Έκθεση Αξιολόγησης Αίτησης για Άδεια Παρατεταμένης Διακοπής Λειτουργίας του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Αξιολόγησης Αίτησης για Άδεια Παρατεταμένης Διακοπής Λειτουργίας του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»"

Transcript

1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, Α.Π.: Π/427/125 ΓΡΑΦΕΙΟ EΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ Αρμόδιος: Δρ. Κ. Ποτηριάδης Τηλέφωνο: Telefax: Έκθεση Αξιολόγησης Αίτησης για Άδεια Παρατεταμένης Διακοπής Λειτουργίας του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης αφορά στην έκθεση «Επιχειρησιακή Κατάσταση GRR-1» (Α.Π. 010/ / ) και των επικαιροποιημένων Κεφαλαίων 12 «Radiation Protection» (ΑΠ.: 3548/ ) και 13 «Conduct of Operation» (ΑΠ.: 4180/ ) της Έκθεσης Ανάλυσης Ασφάλειας (ΕΑΑ) του ερευνητικού πυρηνικού αντιδραστήρα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (στο εξής αντιδραστήρας ή εγκατάσταση), τα οποία υποβλήθηκαν στην ΕΕΑΕ ως συνοδευτικά της αίτησής του για άδεια παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 24, παρ. 3 και του Άρθρου 17, παρ. 1 της ΥΑ Π/112/305 «Βασικές Απαιτήσεις Πυρηνικής Ασφάλειας και Ρυθμιστικός Έλεγχος Ερευνητικών Πυρηνικών Αντιδραστήρων», ΦΕΚ 2887 Β, (στο εξής ΥΑ Π/112/305). Η ΕΕΑΕ εξέτασε τα ανωτέρω έγγραφα έναντι των σχετικών απαιτήσεων της ΥΑ Π/112/305 και του προτύπου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Safety of Research Reactors, Safety Requirements, NS-R-4, IAEA, 2005 (στο εξής NS-R-4), λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθυντήριες γραμμές του προτύπου ασφάλειας Safety Assessment of Research Reactors and Preparation of the Safety Analysis Report, Specific Safety Guide, No. SSG-20, IAEA, Η παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης συντάχθηκε από τον κ. Δ. Μητράκο και ελέγχθηκε από τους κ.κ. Κ. Παπαστεργίου και Δρ. Κ. Ποτηριάδη.

2 5 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GRR-1 Στην έκθεση «Επιχειρησιακή κατάσταση GRR-1» (στο εξής Έκθεση), η οποία συνόδευε την αίτηση αδειοδότησης, παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με: α) την κατάσταση λειτουργίας των διάφορων συστημάτων της εγκατάστασης και τη συντήρησή τους (απαιτήσεις σημείων γ και στ, παρ. 1, Άρθρο 17, ΥΑ Π/112/305), β) τις αρμοδιότητες του προσωπικού αναφορικά με τον έλεγχο και τη συντήρηση του αντιδραστήρα (απαιτήσεις σημείων γ, ε και στ, παρ. 1, Άρθρο 17, ΥΑ Π/112/305), γ) τη διασφάλιση υποκρισιμότητας και την ασφάλεια του πυρηνικού καυσίμου (απαιτήσεις Άρθρου 11 και σημείου β, παρ. 1, Άρθρο 17, ΥΑ Π/112/305), δ) το πρόγραμμα φυσικής προστασίας και τη διασφάλιση πυρηνικού καυσίμου (απαιτήσεις Άρθρου 11 και σημείου ζ, παρ. 1, Άρθρο 17, ΥΑ Π/112/305). Τα περιεχόμενα της Έκθεσης καλύπτουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 17 και του Άρθρου 11 της ΥΑ Π/112/305. Η παρούσα έκθεση δεν αφορά στην αξιολόγηση του συστήματος φυσικής προστασίας του αντιδραστήρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη φάση. Η αξιολόγηση του συστήματος φυσικής προστασίας δεν θα δημοσιοποιηθεί, καθώς το σύνολο των σχετικών πληροφοριών θεωρούνται ευαίσθητες από άποψη δημόσιας ασφάλειας (security). 2.1 Λειτουργική κατάσταση συστημάτων Συντήρηση Προσωπικό Ασφάλεια Πυρηνικού καυσίμου Ο αντιδραστήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας από το Η παρούσα κατάσταση του αντιδραστήρα και των διάφορων συστημάτων του Θαλάμου Ελέγχου και της Γέφυρας καθώς και των Μηχανολογικών Συστημάτων περιγράφεται στα κεφάλαια 1 και 2, αντίστοιχα, της Έκθεσης. Τα κύρια σημεία που αφορούν στην παρούσα κατάσταση του αντιδραστήρα και στη συντήρηση των διάφορων συστημάτων του συνοψίζονται ως εξής: Η κύρια δεξαμενή του αντιδραστήρα έχει εκκενωθεί και το πυρηνικό καύσιμο έχει μεταφερθεί στη δεξαμενή αποθήκευσης ακτινοβολημένου καυσίμου. Η στεγανότητα της κύριας δεξαμενής έχει ελεγχθεί. Η γέφυρα έχει βαφεί και επανατοποθετηθεί στις τροχιές της και τοποθετήθηκαν νέα ανοξείδωτα κιγκλιδώματα. Το grid plate και τα blocks Βηρυλλίου έχουν μεταφερθεί και φυλάσσονται θωρακισμένα σε ξεχωριστές δεξαμενές, το νερό των οποίων ελέγχεται καθημερινά. Τα όργανα του θαλάμου ελέγχου του αντιδραστήρα δεν έχουν αποσυνδεθεί και η λειτουργία των επιμέρους κυκλωμάτων ελέγχεται στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά δυνατό στην παρούσα κατάσταση (πχ αποσύνδεση αισθητήρων). Το σύστημα ψύξης του αντιδραστήρα έχει εκκενωθεί και σε κάποια σημεία του έχει αποσυναρμολογηθεί, ενώ πραγματοποιούνται έλεγχοι (οπτικοί) για έλεγχο της φθοράς, καθώς και συντήρηση των διαφόρων μερών του. Το σύστημα αφαλάτωσης της κύριας δεξαμενής είναι εκτός λειτουργίας, ενώ το σύστημα αφαλάτωσης της δεξαμενής αποθήκευσης καυσίμου είναι σε λειτουργία και συντηρείται. Τέλος, όπως αναφέρεται, τα δομικά χαρακτηριστικά του κτηρίου του αντιδραστήρα βελτιώθηκαν σε συμφωνία με τον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό, ενώ ενισχύθηκε η οροφή του, τα εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα και τα δάπεδα των διάφορων εσωτερικών επιπέδων. Στη δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου φυλάσσεται το ακτινοβολημένο καύσιμο του αντιδραστήρα, καθώς και άλλα ενεργοποιημένα υλικά. Όπως αναφέρεται στη παρ. 2.3, ο έλεγχος της ποιότητας του νερού και η αφαλάτωση πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση και τηρούνται σχετικά αρχεία.

3 6 Στο κεφάλαιο 3 της Έκθεσης περιγράφεται η παρούσα κατάσταση των Ηλεκτρολογικών Συστημάτων του αντιδραστήρα. Παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για την κατάσταση των θέσεων λειτουργίας του υποσταθμού του αντιδραστήρα. Όπως αναφέρεται όλες οι καταναλώσεις είναι συνδεδεμένες στην παροχή τους, ενώ η ηλεκτρική γεννήτρια ασφάλειας, που τροφοδοτεί τα όργανα μέτρησης ραδιενέργειας χώρου, το φωτισμό ασφάλειας και την ενδοεπικοινωνία είναι σε θέση λειτουργίας και συντηρείται. Στο Κεφάλαιο 6 της Έκθεσης καταγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Προσωπικού αναφορικά με τον έλεγχο και τη συντήρηση της εγκατάστασης. Όπως αναφέρεται, το Τεχνικό Προσωπικό του αντιδραστήρα έχει μειωθεί κατά 4 άτομα, σε σύγκριση με την περίοδο λειτουργίας του. 1. Απαιτείται ο προσδιορισμός των εγγράφων, στα οποία αναφέρεται ο όρος «Κανονισμοί» της παρ. 2.3 της Έκθεσης. 2. Απαιτείται να διευκρινιστεί η ύπαρξη διαδικασιών για τον έλεγχο της ραδιενέργειας του νερού, συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων για τον εντοπισμό προϊόντων σχάσης, καθώς και για τον έλεγχο (πχ οπτικού) της γενικότερης κατάστασης ακεραιότητας του ακτινοβολημένου καυσίμου έναντι διαρροών (παρ. 2.3 της Έκθεσης) και τήρησης αρχείων. 3. Απαιτούνται διευκρινήσεις για «τη συχνότητα των ελέγχων και διατήρησης των στοιχείων καυσίμου» (Κεφ. 2, παρ. «Γενικές Παρατηρήσεις» της Έκθεσης) σε μη κανονικές συνθήκες (πχ. καλοκαιρινές διακοπές). 2.2 Υπο-κρισιμότητα πυρηνικού καυσίμου Στο Κεφ. 4 της Έκθεσης περιγράφονται η δεξαμενή αποθήκευσης ακτινοβολημένου καυσίμου, το καύσιμο και η διάταξη αποθήκευσής του. Για τον υπολογισμό του συντελεστή πολλαπλασιασμού έγινε η συντηρητική παραδοχή ότι το καύσιμο είναι φρέσκο (μη ακτινοβολημένο). Περιγράφεται, επίσης, η αποθήκη και η διάταξη των στοιχείων φρέσκου καυσίμου. Για τον υπολογισμό του συντελεστή πολλαπλασιασμού χρησιμοποιήθηκε το συντηρητικό, ακραίο σενάριο πλημμύρας της αποθήκης με νερό και ότι τα ικριώματα είναι σε επαφή. Οι υπολογισμοί έγιναν με τον κώδικα Monte Carlo TRIPOLI, ο οποίος έχει αναπτυχθεί στη Commissariat à l'énergie atomique (CEA) της Γαλλίας και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε διεθνές επίπεδο για υπολογισμούς κρισιμότητας. Ο κώδικας διατίθεται από τον Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Nuclear Energy Agency (NEA). Οι τιμές του συντελεστή πολλαπλασιασμού υπολογίστηκαν ίσες με 0,481 και 0,636 για τη δεξαμενή αποθήκευσης ακτινοβολημένου καυσίμου και την αποθήκη φρέσκου καυσίμου, αντίστοιχα. Και οι δύο τιμές παρουσιάζουν σημαντικό περιθώριο ασφάλειας. 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το πρόγραμμα ακτινοπροστασίας του αντιδραστήρα περιγράφεται στο Κεφ. 12 «Radiation Protection» της Έκθεσης Ανάλυσης Ασφάλειας (2004), το οποίο υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στην ΕΕΑΕ, επικαιροποιημένο στις παρούσες συνθήκες λειτουργίας του αντιδραστήρα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ η πολιτική και η λειτουργία της Ομάδας Υγειοφυσικής είναι τέτοια ώστε οι δόσεις στο προσωπικό να διατηρούνται όσο χαμηλά όσο είναι λογικά δυνατό (αρχή ALARA) καθ όλες «τις λειτουργίες» («all operations») της εγκατάστασης και τη διεξαγωγή πειραμάτων. Δεν είναι σαφές αν ο στόχος ελαχιστοποίησης καλύπτει και την περίπτωση εργασιών εκτός κανονικής λειτουργίας ή εκτός ρουτίνας (όπως για παράδειγμα

4 7 είναι η μελλοντική μετακίνηση του grid plate, που αναφέρεται στην Έκθεση «Επιχειρησιακή Κατάσταση GRR-1»). Επιπρόσθετα, στην εισαγωγή του Κεφ. 12 αναφέρεται ότι: «The reactor health physics makes effort to minimize any overexposure of the personnel». Η χρήση του όρου overexposure προκαλεί ασάφεια, καθώς ο στόχος που απαιτείται να τίθεται στην πολιτική ακτινοπροστασίας είναι η ελαχιστοποίηση των δόσεων και όχι η ελαχιστοποίηση της υπέρβασης των δόσεων. Στο πρόγραμμα ακτινοπροστασίας παρέχονται πληροφορίες για τους στόχους του προγράμματος, τις αρμοδιότητες της Ομάδας Υγειοφυσικής (ένας Υγειοφυσικός και τεχνικοί Υγειοφυσικής), τα όργανα μέτρησης και τη συντήρηση και βαθμονόμησή τους, την προστασία, τη δοσιμέτρηση και την ιατρική παρακολούθηση του προσωπικού, την εποπτεία ραδιενέργειας στην εγκατάσταση, την εκπαίδευση του προσωπικού και την τήρηση αρχείων. 3.1 Πολιτική στόχοι ακτινοπροστασίας Στην παρ του επικαιροποιημένου Κεφ. 12 της ΕΑΑ του αντιδραστήρα γίνεται αναφορά στην εφαρμογή της αρχής ALARA για την ελαχιστοποίηση των δόσεων του προσωπικού. Η πολιτική του αντιδραστήρα, όπως εκφράζεται στην παραπάνω παράγραφο, είναι σε μερική συμφωνία με τις απαιτήσεις του Άρθρου 6 της ΥΑ Π/112/305 και τις απαιτήσεις του NS-R-4. Δεν παρέχονται επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα εφαρμοζόμενα περιοριστικά επίπεδα δόσεων. Τα όρια δόσεων για τους εργαζόμενους καθορίζονται στην παράγραφο 1.2 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, τα οποία αφορούν σε όλες τις εγκαταστάσεις ή πρακτικές που ενέχουν ραδιολογικούς κινδύνους και ως εκ τούτου εφαρμόζονται και στον αντιδραστήρα. Στο πρόγραμμα, δεν βρέθηκαν αναφορές στους στόχους και την πολιτική της εγκατάστασης σχετικά με την ελαχιστοποίηση της παραγωγής ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων και των ραδιενεργών εκλύσεων και στα εφαρμοζόμενα επίπεδα απορρίψεων-εκλύσεων. Δεν βρέθηκαν αναφορές για την ακτινοπροστασία των εξωτερικών εργαζομένων. 4. Απαιτείται ρητή αναφορά στο στόχο ελαχιστοποίησης της παραγωγής ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων (παρ. 1 Άρθρο 13 ΥΑ Π/112/305) και των ραδιενεργών απορρίψεων και εκλύσεων (Άρθρο 6 ΥΑ Π/112/305, παρ. 2.2 και παρ NS-R-4). 5. Απαιτείται ρητή αναφορά στο στόχο βελτιστοποίησης των δόσεων του προσωπικού σε περιπτώσεις πάσης φύσεως τακτικών ή έκτακτων εργασιών με χρήση της αρχής ALARA. 6. Απαιτείται αντικατάσταση του όρου overexposure με τον όρο exposure, στην εισαγωγή του Κεφ Απαιτείται ο προσδιορισμός των εφαρμοζόμενων περιοριστικών επιπέδων δόσεων, καθώς και των επιπέδων ραδιενεργών απορρίψεων-εκλύσεων (παρ. 1.4 Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας ΚΥΑ 1014 (ΦΟΡ) 94/2011, παρ NS-R-4). 8. Απαιτείται ο καθορισμός των διαδικασιών και των μέτρων για την ακτινοπροστασία των εξωτερικών εργαζομένων. 3.2 Οργάνωση, προσωπικό και υπευθυνότητες Οι υπευθυνότητες της Ομάδας Υγειοφυσικής (ένας Υγειοφυσικός και τεχνικοί Υγειοφυσικής) περιγράφονται συνοπτικά στο Κεφ. 12. Η ύπαρξη Ομάδας Υγειοφυσικής είναι σε συμφωνία με την απαίτηση του σημείου 9, Άρθρο 4 της ΥΑ Π/112/305. Η Ομάδα Υγειοφυσικής, όπως αναφέρεται, έχει την υπευθυνότητα για την ακτινοπροστασία στην εγκατάσταση και συμμετέχει στην αξιολόγηση και έλεγχο των ραδιολογικών κινδύνων που ενέχουν οι διάφορες

5 8 εργασίες με ραδιενεργά και ραδιο-ρυπασμένα υλικά και είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση του προσωπικού στην πολιτική ακτινοπροστασίας του αντιδραστήρα και τη χρήση των οργάνων και του εξοπλισμού με σκοπό τον έλεγχο της έκθεσης. Είναι υπεύθυνη, επίσης για τη συντήρηση και τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού και των οργάνων ακτινοπροστασίας. Δεν παρέχονται επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με τις εσωτερικές διαδικασίες γραπτής αξιολόγησης ή/και έγκρισης των διάφορων εργασιών, που είναι σημαντικές από άποψη ακτινοπροστασίας, πριν την έναρξή τους. Δεν είναι σαφές ποιος είναι ο ρόλος και οι υπευθυνότητες της Ομάδας Υγειοφυσικής ή άλλης ομάδας ή ατόμων αναφορικά με την ελαχιστοποίηση και τον έλεγχο της παραγωγής ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων και τον έλεγχο και την ελαχιστοποίηση των εκλύσεων και απορρίψεων. 9. Απαιτείται η υποβολή διευκρινιστικών πληροφοριών αναφορικά με την εφαρμογή γραπτών διαδικασιών αξιολόγησης ή/και έγκρισης των εργασιών, που είναι σημαντικές από άποψη ακτινοπροστασίας, πριν την έναρξή τους. (παρ. 7.97a NS-R-4). 10. Απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για την αξιολόγηση και επικαιροποίηση του προγράμματος ακτινοπροστασίας (παρ. 7.97g NS-R-4). 11. Απαιτείται ο καθορισμός των εγγράφων, στα οποία αναφέρεται ο όρος Safety regulations, που χρησιμοποιείται στην παρ του Κεφ Απαιτείται ο καθορισμός των διαδικασιών για την ενημέρωση ή εκπαίδευση ατόμων, που δεν ανήκουν στο προσωπικό του αντιδραστήρα (επισκέπτες, εξωτερικοί εργαζόμενοι). 13. Απαιτείται να καθοριστούν οι υπευθυνότητες για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των ραδιενεργών εκλύσεων και απορρίψεων. 14. Απαιτείται να καθοριστούν οι υπευθυνότητες για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων. 3.3 Όργανα και εξοπλισμός μέτρησης ραδιενέργειας και ραδιο-ρύπανσης, μέσα προστασίας Η παράγραφος 12.1 περιγράφει τον αριθμό των μετρητών ραδιενέργειας, τον τύπο και τα όρια ανίχνευσής τους, καθώς και τα σημεία στην εγκατάσταση που οι μετρητές είναι τοποθετημένοι. Από τη σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του προγράμματος ακτινοπροστασίας της Έκθεσης Ανάλυσης Ασφάλειας (2004) προκύπτει ότι οι μετρητές ραδιενέργειας χώρου είναι λειτουργικοί στο σύνολό τους. Έχει πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του μετρητή α-β ακτινοβολίας στον αέρα με νέο, τύπου G-M, ο οποίος, όπως και ο παλιότερος, είναι εφοδιασμένος με σύστημα συναγερμού (οπτικά και ακουστικά σήματα). Οι μετρήσεις ραδιενέργειας στον αέρα καταγράφονται. Ο μετρητής ραδιενέργειας στην καμινάδα του αντιδραστήρα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου περιγράφονται, είναι λειτουργικός. Δεν διευκρινίζεται από ποια σημεία της εγκατάστασης τα οπτικά και τα ακουστικά σήματα μπορούν να γίνουν αντιληπτά, ούτε ποια είναι τα όρια συναγερμού. Δεν είναι σαφές αν οι μετρητές ακτινοβολίας γ του χώρου διαθέτουν σύστημα συναγερμού και αν οι μετρήσεις τους καταγράφονται. Στην παράγραφο αναφέρονται επιπλέον όργανα και εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων φορητών οργάνων για τη μέτρηση και την ανάλυση της ραδιενέργειας και της ραδιο-ρύπανσης σε επιφάνειες του χώρου και στο προσωπικό, καθώς και τα μέσα ατομικής προστασίας. Ο υπάρχων εξοπλισμός καλύπτει και μετρήσεις-αναλύσεις αερολύματος και άλλων δειγμάτων. Τα παραπάνω όργανα και εξοπλισμός χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή τακτικών και έκτακτων ελέγχων ραδιενέργειας και επιθεωρήσεων. Αναφορά γίνεται, επίσης, και στην ύπαρξη εγκαταστάσεων απορρύπανσης, ωστόσο, δεν αναφέρεται αν αυτές καλύπτουν την απορρύπανση του προσωπικού ή υλικών. Δεν δίνονται πληροφορίες για τον έλεγχο ραδιορύπανσης του νερού της δεξαμενής αποθήκευσης καυσίμου, ούτε για τις υγρές ραδιενεργές εκλύσεις στο περιβάλλον και τον έλεγχό τους.

6 9 Στην παράγραφο παρέχονται πληροφορίες για τη συντήρηση και τη βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης ραδιενέργειας. Όλα τα όργανα βαθμονομούνται σε εξαμηνιαία βάση, χρησιμοποιώντας ραδιενεργές πηγές, που έχει στην κατοχή του ο αντιδραστήρας. 15. Απαιτείται ο καθορισμός των σημείων της εγκατάστασης, από τα οποία γίνονται αντιληπτά τα σήματα συναγερμού των οργάνων μέτρησης ραδιενέργειας, καθώς και διευκρινιστικές πληροφορίες για την ύπαρξη συστήματος συναγερμού στους μετρητές ακτινοβολίας γ του χώρου και τα επίπεδα συναγερμού των μετρητών (παρ NS-R-4). 16. Απαιτείται ο καθορισμός των διαδικασιών, των μεθόδων και του εξοπλισμού για τον έλεγχο της ραδιο-ρύπανσης του νερού της δεξαμενής αποθήκευσης καυσίμου και των υγρών ραδιενεργών εκλύσεων στο περιβάλλον (παρ NS-R-4). 17. Απαιτείται να διευκρινιστεί αν οι εγκαταστάσεις απορρύπανσης αναφέρονται στην απορρύπανση του προσωπικού ή υλικών (παρ. 7.97b, NS-R-4). 18. Απαιτείται να διευκρινιστεί αν το πρόγραμμα βαθμονόμησης των οργάνων μέτρησης ραδιενέργειας καλύπτει τις προδιαγραφές και οδηγίες του κατασκευαστή. 3.4 Δοσιμέτρηση και παρακολούθηση υγείας προσωπικού Στην παράγραφο περιγράφονται οι διαδικασίες και ο εξοπλισμός για τη δοσιμέτρηση του προσωπικού. Αναφέρεται ότι ατομικά δοσίμετρα (film badges) για ακτινοβολία x, β, γ και νετρονίων παρέχονται στο προσωπικό σε μηνιαία βάση. Ωστόσο, η πληροφορία πρέπει να επικαιροποιηθεί, καθώς τα δοσίμετρα, τα οποία παρέχονται από την ΕΕΑΕ, είναι τύπου θερμοφωταύγειας (TLD), ενώ τα δοσίμετρα νετρονίων παρέχονται ανά δίμηνο. Στους επισκέπτες παρέχονται δοσίμετρα αμέσου αναγνώσεως. Το προσωπικό καλύπτεται από πρόγραμμα ιατρικής παρακολούθησης σε εξαμηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο και το εύρος της έκθεσής του, καθώς και της γενικότερης κατάστασης της υγείας του. Τηρούνται σχετικά αρχεία. 3.5 Πηγές ραδιενέργειας Το πυρηνικό καύσιμο του αντιδραστήρα αποτελεί την κυριότερη πηγή ραδιενέργειας στην εγκατάσταση. Το καύσιμο του αντιδραστήρα φυλάσσεται στη δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου. Το νερό της δεξαμενής διασφαλίζει την απαιτούμενη θωράκιση και ραδιολογική προστασία του προσωπικού από άμεση έκθεση. Πέραν του καυσίμου, στον αντιδραστήρα υπάρχουν και χρησιμοποιούνται πλήθος άλλων πηγών (όπως πηγές βαθμονόμησης, ενεργοποιημένα και ρυπασμένα αντικείμενα και υλικά), για τις οποίες δεν παρέχονται επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με την καταγραφή και διαχείρισή τους. 19. Απαιτείται η διόρθωση του τύπου των ατομικών δοσιμέτρων και της συχνότητας παροχής των δοσιμέτρων νετρονίων, που αναφέρονται στην παρ του Κεφ. 12, ώστε να συνάδουν με την τρέχουσα πρακτική. 20. Απαιτείται η καταγραφή όλων των πηγών ραδιενέργειας στην εγκατάσταση, της τοποθεσίας τους και των θωρακίσεων (παρ. 7.97e NS-R-4), και η υποβολή των στοιχείων αυτών στην ΕΕΑΕ. Απαιτείται η τήρηση αρχείου ρυθμού δόσεων και ραδιο-ρύπανσης της εγκατάστασης. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η λειτουργία της εγκατάστασης περιγράφεται στο Κεφ. 13 «Conduct of operation» της Έκθεσης Ανάλυσης Ασφάλειας (2004), το οποίο υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στην ΕΕΑΕ, επικαιροποιημένο στην παρούσα κατάσταση του αντιδραστήρα. Κατά την αξιολόγηση εξετάστηκε η λειτουργία

7 10 της εγκατάστασης, όπως αυτή περιγράφεται στα στοιχεία που υποβλήθηκαν, αναφορικά με την οργανωτική δομή του φορέα λειτουργίας (κάτοχος άδειας), τα προσόντα και την εκπαίδευση του προσωπικού, τις διαδικασίες αποτίμησης και έλεγχου της ασφάλειας, τη συντήρηση και τον έλεγχο των συστημάτων της εγκατάστασης και την τήρηση αρχείων. 4.1 Οργανωτική δομή Στο διάγραμμα 1 του Κεφ. 13 παρουσιάζεται το οργανόγραμμα της εγκατάστασης με την εξής ιεραρχία: Διευθυντής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Διευθυντής του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ), Προϊστάμενος αντιδραστήρα (reactor manager), Προσωπικό λειτουργίας. Την τελική ευθύνη για την ασφάλεια του αντιδραστήρα έχει ο Διευθυντής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Σύμφωνα με το Κεφ. 13, ο Προϊστάμενος του αντιδραστήρα διευθύνει, επιβλέπει και συντονίζει όλες τις δραστηριότητες στον αντιδραστήρα. Οι υπευθυνότητες αυτές περιλαμβάνονται στις σχετικές απαιτήσεις του NS-R-4 (παρ. 7.11). Στο οργανόγραμμα περιλαμβάνεται Εσωτερική Επιτροπή Ασφάλειας, ανεξάρτητη από τον Προϊστάμενο του αντιδραστήρα (ΥΑ Π/112/305), η οποία αναφέρεται στο υψηλότερο επίπεδο διοίκησης. Σύμφωνα με το Κεφ. 13, τα μέλη της Εσωτερικής Επιτροπής Ασφάλειας είναι ειδικοί ασφάλειας πυρηνικών αντιδραστήρων ή ακτινοπροστασίας και ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ΙΠΡΕΤΕΑ. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής συμμετέχουν ο Προϊστάμενος του Αντιδραστήρα, ο Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας και ο Διευθυντής ΙΠΡΕΤΕΑ. Δεν διευκρινίζεται αν τηρείται αρχείο πρακτικών των συνεδριάσεων της επιτροπής. Στο οργανόγραμμα περιλαμβάνεται Ομάδα Υγειοφυσικής, που αποτελείται από έναν Υγειοφυσικό (Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας) και Τεχνικούς Υγειοφυσικής. Η Ομάδα Υγειοφυσικής αναφέρεται στον Προϊστάμενο του αντιδραστήρα. Σύμφωνα με την παρ. 9 της ΥΑ Π/112/305 και την παρ του NS-R-4 η Ομάδα Ακτινοπροστασίας πρέπει να επικοινωνεί με τον Προϊστάμενο του αντιδραστήρα, αλλά να αναφέρεται σε υψηλότερο επίπεδο του φορέα λειτουργίας. Το προσωπικό λειτουργίας αποτελείται από τον Επιβλέποντα (Reactor Superintendent) και το Τεχνικό Προσωπικό. Στο οργανόγραμμα περιλαμβάνεται Ομάδα Πυρηνικής Τεχνολογίας, η οποία αποτελείται από επιστήμονες και ερευνητές, με αντικείμενο την ασφαλή επαναλειτουργία του αντιδραστήρα και την παροχή εκπαίδευσης σε νέους ερευνητές και επιστήμονες στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας. Έχει συσταθεί επίσης Ομάδα Αποτίμησης Ασφάλειας τροποποιήσεων-αναβάθμισης (Refurbishment Safety Review Group), η οποία αποτιμά και εγκρίνει όλες τις εργασίες τροποποίησης και αναβάθμισης του αντιδραστήρα, που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια. Πρέπει να σημειωθεί, ότι η παρούσα αξιολόγηση από την ΕΕΑΕ δεν αφορά θέματα τροποποιήσεων, ανακατασκευής ή άλλων εργασιών που μπορεί να έχουν σκοπό την επαναλειτουργία του αντιδραστήρα, καθώς σε αυτή την περίπτωση απαιτείται σχετική αίτηση από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», σύμφωνα με τις διαδικασίες αδειοδότησης που καθορίζονται στην ΥΑ Π/112/ Απαιτείται να διευκρινιστεί αν τηρείται αρχείο πρακτικών των συνεδριάσεων της Εσωτερικής Επιτροπής Ασφάλειας. 22. Απαιτείται η προσθήκη στο οργανόγραμμα γραμμής αναφοράς της Ομάδας Ακτινοπροστασίας σε υψηλότερο επίπεδο του φορέα λειτουργίας (παρ. 9 ΥΑ Π/112/305 και παρ NS-R-4).

8 Προσωπικό Στο Παράρτημα Α του Κεφ. 13 καταγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα και η απαιτούμενη εκπαίδευση του προσωπικού του αντιδραστήρα, συμπεριλαμβανομένων του Προϊστάμενου του Αντιδραστήρα, του Επιβλέποντος και του Τεχνικού Προσωπικού. Δεν παρέχονται πληροφορίες για τα προσόντα και την εκπαίδευση του Υπεύθυνου και των Τεχνικών Ακτινοπροστασίας. Στην παρ. Maintenance & Refurbishment Personnel αναφέρεται ότι τα καθήκοντα του Προϊστάμενου του αντιδραστήρα και των μελών της Ομάδας Συντήρησης και Επαναλειτουργίας περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Α. Ωστόσο, στο Παράρτημα Α δεν βρέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα του προσωπικού του αντιδραστήρα. 23. Απαιτείται η υποβολή πληροφοριών αναφορικά με τα προσόντα των μελών της Ομάδας Ακτινοπροστασίας, και ειδικότερα του Υπεύθυνου Ακτινοπροστασίας (παρ Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας ΚΥΑ 1014 (ΦΟΡ) 94/2011 και παρ.9 Άρθρο 9 ΥΑ Π/112/305). 24. Απαιτείται η υποβολή λεπτομερούς λίστας με τα καθήκοντα του προσωπικού του αντιδραστήρα, και ειδικότερα του Προϊστάμενου του αντιδραστήρα, του Επιβλέποντος και της Ομάδας Ακτινοπροστασίας. 4.3 Αποτίμηση και έλεγχος ασφάλειας Στο Κεφ. 13 περιλαμβάνεται λίστα με τις υπευθυνότητες της Εσωτερικής Επιτροπής Ασφάλειας. Μεταξύ άλλων η Εσωτερική Επιτροπή Ασφάλειας: - Αποτιμά την Έκθεση Ανάλυσης Ασφάλειας και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Όρια και Συνθήκες Λειτουργίας). - Πραγματοποιεί συστάσεις για ενέργειες σε σημαντικά περιστατικά. - Αποτιμά και αξιολογεί τις διαδικασίες Φυσικής Προστασίας και το σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και ελέγχει την εφαρμογή τους. Στις υπευθυνότητες της Εσωτερικής Επιτροπής Ασφάλειας δεν συμπεριλαμβάνεται η αποτίμηση των εκθέσεων ραδιενεργών εκλύσεων, απορρίψεων στο περιβάλλον και δόσεων του προσωπικού. 25. Απαιτείται να συμπεριληφθεί στις υπευθυνότητες της Εσωτερικής Επιτροπής Ασφάλειας η αποτίμηση των εκθέσεων ραδιενεργών εκλύσεων και απορρίψεων στο περιβάλλον και δόσεων του προσωπικού (παρ NS-R-4). 4.4 Συντήρηση και έλεγχος εγκατάστασης Σύμφωνα με το Κεφ. 13 άμεσα υπεύθυνος για τη συντήρηση της εγκατάστασης είναι ο Επιβλέπων (Reactor Superintendent), ο οποίος επιβλέπει το Τεχνικό Προσωπικό. Περισσότερες πληροφορίες για τη συντήρηση των διάφορων συστημάτων της εγκατάστασης και του εμπλεκόμενου προσωπικού παρέχονται στην έκθεση «Επιχειρησιακή Κατάσταση GRR-1», η οποία αξιολογείται παραπάνω (Κεφ. 2 της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης). 4.5 Αρχείο Εκθέσεις Στο Κεφ. 13 δεν βρέθηκαν πληροφορίες σχετικά με την τήρηση αρχείων. σχετικά με την τήρηση αρχείων και εκθέσεων παρουσιάζονται σε προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης.

9 Άλλα θέματα Στα στοιχεία που υποβλήθηκαν δεν βρέθηκαν πληροφορίες ή αναφορές σχετικά με το σχέδιο Πυρασφάλειας της εγκατάστασης και σχετικά με τα μέτρα και τις διαδικασίες για τη συμβατική βιομηχανική ασφάλεια. 26. Απαιτείται η υποβολή πληροφοριών αναφορικά με το εφαρμοζόμενο σχέδιο Πυρασφάλειας στον αντιδραστήρα και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες συμβατικής βιομηχανικής ασφάλειας (παρ. 2 Άρθρο 23 ΥΑ Π/112/305). Ο Συντάξας την Έκθεση Δ. Μητράκος Ελέγχθηκε από τους κ.κ.: Κ. Ποτηριάδη Κ. Παπαστεργίου

Προστασία από τις ακτινοβολίες. Πλαίσιο και δράσεις. www.eeae.gr. Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ

Προστασία από τις ακτινοβολίες. Πλαίσιο και δράσεις. www.eeae.gr. Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ Προστασία από τις ακτινοβολίες Πλαίσιο και δράσεις Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Η ακτινοβολία παντού γύρω μας 2 Εφαρμογές ακτινοβολιών: ιατρική, έρευνα, βιομηχανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae.

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae. ΑΘΗΝΑ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Το πρόγραμμα ακτινοπροστασίας που εφαρμόζει ένα κράτος βασίζεται στις ακόλουθες τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων

Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων Ημερίδα ΕΦΙΕ με θέμα «Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Ακτινολογία» Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων Μαρία Καλαθάκη Ακτινοφυσικός Ιατρικής Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Εξωτερικοί

Διαβάστε περισσότερα

Υποβλήθηκαν 2 σχόλια προτάσεις στα άρθρα 1 και 5, αντίστοιχα. Παρακάτω επιχειρείται η επεξεργασία των σχολίων προτάσεων αυτών.

Υποβλήθηκαν 2 σχόλια προτάσεις στα άρθρα 1 και 5, αντίστοιχα. Παρακάτω επιχειρείται η επεξεργασία των σχολίων προτάσεων αυτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37,15180 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ. Επικ.: 210 344 2000 Έκθεση της Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο ΚΥΑ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος 2 Εισαγωγή Στην καθημερινή μας ζωή συνυπάρχουμε με τις ακτινοβολίες, καθώς μας περιβάλλουν φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβόλησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «Καθορισμός της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων» Εισαγωγή Με τον παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Οδηγίες Προϊόντα συγκεκριμένης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ακτινοπροστασία

Τι είναι η Ακτινοπροστασία Τι είναι η Ακτινοπροστασία Ίων Ε. Σταµατελάτος Εργαστήριο Ερευνητικού Αντιδραστήρα Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ E-mail: ion@ipta.demokritos.gr Πυρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Διαύγεια ΣΤΡ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ KOΣΜΗΤΕΙΑ Τηλέφ. (Εσωτ.): 4217 ΚΟΙΝ : Φ.391/20/10627 Σ. 1068 Βάρη,22 Μαΐου 2014

ΠΡΟΣ : Διαύγεια ΣΤΡ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ KOΣΜΗΤΕΙΑ Τηλέφ. (Εσωτ.): 4217 ΚΟΙΝ : Φ.391/20/10627 Σ. 1068 Βάρη,22 Μαΐου 2014 ΠΡΟΣ : Διαύγεια ΣΤΡ.ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ KOΣΜΗΤΕΙΑ Τηλέφ. (Εσωτ.): 4217 ΚΟΙΝ : Φ.391/20/10627 Σ. 1068 Βάρη,22 Μαΐου 2014 ΘΕΜΑ : Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Για τη Διαχειριστική Υποστήριξη των έργων (διαχειριστές έργων)

Για τη Διαχειριστική Υποστήριξη των έργων (διαχειριστές έργων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 Αθήνα, Ιούνιος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 2015 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Επωνυμία: 2 Διεύθυνση: 3 Τηλέφωνο: 4 Φαξ: 5 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα. Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα. Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2014 Εργαλεία Ποιότητας Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος Διευθύνων Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος SPECTRUM SPECTRUM Α.Τ.Ε.Ε. Α.Τ.Ε.Ε. Γιατί Έξυπνο Σπίτι; Μέγιστηδυνατήεξοικονόμησηενέργειας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Πηγές έκθεσης σε εργαζόμενους στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής Η Πυρηνική Ιατρική σχετίζεται με το χειρισμό ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΪΖΕΡ (LASER) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΪΖΕΡ (LASER) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΪΖΕΡ (LASER) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σε πολλά εργαστήρια χρησιμοποιούνται μηχανήματα με ακτίνες λέιζερ και άλλες πηγές φωτισμού-ακτινοβολιών (υπέρυθρο,

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

Fukushima: Ενας χρόνος μετά

Fukushima: Ενας χρόνος μετά http://www.eeae.gr Fukushima: Ενας χρόνος μετά Μετρήσεις σε περιβαλλοντικά δείγματα και σε ανθρώπους μετά το ατύχημα Δρ. Κ. Ποτηριάδης Tο πυρηνικό ατυχημα στη Fukushima Ο πυρηνικός σταθμός στη Fukushima

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Τα άτομα και οι πυρήνες...4 Ραδιενέργεια περιβάλλοντος...4 ΙΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο διαχείρισης ραδιενεργών καταλοίπων. Σταυρούλα Βογιατζή Ακτινοφυσικός Ιατρικής Τμήμα Αδειών & Ελέγχων

Νομικό πλαίσιο διαχείρισης ραδιενεργών καταλοίπων. Σταυρούλα Βογιατζή Ακτινοφυσικός Ιατρικής Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Νομικό πλαίσιο διαχείρισης ραδιενεργών καταλοίπων Σταυρούλα Βογιατζή Ακτινοφυσικός Ιατρικής Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Δομή της ομιλίας Γενικά Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας (Ορισμοί) Νομικό πλαίσιο Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού REACH ασφάλεια και υγεία στην εργασία υποχρεώσεις εργοδοτών Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Δρ. Χημικός Μηχανικός Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την υπογραφή ετήσιας σύμβασης με φυσικό πρόσωπο ή εταιρία παροχής υπηρεσιών ακτινοπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr THERANOSIS: Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στις εξατομικευμένες θεραπείες του καρκίνου, 18 Μαΐου 2013 Ακτινοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία και Aτομική Δοσιμέτρηση με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας. Ε.Καρίνου Ακτινοφυσικός Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ ΕΕΑΕ

Επεμβατική Ακτινολογία και Aτομική Δοσιμέτρηση με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας. Ε.Καρίνου Ακτινοφυσικός Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ ΕΕΑΕ Επεμβατική Ακτινολογία και Aτομική Δοσιμέτρηση με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας Ε.Καρίνου Ακτινοφυσικός Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ ΕΕΑΕ Τμήμα Δοσιμετρίας Εξασφαλίζει την ατομική δοσιμέτρηση των εκτιθέμενων εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/13-11-2014 1/17 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 13-11-2014 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

RADIATION PROTECTION & Α Κ Τ Ι Ν Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ I Α & ΠΥΡΗΝΙΚH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ IN GREECE. Education & training aspects

RADIATION PROTECTION & Α Κ Τ Ι Ν Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ I Α & ΠΥΡΗΝΙΚH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ IN GREECE. Education & training aspects ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α Κ Τ Ι Ν Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ I Α & ΠΥΡΗΝΙΚH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ RADIATION PROTECTION & N U C L E A R S E

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου. Καθηγητής Λεωνίδας Καμαρινόπουλος Πρόεδρος ΕΕΑΕ

Μήνυμα Προέδρου. Καθηγητής Λεωνίδας Καμαρινόπουλος Πρόεδρος ΕΕΑΕ 2007 2008 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου... 5 Η ΕΕΑΕ εν συντομία..... 7 Οργανωτική δομή - Διοικητικό Συμβούλιο...... 9 Αδειοδότηση και έλεγχοι εφαρμογών ιοντιζουσών ακτινοβολιών...... 11 Δοσιμέτρηση προσωπικού.....17

Διαβάστε περισσότερα

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 [Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT

ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT Λύρα Μ, Γώγος Κ Φιλιππόπουλος Κ, Ιορδάνου Ι, Βλάχος Λ. Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο

Υποβολή Προσφορών. Συνολική αξία περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ( ) (1) (2) (3) (6) Όργανα μετρητικά γενικά 1 (Σταθερό αγωγιμόμετρο Φορητό αγωγιμόμετρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.12

Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.12 Κεφάλαιο2ο Πυρηνική Τεχνολογία - ΣΕΜΦΕ Παρουσίαση2.12 1 Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.12 1. Αρχή Λειτουργίας των ΠΑΙ : Η Σχάση 2. Πυρηνική Ηλεκτροπαραγωγή ΠΗΣ 3. Πυρηνικά Υλικά και Τύποι ΠΑΙ 4. Σύγχρονοι ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 Αθήνα, Ιούνιος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 2014 Ελληνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Πληροφορίες: Βασίλειος Ζορκάδης, Ευφροσύνη Σιουγλέ Ε-mail: zorkadis@dpa.gr, sefrosini@dpa.gr 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο ασφάλειας (security plan) είναι το έγγραφο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 14632 (ΦΟΡ) 1416/91 Έγκριση κανονισµών Ακτινοπροστασίας. (ΦΕΚ 539/Β/19-7-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ - Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ-

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ - Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ - Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου, Αν. Καθ. Ακτινοφυσικός Μονάδα Ακτινοφυσικής, Α Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών 1896 Henri Becquerel ανακαλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων., ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Msc, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ Η µελέτη υλοποιήθηκε αφιλοκερδώς

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοπροστασία στην Πυρηνική Ιατρική Επιτεύγματα και Προκλήσεις

Ακτινοπροστασία στην Πυρηνική Ιατρική Επιτεύγματα και Προκλήσεις Στρογγυλή Τράπεζα: Αρχές ακτινοπροστασίας Ακτινοπροστασία στην Πυρηνική Ιατρική Επιτεύγματα και Προκλήσεις Σταυρούλα Βογιατζή Ακτινοφυσικός Ιατρικής Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος NEAR ZERO ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Τον Οκτώβριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής: Μποναζούντας Μάρκος

Επιβλέπων Καθηγητής: Μποναζούντας Μάρκος ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: Ανάπτυξη Μοντέλου και Εφαρμογή στην Ε.ΥΔ.Α.Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας. για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας. για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πολιτική Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Σταθερή Τηλεφωνία...4 2.1. Εισαγωγή...4 2.2. Είδη Τηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ρέθυμνο Αύγουστος 2008 Σ. ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ΜΠΙΚΑΚΗΣ Χ. ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής 1.1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εμπίπτουν όλα τα πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ. Θ. 60092, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15310 Αθήνα Τ: 210 650 6700 F: 210 650 6748 E-mail: info@eeae.gr www.eeae.gr Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στ. Βογιατζή (Επιτροπή Ελέγχου Ατοµικής Ενέργειας) Θέµα παρέµβασης: «Ραδιενεργά νοσοκοµειακά απόβλητα»

Στ. Βογιατζή (Επιτροπή Ελέγχου Ατοµικής Ενέργειας) Θέµα παρέµβασης: «Ραδιενεργά νοσοκοµειακά απόβλητα» Στ. Βογιατζή (Επιτροπή Ελέγχου Ατοµικής Ενέργειας) Θέµα παρέµβασης: «Ραδιενεργά νοσοκοµειακά απόβλητα» Ακούω εδώ και αρκετή ώρα τους άλλους οµιλητές και αναφέρονται στην ανάγκη για το εκπαιδευµένο προσωπικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ9-ΚΘΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προς: Επιτροπές Ερευνών Πανεπιστημίων & ΤΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: Β4ΛΕ9-ΚΘΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προς: Επιτροπές Ερευνών Πανεπιστημίων & ΤΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα 118 55 Ιστοσελίδα: www.edulll.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 Αθήνα 2007 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου... 3 Συνοπτική παρουσίαση της ΕΕΑΕ... 4 Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων... 7 Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών: Λειτουργίας και Συντήρησης Αυτοτελών Σταθμών Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Μεγάλης Δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011. έκθεση πεπραγμένων

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011. έκθεση πεπραγμένων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011 έκθεση πεπραγμένων ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011 2012 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Σχεδιασμός - Παραγωγή: Εκδόσεις ERGO Υμηττού 265, 116 31 Αθήνα τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα