ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1

2 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (πρώην ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΛΑΡΙΣΑ, Μάιος 2006

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΛΙ Α 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 23 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 4. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/01/2005 ΕΩΣ 31/12/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

4 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Ετήσιο ελτίο Χρήσης

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες - Σκοπός Σύντοµο Ιστορικό ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών ιαγραµµατική Απεικόνιση του Οµίλου Μετοχική Σύνθεση Χρηµατιστηριακά στοιχεία Μετοχής ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ραστηριότητα της Εταιρίας Αντικείµενο Εργασιών Κατηγορίες ραστηριοτήτων Παραγωγικές εγκαταστάσεις Ανάλυση διασφαλίσεων ποιότητας ΠΕΛΑΤΕΣ ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ίκτυο Καταστηµάτων Οι αγορές παρουσίας ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ...18 Ετήσιο ελτίο Χρήσης

6 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 1.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας µε την επωνυµία "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" και διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε." (εφεξής "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ" ή Εταιρία") από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: α. Στα γραφεία της Εταιρίας, 5ο χµ. Εθνικής Οδού Λαρίσης Αθηνών, τηλ , (υπεύθυνος κ. Γ. Παπαγεωργίου, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών του Οµίλου εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/ , όπως ισχύει µετά την τροποποίηση µε την υπ αριθµ.7/372/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: α. Ξενοφών Ι. Καντώνιας, Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας, κάτοικος Λάρισας, τηλ. (2410) β. Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών του Οµίλου εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, κάτοικος Λάρισας τηλ. (2410) γ. Παναγιώτης Πυργίδης, Αναπληρωτής ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, κάτοικος Λάρισας τηλ. (2410) Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο παρόν Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Το Πληροφοριακό ελτίο είναι διαθέσιµο για τους επενδυτές στα γραφεία της Εταιρίας. 5 ο χλµ Εθνικής Οδού Λαρίσης Αθηνών, τηλ , , στις ιστοσελίδες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της Εταιρίας στη διεύθυνση Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στον κ.γεώργιο Β.Παπαγεωργίου, ιευθυντής Οικον. Υπηρεσιών του Οµίλου εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, τηλ. (2410) Οικονοµικός Ελέγχος Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Α εξαµήνου 2005 καθώς επίσης και τις ετήσιες του 2005 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κ.βασίλειος Ι.Λουµιώτης της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11231), Φωκίωνος Νέγρη 3, αρ. τηλ Τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2004 είχε διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής ηµήτριος Β.Λαµπρινός της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε (ΑΜ ΣΟΕΛ Ετήσιο ελτίο Χρήσης

7 Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 περιλαµβάνουν, πέραν της µητρικής εταιρίας, τις εταιρίες: ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, και ALBIO DATA AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σηµειώνεται ότι οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2004 περιλάµβαναν και τη θυγατρική εταιρία ENTERTAINMENT WORKS AE ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ, της οποίας το σύνολο της συµµετοχής πωλήθηκε εντός του Από τις εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, οι εταιρίες "ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε."και ALBIO DATA AE ελέγχονται από Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές. Τον τακτικό έλεγχο της «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ» για τις χρήσεις 2004 και 2005 διενήργησε ο κ. Αγγελος Παναγής της εταιρίας ΣΟΛ ΑΕΟΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ 11621). Tον τακτικό έλεγχο της ALBIO DATA AE για την χρήση 2005 διενήργησε ο κ.βασίλειος Ι.Λουµιώτης της εταιρίας ΣΟΛ ΑΕΟΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ 11231). Οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις και Σηµειώσεις της εταιρίας για τις 30/3/2005, 30/6/2005 και 30/9/2005 σύµφωνα µε τα.π.χ.π καθώς επίσης και οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τις χρήσεις από το 1999 και µέχρι το 2004 σύµφωνα µε το ΕΛΓΣ είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στη διεύθυνση Φορολογικός Ελεγχος Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήµου, Φόρους Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρου αµοιβών τρίτων) µέχρι και τη χρήση 1997 τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Πιο συγκεκριµένα, στη χρήση 2002 ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας που αφορούσε τον προσδιορισµό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων για τις χρήσεις Από τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε προέκυψε φόρος εισοδήµατος ύψους ,00 εκ του οποίου ποσό ,00 επιβάρυνε το λογιστικό αποτέλεσµα και το υπόλοιπο ποσό ,00 µεταφέρθηκαν στον πίνακα διαθέσεως της χρήσης Στη χρήση 2005 ολοκληρώθηκε από το ιαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας που αφορούσε τον προσδιορισµό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων για τις χρήσεις Από τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε προέκυψε φόρος εισοδήµατος ύψους ,97, το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, έχουν και αυτές ελεγχθεί ως κατωτέρω: Α) Η απορροφηµένη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ µέχρι και τη διαχειριστική χρήση 2003, β)η «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ» µέχρι και τη χρήση 2002 γ)η απορροφηµένη «ΒΙΟΠΛΑΝ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» µέχρι και τη χρήση 2000 και δ)η ALBIO DATA AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» µέχρι και την χρήση Συγκεκριµένα για την απορροφηµένη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ στη χρήση 2005 ολοκληρώθηκε από το ιαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ο φορολογικός έλεγχος της εταιρίας που αφορούσε στον προσδιορισµό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων για τις χρήσεις Από τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε προέκυψε φόρος εισοδήµατος ύψους ,54 που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσης Ετήσιο ελτίο Χρήσης

8 1.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες - Σκοπός Έδρα της Εταιρίας είναι ο ήµος Λάρισας, στη διεύθυνση 5ο χµ. Εθνικής Οδού Λαρίσης Αθηνών, τηλέφωνο (2410) , , fax (2410) , Είναι καταχωρηµένη στο Μ.Α.Ε. µε αριθ /06/Β/86/04 και η διάρκεια της έχει ορισθεί µέχρι το έτος Επωνυµία Η επωνυµία της Εταιρίας, σύµφωνα µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 29/11/2005, άλλαξε σε «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» µε διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ». Για τις σχέσεις µε την αλλοδαπή η επωνυµία της εταιρίας θα αναγράφεται «BIOKARPET SA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ENTERPRISES» και το διακριτικό τίτλο «BIOKARPET SA». Προηγουµένως, η επωνυµία της Εταιρίας ήταν "ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" µε το διακριτικό τίτλο "ALBIO HOLDINGS A.E.". Σκοπός: Ο νέος Καταστατικός σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 29/11/2005, έχει ως εξής: Α. Κύριος Σκοπός: Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας 1. Η παραγωγή κάθε είδους κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς και η εµπορία των ειδών αυτών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 2. Η εµπορία λευκών και ταπητουργικών ειδών και συναφών ειδών. 3. Η εµπορία ξύλινων και συνθετικών παρκέτων και συναφών ειδών. 4. Η επιχειρηµατική επέκταση της εταιρίας σε κάθε συναφούς µορφής εµπορική και βιοµηχανική δραστηριότητα, µε την εξαγορά ολικά ή µερικά άλλων επιχειρήσεων. Β. ευτερεύων Σκοπός: 1. Η απόκτηση µειοψηφικών ή πλειοψηφικών συµµετοχών σε Ελληνικές ή Αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής, εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο ή µη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τοµέα καθώς και η συνεργασία µε οποιοδήποτε τρόπο µε αυτές. 2. Η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικού χαρακτήρα για οικονοµικά θέµατα, θέµατα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, προς τις εταιρίες των οποίων έχει αποκτήσει συµµετοχή ή και τρίτες εταιρίες. 3. Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς µε τις παραπάνω. 4. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρία µπορεί να συνεργάζεται µε άλλες επιχειρήσεις, να αντιπροσωπεύει εταιρίες, ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τόπο, καθώς και να ιδρύει εταιρίες µε οποιαδήποτε επιχειρηµατικό αντικείµενο. Πριν την τροποποίηση, ο σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της, είχε ο εξής: 1. «Η απόκτηση µειοψηφικών ή πλειοψηφικών συµµετοχών σε Ελληνικές ή Αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής, εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο ή µη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τοµέα καθώς και η συνεργασία µε οποιοδήποτε τρόπο µε αυτές. 2. Η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικού χαρακτήρα για οικονοµικά θέµατα, θέµατα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, προς τις εταιρίες των οποίων έχει αποκτήσει συµµετοχή ή και τρίτες εταιρίες. 3. Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς µε τις παραπάνω. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρία µπορεί να συνεργάζεται µε άλλες επιχειρήσεις, να αντιπροσωπεύει εταιρίες, ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τόπο, καθώς και να ιδρύει εταιρίες µε οποιοδήποτε επιχειρηµατικό αντικείµενο.» Ετήσιο ελτίο Χρήσης

9 1.2.2 Σύντοµο Ιστορικό Η Εταιρία αρχικά ιδρύθηκε το 1950 από τον Ιωάννη Καντώνια στη Σαµαρίνα της Πίνδου ως εργαστήρι οικοτεχνίας. Το 1955 µεταφέρθηκε στη Λάρισα και πήρε την εταιρική µορφή της Ο.Ε. Το 1970 µετατράπηκε σε Ανώνυµο Εταιρία µε την επωνυµία "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ" (ΦΕΚ 356/ ) και εγγράφηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας Λαρίσης µε Α.Μ /31/Β/86/13 µε διάρκεια 50 ετών (µέχρι το 2020). Το 1990 η Εταιρία εισήχθη στη Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. αντλώντας κεφάλαια ύψους 4,19 εκατ. ( ρχ. 1,43 δισ.) τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για την χρηµατοδότηση της ανάπτυξής της. Την περίοδο η Εταιρία εισήλθε δυναµικά στον κλάδο αλουµινίου µε την εξαγορά των εταιριών ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε., ΒΙΟΠΛΑΝ Α.Ε. και ΕΛΜΕΤΑΛ Α.Ε. Επίσης κατά την ίδια περίοδο η Εταιρία προχώρησε στην εξαγορά της πλειοψηφίας των µετοχών των συνδεδεµένων εταιριών ALBIO DATA A.E. (εταιρία πληροφορικής) και ΒΙΟΚ Α.Ε. (βιοτεχνία παραγωγής χειροποίητων ταπήτων, κουβερτών και παπλωµάτων µε την οποία συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως το 1995). Από 5/5/1993 ο φάκελος της Εταιρίας διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε νέο Μ.Α.Ε /06/Β/86/04. Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 23/7/1994 (ΦΕΚ 5012/ ) τροποποιήθηκε η επωνυµία της εταιρίας σε "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" και διευρύνθηκε ο σκοπός της Εταιρίας λόγω της δραστηριοποίησής της στον κλάδο µεταλλουργίας. Έπειτα, µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Μαρτίου 1998 (Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης υπ αριθµ. Κ2-3474/98) τροποποιήθηκε και πάλι η επωνυµία της Εταιρίας σε "ΑLBIO ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" για να αντανακλά τη δυναµική είσοδο και εδραίωση της στον µεταλλουργικό κλάδο. Τον Ιούλιο του 1998 η Εταιρία πραγµατοποίησε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Εγγραφή κατά ,20 χιλ. ( ρχ εκατ.), µε ταυτόχρονη µετάταξη της από την Παράλληλη Αγορά στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. Τον Μάρτιο του 2000 η Εταιρία µετατράπηκε σε Εταιρία Συµµετοχών (Holding) αποσχίζοντας τους κλάδους Κλωστοϋφαντουργίας και Μεταλλουργίας µε Λογιστική Κατάσταση Μετασχηµατισµού της 1/1/2000, τους οποίους και εισέφερε σε θυγατρικές της εταιρίες. Παράλληλα, προέβη σε αλλαγή της επωνυµίας της σε "ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" µε διακριτικό τίτλο "ALBIO HOLDINGS Α.Ε." και αλλαγή και συµπλήρωση του σκοπού της για να αντανακλά τη νέα της δραστηριότητα. Η διαδικασία της απόσχισης των κλάδων Μεταλλουργίας και Κλωστοϋφαντουργίας όπως επίσης και οι λοιπές αποφάσεις της από Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ALBIO εγκρίθηκαν µε την υπ. αριθ. Κ / Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, τις υπ. αριθ. Κ.994/ και Κ. 1012/ Αποφάσεις της Νοµαρχίας Λάρισας και την υπ. αριθ. 7318/ Απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών. Επίσης, το Μάρτιο του 2000 η Εταιρεία εξαγόρασε την πλειοψηφία της εταιρίας "ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ" (πρώην Νηµατουργία Ταπητουργία Γαλάτιστας ΑΕ) και το Σεπτέµβριο του 2001 προέβη στην εξαγορά του υπολοίπου του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, εκτός ποσοστού 0,03% που αποκτήθηκε από την ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Από τον Φεβρουάριο του 2001, οι µετοχές της Εταιρίας διαπραγµατεύονται στον κλάδο των Εταιριών Συµµετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Στη χρήση 2002, η ιοίκηση του ΟΜΙΛΟΥ στην προσπάθεια της να βελτιώσει την οργανωτική δοµή του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου και να µειώσει το κόστος λειτουργίας αποφάσισε να συγχωνεύσει τις δύο θυγατρικές εταιρίες ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ και ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η συγχώνευση πραγµατοποιήθηκε εντός της χρήσης 2002 µε Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της 30/6/2002 της ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ. Η Έκθεση ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούµενης εταιρίας σύµφωνα µε τον Ν.2166/1993 έγινε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. ηµήτριο Λαµπρινό. Μεταξύ των δύο εταιριών έγινε η σύµβαση συγχώνευσης Νο10078/ της συµβολαιογράφου κ. Αθηνάς Μανώλα- Γεωργακάκη και η συγχώνευση ολοκληρώθηκε µε την απόφαση Νο3531/ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας (αντίστοιχο ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ Νο 10208/ ). Ετήσιο ελτίο Χρήσης

10 Τον Ιούνιο του 2005, η Εταιρία προέβη σε πώληση του ποσοστού της 51% που κατείχε στην εταιρία ENTERTAINMENT WORKS AE ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ στην εταιρία ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΕ. Η επιχειρηµατική αυτή κίνηση εντάσσεται στα πλαίσια της νέας µακροχρόνιας στρατηγικής του ΟΜΙΛΟΥ να αποσυρθεί από την δραστηριότητα της ψυχαγωγίας και διασκέδασης, τοµέα στον οποίο εισήλθε πιλοτικά προ 2ετίας, και να ενταθούν οι επιχειρηµατικές προσπάθειες επέκτασης των θυγατρικών στις χώρες των Βαλκανίων. Στα τέλη του 2005, η Εταιρία ολοκλήρωσε τη συγχώνευση µέσω απορρόφησης της 100% θυγατρικής της εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του κ.ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93, προέβη σε αλλαγή της επωνυµίας της σε «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ» και σε τροποποίηση του Καταστατικού της σκοπού ώστε να περιλαµβάνει και τη δραστηριότητα της Απορροφούµενης στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Η διαδικασία της συγχώνευσης όπως επίσης και οι λοιπές αποφάσεις της από 29/11/2005 Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας εγκρίθηκαν µε τις υπ. αριθ. πρωτ. Κ / αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Νο9053/ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας. Επίσης, την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των ανωνύµων εταιρειών του Οµίλου «ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και «ΒΙΟΠΛΑΝ Α.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ», σύµφωνα µε αποφάσεις που έλαβαν οι Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών την 29/11/2005. Η συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε µε την υπ. αριθ. πρωτ. 8839/ απόφαση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας είναι εξαµελές και εξελέγη σύµφωνα µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29/11/2005 για θητεία εξαετή, ήτοι µέχρι την 28/11/2011. Η σύνθεση του είχε ως εξής: ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Αστέριος Καντώνιας του Ιωάννου Πρόεδρος του Σ Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος του Σ και 2 Ξενοφών Καντώνιας του Ιωάννου /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Μέλος του Σ και 3 Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου Αναπλ. /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 4 Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου Μέλος του Σ Εκτελεστικό Μέλος 5 Αντώνιος Μαυροµάτης του Νικολάου Μέλος του Σ Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 6 Ιωάννης Χατζηευθυµίου του Γεωργίου Μέλος του Σ Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Επιχειρηµατίας Επιχειρηµατίας Επιχειρηµατίας Επιχειρηµατίας Λογιστής ικηγόρος Το νέο ιοικητικό Συµβούλιο αντικατέστησε το προηγούµενο που ήταν δωδεκαµελές, είχε εκλεγεί και συγκροτηθεί σε σώµα την 8/6/2004 και είχε την εξής σύνθεση: Ετήσιο ελτίο Χρήσης

11 ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Αστέριος Καντώνιας του Ιωάννου Πρόεδρος του Σ Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος του Σ και 2 Ξενοφών Καντώνιας του Ιωάννου /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Μέλος του Σ και 3 Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου Αναπλ. /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Μέλος του Σ 4 Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου και /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 5 Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου Μέλος του Σ και Εκτελεστικό Μέλος 6 Ιωάννης Καντώνιας του Ξενοφώντος Μέλος του Σ Εκτελεστικό Μέλος 7 Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου Μέλος του Σ Εκτελεστικό Μέλος 8 Γεώργιος Παπαγεωργίου του Βασιλείου Μέλος του Σ Εκτελεστικό Μέλος 9 Στέφανος Καραθανάσης του Νικολάου Μέλος του Σ Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 10 Αδάµος Τσιάχας του Κων/νου Μέλος του Σ Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 11 Μέλος του Σ Αντώνιος Μαυροµάτης του Νικολάου Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 12 Μέλος του Σ Ιωάννης Χατζηευθυµίου του Γεωργίου Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Επιχειρηµατίας Επιχειρηµατίας Επιχειρηµατίας Επιχειρηµατίας Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Κτηµατίας Λογιστής ικηγόρος Νόµιµοι εκπρόσωποι της Εταιρίας είναι οι κκ. Αστέριος Ι. Καντώνιας (Πρόεδρος του.σ), Ξενοφών Ι. Καντώνιας (Αντιπρόεδρος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος), Βασίλειος Α.Τσιάρας (Μέλος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος), Γεώργιος Αντ. Καντώνιας (Μέλος του.σ.), Ιωάννης Αστ.Καντώνιας, Ιωάννης Ξ.Καντώνιας και Αθανάσιος Βασ.Τσιάρας είτε ενεργώντας από κοινού είτε ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά. Η ιεύθυνση των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ ασκείται σήµερα από τα εξής άτοµα: Αστέριος Καντώνιας, Πρόεδρος του.σ. Είναι ειδικός κλωστοϋφαντουργός µε σπουδές στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό, µε ιδιαίτερη εµπειρία σε θέµατα ταπητουργίας. ιετέλεσε ιευθυντής Πωλήσεων Εσωτερικού από το 1963 έως το ιετέλεσε ιευθυντής παραγωγής της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και Αντιπρόεδρος του.σ από το 1970 έως το Από το 1981 είναι Πρόεδρος του.σ. της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Ξενοφών Καντώνιας, Αντιπρόεδρος του.σ και ιευθύνων Σύµβουλος. Είναι ειδικός σε θέµατα ταπητουργίας και ιέλασης Αλουµινίου. Σπούδασε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ιοίκηση Επιχειρήσεων και Χρηµατοοικονοµικά. ιετέλεσε ιευθυντής Εξαγωγών της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ επί 20ετία έως το ιετέλεσε Πρόεδρος του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Λάρισας για 7 χρόνια µέχρι το Από το 1997 έως το 2001 ασκούσε παράλληλα τα καθήκοντα του ιευθυντή ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βασίλειος Τσιάρας, Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος. ιαθέτει πολυετή εµπειρία σε θέµατα πωλήσεων και µάρκετινγκ µε σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. ιετέλεσε στέλεχος στο τµήµα πωλήσεων «FORD ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ» από το και ιευθυντής πωλήσεων της ίδιας εταιρίας από το Από το 1974 και µετά είναι ιευθυντής Πωλήσεων της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και συνιδρυτής µε τους αδελφούς Καντώνια των θυγατρικών εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. Ετήσιο ελτίο Χρήσης

12 Γεώργιος Καντώνιας, µέλος του.σ και ιευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντων και Αγορών Εργάζεται στην εταιρία από το 1983 σαν στέλεχος πωλήσεων εξωτερικού. Σπούδασε στην Αγγλία και κατέχει πτυχίο «Bachelor in Business Administration» ιετέλεσε ιευθυντής Πωλήσεων εξωτερικού από το 1991 έως το Ήταν συνιδρυτής των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. Από το 1996 ηγείται του τµήµατος Ανάπτυξης. Γεώργιος Παπαγεωργίου, ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΟΜΙΛΟΥ. Είναι Οικονοµολόγος του Εµπορικού Τµήµατος της ΑΣΟΕΕ. ιετέλεσε Προϊστάµενος Λογιστηρίου µεγάλων εταιριών από το 1974 έως το ιευθυντής Λογιστηρίου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ από το 1980 έως Έκτοτε µέχρι σήµερα ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών των Εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. ιαθέτει πλούσια διοικητική εµπειρία και έχει κάνει πολλές µελέτες και εφαρµογές συστηµάτων πληροφορικής στις οικονοµικές υπηρεσίες των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. Παράλληλα ασκεί τα καθήκοντα του υπευθύνου της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων, της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων και του τµήµατος Σχέσεων µε τους Επενδυτές. Γιάννης Αστ. Καντώνιας, ιευθυντής Εξωτερικού Εµπορίου Πτυχιούχος ΜΒΑ του πανεπιστηµίου Schiller Int. University in London εργάζεται στην εταιρία από το Ανέλαβε τη σηµερινή θέση το 1996 αφού δοκιµάστηκε τα προηγούµενα χρόνια σαν στέλεχος πωλήσεων εξωτερικού. Γιάννης Ξεν. Καντώνιας, ιευθυντής Αγορών Είναι απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε ειδίκευση στο Μarketing και κάτοχος Μ.Β.Α. του University of Bridgeport, Connecticut. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1996 και από το 1999 ανέλαβε ιευθυντής Αγορών του ΟΜΙΛΟΥ. Αθανάσιος Τσιάρας, ιευθυντής Εσωτερικού Εµπορίου Είναι πτυχιούχος του τµήµατος Οργάνωσης και ιοίκησης της ΑΣΟΕΕ και κάτοχος Μ.Β.Α του University of Bridgeport, Connecticut µε ειδίκευση και εκπαίδευση στο Marketing. Εργάζεται στην εταιρία από το 1995 και από το 1999 ανέλαβε Εµπορικός ιευθυντής και ιευθυντής Marketing. Παναγιώτης Πυργίδης, Αναπληρωτής /ντης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ιευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων ΟΜΙΛΟΥ. Είναι πτυχιούχος του τµήµατος Οργάνωσης και ιοίκησης της Α.Σ.Ο.Ε.Ε και κάτοχος Μ.Β.Α. της Ε.Ε..Ε. Εργάζεται στην εταιρία από το Από το 2006 ασκεί τα καθήκοντα του Αναπληρωτή ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών ενώ µέχρι πρότινος ήταν Προϊστάµενος Λογιστηρίου του ΟΜΙΛΟΥ. Παράλληλα από το 2003 ασκεί τα καθήκοντα του ιευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων του Οµίλου. Τάτσης Βασίλειος, Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Είναι πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Οικονοµικό Τµήµα). Εργάζεται στην εταιρία από το Ορίστηκε Εσωτερικός Ελεγκτής από το Οι παραπάνω πλαισιώνονται από έµπειρα και ικανά στελέχη, η παρουσία των οποίων συνιστά πρόσθετη εγγύηση για την συνεχή ανάπτυξη των Εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. Οι συγγενικές σχέσεις πρώτου ή δευτέρου βαθµού µεταξύ των µετόχων άνω του 10%, µελών του.σ. της Εταιρίας και των διευθυντικών στελεχών της είναι οι ακόλουθες: Oι κ.κ. Αστέριος και Ξενοφών Καντώνιας είναι αδέλφια και θείοι του κ. Γεώργιου Καντώνια. Ο κ. Βασίλειος Τσιάρας είναι σύζυγος της αδελφής των κ.κ. Αστερίου και Ξενοφώντος Καντώνια. Ο κ.γιάννης Αστ. Καντώνιας είναι παιδί του κ. Αστερίου Καντώνια και πρώτος ξάδελφος του κ. Γεωργίου Καντώνια. Ο κ.γιάννης Ξ.Καντώνιας είναι παιδί του κ. Ξενοφώντος Καντώνια και πρώτος ξάδελφος του κ.γεωργίου Καντώνια. Ο κ.αθανάσιος Τσιάρας είναι παιδί του κ.βασιλείου Τσιάρα και πρώτος ξάδελφος του κ.γεωργίου Καντώνια. Ετήσιο ελτίο Χρήσης

13 Όλα τα µέλη του.σ. και τα διευθυντικά στελέχη του Οµίλου έχουν Ελληνική Ιθαγένεια. Η ταχυδροµική διεύθυνση των µελών του.σ. της Εταιρίας και των διευθυντικών στελεχών της είναι η έδρα της Εταιρίας, 5ο χµ. Ε.Ο Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα. Σηµειώνεται ότι κανένα από τα µέλη του.σ. της Εταιρίας και τα στελέχη της διεύθυνσης της δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για πράξεις ατιµωτικές ή οικονοµικά εγκλήµατα, ούτε είναι αναµεµιγµένα σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη και απαγόρευση άσκησης: επιχειρηµατικής δραστηριότητας χρηµατιστηριακών συναλλαγών επαγγέλµατος ως σύµβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακών εταιριών κ.λπ Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και οι κύριοι µέτοχοι της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ συµµετέχουν στη ιοίκηση ή και στο κεφάλαιο άλλων Εταιριών ως εξής: ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. Ή ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ.Σ. % ΣΥΜΜΕ- ΤΟΧΗΣ Ξενοφών Ι. Καντώνιας Βασίλειος Αθ. Τσιάρας Γεώργιος Αντ. Καντώνιας Ιωάννης Αστ. Καντώνιας Ιωάννης Ξ. Καντώνιας Αθανάσιος Β.Τσιάρας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. COSMOS AE ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. CENTER MOTORS Α.Ε. ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. CENTER MOTORS Α.Ε ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΕΞΑΛΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ SRL ΕΞΑΛΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ AD ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ SRL COSMOS AE ALBIO DATA AE CENTER MOTORS AE ALBIO DATA AE Πρόεδρος & ιευθ. Σύµβουλος - Αντι/δρος & ιευθ. Σύµβουλος - ιευθύνων Σύµβουλος Αντι/δρος ιευθύνων Σύµβουλος Πρόεδρος Μέλος Πρόεδρος Πρόεδρος Μέλος Πρόεδρος Μέλος - 30,0% - 33,2% - 20,0% Τα µέλη του.σ. και οι κύριοι µέτοχοι δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στη ιοίκηση ή στο κεφάλαιο άλλων εταιριών µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση µε άλλες εταιρίες ιαγραµµατική Απεικόνιση του Οµίλου Στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εταιρίες του Οµίλου, όπως αυτός διαµορφώνεται στο τέλος του 2005 µετά: α) τη συγχώνευση µέσω απορρόφησης της πρώην ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ από τη Μητρική, β) τη συγχώνευση µέσω απορρόφησης της ΒΙΟΠΛΑΝ Α.Ε. από την ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ, γ) την πώληση της ENTERTAINMENT WORKS A.E. Ετήσιο ελτίο Χρήσης

14 Η Εταιρία συµµετέχει µε ποσοστό 100% στην εταιρία µε την επωνυµία "BIOKARPET POLAND LTD" µε έδρα το Minsk Mazobieski στην περιοχή της Βαρσοβίας. Η εταιρία αυτή δηµιουργήθηκε το 1992 µε σκοπό την προώθηση των εξαγωγών της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στην Πολωνία, τη Λιθουανία, την Ουκρανία και τη Ρωσία. Από το 1998 η δραστηριότητα παραχωρήθηκε σταδιακά στον αντιπρόσωπο της Πολωνίας, µέσω του οποίου γίνεται πλέον όλη η προώθηση των εξαγωγών στις χώρες αυτές, θα αποφασισθεί µελλοντικά αν θα διαλυθεί ή θα επαναδραστηριοποιηθεί. Η Εταιρία δεν συµµετέχει (κατά πλειοψηφία ή µειοψηφία) σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή συνεταιρισµούς οποιασδήποτε µορφής και ούτε έχει ενιαία διεύθυνση ή κοινή διοίκηση ή κοινή µετοχική σχέση µε άλλη επιχείρηση και ούτε υπάρχει σύµβαση ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισµού οργάνου άλλης εταιρίας εκτός όσων αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο Μετοχική Σύνθεση Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας, όπως προκύπτει µε την από 30/12/2005 Κατάσταση µετόχων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), έχει ως εξής: Ετήσιο ελτίο Χρήσης

15 Επώνυµο Μετοχές Ποσοστό 1 ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αστερίου ,17% 2 ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου ,93% 3 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του Αντωνίου ,59% 4 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΕΛΕΝΗ συζ. Αντωνίου ,59% 5 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου ,44% 6 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου ,27% 7 ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ξενοφώντος ,17% 8 ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ του Ξενοφώντος ,17% 9 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΦΑΝΗ του Θεοδώρου ,17% 10 ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου ,17% 11 ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΑΛΦΑ ΑΕ ΑΚ ,13% 12 MITICA LIMITED ,43% 13 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του Ξενοφώντος ,34% 14 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ξενοφώντος ,34% 15 ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του Ιωάννου ,08% 16 ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Ιωάννου ,74% 17 ALBIO ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,26% 18 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αστερίου ,08% 19 ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ (<2%) ,95% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Επισηµαίνεται ότι τα Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τα συγγενικά τους πρόσωπα µέχρι β βαθµού καθώς επίσης και τα Στελέχη που είναι και µέτοχοι της Εταιρίας κατέχουν συνολικά ποσοστό 77,73% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Επίσης η Εταιρία κατέχει ίδιες µετοχές σε ποσοστό 2,26% του συνόλου µετοχών Χρηµατιστηριακά στοιχεία Μετοχής Οι µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών το Νοέµβριο του 1990 και τον Αύγουστο του 1998 έγινε η µετάταξη τους στην Κύρια Αγορά. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (πρώην ALBIO HOLDINGS A.E.), και την τιµή κλεισίµατος του Γενικού είκτη στη τελευταία συνεδρίαση κάθε µήνα, καθώς και το συνολικό µηνιαίο όγκο συναλλαγών και την αξία της µετοχής ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ A.E., για το χρονικό διάστηµα 1/1/ /3/2006. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Τιµή Κλεισίµατος Μετοχής Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών Μηνιαία Αξία Συναλλαγών Τιµή Κλεισίµατος Γενικού είκτη (σε ) (σε τεµάχια) (σε ) (σε ) 31/1/2005 1, , ,93 28/2/2005 1, , ,16 31/3/2005 1, , ,91 28/4/2005 1, , ,45 31/5/2005 1, , ,53 30/6/2005 1, , ,73 29/7/2005 1, , ,78 31/8/2005 1, , ,48 30/9/2005 1, , ,96 31/10/2005 1, , ,32 30/11/2005 1, , ,64 30/12/2005 1, , ,90 31/1/2006 1, , ,84 28/2/2006 1, , ,85 31/3/2006 1, , ,34 Ετήσιο ελτίο Χρήσης

16 Επισηµαίνεται ότι από την 5/2/2001 οι µετοχές της ALBIO HOLDINGS διαπραγµατεύονταν στον κλάδο συµµετοχών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Οι µετοχές της εταιρίας από 28/11/2005 διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών στην κατηγορία ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της τιµής της µετοχής και του συνολικού µηνιαίου όγκου συναλλαγών για την περίοδο 1/1/ /3/2006. Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται η διακύµανση της τιµής της µετοχής σε σχέση µε το Γενικό είκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών για την εξεταζόµενη περίοδο. Ετήσιο ελτίο Χρήσης

17 1.3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ραστηριότητα της Εταιρίας Η Εταιρία, πριν την απορρόφηση της θυγατρικής ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε., είχε ως αντικείµενο δραστηριότητας αποκλειστικά τη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών, την εποπτεία όλου του Οµίλου των συµµετοχών της και την παροχή κατευθύνσεων στις εταιρίες αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, συµµετείχε στην διοίκηση των εταιριών συµµετοχής και παρείχει υπηρεσίες υποστήριξης σε θέµατα νοµικής και οικονοµικής φύσεως ενώ παράλληλα αναλαµβάνει την ενοποίηση δραστηριοτήτων που ωφελούνται από µεγάλες κλίµακες (π.χ. προµήθειες, ενοποιηµένο δίκτυο διανοµής, κ.λ.π.). Πλέον, η δραστηριότητα της επεκτείνεται και στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας που µέχρι πρότινος ασκούνταν µέσω της θυγατρικής ΒΙΟΚΑΠΡΕΤ Α.Ε. Πιο συγκεκριµένα, οι εταιρίες του Οµίλου δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τοµείς:! Τοµέα Κλωστοϋφαντουργίας Στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας δραστηριοποιείτο η µητρική εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε., καθώς και οι εταιρίες Α. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ Α.Ε., Χ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ ΗΣ Α.Ε., ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε., BIOKARPET ROMANIA SRL (Βουκουρέστι), BIOKARPET BULGARIA EOOD (Σόφια) και BIOJAPAN (Ιαπωνία). Η δραστηριότητα των εταιριών του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας αφορούν στην παραγωγή και εµπορία ταπήτων, µοκέτας, κουβερτών και φλοκάτης, στην εισαγωγή και εµπορία µοκετών και ταπήτων καθώς και στη διάθεση των παραπάνω ειδών.! Τοµέα Μεταλλουργίας Στον τοµέα της µεταλλουργίας δραστηριοποιείται η εταιρία ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. που περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι εταιρίες EXALCO ROMANIA SRL µε έδρα το Βουκουρέστι και EXALCO BULGARIA AD µε έδρα τη Σόφια. Η δραστηριότητα των εταιριών του κλάδου µεταλλουργίας της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (πρώην ALBIO HOLDINGS AE) αφορούν στην παραγωγή και εµπορία προϊόντων διέλασης και έλασης αλουµινίου καθώς και στην παραγωγή και εµπορία κουφωµάτων αλουµινίων και υαλοπετασµάτων.! Τοµέα Πληροφορικής Στον τοµέα πληροφορικής δραστηριοποιείται η εταιρία ALBIO DATA A.E. Οι δραστηριότητες της ALBIO DATA A.E. αφορούν στη δηµιουργία για τους πελάτες της ολοκληρωµένων συστηµάτων µηχανογράφησης, προσαρµοσµένα στις ανάγκες τους. Επίσης αντιπροσωπεύει και πωλεί τα συστήµατα πληροφορικής BULL στην περιοχή της Λάρισας. Σηµειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2005 η Εταιρία αποχώρησε από τον τοµέα της ψυχαγωγίας και διασκέδασης, (τοµέα στον οποίο είχε εισέλθει πιλοτικά προ 2ετίας) µέσω της πώλησης του ποσοστού της 51% που κατείχε στην εταιρία ENTERTAINMENT WORKS AE ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ Αντικείµενο Εργασιών Κατηγορίες ραστηριοτήτων Η Εταιρία θα συνεχίσει τη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει µέσω της συµµετοχής στο κεφάλαιο άλλων εταιριών και την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων στις εταιρίες αυτές, παράλληλα µε την άµεση δραστηριοποίηση της στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας που πρότινος γινόταν µέσω της θυγατρικής της. Ετήσιο ελτίο Χρήσης

18 Ειδικότερα, η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ασχολείται µε την παραγωγή και εµπορία των κάτωθι προϊόντων: Τάπητες: Φλοκάτες: Μοκέτες: Κουβέρτες: Παράγεται µεγάλη ποικιλία ταπήτων ενώ η σειρά προϊόντων που προσφέρεται, συµπληρώνεται µε την εισαγωγή και εµπορία αρίστης ποιότητος, πολυτελών, χειροποίητων ταπήτων από την Ινδία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες. Στην αγορά ταπήτων τα προϊόντα διακινούνται υπό την γενική ονοµασία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και µε τις επωνυµίες ART ORIAN, ART VELVET, ART KNOSOS, OASIS και IRIS. Επίσης, µετά την απορρόφηση της εταιρίας Πέρσικα Α.Ε., και µε τα κατοχυρωµένα σήµατα ΠΕΡΣΙΚΑ και ROUBAYAT. Η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ καινοτόµησε στον Ελληνικό χώρο εκβιοµηχανοποιώντας το παραδοσιακό αυτό προϊόν. Σήµερα παράγονται στις εγκαταστάσεις της κιλά περίπου το χρόνο, το σύνολο σχεδόν των οποίων διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού. Παράγεται µεγάλη ποικιλία χρωµάτων και ποιοτήτων στο είδος αυτό ενώ η σειρά συµπληρώνεται µε εισαγωγές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Η.Π.Α. και την Κίνα. Η ετήσια παραγωγή αποτελείται από 25 διαφορετικούς τύπους και ποιότητες. Το σύνολο σχεδόν της παραγωγής κουβέρτας εξάγεται προς χώρες της υτικής Ευρώπης. Επίσης η εταιρία συµµετέχει σε διαγωνισµούς για την προµήθεια κουβερτών στον Ελληνικό Στρατό, Αεροπορία, Ναυτικό, Νοσοκοµεία, κ.λ.π. Η εταιρία επιδιώκει να παράγει και να εισάγει προϊόντα τα οποία να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εισοδηµατικών στρωµάτων του αγοραστικού κοινού. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει ότι η ζήτηση για τα προϊόντα της δεν υπόκειται σε σηµαντικές αρνητικές µεταβολές. Οι τιµές των προϊόντων µεταβάλλονται ως επί το πλείστον µε τους ρυθµούς του πληθωρισµού. Οι πωλήσεις των προϊόντων του κλωστοϋφαντουργικού τοµέα παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα µε ένταση στο τελευταίο τετράµηνο (Σεπτέµβριο εκέµβριο) του έτους όποτε και πραγµατοποιείται το 65% περίπου των πωλήσεων. Σηµειώνεται ότι κατά το 2004, το 53% σχεδόν του κύκλου εργασιών των παραγόµενων προϊόντων προήλθε από εξαγωγική δραστηριότητα. Για το 2005 το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 66%. Οι εξαγωγές κατευθύνονται κυρίως προς χώρες της Ευρώπης αλλά και προς τις ΗΠΑ, την Ασία και την Αυστραλία Παραγωγικές εγκαταστάσεις Η Εταιρία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ως κατωτέρω: - Γήπεδο συνολικής εκτάσεως Μ2 στο 5 ο ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης-Αθηνών επί του οποίου έχει ανεγερθεί το εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας, (ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ, ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΙΡΙΑ, ΒΑΦΕΙΑ), κτίριο κλωστηρίων πενιέ, και κτίρια αποθηκών συνολικού εµβαδού Μ2. - Γήπεδο συνολικής εκτάσεως Μ2 στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής µε βιοµηχανοστάσια συνολικού εµβαδού Μ2 (εργοστάσιο ΠΕΡΣΙΚΑ). Μετά την απορρόφηση της ΠΕΡΣΙΚΑ τα γήπεδα και τα κτίρια της Γαλάτιστας Χαλκιδικής είναι διαθέσιµα για µίσθωση ή πώληση. - Ακίνητο στην Ιερά οδό στο Βοτανικό Αθήνα εκτάσεως τ.µ. µε καλυµµένη επιφάνεια τ.µ. Στο ακίνητο αυτό ήταν εγκατεστηµένη η πρώην ΕΛΜΕΤΑΛ. Μετά την µετεγκατάσταση της βιοµηχανικής δραστηριότητας στο 5 ο ΧΛΜ της Εθνικής Οδού Λαρίσης- Αθηνών στην Λάρισα, τα κτίρια έχουν µισθωθεί σε συνεργάτες της συγγενούς εταιρίας ΕΞΑΛΚΟ και λειτουργούν ως εµπορικό κέντρο προβολής και διάθεσης αλουµινίου. Ειδικότερα οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο 5 ο ΧΛΜ της Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών στην Λάρισα και αποτελούνται από: - Συγκρότηµα βαφείων µάζας, νηµάτων και φλοκάτης. - Συγκρότηµα κλωστηρίων Νο1 καρντέ (νήµατα φλοκάτης). - Συγκρότηµα κλωστηρίων Νο2 καρντέ (νήµατα κουβέρτας). - Συγκρότηµα κλωστηρίων Νο3 καρντέ (νήµατα κουβέρτας και ταπήτων). - Συγκρότηµα κλωστηρίων Νο4 καρντέ (νήµατα κουβέρτας και ταπήτων). Ετήσιο ελτίο Χρήσης

19 - Συγκρότηµα κλωστηρίων Νο5 πεννιέ (νήµατα ταπήτων). - Συγκρότηµα υφαντηρίου φλοκάτης - Συγκρότηµα υφαντηρίου ταπήτων - Συγκρότηµα υφαντηρίου κουβέρτας - Συγκρότηµα φινιριστηρίου ταπήτων. - Συγκρότηµα φινιριστιρίου κουβέρτας - Συγκρότηµα κεντρικών αποθηκών νηµάτων κ.λ.π. Α + Β υλών - Αποθήκες προϊόντων - Αποθήκες εµπορευµάτων - Αποθήκες µοκέτας - Αποθήκες και έκθεση χειροποίητων ταπήτων - Έκθεση προϊόντων ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ - Έκθεση προϊόντων ΠΕΡΣΙΚΑ Η βιοµηχανία είναι πλήρως καθετοποιηµένη. Οι εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα βρίσκονται σε εξαιρετική λειτουργική κατάσταση λόγω της συνεχούς και επιµελούς συντήρησης που υφίστανται. Η Εταιρία επενδύει επίσης συνεχώς στην αναβάθµιση και ανανέωση του µηχανολογικού εξοπλισµού για να επιτυγχάνει µείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της. Η παραγωγή των προϊόντων της Εταιρίας ανά 24ωρο έχει ως εξής:! Το τµήµα παραγωγής ταπήτων-µοκέτας παράγει 350 Μ2 ανά 8ωρο για 235 ηµέρες ετησίως (πενθήµερη εργασία). Η πλήρης δυναµικότητα του µε τρεις βάρδιες παραγωγής ανέρχεται σε Μ2 ηµερησίως αναλόγως των ζητούµενων ποιοτήτων.! Το τµήµα παραγωγής φλοκάτης παράγει κιλά σε µια βάρδια παραγωγής για 235 ηµέρες ετησίως (πενθήµερη εργασία). Η πλήρης δυναµικότητα του µε τρεις βάρδιες παραγωγής ανέρχεται σε κιλά ανάλογα µε την ζητούµενη ποιότητα.! Το τµήµα παραγωγής κουβέρτας παράγει τεµάχια σε τρεις βάρδιες παραγωγής για 235 ηµέρες ετησίως (πενθήµερη εργασία) Ανάλυση διασφαλίσεων ποιότητας Ένας από τους βασικότερους στόχους της Εταιρίας είναι η άριστη ποιότητα των προσφερόµενων προϊόντων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνει αφ ενός µεν από την τήρηση αυστηρά των προδιαγραφών ποιότητας στην διαδικασία παραγωγής, αφ ετέρου δε από την συνεχή και συστηµατική τήρηση των θεσµοθετηµένων κανόνων και διαδικασιών που προβλέπονται από το σύστηµα ISO. Η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ εφαρµόζει Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, το οποίο πιστοποιείται από τον διεθνή οργανισµό Lloyd s Register Quality Assurance. Ο αριθµός του πιστοποιητικού που της χορηγείται είναι Approval Certificate No: Η εταιρία πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά τον εκέµβριο του 1995 και από τότε ανανεώνει επιτυχώς το πιστοποιητικό της µέσω επιθεωρήσεων επαναξιολόγησης που δέχεται ανά τριετία και µέσω ετήσιων επιθεωρήσεων επιτήρησης. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ έχει θεσµοθετηµένη ιεύθυνση ιαχείρισης Ποιότητας, η οποία σε συνεργασία µε τις ιευθύνσεις Παραγωγής και ελέγχου ποιότητας των Α και Β υλών και των προϊόντων, εφαρµόζει όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες για την πιστοποίηση και διαφύλαξη της ποιότητας των προϊόντων. Ετήσιο ελτίο Χρήσης

20 1.4 ΠΕΛΑΤΕΣ ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ίκτυο Καταστηµάτων Καταστήµατα «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ» Η Εταιρία, µετά από την εξαγορά και απορρόφηση της ΠΕΡΣΙΚΑ είναι πλέον τα τελευταία χρόνια η µόνη παραγωγός ταπήτων στην χώρα µας. Από αυτή την άποψη η θέση της Εταιρίας κρίνεται κυρίαρχη και ο ανταγωνισµός είναι πλέον εισαγόµενος. Προσφέρει δε µεγάλη γκάµα προϊόντων και εµπορευµάτων, σε πάρα πολλές διαστάσεις, χρωµατισµούς και σχέδια κλασικά κυρίως αλλά και µοντέρνα. Η Εταιρία από το 1998 ξεκίνησε την ανάπτυξη καταστηµάτων franchising κάτω από την κατοχυρωµένη φίρµα «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ». Τα καταστήµατα αυτά κατασκευάστηκαν µε κοινή εταιρική ταυτότητα κάτω από την επίβλεψη ενός αρχιτεκτονικού γραφείου. Σήµερα διαθέτει 46 καταστήµατα στην Ελλάδα καλύπτοντας όλη την Ελληνική επικράτεια και 6 καταστήµατα στο εξωτερικό, 2 στην Πολωνία και από ένα στην Κύπρο, την Αλβανία, την Βουλγαρία και την Ρουµανία. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος µε την κάλυψη όλων των Βαλκανικών χωρών. Η συνεργασία µε τους franchisees είναι αποκλειστική και υποχρεούνται να προµηθεύονται τα προϊόντα µόνο από την Εταιρία. Η διάρκεια των συµβολαίων είναι οκταετής µε δυνατότητα ανανέωσης. Επίσης η εταιρία διαθέτει και άλλους 300 περίπου συνεργάτες στην Ελλάδα χωρίς αποκλειστικότητα όµως. Καταστήµατα ΠΕΡΣΙΚΑ Η Εταιρία αυτή τη στιγµή συνεργάζεται µε 60 καταστήµατα που φέρουν την κατοχυρωµένη φίρµα «ΠΕΡΣΙΚΑ» που όµως η συνεργασία δεν είναι αποκλειστική. Υπάρχουν 9 καταστήµατα franchising της ΠΕΡΣΙΚΑ (Θεσ/κη, Βόλος, Χαλκίδα, Άργος, Ηράκλειο, Πολύκαστρο, Ιωάννινα) και στόχος είναι η διερεύνηση των αποκλειστικών συνεργασιών. Η Εταιρία θα εντείνει τις προσπάθειες για περαιτέρω ανάπτυξη της σειράς των καταστηµάτων franchising µε την φίρµα «ΠΕΡΣΙΚΑ» σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει µεγάλη γκάµα προσφεροµένων προϊόντων και εµπορευµάτων. Τα σχέδια είναι κυρίως κλασικά ανατολίτικης τεχνοτροπίας που οµοιάζουν πάρα πολύ µε τα χειροποίητα. Καταστήµατα ΚΑ International Η εταιρία διαθέτει 2 καταστήµατα µε αποκλειστική συνεργασία µε την διεθνούς φήµης φίρµα ΚΑ International στα προϊόντα Κουρτίνες, Υφάσµατα επιπλώσεων, λευκά είδη, έπιπλα κ.λ.π. είδη οικιακού εξοπλισµού Οι αγορές παρουσίας Η Ελληνική Αγορά Στην Ελληνική Αγορά η Εταιρία κρίνει ότι κατέχει κυρίαρχη θέση. Ο ανταγωνισµός προέρχεται από εισαγωγείς ταπήτων και µοκετών. Υπάρχουν περίπου 15 εταιρίες χονδρικής στον κλάδο όπου ο τζίρος τους κυµαίνεται από 1 έως 2,5 εκατοµµύρια Eυρώ. Οι κυριότερες από αυτές είναι η DOMORAL, ROYAL CARPETS, SIDERINA, TELERIN, ΡΟΣΟΣ, ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ, ARABIAN CARPETS, NEOPLAN, MICO MATS, ALTAI. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Εταιρίας, ο συνολικός τζίρος των ανωτέρω ανταγωνιστών ανέρχεται για το 2004 περίπου σε 31 εκατ.. Η εταιρία µας πραγµατοποίησε το 2004 τζίρο 22,5 εκατ. εκ του οποίου τα 16,2 εκατ. στην εγχώρια αγορά. Κατά συνέπεια το µερίδιο στην Ελλάδα εκτιµάται σε περίπου 35%. Η ιεθνής Αγορά Όπως φαίνεται και από στοιχεία έγκριτων περιοδικών αλλά και από τη συνεχή παρουσία της Εταιρίας σε εκθέσεις του εξωτερικού (συνεχή παρουσία σε 35 έτη σε εκθέσεις DOMOTEX και HEIMTEXTIL, όπως και συχνές παρουσίες σε άλλες εκθέσεις όπως NEW YORK, TEXTILES SHOW και Ετήσιο ελτίο Χρήσης

21 ATLANTA SHOW), οι εταιρίες οι οποίες παράγουν προϊόντα µε χαµηλή τιµή πώλησης, µετακοµίζουν τις παραγωγές τους σε τρίτες χώρες µε χαµηλότερα εργατικά κοστολόγια. Έτσι µεγάλες εταιρίες όπως η BALTA (βελγική) έχει ήδη µετακοµίσει της παραγωγής της στη Τουρκία και έχει κρατήσει µόνο µικρό µέρος αυτής στο Βέλγιο. Επίσης η ORIENTAL WEAVERS OF USA έχει σταµατήσει τη παραγωγή της και θα µεταφερθεί άµεσα στη Κίνα. Τη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ όλο αυτό το διεθνές σκηνικό την αφήνει ανεπηρέαστη, καθώς τα προϊόντα παραγωγής της είναι αφενός καλύτερα ποιοτικά και σαφώς αφορούν ένα µικρό κοµµάτι υποψηφίων πελατών όπου φυσικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους µεγάλους ξένους οίκους. Άρα η εξειδίκευση σε προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και τιµής όπως επίσης και δηµιουργίας µόδας από τους Textiles designers της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ εκτιµάται ότι θα δώσουνε στην Εταιρία τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα στα προϊόντα παραγωγής. 1.5 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Οι στόχοι και οι προοπτικές της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ A.E. εξαρτώνται από τους στόχους και τις προοπτικές των εταιριών στις οποίες συµµετέχει. Οι στόχοι και οι προοπτικές της κάθε εταιρίας διαφέρουν µεν µεταξύ τους, εντάσσονται όµως στη γενικότερη φιλοσοφία του Οµίλου. Βασική φιλοσοφία του Οµίλου εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ είναι η παραγωγή και εµπορία ποικιλίας προϊόντων που ανταποκρίνονται αξιόπιστα στις επίκαιρες ανάγκες της πελατείας της και ενισχύουν την προσπάθεια της για: Την ανάπτυξη κρατώντας παράλληλα ξεχωριστή θέση στην αγορά Την εξασφάλιση οικονοµικής αποδοτικότητας και ευρωστίας Την ένδειξη σεβασµού και ευαισθησίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον Τη διάθεση ενός χώρου δηµιουργικής ανάπτυξης των ανθρώπων της Η στρατηγική ανάπτυξης της είναι βασισµένη σε τρεις κεντρικούς άξονες: Ανάπτυξη και εξέλιξη στις υπάρχουσες αγορές ιείσδυση σε νέες αγορές ιεθνής προσανατολισµός µε ανάπτυξη των εξαγωγών Ειδικότερα για την επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και για την περαιτέρω ανάπτυξή της έχουν τεθεί συγκεκριµένοι στόχοι και επιδιώξεις ανά κλάδο δραστηριότητας. Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας Βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων µε συνεχείς επενδύσεις σε τελευταίου τύπου µηχανολογικό εξοπλισµό Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή επέκταση των υφιστάµενων σειρών µε νέα σχέδια, ποιότητες και ποικιλίες Αύξηση των εξαγωγών στον κλάδο κουβέρτας ο οποίος παρουσιάζει αυξηµένη ζήτηση σε χώρες της Ευρώπης Ενδυνάµωση της σειράς εισαγόµενων προϊόντων µε έµφαση στους τάπητες υψηλής ποιότητας όπου παρατηρείται αυξηµένη ζήτηση και µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Στον τοµέα αυτό η Εταιρία διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτηµα ότι µπορεί, χρησιµοποιώντας τους εξειδικευµένους ταπητουργούς της, να επιλέγει και να προσφέρει στους καταναλωτές αρίστης ποιότητας προϊόντα στις σωστές τιµές µε τη σφραγίδα εγγύησης της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ. Επέκταση του δικτύου πωλήσεων και διανοµής µε την εδραίωση και εξάπλωση του θεσµού franchising. Συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού. Ετήσιο ελτίο Χρήσης

22 Κλάδος Μεταλλουργίας Εδραίωση και διατήρηση πρωτοποριακής θέσης στον κλάδο διέλασης αλουµινίου Περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών Συνεχής ανάπτυξη νέων προϊόντων για την κάλυψη όλων των αναγκών του πελάτη Βελτίωση και επέκταση των συστηµάτων προφίλ αλουµινίου για την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων στους κατασκευαστές Συνεχείς επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό για την αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση της δοµής κόστους Ανάπτυξη προϊόντων προφίλ αλουµινίου για βιοµηχανικές χρήσεις (ψυγεία, ηλιακοί θερµοσίφωνες κλπ.) Συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού Κλάδος Πληροφορικής Ολοκληρωµένα µηχανογραφικά συστήµατα µεγάλων επιχειρήσεων οργανισµών (System Integration) Περαιτέρω ανάπτυξη του INTERNET και εφαρµογές του π.χ. στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο Εγκατάσταση και υποστήριξη σε πανθεσσαλικό επίπεδο εθνικών έργων πληροφορικής (TAXIS, Τελωνεία, ΕΛΤΑ, Υπουργείο Συγκοινωνιών, ΥΠΕΧΩ Ε, ΙΚΑ, Υπουργείο Γεωργίας, ΕΗ) Έργα δοµηµένων πιστοποιηµένων καλωδιώσεων Περαιτέρω ανάπτυξη τµήµατος Λογισµικού για εξειδικευµένα έργα Τηλεµατικές συνδέσεις επιχειρήσεων ON LINE Υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Γ. Κ.Π.Σ. Παραγωγή Λογισµικού σε "ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ" Συνεχής εκπαίδευση των στελεχών, και σε συνέχεια των πελατών, σε νέες τεχνολογίες. Ετήσιο ελτίο Χρήσης

23 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ Της (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αρ. Μητρώου ΑΕ 10237/06/Β/86/04 5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας Αθηνών Τ.Θ ΛΑΡΙΣΑ

24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονοµικές καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσµάτων Ισολογισµός Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Κατάσταση Ταµειακών Ροών Προσάρτηµα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Γενικές πληροφορίες για τον ΟΜΙΛΟ Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές Βάση παρουσίασης Αρχές ενοποιήσεως Πληροφόρηση κατά τοµέα Συναλλαγές σε συνάλλαγµα Ενσώµατα πάγια Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Συµµετοχές χρεόγραφα Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Καθαρή θέση Προβλέψεις Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις Προγράµµατα παροχών στο προσωπικό Αναβαλλόµενη φορολογία Καταχώρηση εσόδων Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων Παροχές στο προσωπικό Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων Έξοδα λειτουργιών ιοίκησης και ιάθεσης Λοιπά έσοδα / (έξοδα) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) Φόροι εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή Ενσώµατα πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αποθέµατα Πελάτες & λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές στα αποτελέσµατα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Μετοχικό κεφάλαιο Ίδιες µετοχές Λοιπά αποθεµατικά...54 Ετήσιο ελτίο

25 3.24. ανειακές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόµενους Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Φόροι εισοδήµατος Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Πληροφόρηση κατά επιχειρησιακούς τοµείς (ΟΜΙΛΟΣ) Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Πρόσθετες πληροφορίες ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Συγκριτικά στοιχεία Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως ιανοµή µερισµάτων Μετάβαση στα.π.χ.π Λοιπές πληροφορίες Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού...76 Ετήσιο ελτίο

26 1. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ελέγξαµε τις συνηµµένες ετήσιες Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις (οι «Οικονοµικές Καταστάσεις») της εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (η «Εταιρία»), της εταιρικής χρήσεως που έληξε την Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη ιοίκηση της Εταιρίας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι Οικονοµικές Καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της ιοίκησης της Εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες Οικονοµικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της Εταιρίας και την ενοποιηµένη οικονοµική θέση του Οµίλου κατά την και τα αποτελέσµατα των εργασιών τους, καθώς και τις µεταβολές της Καθαρής Θέσης και τις ταµειακές ροές τους, της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες Οικονοµικές Καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας α)στη παράγραφο 3.10 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις των ενοποιούµενων εταιριών δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για ορισµένες χρήσεις, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό και β)στη παράγραφο 4.5 περίπτωση δ. του προσαρτήµατος στην οποία γίνεται αναφορά για τις διορθώσεις σε σχέση µε τις δηµοσιοποιήθεισες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 2005 Αθήνα, 27 Μαρτίου 2006 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βασίλειος Ι. Λουµιώτης Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ετήσιο ελτίο

27 2. Οικονοµικές καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσµάτων (ποσά σε ευρώ) Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Σηµείωση Πωλήσεις , , ,10 - Κόστος πωλήσεων 3.4 ( ,94) ( ,13) ( ,21) - Μικτά κέρδη (ζηµίες) , , ,89 - Λοιπά έσοδα/(έξοδα) , , , ,34 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.7 ( ,94) ( ,56) ( ,19) ( ,70) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3.7 ( ,73) ( ,94) ( ,65) - Κέρδη προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων , , ,52 ( ,36) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 3.9 ( ,58) ( ,93) ( ,88) ( ,07) Κέρδη / Ζηµίες από συγγενείς επιχειρήσεις , ,95 Καθαρά κέρδη προ φόρων , , , ,52 Μείον: Φόροι εισοδήµατος 3.10 ( ,41) ( ,79) ( ,01) ( ,12) Καθαρά κέρδη µετά από φόρους , , , ,40 Κατανέµονται σε : ικαιώµατα µειοψηφίας ,98 (62.599,07) - - Μετόχους εταιρίας , , , ,40 Κέρδη κατά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής για την περίοδο - Βασικά ,15 0,14 0,06 0,01 - Μειωµένα ,15 0,14 0,06 0,01 Ετήσιο ελτίο

28 2.2 Ισολογισµός (ποσά σε ευρώ) Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Σηµείωση ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια , , , ,04 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , , ,73 841,72 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις , , , ,42 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , , ,27 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , ,89 Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , , ,34 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα , , ,15 - Πελάτες & λοιπές εµπορικές απαιτήσεις , , ,70 - Λοιπές απαιτήσεις , , , ,63 ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία , , Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές στα αποτελέσµατα , , ,00 - Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,70 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , , ,33 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , , ,67 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , , , ,49 Ίδιες µετοχές 3.22 ( ,90) ( ,70) ( ,90) ( ,70) Λοιπά αποθεµατικά , , , ,86 Αποτελέσµατα εις νέον , , , ,78 Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους µετόχους της Εταιρίας , , , ,43 ικαιώµατα µειοψηφίας , , Σύνολο Καθαρής Θέσης , , , ,43 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,00 Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία , , , ,67 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , ,49 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , , Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων , , , ,16 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις , , ,67 - Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,00 Φόροι εισοδήµατος , , , ,84 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , ,24 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων , , , ,08 Ετήσιο ελτίο

29 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,24 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , , , ,67 Ετήσιο ελτίο

30 2.3 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (ποσά σε ευρώ) Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο καθαρής θέσης οµίλου ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου , ,37 ( ,98) , , , , ,06 Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης , , , ,92 Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου (11.538,61) (11.538,61) (361,39) (11.900,00) Μερίσµατα που αναλογούν στις ίδιες µετοχές , , ,52 ιανοµή µερίσµατος από τα κέρδη χρήσης ( ,39) ( ,39) (6.866,19) ( ,58) Αναλογία τρίτων στα αποτελέσµατα , ,09 ( ,09) - Σχηµατισµός αποθεµατικών µε απόφαση της Τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων ,82 ( ,82) Ακύρωση ίδιων µετοχών µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της (8.370,00) (11.932,63) (20.302,63) - (20.302,63) Ακάλυπτη διαφορά αξίας κτήσης ακυρωθέντων ίδιων µετοχών µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ( ,25) ( ,25) - ( ,25) Αγορά ιδίων µετοχών - - ( ,72) - - ( ,72) - ( ,72) Υπόλοιπα κατά την 31η εκεµβρίου , ,49 ( ,70) , , , , ,32 Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης , , , ,57 Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου (13.241,55) (13.241,55) (358,45) (13.600,00) ιανοµή µερίσµατος από τα κέρδη χρήσης ( ,00) ( ,00) (50.871,54) ( ,54) Σχηµατισµός αποθεµατικών µε απόφαση της Τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων ,96 ( ,96) Αγορά ιδίων µετοχών - - ( ,20) - - ( ,20) - ( ,20) ιαγραφή Θυγατρικής εταιρίας ( ,35) ( ,35) ( ,29) ( ,64) Απορρόφηση Θυγατρικής εταιρίας ,28 ( ,09) ,19 (36.174,15) (23.960,96) Υπόλοιπα κατά την 31η εκεµβρίου , ,49 ( ,90) , , , , ,55 Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Καθαρής Θέσης (ποσά σε ευρώ) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου , ,37 ( ,98) , , ,50 Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης , ,40 Μερίσµατα που αναλογούν στις ίδιες µετοχές , ,52 Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου (4.800,00) (4.800,00) ιανοµή µερίσµατος από τα κέρδη χρήσης ( ,39) ( ,39) Σχηµατισµός αποθεµατικών µε απόφαση της Τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων ,02 ( ,02) - Ακύρωση ίδιων µετοχών µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της (8.370,00) (11.932,63) (20.302,63) Ακάλυπτη διαφορά αξίας κτήσης ακυρωθέντων ίδιων µετοχών µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ( ,25) ( ,25) Αγορά ιδίων µετοχών - - ( ,72) - - ( ,72) Υπόλοιπα κατά την 31η εκεµβρίου , ,49 ( ,70) , , ,43 Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης , ,78 Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου (8.600,00) (8.600,00) ιανοµή µερίσµατος από τα κέρδη χρήσης ( ,00) ( ,00) Σχηµατισµός αποθεµατικών µε απόφαση της Τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων ,66 (25.392,66) - Αγορά ιδίων µετοχών - - ( ,20) - - ( ,20) Απορρόφηση θυγατρικής εταιρίας , , ,27 Υπόλοιπα κατά την 31η εκεµβρίου , ,49 ( ,90) , , ,28 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

31 2.4 Κατάσταση Ταµειακών Ροών (ποσά σε ευρώ) Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη περιόδου (προ φόρων) , , , ,52 Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις , , , ,28 Προβλέψεις , , , ,51 Συναλλαγµατικές διαφορές , Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα)/έξοδα , , , ,07 Λειτουργικά κέρδη προ µεταβολών κεφαλαίου κίνησης , , , ,38 Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων ( ,86) ( ,07) ( ,15) - Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ,94) ( ,24) ( ,17) ,48 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων ,24 ( ,89) ,84 ( ,79) (Μείον): Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα ( ,67) ( ,22) ( ,88) ( ,07) Καταβεβληµένοι φόροι ( ,37) , , ,32 Καθαρές ταµειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,71) ,72 ( ,10) ,32 Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων ,32 ( ,21) ,83 - Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ,12) ( ,92) ( ,30) ( ,06) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων , Καθαρές ταµειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες ,20 ( ,78) ,53 ( ,06) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια , , ,00 - Εξοφλήσεις δανείων - ( ,65) - ( ,00) Μερίσµατα πληρωθέντα ( ,67) ,24 ( ,84) ,45 Καθαρές ταµειακές εισροές/(εκροές) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες , , ,16 ( ,55) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου ( ,00) , , ,71 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , , , ,99 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , , , ,70 Λάρισα, 15 Μαρτίου 2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΥΡΓΙ ΗΣ Α..Τ Α..Τ Α..Τ. Λ Α..Τ. Σ Αρ.Αδ. ΟΕΕ 10041/Α' τάξης Αρ.Αδ. ΟΕΕ 8016/Α τάξης Σηµείωση: Οι επισυναπτόµενες σελ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

32 3. Προσάρτηµα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Γενικές πληροφορίες για τον ΟΜΙΛΟ Η µητρική εταιρία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» που συστάθηκε την έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρίας και είναι εγκατεστηµένη στο 5 ο ΧΛΜ της Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα, το site είναι και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (κατηγορία Μεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης) Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο την Η µητρική εταιρία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» µε τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ» µε δραστηριότητα την διαχείριση των ελεγχουσών εταιριών και την κατασκευή ετοίµων κλωστοϋφαντουργικών ειδών (φλοκάτη και κουβέρτες) και το χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έχει τις κατωτέρω θυγατρικές της: - ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (µε άµεση συµµετοχή 98,39%) µε δραστηριότητες την παραγωγή αλουµινίου, την παραγωγή και διανοµή Ηλεκτρικού Ρεύµατος και το χονδρικό εµπόριο µετάλλων και εµπορευµάτων. - ALBIO DATA AE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (µε άµεση συµµετοχή 80%) µε δραστηριότητες την παροχή συµβουλών σε θέµατα λογισµικού και προµήθειας λογισµικού και το χονδρικό εµπόριο µηχανών Η/Υ και εξοπλισµού γραφείων. Όλες οι κατωτέρω εταιρίες ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Παράλληλα η µητρική εταιρία µετέχει στις κατωτέρω εταιρίες: - Α.ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΑΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ µε άµεση συµµετοχή 98,13%. - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ ΗΣ ΑΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ µε άµεση συµµετοχή 95,37%. - ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ µε άµεση συµµετοχή 100% - BIOJAPAN LTD µε άµεση συµµετοχή 41,66% - BIOKARPET POLAND µε άµεση συµµετοχή 100%. Η εταιρία αυτή δεν έχει δραστηριότητα από το Η δραστηριότητα της προώθησης των εξαγωγών γίνεται από τον τοπικό αντιπρόσωπο. Θα αποφασισθεί µελλοντικά αν θα διαλυθεί ή θα επαναδραστηριοποιηθεί. - ΕXALCO ROMANIA SRL µε έµµεση συµµετοχή 75%. - EXALCO BULGARIA AD µε έµµεση συµµετοχή 95%. - BIOKARPET BULGARIA EOOD µε άµεση συµµετοχή 100%. - BIOKARPET ROMANIA SRL µε άµεση συµµετοχή 75%. Στην ενοποίηση δεν περιλήφθησαν οι ανωτέρω εταιρίες του Οµίλου, των οποίων το σύνολο του ενεργητικού, το σύνολο του κύκλου εργασιών και το σύνολο των αποτελεσµάτων υπολείπεται του5% των αντίστοιχων ενοποιηµένων οικονοµικών µεγεθών, µετά την απάλειψη των διεταιρικών συναλλαγών. Οι βασικοί λόγοι της µη ενοποίησης των επιχειρήσεων αυτών είναι οι εξής: α) εν εµφανίζουν ουσιώδες ενδιαφέρον για τον όµιλο, σύµφωνα µε την διεθνώς ακολουθούµενη πρακτική, επειδή τα ανωτέρω αναφερόµενα οικονοµικά µεγέθη, όπως προαναφέρθηκε υπολείπονται του 5% των αντίστοιχων ενοποιηµένων οικονοµικών µεγεθών. β) Οι επιχειρήσεις αυτές εδρεύουν, κυρίως, στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Ρουµανία) και το κόστος κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ για σκοπούς ενοποίησης εκτιµάται ότι είναι δυσανάλογο του οφέλους των χρηστών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

33 Λόγω της αναµενόµενης ανάπτυξης των επιχειρήσεων αυτών, ο όµιλος έχει προγραµµατίσει την ενοποίηση τους στο άµεσο µέλλον. Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας των θυγατρικών εταιριών του Οµίλου, µε διάκριση σε ενοποιούµενες και µη ενοποιούµενες εταιρίες. Θυγατρικές εταιρίες (α) Ενοποιούµενες εταιρίες Έδρα % Συµµετοχής Σχέση υπαγωγής στην ενοποίηση 1. ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Λάρισα 98,39% άµεση 2. ALBIO DATA AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λάρισα 80,00% άµεση (β) Μη ενοποιούµενες εταιρίες Παράλληλα η µητρική εταιρία µετέχει στις κατωτέρω εταιρίες οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, δεν ενοποιούνται λόγω µικρών µεγεθών. 3. Α. ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Θεσ/κη 98,13% άµεσα 4. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ ΗΣ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Καβάλα 95,37% άµεση 5. ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Βέροια 100,00% άµεση 6. BIOJAPAN LTD Ιαπωνία 41,66% άµεση 7. BIOKARPET POLAND LTD Βαρσοβία 100,00% άµεση 8. EXALCO ROMANIA SRL Βουκουρέστι 75,00% έµµεση 9. EXALCO BULGARIA AD Σόφια 95,00% έµµεση 10. BIOKARPET ROMANIA SRL Βουκουρέστι 75,00% άµεση 11. BIOKARPET BULGARIA EOOD Σόφια 100,00% άµεση 3.2 Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές Βάση παρουσίασης Οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 2005 του ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις αρχές και κανόνες των ΠΧΠ και καλύπτονται από το ΠΧΠ 1 Πρώτη Υιοθέτηση των ΠΧΠ, µε δεδοµένο οτι αποτελούν τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί και κατά την αναµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσεως Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, έχουν συνταχθεί µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα µέχρι και την Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισµένα θέµατα από τα ΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 επαναδιατυπώθηκαν σύµφωνα µε τις υιοθετηθείσες για τα ΠΧΠ λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιµήσεις Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση το ιστορικό κόστος. Ειδικά την 1/1/2004, και για τις ανάγκες προσαρµογής των κονδυλίων του Ισολογισµού από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα ΠΧΠ, η αποτίµηση ορισµένων περιουσιακών στοιχείων (πάγια) έγινε σε εύλογες αξίες σύµφωνα µε το ΠΧΠ Νο1. Για τις επιπτώσεις που επέφερε η εφαρµογή των.π.χ.π, στις οικονοµικές καταστάσεις των συγκριτικών περιόδων οι οποίες είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που ήταν γενικά παραδεκτές στην Ελλάδα, δίδονται εκτενείς επεξηγήσεις σε σχετικό πίνακα κατωτέρω. Στον πίνακα αυτό περιλαµβάνονται οι προσαρµογές του Ισολογισµού, της καθαρής θέσεως και της καταστάσεως αποτελεσµάτων, όπως είχαν δηµοσιευθεί, µε βάση τις λογιστικές αρχές που ήταν γενικά παραδεκτές στην Ελλάδα, κατά προηγούµενες χρήσεις, σε εκείνες που διαµορφώθηκαν µε βάση τις αρχές των.π.χ.π. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

34 Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από τον όµιλο για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, στηρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις που υπό τις παρούσες συνθήκες κρίνονται λογικές. Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων, επανεκτιµούνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις, από τυχόν αλλαγές τους, καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά τον χρόνο που πραγµατοποιούνται Αρχές ενοποιήσεως (α) Θυγατρικές Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις επί των οποίων ασκείται έλεγχος από την µητρική. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που δεν υφίσταται τέτοιος έλεγχος. Η χρησιµοποιούµενη λογιστική µέθοδος για την ενοποίηση είναι η µέθοδος αγοράς. Το κόστος απόκτησης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, ή των συµµετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν ή των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που συνιστούν επιχειρηµατική ενοποίηση αποτιµώνται κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία, είναι αναπόσβεστο περιουσιακό στοιχείο και υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως. Αν το συνολικό κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά (υποαξία) καταχωρείται άµεσα στ ενοποιηµένα αποτελέσµατα. ιεταιρικές συναλλαγές ιεταιρικά υπόλοιπα και απραγµατοποίητα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιριών του οµίλου διαγράφονται. Οι απραγµατοποίητες ζηµιές διαγράφονται, εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιριών είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από την µητρική εταιρία του Oµίλου Πληροφόρηση κατά τοµέα Με δεδοµένη την υφιστάµενη διάρθρωση των εργασιών του Οµίλου και το γεγονός ότι το σηµαντικότερο ποσοστό εσόδων του προέρχεται από δραστηριότητες στον ελληνικό χώρο ο Όµιλος αποφάσισε: α. την επιλογή των επιχειρηµατικών τοµέων, ως πρωτεύοντος τύπου παρουσίασης των πληροφοριών. Συγκεκριµένα αναλύονται οι εξής τοµείς εργασιών: Κλάδος Μεταλλουργίας (Παραγωγή προϊόντων προφίλ αλουµινίου) Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας (Παραγωγή και εµπόριο προϊόντων ταπητουργίας) Κλάδος Πληροφορικής β. την κατανοµή των εργασιών του Οµίλου σε γεωγραφικούς τοµείς, που θα αποτελέσει τον δευτερεύοντα τύπο παρουσίασης, στις ακόλουθες γεωγραφικά περιοχές: Ελλάδα Λοιπές χώρες ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

35 3.2.4 Συναλλαγές σε συνάλλαγµα Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται και παρουσιάζονται σε ευρώ, που είναι το νόµισµα της χώρας, στην οποία έχει την έδρα της η µητρική εταιρία (λειτουργικό νόµισµα). Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών του Οµίλου, αποτιµώνται στο λειτουργικό νόµισµα κάθε µιας εταιρίας, το οποίο καθορίζεται µε κριτήριο το νόµισµα της χώρας στην οποία αυτή δραστηριοποιείται ή µε βάση το νόµισµα στο οποίο πραγµατοποιούνται οι κυρίως συναλλαγές της. Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε συνάλλαγµα, µετατρέπονται σε Ευρώ, µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας των συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία σε συνάλλαγµα, του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων, αποτιµώνται µε τις τιµές κλεισίµατος της ηµεροµηνίας αυτής. Οι συναλλαγµατικές διαφορές, κέρδη ή ζηµίες, που προκύπτουν, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Τα µη νοµισµατικά στοιχεία του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων, αποτιµώνται µε τις τιµές συναλλάγµατος που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία της αρχικής καταχώρησής τους, εκτός από τις κατηγορίες των µη νοµισµατικών στοιχείων που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Στην περίπτωση αυτή οι συναλλαγµατικές διαφορές αποτελούν µέρος των κερδών ή ζηµιών από τη µεταβολή της εύλογης αξίας και καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ή απευθείας σε αποθεµατικό της Καθαρής Θέσης, ανάλογα µε το είδος του µη νοµισµατικού στοιχείου. Η ενσωµάτωση των οικονοµικών καταστάσεων των τυχόν θυγατρικών εταιριών, που το λειτουργικό τους νόµισµα είναι διαφορετικό από το νόµισµα παρουσίασης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου, πραγµατοποιείται µε τους ακόλουθους κανόνες. α. Τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων µετατρέπονται σε Ευρώ, µε βάση την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας συντάξεως κάθε οικονοµικής καταστάσεως. Τα συγκριτικά στοιχεία παρατίθενται όπως είχαν µετατραπεί σε Ευρώ κατά τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων. β. Τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων (έσοδα και έξοδα), µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση το µέσο όρο των ισοτιµιών που ίσχυσαν κατά τη περίοδο αναφοράς. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τους ανωτέρω κανόνες µετατροπής, καθώς και εκείνες που προκύπτουν από νοµισµατικά στοιχεία που αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης σε θυγατρικές εξωτερικού, καταχωρούνται απευθείας στη καθαρή θέση και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µε την πώληση της θυγατρικής Ενσώµατα πάγια Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στην αξία κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Η αξία κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Ως αξία κτήσεως των ακινήτων και του µηχανολογικού εξοπλισµού λήφθηκε η εύλογη αξία αυτών κατά την , η οποία και προσδιορίσθηκε από ανεξάρτητους εκτιµητές. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στον όµιλο και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι γενόµενες επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ αποτελέσµατα. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Εξετάζονται όµως για τυχόν αποµείωση της αξίας τους. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται, µε την σταθερή µέθοδο, µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

36 - Κτίρια 50 έτη - Μηχανολογικός εξοπλισµός 20 έτη - Αυτοκίνητα Οχήµατα 5 έτη - Μηχανογραφικός εξοπλισµός 4 έτη - Λοιπός παραγωγικός εξοπλισµός 10 έτη Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση, σε κάθε ηµεροµηνία καταρτίσεως οικονοµικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται, ως έξοδα, στ αποτελέσµατα. Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται, ως κέρδη ή ζηµίες, στ' αποτελέσµατα Επενδύσεις σε ακίνητα Στην κατηγορία αυτή ο Όµιλος έχει εντάξει κτήρια ή τµήµατα κτηρίων και την αναλογία τους επί του οικοπέδου, τα οποία εκµισθώνει µε λειτουργική µίσθωση. Οι επενδύσεις αυτές, καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεώς τους, προσαυξηµένο µε τα έξοδα που σχετίζονται µε τη συναλλαγή για την απόκτησή τους. Μετά την αρχική καταχώρηση αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως, µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες από την αποµείωση της αξίας τους. Έξοδα συντηρήσεων και επισκευών των επενδύσεων σε ακίνητα, καταχωρούνται στα αποτελέσµάτα. Για τον υπολογισµό των αποσβέσεων, η ωφέλιµη ζωή τους έχει καθορισθεί ίση µε αυτή των ιδιοχρησιµοποιηµένων ακινήτων Υπεραξία και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία (α) Λογισµικό Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στην αξία κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 5 έτη. (β)έρευνα και ανάπτυξη Οι γενόµενες δαπάνες έρευνας καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι γενόµενες δαπάνες για προγράµµατα ανάπτυξης (σχετιζόµενα µε τον σχεδιασµό και τον έλεγχο νέων ή βελτιωµένων προϊόντων), καταχωρούνται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν πιθανολογείται ότι το πρόγραµµα θα έχει επιτυχία, λαµβάνοντας υπόψη την εµπορική και τεχνολογική δυνατότητα και εφόσον τα κόστη αυτά µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα. Οι λοιπές γενόµενες δαπάνες ανάπτυξης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. απάνες ανάπτυξης που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα δεν επαναφέρονται στα περιουσιακά στοιχεία σε µεταγενέστερες περιόδους. Οι δαπάνες ανάπτυξης αύλου στοιχείου, µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή, οι οποίες κεφαλαιοποιήθηκαν, αποσβένονται από την έναρξη της εµπορικής παραγωγής του προϊόντος µε τη σταθερή µέθοδο και µέσα σε µία περίοδο που δεν ξεπερνά τα 5 έτη Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων. Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

37 µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται, ως έξοδα, στ αποτελέσµατα όταν προκύπτουν Συµµετοχές χρεόγραφα Οι συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες θυγατρικές εταιρίες, καθώς και τα χρεόγραφα του Οµίλου ταξινοµούνται στις εξής κατηγορίες: α) Συµµετοχές χρεόγραφα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα. Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται οι συµµετοχές-χρεόγραφα που αποκτώνται µε σκοπό την κερδοσκοπία. β) ιαθέσιµα για πώληση χρεόγραφα συµµετοχές Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται οι συµµετοχές χρεόγραφα που, κατά την απόκτηση τους, δεν υπάρχει πρόθεση για κερδοσκοπία. Αποτιµώνται στο κόστος µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στην αξία κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση Απαιτήσεις από πελάτες Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου Καθαρή θέση (α) Μετοχικό κεφάλαιο Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή της ιαφοράς υπέρ το άρτιο. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών. (β) Ίδιες µετοχές Η αξία κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση), εµφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

38 (γ) Αποτελέσµατα εις νέον Στις περιπτώσεις που το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου σε θυγατρικές εταιρίες µεταβάλλεται, λόγω αγοράς πρόσθετου ποσοστού, η διαφορά που προκύπτει µεταξύ του καταβληθέντος τιµήµατος και της πραγµατικής καθαρής θέσεως που εξαγοράζεται, καταχωρείται απευθείας στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέον». Οι πωλήσεις ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρίες από τις οποίες δεν προκύπτει απώλεια του ελέγχου που ασκεί ο Όµιλος στις εταιρίες αυτές, θεωρούνται ως συναλλαγές µεταξύ των µερών που συνθέτουν την καθαρή θέση του Οµίλου και τα τυχόν αποτελέσµατα που προκύπτουν, καταχωρούνται απευθείας στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέο». Τα πληρωτέα µερίσµατα µειώνουν τον λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέον» και εγγράφονται ως υποχρέωση κατά το χρόνο εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων Προβλέψεις Προβλέψεις καταχωρούνται όταν υπάρχει παρούσα ηθική ή συµβατική υποχρέωση που έχει προκληθεί από γεγονότα που έχουν συµβεί και είναι βέβαιο ότι η τακτοποίηση της θα δηµιουργήσει µία εκροή, το ύψος της οποίας µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Η καταχώρηση των προβλέψεων γίνεται στην παρούσα αξία των κεφαλαίων που αναµένεται να απαιτηθούν για να τακτοποιήσουν την συγκεκριµένη υποχρέωση. Ο υπολογισµός της παρούσας αξίας στηρίζεται σε προεξοφλητικά επιτόκια που αντανακλούν τις σηµερινές εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος. Οι σχηµατισθείσες ήδη προβλέψεις µειώνονται µε τα ποσά που καταβάλλονται για τον διακανονισµό των συγκεκριµένων υποχρεώσεων. Το ποσό της σχηµατισµένης προβλέψεως επανεκτιµάται σε κάθε ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων. Προβλέψεις για µελλοντικές λειτουργικές ζηµίες δεν αναγνωρίζονται. Μελλοντικά γεγονότα τα οποία µπορεί να επηρεάσουν το ποσό που θα απαιτηθεί για την τακτοποίηση της υποχρεώσεως για την οποία έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη, λαµβάνονται υπόψη µόνο όταν υπάρχουν επαρκείς αντικειµενικές ενδείξεις ότι θα επισυµβούν. Αποζηµιώσεις που τυχόν λαµβάνονται από τρίτους και αφορούν µέρος ή όλο το ποσό της εκτιµώµενης εκροής, αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του Ενεργητικού, µόνο όταν είναι βέβαιη η είσπραξη τους. Στην κατάσταση αποτελεσµάτων, το έξοδο που αφορά την πρόβλεψη εµφανίζεται συµψηφισµένο µε το ποσό που αναγνωρίζεται για αποζηµίωση Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι υποχρεώσεις προς Τράπεζες και λοιπές έντοκες δανειακές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αυτές αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρησιµοποίηση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου µε το οποίο και εκτοκίζονται στη συνέχεια Κρατικές επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. Κρατικές επιχορηγήσεις, που καλύπτουν έξοδα, καταχωρούνται στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια, ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση µε τα έξοδα που προορίζονται να καλύψουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και µεταφέρονται, ως έσοδα, στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, µε τη σταθερή µέθοδο, µε βάση την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

39 Προγράµµατα παροχών στο προσωπικό Στον Όµιλο λειτουργούν προγράµµατα καθορισµένων παροχών (αποζηµίωση λόγω αποχωρήσεως) καθώς και προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών (εισφορές σε ασφαλιστικό φορέα). Στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, η παροχή αποτελεί συνάρτηση των ετών υπηρεσίας και του µισθού εκάστου εργαζόµενου. Στα προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών ο Όµιλος καταβάλλει ένα καθορισµένο, κατά περίπτωση, ποσό εισφοράς σε έναν ανεξάρτητο φορέα (ΙΚΑ). Ο Όµιλος δεν έχει περαιτέρω υποχρέωση, νοµική ή τεκµαρτή, να καταβάλλει επιπλέον εισφορές, σε περίπτωση που ο φορέας αυτός δεν έχει τα απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των παροχών. που σχετίζονται µε την υπηρεσία του προσωπικού στο τρέχον ή σε παρελθόντα έτη. Η προς το Προσωπικό υποχρέωση που καταχωρείται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, είναι η παρούσα αξία των δεδουλευµένων παροχών λαµβάνοντας υπόψη προσαρµογές για τυχόν αναλογιστικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) και κόστος για υπηρεσίες παρελθόντων ετών. Το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται σε ετήσια βάση βάσει αναλογιστικής µελέτης που εκπονείται από ανεξάρτητη αναλογιστική εταιρία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προβλεπόµενης µονάδας υποχρέωσης (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις εκτιµώµενες µελλοντικές χρηµατοροές µε το επιτόκιο που ισχύει για εταιρικό οµόλογο υψηλής πιστωτικής διαβάθµισης, που έχει εκδοθεί σε νόµισµα κοινό µε αυτό στο οποίο καταβάλλεται η καθορισµένη παροχή και έχει εναποµένουσα διάρκεια που εναρµονίζεται µε τη διάρκεια της σχετικής υποχρέωσης. Τα συσσωρευµένα αναλογιστικά κέρδη / ζηµίες, που προκύπτουν, από την απόκλιση µεταξύ εκτιµήσεων και εµπειρίας καθώς και τη µεταβολή των χρησιµοποιούµενων αναλογιστικών υποθέσεων, κατά το µέρος που υπερβαίνουν το 10% του µεγαλύτερου µεταξύ των δεδουλευµένων υποχρεώσεων και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος, αποσβένονται σε περίοδο ίση µε τη µέση εναποµένουσα εργάσιµη ζωή του προσωπικού. Το κόστος από την υπηρεσία παρελθόντων ετών αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως, εκτός αν οι µεταβολές στη βάση υπολογισµού της παροχής εξαρτώνται από την παραµονή των εργαζοµένων στην υπηρεσία για µια καθορισµένη χρονική περίοδο. Στη δεύτερη περίπτωση το κόστος υπηρεσίας παρελθόντων ετών αποσβένεται µε τη γραµµική µέθοδο στη διάρκεια της περιόδου αυτής. Για τα προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών ο Όµιλος καταβάλλει εισφορές, σε φορείς ασφάλισης δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε υποχρεωτική βάση. Η υποχρέωση εξαντλείται στην καταβολή συγκεκριµένης εισφοράς κατά περίπτωση. Οι εισφορές αναγνωρίζονται στις δαπάνες προσωπικού εφαρµόζοντας την αρχή των δεδουλευµένων. Τυχόν προπληρωµένες εισφορές αναγνωρίζονται ως απαίτηση εφόσον συνοδεύονται είτε µε επιστροφή µετρητών είτε µε µείωση µελλοντικών εισφορών Αναβαλλόµενη φορολογία Αναβαλλόµενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο µέλλον και σχετίζεται µε λογιστικές πράξεις που έγιναν µέχρι την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού και θεωρούνται φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα έξοδα µελλοντικών χρήσεων. Υπολογίζεται στις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

40 θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και νόµους) που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται µόνο όταν πιθανολογούνται µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, από τα οποία παρέχεται η δυνατότητα να εκπέσουν οι αντίστοιχες προσωρινές διαφορές. Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, ή απευθείας στην καθαρή θέση αν αφορά στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση Καταχώρηση εσόδων Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλουµένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διαιτερικά έσοδα µέσα στον Όµιλο διαγράφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: (α) Πωλήσεις αγαθών Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. (β) Έσοδα από τόκους Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. (γ) Έσοδα από δικαιώµατα. Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των σχετικών συµβάσεων. (δ) Μερίσµατα Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι το κατά νόµο αρµόδιο όργανο να τα χορηγεί Πωλήσεις Στους κατωτέρω δύο πίνακες αναλύεται ο κύκλος εργασιών (α) κατά κλάδο, και (β) σύµφωνα µε το ΣΤΑΚΟ -91 (α) Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Κύκλος εργασιών Κλάδος Μεταλλουργίας , , Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας , , ,10 - Κλάδος Πληροφορικής , , Κλάδος Ψυχαγωγίας , Σύνολο , , ,10 - ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

41 (β) Ενοποιηµένα στοιχεία ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ , ,12 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ , ,09 ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ , ,81 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜ. ΚΛΩΣΤ/ΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΕΝ ΥΜΑΤΑ , ,25 ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ , ,88 ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙ ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , ,91 ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ , ,41 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ,26 ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ,24 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ,55 Σύνολο , , Κόστος πωλήσεων Στους κατωτέρω δύο πίνακες αναλύονται το κόστος πωλήσεων (α) κατά είδος δαπάνης, και (β )κατά κέντρο κόστους (α) Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία απάνες κατά είδος Αναλώσεις υλικών , , ,03 - Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,72 - Αµοιβές και έξοδα τρίτων , , ,16 - Παροχές τρίτων , , ,42 - Φόροι τέλη , , ,71 - ιάφορα έξοδα , , ,88 - Αποσβέσεις , , ,29 - Προβλέψεις εκµετάλλευσης , Σύνολο , , ,21 - (β) Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Κόστος πωλήσεων Κλάδος Μεταλλουργίας ,27 Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας , , , ,21 - Κλάδος Πληροφορικής , , Κλάδος Ψυχαγωγίας , Σύνολο , , , Παροχές στο προσωπικό Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας κατά την παρουσιαζόµενη ηµεροµηνία αναλύεται ως εξής: Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Μισθωτοί Ηµεροµίσθιοι Σύνολο Οι παροχές στο προσωπικό της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

42 Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Μισθοί, ηµεροµίσθια & επιδόµατα , , , ,20 Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης , , , ,15 Αποζηµιώσεις τερµατισµού υπηρεσίας , , Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζό- µενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία , , , ,02 Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους , , ,70 768,92 Σύνολο , , , ,29 Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Ποσό που χρεώθηκε στο κόστος πωληθέντων , , ,72 - Ποσό που χρεώθηκε στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , ,29 Ποσό που χρεώθηκε στα έξοδα λειτουργίας διάθεσης , , , , , , , Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων Οι αποσβέσεις των ενσώµατων και των άϋλων περιουσιακών στοιχείων της χρήσης 2005 αναλύονται ως ακολούθως: Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Αποσβέσεις ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων , , , ,99 Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων , , , ,29 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων ( ,91) ( ,90) (2.154,24) - Σύνολο αποσβέσεων , , , ,28 Μείον: ποσά που χρεώθηκαν στο κόστος παραγωγής ( ,30) ( ,38) ( ,02) - Πλέον: ποσά που πιστώθηκαν στα λοιπά έσοδα , , ,24 - Σύνολο αποσβέσεων που χρεώθηκαν στις λειτουργίες ιοίκησης και ιάθεσης , , , , Έξοδα λειτουργιών ιοίκησης και ιάθεσης Στους κατωτέρω δύο πίνακες αναλύονται τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας και τα έξοδα της λειτουργίας διάθεσης: ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

43 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,29 Αµοιβές και έξοδα τρίτων , , , ,87 Παροχές τρίτων , , , ,87 Φόροι τέλη , , , ,60 ιάφορα έξοδα , , , ,79 Αποσβέσεις , , , ,28 Προβλέψεις εκµετάλλευσης 3.369, , Σύνολο , , , ,70 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,46 - Αµοιβές και έξοδα τρίτων , , ,69 - Παροχές τρίτων , , ,96 - Φόροι τέλη , , ,41 - ιάφορα έξοδα , , ,87 - Αποσβέσεις , , ,26 - Προβλέψεις εκµετάλλευσης 7.041, , Σύνολο , , ,65 - ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

44 3.8. Λοιπά έσοδα / (έξοδα) Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: Λοιπά έσοδα Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Έσοδα από χρεώσεις θυγατρικών , ,63 Απόσβεση επιχορηγήσεων περιουσιακών στοιχείων , , ,24 - Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις , , ,99 - Έσοδα από ενοίκια , , , ,33 Έσοδα από επιχορήγηση ΟΑΕ και επιστροφή εργοδοτικών εισφορών , , ,19 - Έσοδα από επιστροφή ΦΠΑ , , ,02 - Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων , Κέρδη πώλησης περιουσιακών στοιχείων , , ,03 - Έσοδα από µερίσµατα , Λοιπά έσοδα , , , ,47 Λοιπά έξοδα , , , ,43 Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις - ( ,49) - ( ,49) Φόρος υπεραξίας ακινήτων ν.3296/ ( ,72) - ( ,17) Έξοδα και ζηµίες συµµετοχών και χρεογράφων ( ,32) ( ,78) ( ,32) ( ,08) Έξοδα από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ( ,07) Λοιπά έξοδα ( ,02) (90.620,60) (4.989,55) (9.332,35) ( ,41) ( ,59) ( ,87) ( ,09) Λοιπά έσοδα / (έξοδα) καθαρό , , , , Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Τόκοι τραπεζικών και προθεσµιακών καταθέσεων , , ,13 684,25 Τόκοι έσοδα από µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , ,62 - Συναλλαγµατικές διαφορές , , ,50 - Χρηµατοοικονοµικά έξοδα , , ,25 684,25 Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων ( ,69) ( ,62) ( ,67) (78.307,87) Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων ( ,75) ( ,60) ( ,66) (58.765,30) Συναλλαγµατικές διαφορές - (49.991,61) - - ιάφορα έξοδα τραπεζών και λοιπά συναφή έξοδα (62.174,51) (93.170,45) (30.110,80) (1.359,15) ( ,58) ( ,93) ( ,88) ( ,07) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

45 3.10. Φόροι εισοδήµατος Οι Φόροι εισοδήµατος που βάρυναν το αποτέλεσµα χρήσης 2005 αναλύονται ως ακολούθως: Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Φόρος εισοδήµατος χρήσης , , , ,47 ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων , ,51 - Μη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι , , , ,47 Αναβαλλόµενος φόρος έσοδο/(έξοδο) , , , , , , , ,12 Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων του οµίλου, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών των ενοποιηµένων εταιρειών. Η διαφορά έχει ως εξής: Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Κέρδη προ φόρων , , , ,52 Φόροι υπολογιζόµενοι µε τους εγχώριους συντελεστές στα κέρδη , , , ,03 Εισόδηµα µη υποκείµενο σε φόρο ( ,29) ( ,52) ( ,17) ( ,42) Έξοδα µη αναγνωριζόµενα για φορολογικούς σκοπούς , , , ,68 Χρησιµοποίηση µη αναγνωρισθέντων προηγουµένων φορολογικών ζηµιών - ( ,46) - - Φορολογικές ζηµιές για τις οποίες δεν λογίσθηκε αναβαλλόµενος φόρος ( ,05) ,36 ( ,05) ,36 Λοιπές διαφορές , , , , , , , ,12 Ο φορολογικός συντελεστής είναι 32% (2004, 35%). Ο αναβαλλόµενος Φόρος στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων προκύπτει από τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές: Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία ιαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων - (1.994,36) - - Έσοδα και έξοδα συναλλαγών δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών µέσων , ,66 - Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών σε εργαζόµενους (15.226,31) 3.446,11 (15.226,31) (1.924,01) ιαφορά αποσβέσεων ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων , , , ,19 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων - (559,91) - - Έσοδα από µακροπρόθεσµες επιταγές και γραµµάτια - (89.499,93) - - Άλλες προσωρινές διαφορές , ,53 - Σύνολο , , , ,18 Οι φορολογικές δηλώσεις των ενοποιούµενων εταιριών δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για ορισµένες χρήσεις, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

46 πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. Οι χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, ανά εταιρία, έχουν ως ακολούθως: Θυγατρικές εταιρίες Ανέλεγκτες φορολογικά (α) Ενοποιούµενες εταιρίες χρήσεις 1. ALBIO AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Μητρική) ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΠΛΑΝ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALBIO DATA AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (β) Μη ενοποιούµενες εταιρίες 6. Α.ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ ΗΣ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ BIOJAPAN LTD BIOKARPET POLAND EXALCO ROMANIA SRL EXALCO BULGARIA AD BIOKARPET ROMANIA SRL BIOKARPET BULGARIA EOOD Κέρδη ανά µετοχή Βασικά Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρίας, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές). Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Κέρδη προ φόρων , , , ,52 Φόροι ( ,41) ( ,79) ( ,01) ( ,12) Κέρδη µετά από φόρους (1) , , , ,40 Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία (3) Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία (4) Βασικά κέρδη ανά µετοχή (1)/(3) 0,15 0,14 0,06 0,01 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

47 3.12. Ενσώµατα πάγια Στους παρακάτω δύο πίνακες αναλύονται τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία: Πίνακας Μεταβολών Ενσώµατων Παγίων (Ενοποιηµένα στοιχεία) Ποσά σε Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα & µηχανολογικός εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο Κόστος κτήσης ή εκτίµηση την 1 Ιανουαρίου , , , , , , ,98 Προσθήκες , , , , , , ,71 Μεταφορές , ,12 Πωλήσεις Μειώσεις - (1.039,47) ( ,16) - ( ,16) - ( ,79) την 31 εκεµβρίου , , , , , , ,02 Προσθήκες , , , , ,96 ( ,23) ,56 Πωλήσεις Μειώσεις - ( ,92) - (86.776,43) - - ( ,35) ιακοπείσες εκµεταλλεύσεις ( ,31) ( ,46) ( ,57) (30.228,15) ( ,26) - ( ,75) Απορρόφηση θυγατρικής , , , , , ,64 την 31 εκεµβρίου , , , , , , ,12 Συσσωρευµένες αποσβέσεις την 1 Ιανουαρίου , , , , ,33 Αποσβέσεις χρήσης , , , , ,99 Αποσβέσεις πωληθέντων διαγραφέντων - (1.039,47) ( ,03) - ( ,93) - ( ,43) την 31 εκεµβρίου , , , , ,89 Αποσβέσεις χρήσης , , , , ,95 Αποσβέσεις πωληθέντων διαγραφέντων (71.905,24) - - (71.905,24) ιακοπείσες εκµεταλλεύσεις - ( ,83) ( ,34) (4.806,42) ( ,64) - ( ,23) Απορρόφηση θυγατρικής , , , , ,24 την 31 εκεµβρίου , , , , ,61 Αναπόσβεστη αξία την 31 εκεµβρίου , , , , , , ,13 την 31 εκεµβρίου , , , , , , ,51 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

48 Πίνακας Μεταβολών Ενσώµατων Παγίων (Εταιρία) Ποσά σε Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα & µηχανολογικός εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο Κόστος κτήσης ή εκτίµηση την 1 Ιανουαρίου , , , , ,64 Προσθήκες ,06-210, ,06 Πωλήσεις Μειώσεις - (1.039,47) (1.039,47) την 31 εκεµβρίου , , , , ,23 Προσθήκες - 832, , , ,79 Πωλήσεις Μειώσεις (86.776,43) - - (86.776,43) Απορρόφηση θυγατρικής , , , , , ,64 την 31 εκεµβρίου , , , , , ,23 Συσσωρευµένες αποσβέσεις την 1 Ιανουαρίου , , ,67 Αποσβέσεις χρήσης , , ,99 Αποσβέσεις πωληθέντων διαγραφέντων - (1.039,47) (1.039,47) την 31 εκεµβρίου , , ,19 Αποσβέσεις χρήσης , ,64 416, , ,65 Αποσβέσεις πωληθέντων διαγραφέντων (71.905,24) - - (71.905,24) Απορρόφηση θυγατρικής , , , , ,24 την 31 εκεµβρίου , , , , ,84 Αναπόσβεστη αξία την 31 εκεµβρίου , ,00-0, , ,04 την 31 εκεµβρίου , , , , , ,39 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

49 3.13. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Ποσά σε Κόστος κτήσης ή εκτίµηση Προγράµµατα Η/Υ Προγράµµατα Η/Υ την 1 Ιανουαρίου , ,36 Προσθήκες ,20 - Απόκτηση θυγατρικών - - την 31 εκεµβρίου , ,36 Προσθήκες , ,00 ιακοπείσες εκµεταλλεύσεις ,13 - Απορρόφηση θυγατρικής , ,39 την 31 εκεµβρίου , ,75 Συσσωρευµένες αποσβέσεις την 1 Ιανουαρίου , ,35 Αποσβέσεις χρήσης , ,29 Απόκτηση θυγατρικών - - την 31 εκεµβρίου , ,64 Αποσβέσεις χρήσης , ,50 ιακοπείσες εκµεταλλεύσεις ,70 - Απορρόφηση θυγατρικής , ,88 την 31 εκεµβρίου , ,02 Αναπόσβεστη αξία την 31 εκεµβρίου ,61 841,72 την 31 εκεµβρίου , , Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις , , , ,42 Σύνολο , , , , Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Εγγυήσεις ενοικίων , , , ,41 Εγγυήσεις σε ΕΚΟ , , , ,86 Μακροπρόθεσµες Επιταγές , Μακροπρόθεσµα Γραµµάτια , Μακροπρόθεσµες επίδικες απαιτήσεις , Απορρόφηση Θυγατρικής , ,27 - Λοιπές απαιτήσεις , Σύνολο , , , ,27 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

50 3.16. Αποθέµατα Ανάλυση των αποθεµάτων κατά κατηγορία Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Εµπορεύµατα , , ,19 - Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή , , ,34 - Υποπροϊόντα & Υπολείµµατα , , ,76 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες , , ,86 - Αναλώσιµα υλικά , , ,00 - Σύνολο , , , Πελάτες & λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Στον κατωτέρω πίνακα αναλύονται οι απαιτήσεις από πελάτες χωροταξικά Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Πελάτες εσωτερικού , , ,67 - Πελάτες εξωτερικού , , ,30 - Πελάτες-Ελληνικό ηµόσιο , , ,89 - Πελάτες επισφαλείς , , Επιταγές εισπρακτέες , , ,23 - Γραµµάτια εισπρακτέα , , ,61 - Γραµµάτια στην Τράπεζα προς είσπραξη , Γραµµάτια σε καθυστέρηση , Μείον: προβλέψεις αποµείωσης ( ,46) , , ,70 - Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη άνεια σε συνδεδεµένα µέρη Σύνολο καθαρών απαιτήσεων από πελάτες , , ,70 - Μείον: Μακροπρόθεσµο µέρος , Βραχυπρόθεσµο µέρος , , , , Λοιπές απαιτήσεις Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων , , ,53 - Προκαταβολές προσωπικού ,55 900, άνεια προσωπικού , , ,74 - Προκαταβολές προµηθευτών , Φ.Π.Α. συµψηφιστέος στην επόµενη χρήση , , Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος , , Ελληνικό ηµόσιο προκ/νοι φόροι , , , ,97 Λοιποί επίδικοι χρεώστες , , , ,49 Λοιποί χρεώστες διάφοροι , , , ,17 Λογαριασµός διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 5.940, , ,91 Έξοδα επόµενων χρήσεων , , ,72 - Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , ,83 - Σύνολο , , , ,63 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

51 3.19. ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές στα αποτελέσµατα ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία ΕΒΕΤΑΜ , , Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές στα κέρδη ή τις ζηµίες ΒΙΟΧΑΛΚΟ , , ,00 - Η κίνηση των διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αναλύεται ως ακολούθως: Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Υπόλοιπο έναρξης 3.374, , ,91 - Ζηµία από αποτίµηση µετοχών µε 31/12/2005 (2.014,91) - (2.014,91) - Υπόλοιπο τέλους 1.360, , ,00 - εν υπήρξαν πωλήσεις οι ζηµιές αποµείωσης για τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρούµενες στ αποτελέσµατα, παρουσιάζονται µέσα στον τοµέα των λειτουργικών δραστηριοτήτων ως τµήµα των µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης στην κατάσταση ταµιακών ροών. Μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε µεταβολές καταχωρούµενες στ αποτελέσµατα, καταχωρούνται στα λοιπά κέρδη/ζηµίες της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της και αναλύονται ως κατωτέρω: Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Ταµείο , , , ,35 Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας , , , ,35 Σύνολο , , , , Μετοχικό κεφάλαιο α) Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 1. Το µετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δραχµές δώδεκα εκατοµµύρια ( ) και διαιρέθηκε σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία και καταβλήθηκε τοις µετρητοίς και µε εισφορές σε είδος, σύµφωνα µε τα λεπτοµερώς οριζόµενα στο ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

52 άρθρο σαράντα δύο (42) του Καταστατικού που δηµοσιεύτηκε στο υπ'αριθµ.356/ ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ). 2. Κατόπιν µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας µε κεφαλαιοποίηση του από δραχµές ειδικού αποθεµατικού κεφαλαίου από την υπεραξία των παγίων στοιχείων σύµφωνα προς το άρθρο 19 του Ν. 542/1977, καταβλήθηκαν και µετρητά δραχµές για στρογγυλοποίηση, δηλαδή σύνολο δρχ , έγινε συνολική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δεκαοκτώ εκατοµµύρια ( ) δραχµές. Κατά τον τρόπο αυτό το µετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε δραχµές (τριάντα εκατοµµύρια ) και διαιρέθηκε σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δραχµών χιλίων (1,000) η κάθε µία (ΦΕΚ & 314/ (ΤΑΕ και ΕΠΕ). 3. Με την από 28 Νοεµβρίου 1982 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µετά την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του προέκυψε από την αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων βάσει των διατάξεων του Ν.1249/82, ορίστηκε σε δρχ. (ογδόντα τρία εκατ. και επτακόσιες εννέα χιλιάδες δρχ.) και διαιρέθηκε σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1,000) δραχµών η κάθε µία (ΦΕΚ 4.493/ ΤΑΕ και ΕΠΕ). 4. Με την από 30 Ιουνίου 1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. τριακόσια ενενήντα τέσσερα εκατοµµύρια διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες ( ) µε την έκδοση τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ( ) ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ.η κάθε µία. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου προήλθε από: α) Κατάθεση δρχ. διακοσίων ενός εκατοµµυρίων ( ) µετρητών, β) δρχ. εκατόν ενενήντα τριών εκατοµµυρίων διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ( ) υπεραξία των παγίων που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων µε βάση την αριθµ.ε 2665/84 πολ.72/ απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και γ) δρχ. χιλίων διακοσίων σαράντα οκτώ (1.248) µετρητών για στρογγυλοποίηση. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δρχ. τετρακόσια εβδοµήντα επτά εκατοµµύρια εννιακόσιες εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες ( ) διαιρεµένο σε τετρακόσιες εβδοµήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες εβδοµήντα οκτώ ( ) ανώνυµες κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας (1.000) χιλίων δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 3086/ ΤΑΕ και ΕΠΕ). 5. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν δύο εκατοµµύρια είκοσι δύο χιλιάδες δραχµές ( ) δρχ. µε την έκδοση ( ) νέων ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχµών η κάθε µία. Επίσης µε την πιο πάνω απόφαση καθορίσθηκε η ονοµαστική αξία των µετοχών από δρχ σε 200 δρχ. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την απόφαση της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς, από τις πιο πάνω συνολικές µετοχές: α) Οι κοινές µετοχές και οι προνοµιούχες µετοχές, ονοµαστικής αξίας διακοσίων (200) δρχ. η κάθε µία και τιµής διάθεσης (2.800) δρχ., καλύφθηκαν µε δηµόσια εγγραφή. β) Οι µετοχές, ονοµαστικής αξίας (200) διακοσίων δρχ. και τιµής διαθέσεως (2.800)δρχ. η κάθε µία, καλύφθηκαν µε ιδιωτική εγγραφή. Μετά την πιο πάνω αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε πεντακόσια ογδόντα εκατοµµύρια δρχ. ( ) διαιρεµένο σε ( ) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας (200) δραχµών η κάθε µία, από τις οποίες οι είναι κοινές ανώνυµες και οι προνοµιούχες ανώνυµες χωρίς ψήφο. (ΦΕΚ 3494/ ΤΑΕ και ΕΠΕ). 6. Με την από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά εβδοµήντα δύο εκατοµµύρια ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

53 πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δρχ. µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από διακόσιες (200) δρχ. σε διακόσιες είκοσι πέντε (225) η κάθε µία. Η παραπάνω αύξηση προήλθε 1) από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από δρχ µε βάση τον Ν.1731/87 και 2)από δρχ από την κεφαλαιοποίηση µέρους του λογ/σµου "διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εξακόσια πενήντα δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες δρχ. ( ) διαιρεµένο σε δύο εκατοµµύρια εννιακόσιες χιλιάδες ( ) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας διακοσίων είκοσι πέντε (225) δρχ. η κάθε µία, από τις οποίες οι είναι κοινές ανώνυµες και οι προνοµιούχες ανώνυµες χωρίς ψήφο (ΦΕΚ 3525/ ΤΑΕ και ΕΠΕ). 7. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά πεντακόσια σαράντα οκτώ εκατοµµύρια πεντακόσιες εβδοµήντα µία χιλιάδες πεντακόσιες δρχ. ως κατωτέρω: α) Με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρµογή αξίας γηπέδων και κτιρίων βάσει του Ν.2065/1992 από δρχ β) Με κεφαλαιοποίηση τµήµατος της αξίας του λογαριασµού "ΑΙΙ ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο" από δρχ Με το σύνολο των ανωτέρω κεφαλαιοποιήσεων από δρχ θα αυξηθεί η ονοµαστική αξία των ήδη υπαρχουσών µετοχών κατά 130 δρχ. ανά µετοχή. Ήτοι οι κοινές και προνοµιούχες ανώνυµες µετοχές θα έχουν ονοµαστική αξία όχι 225 αλλά 355 δρχ. η κάθε µία. γ) Με αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά δρχ. (Μετοχικό Κεφάλαιο δρχ , Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο δρχ ) που θα προέλθει από την έκδοση και διάθεση νέων ανωνύµων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 355 δρχ. και τιµής έκδοσης η κάθε µία. Μετά την πιο πάνω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ένα δις διακόσια ένα εκατ. εβδοµήντα µία χιλιάδες και πεντακόσιες ( ) δρχ. διαιρεµένο σε τρία εκατ. τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες ( ) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας τριακοσίων πενήντα πέντε (355) δρχ. η κάθε µία, από τις οποίες οι είναι κοινές ανώνυµες και οι προνοµιούχες ανώνυµες χωρίς ψήφο (ΦΕΚ 2809/ ΤΑΕ και ΕΠΕ). 8. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µειώθηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής από 355 δρχ. σε 177,50 και έτσι ο συνολικός αριθµός των µετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε µετοχές εκ των οποίων κοινές ανώνυµες και προνοµιούχες ανώνυµες χωρίς ψήφο. (ΦΕΚ 67/ ΤΑΕ & ΕΠΕ) 9. Με την από απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ( ) διακόσια δέκα οκτώ εκατοµµύρια εννιακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες δραχµές µε καταβολή µετρητών. Θα εκδοθούν νέες κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 177,50 δρχ. της κάθε µίας και νέες προνοµιούχες ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 177,50 δρχ. της κάθε µιας και θα διατεθούν µε ηµόσια Εγγραφή. (ΦΕΚ 67/ ΤΑΕ & ΕΠΕ) 10. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων: α) Ακυρώθηκε η ως άνω απόφαση από έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δρχ. και, β) Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. ( ) διακόσια σαράντα εκατοµµύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες µε καταβολή µετρητών. Θα εκδοθούν νέες κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 177,50 δρχ. της κάθε µίας µε τιµή έκδοσης δρχ. ανά µετοχή και νέες προνοµιούχες ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 177,50 δρχ. της κάθε µίας µε τιµή έκδοσης δρχ. ανά µετοχή. Οι νέες µετοχές θα διατεθούν στους παλιούς µετόχους µε δικαίωµα προτίµησης. Αντιστοιχούν 2 νέες µετοχές σε κάθε 10 παλιές κοινές ή προνοµιούχες. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

54 Μετά την παρούσα αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ.( ) ένα δισεκατοµµύριο τετρακόσια σαράντα ένα εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες διαιρεµένο σε ( ) οκτώ εκατοµµύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 177,50 δρχ. η κάθε µία, από τις οποίες οι είναι κοινές και οι είναι προνοµιούχες χωρίς ψήφο. (ΦΕΚ 5879/ ) 11. Με τις από 20/3/1998 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, κατόχων προνοµιούχων µετοχών και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων: α. Αποφασίσθηκε η µετατροπή των προνοµιούχων χωρίς ψήφο ανωνύµων µετοχών σε κοινές ανώνυµες µε ψήφο µετοχές. β. Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ (εκατόν ογδόντα δύο εκατ. επτακόσιες χιλιάδες) µε κεφαλαιοποίηση δρχ. από τον λ/σµο «ιαφορές από αναπροσαρµογή» και δρχ. από τον λ/σµο «ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» Με την κεφαλαιοποίηση αυτή αυξάνεται η ονοµαστική αξία των µετοχών που υπάρχουν σήµερα από 177,50 δρχ. σε 200 δρχ. η κάθε µία. γ. Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ (τετρακόσια έξη εκατοµµύρια) µε κεφαλαιοποίηση της αξίας του λογαριασµού «ιαφορές από αναπροσαρµογή». Θα εκδοθούν νέες κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µία και θα διανεµηθούν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους µε αναλογία 25 στις 100. Μετά την παρούσα κεφαλαιοποίηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µία. (ΦΕΚ 2066/ ) 12. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 8/5/1998 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ (τριακόσια εβδοµήντα εκατοµµύρια) µε καταβολή µετρητών µέσω ηµόσιας Εγγραφής, µε έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µία και η διάθεση τους στο ευρύ κοινό µέσω των αναδόχων Τραπεζών. Η τιµή διάθεσης ορίσθηκε σε δρχ. για κάθε µετοχή από τις Αναδόχους Τράπεζες. Η αξία που προέκυψε από την διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής τιµής και της τιµής διάθεσης, πιστώθηκε στον λογαριασµό των «Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» «ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την παρούσα αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ (δύο δισεκατοµµύρια και τετρακόσια εκατοµµύρια) διαιρεµένο σε (δώδεκα εκατοµµύρια) κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µία. (ΦΕΚ5735/ ) 13. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 11/2/2000 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ ( ύο δισεκατοµµύρια και τετρακόσια εκατοµµύρια) µε κεφαλαιοποίηση: α) Από τον λογαριασµό "Αφορολόγητη κράτηση του Ν.1828/89 για νέες παραγωγικές επενδύσεις" δρχ (εξακόσια εκατοµµύρια), και β) Από τον λογαριασµό " ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο" δρχ (ένα δισεκατοµµύριο και οκτακόσια εκατοµµύρια). Θα εκδοθούν ( ώδεκα εκατοµµύρια) νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µία και θα διανεµηθούν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους µε αναλογία µία νέα για κάθε µία παλαιά µετοχή. Μετά την παρούσα αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ (τέσσερα δισεκατοµµύρια και οκτακόσια εκατοµµύρια) διαιρεµένο σε (είκοσι τέσσερα εκατοµµύρια) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε µία. (ΦΕΚ 1676/ ) 14. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το Μετοχικό Κεφάλαιο µετατράπηκε από δραχµές σε ΕΥΡΩ ήτοι από δρχ σε ΕΥΡΩ ,73 και αυξάνεται κατά ,27 ΕΥΡΩ µε ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

55 κεφαλαιοποίηση τµήµατος αξίας του λογαριασµού «ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» δια την στρογγυλοποίηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε 0,59. Μετά την παρούσα αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ,00 ( έκα τέσσερα εκατοµµύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες ) διαιρεµένο σε (είκοσι τέσσερα εκατοµµύρια) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,59 (πενήντα εννέα λεπτά) η κάθε µία. (ΦΕΚ 7156/ ) 15. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 19/6/2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ως κατωτέρω: α) Με κεφαλαιοποίηση της αξίας του λογαριασµού «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» ύψους ,64 και β)με κεφαλαιοποίηση µερικής αξίας του λογαριασµού «ιαφορά µετοχών τα υπέρ το άρτιο» ύψους ,36, δι αυξήσεως της ονοµαστικής αξίας των µετοχών σε 0,62 εκάστη. Μετά την παρούσα αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ( έκα τέσσερα εκατοµµύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες ΕΥΡΩ), διαιρεµένο σε (είκοσι τέσσερα εκατοµµύρια) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,62 (εξήντα δύο λεπτά) η κάθε µία.(φεκ 7156/ ) 16. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 8/6/2004 το Μετοχικό Κεφάλαιο µειώθηκε κατά 8.370,00 µε ακύρωση ιδίων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,62 εκάστη. Μετά την παρούσα µείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ,00 (δέκα τέσσερα εκατοµµύρια οκτακόσιες εβδοµήντα µία χιλιάδες και εξακόσια τριάντα ευρώ), διαιρεµένο σε (είκοσι τρία εκατοµµύρια εννιακόσιες ογδόντα έξη χιλιάδες και πεντακόσιες) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,62 (εξήντα δύο λεπτά) η κάθε µία. (ΦΕΚ 7351/ ). β) Μετοχές της Εταιρίας Οι µετοχές της Εταιρίας ( Κοινές Ονοµαστικές) είναι εισηγµένες στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε τον κωδικό Χ.Α. «ΒΙΟΚ». Κάθε µετοχή έχει δικαίωµα µίας ψήφου. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της Εταιρίας ανήρχετο στις σε ευρώ (Χρ. Αξία µετοχής 1,29 Χ =) ,00. Αριθµός Κοινών ιαφορά υπέρ Ίδιες µετοχών το άρτιο µετοχές Υπόλοιπο µετοχών σε κυκλοφορία 1-Ιαν , εκ , εκ , Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο ΛΠ 33 «Κέρδη ανά µετοχή», ο µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία, στο τέλος της υπό αναφορά περιόδου ( ) ήταν µετοχές. Επίσης, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Ι Ενότητα 4 της υπ αριθµ. 42/ Απόφασης του.σ. του Χ.Α.Α., παρουσιάζουµε ακολούθως πίνακα µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία µε στοιχεία περιόδου 31 ης εκεµβρίου για τις χρήσεις 2005, 2004, 2003, 2002 και 2001 αντίστοιχα: Μέσος σταθµισµένος σε κυκλοφορία αριθµός µετοχών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

56 3.22. Ίδιες µετοχές Η Εταιρία σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της 49 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της µε ηµεροµηνία 13 Ιουνίου 2005 για αγορά ιδίων µετοχών, κατά το διάστηµα έως και εντός της 12µηνης εγκεκριµένης από την παραπάνω Γενική Συνέλευση περίοδο αγοράς ιδίων µετοχών απέκτησε ίδιες µετοχές, µε µέση τιµή κτήσης ευρώ 1,31 ανά µετοχή. Το σύνολο των ιδίων µετοχών ( ) που κατέχει η Εταιρία έως σήµερα αντιπροσωπεύουν το 0,02% του καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου σε σύνολο Κοινών Ονοµαστικών µετοχών. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

57 3.23. Λοιπά αποθεµατικά Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Τακτικό αποθεµατικό , , , ,95 Έκτακτα αποθεµατικά , ,00 - Ειδικά αποθεµατικά , , , ,30 Αφορολόγητα αποθεµατικά , , , ,61 Αποθεµατικά φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο , , ,97 - Λοιπά αποθεµατικά , Σύνολο , , , , ανειακές υποχρεώσεις Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Οµολογιακό άνειο (ALPHA BANK) , , ,00 - άνεια τραπεζών (ALPHA BANK) , , , ,00 Σύνολο µακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων , , , ,00 Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Τραπεζικά άνεια ALPHA BANK , , , ,00 Εθνική Τράπεζα , , ,00 Τράπεζα Πειραιώς , , ,00 Σύνολο τραπεζικών δανείων , , , ,00 Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων , , , ,00 Γενικό σύνολο δανειακών υποχρεώσεων , , , ,00 Η έκθεση της Εταιρίας σε κίνδυνο µεταβολών των επιτοκίων των δανείων και οι συµβατικές ηµεροµηνίες επαναδιαπραγµάτευσης των επιτοκίων έχουν ως εξής: Ενοποιηµένα στοιχεία Μέχρι 6 µήνες 6 µε 12 µήνες 12 µε 24 µήνες Σύνολο Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων , , Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων , ,19 Εταιρία Μέχρι 6 µήνες 6 µε 12 µήνες 12 µε 24 µήνες Σύνολο Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων , , Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων , ,81 Η λήξη των µακροπροθέσµων δανείων έχει ως εξής: ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

58 Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Μεταξύ 1 και 2 ετών , Μεταξύ 2 και 5 ετών , , Μεταξύ 5 και 10 ετών , , Σύνολο , , Η Εταιρία έχει τις κατωτέρω δυνατότητες δανεισµού, τις οποίες δεν έχει χρησιµοποιήσει: Σταθερό επιτόκιο Με λήξη µέσα σε ένα έτος 3,54 3,75 Οι δανειακές δυνατότητες που λήγουν µέσα στο έτος είναι ετήσιες, υποκείµενες σε επανεξέταση σε διάφορες ηµεροµηνίες κατά το 2005 και Οι λοιπές δυνατότητες έχουν χρησιµοποιηθεί ώστε να βοηθήσουν χρηµατοοικονοµικά, την επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Η Εταιρία στο τέλος της υπό αναφορά περιόδου ( ) δεν είχε ληξιπρόθεσµες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόµενους Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, κάθε εργαζόµενος δικαιούται εφάπαξ αποζηµίωση σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζηµίωσης εξαρτάται από τον χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόµενου την ηµέρα της απόλυσης ή συνταξιοδότησής του. Αν ο εργαζόµενος παραµείνει στη Εταιρία µέχρι να συνταξιοδοτηθεί, τότε δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο µε το 40% της αποζηµίωσης που θα έπαιρνε να απολυόταν την ίδια ηµέρα. Ο ελληνικός εµπορικός νόµος, προβλέπει ότι οι εταιρίες θα πρέπει να σχηµατίζουν πρόβλεψη που αφορά το σύνολο του προσωπικού και τουλάχιστον για την υποχρέωση που δηµιουργείται επί αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης (40% επί της συνολικής υποχρέωσης). Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν µέσω αναλογιστικής µελέτης. Οι πίνακες που ακολουθούν εµφανίζουν την σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα των περιόδων και και την κίνηση των σχετικών λογαριασµών προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού που παρουσιάζονται στον Ισολογισµό της χρήσης που έληξε την 31 η εκεµβρίου και της χρήσεως που έληξε την 31 εκεµβρίου Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Παρούσα αξία δεδουλευµένων υποχρεώσεων , , , ,71 Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράµµατος , , , ,71 Μη καταχωρηµένα αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες) ( ,67) ( ,08) (30.739,33) (3.404,04) Υποχρέωση στον Ισολογισµό , , , ,67 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

59 Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Υπόλοιπο υποχρέωσης την , ,65 Κόστος απασχόλησης περιόδου , ,66 Χρηµατοοικονοµικό κόστος περιόδου , ,36 Πληρωθείσες αποζηµιώσεις περιόδου ( ,15) - Υπόλοιπο υποχρέωσης την , ,67 Κόστος περιόδου απασχόλησης , ,22 Χρηµατοοικονοµικό κόστος περιόδου , ,78 Απορρόφηση θυγατρικής εταιρίας ,39 Πληρωθείσες αποζηµιώσεις περιόδου ( ,82) (3.252,19) Υπόλοιπο υποχρέωσης την , ,87 Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα χρήσεως. Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως Κόστος Τρέχουσας Υπηρεσίας , , , ,66 Επιτοκιακό Κόστος , , , ,36 Καθαρές Αναλογιστικές Ζηµίες που καταχωρήθηκαν στη χρήση 1.307, Σύνολο (το οποίο περιλαµβάνεται στις αµοιβές προσωπικού) , , , ,02 Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: Υποθέσεις Επιτόκιο Προεξόφλησης 4,15% 4,15% 4,15% 4,15% Μελλοντικές Αυξήσεις Μισθών Πληθωρισµός+1% Πληθωρισµός+1% Πληθωρισµός+1% Πληθωρισµός+1% Μέση Εναποµένουσα Εργάσιµη Ζωή 7,78 7,78 7,78 7, Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Προβλέψεις για έξοδα προηγούµενων χρήσεων , , , ,49 Προβλέψεις για Συναλλαγµατικές διαφορές ,03 Επιχορηγήσεις Παγίων , , ,91 - Εγγυήσεις Ενοικίων 3.000, , , , , , , Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις εφόσον υπάρχει δικαίωµα για συµψηφισµό και αφορούν και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής: ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

60 Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: , , , ,08 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ( ,56) ( ,32) ( ,86) (72.353,19) ( ,19) ( ,35) , ,89 Η κίνηση του συµψηφισµένου υπολοίπου του λογαριασµού, έχει ως εξής: Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Υπόλοιπο έναρξης χρήσης ( ,75) ( ,84) , ,07 Αναβαλλόµενος φόρος αποτελέσµατος χρήσης ( ,05) ( ,51) ( ,94) (70.429,18) Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις/ (υποχρεώσεις) από απόρροφηση θυγατρικής ,99 0, ,99 - Υπόλοιπο τέλους χρήσης ( ,81) ( ,35) , ,89 Η κίνηση των λογαριασµών των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων, κατά την διάρκεια της περιόδου, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι συµψηφισµοί, έχει ως εξής: Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία ιαγραφή απαξιωµένων παγίων , , , ,74 ιαγραφή ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση , , , ,35 Έξοδα εγκαταστάσεως , , , ,26 Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 7.187, , ,36 - Αποµείωση αξίας συµµετοχών και λοιπών χρεογράφων , , , ,37 Σχηµατισµός πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού , , , ,40 ιαγραφή επισφαλών απαιτήσεωνυποχρεώσεων , , , ,96 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , ,52 - Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων , , , ,08 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: Κτήρια και τεχνικά έργα (88.930,38) ( ,38) - - Μηχανήµατα ( ,78) ( ,95) - - Μεταφορικά µέσα (51.285,16) (58.199,59) - - Συναλλαγµατικές από αποτίµηση πελατών (5.698,29) - (5.698,29) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (17.008,24) - (17.008,24) Προβλέψεις αποζ.προσ/κού ( ,61) (59.635,66) ( ,61) - Έσοδα από µακρ/σµες επιταγές-γραµ ( ,90) (50.396,21) ( ,90) - Αποσβέσεις παγίων ( ,82) ( ,53) ( ,82) (72.353,19) Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων ( ,18) ( ,32) ( ,86) (72.353,19) Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση / (υποχρέωση) στον Ισολογισµό ( ,81) ( ,35) , ,89 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

61 3.28. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Οι προµηθευτές και οι λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις της αναλύονται ως ακολούθως: Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Προµηθευτές εσωτερικού , , ,61 - Προµηθευτές εξωτερικού , , ,85 - Γραµµάτια πληρωτέα , , ,21 - Επιταγές πληρωτέες , , Σύνολο , , , Φόροι εισοδήµατος Στον κατωτέρω πίνακα αναλύονται όλες οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (Προµηθευτές, Προβλέψεις, Λοιπές υποχρεώσεις, φόροι εισοδήµατος και λοιποί φόροι) του Οµίλου εκτός των τραπεζών που παρατίθεται στην σηµείωση 5.10 Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης , , , ,35 ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων , , , ,49 Σύνολο , , , , Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Στον κατωτέρω πίνακα αναλύονται όλες οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου: Ενοποιηµένα στοιχεία Εταιρία Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες , , , ,91 Μερίσµατα πληρωτέα , , , ,22 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις ,11-20,00 Προκαταβολές πελατών , , Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) , , Λοιπά ταµεία κύριας ασφαλίσεως , , , ,38 Επικουρικά ταµεία , ,13 395,20 - Υποχρεώσεις για Φ.Π.Α , , , ,12 Φόροι - τέλη αµοιβών προσωπικού , , , ,99 Φόροι - τέλη αµοιβών τρίτων 4.407, , ,47 - Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες , , , ,77 Λοιποί φόροι τέλη , , , ,17 Λοιποί πιστωτές διάφοροι , , ,24 Έσοδα επόµενων χρήσεων , Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα (πληρωτέα) , , , ,44 Σύνολο , , , ,24 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

62 3.31. Πληροφόρηση κατά επιχειρησιακούς τοµείς (ΟΜΙΛΟΣ) Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης Κατά την ο Όµιλος διαχωρίζεται στους κατωτέρω επιχειρηµατικούς τοµείς: 1. Τοµέας Μεταλλουργίας. 2. Τοµέας Κλωστοϋφαντουργίας. 3. Τοµέας Πληροφορικής. Τα αποτελέσµατα των τοµέων αυτών κατά την 31 εκεµβρίου 2005 και την 31 εκεµβρίου 2004 έχουν ως εξής: Απαλοιφές ενοποίησης Ενοποιηµένο σύνολο Μεταλλουργία Κλωστοϋφαντουργία Πληροφορική Λοιπά Σύνολο Συνολικές πωλήσεις ανά τοµέα , , , , ,14 Κόστος πωληθέντων ( ,13) ( ,17) ( ,50) - ( ,80) - ( ,80) Μικτό αποτέλεσµα , , , , ,34 Έξοδα διοίκησης και διάθεσης ( ,83) ( ,36) ( ,10) - ( ,29) - ( ,29) Λοιπά έσοδα / έξοδα , , , , ,51 Λειτουργικό αποτέλεσµα , , , , ,56 Κέρδη/Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις , ,15 ( ,15) - Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα ( ,61) ( ,72) (10.379,25) - ( ,58) - ( ,58) Κέρδη προ φόρων , , , ,13 ( ,15) ,98 Φόροι εισοδήµατος ( ,80) ( ,62) (14.090,99) - ( ,41) - ( ,41) Καθαρό κέρδος , , , ,72 ( ,15) ,57 Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρίας , , ,69 (1,00) ,75 ( ,15) ,60 ικαιώµατα Μειοψηφίας , ,67 1, , , , , , ,72 ( ,15) ,57 Απαλοιφές ενοποίησης Ενοποιηµένο σύνολο Μεταλλουργία Κλωστοϋφαντουργία Πληροφορική Λοιπά Σύνολο Συνολικές πωλήσεις ανά τοµέα , , , , , ,53 Κόστος πωληθέντων ( ,49) ( ,24) ( ,61) ( ,80) ( ,14) - ( ,14) Μικτό αποτέλεσµα , , , , , ,39 Έξοδα διοίκησης και διάθεσης ( ,12) ( ,24) ( ,80) ( ,73) ( ,89) - ( ,89) Λοιπά έσοδα / έξοδα , , , , , ,14 Λειτουργικό αποτέλεσµα , , ,53 ( ,79) , ,64 Κέρδη/Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις , ,95 ( ,95) - Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα ( ,29) ( ,16) (14.150,38) ( ,10) ( ,93) - ( ,93) Κέρδη προ φόρων , , , , ,66 ( ,95) ,71 Φόροι εισοδήµατος ( ,30) ( ,97) (24.612,40) ( ,12) ( ,79) - ( ,79) Καθαρό κέρδος , , ,75 ( ,06) ,87 ( ,95) ,92 Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρίας , , ,00 ( ,06) ,85 ( ,95) ,90 ικαιώµατα Μειοψηφίας , , , , , , ,75 ( ,06) ,87 ( ,95) ,92 ιατοµεακές µεταβιβάσεις και συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε πραγµατικούς εµπορικούς όρους και συνθήκες, σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν για συναλλαγές µε τρίτους. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

63 Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις κάθε τοµέα την31η εκεµβρίου 2005 και την 31η εκεµβρίου 2004 ήταν τα κατωτέρω: Μεταλλουργία Κλωστοϋφαντουργία Πληροφορική Λοιπά Σύνολο Απαλοιφές ενοποίησης Ενοποιηµένο σύνολο Ενεργητικό Τοµέα Ενσώµατα & Ασώµατα πάγια , , , ,06 ( ,65) ,41 Αποθέµατα , , , , ,95 Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις , , , , ,44 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , , , , ,63 Σύνολο ενεργητικού , , , ,08 ( ,65) ,43 Υποχρεώσεις Τοµέα Προβλέψεις , , , ,05 Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις , , , , ,30 Λοιπές Υποχρεώσεις , , , , ,53 Σύνολο υποχρεώσεων , , , , ,88 Ίδια κεφάλαια , Μεταλλουργία Κλωστοϋφαντουργία Πληροφορική Λοιπά Σύνολο Απαλοιφές ενοποίησης Ενοποιηµένο σύνολο Ενεργητικό Τοµέα Ενσώµατα & Ασώµατα πάγια , , , , ,45 ( ,69) ,76 Αποθέµατα , , , , , ,98 Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις , , , , , ,54 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , , , , , ,12 Σύνολο ενεργητικού , , , , ,09 ( ,69) ,40 Υποχρεώσεις Τοµέα Προβλέψεις , , , , ,69 Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις , , , , , ,48 Λοιπές Υποχρεώσεις , , , , , ,91 Σύνολο υποχρεώσεων , , , , , ,08 Ίδια κεφάλαια ,32 Τα περιουσιακά στοιχεία των τοµέων περιλαµβάνουν κυρίως ενσώµατα πάγια, άϋλα περιουσιακά στοιχεία, αποθέµατα, παράγωγα που έχουν καθορισθεί ως αντισταθµίζοντα µέσα για µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και διαθέσιµα. εν περιλαµβάνουν αναβαλλόµενους φόρους και επενδύσεις και παράγωγα που αποκτήθηκαν για κερδοσκοπία ή καθορίσθηκαν για αντισταθµίσεις δανείων. Οι υποχρεώσεις των τοµέων περιλαµβάνουν τις λειτουργικές υποχρεώσεις (περιλαµβανοµένων παραγώγων που έχουν καθορισθεί ως αντισταθµίζοντα µέσα µελλοντικών εµπορικών συναλλαγών). εν περιλαµβάνουν φόρους και δάνεια που γίνονται από την ιοίκηση µε τα σχετικά παράγωγα για αντιστάθµιση αυτών. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαµβάνουν δαπάνες για απόκτηση ενσωµάτων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, περιλαµβανόµενων αυτών που αποκτήθηκαν µέσω ενοποιήσεων. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

64 Μεταλλουργία Κλωστοϋφαντουργία Πληροφορική Λοιπά Σύνολο Κεφαλαιουχικές δαπάνες Απαλοιφές ενοποίησης Ενοποιηµένο σύνολο Ενσώµατα πάγια , , , , ,51 Ασώµατα πάγια , , , , ,19 Σύνολο , , , , ,70 Αποσβέσεις , , , , ,23 Σύνολο , , , , , Μεταλλουργία Κλωστοϋφαντουργία Πληροφορική Λοιπά Σύνολο Κεφαλαιουχικές δαπάνες Απαλοιφές ενοποίησης Ενοποιηµένο σύνολο Ενσώµατα πάγια , , , , , ,13 Ασώµατα πάγια , , , , , ,61 Σύνολο , , , , , ,74 Αποσβέσεις , , , , , ,29 Αποµειώσεις Σύνολο , , , , , ,29 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

65 3.32. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΟΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ την 31/12/2005 ALBIO HOLDINGS EΞΑΛΚΟ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ENTERTAINMENT WORKS ΒΙΟΠΛΑΝ ALBIO DATA ΣΥΝΟΛΑ ALBIO HOLDINGS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EΞΑΛΚΟ 0, ,13 0,00 0,00 0, ,13 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 0, ,66 0,00 0,00 0, ,66 ENTERTAINMENT WORKS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΒΙΟΠΛΑΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALBIO DATA 1.819, , ,76 0, ,07 ΣΥΝΟΛΑ 1.819, , ,89 0,00 0,00 0, ,86 ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΟΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ την 31/12/2004 ALBIO HOLDINGS EΞΑΛΚΟ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ENTERTAINMENT WORKS ΒΙΟΠΛΑΝ ALBIO DATA ΣΥΝΟΛΑ ALBIO HOLDINGS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EΞΑΛΚΟ 0, ,63 0,00 0,00 0, ,63 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 0, ,51 0,00 0,00 518, ,94 ENTERTAINMENT WORKS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΒΙΟΠΛΑΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALBIO DATA 4.833, , ,80 0,00 610, ,44 ΣΥΝΟΛΑ 4.833, , ,43 0,00 610,00 518, ,01 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

66 4. Πρόσθετες πληροφορίες 4.1 ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (α) Πιστωτικός κίνδυνος Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις µετρητοίς είτε µέσω µεταχρονολογηµένων επιταγών. (β) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα. (γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων. Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον όµιλο σε κίνδυνο ταµιακών ροών. άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον όµιλο σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική του Οµίλου είναι να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων του σε µεταβλητό επιτόκιο. 4.2 Συγκριτικά στοιχεία Όπου κρίνεται απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου, αναπροσαρµόζονται για να καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρεχούσης περιόδου. 4.3 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ιοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες. 4.4 ιανοµή µερισµάτων Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 4.5 Μετάβαση στα.π.χ.π (α) Εφαρµογή των.π.χ.π. 1 Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου τηςι 31 εκεµβρίου 2005, είναι οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα.π.χ.π.. Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε το.π.χ.π. 1. Η ηµεροµηνία υιοθέτησης των.π.χ.π. είναι η 1 Ιανουαρίου Για την κατάρτιση αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, ο Όµιλος έχει εφαρµόσει κάποιες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις της αναδροµικής εφαρµογής. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

67 (β) Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που επιλέχθηκαν από τον Όµιλο (α) Ενοποίηση Ο Όµιλος έχει χρησιµοποιήσει την εξαίρεση του.π.χ.π. 1 και δεν έχει επαναδιατυπώσει τις ενοποιήσεις επιχειρήσεων που έγιναν πριν την ηµεροµηνία µετάβασης ( ) (β) Εύλογη αξία και τεκµαρτό κόστος Ο Όµιλος επέλεξε να αποτιµήσει τα ενσώµατα πάγια στην εύλογη αξία τους την (γ) Παροχές στους εργαζοµένους Ο Όµιλος επέλεξε να καταχωρήσει όλα τα σωρευµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες κατά την ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

68 I) Ενοποιηµένα στοιχεία α) Ισολογισµός µετάβασης στα.π.χ.π Ισολογισµός µε Ε.Λ.Π. Προσαρµογές Μετάβασης σε.π.χ.π. Ανακατάξη κονδυλίων Ισολογισµός µε.π.χ.π. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Ενσώµατα πάγια , ,55 ( ,95) ,52 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ,53 ( ,10) ( ,72) ,71 Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις ,12 ( ,49) ,63 Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις , ,14 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ,92 ( ,45) ,47 Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , ,51 ( ,67) ,47 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα ,85 - (87.921,49) ,36 Πελάτες ,04 ( ,64) ( ,39) ,01 ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ,50 ( ,87) ( ,62) ,01 Λοιπές απαιτήσεις ,58 ( ,40) , ,59 Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,83 (249,01) ,82 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ,80 ( ,92) ( ,09) ,79 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,59 ( ,76) ,26 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Ίδιες µετοχές - - ( ,98) ( ,98) ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , ,37 Αποθεµατικά (διάφορα) ,93 - ( ,09) ,84 Αποτελέσµατα εις νέον , ,03 ( ,05) ,06 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε πάγια ,93 - ( ,93) , ,03 ( ,05) ,29 ικαιώµατα µειοψηφίας , , ,77 Σύνολο Καθαρής Θέσης , ,43 ( ,05) ,06 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια τραπεζών ,00 - ( ,00) ,00 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , ,84 Λοιπές υποχρεώσεις και προβλέψεις ,74 ( ,03) ( ,47) 8.652,24 Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία , , ,81 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε πάγια , , ,84 Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων , ,75 ( ,54) ,73 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές , ,01 (9.047,50) ,75 άνεια τραπεζών , , ,78 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

69 Λοιπές υποχρεώσεις , ,57 ( ,45) ,14 Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος ,19 (134,17) ( ,22) ,80 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων , ,41 ( ,17) ,47 Σύνολο υποχρεώσεων , ,16 ( ,71) ,20 Σύνολο Καθαρής Θέσεως και Υποχρεώσεων , ,59 ( ,76) ,26 β) Ισολογισµός Ισολογισµός µε Ε.Λ.Π. Προσαρµογές Μετάβασης σε.π.χ.π. Ανακατάξη κονδυλίων Ισολογισµός µε.π.χ.π. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια , , , ,13 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ,17 ( ,29) ( ,27) ,61 Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις ,12 ( ,49) ,63 Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις , ,82 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ,79 ( ,22) , , , ,76 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα ,90 - ( ,92) ,98 Πελάτες ,58 ( ,02) ( ,02) ,54 ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ,50 - ( ,21) ,29 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές στα κέρδη ή τις ζηµίες , ,91 Λοιπές απαιτήσεις ,85 ( ,40) , ,30 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,63 (249,01) , ,46 ( ,43) ( ,39) ,64 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,39) ,40 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 ιαφορά από έδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,74 - ( ,25) ,49 Ίδιες µετοχές - - ( ,70) ( ,70) Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε πάγια ,82 - ( ,82) - Αποθεµατικά (διάφορα) ,58 ( ,76) , ,01 Αποτελέσµατα εις νέον , , , , , ,46 ( ,28) ,20 ικαιώµατα µειοψηφίας ,73 (51.657,61) ,12 Σύνολο Καθαρής Θέσης , ,85 ( ,28) ,32 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

70 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Οµολογιακά δάνεια , ,00 άνεια τραπεζών , ,00 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , ,35 Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε πάγια , , ,88 Λοιπές υποχρεώσεις και προβλέψεις ,55 ( ,63) (608,40) ,52 Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία , , ,69 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , ,44 Προµηθευτές , ,01 (9.351,77) ,48 άνεια τραπεζών , ,20 Λοιπές υποχρεώσεις , , , ,34 Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος ,44 (134,17) ( ,65) , , ,41 ( ,53) ,64 Σύνολο υποχρεώσεων , ,98 (3.314,11) ,08 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , ,82 ( ,39) ,40 Οι κυριότερες προσαρµογές µετάβασης στα.π.χ.π. αφορούσαν σε: Ενοποιηµένα Στοιχεία Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.( χωρίς δικαιώµατα µειοψηφίας ) , ,68 Μείον επιχορηγήσεις από Ελληνικό ηµόσιο σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. ( ,82) ( ,93) Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π , ,75 Σχηµατισµός πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού ( ,79) ( ,03) ιαγραφή απαξιωµένων παγίων (69.694,97) (69.694,97) Αποµείωση αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (78.977,40) ( ,27) Καταχώρηση υπεραξίας από αποτίµηση των ενσώµατων παγίων σε εύλογες αξίες & διαφορά αποσβέσεων , ,23 Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων-υποχρεώσεων ( ,35) ( ,84) ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης & διαφορά αποσβέσεων ( ,29) ( ,10) Αποµείωση αξίας συµµετοχών & λοιπών χρεογράφων ( ,49) ( ,49) Αντ/σµός αποθεµατικού από λήψη δωρεάν µετοχών ( ,75) ( ,75) ιαγραφή επισφαλών απαιτήσεων-υποχρεώσεων ( ,06) ( ,91) Αντ/σµός Υπεραξίας από αποτίµηση των παγίων µε τα Ε.Λ.Π ( ,01) - Καταχώρηση πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών στην καθαρή θέση , ,03 Αντ/σµός διάθεσης (Μερίσµατος και Αµοιβές.Σ 2004) , ,39 Ίδιες µετοχές ( ,70) ( ,98) Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα.λ.π.( πλην των διακιωµάτων µειοψηφίας ) , ,06 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

71 γ) Κατάσταση αποτελεσµάτων Αποτελέσµατα µε Ε.Λ.Π. Προσαρµογές µετάβασης σε.π.χ.π. Ανακατάξη κονδυλίων Αποτελέσµατα µε.π.χ.π. Κύκλος εργασιών ,32 ( ,80) ,52 Κόστος πωλήσεων ( ,66) ,53 - ( ,13) Μικτά κέρδη , , ,39 Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης ,93 ( ,85) , ,75 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ,63) (36.074,93) - ( ,56) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης ( ,04) ,10 - ( ,94) Kέρδη εκµεταλλεύσεως , , , ,64 Χρηµατοοικονοµικό κόστος(καθαρό) ( ,97) ( ,87) ,91 ( ,93) Έκτακτα έσοδα/(έξοδα) ,58 - ( ,58) - Κέρδη προ φόρων ,53 ( ,82) ,71 Μείον: Φόροι εισοδήµατες ( ,28) ( ,51) - ( ,79) Κέρδη µετά από φόρους ,25 ( ,33) ,92 Κατανεµόµενα σε: Μετόχους της µητρικής ,04 ( ,14) ,90 ικαιώµατα µειοψηφίας ,21 (83.733,19) , ,25 ( ,33) ,92 Οι κυριότερες προσαρµογές µετάβασης στα.π.χ.π. αφορούσαν σε: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ( ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ( Ε.Λ.Π. ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π. ) Ενοποιηµένα Στοιχεία Αποτελέσµατα χρήσης 2004, σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π ,25 Προσαρµογές µετάβασης στα.π.χ.π. ιαφορά αποσβέσεων και αποµειώσεις ενσώµατων & άϋλων περιουσιακών στοιχείων ,04 Τακτοποίηση ενδοοµιλικών µερισµάτων ( ,95) Χρησιµοποίηση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων ( ,15) Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων-υποχρεώσεων ( ,51) Αποµείωση αξίας συµµετοχών & λοιπών χρεογράφων ( ,00) ιαφορά τακτοποίησης πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών ( ,00) Σχηµατισµός πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού ως αναλογιστική µελέτη ( ,76) Σύνολο προσαρµογών µετάβασης σε.π.χ.π. ( ,33) Αποτελέσµατα χρήσης 2004, σύµφωνα µε τα.π.χ.π ,92 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

72 ΙI) Στοιχεία Εταιρίας α) Ισολογισµός µετάβασης στα.π.χ.π Ισολογισµός µε Ε.Λ.Π. Προσαρµογές Μετάβασης σε.π.χ.π. Ανακατάξη κονδυλίων Ισολογισµός µε.π.χ.π. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Ενσώµατα πάγια , , ,97 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ,34 (86.279,33) ,01 Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις ,66 ( ,24) ,42 Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 1.760, ,82 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις , ,07 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ,61 (2.043,55) ,06 Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , ,35 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ,98 - ( ,98) ,00 Λοιπές απαιτήσεις ,93 (75.457,30) ,63 Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,00 (249,01) ,99 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ,91 (75.706,31) ( ,98) ,62 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,41 ( ,98) ,97 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Ίδιες µετοχές - - ( ,98) ( ,98) ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , ,37 Αποθεµατικά (διάφορα) ,61 ( ,75) ( ,02) ,84 Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον , , , ,27 Σύνολο καθαρής θέσης , , , ,50 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια τραπεζών ,00 - ( ,00) ,00 Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία , , ,65 Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων , ,59 ( ,00) ,65 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια τραπεζών , , ,00 Λοιπές υποχρεώσεις , ,57 ( ,69) ,72 Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος ,80 - (9.516,70) ,10 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων , , , ,82 Σύνολο υποχρεώσεων , ,16 ( ,39) ,47 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , ,41 ( ,98) ,97 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

73 β) Ισολογισµός ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ισολογισµός µε Ε.Λ.Π. Προσαρµογές Μετάβασης σε.π.χ.π. Ανακατάξη κονδυλίων Ισολογισµός µε.π.χ.π. Ενσώµατα πάγια ,94 (23.520,90) , ,04 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ,12 (5.757,40) (16.160,00) 841,72 Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις ,66 ( ,24) ,42 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις , ,89 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ,82 (2.043,55) ,27 Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ,54 ( ,20) ,34 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ,70 - ( ,70) - Λοιπές απαιτήσεις ,02 (75.457,30) 2.040, ,63 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ,71 (249,01) ,70 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ,43 (75.706,31) ( ,79) ,33 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ,97 ( ,51) ( ,79) ,67 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Ίδιες µετοχές - - ( ,70) ( ,70) ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , ,49 Αποθεµατικά (διάφορα) ,41 ( ,89) (25.392,66) ,86 Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον , , , ,78 Σύνολο καθαρής θέσης ,82 ( ,69) , ,43 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια τραπεζών , ,00 Λοιπές προβλέψεις , ,49 Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία , , , , , ,16 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια τραπεζών , ,00 Λοιπές υποχρεώσεις , ,57 ( ,81) ,24 Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος ,12 - ( ,28) , , ,57 ( ,09) ,08 Σύνολο υποχρεώσεων , ,18 ( ,09) ,24 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων ,97 ( ,51) ( ,79) ,67 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

74 Οι κυριότερες προσαρµογές µετάβασης στα.π.χ.π. αφορούσαν σε: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ( Ε.Λ.Π. ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(.Π.Χ.Π. ) Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π , ,84 Προσαρµογές µετάβασης στα.π.χ.π. Σχηµατισµός πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού (23.553,61) (15.857,59) ιαγραφή απαξιωµένων παγίων (69.694,97) (69.694,97) Αποµείωση αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (78.977,40) (78.977,40) Καταχώρηση υπεραξίας από αποτίµηση των ενσώµατων παγίων σε εύλογες αξίες & διαφορά αποσβέσεων , ,14 Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων - υποχρεώσεων , ,07 ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης & διαφορά αποσβέσεων (5.757,40) (86.279,33) Αποµείωση αξίας συµµετοχών & λοιπών χρεογράφων ( ,49) ( ,49) Αντιλογισµός αποθεµατικού από λήψη δωρεάν µετοχών ( ,75) ( ,75) ιαγραφή επισφαλών απαιτήσεων-υποχρεώσεων (79.407,43) (79.407,43) Αντιλογισµός υπεραξίας από αποτίµηση των παγίων µε τα Ε.Λ.Π ( ,14) - Αντιλογισµός διάθεσης (Μερίσµατος και Αµοιβές.Σ 2004) , ,39 Ίδιες µετοχές ( ,70) ( ,98) Σύνολο προσαρµογών µετάβασης σε.π.χ.π. ( ,39) ,66 Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα.π.χ.π , ,50 γ) Κατάσταση αποτελεσµάτων Αποτελέσµατα µε Ε.Λ.Π. Προσαρµογές µετάβασης σε.π.χ.π. Ανακατάξη κονδυλίων Αποτελέσµατα µε.π.χ.π. Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης ,96 ( ,00) , ,29 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ,08) ,38 - ( ,70) Kέρδη εκµεταλλεύσεως ,88 ( ,62) , ,59 Χρηµατοοικονοµικό κόστος(καθαρό) ,80 - ( ,87) ( ,07) Έκτακτα έσοδα/(έξοδα) ( ,54) ,54 - Κέρδη προ φόρων ,14 ( ,62) ,52 Μείον: Φόροι εισοδήµατες ( ,94) (70.429,18) - ( ,12) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

75 Ζηµίες - Κέρδη µετά από φόρους ,20 ( ,80) ,40 Οι κυριότερες προσαρµογές µετάβασης στα.π.χ.π. αφορούσαν σε: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ( ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ( Ε.Λ.Π. ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π. ) Αποτελέσµατα χρήσης 2004, σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π ,20 Προσαρµογές µετάβασης στα.π.χ.π. ιαφορά αποσβέσεων και αποµειώσεις ενσώµατων & άϋλων περιουσιακών στοιχείων ,40 Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων-υποχρεώσεων (70.429,18) Αποµείωση αξίας συµµετοχών & λοιπών χρεογράφων ( ,00) Σχηµατισµός πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού ως αναλογιστική µελέτη (7.696,02) Σύνολο προσαρµογών µετάβασης σε.π.χ.π. ( ,80) Αποτελέσµατα χρήσης 2004, σύµφωνα µε τα.π.χ.π ,40 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

76 ä) Á. Äéïñèþóåéò óå ó Ýóç ìå ôéò äçìïóéïðïéçèåßóåò ÅíïðïéçìÝíåò åíäéüìåóåò ÏéêïíïìéêÝò êáôáóôüóåéò ñþóåùò 2005 ÅíäéÜìåóåò ÏéêïíïìéêÝò êáôáóôüóåéò ÅíäéÜìåóåò ÏéêïíïìéêÝò êáôáóôüóåéò ÅíäéÜìåóåò ÏéêïíïìéêÝò êáôáóôüóåéò Ëïãáñéáóìïß ôùí ïðïßùí ôá êïíäýëéá äéïñèþèçêáí ÄçìïóéåõèÝíôá êïíäýëéá Äéïñèþóåéò ÁíáìïñöùèÝíô á êïíäýëéá ÄçìïóéåõèÝíôá êïíäýëéá Äéïñèþóåéò ÁíáìïñöùèÝíôá êïíäýëéá ÄçìïóéåõèÝíôá êïíäýëéá Äéïñèþóåéò ÁíáìïñöùèÝíôá êïíäýëéá á) Éóïëïãéóìüò Ðáèçôéêü ÊáèáñÞ ÈÝóç ìåôü ùí åôáéñßáò , ,84 (1) , , ,84 (1) , , ,84 (1) ,20 Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò , ,84 (1) , , ,84 (1) , , ,84 (1) ,32 â) Ðßíáêáò ðñïóáñìïãþí ôçò ÊáèáñÞò ÈÝóçò Ðåñéüäïõ ( êáé áíôßóôïé á) ìåôáîý ôùí Åëëçíéêþí Ëïãéóôéêþí Ðñïôýðùí (Å.Ë.Ð) êáé ôùí Äéåèíþí Ëïãéóôéêþí Ðñïôýðùí (Ä.Ë.Ð.) â) Ðßíáêáò ðñïóáñìïãþí ôçò ÊáèáñÞò ÈÝóçò Ðåñéüäïõ ( êáé áíôßóôïé á) ìåôáîý ôùí Åëëçíéêþí Ëïãéóôéêþí Ðñïôýðùí (Å.Ë.Ð) êáé ôùí Äéåèíþí Ëïãéóôéêþí Ðñïôýðùí (Ä.Ë.Ð.) ÊáèáñÞ èýóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ óýìöùíá ìå ôá Å.Ë.Ð.( ùñßò äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò ) , , , ,38 Ìåßïí åðé ïñçãþóåéò áðü Åëëçíéêü Äçìüóéï óýìöùíá ìå ôá Å.Ë.Ð. ( ,48) ,66 ( ,82) ( ,84) ÊáèáñÞ èýóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ óýìöùíá ìå ôá Å.Ë.Ð , , , ,54 Ó çìáôéóìüò ðñüâëåøçò ãéá áðïæçìßùóç ðñïóùðéêïý ( ,03) ( ,76) ( ,79) ( ,03) , , ,91 ( ,93) , ,75 - ( ,03) 3.144,07 (69.694,97 ( ,87) ( ,27) , ,23 ÄéáãñáöÞ áðáîéùìýíùí ðáãßùí (72.839,04) 3.144,07 (69.694,97) (72.839,04) Áðïìåßùóç áîßáò ëïéðþí ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí (78.977,40) - (78.977,40) (78.977,40) Êáôá þñçóç õðåñáîßáò áðü áðïôßìçóç ôùí åíóþìáôùí ðáãßùí óå åýëïãåò áîßåò & äéáöïñü áðïóâýóåùí , , , ,26 Áíáãíþñéóç áíáâáëëüìåíùí öïñïëïãéêþí áðáéôþóåùíõðï ñåþóåùí ,39 ( ,74) ( ,35) ,39 ( ,23) ( ,84) ÅôÞóéï Äåëôßï

77 ÄéáãñáöÞ åîüäùí ðïëõåôïýò áðüóâåóçò & äéáöïñü áðïóâýóåùí ( ,1) ,81 ( ,29) ( ,10) Áðïìåßùóç áîßáò óõììåôï þí & ëïéðþí ñåïãñüöùí ( ,49) ( ,00) ( ,49) ( ,49) Áíô/óìüò áðïèåìáôéêïý áðü ëþøç äùñåüí ìåôï þí ( ,75) - ( ,75) ( ,75) ÄéáãñáöÞ åðéóöáëþí áðáéôþóåùíõðï ñåþóåùí ( ,91) ( ,15) ( ,06) ( ,91) Áíô/óìüò Õðåñáîßáò áðü áðïôßìçóç ôùí ðáãßùí ìå ôá Å.Ë.Ð ( ,01) - ( ,01) - Êáôá þñçóç ðéóôùôéêþí óõíáëëáãìáôéêþí äéáöïñþí óôçí êáèáñþ èýóç ,64 ( ,61) ,03 - Êáèáñü êýñäïò Æçìßá (æçìßá) êáôá ùñçèýí êáô' åõèåßáí óôá ºäéá êåöüëáéá ( ,27) , Áíô/óìüò äéüèåóçò (Ìåñßóìáôïò êáé ÁìïéâÝò Ä.Ó 2004) , , ,28 ºäéåò ìåôï Ýò ( ,70) - ( ,70) ( ,98) ( ,1) - ( ,49) ( ,75) ( ,91) , , , ,39 ( ,98) ÄéáöïñÜ ÁðïôåëåóìÜôùí Ä.Ë.Ð ìå E.Ë.Ð Êåñäþí ñþóåùò ,54 ( ,54) - - ÊáèáñÞ èýóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ óýìöùíá ìå ôá Ä.Ë.Ð.( ðëçí ôùí äéáêéùìüôùí ìåéïøçößáò ) , , , , , ,06 (1) Ç äéüñèùóç áõôþ áöïñü, êõñßùò, óå ìç ïñèü ëïãéóôéêü åéñéóìü ôùí äéáöïñþí åíïðïéþóåùò êáôü ôçí çìåñïìçíßá ìåôüâáóçò óôá ÄÐ Ð êáé åðçñåüæåé éóüðïóá èåôéêü êáôü ,84 ôïõò Ëïãáñéáóìïýò ôïõ Éóïëïãéóìïý ÊáèáñÞ ÈÝóç Ìåôü ùí åôáéñßáò êáé Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò óå üëåò ôéò äçìïóéïðïéçèåßóåò åíäéüìåóåò ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò ñþóåùò 2005 ÅôÞóéï Äåëôßï

78 Β. ιορθώσεις σε σχέση µε τις δηµοσιοποιηθείσες ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις εταιρίας χρήσεως 2005 Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις ηµοσιευθέντα κονδύλια Αναµορφωθέντα κονδύλια Λογαριασµοί των οποίων τα κονδύλια διορθώθηκαν ιορθώσεις β) Πίνακας προσαρµογών της Καθαρής Θέσης Περιόδου ( και αντίστοιχα) µεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π) και των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (.Λ.Π.) Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.( χωρίς δικαιώµατα µειοψηφίας ) , ,84 Σχηµατισµός πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού (15.857,59) - (15.857,59) ιαγραφή απαξιωµένων παγίων (69.694,97) - (69.694,97) Αποµείωση αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (78.977,40) - (78.977,40) Καταχώρηση υπεραξίας από αποτίµηση των ενσώµατων παγίων σε εύλογες αξίες & διαφορά αποσβέσεων , ,14 Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεωνυποχρεώσεων , ,07 ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης & διαφορά αποσβέσεων (86.279,33) - (86.279,33) Αποµείωση αξίας συµµετοχών & λοιπών χρεογράφων ( ,49) - ( ,49) Αντ/σµός αποθεµατικού από λήψη δωρεάν µετοχών ( ,75) - ( ,75) ιαγραφή επισφαλών απαιτήσεων-υποχρεώσεων (79.407,43) - (79.407,43) Αντ/σµός διάθεσης (Μερίσµατος και Αµοιβές.Σ 2004) ,39 (1) ,39 Ίδιες µετοχές ( ,98) - ( ,98) Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύµφωνα µε τα.λ.π.( πλην των διακιωµάτων µειοψηφίας ) , , ,50 (1) Η διόρθωση αυτή αφορά, τον µη αντιλογισµό της διάθεσης κερδών χρήσης 2004 σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

79 4.6 Λοιπές πληροφορίες (α) Εποχικότητα εργασιών Τα αποτελέσµατα του Οµίλου και γενικά η φύση των εργασιών των εταιριών που τον απαρτίζουν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα. Ειδικότερα τα προϊόντα και εµπορεύµατα του κλάδου µεταλλουργίας έχουν ένταση πωλήσεων κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και τµήµα της άνοιξης και φθινοπώρου. Τους χειµερινούς µήνες υπάρχει µείωση των εργασιών. Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας έχει ένταση εργασιών τους χειµερινούς µήνες. (β) Κατανοµή δαπανών εσόδων Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατανέµονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Ο υπολογισµός του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος καταχωρείται, ως έξοδο, της χρήσεως και υπολογίζεται µε βάση τις εκτιµήσεις του Οµίλου για το µέσο πραγµατικό φορολογικό συντελεστή που έχει διαµορφωθεί στο τέλος της χρήσεως. (γ) Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη Επί των παγίων στοιχείων και επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού ,15 σε ασφάλεια των Τραπεζικών ανείων ύψους (δ) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρίας. (ε) Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: οµίλου 677, εταιρίας 196 (στ) Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρία µέρη Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών των συνδεδεµένων εταιριών που ενοποιούνται σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των ,22 (2004: ,64 ). (ζ) Επενδύσεις Οι επενδύσεις του οµίλου για τη χρήση 2005 ανέρχονται σε ,56 (χρήση 2004 : ,71 ) (η) Κέρδη ανά µετοχή Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση τον µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου των µετοχών. 4.7 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού εν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά τους ή διόρθωση των καταστάσεων αυτών, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνονται στις σελίδες από 4 έως και 27 είναι αυτές που εγκρίθηκαν στην από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. Λάρισα 15 Μαρτίου 2006 Ο Πρόεδρος του Σ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

80 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων και της Μητρικής Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

81 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές Πληροφορίες ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ετήσιο ελτίο

82 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Έχω τη τιµή να υποβάλλω προς έγκριση τις ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της µητρικής Εταιρίας του έτους 2005 και να ζητήσω την απαλλαγή του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας δια τα πεπραγµένα της χρήσεως Η χρήση αυτή είναι η τριακοστή πέµπτη. Η διαχειριστική χρήση του 2005 ήταν για την εταιρία µας ακόµη µια δηµιουργική χρονιά, που χαρακτηρίσθηκε από την βελτίωση των αποτελεσµάτων. Τα αποτελέσµατα για την χρήση 2005 της µητρικής εταιρίας αλλά και των θυγατρικών του ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ήταν θετικά και καλλίτερα της προηγούµενης χρήσης, αλλά η ιοίκηση της εταιρίας µας προσδοκά σε πολύ βελτιωµένα αποτελέσµατα για τις θυγατρικές µετά την αναδιοργάνωση και τις µεγάλες επενδύσεις που πραγµατοποίησαν και συνεχίζουν να πραγµατοποιούν. Το 2005 ήταν το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας του Οµίλου εταιριών µε τη νέα µορφή, δηλαδή την λειτουργία της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ως εταιρίας παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών και, τη συγκέντρωση της µεταλλουργικής παραγωγικής δραστηριότητας στην ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε., που παραδοσιακά δραστηριοποιείται στον κλάδο του αλουµινίου Πιο συγκεκριµένα, οι εταιρίες του Οµίλου δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τοµείς: Τοµέα Κλωστοϋφαντουργίας Στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας δραστηριοποιείτο η Απορροφώµενη εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. που περιλαµβάνετο στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι εταιρίες Α. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ Α.Ε., Χ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ ΗΣ Α.Ε., ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε., BIOKARPET ROMANIA SRL (Βουκουρέστι), BIOKARPET BULGARIA EOOD (Σόφια) και BIOJAPAN (Ιαπωνία) που δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς παρουσιάζουν επουσιώδη ενδιαφέρον για το λόγο ότι έχουν ασήµαντα κεφάλαια και τα µεγέθη των πωλήσεων κ.λ.π. είναι µικρά και δεν επηρεάζουν τα συνολικά ενοποιηµένα µεγέθη. Η δραστηριότητα των εταιριών του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας αφορούν στην παραγωγή και εµπορία ταπήτων, µοκέτας, κουβερτών και φλοκάτης, στην εισαγωγή και εµπορία µοκετών και ταπήτων καθώς και στη διάθεση των παραπάνω ειδών. Τοµέα Μεταλλουργίας Στον τοµέα της µεταλλουργίας δραστηριοποιούνται οι εταιρίες ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. και BIOPLAN A.E. (οι οποίες έχουν συγχωνευθεί) που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι εταιρίες EXALCO ROMANIA SRL µε έδρα το Βουκουρέστι και EXALCO BULGARIA AD µε έδρα τη Σόφια, οι οποίες δεν ενοποιούνται ακόµη. Η δραστηριότητα των εταιριών του κλάδου µεταλλουργίας της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (πρώην ALBIO HOLDINGS AE) αφορούν στην παραγωγή και εµπορία προϊόντων διέλασης και έλασης αλουµινίου καθώς και στην παραγωγή και εµπορία κουφωµάτων αλουµινίων και υαλοπετασµάτων. Τοµέα Πληροφορικής Στον τοµέα πληροφορικής δραστηριοποιείται η εταιρία ALBIO DATA A.E. Οι δραστηριότητες της ALBIO DATA A.E. αφορούν στη δηµιουργία για τους πελάτες της ολοκληρωµένων συστηµάτων µηχανογράφησης, προσαρµοσµένα στις ανάγκες τους. Επίσης αντιπροσωπεύει και πωλεί τα συστήµατα πληροφορικής BULL στην περιοχή της Λάρισας. Ετήσιο ελτίο

83 Σηµειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2006 η Εταιρία αποχώρησε από τον τοµέα της ψυχαγωγίας και διασκέδασης, (τοµέα στον οποίο είχε εισέλθει πιλοτικά προ 2ετίας) µέσω της πώλησης του ποσοστού της 51% που κατείχε στην εταιρία ENTERTAINMENT WORKS AE ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ. Παρατίθεται κατωτέρω η Γενική ανασκόπηση της πορείας των εργασιών για τον Όµιλο και την µητρική εταιρία επίσης και των προοπτικών για την χρήση 2006 ειδικότερα : 2. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα για τα έτη έχουν ως εξής : Ενοποιηµένα στοιχεία 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Πωλήσεις , ,52 Κόστος Πωλήσεων ( ,94) ( ,13) Μικτά κέρδη (ζηµίες) , ,39 Άλλα έσοδα εκµετάλευσης , ,75 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας ( ,94) ( ,56) Έξοδα Λειτουργίας ιαθέσεως ( ,73) ( ,94) Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και , ,64 επενδυτικών αποτελεσµάτων Αποσβέσεις , ,29 Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων , ,93 Έξοδα χρηµατοοικονοµικής Λειτουργίας ( ,58) ( ,93) Κέρδη (ζηµίες) από επενδυτικές δραστηριότητες - - Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων , ,71 Μείον φόροι ( ,41) ( ,79) Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους , ,92 Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρίας , ,99 ικαιώµατα Μειοψηφίας ,98 (62.599,07) Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ) 0,15 0,14 Οι καθαρές πωλήσεις του οµίλου ανήλθαν κατά την χρήση του 2005 σε 96,16 εκατ. έναντι 89,97 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του Ήτοι υπάρχει µία αύξηση κατά 6,88%. Τα µικτά κέρδη του οµίλου ανήλθαν κατά την χρήση του 2005 σε 24,06 εκατ. έναντι 22,07 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του Ήτοι αύξηση κατά 9,02%.κατά την χρήση Ετήσιο ελτίο

84 Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του οµίλου ανήλθαν κατά την χρήση του 2005 σε 10,68 εκατ. έναντι 10,87 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του Ήτοι οριακή µείωση κατά 1,75% στην χρήση Οι εξαγωγές του οµίλου ανήλθαν κατά την χρήση του 2005 σε 43,61 εκατ. έναντι 38,00 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του Ήτοι αύξηση κατά 14,76%. Η ποσοστιαία αύξηση των εξαγωγών θεωρείται ικανοποιητική. Οι εξαγωγές αποτελούν το 45,35% του συνολικού τζίρου. Ένας από τους στόχους του Οµίλου είναι να αυξηθεί περαιτέρω το ποσοστό αυτό. Τα συνολικά καθαρά κέρδη του Οµίλου προ φόρων ανήλθαν κατά την χρήση του 2005 σε ,98 έναντι ,71 την αντίστοιχη χρήση του ηλαδή µειώθηκαν κατά 2,87%. Τα συνολικά καθαρά κέρδη του Οµίλου µετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωµάτων της µειοψηφίας ανήλθαν κατά την χρήση 2005 σε ,57 έναντι την αντίστοιχη του Ήτοι αύξηση κατά 4,80%. Τα αποτελέσµατα της Εταιρίας για τα έτη έχουν ως εξής : Εταιρία 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Πωλήσεις ,10 - Κόστος Πωλήσεων ( ,21) - Μικτά κέρδη (ζηµίες) ,89 - Άλλα έσοδα εκµετάλευσης , ,34 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας ( ,19) ( ,70) Έξοδα Λειτουργίας ιαθέσεως ( ,65) - Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και ,52 ( ,36) επενδυτικών αποτελεσµάτων Αποσβέσεις , ,28 Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων ,67 ( ,08) Έξοδα χρηµατοοικονοµικής Λειτουργίας ( ,88) ( ,07) Κέρδη (ζηµίες) από επενδυτικές δραστηριότητες , ,95 Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων , ,52 Μείον φόροι ( ,01) ( ,12) Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους , ,40 Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρίας , ,40 ικαιώµατα Μειοψηφίας - - Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ) 0,06 0,01 Στα τέλη του 2005, η Εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε (Πρώην ALBIO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ) ολοκλήρωσε τη συγχώνευση µέσω απορρόφησης της 100% θυγατρικής της εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α/Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του κ.ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93, προέβη σε αλλαγή της επωνυµίας της σε «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και Ετήσιο ελτίο

85 διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ» και σε τροποποίηση του Καταστατικού της σκοπού ώστε να περιλαµβάνει και τη δραστηριότητα της Απορροφούµενης στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Πλέον, η δραστηριότητα της επεκτείνεται και στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας που µέχρι πρότινος ασκούνταν µέσω της θυγατρικής ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Ο νέος Καταστατικός σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 29/11/2005, έχει ως εξής: Α. Κύριος Σκοπός: Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας 1. Η παραγωγή κάθε είδους κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς και η εµπορία των ειδών αυτών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 2. Η εµπορία λευκών και ταπητουργικών ειδών και συναφών ειδών. 3. Η εµπορία ξύλινων και συνθετικών παρκέτων και συναφών ειδών. 4. Η επιχειρηµατική επέκταση της εταιρίας σε κάθε συναφούς µορφής εµπορική και βιοµηχανική δραστηριότητα, µε την εξαγορά ολικά ή µερικά άλλων επιχειρήσεων. Β. ευτερεύων Σκοπός: Η απόκτηση µειοψηφικών ή πλειοψηφικών συµµετοχών σε Ελληνικές ή Αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής, εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο ή µη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τοµέα καθώς και η συνεργασία µε οποιοδήποτε τρόπο µε αυτές Ως Οικονοµικές καταστάσεις Μετασχηµατισµού της απορροφούµενης εταιρίας χρησιµοποιήθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις µε ηµεροµηνία Οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας που θα περιλαµβάνουν και την απορροφώµενη είναι αυτές της 31/12/2005 και ως εκ τούτου δεν είναι συγκρίσιµες µε τις αντίστοιχες της 31/12/2004. Εξυπακούεται ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις καθώς η Απορροφώµενη ενοποιούνταν και τα δικαιώµατα µειοψηφίας ήταν σχεδόν µηδενικά. 3. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Ο Όµιλος συνέχισε το επενδυτικό του πρόγραµµα και το 2005 πραγµατοποίησε επενδύσεις 6,8 εκατ.. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι κατά το διάστηµα της τελευταίας 7ετίας πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους άνω των 55 εκατ.. Για την τρέχουσα χρήση 2006 προβλέπονται επίσης νέες επενδύσεις ύψους περίπου 5 εκατ.. Πιστεύουµε ότι οι θυγατρικές εταιρίες µετά την αναδιάρθρωση τους και τις επενδύσεις που πραγµατοποίησαν θα µπορούν µελλοντικά να πραγµατοποιήσουν µεγαλύτερες πωλήσεις και κατ επέκταση µεγαλύτερη κερδοφορία 4. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Οι στόχοι και οι προοπτικές της εταιρίας. εξαρτώνται από τους στόχους και τις προοπτικές των εταιριών στις οποίες συµµετέχει. Οι στόχοι και οι προοπτικές της κάθε εταιρίας διαφέρουν µεν µεταξύ τους, εντάσσονται όµως στη γενικότερη φιλοσοφία του Οµίλου. Βασική φιλοσοφία του Οµίλου εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ είναι η παραγωγή και εµπορία ποικιλίας προϊόντων που ανταποκρίνονται αξιόπιστα στις επίκαιρες ανάγκες της πελατείας της και ενισχύουν την προσπάθεια της για: Την ανάπτυξη κρατώντας παράλληλα ξεχωριστή θέση στην αγορά Την εξασφάλιση οικονοµικής αποδοτικότητας και ευρωστίας Την ένδειξη σεβασµού και ευαισθησίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον Ετήσιο ελτίο

86 Τη διάθεση ενός χώρου δηµιουργικής ανάπτυξης των ανθρώπων της Η στρατηγική ανάπτυξης της είναι βασισµένη σε τρεις κεντρικούς άξονες: Ανάπτυξη και εξέλιξη στις υπάρχουσες αγορές ιείσδυση σε νέες αγορές ιεθνής προσανατολισµός µε ανάπτυξη των εξαγωγών Ειδικότερα για την επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και για την περαιτέρω ανάπτυξή της έχουν τεθεί συγκεκριµένοι στόχοι και επιδιώξεις ανά κλάδο δραστηριότητας. Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας Βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων µε συνεχείς επενδύσεις σε τελευταίου τύπου µηχανολογικό εξοπλισµό Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή επέκταση των υφιστάµενων σειρών µε νέα σχέδια, ποιότητες και ποικιλίες Αύξηση των εξαγωγών στον κλάδο κουβέρτας ο οποίος παρουσιάζει αυξηµένη ζήτηση σε χώρες της Ευρώπης Ενδυνάµωση της σειράς εισαγόµενων προϊόντων µε έµφαση στους τάπητες υψηλής ποιότητας όπου παρατηρείται αυξηµένη ζήτηση και µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Στον τοµέα αυτό η Εταιρία διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτηµα ότι µπορεί, χρησιµοποιώντας τους εξειδικευµένους ταπητουργούς της, να επιλέγει και να προσφέρει στους καταναλωτές αρίστης ποιότητας προϊόντα στις σωστές τιµές µε τη σφραγίδα εγγύησης της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ. Επέκταση του δικτύου πωλήσεων και διανοµής µε την εδραίωση και εξάπλωση του θεσµού franchising. Ο θεσµός αυτός θα ενδυναµωθεί και µε την εισαγωγή συστηµάτων τηλεµατικής τα οποία θα παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες στους πωλητές για την άµεση και βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού. Κλάδος Μεταλλουργίας Εδραίωση και διατήρηση πρωτοποριακής θέσης στον κλάδο διέλασης αλουµινίου Περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών Συνεχής ανάπτυξη νέων προϊόντων για την κάλυψη όλων των αναγκών του πελάτη Βελτίωση και επέκταση των συστηµάτων προφίλ αλουµινίου για την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων στους κατασκευαστές Συνεχείς επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό για την αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση της δοµής κόστους Ανάπτυξη προϊόντων προφίλ αλουµινίου για βιοµηχανικές χρήσεις (ψυγεία, ηλιακοί θερµοσίφωνες κλπ.) Συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού Κλάδος Πληροφορικής Ολοκληρωµένα µηχανογραφικά συστήµατα µεγάλων επιχειρήσεων οργανισµών (System Integration) Περαιτέρω ανάπτυξη του INTERNET και εφαρµογές του π.χ. στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο Εγκατάσταση και υποστήριξη σε πανθεσσαλικό επίπεδο εθνικών έργων πληροφορικής (TAXIS, Τελωνεία, ΕΛΤΑ, Υπουργείο Συγκοινωνιών, ΥΠΕΧΩ Ε, ΙΚΑ, Υπουργείο Γεωργίας, ΕΗ) Έργα δοµηµένων πιστοποιηµένων καλωδιώσεων Περαιτέρω ανάπτυξη τµήµατος Λογισµικού για εξειδικευµένα έργα ιασύνδεση των Ο.Τ.Α. µε τα επί µέρους διαµερίσµατα των µετά την Α φάση του έργου που έχει ήδη αναλάβει η Εταιρία. Πρόσθετος εξοπλισµός ιπλογραφικό σύστηµα στα πλαίσια του προγράµµατος "Γ. ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΣ" Τηλεµατικές συνδέσεις επιχειρήσεων ON LINE Υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Γ. Κ.Π.Σ. Παραγωγή Λογισµικού σε "ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ" Συνεχής εκπαίδευση των στελεχών, και σε συνέχεια των πελατών, σε νέες τεχνολογίες. Ετήσιο ελτίο

87 5. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2238/1994, άρθρο 109) οι εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α., πλην τραπεζών, βαρύνονται µε φόρο 32% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αφού ληφθούν υπ όψη τα ανωτέρω και µε εφαρµογή του κριτηρίου της συντηρητικότητας, προτείνει προς την Γενική Συνέλευση να διανεµηθεί µέρισµα στους µετόχους για την διαχειριστική χρήση 2005 ποσό ,66 ήτοι 0,025 ανά µετοχή, έναντι ποσού ,00 ήτοι 0,025 ανά µετοχή της προηγούµενης χρήσης. Παρακαλούµε να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις ιαχειρίσεως αυτής ως έχει. Λάρισα 15 Μαρτίου 2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ TOY ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου, που αποτελείται από -8- σελ., είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 27 Μαρτίου Αθήνα 27 Μαρτίου 2006 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι.ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ετήσιο ελτίο

88 ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÁÑ.Ì.Á.Å 10237/06/Â/86/04 Óôïé åßá êáé ðëçñïöïñßåò ðåñéüäïõ áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2005 Ýùò 31 Äåêåìâñßïõ 2005 Ôá ðáñáêüôù óôïé åßá êáé ðëçñïöïñßåò óôï åýïõí óå ìßá ãåíéêþ åíçìýñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêþ êáôüóôáóç êáé ôá áðïôåëýóìáôá ôçò ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ. Ï áíáãíþóôçò ðïõ åðéæçôü íá áíôëþóåé ïëïêëçñùìýíç åéêüíá ôçò ïéêïíïìéêþò èýóçò êáé ôùí áðïôåëåóìüôùí ôçò åôáéñßáò, ðñýðåé íá åîáóöáëßóåé ðñüóâáóç óôéò åôþóéåò ïéêïíïìéêýò êáôáóôüóåéò ðïõ ðñïâëýðïõí ôá ÄéåèíÞ ËïãéóôéêÜ Ðñüôõðá êáèþò êáé ç Ýêèåóç åëýã ïõ ôïõ Ïñêùôïý ÅëåãêôÞ ËïãéóôÞ. ÅíäåéêôéêÜ ìðïñåß íá áíáôñýîåé óôçí Äéåýèõíóç Äéáäõêôßïõ ôçò üðïõ áíáñôþíôáé ôá åí ëüãù óôïé åßá. ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åôáéñßá ÐëÞñåò ¼íïìá ÂÉÏÊÁÑÐÅÔ ÁÅ ÂÉÏÌÇ ÁÍÉÊÅÓ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ äñá 5ï ËÌ Å.Ï ËÁÑÉÓÇÓ-ÁÈÇÍÙÍ - ËÁÑÉÓÁ 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Çìåñïìçíßá Óýóôáóçò 14 Áðñéëßïõ 1970 ÄéÜñêåéá Åôáéñßáò 50 Ýôç Êýêëïò åñãáóéþí , , ,10 - Êýñéá Äñáóôçñéüôçôá Âéïìç áíéêýò êáé ÅìðïñéêÝò Åðé åéñþóåéò Êüóôïò ÐùëÞóåùí ( ,94) ( ,13) ( ,21) - Áñéèìüò Ìçôñþïõ Áíùíýìùí Åôáéñéþí 10237/06/Â/86/04 ÌéêôÜ êýñäç (æçìßåò) , , ,89 - Åðïðôåýïõóá Áñ Þ Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò Äéåýèõíóç Áíùíýìùí Åôáéñéþí & Ðßóôåùò ëëá Ýóïäá åêìåôüëåõóçò , , , ,34 Áñéèìüò Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ /ÄÏÕ: Ã'ËÁÑÉÓÁÓ îïäá ÄéïéêçôéêÞò Ëåéôïõñãßáò ( ,94) ( ,56) ( ,19) ( ,70) Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ îïäá Ëåéôïõñãßáò ÄéáèÝóåùò ( ,73) ( ,94) ( ,65) - ÅêôåëåóôéêÜ ÌÝëç ÁóôÝñéïò É. Êáíôþíéáò Ðñüåäñïò - Îåíïöþí É. Êáíôþíéáò Áíôéðñüåäñïò & Äéåõè. Óýìâïõëïò- ÊÝñäç (æçìßåò) ðñï öüñùí, ñçìáôïäïôéêþí êáé , , ,52 ( ,36) Âáóßëåéïò Á. ÔóéÜñáò Áíáðë. Äéåõè.Óýìâïõëïò -Ãåþñãéïò Áíô. Êáíôþíéáò ÌÝëïò åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìüôùí Åêôåëåóôéêü ÁðïóâÝóåéò , , , ,28 ÁíåîÜñôçôá ìç åêôåëåóôéêü ìýëç Áíôþíéïò Í.ÌáõñïìÜôçò - ÉùÜííçò Ã. áôæçåõèõìßïõ ÊÝñäç (æçìßåò) ðñï öüñùí, ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìüôùí êáé áðïóâýóåùí , , ,67 ( ,08) Çìåñïìçíßá ËÞîåùò ôçò ÔñÝ ïõóáò ñþóåùò 31 Äåêåìâñßïõ 2005 îïäá ñçìáôïïéêïíïìéêþò Ëåéôïõñãßáò ( ,58) ( ,93) ( ,88) ( ,07) ÄéÜñêåéá ñþóåùò 12 ìþíåò ÊÝñäç (æçìßåò) áðü åðåíäõôéêýò äñáóôçñéüôçôåò , ,95 Ôýðïò ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí( áðü ôéò ïðïßåò áíôëþèçêáí ôá óôïé åßá) ÅôÞóéåò ÊÝñäç (æçìßåò) ðñï öüñùí , , , ,52 Çìåñïìçíßá ãêñéóçò ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí (áðü ôéò ïðïßåò áíôëçèçêáí ôá óôïé åßá) 15 Ìáñôßïõ 2006 Ìåßïí öüñïé ( ,41) ( ,79) ( ,01) ( ,12) Ïñêùôïß ÅëåãêôÝò ËïãéóôÝò ÓÏË ÁÅÏÅ - Âáóßëåéïò Ëïõìéþôçò ÊÝñäç (æçìßåò) ìåôü áðü öüñïõò , , , ,40 Åêèåóç åëýã ïõ Ïñêùôþí Åëåãêôþí Ëïãéóôþí Äéåýèõíóç Äéáäéêôýïõ üðïõ Ý ïõí êáôá ùñçèåß ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ÊáôáíÝìïíôáé óå: Ìåôü ïõò Åôáéñßáò , , , ,40 Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò ,98 (62.599,07) /12/ /12/ /12/ /12/2004 ÊÝñäç ìåôü áðü öüñïõò áíü ìåôï Þ - âáóéêü (óå ) 0,15 0,14 0,06 0,01 ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ Ðñïôåéíüìåíï ìýñéóìá áíü ìåôï Þ (óå ) - - 0,025 0,025 ÐÜãéá óôïé åßá Åíåñãçôéêïý , , , ,34 ÁðïèÝìáôá , , ,15 - ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëüôåò , , ,70-1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 ËïéðÜ óôïé åßá åíåñãçôéêïý , , , ,63 TáìåéáêÜ äéáèýóéìá êáé éóïäýíáìá , , , ,70 ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ , , , ,67 ÊÝñäç ðñï öüñùí , , , ,52 ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãýò ãéá: ÐÁÈÇÔÉÊÏ ÁðïóâÝóåéò , , , ,28 Ìáêñïðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò ðñïò ôñüðåæåò , , , ,00 ÐñïâëÝøåéò , , , ,51 ËïéðÝò Ìáêñïðñïèåóìåò õðï ñåþóåéò , , , ,16 ÓõíáëëáãìáôéêÝò äéáöïñýò , Âñá õðñüèåóìåò ôñáðåæéêýò õðï ñåþóåéò , , , ,00 ÁðïôåëÝóìáôá (Ýóïäá,Ýîïäá êýñäç êáé æçìßåò åðåíäõôéêþò äñáóôçñéüôçôáò) ËïéðÝò âñá õðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò , , , , , , , ,31 Óýíïëï õðï ñåþóåùí (á) , , , ,24 ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöþ Ýîïäá , , , ,07 ÊáèáñÞ èýóç ìåôü ùí Åôáéñßáò , , , ,43 ÐëÝïí/ ìåßïí ðñïóáñìïãýò ãéá ìåôáâïëýò ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò , , êßíçóçò Þ ðïõ ó åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêýò äñáóôçñéüôçôåò: Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò (â) , , , ,43 Ìåßùóç / (áýîçóç) áðïèåìüôùí ( ,86) ( ,07) ( ,15) - ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (á) + (â) , , , ,67 Ìåßùóç / (áýîçóç) áðáéôþóåùí ( ,55) ( ,24) ( ,17) ,48 (Ìåßùóç) / áýîçóç õðï ñåþóåùí (ðëçí ôñáðåæþí) ,85 ( ,89) ,84 ( ,79) (Ìåßïí): ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöþ Ýîïäá êáôáâåâëçìýíá ( ,58) ( ,93) ( ,88) ( ,07) 31/12/ /12/ /12/ /12/2004 ÊáôáâåâëçìÝíïé öüñïé ( ,37) , , ,32 ÊáèáñÞ èýóç Ýíáñîçò ðåñéüäïõ (01/01/2005 êáé 01/01/2004 áíôßóôïé á) , , , ,11 Óýíïëï åéóñïþí/(åêñïþí) áðü ëåéô.äñáóôçñéüôçôåò (á) ( ,71) ,72 ( ,10) ,32 Áýîçóç / (ìåßùóç) ìåôï éêïý êåöáëáßïõ - - (8.600,00) - ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ÄéáíåìçèÝíôá ìåñßóìáôá & áìïéâýò ÄÓ ( ,54) ( ,58) ( ,00) - Áðüêôçóç èõãáôñéêþí,óõããåíþí,êïéíïðñáîéþí & ëïéðþí åðåíäýóåùí ,32 ( ,21) ,83 - Ìåñßóìáôá ðïõ áíáëïãïýí óôéò Éäéåò Ìåôï Ýò , ,52 ÁãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí ( ,12) ( ,92) ( ,30) ( ,06) ÁêÜëõðôç áîßá áêýñùóçò Éäßùí Ìåôï þí - ( ,88) ( ,88) ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëþóåéò åíóþìáôùí êáé Üûëùí ðáãßùí , Êáèáñü åéóüäçìá êáôá ùñçìýíï áð' åõèåßáò óôçí êáèáñþ èýóç - - Ôüêïé åéóðñá èýíôåò Áðïññüöçóç èõãáôñéêþò (23.960,96) ,27 Ìåñßóìáôá åéóðñá èýíôá ÄéáãñáöÞ èõãáôñéêþò ( ,64) - Ìå óýìöùíç ãíþìç - Ýìöáóç ãéá áíýëåãêôåò ñþóåéò êáé äéüñèùóç åíäéüìåóùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôüóåùí ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÅÔÁÉÑÉÁ ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ Óýíïëï åéóñïþí/(åêñïþí) áðü åðåíä.äñáóôçñéüôçôåò (â) ÁðáëïéöÞ Äéåôáéñéêþí ìåñéóìüôùí ñçìáôïäïôéêýò äñáóôçñéüôçôåò ÅÔÁÉÑÉÁ ,20 ( ,78) ,53 ( ,06) ÊÝñäç (æçìßåò) ôçò ðåñéüäïõ ìåôü áðü öüñïõò , , , ,40 ÅéóðñÜîåéò áðü áýîçóç ìåôï éêïý êåöáëáßïõ ÁãïñÝò (ðùëþóåéò) éäßùí ìåôï þí ( ,20) ( ,72) ( ,20) ( ,72) ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèýíôá / áíáëçöèýíôá äüíåéá , , ,00 ( ,00) ÊáèáñÞ èýóç ëþîçò ðåñéüäïõ (31/12/2005 êáé 31/12/2004 áíôßóôïé á) , , , ,43 ÅîïöëÞóåéò äáíåßùí - ( ,65) - - ÅîïöëÞóåéò õðï ñåþóåùí áðü ñçìáôïäïôéêýò ìéóèþóåéò ( ñåïëýóéá) ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ÐÅÑÉÏÄÏÕ ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÅÔÁÉÑÉÁ ÅÔÁÉÑÉÁ ÅôÞóéï Äåëôßï

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών και της Μητρικής Εταιρίας για την χρήση 2005

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στον Σ.Ε..Υ.Κ.Α. (Σύνδεσµος Εταιριών ιαµεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών) ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

Παρουσίαση Οµίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στον Σ.Ε..Υ.Κ.Α. (Σύνδεσµος Εταιριών ιαµεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών) ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Παρουσίαση Οµίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στον Σ.Ε..Υ.Κ.Α. (Σύνδεσµος Εταιριών ιαµεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών) ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 2 Περιεχόµενα 1. Ιστορικό... σελ. 3 2. Mετοχική Σύνθεση... 7 3. ιοίκηση της

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006) µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (πρώην ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ)

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (πρώην ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (πρώην ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τη Μεταβολή της ραστηριότητας της Εταιρίας Η σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ... 3 1.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 3 1.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ... 5 1.2.1 Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ, Μάιος 2004 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ, Μάιος 2003 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ, Μάιος 2002 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

99,47% 106,88% 37,4% 36,46%

99,47% 106,88% 37,4% 36,46% ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVICE Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128 ΓΛΥΦΑ Α 166 74 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΕΙ ΑΚΗΣ SERVICE Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι, Σας υϖοβάλουµε ϖρος έγκριση τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Ι.Φ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

Παρουσίαση ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Παρουσίαση ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Εισαγωγή Παρουσία του Οµίλου Σηµεία ιάθεσης των προϊόντων της Εταιρίας Εργοστάσιο 8 ο χλµ. Εθν. Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης Εργοστάσιο 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λάρισας - Αθηνών Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.) Περιεχόµενα Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.-31.12.2005 (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.-ΔΡΟΜΕΑΣ») Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2005 που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 εκεµβρίου 2015 ) σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΓΚΙΑΛΙΖΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2008 (Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) Λάρισα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκηρύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Manxper 1Q Sophisticated Growth Ratios ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ταυτότητα 3 - Στελέχη 4 - Όραμα/Αξίες 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Οικονομική Διαχείριση 6 - Λογιστική Παρακολούθηση 8 - Φοροτεχνική Διεκπεραίωση 9 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΕΦΑ Τεχνική ΑΕ ασχολείται µε τις κάτωθι δραστηριότητες : 1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ F ONE

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΕΦΑ Τεχνική ΑΕ ασχολείται µε τις κάτωθι δραστηριότητες : 1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ F ONE ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (επί των πεπραγµένων της χρήσεως 2010 και των ετήσιων οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ερµού 25-Κηφισιά Αττικής- 14564 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (πρώην«εφα ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ») ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (επί των πεπραγµένων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από (Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) (Ποσά σε εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 152 32 Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015 31/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα