Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγµα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισµό των 7.9R της 12 ης Μαΐου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγµα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισµό των 7.9R της 12 ης Μαΐου 2008"

Transcript

1 Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγµα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισµό των 7.9R της 12 ης Μαΐου 2008 Ε.Λ. Λέκκας Καθηγητής, Τοµέας υναµικής Τεκτονικής Εφαρµοσµένης Γεωλογίας ΕΚΠΑ Λέξεις κλειδιά: Κίνα, Sichuan, Φράγµα Zipingpu, σεισµός ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο σεισµός του Sichuan µεγέθους Mw 7.9R που εκδηλώθηκε την 12 η Μαΐου 2008 στην περιοχή Chengdu της Νότιας Κίνας είχε ως αποτέλεσµα την πρόκληση δεκάδων χιλιάδων θανάτων, ισοπέδωση πολλών πόλεων και τεράστιες ζηµιές στα έργα υποδοµής. Μία ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι αστοχίες στο φράγµα Zipingpu το οποίο υπέστη σηµαντικές ζηµιές στο σώµα, στα εκατέρωθεν πρανή, στην λεκάνη κατάκλυσης και στα συνοδά έργα, µε αποτέλεσµα να κριθεί σκόπιµη η εκκένωση του ταµιευτήρα µε το άνοιγµα του εκκενωτή πυθµένα ώστε να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος καταστροφής του. Παρουσιάζονται λεπτοµερώς οι εκδηλωθείσες ζηµιές, γίνεται προσέγγιση στις αιτίες εκδήλωσης των αστοχιών. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σεισµός του Sichuan µεγέθους Mw 7.9R που εκδηλώθηκε την 12 η Μαΐου 2008 στην περιοχή Chengdu της Νότιας Κίνας είχε ως αποτέλεσµα την πρόκληση δεκάδων χιλιάδων θανάτων, ισοπέδωση πολλών πόλεων και τεράστιες ζηµιές στα έργα υποδοµής. Προκλήθηκε από ένα ανάστροφο ρήγµα διεύθυνσης ΒΑ Ν, µήκους 100 και πλέον χιλιοµέτρων που διαχωρίζει την σεισµόπληκτη περιοχή σε δύο µορφολογικά τµήµατα, ένα ανατολικό µε οµαλή επίπεδη µορφολογία και ένα δυτικό µε εντονότατο ανάγλυφο που αποτελεί την απόληξη των οροσειρών του Θιβέτ (Εικ. 1). Εικόνα 1: Το γεωδυναµικό καθεστώς, η θέση του επικέντρου (USGS) και η θέση του σεισµικού ρήγµατος του σεισµού της 12 ης Μαΐου 2008.

2 Το ορεινό τµήµα χαρακτηρίζεται από πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο, που αποστραγγίζει τεράστιες εκτάσεις του υψιπέδου του Θιβέτ, κατά µήκος του οποίου εδώ και χιλιετίες έχουν γίνει πολυάριθµα υδραυλικά έργα και προσπάθειες διευθέτησης και αξιοποίησης του υδάτινου δυναµικού. Ουσιαστικά η οικονοµία του ορεινού συγκροτήµατος στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στο υδάτινο στοιχείο, ενώ πρόσφατα αναπτύσσεται και έντονο τουριστικό ρεύµα λόγω των ιδιαίτερων οικοσυστηµάτων που υφίστανται. Ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κατασκευασθεί 400 µικρά και µεγάλα φράγµατα µε κυρίαρχο το φράγµα Zipingpu ύψους 150µέτρων, όγκου 1, m 3 και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ισχύος 3, Kwh. Το ανωτέρω φράγµα είναι το τελευταίο από τα 30 περίπου φράγµατα από τα οποία τα 16 έχουν υποστεί σηµαντικές βλάβες, και το µεγαλύτερο πριν την έξοδο του ποταµού Min στο επίπεδο πεδινό τµήµα διαµέσου του φαραγγιού της πόλεως Dujiangyan, που βρίσκεται στα κατάντη (Εικ. 2). Εικόνα 2: Άποψη του φράγµατος Zipingpu και τµήµατος της λεκάνης κατάκλυσης. Λόγω της θέσης των πόλεων που ευρίσκονται στο επίπεδο τµήµα καθώς επίσης και των άλλων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται κατάντη ενδεχόµενη αστοχία του φράγµατος θα είχε ως αποτέλεσµα τεράστιες επιπτώσεις πέραν αυτής που είχε η σεισµική δόνηση. Ιδιαίτερα έχει υπολογιστεί ότι αν το φράγµα Zipingpu αστοχήσει, η πόλη Dujiangyan µε κατοίκους θα καταστραφεί ολοσχερώς. Το νερό θα φτάσει σε ύψος διώροφου κτιρίου µέσα σε 10 λεπτά και δεν θα υπάρχει χρόνος για να διασωθεί κανείς. ύο ώρες αργότερα υπολογίστηκε, ότι το νερό θα φτάσει στην πρωτεύουσα του Chengdu µε κατοίκους. 2 ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο σεισµός Μw 7.9 της 12 ης Μαΐου 2008 µε επίκεντρο N, E και βάθος 19 km (USGS) προήλθε από ένα ανάστροφο ρήγµα γενικής διεύθυνσης ΒΒΑ-ΝΝ, µήκους περί τα 100 km. Το ανάστροφο ρήγµα ουσιαστικά αντιστοιχεί σε µία µετωπική επώθηση που φέρνει σε επαφή: (i) τα αλλεπάλληλα τεκτονικά καλύµµατα και ενότητες της ορεινής περιοχής του Θιβέτ που προωθούνται προς τα ανατολικά και επωθούνται λόγω της ώθησης των Ιµαλάϊων προς τα ΒΑ και της κίνησης της πλάκας της Ινδίας και (ii) του επίπεδου σχετικά απαραµόρφωτου άκαµπτου τεµάχους του Sichuan της νότιας Κίνας που ευρίσκεται προς τα δυτικά {1, 2, 3, 5, 7}. Τούτο συµπεραίνεται από τη θέση, το βάθος και την κλίση του επιπέδου διάρρηξης σύµφωνα µε τα υφιστάµενα στοιχεία. Επιπλέον συµπεραίνεται, ότι η επιφάνεια διάρρηξης αντιστοιχεί στην

3 εξωτερική µετωπική επιφάνεια, η οποία πέραν του τεκτονικού διαχωρισµού των δύο µεγάλων γεωτεκτονικών ενοτήτων, αποτελεί και το διαχωριστικό όριο στην επιφάνεια του εδάφους µεταξύ της δυτικής έντονης µορφολογικά περιοχής και της ανατολικής επίπεδης πεδινής περιοχής. Το ίχνος του σεισµικού ρήγµατος δεν ανιχνεύθηκε στην επιφάνεια, παρά το σχετικά µικρό βάθος της σεισµικής εστίας πιθανώς επειδή η σεισµική διάρρηξη «απορροφήθηκε» στα ανώτερα τµήµατα από τους επιφανειακούς χαλαρούς σχηµατισµούς, όπως για παράδειγµα τους κώνους κορηµάτων. Το φράγµα Zipingpu και η λεκάνη κατάκλυσης και τα συνοδά έργα αναπτύσσονται στο υπερκείµενο του ρήγµατος δυτικό τεκτονικό τέµαχος που κινήθηκε ανοδικά σε σχέση µε το κατερχόµενο ανατολικό, γεγονός το οποίο έχει ως συνέπεια την υπερβολική σεισµική επιβάρυνση, όπως έχει αποδειχθεί και σε άλλους σεισµούς {4, 8}. Παράλληλα θα πρέπει να αναφερθεί, ότι στην περιοχή του φράγµατος και των έργων, επικρατούν λόγω της µικρής εστιακής απόστασης οι κατακόρυφες συνιστώσες µετατόπισης. 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ Το φράγµα Zipingpu αποτελεί το τελευταίο από τα αντίστοιχα έργα, τα οποία έχουν κατασκευασθεί στην κοίτη του ποταµού Min. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε στα τέλη του Έχει ύψος περί τα 156 m, το µήκος του είναι περί τα 630 m, η λεκάνη κατάκλυσης είναι χωρητικότητας 1, m 3 και το παραγόµενο ποσό ηλεκτρικής ενέργειας είναι 3, Kwh ενώ τροφοδοτεί µε νερό κατά την ξηρή περίοδο τεράστιες εκτάσεις. Τόσο στο ορεινό τµήµα, όσο και στην επίπεδη πεδινή δυτική περιοχή µετά την πόλη Dujiangyan υπάρχουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις, που συγκεντρώνουν και σηµαντικό πληθυσµό που απασχολείται σε κάθε είδους δραστηριότητα. Ανάντη, η λεκάνη κατάκλυσης καταλαµβάνει µία πολύ µεγάλη έκταση µε ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, γεγονός το οποίο κατά την διάρκεια της κατασκευής τροφοδότησε ποικίλες αντιδράσεις. Λόγω της αποκοπής των οδικών αξόνων, που υφίσταντο µέσα στον ταµιευτήρα, κατασκευάσθηκε αριθµός γεφυρών, που διευκολύνουν την επικοινωνία µεταξύ των οικιστικών κέντρων. Μεταξύ των άλλων, µία υψηλή γέφυρα µέσα στην λεκάνη κατάκλυσης, που συνδέει τις δύο όχθες του ταµιευτήρα, κατέρρευσε µερικώς από το σεισµό αποκόπτοντας την επικοινωνία µε εκτεταµένες περιοχές. Το φράγµα, τα συνοδά έργα και ο ταµιευτήρας αναπτύσσονται σε κλαστικά πετρώµατα της ενότητας Pengguan Massif {2}. Τα πετρώµατα κατά θέσεις είναι έντονα τεκτονισµένα και κατακερµατισµένα, λόγω της τεκτονικής καταπόνησης που υπέστησαν, ενώ επιφανειακά αναπτύσσεται κατά θέσεις εδαφικός µανδύας πάχους αρκετών µέτρων. Το φράγµα Zipingpu είναι ένα φράγµα βαρύτητας, που στο δεξιό άκρο του περιλαµβάνει τον υπερχειλιστή, κατάντη έχει κατασκευασθεί η µονάδα ηλεκτροπαραγωγής, ενώ 200 περίπου µέτρα από το φράγµα προς τα κατάντη ευρίσκεται και η έξοδος του εκκενωτή πυθµένα σήραγγας εκτροπής (Εικ. 3). Σε όλη την περιοχή του δεξιού και του αριστερού πρανούς, αλλά και σε πολλά σηµεία µέσα στην λεκάνη κατάκλυσης, έχουν κατασκευασθεί εκτεταµένα έργα σταθεροποίησης των βραχωδών σχηµατισµών. Τα έργα κυρίως περιλαµβάνουν πυκνό δίκτυο αγκυρίων µε παράλληλη επικάλυψη της επιφάνειας του πρανούς µε σκυρόδεµα, ενώ κατά θέσεις υπάρχουν πλέγµατα από σκυρόδεµα.

4 Εικόνα 3: Άποψη του κατάντη αντερείσµατος του φράγµατος µε εµφανή αποδόµηση των όγκων επικάλυψης. ιακρίνεται η υδροηλεκτρική µονάδα και ο εκκενωτής που βρίσκεται σε λειτουργία (βέλος). 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ 4.1 Αστοχίες στο σώµα του φράγµατος Στο σώµα του φράγµατος εµφανίστηκαν σηµαντικές αστοχίες, οι οποίες είναι εύκολα ορατές λόγω κυρίως των παραµορφώσεων, που παρατηρήθηκαν. Ειδικότερα, στις δύο πλευρές του φράγµατος και στα πρώτα 20 m παρατηρήθηκαν εγκάρσιες θραύσεις από τις καθιζήσεις στο σώµα του φράγµατος (Εικ. 4). Η καθίζηση στο αριστερό άκρο µετρήθηκε σε 20 cm, ενώ η µετακίνηση στο δεξιό άκρο στο σηµείο επαφής του υλικού του φράγµατος µε τον υπερχειλιστή, ο οποίος ήταν σχετικά άκαµπτος και κατασκευασµένος από οπλισµένο σκυρόδεµα, ήταν της τάξης των 30 cm (Εικ. 5). Παράλληλα προς το κεντρικό σηµείο του φράγµατος παρατηρήθηκαν εγκάρσιες θραύσεις της τάξεως των cm µε παράλληλη αντίστοιχη παραµόρφωση της εξωτερικής επικάλυψης του σώµατος του φράγµατος από ογκόλιθους. Λόγω της καθίζησης του κεντρικού τµήµατος του φράγµατος, παρατηρήθηκαν πρόσθετα φαινόµενα σύνθλιψης στο κορυφαίο τµήµα της στέψης του φράγµατος, το οποίο ήταν σχετικά άκαµπτο (Εικ. 6, 7). Τέλος, παρατηρήθηκαν θραύσεις στην προς ανάντη επικάλυψη του σώµατος του φράγµατος, το οποίο ήταν κατασκευασµένο από σκυρόδεµα.

5 Εικόνα 4: ιαφορική κατακόρυφη µετατόπιση του σώµατος του φράγµατος κατά 20cm στο αριστερό άκρο. Εικόνα 5: Εγκάρσιες θραύσεις στον άξονα του φράγµατος στην δεξιά πλευρά λόγω διαφορικής καθίζησης του σώµατος του φράγµατος σε σχέση µε το άκαµπτο τµήµα του υπερχειλιστή.

6 Εικόνα 6: Άποψη της καθίζησης κατά 40cm του πυρήνα του φράγµατος και των συνοδών ζηµιών που προκάλεσε. Πίσω από το φράγµα διακρίνονται οι τεράστιες κατολισθήσεις, που αναπτύχθηκαν στο πρανές της λεκάνης κατάκλυσης. Εικόνα 7: Αστοχία στη στέψη του φράγµατος Zipingpu, που προήλθε από συµπίεση των σχετικά άκαµπτων στοιχείων, λόγω της καθίζησης του σώµατος του φράγµατος.

7 4.2 Αστοχίες στα πρανή εκατέρωθεν του φράγµατος Παρά το γεγονός ότι στα πρανή, που βρίσκονται στις εκατέρωθεν πλευρές του φράγµατος, είχαν πραγµατοποιηθεί έργα σταθεροποίησης που περιλάµβαναν ένα δίκτυο πυκνών αγκυρίων µε επικάλυψη από οπλισµένο σκυρόδεµα, εντούτοις τα πρανή αστόχησαν στο κορυφαίο τµήµα τους, εκεί όπου ο οπλισµός του πρανούς δεν ήταν προφανώς επαρκής (Εικ. 8, 9). Στους ογκόλιθους που µετακινήθηκαν δεν παρατηρήθηκε σηµαντική οριζόντια µετακίνηση και δεν απείχαν πολύ µετά την πτώση από τη βάση του κατακόρυφου σχεδόν πρανούς, γεγονός το οποίο δείχνει ότι η οριζόντια ώθηση δεν πρέπει να είχε αναπτυχθεί. α β Εικόνα 8: Επιµήκης διάρρηξη µήκους 300 και πλέον µέτρων, η οποία είχε µέγιστο εύρος περί τα 60 cm, γεγονός το οποίο φανερώνει µια αντίστοιχη παραµόρφωση µε όλο το σώµα του φράγµατος (α). Άποψη του αριστερού πρανούς στον άξονα του φράγµατος το οποίο είχε οπλιστεί µε πυκνό κάναβο αγκυρίων, διακρίνεται στο κορυφαίο τµήµα η κατάρρευση ογκολίθων (β). 4.3 Αστοχίες στα πρανή ανάντη του άξονα του φράγµατος στη λεκάνη κατάκλυσης Στα πρανή της λεκάνης κατάκλυσης παρατηρήθηκαν µεγάλες εκταταµένες κατολισθήσεις, οι οποίες έφτασαν µέχρι το επίπεδο της στάθµης του νερού της λίµνης. Συνολικά εκδηλώθηκαν δεκάδες κατολισθήσεις, σε ορισµένες από τις οποίες ο όγκος των υλικών υπερβαίνει το m 3. Επρόκειτο κυρίως για κατολισθήσεις ψαµµιτικών οριζόντων µεγέθους µερικές φορές πάνω από m 3, καθώς επίσης και για ροές κορηµάτων (Εικ. 10, 11). Οι κατολισθήσεις που εκδηλώθηκαν απέκοψαν µεγάλο τµήµα του οδικού δικτύου και την πρόσβαση σε πόλεις και χωριά, τα οποία είχαν υποστεί καθολικές καταστροφές. Η εκδήλωση των κατολισθήσεων επηρέασε και τον υδάτινο όγκο του ταµιευτήρα, ενώ η διακύµανση της στάθµης φαίνεται, ότι δεν επηρέασε αυτό καθαυτό το φράγµα.

8 Εικόνα 9: Άποψη βραχωδών όγκων που κατολίσθησαν στο αριστερό πρανές πάνω στη στέψη του φράγµατος 4.4 Αστοχίες στα πρανή κατάντη του άξονα του φράγµατος Και στα πρανή στα κατάντη του φράγµατος εκδηλώθηκαν µεγάλης κλίµακας κατολισθήσεις κυρίως στο δεξιό αντέρεισµα. Οι κατολισθήσεις εκδηλώθηκαν και στη συγκεκριµένη περίπτωση, παρά το γεγονός, ότι είχαν γίνει εκτεταµένα έργα αντιστήριξης µε πυκνό δίκτυο αγκυρώσεων σε µία τεράστια περιοχή ανάντη του υδροηλεκτρικού σταθµού και των λοιπών έργων. Πρόσθετα είχαν κατασκευασθεί και άλλα έργα ενίσχυσης, όπως για παράδειγµα δίκτυα συγκράτησης και δίκτυα σκυροδέµατος κυρίως στα κορυφαία τµήµατα του πρανούς (Εικ. 12). Παρά το γεγονός αυτό, εκδηλώθηκαν εκτεταµένα φαινόµενα πάνω ακριβώς από την έξοδο του εκκενωτή πυθµένα, την οποία και έφραξαν, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η χρησιµοποίησή του µόλις διαπιστώθηκαν οι ζηµίες στο σώµα του φράγµατος (Εικ. 13). 5 ΑΙΤΙΑ ΑΣΤΟΧΙΩΝ 5.1 Αίτια αστοχία στο σώµα του φράγµατος Η γεωµετρική κινηµατική ανάλυση των εγκάρσιων διαρρήξεων στις εκατέρωθεν πλευρές έχουν ένα εφελκυστικό χαρακτήρα και υποδεικνύουν καθίζηση του όλου σώµατος του φράγµατος. Πρόσθετα τούτο επιβεβαιώνεται από την διόγκωση της εξωτερικής του κατάντη πλευράς αλλά και από τα φαινόµενα σύνθλιψης στα κορυφαία άκαµπτα στοιχεία της στέψης του στο κέντρο ακριβώς του φράγµατος. Πέραν όµως από την καθίζηση του σώµατος του φράγµατος, σηµειώθηκε και διαφορική καθίζηση υποχώρηση των υλικών στήριξης σε σχέση µε τον πυρήνα του φράγµατος, γεγονός το οποίο υποδεικνύεται από την επιµήκη διάρρηξη στο εξωτερικό κατάντη τµήµα της στέψης.

9 Εικόνα 10: Άποψη πρανούς, το οποίο αστόχησε παρά τα εκτελεσθέντα έργα σταθεροποίησης. Εικόνα 11: Άποψη πρανούς, το οποίο αστόχησε παρά τα εκτελεσθέντα έργα σταθεροποίησης, που περιλάµβαναν πυκνό κάναβο αγκυρίων.

10 Εικόνα 12: Κατολισθήσεις καταρρεύσεις στο κορυφαίο τµήµα του πρανούς παρά τα έργα σταθεροποίησης. ιακρίνονται τα δίκτυα συγκράτησης από σκυρόδεµα, τα οποία αστόχησαν. Εικόνα 13: Άποψη του δεξιού κατάντη πρανούς του φράγµατος στο οποίο ευρίσκονται ο υπερχειλιστής, το εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας και η έξοδος του εκκενωτή πυθµένα που έχει τεθεί σε λειτουργία. ιακρίνονται τα εκτεταµένα έργα σταθεροποίησης των πρανών και οι κατολισθήσεις, οι οποίες εκδηλώθηκαν. Τα υλικά µιας εκ των κατολισθήσεων έφραξαν την έξοδο του εκκενωτή πυθµένα.

11 5.2 Αίτια αστοχιών στα πρανή Τα εκτεταµένα φαινόµενα αστάθειας που εκδηλώθηκαν στα εκατέρωθεν του φράγµατος πρανή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του ταµιευτήρα παρά τα µεγάλης έκτασης έργα προστασίας είναι δυνατόν να αποδοθούν πρωτίστως στις υφιστάµενες αρνητικές γεωµορφολογικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες. Κυρίως όµως τα εκτεταµένα φαινόµενα κατάρρευσης οφείλονται στην ένταση της σεισµικής δόνησης η οποία εµπεριείχε µεγάλη κατακόρυφη µετατόπιση και επιτάχυνση δεδοµένης της µορφής, του τρόπου και της θέσης των υλικών που κατολίσθησαν. 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Οι τεράστιες επιπτώσεις όχι µόνο στο φράγµα του Zipingpu και στα συνοδά του έργα αλλά και σε µεγάλο αριθµό φραγµάτων και έργων στην επαρχία Sichuan της Κίνας από το σεισµό των 7.9R της 12 ης Μαΐου 2008 επαναθέτει το θέµα της ασφάλειας των συγκεκριµένων έργων και της αντισεισµικής τους προστασίας σε νέες βάσεις. Καταρχάς, είναι γεγονός ότι η τεχνογνωσία κατασκευής φραγµάτων στην Κίνα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα δεδοµένης της εµπειρίας, που υπάρχει από την κατασκευή χιλιάδων έργων, αλλά και των ελάχιστων αστοχιών, που έως τώρα έχουν παρατηρηθεί είτε σε περιόδους σεισµικής έξαρσης, είτε όχι. Πρόσθετα θα πρέπει να τονισθεί, ότι το συγκεκριµένο φράγµα έχει κατασκευασθεί προσφάτως, οπότε η στάθµη ασφαλείας είναι ευνόητα υψηλή. εύτερον, θα πρέπει να υπογραµµισθεί ότι το µέγεθος της σεισµικής δόνησης ήταν υψηλό και µάλιστα το επίκεντρο πολύ κοντά (<15 km) στα έργα της περιοχής, γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι η κατακόρυφη συνιστώσα της µετατόπισης αλλά και η υψίσυχνη φάση κυριάρχησε. Παράλληλα το τεκτονικό τέµαχος, στο οποίο ευρίσκοντο όλα τα έργα αντιστοιχούσε στο υπερκείµενο ανάστροφο τέµαχος, που κινήθηκε ανοδικά πάνω από το σεισµικό ρήγµα, δηλαδή στο ονοµαζόµενο hanging wall. Το γεγονός αυτό σηµαίνει, ότι η συγκεκριµένη περιοχή δέχθηκε το µεγαλύτερο µέρος της σεισµικής επιβάρυνσης και ενέργειας {4, 8}. Τρίτον, οι µορφολογικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής συνέθεταν ένα κατ εξοχήν αρνητικό πλαίσιο για την ανάπτυξη αστοχιών, τόσο στο έργο, αλλά και στην εκδήλωση συνοδών γεωδυναµικών φαινοµένων και κυρίως κατολισθήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Τέταρτον, οι αστοχίες που αναπτύχθηκαν στο σώµα του φράγµατος, και ειδικά η καθίζηση στο κεντρικό τµήµα σε σχέση µε τις πλευρές έδρασης κατά 30 cm περίπου, η απόκλιση στις ανάντη και κατάντη πλευρές σε σχέση µε τον πυρήνα σε διαµήκη αστοχία της τάξεως των 30 cm περίπου, δικαιολογούνται απόλυτα στην γεωµετρική και δυναµική έκφραση από το είδος της και τα χαρακτηριστικά της σεισµικής δόνησης, στην οποία επαναλαµβάνεται, ότι επικράτησε η κατακόρυφη συνιστώσα, αλλά και την κατακόρυφη κίνηση όλου του εφιππεύοντος ρηξιτεµάχους. Πέµπτον, η εκδήλωση των κατολισθήσεων µε µορφή κατάρρευσης σε πρανή µε µεγάλη κλίση τόσο στα περιθώρια της λεκάνης κατάκλυσης, όσο και στα πρανή εκατέρωθεν κοντά στα συνοδά έργα του φράγµατος, οφείλεται τόσο στους µορφολογικούς, γεωλογικούς και γεωτεχνικούς παράγοντες, όσο και στην επικράτηση µεγάλων κατακόρυφων κινήσεων και επιταχύνσεων. Έκτον, τίθεται ένα σηµαντικότατο πρόβληµα που είναι η ασφάλεια των περιοχών κατάντη του φράγµατος, όπου βρίσκονται σηµαντικές πόλεις και αναπτύσσεται πλήθος δραστηριοτήτων, αλλά και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που είναι δυνατό να υπάρχουν από την καταστροφή των έργων αυτών. Συµπερασµατικά θα πρέπει να αναφερθεί, ότι για τις δυσµενέστατες συνθήκες, που υφίσταντο στην ευρύτερη περιοχή, το φράγµα Zipingpu συµπεριφέρθηκε αρκετά ικανοποιητικά κατά τον σεισµό των 7.9R της 12 ης Μαΐου Παράλληλα όµως τίθεται σε αµφισβήτηση κατά πόσο τα

12 συγκεκριµένα έργα σε ανάλογες δυναµικές σεισµοτεκτονικές και γεωτεχνικές συνθήκες θα µπορούσαν να ανταποκριθούν σε σεισµική φόρτιση, ειδικά όταν είναι µεγαλύτερης κλίµακας. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Burchfiel, B.C., Chen, Z., Liu, Y., Royden, L.H Tectonics of the Longmen Shan and adjacent regions, central China. International Geological Review: Densmore A.L., Ellis, M.A., Li, Y., Zhou, R., Hancock, G.S. & Richardson, N Active tectonics of the Beichuan and Pengguan faults at the eastern margin of the Tibetan Plateau. Tectonics: Gan, W. J., Zhang, P. Z., Shen, Z. K., Niu, Z. J., Wang, M., Wan, Y. G., Zhou, D. M. & Cheng, J Present-day crustal motion within the Tibetan Plateau inferred from GPS measurements. Journal of Geophysical Research-Solid Earth: Lekkas, E New data for seismic hazard analysis. Risk Analysis, Ed. C.A. Brebbia. Wit Press, Vol. 3: Royden, L.H., Burchfiel, B.C., & Van der Hilst, R.D The geological evolution of the Tibetan Plateau. Science. 6. USGS. 7. Zhang, P. Z., Shen, Z., Wang, M., Gan, W. J., Burgmann, R. & Molnar, P Continuous deformation of the Tibetan Plateau from global positioning system data, Geology, 32: Λέκκας, Ε Ο ρόλος των τεκτονικών δοµών στη διαµόρφωση των σεισµικών εντάσεων. Συµπόσιο Τεκτονικής Γεωλογίας προς τιµήν του Οµότιµου Καθηγητή Ηλία Μαριολάκου, Επιτροπή Τεκτονικής Γεωλογίας, abstracts, 3.

13 Wenchuan Earthquake (Mw 7.9, 12 May 2008) Sichuan, China. Geotectonic regime and Macro-distribution of Disasters Eyfthymios LEKKAS Professor, Faculty of Geology and Geoenvironment, National and Kapodistrian University of Athens, SCOPE The scope of this paper is to record the damages that were observed after the earthquake on the 12 th of May 2008 that stroke the Sichuan Prefecture, in order to estimate the seismic intensity according to the EMS-1998 and determine the correlation of the damage distribution in relation to the existing geodynamic and seismotectonic regime or the area. METHODOLOGY For the estimation of the seismic intensity the damages in the residential and surrounding areas that were affected by the earthquake were recorded. The geographic distribution of the intensities according to the EMS-1998 was correlated with the existing seismotectonic and geodynamic conditions of the wider area that were determined by historical data and in-situ observations. CONCLUSIONS Through the research, three macro-scale intensity distribution zones were identified, which correspond to three different areas of particular morphological, geological, geotechnical and seismotectonic-geodynamic conditions. Figure 1. 3-D model of the area that was affected by the Mw 7.9R earthquake on the 12 th of May 2008 which represents the existing geodynamic-morphotectonic regime, the seismic fault and the macro-scale seismic intensity distribution zones.

14

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο κ. Λέκκας Ευθύμιος είναι Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΕΥΘ. Λ. ΛΕΚΚΑΣ 2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΕΥΘ. Λ. ΛΕΚΚΑΣ 2 6 Ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Θεσσαλονίκη 2002, τομ.ιι, σ.394-399. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΕΥΘ. Λ. ΛΕΚΚΑΣ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ευθύµιος Λέκκας 1 & Ανδρέας Αντωνίου 2 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύμιος ΛΕΚΚΑΣ 1, Ιωάννης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1,2, Γεώργιος ΑΝΑΜΟΣ 1

Ευθύμιος ΛΕΚΚΑΣ 1, Ιωάννης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1,2, Γεώργιος ΑΝΑΜΟΣ 1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2002 Συσχέτιση Τεκτονικών ομών και Εντάσεων στον Σεισμό των Κυθήρων (Μw=6.7, 8 Ιανουαρίου 2006) Correlating

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Λ. ΛΕΚΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Γεωργικής Σχολής 46, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τηλ. 2310476081-4, Fax. 2310476085 Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Θυρίδα 53 Φοίνικας, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στα πλαίσια του μαθήματος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Αντικείμενα άσκησης υπαίθρου: Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα 4 ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Αθήνα 2001, τομ.2, 185-192. Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε Ι Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ Στη µνήµη του Πέτρου Βυθούλκα Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατολισθητικά Φαινόμενα Σαμαρίνας Landslides in Samarina ΜΕΛΕΚΗΣ, Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ, Χ. Γεωλόγος, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γεωλόγος, Καθηγητής, Γ.Π.Α. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Επαναπροσδιορισμός σεισμολογικού καταλόγου του Σεισμολογικού Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΥΒΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΡΗΤΗΣ Τεχνικό Υπόµνηµα Β Φάσης Φορέας Εκπόνησης: Επιστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Πίνακας συμβόλων

Πρόλογος. Πίνακας συμβόλων Περιεχόμενα Περιεχόμενα Πρόλογος Πίνακας συμβόλων ix xvii xxi 1 Εισαγωγή 1 1.1 Σύντομη ανασκόπηση........................ 2 1.2 Παραδείγματα ζημιών - αστοχιών σε τεχνικά έργα......... 6 1.2.1 Αστοχίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Γεωργικής Σχολής 46, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τηλ. 2310476081-4, Fax. 2310476085 Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Θυρίδα 53 Φοίνικας, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΙΣΜΟΣ»

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΙΣΜΟΣ» Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΙΣΜΟΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών Τα φράγματα είναι κατασκευές που περιορίζουν τη ροή ποταμών και ρεμάτων δημιουργώντας τεχνητές λίμνες ή δεξαμενές. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2105 Άμεσος υπολογισμός συνθετικών χαρτών της εδαφικής κίνησης από σεισμούς στην Ελλάδα: αποτελέσματα πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΕΥΘ. Λ. ΛΕΚΚΑΣ 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΕΥΘ. Λ. ΛΕΚΚΑΣ 2 6 Ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Θεσσαλονίκη 2002, τομ.ιι, σ.400-407. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 1 ΕΥΘ. Λ. ΛΕΚΚΑΣ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία)

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Βασιλάκης Εμμ. 1, Μαυρούλης Σ. 1, Αλεξόπουλος Ι. 1 και Δίλαλος Σ. 1 1 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπίστημιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μαρίνος 1 Π., Ροντογιάννη 1 Θ., Χρηστάρας 2 Β., Τσιαμπάος 1 Γ., Σαμπατακάκης 3 Ν. 1. Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη του Σεισµού της Αθήνας της 7-9-99

Mελέτη του Σεισµού της Αθήνας της 7-9-99 Mελέτη του Σεισµού της Αθήνας της 7-9-99 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ των ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ στις ΠΛΕΙΟΣΕΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Εκθεση πρός το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Απόφαση Ε Γ/18/33/99 Οµάδα Εργασίας Γ. Γκαζέτας, Π.Μ.,

Διαβάστε περισσότερα