουλειά κάνετε; Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σας; Γιατί μαθαίνετε ελληνικά; Ξέρετε άλλες ξένες γλώσσες; Γιατί τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόλυνση του Περιβάλλοντος

Η Μόλυνση του Περιβάλλοντος Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Μόλυνση του Περιβάλλοντος Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β1 pc25

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ du 27 juillet au 28 août 2013 / Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 Andros, Cyclades / Ανδρος, Κυκλάδες Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-γαλλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές γαλλικά-ελληνικά Ευχές : Γάμος Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. νιόπαντρο ζευγάρι Félicitations et meilleurs vœux à vous

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει Κατευθυνόμενη συμμετοχική δουλειά όλης της τάξης 2ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης Τάξη Γ1 2005-2006 Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. λάδι Στη διατροφή εμπλέκονται οι γονείς, τα παιδιά, οι μάγειροι

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε. 103-112_22ENOTHTA5 4/3/2013 12:35 µµ Page 103 ENOTHTA 5 ENOTHTA 5 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο - Άνθρωπος) Ένας «χάρτης» από λέξεις μυς αρθρώσεις σκελετό άλλα όργανα: μάτια, έχει έχει έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6: Αγορές και ψώνια. 1. Τι αγοράζετε σε κάθε μαγαζί; Ταιριάξτε τις λέξεις

Ενότητα 6: Αγορές και ψώνια. 1. Τι αγοράζετε σε κάθε μαγαζί; Ταιριάξτε τις λέξεις 1. Τι αγοράζετε σε κάθε μαγαζί; Ταιριάξτε τις λέξεις 1. Ένα τετράδιο 2. Μια κόκκινη φούστα 3. Ένα βιβλίο 4. Μια εφημερίδα 5. Ένα εισιτήριο για το αεροπλάνο 6. Ένα κιλό πατάτες 7. Ψωμί 8. Κοτόπουλο 9. Μια

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ Η περιγραφή δημιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραμμα LiRe: CARDET Απευθύνεται σε μειονεκτούντες

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων Για μια εβδομάδα τα παιδιά θα μεταφερθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

g w w n lf o o d p l a.h d a.g

g w w n lf o o d p l a.h d a.g g w. or w w coo n lf o o d p l a et. ww w.efa d.o.eufic.org w ww w ww.h d a.g r rg Θυμάσαι πώς ήταν όταν μάθαινες ποδήλατο; Το πιο σημαντικό ήταν να μάθεις να κρατάς ισορροπία. Όταν κρατούσες ισορροπία,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία και επικοινωνία

Tεχνολογία και επικοινωνία 2ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:39 μ.μ. Page 1 Tεχνολογία και επικοινωνία Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν πολλά προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας. Μπορείς να τα βάλεις στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά. Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων. Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος

Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά. Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων. Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος Αυτοπεποίθηση & Άγχος στα Παιδιά Άντιμετώπιση Άγχους ΕΞετάσεων Αγγελική Αντωνακοπούλου, Μ.Α. Ψυχολόγος Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη για την επιτυχία του παιδιού σε όλους τους τομείς της ζωής του!!!

Διαβάστε περισσότερα

Γίνομαι. Φρουρός Αειφορίας. Αειφορία θέλω και μπορώ Να φέρω εγώ στον πλανήτη αυτό! Εγώ και Εσύ Μαζί πιο δυνατοί!

Γίνομαι. Φρουρός Αειφορίας. Αειφορία θέλω και μπορώ Να φέρω εγώ στον πλανήτη αυτό! Εγώ και Εσύ Μαζί πιο δυνατοί! Γίνομαι Φρουρός Αειφορίας Αειφορία θέλω και μπορώ Να φέρω εγώ στον πλανήτη αυτό! Εγώ και Εσύ Μαζί πιο δυνατοί! Δοκιμασία 1 η 1. ΓΙΝΟΜΑΙ ΦΡΟΥΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Το νερό είναι πολύτιμο. Κάθε σταγόνα μετρά. Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. για σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ερωτηματολόγιο. για σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ερωτηματολόγιο για σχολεία Δευτεροβάθμιας ς Aυτό το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί από όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην Κατηγορία Γ στην αρχή και το τέλος της περιόδου που

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα Υγιεινής Διατροφής είναι ένας απλός, εικονικός τρόπος για να κατανοήσει κανείς πώς να τρέφεται σωστά σε καθημερινή βάση. Η εικονική αναπαράσταση βοηθά στο να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL IR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED Περισσότερες πληροφορίες (φόρουμ, εκπαιδευτικοί οδηγοί, βίντεο...) υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.herculesdjmixroom.com 1 2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα την Ακτινολογία, Κολωνία

Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα την Ακτινολογία, Κολωνία Η Grecruitment είναι μια εταιρία που υποστηρίζει επί χρόνια την εύρεση εργασίας για ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκές χώρες και στη Μέση Ανατολή. Οι υπηρεσίες είναι ρητά

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια.

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια. Στόχος σου, είναι να φτάσεις στον Κατασκηνωτικό και εκπαιδευτικό Κέντρο «Τα Κονάκια», του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης Αττικής Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ από τον τόπο σου, θα βρίσκεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26/10/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ47 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 66 ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ.Διεύθυνση Αγ.Κων/νου 8-102 41 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αρ.τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 27, 28, 30/03 & 02/04/2015. éna ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME AFREL HEC Φοιτητές: Ελάτε να ανακαλύψετε την αριστεία των γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων Σχολών Επιχειρήσεις: Ελάτε να προωθήσετε τις επαγγελματικές δεξιότητες του μέλλοντος Alumni: Ας αναδείξουμε το ταλέντο

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι.

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι. 1. Παρατηρούμε τον καιρό σήμερα και περιγράφουμε τις συνθήκες που αφορούν τη βροχή, τον άνεμο, τον ήλιο και τη θερμοκρασία. βροχή άνεμος ήλιος-σύννεφα θερμοκρασίαάνεση 2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σκίτσα φιλοτέχνησε ο Στάθης (Σταυρόπουλος)

Τα σκίτσα φιλοτέχνησε ο Στάθης (Σταυρόπουλος) Οι οδηγίες διαμορφώθηκαν από την ερευνητική ομάδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος ECORAIP (www.ecoraip.eu) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου Τα σκίτσα φιλοτέχνησε

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι και δίαιτα; Πώς θα τα καταφέρω χωρίς να πάρω κιλά;

Καλοκαίρι και δίαιτα; Πώς θα τα καταφέρω χωρίς να πάρω κιλά; Καλοκαίρι και δίαιτα; Πώς θα τα καταφέρω χωρίς να πάρω κιλά; Κατερίνα Πέλκα BSc (Honrs) Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος Τομεάρχης Διαιτητικής ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ pelka@logodiatrofis.gr Οι διακοπές είναι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 14 16/09/2012 ΚΡΗΤΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ, ΠΛΑΚΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 14 16/09/2012 ΚΡΗΤΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ, ΠΛΑΚΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 14 16/09/2012 ΚΡΗΤΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ, ΠΛΑΚΑ) ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Με ΑΝΕΚ/SUPERFAST Πλοίο: Olympic Champion 13/09 Πειραιάς Ηράκλειο 21.30 06.00 16/09 Ηράκλειο Πειραιάς 21.30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2 ο ΓΕΛΝαυπάκτου Ν.Τσάρα 6 Ναύπακτος 30300 Τηλ: 2634027394 FAX 2634027394 mail@2lyk-nafpakt.ait.sch.gr http://2lyk-nafpakt.ait.sch.gr/ 2 Γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Hubble Το Hubble είναι ένα τελειοποιημένο ρομποτικό διαστημικό τηλεσκόπιο, που εκπέμπει από τη εξωτερική ατμόσφαιρα, σε κυκλική τροχιά γύρω από τη γη και στα 593 km πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ηµέρα µήνας έτος Το παρόν ερωτηµατολόγιο βασίζεται στις οδηγίες της διεθνούς σύσκεψης για την ακράτεια (International Consultation on Incontinence).

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου:

και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: Συμπληρώνω ερωτηματολόγιο και συλλέγω χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των συμμαθητών μου απέναντι στο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σε κατάστημα με έπιπλα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Σε κατάστημα με έπιπλα ΕΝΟΤΗΤΑ 14 - Σε κατάστημα με έπιπλα Α ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Πωλητής: Ειρήνη: Α1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σε κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ *1.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Cahier (βιβλίο εργασιών) 2.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Livre de l élève (αναγνωστικό) (Τα 2 βιβλία πωλούνται μαζί σε πακέτο ως σετ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προστατεύω το περιβάλλον

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προστατεύω το περιβάλλον Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προστατεύω το περιβάλλον Ενότητα: Περιβάλλον (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: B1, B2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και ηλικιωμένοι

Διατροφή και ηλικιωμένοι Διατροφή και ηλικιωμένοι Η διατροφή αποτελεί τη σημαντικότερη ανάγκη για τη διατήρηση της ανθρώπινη ζωής σε όλα τα στάδιά της. Το είδος και η ποσότητα της τροφής που χρειάζεται ο άνθρωπος εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

Ενοικίαση για διακοπές Bozburun "Trandil-Gulet"

Ενοικίαση για διακοπές Bozburun Trandil-Gulet Bozburun Ιστιοφόρο 53' (16 μέτρα), κοινόχρηστη είσοδος, έτοιμο προς απόπλου Περιβάλλον : φυσικό, χαρακτηριστικό Χωρητικότητα : 8 άτομα Δωμάτιο(-α) : 3 Bozburun - Επαρχία Μούγλα (Muğla Province) - Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας Γαλλικών «Οι Διακοπές»

Σενάριο Διδασκαλίας Γαλλικών «Οι Διακοπές» Σενάριο Διδασκαλίας Γαλλικών «Οι Διακοπές» Σιδηροπούλου Ουρανία Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης raniasidiropoulou@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόκειται για μία πολυπολιτισμική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα