ΘΕΜΑ: Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012. Με αφορμή την αρμοδιότητα στην εποπτεία επί θεμάτων προστασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012. Με αφορμή την αρμοδιότητα στην εποπτεία επί θεμάτων προστασίας"

Transcript

1 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΠΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ Τηλ: Fax: Αθήνα, 8 Απρλίου 2013 Αρθμ. πρωτ. Αρθ. Εγκ. 1/ f Προς Τους Κ. Κ. Δευθύνοντες τς Εσαγγελίες Εφετών κα Πρωτοδκών της χώρας ΘΕΜΑ: Αποσαφήνση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012. Με αφορμή την αρμοδότητα στην εποπτεία επί θεμάτων προστασίας περβάλλοντος καθώς κα το γεγονός ότ κατά την ημερίδα που πραγματοποίησε επτυχώς η Ένωση Εσαγγελέων Ελλάδος με την Πανελλήνα Συνομοσπονδία ΦλoζωlKών~α Περβαλλοντκών Σωματείων Ελλάδας το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013, 5 μ.μ. στο Αμφθέατρο «Α. Αργυράδη» του Εθνκού κα Καποδστρακού Πανεπστημίου Αθηνών, ανεδείχθησαν προβλήματα που αναφύοντα από την σχετκή νομοθεσία περί προστασίας ζώων, έχοντας υπόψη κα την πολύτμη εμπερία που έχε αποκτήσε το εδκό Τμήμα της Εσαγγελίας Πρωτοδκών Αθηνών με υπεύθυνη εσαγγελέα την κα Α. Θεοδωροπούλου, αποστέλλουμε την παρούσα εγκύκλο προς δευκόλυνση του έργου Σας πάντα κατά τα όρα της δακρτκής ευχέρεας που παρέχε η δάταξη του άρθρου ΚΠΔ.

2 Σύμφωνα με τη δάταξη του άρθρου 16 του ν. 4039/12, περί προστασίας ζώων α} Με την επφύλαξη εδκά προβλεπόμενων περπτώσεων της σχύουσας κονοτκής κα εθνκής νομοθεσίας, καθώς κα της δάταξης του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 9, απαγορεύετα, ο βασανσμός, η κακοποίηση, η κακή κα βάναυση μεταχείρση οποουδήποτε είδους ζώου, καθώς κα οποαδήποτε πράξη βίας κατ' αυτού, όπως δίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνγμός, το κάψμο, η σύνθλψη κα ο ακρωτηρασμός. Η στείρωση του ζώου καθώς κα κάθε άλλη κτηνατρκή πράξη με θεραπευτκό σκοπό, δε θεωρείτα ακρωτηρασμός. Β} Απαγορεύετα, εξαρουμένων των περπτώσεων κνηματογραφκών τανών κα γενκότερα οπτκοακουστκού υλκού εκπαδευτκού προσανατολσμού, η πώληση, εμπορία κα παρουσίασηδακίνηση μέσω δαδκτύου οποουδήποτε οπτκοακουστκού υλκού, όπως βίντεο ή άλλου είδους κνηματογραφκού ή φωτογραφκού υλκού στα οποία απεκονίζετα οποαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου, καθώς κα σεξουαλκή συνεύρεση μεταξύ ζώων ή μεταξύ.ζώου κα ανθρώπου με σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλκή κανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά. Στην ανωτέρω απαγόρευση συμπερλαμβάνετα κα η περίπτωση της μονομαχίας μεταξύ ζώων. Γ} Σε περίπτωση τραυματσμού ζώου συντροφάς σε τροχαίο ατύχημα ο υπαίτος της πράξης αυτής, υποχρεούτα να εδοποήσε άμεσα τον οκείο Δήμο, προκεμένου να παρασχεθεί στο τραυματσμένο ζώο η απαραίτητη κτηνατρκή φροντίδα. Εκτός από την έννοα της ενεργητκής κακοποίησης, αντληπτό καθίστατα το γεγονός ότ στην έννοα της παθητκής κακοποίησης του άρθρου 16 του ν.4039/12ή του άρθρου 1 του ν.1197/81 ο οποίος δεν έχε καταργηθεί 2

3 εσέτ, περλαμβάνοντα ενδεκτκά, η έλλεψη καταλύματος, το ακατάλληλο κατάλυμα ή τα στενά κλουβά, η μόνμη αλυσόδεση, η ακατάλληλη τροφή, η μόνμη παραμονή σε μπαλκόνα, ταράτσες, η έλλεψη νερού ή νερού μη κατάλληλου, χωροl μη στεγνοί κα καθαροί, προστατευόμενο από τς καρκές συνθήκες, η έλλεψη φροντίδας γα κτηνατρκή περίθαλψη σε περίπτωση ασθενεών τους, αλλά κα τον τακτκό εμβολασμό κα την αποπαρασίτωσή τους, η έλλεψη καθημερνής άσκησης κα περπάτου. Μείζονος σημασίας θέμα, καθίστατα κα η αναφορά στην αστυνομκή αρχή ότ πρόκετα γα αυτεπαγγέλτως δωκόμενο έγκλημα γα το οποίο δεν προσαπατείτα η καταβολή του παραβόλου των 100 ευρώ, ως σχύε γα τα κατ' έγκληση δωκόμενα εγκλήματα, αλλά κα η τήρηση της αυτοφώρου δαδκασίας, κρίνετα αναγκαία γα τον κολασμό του εγκλήματος αυτού που έχε βαρύνουσα εγκληματκή απαξία. {Σχετκή η υπ αρ.71377/12/396322, από , εγκύκλος, του Αρχηγείου της Ελληνκής Αστυνομίας προς τς αστυνομκές αρχές της χώρας.}. Αυτονόητη κρίνετα η συνεργασία με τους φλοζωκούς συλλόγους, αλλά κα απαραίτητη, σε πλείστες περπτώσες, η εφαρμογή της δατάξεως του άρθρου 19 παρ.1 γα προσωρνή ή ορστκή αφαίρεση του ζώου από την κατοχή του παραβάτη των δατάξεων του άρθρου 5 παρ1 περ. α', β', γ' κα του άρθρου 16 όταν η μεταχείρση του ζώου είνα δαίτερα σκληρή κα βάναυση κα προκάλεσε δαίτερο πόνο στο ζώο. Επίσης μπορεί ο Εσαγγελέας, με δάταξή του να απαγορεύσε την απόκτηση άλλου ζώου από τον παραβάτη. Σκόπμη κρίνετα κα η επτόπα μετάβαση του αρμοδίου Εσαγγελέα όταν επλαμβάνετα δημοσεύματος ή καταγγελίας προς δενέργεα αυτοψίας γα να 3

4 δαπστώσε τς συνθήκες που επκρατούν σε οποοδήποτε καταφύγο αδέσποτων ζώων συντροφάς ή εκτροφείο κ αν αυτές δεν ~ίνα σύμφωνες με τα ορζόμενα στο άρθρο 9 κα στς εδκές δατάξες που δέπουν τη λετουργία τους, προκεμένου με προσωρνή δάταξή του, να καθορίσε τα μέτρα που πρέπε να λάβε ο δοκτήτης του καταφυγίου ή εκτροφείου κα το χρονκό δάστημα εντός του οποίου πρέπε να συμμορφωθεί. Εππροσθέτως, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 2 του ν4039/12, καθορίζετα ο κτηνίατρος που έχε πστοποηθεί, ως αρμόδος φορέας, εκτέλεσης της σήμανσης κα της καταγραφής των ζώων συντροφάς κα δοκτητών τους στη Δαδκτυακή Ηλεκτρονκή βάση. Ο φορείς εκτέλεσης της σήμανσης κα της καταγραφής των ζώων συντροφάς κα των δοκτητών τους, δενεργούν τη σήμανση των ζώων συντροφάς με τη χρησμοποίηση κατάλληλων μέσων ηλεκτρονκής σήμανσης, καταχωρούν τα στοχεία τόσο των ζώων όσο κα των δοκτητών τους στη δαδκτυακή ηλεκτρονκή βάση, την οποία τηρούν σε δαρκή βάση κα εκδίδουν ββλάρο υγείας κατά τη σήμανση των ζώων συντροφάς ή δαβατήρο, σε περίπτωση που το ζώων θα μεταφερθεί στο εξωτερ,κό{αρ 3 παρ.3}. Τα ανωτέρω, εφαρμόζοντα κα γα τα αδέσποτα ζώα συντροφάς, ενώ καθορίζετα υποχρεωτκή η σήμανση κάθε ζώου συντροφάς, εξαρουμένων των σκύλων που χρησμοποούντα γα την φύλαξη πομνίων. {αρ 4 παρ. 2 κα 3 Q }. Ο υπηρεσίες της Δημοτκής Αστυνομίας, της Θηροφυλακής των κυνηγετκών συλλόγων κα ο υπάλληλο των Τελωνείων κα των Σταθμών Υγεονομκού Κτηνατρκού ελέγχου, εφοδάζοντα με τους κατάλληλους ανχνευτές γα την αναγνώρση των δοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφάς που φέρουν ηλεκτρονκή [ 4

5 σήμανση. [αρ.4 παρ.9}.στην παρ. 1 του άρθρου 5, καθορίζοντα αναλυτκά ο υποχρεώσες των δοκτητών του δεσποζόμενου ζώου συντροφάς, δηλαδή η σήμανση κα καταγραφή του ζώου, η δήλωση απώλεας εντός πενθημέρου, η τήρηση των κανόνων ευζωίας, η εξασφάλση κατάλληλου καταλύματος. Σύμφωνα με το άρθρο 7 η δοργάνωση εκθέσεων με ζώα συντροφάς επτρέπετα μετά από σχετκή άδεα της αρμόδας Υπηρεσίας Κτηνατρκής του οκείου Δήμου {αρ 7}, όπου ορίζοντα κα ο υποχρεώσες όσων δοργανώνουν εκθέσες. Με τη δάταξη του άρθρου 8 επτρέπετα η δατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφάς σε μονοκατοκίες κα πολυκατοκίες που αποτελούντα από δύο δαμερίσματα κα κάτω υπό προϋποθέσες, ενώ απαγορεύετα η δατήρηση κα παραμονή ζώων συντροφάς σε κονόχρηστους χώρους της πολυκατοκίας {αρ 8}.Η περσυλλογή κα η δαχείρση αδέσποτων ζώων συντροφάς όπως ορίζετα στο άρθρο 9 αποτελεί υποχρέωση των Δήμων, δυνητκά μπορεί να ασκείτα κα από Συνδέσμους Δήμων, καθώς κα από Φλοζωκές ενώσες κα Σωματεία σε συνεργασία με τον οκείο Δήμο, εφόσον αυτά δαθέτουν τς κατάλληλες υποδομές. Γα την περσυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφάς, συγκροτούντα συνεργείά από άτομα κατάλληλα εκπαδευμένα κα έμπερα στην αχμαλωσία ζώων συντροφάς που καθοδηγούντα από κτηνίατρο. Η μετακίνηση κα μεταφορά ζώων συντροφάς δέπετα από τς δατάξες των κανονσμών 998/2003, 338/2010, 1/2005 κα του ΠΔ 184/1996 {αρ 10 παρ1}. Επτρέπετα, με την επφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων ή κανονσμών των μέσων μαζκής μεταφοράς, καθώς κα στα ταξί κα επβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είνα τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς κα συνοδεύοντα από τον δοκτήτη ή τον κάτοχό τους {αρ 10 παρ.2}. Με το άρθρο 12, θεσπίζετα L 5

6 απαγόρευση της χρησμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα {τσίρκο ή σε θίασο με ποκίλο πρόγραμμα} κα άλλες συναφείς δραστηρότητες. Επίσης, απαγορεύετα η εκτροφή, η εκπαίδευση κα χρησμοποίηση ζώων γα οποαδήποτε είδος μονομαχίας, καθώς κα η εκτροφή κα χρησμοποίηση σκύλων κα γατών γα παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή γα την παρασκευή φαρμακευτκών ή άλλων ουσών. Με το άρθρο 14, καθορίζετα ότ ο Οργανσμός Τοπκής Αυτοδοίκησης είνα αρμόδα αρχή γα την εφαρμογή του άρθρου 12. Στο άρθρο 20 προβλέποντα ο πονκές κυρώσες. Σύμφωνα με την παρ.1 αυτού, η παράνομη εμπορία ζώων συντροφάς κατά τους όρους του εν λόγω νόμου, τμωρείτα με πονή φυλάκσης τουλάχστον ενός έτους κα χρηματκή πονή από (5.000) ευρώ έως (15000) ευρώ. Με την ίδα πονή φυλάκσης κα χρηματκή τμωρία τμωρούντα ο παραβάτες των δατάξεων των παρ. α' κα β' του άρθρου 16 (άρθρο 20, παρ. 2). Ο, παραβάτες των δατάξεων του άρθρου 12 τμωρούντα με φυλάκση μέχρ δύο έτη κα με χρηματκή πονή από (5.000) ευρώ έως (15.000) ευρώ (άρθρο 20, παρ.3). Ο παραβάτες της δάταξης της περίπτωσης β' της παρ. 8 του άρθρου 5, καθώς κα η κλοπή οποουδήποτε ζώου συντροφάς τμωρούντα με φυλάκση μέχρ έξ μήνες κα με χρηματκή πονή (3.000) ευρώ, ενώ η κλοπή κυνηγητκού σκύλου ή σκύλου βοηθείας τμωρείτα με φυλάκση μέχρ ένα έτος κα χρηματκή πονή από (5.000) ευρώ έως (8.000) ευρώ (άρθρο 20, παρ.4 ). Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 20, η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, που συντάσσετα από την αρμόδα αρχή γα τς περπτώσες των παραγράφων 1 έως 4 του δίου άρθρου, δαββάζετα 1 6

7 αυθημερόν στον αρμόδο Δήμο γα την επβολή των προβλεπόμενων δοκητκών κυρώσεων κα προστίμων. Ο σχύον στη χώρα μας νόμος 4039/12, ορίζε ως αρμόδα όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων που δαπστώνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου, τη Δημοτκή Αστυνομία, τη θηροφυλακή των κυνηγετκών συλλόγων, τους υπαλλήλους των τελωνείων κα των Σταθμών Υγεονομκού ελέγχου. Ως κα στο άρθρο 21,{που προβλέπε τς δοκητκές κυρώσες κα τα πρόστμα}, αρμόδα όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του νόμου,αναφέρε τη Δημοτκή Αστυνομία κα τους ως άνω λοπούς κ όταν δε λετουργεί υπηρεσία Δημοτκής αστυνομίας, άλλη αρμόδα Υπηρεσία του Δήμου. Ως φαίνετα η βούληση του νομοθέτη ήταν να αφαρέσε την αρμοδότητα αυτή από την ΕΛΑΣ κα να την αναθέσε, αποκλεστκά στη Δημοτκή Αστυνομία {συμφώνως κα με το άρθρο 1 εδ' 24 του ν.3431/2008 που δέπε τη Δημοτκή Αστυνομία}, τούτη ελέγχε την τήρηση των δατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφάς, ενώ όταν η αρμοδότητα τυγχάνε συντρέχουσα με. αυτή της ΕΛΑΣ., αναφέρετα ρητώς, ως επί παραδείγματ, η ρύθμση της κυκλοφορίας του εδαφίου 8, ασκείτα από κονού με την ΕΛΑΣ. Στο ΠΔ. 258/86 {Κ.Π.Δ}, ορίζετα: Στο άρθρο 33, ότ η προανάκρση κα η προκαταρκτκή εξέταση {άρ. 31 παρ.1, στοχ. α', β', γίνοντα ύστερα από παραγγελία του Εσαγγελέα Πλημμελεοδκών κα υπό τη δεύθυνσή του, 1} από τους ΠτασμαΤΟδίκες κα Ερηνοδίκες, 2}από τους βαθμοφόρους της χωροφυλακής που έχουν βαθμό, τουλάχστον, υπενωματάρχη κα 3} από τους υπαλλήλους που έχουν βαθμό, τουλάχστον υπαρχφύλακα, στο δε άρθρο 34, ότ η προκαταρκτκή εξέταση κα η προανάκρση ορσμένων εγκλημάτων ενεργείτα κα από δημοσίους 7

8 υπαλλήλους, όπου αυτό προβλέπετα σε εδκούς νόμους, πάντοτε υπό τη δεύθυνση. κα την εποπτεία του Εσαγγελέα Πλημ/κών. Ο ανακρτκοί υπάλληλο οφείλουν να ανακονώνουν, χωρίς χρονοτρβή, στον αρμόδο Εσαγγελέα, οτδήποτε πληροφορούντα με κάθε τρόπο, γα αξόπονη πράξη που δώκετα αυτεπαγγέλτως. Συμφώνως δε με το άρθρο 243 παρ.1, η προανάκρση ενεργείτα από οποονδήποτε ανακρτκό υπάλληλο, μετά από γραπτή παραγγελία του Εσαγγελέα, οτδήποτε πληροφορούντα με κάθε τρόπο γα αξόπονη πράξη που δώκετα αυτεπαγγέλ τως. Η προανάκρση ενεργείτα από οποοδήποτε ανακρτκό υπάλληλο, μετά από γραπτή παραγγελία του Εσαγγελέα αν από τη καθυστέρηση απελείτα άμεσος κίνδυνος ή αν πρόκετα γα αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα, όλο ο κατά τα άρθρα 33 κα 34 ανακρτκοί υπάλληλο είνα υποχρεωμένο να επχερούν όλες τς προανακρτκές πράξες που είνα αναγκαίες γα να βεβαωθεί η πράξη κα να ανακαλυφθεί ο δράστης, έστω κα χωρίς προηγούμενη παραγγελία του Εσαγγελέα. Στην περίπτωση αυτή εδοποούν τον Εσαγγελέα με το ταχύτερο μέσο κα του υποβάλλουν, χωρίς χρονοτρβή τς εκθέσες που συντάχθηκαν. Στο δε άρθρο 16 του ν.2800/2000, ορίζετα ότ καθήκοντα γενκών ανακρτκών υπαλλήλων, ασκεί το αστυνομκό προσωπκό που προβλέπετα από τς δατάξες της παρ.1 του άρθρου 33 του Κ.Π.Δ. Με τς ανωτέρω δατάξες με τς οποίες καταργείτα κάθε προγενέστερη γενκή ή εδκή αντίθετη ρύθμση, δημουργείτα τεκμήρο αρμοδότητας, υπέρ της Δημοτκής Αστυνομίας, γα τον έλεγχο εφαρμογής των κανονστκών ρυθμίσεων που αφορούν τοπκές υποθέσες, η άσκηση δε αστυνόμευσης από τη Δημοτκή Αστυνομία δε συνεπάγετα ρωγμή στο σύστημα αστυνόμευσης της χώρας, αφού η δημοτκή i 8, r r i

9 αστυνομία δεν αναλαμβάνε την άσκηση όλων των αρμοδοτήτων αστυνόμευσης στα δοκητκά της όρα, αλλά δρα συμπληρωματκά κα μάλστα σε συνάφεα με τη δοίκηση των τοπκών υποθέσεων. Η προανάκρση κα η προκαταρκτκή εξέταση γίνοντα ύστερα από. παραγγελία του Εσαγγελέα Πλημμελεοδκών κα υπό τη δεύθυνσή του, τόσο από Ερηνοδίκες-Πτασματοδίκες κα Αστυνομκούς υπαλλήλους της ΕΛ.ΑΣ. {γενκοί προανακρτκοί υπάλληλο}, όσο κα από λοπούς δημόσίους υπαλλήλους, όπου αυτό προβλέπετα ρητά {εδκοί προανακρτκοί υπάλληλο}. Στους τελευταίους υπάγετα κα το αστυνομκό προσωπκό της Δημοτκής Αστυνομίας. Η αρμοδότητα των εδκών προανακρτκών υπαλλήλων γα δενέργεα προανακρίσεως σε ορσμένα εγκλήματα δεν αποκλείε την παράλληλη αρμοδότητα των γενκών προανακρτκών υπαλλήλων να ενεργήσουν προανάκρση κα γα τα εγκλήματα αυτά. Τούτο συνάγετα, σαφώς, από τη δατύπωση της δατάξεως του άρθρου 34 του κ.π.δ., προκεμένου να ορσθεί η αρμοδότητα των εδκών προανακρτκών υπαλλήλων γα δενέργεα προανακρίσεως, σε ορσμένα εγκλήματα. Τόσο ο γενκοί, όσο κα ο εδκοί προανακρτκοί υπάλληλο, ενεργούν καταρχήν προανάκρση, μετά από έγγραφη παραγγελία του Εσαγγελέα Πλημμελεοδκών. Σε δύο {2} όμως περπτώσες, κατ' εξαίρεση, ο προανακρτκοί υπάλληλο {γενκοί κα εδκοί}, μπορούν, αλλά κα υποχρεούντα να ενεργήσουν προανάκρση, χωρίς προηγούμενο παραγγελία τo~ Εσαγγελέα Πλημμελεοδκών, ήτο: 1} όταν πρόκετα γα αυτόφωρο κακούργημα ή πλημ/μα κα 2} όταν επίκετα από την αναβολή, κατά την κρίση τους κίνδυνος να ματαωθεί ή να δυσχερανθεί, η βεβαίωση του δαπραχθέντος εγκλήματος κα η ανακάλυψη του δράστη, οπότε 9,

10 10

11 Γα δε την αποτελεσματκότερη αντμετώπση του εγκλήματος {πλημμελήματος} σε βάρος των ζώων στα πλαίσα, δίως, του αυτοφώρου, όταν αυτό τελείτα μέσω του δαδκτύου ο Εσαγγελέας, με την παραγγελία του γα δενέργεα προκαταρκτκής εξέτασης ή προανάκρσης δίως μέσω της Δεύθυνσης Ηλεκτρονκού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ, παραγγέλλε την στοσελίδα κονωνκής δκτύωσης να παράσχε τα στοχεία του χρήστη, δεύθυνση κ.τ.λ. Η ανωνυμία στο δαδίκτυο συνδέθηκε με τρες {3} γνωμοδοτήσες της Εσαγγελίας του Αρείου Πάγου, υπ. αρ. 9/09, 12/09 κα 9/11, στς οποίες αναφέρετα ότ εξωτερκά στοχεία της επκονωνίας {δεδομένα κίνησης κα θέσης των ηλεκτρονκών επκονωνών, σύμφωνα με το ν.3471/06, ήτο τα ηλεκτρονκά ίχνη των χρηστών -ίρ address- δεν υπάγοντα στς προστατευτκές δατάξες του άρθρου 19 του Συντάγματος. Κατά το άρθρο 4 παρ.1 του ν.3471/06, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνκή ένομμη τάξη η οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κονοβουλίου κα του Συμβουλίου της 12 ης lουλίου του έτους 2002, οποαδήποτε χρήση των υπηρεσών ηλεκτρονκών επκονωνών κα των δαθεσίμων στο κονό υπηρεσών ηλεκτρονκών επκονωνών, προστατεύετα από το απόρρητο των επκονωνών. Η άρση του απορρήτου είνα επτρεπτή μόνο υπό τς προϋποθέσες κα τς δαδκασίες που προβλέποντα από το άρθρο 19 του Συντάγματος. Το Σύνταγμα δεν αναφέρετα σε οποαδήποτε επκονωνία ή ανταπόκρση μεταξύ προσώπων, καθερώνε την προστασία της επκονωνίας με την έννοα της ανταλλαγής δανοημάτων, εδήσεων, γνωμών κα εδκότερα αυτής που γίνετα εντός πλασίων οκεότητας κα δωτκής επκονωνίας {Ολ. ΑΠ1/2001}. 11,,

12 12

13 Εν κατακλείδ, η παροχή τροφής κα νερού σε αδέσποτα ζώα δεν παραβάζε τς δατάξες του ν.4039/2012, είνα μέσα στο πνεύμα σεβασμού κάθε έμβας ύπαρξης γα δκαίωμα στη ζωή, πρέπε όμως να τηρούντα συνθήκες καθαρότητας, η έλλεψη της οποίας ασφαλώς δημουργεί ευθύνη. υήλ Παπαδάκης Κονοποίηση: Θ Υπουργείο Εσωτερκών Θ Υπουργείο Αγροτκής Ανάπτυξης κα Τροφίμων Θ Υπουργείο Δημόσας Τάξης κα Προστασίας του ΠολΟΥη Θ Κτηνατρκή Σχολή Α.Π.Θ. (προς κάθετη ενημέρωση των υπηρεσών τους) ΕΓ 13 r!,

Στο άρθρο 1 δίδονται οι ορισμοί εννοιών «ζώο», «ευζωία», «ζώο συντροφιάς», «δεσποζόμενο ζώο», «αδέσποτο ζώο», «επικίνδυνο ζώο» κ.α.

Στο άρθρο 1 δίδονται οι ορισμοί εννοιών «ζώο», «ευζωία», «ζώο συντροφιάς», «δεσποζόμενο ζώο», «αδέσποτο ζώο», «επικίνδυνο ζώο» κ.α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΗΝΑ Αρμόδιος: Α.ΥΠ. ΓΑΛΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ν.4235/ΦΕΚ Α 32/11-2-2014 ΜΕΡΟΣ Β Άρθρο 46, για την τροποποίηση του Ν. 4039

ΝΟΜΟΣ Ν.4235/ΦΕΚ Α 32/11-2-2014 ΜΕΡΟΣ Β Άρθρο 46, για την τροποποίηση του Ν. 4039 ΝΟΜΟΣ Ν.4235/ΦΕΚ Α 32/11-2-2014 ΜΕΡΟΣ Β Άρθρο 46, για την τροποποίηση του Ν. 4039 1. Το άρθρο 1 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως: α) Η περίπτωση στ' του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «στ)

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία των Ζώων στην Ελλάδα. Βάσω Τάκη Δικηγόρος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Νομική Προστασία των Ζώων στην Ελλάδα. Βάσω Τάκη Δικηγόρος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Νομική Προστασία των Ζώων στην Ελλάδα Βάσω Τάκη Δικηγόρος Ημερίδα 30/01/2015 Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία των Ζώων ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ A. Νόμος 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α 32 11.02.2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των

ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α 32 11.02.2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των ΝΟΜΟΣ 4235/2014 ΦΕΚ Α 32 11.02.2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Του Απόστολου Περιστέρη, αστυνόμου Β, κτηνίατρου, υποψήφιου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Του Απόστολου Περιστέρη, αστυνόμου Β, κτηνίατρου, υποψήφιου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Του Απόστολου Περιστέρη, αστυνόμου Β, κτηνίατρου, υποψήφιου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δυστυχώς το φαινόμενο της κακοποίησης και θανάτωσης ζώων δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Από το Μεσαίωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ)

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΑΣ ΚΑ ΥΓΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) 1. δρύετα Σωματεiο με την επωνυμία" Σύνδεσμος ΑσφάλεJας κω ΥΥείας Κύπρου" (Cyprus Safety and Health Associatjon),

Διαβάστε περισσότερα

Σε πρώτο πλάνο η προστασία των ζώων και η ζωοφιλία

Σε πρώτο πλάνο η προστασία των ζώων και η ζωοφιλία εφημερίδα για το περιβάλλον Σάββατο 18/10 2014 Τεύχος GreenweekΕβδομαδιαία 58 business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ www.greenweek.gr Σε πρώτο πλάνο η προστασία των ζώων και η ζωοφιλία ECO

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία των Ζώων

Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία των Ζώων Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία των Ζώων Επιμέλεια κειμένου : Βάσω Τάκη Δικηγόρος (Σύλλογος Ζωοφίλων Ημαθίας ΖΩ.Η.) Επιμέλεια γραφιστικών : Lale Alatli ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ A. Νόμος 2017/1992 «Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

email: polentaspark@hotmail.com, www. polentaspark @ weebly. com *-*-*-*-*-*-* ΠΡΟΣ 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

email: polentaspark@hotmail.com, www. polentaspark @ weebly. com *-*-*-*-*-*-* ΠΡΟΣ 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ Σύλλογος Αρωγής & Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων Περιφέρειας Κρήτης «Ο Άγιος Χριστόφορος» Σταύρος Πολέντας, Κων/νου Μάνου 18 Πελεκαπίνα, 73100 Χανιά Τηλ: 2821088992-6978007735

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Βάσω Τάκη, Δικηγόρος Πρωτοδικείου Βέροιας. Εισαγωγή

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Βάσω Τάκη, Δικηγόρος Πρωτοδικείου Βέροιας. Εισαγωγή Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Βάσω Τάκη, Δικηγόρος Πρωτοδικείου Βέροιας Εισαγωγή Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα καθορίσθηκε αρχικά στο πλαίσιο του αστικού κυρίως δικαίου, αλλά και του ποινικού,

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Αρ. 1 Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων Αποστολή - Αρμοδιότητες

KΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Αρ. 1 Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων Αποστολή - Αρμοδιότητες KΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ N. 2741/1999, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις, ως ισχύει μετά το ά. 37 του Ν. 3066/2002 και ά. 11 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ... 7 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγίνιο: 16-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : - 3216 - ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγίνιο: 16-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : - 3216 - ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγίνιο: 16-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : - 3216 - ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού» 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3170 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση

Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιών Στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 73/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 73/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 73/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 73/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 2) *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Στέφανος Φακής, Δικηγόρος, Ms Ποινικού Δικαίου ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Τι είναι η Ποινική Δικονομία και ποια η

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

1. Προγράμματα Υπουργείου Υγείας.

1. Προγράμματα Υπουργείου Υγείας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑS S O C I ΑΤ Ι Ο N OF G R E E K ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 - FAX: 210 6464372. www.edye.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 23/2012. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κυρία ***

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 23/2012. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κυρία *** Διαμεσολάβηση 23/2012 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 23/2012 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) κυρία *** 2) Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας / Υποδιεύθυνση Κεντρικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διοικητικής Υποστηρίξεως

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12).

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12). ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ημ.Υπογραφής: 12.04.1991 Τίτλος: Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιανουαρίου 2013 εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση το ν/σ του Υπουργείου Δικαιοσύνης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν. 2910/2001,Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.) Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 I. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

Άρθρο 1 Αντικείμενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΪΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ηµ.Υπογραφής: 12.04.1991 Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Άρθρο 1 Ορισμός ναρκωτικών 1. Με τον όρο «ναρκωτικά», κατά την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα