ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ - Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ - Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ - Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ηµήτριος Μακρής, ρ Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Ειδικός επιστήµονας Θαλασσίων Μεταφορών ΟΛΘ ΑΕ Συµβασιούχος Λέκτορας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Τηλ.: , FREIGHT CENTER AND PORT- NEW TRENDS -THE FREIGHT CENTER DEVELOPMENT IN THE THESSALONIKI AREA Dimitrios Makris Civil Engineer, PhD, MBA Sea Transport Specialist in the ThPA SA Adjunct Lecturer in the University of Thessaly Tel.: , ABSTRACT The growth of logistics increases significantly the demand for distribution facilities. As sequence, logistics and real estates markets have emerged shaping local development practices. The Thessaloniki area, which is the second major economic and commercial center in Greece, faces an increasing demand for logistics and distribution services. Freight transportation and logistics companies, following market requirements, have established their facilities in the Industrial zone or in adjacent to the Port of Thessaloniki areas or in any available land with access to City ring-road and to main Trans-European road network. The recent legal framework for the development and operation of Freight Centers along with the incentives for establishing and developing of logistics companies have an influence on local market environment. The Port of Thessaloniki as nodal point in the area, following the new trends, is trying to provide integrated services, which primarily include logistics, within the port zone or in the port vicinity. The paper aims to present the interrelation of a port and a freight center by exemplifying the case of the Port of Thessaloniki and of the future development of freight center in the Thessaloniki area. The paper finds that the demand for integrated services provided by port and freight center leads the operators of them to strategically cooperate and act complementary in logistics services. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) στην Ελλάδα δηµιουργούν αυξανόµενες ανάγκες για εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανοµής των εµπορευµάτων. Η περιοχή της Θεσσαλονίκης, που αποτελεί σηµαντικό οικονοµικό και εµπορικό κέντρο της χώρας µε επιρροή στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, αντιµετωπίζει µια αυξανόµενη ζήτηση για υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις logistics γίνονται µε κριτήρια αγοράς, σε περιοχές όπου υπάρχει διαθέσιµη έκταση, µε σχετικά εύκολη πρόσβαση στο περιφερειακό δρόµο Θεσσαλονίκης ή την Εγνατία Οδό ή τον ΠΑΘΕ. Η γειτνίαση ή απευθείας σιδηροδροµική σύνδεση 1

2 µε το λιµένα Θεσσαλονίκης αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα για την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. Η ΟΛΘ ΑΕ, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης των λιµένων επιδιώκει την ολοκληρωµένη παροχή υπηρεσιών µε µια στάση (one shop stop), οι οποίες περιλαµβάνουν και υπηρεσίες logistics. Οι υπηρεσίες αυτές µπορεί να παρέχονται από εταιρίες εφοδιαστικής διαχείρισης σε εκτάσεις εντός του λιµένα ή σε συνδεδεµένες λειτουργικά µε το λιµένα περιοχές ή από εταιρία συνδεδεµένη µε την ΟΛΘ ΑΕ. Το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για τα εµπορευµατικά κέντρα (Ν.3333/05) και τα κίνητρα του νέου Αναπτυξιακού Νόµου (Ν. 3299/04) για τις επενδύσεις στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν επίδραση στις επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες στην περιοχή. Η στρατηγική συνεργασία φορέων διαχείρισης λιµένων και παροχής λιµενικών υπηρεσιών και φορέων ανάπτυξης και λειτουργίας εµπορευµατικών κέντρων αποτελεί πρωτοβουλία µε σηµαντικό επιχειρηµατικό και επιστηµονικό ενδιαφέρον. 2. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α Η ανάπτυξη των δικτύων συνδυασµένων και διατροπικών (intermodal) µεταφορών και η αναγνώριση της σηµασίας της θαλάσσιας µεταφοράς στο παγκόσµιο εµπόριο ως σηµαντικού παράγοντα στη βιώσιµη ανάπτυξη (sustainable development) οδηγούν στη λειτουργική ενσωµάτωση λιµένων στις «εφοδιαστικές αλυσίδες» (supply chains) µεταφοράς εµπορευµάτων. 2.1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ «ΠΑΙΚΤΕΣ» ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι µεγαλύτεροι παγκόσµιοι θαλάσσιοι µεταφορείς εµπορευµατοκιβωτίων (global containership operators) και λειτουργοί λιµενικών τερµατικών σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (global container terminal operators) έχουν συνδεδεµένες µε αυτούς επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. (Πίνακες 1 και 2). Πίνακας 1 Ναυτιλιακές Εταιρίες µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων και συνδεδεµένες εταιρίες υπηρεσιών logistics Α/Α Ναυτιλιακή Εταιρεία Εταιρία Logistics (global containership operator) 1. Maersk + P & O Nedlloyd (*) Maersk + P & O Nedlloyd Logistics 2. CMA-CGM Group CMA-CGM Logistics 3. APL APL Logistics 4. Hanjin / Senator Hanjin Logistics 6. COSCO Container Lines Cosco Logistics 6. NYK Line NYK Logistics 7. Orient Overseas Container Line OOCL Logistics (OOCL) 8. Hapag Lloyd Group Hapag Lloyd logistics 9. K Line K Line Total Logistics Πηγή: BRS-Alphaliner 2

3 (*) Oλοκληρώθηκε η εξαγορά (11/8/05) της «Royal P&O Nedlloyd N.V.» από την «A. P. Møller Mærsk A/S». Μετά το Φεβρουάριο του 2006, οι δύο εταιρείες θα λειτουργούν ως «Maersk Line», ενώ προβλέπεται επίσης η ενσωµάτωση της «P&O Nedlloyd Logistics» στην «Maersk Logistics». Πίνακας 2 Εταιρίες λειτουργοί λιµενικών τερµατικών σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας Παγκόσµια κατάταξη (*) Εταιρεία Λειτουργίας τερµατικών σταθµών εµπορευµατοκιβωτίων (global terminal operator) Εταιρία Logistics 1. Hutchison Holding Group Line Logistics 3. APM Maersk logistics 2. Dubai Terminal International DPI Logistics 4. P &O Teminals Maersk logistics Πηγή: BRS-Alphaliner Παράλληλα παγκόσµιοι διαµεταφορείς, εταιρίες 3PL ή εταιρίες εκµετάλλευσης ακίνητης περιουσίας και υποδοµών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics real estate developers), όπως Exel, Geodis, Kuehne + Nagel, Deutsche Post Logistics, Menlo, NYK Logistics, Shenker, UBS, Prolongis, κ.ά, επιδιώκουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες, υπό την ίδια στέγη, για τους πελάτες τους ενισχύοντας τη θέση τους τον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών. Ο µεγαλύτερος αριθµός των παγκόσµιων θαλάσσιων µεταφορέων εξυπηρετούνται ήδη από το λιµένα Θεσσαλονίκης και µεγάλος αριθµός των παγκόσµιων παρόχων υπηρεσιών logistics και διαµεταφοράς έχουν εγκατασταθεί ή ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Σηµαντικός αριθµός τοπικών εταιριών διαµεταφοράς, ικανού µεγέθους, δραστηριοποιούνται αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις ανωτέρω παγκοσµίου εµβέλειας εταιρίες και έχουν άµεση σχέση µε το µεταφερόµενο φορτίο από το λιµένα Θεσσαλονίκης. 2.2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη των µεταφορών µικρών αποστάσεων (Short Sea Shipping) και των θαλάσσιων λεωφόρων (motorways of the sea) αναµένεται να αναδείξει µεγάλο αριθµό ευρωπαϊκών λιµένων ως σηµαντικούς κόµβους συνδυασµένων µεταφορών [2]. Βασική προτεραιότητα της Ε.Ε. είναι η ανάπτυξη της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΝΜΑ) στην αλυσίδα συνδυασµένων µεταφορών από πόρτα σε πόρτα σε όλες τις περιοχές της Ένωσης. Η Ε.Ε. υποστηρίζει ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναπτύξουν την Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων και ότι τα κράτη µέλη και η Κοινότητα έχουν σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσουν. Η Ε.Ε. στα πλαίσια της στρατηγικής για την βιώσιµη ανάπτυξη των µεταφορών δίδει έµφαση σε συγκεκριµένους τοµείς: βελτίωση της αποδοτικότητας των σηµείων φόρτωσης και εκφόρτωσης εµπορευµάτων στην αλυσίδα της εφοδιαστικής αλυσίδας οργανώνοντας πιο αποδοτικά τις διοικητικές διαδικασίες και την ανάπτυξη υπηρεσιών και τεχνικών υποδοµών 3

4 προώθηση των λύσεων συσκευασίας από πόρτα σε πόρτα µε ολοκληρωµένες εγκαταστάσεις, όπως είναι τα συστήµατα ενός και µόνου σηµείου επαφής (one-shop stop), µε την συνεργασία µεταξύ των διαφόρων µέσων µεταφοράς και των εµπλεκοµένων φορέων που παρεµβάλλονται στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, µε την εφαρµογή των καλύτερων πρακτικών, µέσω της εξέτασης µέτρων όπως είναι η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) και η δηµιουργία δεικτών επίδοσης, µε την συλλογή και διασπορά στοιχείων και πληροφόρησης δηµιουργία ίσων όρων ανταγωνισµού µέσω της προώθησης θεµάτων δίκαιης και αποδοτικής τιµολόγησης της υποδοµής. Η πολιτική της ΕΕ για την απελευθέρωση των λιµενικών και σιδηροδροµικών υπηρεσιών αναµένεται να οδηγήσει µεγάλες εταιρίες διαµεταφοράς και logistics σε επενδύσεις τόσο στην παροχή σιδηροδροµικών υπηρεσιών όσο και στην παροχή λιµενικών ή συναφών µε αυτές υπηρεσίες δηµιουργώντας συνθήκες µεγαλύτερης αλληλοσύνδεσης της µεταφορικής υπηρεσίας πλοίου, τρένου και των υπηρεσιών logistics. 2.3 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ανάπτυξη των Εµπορευµατικών Κέντρων σε πολλές χώρες οδήγησε στη συγκέντρωση σε αυτές επιχειρήσεων διαµεταφοράς και υπηρεσιών Logistics σε χωροθετηµένες ζώνες µε τις κατάλληλες υποδοµές και προσβάσεις σε κόµβους συνδυασµένων µεταφορών. Τα εµπορευµατικά κέντρα αποτελούν µια νοµικά προσδιορισµένη και οργανωµένη χωροταξικά και πολεοδοµικά έκταση, συνήθως κοντά σε µεγάλες πόλεις ή περιφερειακά κέντρα, στην οποία ο φορέας ανάπτυξής του παρέχει τις εγκαταστάσεις ή τα οικόπεδα σε εταιρίες ή σε τµήµατα εµποροβιοµηχανικών εταιριών, υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, χωρίς να αποκλείεται και ο φορέας διοίκησης να παρέχει υπηρεσίες logistics. Τα εµπορευµατικά κέντρα αποτελούν κόµβους συνδυασµένων µεταφορών και συνδέονται µε λιµένες, ή αεροδρόµια ή σιδηροδροµικούς σταθµούς ή κεντρικούς οδικούς άξονες. Αναπτύχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία εικοσαετία στα πλαίσια της πολιτικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη και στοχεύουν στην αναβάθµιση των υπηρεσιών logistics, τη συγκέντρωση σε κατάλληλο χώρο των εταιριών διαµεταφοράς και logistics, την ανάπτυξη συνεργιών µεταξύ των εταιριών που συµµετέχουν σε αυτό, την αποσυµφόρηση των πόλεων, την µείωση των εκποµπών καυσαερίων των φορτηγών σε αυτές [2]. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, άρχισε να υποστηρίζει πιλοτικές δράσεις και να παρέχει κίνητρα για τη δηµιουργία Εµπορευµατικών Κέντρων καθώς και για τη δικτύωση τους σε κοινοτικό επίπεδο. Η διασύνδεση και αλληλοεπίδραση λιµένων και εµπορευµατικών κέντρων αποτέλεσε ένα προνοµιακό πεδίο συνεργιών και προσδιοριστικό παράγοντα για τη ανάπτυξη των εµπορευµατικών κέντρων αλλά και την ολοκληρωµένη παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας στο λιµένα. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη αποτελεί η τάση φορέων ανάπτυξης των Εµπορευµατικών Κέντρων να προσφέρουν παράλληλα και υπηρεσίες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας (real estate developers) στους χρήστες των Κέντρων δεδοµένου ότι η ανάπτυξη των Εµπορευµατικών Κέντρων δίδει σηµαντική προστιθέµενη αξία στη γη τόσο του Κέντρου όσο και των γειτονικών περιοχών. 4

5 2.4 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σύγχρονη τάση στην ανάδειξη των λιµένων ως κόµβων στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί η ανάπτυξη των εµπορευµατικών κέντρων ή πάρκων υπηρεσιών logistics και διανοµής (Logistics & distribution parks) στους λιµένες. Η δυνατότητα αυτή στηρίχτηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που προσφέρει ο λιµένας αλλά και στην ύπαρξη διαθέσιµων εκτάσεων προς εκµετάλλευση εντός της λιµενικής ζώνης. Στην Ευρώπη, όπου οι περισσότεροι λιµένες βρίσκονται εντός του αστικού ιστού µεγάλων πόλεων και σε άµεση διασύνδεση µε αυτές, η ύπαρξη τέτοιων εκτάσεων προς αξιοποίηση αποτέλεσαν και αποτελούν προνοµιακές τοποθεσίες για την προσέλκυση επενδύσεων. Στις εκτάσεις αυτές η γη ανήκει συνήθως στο κράτος ή σε Οργανισµούς Λιµένων και τα Εµπορευµατικά Κέντρα έχουν µακροχρόνια συµβόλαια χρήσης και εκµετάλλευσης. Σε αρκετές περιπτώσεις η γη ανήκει στο Εµπορευµατικό Κέντρο, και αγοράστηκε σε τρέχουσες τιµές αγοράς από το Κράτος ή τον Οργανισµό Λιµένα. 3. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ Ο πρόσφατος νόµος για τη σύσταση και λειτουργία των Εµπορευµατικών Κέντρων και η παροχή κινήτρων από το νέο Αναπτυξιακό νόµο για τις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας διαµορφώνουν το θεσµικό πλαίσιο για τη προσέγγιση Εµπορευµατικού Κέντρου και Λιµένα στη χώρα µας. Χρηµατοδότηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3333/05 περί «ίδρυσης και λειτουργίας Εµπορευµατικών Κέντρων» Χρηµατοδότηση µέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόµου (Ν. 3299/04) ως επενδυτικό σχέδιο για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Αρ. 3, 1, Περίπτωση δ(iii)) Χρηµατοδότηση µέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόµου (Ν. 3299/2004) ως επενδυτικό σχέδιο εµπορευµατικού/ διαµετακοµιστικού κέντρου (Αρ. 3, 1, Περίπτωση δ(i)). 3.2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 3PL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Η εξέλιξη του µεγέθους της ελληνικής αγοράς 3PL παρουσιάζεται στον Πίνακα 4. Ως µέγεθος της αγοράς λαµβάνεται το ύψος των πωλήσεων των επιχειρήσεων 3PL όπως επίσης και του τµήµατος των πωλήσεων των επιχειρήσεων διαµεταφοράς, το οποίον αφορά υπηρεσίες logistics Πίνακας 4 Εξέλιξη της ελληνικής αγοράς παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας Πωλήσεις εταιρειών (εκατ. ) 3PL * 2006 * 73,4 95,1 126, ,5 224,9 273,6 295,4 330,8 ετήσια αύξηση 29,6 32,7 23,6 17,0 23,2 21,7 8,0 12,0 πωλήσεων (%) (*) πρόβλεψη Πηγή: ICAP (2005) Κλαδική µελέτη 3 rd Party Logistics Providers [1] 5

6 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 4, οι πωλήσεις των εταιρειών που παρείχαν υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας αυξάνουν ραγδαία από τα 73,4 εκατ. το 1998, στα 273,8 εκατ. το Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης έφθασε το εντυπωσιακό 24,6%, κάτι το οποίο επιτεύχθηκε µε την είσοδο νέων εταιριών στον κλάδο και τη διεύρυνση του φάσµατος των παρεχόµενων υπηρεσιών. H συντριπτική πλειοψηφία των εγκαταστάσεων εταιρειών διαµεταφοράς και logistics, στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, συγκεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, µε κύριους πόλους τις περιοχές της Σίνδου, του Καλοχωρίου και του Ωραιοκάστρου και µε εκτιµώµενο συνολική έκταση στεγασµένων χώρων της τάξης των τ.µ [4]. Σε σηµαντικό ποσοστό οι υποδοµές αυτές 3PL χαρακτηρίζονται από σύγχρονο εξοπλισµό, τόσο όσον αφορά τα µέσα αποθήκευσης και διακίνησης, όσο και τον εξοπλισµό πληροφοριακής υποστήριξης (εφαρµογές γραµµωτού κώδικα, συστήµατα διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου WMS, συστήµατα RF, κλπ). Η επιχορήγηση δηµιουργίας εγκαταστάσεων 3PL, από το νέο αναπτυξιακό νόµο εκτιµάται ότι θα ενισχύσει τις επενδύσεις σε υποδοµές και στεγασµένους χώρους τα επόµενα έτη. 4. ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ Ο Λιµένας Θεσσαλονίκης είναι σηµαντικός κόµβος συνδυασµένων και διατροπικών µεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της Β. Ελλάδας και των Βαλκανίων. Έχει πρόσβαση οδική και σιδηροδροµική στα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών της περιοχής. Η αύξηση της λιµενικής κίνησης και ποιότητα των παρεχόµενων λιµενικών υπηρεσιών αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν άµεσα την ανάπτυξη των εφοδιαστικών αλυσίδων στην Β. Ελλάδα αλλά και σε περιοχές των γειτονικών χωρών. 4.1 ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η κίνηση εµπορευµατοκιβωτίων (TEUs) στο λιµένα Θεσσαλονίκης, εκτός της µεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο (transshipment), για τα έτη παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. Η εξέλιξη της κίνησης της ΟΛΘ ΑΕ προβλέπεται αυξητική τα επόµενα έτη και αναµένεται να ξεπεράσει συνολική κίνηση εµπορευµατοκιβωτίων (port traffic) τις TEUs, τα επόµενα 2 έτη. Οι ροές εµπορευµάτων (cargo flows), της ανωτέρω αναφερόµενης λιµενικής κίνησης αποτελούν δυνητικό έργο υπηρεσιών logistics. Η παραδοσιακά παρεχόµενη υπηρεσία προστιθέµενης αξίας στο λιµένα Θεσσαλονίκης είναι συσκευασία και αποσυσκευασία εµπορευµατοκιβωτίων. 6

7 Πίνακας 3 Κίνηση Εµπορευµατοκιβωτίων σε (TEUs), εκτός transshipment, ΟΛΘ ΑΕ ( ) Λιµενική κίνηση (Port traffic) ΟΛΘ ΑΕ TEUs Εγχώρια (TEUs) Transit (TEUs) (*) Ετος (*) Εκτίµηση για το 2005 Πηγή: Στατιστικό ελτίο ΟΛΘ ΑΕ 4.2 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ Ο Λιµένας Θεσσαλονίκης για να ενισχύσει τη θέση του στον εντεινόµενο λιµενικό ανταγωνισµό µαζί µε την βελτίωση των παρεχόµενων λιµενικών υπηρεσιών προσανατολίζεται και σε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας στους πελάτες του εντός της λιµενικής ζώνης ή συνδεδεµένων λειτουργικά µε το λιµένα περιοχών, στο τοµέα των logistics. Η παροχή υπηρεσιών 3PL, ως φυσική συνέχεια της θαλάσσιας µεταφοράς, διασφαλίζει αυξηµένη διακίνηση φορτίων στρατηγικές τοποθετήσεις ναυτιλιακών εταιριών. Η επιλογή αυτή µπορεί επίσης να προσελκύσει σηµαντικές επενδύσεις από ναυτιλιακές εταιρίες, εταιρίες 3PL ή εκµετάλλευσης ακίνητης περιουσίας και υποδοµών logistics προς όφελος της τοπικής οικονοµίας. 5. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3PL Η σχέση λιµένα και εµπορευµατικού κέντρου θέτει κρίσιµα ερωτήµατα οι απαντήσεις των οποίων αποτελούν και κριτήρια σηµαντικών επιχειρηµατικών αποφάσεων. Οι απαντήσεις αν και διερευνούνται επιστηµονικά, µε εναλλακτικές προτάσεις και πολυκριτιριακές µεθόδους δίδονται κυρίως από τη σκοπιά των συµφερόντων που εξυπηρετεί η κάθε πρόταση. Σηµαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι διαθέσιµοι πόροι για τις επενδύσεις σε εµπορευµατικά κέντρα και λιµένες. Παρουσιάζονται συνοπτικές απαντήσεις σε ορισµένα κρίσιµα ερωτήµατα στρατηγικής 5.1 ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ Ή ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 3PL Η ΟΛΘ ΑΕ έχει χαρακτηριστικά λιµένα λειτουργού (comprehensive port) και παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες σε όλους τους πελάτες της ανεξαρτήτως µεγέθους. Η τιµολογιακή πολιτική στηρίζεται στο σύστηµα ταριφών µε δυνατότητα ειδικών συµφωνιών µε πελάτες µε κριτήριο την προσέλκυση 7

8 φορτίου. Εξακολουθεί από τον ιδρυτικό της νόµο (Ν. 2688/99) να είναι εταιρία κοινής ωφέλειας. Η µελλοντική απελευθέρωση των λιµενικών υπηρεσιών και η λειτουργία πολλών παρόχων στο λιµένα θα δηµιουργήσει νέα δεδοµένα στην περιοχή και µπορεί να οδηγήσει στην προτιµησιακή συµφωνία παρόχου λιµενικής υπηρεσίας, ναυτιλιακής εταιρίας και εταιρίας logistics. Αυτό συµβαίνει σε µεγάλους λιµένες δοθέντος ότι οι ανωτέρω εταιρίες πάροχοι υπηρεσιών ανήκουν στον ίδιο όµιλο εταιριών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν µόνο οι περιορισµοί που θέτει η ευρωπαϊκή και τοπική νοµοθεσία για τον ανταγωνισµό, τη διαφάνεια, την έντιµη µεταχείριση και το δικαίωµα πρόσβασης στις λιµενικές υπηρεσίες και τη µεταφορά. Η ΟΛΘ ΑΕ, στο προβλεπτό µέλλον, µε βάση το µέγεθός του και τα οικονοµικά δεδοµένα της ευρύτερης περιοχής έχει περισσότερα πλεονεκτήµατα όταν η εµπορική πολιτική του εξασφαλίζει ίση µεταχείριση (multi-user port) στην παροχή λιµενικών υπηρεσιών σε εταιρίες διαµεταφοράς και logistics ή εµπορευµατικά κέντρα σε σχέση µε το αν συµµετέχει ή παρέχει εγκαταστάσεις του σε κάποιες από αυτές. 5.2 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η καθυστέρηση στη θεσµοθέτηση των εµπορευµατικών κέντρων στην Ελλάδα (2005) και στη χωροθέτηση ζωνών παροχής υπηρεσιών logistics, διαµορφώνει ένα τύπο εµπορευµατικών κέντρων µε ορισµένα διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά χωρών, όπως η Γερµανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία. Σε αυτές τις χώρες οι δήµοι ή οι περιφέρειες χωροθετούν ζώνες logistics και εµπορευµατικά κέντρα κοντά σε πόλεις ή σε κόµβους µεταφορών, εξασφαλίζουν τις προσβάσεις και οι φορείς ανάπτυξης επενδύουν και λειτουργούν τα εµπορευµατικά κέντρα. Παρέχονται επίσης κίνητρα εγκατάστασης και µετεγκατάστασης των εταιριών logistics στα εµπορευµατικά κέντρα. Η περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει ήδη εγκατεστηµένη χωρητικότητα της τάξης των τ.µ σε ιδιόκτητα κυρίως οικόπεδα εταιριών 3PL και διαµεταφοράς. εν υπάρχουν ειδικά χωροθετηµένες ζώνες logistics στην πόλη µε κατάλληλες προσβάσεις τους αλλά οι ενδιαφερόµενοι φορείς των εµπορευµατικών κέντρων θα πρέπει µε όρους αγοράς να βρουν επαρκή έκταση κατάλληλη για το επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξής τους. Μπορούν επίσης να αναπτυχθούν εµπορευµατικά κέντρα διαφόρων µεγεθών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εποµένως ένα εµπορευµατικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη απευθύνεται κυρίως στην πλεονάζουσα ζήτηση και στην προοπτική ανάπτυξής της χωρίς κίνητρα για τις ήδη εγκατεστηµένες εταιρίες logistics στην περιοχή. Το ύψος των επένδυσης για την αγορά ή παραχώρηση έκτασης για την κατασκευή του εµπορευµατικού κέντρου είναι σηµαντικό και ουσιαστικά οδηγεί στην προσέλκυση επενδυτών ικανού µεγέθους από τις εταιρίες διαµεταφοράς και logistics όσο και από εταιρίες ακίνητης περιουσίας logistics. Ο χρόνος επανάκτησης του κεφαλαίου επένδυσης είναι µεγάλος που µπορεί να υπερβαίνει τα 30 έτη. 8

9 5.3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παρουσιάζεται στον Πίνακα 4, SWOT ανάλυση των δυνατοτήτωναδυναµιών και των ευκαιριών-απειλών για εµπορευµατικό κέντρο που βρίσκεται στη λιµενική ζώνη ή συνδέεται µε το λιµένα Θεσσαλονίκης Πίνακας 4 Ανάλυση SWOT ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Συνδυασµένη µεταφορά 3 µεταφορικών µέσων (πλοίο, τρένο, φορτηγό) Σηµαντικό εµπορευµατικό έργο από την λιµενική κίνηση για παροχή υπηρεσιών logistics Μείωση επιχειρηµατικού ρίσκου λόγω των µικρών αποστάσεων και της γειτνίασης µε τους χώρους φόρτωσης και φόρτωσης εµπορευµάτων σε πλοία Παροχή υπηρεσιών αστικής διανοµής (city logistics) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Νέο νοµοθετικό πλαίσιο για εµπορευµατικά κέντρα και για κίνητρα σε εταιρίες 3PL Ανάπτυξη των εµπορικών συναλλαγών της Β. Ελλάδας και των γειτονικών χωρών τα επόµενα έτη Ανάπτυξη της θαλάσσιας και σιδηροδροµικής µεταφοράς τα επόµενα έτη Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου φορτηγών στη λιµενική ζώνη ΑΠΕΙΛΕΣ Ανάπτυξη Εµπορευµατικών κέντρων στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες ή σε λιµένες αυτών των χωρών Η ανάλυση δείχνει ότι η συνδυασµένη µεταφορά του εµπορευµατικού κέντρου µε 3 µεταφορικά µέσα και σιδηροδροµική σύνδεση στη χερσαία πλευρά αποτελούν τα δυνατά σηµεία και ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του Εµπορευµατικού Κέντρου που συνδέεται µε το λιµένα. Τα αδύνατα σηµεία µπορούν να αντιµετωπιστούν µε αποδεκτές επιστηµονικές µεθόδους και µπορεί να µειωθούν οι επιπτώσεις από την έγκαιρη υλοποίηση του έργου και το σωστό χρόνο λειτουργίας (timing). 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανάπτυξη Εµπορευµατικού κέντρου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης που να συνδέεται άµεσα µε το λιµένα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα για τους επενδυτές του εµπορευµατικού κέντρου. Η συνδυασµένη µεταφορά 3 µεταφορικών µέσων (πλοίο, τρένο, φορτηγό) αποτελεί πολύ σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµά του. Η σχέση λιµένα και εµπορευµατικού κέντρου µπορεί να είναι συµπληρωµατική προσφέροντας ένα ολοκληρωµένο πλέγµα λιµενικών 9

10 υπηρεσιών, υπηρεσιών συνδυασµένης µεταφοράς και logistics στους πελάτες. Η τάση απελευθέρωσης των λιµενικών και σιδηροδροµικών υπηρεσιών τα επόµενα έτη θα ενισχύσει τις επενδύσεις σε λιµένα και εµπορευµατικό κέντρο ολοκληρώνοντας ακόµη περισσότερο της υπηρεσίες µεταφοράς και εφοδιαστικής αλυσίδας. Η προοπτική επενδύσεων στην ανάπτυξη εµπορευµατικού κέντρου από την ΟΛΘ ΑΕ και άλλους φορείς µεταφοράς και logistics στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αποτελεί µια ενδιαφέρουσα εξέλιξη που µπορεί να ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη. Ο χρόνος κατασκευής και λειτουργίας του εµπορευµατικού κέντρου αποτελεί για την περιοχή Θεσσαλονίκης ένα κρίσιµο µέγεθος για την επιτυχή αντιµετώπιση του εντεινόµενου ανταγωνισµού στην περιοχή. Η στρατηγική συνεργασία λιµένα και εµπορευµατικού κέντρου δηµιουργεί προστιθέµενη αξία στο Οργανισµό Λιµένα και στο φορέα ανάπτυξης του εµπορευµατικού κέντρου 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 ICAP, Third Party Logistics Providers, Κλαδική Μελέτη, Ιούνιος Hesse M, Land for Logistics: Locational dynamics, Real estate markets and Political regulations of Regional Distribution Complexes, KNAG, ΟΛΘ ΑΕ, Μελέτη ιερεύνησης της Βιωσιµότητας, Κατάρτισης του Master Plan και Οργανωτικής ιαµόρφωσης του Φορέα του Εµπορευµατικού Κέντρου του ΟΛΘ, Ιανουάριος Παπαγεωργίου Α, Χαλάτσης Α, αδηµοσίευτη έκθεση «Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας στη Κεντρική Μακεδονία»,

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ ΣΒΒΕ ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΕΕL ILME EU UNECE SOLE EUROPE ΟΣΕ ΟΛΘ ΠΕΕ ΟΦΑΕ ΣΕΜΒΕ ΣΥΝ Ε &L ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α Συµπεράσµατα της ηµερίδας «Logistics 2004 ίκτυα Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΥΜΕΔΙ. Η ανάπτυξη της εφοδιαστικής συνδέεται πρωτίστως με την επιχειρηματική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (LOGISTICS ΟΛΠ) Εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης» Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ναυτιλία Πανεπιστήμιο Πειραιά Χειμερινός κύκλος διαλέξεων σεμιναρίων «Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Το Λιμάνι του Πειραιά μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Συνέδριο του ECONOMIST THE SEA OF EUROPE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17-18 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας

Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Χαρακτηριστικά. Προνόμια για την επιχείρησή σας Ένας γρήγορος και φιλικός προς το περιβάλλον δρόμος από την Ελλάδα προς τη Βόρεια Ευρώπη. Εάν ενδιαφέρεστε για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση Logistics για τις ανάγκες της εφοδιαστικής σας αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ GIOIA

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα του LOSAMEDCHEM στο σύνολο της μεσογειακής περιοχής παρέμβασης του έργου

Τα αποτελέσματα του LOSAMEDCHEM στο σύνολο της μεσογειακής περιοχής παρέμβασης του έργου Τα αποτελέσματα του LOSAMEDCHEM στο σύνολο της μεσογειακής περιοχής παρέμβασης του έργου Ημερίδα Προγράμματος MED Θεσσαλονίκη, 16.10.2014 Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Γιατί το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα Περιεχόμενα 1 Η αναγκαιότητα του στρατηγικού σχεδίου εφοδιαστικής αλυσίδας 2 1.1 Διεθνές Περιβάλλον λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας 2 1.2 Υφιστάμενη

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή εικόνα και εξέλιξη της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα

Σημερινή εικόνα και εξέλιξη της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα Σημερινή εικόνα και εξέλιξη της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα Δρ Αριστοτέλης Καρυτινός Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Επικεφαλής Τομέα Real Estate Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias S.A. Αθήνα, 16/5/2007, Γαλλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ 2110. Μενεμένη 01/12/2000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ 2110. Μενεμένη 01/12/2000 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΤΤΕΡΗΣΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Σύνταξη επιιμέλειια φακέλου Θανάσης Κ.. Παππάς Αρχιιτέκτων Δ/ντής ΤΥ Δήμου Μενεμένης ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α. Εσπερίδα ACTIS: Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη 29/6/2015 Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Πάνος Μυλωνάς General Manger

Εισαγωγικό Σημείωμα. Πάνος Μυλωνάς General Manger Logistics Εισαγωγικό Σημείωμα Στις μέρες μας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταγωνίζεται μία επιχείρηση μέσω των προϊόντων της. Σε ένα μεγάλο βαθμό παρουσιάζεται ταύτιση τόσο στη τεχνολογία όσο και σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σιαμάς, Ph.D.c., Logistics Engineer, MEng, Msc, Internal Auditor, NGO, Accountant, Msc, Member of the Permanent Committee of Logistics,

Ιωάννης Σιαμάς, Ph.D.c., Logistics Engineer, MEng, Msc, Internal Auditor, NGO, Accountant, Msc, Member of the Permanent Committee of Logistics, Ιωάννης Σιαμάς, Ph.D.c., Logistics Engineer, MEng, Msc, Internal Auditor, NGO, Accountant, Msc, Member of the Permanent Committee of Logistics, Ministry of Transport f. President of Hellenic Association

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης επιχειρήσεων στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σύνοψη Σχεδίου

Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης επιχειρήσεων στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σύνοψη Σχεδίου Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης επιχειρήσεων στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας Σύνοψη Σχεδίου Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση αυτή κατατίθεται από το Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου

Η πρόταση αυτή κατατίθεται από το Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Η πρόταση αυτή κατατίθεται από το Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διαθέτει επίσης τα

Διαβάστε περισσότερα

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας Νοµός: Θεσσαλονίκης ΟΤΑ: ήµος Θεσσαλονίκης 2. Τίτλος έργου: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου Διατροπικών Μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου Διατροπικών Μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Project LOSAMEDCHEM - How could the logistics and the safety of the transports of chemicals be improved in the Mediterranean area ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Δρ. Άγγελος Αμδίτης Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ Πρόεδρος του ITS Hellas ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ITS Hellas & Ρόλος ITS for

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study - Galaxy ERP. Shipping Company

Case Study - Galaxy ERP. Shipping Company Case Study - Galaxy ERP Shipping Company Η Εταιρεία Ο ιδρυτής του Ομίλου Ζούρος, Νικόλας Ζούρος, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ίδρυσε την πρώτη Ναυτική Εταιρεία, παρέχοντας λιμενικές υπηρεσίες σε πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,

Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Εκδήλωση: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: Η συμβολή των τελωνειακών διαδικασιών και των logistics στην ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών Ομιλητής: Αντιπρόεδρος ΣΕΒΕ, Δρ. Κυριάκος Λουφάκης Τίτλος Ομιλίας: Η ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές της Στρατηγικής λιμένων

Αρχές της Στρατηγικής λιμένων Αρχές της Στρατηγικής λιμένων Η σύνδεση των Ελληνικών Λιμένων με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα μεταφορών Η εδαφική συνέχεια της χώρας (συγκοινωνία/ακτοπλοΐα) Η ανάπτυξη και η απασχόληση σε εθνικό, περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ, Α ΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ, Α ΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ: ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ, Α ΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ρ. Ιωάννης Ε. Τυρινόπουλος Μαθηµατικός Συγκοινωνιολόγος Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 9 ο χλµ. οδού Θέρµης-Χαριλάου,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Α/Α Τομείς Εργασιών Σεμιναρίου Προτεινόμενα Θέματα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Εταιρική Διακυβέρνηση και ΜΜΕ 2 Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 3 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ Ε/Κ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (1998-2008) ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» = SECURITY ΟΧΙ SAFETY (εντελώς διαφορετική έννοια, αν και στα Ελληνικά περιγράφεται από την ίδια λέξη) MARITIME SECURITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ Συνέντευξη στον Κων/νο Στ. Δεριζιώτη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 Στο +28,6%

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Αργύρης Παπαντωνόπουλος Business Development Manager Mantis Hellas Τα Logistics λίγα χρόνια πριν Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Μπάμπης Σιαφλάς: Supply Chain & Commercial Director Ταυτότητα SARMED (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Γενική Γραµµατεία Εµπορίου - ΕΥΣΕ Εµπ. 2. Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων 3. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Μεταρρυθμιστική Δυναμική στους: Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. Λιμενικά Ταμεία Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200 10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κυρίες και Κύριοι, Καλημέρα σας. Η σημερινή μέρα είναι εξαιρετικά σημαντική για τον ΟΜΙΛΟ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ολοκληρώσαμε μια επένδυση στην οποία πιστέψαμε και πιστεύουμε πολύ. Μια

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ)

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Εμπορευματική σύνδεση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Περιεχόμενα Παρουσίαση των δύο συνεργατών Σύμπλευση Στόχος Θεωρητικό υπόβαθρο Εμπειρία μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020

O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020 O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Νίκος Καμβύσης Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Συντονιστής της Τομεακής

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I -

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχάριστο χρέος αποτελεί για μένα η μνεία των προσώπων που συνέβαλαν, τους τελευταίους εννέα μήνες, στην ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ.: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ Β (ΦΕΚ 2335Β/20 9 2013) Κίνητρα, οφέλη, υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπαγωγή στο Ν.

ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ.: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ Β (ΦΕΚ 2335Β/20 9 2013) Κίνητρα, οφέλη, υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπαγωγή στο Ν. ΕΠ.ΠΑ.ΘΕ.: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ Β (ΦΕΚ 2335Β/20 9 2013) Κίνητρα, οφέλη, υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπαγωγή στο Ν.3982/2011 Τα Επιχειρηματικά Πάρκα αποτελούν σημαντικότατο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 Μαρία Ζαρκαδούλα, ΚΑΠΕ

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 Μαρία Ζαρκαδούλα, ΚΑΠΕ Μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας στις εµπορευµατικές µεταφορές Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 Μαρία Ζαρκαδούλα, ΚΑΠΕ Περιεχόµενα Σκοπός του Οι εταίροι του έργου Η προσέγγιση Αναµενόµενα αποτελέσµατα Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3299/2004. www.hellastat.eu

3299/2004. www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση

Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση Your investor partner in Bulgaria Έξυπνες επενδύσεις Μεγάλη απόδοση Developments Your investor partner in Bulgaria Το σκηνικό έχει αλλάξει. Η Βουλγαρία είναι πλέον ένας σημαντικός επενδυτικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of HealthCare in Greece

Shaping the Future of HealthCare in Greece Shaping the Future of HealthCare in Greece Reducing cost and Optimizing hospital supply chain processes through a healthcare logistics partner: The Case of Y-LOGIMED Stella Gioni Supply Chain Director

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγηση του Ελληνικού μεταφορικού δικτύου των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X

Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγηση του Ελληνικού μεταφορικού δικτύου των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV και X Άρθρο των Α. Γιαλού, Χ. Αραμπαντζή και Δρ. Β. Ζεϊμπέκη Ο κ. Α. Γιαλός είναι τελειόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η κ. Χ. Αραμπαντζή είναι Μηχανικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. Τρούλος, Β. Μερεκούλιας, Β. Μάγκλαρης { ktroulos, merek, maglaris } @ netmode.ntua.gr «Forum

Διαβάστε περισσότερα