Προς τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, ΔΡΑΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 Συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP)/ERASMUS Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία παραλαβής: Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πρόγραμμα LLP/Erasmus Προς τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Ο Η Όνομα: Τμήμα φοίτησης στο Παν/μιο Ιωαννίνων: Επιβλέπων Καθηγητής (στην περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών): Επώνυμο: Ιωάννινα, ERASMUS ΑΜ: Επίπεδο σπουδών: 1 Έτος φοίτησης: Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας: Αριθμ. Διαβατηρίου: Δ/νση κατοικίας στα Ιωάννινα: Αριθμός: T.K.: Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας Αριθμός Τ.Κ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: ΑΦΜ Fax: Εmail: 2 ΔΟΥ Ημ/νία Γέννησης Έχω συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα Erasmus, Ναι ή Όχι Δράση: Ακαδ. έτος.. Χώρα υποδοχής. Σας παρακαλώ να εξετάσετε την αίτησή μου για συμμετοχή στο τομεακό πρόγραμμα Erasmus (του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/LLP), για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013/14, δράση Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πληροφορίες: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τηλ Fax URL: Σας πληροφορώ ότι επιθυμώ να μεταβώ στο Πανεπιστήμιο... της. (χώρα) στο πλαίσιο Διμερούς - Διαπανεπιστημιακής Συμφωνίας του Τμήματός μου, για χρονικό διάστημα.... μηνών, από... έως.. (σύμφωνα με το ακαδ. ημερολόγιο του παν/μιου υποδοχής που επισυνάπτω). Σε περίπτωση που δεν κριθώ επιλέξιμος/η για την ανωτέρω πρώτη επιλογή μου, σας παρακαλώ να εξετάσετε τη δυνατότητα να μετακινηθώ στο Πανεπιστήμιο... της. (χώρα) στο πλαίσιο Διμερούς - Διαπανεπιστημιακής Συμφωνίας του Τμήματός μου, για χρονικό διάστημα.... μηνών, από... έως.. (σύμφωνα με το ακαδ. ημερολόγιο του παν/μιου υποδοχής). Σε αυτή την περίπτωση, δηλώνω ότι εφόσον κριθώ επιλέξιμος/η θα προσκομίσω νέα Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) και Student Application Form. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τις Γενικές Πληροφορίες και την Προκήρυξη της Διεύθυνσης Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων για το ακαδ. έτος 2013/14, ότι έχω ενημερωθεί για τα κριτήρια επιλεξιμότητας (όπως καθορίζονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και επιλογής φοιτητών (όπως καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), τις διατάξεις του τομεακού προγράμματος Erasmus, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών Erasmus. 1 Σημειώνετε αν ανήκετε σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό κύκλο σπουδών. 2 Απαιτείται προσωπικός και ενεργός ιδρυματικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πχ.

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πρόγραμμα LLP/Erasmus ERASMUS Συνημμένα υποβάλλονται: 1) Student Application Form (Παράρτημα Α) και φωτογραφία διαβατηρίου. Σημείωση: Θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία. Το έντυπο θα φέρει μόνο την υπογραφή του φοιτητή. Οι υπόλοιπες υπογραφές είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων. 2) Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) (Παράρτημα Β), όπου αναγράφεται το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών (ή ερευνητική εργασία) στο Ίδρυμα υποδοχής (με φόρτο εργασίας ίσο με 30 ECTS ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο). Σημείωση: Θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία. Το πρόγραμμα σπουδών (ή η ερευνητική εργασία) που θα ακολουθήσει ο φοιτητής στο Ίδρυμα υποδοχής συμπληρώνεται από το φοιτητή σε συνεργασία με τον Καθηγητή που είναι υπεύθυνος για τη Διμερή-Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία με το συγκεκριμένο Ίδρυμα υποδοχής ή/και τον Τμηματικό Υπεύθυνο. Το έντυπο θα φέρει την υπογραφή μόνο του φοιτητή. Οι υπόλοιπες υπογραφές είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων. 3) Δήλωση αντιστοιχίας μαθημάτων (Παράρτημα Γ) όπου αναγράφεται η αντιστοιχία του προγράμματος σπουδών (ή της ερευνητικής εργασίας) στο εξωτερικό με το πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος. Σημείωση: Ο πίνακας αντιστοιχίας μαθημάτων συμπληρώνεται από το φοιτητή σε συνεργασία με τον Καθηγητή που είναι υπεύθυνος για τη Διμερή-Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία με το Ίδρυμα υποδοχής ή/και τον Τμηματικό Υπεύθυνο. Οι υπογραφές είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων. 4) Transcript of Records (Παράρτημα Δ) Δεν ισχύει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/υποψήφιους διδάκτορες. Σημείωση: Το συγκεκριμένο έντυπο απεικονίζει το ακαδημαϊκό προφίλ του φοιτητή και ελέγχεται από το Ίδρυμα υποδοχής. Συμπληρώνεται από το φοιτητή ο οποίος θα πρέπει να μεταφράσει τα μαθήματα και να αναγράψει την αντίστοιχη βαθμολογία, όπως αυτά αναφέρονται στη Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας της Γραμματείας του Τμήματός του. Εν συνεχεία το έντυπο ελέγχεται ως προς την ακρίβεια των στοιχείων και υπογράφεται από τον Καθηγητή που είναι υπεύθυνος για τη Διμερή Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία ή τον Τμηματικό Υπεύθυνο. 5) Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης και εκτύπωση από την υπηρεσία StudentsWeb. Για τους μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές υποβάλλεται συνημμένα (αντί της Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας, βεβαίωση από τη Γραμματεία τους για το θέμα της διατριβής και την περίοδο σπουδών και βεβαίωση από τον Επιβλέποντα Καθηγητή τους στην οποία να αναγράφονται: 1. η έγκρισή του για τη μετάβαση του φοιτητή στο εξωτερικό, 2. ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διπλωματικής/διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του. 6) Αντίγραφα (μη επικυρωμένα) τίτλων σπουδών ξένων γλωσσών, και συγκεκριμένα: Γλώσσα Πτυχίο / Επίπεδο Πιστοποιημένες γλώσσες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πληροφορίες: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τηλ , 7107, 7250, Fax URL: 7) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 8) Εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Παν/μίου υποδοχής (i) του ακαδημαϊκού ημερολογίου (academic calendar) όπου θα φαίνεται η έναρξη, λήξη και η εξεταστική περίοδος για το ακαδ. ακαδ. έτος 2012/13, ή και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος και (ii) της ύλης/περιεχομένου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών στο εξωτερικό Δεν ισχύει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/υποψήφιους διδάκτορες 9) Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος ή/και Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης, σε περίπτωση που ο φοιτητής ανήκει σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (βλ. Προκήρυξη, i) Δικαιολογητικά Υποβολής Αιτήσεων για Σπουδές, σημείο 11). Στο σημείο αυτό μπορείτε να σημειώσετε παρατηρήσεις ή σχόλια που θα θέλατε να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου σας: Υπογραφή.. Ημερομηνία..

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α UNIVERSITY OF IOANNINA International & Public Relations Directorate International Relations Office LLP/Erasmus Programme LIFELONG LEARNING PROGRAMME / ERASMUS - ETCS STUDENT APPLICATION FORM (Photograph) ACADEMIC YEAR: 2013/2014 FIELD OF STUDY:... This application should be completed in BLACK CAPITALS in order to be easily copied and/or telefaxed. SENDING INSTITUTION Name and full address: UNIVERSITY OF IOANNINA International & Public Relations Directorate, P.O. Box 1186, GR Ioannina, GREECE Tel , 07519, Fax: , Departmental coordinator - name, telephone and telefax numbers, Institutional coordinator - name, telephone and telefax numbers, Prof. Venetsanos Mavreas, Vice-Rector Tel , Fax , STUDENT S PERSONAL DATA (to be completed by the student applying) Family name:... Date of birth:... Sex: M / F Nationality:... address:... Current address: Current address is valid until:... Tel. no (inlc. country code nr.):... INSTITUTION FOR WHICH THE STUDENT IS APPLYING First name (s):... Place of birth:... Permanent address (if different): Tel. (if different):... Institution Country Period of study from to Duration of stay (months) N of expected ECTS credits

4 Name of student:... Sending institution University of Ioannina Country: Greece Briefly state the reasons why you wish to study abroad? LANGUAGE COMPETENCE Note: A proof of knowledge of the receiving institution s language of instruction should be submitted Mother tongue:... Language of instruction at home institution (if different):... Other languages I have sufficient knowledge to follow lectures I need some extra preparation yes no yes no WORK EXPERIENCE RELATED TO CURRENT STUDY (if relevant) Type of work experience Firm/organisation Dates Country PREVIOUS AND CURRENT STUDY Diploma/degree for which you are currently studying:... Number of higher education study years prior to departure abroad:... Have you already been studying abroad? Yes No If Yes, when? at which institution?... The attached Transcript of records includes full details of previous and current higher education study. Details not known at the time of application will provided be at a later stage. Student s Signature: RECEIVING INSTITUTION We hereby acknowledge receipt of the application, the proposed learning agreement and the candidate s Transcript of records. The above-mentioned student is Departmental coordinator s signature provisionally accepted at our institution not accepted at our institution Institutional coordinator s signature

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β LIFELONG LEARNING PROGRAMME / ERASMUS - ETCS LEARNING AGREEMENT UNIVERSITY OF IOANNINA International & Public Relations Directorate International Relations Office LLP/Erasmus Programme ACADEMIC YEAR : 2013/2014 FIELD OF STUDY:... Name of student:... Student s address:... Sending institution: University of Ioannina Country: Greece DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT Receiving institution:... Country:... Course unit code (if any) and page no. of the information package Course unit title (as indicated in the course catalogue) Semester (autumn/spring) Number of ECTS credits Student s signature SENDING INSTITUTION We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. Faculty member s and/or Departmental coordinator s signature Institutional coordinator s signature Prof. Venetsanos Mavreas, Vice-Rector... RECEIVING INSTITUTION We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved. Departmental coordinator s signature Institutional coordinator s signature......

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ LIFELONG LEARNING PROGRAMME / ERASMUS - ETCS UNIVERSITY OF IOANNINA International & Public Relations Directorate International Relations Office LLP/Erasmus Programme ΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2012/2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΑΜ:... ΈΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ... ΤΜΗΜΑ... ΚΩ. ΜΑΘ. Μαθήµατα του προγράµµατος Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων που αντιστοιχούνται µε µαθήµατα του Ιδρύµατος υποδοχής ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΧΗΣ Μονάδες ECTS ιδακτικές Μονάδες ΚΩ. ΜΑΘ. Αντίστοιχα µαθήµατα του Ιδρύµατος υποδοχής που θα παρακολουθήσει και θα εξετασθεί ο φοιτητής Απονεµόµενες Μονάδες ECTS Πιστοποιείται ότι ο χρόνος σπουδών του/της ανωτέρω φοιτητή/τριας που θα διανυθεί στο εξωτερικό στο πλαίσιο του τοµεακού προγράµµατος Erasmus (του προγράµµατος ια Βίου Μάθηση/LLP), θα αναγνωρισθεί πλήρως, σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος LLP/Erasmus, τις διατάξεις του Πανεπιστηµιακού Χάρτη Erasmus (EUC), τα κριτήρια επιλεξιµότητας του προγράµµατος και θα προσµετρηθεί στη λήψη του τίτλου σπουδών που απονέµει το Τµήµα του φοιτητή καθώς επίσης και ότι θα αναγνωριστούν οι αντίστοιχες πιστωτικές µονάδες. Απόφαση Γ.Σ. Τµήµατος: Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Ελέγχθηκε από τον Τµηµατικό Συντονιστή: (Υπογραφή και ολογράφως) (Υπογραφή και ολογράφως)

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ UNIVERSITY OF IOANNINA International & Public Relations Directorate International Relations Office LLP/Erasmus Programme LIFELONG LEARNING PROGRAMME / ERASMUS - ETCS TRANSCRIPT OF RECORDS ACADEMIC YEAR: 2013/2014 FIELD OF STUDY:... NAME OF SENDING INSTITUTION: University of Ioannina Faculty/Department of... Departmental coordinator:... Tel.:... Fax: NAME OF STUDENT:... First name:... Matriculation date:... Matriculation number:... NAME OF RECEIVING INSTITUTION:... Faculty/Department of... Departmental coordinator:... Tel.:... Fax: Course Unit code (1) Title of the course unit Duration of course (2) Local grade (3) ECTS credits (5) to be continued on a separate sheet (1) (2) (3) (4) see explanation on last page Diploma/degree to be awarded:... Signature of academic staff responsible for the Inter-institutional agreement

8 NAME OF STUDENT:... First name:... Matriculation date:... Matriculation number:... Course Unit code (1) Title of the course unit Duration of course (2) Local grade (3) ECTS credits (4) (1) (2) (3) (4) see explanation on last page Diploma/degree to be awarded:... Signature of academic staff responsible for the Inter-institutional agreement

9 (1) Course unit code: Refer to the ECTS information Package (2) Duration of course unit: Y = 1 full academic year 1S = 1 semester 1T = 1 term/trimester 2S = 2 semesters 2T = 2 terms/trimesters (3) Description of the institutional grading system: The grading scale runs from zero (0) to ten (10); with ten (10) being excellent and five (5) pass (4) ECTS credits: 1 full academic year = 60 credits 1 semester = 30 credits 1 term/trimester = 20 credits

Προς τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τμήμα φοίτησης στο Παν/μιο Ιωαννίνων:

Προς τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τμήμα φοίτησης στο Παν/μιο Ιωαννίνων: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, ΔΡΑΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013/14 Συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προς τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, ΔΡΑΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/12 Συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

B ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ERASMUS

B ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ERASMUS B ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ERASMUS Το γραφείο ERASMUS σας ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για μετακίνηση με υποτροφία ERASMUS για σπουδές ή πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (να αναφέρεται σε κάθε σχετική αλληλογραφία)

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (να αναφέρεται σε κάθε σχετική αλληλογραφία) Παράρτημα V.1.α.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (να αναφέρεται σε κάθε σχετική αλληλογραφία)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Αίτηση επιχορήγησης ιδρύματος δικαιούχου. Έντυπο τελικής έκθεσης. Τελική Αφηγηματική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Αίτηση επιχορήγησης ιδρύματος δικαιούχου. Έντυπο τελικής έκθεσης. Τελική Αφηγηματική Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα I Παράρτημα II.1 Παράρτημα II.2 Παράρτημα III Παράρτημα V.1 Παράρτημα V.2 Παράρτημα V.3 Παράρτημα V.4 Παράρτημα V.5 Παράρτημα V.6 Παράρτημα V.7 Αίτηση επιχορήγησης ιδρύματος δικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ - Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: foitmer.yp@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus Παράρτημα V.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Erasmus+ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ERASMUS ID Code : G ATHINE 42 ECHE reference number: 31720-LA-1-2014-1-GR E4AKA1-ECHE ΟΔΗΓΙΕΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus Παράρτημα V.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Erasmus + ; Οι ευκαιρίες για τους φοιτητές. Τι, Γιατί, Πώς, Πού;

Γιατί Erasmus + ; Οι ευκαιρίες για τους φοιτητές. Τι, Γιατί, Πώς, Πού; Γιατί Erasmus + ; Οι ευκαιρίες για τους φοιτητές Τι, Γιατί, Πώς, Πού; Erasmus+ Γνωρίστε τους Ερασμίτες http://ec.europa.eu/education/gallery/video_e n.htm#meet-the-erasmussens_el Erasmus+ Γνωρίστε το χωριό

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Μαρούσι, 02-08-2013 Αριθ. Πρωτ. Φ3/107853/Β3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus Παράρτηµα V.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 3685/2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 3685/2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 3685/2008 (Όπως εγκρίθηκε από την Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της 9/4/2009) 2008 Περιεχόμενα Άρθρο 1 Δομή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 3685/2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 3685/2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 3685/2008 2008 Περιεχόμενα Άρθρο 1 Δομή και κανόνες λειτουργίας των Π.Μ.Σ.. σελ. 4 Άρθρο 2 Όργανα Π.Μ.Σ......

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 18. 01. 2013 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ4/7114/ Β3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 18. 01. 2013 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ4/7114/ Β3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ -----ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΤΟΥ T.E.I ΑΜΘ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 3685/2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΤΟΥ T.E.I ΑΜΘ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 3685/2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΤΟΥ T.E.I ΑΜΘ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 3685/2008 Περιεχόμενα Άρθρο 1 - Δομή και κανόνες λειτουργίας των Π.Μ.Σ.... 2 Άρθρο 2 - Όργανα Π.Μ.Σ... 3 Άρθρο 3 - Κανόνες λειτουργίας / Επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ / ERASMUS Χρήσιµες ερωτήσεις και απαντήσεις Τι είναι το Πρόγραµµα Ανταλλαγής ERASMUS; Είναι η δράση του Προγράµµατος SOCRATES που απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες Ιδρυµάτων τριτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΤΟΥ T.E.I ΑΜΘ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3685/2008

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΤΟΥ T.E.I ΑΜΘ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3685/2008 Τ Ε Ι Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Α Κ Η Σ Σ υ ν έ λ ε υ σ η Ε ι δ ι κ ή ς Σ ύ ν θ ε σ η ς Α π ό σ π α σ μ α Π ρ ά ξ η ς 6 η ς / 2 0 1 4 Συνήλθε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 / 2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραµµα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E r a s m u s + γ ι α σ π ο υ δ έ ς

Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E r a s m u s + γ ι α σ π ο υ δ έ ς Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E r a s m u s + γ ι α σ π ο υ δ έ ς Α κ α δ η μ α ϊ κ ό έ τ ο ς 2015-2 0 1 6 Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες, Συγχαρητήρια για την επιλογή σας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ανδρέα Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό ς Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E R A S M U S γ ι α σ π ο υ δ έ ς

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό ς Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E R A S M U S γ ι α σ π ο υ δ έ ς Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό ς Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E R A S M U S γ ι α σ π ο υ δ έ ς Α κ

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ -Ν. 3374/2005 ΦΕΚ 189/ Α'/2.8.2005 κεφ. Β αρ.14. -Υπουργική Απόφαση Αριθµ. Φ5/89656/Β3/ 13-08-2007 ΦΕΚ 1466/Β /13-8-2007 Ν. 4009/2011 ΦΕΚ 195/Α /6-9-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Εγγραφή νέων ψηφοφόρων και κοινοτικών εκλογέων Υποβολή δηλώσεων για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Εγγραφή νέων ψηφοφόρων και κοινοτικών εκλογέων Υποβολή δηλώσεων για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού 07 Μαρτίου 2014 ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Εγγραφή νέων ψηφοφόρων και κοινοτικών εκλογέων Υποβολή δηλώσεων για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού 1. Υπενθυμίζουμε ενόψει των Ευρωεκλογών της 25 ης Μαΐου 2014 ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14 Διεθνών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (i) Κινητικότητα για σπουδές (ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα