Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA Πρόλογος Οι ψηφιακές µονάδες αντιστάθµισης της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια και κατασκευάζονται βάσει των Ευρωπαϊκών οδηγιών EEC και των προτύπων DIN. Παρέχουν την δυνατότητα ελέγχου καυστήρα βάσει εξωτερικής θερµοκρασίας, κεντρικού κυκλοφορητή θέρµανσης και κυκλοφορητή boiler από τον λέβητα για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 1.1 Περιεχόµενα συσκευασίας: 1. Ψηφιακή µονάδα Αντιστάθµισης CETA AF200 Αισθητήριο εξωτερικής θερµοκρασίας 3. 1 KVT 20 Αισθητήριο θερµοκρασίας νερού στον Λέβητα 4. 1 KVT 20 Αισθητήριο θερµοκρασίας νερού στο boiler 5. Βίδες και ούπατ στερέωσης της συσκευής 1.2 Ενδείξεις Οθόνης και Πρόσοψης CETA (Σχήµα 2): 1- Ψηφιακή απεικόνιση των θερµοκρασιών, λειτουργιών και ρυθµίσεων 2- Πλήκτρο εισόδου στο µενού και αποθήκευσης των ρυθµίσεων 3- Πλήκτρο επιλογής ρύθµισης των λειτουργιών 4- Πλήκτρο επιστροφής 5- Πλήκτρο επιλογής ρύθµισης των λειτουργιών 6- Κάλυµµα κλεµοσειρών καλωδίωσης 7- Βίδα στερέωσης του καλύµµατος των κλεµοσειρών καλωδίωσης 2. Υλοποιούµενο κύκλωµα - Τοποθέτηση Συνδέσεις: 2.1 Υλοποιούµενο Κύκλωµα: Αντιστάθµιση καυστήρα βάσει εξωτερικής θερµοκρασίας και θέρµανση ζεστού νερού σε boiler µε λέβητα. Σχήµα 1: Υλοποιούµενο κύκλωµα Σχήµα 2: Πρόσοψη συσκευής

2 2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης (τραβώντας το) (Σχήµα 2). 3. ιανοίξτε µια οπή στον τοίχο, διαµέτρου 6mm και βάθους περίπου 40mm. 4. Τοποθετήστε ένα από τα ούπατ της συσκευασίας στην οπή του τοίχου. 5. Βιδώστε στην πάνω τρύπα του τοίχου την µια βίδα της συσκευασίας αφήνοντας το «κεφάλι» της βίδας να προεξέχει από τον τοίχο κατά περίπου 4mm. 6. Κρεµάστε την µονάδα αντιστάθµισης από το επάνω µέρος της στην τοποθετηµένη βίδα. 7. Σηµαδέψτε στον τοίχο την θέση των επιπλέον δύο οπών, οι οποίες βρίσκονται κάτω από τις κλεµµοσειρές καλωδίωσης. 8. Ξεκρεµάστε το επάνω µέρος της µονάδας αντιστάθµισης από την τοποθετηµένη βίδα. 9. ιανοίξτε δύο οπές στον τοίχο, διαµέτρου 6mm και βάθους περίπου 40mm, στα σηµεία που σηµαδέψατε. 10. Τοποθετήστε τα δύο επιπλέον ούπατ της συσκευασίας στις οπές του τοίχου. 11. Ξανακρεµάστε την µονάδα αντιστάθµισης από το επάνω µέρος της στην πάνω τοποθετηµένη βίδα. 12. Βιδώστε τις επιπλέον δύο βίδες στις κάτω οπές της µονάδας αντιστάθµισης ώστε να ολοκληρωθεί η στερέωσή της. 13. Προχωρήστε στην συνδεσµολογία των καλωδιώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Τέλος, επανατοποθετήστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης και βιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος. Σχήµα 3: ιαστάσεις Πίσω όψης, Πρόσοψης & Πλάγιας όψης συσκευής 2.3 Συνδέσεις: - Στην επαφή (L) συνδέστε την φάση τροφοδοσίας της συσκευής (Σχήµα 4). - Σε µια από τις επαφές (Ν) συνδέστε τον ουδέτερο τροφοδοσίας της συσκευής (Σχήµα 4). - Σε µια από τις επαφές ( ), συνδέστε την γείωση της συσκευής. - Στην επαφή (1) συνδέστε την εντολή (φάση) προς τον Κεντρικό Κυκλοφορητή θέρµανσης (Σχήµα 4). - Σε µια από τις επαφές (Ν) συνδέστε τον ουδέτερο προς τον Κεντρικό Κυκλοφορητή θέρµανσης. - Σε µια από τις επαφές ( ), συνδέστε την γείωση του Κεντρικού Κυκλοφορητή θέρµανσης. - Στην επαφή (2) συνδέστε την εντολή (φάση) προς τον Κυκλοφορητή του boiler (Σχήµα 4) (µόνο σε περιπτώσεις παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε boiler από τον Λέβητα). - Σε µια από τις επαφές (Ν) συνδέστε τον ουδέτερο προς τον Κυκλοφορητή του boiler (µόνο σε περιπτώσεις παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε boiler από τον Λέβητα). - Σε µια από τις επαφές ( ), συνδέστε την γείωση του Κυκλοφορητή του boiler (µόνο σε περιπτώσεις παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε boiler από τον Λέβητα). - Πραγµατοποιήστε ένα γεφύρωµα µεταξύ της φάσης τροφοδοσίας (L) της συσκευής και της αριστερής κλέµµας της διπλής επαφής ( ) (Σχήµα 4). - Στην δεξιά κλέµµα της διπλής επαφής ( ) συνδέστε την εντολή (φάση) προς τον Λέβητα (Σχήµα 4). - Σε µια από τις επαφές (Ν) συνδέστε τον ουδέτερο προς τον Λέβητα. - Σε µια από τις επαφές ( ), συνδέστε την γείωση του Λέβητα. - Τοποθετήστε το αισθητήριο F1-( KVT 20) στον λέβητα. - Τοποθετήστε το αισθητήριο F2-(KVT 20) στο boiler (µόνο σε περιπτώσεις παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε boiler από τον Λέβητα). - Τοποθετήστε το αισθητήριο F4-(AF 200) σε κάποιον εξωτερικό χώρο, σε βορινό σκιασµένο σηµείο. - Συνδέστε στο ζεύγος επαφών (F1)-( ) τις δύο άκρες του αισθητηρίου F1 (Σχήµα 4). εν υπάρχει πολικότητα. - Συνδέστε στο ζεύγος επαφών (F2)-( ) τις δύο άκρες του αισθητηρίου F2 (Σχήµα 4) (µόνο σε περιπτώσεις παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε boiler από τον Λέβητα). εν υπάρχει πολικότητα. - Συνδέστε στο ζεύγος επαφών (F4)-( ) τις δύο άκρες του αισθητηρίου F4 (Σχήµα 4). εν υπάρχει πολικότητα.

3 2.4 Σύνδεση µονάδας χώρου CETA RC: Σε περίπτωση τοποθέτησης µονάδας χώρου CETA RC στο σύστηµα θέρµανσης, πραγµατοποιήστε την παρακάτω συνδεσµολογία: - Συνδέστε στο ζεύγος επαφών (RC) της ψηφιακής µονάδας αντιστάθµισης CETA 104 τις δύο άκρες του καλωδίου από την µονάδα χώρου CETA RC (Σχήµα 4). εν υπάρχει πολικότητα. Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας χώρου, περιλαµβάνονται στην συσκευασία της συσκευής CETA RC. Σχήµα 4: Κλεµµοσειρές συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει τα καλώδια των ισχυρών ρευµάτων (εντολές- φάσεις) να περάσουν µαζί µε τα καλώδια των αισθητηρίων. Αν συµβεί αυτό είναι πολύ πιθανό να δηµιουργηθεί µαγνητικό πεδίο και η µονάδα αντιστάθµισης να µη «διαβάζει» σωστά τη θερµοκρασία των αισθητηρίων και γενικότερα να έχουµε δυσλειτουργίες στη συσκευή. 3. Ενδείξεις οθόνης Μενού Επιλογών - Προγραµµατισµός: 3.1 Ενδείξεις οθόνης Στο Σχήµα 5 περιγράφονται οι βασικές ενδείξεις της οθόνης της συσκευής. Σχήµα 5: Ενδείξεις οθόνης 3.2 Σύµβολα οθόνης Τα σύµβολα που εµφανίζονται στην οθόνη, εξαρτώνται από τις τρέχουσες ρυθµίσεις και από την λειτουργία της συσκευής. Στον παρακάτω πίνακα 1, παρατίθενται όλα τα πιθανά σύµβολα τα οποία δύναται να εµφανιστούν στην οθόνη της συσκευής σας: Πίνακας 1: Επεξήγηση συµβόλων οθόνης Ο λέβητας είναι σε λειτουργία Ο κεντρικός κυκλοφορητής θέρµανσης είναι σε λειτουργία Ο κυκλοφορητής του boiler είναι σε λειτουργία Λειτουργία θέρµανσης βάσει χρονοπρογράµµατος Ι ή ΙΙ Λειτουργία θέρµανσης σε κανονική θερµοκρασία Λειτουργία θέρµανσης σε µειωµένη θερµοκρασία Λειτουργία θέρµανσης σε αναµονή Απενεργοποιηµένη λειτουργία θέρµανσης λόγω θέρους Λειτουργία θέρµανσης σε αντιπαγετική προστασία Χειροκίνητη λειτουργία συσκευής

4 3.3 Μενού επιλογών Για να εισέλθετε στο µενού επιλογών της συσκευής, ώστε να αλλάξετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις, πατήστε το πλήκτρο να περιηγηθείτε στο µενού επιλογών χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα ή. Η επιλογή οποιουδήποτε από τα υποµενού επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο. Για να περιηγηθείτε σε κάποιο από τα υποµενού χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα ή. Για να επιλέξετε την λειτουργία που θέλετε να τροποποιήσετε ή να επιλέξετε πατήστε το πλήκτρο. Με τα πλήκτρα και επιλέγετε σε κάθε περίπτωση την τιµή την οποία επιθυµείτε να τροποποιήσετε ή επιλέξετε, η οποία κατόπιν αποθηκεύεται µε το πάτηµα του πλήκτρου πλήκτρο συσκευή σας.. Για. Για την έξοδο από οποιοδήποτε υποµενού προς το προηγούµενο πατήστε το. Στις παρακάτω παραγράφους παρουσιάζονται οι βασικές επιλογές του µενού οι οποίες έχουν εφαρµογή στη Περιγραφή βασικών επιλογών µενού Επιλογή της τρέχουσας ώρας και ηµέρας της εβδοµάδας Για τον ορισµό της τρέχουσας ώρας και ηµέρας της εβδοµάδος, θα πρέπει να πραγµατοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες: 2. Πατήστε το πλήκτρο 6 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος Εισέλθετε στο υποµενού 26:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο. 4. Πατώντας µια φορά το πλήκτρο, αναβοσβήνει η ρύθµιση της ώρας της ηµέρας. 5. Με τα πλήκτρα ή µπορείτε να µεταβάλετε την ώρα, από την αποθηκευµένη προς την τρέχουσα. 6. Για να αποθηκεύσετε την ώρα που επιλέξατε, πατήστε µια φορά το πλήκτρο. 7. Αφού αποθηκεύσετε την ώρα, πατήστε µια φορά το πλήκτρο, για να µεταβείτε στην παράµετρο ρύθµισης της ηµέρας της εβδοµάδας. 8. Πατώντας µια φορά το πλήκτρο, αναβοσβήνει η ρύθµιση της ηµέρας της εβδοµάδας. 9. Με τα πλήκτρα ή µπορείτε να µεταβάλετε την ηµέρα της εβδοµάδας, από την αποθηκευµένη προς την τρέχουσα. Οι ηµέρες της εβδοµάδας χαρακτηρίζονται µε αρίθµηση από το 1 έως το 7 ως ακολούθως: 1: ευτέρα, 2: Τρίτη, 3: Τετάρτη, 4: Πέµπτη, 5: Παρασκευή, 6: Σάββατο, 7: Κυριακή 10. Για να αποθηκεύσετε την ηµέρα της εβδοµάδας που επιλέξατε, πατήστε µια φορά το πλήκτρο. 11. Τέλος, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο ώστε να µεταβείτε στην αρχική οθόνη της συσκευής. Σχήµα 6: Υποµενού λειτουργιών 26:xx Επιλογή χρονοπρογραµµάτων Η συσκευή παρέχει την δυνατότητα ορισµού 2 διαφορετικών χρονοπρογραµµάτων λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης ή/ και της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για κάθε ηµέρα της εβδοµάδας ξεχωριστά. Τα χρονοπρογράµµατα ξεχωρίζουν µε τον χαρακτηρισµό Ι, για το πρώτο χρονοπρόγραµµα κάθε ηµέρας και ΙΙ, για το δεύτερο. Για να εισέλθετε στην επιλογή χρονοπρογραµµάτων, πραγµατοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες: 2. Πατήστε το πλήκτρο 1 φορά, ώστε να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος Εισέλθετε στο υποµενού 02:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο. 4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 02:xx µε τη χρήση των πλήκτρων Στην οθόνη εµφανίζονται 14 διαφορετικές επιλογές ορισµού χρονοπρογράµµατος, 2 για κάθε ηµέρα της εβδοµάδας.

5 Σχήµα 7: Υποµενού λειτουργιών 02:xx Για να τροποποιήσετε οποιοδήποτε από τα προρυθµισµένα χρονοπρογράµµατα, πραγµατοποιήστε τις εξής λειτουργίες: 1. Πατήστε το πλήκτρο µία φορά, ώστε να αρχίσει να αναβοσβήνει η επιθυµητή ώρα ενεργοποίησης της επιθυµητής λειτουργίας (θέρµανσης ή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης). 2. Με τη χρήση των πλήκτρων και µπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή ώρα ενεργοποίησης της επιλεχθείσας λειτουργίας. 3. Για να αποθηκεύσετε την ώρα που επιλέξατε, πατήστε µια φορά το πλήκτρο. Κατόπιν, θα αρχίσει να αναβοσβήνει η επιθυµητή ώρα απενεργοποίησης της επιθυµητής λειτουργίας (θέρµανσης ή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης). 4. Με τη χρήση των πλήκτρων και µπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή ώρα απενεργοποίησης της επιλεχθείσας λειτουργίας. 5. Για να αποθηκεύσετε την ώρα που επιλέξατε, πατήστε µια φορά το πλήκτρο. 6. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήµατα για να ορίσετε τα χρονοπρογράµµατα όλων των ηµερών της εβδοµάδας ξεχωριστά. 7. Τέλος, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο ώστε να µεταβείτε στην αρχική οθόνη της συσκευής. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. Η επιλογή συσχετισµού καθενός από τα δύο χρονοπρογράµµατα κάθε ηµέρας της εβδοµάδας, µε την επιθυµητή λειτουργία (θέρµανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης), περιγράφεται στις επόµενες παραγράφους. Β. Η εναλλαγή µεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της επιθυµητής λειτουργίας βάσει των χρονοπρογραµµάτων µεταβάλει την προεπιλεγµένη θερµοκρασία χώρου από την κανονική στην µειωµένη θερµοκρασία. Γ. Στην περίπτωση συσχετισµού κάποιου από τα δύο χρονοπρογράµµατα Ι ή/ και ΙΙ µε την επιθυµητή λειτουργία (θέρµανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης) θα πρέπει να έχουν οριστεί ώρες λειτουργίας σε όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας του συγκεκριµένου χρονοπρογράµµατος Επιλογές λειτουργίας λέβητα Επιλογή ελάχιστης θερµοκρασίας νερού λέβητα Σε περιπτώσεις όπου η συσκευή εγκαθίσταται σε λεβητοστάσιο µε λέβητα υψηλών θερµοκρασιών, προτείνεται ο ορισµός της ελάχιστης θερµοκρασίας νερού του λέβητα να ρυθµίζεται πάνω από τους 50 o C. Για να τροποποιήσετε αυτή την τιµή, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες: 2. Πατήστε το πλήκτρο 3 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος Εισέλθετε στο υποµενού 04:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο. 4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 04:xx πατώντας το πλήκτρο µια φορά, ώστε να εµφανιστεί στην οθόνη η παράµετρος 04: Πατήστε το πλήκτρο µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 04:02. Σχήµα 8: Υποµενού λειτουργιών 04:xx

6 Επιλογή µέγιστης θερµοκρασίας νερού λέβητα Για λόγους ασφαλείας της εγκατάστασης, η συσκευή είναι προρυθµισµένη να απενεργοποιεί την εντολή του καυστήρα µόλις η θερµοκρασία του λέβητα ξεπεράσει τους 85 o C. Σε περίπτωση που επιθυµείτε την τροποποίηση αυτής της τιµής, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες: 2. Πατήστε το πλήκτρο 3 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος Εισέλθετε στο υποµενού 04:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο. 4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 04:xx πατώντας το πλήκτρο 2 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η παράµετρος 04: Πατήστε το πλήκτρο µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 04: Επιλογή ελάχιστης θερµοκρασίας νερού λέβητα για την ενεργοποίηση του κεντρικού κυκλοφορητή Για την αποφυγή υγροποιήσεων του λέβητα, η συσκευή είναι προρυθµισµένη να ενεργοποιεί την εντολή του κεντρικού κυκλοφορητή µόλις η θερµοκρασία του λέβητα ξεπεράσει τους 45 o C. Σε περίπτωση που επιθυµείτε την τροποποίηση αυτής της τιµής, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες: 2. Πατήστε το πλήκτρο 3 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος Εισέλθετε στο υποµενού 04:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο. 4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 04:xx πατώντας το πλήκτρο 5 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η παράµετρος 04: Πατήστε το πλήκτρο µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 04: Επιλογές λειτουργίας κυκλώµατος θέρµανσης Επιλογή κανονικής θερµοκρασίας χώρου Ως κανονική θερµοκρασία χώρου ορίζεται η θερµοκρασία στην οποία επιθυµούµε να διατηρούνται οι θερµαινόµενοι χώροι κατά το διάστηµα χρήσης τους. Η τρέχουσα τιµή της θερµοκρασίας χώρου βασίζεται: α. σε προσοµοίωση των τιµών της, σε περιπτώσεις οπού δεν εγκαθίσταται µονάδα χώρου ή β. σε µέτρηση των τιµών της, σε περιπτώσεις εγκατάστασης µονάδας χώρου CETA RC. Για να µεταβάλετε την τιµή της κανονικής θερµοκρασίας χώρου, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες: 1. Πατήστε το πλήκτρο ή µια φορά, ώστε να εµφανιστεί στην οθόνη η προρυθµισµένη κανονική θερµοκρασία χώρου (δεξιά οθόνη του σχήµατος 5). 2. Τροποποιήστε την τιµή της κανονικής θερµοκρασίας χώρου µε την χρήση των πλήκτρων ή/ και, από την προρυθµισµένη προς την επιθυµητή τιµή. 3. Για να αποθηκεύσετε την επιλεχθείσα τιµή, πατήστε µια φορά το πλήκτρο Επιλογή µειωµένης θερµοκρασίας χώρου Ως µειωµένη θερµοκρασία χώρου ορίζεται η θερµοκρασία στην οποία επιθυµούµε να διατηρούνται οι θερµαινόµενοι χώροι κατά το διάστηµα απουσίας ατόµων ή νυκτερινής λειτουργίας τους. Η τρέχουσα τιµή της θερµοκρασίας χώρου βασίζεται: α. σε προσοµοίωση των τιµών της, σε περιπτώσεις οπού δεν εγκαθίσταται µονάδα χώρου ή β. σε µέτρηση των τιµών της, σε περιπτώσεις εγκατάστασης µονάδας χώρου CETA RC. Για να µεταβάλετε την τιµή της µειωµένης θερµοκρασίας χώρου, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες: 2. Πατήστε το πλήκτρο 4 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος Εισέλθετε στο υποµενού 06:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο. 4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 06:xx πατώντας το πλήκτρο 2 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η παράµετρος 06: Πατήστε το πλήκτρο µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 06:03.

7 Σχήµα 9: Υποµενού λειτουργιών 06:xx Επιλογή τρόπου λειτουργίας του κυκλώµατος θέρµανσης Σε αυτή την παράµετρο µπορείτε να ορίσετε τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώµατος θέρµανσης, µεταξύ τεσσάρων επιλογών: 1: Βάσει του χρονοπρογράµµατος 2: Μόνιµη λειτουργία βάσει της επιθυµητής κανονικής θερµοκρασίας χώρου 3: Μόνιµη λειτουργία βάσει της επιθυµητής µειωµένης θερµοκρασίας χώρου 4: Μόνιµη αντιπαγετική προστασία συστήµατος Η συσκευή είναι προρυθµισµένη στην επιλογή 2 (µόνιµη λειτουργία βάσει της επιθυµητής κανονικής θερµοκρασίας χώρου). Σε περίπτωση που επιθυµείτε την τροποποίηση αυτής της επιλογής, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες: 2. Πατήστε το πλήκτρο 4 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος Εισέλθετε στο υποµενού 06:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο. 4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 06:xx πατώντας το πλήκτρο 3 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η παράµετρος 06: Πατήστε το πλήκτρο µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 06: Επιλογή χρονοπρογράµµατος του κυκλώµατος θέρµανσης Σε αυτή την παράµετρο µπορείτε να ορίσετε βάσει ποίου ή/ και ποίων χρονοπρογραµµάτων θα λειτουργεί το κύκλωµα θέρµανσης, εφόσον έχει επιλεγεί από την παράµετρο 06:04 η επιλογή 1 (λειτουργία βάσει χρονοπρογράµµατος) (βλ. παράγραφο ). Παρακάτω παρατίθενται οι 3 επιλογές αυτής της παραµέτρου: 1: Βάσει του χρονοπρογράµµατος Ι 2: Βάσει του χρονοπρογράµµατος ΙΙ 3: Βάσει του χρονοπρογράµµατος Ι και του χρονοπρογράµµατος ΙΙ Η συσκευή είναι προρυθµισµένη στην επιλογή 3 (λειτουργία κυκλώµατος θέρµανσης βάσει χρονοπρογραµµάτων Ι & ΙΙ). Σε περίπτωση που επιθυµείτε την τροποποίηση αυτής της επιλογής, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες: 2. Πατήστε το πλήκτρο 4 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος Εισέλθετε στο υποµενού 06:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο. 4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 06:xx πατώντας το πλήκτρο 4 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η παράµετρος 06: Πατήστε το πλήκτρο µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 06:05.

8 Επιλογή καµπύλης αντιστάθµισης Στην παράµετρο 06:07 δίδεται η δυνατότητα µεταβολής της προρυθµισµένης καµπύλης αντιστάθµισης. Στο σχήµα 10 απεικονίζονται οι δυνατότητες ρύθµισης της καµπύλης αντιστάθµισης, βάσει των καταχωρηµένων τιµών. Η εργοστασιακή ρύθµιση της παραµέτρου 06:07 βρίσκεται στην τιµή Σε περίπτωση που επιθυµείτε την µεταβολή αυτής της τιµής, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες: 2. Πατήστε το πλήκτρο 4 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος Εισέλθετε στο υποµενού 06:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο. 4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 06:xx πατώντας το πλήκτρο 6 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η παράµετρος 06: Πατήστε το πλήκτρο µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 06:07. Σχήµα 10: Καταχωρηµένες καµπύλες αντιστάθµισης της συσκευής CETA Επιλογές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Ενεργοποίηση λειτουργίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Για την λειτουργία παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, θα πρέπει να προηγηθεί η ενεργοποίησή της, µέσω της παραµέτρου 07:01. Για την ενεργοποίηση της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες: 2. Πατήστε το πλήκτρο 5 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος Εισέλθετε στο υποµενού 07:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο. 4. Πατήστε το πλήκτρο µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 07: Μεταβάλετε την τιµή που αναβοσβήνει στην οθόνη, από 0 σε 1 πατώντας το πλήκτρο µια φορά. 6. Πατήστε το πλήκτρο µια φορά, ώστε να αποθηκευτεί η επιλεχθείσα τιµή. 7. Τέλος, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο ώστε να µεταβείτε στην αρχική οθόνη της συσκευής. Σχήµα 11: Υποµενού λειτουργιών 07:xx

9 Ρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Η τιµή της επιθυµητής θερµοκρασίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης είναι προρυθµισµένη στους 50 o C. Σε περίπτωση που επιθυµείτε την µεταβολή αυτής της τιµής, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες: 2. Πατήστε το πλήκτρο 5 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος Εισέλθετε στο υποµενού 07:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο. 4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 07:xx πατώντας το πλήκτρο µια φορά, ώστε να εµφανιστεί στην οθόνη η παράµετρος 07: Πατήστε το πλήκτρο µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 07: Επιλογή τρόπου λειτουργίας της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Σε αυτή την παράµετρο µπορείτε να ορίσετε τον τρόπο λειτουργίας της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, µεταξύ δύο επιλογών: 1: Βάσει του χρονοπρογράµµατος 2: Μόνιµη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Η συσκευή είναι προρυθµισµένη στην επιλογή 2 (µόνιµη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης). Σε περίπτωση που επιθυµείτε την τροποποίηση αυτής της επιλογής, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες: 2. Πατήστε το πλήκτρο 5 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος Εισέλθετε στο υποµενού 07:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο. 4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 07:xx πατώντας το πλήκτρο 3 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η παράµετρος 07: Πατήστε το πλήκτρο µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 07: Επιλογή χρονοπρογράµµατος για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Σε αυτή την παράµετρο µπορείτε να ορίσετε βάσει ποίου ή/ και ποίων χρονοπρογραµµάτων θα λειτουργεί η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, εφόσον έχει επιλεγεί από την παράµετρο 07:04 η επιλογή 1 (λειτουργία βάσει χρονοπρογράµµατος) (βλ. παράγραφο ). Παρακάτω παρατίθενται οι 3 επιλογές αυτής της παραµέτρου: 1: Βάσει του χρονοπρογράµµατος Ι 2: Βάσει του χρονοπρογράµµατος ΙΙ 3: Βάσει του χρονοπρογράµµατος Ι και του χρονοπρογράµµατος ΙΙ Η συσκευή είναι προρυθµισµένη στην επιλογή 3 (λειτουργία παραγωγής ζεστού νερού χρήσης βάσει χρονοπρογραµµάτων Ι & ΙΙ). Σε περίπτωση που επιθυµείτε την τροποποίηση αυτής της επιλογής, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες: 2. Πατήστε το πλήκτρο 5 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος Εισέλθετε στο υποµενού 07:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο. 4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 07:xx πατώντας το πλήκτρο 4 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η παράµετρος 07: Πατήστε το πλήκτρο µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 07:05.

10 Επιλογή προτεραιότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Σε αυτή την παράµετρο µπορείτε να ορίσετε εάν η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης θα έχει προτεραιότητα σε σχέση µε την θέρµανση των χώρων. Παρακάτω παρατίθενται οι 2 επιλογές αυτής της παραµέτρου: 0: Παράλληλη λειτουργία παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και θέρµανσης των χώρων 1: Προτεραιότητα στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε σχέση µε την θέρµανση των χώρων Η συσκευή είναι προρυθµισµένη στην επιλογή 0 (παράλληλη λειτουργία παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και θέρµανσης των χώρων). Σε περίπτωση που επιθυµείτε την τροποποίηση αυτής της επιλογής, πραγµατοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες: 2. Πατήστε το πλήκτρο 5 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη του σχήµατος Εισέλθετε στο υποµενού 07:xx πατώντας µια φορά το πλήκτρο. 4. Μετακινηθείτε στο υποµενού 07:xx πατώντας το πλήκτρο 12 φορές διαδοχικά, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η παράµετρος 07: Πατήστε το πλήκτρο µία φορά, ώστε να µπορέσετε να τροποποιήσετε την τιµή της παραµέτρου 07: Περιγραφή συµπληρωµατικών παραµέτρων µενού Υποµενού πληροφοριών Στο υποµενού πληροφοριών δίδεται η δυνατότητα ανάγνωσης δεδοµένων που συλλέγει η συσκευή. Για να εισέλθετε στο υποµενού πληροφοριών, πατήστε διαδοχικά δύο φορές το πλήκτρο. Κατόπιν, περιηγηθείτε στο υποµενού πληροφοριών χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ή. Οι πληροφορίες οι οποίες εµφανίζονται περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 1. Πίνακας 1: Υποµενού πληροφοριών 01:xx ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ 03:01 ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 03:02 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 03:03 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΠO 0.00 ΕΩΣ 24:00) 03:04 ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΠO 0.00 ΕΩΣ 24:00) 04:01 ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ 04:02 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ 04:03 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ (0: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 1: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 04:04 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 04:05 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 06:01 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (0: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ I1: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 06:04 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 06:05 ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ 06:06 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ 07:01 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ BOILER (0: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ I1: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 07:02 TIMH ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ BOILER 07:03 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ BOILER Πατώντας διαδοχικά 2 φορές το πλήκτρο επανέρχεστε στην αρχική οθόνη.

11 Υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων Λέβητα Στο υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων λέβητα δίδεται η δυνατότητα ανάγνωσης ή/ και τροποποίησης των εργοστασιακών τιµών ρύθµισης της συσκευής, που αφορούν τις λειτουργίες του λέβητα. Για να εισέλθετε στο υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων του λέβητα, πατήστε µια φορά το πλήκτρο. Κατόπιν, πατήστε διαδοχικά 3 φορές το πλήκτρο και στη συνέχεια, εισέλθετε στο υποµενού πατώντας το πλήκτρο. Περιηγηθείτε στο υποµενού χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ή. Για να τροποποιήσετε οποιαδήποτε τιµή, πατήστε µια φορά το πλήκτρο. Μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η επιθυµητή τιµή, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα ή για τροποποίηση. Η αποθήκευση της επιθυµητής τιµής επιτυγχάνεται µε το πάτηµα του πλήκτρου. Οι πληροφορίες οι οποίες εµφανίζονται περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 04:02 04:03 04:04 04:05 04:06 04:07 04:08 Πίνακας 2: Υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων λέβητα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΕΥΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΤΙΜΗ 5 o C 95 o C 40 5 o C 100 o C 85 2Κ 30Κ 6 0min 20min 0 5 o C 95 o C 45 2Κ 20Κ 4 0=ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1=ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΣ 0 Πατώντας διαδοχικά 2 φορές το πλήκτρο επανέρχεστε στην αρχική οθόνη Υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων κυκλώµατος θέρµανσης Στο υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων του κυκλώµατος θέρµανσης δίδεται η δυνατότητα ανάγνωσης ή/ και τροποποίησης των εργοστασιακών τιµών ρύθµισης της συσκευής, που αφορούν τις λειτουργίες των εντολών του κυκλώµατος θέρµανσης. Για να εισέλθετε στο υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων του κυκλώµατος θέρµανσης, πατήστε µια φορά το πλήκτρο. Κατόπιν, πατήστε διαδοχικά 4 φορές το πλήκτρο και στη συνέχεια, εισέλθετε στο υποµενού πατώντας το πλήκτρο. Περιηγηθείτε στο υποµενού χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ή. Για να τροποποιήσετε οποιαδήποτε τιµή, πατήστε µια φορά το πλήκτρο. Μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η επιθυµητή τιµή, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα ή για τροποποίηση. Η αποθήκευση της επιθυµητής τιµής επιτυγχάνεται µε το πάτηµα του πλήκτρου εµφανίζονται περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Πίνακας 3: Υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων κυκλώµατος θέρµανσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΕΥΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Οι πληροφορίες οι οποίες ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΤΙΜΗ 06:02 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 5 o C 30 o C 20 06:03 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ 5 o C 30 o C 17 1: ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2: 06:04 ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 3: ΜΟΝΙΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 4: ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2

12 06:05 06:06 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 1: ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ I 2: ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ II 3: ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ I ΚΑΙ II 0: ECO (ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 1: ABS (ΤΙΜΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) 06:07 ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ :08 06:09 06:10 06:11 06:15 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤA ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ: 1.10 ΓΙΑ ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, 1.30 ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, 2.00 ΓΙΑ ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΕΣ o C +10 o C (OFF) 10 o C 30 o C min 60min 0 5 o C 30 o C 8 Πατώντας διαδοχικά 2 φορές το πλήκτρο επανέρχεστε στην αρχική οθόνη Υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Στο υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων παραγωγής ζ.ν.χ. δίδεται η δυνατότητα ανάγνωσης ή/ και τροποποίησης των εργοστασιακών τιµών ρύθµισης της συσκευής, που αφορούν τις λειτουργίες των εντολών παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Για να εισέλθετε στο υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων παραγωγής ζ.ν.χ., πατήστε µια φορά το πλήκτρο. Κατόπιν, πατήστε διαδοχικά 5 φορές το πλήκτρο και στη συνέχεια, εισέλθετε στο υποµενού πατώντας το πλήκτρο. Περιηγηθείτε στο υποµενού χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ή. Για να τροποποιήσετε οποιαδήποτε τιµή, πατήστε µια φορά το πλήκτρο. Μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η επιθυµητή τιµή, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα ή για τροποποίηση. Η αποθήκευση της επιθυµητής τιµής επιτυγχάνεται µε το πάτηµα του πλήκτρου περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 4.. Οι πληροφορίες οι οποίες εµφανίζονται Πίνακας 4: Υποµενού προγραµµατισµού παραµέτρων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΕΥΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΤΙΜΗ 07:01 07:02 07:03 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ BOILER ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ BOILER ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 0=ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 1=ΒΑΣΕΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ BOILER 5 o C 65 o C 50 5 o C 65 o C 10 0

13 07:04 07:05 07:06 07:07 07:08 07:09 07:10 07:11 07:12 07:14 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ ΩΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤA ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ BOILER ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ BOILER ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Z.N.X. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TOY ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ζ.Ν.Χ. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1: ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2: ΜΟΝΙΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΗΜΕΡΑΣ 3: ΜΟΝΙΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΥΧΤΑΣ 4: ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1: ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ I 2: ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ II 3: ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ I ΚΑΙ II 0: (OFF) (1 7): ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ 8: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ 0:00 23:00 2:00 10 o C 65 o C 65 2Κ 20Κ 5 20 o C 80 o C 65 0Κ 20Κ 0 0min 60min 0 0: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ζ.Ν.Χ Πατώντας διαδοχικά 2 φορές το πλήκτρο επανέρχεστε στην αρχική οθόνη Υποµενού ρύθµισης αποκλίσεων αισθητηρίων Στο υποµενού ρύθµισης αποκλίσεων των αισθητηρίων δίδεται η δυνατότητα διόρθωσης της ενδεχόµενης απόκλισης µέτρησης των αισθητηρίων θερµοκρασίας, η οποία µπορεί να οφείλεται σε µεγάλες αποστάσεις καλωδίων. Για να εισέλθετε στο υποµενού ρύθµισης αποκλίσεων των αισθητηρίων, πατήστε µια φορά το πλήκτρο και στη συνέχεια, εισέλθετε στο υποµενού πατώντας το πλήκτρο. Κατόπιν, πατήστε διαδοχικά 7 φορές το πλήκτρο. Περιηγηθείτε στο υποµενού χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ή. Για να τροποποιήσετε οποιαδήποτε τιµή, πατήστε µια φορά το πλήκτρο. Μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η επιθυµητή τιµή, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα ή για τροποποίηση. Η αποθήκευση της επιθυµητής τιµής επιτυγχάνεται µε το πάτηµα του πλήκτρου. Οι πληροφορίες οι οποίες εµφανίζονται περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 5.

14 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 27:01 27:02 27:04 Πίνακας 5: Υποµενού ρύθµισης αποκλίσεων των αισθητηρίων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ F1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ F2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ F4 ΕΥΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΤΙΜΗ -5Κ +5 K 0.0-5Κ +5 K 0.0-5Κ +5 K 0.0 Πατώντας διαδοχικά 2 φορές το πλήκτρο επανέρχεστε στην αρχική οθόνη. 4. Ενδείξεις βλαβών: 4.1 Ενδείξεις οθόνης Η συσκευή CETA 104 διαθέτει στο λογισµικό της λειτουργία διάγνωσης βλαβών. Σε περίπτωση βλάβης κάποιου εκ των αισθητηρίων, στην οθόνη της συσκευής θα αναβοσβήνει η προειδοποίηση «Error» ενώ ταυτόχρονα, στην θέση της µετρούµενης θερµοκρασίας, θα εµφανίζεται µια από τις παρακάτω ενδείξεις: 1(F)-0: σε περίπτωση ανοικτού κυκλώµατος στους ακροδέκτες του αισθητηρίου F (όπου (F) θα είναι το αντίστοιχο αισθητήριο F1, F2 ή F4). Πιθανά αίτια: αποσύνδεση των ακροδεκτών του αισθητηρίου από την συσκευή, αποσύνδεση ενός εκ των δύο καλωδίων του αισθητηρίου σε κάποια ένωση, καταστροφή του αισθητηρίου. 1(F)-1: σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος στους ακροδέκτες του αισθητηρίου F (όπου (F) θα είναι το αντίστοιχο αισθητήριο F1, F2 ή F4). Πιθανά αίτια: βραχυκύκλωµα των ακροδεκτών του αισθητηρίου στο σηµείο σύνδεσής τους στην συσκευή, βραχυκύκλωµα των δυο καλωδίων του αισθητηρίου σε κάποια ένωση, καταστροφή του αισθητηρίου. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Energy Under Control Πίνδου 15 & Μουδανιών Ν. Φιλαδέλφεια Τ.Κ Αττική ΤΗΛ: FAX: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ 230V +6%/-10% ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 50 60Hz max. 2,1VA ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΞΕΩΣ 6,3Α ΙΣΧΥΣ ΕΞΟ ΟΥ ΤΟΥ ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 (2) Α o C ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 30 ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ EN ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΒΑΡΟΣ II 89/336/ΕWG 145,5x161x48mm (YxΠxB) ABS Vo 420gr ΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΩΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΩΝ 1,5mm 2 ΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ 1,0mm 2 Εγγύηση Η συσκευή πληροί όλους τους κανονισµούς και τις προδιαγραφές. Προσφέρεται µε 2 χρόνια εγγύηση από την ηµεροµηνία αγοράς της. Κατά το διάστηµα αυτό η EBV Elektronikbau GmbH καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωµα της συσκευής το οποίο προκύπτει από ελαττωµατικό εξάρτηµα ή κατασκευαστικό λάθος, ατέλεια ή δυσλειτουργία. Η EBV Elektronikbau GmbH διατηρεί το δικαίωµα της απόφασης να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει πλήρως την συσκευή. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει φυσιολογική φθορά της συσκευής από την χρήση της, βλάβες οι οποίες προήλθαν από κακή χρήση ή εγκατάσταση και βλάβες οι οποίες δεν έχουν καµία λειτουργική επίπτωση στην συσκευή. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει εφόσον γίνει οποιαδήποτε επισκευή από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα ή/ και µε µη γνήσια ανταλλακτικά. Για οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγυήσεως, παραδώστε ή στείλτε την συσκευή µαζί µε την απόδειξη αγοράς της στην αντιπροσωπία.

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1TX CRTX03/ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Master Επίτοιχος εβδοµαδιαίος χρονοθερµοστάτης χειµώνα / θέρους, µε 2 επίπεδα θερµοκρασίας t1 και t2, καθώς και αντιπαγωτικό t, επίσης είσοδο για σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2 GR WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 Μονάδα χειρισμού EMS plus 6 720 807 337-00.1O Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 6 720 807 355 (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό. Οδηγίες συντήρησης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211. Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία

6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό. Οδηγίες συντήρησης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211. Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία 6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό Οδηγίες συντήρησης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211 Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία Πρόλογος Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 7746800094 12/2006 GR (el) Για τους εγκαταστάτες Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT / COMFORT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ. Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002

COMPACT / COMFORT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ. Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: COMPACT / COMFORT Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002 MT2002CAL003701011 Αντικαθιστά την έκδοση 1 2 Εγχειρίδιο κατάρτισης ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECP200 BASE4 ECP200 BASE2 ECP200 BASE2A ECP200 BASE4A

ECP200 BASE4 ECP200 BASE2 ECP200 BASE2A ECP200 BASE4A Ο ΗΓΙΕΣ ECP 200 BASE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (κεφάλαιο 1.0) Σελίδα 3 1.1 Γενικά Σελίδα 3 1.2 Εκδόσεις του πίνακα- controller Σελίδα 4 1.3 ιαστάσεις Σελίδα 4 1.4 Πληροφορίες στην ετικέτα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ελεγκτής χώρου Μονάδα χειρισμού RC35 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και τις εργασίες συντήρησης 7 747 006 361-06/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θέρµανσης µε Αντιστάθµιση Θερµοκρασίας Περιβάλλοντος

Ελεγκτής Θέρµανσης µε Αντιστάθµιση Θερµοκρασίας Περιβάλλοντος Ελεγκτής Θέρµανσης µε Αντιστάθµιση Θερµοκρασίας Περιβάλλοντος Γενικά Ο ελεγκτής θέρµανσης µε αντιστάθµιση εξωτερικής θερµοκρασίας περιβάλλοντος επενεργεί µέσω ελέγχου PI σε τρίοδη ή τετράοδη αναµεικτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS 6 720 612 481-00.1R Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 100 για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο US Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET MILENA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET AQUOS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟ ΧΡΉΣΤΗ Vysoce účinné závěsné plynové kotle Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης. Σειρά ΒΜ Χαλύβδινοι λέβητες ξύλου THERM LEV

Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης. Σειρά ΒΜ Χαλύβδινοι λέβητες ξύλου THERM LEV THERM LEV Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης Σειρά ΒΜ Χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Στοιχεία επικοινωνίας: Θεσσαλονίκη: 11χλµ Θεσ/νίκης-Νεοχωρούδας, 57008 Ιωνία, Τηλ: 2310 780 761-2, fax :2310

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH21PB ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

CONTROLLER GH21PB ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CONTROLLER GH21PB ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ISOFAST C & F 35 EA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ISOFAST C & F 35 EA ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ISOFAST C & F 35 EA Σελίδα 2 του Γαλλικού Manual Άναμμα / σβήσιμο λέβητα Άναμμα : βεβαιωθείτε ότι: Ο λέβητας τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα Ο διακόπτης του αερίου είναι ανοιχτός Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350, 2104212360, ΦΑΞ 2104200036 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 3 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΠΕΛΕΤ ROMA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΠΕΛΕΤ ROMA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΠΕΛΕΤ ROMA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε σόµπα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα