4 Ο Στόλος. 5 Η ιοίκηση Οργανωτική οµή. 8 Μετοχή και Συµµετοχές. 9 Μετοχική Σύνθεση. 10 Πορεία Μετοχής Οικονοµικά Στοιχεία NEL Lines.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4 Ο Στόλος. 5 Η ιοίκηση Οργανωτική οµή. 8 Μετοχή και Συµµετοχές. 9 Μετοχική Σύνθεση. 10 Πορεία Μετοχής Οικονοµικά Στοιχεία NEL Lines."

Transcript

1 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ιστορικό 2-3 Σηµαντικοί Σταθµοί 4 Ο Στόλος 5 Η ιοίκηση 6-7 Οργανωτική οµή 8 Μετοχή και Συµµετοχές 9 Μετοχική Σύνθεση 10 Πορεία Μετοχής Οικονοµικά Στοιχεία NEL Lines 13 Πορεία Οµίλου 14 Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου NEL Lines Κύριες Αγορές 19 ροµολόγια Στόλου Οµίλου NEL Lines Κίνηση ανά µήνα 22 Έσοδα ανά µήνα 23 Κατανοµή Κόστους Συνολική Κίνηση Έσοδα από Ναύλους Πωλήσεις ανά περιφέρεια Συνολικές Πωλήσεις 33 Πωλήσεις ανά αγορά 34 Η Αγορά της Ακτοπλοΐας 35 Μερίδια Αγοράς 36 Ανάλυση Εταιρείας 37 Παράρτηµα Disclaimer Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. σύµφωνα µε τις ως τώρα διαθέσιµες στον Όµιλο πληροφορίες. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται προς ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά ή πρόσκληση για την αγορά ή πώληση µετοχών. Οι προβλέψεις που περιέχονται σε αυτή υπόκειται σε κινδύνους που απορρέουν από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όµιλος NEL Lines, όπως ο έντονος ανταγωνισµός, οι διεθνείς τιµές ενεργειακών αποθεµάτων, οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες και οι µεταβολές επιτοκίων. Η παρουσίαση αυτή είναι προϊόν πνευµατικής εργασίας των στελεχών της ΝΕΛ Α.Ε. και δεν µπορεί να αναπαραχθεί, να διανεµηθεί ή εκδοθεί χωρίς προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της. Σελίδα 1

3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ίδρυση της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (NEL Lines). Αγορά του πλοίου ΣΑΠΦΩ Τίθενται σε λειτουργία οι γραµµές Μυτιλήνης - Χίου και Μυτιλήνης - Θεσσαλονίκης Τίθεται σε λειτουργία η γραµµή Μυτιλήνης - Χίου - Πειραιά - Ρόδου - Κύπρου - Χάιφας, µε εβδοµαδιαία τακτικά δροµολόγια ιάθεση σε τακτά δροµολόγια µη επιδοτούµενων µεγάλων πλοίων στη γραµµή Λήµνου - Καβάλας Έναρξη της µηχανογράφησης των υπηρεσιών της Εταιρίας Αγορά του πλοίου "ΑΛΚΑΙΟΣ" - Ίδρυση της Αναπτυξιακής Εταιρίας Λέσβου Α.Ε. µε σκοπό την αξιοποίηση των τουριστικών πόρων της Λέσβου και τη συνεργασία µε την ΝΕΛ Α.Ε. για τη γενικότερη οικονοµική ανάπτυξη της Λέσβου Αγορά του πλοίου "ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ" Αγορά του πλοίου "ΜΥΤΙΛΗΝΗ" - Τίθεται σε λειτουργία η γραµµή Μυτιλήνης - Βόλου Ίδρυση του κεντρικού πρακτορείου Πειραιώς - Αγορά κτίσµατος στη Μυτιλήνη για τη στέγαση των γραφείων της Εταιρίας Αγορά του πλοίου "ΘΕΟΦΙΛΟΣ" - Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε δηµόσια εγγραφή και εισαγωγή των µετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (έναρξη διαπραγµάτευσης µετοχών της NEL Lines στις ) Παραγγέλλεται για ναυπήγηση το υπερταχύπλοο CORSAIRE στα Γαλλικά ναυπηγεία Alstom Leroux Naval Αγορά του πλοίου "ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ" - Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών. Συνολικά έσοδα αύξησης ρχ. 17 δις περίπου. Συµµετοχή στρατηγικού επενδυτή (ΑΝΕΚ) στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µε ποσοστό 16,5% - Παραγγέλλονται για ναυπήγηση δύο νέα υπερταχύπλοα τύπου CORSAIRE και CORSAIRE στα γαλλικά ναυπηγεία Alstom Leroux Naval 2

4 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Εξαγορά του 42% της ακτοπλοϊκής εταιρίας MedLink S.A., κατόχου τριών Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων µε δραστηριοποίηση στη γραµµή Ελλάδας - Ιταλίας, µε στόχο το ποσοστό να ανέλθει σε 70% - Παραλαβή του υπερταχύπλοου "ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ" (CORSAIRE 12000) και δροµολόγηση στη γραµµή των Ανατολικών Κυκλάδων (Πειραιάς ή Ραφήνα - Άνδρος - Σύρος - Τήνος - Μύκονος) - ροµολόγηση του "ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ" στη γραµµή της Πειραιάς ή Ραφήνα - Πάρος - Νάξος και στη γραµµή Πειραιάς - Χίος - Μυτιλήνη Ίδρυση των θυγατρικών εταιρειών Arisvi Shiping Ltd και Irina Shipping Ltd. - ροµολόγηση του πλοίου "ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ" στη γραµµή Ικαρίας-Σάµου. - Λήφθηκε η απόφαση για έκδοση Οµολογιακού ανείου Μετατρέψιµου σε Μετοχές. - Παραλαβή του ταχυπλόου πλοίου "ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ ΙΙ" τύπου Corsaire και δροµολόγησή του στη γραµµή Πάρου - Νάξου. - Παραλαβή του ταχυπλόου πλοίου "ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" τύπου Corsaire και δροµολόγησή του στη γραµµή Πειραιά - Χίου Μυτιλήνης. - Πώληση του πλοίου "ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ" Πώληση του πλοίου "ΣΑΠΦΩ" - Ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης Οµολογιακού ανείου µετατρέψιµου σε µετοχές. - ροµολόγηση του πλοίου "ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" Πώληση του πλοίου "ΑΛΚΑΙΟΣ" - ροµολόγηση του πλοίου "ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ" στη γραµµή Μυτιλήνη - Λήµνος - Θεσσαλονίκη - Πώληση των πλοίων Άγιος Ανδρέας και Αφροδίτη ΙΙ των εταιρειών Arisvi Shipping Ltd και Irina Shipping Ltd Πώληση του πλοίου Maria G της Εταιρείας Maria G Shipping Ltd - Αποδροµολόγηση των ταχυπλόων πλοίων ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ και ΑΙΟΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ ΙΙ από τις γραµµές Ικαρίας Σάµου και Κυκλάδων - Εξαγορά του πακέτου µετοχών της NEL Lines που βρίσκονταν υπό την κατοχή της ΑΝΕΚ ΑΕ, από το νέο στρατηγικό επενδυτή Edgewater Holdings Inc. 3

5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Κύριοι σηµαντικοί σταθµοί στην ανοδική πορεία µας από τον Μάϊο του Μάϊος : Στρατηγικός επενδυτής (κ. Απόστολος Κ. Βεντούρης) εξαγοράζει το 18,92% των µετοχών της NEL Lines που βρίσκονταν υπό την κατοχή της ΑΝΕΚ LINES και αναλαµβάνει τη διοίκηση της εταιρείας η οποία αποκτά πλέον νέα ισχυρή µετοχική βάση. Αύγουστος : Η NEL Lines διεκδικεί ποσό ύψους 89,75 εκατ. ευρώ περίπου από την γαλλική εταιρεία SEMT PIELSTICK, κατασκευάστρια των µηχανών των ταχυπλόων της, ως αποζηµίωση για τις ζηµιές που υπέστη λόγω τεχνικών προβληµάτων των πλοίων. Τον Σεπτέµβριο του, µετά από σχεδόν ένα χρόνο διαπραγµατεύσεων στα γαλλικά δικαστήρια, επήλθε συµβιβασµός µε την κατασκευάστρια εταιρεία ο οποίος προβλέπει την αποκατάσταση και αναβάθµιση των µηχανών των «ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι» και «ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ» µε 24 µήνη εγγύηση λειτουργίας των µηχανικών µερών και άµεση καταβολή στη NEL Lines του ποσού των 10 εκατ εκέµβριος : Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας υπέρ των παλαιών µετόχων µε καταβολή µετρητών 19 εκατ. Φεβρουάριος : Έναρξη διαδικασίας εξαγοράς της C-LINK Ferries από την ΝΕL Lines η οποία πλέον διαθέτει στόλο αποτελούµενο από πέντε ταχύπλοα και πέντε συµβατικά πλοία διαφόρων µεγεθών καλύπτοντας έτσι ευρύτερο φάσµα συγκοινωνιακών αναγκών. Τον Μάρτιο συστήθηκε η «Κοινοπραξία Γραµµών ΝΕΛ» µεταξύ της NEL Lines και της C-LINK Ferries. Απρίλιος : Έπειτα από επίπονες διαπραγµατεύσεις επετεύχθει συµβιβασµός µε την τράπεζα CALYON οποίος ενίσχυσε την καθαρή θέση της NEL Lines κατά 55 εκατ. Ιούλιος : Αντικατάσταση των κύριων µηχανών του ταχύπλοου πλοίου ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ στα Ναυπηγεία Ficantieri της Ιταλίας. Αύγουστος : Υποβολή µέσω της Τράπεζας UBS δύο προσφορών στην Minoan Lines για εξαγορά του 33,31% της Hellenic Seaways (34 πλοία). Στην πρώτη προφορά το τίµηµα ήταν 2,95 / µετοχή ενώ στη δεύτερη 3,50 / µετοχή. Απρίλιος 2007: Τα πλοία «ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ» και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ» πωλήθηκαν στο εξωτερικό έναντι συνολικού τιµήµατος 85 εκατ. µε εκτιµώµενο λογιστικό κέρδος 3,9 εκατ. 4

6 Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΕΧΙΝΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΟΙΟ ΕΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΚΟΜΒΟΙ) ΕΠΙΒΑΤΕΣ Ι.Χ. ΣΥΝ ΙΑΣΜΟΣ ΙΧ/ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΗΚΟΣ (ΜΕΤΡΑ) ΤΧΠ ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ I / ,2 NEL LINES TXΠ ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΕΤΡΗΣ II Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ / / / ,4 Ε/Γ-Ο/Γ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 1976/ / Ε/Γ-Ο/Γ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1973/ / ΤΧΠ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ / 4 96,51 C-LINK FERRIES Ε/Γ-Ο/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ / 16 72,89 Ε/Γ-Ο/Γ ΠΑΝ.ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ / 15 80,68 Ο στόλος της NEL Lines αποτελείται από 2 σύγχρονα, πολυτελή υπερταχύπλοα πλοία που έχουν κατασκευαστεί µετά το 2000 & 3 συµβατικά τα οποία είναι πλήρως ανακαινισµένα. Ο στόλος της C-LINK Ferries αποτελείται από 1 υπερταχύπλοο πλοίο που έχει κατασκευαστεί το 1996 & 2 συµβατικά που εκτελούν δροµολόγια σε επιδοτούµενες άγονες γραµµές όλο το χρόνο. 5

7 ΙΟΙΚΗΣΗ Πεπειραµένη διοίκηση µε εξειδίκευση και βαθιά γνώση της ναυτιλίας Απόστολος K. Βεντούρης, ιευθύνων Σύµβουλος. Γεννήθηκε το 1963 στον Πειραιά προερχόµενος από µια οικογένεια µε µεγάλη παράδοση στην ναυτιλία. Έχοντας αποκτήσει εµπειρία από τις ακαδηµαϊκές του σπουδές και από την άµεση συµµετοχή του στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της οικογένειας του, το 1988 ιδρύει τις εταιρείες ΑΚΒ FERRIES και ΑΚ Ventouris Inc. Το 2002 ιδρύει την C-Link Ferries και το γίνεται στρατηγικός επενδυτής στην NEL Lines µε ποσοστό που ανέρχεται στο 20%. Σήµερα κατέχει τη θέση του ιευθύνοντος Συµβούλου στη NEL Lines, η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, και θεωρείται ως ένας από τους πιο ικανούς και έµπειρους επιχειρηµατίες στον χώρο της ελληνικής ακτοπλοΐας. Η ανάπτυξη της NEL Lines τα δύο τελευταία χρόνια οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην δική του συµµετοχή και στο όραµα του για αυτήν. Αθανάσιος E. Λιάγκος. Γενικός ιευθυντής. Είναι 44 ετών, σπούδασε οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου εξωτερικού ΜΒΑ (Master in Business Administration) στα Χρηµατοοικονοµικά και ιοίκηση Επιχειρήσεων. ιατέλεσε ανώτατο διοικητικό στέλεχος σε τράπεζες, χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς και µεγάλες επιχειρήσεις καθώς και µέλος των.σ. σε εταιρείες των Οµίλων των προαναφερόµενων εταιρειών. Είναι µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων. Θεοχάρης B. Παπαγεωργίου, Αντιπρόεδρος.Σ. ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών. Είναι 46 ετών απόφοιτος της Ανώτατης Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. ιετέλεσε ελεγκτής του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών ( ) απ όπου αποχώρησε µε το βαθµό του επίκουρου ορκωτού λογιστή. Από το 1995 µέχρι σήµερα κατέχει τη θέση του Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών του οµίλου επιχειρήσεων του κ. Απόστολου Βεντούρη. Σωκράτης Κ. Καββαδίας, Μέλος.Σ. Είναι 42 ετών πτυχιούχος του Κολλεγίου Αθηνών. Έχει κάνει νοµικές σπουδές στην Γερµανία, κατέχει πτυχίο Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και έχει κάνει µεταπτυχιακές σπουδές (LLM Master of Laws) στο πανεπιστήµιο του Cape Town. Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1995 και από τότε εργάζεται σε εταιρίες του οµίλου εταιριών του κ. Απόστολου Βεντούρη 6

8 ΙΟΙΚΗΣΗ Πεπειραµένη διοίκηση µε εξειδίκευση και βαθιά γνώση της ναυτιλίας Θεοδώρα Ι. Ρήγα, ιευθύντρια Marketing και ηµοσίων Σχέσεων. Είναι 33 ετών. Είναι κάτοχος τίτλου πιστοποίησης στη ιαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τελειόφοιτος MBA µεταπτυχιακών σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάστηκε κατά καιρούς σε διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό τοµέα σε µεγάλες επιχειρήσεις και ειδικότερα στον χρηµατοοικονοµικό κλάδο, συµβούλων επιχειρήσεων και επικοινωνίας. Ανδρέας N. ηµητρουλόπουλος, ιευθυντής ιοικητικών Υπηρεσιών. Είναι 35 ετών. Μέλος της ιεθνούς Ένωσης Λογιστών (Association of International Accountants) µετά από σπουδές στο Jeff Wooler College (Λονδίνο, Η.Β.) και στο Πανεπιστήµιο του Surrey (H.B.). Κάτοχος ΒΑ στη ιοίκηση Επιχειρήσεων, Philips College (Λευκωσία, Κύπρος). Απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. Αθηνών, τµήµα Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών. Κάτοχος Πιστοποίησης από το Υπουργείο Οικονοµικών Κύπρου για ιαχείριση Κεφαλαίων και για Εκτέλεση Χρηµατιστηριακών Εντολών. Στην Εταιρία απασχολείται από τον Μάη του. Φίλιππος. Συµενάκης, Προϊστάµενος Εµπορικής Εκµετάλλευσης. Είναι 41 ετών. Απόφοιτος της σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας Ηρακλείου Κρήτης. Έχει 20 έτη δραστηριότητα στο χώρο της ακτοπλοΐας στα Τµήµατα Πωλήσεων και Εµπορικής Εκµετάλλευσης. Μουρλάς Α. Απόστολος, Προϊστάµενος Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Γεννήθηκε το Πτυχιούχος του τµήµατος Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Στην Εταιρεία απασχολείται από τον Ιούνιο του Ευαγγελία Γ. Κοφινά, Προϊσταµένη Τµηµάτων Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μετοχολογίου, Εταιρικών Ανακοινώσεων και Επενδυτικών Σχέσεων. Γεννήθηκε το Κατέχει ίπλωµα Λογιστικής από την ΙΕΚ Παπασπύρου. ιετέλεσε ιοικητικό Στέλεχος σε Εισηγµένες Εταιρίες του Χρηµατιστηρίου Αξιών σε αντίστοιχη θέση καθώς και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Εισηγµένων Εταιριών (Σ.Ε.Ι.Σ.Ε.Τ) Στην Εταιρεία απασχολείται από τον Μάρτιο του

9 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ * *Έχει εκχωρηθεί µε σύµβαση στην ΒΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ν.Ε. 8

10 ΜΕΤΟΧΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (28/8/95) κεφαλαιοποίηση περίπου 117 εκατ. ευρώ (16/05/07) C-LINK FERRIES N.E. 100% Θυγατρική Hellenic Seaways 2% επένδυση 3,5 εκατ. ευρώ Μεταβολή Μέση Τιµή Μετοχής 0,36 1, % Αριθµός Μετοχών Χρηµατιστηριακή Αξία , , % + 683% Εµπορευσιµότητα Μετοχής ~ τεµάχια ηµερησίως ~ τεµάχια ηµερησίως + 525% Ώρες ιαπραγµάτευσης 4 ώρες 6ώρες (συνεχής διαπραγµ.) Σύµβολα µετοχής ΝΕΛ (ΚΟ) ATHEX: NEL Reuters: LESr.AT Bloomberg: NEL GA Κατηγορία ιαπραγµάτευσης Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση Συµµετοχή σε είκτες DTA: FTSE / Athex Travel-Leisure FTSEA: FTSE / Athex 140 FTSEI: FTSE / International * * από 1/6/2007 9

11 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κύριοι µέτοχοι της Ναυτιλιακής Εταιρίας Λέσβου Α.Ε. (NEL Lines) µε ποσοστό άνω του 5% (έως 11/05/07) ΜΕΤΟΧΟΙ EDGEWATER HOLDING INC. Ι.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Επενδυτικό Κοινό ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 19,49% 16,06% 64,45% 100% Εξαιρετικά υψηλό Free float ~ 65% Στο µετοχολόγιο της NEL Lines, εκτός των εγχώριων θεσµικών, έχουν επενδύσει και ξένοι θεσµικοί δείχνοντας έµπρακτα την εµπιστοσύνη τους στη ιοίκηση της. 19,49% EDGEWATER HOLDING INC 64,45% 16,06% I.AΡΒΑΝΙΤΗΣ Επενδυτικό Κοινό 10

12 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 12/05/05 ΝΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΝΕΛ(KO) 01/01/05-16/05/07 Απρ -05 Μαρ- 05 Φεβ- 05 Ιαν-05 Ιουν-05 Μαϊ-05 εκ- 05 Νοε -05 Οκτ- 05 Σε π-05 Αυγ-05 Ιουλ-05 Αυγ-06 Ιουλ-06 Ιουν-06 Μαϊ-06 Απρ -06 Μαρ- 06 Φεβ- 06 Ιαν-06 Ιαν-07 εκ- 06 Νοε -06 Οκτ- 06 Σε π-06 Μαιος-07 Απρ -07 Μαρ- 07 Φεβ- 07 ΚΛΕΙΣΙΜΟ 03/01/ 0,31 30/12/ 0,55 02/01/ 0,60 31/12/ 1, /01/ 1,09 16/05/2007 1,11 ΜΕΤΑΒΟΛΗ +77,42% +83,33% +1,83% ΝΕΑ 12/05/ 0,41 ΙΟΙΚΗΣΗ 16/05/2007 1,11 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ + 170,73% 11

13 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1/1/-16/5/ /05/05 ΝΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Μαρ-05 Ιαν-05 Ιουλ-05 Μαϊ-05 Νοε-05 Σεπ-05 Μαρ-06 Ιαν-06 Μαρ-07 Ιαν-07 Νοε-06 Σεπ-06 Ιουλ-06 Μαϊ-06 Μαιος-07 ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΗΣ ΝΕΛ- Γ ΝΕΛ (ΚΟ) ΓΕΝ. ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α ΝΕΛ Γ 1,6 1,4 1,2 1 0, , , , , , ,00 0, ,00 0, , /9/ 2/7/ 2/5/ 2/3/ 2/1/ 2/3/2007 2/1/2007 2/11/

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕL Lines ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ NEL Lines S.A. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) (ποσά σε χιλ.ευρώ) Πωλήσεις EBITDA * Αποσβέσεις Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικές απάνες Καθαρό Κέρδος (Ζηµιά) EBITDA / Πωλήσεις 16,06% 19,78% 13,02% 2,81% 162,25% Καθαρό Κέρδος / Πωλήσεις 0,63% 5,28% -14,28% -31,03% 118,90% Αριθµός Μετοχών Κέρδη ανά Μετοχή (ευρώ) 0,01 0,08 (0,18) (0,12) 0,30 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Ενεργητικού Καθαρός ανεισµός Καθ. ανεισµός /Συν.Ενεργητικού 61.67% 58.00% 73,46% 64,32% 49,14% Τα έτη 2002 έως 2003 απεικονίζονται µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ενώ τα έτη 2004 έως µε τα ΠΧΠ. * Συµπεριλαµβάνεται όφελος χιλ.ευρώ από ρύθµιση εξόφλησης δανείου CALYON & χιλ. ευρώ από αποζηµίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία των µηχανών των ταχυπλόων πλοίων 13

15 ΠΟΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ Στη χρήση ο Όµιλος NEL Lines πέτυχε θεαµατική βελτίωση στη χρηµατοοικονοµική θέση και εικόνα του. Η διοίκηση έδωσε οριστικές και επωφελείς για τον Όµιλο λύσεις στα χρόνια προβλήµατα που αυτός αντιµετώπιζε. Ο Όµιλος NEL Lines ανέτρεψε τα ζηµιογόνα αποτελέσµατα του επιστρέφοντας σε υψηλά επίπεδα κερδοφορίας για το. Στη χρήση 2007 ιδιαίτερη µέριµνα θα δοθεί στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αναδιοργάνωσης του Οµίλου και στην βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσµάτων του προκειµένου να δηµιουργηθούν αυτοδύναµες βάσεις ανάπτυξης. Για το 2007 σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της διοίκησης οι πωλήσεις του Οµίλου θα κινηθούν ανοδικά λόγω της ανακατανοµής του στόλου σε νέες γραµµές, της ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης του δικτύου πωλήσεων του, της δροµολόγησης δύο επιπλέον ταχυπλόων πλοίων, ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι και ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ και της εξαγοράς της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε η οποία δραστηριοποιείται κυρίως σε επιδοτούµενες άγονες γραµµές. Η ιοίκηση του Οµίλου ενδιαφέρεται και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο χώρο της ακτοπλοΐας ανιχνεύοντας και αξιολογώντας τις εν δυνάµει ευκαιρίες µε πρωταρχικό κριτήριο το συµφέρον του Οµίλου και των µετόχων του. 14

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ Στη χρήση ο Όµιλος NEL Lines πέτυχε σηµαντική βελτίωση στα αποτελέσµατα του παρά τη µείωση του κύκλου εργασιών (κυρίως λόγω µείωσης κατά 21,04% των δροµολογίων και του ανταγωνισµού στις γραµµές που δραστηριοποιείται) : Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 42,7 εκατ. σε σχέση µε το, ενώ ο δείκτης EBITDA / ΠΩΛΗΣΕΙΣ κλιµακώθηκε σε ποσοστό 162,25% το έναντι ποσοστού 2,81% το. (Η ωφέλεια από τον συµβιβασµό µε τις πιστώτριες τράπεζες και η αποζηµίωση από την κατασκευάστρια των µηχανών εταιρεία αποτέλεσαν τον κύριο λόγο της αύξησης των κερδών). Τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 32,1 εκατ. για το έναντι ζηµιών 12,1 εκατ. το. Η Καθαρή Θέση ανήλθε σε 58,7 εκατ. έναντι 25,7 εκατ. στην προηγούµενη χρήση και εµφανίζεται βελτιωµένη κατά 128,80%. Το ενεργητικό διαµορφώθηκε στο ποσό των 201,5 εκατ. έναντι 171,3 εκατ. το, παρουσιάζοντας ανοδική ποσοστιαία µεταβολή της τάξεως του 17,59%. Οι δανειακές υποχρεώσεις µειώθηκαν από 118,7 εκατ. το σε 117,3 εκατ. το. Οι συνολικές υποχρεώσεις µειώθηκαν από 145,7 εκατ το σε 142,9 εκατ το. 15

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ενοποιηµένα) ποσά σε εκατ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 26,9 EBITDA 43,8 * EBITDA / ΠΩΛΗΣΕΙΣ 162,25% EBIT 37,2 ΚΕΡ Η/(Ζηµιές) µετά φόρων 32,1 ΚΑΘ.ΚΕΡ Η / ΠΩΛΗΣΕΙΣ 118,90% 38,9 1,1 2,81% (5,1) (12,1) -31,03% 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ενοποιηµένα) ποσά σε εκατ. (%) Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 58,7 25, ,80% ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 142,9 145,7-2% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 201,5 171,3 + 17,59% ΑΝΕΙΣΜΟΣ 117,3 118,7-1,13% * Συµπεριλαµβάνεται όφελος χιλ.ευρώ από ρύθµιση εξόφλησης δανείου CALYON & χιλ. ευρώ από αποζηµίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία των µηχανών των ταχυπλόων πλοίων 16

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων : Καθαρά Κέρδη Ίδια Κεφάλαια Αποδ. Συν. Απασχολ. Κεφ. : ΕΒΙΤ Ίδια Κεφ. + αν.κεφ. ROE : Καθαρά Κέρδη Ίδια Κεφάλαια µετόχων ROA : EBIT Ενεργητικό 54,61% 21,13% 50,47% 18,46% -47,02% -3,56% -19,29% -2,99% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ Κέρδη ανά µετοχή (EPS): 0,30 (0,12) P/SALES : Μέση τιµή µετοχής Πωλήσεις/µετοχή 4,19 0,96 P/E : Τιµή µετοχής EPS ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ είκτης ανειακής Επιβάρυνσης: Ίδια Κεφάλαια ανειακά Κεφάλαια είκτης Ρευστότητας : Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπροθ. Υποχρεώσεις 3,62 0,50 1,22-4,73 0,22 0,54 17

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το 2007 σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της διοίκησης οι πωλήσεις του Οµίλου θα αυξηθούν κατά 70% περίπου και θα ανέλθουν σε 46,1 εκατ. Επιστροφή σε λειτουργική κερδοφορία ύψους 8,4 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων (EBITDA) προσδοκάται να ανέλθουν σε 13,9 εκατ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2007 * - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ενοποιηµένα) ποσά σε εκατ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ Η / (ΖΗΜΙΕΣ) EBITDA EBITDA / ΠΩΛΗΣΕΙΣ EBIT ΕΒΙΤ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕΡ Η / (ΖΗΜΙΕΣ) µετά φόρων ΚΑΘ.ΚΕΡ Η (ΖΗΜΙΕΣ) / ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2007Ε 46,1 8,4 13,9 30,25% 9,6 20,74% 2,0 4,35% Α 26,9-7,9 43,8 ** 162,25% 37,2 137,89% 32,1 118,90% * Προβλέψεις βάσει των διαθέσιµων στην διοίκηση του Οµίλου δεδοµένων κατά την ηµεροµηνία της παρουσίασης ** Συµπεριλαµβάνεται όφελος χιλ.ευρώ από ρύθµιση εξόφλησης δανείου CALYON & χιλ. ευρώ από αποζηµίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία των µηχανών των ταχυπλόων πλοίων ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Η διακύµανση των τιµών των καυσίµων και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών δεν θα αποκλίνει από τα επίπεδα τιµών που χρησιµοποιήθηκαν για το σχηµατισµό των προβλέψεων Το πρόγραµµα δροµολογίων των πλοίων δεν θα ανατραπεί εξαιτίας εξωγενών παραγόντων (καιρικές συνθήκες κλπ) ή σοβαρών έκτακτων και µη προβλέψιµων ζηµιών στα πλοία. 18

20 ΚΥΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο: Χίος-Μυτιλήνη-Λήµνος- Θεσ/κη Κυκλάδες: Πάρος-Νάξος-Αµοργός Σύρος Κύθνος Κρήτη: Ρέθυµνο 19

21 ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΛΟΥ NEL Lines ΤΧΠ ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ 2007 Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη Χίος-Μυτιλήνη-Λήµνος-Θεσ/κη Χίος-Μυτιλήνη-Λήµνος-Καβάλα Πειραιάς-Πάρος-Νάξος- Σαντορίνη Νοέµβριος : Ερυθρά Θάλασσα Ιαν-Μαρ 2007: Ερυθρά Θάλασσα 05/04/07: Πώληση ΤΧΠ ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ I Πειραιάς-Σύρος-Τήνος- Μύκονος Ακινησία Πειραιάς-Ρέθυµνο ΤΧΠ ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ II Πειραιάς-Σύρος-Τήνος- Μύκονος-Αµοργός Ακινησία Πειραιάς-Πάρος-Νάξος TXΠ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ Πειραιάς-Πάρος-Νάξος- Αµοργός Λαύριο-Πάρος-Νάξος-Αµοργός Λαύριο-Κύθνος Οκτώβριος : Ερυθρά Θάλασσα Ιαν-Μαρ 2007: Ερυθρά Θάλασσα 05/04/07: Πώληση ΤΧΠ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ Λαύριο-Σύρος-Πάρος-Νάξος Πειραιάς-Ηράκλειο-Ρέθυµνο- Ίος-Σαντορίνη Λαύριο-Σύρος-Τήνος-Μύκονος Λαύριο-Πάρος-Νάξος-Αµοργός Λαύριο-Κύθνος 20

22 ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΛΟΥ NEL Lines Ε/Γ Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2007 Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη Χίος-Μυτιλήνη-Λήµνος-Θεσ/κη Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη Χίος-Μυτιλήνη-Λήµνος-Θεσ/κη Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη Χίος-Μυτιλήνη-Λήµνος-Θεσ/κη Ε/Γ Ο/Γ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη Χίος-Μυτιλήνη-Λήµνος-Θεσ/κη Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη Χίος-Μυτιλήνη-Λήµνος-Θεσ/κη Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη Ro-Pax ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη Χίος-Μυτιλήνη-Λήµνος-Θεσ/κη Χίος-Μυτιλήνη-Λήµνος-Καβάλα Χίος-Μυτιλήνη-Λήµνος-Θεσ/κη Θεσ/κη-Καβάλα-Βαθύ Μάιος 2007: Ερυθρά Θάλασσα Βαθύ-Χίος-Μυτιλ-Λήµν-Καβάλα Πειραιάς-Μύκονος Ε/Γ-O/Γ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ Ανατολικές Κυκλάδες (επιδοτούµενη άγονη γραµµή) Ανατολικές Κυκλάδες (επιδοτούµενη άγονη γραµµή) Ανατολικές Κυκλάδες (επιδοτούµενη άγονη γραµµή) Ε/Γ-Ο/Γ ΠΑΝ. ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ υτικές Κυκλάδες (επιδοτούµενη άγονη γραµµή) υτικές Κυκλάδες (επιδοτούµενη άγονη γραµµή) υτικές Κυκλάδες (επιδοτούµενη άγονη γραµµή) 21

23 ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤ ΕΙ ΟΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΙΑΝ ΦΕΒ Μ ΑΡ ΑΠΡ Μ ΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Ι.Χ./MOTO ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Πηγή: Στατιστικά στοιχεία Οικονοµικών Υπηρεσιών ΝEL Lines 22

24 ΕΣΟ Α ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤ ΕΙ ΟΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ , , , , , , ,00 0,00 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ ΕΠΙΒΑΤ ΕΣ ΟΧΗΜΑΤ Α , , , , , ,00 0,00 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Πηγή: Στατιστικά στοιχεία Οικονοµικών Υπηρεσιών ΝEL Lines 23

25 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤ ΕΙ ΟΣ ΚΑTΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 32,78% 8,86% 4,78% 6,39% 47,18% Για το το κόστος πετρελαίου αποτέλεσε το 45,34% των συνολικών εξόδων εκµετάλλευσης ΚΑΥΣΙΜΑ/ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 7,77% 6,52% 43,52% 33,53% 8,66% Για το το κόστος πετρελαίου αποτέλεσε το 41,98% των συνολικών εξόδων εκµετάλλευσης Πηγή: Στατιστικά στοιχεία Οικονοµικών Υπηρεσιών ΝEL Lines 24

26 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤ ΕΙ ΟΣ ΚΑTΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 7,69% 4,15% 28,45% 40,95% 5,55% Για το το κόστος πετρελαίου ήταν 39,35% επί των συνολικών πωλήσεων ΚΑΥΣΙΜΑ/ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 8,08% 6,78% 45,22% 34,85% Πηγή: Στατιστικά στοιχεία Οικονοµικών Υπηρεσιών ΝEL Lines 9% Για το το κόστος πετρελαίου ήταν 43,63% επί των συνολικών πωλήσεων 25

27 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΝΑ ΠΛΟΙΟ 38,41% 18,71% Το µεταφέραµε επιβάτες 8,48% 31,13% ΚΕΝΤ ΕΡΗΣ ΚΕΝΤ ΕΡΗΣ Ι ΚΕΝΤ ΕΡΗΣ ΙΙ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΥΤ ΙΛΗΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 34,03% 21,31% Το µεταφέραµε επιβάτες * 13,34% 31,30% Πηγή: Στατιστικά στοιχεία Οικονοµικών Υπηρεσιών ΝEL Lines * Το εκτελέσθηκαν 21,04% λιγότερα δροµολόγια έναντι του 26

28 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 32,78% 32,42% 9,54% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι.Χ. & ΙΚΥΚΛΩΝ ΑΝΑ ΠΛΟΙΟ Το µεταφέραµε Ι.Χ. & δίκυκλα Ι.Χ. ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΚΥΚΛΑ 25,33% 29,56% ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 27,61% 34,35% 11,24% Το µεταφέραµε Ι.Χ. & δίκυκλα * Ι.Χ. 22,38% ΙΚΥΚΛΑ 30,39% 19,50% 30,86% 13,22% 31,95% 14,57% 27,43% Πηγή: Στατιστικά στοιχεία Οικονοµικών Υπηρεσιών ΝEL Lines * Το εκτελέσθηκαν 21,04% λιγότερα δροµολόγια έναντι του 27

29 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Το µεταφέραµε φορτηγά ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΑ ΠΛΟΙΟ 32,56% 30,02% 32,65% ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Το µεταφέραµε φορτηγά * 29,47% 5,28% 31,04% Πηγή: Στατιστικά στοιχεία Οικονοµικών Υπηρεσιών ΝEL Lines 33,52% * Το εκτελέσθηκαν 21,04% λιγότερα δροµολόγια έναντι του 28

30 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΝΑΥΛΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΝΑΥΛΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 33,69% 27,23% 6,72% 29,38% ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 34,08% 23,37% 11,13% Πηγή: Στατιστικά στοιχεία Οικονοµικών Υπηρεσιών ΝEL Lines 31,42% 29

31 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΝΑΥΛΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΝΑΥΛΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 31,47% 14,63% 22,28% 29,16% ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΙΙ ΘΕΟΦ ΙΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 31,23% 9,60% 32,24% 23,84% Πηγή: Στατιστικά στοιχεία Οικονοµικών Υπηρεσιών ΝEL Lines 30

32 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 0,36% 40,72% 58,40% ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΦΟΡΤ/ΞΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤ Α ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ 1,52% 52,29% 45,49% Πηγή: Στατιστικά στοιχεία Οικονοµικών Υπηρεσιών ΝEL Lines 31

33 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ 78% 21% 1% ΟΧΗΜΑΤΑ Φ ΟΡΤ/ΞΕΙΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 24% 76% Πηγή: Στατιστικά στοιχεία Οικονοµικών Υπηρεσιών ΝEL Lines 32

34 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤ ΕΙ ΟΣ 1% 0,3% 6% 37% 56% ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤ/ΞΕΙΣ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ 1,03% 5,24% 37,98% 55,21% Πηγή: Στατιστικά στοιχεία Οικονοµικών Υπηρεσιών ΝEL Lines 33

35 ΠΩΛΗΣΕIΣ ΑΝΑ ΑΓΟΡΑ KATANOMH ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΓΟΡΑ 2,17% 0,58% 18,37% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑ ΕΣ ΛΟΙΠΕΣ 80,99% 97,25% υναµική είσοδος στην αγορά των Κυκλάδων το µε την δροµολόγηση του υπερταχύπλοου πλοίου Αίολος Κεντέρης στην γραµµή Πειραιάς-Πάρος-Νάξος-Σαντορίνη το οποίο µετέφερε, από 29/7 έως 10/9/06, επιβάτες (84% πληρότητα) & οχήµατα. Συνέχεια και το 2007 µε δροµολόγηση των υπερταχύπλοων Αίολος Κεντέρης Ι στη γραµµή Πειραιάς-Ρέθυµνο και Αίολος Κεντέρης ΙΙ στη γραµµή Πειραιάς-Πάρος-Νάξος. Πηγή: Στατιστικά στοιχεία Οικονοµικών Υπηρεσιών ΝEL Lines 34

36 Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ Τον Αύγουστο του η ΝΕL Lines προσέφερε στην Minoan Lines το ποσό των 75 εκατ. ευρώ για την αγορά του 33,31% της Hellenic Seaways. Η ΝΕL Lines κατέχει ήδη ένα ποσοστό της τάξεως του 2%. 22,25% 48,8% 22,25% 33,3% 50% 19,36% 100% 2% ΑΝΕΝ Α.Ε. C-LINK Ferries 35

37 ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Η NEL Lines το είχε συνολικό µερίδιο αγοράς 8% ( ) στους επιβάτες, 8% ( ) στα Ι.Χ. και 9% (34.676) στα φορτηγά ενώ στην γραµµή Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη διατηρήθηκε και το στην 1 η θέση µε επιβάτες, Ι.Χ. & φορτηγά 33% ΕΠΙΒΑΤΕΣ 8% % NEL Lines 31% I.X. 8% % MINOAN HSW ANEK 15% % % BLUE STAR ΦΟΡΤΗΓΑ 9% % % % % % Πηγή: XRTC Μελέτη Ελληνικής Ακτοπλοΐας Μάιος ( εν έχουν δηµοσιοποιηθεί επίσηµα στοιχεία για το ) 36

38 SWOT ANALYSIS SWOT ANALYSIS ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ιοίκηση υψηλής ποιότητας και δυναµικής µε µακροχρόνια εµπειρία στον κλάδο Ορθολογική κατανοµή του στόλου (Ε/Γ-Ο/Γ, ΤΧΠ) Σε εξέλιξη η αναδιάρθρωση των εσωτερικών δοµών, του δικτύου πωλήσεων και η αναδιάταξη των γραµµών δραστηριότητας. Ρεαλιστικές δοµές δανειακών συµβάσεων µετά την ολοκλήρωση διαγραφής δανείων Είσοδος στρατηγικών επενδυτών στην εταιρεία Απελευθέρωση ναύλων από τον Πειραιά ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Περιθώρια για συγχωνεύσεις ή/και συνέργιες Στήριξη προς την ακτοπλοΐα από την κυβερνητική πολιτική: - σταδιακή απελευθέρωση ναύλων - σταδιακή υποστήριξη στην αναβάθµιση λιµένων και των εγκαταστάσεων τους Α ΥΝΑΜΙΕΣ Ελλιπής υποδοµή (λιµένες, εγκαταστάσεις) σε κύρια και αποµακρυσµένα (µικρότερης κίνησης) λιµάνια Κρατική παρέµβαση στα δροµολόγια Κρατική παρέµβαση στη σύνθεση και τον αριθµό των πληρωµάτων ΑΠΕΙΛΕΣ ιεθνείς οικονοµικές και γεωπολιτικές επιρροές τόσο στην κίνηση επιβατών και εµπορευµάτων Τιµές των καυσίµων ιαφοροποίηση στην ισοτιµία Ευρώ- ολαρίου Κίνδυνος τροµοκρατικών ενεργειών. 37

39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πωλήσεις ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , ,58 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως , , , ,7 Μείον: Αναλώσεις υλικών-καυσίµων , , , ,65 Μείον: Κόστος προσωπικού , , , ,95 Μείον: Αποσβέσεις , , , ,10 Μείον: Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως , , , ,04 Μείον: Χρηµατοοικονοµικό κόστος , , , ,87 Κέρδη/(ζηµιές) περιόδου ,61 ( ,33) ,61 ( ,33) Κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή 0,30 (0,12) 0,30 (0,12) Μικτά κέρδη/(ζηµιές) ( ,96) ,88 ( ,96) ,88 EBITDA , , , ,64 EBITDA / Πωλήσεις 162,25% 2,81% 162,25% 2,81% EBIT ,48 ( ,46) ,48 ( ,46) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) ,61 ( ,33) ,61 ( ,33) Καθαρά κέρδη (ζηµιές) / Πωλήσεις 118,90% -31,03% 118,90% -31,03% 38

40 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ασώµατες ακινητοποιήσεις ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ , ,44 ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ,44 Υπεραξία ,77 0,00 0,00 0,00 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , , , ,67 Λοιπά πάγια στοιχεία ,27 0, ,80 0,00 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις , , , ,11 Σύνολο παγίου ενεργητικού , , , ,22 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποθέµατα , , , ,88 Πελάτες , , , ,27 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,76 Προκαταβολές & έξοδα εποµένων χρ , , , ,31 Επενδύσεις , , , ,45 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,24 Πάγια (πλοία) πωληθέντα εντός ,78 0, ,84 0,00 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,91 Σύνολο ενεργητικού , , , ,13 39

41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από εκδ.µετ.υπερ το άρτιο Κέρδη/(ζηµιές) εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συνέχεια) ΟΜΙΛΟΣ , , , ( ,93) ( ,54) , ,05 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ άνεια πληρωτέα πέραν του έτους , ,80 Προβλέψεις , ,63 Σύνολο Μακροπρόθ. Υποχρεώσεων , ,43 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις , ,51 Βραχυπρόθεσµα δάνεια , ,49 άνεια πωληθ. εντός 2007 πλοίων ,00 0,00 Προβλέψεις για δεδουλευµένα έξοδα , ,65 Σύνολο Βραχυπροθ. Υποχρεώσεων , ,65 Σύνολο υποχρεώσεων , ,08 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων & υποχρεώσ , ,13 ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , ( ,93) ( ,54) , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,13 40

42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λειτουργικές δραστηριότητες: Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων ,61 ( ,33) ,61 ( ,33) (+) / (-) προσαρµογές για: Αποσβέσεις , , , ,10 Προβλέψεις ,77 (80.458,59) ,77 (80.458,59) Συναλλαγµατικές διαφορές ( ,95) ,30 ( ,95) ,30 Αποτέλεσµα επενδυτικής & χρηµατοδοτικής δραστηριότητας ( ,46) (21.089,95) ( ,46) (21.089,95) Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα , , , ,57 (+) / (-) προσαρµογές για µεταβολές κεφαλαίου κίνησης: Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων ( ,70) ,70 ( ,70) ,70 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων ( ,31) ( ,77) ,78 ( ,77) Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων ( ,29) ( ,25) ( ,36) ( ,25) Μείον:Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα ( ,78) ( ,42) ( ,78) ( ,42) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,00) ( ,64) ( ,98) ( ,64) 41

43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (συνέχεια) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επενδυτικές δραστηριότητες: Απόκτηση θυγατρικών ( ,23) 0,00 ( ,23) 0,00 ιαθέσιµα αποκτηθείσας θυγατρικής ,98 0,00 0,00 0,00 Αγορά παγίων στοιχείων ( ,09) ( ,73) ( ,09) ( ,73) Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων , , , ,46 Τόκοι εισπραχθέντες , , , ,59 Μερίσµατα εισπραχθέντα 2.424, , , ,10 Σύνολο εισροών/(εκροών) επενδ.δραστ. ( ,01) ( ,58) ( ,99) ( ,58) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες: Εισπράξεις από αύξηση µετ.κεφαλαίου , , , ,10 Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια , , , ,80 Εξοφλήσεις δανείων ( ,44) ( ,70) ( ,44) ( ,70) Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 (470,08) 0,00 (470,08) Σύνολο εισροών/(εκροών) χρηµ.δραστ ,745, , ,745, ,12 Καθαρή αύξηση/(µείωση) ταµ.διαθεσιµ. ( ,50) ,90 ( ,46) ,90 Ταµειακά διαθέσιµα έναρξης περιόδου , , , ,34 Ταµειακά διαθέσιµα λήξης περιόδου , , , ,24 42

44 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. Ελ.Βενιζέλου 5 Κολοκοτρώνη 116 Mυτιλήνη Πειραιάς Tηλ: Tηλ.: Fax: Fax: Ακτή Μιαούλη 25 Άστιγγος 2 Πειραιάς Πειραιάς Tηλ.: Τηλ.: Fax: Fax:

Κύριοι σηµαντικοί σταθµοί στην ανοδική πορεία µας από τον Μάϊο του 2005

Κύριοι σηµαντικοί σταθµοί στην ανοδική πορεία µας από τον Μάϊο του 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ιστορικό Σηµαντικοί Σταθµοί Ο Στόλος Η ιοίκηση Οργανωτική οµή Μετοχή και Συµµετοχές Πορεία Μετοχής Οικονοµικά Στοιχεία NEL Lines Πορεία Οµίλου Κύριες Αγορές 27 ροµολόγια Στόλου Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία. ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ. Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία. ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ. Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,2013 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων βάσει της από 20.12.2007 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ÅÔÇÓÉÏ ÄÅËÔÉÏ ÁÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÑÇÓÇÓ

ÅÔÇÓÉÏ ÄÅËÔÉÏ ÁÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÑÇÓÇÓ ÅÔÇÓÉÏ ÄÅËÔÉÏ ÁÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÑÇÓÇÓ 2004 Óýìöùíá ìå ôéò äéáôüîåéò ôïõ Áñ.16 ôçò áðüöáóçò 5/204/14.11.2000 ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò. ÌõôéëÞíç Éïýíéïò 2005 ÍÁÕÔÉËÉÁÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ ËÅÓÂÏÕ Á.Å. NΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά 24.064.370,40

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3

1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3 Συµϖλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι της: Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα. «Εξελίξεις και προοπτικές σε γόνιµο έδαφος»

Σύµβουλοι της: Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα. «Εξελίξεις και προοπτικές σε γόνιµο έδαφος» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα «Εξελίξεις και προοπτικές σε γόνιµο έδαφος» Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση»

«Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση» Μελέτη «Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση» Μάιος 2006 Μελέτη Ελληνικής Ακτοπλοΐας Μάιος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... 5 ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου & Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο. Ανοίγουµε λεωφόρους στη θάλασσα

Ετήσιο Δελτίο. Ανοίγουµε λεωφόρους στη θάλασσα 2006 Ετήσιο Δελτίο Ανοίγουµε λεωφόρους στη θάλασσα ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29-6 - 2007 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC SEAWAYS HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2008 Βάσει του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25.202.998,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ 84.009.995 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25.202.998,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ 84.009.995 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟ 19.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012 (01.01.2012 31.12.2012) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα-2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα-2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΣΗΣ 9 2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 9 2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 12 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ>>

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ>> ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ATTICA GROUP ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ATTICA GROUP ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ATTICA GROUP ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΥΡΙΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑ 13653 13652 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2007

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2007 Το Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 16 της από 14.11.2000 απόφασης 5/204 του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 7/372/15-2-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON

PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON Α/Α Αντιγράφου: Έκθεση της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ϖρος το ιοικητικό Συµβούλιο της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» Σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση της «MIG SHIPPING S.A.» Για την εξαγορά του συνόλου των κοινών ανώνυµων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 1/1 31/12/2008 Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αρ. Μητρώου Α.Ε 11314/06/Β/86/13 25 ης Αυγούστου 17-71202 Ηράκλειο Κρήτης Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΥΙΟΙ ΕΥΡ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2014. «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...»

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2014. «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 214 «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...» Αύγουστος 214 Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα - 214 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 7/372/15-2-2006 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Μάιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα