Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης"

Transcript

1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης Ν. Μισοπολινός, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & GIS, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ν. Καραπέτσας, Γεωπόνος Phd, Συνεργάτης Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας, Συνεργάτης Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & GIS, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Σκοπός του έργου: Η κατασκευή του εδαφολογικού ταξινομικού χάρτη Η κατασκευή ενός αριθμού θεματικών χαρτών μετά από παρεμβολή των αναλυτικών δεδομένων Η ανάπτυξη των χωρικών βάσεων δεδομένων για την εισαγωγή και αποθήκευση όλων των απαραίτητων στοιχείων Η ανάπτυξη ενός πρόσθετου λογισμικού για συμβουλευτική λίπανση Οι χημικές αναλύσεις και o χαρακτηρισμός φυσικών ιδιοτήτων σε δείγματα εδαφοτομών και φρεατίων

3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 900 εδαφοτομές σε 3-5 βάθη φρεάτια (5.000 μικτά φρεάτια) σε τρία βάθη (0-30, 30-60, >60 εκ.) 750 γεωτρήσεις ( )

4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ α/α Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Έκταση στρ. 1 Ορεστιάδας Έβρου Ροδόπης Ξάνθης Καβάλας Δράμας & Νευροκοπίου ΣΥΝΟΛΟ (στρ) Δ.Α.Α Καβάλας: στρ.

5 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Δ.Α.Α Δ.Α.Α ΚΑΒΑΛΑΣ

6 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Δ.Α.Α ΚΑΒΑΛΑΣ

7 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Δ.Α.Α ΚΑΒΑΛΑΣ

8 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Δ.Α.Α ΚΑΒΑΛΑΣ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Χάρτη ταξινόμησης εδαφών Χάρτη γονιμότητας φωσφόρου Χάρτη γονιμότητας καλίου Χάρτη γονιμότητας μαγνησίου Χάρτη γονιμότητας ψευδαργύρου Χάρτη γονιμότητας σιδήρου Χάρτη γονιμότητας μαγγανίου Χάρτη γονιμότητας χαλκού Χάρτη γονιμότητας βορίου Θεματικό χάρτη αντίδρασης του εδάφους (ph) (έδαφος : νερό 1:2) Θεματικό χάρτη εναλλακτικής ικανότητας κατιόντων (CEC) Θεματικό χάρτη ποσοστού κορεσμού του εδάφους με βάσεις (%) Θεματικό χάρτη κοκκομετρικής σύστασης του εδάφους Θεματικό χάρτη ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) (έδαφος : νερό 1:2) Θεματικό χάρτη ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3 %) Θεματικό χάρτη οργανικής ουσίας (%) Θεματικό χάρτη δείκτη δέσμευσης φωσφόρου Θεματικό χάρτη δείκτη δέσμευσης καλίου Θεματικό χάρτη μολύβδου Θεματικό χάρτη καδμίου Χάρτη παθογενών λόγω αλάτων εδαφών

20 Οι Χάρτες γονιμότητας των θρεπτικών στοιχείων έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια, δεδομένου ότι η γονιμότητα του εδάφους είναι, κατ εξοχή, μία δυναμική διεργασία που επηρεάζεται άμεσα από ανθρωπογενείς επεμβάσεις, όπως η λίπανση, και μεταβάλλεται εύκολα χρονικά με σχετικά γρήγορους ρυθμούς, ανάλογα με το βαθμό εντατικοποίησης της γεωργίας. Γι αυτό οι χάρτες γονιμότητας θα έχουν τριετή ή μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης όταν το επίπεδο των θρεπτικών στοιχείων υπερβαίνει σημαντικά την αντίστοιχη οριακή τιμή τους. οι τιμές ανάλυσης του εδάφους αποτελούν απλά ένα σχετικό αριθμό δείκτη διαθεσιμότητας των θρεπτικών, που ερμηνεύεται ως : α) χαμηλός, β)μέσος ή γ)υψηλός, για ένα συγκεκριμένο θρεπτικό και, αντίστοιχα, το επίπεδο των θρεπτικών, ως ανεπαρκές, οριακό ή επαρκές.

21 ΧΩΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δ.Α.Α ΚΑΒΑΛΑΣ

22 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Δ.Α.Α ΚΑΒΑΛΑΣ Αποτελεί μία αυτόνομη εφαρμογή λογισμικού και λειτουργεί σε περιβάλλον WINDOWS Λειτουργεί σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Εδαφολογίας που σχετίζονται με : τη γονιμότητα του εδάφους και τη θρέψη των φυτών τις σχέσεις μεταξύ των θρεπτικών στοιχείων και τη συμπεριφορά τους στο σύστημα έδαφος φυτό. Το λογισμικό έχει τις εξής δυνατότητες : Συνεκτιμά και επεξεργάζεται τόσο τις χημικές και φυσικές ιδιότητες του εδάφους και το επίπεδο των μακρο-μικροθρεπτικών που προσδιορίζονται κατά την ανάλυση του εδάφους, με την ισχύουσα στη χώρα μας εργαστηριακή αναλυτική μεθοδολογία

23 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Δ.Α.Α ΚΑΒΑΛΑΣ Διατυπώνει την ενδεικτική συμβουλή λίπανσης, η οποία συμπεριλαμβάνει : τη δόση των θρεπτικών στοιχείων προς εφαρμογή, τη μέθοδο εφαρμογής το χρόνο εφαρμογής και το είδος του λιπάσματος. Παρουσιάζει και αξιοποιεί τα εξής : Τα ψηφιακά χωρικά δεδομένα των αγροτεμαχίων Τα στοιχεία των αγροτών (ονοματεπώνυμο, τόπος, καλλιέργεια, ημερομηνία κλπ), που προκύπτουν από το ολοκληρωμένο σύστημα των επιδοτήσεων του ΟΣΔΕ. Το λογισμικό υπολογίζει τις ανάγκες σε ασβέστιο των όξινων εδαφών και δίνει τη σχετική πληροφορία στον ενδιαφερόμενο.

24 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Δ.Α.Α ΚΑΒΑΛΑΣ Το λογισμικό παρέχει και τις εξής πληροφορίες : Το χάρτη του αγροτεμαχίου όπως απεικονίζεται στο υπόβαθρο του προγράμματος. Τα δεδομένα της εργαστηριακής ανάλυσης καταλλήλως πινακοποιημένα Τα στοιχεία του αγρότη. Συσχετίζει τα στοιχεία των αναλύσεων των δειγμάτων νερού ως προς την καταλληλότητα τους προς άρδευση Το λογισμικό δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα πλοήγησης μέσα στο ψηφιακό χάρτη του προγράμματος για την επιλογή του αγροτεμαχίου. Το λογισμικό συσχετίζει τους κωδικούς των αγροτεμαχίων (σύμφωνα με τους χάρτες του ΟΣΔΕ) με τα εδαφολογικά και υδροδυναμικά δεδομένα, ώστε μετά την επιλογή Νομού, αγροκτήματος και κωδικού να ανατρέχει αυτόματα στις πλησιέστερες θέσεις δειγματοληψίας.

25 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Δ.Α.Α ΚΑΒΑΛΑΣ Εγκατάσταση σε Η/Υ Αντιγράφουμε από το CD το φάκελο EdafologikosData στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή C:

26 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Δ.Α.Α ΚΑΒΑΛΑΣ Εγκατάσταση σε Η/Υ Εκτελούμε το setup.exe

27 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Δ.Α.Α ΚΑΒΑΛΑΣ Εγκατάσταση σε Η/Υ Κλείσιμο άλλων εφαρμογών

28 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Δ.Α.Α ΚΑΒΑΛΑΣ Εγκατάσταση σε Η/Υ Κλικ στο εικονίδιο

29 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Δ.Α.Α ΚΑΒΑΛΑΣ Εγκατάσταση σε Η/Υ Version conflict?

30 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Δ.Α.Α ΚΑΒΑΛΑΣ Εγκατάσταση σε Η/Υ Errors?

31 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Δ.Α.Α ΚΑΒΑΛΑΣ Εγκατάσταση σε Η/Υ ΟΚ

32 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Δ.Α.Α ΚΑΒΑΛΑΣ Κατά την πρώτη εκτέλεση της εφαρμογής θα κληθούμε να δείξουμε το path της βάσης δεδομένων Edafologikos.mdb. Το αρχείο βρίσκεται στο φάκελο EdafologikosData που αντιγράψαμε στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Δείχνουμε το path χρησιμοποιώντας το σχετικό παράθυρο διαλόγου Η εφαρμογή δεν θα ζητήσει το path της βάσης δεδομένων άλλη φορά εκτός εάν ο φάκελος EdafologikosData ή η βάση δεδομένων Edafologikos.mdb μετακινηθούν.

33 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Δ.Α.Α ΚΑΒΑΛΑΣ Αρχική οθόνη