Embedded Systems Laboratory LAB 06 CLKS-a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Embedded Systems Laboratory LAB 06 CLKS-a"

Transcript

1 Embedded Systems Laboratory LAB 06 CLKS-a Μετρητές (Timers) και Ρολόγια (Clocks) Στο τρέχον εργαστήριο θα ασχοληθούµε µε τις πηγές και τις γραµµές χρονισµού του MSP430F2013. Η διάταξη των επαφών που µας ενδιαφέρει φαίνεται στο επόµενο σχήµα. Κάποιες νέες κωδικές ονοµασίες επαφών που φαίνονται στο σχήµα αυτό θα αναλυθούν στη συνέχεια. V CC V SS P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P P2.6 P2.7 P1.7 P1.5 P1.6 V CC ACLK SMCLK SCLK V SS XIN XOUT Η έννοια του χρόνου είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της λειτουργίας ενός µικροελεγκτή. Σε προηγούµενα εργαστήρια είδαµε την έννοια της καθυστέρησης και πως την εισάγουµε σε επίπεδο λογισµικού µέσω ενός ατέρµονου βρόγχου. Ωστόσο, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούµε του µετρητές χρόνου του υλικού (hardware timers) γιατί είναι πιο ακριβείς και γιατί αφήνουν την CPU να ασχοληθεί µε πιο παραγωγικές διαδικασίες. Εναλλακτικά, η διάταξη µπορεί να τεθεί σε λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης αν δεν έχει κάτι να κάνει και να ενεργοποιείται περιοδικά από τον µετρητή. Το σύστηµα βασικού χρονισµού (basic clock module+) (βλέπε επόµενο σχήµα) του MSP430 υποστηρίζει τα χαρακτηριστικά χαµηλής κατανάλωσης. Χρησιµοποιεί τρία εσωτερικά σήµατα ρολογιού από τα οποία ο χρήστης µπορεί να επιλέξει αυτό που τον συµφέρει όσον αφορά την απόδοση και την κατανάλωση ισχύος. Το βασικό σύστηµα ρολογιού µπορεί να διαµορφωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να λειτουργεί χωρίς εξωτερικά συστήµατα, είτε µε έναν εξωτερικό αντιστάτη, είτε µε έναν ή δύο εξωτερικούς κρυστάλλους, ή µε σύστηµα συντονισµού και σε κάθε περίπτωση κάτω από τον πλήρη έλεγχο λογισµικού.

2 XIN XOUT V CC V SS P1.x 8 P2.x 2 Basic Clock System+ ACLK SM CLK MCLK Flash 2kB RAM 128B Port P1 8 I/ O Interrupt Capability Port P2 2 I/ O Interrupt Capability 16MHz CPU i ncl. 16 Registers MAB MDB Emulation (2BP) JTAG Interface Spy-Bi- Wire Watchdog WDTCTL 16-Bit Timer_A2 2CC Registers Το βασικό σύστηµα ρολογιού του MSP430 περιλαµβάνει τρείς ή τέσσερις πηγές χρονισµού: 1. LFXT1CLK 2. XT2CLK 3. DCOCLK 4. VLOCLK Περιλαµβάνει επίσης τρία σήµατα χρονισµού: 1. ACLK 2. MCLK 3. SMCLK Περισσότερα για όλα αυτά θα πούµε στη συνέχεια. Πρέπει να σηµειώσουµε στο σηµείο αυτό ότι στον MSP430x20xx ο LFXT1 δεν υποστηρίζει λειτουργία υψηλής συχνότητας, ο XT2 δεν υπάρχει και η Rosc δεν υποστηρίζεται. Το µπλόκ διάγραµµα για το βασικό σύστηµα ρολογιού φαίνεται στο επόµενο σχήµα.

3 Μετά από ένα PUC (power-up-clear) τα MCLK και SMCLK οδηγούνται από το DCOCLK στα ~1.1MHz και το ACLK από το LXFT1CLK σε LF (χαµηλή συχνότητα) λειτουργία. Τα bits ελέγχου του καταχωρητή κατάστασης, SCG0, SCG1, OSCOFF, CPUOFF διαµορφώνουν τους τρόπους λειτουργίας τους MSP430 και ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν τµήµατα του βασικού συστήµατος ρολογιού του µικροεπεξεργαστή. Οι καταχωρητές DCOCTL, BCSCTL1, BCSCTL2, BCSCTL3 ρυθµίζουν το σύστηµα βασικού ρολογιού. Το σύστηµα µπορεί να επαναδιαµορφώνεται µέσω του λογισµικού και κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του.

4 Ψηφιακό Ρολόι. Το ρολόι ενός ψηφιακού συστήµατος είναι ένα περιοδικό σήµα, συνήθως ένας τετραγωνικός παλµός, που χρησιµοποιείται για να διεγείρει ταυτόχρονα όλους τους µανδαλωτές-µνήµης (Flip-Flops ή latches) τους συστήµατος. Η χρήση των τετραγωνικών παλµών επιβάλλεται ώστε να είναι κατά το δυνατό µικρότερη η καθυστέρηση µεταξύ της κατάστασης λειτουργίας (ΟΝ) και αποκοπής (OFF). Ιδανικά, θα πρέπει το σήµα του ρολογιού να φτάνει ταυτόχρονα σε όλα τα σηµεία του κυκλώµατος, ώστε να αποφεύγουµε φαινόµενα έλλειψης συγχρονισµού. Το σήµα ρολογιού συνήθως είναι περιοδικό σήµα, ώστε το σύστηµα να λειτουργεί όσο το δυνατό ταχύτερα. Ταχύτερος ρυθµός ρολογιού (µεγαλύτερη συχνότητα = µικρότερη περίοδος) µεταφράζεται σε µεγαλύτερο πλήθος επεξεργασίας εντολών σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα, αλλά µε αύξηση και της κατανάλωσης ενέργειας (ισχύος). Το Σύστηµα Μετρητών και Ρολογιού στον ΕΖ430 Πρόκειται για ένα ευέλικτο και χαµηλής κατανάλωσης σύστηµα χρονισµού. Μπορεί να επιλεγούν διαφορετικές ταχύτητες ρολογιού για διαφορετικά µέρη του ολοκληρωµένου. Αν είναι επιθυµητή η ελάχιστη κατανάλωση, τότε θα πρέπει να επιλέγεται και η µικρότερη συχνότητα ρολογιού. Ο ez430 έχει δύο κύριες πηγές ρολογιού και τρεις γραµµές µετάδοσης από τις οποίες µπορεί να επιλέξει χρονισµό το κύκλωµα. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να επιλέξουµε τόσο γρήγορες όσο και πιο αργές συχνότητες ρολογιού σε διάφορα µέρη του ολοκληρωµένου.

5 Μετρητές στον MSP430-F Watchdog timer. Η κύρια λειτουργία του watchdog καταχωρητή είναι στο να προφυλάσσει το σύστηµα από ανεπιθύµητη λειτουργία µε το να το επαναφέρει µετά από καθορισµένο χρόνο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως µετρητής χρονικών διαστηµάτων, αν η προηγούµενη λειτουργία του δεν είναι επιθυµητή. 2. Timer_A. Τυπικά ο καταχωρητής αυτός έχει τρία κανάλια, µπορεί να χειριστεί εξωτερικές εισόδους να µετρήσει συχνότητα και να οδηγήσει εξόδους σε καθορισµένους χρόνους είτε µία φορά είτε περιοδικά. Επειδή έχει εσωτερικές συνδέσεις µε άλλα τµήµατα του ολοκληρωµένου µπορούµε να τον χρησιµοποιήσουµε για να µετρήσουµε τη διάρκεια ενός σήµατος από το ένα τµήµα στο άλλο για παράδειγµα. Μπορεί επίσης να παράγει διακοπές (interrupts).

6 Πηγές Ρολογιού Μέχρι 4 πηγές ρολογιού είναι διαθέσιµες για χρονισµό, ανάλογα µε την οικογένεια και τις διάφορες εκδόσεις του µικροελεγκτή. 1. Κρυσταλλικός ταλαντωτής χαµηλής ή υψηλής συχνότητας (LFXT1). Υπάρχει σε όλες τις εκδόσεις του MSP430. Το ρολόι αυτό δέχεται σήµα από κρυσταλλικό ταλαντωτή συχνότητας περίπου 32kHz, αλλά µπορεί να τρέξει και µε κρύσταλλο µεγάλης συχνότητας (τυπικά µερικά MHz) στις περισσότερες εκδόσεις. Μπορεί να δεχθεί σήµα χρονισµού και από εξωτερικό ρολόι αντί για τον κρύσταλλο αν χρειάζεται να πετύχουµε συγχρονισµό του µε άλλα τµήµατα του συστήµατος. Θεωρητικά µπορούµε να συνδέσουµε τον κρυσταλλικό ταλαντωτή στις επαφές XIN/XOUT και να τον χρησιµοποιήσουµε ως πηγή χρονισµού για όλο το κύκλωµα. Ωστόσο συνήθως, ο κρυσταλλικός ταλαντωτής χρησιµοποιείται ως η πηγή του βοηθητικού ρολογιού (Auxiliary Clock, ACLK), µιας δηλαδή, από τις τρεις γραµµές χρονισµού που θα σχολιάσουµε παρακάτω. 2. Υψηλής συχνότητας κρυσταλλικός ταλαντωτής (XT2). Είναι όµοιος µε τον LFXT1 αλλά περιορίζεται µόνον στις υψηλές συχνότητες λειτουργίας. Παρέχεται µόνο σε µερικές εκδόσεις ως εναλλακτική πρόταση ως προς τον LFXT1 και όταν η ακρίβεια του κρυστάλλου δεν είναι τόσο απαραίτητη. 3. Εσωτερικό ταλαντωτής πολύ χαµηλής συχνότητας (VLO). ιατίθεται µόνο στις νεώτερες εκδόσεις MSP430F2xx. Αποτελεί µια εναλλακτική πηγή χρονισµού ως προς τον LFXT1 όταν δε χρειαζόµαστε την ακρίβεια στην παρεχόµενη συχνότητα που προσφέρει ο κρύσταλλος. O VLO είναι ένας εσωτερικός RC ταλαντωτής συχνότητας 12kΗz. Είναι χαµηλότερου κόστους και µικρότερης επιφάνειας από τον κρυσταλλικό ενώ έχει µειωµένες απαιτήσεις σε ρεύµα. Ενώ ο LFXT1 τραβάει 0.8µΑ, ο VLO χρειάζεται µόνον 0.5µΑ (οι τιµές είναι για τον F2013). Ωστόσο και οι δύο τιµές είναι εξαιρετικά µικρές. Το κόστος βέβαια για αυτά τα πλεονεκτήµατα είναι στην ευστάθεια και στην ακρίβεια συχνότητας. Για τον F2013 η περιοχή συχνοτήτων του VLO είναι από 4 µέχρι 20kHz. Με µια πρώτη µατιά αυτή η ευρεία περιοχή φαίνεται άσχηµο χαρακτηριστικό, αλλά καλύπτει όλη την περιοχή τάσεων και θερµοκρασιών στην οποία µπορεί να λειτουργήσει ο µικροελεγκτής. Μεταβολή της θερµοκρασίας κατά 10 ο C αλλάζει τη συχνότητα κατά 5% σε αντίθεση µε τα 5ppm αλλαγής στη συχνότητα του κρυστάλλου. Είναι προφανές ότι δε θα χρησιµοποιήσουµε τον VLO σε κάποια εφαρµογή που έχει αυστηρές προδιαγραφές χρονισµού. Η κύρια χρήση του VLO µπορεί να είναι στην περιοδική ενεργοποίηση της διάταξης για έλεγχο αν άλλαξαν οι είσοδοι καθώς και σε εφαρµογές χωρίς απαιτήσεις ακρίβειας στη συχνότητα λειτουργίας. 4. Ψηφιακά ελεγχόµενος ταλαντωτής (DCO). ιατίθεται σε όλες τις εκδόσεις και ένα από τα σηµαντικά στοιχεία του MSP430. Βασικά είναι ένα υψηλού ελέγχου κύκλωµα ταλαντωτή RC που στις νέες εκδόσεις ξεκινά λειτουργία σε λιγότερο από 1µs. Πρόκειται για την µοναδική πηγή ρολογιού που βρίσκεται εντός του κυκλώµατος και είναι η εξορισµού πηγή χρονισµού όταν το σύστηµα εκκινείται. Εξορισµού, το ρολόι αυτό λειτουργεί σε συχνότητα 1ΜHz, αλλά τα bits RSELx, MODx, και DCOx µας επιτρέπουν να πάρουµε υποδιαιρέσεις αυτής της συχνότητας. Το RSEL.x επιλέγει µία από 16 περιοχές συχνότητας. Οι συχνότητες σε κάθε περιοχή είναι µεγαλύτερες από αυτές στην προηγούµενη κατά έναν παράγοντα (για τον F2013). H συνολική περιοχή κάλυψης συχνοτήτων είναι ΜΗz. Το DCOx επιλέγει ένα από 8 στάδια µέσα σε κάθε περιοχή. Κάθε στάδιο αυξάνει τη συχνότητα κατά περίπου 8% δίνοντας έναν παράγοντα 1.7 µεταξύ της βάσης και της κορυφής συχνοτήτων στην περιοχή. Συνεπώς οι περιοχές εµφανίζουν µια µικρή αλληλοεπικάλυψη. Το επόµενο σχήµα δείχνει τη συχνότητα του DCO στο χαµηλό τµήµα της περιοχής του συναρτήσει των RSELx και DCOx.

7 Η ΤΙ δεν παρέχει πολλές πληροφορίες για το δοµή του DCO. Θα πρέπει να βασίζεται σε έναν τύπο ταλαντωτή RC του οποίου η συχνότητα καθορίζεται από ένα ρεύµα η τιµή του οποίου επιλέγεται από τον RSEL. Αυτό το ρεύµα τροφοδοτεί έναν ταλαντωτή δακτυλίου (ring oscillator) του οποίου η συχνότητα προσαρµόζεται µε τον DCO. Μια εξωτερική αντίσταση Rosc µπορεί να συνδεθεί σε µερικές διατάξεις για να ρυθµίσει το ρεύµα, αντί να χρησιµοποιήσουµε τον RSEL. Αυτή η ενέργεια µπορεί να βελτιώσει την ευστάθεια της συχνότητας, ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην περίπτωση που θέλουµε έλεγχο συχνότητα από εξωτερικό αναλογικό σήµα.

8 Γραµµές Χρονισµού (Ρολογιού) Το τµήµα του ρολογιού παρέχει τρεις γραµµές εξόδου: 1. Κύριο Ρολόι (Master Clock, MCLK). Είναι η κύρια πηγή ρολογιού για τον πυρήνα της CPU. Πρέπει να λειτουργεί σωστά για να µπορεί ο επεξεργαστής να χειριστεί τις οδηγίες. Το ρολόι αυτό επιλέγεται µέσω το bit SELMx του καταχωρητή BCSCTL2 (Basic Clock System Control Register 2). Ο διαιρέτης ελέγχεται µε τα DIVMx του BCSCTL2. Μπορούµε να κλείσουµε την CPU µε το CPUOFF bit του Status Register (SR), αλλά για να επανέλθουµε µετά από αυτή την ενέργεια θα πρέπει να δηµιουργήσουµε µια διακοπή. 2. εύτερο Κύριο Ρολόι (Sub-system master Clock SMCLK). Αυτό το ρολόι αποτελεί την πηγή για τα περισσότερα περιφερειακά και οδηγείται από τον DCO ή τον Crystal 2. Ελέγχεται µε τα bits SELS και SCG του BCSCTL2 και SR. Ο διαιρέτης ελέγχεται µε τα bits DIVSx του BCSCTL2. 3. Βοηθητικό Ρολόι (Auxiliary Clock, ACLK). Η γραµµή χρονισµού αυτού του ρολογιού είναι πάντα µέσω του LFXTCLK στα 32kHz. Αποτελεί την επιλογή για συστήµατα µικρότερης ταχύτητας µε στόχο της εξοικονόµηση ενέργειας. Μπορούµε να πάρουµε υποδιαίρεσης της συχνότητάς του µέσω των bits DIVAx του BCSCTL1 (Basic Clock System Control Register 1).Το ACLK οδηγείται από τον LFXT1 ακόµα και όταν υπάρχει ο VLO. Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε κατανάλωση ρεύµατος στον LFXT1 και ότι οι επαφές P2.6 και R2.7 στους F20xx είναι διαµορφωµένες για σύνδεση κρυστάλλου. Συνήθως είναι καλή πρακτική να επαναδιαµορφώνουµε το BCM+ ώστε να χρησιµοποιήσουµε τον VLO και να ανακατευθύνουµε τη θύρα 2 για ψηφιακή είσοδο και έξοδο. Η ενέργεια αυτή απαιτεί τις επόµενες γραµµές κωδικοποίησης. BCSCTL3 = LFXT1S_2; // Select ACLK from VLO (no crystal) P2SEL = 0; // Digital i/o rather than crystal P2DIR = 0; // Input direction P2REN = BIT6 BIT7; // Pull Rs on unused pins (6 and 7) Η χρήση της Ρ2 θύρας δεν είναι συνηθισµένη γιατί αυτή δεν είναι εξορισµού µια θύρα εισόδου. Η P2.7 είναι συνήθως η έξοδος οδήγησης του κρυστάλλου οπότε θέτουµε την Ρ2DIR.7. Επίσης ενεργοποιούµε τους αντιστάτες ανάτασης (pull-up resistors) για να έχουµε παροχή καλά προσδιορισµένης τάσης στις επαφές και να αποφύγουµε επιπλέουσες (floating) εισόδους. oscillators VLO LFXT1 XT2 (if present) DCO DCLOCK RSELx, DCOx, MODx selectors dividers clocks LFXT1Sx SELS SELMx /1/2/4/8 DIVAx /1/2/4/8 DIVSx /1/2/4/8 DIVMx ACLK SM CLK MCLK Ι Α Κ U P C Α Κ Ε ΙΑ Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Π Α Κ Α ΙΑ ΙΚ Ε Ρ Μ Ι Ε Ρ ΦΕΡΕ Π

9 Το σύστηµα χρονισµού του µικροελεγκτή έχει διαιρέτες στις αρχές των ρολογιών και στους περισσότερους προορισµούς περιφερειακών. Έτσι, κάθε τµήµα του κυκλώµατος µπορεί να διατηρεί το προσωπικό του σχήµα χρονισµού διαιρώντας τη συχνότητα εισόδου και στη συνέχεια εκδίδοντάς τη. Οι πιο απλοί διαιρέτες είναι πολλαπλάσια του 2, οπότε και η έξοδός τους είναι ένας τετραγωνικός παλµός µε συχνότητα µισή, ένα-τέταρτο ή ένα-όγδοο της συχνότητας εισόδου. Αυτές οι συχνότητες είναι αρκετές φορές απαραίτητες για διαδροµές εκτός του ολοκληρωµένου, δεδοµένου ότι τα εξωτερικά συστήµατα µπορεί να εργάζονται υπό µια ποικιλία απαιτήσεων ταχύτητας. Πρέπει να θυµόµαστε πως το µειονέκτηµα ενός γρήγορου χρονισµού είναι η µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Τα περισσότερα περιφερειακά µπορούν να επιλέξουν είτε το SMCLK, που συνήθως είναι το ίδιο µε το MCLK και στην περιοχή των MHz, είτε το ACLK που είναι πολύ πιο αργό και συνήθως στα 32 khz. Μερικά περιφερειακά, όπως οι µετατροπείς από αναλογικό-σε-ψηφιακό µπορούν να κάνουν χρήση του MCLK και µερικά, όπως οι µετρητές έχουν τις δικές τους εισόδους ρολογιού. Οι συχνότητες όλων των ρολογιών µπορούν να διαιρεθούν. Για παράδειγµα µπορεί να θέλουµε τη CPU να λειτουργήσει στα 8ΜHz για ταχεία εκτέλεση του κώδικα οπότε θα πρέπει να επιλέξουµε f MCLK = f DCOCLK = 8MHz. Αντίθετα, είναι βολικότερο αν τα περιφερειακά λειτουργούν σε µικρότερες συχνότητες, οπότε και θα πρέπει να διαµορφώσουµε το διαιρέτη του SMCLK µε τα DIVSx ώστε να πάρουµε f SMCLK = f DCOCLK /8= 1MHz. Τα περισσότερα περιφερειακά έχουν τους δικούς τους διαιρέτες για τις πηγές ρολογιού, οπότε έχουµε ακόµα µεγαλύτερο έλεγχο στη λειτουργία τους. Οι περισσότερες εφαρµογές δεν απαιτούν το MCLK να είναι υψηλής ακριβείας, οπότε σπάνια υπάρχει η ανάγκη για κρύσταλλο υψηλής συχνότητας. Εξαίρεση πιθανόν αποτελεί η περίπτωση που θέλουµε γρήγορη ασύγχρονη επικοινωνία, οπότε και η συχνότητα θα πρέπει να παραµένει πολύ κοντά στην ονοµαστική της τιµή. Το τµήµα του βασικού ρολογιού ελέγχεται µέσω 4 καταχωρητών, των DCOCTL και BCSCTL1-3. Επιπρόσθετα υπάρχουν bits στους καταχωρητές ειδικών λειτουργιών IFG1 και IE2 για την αναφορά σφαλµάτων κατά την ταλάντωση. Μερικά από τα σήµατα ρολογιού µπορούν να κατευθυνθούν προς επαφές εξόδου για τροφοδοσία εξωτερικών κυκλωµάτων ή για έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή η αντίστοιχη επαφή θα πρέπει να διαµορφωθεί για έξοδο π.χ. χρησιµοποιώντας τον P1DIR και θα πρέπει να γίνει η σύνδεση µε το ρολόι µε τον P1SEL.

10 Watchdog Timer Όπως αναφέραµε παραπάνω ο σκοπός του καταχωρητή αυτού είναι να προστατεύσει το σύστηµα από αστοχία του λογισµικού, π.χ. αν το πρόγραµµα παγιδευτεί σε έναν ατέρµονο βρόγχο χωρίς την επιθυµία του προγραµµατιστή. Ο καταχωρητής αυτός µετράει προς τα πάνω και στην οριακή του τιµή επαναθέτει τον MSP430. Για να αποφύγουµε αυτή την επανεκκίνηση του µικροελεγκτή και άρα την απώλεια του κώδικά µας, θα πρέπει να αδειάζουµε τα περιεχόµενα του watchdog πριν φτάσει στο µετρητικό του όριο. Τα χαρακτηριστικά του τµήµατος του watchdog timer συνοπτικά αναφέρονται στη συνέχεια: Έχει τέσσερα επίπεδα επιλογής χρονικών διαστηµάτων που καθορίζονται µέσω λογισµικού. Τρόπος λειτουργίας watchdog. Τρόπος λειτουργίας µέτρησης χρονικού διαστήµατος. H προσπέλαση στον καταχωρητή ελέγχου του προστατεύεται από συνθηµατικό. Έλεγχος της συνάρτησης επαφής RST /NMI. Επιλέξιµη πηγή χρονισµού. Μπορεί να σταµατήσει για να διατηρηθεί ισχύς. Έλεγχος αστοχίας ρολογιού. Το µπλόκ διάγραµµα του watchdog timer φαίνεται στη συνέχεια.

11 Μετά από PUC, το WDT+ ενεργοποιείται αυτόµατα σε λειτουργία watchdog µε κύκλο ρολογιού επαναλήψεων και πηγή χρονισµού από το DCOCLK. Ο χρήστης θα πρέπει να ρυθµίσει ή να σταµατήσει το WDT+ πριν τη λήξη του διαστήµατος µέτρησης. Η λειτουργία του watchdog ελέγχεται από τον 16-bit καταχωρητή WDTCTL. Προφυλάσσεται από κατά λάθος εγγραφή µέσω ενός συνθηµατικού (password), του WDTPW=0x5A στο ανώτερης αξίας byte. Ο µετρητής τελικά θα κάνει επανεκκίνηση συστήµατος αν γραφεί το λάθος συνθηµατικό στον WDTCTL. Αυτό µπορεί να συµβεί και σκόπιµα, αν θέλουµε να επανεκκινήσουµε το σύστηµα από το λογισµικό. Αν διαβάσουµε την τιµή του και την αποθηκεύσουµε πάλι στον WDTCLK, αυτό θα ισοδυναµεί µε λάθος συνθηµατικό και άρα το σύστηµα θα οδηγηθεί τελικά στην επανακκίνηση. Το χαµηλής αξίας byte του WDTCTL περιέχει τα bits που ελέγχουν τη λειτουργία του watchdog timer, όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα WDTHOLD WDTNMIES WDTNMI WDTTMSEL WDTCNTCL WDTSSEL WDTISx rw-(0) rw-(0) rw-(0) rw-(0) r0(w) rw-(0) rw-(0) rw-(0) Τα περισσότερα bits τίθενται στο 0 µετά από ένα σήµα power-on-reset (POR) αλλά δεν αλλάζουν µε ένα σήµα power-up-clear (PUC). Αυτός ο διαχωρισµός είναι σηµαντικός στην περίπτωση που ο watchdog πρέπει να χειριστεί διακοπές. Η εξαίρεση είναι το bit WDTCNTCL που σηµειώνεται στο σχήµα µε το r0(w). Αυτός ο συµβολισµός σηµαίνει ότι το bit πάντα διαβάζεται ως 0, αλλά ένας 1 µπορεί να τεθεί σε αυτό να προκαλέσει κάποια ενέργεια, στην περίπτωση αυτή τον καθαρισµό του µετρητή. Ο watchdog counter είναι ο 16-bit καταχωρητής WDTCNT ο οποίος δεν είναι ορατός στο χρήστη. Χρονίζεται είτε από το SMCLK (εξορισµού) είτε από το ACLK ανάλογα µε το bit WDTSSEL. Η έξοδος επανεκκίνησης µπορεί να επιλεγεί από τα bits 6, 9, 13, ή 15 του µετρητή. Άρα η περίοδος µπορεί να είναι 26=64, 512, 8192, ή (εξορισµού) επί την περίοδο του ρολογιού. Αυτό ελέγχεται από τα bits WDTISx του WDTCTL. Τα διαστήµατα είναι περίπου 2, 16, 250 και 1000 ms αν ο watchdog τρέχει από το ACLK στα 32kHz. O watchdog είναι πάντα ενεργός µόλις ξεκινήσει το MSP430. Εξορισµού το ρολόι χρονισµού είναι το SMCLK το οποίο τρέχει από τον DCO στο 1ΜΗz. Η εξορισµού περίοδος του watchdog είναι η µέγιστη τιµή των µετρήσεων που αντιστοιχεί σε χρόνο περίπου 32ms. Πρέπει να καθαρίσουµε, να σταµατήσουµε ή να επαναδιαµορφώσουµε τον watchdog πριν ολοκληρωθεί αυτός ο χρόνος. Η πιο απλή προσέγγιση είναι να σταµατήσουµε τον watchdog µε το να θέσουµε το WDTHOLD bit. Αν αφήσουµε τον watchdog να τρέχει, ο µετρητής θα πρέπει συνεχώς να καθαρίζεται για να αποφύγουµε να φτάσει µέχρι το όριο τον µετρήσεών του. Αυτό γίνεται αν θέσουµε το bit WDTCNTCL στον WDTCTL. Το bit καθαρίζει αυτόµατα µόλις επανεκκινήσουµε τον WDTCNT. Ο MSP430 επανεκκινείται όταν ο watchdog φτάνει στο όριό του. Ο watchdog προκαλεί ένα power-up clear που είναι µια πιο δραστική µορφή. Οι περισσότεροι καταχωρητές επανεκκινούνται σε εξορισµού τιµές αλλά µερικοί διατηρούν τα περιεχόµενά τους, γεγονός σηµασίας για να προσδιορίσουµε την πηγή της επανεκκίνησης. Ο watchdog timer θέτει το σηµατοδότη WDTIFG στον καταχωρητή ειδικής συνάρτησης IFG1. Αυτό το bit καθαρίζει µε power-on-reset αλλά η τιµή του διατηρείται µε PUC. Συνεπώς ένα πρόγραµµα µπορεί να ελέγξει αυτό το bit για να βρει αν η επανεκκίνηση ξεκίνησε από τον watchdog. Αναλυτικά ο καταχωρητής WDT+ φαίνεται στη συνέχεια.

12 Ανάγνωση: 069h WTDPW πρέπει να γραφεί ως 05Αh WDTHOLD WDTNMIES WDTNMI WDTTMSEL WDTCNTCL WDTSSEL WDTISx rw-(0) rw-(0) rw-(0) rw-(0) r0(w) rw-(0) rw-(0) rw-(0) WDTPW Bits 15-8 Το συνθηµατικό του WDT+. Όταν το διαβάζουµε είναι 069h. Θα πρέπει να γράφεται ως 05Αh διαφορετικά θα παράγεται PUC. WDTHOLD Bits 7 Αυτό το bit σταµατά τον WDT+. Θέτοντας WDTHOLD=1 όταν ο WDΤ+ δε χρησιµοποιείται, διατηρεί ισχύ. 0 ο WDT+ δε σταµατά. 1 ο WDT+ σταµατά. WDTNMIES Bits 6 Αυτό το bit επιλέγει την ακµή διακοπής για την για τη διακοπή-nmi όταν το WDTNMI=1. Η τροποποίηση αυτού του bit σκανδαλίζει το NMI. Θα πρέπει να τροποποιήσουµε αυτό το bit όταν WDTIE=0 ώστε να αποφύγουµε τυχαία ενεργοποίηση του NMI. 0 το ΝΜΙ στην ακµή ανόδου. 1 το ΝΜΙ στην ακµή καθόδου. WDTNMI Bits 5 Αυτό το bit επιλέγει τη λειτουργία της επαφής RST /MNI. 0 λειτουργία επανεκκίνησης. 1 λειτουργία ΝΜΙ. WDTTMSEL Bits 4 0 λειτουργία watchdog. 1 λειτουργία µέτρησης χρονικού διαστήµατος. WDTCNTCL Bits 3 Θέτοντας WDTCNTCL=1 καθαρίζει τη µέτρηση και θέτει τιµή 0000h. Η WDTCNTCL επανεκκινείται αυτόµατα. 0 καµία ενέργεια. 1 WDTCNT=000h. WDTSSEL Bits 2 0 SMCLK. 1 ACLK. WDTISx Bits 1-0 Αυτά τα bits επιλέγουν το χρονικό διάστηµα για να θέσουν το σηµατοδότη WDTIFG και/ή να δώσουν PUC. 00 watchdog πηγή χρονισµού / watchdog πηγή χρονισµού / watchdog πηγή χρονισµού / watchdog πηγή χρονισµού / 64. Για τον IFG1, Interrupt Flag καταχωρητή ισχύουν τα επόµενα NMIIFG OFIFG WDTIFG rw-(0) rw-(1) rw-(0) Bits 7-5 Χρησιµοποιούνται από άλλα τµήµατα του ολοκληρωµένου. ΝΜΙIFG Bit 4 NMI interrupt flag. Το ΝΜΙIFG πρέπει να επανεκκινηθεί από το λογισµικό. Επειδή άλλα bits στον IFG1 µπορεί να χρησιµοποιούνται από άλλα τµήµατα του ολοκληρωµένου, συστήνουµε τον καθαρισµό του NMIΙFG µε τη χρήση των εντολών BIS.B ή BIC.B παρά µε τις MOV.B ή CLR.B. 0 δεν εκκρεµεί διακοπή. 1 εκκρεµεί διακοπή. Bits 3-2 Χρησιµοποιούνται από άλλα τµήµατα του ολοκληρωµένου.

13 OFIFG Bit 1 Oscillator fault interrupt flag. Επειδή άλλα bits στον IFG1 µπορεί να χρησιµοποιούνται από άλλα τµήµατα του ολοκληρωµένου, συστήνουµε τον καθαρισµό του NMIΙFG µε τη χρήση των εντολών BIS.B ή BIC.B παρά µε τις MOV.B ή CLR.B. 0 δεν εκκρεµεί διακοπή. 1 εκκρεµεί διακοπή. WDTIFG Bit 0 Interrupt flag. Στη λειτουργία watchdog, ο WDTIFG παραµένει σε θέση µέχρι επανεκκινήσεώς του από το λογισµικό. Σε λειτουργία µέτρησης χρονικού διαστήµατος, ο WDTIFG επανεκκινείται αυτόµατα εξυπηρετώντας µια διακοπή, ή µπορεί να επανεκκινηθεί από το λογισµικό. Επειδή άλλα bits στον IFG1 µπορεί να χρησιµοποιούνται από άλλα τµήµατα του ολοκληρωµένου, συστήνουµε τον καθαρισµό του WDTIFG µε τη χρήση των εντολών BIS.B ή BIC.B παρά µε τις MOV.B ή CLR.B. 0 δεν εκκρεµεί διακοπή. 1 εκκρεµεί διακοπή. Για τον καταχωρητή BCSCTL3 ισχύουν τα επόµενα XT2Sx LFT1Sx XCAPx XT2OF* LFXT1OF rw-(0) rw-(0) rw-(0) rw-(0) rw-(0) rw-(1) r-(0) r-(1) (*). εν υπάρχει στον MSP430F2013. XT2Sx Bits 7-6 Επιλογή περιοχής συχνοτήτων του XT ΜΗz για κρύσταλλο ή συντονιστή ΜΗz για κρύσταλλο ή συντονιστή ΜΗz για κρύσταλλο ή συντονιστή. 11 Ψηφιακή εξωτερική πηγή χρονισµού MHz. LFXT1Sx Bits 5-4 Επιλογή ρολογιού χαµηλής συχνότητας και επιλογή περιοχής συχνοτήτων του LFXT1. Αυτά τα bits επιλέγουν µεταξύ του LFXT1 και του VLO όταν XTS=1 και επιλέγουν και την περιοχή συχνοτήτων για τον LFXT1 όταν XTS=1 (δε χρησιµοποιείται στον MSP430x20xx). Όταν XTS=0: Ηz κρύσταλλος στον LFXT1. 01 δε χρησιµοποιείται. 10 VLOCLK (δε χρησιµοποιείται στους MSP430x21x1). 11 Εξωτερική ψηφιακή πηγή ρολογιού. XCAPx Bits 3-2 Επιλογή πυκνωτή για τον ταλαντωτή. Αυτά τα bits επιλέγουν τη χωρητικότητα µεταξύ του κρυστάλλου του LFXT1 όταν XTS=0. Αν XTS=1 ή αν LFCT1Sx=11, το XCAPx θα πρέπει να είναι ~1pF 01 ~6pF 10 ~10pF 11 ~10.5pF XT2OF Bit 1 εν υπάρχει στον MSP430F2013. LFXT1OF Bit 0 Σφάλµα στον LFXT1. 0 δεν υπάρχει σφάλµα. 1 υπάρχει σφάλµα.

14 Στις επόµενες ασκήσεις-παραδείγµατα που ακολουθούν ο σκοπός µας είναι να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνουµε το σύστηµα χρονισµού του επεξεργαστή επιλέγοντας τις πηγές ρολογιού και ρυθµίζοντας τη συχνότητα λειτουργίας. Χρειάζεται να δουλέψουµε µε το αρχείο του κατασκευαστή για τον MSP430 δίπλα µας ώστε να ανατρέχουµε όποτε είναι απαραίτητο σε αυτό. ε χρειάζεται να το διαβάσετε ολόκληρο, αλλά χρησιµοποιώντας το search να βρίσκετε κάθε φορά αυτό ακριβώς που σας ενδιαφέρει.

ΜΕΡΟΣ 1. Διακοπές (Interrupts)

ΜΕΡΟΣ 1. Διακοπές (Interrupts) Εργαστήριο Μικροελεγκτών 6η ΑΣΚΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Διακοπές (Interrupts) Τρόπο Λειτουργίας (Operating Modes) ΜΕΡΟΣ 1. Διακοπές (Interrupts) 1. Εισαγωγή 1. Μια διακοπή

Διαβάστε περισσότερα

Flip-Flop: D Control Systems Laboratory

Flip-Flop: D Control Systems Laboratory Flip-Flop: Control Systems Laboratory Είναι ένας τύπος συγχρονιζόμενου flip- flop, δηλαδή ενός flip- flop όπου οι έξοδοί του δεν αλλάζουν μόνο με αλλαγή των εισόδων R, S αλλά χρειάζεται ένας ωρολογιακός

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική Σειριακή Διεπιφάνεια (Universal Serial Interface)

Καθολική Σειριακή Διεπιφάνεια (Universal Serial Interface) Καθολική Σειριακή Διεπιφάνεια (Universal Serial Interface) Εισαγωγή Η καθολική σειριακή διεπιφάνεια (universal serial interface, USI) παρέχει SPI (Serial peripheral interface) και I 2 C (Inter integrated

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Τι εννοούμε με τον όρο υπολογιστικό σύστημα και τι με τον όρο μικροϋπολογιστικό σύστημα; Υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 9 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ (COUNTERS)

ΑΣΚΗΣΗ 9 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ (COUNTERS) ΑΣΚΗΣΗ 9 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ (COUNTERS) Αντικείμενο της άσκησης: H σχεδίαση και η χρήση ασύγχρονων απαριθμητών γεγονότων. Με τον όρο απαριθμητές ή μετρητές εννοούμε ένα ακολουθιακό κύκλωμα με FF, οι καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 3 : Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή Καρβούνης Ευάγγελος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας,

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Μικροεπεξεργαστές Σημειώσεις Μαθήματος 2013-14 Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Interrupts - Διακοπές Είναι ένας τρόπος για να διακοπεί η ροή ενός προγράμματος έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ένα έκτακτο γενογός

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πληροφορικής Ενότητα 8η: Συσκευές Ε/Ε - Αρτηρίες Άσκηση 1: Υπολογίστε το µέσο χρόνο ανάγνωσης ενός τµήµατος των 512 bytes σε µια µονάδα σκληρού δίσκου µε ταχύτητα περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52

Σελίδα 1 από 8. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52 Σελίδα 1 από 8 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52 Ερώτηση 1 η : Πολυδονητές ονοµάζονται τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα που παράγουν τετραγωνικούς παλµούς. 2 η : Ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας τους διακρίνονται σε:

Διαβάστε περισσότερα

PLC. Εισαγ γωγή στα. ιαδικασία προγραµµατισµού. Η δοµή ενός προγράµµατος. Η µνήµη και η δοµή της. Εκτέλεση προγράµµατος

PLC. Εισαγ γωγή στα. ιαδικασία προγραµµατισµού. Η δοµή ενός προγράµµατος. Η µνήµη και η δοµή της. Εκτέλεση προγράµµατος ιαδικασία προγραµµατισµού Η δοµή ενός προγράµµατος Η µνήµη και η δοµή της Εκτέλεση προγράµµατος 1 2 Εκτέλεση προγράµµατος Η εκτέλεση του προγράµµατος στα είναι κυκλική. ηλαδή όταν εκτελείται η τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Παρακάτω δίνονται μερικοί από τους ακροδέκτες που συναντάμε στην πλειοψηφία των μικροεπεξεργαστών. Φτιάξτε έναν πίνακα που να

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για:

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: Σελίδα 1 από 11 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: την επικοινωνία, µε τα υπόλοιπα ολοκληρωµένα κυκλώµατα του υπολογιστικού συστήµατος. την παροχή τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1 Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Ψηφιακή Σχεδίαση. Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Ψηφιακή Σχεδίαση. Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Ψηφιακή Σχεδίαση Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή Λογική Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα Είσοδοι Συνδυαστικό κύκλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203

Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ203 ιάλεξη 5 (Επανάληψη) 02/10/13 1 Λύσεις 1ης Ενδιάµεσης Εξέτασης Αναφέρετε τις ρυθµίσεις που θα κάνετε στον παλµογράφο (σε σχέση µε τα κουµπιά VOLTS/DIV και TIME/DIV),

Διαβάστε περισσότερα

; Οι HL δείχνουν την επόµενη θέση µνήµης MVI A, 38H CMP H JNZ DO_FLMEM ; POP B. ; Ανάκτηση καταχωρητών απο το σωρό.

; Οι HL δείχνουν την επόµενη θέση µνήµης MVI A, 38H CMP H JNZ DO_FLMEM ; POP B. ; Ανάκτηση καταχωρητών απο το σωρό. ΑΣΚΗΣΗ 1 η 1. Να γραφεί πρόγραµµα σε µνηµονική γλώσσα assembly 8085, υπό µορφή υπορουτίνας, (µε τις απαραίτητες αρχικοποιήσεις), που να γεµίζει τις θέσεις µνήµης RAM από 3400-37FF Hex, µε περιεχόµενα αυξηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Τεχνολογία Ι Θεωρητικής Κατεύθυνσης Τεχνικών Σχολών Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας

Μικροεπεξεργαστές ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας Μικροεπεξεργαστές ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας ΛΑΡΙΣΑ 2014 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας επεξεργαστής διαθέτει 64 εσωτερικούς καταχωρητές με μήκος λέξης 8 bytes. Πόσες αυτούς τους καταχωρητές; O εξωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Παρουσίαση 1: Εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems) Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου Ενσωματωμένα συστήματα (Embedded Systems) Ενσωματωμένα συστήματα (Embedded

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Θεωρητική εισαγωγή

7.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΑΝ ΑΛΩΤΕΣ FLIP FLOP Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των βασικών ακολουθιακών κυκλωµάτων. Θα µελετηθούν συγκεκριµένα: ο µανδαλωτής (latch)

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής

Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής Σχεδίαση Μνηµών Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής Εισαγωγή Η Μνήµη είναι ένας πίνακας από θέσεις αποθήκευσης συγκεκριµένου µεγέθους, κάθε µία από τις οποίες έχει µία διακριτή διεύθυνση Θέση 0 Θέση 1

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2008

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2008 ΗΜΥ-211: Εργαστήριο Σχεδιασμού Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2009 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches), Flip-FlopsFlops και Μετρητές Ριπής Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας μια οθόνη υγρών κρυστάλλων Liquid Crystal Display

Οδηγώντας μια οθόνη υγρών κρυστάλλων Liquid Crystal Display Οδηγώντας μια οθόνη υγρών κρυστάλλων Liquid Crystal Display Σχηματικό Διάγραμμα μιας Οθόνης Υγρών Κρυστάλλων To Lcd εσωτερικά έχει έναν controller που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία τον δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - REGISTERS

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - REGISTERS ΑΣΚΗΣΗ 8 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - REGISTERS Αντικείμενο της άσκησης: Η σχεδίαση και λειτουργία συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης (Kαταχωρητές- Registers). Για την αποθήκευση μιας πληροφορίας του ενός ψηφίου (bit)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΙΚΟΝOΜΟΥ ΧΑΡΗΣ (6424) ΦΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(6592) ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(7178) 2013-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της εργασίας Ανάλυση Arduino Uno Δημιουργία πληροφορίας Αποστολή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Τμήματα Υπολογιστή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Η συχνότητα f των παλµών 0 και 1 στην έξοδο Q n είναι. f Qn = 1/(T cl x 2 n+1 )

Η συχνότητα f των παλµών 0 και 1 στην έξοδο Q n είναι. f Qn = 1/(T cl x 2 n+1 ) ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΥΑ ΙΚΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των απαριθµητών. Υλοποίηση ασύγχρονου απαριθµητή 4-bit µε χρήση JK Flip-Flop. Κατανόηση της αλλαγής του υπολοίπου

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώµατα. Εισαγωγή. Συνδυαστικό Κύκλωµα

Κυκλώµατα. Εισαγωγή. Συνδυαστικό Κύκλωµα 6 η Θεµατική Ενότητα : Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα Εισαγωγή Είσοδοι Συνδυαστικό Κύκλωµα Έξοδοι Στοιχεία Μνήµης Κατάσταση Ακολουθιακού Κυκλώµατος : περιεχόµενα στοιχείων µνήµης Η έξοδος εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρητής STATUS. IRP: Bit επιλογής περιοχής μνήμης (Bank) για την έμμεση διευθυνσιοδότηση 1= Bank2, Bank3 0= Bank0, Bank1

Καταχωρητής STATUS. IRP: Bit επιλογής περιοχής μνήμης (Bank) για την έμμεση διευθυνσιοδότηση 1= Bank2, Bank3 0= Bank0, Bank1 Καταχωρητής STATUS bit 7 IRP: Bit επιλογής περιοχής μνήμης (Bank) για την έμμεση διευθυνσιοδότηση 1= Bank2, Bank3 0= Bank0, Bank1 bit 6-5 RP1:RP0: Bit επιλογής περιοχής μνήμης (Bank) για την άμεση διευθυνσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

7 η Θεµατική Ενότητα : Καταχωρητές, Μετρητές και Μονάδες Μνήµης

7 η Θεµατική Ενότητα : Καταχωρητές, Μετρητές και Μονάδες Μνήµης 7 η Θεµατική Ενότητα : Καταχωρητές, Μετρητές και Εισαγωγή Καταχωρητής: είναι µία οµάδα από δυαδικά κύτταρα αποθήκευσης και από λογικές πύλες που διεκπεραιώνουν την µεταφορά πληροφοριών. Οι µετρητές είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Θέµα: Συσκευή ανίχνευσης της θέσης του ήλιου µε κίνηση σε δύο άξονες Σπουδαστής : Ναθαναηλίδης Αναστάσιος Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου Υπολογιστικά συστήματα σχεδιάστηκαν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και βοηθούν στη συνολική πρόοδο της τεχνολογίας Φουκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής

Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής Είσοδος - Έξοδος Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής Συσκευές Εισόδου/Εξόδου Θερµοκρασία Τα ψηφιακά συστήµατα επικοινωνούν µε το περιβάλλον µε µορφοτροπείς (transducers-sensors). Πίεση Φως Ηχος Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.1 Το Υπολογιστικό Σύστηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Από τον υπολογιστή των Αντικυθήρων µέχρι τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό Κατηγορίες µε βάση το µέγεθος και τη χρήση: Υπερυπολογιστές (supercomputers)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. (2,5 µονάδες) Θεωρήστε τρεις κρυφές µνήµες των 512 πλαισίων µε 8 λέξεις ανά πλαίσιο και οργανώσεις αντίστοιχα:

ΘΕΜΑ 2. (2,5 µονάδες) Θεωρήστε τρεις κρυφές µνήµες των 512 πλαισίων µε 8 λέξεις ανά πλαίσιο και οργανώσεις αντίστοιχα: ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΙΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2 Σεπτεµβρίου 2006 ΘΕΜΑ 1. (2 µονάδες) Θεωρούµε δύο υπολογιστές Υ1 και Υ2 που έχουν υλοποιηθεί µε τους επεξεργαστές Ε 1 και Ε 2 αντίστοιχα που έχουν την ίδια αρχιτεκτονική σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level)

Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level) Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level) Ερωτήσεις Επανάληψης 1. Ένας καθηγητής λογικής μπαίνει σε ένα εστιατόριο και λέει : Θέλω ένα σάντουιτς ή ένα σουβλάκι και τηγανητές πατάτες. Δυστυχώς,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργο Αδαµόπουλο Χρίστο ηµόπουλο Νικόλα Πιπεριάδη

Γιώργο Αδαµόπουλο Χρίστο ηµόπουλο Νικόλα Πιπεριάδη Γιώργο Αδαµόπουλο Χρίστο ηµόπουλο Νικόλα Πιπεριάδη Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η παρουσίαση ενός ψηφιακού ποµποδέκτη, ο οποίος θα στέλνει στον κάθε χρήστη in real time την θερµοκρασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

ε. Ένα κύκλωμα το οποίο παράγει τετραγωνικούς παλμούς και απαιτείται εξωτερική διέγερση ονομάζεται ασταθής πολυδονητής Λ

ε. Ένα κύκλωμα το οποίο παράγει τετραγωνικούς παλμούς και απαιτείται εξωτερική διέγερση ονομάζεται ασταθής πολυδονητής Λ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση θερμοκρασιακού πεδίου σε περιστρεφόμενο (εν κινήσει)

Ανάκτηση θερμοκρασιακού πεδίου σε περιστρεφόμενο (εν κινήσει) Κεφάλαιο 6 Ανάκτηση θερμοκρασιακού πεδίου σε περιστρεφόμενο (εν κινήσει) ρότορα Η σύνδεση του στρεφόμενου τμήματος της μηχανής με την μετρολογική διάταξη (αναλογικά όργανα μέτρησης ή υπολογιστή) παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της Σειριακής Θύρας

Έλεγχος της Σειριακής Θύρας Έλεγχος της Σειριακής Θύρας Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Yπ. ρ. Βουδούρης ηµήτρης ρ. Ιωάννης Παναγόπουλος Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 FLIP - FLOP

ΑΣΚΗΣΗ 7 FLIP - FLOP ΑΣΚΗΣΗ 7 FLIP - FLOP Αντικείμενο της άσκησης: Η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των Flip Flop. Flip - Flop Τα Flip Flop είναι δισταθή λογικά κυκλώματα με χαρακτηριστικά μνήμης και είναι τα πλέον βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 13 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2006 2007 Γραπτή Εργασία #2 Ηµεροµηνία Παράδοσης 28-0 - 2007 ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση : [5 µονάδες] Έχετε στη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.3 Ο Επεξεργαστής - Εισαγωγή - Συχνότητα λειτουργίας - Εύρος διαδρόμου δεδομένων - Εύρος διαδρόμου διευθύνσεων - Εύρος καταχωρητών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 12. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55. Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από:

Σελίδα 1 από 12. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55. Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από: Σελίδα 1 από 12 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55 Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από: (α) Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας. (β) Κύρια Μνήµη. (γ) Μονάδες εισόδου. (δ) Μονάδες εξόδου. (ε) Βοηθητική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μάθηµα 4ο. Λιούπης Λογική συζευγµένου εκποµπού Emitter-coupled logic (ECL) Χρησιµοποιούνται BJT transistor, µόνο στην ενεργή περιοχή Εµφανίζονται µικρές αλλαγές δυναµικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.3 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔYΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ.5 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ.7 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ ΜΕ LATCH.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.3 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔYΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ.5 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ.7 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ ΜΕ LATCH. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουµε την εσωτερική δοµή και αρχιτεκτονική της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level)

Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level) Επίπεδο Ψηφιακής Λογικής (The Digital Logic Level) Απαντήσεις 1. Η παραγγελία είναι σάντουιτς ή ένα σουβλάκι και τηγανητές πατάτες η οποία μπορεί να αναλυθεί ως σάντουιτς ή (σουβλάκι και τηγανητές πατάτες)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A 11.1 Θεωρητικό μέρος 11 A/D-D/A 11.1.1 Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D converter) με δυαδικό μετρητή Σχ.1 Μετατροπέας A/D με δυαδικό μετρητή Στο σχήμα 1 απεικονίζεται σε block diagram ένας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Αναλογικές & Ψηφιακές Διατάξεις Control Systems Laboratory Τα διάφορα μεγέθη των φυσικών διεργασιών τα μετράμε με αισθητήρες που ουσιαστικά παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τι είναι ένας καταχωρητής; O καταχωρητής είναι μια ομάδα από flip-flop που μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά ψηφιακή πληροφορία. Μπορεί να διατηρήσει τα δεδομένα του αμετάβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωµάτων Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Χειµερινό Εξάµηνο

ΗΥ220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωµάτων Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Χειµερινό Εξάµηνο ΗΥ220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωµάτων Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Εκφώνηση Εργαστηρίου Στο εργαστήριο του µαθήµατος σας ζητείται να σχεδιάσετε, να υλοποιήσετε και να επαληθεύσετε

Διαβάστε περισσότερα

26-Nov-09. ΗΜΥ 210: Λογικός Σχεδιασμός, Χειμερινό Εξάμηνο Καταχωρητές 1. Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ

26-Nov-09. ΗΜΥ 210: Λογικός Σχεδιασμός, Χειμερινό Εξάμηνο Καταχωρητές 1. Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2009 Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

βαθµίδων µε D FLIP-FLOP. Μονάδες 5

βαθµίδων µε D FLIP-FLOP. Μονάδες 5 Κεφάλαιιο: 6 ο Τίίτλος Κεφαλαίίου:: Μανταλωτές & Flip Flop (Ιούνιος 2004 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Να σχεδιάσετε καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης τεσσάρων βαθµίδων µε D FLIP-FLOP. Μονάδες 5 (Ιούνιος 2005 ΤΕΕ Ηµερήσιο)

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]:

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]: Παράρτηµα 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π2.1 Γεννήτρια ASEA-HAEFELY Η κρουστική γεννήτρια που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Ασύγχρονοι Απαριθμητές. Διάλεξη 7

Ασύγχρονοι Απαριθμητές. Διάλεξη 7 Ασύγχρονοι Απαριθμητές Διάλεξη 7 Δομή της διάλεξης Εισαγωγή στους Απαριθμητές Ασύγχρονος Δυαδικός Απαριθμητής Ασύγχρονος Δεκαδικός Απαριθμητής Ασύγχρονος Δεκαδικός Απαριθμητής με Latch Ασκήσεις 2 Ασύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

3 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 215 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops 1 ΗΜΥ-211: Εργαστήριο Σχεδιασμού Ψηφιακών Συστημάτων Ακολουθιακά Κυκλώματα (συν.) Κυκλώματα που Κυκλώματα που αποθηκεύουν εξετάσαμε μέχρι τώρα πληροφορίες Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches), Flip-FlopsFlops

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-2004, Εαρινό Εξάµηνο ιδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 5ο.. Λιούπης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 5ο.. Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μάθηµα 5ο. Λιούπης Τεχνολογία CMOS Υλοποιεί την πλειοψηφία των µοντέρνων ψηφιακών κυκλωµάτων λογικές πύλες µνήµες επεξεργαστές άλλα σύνθετα κυκλώµατα Συνδυάζει συµπληρωµατικά pmos και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 11-12 : Δομή και Λειτουργία της CPU Ευάγγελος Καρβούνης Παρασκευή, 22/01/2016 2 Οργάνωση της CPU Η CPU πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα