Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε."

Transcript

1 Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων Μαΐου 2011

2 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή 3.Εξοπλισµός Σ.ΕΜΠΟ Συµβατ. Λιµένος 4.Στατιστικά στοιχεία 5.Οικονοµικά Στοιχεία είκτες Μετοχή 6.Προτεραιότητες διοίκησης 7.Στρατηγικά σχέδια διοίκησης 8.Προοπτικές για το έτος 2011

3 Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. ικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης της υποδοµής και υπερδοµής του Λιµένα έως το 2051.

4 Pier 6 Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Σύγχρονη Ιστορία : Εναρξη κατασκευής του νέου λιµένα 1970: Ιδρυση του Νοµικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 1999: Μετατροπή σε Ανώνυµη Εταιρεία 2001: Υπογραφή Σύµβασης Παραχώρησης µε το Ελληνικό ηµόσιο για 40 χρόνια. 2008: N. 3654/ Παράταση του χρόνου παραχώρησης από 40 σε 50 χρόνια. Pier 1

5 Ενδοχώρα λιµένος υνητική Αγορά

6 Παρεχόµενες Υπηρεσίες Φορτία: Εξυπηρέτηση κάθε είδους φορτίου (χύδην ξηρά, χύδην υγρά, γενικό φορτίο, εµπορευµατοκιβώτια). Πλήρη γκάµα παρεχόµενων λιµενικών υπηρεσιών Πλοία: Ναυτιλιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες τροφοδοσίας, παραβολής, προσόρµισης κτλ. Επιβάτες: Σύγχρονος επιβατικός σταθµός µε πληθώρα εξυπηρετήσεων για επιβάτες ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας

7 Πρότυπα Ποιότητας Port Environmental Review System (PERS), Πιστοποιητικό από ECOPORTS ISO 9001: 2008 Σ.ΕΜΠΟ. ISO 9001: 2008 Χύδην Φορτία ιαχείριση Έργων (ΕΛΟΤ 1429) Λιµενεργάτες: εκπαίδευση από PDP του ILO Ασφάλεια κατά ISPS Code Μονάδα υποδοχής καταλοίπων πλοίων και φορτίων 7

8 Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα Στρατηγικήθέση Σύνδεση µε το Ευρωπαϊκό οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο Σιδηροδροµικό δίκτυο σε όλα τα κρηπιδώµατα ΕλευθέραΖώνη Φυσική δίοδος-δεν χρειάζεται εκβάθυνση Σ.ΕΜΠΟ.: λειτουργεί όλο το 24ωρο µε ίδιες τιµές για 3 βάρδιες & πλήρες µηχανογραφικό σύστηµα Όλες οι κύριες ναυτιλιακές εταιρίες µεταφοράς Ε/Κ προσεγγίζουν το λιµάνι της Θεσσαλονίκης Συµβατικό λιµάνι: λειτουργεί όλο το 24ωρο µε ίδιες τιµές σε 2 βάρδιες και υπερωριακές τιµές την 3 η βάρδια 8

9 Υποδοµή - Ανωδοµή 6,200 µέτρα κρηπιδωµάτων, βάθος κρηπιδωµάτων έως 12 µέτρα Συνολικήχερσαίαέκταση:1,55 εκ m 2, Αποθηκευτικοίχώροι: 600,000 m 2 9

10 Υποδοµή - Ανωδοµή Σ.ΕΜΠΟ. Συµβατικό λιµάνι Επιβατικός σταθµός, Ελευθέρα Ζώνη Ιδιωτικές εγκαταστάσεις (Υγρά καύσιµα, τσιµέντα) 10

11 ΟΛΘ ΑΕ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξοπλισµός Χειρισµού Φορτίου Σ.ΕΜΠΟ. 11

12 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 2 Γερανογέφυρες, Panamax,, 40 τον. & 45 τον. ανυψωτικής ικανότητας 2 Γερανογέφυρες,, Post-Panamax Panamax, 50 τον. ανυψωτικής ικανότητας 1 Transtainer, τρένο - τέρµιναλ,, 50 ton ανυψωτικής ικανότητας 16 Straddle Carriers (ΟΣΜΕ) 1 Reach Stacker, 40ton ανυψωτικής ικανότητας 3 Front lifts για κενά εµπορευµατοκιβώτια Tractor-trailers, trailers, περονοφόρα etc

13 ΟΛΘ ΑΕ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξοπλισµός Χειρισµού Χύδην Ξηρού και Γενικού Φορτίου 13

14 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 34 Γερανοί ανυψωτικής ικανότητας έως 40 τόνων 2 Λιµενικοί αυτοκινούµενοι γερανοί, ανυψωτικής ικανότητας 100ton 0ton 2 αυτοκινούµενοι γερανοί, ανυψωτικής ικανότητας 120 τόνους & 150 τόνους αντίστοιχα 78 Περονόφορα (ανυψωτικής ικανότητας έως 37 τόνους) 24 Φορτωτές Μεγάλος αριθµός άλλου εξοπλισµού (πλατφόρµες ανυψωτικά µηχανήµατα κλπ)

15 Στατιστικά Στοιχεία Έτος ιαφορά % Εµπορεύµατα (τόνοι) Περιοχή ΟΛΘ ΑΕ Προβλήτα ΑΓΕΤ Αγκυροβόλια Υγρών Καυσίµων ,04 17,54-22,09 3,75 Εµπορευµατοκιβώτια (TEUs) ,15 15 Πλοία ,05 Επιβάτες ,30

16 Εξέλιξη πωλήσεων (σε εκατ. ) Έτος Κύκλος εργασιών ιαφορά (%) 66,2 49, ,6 +44,26-25,53-6,88 +7,8 Κατανοµή κύκλου εργασιών Containers 39,00 24,3 26,04 25,5 Συµβατικό 21,00 20,1 17,8 22,3 Άλλα 6,2 4,9 2,78 1,8

17 Εξέλιξη Εξέλιξη Αποτελεσµάτων Αποτελεσµάτων (σε σε εκατ εκατ. ) 12,3 12,3 9,7 9,7 10,74 10,74 20,9 EAT EAT margin margin 20,9 20,9 16,6 16,6 17,4 17,4 30,1 EBIDTA EBIDTA margin margin 6,1 6,1 4,4 4,4 5,3 5,3 13,8 EAT EAT 10,3 10,3 7,7 7,7 8,5 8,5 19,9 EBIDTA EBIDTA Έτος Έτος

18 Στοιχεία Ισολογισµού (σε εκατ. ) Έτος ιαθέσιµα 73,09 66,5 66,6 72,9 ιαφορά (%) +21,4-9,02 0,15 9,5 Ενσώµατα Πάγια- Ακίνητα 51,8 55,6 55,9 56,9 Ίδια Κεφάλαια 114,6 114,3 116,8 120,6 ιαφορά (%) 11,51-0,35 2,19 3,25 Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια 0,0 0,0 0,0 0,0 0,19:1 0,17:1 0,12 0,15

19 Σχολιασµός Οικονοµικών Καταστάσεων Αποτελέσµατα µετά από φόρους 2010: + 37,16% ( έναντι των το 2009). Μικτά κέρδη 2010: + 222% ( έναντι το 2009) Αποτελέσµατα προ φόρων 2010: + 42,97% ( έναντι το 2009),

20 Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές % Κεφαλαιοποίηση (σε εκατ. ) Συνολικό ,0 143 Ελληνικό ηµόσιο , Επενδυτικό Κοινό ,73 36 Νοµικά Πρόσωπα , Φυσικά Πρόσωπα ,40 15 Τιµή µετοχής 14,14 (29/4/2011) - / - - / -

21 Βασικοί είκτες Τιµή µετοχής (29/4/2011):14, ΚΜΦ/Μετοχή Μετοχή 0,53 0,44 0,61 P/E 23,18 Μέρισµα/Μετοχή Μετοχή 0,18 0,15 0,21 Απόδοση Μερίσµατος (%) Λογιστική αξία Μετοχής 1,4 1 1,4 11,34 11,59 11,97 P/BV 1,09 1, ,18

22

23 Προτεραιότητες της διοίκησης Συνεχής βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών : Προµήθεια νέου µηχανολογικού εξοπλισµού Εργασίες υποδοµής ανωδοµής Τιµολογιακή πολιτική στοχευµένη στην αύξηση των διακινούµενων φορτίων Νέοι Κανονισµοί σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα Συναντήσεις επαφές µε υφιστάµενους & εν δυνάµει πελάτες. Πελατοκεντρική πολιτική- υναµικό µάρκετινγκ 23

24 Προτεραιότητες της διοίκησης E banking για Σ.ΕΜΠΟ Ηλεκτρονική πληρωµή προµηθευτών Ενίσχυση των µέτρων ασφαλείας Περιορισµός δαπανών Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος Εργασιακή ειρήνη Συνεργασία µε φορείς της πόλης ιαφάνεια

25 Master plan Προτεραιότητες της διοίκησης Business Plan (5ετές( ετές) Στρατηγικά σχέδια Επέκταση της 6 ης προβλήτας Εµπορευµατικό κέντρο Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας 25

26 Master plan Προτεραιότητες της διοίκησης Στρατηγικά σχέδια Πρόβλεψη τύπου και όγκου φορτίου Τµηµατοποίηση φορτίων εξειδικευµένα terminals Μελλοντική επέκταση λιµένος Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Επιχειρησιακό Σχέδιο - Παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα καλής πρακτικής Business Plan ( ) 2015) 26

27 ηµοπρατήθηκε: 01/02/2011 Επέκταση 6 ης προβλήτας Ολοκλήρωσητης 1 ης φάσης:2014 Container Terminal Επέκταση κατά 500*300 µέτρα συνολικόµήκοςκρηπιδώµατοςν ο 26: 1120 m Συνολικόςχώρος: 550,000 m 2 Βάθος κρηπιδώµατος: 16.0 m Χωρητικότητα: 1.2 εκατ. TEUs Επιπλέον εξοπλισµός Berth window Συνολικήεπένδυση (υποδοµή, ανωδοµή, εξοπλισµός, IT): 249εκατ., χρηµατοδότησηολθαεκαιετεπ 500m 500m 27

28 Προτεραιότητες της διοίκησης Εµπορευµατικό κέντρο Στρατηγικά σχέδια Υπηρεσίες 3PL από θυγατρική της ΟΛΘ ΑΕ και στρατηγικό επενδυτή - ιαθέσιµος χώρος εντός λιµένος: : 230,0002 m 2 - ιαθέσιµος χώρος εκτός λιµένος: Freight Centers στην Ελλάδα και στη ΝΑ Ευρώπη. 28

29 Προτεραιότητες της διοίκησης Στρατηγικά σχέδια Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας (για µη λιµενικές χρήσεις) Ανάπτυξη Θαλασσίου Μετώπου ιαθέσιµος χώρος εντός λιµένος : 400,000 m 2 (1 η, 2 η προβλήτα και γειτνιάζουσα περιοχή) Μοντέρνο τέρµιναλ για Κρουαζιέρα Εµπορικές και τουριστικές εγκαταστάσεις Μαρίνα Συνεισφορά στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης 29

30 Προβλέψεις για το 2011 Εκτίµηση για αύξηση των εσόδων και των κερδών Σηµαντική αύξηση στην διακίνηση φορτίων (χύδην ξηρό, γενικό και εµπορευµατοκιβώτια) Αύξηση transit φορτίων. Λιµενικός Καλλικράτης Αύξηση κεφαλαιοποίησης εταιρείας. Αναδιάρθρωση Ο.Σ.Ε.

31 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιεχόμενα Α. Δηλώσεις Μελών του Δ.Σ... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 6 Γ. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Πίνακας περιεχοµένων Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΛΘ αε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Θ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ο.Λ.Θ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ο.Λ.Θ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη της ΟΛΘ αε 1 1. Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ /ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ /ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΟΜΙΛΙΑ /ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Μετά από 2 συνεχή χρόνια απεργιών & κινητοποιήσεων, το 2007 ήταν έτος εργασιακής ειρήνης που χαρακτηρίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων E. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ... 2

Πίνακας περιεχομένων E. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ... 2 Πίνακας περιεχομένων E. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ... 2 E.1 ΔΥΝΑΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ... 2 Ε.1.1 Εκσυγχρονισμός υποδομών υφισταμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ TOY ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ TOY ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β1β ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διευθύνων σύμβουλος : ΖΕΦΤΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ/ντρια Ανθρώπινου δυναμικού: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ ΑΕ) Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014-2018. Σεπτέμβριος 2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ ΑΕ) Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014-2018. Σεπτέμβριος 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ ΑΕ) Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014-2018 Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1 Στρατηγική - Όραμα Σελ. 3 2 Επιχειρηματικές μονάδες Επισκόπηση ιστορικών στοιχείων Σελ. 5 3 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άναψε «πράσινο» για την 6η προβλήτα

Άναψε «πράσινο» για την 6η προβλήτα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΦΥΛΛΟ 04 Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ: Θέλουμε κερδοφόρα λιμάνια Άναψε «πράσινο» για την 6η προβλήτα Για τις κυβερνητικές προτεραιότητες στο θέμα της λιμενικής πολιτικής μιλάει σε συνέντευξή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νομός Σερρών Νομός Χαλκιδικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νομός Σερρών Νομός Χαλκιδικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες σελ.1 Εισαγωγή σελ.2 1. Το προφίλ της Κεντρικής Μακεδονίας: Δυναμικοί τομείς - προϊόντα υποδομές σελ.4 1.1 Οι εξελίξεις σε Βιομηχανία και Μεταποίηση σελ.4 1.2 Ο παραγωγικός ιστός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΗΡΑ ΗΡΑ ΗΡΑ ΗΡΑ ΗΡΑ ΡΑ ΡΑ ΗΡΑ ΗΡΑ ΗΡΑ ΗΡΑ ΗΡΑ Η ΑΚΛΕ ΚΛΕ ΚΛΕ ΚΛ ΚΛΕ ΚΛΕ ΛΕΙΟ ΙΟ ΙΟ ΙΟ ΙΟ ΙΟ ΙΟ ΙΟ Η ΚΛ Κ Η ΚΛ ΚΛ ΚΛ ΚΛ Constanza ΠΑ ΠΑΤ ΠΑΤ ΠΑΤ ΠΑΤ ΠΑ ΡΑ ΡΑ ΡΑ ΠΑ Π σσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πειραιάς, Ακτή Μιαούλη 10, 185 38 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πειραιάς, Ακτή Μιαούλη 10, 185 38 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πειραιάς, Ακτή Μιαούλη 10, 185 38 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1/1 31/12/2008 Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεσσαλονίκη. ξαναβρίσκει το λιμάνι της. Ανάπλαση της Α προβλήτας Άνοιγμα στους πολίτες Διασύνδεση με την Κοινωνία των Πολιτών

Η Θεσσαλονίκη. ξαναβρίσκει το λιμάνι της. Ανάπλαση της Α προβλήτας Άνοιγμα στους πολίτες Διασύνδεση με την Κοινωνία των Πολιτών Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Φ ΥΛ Λ Ο 0 5 Η Θεσσαλονίκη ξαναβρίσκει το λιμάνι της Η αξιοποίηση των υποδομών της Α προβλήτας και το «άνοιγμα» στην Κοινωνία των Πολιτών και την εκπαιδευτική κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2008 έως 31 η Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θεσσαλονίκη εκεµβριος 2009 Οι Συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάζουμε πλώρη στο μέλλον ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. 2012-2016

Βάζουμε πλώρη στο μέλλον ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. 2012-2016 Βάζουμε πλώρη στο μέλλον ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. 2012-2016 2012-2016 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κύριοι στόχοι του προγράμματός μας....4 2012-2016 Επενδυτικό Πρόγραμμα Ολπ Α.Ε.....5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ TΟY ΤΕΡΜΑΤΙΚΟY ΣΤΑΘΜΟY ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ TΟY ΤΕΡΜΑΤΙΚΟY ΣΤΑΘΜΟY ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 11/10/2012 Αρ. Πρωτ: 1737 /Φ.92.8 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βαλκανική ραψωδία

ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βαλκανική ραψωδία ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΦΥΛΛΟ 14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το 2011 η ΟΛΘ ΑΕ ανακύκλωσε 450 τόνους υλικών σελ. 8 ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βαλκανική ραψωδία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Λειτουργεί στο λιμάνι 365 ημέρες το χρόνο σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΒΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΚΛΙΔΑ ΣΩΤ ΗΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ... 6 1.1: Η διεθνής ανάπτυξη των εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

To λιμάνι. «επιστρέφει» στην πόλη. Πρόταση για Ζώνη Ναυπηγικών Εργασιών. «Παγώνουν» τα τιμολόγια του 2012. ΟΛΘ ΑΕ Μεγάλη αύξηση κερδών το 2011

To λιμάνι. «επιστρέφει» στην πόλη. Πρόταση για Ζώνη Ναυπηγικών Εργασιών. «Παγώνουν» τα τιμολόγια του 2012. ΟΛΘ ΑΕ Μεγάλη αύξηση κερδών το 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΦΥΛΛΟ 10 ΟΛΘ ΑΕ Μεγάλη αύξηση κερδών το 2011 To λιμάνι Τι έγινε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την περασμένη χρονιά και ποιο είναι το πρόγραμμα του 2012 για την ενίσχυση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα