GREECE : K-T- K (Korinthos - Tripoli - Kalamata) MOTORWAY PPP (TEN) PROJECT SECTION GU 18

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREECE : K-T- K (Korinthos - Tripoli - Kalamata) MOTORWAY PPP (TEN) PROJECT SECTION GU 18"

Transcript

1 GREECE : K-T- K (Korinthos - Tripoli - Kalamata) MOTORWAY PPP (TEN) PROJECT SECTION GU 18

2 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - - ΕΛΛΗΝΚΗ ΑΗΜΟΚΡΑΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΜΕΜ ΑΡΧΗ : ΥΠΟΥΡΓΕΟ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΑΣ ΚΑ ΰΗΜΟΩΝ ΕΡΓΩΝ υευθυνση ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΛΟΠΟΑΣ (ÛMEO) ΰίΕΥθνΝΟΥΣΑ ΥΓΚΈΣΑ : ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ υευθυνση ΰΗΜΟΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΠΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΠΟΛΗ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΤΗΣ Ν.0. ΤΡΠΟΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΒυΚΟΣ ^ ΛEm^Σ : 957Î775 - ΣΑΜ 071/2 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑυΟ : ΕΪΟΟΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ "ΚΑΛΟΓΕΡΚΟν" - ΕΣΟυΟΣ ΣΗΡΑΓΤΑΣ -ΡΑΨαΜΜΑΤΗ" ( ΑΠΟ ΧΑ " ΕΠΣ ) : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΚΩΝ ΕΠΠΤΟΣΕΟΝ ΤΤΛΟΣ ΠΕΡΛΗΨΗ ΑΡΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ANAÛOXOI ΜΕΛΕΤΗΣ Α. υμπραττοντα Γραφεία Μΐλετυν ΓΤμ. Baeaou Αθήνα τηλ. 6 μμηο-ραχ6ψ53260 ο. ΕΞΑΝΤΑί-ΓΛβΟνηΟ ΜΗΧΑΝΚΟ I.XATZWJlKOAADV κ ΓΥΝ/ΤΕί Ξ. β. AANTONIOV - SJWWNTONIÛV - αοαρμακησ κ ΠΑΕ.Ε. ΤΟΜΕΣ Ε ΣΥΜ3θνΛΟ ΜΗΧΑΝ» <0( χ. ΓΑτεα: ûrtthtpior δ. ΓΕΟΤΕΧΝ1ΚΗ ΕΕΜΕΛΟΕΟΝ ΕΤΑΡ1Α ΓΕΡΟΡ ΜΕΤ*ΗΓ ΕνθΫΤ* t ηβρπτητ ΑΒΟΑΓ ΒΤ. ΚΛΡΕΛβΤΗΓ ΣΠΤΗΡΗΓ 3ΐ Euinporcovra Γράψε ta (T<**>o6ov/ Αβηνο ΐηΧ FAX α βμαζηγ κ ÏVtCPTATEr - TEXT4ΚΕΓ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε ΕΡΕΓΜΑ Ε. ßk ΕΛΛ^ΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΚΗ ε«εγ T^>w ϊ. ΐΚΛΛΑΤΖΗΣ - BIlTWÎÎfe«-??Jsjp^K ZVTCPTATEÎ - ΑΝΑΡίίΑΜφΕ,^ δ. ΠΑΛΑΑ iv«3w/]rfriwgi*oy ΓΕΟΤ/ΚΕΓ-νΰΡΟΓΑεΓΑΕ5βν c ECOS ΜΕΛΕΤΗΤ IRH Α. / ^/Γ nepiecpe(ft/-:.\'.i> V"-ö tïrttiqwhj^v^^^ ΓΕΝ«ÛEYeV«H>v_ï ΠΕΡίβΕΡΕΑΣ ^<^^ ΥΠΟΥΡΓΕΟ ΓΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΟΡΟΤΑΞΑΣ ÛHK3IIW ΕΡΓΟ4 ΓΕΝΚΜ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Γ ΕΑΕ Μελετών jâ^^ ^JSwfjp«EPTCW ΗΕΛΕΤΟ ΕΡΓ(Μ ΟΟΟΠΟΑΣ Συντσζαντες twv AVQ OKUV o^ssiv 0 ΰτυθυντης cxcpaiy«0 Επόπτης του Τμτρβτος δ 0 ΰχυθυνΐης iïïflsï Εκκρτκή Αηαφαοη»ΜΡΟΜΑ ΐ3' W; Η-Ϊί ^Μ^ί f ΟΝΟΜΑ ECOS t J Γ.... Γ. ΚΟΚΟΣΟΥΛΗΓ Πολτχας Ηη>ανυ<ος Α» EMM, nataûûflovrtk rtaitueç Ηφονκας A» Û. ttavpianakhi Πολ«υβς Νη^ανχος Λ». ΣΈΡΕΛΑΚΗΓ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Jfl _^(ν "τ / ^1 ί t

3 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ L ΠΕΡΛΗΨΗ - «~_ ~ ΓΕΝΚΑ ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΕΡΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΥ 1.1 I 1.3. ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΚΕΣ ΕΠΠΤΏΕΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ & ΛΕΤΟΥΡΓΊΑ τον ΈΡΓΟΥ 1.3 a 1.4. ΜΈΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΜΕΤΏΠΣΗΣΤΩΝ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΚΠΝ ΕΠΠΤΏΣΕΟΝ 1.4

4 Γ Ππρίληψη ^ L1. ΠΕΡΛΗΨΗ I 1.1. Γενκά To μελετούμενο έργο (μήκους 13 km περίπου) αφορά τη νέα χάραξη του τμήματος της Ν.Ε.Ο. Τρίπολη-Καλαμάτα από τη Χ.Θ , που βρίσκετα στο ύψος του οκσμού Δόρζα (Ανατολκά υφστάμενης οδού Τρίπολης - Καλαμάτας) έως τη Χ.Θ στην ευρύτερη περοχή του οκσμού Ραψομμάτη πλησίον της υφστάμενης οδού. Η γενκή κατεύθυνση της οδού είνα από βορεοανατολκά προς νοτοδυτκά. I I Η περοχή μελέτης υπάγετα δοκητκά στους πρώην ΟΤΑ Αθηναίου, Ασκός, Δόρζα, Μάναρη, Παλαοχούνης κα Πάπαρη της επαρχίας Μαντίνεας ο οποίο σύμφωνα με το ν.2539 γα τη συγκρότηση της Πρωτοβάθμας Τοπκής Αυτοδοίκησης συμπερλαμβάνοντα στο Δήμο Βαλτετσίου. Ο οκσμοί που βρίσκοντα στα όρα της περοχής μελέτης είνα το Αθήναον, η Μαρμαρά κα η Κάτω Ασέα Σύντομη Περγραφή Έργου Το αντκείμενο της παρούσας είνα η μελέτη σε στάδο Προμελέτης - του τμήματος από την έξοδο της Σήραγγας Καλογερκού μέχρ την είσοδο της σήραγγας Ραψομμάτη της Ν.Ε.Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας. Σκοπός των έργων είνα η νέα χάραξη της ΝΕΟ Τρίπολης - Καλαμάτας. Η οδός αυτή είνα σημαντκή δεδομένου ότ εξασφαλίζε κατά κύρο λόγο την ενδοδαμερσματκή 1 δασύνδεση της Περφέρεας Πελοποννήσου, τόσο με το Δαμερσματκό Κέντρο της Αθήνας, όσο κα με τς Περφέρεες Αττκής, Στερεάς Ελλάδας κα Θεσσαλίας. ϊ Εππρόσθετα, εξασφαλίζε τη δασύνδεση της Περφέρεας Πελοποννήσου με την υπόλοπη ηπερωτκή Ελλάδα, ενώ παράλληλα λετουργεί σαν εναλλακτκός 1 δάδρομος δασύνδεσης ολόκληρης της ηπερωτκής Ελλάδας με την Περφέρεα της Κρήτης, δαμέσου της πορθμεακής δασύνδεσης Γυθείου - Κσσάμου, εναλλακτκής στην κύρα δασύνδεση δαμέσου των πορθμεακών γραμμών Κρήτης-Περαά. Το έργο αφορά κλεστό αυτοκνητόδρομο με ταχύτητα μελέτης km/ώρα κα τυπκή δατομή που έχε τα ακόλουθα χαρακτηρστκά: ΜΠΕ του Οδκού Τμήματος Τρίπολης - Μεγαλόπολης της Ν.Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας

5 Γ Περίληψη t2 ' S 2 Λωρίδες Κυκλοφορίας των 3,75 m κα 3,50 μ, S Λ Ε A 2.25m εκατέρωθεν, S Δαμόρφωση (πλάτους 2.50 m) δαχωρσμού των κατευθύνσεων με Αμφίπλευρο Στηθαίο τύπου New Jersey. εημεμση: Ο πάσης φύσεως δασταυρώσες με το τοπκό οδκό κα σδηροδρομκό δίκτυο γίνοντα ανσόπεδα. Η πρόσβαση από κα. προς τον αυτοκνητόδρομο i πραγματοποείτα με τον ανσόπεδο κόμβο της ΑΣΕΑΣ. Σε προηγούμενο στάδο εξετάστηκαν 2 βασκές εναλλακτκές χαράξες (Μπλε κα I i _ Κόκκνη χάραξη) από τς οποίες σύμφωνα με την 23167/4561/24/08/98 απόφαση της Δ/νσης Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προεγκρίθηκε ως ορστκή η χωροθέτηση της Μπλε Λύσης (Εναλλακτκή Λύση ΠΑ), μήκους 12,4 km. Η χάραξη αυτή ξεκνάε 470 m μετά την έξοδο / Δυτκό μέτωπο της σήραγγας Καλογερκού, με κατεύθυνση Νότα, δασχίζε τον κάμπο με κατεύθυνση Δυτκά περίπου 800 m κα καταλήγε στς υπώρεες του λόφου "Ράχη" στη Χ , όπου κα δασταυρώνετα ανσόπεδα με την υφστάμενη Ε.Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας. Στη συνέχεα εξακολουθεί να κνείτα με κατεύθυνση Δυτκά, δασχίζοντας την καλλεργούμενη-πεδνή περοχή "Φραγκόβρυση", μέχρ τη Χ.Θ Στο τμήμα αυτό προβλέποντα δύο κάτω δαβάσες αγροτκών οδών στς Χ.Θ κα Χ.Θ αντίστοχα. Από τη ΧΘ κα μέχρ τη Χ.Θ η χάραξη παρακάμπτε από τα βόρεα την περοχή της Αρχαίας Ακρόπολης της Ασέας δέρχετα σε απόσταση τουλάχστον 500m. από αυτήν κα σε έδαφος που δακρίνετα από έντονες εδαφκές πτυχώσες κα σχετκά έντονη βλάστηση, στο τμήμα αυτό, αλλά κα την κατασκευή μίας μκρής σήραγγας μήκους περίπου 240m στη θέση από Χ.Θ. ^\ μέχρ Χ.Θ ά τη Χ.Θ η χάραξη ξαναβρίσκετα σε πεδνό έδαφος, δασταυρώνετα (γανίεύτερη φορά) ανσόπεδα με την υφστάμενη Ε.Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας στη " Χ.Θ , στο σημείο περίπου όπου σήμερα βρίσκετα η σόπεδη δασταύρωση προς το\ χωρό Αθήναον. Η πρόσβαση του χωρού εξασφαλίζετα με κάτω δάβαση I στη Χ.Θ Ο παραπάνω ανσόπεδες δαβάσες περλαμβάνοντα στην προβλεπομένη συνολκή δαμόρφωση του ανσόπεδου κόμβου Ασέας, που θα 1 εξασφαλίζε τη σύνδεση των οκσμών της περοχής, αλλά κα των Βορείων Δήμων της Λακωνίας, με τον νέο αυτοκνητόδρομο. _ ΜΠΕ του Οδκού Τμήματος Τρίπολης - Μεγαλόπολης της Ν.Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας

6 τ Περίληψη ' 1-3 i Στη συνέχεα, η χάραξη με κατεύθυνση ΝΔ δασχίζε την καλλεργούμενη περοχή Αγ. Γεωργίου, δέρχετα επάνω από την τοπκή αγροτκή οδό στη Χ.Θ , γα να καταλήξε μετά από περίπου 2,5 km στο ύψος παλού νερόμυλου κα σε απόσταση 200 m περίπου από αυτόν. Στη Χ.Θ προβλέπετα μία ακόμα δάβαση του αυτοκνητόδρομου επάνω από την οδό προς Μαρμαρά-Ανεμοδούρ. Η χάραξη συνεχίζετα μέχρ τη Χ.Θ όπου συνδέετα με την ανατολκή πρόσβαση της σήραγγας Ραψομμάτη Περβαλλοντκές Εππτώσες από την Κατασκευή & Λετουργία του Έργου Το υπό μελέτη έργο δεν αναμένετα να επφέρε σημαντκές αλλαγές στο φυσκό κα ανθρωπογενές περβάλλον της περοχής μελέτης. Ο κύρες εππτώσες από την κατασκευή κα τη λετουργία του έργου επσημαίνοντα στη συνέχεα. ' i Αναμένοντα μεταβολές στο ανάγλυφο της περοχής κατασκευής των έργων λόγω της ανύψωσης της ερυθράς της οδού. Η αλλαγή αυτή θα μεταβάλλε το τοπίο της περοχής δέλευσης της οδού. Η μεταβολή αυτή είνα δυνατό να αμβλυνθεί με κατάλληλη φυτοτεχνκή δαμόρφωση των πρανών των επχώσεων κα των ορυγμάτων. _ Δεν αναμένετα μεταβολή της ποότητας της ατμόσφαρας κα του ακουστκού περβάλλοντος της περοχής από τη λετουργία των έργων. Όσον αφορά την _ κατασκευή των έργων, ο όποες μεταβολές επέλθουν κατά την δάρκεα των εργασών, αφενός είνα δυνατόν να αμβλυνθούν με την λήψη κατάλληλων έργων κα αφετέρου θα εκλείψουν μετά το πέρας των εργασών. Δεν αναμένετα μεταβολή στην ποότητα κα την ποσότητα των νερών της περοχής [ από τη λετουργία των έργων. Στς θέσες που η χάραξη δασταυρώνε ρέματα, προβλέπετα η κατασκευή κατάλληλων τεχνκών έργων γα την αντμετώπση της αλλαγής ροής. Γα το σύνολο των χαράξεων τα επχώματα θα κατασκευασθούν με αγωγούς απορροής όμβρων λαμβάνοντας υπόψη πρόβλεψη 50 ετίας. Όσον αφορά [ την όποα μ,κρή δευθέτηση του ρέματος Μάναρη δε θεωρείτα σημαντκή, δεδομένου ότ λόγω της κλίμακας της δεν θα επηρεάσε την δίατα του. Όσον αφορά τς εκπλύσες του οδοστρώματος αξολογείτα ότ ο ποσότητες των εκπεμπόμενων ρύπων είνα μκρές σε δρόμους τέτοας κλίμακας ϊ - : ΜΪΕ του Οδκού Τμήματος Τρίπολης - Μεγαλόπολης της Ν.Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας

7 ΠΕρίληψη ' ' Βέβαα σε περπτώσες ενδεχόμενου ατυχήματος στο τμήμα αυτό της ΝΕΟ με έκχυση υγρών τοξκών. Τα μέτρα αυτά θα δερευνηθούν στην ΜΠΕ. Βέβαα, επση μαίνετα ότ με τη βελτίωση των γεωμετρκών χαρακτηρστκών του δρόμου, η πθανότητα ατυχήματος μεώνετα σε σχέση με την σημερνή κατάσταση, λόγω της αύξησης της ασφάλεας που θα επέλθε. Τα φυσκά οκοσυστήματα της περοχής δεν εμφανίζουν κάποα σπάνα φυσκά χαρακτηρστκά ή άλλη δομορφία. Ο αναμενόμενες εππτώσες εκτμώντα ότ δεν 1 είνα σημαντκές. Δεν αναμένετα σημαντκή δαφοροποίηση των χρήσεων γης στην περοχή δέλευσης της εξεταζόμενης χάραξης. Η ζώνη κατάληψης της οδού αφορά σχετκά μκρή έκταση καλλεργούμενων εκτάσεων, η οποία θεωρείτα αμελητέα σε σχέση με το μέγεθος εκτάσεων στην περοχή που χρησμοποούντα γα αγροτκές δραστηρότητες. L Τέλος, επσημαίνετα ότ δεν υπάρχουν εντοπσμένα μνημεία κα αρχαολογκά ευρήματα που επηρεάζοντα από την εξεταζόμενη χάραξη. Όσον αφορά την θέση φραγκόβρυσο η οποία θεωρείτα σημαντκή κα βρίσκετα πλησίον της οδού έχουν ληφθεί σε συνεννόηση με την Αρμόδα Εφορεία Αρχαοτήτων όλα τα κατάλληλα μέτρα γα την προστασία της. Σε κάθε περίπτωση όμως, λόγω της στορκής σημασίας της περοχής θα πρέπε η κατασκευή των έργων κα δίως ο εργασίες εκσκαφής να πραγματοποηθούν παρουσία αρχαολόγων των υπεύθυνων εφορεών Μέτρα Πρόληψης & Αντμετώπσης των Περβαλλοντκών, Εππτώσεων Γα την άμβλυνση των αναμενόμενων εππτώσεων στο φυσκό κα ανθρωπογενές περβάλλον παρατίθεντα συνοπτκά στη συνέχεα ο κυρότερες προτάσες (βλέπε αναλυτκά στο Κεφ. 6 της έκθεσης). l l S Οργάνωση των κατασκευαστκών εργασών με συγκεκρμένες πρακτκές ώστε να αποφευχθούν ο οχλήσες στους οκσμούς (από θόρυβο, σκόνη κλπ) αλλά κα στο φυσκό περβάλλον (έκχυση λαδίών στα επφανεακά νερά, ανεξέλεγκτη απόρρψη σκουπδών κλπ). ΜΠΕ του Οδκού Τμήματος Τρίπολης - Μεγαλόπολης της Ν.Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας

8 Περίληψη, _ LS * S Εδκές θέσες, στς οποίες θα πρέπε να αποφευχθούν ο απορρίψες υλκών κα η εγκατάσταση του εργοταξίου, έτσ ώστε να δαφυλαχθεί η προστασία των ' αρχαολογκών χώρων. l S Την τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων εκατέρωθεν της χάραξης γα την αποτροπή. της εσόδου ζώων στην ΕΟ. J L Φύτευση των πρανών κα των νησίδων καθόλο το μήκος της όδευσης με θάμνους που προσδάζουν στη χλωρίδα της περοχής γα την αποκατάσταση μέρους της απομακρυνόμ^νης βλάστησης την σταθεροποίηση των πρανών αλλά κα την άμβλυνση της επέμβασης στο τοπίο της περοχής. ΣΗΜΕΟΣΗ: Όσον αφορά την ποότητα της ατμόσφαρας κα τα επίπεδα θορύβου στην περοχή των έργων, ο εππτώσες από το έργο δεν αναμένοντα να είνα ο~η μαντκές κα έτσ δεν υφίστατα ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων, πέραν εκείνων που λαμβάνε η Πολτεία γα τον περορσμό των εκπομπών αερίων ρύπων κα θορύβου γα τα κυκλοφορούντα οχήματα. ΜΠΕ του Οδκού Τμήματος Τρίπολης - Μεγαλόπολης της Ν.Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας

9 GREECE : K-T- K (Korinthos - Tripoli - Kalamata) MOTORWAY PPP (TEN) PROJECT SECTION GU 21

10 ΥΠΟΥΡΓΕΟ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΑΣ ΚΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΘΝΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΠΟΛΗΣ ^ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΚΩΝ ΕΠΠΤΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΣΗΡΑΓΓΑ ΡΑΨΟΜΑΤΗ ΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΣ ΣΥΝΟΨΗ ΑΘΗΝΑ 1995 ΑΝΑΔΟΧΟ : ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΔΡΟΜΟΣ Α.Ε.Μ." "Α.ΠΡΕΖΑ - Σ.ΠΗΛ&ίίέ" "ΜΑΝ.ΚΟΚΚΝΑΚ "ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ...-.,,- \ "ΟΛΥΜΠΑ ΒΑΓΤΕΛΑΤΟΥ"

11 ΥΠΟΥΡΓΕΟ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΑΣ ΚΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΈΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΏΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΘΝΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΠΟΛΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΚΩΝ ΕΠΠΤΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΣΗΡΑΓΓΑ ΡΑΨΟΜΑΤΗ ΚΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΣ I I I I I ΑΘΗΝΑ 1995 ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΔΟΧΟ : ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΑ ΜΕΛΕΤΟΝ "ΔΡΟΜΟΣ Α.Ε.Μ." "Α.ΠΡΕΖΑ-Σ.ΠΗΛ "ΜΑΝ.ΚΟΚΚΝΑΚΣ" to "ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΓΑΛΟΜΑΣΤΟΡΑ" "ΟΛΥΜΠΑ I

12 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΘΝΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΠΟΛΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Η παρούσα Μελέτη Περβαλλοντκών Εππτώσεων γα το τμήμα "Δυτκή Πρόσβαση Σήραγγας Ραψομάτη" συντάχθηκε στα πλαίσα της από σύμβασης εκπόνησης της μελέτης "Ολοκλήρωση Μελέτης Ε.Ο. Τρίπολης-Μεγαλόπολης" (αρθμός έργου , ΣΑΜ 071) η οποία υπογράφτηκε σε συνέχεα της υπ'αρθμ. ΒΜ!α/0/602/ Υπουργκής Απόφασης μεταξύ του ΥΠΕΧΩΔΕ κα των ακόλουθων συμπραττόντων γραφείων : Α. α) Σ.ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ, ΤΕΧΝΚΗ ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ë.E. β) ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΚΚΝΑΚΣ γ) ΓΕΏΡΓΟΣ ΛΕΒΑΔΤΗΣ Β. α) ΔΡΟΜΟΣ Α.Ε.Μ. Ξ.Δημόπουλος - Κ.Ζέκκος - Δ.Τσβίκης β) ΚΟΠΤ - ΚΡΠΟΤΝ - ΟΚΟΝΟΜΟΥ - ΠΕΛΕΚΗΣ - ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ γ) ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΑΝΤΗΣ Η σύνταξη της Μελέτης Περβαλλοντκών Εππτώσεων έγνε από την ακόλουθη ομάδα \ \ α μελέτης :. Κ.Ζέκκος, Πολτκός Μηχανκός - Συγκονωναολόγος, Υπεύθυνος Εργου Α.Αναστασάκη, Πολτκός Μηχανκός - Συγκονωνολόγος. Α.Κουτσογάννη, Πολτκός Μηχανκός - Συγκονωνολόγος. Α.Αναστασόπουλος, Αρχτέκτων - Πολεοδόμος. Χ.Σχίζα, Γεωπόνος. Α.Παναγόπουλος, Γεωλόγος «Δ.Εμμανουηλίδης, Τοπογράφος Μηχανκός Το μελετηθέν οδκό έργο αποτελεί τμήμα του αυτοκνητοδρόμου Κορίνθου-Τρίπολης- Καλαμάτας, του οποίου ήδη το πρώτο τμήμα από Κόρνθο μέχρ Τρίπολη έχε κατασκευασθεί, ενώ το επόμενο τμήμα προς Καλαμάτα από περοχή Παραδείσα μέχρ περοχή Τσάκωνα, συνολκού μήκους 8 χλομέτρων, βρίσκετα ήδη στο στάδο της κατασκευής. Η τελκή όδευση του μελετηθέντος τμήματος καθορίσθηκε με βάση προμελέτη που συντάχθηκε από την Υπηρεσία, ύστερα από δεξοδκές δερευνήσες κα γεωλογκές έρευνες στην περοχή Ραψομάτη, ως προς την θέση κα δάταξη της σήραγγας, κα αφού προηγουμένως είχε αποκλεσθεί, κατά κύρο λόγο γα περβαλλοντκούς λόγους, η αρχκά μελετηθείσα χάραξη ανοκτής όδευσης χωρίς σήραγγα κατά μήκος της λεκάνης του Αλφεού κα δαμέσου της πυκνά δασωμένης περοχής Παλάμπελων - Τραγάνας.. >Λ ^-^ ' \ \. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΚΩΝ ΕΠΠΤΩΣΕΩΝ ΖΗΡΑΓΓΑΣ ΡΑΨΟΜΑΤΗ & ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ \ -Ί -.. >.<ν\.. ^\.--- Α

13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΘΝΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΠΟΛΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Σε πρώτο στάδο με δίχνη δατομή προβλέπετα να κατασκευασθεί η σήραγγα Ραψομάτη, συνολκού μήκους μέτρων, της οποίας όμως τα μέτωπα προβλέπετα να δαμορφωθούν από τώρα στην τελκή τους εκόνα των δύο ξεχωρστών κα απομακρυσμένων μεταξύ τους παράλληλων σηράγγων, κατά το ανάλογο προηγούμενο της σήραγγας - Αρτεμσίου. Δυτκά από την σήραγγα Ραψομάτη, ο αυτοκνητόδρομος προβλέπετα να υλοποηθεί από την πρώτη φάση στην τελκή τετράχνη δατομή, σε μήκος 8 περίπου χλομέτρων, από το δυτκό στόμο της σήραγγας μέχρ την άνω δάβαση των σδηροδρομκών γραμμών στην περοχή Λεύκτρου Μεγαλόπολης, όπου κα προβλέπετα να καταλήγε πάνω στον υφστάμενο άξονα παράκαμψης του λγντοφόρου πεδίου της λεκάνης Μεγαλόπολης. Στο τμήμα του αυτοκνητοδρόμου δυτκά από την σήραγγα Ραψομάτη έγνε δερεύνηση δύο βασκών εναλλακτκών οδεύσεων, πέραν της δερεύνησης μας παραλλαγής υψομετρκής κα ορζοντογραφκής χάραξης, ως προς την προμελέτη της Υπηρεσίας, η οποία μελετήθηκε γα την βελτίωση της κατά μήκος κλίσης του έργου, σε συνδυασμό με την καλύτερη παροσαρμογή στο εδαφκό ανάγλυφο. Η παρούσα μελέτη χωρίζετα σε δύο βασκά μέρη: Στο αναλυτκό περγραφκό μέρος, όπου γίνετα προσπάθεα απόδοσης σαφούς εκόνας του περβαλλοντκού προβλήματος που θα αντμετωπσθεί με όλες τς παραμέτρους που το συνστούν Στο συνθετκά μέρος, όπου γίνετα προσπάθεα σταχυολόγησης των βασκών εδκών περβαλλοντκών προβλημάτων που προκύπτουν, καθώς κα παράθεση μεθόδων κα μέτρων αντμετώπσης τους Στο αναλυτκό-περγραφκό τμήμα γίνετα παρουσίαση των χαρακτηρστκών της περοχής μελέτης, τόσο σε σχέση με το φυσκό, όσο κα με το ανθρωπογενές περβάλλον. Πο συγκεκρμένα αναλύοντα ο ακόλουθες παράμετρο: γεωγραφκά χαρακτηρστκά κλματολογκά στοχεία υδρογεωλογκά στοχεία γεωλογκά κα γεωτεχνκά στοχεία σεσμολογκά στοχεία χλωρίδα κα πανίδα πληθυσμακά στοχεία ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΚΩΝ ΕΠΠΤΩΣΕΩΝ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΡΑΨΟΜΑ ΤΗ & ΠΡΟΓ.ί

14 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΘΝΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΠΟΛΗΣ > Μ&ΆΛΟΠΟΛΗΣ δίκτυα μεταφορών στοχεία οκονομκής ανάπτυξης χρήσες γης το επόμενο στάδο - συνθετκό γίνετα συνοπτκή περγραφή των εναλλακτκών λύσεων που εξετάστηκαν κατά την εκπόνηση της Α' φάσης της μελέτης - Προέγκρση Χωροθέτησης κα των ατίων που οδήγησαν στον επλογή της λύσης που μελετήθηκε σε επίπεδο ορστκής μελέτης, καθώς κα αναλυτκή περγραφή της, σε συνδυασμό με τα δαίτερα χαρακτηρστκά της ζώνης δέλευσης. Ακολούθησε η εκτίμηση των αναμενόμενων εππτώσεων από την υλοποίηση του έργου, τόσο κατά την δάρκεα της κατασκευής, όσο κα κατά την περίοδο λετουργίας του, αναφορκά με το φυσκό κα ανθρωπογενές περβάλλον. Η παραπάνω ανάλυση κατέληξε ότ ο εππτώσες στο φυσκό περβάλλον είνα ελάχστες, δεδομένου ότ λαμβάνετα πρόνοα γα την ελαχστοποίηση των υψηλών ορυγμάτων κα επχωμάτων, ενώ παράλληλα όλες ο ζεύξες φυσκών ρεμάτων γίνοντα με κατασκευή τεχνκών, που ταυτόχρονα δευκολύνουν κα την εγκάρσα κίνηση της άγρας πανίδας στην περοχή. i i \ i ii i I Αντίστοχα ο δυσμενείς εππτώσες του έργου στο ανθρωπογενές περβάλλον είνα ελάχστες κα αναφέροντα κύρα στην αναπότρεπτη αφαίρεση από ορσμένες περοχές γεωργκής γης, προκεμένου να υλοποηθεί το έργο. Αντίθετα, η υλοποίηση του έργου συμβάλε σημαντκά στην ανάπτυξη τους δαμέσου της βελτίωσης της προσπελασμότητάς τους, ενώ ο εγκάρσες κνήσες στς ζώνες αγροτκών κα δασκών καλλεργεών απ' όπου περνάε ο άξονας δεν δακόπτοντα λόγω του επαρκούς αρθμού εγκάρσων δαβάσεων κα της προβλεπόμενης αποκατάστασης του τοπκού οδκού δκτύου. Από πλευράς εκπεμπόμενων ρύπων κα ηχορύπανσης, με εφαρμογή δεθνώς αποδεκτών μεθόδων εκτίμησης, η ανάλυση αποδεκνύε ότ δεν προβλέπετα να υπάρξε κάποου είδους πρόβλημα στους παρακείμενους οκσμούς, δεδομένου ότ στην πλεοψηφία τους βρίσκοντα σε επαρκή απόσταση από την όδευση, ώστε να μην υπάρχε πρόβλημα αυξημένων εππέδων ρύπων κα θορύβου. Εδκά γα τους οκσμούς Ραψομάτη κα Μαλλωτών, που απέχουν περίπου 100 μ. από την όδευση, επεδή υπάρχε σημαντκή υψομετρκή δαφορά σε σχέση με την ερυθρά γραμμή του άξονα, τα κτίσματα βρίσκοντα στην "υπό σκά" ηχητκή ζώνη, μ? αποτέλεσμα την μη :-,* ΜΕΛΕΤΗ περβαλλ ΟΝΤ1ΚΩΝ ΕΠΠΤΩΣΕΩΝ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΡΑ ΨΩΜΑ ΤΗ & ΠΡΟΣΒΑΖΕΩΝ :3'"-

15 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΘΝΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΠΟΛΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου, ακόμα κα να τους προβλεπόμ,ενους μετά. 30ετία κυκλοφορακούς φόρτους. Συμπερασματκά αναφέρετα ότ η υλοποίηση του μελετηθέντος έργου δεν αναμένετα να έχε σημαντκές αρνητκές εππτώσες στην περοχή, σε βαθμό που να επβάλλετα η λήψη σοβαρών επανορθωτκών μέτρων κα η υλοποίηση αντίστοχων κατασκευών, ενώ παράλληλα το έργο θα συμβάλε στην οκονομκή ανάπτυξη της περοχής, αλλά κα όλης της Περφέρεας Πελοποννήσου, λόγω της σημαντκής μείωσης των χρόνων δαδρομής γα τς υπεραστκές μετακνήσες μεταξύ Κορίνθου-Τρίπολης κα Μεναλόπολης- Καλαμάτας. I it I ) I I I I ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΚΩΝ ΕΠΠΤΩΣΕΩΝ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΡΛΨΟΜΑ ΤΗ & ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ,"

16 GREECE : K-T- K (Korinthos - Tripoli - Kalamata) MOTORWAY PPP (TEN) PROJECT SECTIONS GU 23-25

17 ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΥΠ. ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΑΣ ΚΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΔΚΗ ΥΠΗΡΕΣΑ ΔΗΜΟΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΚΩΝ ΣΗΡΑΤΏΝ & ΥΠΟΓ. ΕΡΓΩΝ (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΚΩΝ ΕΠΠΤίΣΕΩ,Ν ΓΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΝΕΑ ΕΘΝΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΠΟΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα: Λεύκτρα - Παραδείσα" ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, Βολόγος - MSc Δαχείρση Περβάλλοντος ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κορυζή Κατερίνα, Χημκός Μηχανκός, MSc Δαχείρση Περβάλλοντος Λαζαρΐί$ου Αλεξάνδρα, Σχεδάστρα Μπζάς Κωνοτα\τϊνος, Περβαλλοντολόγος, MSc Δαχείρση Περβάλλοντος Οκονομδης Δη ;.ήτρος, Χημκός Μηχανκός Παϊδούση Μήνα, Χημκός Μηχανκός, MSc Δαχείρση Περβάλλοντος Πασχάλη Θεοδώρα, Πβρβαλλοντολόγος Τρανταφυλλότο.'Λς Παναγώτης, Χημκός Μηχανκός Χατζηρβασάνης Βασίλης, Δασολόγος Αθήνα, Αύγουστος 2002 /</ ï ~^W "iää 1 * " " ^^^ ' \^- ^. /**$.:^ί^ψ

18 ΠΝΑΚΑΣ ΠΕΡΕΧΟΜΈΝΩΝ 1. Ονομασία κα είδος TOO έργου 2. 3, 1.1 u 1.3 Επωνυμία, φορέας υλοποίηοης, μελετητής. Θεσμκό τλαίοο της μελέτης στορκό κα.. χοπμότητα: υλοποίησης του έργου 1.4 Τελκά γεωμ-ήρκά χαρακτηρστκά του έργου Τυπκή ΰατομή Εναλλακτκέ*; λύσες Μη τς^νυπ? Περυηψη Στόχος κοΐ σημασία του έργου Εναλλακτκέ; λύσες Συνοπηκή π :: γραφή του έργου κα περοχής μελέτης 2.4 Περβαλλοντκές εππτώσες Έδ«φο; Ατμόσφαρα Νερά Χλίορ[ί α_ Πανίδα. Θόρυβος_ Χρήσες γης - οκονομκές κα παραγωγκές δραστηρότητες - τεχνκά έργα. στορυ:ά - πολτστκά στοχεία. Ασθητκή τοπίου Γεωγραφκή θέση του έργον_ Θέση του έρπου _ Περγραφή κα καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης περβάλλοντος Ανθρωπογεν:ς περβάλλον Πληθυσμακά στοεία ΑπΛσχκληση - εσόδημα - αναπτυξακές δυνατότητες Χρήσε; γης δοκτ υακό καθεσ ως Θεσμοθετημένες περοχές 4.L5.I. Αρχαολογκοί χώρο κα μνημεία J: ώνες Οκστκού Ελέγχου Γίολεοδομκά οργανωμένες περοχές 4.!.5.4. Γ εροχες προστασίας φυσκού περβάλλοντος με εδκό καθεστώς ίΐ,λλες περοχέ; με εδκούς όρους Παραγ,,γκοί τομείς - φυσκοί πόρο 4. '[.6.1. Γεωργία Κτηνοτροφία Αλεία 4.Ί.6.4. /.'.ασνόςπλούος f Λεταποίηση - Βομηγανία ff_5, faä& Περεχόμενα

19 1. ΟΝΟΜΑΣΑ ΚΑ ΕΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ονομασία: Είδος έργου:: N.1Î.O. ΤΡΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα Λεύκτρα - Παραδείσα Αυτοκνητόδρομος. Το έργο κατατάσσετα στην ομάδα της κατηγορίας Α' της Κονής Υπουργκής Απόφασης 69269/5387 (παρ. 7: «Κατασκευή αυτοκνητόδρομων, οδών ταχείας κυκλοφορίας...». 1.1 Επωνυμία, φορέας υλοποίησης, μελετητής Η παρούσα Μελέτη Περβαλλοντκών Εππτώσεων συντάχθηκε στο πλαίσο της σύμβασης που υπογράφηκε στς κα αφορά την εκπόνηση της Μελέτης "Ν.Ε-Ο. Τρίπολης-Κΐλαμάτας τμήμα Λεύκτρο - Παραδείβα" (αρθμός έργου ΣΑΕ 071/2). Η ανάθεση :ης μελέτης αυτής έγνε με την απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/844/ του Υ- πουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στα παρακάτω Γραφεία Μελετών, α) "ΊΈΧΜΟΛΟΠΕΣ ΑΧΜΗΣ" ΑΕΜΕΤ (A.M. 472) γα τη μελέτη Συγκονωνακών έργων. β) ΗΛΑ]!; ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ (Α.Μ. 867) γα την μελέτη Τοπογραφκών εργασών γ) "ΥΨΛΟΝ" Ε.Π.Ε. (A.M. 149) γα τς Στατκές μελέτες Τεχνκών έργων δ) Ξ. ;ΑΛΑΤΖΗΣ-Β. ΣΓΤΑΡΕΝΟΣ-Ν. ΣΤΡΑΤΗΓΕΑ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ" Ε.Ε. (A.MJ 33) γα τς Υδραυλκές μελέτες ε) "ΑΔΦ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΗΧΑΝΚΟ Ε.Π.Ε. (A.M. 351) γα τς Γεωλογκές - Γεωτεχνκίς έρευνες CFT) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Α,Μ.6691) γα την Μελέτη Περβαλλοντκών Εππτώσεων Την επίβλεψη της μελέτης έχε η Είκή Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Οδκών Σηράγγων κα Υπόγεα»ν Έργων (ΕΥΔΕ - ΟΣΥΕ) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σύμφωνοί μα το άρθρο 1 παρ. 7 της προαναφερόμενης σύμβασης, το παρόν τεύχος αποτελεί τη «Μ-λέτη Περβαλλοντκών Εππτώσεων της οδού». Η ομάδα μελέτης απαρτίζετα από Παπτκά Ευάγγελο, Βολόγο, MSc Δαχείρση Περβάλλοντος,, συντονστή κα μέλος τηςσύμψαξης, Μπζά Κωνσταντίνο, Περβαλλοντολόγο, MSc Δαχείρση Περβάλλοντος, Χατζηρβασάνη Βα<:πλη, Δασολόγο, ifc V Δ Γ r Πασχάλη Θεοδώρα, Περβαλλοντολόγο, ΑΔΡΑΝΟΥ 19-ζ ΑΦΜ: Τ Τεχνκή περγραφή too έργοο

20 Οκονομίδη Δημήτρο, Χημκό Μηχανκό, ΤρανταφυΆόπουλο Παναγώτη, Χημκό Μηχανκό, Κορυζή Κατερίνα, Χημκός Μηχανκός, MSc Δαχείρση Περβάλλοντος Πο,ϊδούση 1 ήνα, Χημκός Μηχανκός, MSc Δαχείρση Περβάλλοντος κα Λαζαρίδου Αλεξάνδρα, Σχεδάστρα 1.2 Θεσμκύ πλαίσο της μελέτης Το βασκό θεομκό πλαύηο, το οποίο καθορίζε τόσο την αναγκαότητα όσο κα τς προδαγραφές της συγκεκρμένης μελέτης είνα το ακόλουθο: Ο Ν. 1650/ (ΦΕΚ 160Α/ ) «Γα τη προστασία του περβάλλοντοφ) κα ο Ν. 3010/02 (ΦΗΚ 91Α/ 25-04/2002) «Εναρμόνση του Ν. 1650/1986 με τς Οδηγίες 97/1 1 Ε.Ε. κα 96/61 Ε.Ε.». Η ΚΥΑ ο'9269/5387/ (ΦΕΚ 678Β/ ) «Κατάταξη έργων κα δραστηροτήτων σε κατηγορίες, περεχόμενο ΜΠΕ, καθορσμός περεχομένου ΕΠΜ κα λοπές ουναφείς δατάξες, οαμφωνα με το Ν. 1650/1986» Η Εγκύκλος 17/59862/1687/ «Οδηγίες γα την εφαρμογή δατάξεων της ΚΥΑ 6926D/5387/ (ΦΕΚ 678Β/ )» Η Εγκύκλος 37/1994 (αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/δ/0/1 158/ ) του Γεν. Γραμματέα Δ.Ε. του ΥΠΕ>;ΏΔΕ «Προσωρνές Προδαγραφές γα Μελέτες Περβαλλοντκών Εππτώσεων από οδκά έργα» κα Η Εγκύκλος 9/96 (αρ. πρωτ. 4810/458/ ) της Γεν. Δ/νσης Περβ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ «Περεχόμενο φακέλου γα τη προσέγγση χωροθέτησης έργων κα δραστηροτήτων, σύμφωνα με τς δατάξες της ΚΥΑ 69269/5387/ » (ΦΕΚ 678B/25-KJ-90). 1.3 στορκή κα σκθ7γΐμότητα υλοποίησης του έργου Το οδκό έργς του τμήματος Λεύκτρο - Παραδείσα Σήραγγας Ραψομάτη - Λεύκτρο (μετά τον ποταμό Αλφεό) JffLJOlY. JL CT_I OV. ^X ^- Παραδείσα ^Τσάκωνα ης Ν.Ε.Ο^ Τρίπολης - Καλαμάτας^&ππλίο^ προβλέπετα^ κατασκευή τεσσάρων ανσόπεδων δαβάσεων που θα δέρχοντα από τα σημεία σύνδεσης της N.E.Ö με την αποκατάσταση τ^τς Παλαάς Εθνκής Οδρύ_ (Π.Ε.Οχ με την επαρχακή οδό Τρπόταμου - Βελγοστής κα με δύο αγροτκούς δρόμους αντίστοχα. Επίσης, προβί'-έτεετα η. κατασκευή γέφυρας _στον ποταμό Ξερίλα. Όπως ήδη προαναφέρθηκα το έργο περλαμβάνε κα την αποκατάσταση της Παλαάς Εθνκές Οδού (Π.Ε.Ο.), με τη δημουργία παρακαμπτήρος χάραξης, αποκατάσταση 7 παραπλεύρων οδών (χάρτης 3).,«,Λ^*^-^ -,, "*$$&'*:. Τεχνκή περγραφή του έργοο

21 2, ΜΗ ΤΕΧΝΚΗ ΠΕΡΛΗΨΗ 2.1 Στόχο<; κα σημασία του έργου Το \>πό μελίτη έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της συγκονωνακής υποδομής της περφέρεας ης Πελοποννήσου, κα συγκεκρμένα της εθνκής οδού Τρίπολης - Καλαμάτας. Πρόκετα γα το τμήμα Λεύκτρο - Παραδείσα της Νέας Εθνκής Οδού.. Τρίπολης -Κ:3λαμάτας, το οποίο θα συνδέε το τέλος του έργου Σήραγγας Ραψομάτη - ; Λεύκτρο με την αρχή του έργου Παραδείσα - Τσάκωνα. Η ολοκλήρωση του έργου της Ν.Ε.Ο. αποΐίλεί ένα από τα σημαντκότερα έργα συγκονωνακής υποδομής στην! περφέρεα.ης Πελοποννήσου, αφού θα κανοποεί τς ανάγκες μετακνήσεων σε 1 ' περφερεακό κα εθνκό επίπεδο. Εφόσον η σύνδεση Λεύκτρου -Παραδείσα r εξυπηρετείτα σήμερα από την υφστάμενη Εθνκή - Περφερεακή οδό Μεγαλόπολης, η ;;. οποία δεν πληρεί προδαγραφές αυτοκνητοδρόμου, κρίνετα αναγκαία η κατασκευή της συγκεκρμένΐ ς σύνδεσης. Το έργο, από άποψης περβαλλοντκής αδεοδότησης, κατατάσσετα στην ομάδα της κατηγορίας Α' της Κ.Υ.Α /5387, που αφορά την κατασκευή αυτοκνητοδρόμων ταχείας κυκλοφορίας. 2.2 Εναλλακτκές λύσες ^ Στα πλαίσα της δευρυμένης αναγνωρστκής μελέτης που προηγήθηκε κα σύμφωνα με τς δυνατότητες κα τους περορσμούς που εντοπίστηκαν, εκπονήθηκαν 4 εναλλακτκές λύσες γα τη χάραξη του τμήματος Λεύκτρο Παραδείσα. Από την αξολόγηση αυτών.. των λύσεων εξήχθη το συμπέρασμα ότ, η 'λύση 2-3' όπως περγράφετα στη μελέτη είνα η καλύτερα αποδεκτή λύση, ως προς τς περβαλλοντκές εππτώσες που εκτμάτα ότ θα προκαλέσε. Παράλληλα, από τεχνκοοκονομκής άποψης, η ίδα λύση φαίνετα να αποτελεί τη βέλτστη πρόταση. 2.3 Συνο:π;τκή περγραφή του έργου κα περοχής μελέτης Η περοχή κατασκευής του έργου ανήκε δοκητκά στο νομό Αρκαδίας της περφέρεας " ' Πελοποννήσου κα εδκότερα στο δήμο Μεγαλόπολης. Η περοχή που χαρακτηρίζετα ; από το υπό μελέτη έργο αφορά την κατασκευή ενός τμήματος, συνολκού μήκους j.. μέτρων κλ;:στού αυτοκνητόδρομου της Ν.Ε.Ο. Τρίπολης -Καλαμάτας. Η τυπκή δατομή της οδού δαθέτε 2x2 λωρίδες κυκλοφορίας με πλάτος λωρίδας 3.50μ., με δαχωρστκή νησίδα πλάτους 2,00μ. κα εκατέρωθεν λωρίδες στάθμευσης σε περίπτωση ανάγκης πλάτους μ. Επίσης, προβλέπετα η κατασκευή παράκαμψης της Παλαάς j ' Εθνκής Οί.ού, καθώς κα αποκατάσταση του παράπλευρου δκτύου σε 7 μκρές οδούς. -. Με αυτόν ΐ:ον τρόπο εξασφαλίζετα η πρόσβαση τόσο στους γύρω οκσμούς όσο κα στους αντίστοχους σδηροδρομκούς σταθμούς. J. Στην περο;^ αναπτύσσοντα δάφορες κολάδες κα πεδάδες, τεκτονκής λευσης, όπως το οροπέδο - λεκάνη της Μεγαλόπολης στο οποίο γίνετα ν

22 υπό μελέτη έργον. Η εξεταζόμενη περοχή ανήκε γεωτεκτοντκά στην ζώνη της Τρίπολης κα τη ζώνη της Πίνδου που βρίσκετα επωθημένη πάνω στην πρώτη γ' αυτό κα χαρακτηρίζετα από την επίδραση έντονων τεκτονκών δυνάμεων. Στο μεγαλύτερο τμήμα της χάραξης του δρόμου Κυραρχούν τα Πλεστοκαννκά στρώματα, ενώ στο υπόλοπο τμήμα συναντώμα ο ο.σβεστόλθο της Πίνδου. Όσον αφορά το κλίμα ανήκε στο χερσαίο μεσογεακό τύπο κλίματος, (ίημεώνοντας πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κατά την ψυχρή περίοδο κα μέγστες θερμοκρασίες κατά το θέρος που μπορούν να υπερβούν κατά πολύ τς αντίστοχες τον παράκτων περοχών. Επίσης το υπό μελέτη τμήμα της οδού βρίσκετα στη λεκάνη του ποταμού Αλφεού, του σημαντκότερου κα μεγαλύτερου ποταμού της Πελοποννήσου. Όσον acpopa τη χλωρίδα κα την πανίδα της περοχής κυραρχεί ο χαρακτηρστχ:ός μεσογεακός οκότοπος που χαρακτηρίζετα από μεγάλη ποκλία στη δομή κα τη σύνθεση της βλάστησης, τα δάση φυλλοβόλων δρυών. Στα δάση αυτά ζουν ορσμένο τυπκά ^εσογεακά είδη πουλών που δεν εμφανίζοντα σε δάση κωνοφόρων ή σε αμγώς καλλεργημένες εκτάσες. Επίσης, στο υπό μελέτη τμήμα δεν υπάρχε περοχή που να περλαμβάνετα στον εθνκό ή επστημονκό κατάλογο Natura 2000, σύμφωνα με την οδηγία 92/43.'ΕΕ. 2.4 ερβαλλϋντκές εππτώσες Ο ενδεχόμενες περβαλλοντκές εππτώσες του έργου αφορούν δάφορους παράγοντες του περβάλλοντος, όπως το έδαφος, ο αέρας, τα νερά, η χλωρίδα κα πανίδα, η υγεία των κατοίκων της περοχής απ' όπου δέρχετα το έργο, εππτώσες όμως σημεώνοντα κα σε θέματα θορύβου,.χρήσεων γης, φυσκών πόρων, πολτστκής κληρονομάς κα ασθητκής τοπίου. Γενκά εκτμάτα ότ το έργο δεν θα επφέρε σημαντκές εππτώσες στην περοχή Έδαφος Ο εππτώσες ττ ς οδκής χάραξης στο έδαφος κα υπέδαφος κατά τη φάση κατασκευής σχετίζοντα κυρίως με τς προγραμματζόμενες χωματουργκές εργασίες, τα βάθη κα την έκταση των ορυγμάτων, την αφαίρεση του επφανεακού στρώματος του εδάφους, τη δατάραξη των γεωλογκών σχηματσμών κα την πθανή αύξηση των δαβρώσεων σε ακάλυπτες εδαφκές επφάνεες. Ακόμα εππτώσες στο έδαφος μπορεί να προκύψουν από τη δάθεση τλεοναζόντων ακατάλληλων χωματουργκών υλκών κα την ενδεχόμενη χρήση δανεοθαλάμων γα απόληψη αδρανών ή γαωδών υλκών γα τα επχώματα κα τα έργα οδοστρωσΰς. Γα τη μείωση των εππτώσεων της κατασκευής του έργου στο έδαφος κα το υπέδαφος της περοχής θα [ρέπε να ληφθούν ορσμένα μέτρα. Αυτά είνα, τεχνκά μετρά εξυγίανσης των εδαφών\ όπως μέτρα αποστράγγσης, καθώς επίσης κα μέτρα αντμετώπσης της δάβρωσης των εδαφών, όπως η φύτευση με είδη προσαρμοσμένα στς κλματκές κα οκολογκές ::ΐυνθήκες της περοχής, κα κατασκευή μκρού ύψους τοίχων ξης. Επίσης θα πρέπε να υπάρξε η δυνατότητα αξοποίησης των υλκών επχώματα κα χύρο δάθεσης των πλεοναζόντων υλκών, όπου προτείνε Περίληψη

23 λύπη το πολό λατομείο. Επίσης σύμφωνα με την περβαλλοντκή μελέτη απατείτα περορνσμός οτην επφάνεα απαλλοτρίωσης του έργου γα τη μείωση της μορφολογκής αλλοίωσης της περοχής κα τς εππτώσες στο ανθρωπογενές περβάλλον Ατμόσφαρα Στο ατμοσφαρκό περβάλλον εππτώσες προέρχοντα από την κατασκευή του έργου, μέσω α) εκτομπών αερίων ρύπων από τα δάφορα μηχανήματα που χρησμοποούντα στς δάφορ.ς εργασίες κατασκευής, β) σκόνης από τς εκσκαφές κα τς εργασίες σε μη ασφαλτοστρωμένες επφάνεες, γ) ανοκτών πηγών, όπως σωροί αποθήκευσης, με τη δράση του ο.νέμου. Ο εκπομπές ρύπων από τα καυσαέρα των βαρέων φορτηγών που κνούντα από κα προς τα εργοτάξα, καθώς κα η ποσότητα σκόνης που εκπέμπετα λόγω 'ΐης δέλευσης των φορτηγών από ασφαλτοστρωμένους δρόμους κα χωματόδρομους, κατανέμοντα σε όλο το μήκος των δαδρομών που δανύουν τα οχήματα στη δάρκεα των εργασών κατασκευής. Έτσ ο ποσότητες αυτές δεν είνα συγκεντρωμένες σε μα ορσμένη περαοχή, ώστ; να υποβαθμίσουν την ποότητα της ατμόσφαρας εκεί. Επίσης παρατηρείτα ότ σε απόσταση μεγαλύτερη των 200μ. από το εργοτάξο, η επίδραση της αωρούμενης; σκόνης στην ποότητα της ατμόσφαρας είνα ασήμαντη, κα δεδομένου το γεγονός ότ <ίεν υπάρχουν οκσμοί σε απόσταση μκρότερη από 500μ. από την περοχή των έργων, 8ev αναμένετα να υπάρξε όχληση στους κατοίκους της περοχής. Όσον αφορά τς εππτώσες στην ατμόσφαρα κατά τη λετουργία του έργου, τα αποτελέσματα του μοντέλου δασποράς ρύπων κα των εκτμήσεων των παραγόμενων ποσοτήτων ρύπων στην ατμόσφαρα, έδεξαν ότ η επβάρυνση από την κυκλοφορία των οχημάτων στον πό εξέταση δρόμο δεν θα είνα σημαντκή. Ο συγκεντρώσες των ρύπων σύμφωνα με ;ς εκτμήσες θα παραμείνουν κάτω από τα θεσμοθετημένα όρα. Γα την αντμετώπση των εππτώσεων στην ποότητα του αέρα προτείνετα η εφαρμογή σεράς μέτρων ελέγχου των εκπομπών σκόνης λόγω των χωματουργκών εργασών στην περοχή, που άνα κα η κυρίως πηγή εππτώσεων του έργου στην ατμόσφαρα. Τα σημαντκότερα μέτρα που θα πρέπε να ληφθούν γα τον περορσμό της σκόνης είνα.η ύ- γρανση των δ-αδρόμων κίνησης, επέμβαση σε γυμνές επφάνεες, θέσπση μεγίστων ορίων ταχύτητας σε όλες τς μη στρωμένες επφάνεες, καθώς κα χρήση μηχανημάτων με εξατμίσες στραμμένες μακρά από το έδαφος. Επίσης μέτρα πρέπε να ληφθούν γα τους σωρούς των υλκών, καθώς κα τς σκόνες που θα δημουργούντα κατά τη μεταφορά χύδην υλκών απί τα λατομεία ή τους χώρους εκσκαφών προς το εργοτάξο Νερά Στη φάση κατασκευής του έργου, ο εππτώσες που αναμένοντα στους υδάτνους αποδέκτες κα εδτ,ά στον ποταμό Αλφεό κα στο Ξερίλα, είνα περορσμένες. Το πρόβλημα εστάζετα ':;την έκπλνση εδαφών, κατά τη δάρκεα των χωματουργκών εργασών, γεγονός που ενδεχομένως να αυξήσε τη θολερότητα των νερών. δαίτερη προσοχή θα πρέπε να δοθεί, στς χωματουργκές εργασίες κα στα έργα κατασκευής της π. Ξερίλα. Γενΐίά, η συνεσφορά των έργων στην αλλαγή της ποότητας το

24 I I I _ ; :. υδατορευμάτωΐ; εκτμάτα ότ θα είνα αμελητέα, δεδομένου ότ η ευρύτερη περοχή είνα ήδη υποβαθμσμένη από τς εξορυκτκές δραστηρότητες της ΔΕΗ. Στη φάση λετουργίας του έργου ο εππτώσες στους υδάτνους πόρους αφορούν κυρίως τα προβλήματα ρύπανσης λόγω των αποπλύσεων του οδοστρώματος από επφανεακές απορροές, καθώς κα από πθανές δαρροές επκίνδυνων κα τοξκών αποβλήτων σε περίπτωση ατυχί ματος. Έτσ προτείνομα μέτρα, όπως στραγγστήρο σύστημα ρείθρων κα στραγγστηρών αγωγών γα τς; απορροές, ενώ πρέπε επίσης ο απορροές αυτές να δοχετεύοντα σε φυσκές απορροές κα όχ ανεξέλεγκτα στα εκατέρωθεν της οδού εδάφη. Επίσης θα πρέπε να τηρούντα <:υστηρά ο δεθνείς κανόνες κα ο σχετκές οδηγίες της ΕΕ, όσον αφορά την οδκή μετς;φορά φορτίων με τοξκές κα επκίνδυνες ουσίες, ώστε να μεωθεί η πθανότητα ατυχήματος κα δαρροής επκίνδυνων ουσών Χλωρίδα :. Εκτμάτα ότ η κατασκευή του έργου δεν αναμένετα να προκαλέσε σημαντκή μείωση στην εξάπλωση κα τον αρθμό εδών της χλωρίδας, παρά μόνο τοπκές αλλοώσες που εστάζοντα σία υγή τμήματα των δασκών εκτάσεων κα στο παρόχθο τμήμα του ποταμού Ξερίλα. Ωστόσο γα την καταστροφή της βλάστησης κατά τη φάση κατασκευής του έργου στα πρανή του 8pc μου, είνα απαραίτητη η αποκατάσταση της με είδη που κατά το δυνατόν αναπτύσσοντα στην.περοχή, ώστε να μη χαθεί η βλαστκή φυσογνωμία της συγκεκρ- I, μένης περοχή;;. Επίσης κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα πρέπε να περορστούν κατά to δυνατό η κίνηση των οχημάτων κα των εργοταξακών δραστηροτήτων ώστε να αποφευχθούν m απρόσκοπτες καταστροφές της βλάστησης. Γ Πανίδα Ο εππτώσες στην πανίδα θεωρούντα σχετκά μκρής κλίμακας, κα αναμένοντα κυρίως στη φάση λετουργίας του έργου. Συγκεκρμένα ο εππτώσες εστάζοντα στην αύξηση της θνησμότητας των δερχόμενων ζώων, ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης ταχύτητας των οχτ μάτων κα στη δημουργία φράγματος στο πέρασμα των ζώων, εξατίας του μεγαλύτερου πλάτους του οδοστρώματος κα των επχωματώσεων. Το έργο τέλος,δεν θα επηρείίσε περοχές τροφοληψίας ή αναπαραγωγής σπάνων ή απελούμενων εδών της πανίδ^ς σπονδυλοζώων, ενώ η αναπόφευκτη αλλοίωση του μκροκλίματος, ο προκαλούμενος θόρυβος κα ο κραδασμοί, ο αέρο ρύπο κα η απόρρψη υγρών κα στερεών αποβλήτων δεν αναμένετα να έχουν σημαντκή επίπτωση στην υπάρχουσα πανίδα. Εππλέον εξατίας των ανθρωπογενών δραστηροτήτων που ήδη κυραρχούν στην περοχή, τα περσσότερα άδη ζώων είτε έχουν εκτοπστεί είτε έχουν αποδεχτεί ανθεκτκά στην ενόχληση. Γα. την αντμετώπση των ατυχημάτων στα πλαίσα της πανίδας της περο να ληφθούν μίτρα όπως, η σήμανση γα τους δερχόμενους οδηγούς, ο ΠερΆηψη

25 κα ο υπόγεες δ'λβάσες γα τα θηλαστκά μεσαίου μεγέθους, καθώς κα η αποστράγγση του οδοστρώματος κα των εργοταξίων γα την αραίωση των ρυπαντών θόρυβος Ο εκτμήσες του θορύβου από τς εργασίες κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τα δυσμενέστερα σ-νάρα ηχορύπανσης, υπερβαίνουν τα όρα, που καθορίζοντα από την ελληνκή νομοθεσία σε απόσταση μκρότερη των 200μ. από το εργοτάξο. Ωστόσο, η πραγματκή σύνϋεση του εργοταξίου εκτμάτα ότ θα είνα ευνοϊκότερη από άποψη ηχορύπανσης. Ενώ παράλληλα, ο πλησέστερος οκσμός βρίσκετα σε απόσταση 700μ, όπου η όχληοη άνα σημαντκά χαμηλότερη. Ο εππτώσες από τον οδκό θόρυβο κατά τη λετουργία, το«έργου δεν κρίνοντα σημαντκές αφού σύμφωνα με την αναμενόμενη στάθμη κυκλοφορακού θορύβου, ο θόρυβος υπερβαίνε το θεσμοθετημένο όρο σε μκρό βαθμό σε ΐπόσταση 5μ. από το δρόμο. Γα την προστασία από το θόρυβο, προτείνετα μα σερά προληπτκών μέτρων ηχοπροστασΐας, που αφορούν κυρίως τη λετουργία του εργοταξίου. Πρόκετα γα τεχνκές εφαρμογές με βάσΐΐΐ την σχύουσα νομοθεσία, Ελληνκή κα Ευρωπαϊκή, γα την ελάττωση του θορύβου. Όσον αφορά την αντμετώπση του θορύβου κατά τη λετουργία της οδού, θα πρέπε να λαμβάνοντα γενκά μέτρα, όπως η μείωση του θορύβου κατά τη δάδοση του απύ την πηγή προς το δέκτη Χρήσες γης - οκονομκές κα παραγωγκές δραστηρότητες - τεχνκά έργα Ο επυτώσεΐς ίου έργου στς χρήσες γης της ευρύτερης περοχής κα της ζώνης άμεσης επρροής δε/ ε'.να δαίτερα σημαντκές σε σχέση με το μέγεθος κα τη σπουδαότητα του έργου. Η κατασκευή ^ου έργου με βάση τς εππτώσες στς χρήσες γης αναμένετα να έχε μκρή επίπτωση, στς οκονομκές δραστηρότητες της περοχής που αφορούν κυρίως τον πρωτογενή τομέα καθότ ο καταλαμβανόμενες αγροτκές εκτάσες κα βοσκότοπο από το έργο είνα αυγκρτκά -λάχστες στο σύνολο της περοχής του έργου. Ο εππτώσες στον δευτερογενή κα τρτογενή τομέα θεωρούντα ασήμαντες καθότ δεν επηρεάζοντα μεταποητκές μονάδες, ο μονάδες της ΔΕΗ, καθώς κα εμπορκές ή τουρστκές δραστηρότητε;;. Επίσης, η χάραξη της οδού δεν θίγε σημαντκά έργα υποδομής όπως δίκτυα ΟΤΕ, ύο ρεύσης, αποχέτευσης. Ο άξονας τη<: νέας εθνκής οδού Τρίπολης - Καλαμάτας στο τμήμα Λεύκτρο - Παραδείσα δεν δέρχετα μέσα από οκσμούς αλλά σε αρκετές θέσες συναντά επαρχακούς δρόμους πο\> συνδέουν τους οκσμούς με την εθνκή - περφερεακή οδό Μεγαλόπολης, καθώς κα ορσμένους αγροτκούς δρόμους που αποτελούν οδούς πρόσβασης σ; αγροτκές δραστηρότητες στην περοχή. Γα να αντμετωπστεί το πρόβλημα προβλέπετα η παράκαμψη της Παλαάς Εθνκής Οδού κα η από* του παράπλευρου δκτύου σε 7 μκρές οδούς. Περίληψη

26 στορκά - ποληστκά στοχεία Όσον αφορά την αλλοίωση των στορκών κα πολτστκών χαρακτηρστκών της περοχής δεν αναμένετα να υπάρξε, αφού η χάραξη της οδού δεν δέρχετα μέσα ή κοντά από χα ρακτηρσμ^νους αρχαολογκούς χώρους ή στορκά μνημεία Ασθητκή τοπίου Η κατασκευή του οδκού δκτύου αναμένετα να επηρεάσε την ασθητκή του τοπίου, αφού θα προκαλέσε τοπκά αλλοώσες στη μορφολογία κα το ανάγλυφο του εδάφους λόγω των ορυγμάτων, των επχωμάτων, των ανσόπεδων δαβάσεων κα του κόμβου των _. Παραδείσων. Το οδκό έργο επίσης μπορεί να θεωρηθεί ότ συντελεί στην δημουργία. αστκού περβάλλοντος καθότ αυξάνε το δομημένο κα δαμορφωμένο περβάλλον ες βάρος του φασκού περβάλλοντος. g. Γα την α'/τμετώπση των παραπάνω προβλημάτων προτείνοντα φυτοτεχνκές παρεμβάσεκ; κα σχεδασμοί που θα πραγματοποούντα παράλληλα με την κατασκευή του δρόμου, καθώς κα αναπλάσες τοπίου κα δαμόρφωση ζωνών πρασίνου, με στόχο ' την αποκατάσταση τοπκών αλλοώσεων κα την οπτκή απομόνωση κα απόκρυψη του έργου Περίληψη..

27 rf-v /? V 6 2. ΜΗ ΤΕΧΝΚΗ ΠΕΡΛΗΨΗ 2.1 Στόχος κα σημασία του έργου Το υπό μελέτη έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της συγκονωνακής υποδομής της περφέρεας της Πελοποννήσου, κα συγκεκρμένα της εθνκής οδού Τρίπολης - Καλαμάτας. Πρόκετα γα το τμήμα Λεύκτρο - Παραδείσα της Νέας Εθνκής Οδού Τρίπολης -Καλαμάτας, το οποίο θα συνδέε το τέλος του έργου Σήραγγας Ραψομάτη - Λεύκτρο με την αρχή του έργου Παραδείσα - Τσάκωνα. Η ολοκλήρωση του έργου της Ν.Ε.Ο. αποτελεί ένα από τα σημαντκότερα έργα συγκονωνακής υποδομής στην περφέρεα της Πελοποννήσου, αφού 0α κανοποεί τς ανάγκες μετακνήσεων σε περφερεακό κα εθνκό επίπεδο. Εφόσον η σύνδεση Λεύκτρου -Παραδείσα εξυπηρετείτα σήμερα από την υφστάμενη Εθνκή - Περφερεακή οδό Μεγαλόπολης, η οποία δεν πληρεί προδαγραφές αυτοκνητοδρόμου, κρίνετα αναγκαία η κατασκευή της συγκεκρμένης σύνδεσης. Το έργο, από άποψης περβαλλοντκής αδεοδότησης, κατατάσσετα στην ομάδα της κατηγορίας Α' της Κ.Υ.Α /5387, που αφορά την κατασκευή αυτοκνητοδρόμων ταχείας κυκλοφορίας. 2.2 Εναλλακτκές λύσες Στα πλαίσα της δευρυμένης αναγνωρστκής μελέτης που προηγήθηκε κα σύμφωνα με τς δυνατότητες κα τους περορσμούς που εντοπίστηκαν, εκπονήθηκαν 4 εναλλακτκές λύσες γα τη χάραξη του τμήματος Λεύκτρο - Παραδείσα. Από την αξολόγηση αυτών των λύσεων εξήχθη το συμπέρασμα ότ, η 'λύση 2-3' όπως περγράφετα στη μελέτη είνα η καλύτερα αποδεκτή λύση, ως προς τς περβαλλοντκές εππτώσες που εκτμάτα ότ θα προκαλέσε. Παράλληλα, από τεχνκοοκονομκής άποψης, η ίδα λύση φαίνετα να αποτελεί τη βέλτστη πρόταση. 2.3 Συνοπτκή περγραφή του έργου κα περοχής μελέτης Η περοχή κατασκευής του έργου ανήκα δοκητκά στο νομό Αρκαδίας της περφέρεας Πελοποννήσου κα εδκότερα στο δήμο Μεγαλόπολης. Η περοχή που χαρακτηρίζετα από το υπό μελέτη έργο αφορά την κατασκευή ενός τμήματος, συνολκού μήκους μέτρων κλεστού αυτοκνητόδρομου της Ν.Ε.Ο. Τρίπολης -Καλαμάτας. Η τυπκή δατομή της οδού δαθέτε 2x2 λωρίδες κυκλοφορίας με πλάτος λωρίδας 3.50μ., με δαχωρστκή νησίδα πλάτους 2,00μ. κα εκατέρωθεν λωρίδες στάθμευσης σε περίπτωση ανάγκης πλάτους 2,20μ. Επίσης, προβλέπετα η κατασκευή παράκαμψης της Παλαάς Εθνκής Οδού, καθώς κα αποκατάσταση του παράπλευρου δκτύου σε 7 μκρές οδούς. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετα η πρόσβαση τόσο στους γύρω στους αντίστοχους σδηροδρομκούς σταθμούς, Στην περοχή αναπτύσσοντα δάφορες κολάδες κα πεδάδες, τεκ λευσης, όπως το οροπέδο - λεκάνη της Μεγαλόπολης στο οποίο Περίληψη

28 Μελέτη Περβαλλοντκών Εππτώσεων ff.ε. Ο. Τρίπολης Καλαμάτας, ψημα Λεύκτρο - Παραδείσία υπό μελέτη έργου. Η εξεταζόμενη περοχή ανήκε γεωτεκτονκά στην ζώνη της Τρίπολης κα τη ζώνη της Πίνδου που βρίσκετα επωθημένη πάνω στην πρώτη γ' αυτό κα χαρακτηρίζετα από την επίδραση έντονων τεκτονκών δυνάμεων. Στο μεγαλύτερο τμήμα της χάραξης του δρόμου κυραρχούν τα Πλεστοκανκά στρώματα, ενώ στο υπόλοπο τμήμα συναντώντα ο ασβεστόλθο της Πίνδου. Όσον αφορά το κλίμα ανήκε στο χερσαίο μεσογεακό τύπο κλίματος, σημεώνοντας πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κατά την ψυχρή περίοδο κα μέγστες θερμοκρασίες κατά το θέρος που μπορούν να υπερβούν κατά πολύ τς αντίστοχες των παράκτων περοχών. Επίσης το υπό μελέτη τμήμα της οδού βρίσκετα στη λεκάνη του ποταμού Αλφεού, του σημαντκότερου κα μεγαλύτερου ποταμού της Πελοποννήσου. Όσον αφορά τη χλωρίδα κα την πανίδα της περοχής κυραρχεί ο χαρακτηρστκός μεσογεακός οκότοπος που χαρακτηρίζετα από μεγάλη ποκλία στη δομή κα τη σύνθεση της βλάστησης, τα δάση φυλλοβόλων δρυών. Στα δάση αυτά ζουν ορσμένα τυπκά μεσογεακά είδη πουλών που δεν εμφανίζοντα σε δάση κωνοφόρων ή σε αμγώς καλλεργημένες εκτάσες. Επίσης, στο υπό μελέτη τμήμα δεν υπάρχε περοχή που να περλαμβάνετα στον εθνκό ή επστημονκό κατάλογο Natura 2000, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΕ. 2.4 Περβαλλοντκές εππτώσες Ο ενδεχόμενες περβαλλοντκές εππτώσες του έργου αφορούν δάφορους παράγοντες του περβάλλοντος, όπως το έδαφος, ο αέρας, τα νερά, η χλωρίδα κα πανίδα, η υγεία των κατοίκων της περοχής απ' όπου δέρχετα το έργο, εππτώσες όμως σημεώνοντα κα σε θέματα θορύβου, χρήσεων γης, φυσκών πόρων, πολτστκής κληρονομάς κα ασθητκής τοπίου, Γενκά εκτμάτα ότ το έργο δεν θα επφέρε σημαντκές εππτώσες στην περοχή Έδαφος Ο εππτώσες της οδκής χάραξης στο έδαφος κα υπέδαφος κατά τη φάση κατασκευής σχετίζοντα κυρίως με τς προγραμματζόμενες χωματουργκές εργασίες, τα βάθη καχ την έκταση των ορυγμάτων, την αφαίρεση του επφανεακού στρώματος του εδάφους, τη δατάραξη των γεωλογκών σχηματσμών κα την πθανή αύξηση των δαβρώσεων σε ακάλυπτες εδαφκές επφάνεες. Ακόμα εππτώσες στο έδαφος μπορεί να προκόψουν από τη δάθεση πλεοναζόντων ακατάλληλων χωματουργκών υλκών κα την ενδεχόμενη χρήση δανεοθαλάμων γα απόληψη αδρανών ή γαωδών υλκών γα τα επχώματα κα τα έργα οδοστρωσίας. Γα τη μείωση των εππτώσεων της κατασκευής του έργου στο έδαφος κα το υπέδαφος της περοχής θα πρέπε να ληφθούν ορσμένα μέτρα. Αυτά είνα, τεχνκά μέτρα εξυγίανσης των εδαφών, όπως μέτρα αποστράγγσης, καθώς επίσης κα μέτρα της δάβρωσης των εδαφών, όπως η φύτευση με είδη προσαρμοσμένα κα οκολογκές συνθήκες της περοχής, κα κατασκευή μκρού ύψους ξης. Επίσης θα πρέπε, να υπάρξε η δυνατότητα αξοποίησης των υλκών[ επχώματα καν χώρο δάθεσης των πλεοναζόντων υλκών, όπου προτείχ : ν Περίλη\(>η

29 Μελέτη Περβαλλοντκών Εππτώ<πα)ν Ν.Ε. Ο. Τρίποδης - Καλα^ίάτας, τμήμα Λεύκτρα - Παφαδείσσ. λύση το παλό λατομείο. Επίσης σύμφωνα μ«την περβαλλοντκή μελέτη απατείτα περορσμός στην επφάνεα απαλλοτρίωσης του έργου γα τη μείωση της μορφολογκής αλλοίωσης της περοχής κα τς εππτώσες στο ανθρωπογενές περβάλλον , Ατμόσφαρα Στο ατμοσφαρκό περβάλλον εππτώσες προέρχοντα από την κατασκευή του έργου, μέσω α) εκπομπών αερίων ρύπων από τα δάφορα μηχανήματα που χρησμοποούντα στς δάφορες εργασίες κατασκευής, β) σκόνης από τς εκσκαφές κα τς εργασίες σε μη ασφαλτοστρωμένες επφάνεες, γ) ανοκτών πηγών, όπως σωροί αποθήκευσης, με τη δράση του ανέμου. Ο εκπομπές ρύπων από τα καυσαέρα των βαρέων φορτηγών που κνούντα από κα προς τα εργοτάξα, καθώς κα η ποσότητα σκόνης που εκπέμπετα λόγω της δέλευσης των φορτηγών από ασφαλτοστρωμένους δρόμους κα χωματόδρομους, κατανέμοντα σε όλο το μήκος των δαδρομών που δανύουν τα οχήματα στη δάρκεα των εργασών κατασκευής. Έτσ ο ποσότητες αυτές δεν είνα συγκεντρωμένες σε μα ορσμένη περοχή, ώστε να υποβαθμίσουν την ποότητα της ατμόσφαρας εκεί. Επίσης παρατηρείτα ότ σε απόσταση μεγαλύτερη των 200μ. από το εργοτάξο, η επίδραση της αωρούμενης σκόνης στην ποότητα της ατμόσφαρας είνα ασήμαντη, κα δεδομένου το γεγονός ότ δεν υπάρχουν οκσμοί σε απόσταση μκρότερη από 500μ. από την περοχή των έργων, δεν αναμένετα να υπάρξε όχληση στους κατοίκους της περοχής. Όσον αφορά τς εππτώσες στην ατμόσφαρα κατά τη λετουργία του έργου, τα αποτελέσματα του μοντέλου δασποράς ρύπων κα των εκτμήσεων των παραγόμενων ποσοτήτων ρύπων στην ατμόσφαρα, έδεξαν ότ η επβάρυνση από την κυκλοφορία των οχημάτων στον υπό εξέταση δρόμο δεν θα είνα σημαντκή. Ο συγκεντρώσες των ρύπων σύμφωνα με τς εκτμήσες θα παραμείνουν κάτω από τα θεσμοθετημένα όρα. Γα την αντμετώπση των εππτώσεων στην ποότητα του αέρα προτείνετα η εφαρμογή σεράς μέτρων ελέγχου των εκπομπών σκόνης λόγω των χωματουργκών εργασών στην περοχή, που είνα κα η κυρίως πηγή εππτώσεων του έργου στην ατμόσφαρα. Τα σημαντκότερα μέτρα που θα πρέπε να ληφθούν γα τον περορσμό της σκόνης είνα.η ύ- γρανση των δαδρόμων κίνησης, επέμβαση σε γυμνές επφάνεες, θέσπση μεγίστων ορίων ταχύτητας σε όλες τς μη στρωμένες επφάνεες, καθώς κα χρήση μηχανημάτων με εξατμίσες στραμμένες μακρά από το έδαφος. Επίσης μέτρα πρέπε να ληφθούν γα τους σωρούς των υλκών, καθώς κα τς σκόνες που θα δημουργούντα κατά τη μεταφορά χύδην υλκών από τα λατομεία ή τους χώρους εκσκαφών προς το εργοτάξο Νερά Στη φάση κατασκευής του έργου, ο εππτώσες που αναμένοντα στους δέκτες κα εδκά στον ποταμό Αλφεό κα στο Ξερίλα, είνα περορσ] μα εστάζετα στην έκπλυση εδαφών, κατά τη δάρκεα των χωματ γεγονός που ενδεχομένως να αυξήσε τη θολερότητα των νερών. ί πρέπε να δοθεί στς χωματουργκές εργασίες κα στα έργα κάτ π. Ξερίλα. Γενκά, η συνεσφορά των έργων στην αλλαγή της ποο Περίληψη

30 ΜεΑέτη ΠερβαΛλοντκών Εππτώσεων ff.. Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας, τμήμα Αεόκρο - Πσραδείσα υδατορευμάτων εκτμάτα ότ θα είνα αμελητέα, δεδομένου ότ η ευρύτερη περοχή είνα ήδη υποβαθμσμένη από τς εξορυκτκές δραστηρότητες της ΔΕΗ. Στη φάση λετουργίας του έργου σ εππτώσες στους υδάτνους πόρους αφορούν κυρίως τα προβλήματα ρύπανσης λόγω των αποπλύσεων του οδοστρώματος από επφανεακές απορροές, καθώς κα από πθανές δαρροές επκίνδυνων κα τοξκών αποβλήτων σε περίπτωση ατυχήματος. Έτσ προτείνοντα μέτρα, όπως στραγγστήρο σύστημα ρείθρων κα στραγγστηρών αγωγών γα τς απορροές, ενώ πρέπε επίσης ο απορροές αυτές να δοχετεύοντα σε φυσνκές απορροές κα όχ ανεξέλεγκτα στα εκατέρωθεν της οδού εδάφη. Επίσης θα πρέπε να τηρούντα αυστηρά ο δτίθνείς κανόνες κα ο σχετκές οδηγίες της ΕΕ, όσον αφορά την οδκή μεταφορά φορτίων με τοξκές κα επκίνδυνες ουσίες, ώστε να μεωθεί η πθανότητα ατυχήματος κα δαρροής επκίνδυνων ουσών Χλωρίδα Εκτμάτα ότ η κατασκευή του έργου δεν αναμένετα να προκαλέσε σημαντκή μείωση στην εξάπλωση κα τον αρθμό εδών της χλωρίδας, παρά μόνο τοπκές αλλοώσες που εστάζοντα στα υγή τμήματα των δασκών εκτάσεων κα στο παρόχθο τμήμα του ποταμού Ξερίλα. Ωστόσο γα την καταστροφή της βλάστησης κατά τη φάση κατασκευής του έργου στα πρανή του δρόμου, είνα απαραίτητη η αποκατάσταση της με είδη που κατά το δυνατόν αναπτύσσοντα στην περοχή, ώστε να μη χαθεί η βλαστκή φυσογνωμία της συγκεκρμένης περοχής. Επίσης κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα πρέπε να περορστούν κατά το δυνατό η κίνηση των οχημάτων κα των εργοταξακών δραστηροτήτων ώστε να αποφευχθούν ο απρόσκοπτες καταστροφές της βλάστησης Πανίδα Ο εππτώσες στην πανίδα θεωρούντα σχετκά μκρής κλίμακας, κα αναμένοντα κυρίως στη φάση λετουργίας του έργου. Συγκεκρμένα ο εππτώσες εστάζοντα στην αύξηση της θνησμότητας των δερχόμενων ζώων, ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης ταχύτητας των οχημάτων κα στη δημουργία φράγματος στο πέρασμα των ζώων, εξατίας του μεγαλύτερου πλάτους του οδοστρώματος κα των επχωματώσεων. Το έργο τέλος,δεν θα επηρεάσε περοχές τροφοληψίας ή αναπαραγωγής σπάνων ή απελούμενων εδών της πανίδας σπονδυλοζώων, ενώ η αναπόφευκτη αλλοίωση του μκροκλίματος, ο προκαλούμενος θόρυβος κα ο κραδασμοί, ο αέρο ρύπο κα η απόρρψη υγρών κα στερεών αποβλήτων δεν αναμένετα να έχουν σημαντκή επίπτωση στην υπάρχουσα πανίδα. Εππλέον εξατίας των ανθρωπογενών δραστηροτήτων που ήδη J^ïPiopxguv στην περοχή, τα περσσότερα είδη ζώων είτε έχουν εκτοπστεί είτε έχου> κά στην ενόχληση. Γα την αντμετώπση των ατυχημάτων στα πλαίσα της πανίδ να ληφθούν μέτρα όπως, η σήμανση γα τους δερχόμενους οδ ; : Περίΐηψ, V^VH'O''' I0

31 Μελέτη Περβαλλοντκών Εππτώστατν Ν.Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας, τμήμα Λεύκτρα - Παρααείσα κα ο υπόγεες δαβάσες γα τα θηλαστκά μεσαίου μεγέθους, καθώς κα η αποστράγγση του οδοστρώματος κα των εργοταξίων γα την αραίωση των ρυπαντών Θόρυβος Ο εκτμήσες του θορύβου από τς εργασίες κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τα δυσμενέστερα σενάρα ηχορύπανσης, υπερβαίνουν τα όρα, που καθορίζοντα από την ελληνκή νομοθεσία σε απόσταση μκρότερη των 200μ. από το εργοτάξο. Ωστόσο, η πραγματκή σύνθεση του εργοταξίου εκτμάτα ότ θα είνα ευνοϊκότερη από άποψη ηχορύπανσης. Ενώ παράλληλα, ο πλησέστερος οκσμός βρίσκετα σε απόσταση 700μ, όπου η όχληση είνα σημαντκά χαμηλότερη. Ο εππτώσες από τον οδκό θόρυβο κατά τη λετουργία του έργου δεν κρίνοντα σημαντκές αφού σύμφωνα με την αναμενόμενη στάθμη κυκλοφορακού θορύβου, ο θόρυβος υπερβαίνε το θεσμοθετημένο όρο σε μκρό βαθμό σε απόσταση S μ. από το δρόμο. Γα την προστασία από το θόρυβο, προτείνετα μα σερά προληπτκών μέτρων ηχοπροστασίας, που αφορούν κυρίως τη λετουργία του εργοταξίου. Πρόκετα γα τεχνκές εφαρμογές με βάσε την σχύουσα νομοθεσία, Ελληνκή κα Ευρωπαϊκή, γα την ελάττωση του θορύβου. Όσον αφορά την αντμετώπση του θορύβου κατά τη λετουργία της οδού, θα πρέπε να λαμβάνοντα γενκά μέτρα, όπως η μείωση του θορύβου κατά τη δάδοση του από την πηγή προς το δέκτη Χρήσες γης - οκονομκές κα παραγωγκές δραστηρότητες - τεχνκά έργα Ο εππτώσες του έργου στς χρήσες γης της ευρύτερης περοχής κα της ζώνης άμεσης επρροής δεν είνα δαίτερα σημαντκές σε σχέση με το μέγεθος κα τη σπουδαότητα του έργου. Η κατασκευή του έργου με βάση τς εππτώσες στς χρήσες γης αναμένετα να έχε μκρή επίπτωση στς οκονομκές δραστηρότητες της περοχής που αφορούν κυρίως τον πρωτογενή τομέα καθότ ο καταλαμβανόμενες αγροτκές εκτάσες κα βοσκότοπο από το έργο είνα συγκρτκά ελάχστες στο σύνολο της περοχής του έργου. Ο εππτώσες στον δευτερογενή κα τρτογενή τομέα θεωρούντα ασήμαντες καθότ δεν επηρεάζοντα μεταποητκές μονάδες, ο μονάδες της ΔΕΗ, καθώς κα εμπορκές ή τουρστκές δραστηρότητες. Επίσης, η χάραξη της οδού δεν θίγε σημαντκά έργα υποδομής όπως δίκτυα ΟΤΕ, ύδρευσης, αποχέτευσης. Ο άξονας της νέας εθνκής οδού Τρίπολης - Καλαμάτας στο τμήμα Λεύκτρο - Παραδείσα δεν δέρχετα μέσα από οκσμούς αλλά σε αρκετές θέσες συναντά επαρχακούς δρόμους που συνδέουν τους οκσμούς με την εθνκή - περφερεακή οδό Μεγαλόπολης, καθώς κα ορσμένους αγροτκούς δρόμους που πρόσβασης σε αγροτκές δραστηρότητες στην περοχή. Γα πρόβλημα προβλέπετα η παράκαμν /η της Παλαάς Εθνκής Οδοί του παράπλευρου δκτύου σε 7 μκρές οδούς. Τκρίληψη

ΘΕΜΑ: Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012. Με αφορμή την αρμοδιότητα στην εποπτεία επί θεμάτων προστασίας

ΘΕΜΑ: Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012. Με αφορμή την αρμοδιότητα στην εποπτεία επί θεμάτων προστασίας ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΠΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ Τηλ: 2106419366 Fax: 2106411523 Αθήνα, 8 Απρλίου 2013 Αρθμ. πρωτ. Αρθ. Εγκ. 1/1-3 63 f Προς Τους Κ. Κ. Δευθύνοντες τς Εσαγγελίες Εφετών κα Πρωτοδκών της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ)

ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑΙ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) ΚΑ ΤΑΣΤΑ Τ/ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΑΣΦΜΕΑΣ ΚΑ ΥΓΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS SAFETY ΑΝΟ ΗΕΑ ΤΗ ASSOCIA Τ/ΟΝ) 1. δρύετα Σωματεiο με την επωνυμία" Σύνδεσμος ΑσφάλεJας κω ΥΥείας Κύπρου" (Cyprus Safety and Health Associatjon),

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2012 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2012 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επλέξετε την φράση που συμπληρώνε ορθά κάθε μία από τς ακόλουθες προτάσες: 1. Ο θερμοϋποδοχείς του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη Περιγραφή του Έργου Πρόοδος εργασιών Ασφάλεια και εξυπηρέτηση Αναπτυξιακά οφέλη Γιώργος Συριανός Γενικός Διευθυντής,

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEYH ME TO IEYYNONTA YMBOYO TH ETAIPEIA EUROBLINDS Kον Kυράκο Nκολαίδη. υστήματα σκίασης & εξοκονόμηση ενέργεας

YNENTEYH ME TO IEYYNONTA YMBOYO TH ETAIPEIA EUROBLINDS Kον Kυράκο Nκολαίδη. υστήματα σκίασης & εξοκονόμηση ενέργεας YNENTEYH ME TO IEYYNONTA YMBOYO TH ETAIPEIA EUROBLINDS Kον Kυράκο Nκολαίδη υστήματα σκίασης & εξοκονόμηση ενέργεας Eταρκό ροφίλ της εταρείας Όνομα: EUROBLINDS LTD Έτος ίδρυσης: 1969 Eργοστασακοί χώρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

KflQCJ1Kri ΤΣΑ!ΚΟΦΣΚΙ 70: ΤΣΑΙΚΟΦΣΚΙ - Γι,ώΡΥος Β. ΜονεμΌασίτης. ορχηστρικά αριστουρύιίματα Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

KflQCJ1Kri ΤΣΑ!ΚΟΦΣΚΙ 70: ΤΣΑΙΚΟΦΣΚΙ - Γι,ώΡΥος Β. ΜονεμΌασίτης. ορχηστρικά αριστουρύιίματα Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ KflQCJ1Kri ΣγΛΛ Ο ΓΗ 70: ΤΣΑΚΟΦΣΚ ορχηστρκά αρστουρύίματα ΤΣΑ!ΚΟΦΣΚ Η ΜΟΥΣΚΗ Συμφωνία αρ. 5 σε Μ ελάσσονα, Έργο 64 ταλκό Καπρίτσο, Έργο 45 Μελωδία γα Βολί κα Πάνο σε Μ ύφεση μείζονα, Έργο 42 ΤΟ ΠΕΡΟΔΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ... 4 1 ΓΕΝΙΚΑ... 4 2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 7 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Περιφερειακού Συμβουλίου. 2. Καθορισμός έδρας ενιαίας διοικητικής μονάδας ΕΔΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με το Ν.4070/2012.

Προς: Κοιν: Περιφερειακού Συμβουλίου. 2. Καθορισμός έδρας ενιαίας διοικητικής μονάδας ΕΔΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με το Ν.4070/2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 1 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 35216/13656 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ 51 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 (έντυπο α ττκ στίίΐείωσικ της παραγρ. 2.2) ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α) ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ Η ολοκλήρωση και ενίσχυση του οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1800b/4961 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΘΕΤΟ: ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ 2. ΟΝΟΜΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 23-08-1956, ΑΘΗΝΑ 4. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική 5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 28 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 40333/15273 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2.7.215 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.4)» 14.268.000,00 (µε ΦΠΑ) Αύγουστος 2013 K:\A6033-6034\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.20» 36.000.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\NR1610-1620\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr Αρ. Πρωτ. 250 ΠΡΟΣ Αθήνα, 30/01/2013 Τους αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής μελέτης

Γενικά χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής μελέτης 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα ΜΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή με βάση τον Ν.3010/25.4.2002, (αποτελεί εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 97/11ΕΕ και 96/61ΕΕ) και τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: : ΔΙΠΛΗ ΖΕΥΞΗ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ENVIROPLAN A.E. Αγ. Κωνσταντίνου 40, 151 24 Μαρούσι Τηλ.: 210-6105127/8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υλοποιηθέντα Σημειακά Έργα. 1. Ανεμοδούρι Ορθογωνική τάφρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υλοποιηθέντα Σημειακά Έργα. 1. Ανεμοδούρι Ορθογωνική τάφρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υλοποιηθέντα Σημειακά Έργα 1. Ανεμοδούρι Ορθογωνική τάφρος Εικόνα 1. Συλλεκτήριος αγωγός από οπλισμένο σκυρόδεμα Εικόνα 2. Συλλεκτήριος αγωγός από οπλισμένο σκυρόδεμα i Εικόνα 3. Συλλεκτήριο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ

Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ Οδική Ασφάλεια στον ΜΟΡΕΑ (Ανατολική Οδός Πελοποννήσου: Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαμάτα & κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Ιωάννης Δημητρόπουλος Διευθυντής Λειτουργίας-Συντήρησης, ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΜΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 93 ΚEΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 94 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4.1. Γενικά Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 4/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓνωΟΙ0ΠΟίηση nτυχίων, πιστοποιητικιόν και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7

ΓνωΟΙ0ΠΟίηση nτυχίων, πιστοποιητικιόν και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 Αρθμός 30 Ο ΠΕΡ ΕΠΣΤΗΜΟΚΟΥ ΤΕΧΚΟΥ ΕΠΜΕΛΗΤΗΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΜΟΣ (ΟΜΟ224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡ 151(1) ΤΟΥ 2003) ΓνωΟ0ΠΟίηση nτυχίων, πστοποητκόν κα τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 >~ '? ~ ~= C>~

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ως αρχή πρέπει να θεωρήσουμε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 2 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 8 Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «Μελέτες Εντοπισμού και Προτάσεων σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους Άξονες Τρίπολη-Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες 2011/S 220-357852. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες 2011/S 220-357852. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357852-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες 2011/S 220-357852 Προκήρυξη σύμβασης Έργα Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες: 210 4146435 Πειραιάς, 07-02-2007 Αρ. Πρωτ.8220/07/07 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Βιώσιμη Ανάπτυξη ιαχείριση Αδρανών Υλικών Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Ιωάννης Κυριαζής Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέφανος Αργυράκης Γεωλόγος-Περιβαλλοντολόγος, Περιφ. Ενότητα Πέλλας Έδεσσα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πράσινο Ταμείο/Υπ. ΠΕ.Κ.Α. Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 Αρ. Απόφασης 78.10/2014. ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πράσινο Ταμείο/Υπ. ΠΕ.Κ.Α. Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 Αρ. Απόφασης 78.10/2014. ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 11 ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... 16

ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 11 ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.. 4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 8 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.9 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.9 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα