ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Υπόµνηµα του Επιµελητηρίου Κυκλάδων: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑ ΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ» Προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος: Γιώργο Α. Παπανδρέου Μάρτιος

2 Περιεχόµενα 1. Φορολογία εξοµάλυνση των ανισοτήτων Θέµατα ΦΠΑ Φορολογικό Καθεστώς Θέµατα Προσπελασιµότητας Μεταφορών Επανεξέταση των σηµερινών δεδοµένων και επανασχεδιασµός των συγκοινωνιών των νησιών Επιδότηση κατασκευής πλοίων ιασφάλιση απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας από και προς τα νησιά Ρυθµιστική Αρχή Θαλάσσιων Ενδοµεταφορών Αεροπορικές συγκοινωνίες αεροδρόµια Υποστελέχωση των ηµόσιων Υπηρεσιών Μέτρα για την τόνωση της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων Αναπτυξιακός Νόµος - Προγράµµατα ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων Άµεση παρέµβαση προς τις Τράπεζες για ενίσχυση της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Χωροταξικός πολεοδοµικός σχεδιασµός Βιοµηχανικά Θέµατα Ενέργεια Ανάγκη επίσπευσης της διασύνδεσης των νησιών µε το δίκτυο της υπόλοιπης χώρας Στήριξη στην πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου για επίτευξη ενεργειακής αυτονοµίας στα µικρά νησιά των Κυκλάδων Εµπορικά Θέµατα Αντιµετώπιση Παρεµπορίου Ανάκληση της κατάργησης συµµετοχής των Επιµελητηρίων και των Εµπορικών Συλλόγων στις διαδικασίες αδειοδότησης εµπορικής δραστηριότητας Ανάδειξη, προβολή & προώθηση των τοπικών προϊόντων Πανεπιστήµιο Αιγαίου Περιβάλλον

3 1. Φορολογία εξοµάλυνση των ανισοτήτων 1.1. Θέµατα ΦΠΑ Η εφαρµογή των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ για τις νησιωτικές περιοχές καθιερώθηκε σαν µέσο εξοµάλυνσης των γεωγραφικών οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Ωστόσο το τελευταίο διάστηµα βάλλεται συνεχώς µε την πρόθεση εξοµοίωσης των συντελεστών σε όλη την επικράτεια. Αυτό έχει προκαλέσει µεγάλη αναστάτωση στις νησιωτικές κοινωνίες, και εάν εφαρµοσθεί θα διευρύνει το χάσµα των ανισοτήτων µε καταστρεπτικές συνέπειες. Για το λόγο αυτό κύριε Πρωθυπουργέ ζητούµε να µην θιγεί το καθεστώς των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ που ισχύει για τα νησιά µας και να υπάρξει σχετική δέσµευση προκειµένου να καθησυχαστούν οι τοπικές κοινωνίες. Σχετικά µε τυχόν νέες αυξήσεις του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και στα τιµολόγια των ΕΚΟ, τονίζουµε ότι τις θεωρούµε απολύτως άκαιρες, καθώς θα πλήξουν ακόµα περισσότερο τους οικονοµικά ασθενείς, δηµιουργώντας συνθήκες εξαθλίωσης για τη µέση ελληνική οικογένεια. Σε κάθε περίπτωση, ζητούµε την εξαίρεση των νησιωτικών περιοχών από τις µελλοντικές αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ, λαµβάνοντας υπόψη το ήδη υψηλό κόστος µεταφορών, διάθεσης των προϊόντων και συνεπώς, της διαβίωσης των µονίµων κατοίκων Φορολογικό Καθεστώς Έχουµε υποβάλει κατά καιρούς τις προτάσεις µας στο αρµόδιο υπουργείο, επί των εκάστοτε σχεδίων νόµων για τη φορολογία. 3

4 Θεωρούµε ότι πρέπει να εξετασθεί άµεσα η κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ενός πολύπλοκου και ακατανόητου από τον φορολογούµενο νοµοθετήµατος, κάτι για το οποίο συµφωνεί η κοινότητα των λογιστών και φοροτεχνικών της χώρας. Εκτιµούµε ότι πρόκειται για ένα σύστηµα δυσλειτουργικό, από τα πλέον σύνθετα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αντί να περιορίζεται, διευρύνεται συνεχώς. Είναι ώρα να παρατηρήσουµε και να υιοθετήσουµε πολιτικές και πρακτικές άλλων χωρών, προκειµένου να βγεί η χώρα από το φορολογικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Στην κατάσταση που βιώνει η χώρα σήµερα, είναι άτοπο να διαιωνίζονται και να παγιώνονται αναχρονιστικές και τυπολατρικές πρακτικές, αντί να θέσουµε στο επίκεντρο της σκέψης και των ενεργειών µας την αναδόµηση της οικονοµίας µας και του παραγωγικού ιστού της χώρας. Χρειαζόµαστε ένα σταθερό, δίκαιο και ευνοϊκό για επενδύσεις φορολογικό περιβάλλον, που θα δηµιουργεί αντικίνητρα για φοροδιαφυγή και θα είναι σε θέση να αντιµετωπίζει τις προκλήσεις του φορολογικού ανταγωνισµού µε τις γειτονικές χώρες. Η φοροεισπρακτική πολιτική που ασκείται µέχρι σήµερα απετέλεσε τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την προσέλκυση των επενδύσεων. Σε κάθε περίπτωση είµαστε υπέρ της πάταξης της φοροδιαφυγής, αλλά δυστυχώς όσο διαιωνίζεται η σηµερινή κατάσταση, τα φορολογικά βάρη επιβαρύνουν διαρκώς τις υγιείς επιχειρήσεις του Νοµού, οδηγώντας τις στην εξάντληση. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούµε οι φορολογικοί έλεγχοι, από όπου κι αν προέρχονται, να αποσκοπούν στην απόδοση φορολογικής δικαιοσύνης και όχι να διεξάγονται µε καθαρά φοροεισπρακτική λογική. 4

5 2. Θέµατα Προσπελασιµότητας Μεταφορών Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν νησιά δύο ταχυτήτων, σε συγκοινωνίες και υποδοµές και το πρόβληµα παραµένει ένα από τα σηµαντικότερα του Νοµού, επηρεάζοντας άµεσα την οικονοµική ζωή του. Τα νησιά πρώτης ταχύτητας δεν απεικονίζουν την οικονοµική πραγµατικότητα όλων των νησιών, η πλειοψηφία των οποίων αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα επικοινωνίας. Για την αντιµετώπιση της αστάθειας που δηµιουργείται στο επιχειρηµατικό περιβάλλον του Νοµού, από το συγκεκριµένο πρόβληµα, είναι αναγκαίο να δροµολογηθούν ενέργειες όπως: 2.1. Επανεξέταση των σηµερινών δεδοµένων και επανασχεδιασµός των συγκοινωνιών των νησιών Προτείνουµε το σχεδιασµό συνδυασµένων δροµολογίων, που αφενός θα είναι κερδοφόρα για τις εταιρείες, αφετέρου θα καλύπτουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των νησιών µε εφαρµογή του «Ακτινωτού συστήµατος» στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Μέχρι σήµερα δεν έχουν τεθεί - παρά µόνο µερικώς - σε εφαρµογή τέτοιου τύπου διασυνδέσεις, παρά τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί µετά από σχετικές µελέτες. Η εφαρµογή τους θα διευκολύνει τη συγκοινωνία στα µικρά νησιά, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες λιµενικές υποδοµές και προβλεφθούν κατασκευές σύγχρονων µικρών Terminal αναµονής επιβατών σε αυτά τα νησιά. Στη λύση αυτή, του συνδυασµού γραµµών κορµών και εσωτερικών - άγονων γραµµών, µε ένα σχεδιασµό µεταξύ τους ανταποκρίσεων, οι µεν γραµµές κορµοί όπου υπάρχει αναµφισβήτητο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον µπορούν να καλύπτονται από τις ναυτιλιακές εταιρείες, οι δε εσωτερικές άγονες µε την υποστήριξη του κράτους, όπου αυτό χρειάζεται. Ο συνολικός σχεδιασµός θα πρέπει να διασφαλίζει την ισότιµη αντιµετώπιση ακτοπλοϊκών και χερσαίων συγκοινωνιών, σύµφωνα µε την αρχή του «µεταφορικού ισοδύναµου». Η συνολική επιβάρυνση 5

6 από µη ανταποδοτικά τέλη υπέρ τρίτων που εντάσσονται στους ναύλους, τους επιβαρύνουν σε ποσοστό 31,9% για τους επιβάτες και 39,5% για τα οχήµατα, ενώ στα τελευταία, ο συντελεστής ΦΠΑ ανέρχεται σε 23%. Θα πρέπει να εξετασθεί η µείωση τόσο του συντελεστή ΦΠΑ όσο και των υπολοίπων τελών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, σε εφαρµογή της συνταγµατικής αρχής της ισότητας των πολιτών, ώστε το κόστος των προσφερόµενων υπηρεσιών στις θαλάσσιες µεταφορές, να συγκλίνει µε αυτό των χερσαίων µεταφορών και οι χρεώσεις για µεταφορές ανάµεσα σε ίσες αποστάσεις χερσαίες και θαλάσσιες, να είναι δίκαιες. Έγκαιρος προγραµµατισµός των δροµολογίων - σταθερότητα ακτοπλοϊκών και αεροπορικών δροµολογίων. Είναι ένα από τα βασικά ζητήµατα, καθώς η σηµερινή κατάσταση δηµιουργεί χάος και ανυπολόγιστη ζηµιά στην τουριστική αγορά. Θέτει τη χώρα εκτός ανταγωνισµού την περίοδο που οι τουριστικοί πράκτορες προγραµµατίζουν τα "πακέτα" της επόµενης χρονιάς Επιδότηση κατασκευής πλοίων Προτείνουµε να εξετασθεί το θέµα της επιδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, µε συγκεκριµένες προδιαγραφές που θα θέσει η πολιτεία. Η κατασκευή αυτή µπορεί να είναι αποτέλεσµα της Σύµπραξης ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα. Αυτό θα µπορούσε να αφορά τα µικρότερα πλοία που θα εξυπηρετούν τοπικά δροµολόγια εντός Κυκλάδων, ωδεκανήσων κλπ και θα µπορούσαν να ναυπηγηθούν στο Νεώριο, το µοναδικό ναυπηγείο του Αιγαίου, εξασφαλίζοντας έτσι και πόρους για τη βιωσιµότητά του ιασφάλιση απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας από και προς τα νησιά Τελευταία οι πολίτες και επιχειρηµατίες των νησιών έχουµε υποστεί σηµαντικές ζηµίες από τις απεργιακές κινητοποιήσεις µεµονωµένων οµάδων, οι οποίες αφενός ενεργούν έξω από τα όρια των δηµοκρατικών διαδικασιών, αφετέρου δεν αντιµετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσµατικά. Οι ενέργειες αυτές, έχουν επανειληµµένα θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας και υπονοµεύσει την εικόνα της ως τουριστικού προορισµού, στις ξένες αγορές, που αυτή τη στιγµή, 6

7 αποτελούν σανίδα σωτηρίας, όχι µόνο για τον Τουρισµό, αλλά για την οικονοµία γενικότερα. Επιπλέον, η ζηµία που προκαλούν αυτές οι ενέργειες στην επιβατηγό ναυτιλία υποχρεώνοντας τα πλοία να παραµένουν δεµένα - είναι ανυπολόγιστη, δεδοµένης της αύξησης σηµαντικού µέρους του ανελαστικού λειτουργικού κόστους τους, από τις ανατιµήσεις των καυσίµων Ρυθµιστική Αρχή Θαλάσσιων Ενδοµεταφορών Προτείνουµε την επανεξέταση του θέµατος της επανασύστασης της Ρυθµιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδοµεταφορών, ώστε να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισµός προς όφελος του πολίτη (όπως είχε ανακοινώσει στη Βουλή, τον Οκτώβριο του 2009 στο πλαίσιο των προγραµµατικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης, ο υπουργός Μεταφορών, Υποδοµών και ικτύων, κ. ηµήτρης Ρέππας) Αεροπορικές συγκοινωνίες αεροδρόµια Απαιτείται καλύτερος συντονισµός, επανεξέταση και βελτίωση των αεροπορικών δροµολογίων µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα της αγοράς. Είναι απόλυτη ανάγκη η εξάλειψη των αγκυλώσεων στο θέµα της δροµολόγησης υδροπλάνων, τα οποία αποτελούν µια εξαιρετική λύση για τη συγκοινωνία µεταξύ των νησιών µας. Απαιτείται η επανεξέταση των προϋποθέσεων επέκτασης και εκσυγχρονισµού των αεροδροµίων του Νοµού, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο µε βάση τις ανάγκες των νησιών και µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, όπως συµβαίνει π.χ. στην περίπτωση του αεροδροµίου της Σύρου. 7

8 3. Υποστελέχωση των ηµόσιων Υπηρεσιών Θεωρούµε την υποστελέχωση των δηµοσίων υπηρεσιών ένα από τα βασικότερα χρονίζοντα προβλήµατα που αναστέλλουν κάθε µορφή ανάπτυξης στον Νοµό µας, ιδιαίτερα στα µικρότερα νησιά του, όπου χωρίς ίχνος υπερβολής οι πολίτες και οι επιχειρήσεις βιώνουν τριτοκοσµικές συνθήκες. Φράσεις όπως «αντιµετώπιση των προβληµάτων της καθηµερινότητας του πολίτη» προκαλούν στους πολίτες µειδιάµατα, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελµατίες των Κυκλάδων, υφίστανται απίστευτη ταλαιπωρία, λόγω της υποστελέχωσης που χαρακτηρίζει τις περισσότερες από τις δηµόσιες υπηρεσίες του Νοµού. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι επιχειρηµατίες υφίστανται νοµικές κυρώσεις, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες αδυνατούν να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις απαιτούµενες για την ολοκλήρωση µιας υπόθεσης διαδικασίες. Η παροχή κινήτρων (όπως φορολογικά, ασφαλιστικά) και η επίσπευση των αξιοκρατικών διαδικασιών για τη στελέχωσή τους, ώστε να βελτιωθεί άµεσα η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Γνωρίζουµε τη δυσχέρεια του Κράτους σε ό,τι αφορά τη διενέργεια νέων προσλήψεων, αλλά πιστεύουµε ότι, µε την παροχή των κατάλληλων κινήτρων, οι µετατάξεις υπαλλήλων στις Κυκλάδες θα πάψουν να θεωρούνται από αυτούς «εξορία» και, σε συνδυασµό µε την οργάνωση των υπηρεσιών αλλά και τα νέα δεδοµένα που δηµιουργεί το σχέδιο Καλλικράτης, θα δώσουν λύση στο πρόβληµα της υποστελέχωσης. Θα θέλαµε εντελώς ενδεικτικά να αναφερθούµε στον τοµέα του Τουρισµού, για τον οποίο ο Νοµός µας αποτελεί την ναυαρχίδα της χώρας µας διεθνώς, και στην υποστελεχωµένη τοπική υπηρεσία του ΕΟΤ. Το Π.. 313/01 προέβλεπε 46 θέσεις για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εκ των οποίων υποθέτουµε ότι τουλάχιστον το ήµισυ εξ αυτών, θα στελέχωνε τη ιεύθυνση Τουρισµού και τα Γραφεία Υποστήριξης του Νοµού Κυκλάδων. Αντίθετα µε το σχεδιασµό, η ιεύθυνση µε έδρα την Ερµούπολη, προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες του Νοµού, µε 3 έως 4 άτοµα, χωρίς κανένα Γραφείο Υποστήριξης, πλην της Σαντορίνης, που απασχολεί 1 άτοµο, χωρίς όµως ουσιαστικές αρµοδιότητες. 8

9 Όπως γνωρίζετε, οι Κυκλάδες είναι η δεύτερη - µε ελάχιστη διαφορά - σε παραγόµενο τουριστικό προϊόν, µετά την Κρήτη. Πιστεύουµε ότι αξίζει µιας ειδικής µέριµνας από µέρους της Πολιτείας έτσι ώστε να στελεχωθεί κατάλληλα η τοπική υπηρεσία του ΕΟΤ για να επιτελέσει το σηµαντικό έργο µε το οποίο έχει επιφορτισθεί. 9

10 4. Μέτρα για την τόνωση της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 4.1. Αναπτυξιακός Νόµος - Προγράµµατα ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων Ο Νοµός Κυκλάδων, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και του νησιωτικού χαρακτήρα του, δεν έχει οµοιογένεια στην οικονοµική του ανάπτυξη, ενώ και οι ανάγκες µεταξύ αυτών των µικρών κατακερµατισµένων αγορών, ποικίλουν από νησί σε νησί. Εποµένως, η κατάταξη όλων των νησιών σε µια κατηγορία, αδικεί κατάφορα τα µικρότερα από αυτά. Για το λόγο αυτό προτείνουµε να ισχύσουν για τα µικρότερα και µη ανεπτυγµένα οικονοµικά νησιά, τα ανώτατα ποσοστά της Γ Ζώνης κινήτρων, δεδοµένου ότι µε απόφαση του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, µπορούν να τροποποιούνται τα ποσοστά ενισχύσεων, µε βάση διαφοροποιήσεις στο ΑΕΠ κάθε Νοµού. Προτείνουµε επίσης να επισπευσθούν οι διαδικασίες εγκρίσεων, συµβάσεων και εκταµιεύσεων όλων των δράσεων/προγραµµάτων συµπεριλαµβανοµένου και του Επενδυτικού Νόµου. Τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα αποτελούν σηµαντικό µοχλό ενίσχυσης της αγοραστικής ικανότητας και συνεπώς, αναθέρµανσης της αγοράς. Η καθυστέρηση στις διαδικασίες τους, έχει πολλαπλές συνέπειες, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο Άµεση παρέµβαση προς τις Τράπεζες για ενίσχυση της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων Στη σηµερινή αρνητική συγκυρία, το βασικό πρόβληµα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι η έλλειψη ρευστότητας. Οι Τράπεζες θα πρέπει να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια που κάνουν οι ΜΜΕ να διτηρήσουν τη βιωσιµότητά τους, παρέχοντας ρευστότητα στην αγορά. Αντ αυτού, τα 10

11 τραπεζικά ιδρύµατα σφίγγουν ολοένα και περισσότερο τη θηλειά στο λαιµό των επιχειρηµατιών, θέτοντας σε κίνδυνο την ύπαρξη ακόµη και υγιών επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν παροδικά προβλήµατα ρευστότητας. Απαιτείται άµεση και αποφασιστική παρέµβαση της Κυβέρνησης για να λυθεί το πιο σηµαντικό πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας σήµερα, αφού αν δε βρεθεί λύση στο πρόβληµα της ρευστότητας κάθε προσπάθεια επαναφοράς της οικονοµίας σε τροχιά ανάκαµψης είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Προτείνουµε τη λήψη αυστηρών µέτρων ώστε να αποφευχθεί µε κάθε τρόπο, η επανάληψη του κλίµατος κερδοσκοπίας που παρατηρήθηκε στις δράσεις του ΤΕΜΠΜΕ, µέσω των οποίων χρηµατοδοτήθηκαν και επιχειρήσεις που δεν είχαν ανάγκη, για λήψη κεφαλαίου κίνησης. Το γεγονός αυτό, ενίσχυσε η έλλειψη ελεγκτικού µηχανισµού µέσα από τις ίδιες τις Τράπεζες αλλά και η βαρύτητα που αποδίδεται από πλευράς τους στην αµοιβαιότητα µε τους πελάτες τους. Τα φαινόµενα κερδοσκοπίας, θα µπορούσαν να αποφευχθούν, είτε µε έλεγχο της χρήσης του δανείου, είτε µε διαµόρφωση του επιτοκίου σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να είναι συµφέρον για τους δανειολήπτες και αποτρεπτικό για κερδοσκόπους. Με απλά λόγια, να καλύπτει έστω και οριακά τις αποδόσεις τοποθετήσεων σε καταθέσεις ή άλλα απλά και σύνθετα προϊόντα κάθε Τράπεζας. 11

12 5. Χωροταξικός πολεοδοµικός σχεδιασµός Η µη ολοκλήρωση των διαδικασιών σχεδιασµού και εφαρµογής χωροταξίας των νησιών, δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στους περισσότερους τοµείς δραστηριότητας και στο φυσικό περιβάλλον των νησιών. Η έλλειψη καθορισµού ζωνών οχλουσών δραστηριοτήτων δηµιουργεί προβλήµατα στον επιχειρηµατικό, οικιστικό και αναπτυξιακό προσανατολισµό των νησιών. Επιπλέον, η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού κρατά εγκλωβισµένη την πρωτεύουσα του Νοµού, σε κατάσταση «οµηρίας» επί σειρά ετών, για µια σειρά σηµαντικών θεµάτων. Μέχρι σήµερα, για όλες τις αδειοδοτήσεις δηµόσιων ή και ιδιωτικών έργων που πραγµατοποιούνται σε κτίρια ή περιοχές αρχαιολογικού (µε την ευρύτερη έννοια) ενδιαφέροντος ακολουθείται κεντρικοποιηµένη διαδικασία µέσω Υπουργείου Πολιτισµού, προκαλώντας τεράστιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων. Αυτό, αποτελεί ανυπέρβλητη τροχοπέδη για την επιχειρηµατικότητα, σε βαθµό που ακόµα και η ανάπτυξη δράσεων πράσινης ανάπτυξης και εξοικονόµησης ενέργειας καθίσταται αδύνατη, αφού οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αναµένουν τουλάχιστον επί δύο έτη την έγκριση του Υπ. Πολιτισµού. Θεωρούµε απαραίτητη τη δηµιουργία αρµόδιας τοπικής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού, προκειµένου οι αδειοδοτήσεις να εξετάζονται στην έδρα του Νοµού και άµεσα. Για το κορυφαίο αυτό θέµα, δεν αναφερόµαστε αναλυτικότερα, καθώς θα αναπτυχθεί περαιτέρω από τον ήµο Σύρου. 12

13 6. Βιοµηχανικά Θέµατα Στο Βιοµηχανικό τµήµα του Επιµελητηρίου Κυκλάδων, είναι εγγεγραµµένες σήµερα µόνο δύο βιοµηχανίες, (εκ των άνω των πενήντα άλλοτε) οι οποίες όµως έχουν σηµαντικό µερίδιο στο εισόδηµα του Νοµού, αφού απασχολούν περισσότερους από οκτακόσιους εργαζόµενους. Η µια εξ αυτών είναι η «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.» άλλοτε «ΝΕΩΡΙΟΝ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.» το ιστορικό και παλαιότερο ναυπηγείο της νεότερης Ελλάδας στο οποίο απασχολούνται σήµερα, περίπου 500 εργαζόµενοι. Το µέγεθος της επιρροής του ναυπηγείου στην οικονοµική ζωή του τόπου, είναι µετρήσιµο και ιδιαίτερα σηµαντικό. Για το λόγο αυτό, παρακαλούµε θερµά να εξετάσετε: α) το πάγιο αίτηµα της ιοίκησης της εταιρείας για ενεργοποίηση του συστήµατος κρατικών εγγυήσεων για τη χρηµατοδότηση των ναυπηγήσεων εµπορικών πλοίων, όπως συµβαίνει και σε άλλες χώρες, µε την άδεια της Ευρωπαικής Ένωσης και β) τη συµµετοχή του ναυπηγείου της Σύρου στις αναθέσεις ναυπήγησης πολεµικών πλοίων, κατά το ποσοστό που αναλογεί στη δυναµικότητά του. Για το συγκεκριµένο θέµα επιθυµούµε να τονίσουµε την αµεσότητα που έχει για τις επιχειρήσεις και παρακαλούµε να αποκαταστήσετε την κατάφωρη αδικία που γίνεται σε βάρος του Ναυπηγείου της Σύρου σε σχέση µε τα υπόλοιπα ναυπηγεία της χώρας. 13

14 7. Ενέργεια 7.1. Ανάγκη επίσπευσης της διασύνδεσης των νησιών µε το δίκτυο της υπόλοιπης χώρας Θα αποφύγουµε την αναφορά σε τεχνικά στοιχεία και θα αναφερθούµε κυρίως στην ανάγκη επίσπευσης της διασύνδεσης των µεγαλύτερων νησιών. Ιδιαίτερα η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, η οποία τυγχάνει να συµµετέχει και στο Πιλοτικό Πρόγραµµα Εφαρµογής Νησιωτικής Πολιτικής (µεγάλο µέρος του οποίου σχετίζεται µε το περιβάλλον και την ενέργεια) παραµένει µη διασυνδεδεµένη. Όµως, σοβαρότερα προβλήµατα, αντιµετωπίζουν άλλα νησιά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Οι Κυκλάδες αποτελούν έναν ιδιαίτερο γεωγραφικό χώρο, εξαιρετικού φυσικού κάλλους, µε ιστορία και πολιτισµό αναγνωρίσιµα παγκοσµίως. Υπό αυτό το πρίσµα, ο σεβασµός στο φυσικό περιβάλλον και η προστασία του οφείλουν να αποτελούν βασικές προτεραιότητες κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας στο Νοµό µας. Παράλληλα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παρούσας δυσχερούς συγκυρίας, το Επιµελητήριο Κυκλάδων αντιλαµβάνεται την πράσινη επιχειρηµατικότητα και κυρίως την παραγωγή πράσινης ενέργειας ως µια εξαιρετική ευκαιρία συνολικής οικονοµικής και κοινωνικής προόδου των νησιών µας και του πληθυσµού τους. Με αυτό το σκεπτικό, πιστεύουµε ότι ειδικά στον Νοµό µας - η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ιδιωτική / επιχειρηµατική πρωτοβουλία µπορούν να συνδυαστούν µε τρόπο µοναδικό, οδηγώντας σε ένα βέλτιστο παράδειγµα Πράσινης Ανάπτυξης (best practice) ακόµη και σε διεθνές επίπεδο. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι ο πιο κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας µιας τέτοιας προσπάθειας, είναι η επίτευξη ισορροπίας ανάµεσα στους δύο στόχους (αφενός στην προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου στη δηµιουργία επενδύσεων αποδοτικών για το κοινωνικό σύνολο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο) χωρίς υπερβολές προς τη µια ή την άλλη κατεύθυνση. Ένα µικρό µόνο παράδειγµα προς την κατεύθυνση αυτή µπορεί να αποτελέσει η πολύπλευρη αξιοποίηση της Γυάρου, η οποία διοικητικά υπάγεται στον ήµο Σύρου. Ήδη γίνεται εκτενής συζήτηση αναφορικά µε τη δυνατότητα εκµετάλλευσης των 14

15 φυσικών πόρων της νήσου για την παραγωγή καθαρής ενέργειας, σε συνδυασµό µε την διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής µνήµης που αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της. Πιστεύουµε ότι στις ιδιοµορφίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού µπορεί να βασιστεί ένα καινοτόµο µοντέλο µακροπρόθεσµα βιώσιµης ανάπτυξης, µε τεράστια οφέλη τόσο για την Εθνική Οικονοµία, όσο και για την τοπική, µέσω µιας ισορροπηµένης παρέµβασης που θα αποσκοπεί αφενός στην παραγωγή καθαρής ενέργειας µε χρήση ΑΠΕ αλλά και στην ανάδειξη της ιστορικότητας του νησιού, µε τη στήριξη νέων υποδοµών υποστήριξης, ώστε αυτό να είναι επισκέψιµο. Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαµε στην όποια διαδικασία ανάθεσης της αξιοποίησης της Γυάρου ή και οποιασδήποτε άλλης νήσου, σε ιδιώτη επενδυτή να υπάρξει συγκεκριµένη πρόβλεψη απαίτηση για δέσµευση του αναδόχου προς τις παραπάνω κατευθύνσεις Στήριξη στην πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου για επίτευξη ενεργειακής αυτονοµίας στα µικρά νησιά των Κυκλάδων Το Επιµελητήριο Κυκλάδων υπέγραψε εµπιστευτικό MOU µε µεγάλη γερµανική εταιρία, για την υλοποίηση στον Νοµό µας µιας πραγµατικά µοναδικής και αποκλειστικής λύσης που θα επιτρέψει στα µικρά νησιά µας να αποκτήσουν ενεργειακή αυτονοµία, µε βάση τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, δίνοντας οριστική λύση σε ένα σηµαντικότατο πρόβληµά τους. Συγκεκριµένα, η εταιρία που επιλέξαµε, διαθέτει µοναδική τεχνολογία και τεχνογνωσία που µας παρέχει τη δυνατότητα, αφού αποθηκεύσουµε ενέργεια παραγόµενη από ΑΠΕ, να τη διαχειριστούµε µε τρόπο τέτοιο ώστε τα µικρά νησιά µας να ανεξαρτητοποιηθούν πλήρως από τα παραδοσιακά ενεργειακά δίκτυα, διασφαλίζοντας µια µακροπρόθεσµα βιώσιµη λύση στο πρόβληµα της ηλεκτροδότησής τους. Το Επιµελητήριο στη διαδικασία αυτή θα αναλάβει δράση: Αφενός στην ενηµέρωση των τοπικών φορέων και των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και στην υποστήριξή τους προκειµένου να φθάσουν στον βαθµό ετοιµότητας που απαιτείται για την επιτυχία του όλου εγχειρήµατος, 15

16 Αφετέρου στη διασφάλιση, σε συνεργασία µε τα αρµόδια όργανα της Πολιτείας, της ταχείας έναρξης της επένδυσης και της επιτυχούς υλοποίησής της, προκειµένου σύντοµα να έχουµε τα οφέλη που προσδοκούµε. Ο επιχειρησιακός µας σχεδιασµός προβλέπει κατ αρχήν την ενηµέρωση των τοπικών φορέων και κοινοτήτων για τα οφέλη της λύσης µε βάση εξειδικευµένες οικονοµοτεχνικές µελέτες προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού, και εν συνεχεία, µετά την ετοιµασία επιχειρησιακών σχεδίων τοπικού χαρακτήρα, τη σύσταση τοπικών Ανωνύµων Εταιριών, µε τη συµµετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Επιµελητηρίου και Ιδιωτικών Φορέων που θα αναλάβουν τη διαχείριση του συστήµατος σε τοπικό επίπεδο. Τονίζουµε ότι η υλοποίηση της λύσης δεν θα κοστίσει στην Πολιτεία ούτε ένα ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο που θα βασιστεί αποκλειστικά σε ιδιωτικές επενδύσεις, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία µας στον τοµέα της Καθαρής Ενέργειας. Ετσι θα αναπτυχθούν µακροπρόθεσµα βιώσιµες λύσεις µε άµεσα και µετρήσιµα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Ζητούµε τη στήριξη της Κυβέρνησης σε αυτό το πολύ σηµαντικό για τον τόπο µας έργο, προκειµένου να µη ναυαγήσει προσκρούοντας στις αγκυλώσεις και τις δυσκολίες τόσο της γραφειοκρατίας όσο και των ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα νησιά µας. 16

17 8. Εµπορικά Θέµατα 8.1. Αντιµετώπιση Παρεµπορίου Οι κλειστές οικονοµίες των νησιών µας πλήττονται από το έντονο παραεµπόριο, που αναπτύσσεται στο Νοµό, είτε µε την παραδοσιακή του µορφή των πλανόδιων εµπόρων, είτε µε σύγχρονους τρόπους, δηλαδή µε τηλεπωλήσεις αµφίβολης νοµιµότητας και µέσω διαδικτύου. Το Επιµελητήριο Κυκλάδων, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να αποτρέψει την διαρροή εσόδων από τις επιχειρήσεις του Νοµού, ενώ έχει δηµιουργήσει και υποδοµές που προσφέρει δωρεάν σε όλες τις επιχειρήσεις µέλη του για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εµπορίου, ώστε να καλύψουν και αυτό το πιθανό κενό της αγοράς. Πιστεύουµε ότι η πάταξη του παραεµπορίου πρέπει να συµπεριληφθεί στη δέσµη µέτρων για εξυγίανση της οικονοµίας, όχι µόνο για την εξεύρεση πόρων και τη µείωση των ελλειµµάτων, αλλά και για τη στήριξη του νόµιµου εµπορίου, που αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα την τρέχουσα περίοδο Ανάκληση της κατάργησης συµµετοχής των Επιµελητηρίων και των Εµπορικών Συλλόγων στις διαδικασίες αδειοδότησης εµπορικής δραστηριότητας Η υπ.αρ. Κ1-164/ ΚΥΑ περιλαµβάνει προβλέψεις που είναι πολύ πιθανό να δυσχεράνουν δραµατικά την κατάσταση για τις τοπικές επιχειρηµατικές κοινότητες. Προτείνουµε την ανάκληση της απόφασης, καθώς δεν λαµβάνει υπόψη της τις ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών αγορών, που αποτελούν τη βάση των τοπικών οικονοµιών και κοινωνιών. Ιδιαίτερα για την αδειοδότηση λειτουργίας υπεραγορών, έχουµε προβληµατισθεί έντονα για το πώς θα µπορούσε να σχεδιαστεί, ώστε να είναι διαφανής και δίκαια τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισµού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αύξηση των 17

18 θέσεων εργασίας και την προστασία της φυσιογνωµίας των νησιών µας που είναι το πολυτιµότερο θέλγητρο για την προσέλκυση επισκεπτών Ανάδειξη, προβολή & προώθηση των τοπικών προϊόντων Απαιτείται η στήριξη από την Κυβέρνηση της πολύπλευρης προσπάθειας που γίνεται στον Νοµό για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων, στην οποία το Επιµελητήριό µας πρωτοστατεί, υλοποιώντας την πρωτοβουλία Aegean Cuisine. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, στόχος είναι η ανάδειξη των τουριστικών προορισµών των νησιών µέσα από τον πολιτισµό και τη γαστρονοµία. Η γραφειοκρατία δυσχεραίνει σηµαντικά αυτή την προσπάθεια, µε πιο χαρακτηριστικό το παράδειγµα της δυσχέρειας που αντιµετωπίζουν οι µικροί παραγωγοί που επιθυµούν να προχωρήσουν στην πιστοποίηση των προϊόντων τους, όπως λ.χ. στην περίπτωση των τυροκοµείων της Νάξου. 18

19 9. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Θεωρούµε αυτονόητο ότι πρέπει να στηριχθεί όσο περισσότερο γίνεται το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην µείωση των συνεπειών από τις πολλαπλές ανισότητες που αντιµετωπίζει η νησιωτική περιφέρεια. Ειδικότερα για το τµήµα της Σύρου ζητούµε τη διευκόλυνση των διαδικασιών για να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να αποκτήσει επιτέλους το τµήµα αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης που διαδραµατίζει σηµαντικότατο ρόλο στην υπόθεση αυτή, µετά την τελευταία συνάντηση των αρµοδίων µε τον Υπουργό, θεωρούµε ότι πρέπει επιτέλους να επισπευσθούν οι σχετικές διαδικασίες. 19

20 10. Περιβάλλον Το απίστευτου κάλλους φυσικό περιβάλλον του νησιωτικού συµπλέγµατος των Κυκλάδων πρέπει πάση θυσία να προστατευθεί, χωρίς ακρότητες και µε κατάργηση της λογικής του «µέσου όρου». Παρατηρούµε ότι λαµβάνονται αποσπασµατικά µέτρα, όπως οι περιοριστικοί όροι δόµησης σε µικρά νησιά, όπως στην Κύθνο και τη Σέριφο, που εν πολλοίς οδηγούν τις τοπικές οικονοµίες σε µαρασµό, αλλά την ίδια στιγµή: εν λαµβάνεται κανένα µέτρο για την αποµάκρυνση της τοξικής βόµβας του ναυαγίου του «Sea Diamond» από το λιµάνι της Σαντορίνης. Αυτή η τοξική απειλή δεν αντιµετωπίζεται ως θέµα υψίστης σηµασίας, αλλά έχει περάσει στο περιθώριο και στη λήθη. Το συγκεκριµένο νησί που ανήκει στην αιχµή του δόρατος του Ελληνικού Τουρισµού και έχει συγκεντρώσει πλήθος διεθνών διακρίσεων ως τουριστικός προορισµός απειλείται µε καταστροφή, σε πολλαπλά επίπεδα. εν θα πρέπει να λησµονούµε και το ατύχηµα που προκάλεσε το 2005 η κατάρρευση του στεγάστρου του αρχαιολογικού χώρου στο Ακρωτήρι η αποκατάσταση του οποίου δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα. 20

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Υπόμνημα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ» Προς τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ALTERNATE MINISTER OF TOURISM, MINISTRY OF ECONOMY, INFRASTRUCTURE, MARITIME AFFAIRS AND TOURISM, GREECE THE 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE:

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Για την επόμενη ημέρα: Η αισιοδοξία επιστρέφει στην οικονομία

Για την επόμενη ημέρα: Η αισιοδοξία επιστρέφει στην οικονομία ΕΞΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «Η» Για την επόμενη ημέρα: Η αισιοδοξία επιστρέφει στην οικονομία Του Γιώργου Μανέττα gmanettas@pegasus.gr Βελτίωση του κλίματος υπέρ της Ελλάδας στο εξωτερικό, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δέσμη μέτρων για τη διατήρηση και την ενίσχυση του οικονομικού και επιχειρηματικού τουριστικού δυναμικού που βρίσκεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούµε επιβεβληµένη την προβολή κα προώθηση επενδυτικών προτάσεων µελών του Επιµελητηρίου σας, συµµετέχοντας στο Συµπόσιο αυτό.

Θεωρούµε επιβεβληµένη την προβολή κα προώθηση επενδυτικών προτάσεων µελών του Επιµελητηρίου σας, συµµετέχοντας στο Συµπόσιο αυτό. Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ Υπόψη κ. Προέδρου Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Το Ελληνορωσικό Εµπορικό Επιµελητήριο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του προγραµµατίζει την πραγµατοποίηση ενός σηµαντικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ενέργεια και Περιβάλλον στα νησιά - Πολιτικές για ένα ευφυές ενεργειακά νησί- Αναφορά στην Κρήτη ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΤΑΡΙ ΑΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΕΕ/Τ Κ Ηράκλειο 24-11-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003

Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003 Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003 Ημερομηνία Τίτλος Εκδήλωσης 25/5/03 Ημερίδα HACCP 07/7/03 Συνάντηση εργασίας με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό σχέδιο δήμου Κοζάνης. Προτάσεις Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επιχειρησιακό σχέδιο δήμου Κοζάνης. Προτάσεις Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕπιχειρησιακόσχέδιοδήμουΚοζάνης. ΠροτάσειςΔημοτικήςΚίνησης«Κοζάνη Τόποςναζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια διαμόρφωσης του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού του δήμουκοζάνης,μέσααπότηδημόσιαδιαβούλευσηκαταθέτουμεμετοκείμενοαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Αρ.Πρωτ.1258 Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2012 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων κο Σταύρο Καλογιάννη Τον Γ.Γ. ηµοσίων Έργων, κο Στράτο Σιµόπουλο Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Προς: κ. Αλέξη Τσίπρα Πρόεδρο Ελληνικής Κυβέρνησης Μέγαρο Μαξίμου Ηρώδου Αττικού 19 Αθήνα. Σύνταγμα, 1 η Απριλίου 2015 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Στην έκτακτη,

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προς: κα Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργό Τουρισμού Fax. 210 3229537 E-mail: grplk@culture.gr Κοινοποίηση: Ως πίνακας αποδεκτών Ερμούπολη, 11 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ. 11665 Θέμα: «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο Ξενοδοχειακό

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος EUPHORES WORKSHOP, 5 Δεκ 2013, Βουλή των Ελλήνων Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Kύριοι,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Kύριοι, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Kύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σ ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο, το οποίο εξ ορισµού προβληµατίζεται για τη σύγχρονη επιχείρηση και την ανάδειξη της σοβαρής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Αγαπητέ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος κύριε Περγαντά,

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Αγαπητέ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος κύριε Περγαντά, ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε του Επιµελητηρίου, Αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές, Αγαπητέ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ Ε Ε ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Τ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Κάλυψη μελλοντικών ενεργειακών αναγκών όλων των νησιών από πλευράς επάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Μεταρρυθμιστική Δυναμική στους: Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. Λιμενικά Ταμεία Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή επιστολή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας προς του Υποψήφιους Περιφερειάρχες Πελοποννήσου για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων

Ανοιχτή επιστολή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας προς του Υποψήφιους Περιφερειάρχες Πελοποννήσου για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC CHAMBER OF ARCADIA Διεύθυνση : Τρίπολη - 25ης Μαρτίου & Πανός 21 Ταχ.Κώδικας : 22 100 Τηλέφωνο : 2710237123 / 227141 Fax : 2710233738 E-mail : info@arcadianet.gr Website

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2010 Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στα Ιωάννινα (26 & 27 Νοεμβρίου 2010) Γ. Κασιμάτης: Μειωμένη κατά 50% η ζήτηση στην αγορά λόγω της οικονομικής κρίσης. Ανάγκη για ανάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα