Lexique D.E.L.F. A2 Livre. 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35. autre = άλλος-η. acteur - actrice = ηθοποιός. brun ( e ) = καστανός-ή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lexique D.E.L.F. A2 Livre. 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35. autre = άλλος-η. acteur - actrice = ηθοποιός. brun ( e ) = καστανός-ή."

Transcript

1 Lexique D.E.L.F. A2 Livre élaboré par Mme Despoina Papagioti 1.MOI,TOI ET LES AUTRES p. 35 autre = άλλος-η acteur - actrice = ηθοποιός brun ( e ) = καστανός-ή un œil = το μάτι les yeux = τα μάτια la taille = το μέγεθος mince = λεπτός-ή né ( e )= γεννημένος η la région = η περιοχή dentiste = οδοντίατρος enseignant ( e )= εκπαιδευτικός-ή adorer = λατρεύω animal animaux = το ζώο, τα ζώα passionné ( e ) = παθιασμένος-η le signe = το σημείο, το σημάδι lire = διαβάζω voyager = ταξιδεύω après # avant = μετά # πριν quelque = μερικοί-ές une apparition = η εμφάνιση dans # dehors = μέσα # έξω décrocher = ξεκρεμώ, κλείνω το τηλέφωνο

2 le rôle = ο ρόλος important ( e )= σημαντικός-ή tôt # tard = νωρίς # αργά décoller = απογειώνομαι réellement = πραγματικά avec # sans = μαζί # χωρίς héros = ο ήρωας fabuleux fabuleuse = μυθικός - ή le destin = το πεπρωμένο le succès = η επιτυχία faire = κάνω mondial (e )= παγκόσμιος-α depuis = από τότε jouer = παίζω connu ( e )= γνωστός-ή la superproduction = η υπερπαραγωγή se présenter = παρουσιάζομαι qui = ποιος que = τι; la semaine = η εβδομάδα dernier dernière = τελευταίος-α prochain ( e )= επόμενος-η un anniversaire = τα γενέθλια LA FAMILLE p. 36

3 la famille = η οικογένεια fils # fille = ο γιος # η κόρη sœur # frère = η αδελφή # ο αδελφός cadet cadette = μικρότερος-η un enfant = το παιδί aîné aînée = πρωτότοκος-η jumeau jumelle = δίδυμος-η mari # femme = ο σύζυγος # η γυναίκα unique = μοναδικός-ή cousin ( e ) = ο ξάδελφος / η ξαδέλφη même = ίδιος-ια grands parents = οι παππούδες penser = σκέφτομαι sévère = αυστηρός-ή interdire = απαγορεύω entrer # sortir = μπαίνω # βγαίνω copain copine = ο φίλος - η φίλη s entendre = συνεννοούμαι mieux # pire = καλύτερα # χειρότερα affectueux euse = στοργικός-ή indulgent ( e )= επιεικής donner = δίνω la permission = η άδεια le rapport = η σχέση parfois = μερικές φορές

4 tendu ( e ) = τεταμένος-η surtout = κυρίως pendant = κατά τη διάρκεια une adolescence = η εφηβική ηλικία comprendre = καταλαβαίνω communiquer = επικοινωνώ provoquer = προκαλώ le conflit = το χάσμα familial ( e ) = οικογενειακός-ή la dispute = ο τσακωμός la bagarre = ο διαπληκτισμός célibataire = ανύπαντρος-η séparé ( e ) = χωρισμένος-η marié ( e ) = παντρεμένος-η neveu - nièce = ο ανηψιός - η ανηψιά fiancé ( e ) = ο αρραβωνιαστικός -κιά aîné ( e ) = πρωτότοκος-η Compréhension écrite p. 37 une annonce = η αγγελία le bateau = το πλοίο combien = πόσο durer = διαρκώ le voyage = το ταξίδι une hôtesse = η συνοδός

5 servir = εξυπηρετώ le boisson = το ρόφημα le repas = το φαγητό passager ère = περαστικός-ή payer = πληρώνω le tarif = η τιμή une affaire = η υπόθεση la compagnie = η παρέα Comprendre une émission de radio ou de télévision p. 39 le son = ο ήχος réfléchir = σκέφτομαι deviner = μαντεύω la discussion = η συνομιλία entre = μεταξύ une émission = η εκπομπή enregistrer = καταγράφω le public = το κοινό la réunion = η σύσκεψη une élection = η εκλογή comme = όπως le métier, la profession = το επάγγελμα la croix = ο σταυρός un ingénieur = ο μηχανικός le député = ο βουλευτής le ministre = ο υπουργός

6 président ( e ) = πρόεδρος musicien ( ne ) = μουσικός d après.= σύμφωνα με une opinion = η γνώμη positif ive = θετικός-ή négatif - ive = αρνητικός-ή le mot = η λέξη justifier = δικαιολογώ la réponse = η απάντηση la danse = ο χορός le sabre = το σπαθί jouer un air = παίζω μια μελωδία gai ( e )= χαρούμενος-η différent ( e ) = διαφορετικός-ή Exemple 3 Comprendre une conversation p. 41 les liens de parenté = οι δεσμοί συγγένειας entre = μεταξύ la conversation = η συζήτηση s intéresser = ενδιαφέρομαι plutôt = μάλλον la description = η περιγραφή neutre = ουδέτερος-η ni ni = ούτε ούτε. la fourrure = η γούνα, το τρίχωμα

7 les chaussures = τα παπούτσια Compréhension écrite p. 42 apprendre = μαθαίνω observer = παρατηρώ comprendre = καταλαβαίνω la lecture = το διάβασμα attentif ive = προσεκτικός-ή le gâteau = το γλυκό le cadeau = το δώρο avoir besoin de = έχω ανάγκη un œuf = το αυγό le sucre = η ζάχαρη la recette = η συνταγή un article = το άρθρο le journal = η εφημερίδα un ingrédient = το συστατικό louer = νοικιάζω un appartement = το διαμέρισμα la pièce = το δωμάτιο lumineux euse = λαμπερός-ή un étage = ο όροφος le mois = ο μήνας une annonce = η αγγελία la brochure = το φυλλάδιο

8 publicitaire = διαφημιστικός-ή le prix = η τιμή entier entière = ολόκληρος-η remercier = ευχαριστώ merveilleux euse = θαυμάσιος-α espérer = ελπίζω bientôt = μετά από λίγο Les ados bien dans leurs baskets p. 43 un adolescent ( ados ) = ο έφηβος - η έφηβη les baskets = τα αθλητικά παπούτσια mal = κακός-ή même = ίδιος-ια heureux heureuse = ευτυχισμένος η résister = αντιστέκομαι la pression = η πίεση scolaire = σχολικός-ή envisager = σχεδιάζω sereinement = ήσυχα, γαλήνια un avenir = το μέλλον devoir = οφείλω le peau = το δέρμα selon = σύμφωνα une enquête = η έρευνα un sondage = η δημοσκόπηση

9 en forme = νόμιμα contrairement = αντίθετα reçu(e ) = δεκτός-ή isolé ( e )= απομονωμένος-η solitaire = μοναχικός-ή la majorité = η πλειοψηφία déclarer = δηλώνω affirmer = βεβαιώνω totalement = συνολικά librement = ελεύθερα la manière = ο τρόπος général ( e ) = γενικός-ή satisfait ( e ) = ικανοποιημένος-η la vie = η ζωή se sentir = αισθάνομαι exclu ( e ) = αποκλεισμένος-η au contraire = απεναντίας déclarer = δηλώνω certes = βέβαια certain e = βέβαιος-η-αία vivre = ζώ souvent # rare = συχνά # σπάνια la pression = η πίεση à cause de = εξαιτίας sous # sur = κάτω # επάνω

10 avoir les pieds sur terre = είμαι προσγειωμένος mettre = τοποθετώ la priorité = η προτεραιότητα un amour = η αγάπη la santé = η υγεία le résultat = το αποτέλεσμα scolaire = σχολικός-ή p heureux heureuse = ευτυχισμένος η malheureux malheureuse = δυστυχισμένος-η principal ( e ) = βασικός-ή un état = η κατάσταση une école = το σχολείο la réponse = η απάντηση s entendre = συνεννοούμαι important ( e ) = σημαντικός-ή la couverture = η κάλυψη le site = η τοποθεσία une aventure = η περιπέτεια policier ère = αστυνομικός-ή familial ( e ) = οικογενειακός-ή le personnel = το προσωπικό jeune = νέος-α

11 Production écrite p. 46 le membre = το μέλος décrire = περιγράφω blond ( e ) = ξανθός-ή-ιά roux rousse = κοκκινομάλλης-α brun ( e ) = το καφέ χρώμα les cheveux = τα μαλλιά court e = κοντός-ή long longue = μακρύς-ιά lisse = λείος-α le teint = το χρώμα clair ( e ) = φωτεινός-ή mat e = μελαχρινός-ή paraître = φαίνομαι porter = φοράω les lunettes = τα γυαλιά la verre de contact = οι φακοί επαφής sembler = φαίνομαι gros grosse = χοντρός-ή maigre = αδύνατος-η la jupe = η φούστα la chemise = το πουκάμισο la veste = το σακάκι une allure = το ύφος décontracté ( e ) = χαλαρός-ή

12 la victime = το θύμα coquet - te = χαριτωμένος-η Monologue suivi : parler de soi p. 49 capricieux euse= πεισματάρης-α radin e = τσιγγούνης-α avare = τσιγγούνης-α impatient ( e ) = ανυπόμονος-η nerveux euse = νευρικός-ή agité ( e ) = ταραγμένος-η mauvais ( e ) = κακός-ή une humeur = η διάθεση (ψυχική) parfois = μερικές φορές violent ( e ) = βίαιος-η agressif ive = επιθετικός-ή malpoli ( e ) = αγενής éduqué e = εκπαιδευμένος η savoir = ξέρω, γνωρίζω toujours = πάντα arrogant ( e ) = υπερόπτης méchant ( e ) = κακός-ή cruel (le )= άγριος-α s énerver = εκνευρίζομαι rien # quelque chose = τίποτα # κάτι un ange = ο άγγελος

13 adorable = αξιολάτρευτος-η gentil gentille = ευγενικός-ή agréable = ευχάριστος-η poli ( e ) = ευγενής charmant ( e ) = γοητευτικός-ή généreux - euse = γενναιόδωρος-η patient ( e )= υπομονετικός-ή studieux euse = μελετηρός-ή excellent ( e ) = εξαιρετικός-ή élève = ο μαθητής - η μαθήτρια intelligent ( e ) = έξυπνος-η 2. LE PALISIR D APPRENDRE p. 53 le monde = ο κόσμος assez = αρκετά copain copine = φίλος η à côté de = δίπλα aujourd hui = σήμερα demain = αύριο hier = χθες meilleur - e = καλύτερος-η ami ( e ) = ο φίλος / η φίλη absent ( e ) = απών-ούσα car = διότι malade = άρρωστος-η

14 drôle = αστείος-α justement = ακριβώς le contrôle = ο έλεγχος passer des examens = δίνω εξετάσεις toujours # jamais = πάντα # ποτέ la moyenne = ο μέσος όρος la note = ο βαθμός doué ( e ) = προικισμένος-η nul nulle = ασήμαντος-η le cours = το μάθημα les courses = τα ψώνια la cour = η αυλή préférer = προτιμώ bien sûr = βεβαίως la récréation = το διάλειμμα une école primaire = το δημοτικό σχολείο une école maternelle = το νηπιαγωγείο accueillir = υποδέχομαι à l inverse = αντίθετα από pendant = κατά τη διάρκεια afin de = με σκοπό να obtenir = αποκτώ,επιτυγχάνω le baccalauréat = το απολυτήριο λυκείου terminer = τελειώνω une étude = η μελέτη

15 une université = το πανεπιστήμιο étudiant ( e ) = ο φοιτητής - η φοιτήτρια s orienter = προσανατολίζομαι vers = προς la médecine = η ιατρική le médecin = ο γιατρός Compréhension orale p un enregistrement = η ηχογράφηση correspondre = αλληλογραφώ le jeu = το παιχνίδι le message = το μήνυμα le répondeur = ο τηλεφωνητής s inscrire = εγγράφομαι taper = πληκτρολογώ la touche = το πλήκτρο la situation = η κατάσταση répondre = απαντώ oralement = προφορικά la question = η ερώτηση envoyer = στέλνω un courriel = το la personne = το άτομο déjà # pas encore = ήδη # όχι ακόμη inscrit ( e ) = εγγεγραμμένος-η

16 une instruction = η εκπαίδευση la flèche = το βέλος débutant ( e ) = αρχάριος-α instituteur trice = δάσκαλος - δασκάλα journaliste = δημοσιογράφος le reporter = ο ρεπόρτερ un enfant = το παιδί suffisamment = αρκετά le temps = ο καιρός chaque = κάθε trouver = βρίσκω publique = δημόσιος α le moyen = το μέσον travailler = δουλεύω privé ( e ) = ιδιωτικός-ή optimiste = αισιόδοξος-η un avenir = το μέλλον la note = ο βαθμός une explication = η εξήγηση donner = δίνω fatigué ( e ) = κουρασμένος-η dormir = κοιμάμαι malade = άρρωστος-η lorsque = όταν, αφού expliquer = εξηγώ

17 chercher = ψάχνω mauvais ( e ) = κακός-ή la note = ο βαθμός croire = πιστεύω tout de suite = αμέσως vraiment = στ' αλήθεια pas du tout = καθόλου comprendre = καταλαβαίνω finalement = τελικά une interrogation = το διαγώνισμα considérer = θεωρώ une habitude = η συνήθεια copier = αντιγράφω Compréhension écrite p. 56 une éducation = η εκπαίδευση la mode = η μόδα le chômage = η ανεργία une augmentation = η αύξηση le changement = η αλλαγή inquiéter = ανησυχώ une marque = το σήμα, η μάρκα un habit = το ρούχο la réussite = η επιτυχία indépendant ( e ) = ανεξάρτητος-η

18 fuguer = φεύγω από το σπίτι ( se ) paniquer = πανικοβάλλω - ομαι quand = όταν, όποτε le travail = η δουλειά Règlement intérieur du Collège p. 57 le règlement = ο κανονισμός intérieur e = το εσωτερικό le lieu = ο τόπος, το μέρος apporter = φέρνω la méthode = η μέθοδος le goût = η γεύση, το γούστο ainsi que = καθώς la connaissance = η γνώση inscrit ( e ) = εγγεγραμμένος-η citoyen enne = ο πολίτης vivre = ζω ensemble = μαζί comprendre = καταλαβαίνω appliquer = εφαρμόζω le principe = η αρχή la solidarité = η αλληλεγγύη la responsabilité = η υπευθυνότητα

19 la tolérance = η ανεκτικότητα donc = λοιπόν nécessaire = απαραίτητος-η établir = εγκαθιστώ respecter = σέβομαι la règle = ο κανόνας, ο χάρακας collectif ive = ομαδικός-ή une organisation = η οργάνωση le cadre = το πλαίσιο permettre = επιτρέπω développer = αναπτύσσω la confiance = η εμπιστοσύνη la coopération = η συνεργασία indispensable = απαραίτητος-η le mode d emploi = οι οδηγίες χρήσης la consigne = η εντολή la sécurité = η ασφάλεια étudiant ( e ) = ο φοιτητής / η φοιτήτρια le futur = το μέλλον un avenir = το μέλλον libre = ελεύθερος-η plaire = αρέσω Les élèves médiateurs p. 58 médiateur - trice = διαμεσολαβητής - τρια

20 une équipe = η ομάδα enseignant ( e ) = εκπαιδευτικός-ή améliorer = βελτιώνω ainsi = έτσι calmer = ηρεμώ une insulte = η προσβολή, η ύβρις la bagarre = ο καβγάς une injure = η βρισιά désagréable = δυσάρεστος-η décider = αποφασίζω mener = καθοδηγώ autour de = γύρω από la société = η κοινωνία cela = αυτό délégué e = αντιπρόσωπος élaborer = επεξεργάζομαι collectivement = ομαδικά la récréation = το διάλειμμα ensuite = μετά volontaire = εθελοντής - ρια élu ( e ) = εκλεγμένος-η un ensemble = το σύνολο porter = φοράω la récréation = το διάλειμμα créer = δημιουργώ

21 essayer = προσπαθώ régler = τακτοποιώ le conflit = η διαμάχη empêcher = εμποδίζω camarade = συμμαθητής ρια disponible = διαθέσιμος-η la surveillance = η επιτήρηση rester = μένω bien entendu = σύμφωνοι Les questions p. 59 une poésie = η ποίηση un intérieur = το εσωτερικό surveillant e = ο επιτηρητής punir = τιμωρώ la bagarre = ο καβγάς la solution = η λύση améliorer = βελτιώνω conflictuel ( le ) = απότομος-η enlever = αρπάζω Production écrite p. 60 décrire = περιγράφω un établissement = το ίδρυμα scolaire = σχολικός-ή

22 la description = η περιγραφή le lieu = ο τόπος, το μέρος le bâtiment = το κτίριο le tableau = ο πίνακας la chaise = η καρέκλα le pupitre = το αναλόγιο emprunter = δανείζομαι une information = η πληροφορία là-bas = εκεί κάτω un espace ο διαδραστικός χώρος πολυμέσων multimédia = τα πολυμέσα une informatique = η πληροφορική la cour = η αυλή la pause = το διάλειμμα, η διακοπή la cantine = το κυλικείο se rendre = καθιστώ posséder = κατέχω nombreux euse = πολυάριθμος-η une installation = η εγκατάσταση sportif ive = αθλητικός-ή une infirmerie = το νοσηλευτήριο devant # derrière = μπροστά # πίσω dans # dehors = μέσα # έξω entre = μεταξύ

23 au fond de = στο βάθος loin de # près de = μακριά # κοντά sur # sous = επάνω # κάτω Production orale p. 62 mieux # pire = καλύτερα # χειρότερα puis = έπειτα étranger étrangère = ξένος-η permettre = επιτρέπω francophone = γαλλόφωνος-η le monde entier = όλος ο κόσμος plus tôt # plus tard = νωρίτερα # αργότερα exprimer = εκφράζω une habitude = η συνήθεια un emploi du temps = το πρόγραμμα εργασίας lorsque = όταν, αφού habituel ( le ) = συνηθισμένος-η utiliser = χρησιμοποιώ structurer = συγκροτώ la pensée = η σκέψη la partie = το μέρος une expression = η έκφραση d habitude = συνήθως être en retard = έχω καθυστέρηση un autobus = το πούλμαν

24 chaque = κάθε le matin = το πρωί habituellement = συνήθως rater = αστοχώ,χάνω terminer = τελειώνω Vos clés de grammaire p. 63 depuis = από τότε pendant = κατά τη διάρκεια au moment où = την στιγμή που une action = η πράξη continu (e ) = συνεχής il pleut = βρέχει absent ( e ) = απών-ούσα interrompre = διακόπτω éteindre = σβήνω le portable = το κινητό τηλέφωνο arriver = φτάνω entendre = ακούω la sonnerie = το κουδούνισμα continuer = συνεχίζω le déjeuner = το μεσημεριανό φαγητό enfin = επιτέλους une excursion = η εκδρομή la cité des sciences = η πόλη των επιστημών

25 demander = ζητάω une autorisation = η άδεια le proviseur = ο λυκειάρχης la brochure = το έντυπο une industrie = η βιομηχανία une avenue = η λεωφόρος la ligne = η γραμμή la station = η στάση une exposition = η έκθεση au lieu de = αντί contacter = επικοινωνώ le standard = το τηλεφωνικό κέντρο D ici et d ailleurs p. 67 d ici et d ailleurs = από 'δώ και απ' αλλού un appartement = το διαμέρισμα un immeuble = η πολυκατοικία ancien ancienne = αρχαίος-α un arrondissement = το δημοτικό διαμέρισμα spacieux euse = ευρύχωρος-η la chambre à coucher = το υπνοδωμάτιο le couloir = ο διάδρομος relier = ενώνω partager = μοιράζω propre = καθαρός-ή

26 possible = πιθανός-ή louer = νοικιάζω la campagne = η εξοχή énorme = τεράστιος-α un été = το καλοκαίρι lorsque = όταν, αφού génial e = μεγαλοφυής adorer = λατρεύω un arbre = το δέντρο partout = παντού la mer = η θάλασσα près de # loin de = κοντά # μακριά étouffant ( e ) = αποπνικτικός-ή la circulation = η κυκλοφορία un embouteillage = το μποτιλιάρισμα les gens = οι άνθρωποι courir = τρέχω à droite # à gauche = δεξιά # αριστερά parfois = μερικές φορές stresser = αγχώνω cependant = ωστόσο déménager = μετακομίζω la province = η επαρχία calme = ήρεμος-η pollué ( e ) = μολυσμένος η

27 p. 68 citoyen ne = ο πολίτης le monde = ο κόσμος connu ( e ) = γνωστός-ή unique = μοναδικός-ή magnifique = θαυμάσιος-α le quartier = η συνοικία original e = πρωτότυπος-η sortir = βγαίνω le village = το χωριό le désert = η έρημος la dune = ο αμμόλοφος le sable = η άμμος le chameau = η καμήλα traverser = διασχίζω le moment = η στιγμή mondialement = παγκοσμίως une île = το νησί la végétation = η βλάστηση exceptionnel ( le ) = εξαιρετικός-ή produire = παράγω le sucre = η ζάχαρη puis = έπειτα comme = όπως

28 se baigner = κάνω μπάνιο le port = το λιμάνι la péniche = η μαούνα la sensation = η αίσθηση le bateau = το πλοίο au milieu de = στο μέσον humide = υγρός-ή le gratte ciel = ο ουρανοξύστης un étage = ο όροφος la terrasse = η ταράτσα impressionnant ( e ) = εντυπωσιακός-ή pendant = κατά τη διάρκεια la construction = η κατασκευή ouvrier ère = ο εργάτης / η εργάτρια haut ( e ) = ψηλός-ή courageux euse = θαρραλέος-α Se débrouiller en ville p. 69 se débrouiller = τα καταφέρνω μόνος la poste = το ταχυδρομείο le guichet = το ταμείο s adresser = απευθύνομαι le facteur = ο παράγοντας postier - ère = ταχυδρόμος envoyer = στέλνω

29 le timbre = το γραμματόσημο le colis = το δέμα le tarif = η τιμή recommandé ( e ) = προτεινόμενος-η coûter = κοστίζω cher chère = αγαπητός-ή vite # lent = γρήγορα # αργά en express = κατεπείγων-ουσα la banque = η τράπεζα retirer = βγάζω,τραβάω déposer = καταθέτω un argent = τα λεφτά payer = πληρώνω en liquide = μετρητά par chèque = με επιταγή employé ( e ) = υπάλληλος directement = κατευθείαν distributeur trice = ο διανομέας le billet = το εισιτήριο car = διότι la queue = η ουρά lorsque = όταν, αφού ouvrir # fermer = ανοίγω # κλείνω le compte en banque = ο τραπεζικός λογαριασμός une épargne = η αποταμίευση

30 toucher = αγγίζω la réserve = το αποθεματικό garder = διατηρώ en cas de = σε περίπτωση που le besoin = η ανάγκη acheter = αγοράζω un capital = το κεφάλαιο suffisant ( e ) = επαρκής un emprunt = το δάνειο lire = διαβάζω choisir = επιλέγω différent e = διαφορετικός-ή d habitude = συνήθως une entrée = η είσοδος le plat principal = το κυρίως πιατό le dessert = το επιδόρπιο serveur serveuse = σερβιτόρος - ρα commander = παραγγέλνω désirer = επιθυμώ un apéritif = το ορεκτικό ποτό le canard = η πάπια délicieux euse = νόστιμος η recommander = συστήνω suggérer = υποδεικνύω le vin = το κρασί

31 accompagner = συνοδεύω succulent (e ) = νόστιμος-η déjeuner = γευματίζω dîner = δειπνώ demander = ζητώ une addition = ο λογαριασμός (π.χ. σε εστιατόριο) Compréhension orale p le bateau = το πλοίο il s agit = πρόκειται la promenade = ο περίπατος le long de = κατά μήκος durer = διαρκώ étranger ère = ξένος-η une explication = η εξήγηση donné ( e ) = δεδομένος-η la location = η ενοικίαση un écouteur = το ακουστικό porter = φέρω,φοράω peindre = ζωγραφίζω devenir = γίνομαι la situation = η κατάσταση une enfance = η παιδική ηλικία se rencontrer = συναντιέμαι la fois = η φορά

32 par hasard = κατά τύχη un accent = η προφορά envoyer = στέλνω en retard = καθυστερημένα Les questions p. 75 formel ( le ) = επίσημος-η vendre = πουλάω décrire = περιγράφω neuf neuve = καινούργιος-ια un étage = ο όροφος le prix = η τιμή changer = αλλάζω la somme d argent = το χρηματικό ποσό en avance = νωρίτερα Lire pour classer p. 76 le pays = η χώρα rencontrer = συναντώ remplir = συμπληρώνω le tableau = ο πίνακας chaud ( e ) = ζεστός-ή manquer = χάνω

33 un eau potable = το πόσιμο νερό pauvre = φτωχός-ή tomber = πέφτω malade = άρρωστος-η doux douce = γλυκός-ιά froid ( e ) = κρύος-α longer = βαδίζω κατά μήκος car = διότι riche = πλούσιος-α appartenir = ανήκω adopter = υιοθετώ la lire = η λίρα (νόμισμα) mieux # pire = καλύτερα # χειρότερα royal ( e )= βασιλικός-ή le pouvoir = η εξουσία, η δύναμη le ministre = ο υπουργός pluvieux euse = βροχερός-ή peuplé ( e ) = κατοικημένος-η la coutume = το έθιμο une alimentation = η διατροφή organiser = οργανώνω partout = παντού Production écrite p. 77 le panneau = η πινακίδα

34 un affichage = η τοιχοκόλληση une activité = η δραστηριότητα le goût = η γεύση,το γούστο depuis = από τότε apprendre = μαθαίνω afin de = με σκοπό να étranger étrangère = ξένος-η écrire = γράφω la planche à voile = το σέρφινγκ se rapprocher = πλησιάζω suivant ( e ) = επόμενος-η Vos clés p. 78 une origine = η καταγωγή allemand ( e) = γερμανικός-ή scolaire = σχολικός-ή fréquenter = συχνάζω bavarder = φλυαρώ souvent = συχνά punir = τιμωρώ les devoirs = τα καθήκοντα étudier = μελετώ pratiquer = εξασκώ la série = το σήριαλ fou = τρελός

35 passionné ( e ) = παθιασμένος-η le voyage = το ταξίδι le dessin = το σχέδιο passionnant ( e )= ενδιαφέρων-ουσα détester = απεχθάνομαι avoir horreur de = απεχθάνομαι p. 80 décrire = περιγράφω une habitation = η κατοικία en pleine campagne = στη μέση της εξοχής un étage = ο όροφος le grenier = το πατάρι ranger = τακτοποιώ la boîte = το κουτί la chose = το πράγμα prochain ( e ) = επόμενος-η aménager = διαμορφώνω la salle de jeux = η αίθουσα παιχνιδιών confortable = άνετος-η le mur = ο τοίχος rangé ( e ) = τακτοποιημένος η le rez-de chaussée = το ισόγειο sombre = σκοτεινός-ή le fauteuil = η πολυθρόνα

36 bas basse = χαμηλός-ή la cheminée = το τζάκι enfin = επιτέλους le sous-sol = το υπόγειο la buanderie = το πλυσταριό la machine à laver = το πλυντήριο ρούχων la chaudière = ο λέβητας entraîner = εξασκώ examinateur trice = εξεταστής - ρια poser = τοποθετώ, βάζω se situer = τοποθετούμαι propre = καθαρός-ή partager = μοιράζω Monologue suivi p. 81 décrire = περιγράφω le site archéologique = ο αρχαιολογικός χώρος le monument = το μνημείο voir = βλέπω un endroit = ο τόπος, το μέρος en dehors de = έξω la sculpture = η γλυπτική la ruine = η χρεωκοπία, το ερείπιο la colonne = η κολόνα

37 ancien ancienne = αρχαίος-α ennuyer = ενοχλώ intéressant ( e ) = ενδιαφέρων-ουσα un intérêt = το ενδιαφέρον à l intérieur de = στο εσωτερικό apprécier = εκτιμώ Exercice en interaction p. 82 vouloir = θέλω un appartement = το διαμέρισμα appeler = καλώ, τηλεφωνώ la personne = το άτομο mettre = τοποθετώ, βάζω une information = η πληροφορία la vue = η θέα le jardin = ο κήπος lumineux euse = φωτεινός-ή un appareil = η συσκευή le loyer = το ενοίκιο les charges comprises = τα κοινόχρηστα συμπεριλαμβάνονται VOYAGES, VOYAGES p. 85 projeter = προβάλλω une agence = το πρακτορείο spécialisé ( e ) = ειδικευμένος-η

38 s organiser = οργανώνομαι le renseignement = η πληροφορία s informer = πληροφορούμαι le lieu = ο τόπος,το μέρος souhaiter = εύχομαι consulter = συμβουλεύομαι une horaire = το ωράριο le billet = το εισιτήριο là-bas = εκεί κάτω rester = κάθομαι une auberge = το πανδοχείο la jeunesse = η νεότητα étudiant ( e ) = φοιτητής - ρια comme = όπως,σαν se procurer = εφοδιάζομαι le papier = το χαρτί nécessaire = απαραίτητος-η le passeport = το διαβατήριο la carte d identité = η ταυτότητα hâter = κάνω γρήγορα le jour férié ( e ) = η αργία le pont = η γέφυρα prolonger = επεκτείνω le congé = η άδεια envoyer = στέλνω

39 la colonie de vacances = η κατασκήνωση p. 86 la gare = ο σταθμός le guichet = το ταμείο la billetterie = το αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων connaître = γνωρίζω un aller simple = το απλό εισιτήριο aller retour = το εισιτήριο μετ' επιστροφής la fenêtre = το παράθυρο le couloir = ο διάδρομος désirer = επιθυμώ la place = η θέση le compartiment = το κουπέ βαγονιού fumeur euse = καπνιστής - τρια non fumeur = μη καπνιστής la préférence = η προτίμηση la réduction = η έκπτωση, η μείωση le droit = το δικαίωμα plein tarif = ολόκληρη τιμή direct ( e ) = άμεσος-η la correspondance = η αλληλογραφία une arrivée # un départ = η άφιξη # η αναχώρηση le quai = η αποβάθρα

40 composter = ακυρώνω (π.χ. εισιτήριο) le vol = η πτήση une escale = ο ενδιάμεσος αεροπορικός σταθμός enregistrer = καταγράφω les bagages = οι αποσκευές la salle d embarquement = η αίθουσα αναχωρήσεων grave = σοβαρός-ή un avantage = το πλεονέκτημα un inconvénient = το μειονέκτημα rapide = γρήγορος-η le repas = το φαγητό assis ( e ) = καθισμένος-η se balader = βγάζω περίπατο la nausée = η ναυτία lent e = αργός-ή le vent = ο άνεμος dangereux euse = επικίνδυνος-η bon marché = φθηνός-ή rencontrer = συναντώ les gens = οι άνθρωποι parfois = μερικές φορές sale = βρόμικος-η le détour = η αλλαγή πορείας

41 Les moyens de transport p. 87 se déplacer = μετακινούμαι exister = υπάρχω collectif ive = ομαδικός-ή individuel ( le ) = ατομικός-ή le vélo = το ποδήλατο la bicyclette = το ποδήλατο le patin à roulettes = τα πατίνια polluant ( e ) = ρυπογόνος à l inverse = αντίθετα από responsable = υπεύθυνος-η la circulation = η κυκλοφορία habituel elle = συνηθισμένος-η un autobus = το λεωφορείο une montgolfière = το αερόστατο le camion = η νταλίκα la fusée = ο πύραυλος Compréhension orale p parmi = ανάμεσα la situation = η κατάσταση sembler = φαίνομαι se guider = κατευθύνομαι grâce à = χάρις σε indiquer = υποδεικνύω

42 la route = ο δρόμος une indication = η ένδειξη la sortie = η έξοδος le demi tour = η μισή στροφή détendre = χαλαρώνω s 'énerver = εκνευρίζομαι facilement = εύκολα le coup de téléphone = το τηλεφώνημα le mobile = το κινητό τηλέφωνο le fleuve = το ποτάμι le but = ο σκοπός chasser = κυνηγώ la baleine = η φάλαινα la distance = η απόσταση ralentir = επιβραδύνω la conversation = η συζήτηση content e = χαρούμενος-η inquiet inquiète = ανήσυχος-η la décision = η απόφαση une eau = το νερό la fraîche = η δροσιά le lac = η λίμνη chaud ( e ) = ζεστός-ή en boîte = σε κουτί découvrir = ανακαλύπτω

43 la nature = η φύση sauvage = άγριος-α possible = πιθανός-ή Guadeloupe p. 91 le soleil = ο ήλιος le décalage = η απόσταση une horaire = το ωράριο par rapport = σε σχέση la monnaie = το νόμισμα localement = τοπικά la santé = η υγεία aucun e = κανείς -καμία la vaccination = ο εμβολιασμός particulier ère = ιδιαίτερος-η cependant = ωστόσο éviter = αποφεύγω la piqûre = η ένεση un insecte = το έντομο prévoir = προβλέπω le moustique = το κουνούπι surtout = κυρίως s exposer = εκτίθεμαι longtemps = μεγάλο χρονικό διάστημα notamment = κυρίως

44 lourd ( e ) = βαρύς-ιά veiller = ξενυχτάω progressivement = σιγά-σιγά indicatif - ive = ενδεικτικός-ή local ( e ) = τοπικός-ή la numérotation = η αρίθμηση la disposition = η ρύθμιση la tenue = το ντύσιμο vestimentaire = ενδυματολογικός-ή emporter = μεταφέρω le chapeau = το καπέλο la chaussure = το παπούτσι oublier = ξεχνώ le souvenir = το ενθύμιο Les questions p la méditerranée = η μεσόγειος le conseil = η συμβουλή prendre = παίρνω la prise = η λήψη le journal intime = το προσωπικό ημερολόγιο décrire = περιγράφω le paysage = το τοπίο la nature = η φύση sauvage = άγριος-α

45 un arbre = το δέντρο un palmier = ο φοίνικας le pin = το πεύκο doré e = επιχρυσωμένος-η glacé ( e ) = παγωμένος-η tout autour = γύρω-γύρω la colline = ο λόφος la vague = το κύμα énorme = τεράστιος-α le galet = το βότσαλο une huile = το λάδι la chaise longue = η ξαπλώστρα le parasol = η ομπρέλα ηλίου le terrain = το έδαφος p. 95 une excursion = η εκδρομή scolaire = σχολικός-ή le départ = η αναχώρηση le bus = το αστικό λεωφορείο la visite = η επίσκεψη la promenade = ο περίπατος camarade de classe = συμμαθητής - ρια malade = άρρωστος-η envoyer = στέλνω

46 raconter = διηγούμαι Vos clés pour consoler quelqu un p. 96 espérer = ελπίζω mieux # pire = καλύτερα # χειρότερα perdre = χάνω manquer = λείπω soigner = φροντίζω vite # lent = γρήγορα # αργά s inquiéter = ανησυχώ une excursion = η εκδρομή désolé ( e ) = θλιμμένος-η navré ( e ) = δυσαρεστημένος η Production orale p. 97 extraordinaire = καταπληκτικός-ή la capitale = η πρωτεύουσα habitant ( e ) = ο κάτοικος connu ( e ) = γνωστός-ή le monument = το μνημείο la vie = η ζωή culturel ( le ) = μορφωτικός-ή aussi = επίσης manger = τρώω le fromage = το τυρί

47 une expérience = η εμπειρία inoubliable = αξέχαστος-η s entraîner = εξασκούμαι dernier dernière = τελευταίος-α d abord = κατ' αρχήν examinateur trice = εξεταστής - ρια un étranger = το εξωτερικό le lieu = ο τόπος, το μέρος p. 98 bagarrer = τσακώνομαι fâché ( e ) = θυμωμένος-η perdre = χάνω en route = στο δρόμο la destination = ο προορισμός rater = χάνω sale = βρόμικος-η dégoûtant ( e ) = αηδιαστικός-ή inadmissible = απαράδεκτος-η voler = πετώ,κλέβω le portable = το κινητό τηλέφωνο comme = όπως, σαν prévu e = προβλεπόμενος-η au lieu de = αντί le chemin = η πορεία, ο δρόμος

48 horrible = φρικτός-ή affreux euse = φρικτός-ή oublier # se souvenir = ξεχνάω # θυμάμαι vraiment = πραγματικά désagréable = δυσάρεστος-η indiquer = υποδεικνύω diriger = κατευθύνω une église = η εκκλησία retrouver = ξαναβρίσκω la gare = ο σιδηροδρομικός σταθμός la direction = η κατεύθυνση p. 99 demander = ζητάω une information = η πληροφορία le prix = η τιμή inclus ( e ) = συμπεριλαμβανόμενος-η la réservation = η κράτηση (π.χ. θέσης ) réserver = κάνω κράτηση simple = απλός-ή triple = τριπλός-ή la réduction = η έκπτωση le prix spécial = η ειδική τιμή le forfait = το πακέτο une agence de voyage = το πρακτορείο ταξιδίων le pays d origine = η χώρα καταγωγής

49 avoir besoin de = έχω ανάγκη le passeport = το διαβατήριο la carte d identité = η ταυτότητα désirer = επιθυμώ la vue = η θέα servir = εξυπηρετώ entre = μεταξύ S.O.S. Climat p. 101 changer = αλλάζω un environnement = το περιβάλλον le danger = ο κίνδυνος de plus en plus = όλο και περισσότερο extrême = υπερβολικός-ή la pollution = η μόλυνση le réchauffement = η αύξηση της θερμοκρασίας planétaire = παγκόσμιος-α le soleil = ο ήλιος beau belle = όμορφος-η souvent # rarement = συχνά # σπάνια trop = πάρα πολύ chaud ( e ) = ζεστός-ή la canicule = ο καύσωνας il pleut = βρέχει pleuvoir = βρέχει

50 la terre = η γη se dessécher = ξεραίνομαι le vent = ο άνεμος une incendie = η πυρκαγιά augmenter = αυξάνω la pluie = η βροχή torrentiel ( le ) = καταρρακτώδης la tempête = η θύελλα un orage = η καταιγίδα fort ( e ) = δυνατός-ή provoquer = προκαλώ, προξενώ une inondation = η πλημμύρα le niveau = το επίπεδο la rivière = ο ποταμός monter = ανεβαίνω partout = παντού naturel (le )= φυσικός-ή la tornade = ο ανεμοστρόβιλος un ouragan = ο τυφώνας la rafale = η καταιγίδα extrêmement = υπερβολικά la forme = το σχήμα, η μορφή circulaire = κυκλικός-ή arracher = ξεριζώνω le séisme = ο σεισμός

51 le tremblement de terre = ο σεισμός trembler = τρέμω parfois = μερικές φορές un immeuble = η πολυκατοικία s écrouler = καταστρέφομαι le dégât = η ζημιά le matériel = το υλικό ressentir = αισθάνομαι,νοιώθω la secousse = η δόνηση, ο προσεισμός compter = υπολογίζω, μετρώ un ampleur = το πλάτος une échelle = η κλίμακα, η σκάλα atteindre = φθάνω,πετυχαίνω une hauteur = το ύψος le glacier = ο παγετώνας énorme = τεράστιος-α le morceau = το κομμάτι la fonte = το λιώσιμο signifier = σημαίνω devenir = γίνομαι liquide = υγρός-ή cela = αυτό un ours polaire = η πολική αρκούδα le manchot = ο πιγκουίνος perdre = χάνω

52 une habitation = η κατοικία risquer = ρισκάρω, κινδυνεύω disparaître = εξαφανίζομαι économiser = εξοικονομώ renouvelable = ανανεώσιμος-η recycler = ανακυκλώνω la matière = η ύλη le tri des ordures = η διαλογή των σκουπιδιών appliquer = εφαρμόζω séparer = χωρίζω le verre = το γυαλί, το ποτήρι le fer = ο σίδηρος une pile = η μπαταρία le carburant = το καύσιμο une essence = η βενζίνη polluer = μολύνω Compréhension orale p le ministère = το υπουργείο la publicité = η διαφήμιση une énergie solaire = η ηλιακή ενέργεια relier = ενώνω hier = χθες

53 demain = αύριο aujourd hui = σήμερα construire = κατασκευάζω brancher = ξανασυνδέω éclairer = διαφωτίζω inventer = εφευρίσκω explorer = εξερευνώ essentiel le = ουσιώδης dépenser = ξοδεύω progresser = προοδεύω le confort = η άνεση produire = παράγω de quoi = από τι un extrait = το απόσπασμα un enregistrement = η ηχογράφηση une émission = η εκπομπή un divertissement = η διασκέδαση universel le = παγκόσμιος-α le passage = το πέρασμα adopter = υιοθετώ le changement = η αλλαγή la date = η ημερομηνία avoir lieu = λαμβάνει χώρα un auteur = ο συγγραφέας la chanson = το τραγούδι

54 une impression = η εντύπωση la mer = η θάλασσα important ( e )= σημαντικός-ή mettre = βάζω, τοποθετώ la frontière = το σύνορο la rivière = ο ποταμός protéger = προστατεύω certain - e = βέβαιος-η-αία une évolution = η εξέλιξη dangereux euse = επικίνδυνος-η Lire pour s informer p. 105 le feu = η φωτιά maîtriser = ελέγχω le succès = η επιτυχία le combat = η μάχη facile # difficile = εύκολος η # δύσκολος η la lutte = ο αγώνας continuer = συνεχίζω déclarer = δηλώνω un ordre = η διαταγή le public = το κοινό le pompier = ο πυροσβέστης contre = κατά brûler = καίω

55 depuis = από τότε la veille = η παραμονή la banlieue = το προάστιο nord-ouest = βορειοδυτικά même si = ακόμη και αν un incendie = η πυρκαγιά menacer = απειλώ aucun ( e ) = κανείς - καμία le foyer = η εστία toutefois = εντούτοις en début de = στην αρχή un ouest = η δύση livrer = παραδίδω ajouter = προσθέτω à l aube = τα χαράματα le renfort = η ενίσχυση militaire = στρατιωτικός-ή le véhicule = το όχημα Les questions p. 106 la lettre formelle = το επίσημο γράμμα un article = το άρθρο près de # loin de = κοντά # μακριά justifier = δικαιολογώ la réponse = η απάντηση

56 réussir = πετυχαίνω éteindre = σβήνω seul ( e ) = μόνος-η Lire pour s informer p. 107 le conseil = η συμβουλή prévenir = προειδοποιώ le risque = ο κίνδυνος boire = πίνω fréquemment = συχνά abondamment = άφθονα au moins = τουλάχιστον avoir soif = διψάω éviter = αποφεύγω chaud ( e ) = ζεστός-ή pratiquer = εξασκώ une activité = η δραστηριότητα maintenir = διατηρώ le logement = η κατοικία frais fraîche = δροσερός-ή fermer # ouvrir = κλείνω # ανοίγω la fenêtre = το παράθυρο le volet = το παραθυρόφυλλο rafraîchir = δροσίζω

57 mouiller = βρέχω, μουσκεύω le corps = το σώμα plusieurs = μερικοί la fois = η φορά le bain = το μπάνιο brumeux - euse = ομιχλώδης avec # sans = με # χωρίς sécher = ξεραίνω possible = πιθανός-ή un endroit = ο τόπος le supermarché = το σούπερ-μάρκετ aider = βοηθώ fragile = εύθραυστος-η une aide = η βοήθεια Les questions p. 108 concerner = αφορώ le temps = ο καιρός la santé = η υγεία le déchet = τα απόβλητα interdire = απαγορεύω interdit ( e )= απαγορευμένος-η tournant e = περιστρεφόμενος-η dangereux euse = επικίνδυνος-η débutant ( e )= αρχάριος-α

58 une interdiction = η απαγόρευση à moitié prix = μισοτιμής la fin = το τέλος les soldes = οι εκπτώσεις stationner = σταθμεύω la route = ο δρόμος, η πορεία Production écrite p. 109 le récit = η διήγηση un événement = το γεγονός faire peur = φοβίζω agir = ενεργώ s effondre = κατρακυλώ / le dégât = η ζημιά blesser = τραυματίζω la mort= ο θάνατος la forêt = το δάσος le bois = το ξύλο le nuage = το σύννεφο la fumée = ο καπνός pyromane = πυρομανής un acte = η πράξη criminel le = εγκληματικός-ή la tempête = η θύελλα le vent = ο άνεμος

59 violent ( e ) = βίαιος-η une inondation = η πλημμύρα incessant ( e ) = ασταμάτητος-η arrêter = σταματάω noyé - e = βρεγμένος-η partout = παντού tremper = βρέχω un éclair = η αστραπή, η λάμψη le tonnerre = ο κεραυνός Rédiger p. 110 il y a un an = εδώ κ ένα χρόνο, πέρυσι dernier ère = τελευταίος-α le mois = ο μήνας vivre = ζώ j ai vécu = έζησα soudain e = ξαφνικός-ή tout d un coup = ξαφνικά se lever = σηκώνομαι entendre = ακούω le bruit = ο θόρυβος étrange = παράξενος-η bizarre = παράξενος-η fort ( e )= δυνατός-ή la vague = το κύμα

60 impressionnant ( e ) = εντυπωσιακός-ή agité ( e )= αναστατωμένος-η déchaîné ( e ) = οργισμένος-η remuer = ανακατεύω bouger = κινούμαι à ce moment là = εκείνη τη στιγμή les gens = οι άνθρωποι paniquer = πανικοβάλλω courir = τρέχω à droite # à gauche = δεξιά # αριστερά enfin = επιτέλους cesser = σταματώ horrible = φοβερός-ή affolé ( e ) = ξετρελαμένος-η la peur = ο φόβος apeuré e = φοβισμένος-η la trouille = ο φόβος la pétoche = ο φόβος un argot = η αργκό familier = το οικείο ύφος terrible = φοβερός-ή choquer = σοκάρω bouleverser = αναστατώνω au secours = βοήθεια!

61 Production orale p. 113 se laver les dents = πλένω τα δόντια le robinet = η βρύση la balade = η βόλτα trier = ταξινομώ la poubelle = ο κάδος απορριμμάτων recycler = ανακυκλώνω séparer = χωρίζω le papier = το χαρτί une extinction = η εξάλειψη à cause de = εξαιτίας la pêche = το ψάρεμα, το ροδάκινο la chasse = το κυνήγι sauvage = άγριος-α en voie d extinction = υπό εξαφάνιση disparaître = εξαφανίζομαι complètement = εντελώς le manchot = ο πιγκουίνος un empereur = ο αυτοκράτορας le requin = ο καρχαρίας blanc blanche = άσπρος-η être + en train de + infinitif ( απαρέμφατο ) = ετοιμάζομαι να κάνω κάτι disparaître = εξαφανίζομαι absolument = απολύτως préserver = προφυλάσσω

62 le comportement = η συμπεριφορά humain ( e ) = ανθρώπινος-η la construction = η κατασκευή un immeuble = η πολυκατοικία un agrandissement = η επέκταση la destruction= η καταστροφή la forêt = το δάσος modifier = μετατρέπω influencer = επηρεάζω un équilibre = η ισορροπία la race = το γένος, η φυλή 6. Au boulot p. 116 le boulot = η δουλειά le métier = το επάγγελμα exercer = εξασκώ vendeur euse = πωλητής - ρια gagner = κερδίζω gagner ma vie = εξασφαλίζω τα προς το ζην toucher = λαβώνω le salaire = ο μισθός une étude = η μελέτη chercher = ψάχνω un emploi = η εργασία car = διότι le chômage = η ανεργία

63 envoyer = στέλνω le curriculum vitae ( C.V. ) = το βιογραφικό σημείωμα une entreprise = η επιχείρηση intéresser = ενδιαφέρω à mi-temps = το μισό ωράριο à temps partiel = η μερική απασχόληση la librairie = το βιβλιοπωλείο de temps en temps = πότε-πότε le cours privé = το ιδιαίτερο μάθημα un argent de poche = το χαρτζιλίκι le menuisier = ο ξυλουργός adorer = λατρεύω maintenant = τώρα la retraite = η σύνταξη une pension = η σύνταξη retraité ( e ) = συνταξιούχος une université = το πανεπιστήμιο ensuite = στη συνέχεια un entretien = η συνέντευξη poursuivre = παρακολουθώ Compréhension orale p un âge = η ηλικία acheter # vendre = αγοράζω # πουλώ client ( e ) = πελάτης - ισσα

64 le job = η δουλειά le magazine = το περιοδικό à quoi = σε τι vérifier = επιβεβαιώνω un examen = η εξέταση la lettre de motivation = η αιτιολογική επιστολή encore = ακόμα une condition = η προϋπόθεση la croix = ο σταυρός caissier ière = ταμίας la surface = η επιφάνεια cueillir = μαζεύω le guide = ο ξεναγός animateur trice = εμψυχωτής - τρια la banque = η τράπεζα la flèche = το βέλος connaître = γνωρίζω le quartier = η συνοικία prévu ( e )= προβλεπόμενος-η chargé e = φορτωμένος-η la banlieue = το προάστιο le discours = ο λόγος, η ομιλία le gouvernement = η κυβέρνηση utiliser = χρησιμοποιώ le langage = ο τρόπος ομιλίας

65 plutôt = καλύτερα amusant ( e ) = διασκεδαστικός-ή penser = νομίζω manifester = εκδηλώνω la tenue = η συμπεριφορά, το ντύσιμο sembler = φαίνομαι Lire une lettre de motivation p. 121 responsable = υπεύθυνος-η le personnel = το προσωπικό le stage = η πρακτική εξάσκηση le mouvement = η κίνηση impressionniste = ιμπρεσιονιστής -τρια une œuvre = η εργασία une expérience = η εμπειρία auparavant = στο παρελθόν certain e = βέβαιος-η-αία la hauteur = το ύψος le besoin = η ανάγκη couramment = εύκολα quelqu un ( e ) = κάποιος - α sociable = κοινωνικός-ή de plus = επιπλέον exposer = παρουσιάζω suivre = ακολουθώ

66 donc = λοιπόν n importe quel = οποιοσδήποτε la disposition = η ρύθμιση, η τακτοποίηση supplémentaire = συμπληρωματικός-ή une attente = η αναμονή éventuel (le )= ενδεχόμενος-η Les questions p. 122 s excuser = ζητώ συγγνώμη un art plastique = οι πλαστικές τέχνες le droit = το δίκαιο déjà # pas encore = ήδη # όχι ακόμη enrichissant ( e ) = εμπλουτιστικός-ή Lire pour faire un choix p. 123 la consigne = η εντολή, η οδηγία essayer = προσπαθώ, δοκιμάζω il s agit = πρόκειται justifier = δικαιολογώ la réponse = η απάντηση le mot-clé = η λέξη-κλειδί un indice = η ένδειξη ne.que = μόνο une attention = η προσοχή la case = το τετράγωνο

67 remplir = συμπληρώνω la plupart des = η πλειοψηφία enseigner = διδάσκω la recherche = η αναζήτηση le laboratoire = το εργαστήριο lorsque = όταν, αφού la fouille = η ανασκαφή, η έρευνα découvrir = ανακαλύπτω le siècle = ο αιώνας une fois = μια φορά, κάποτε examiner = εξετάζω le résultat = το αποτέλεσμα diffuser = διαδίδω le public = το κοινό souriant ( e )= χαμογελαστός-ή capable = ικανός-ή en cas de = σε περίπτωση που la sécurité = η ασφάλεια en décalage horaire = η διαφορά ώρας (π.χ. μεταξύ χωρών) sauf = εκτός le vol = η πτήση, η κλοπή intérieur e = εσωτερικός-ή un univers = το σύμπαν une audition = η ακρόαση

68 nécessaire = απαραίτητος-η décrocher = σηκώνω (π.χ. το ακουστικό) employer = απασχολώ la fiction = η φαντασία le sitcom = η σαπουνόπερα enseigner = διδάσκω long longue = μακρύς-ιά le doctorat = το διδακτορικό δίπλωμα corriger = διορθώνω le corps = το σώμα humain ( e )= ανθρώπινος-η compliquer = περιπλέκω soigner = φροντίζω malade = άρρωστος-η porter = φοράω patient ( e ) = υπομονετικός-ή s occuper = απασχολούμαι un ensemble = το σύνολο Exercice en interaction p. 127 local ( e )= τοπικός-ή le village = το χωριό directeur directrice = διευθυντής - ρια une expérience = η εμπειρία promettre = υπόσχομαι

69 exceptionnel ( le ) = εξαιρετικός-ή la passion = το πάθος compter sur = βασίζομαι sérieux sérieuse = σοβαρός-ή studieux euse = μελετηρός-ή la qualité = η ποιότητα ponctuel (le )= ακριβής curieux euse = περίεργος-η le loisir = η ψυχαγωγία le projet = το σχέδιο regretter = μετανιώνω divers e = διάφορος-η connaître = γνωρίζω le domaine = ο τομέας 7. Docteur, j ai mal p. 131 le docteur = ο γιατρός souffrir = υποφέρω souffrant e = πάσχων-ουσα décrire = περιγράφω avoir mal = πονάω le cœur = η καρδιά vomir = κάνω εμετό le frisson = το ρίγος tousser = βήχω

70 la gorge = ο λαιμός enrhumé ( e ) = κρυωμένος η le pouls = ο σφυγμός ausculter = ακροάζομαι la tension = η ένταση une oreille = το αφτί la température = η θερμοκρασία bien que = αν και attraper = αρπάζω la fièvre = ο πυρετός s inquiéter = ανησυχώ rétablir = αποκαθιστώ, αναρρώνω prescrire = χορηγώ une ordonnance = η συνταγή ( η ιατρική ) le médicament = το φάρμακο se sentir = αισθάνομαι fiévreux euse = πυρετώδης se reposer = ξεκουράζομαι la peine = η τιμωρία, ο πόνος juste = ακριβώς le boisson = το ρόφημα Qui soigne quoi? p. 132 soigner = φροντίζω remplir = γεμίζω

71 la peau = το δέρμα les yeux = τα μάτια la racine = η ρίζα dentiste = οδοντίατρος la maladie = η αρρώστια recevoir = λαμβάνω patient e = ασθενής le cabinet médical = το ιατρείο un hôpital = το νοσοκομείο opérer = χειρουργώ une opération = η εγχείρηση attirer = έλκω prêt - e = έτοιμος-η sucré ( e ) = γλυκός-ιά en général = γενικά il faut = πρέπει savoir = ξέρω mondial (e )= παγκόσμιος-α la consommation = η κατανάλωση chaque = κάθε mourir = πεθαίνω un abus = η κατάχρηση, η υπερβολική χρήση en ce qui concerne = σε ότι αφορά fumeur fumeuse = καπνιστής - ρια

72 de moins en moins = όλο και λιγότερο la raison = ο λόγος cher chère = ακριβός-ή la loi = ο νόμος le lieu public = ο δημόσιος χώρος le trouble = η αναταραχή le comportement = η συμπεριφορά alimentaire = θρεπτικός-ή mince = λεπτός-ή le manque de confiance = η έλλειψη εμπιστοσύνης une alimentation = η διατροφή se dérégler = διαταράσσω la bêtise = η βλακεία grossir = παχαίνω le surpoids = το υπερβολικό βάρος obèse = παχύσαρκος-η une obésité = η παχυσαρκία courant e = συνηθισμένος-η équilibré ( e )= ισορροπημένος-η grave = σοβαρός-ή nutritionniste = διατροφολόγος Compréhension orale p. 133 la substance = η ουσία cancérigène = καρκινογόνος

73 tuer = σκοτώνω la moitié = το μισό un tiers = το τρίτο réfléchir = σκέφτομαι inciter = προτρέπω le tabac = ο καπνός destiner = προορίζω la marque = η μάρκα de quoi il s agit = περί τίνος πρόκειται une émission = η εκπομπή le jardinage = η κηπουρική le chou = το λάχανο fleuriste = ο ανθοπώλης la rose = το τριαντάφυλλο naître = γεννιέμαι imaginaire = φανταστικός-ή totalement = συνολικά pas du tout = καθόλου la scène = η σκηνή souffrir = υποφέρω la saison = η εποχή la cause = η αιτία d après = σύμφωνα με Lire pour s informer p. 137

74 le tonus = η ζωντάνια la rentrée = η έναρξη apprendre = μαθαίνω en forme = νόμιμα le truc = το τέχνασμα,το κόλπο le plaisir = η ευχαρίστηση une assiette = το πιάτο un excès = η υπερβολή la céréale = το δημητριακό le pain = το ψωμί le laitage = τα γαλακτοκομικά choisir = επιλέγω le légume = το λαχανικό la portion = η μερίδα la viande = το κρέας le poisson = το ψάρι ainsi que = καθώς maximum = μέγιστος-η-ίστη le grignotage = το ροκάνισμα le repas = το φαγητό dormir = κοιμάμαι suffisamment = αρκετά dès = μόλις le bâillement = το χασμουρητό la file = η σειρά, η γραμμή

75 le lit = το κρεβάτι le sommeil = ο ύπνος doux douce = γλυκός-ιά un ordinateur = ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) retarder = καθυστερώ ( s ) endormir = αποκοιμιέμαι le devoir = το καθήκον, η εργασία recommander = συστήνω la pause = το διάλειμμα le goûter = το κολατσιό souffler = αναπνέω attaquer = επιτίθεμαι la concertation = η συνεννόηση nécessaire = απαραίτητος-η bouger = κινούμαι indispensable = απαραίτητος-η le cerveau = ο εγκέφαλος une humeur = η διάθεση entraîner = παρασύρω se distraire = διασκεδάζω garder = διατηρώ le moment = η στιγμή la distraction = η διασκέδαση papoter = φλυαρώ

76 louer = νοικιάζω simplement = απλά rêver = ονειρεύομαι le nuage = το σύννεφο Les questions p. 138 adulte = ενήλικος-η adolescent e = έφηβος - έφηβη le repos = η ξεκούραση se coucher = ξαπλώνω au moins = τουλάχιστον dès que = μόλις le plaisir = η ευχαρίστηση Lire une recette de cuisine p. 139 un ingrédient = το συστατικό (π.χ. σαλάτας) un œuf = το αυγό un haricot = το φασόλι le concombre = το αγγούρι la pomme de terre = η πατάτα un oignon = το κρεμμύδι la boîte = το κουτί un anchois = η αντσούγια une olive = η ελιά la cuillère = το κουτάλι

77 une huile d olive = το ελαιόλαδο le sel = το αλάτι le poivre = το πιπέρι la casserole = η κατσαρόλα salé ( e )= αλμυρός-ή bouillir = βράζω égoutter = στραγγίζω peler = ξεφλουδίζω cuit e = ψημένος-η écailler = ξεφλουδίζω couper = κόβω la rondelle = η ροδέλα le saladier = η σαλατιέρα mélanger = ανακατεύω assaisonner = στολίζω servir = σερβίρω un ustensile = το σκεύος la poêle = το τηγάνι frit e = τηγανητός-ή la frite = η τηγανητή πατάτα cuire = ψήνω, βράζω le poulet = το κοτόπουλο la glace = το παγωτό le couteau = το μαχαίρι un aliment = η τροφή

78 le morceau = το κομμάτι la fourchette = το πιρούνι la recette = η συνταγή la réglementation = ο διακανονισμός la consigne = η οδηγία la sécurité = η ασφάλεια égoutter = στραγγίζω le thon = ο τόννος le cuisson = το ψήσιμο se réchauffer = ξαναζεσταίνομαι Production orale p. 143 gravement = σοβαρά un accident = το ατύχημα une ambulance = το ασθενοφόρο la phobie = η φοβία toucher = αγγίζω à l aise = αναπαυτικά supporter = υπομένω, ανέχομαι chatouiller = γαργαλάω le pied = το πόδι 8. Cours vite! p. 145 courir = τρέχω vite = γρήγορα

79 sportif ive = αθλητικός-ή une activité = η δραστηριότητα défouler = εκτονώνω se sentir = αισθάνομαι collectif ive = ομαδικός-ή exister = υπάρχω autre = άλλος-η la glace = το παγωτό un esprit = το πνεύμα une équipe = η ομάδα gagner = κερδίζω essayer = προσπαθώ, δοκιμάζω fonctionner = λειτουργώ autre = άλλος-η joueur euse = ο παίκτης cousin cousine = ο ξάδελφος / η ξαδέλφη fanatique= φανατικός-ή extrême = υπερβολικός-ή la sensation = η αίσθηση fort e = δυνατός-ή pratiquer = εξασκώ la parapente = το αλεξίπτωτο πλαγιάς attirer = έλκω la luge = το έλκηθρο le patin à glace = το παγοπέδιλο

80 la randonnée = η πεζοπορία un alpinisme = η ορειβασία la marche = ο δρόμος, το βάδισμα nager = κολυμπάω le poisson = το ψάρι aquatique = θαλάσσιος-α nautique = θαλάσσιος-α le bateau = το πλοίο la voile = η ιστιοπλοΐα la planche à voile = η ιστιοσανίδα en plein air = υπαίθρια le badminton = η αντιπτέριση s entraîner = προπονούμαι le terrain = το γήπεδο le stade = το στάδιο individuel ( le ) = ατομικός-ή le combat = ο αγώνας un escrime = η ξιφασκία un athlétisme = ο στίβος la course à pied = ο αγώνας δρόμου le saut en hauteur = το άλμα εις ύψος le saut en longueur = το άλμα εις μήκος la musculation = η μυϊκή γυμναστική la bicyclette = το ποδήλατο le patin à roulette = τα πατίνια

81 monter = ανεβαίνω le cheval = το άλογο Quel sportif es-tu? p. 146 lorsque = όταν, αφού le temps = ο καιρός changer = αλλάζω sauter = πηδώ champion onne = πρωταθλητής - ρια un effort = η προσπάθεια demander = ζητώ permettre = επιτρέπω bouger = κινούμαι rendre = καθιστώ la partie = το μέρος,το τμήμα la randonnée = η πεζοπορία le ménage = το νοικοκυριό la chambre = το δωμάτιο bronzer = μαυρίζω quelque = μερικοί-ές la longueur = το μήκος une excursion = η εκδρομή moyen moyenne = μέτριος-α Compréhension écrite p

82 la rencontre = η συνάντηση une annonce = η αγγελία une horaire = το ωράριο en face de = απέναντι la proposition = η πρόταση voir = βλέπω se terminer = τελειώνω alpin e = αλπικός-ή suisse = ελβετός - ελβετίδα emmener = μεταφέρω le traîneau = το έλκηθρο la course = το τρέξιμο la récompense = η ανταμοιβή fabriquer = κατασκευάζω depuis quand = από πότε; sembler = φαίνομαι juste = ακριβώς considérer = θεωρώ même = ίδιος-ια se détendre = χαλαρώνω le cours = το μάθημα le matin = το πρωί passer = περνώ la journée = η ημέρα un endroit = ο τόπος

83 meilleur - e = καλύτερος-η la qualité = η ποιότητα la vie = η ζωή Compréhension écrite p. 149 la clé / la clef = το κλειδί une actualité = η επικαιρότητα la science = η επιστήμη le service = η υπηρεσία seulement = μόνο la question = η ερώτηση un entraînement = η προπόνηση transformer = μετατρέπω la bête = το ζώο la compétition = ο συναγωνισμός, ο αγώνας diriger = διευθύνω le département = ο νομός une éducation = η εκπαίδευση expliquer = εξηγώ concentrer = επικεντρώνω la recherche = η έρευνα lier = συνδέω la fédération = η ομοσπονδία un entraîneur = ο προπονητής améliorer = βελτιώνω

84 étudier = μελετώ le nombre = ο αριθμός idéal ( e ) = ιδανικός-ή le mouvement = η κίνηση le bras = το μπράτσο nageur euse = κολυμβητής - ρια la performance = η επίδοση un infini = το άπειρο la limite = το όριο connaître = γνωρίζω le corps humain = το ανθρώπινο σώμα optimal ( e ) = ευνοϊκός-ή permettre = επιτρέπω le niveau = το επίπεδο dire = λέω une atteinte = η προσβολή la différence = η διαφορά le pays = η χώρα avancer = προχωρώ un échec = η αποτυχία la médaille = το μετάλλιο scientifique = επιστημονικός-ή ensemble = μαζί environ = σχεδόν,περίπου confondre = συγχέω

85 lors de = κατά τη διάρκεια Les questions p dangereux euse = επικίνδυνος-η collaborer = συνεργάζομαι évoluer = εξελίσσομαι battre = χτυπώ le code de la route = ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας la manière = ο τρόπος le stationnement = η στάθμευση le virage = η στροφή, ο ελιγμός un arrêt = η στάση obligatoire = υποχρεωτικός-ή le passage piéton = η διάβαση πεζών le sens interdit = η απαγορευμένη δίοδος le danger = ο κίνδυνος le camion = η νταλίκα Production écrite p. 153 important ( e ) = σημαντικός-ή la santé = η υγεία bouger = κινούμαι grossir = παχαίνω s aérer = αερίζομαι

86 se défouler = ξεσπάω,εκτονώνομαι les jeux collectifs = τα ομαδικά αθλήματα Rédaction p. 154 remercier = ευχαριστώ envoyer = στέλνω les chaussures = τα παπούτσια désirer = επιθυμώ le cœur = η καρδιά la gentillesse = η ευγένεια du fond du cœur = από τα βάθη της καρδιάς tenir = κρατάω rêver = ονειρεύομαι le cadeau = το δώρο magnifique = θαυμάσιος-α superbe = θαυμάσιος-α tout le temps = συνέχεια constamment = διαρκώς une fois que = άμα,μόλις la tête = το κεφάλι le début = η αρχή une introduction = η εισαγωγή le milieu = το περιβάλλον le développement = η ανάπτυξη

η έναρξη των μαθημάτων σκοτεινός(-ή) / φωτεινός(-ή) καλά εξοπλισμένος / χωρίς εξοπλισμό της δασκάλας

η έναρξη των μαθημάτων σκοτεινός(-ή) / φωτεινός(-ή) καλά εξοπλισμένος / χωρίς εξοπλισμό της δασκάλας Cerf-volant Vocabulaire de l unité 1 La rentrée Coin vocabulaire Noms = ουσιαστικά Adjectifs = επίθετα Verbes =ρήματα Adverbes = επιρρήματα Expressions = εκφράσεις p. 8 La rentrée = Une école primaire

Διαβάστε περισσότερα

CATHERINE TSOUCTIDI GRAMMAIRE METHODIQUE DU FRANÇAIS 2 LEXIQUE

CATHERINE TSOUCTIDI GRAMMAIRE METHODIQUE DU FRANÇAIS 2 LEXIQUE CATHERINE TSOUCTIDI GRAMMAIRE METHODIQUE DU FRANÇAIS 2 LEXIQUE DOSSIER 1 LES PRONOMS PERSONNELS Page 5 Offrir à (p.p. offert ) = προσφέρω Donner à = δίνω σε Le Réveillon = το ρεβεγιόν Gronder = μαλλώνω

Διαβάστε περισσότερα

Catherine Tsouctidi LEXIQUE GRAMMAIRE METHODIQUE 1

Catherine Tsouctidi LEXIQUE GRAMMAIRE METHODIQUE 1 Catherine Tsouctidi LEXIQUE GRAMMAIRE METHODIQUE 1 Dossier 2 1. Le verbe être Page 4 turc/ turque (adj) = τούρκικος/ -η ex. Le café turc. La cuisine turque. Turc (Τurque ) (n) = Τούρκος / Τουρκάλα Ex.

Διαβάστε περισσότερα

VOS CLÉS POUR LE SORBONNE B2

VOS CLÉS POUR LE SORBONNE B2 DOSSIER THÉMATIQUE 1 ENFANCE Page 31 1. L enfance (n.f.) = η παιδική ηλικία 2. Se décomposer (v.1 er /décomposé) = αποτελούμαι 3. Plusieurs (adj. invariable) = πολλοί, πολλές 4. Le stade (n.m.) = η φάση,

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013 L ECHO D EUGENE No 10 * Avril 2013 Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 Des élèves fatigués L es élèves du LFH sont-ils fatigués? Nous avons rencontré certains d entre eux pour recueillir leur témoignage. Nous avons

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS EXAMENS AÀ L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»

Διαβάστε περισσότερα

L écho d Eugène. Un nouveau journal. Les titres auxquels vous avez échappé!!! Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique!

L écho d Eugène. Un nouveau journal. Les titres auxquels vous avez échappé!!! Prix : 0,50. Ne pas jeter sur la voie publique! Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix Prix : 0,50 L écho d Eugène Un nouveau journal Année 2010 Numéro 1 Vous découvrez ce journal, et vous vous posez sans doute un tas de questions : Que contient-il?

Διαβάστε περισσότερα

L équipe de rédaction. SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

L équipe de rédaction. SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ L ECHO D EUGENE No 9 * JANVIER 2013 Vis tes rêves mais ne rêve pas ta vie. Ζήσε τα όνειρά σου, μην ονειρεύεσαι τη ζωή σου. L équipe de rédaction. Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 SOMMAIRE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «Άλλη μια

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Φώς στις σκιές Lumière à l ombre. societe / ματιές στη κοινωνία. Coupe du Monde de Football 2014 UN MONDE, DES ÉCRANS, UN NUAGE

L ECHO D EUGENE. Φώς στις σκιές Lumière à l ombre. societe / ματιές στη κοινωνία. Coupe du Monde de Football 2014 UN MONDE, DES ÉCRANS, UN NUAGE L ECHO D EUGENE No 14 * Juin 2014 societe / ματιές στη κοινωνία Coupe du Monde de Football 2014 Le drame des Brésiliens, la fête des Européens Tous les 4 ans, la Coupe du Monde de football a lieu dans

Διαβάστε περισσότερα

Antonio Porchia, Voix

Antonio Porchia, Voix ΑΚΗΣ ΗΜΟΥ AKIS DIMOU ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ ET JULIETTE Κι αν ο έρωτας είναι ο έρωτας που χάθηκε, πώς θα βρούµε τον έρωτα; Et si l amour est l amour perdu, comment trouver l amour? Αντόνιο Πόρτσια, Φωνές, µτφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Αποτύπωση και ενοποίηση της ύλης για την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική για να συνοδεύει το ΕΠΣ-ΞΓ

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2008

Session novembre 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE C1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Το άρθρο μας βασίστηκε σε μία σειρά. Κύκλοι συναντήσεων

L ECHO D EUGENE. Το άρθρο μας βασίστηκε σε μία σειρά. Κύκλοι συναντήσεων L ECHO D EUGENE Κατερίνα Κουκουράκη Β4 No 12 * Janvier 2014 Des chants et des danses pour Nelson Mandela Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela, la figure historique de la lutte contre le racisme et l apartheid,

Διαβάστε περισσότερα

Pratiques Pédagogiques

Pratiques Pédagogiques Pratiques Pédagogiques Εισαγωγή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση «Πάμε στο Παρίσι»: Παιδαγωγικό Σενάριο για τα πρώτα στάδια εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας με ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

DICTIONNAIRE GREC-FRANCAIS

DICTIONNAIRE GREC-FRANCAIS DICTIONNAIRE GREC-FRANÇAIS 1 DICTIONNAIRE GREC-FRANCAIS POUR TROUVER UN MOT, GREC OU FRANCAIS : CTRL + F >> PLUS DE 1100 TERMES

Διαβάστε περισσότερα

LEXIQUE FRANÇAIS GREC : 800 mots.

LEXIQUE FRANÇAIS GREC : 800 mots. LEXIQUE FRANÇAIS GREC : 800 mots. 1 Les verbes grecs irréguliers sont soulignés ; le génitif n a été systématiquement indiqué que pour les noms de la 3 e déclinaison. Certains mots-outils (prépositions,

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III.

ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III. Παράρτημα I. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 3 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... VI IV. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμολόγηση Εξετάσεων LAAS

Βαθμολόγηση Εξετάσεων LAAS Χρόνος 25ος - αρ. φυλ. 307 - Ιούλιος 2014-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Action.fr-gr ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Γαλλικά Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Action.fr-gr ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Γαλλικά Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Action.fr-gr 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γαλλικά Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΡΙΤΕΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Γιόγια Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος πρώτο, δεύτερο. IE π ΔON EK AI EYTIKO. OP ANI MO EK O Eø I AKTIKøN BIB IøN A HNA

Tεύχος πρώτο, δεύτερο. IE π ΔON EK AI EYTIKO. OP ANI MO EK O Eø I AKTIKøN BIB IøN A HNA Tεύχος πρώτο, δεύτερο IE π ΔON EK AI EYTIKO OP ANI MO EK O Eø I AKTIKøN BIB IøN A HNA ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ıóèî È Â Î È ÚËÛÎÂ Ì ÙˆÓ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË ÔÏ appleèûùëìòó ÁˆÁ È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó

Διαβάστε περισσότερα

DIDACTIQUE γράφει ο Olivier Delhaye. τα γλωσσο ψυχο παιδαγωγικά. La page du français. εκδήλωση για Το δικό μας και το ξένο

DIDACTIQUE γράφει ο Olivier Delhaye. τα γλωσσο ψυχο παιδαγωγικά. La page du français. εκδήλωση για Το δικό μας και το ξένο Χρόνος 26ος - αρ. φυλ. 309 - Σεπτέμβριος 2014-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε Ρομιγί

H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε Ρομιγί ΕΤΟΣ Γ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 17 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πολυλά 5-Αθήνα Τ.Κ. 11141 Τηλ: 210 2280568 ΕΚΔΟΤΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ H ελληνική ψυχή της Ζακλίν ντε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της µαντικής τέχνης από τον 8ο αι. π.χ. ως τις µέρες µας

Η επιρροή της µαντικής τέχνης από τον 8ο αι. π.χ. ως τις µέρες µας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΩΝΤΕΣ Ta Nea N 2 et 3 JUILLET 2007 Horizons grecs TA NEA DANS CE NUMÉRO : Le grec à Toulouse Lautrec 1 Φυσα αγερι, φυσα αγερι 2 Η επιροη της µαντιας 3 Nikos le voyageur 5 Manos Loizos 6 Les

Διαβάστε περισσότερα

Juin 2012 N 44. Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents. Sommaire

Juin 2012 N 44. Bulletin édité par l association  Crète : terre de rencontres  pour ses adhérents. Sommaire Juin 2012 N 44 Bulletin édité par l association " Crète : terre de rencontres " pour ses adhérents. Sommaire Edito. 1 Thésée en Crète. (suite et fin) Moni Agios Karalambos de Frangokastello. Φύλλο στο

Διαβάστε περισσότερα

Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres"

Journal édité par l'association Crète terre de rencontres N 52 Mars 2015 Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" www.creteterrederencontres.info 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Tél: 01 60 16 91 47 mail: association@creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ PALSO

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ PALSO Χρόνος 25ος - αρ. φυλ. 303 - Μάρτιος 2014-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2008 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ÉPREUVE. Session mai 2008 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE C1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres"

Journal édité par l'association Crète terre de rencontres N 50 Juillet 2014 Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" www.creteterrederencontres.info 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Tél: 01 60 16 91 47 mail: association@creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2007 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ÉPREUVE. Session mai 2007 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE C1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

«Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία»

«Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία» Project pédagogique commun entre les 3ème et le Γ1 «Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία» Οδυσσέας Ελύτης Άσμα ηρωικό και Πένθιμο για τον χαμένο

Διαβάστε περισσότερα