Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων"

Transcript

1 Ημερίδα ΕΦΙΕ με θέμα «Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Ακτινολογία» Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων Μαρία Καλαθάκη Ακτινοφυσικός Ιατρικής Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

2 Εξωτερικοί εργαζόμενοι Σε ποιους αναφερόμαστε? Εξωτερικός εργαζόμενος Κάθε εργαζόμενος της κατηγορίας Α που ασκεί πάσης φύσεως δραστηριότητα σε ελεγχόμενη περιοχή, είτε απασχολείται προσωρινά ή μόνιμα από μια εξωτερική επιχείρηση άλλη από τον φορέα εκμετάλλευσης. Φορέας εκμετάλλευσης Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία φέρει την ευθύνη μιας ελεγχόμενης περιοχής. 2

3 Εξωτερικοί εργαζόμενοι Αιτία: εργαζόμενοι σε ελεγχόμενες περιοχές σε πολλούς φορείς εκμετάλλευσης και σε περισσότερες της μιας χώρες. Π.χ. Τεχνικοί σε πυρηνικούς σταθμούς κοντά σε διασυνοριακές περιοχές (Βέλγιο Γαλλία) Πεδία δραστηριοποίησης εξωτερικών εργαζομένων (ιατρικές εφαρμογές) - Ακτινοδιαγνωστική & Επεμβατική Ακτινολογία - Πυρηνική Ιατρική - Ακτινοθεραπεία - Κύκλοτρο 3

4 Εξωτερικοί εργαζόμενοι Ερωτήματα: Ποιος ελέγχει τις δόσεις των εργαζομένων αυτών; Ποιος αθροίζει τις δόσεις; Ποιος ελέγχει τη μη υπέρβαση των ορίων; Ποιος ελέγχει ότι είναι κατάλληλοι για εργασία σε ελεγχόμενες περιοχές; Αν εκ των υστέρων διαπιστωθεί υπερέκθεση που έχει αυτή συμβεί; 4

5 Νομοθεσία Οδηγία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 90/641/Εuratom on the operational protection of outside workers exposed to the risk of ionising radiation during their activities in controlled areas Υπουργική Απόφαση 9087(ΦΟΡ) 1004 «Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζομένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόμενη περιοχή» ΦΕΚ 849Β, Βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας των εξωτερικών εργαζόμενων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε ελεγχόμενη περιοχή

6 Νομοθεσία Φορέας εκμετάλλευσης Εξωτερική επιχείρηση Εξωτερικός εργαζόμενος Ακτινοπροστασία 6

7 Εξωτερική επιχείρηση Νομοθεσία Παρέχει στον τομέα της Ακτινοπροστασίας την ενημέρωση και Επίσημο την εκπαίδευση δοσίμετρο που προβλέπονται στους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας. Επιπλέον εκπαίδευση που τυχόν απαιτείται για Δοσίμετρο συγκεκριμένες αμέσου αναγνώσεως δραστηριότητες παρέχεται από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας του φορέα εκμετάλλευσης. (ΔΑΑ) Εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι θα υπόκεινται σε υπολογισμό της Βιβλιάριο έκθεσης Ακτινικής (π.χ. δοσιμέτρηση) και σε ιατρική επίβλεψη. Παρακολούθησης (ΒΑΠ) στο Ενημερώνεται εκ των προτέρων για την φύση, το είδος της πιθανής οποίο καταγράφονται ακτινοβόλησης οι και τιμές τους του πιθανούς κινδύνους που αφορούν ΔΑΑ από στις τον δραστηριότητες υπεύθυνο των εξωτερικών εργαζομένων σε κάθε ακτινοπροστασίας ελεγχόμενη περιοχή του φορέα καθώς και τα λαμβανόμενα μέτρα ακτινικής εκμετάλλευσης προστασίας.

8 Φορέας Εκμετάλλευσης Νομοθεσία Είναι υπεύθυνος για τις πρακτικές λεπτομέρειες της ακτινοπροστασίας των εξωτερικών εργαζομένων κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους στην ελεγχόμενη περιοχή. Να βεβαιώνεται για την εκπαίδευση του κάθε εργαζόμενου σε θέματα ακτινοπροστασίας (γενική & ειδική) Να βεβαιώνεται ότι ο εργαζόμενος διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό ατομικής προστασίας Να βεβαιώνεται ότι ο υπεύθυνος ακτινοπροστασίας του φορέα εκμετάλλευσης έχει τη γενική εποπτεία των εργασιών των εξωτερικών εργαζόμενων και να συμπληρώνει έπειτα από κάθε δραστηριότητα του εργαζόμενου τα στοιχεία του φορέα εκμετάλλευσης και του δοσιμέτρου αμέσου αναγνώσεως στο ΒΑΠ.

9 Εξωτερικός Εργαζόμενος Νομοθεσία Κάθε εξωτερικός εργαζόμενος υποχρεούται: Να είναι υπεύθυνος για το ΒΑΠ. Να μην καταστρέψει ή παραποιήσει οποιαδήποτε αναγραφόμενα σε αυτό στοιχεία. Να θέτει το ΒΑΠ στη διάθεση του υπεύθυνου ακτινοπροστασίας του φορέα εκμετάλλευσης κάθε ελεγχόμενης περιοχής και να το παίρνει μαζί του μετά το πέρας των εργασιών του. Πρέπει να μεριμνά για την καταγραφή των δόσεων τις οποίες έλαβε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του στο ΒΑΠ και για την κοινοποίησή τους στην εξωτερική επιχείρηση. Πρέπει πάντα να φοράει κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε ελεγχόμενη περιοχή το επίσημο δοσίμετρο που προμηθεύεται από την ΕΕΑΕ καθώς και το δοσίμετρο αμέσου αναγνώσεως!

10 Ακτινοπροστασία εξωτερικών εργαζόμενων στην ΕΑ Γιατί χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής Οι εξωτερικοί εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε διαδικασίες προσθήκης εμφυτευμάτων βρίσκονται εντός του θαλάμου και σε περιοχές με υψηλούς ρυθμούς δόσης (κοντά στον επεμβατιστή). Εργάζονται σε περισσότερα από ένα επεμβατικά τμήματα (ανάγκη προσαρμογής σε διαφορετικούς χώρους και σε διαφορετικές πρακτικές). Πιθανή έλλειψη εκπαίδευσης πάνω σε θέματα ακτινοπροστασίας. Μη αποδεκτές πρακτικές από πλευράς ακτινοπροστασίας κατά την εργασία τους (π.χ, έλλειψη ακτινοπροστατευτικού εξοπλισμού & προσωπικής δοσιμέτρησης).

11 Ακτινοπροστασία εξωτερικών εργαζόμενων στην ΕΑ Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η ακτινοπροστασία των εξωτερικών εργαζόμενων να είναι ανάλογη με αυτή του ιατρικού προσωπικού. Χρήση ακτινοπροστατευτικού εξοπλισμού (ακτινοπροστατευτική ποδιά και κολάρο θυρεοειδούς). Επιλογή όπου είναι εφικτό μιας θέσης εντός του θαλάμου με χαμηλότερους ρυθμούς δόσης (π.χ. στις πλάγιες λήψεις δουλεύουμε από την αντίθετη πλευρά της λυχνίας). Τήρηση της μεγαλύτερης δυνατής απόστασης από τον ασθενή (σκεδαστής). Χρήση προσωπικού δοσιμέτρου και το δοσιμέτρου αμέσου αναγνώσεως για την καταγραφή της δόσης.

12 Ακτινοπροστασία εξωτερικών εργαζόμενων στην ΕΑ Ποιός έχει την ευθύνη για την ακτινοπροστασία τους στην πράξη? Στα πλαίσια του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας, της καλής συνεργασίας και του safety culture μέρος της ευθύνης έχουν τόσο: - ο φορέας εκμετάλλευσης - ο υπεύθυνος ακτινοπροστασίας του φορέα εκμετάλλευσης & υπεύθυνος ιατρός ακτινολόγος - οι ίδιοι οι εξωτερικοί εργαζόμενοι ΑΛΛΑ - και το ιατρικό προσωπικό (επεμβατιστές) που παίρνει μέρος σε αυτές τις διαδικασίες.

13 Ο ρόλος της ΕΕΑΕ εντοπισμός των περιπτώσεων «εξωτερικών εργαζομένων» και «εξωτερικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα» (44 εξωτερικές επιχειρήσεις) επικοινωνία, ανακοίνωση απαιτήσεων έκδοση ΒΑΠ δημιουργία χωριστής κατηγορίας στην Εθνική Βάση Δεδομένων παρακολούθηση ατομικών δόσεων αδειοδότηση των «εξωτερικών επιχειρήσεων» (10 αδειοδοτημένες επιχειρήσεις) Διοργάνωση 2 επιμορφωτικών σεμιναρίων στην Αθήνα. Το ίδιο σεμινάριο πρόκειται να διεξαχθεί και στην Θεσσαλονίκη. 13

14 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Τ. Θ Αγία Παρασκευή 15310, Αθήνα T: F: E: facebook.com/eeaegr twitter.com/#eeaegr 14

15 15

16 Μέση Ετήσια Δόση (msv) Εξωτερικοί Εργαζόμενοι δοσιμετρούμενοι δοσιμετρούμενοι με Hp(10)>=0.1 msv 1,52 1,47 1,33 1,20 1,16 1,00 0,99 0,99 0,81 0,82 0,87 0,50 0,33 0,35 0,36 0,33 0,20 0,23 0,21 0,26 0,25 0,

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από τις ακτινοβολίες. Πλαίσιο και δράσεις. www.eeae.gr. Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ

Προστασία από τις ακτινοβολίες. Πλαίσιο και δράσεις. www.eeae.gr. Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ Προστασία από τις ακτινοβολίες Πλαίσιο και δράσεις Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Η ακτινοβολία παντού γύρω μας 2 Εφαρμογές ακτινοβολιών: ιατρική, έρευνα, βιομηχανία,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ. Θ. 60092, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15310 Αθήνα Τ: 210 650 6700 F: 210 650 6748 E-mail: info@eeae.gr www.eeae.gr Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ. Περιεχόμενα

Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ. Περιεχόμενα Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ σχετικά με τη χορήγηση από την ΕΕΑΕ πιστοποιητικών επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας σε παραϊατρικό προσωπικό ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 17.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 2010 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Σχεδιασμός - Παραγωγή: Εκδόσεις ERGO Υμηττού 265, 116 31 Αθήνα τηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Οδηγίες Προϊόντα συγκεκριμένης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Πηγές έκθεσης σε εργαζόμενους στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής Η Πυρηνική Ιατρική σχετίζεται με το χειρισμό ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περί ακτινοβολίας Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα. Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα. Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Τόπος και ημερομηνία γέννησης Χανιά, 4 Αυγούστου 1968 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Αγγλικά Γερμανικά Άριστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1 ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΕΣΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 1.2. ΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 9 / 12/2010 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ154949 ΠΡΟΣ Εθνικό Τυπογραφείο Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/12 19 Δεκεμβρίου 2014 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έργο Ομάδaς Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Σύσταση Ορθής Πρακτικής Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Τροφίμων (ΤΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΪΖΕΡ (LASER) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΪΖΕΡ (LASER) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΪΖΕΡ (LASER) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σε πολλά εργαστήρια χρησιμοποιούνται μηχανήματα με ακτίνες λέιζερ και άλλες πηγές φωτισμού-ακτινοβολιών (υπέρυθρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα