ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Υπόµνηµα του Επιµελητηρίου Κυκλάδων: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑ ΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ» Προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος: Γιώργο Α. Παπανδρέου Μάρτιος

2 Περιεχόµενα 1. Φορολογία εξοµάλυνση των ανισοτήτων Θέµατα ΦΠΑ Φορολογικό Καθεστώς Θέµατα Προσπελασιµότητας Μεταφορών Επανεξέταση των σηµερινών δεδοµένων και επανασχεδιασµός των συγκοινωνιών των νησιών Επιδότηση κατασκευής πλοίων ιασφάλιση απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας από και προς τα νησιά Ρυθµιστική Αρχή Θαλάσσιων Ενδοµεταφορών Αεροπορικές συγκοινωνίες αεροδρόµια Υποστελέχωση των ηµόσιων Υπηρεσιών Μέτρα για την τόνωση της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων Αναπτυξιακός Νόµος - Προγράµµατα ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων Άµεση παρέµβαση προς τις Τράπεζες για ενίσχυση της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Χωροταξικός πολεοδοµικός σχεδιασµός Βιοµηχανικά Θέµατα Ενέργεια Ανάγκη επίσπευσης της διασύνδεσης των νησιών µε το δίκτυο της υπόλοιπης χώρας Στήριξη στην πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου για επίτευξη ενεργειακής αυτονοµίας στα µικρά νησιά των Κυκλάδων Εµπορικά Θέµατα Αντιµετώπιση Παρεµπορίου Ανάκληση της κατάργησης συµµετοχής των Επιµελητηρίων και των Εµπορικών Συλλόγων στις διαδικασίες αδειοδότησης εµπορικής δραστηριότητας Ανάδειξη, προβολή & προώθηση των τοπικών προϊόντων Πανεπιστήµιο Αιγαίου Περιβάλλον

3 1. Φορολογία εξοµάλυνση των ανισοτήτων 1.1. Θέµατα ΦΠΑ Η εφαρµογή των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ για τις νησιωτικές περιοχές καθιερώθηκε σαν µέσο εξοµάλυνσης των γεωγραφικών οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Ωστόσο το τελευταίο διάστηµα βάλλεται συνεχώς µε την πρόθεση εξοµοίωσης των συντελεστών σε όλη την επικράτεια. Αυτό έχει προκαλέσει µεγάλη αναστάτωση στις νησιωτικές κοινωνίες, και εάν εφαρµοσθεί θα διευρύνει το χάσµα των ανισοτήτων µε καταστρεπτικές συνέπειες. Για το λόγο αυτό κύριε Πρωθυπουργέ ζητούµε να µην θιγεί το καθεστώς των µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ που ισχύει για τα νησιά µας και να υπάρξει σχετική δέσµευση προκειµένου να καθησυχαστούν οι τοπικές κοινωνίες. Σχετικά µε τυχόν νέες αυξήσεις του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και στα τιµολόγια των ΕΚΟ, τονίζουµε ότι τις θεωρούµε απολύτως άκαιρες, καθώς θα πλήξουν ακόµα περισσότερο τους οικονοµικά ασθενείς, δηµιουργώντας συνθήκες εξαθλίωσης για τη µέση ελληνική οικογένεια. Σε κάθε περίπτωση, ζητούµε την εξαίρεση των νησιωτικών περιοχών από τις µελλοντικές αυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ, λαµβάνοντας υπόψη το ήδη υψηλό κόστος µεταφορών, διάθεσης των προϊόντων και συνεπώς, της διαβίωσης των µονίµων κατοίκων Φορολογικό Καθεστώς Έχουµε υποβάλει κατά καιρούς τις προτάσεις µας στο αρµόδιο υπουργείο, επί των εκάστοτε σχεδίων νόµων για τη φορολογία. 3

4 Θεωρούµε ότι πρέπει να εξετασθεί άµεσα η κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ενός πολύπλοκου και ακατανόητου από τον φορολογούµενο νοµοθετήµατος, κάτι για το οποίο συµφωνεί η κοινότητα των λογιστών και φοροτεχνικών της χώρας. Εκτιµούµε ότι πρόκειται για ένα σύστηµα δυσλειτουργικό, από τα πλέον σύνθετα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αντί να περιορίζεται, διευρύνεται συνεχώς. Είναι ώρα να παρατηρήσουµε και να υιοθετήσουµε πολιτικές και πρακτικές άλλων χωρών, προκειµένου να βγεί η χώρα από το φορολογικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Στην κατάσταση που βιώνει η χώρα σήµερα, είναι άτοπο να διαιωνίζονται και να παγιώνονται αναχρονιστικές και τυπολατρικές πρακτικές, αντί να θέσουµε στο επίκεντρο της σκέψης και των ενεργειών µας την αναδόµηση της οικονοµίας µας και του παραγωγικού ιστού της χώρας. Χρειαζόµαστε ένα σταθερό, δίκαιο και ευνοϊκό για επενδύσεις φορολογικό περιβάλλον, που θα δηµιουργεί αντικίνητρα για φοροδιαφυγή και θα είναι σε θέση να αντιµετωπίζει τις προκλήσεις του φορολογικού ανταγωνισµού µε τις γειτονικές χώρες. Η φοροεισπρακτική πολιτική που ασκείται µέχρι σήµερα απετέλεσε τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την προσέλκυση των επενδύσεων. Σε κάθε περίπτωση είµαστε υπέρ της πάταξης της φοροδιαφυγής, αλλά δυστυχώς όσο διαιωνίζεται η σηµερινή κατάσταση, τα φορολογικά βάρη επιβαρύνουν διαρκώς τις υγιείς επιχειρήσεις του Νοµού, οδηγώντας τις στην εξάντληση. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούµε οι φορολογικοί έλεγχοι, από όπου κι αν προέρχονται, να αποσκοπούν στην απόδοση φορολογικής δικαιοσύνης και όχι να διεξάγονται µε καθαρά φοροεισπρακτική λογική. 4

5 2. Θέµατα Προσπελασιµότητας Μεταφορών Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν νησιά δύο ταχυτήτων, σε συγκοινωνίες και υποδοµές και το πρόβληµα παραµένει ένα από τα σηµαντικότερα του Νοµού, επηρεάζοντας άµεσα την οικονοµική ζωή του. Τα νησιά πρώτης ταχύτητας δεν απεικονίζουν την οικονοµική πραγµατικότητα όλων των νησιών, η πλειοψηφία των οποίων αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα επικοινωνίας. Για την αντιµετώπιση της αστάθειας που δηµιουργείται στο επιχειρηµατικό περιβάλλον του Νοµού, από το συγκεκριµένο πρόβληµα, είναι αναγκαίο να δροµολογηθούν ενέργειες όπως: 2.1. Επανεξέταση των σηµερινών δεδοµένων και επανασχεδιασµός των συγκοινωνιών των νησιών Προτείνουµε το σχεδιασµό συνδυασµένων δροµολογίων, που αφενός θα είναι κερδοφόρα για τις εταιρείες, αφετέρου θα καλύπτουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των νησιών µε εφαρµογή του «Ακτινωτού συστήµατος» στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Μέχρι σήµερα δεν έχουν τεθεί - παρά µόνο µερικώς - σε εφαρµογή τέτοιου τύπου διασυνδέσεις, παρά τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί µετά από σχετικές µελέτες. Η εφαρµογή τους θα διευκολύνει τη συγκοινωνία στα µικρά νησιά, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες λιµενικές υποδοµές και προβλεφθούν κατασκευές σύγχρονων µικρών Terminal αναµονής επιβατών σε αυτά τα νησιά. Στη λύση αυτή, του συνδυασµού γραµµών κορµών και εσωτερικών - άγονων γραµµών, µε ένα σχεδιασµό µεταξύ τους ανταποκρίσεων, οι µεν γραµµές κορµοί όπου υπάρχει αναµφισβήτητο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον µπορούν να καλύπτονται από τις ναυτιλιακές εταιρείες, οι δε εσωτερικές άγονες µε την υποστήριξη του κράτους, όπου αυτό χρειάζεται. Ο συνολικός σχεδιασµός θα πρέπει να διασφαλίζει την ισότιµη αντιµετώπιση ακτοπλοϊκών και χερσαίων συγκοινωνιών, σύµφωνα µε την αρχή του «µεταφορικού ισοδύναµου». Η συνολική επιβάρυνση 5

6 από µη ανταποδοτικά τέλη υπέρ τρίτων που εντάσσονται στους ναύλους, τους επιβαρύνουν σε ποσοστό 31,9% για τους επιβάτες και 39,5% για τα οχήµατα, ενώ στα τελευταία, ο συντελεστής ΦΠΑ ανέρχεται σε 23%. Θα πρέπει να εξετασθεί η µείωση τόσο του συντελεστή ΦΠΑ όσο και των υπολοίπων τελών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, σε εφαρµογή της συνταγµατικής αρχής της ισότητας των πολιτών, ώστε το κόστος των προσφερόµενων υπηρεσιών στις θαλάσσιες µεταφορές, να συγκλίνει µε αυτό των χερσαίων µεταφορών και οι χρεώσεις για µεταφορές ανάµεσα σε ίσες αποστάσεις χερσαίες και θαλάσσιες, να είναι δίκαιες. Έγκαιρος προγραµµατισµός των δροµολογίων - σταθερότητα ακτοπλοϊκών και αεροπορικών δροµολογίων. Είναι ένα από τα βασικά ζητήµατα, καθώς η σηµερινή κατάσταση δηµιουργεί χάος και ανυπολόγιστη ζηµιά στην τουριστική αγορά. Θέτει τη χώρα εκτός ανταγωνισµού την περίοδο που οι τουριστικοί πράκτορες προγραµµατίζουν τα "πακέτα" της επόµενης χρονιάς Επιδότηση κατασκευής πλοίων Προτείνουµε να εξετασθεί το θέµα της επιδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, µε συγκεκριµένες προδιαγραφές που θα θέσει η πολιτεία. Η κατασκευή αυτή µπορεί να είναι αποτέλεσµα της Σύµπραξης ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα. Αυτό θα µπορούσε να αφορά τα µικρότερα πλοία που θα εξυπηρετούν τοπικά δροµολόγια εντός Κυκλάδων, ωδεκανήσων κλπ και θα µπορούσαν να ναυπηγηθούν στο Νεώριο, το µοναδικό ναυπηγείο του Αιγαίου, εξασφαλίζοντας έτσι και πόρους για τη βιωσιµότητά του ιασφάλιση απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας από και προς τα νησιά Τελευταία οι πολίτες και επιχειρηµατίες των νησιών έχουµε υποστεί σηµαντικές ζηµίες από τις απεργιακές κινητοποιήσεις µεµονωµένων οµάδων, οι οποίες αφενός ενεργούν έξω από τα όρια των δηµοκρατικών διαδικασιών, αφετέρου δεν αντιµετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσµατικά. Οι ενέργειες αυτές, έχουν επανειληµµένα θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας και υπονοµεύσει την εικόνα της ως τουριστικού προορισµού, στις ξένες αγορές, που αυτή τη στιγµή, 6

7 αποτελούν σανίδα σωτηρίας, όχι µόνο για τον Τουρισµό, αλλά για την οικονοµία γενικότερα. Επιπλέον, η ζηµία που προκαλούν αυτές οι ενέργειες στην επιβατηγό ναυτιλία υποχρεώνοντας τα πλοία να παραµένουν δεµένα - είναι ανυπολόγιστη, δεδοµένης της αύξησης σηµαντικού µέρους του ανελαστικού λειτουργικού κόστους τους, από τις ανατιµήσεις των καυσίµων Ρυθµιστική Αρχή Θαλάσσιων Ενδοµεταφορών Προτείνουµε την επανεξέταση του θέµατος της επανασύστασης της Ρυθµιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδοµεταφορών, ώστε να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισµός προς όφελος του πολίτη (όπως είχε ανακοινώσει στη Βουλή, τον Οκτώβριο του 2009 στο πλαίσιο των προγραµµατικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης, ο υπουργός Μεταφορών, Υποδοµών και ικτύων, κ. ηµήτρης Ρέππας) Αεροπορικές συγκοινωνίες αεροδρόµια Απαιτείται καλύτερος συντονισµός, επανεξέταση και βελτίωση των αεροπορικών δροµολογίων µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα της αγοράς. Είναι απόλυτη ανάγκη η εξάλειψη των αγκυλώσεων στο θέµα της δροµολόγησης υδροπλάνων, τα οποία αποτελούν µια εξαιρετική λύση για τη συγκοινωνία µεταξύ των νησιών µας. Απαιτείται η επανεξέταση των προϋποθέσεων επέκτασης και εκσυγχρονισµού των αεροδροµίων του Νοµού, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο µε βάση τις ανάγκες των νησιών και µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, όπως συµβαίνει π.χ. στην περίπτωση του αεροδροµίου της Σύρου. 7

8 3. Υποστελέχωση των ηµόσιων Υπηρεσιών Θεωρούµε την υποστελέχωση των δηµοσίων υπηρεσιών ένα από τα βασικότερα χρονίζοντα προβλήµατα που αναστέλλουν κάθε µορφή ανάπτυξης στον Νοµό µας, ιδιαίτερα στα µικρότερα νησιά του, όπου χωρίς ίχνος υπερβολής οι πολίτες και οι επιχειρήσεις βιώνουν τριτοκοσµικές συνθήκες. Φράσεις όπως «αντιµετώπιση των προβληµάτων της καθηµερινότητας του πολίτη» προκαλούν στους πολίτες µειδιάµατα, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελµατίες των Κυκλάδων, υφίστανται απίστευτη ταλαιπωρία, λόγω της υποστελέχωσης που χαρακτηρίζει τις περισσότερες από τις δηµόσιες υπηρεσίες του Νοµού. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι επιχειρηµατίες υφίστανται νοµικές κυρώσεις, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες αδυνατούν να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις απαιτούµενες για την ολοκλήρωση µιας υπόθεσης διαδικασίες. Η παροχή κινήτρων (όπως φορολογικά, ασφαλιστικά) και η επίσπευση των αξιοκρατικών διαδικασιών για τη στελέχωσή τους, ώστε να βελτιωθεί άµεσα η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Γνωρίζουµε τη δυσχέρεια του Κράτους σε ό,τι αφορά τη διενέργεια νέων προσλήψεων, αλλά πιστεύουµε ότι, µε την παροχή των κατάλληλων κινήτρων, οι µετατάξεις υπαλλήλων στις Κυκλάδες θα πάψουν να θεωρούνται από αυτούς «εξορία» και, σε συνδυασµό µε την οργάνωση των υπηρεσιών αλλά και τα νέα δεδοµένα που δηµιουργεί το σχέδιο Καλλικράτης, θα δώσουν λύση στο πρόβληµα της υποστελέχωσης. Θα θέλαµε εντελώς ενδεικτικά να αναφερθούµε στον τοµέα του Τουρισµού, για τον οποίο ο Νοµός µας αποτελεί την ναυαρχίδα της χώρας µας διεθνώς, και στην υποστελεχωµένη τοπική υπηρεσία του ΕΟΤ. Το Π.. 313/01 προέβλεπε 46 θέσεις για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εκ των οποίων υποθέτουµε ότι τουλάχιστον το ήµισυ εξ αυτών, θα στελέχωνε τη ιεύθυνση Τουρισµού και τα Γραφεία Υποστήριξης του Νοµού Κυκλάδων. Αντίθετα µε το σχεδιασµό, η ιεύθυνση µε έδρα την Ερµούπολη, προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες του Νοµού, µε 3 έως 4 άτοµα, χωρίς κανένα Γραφείο Υποστήριξης, πλην της Σαντορίνης, που απασχολεί 1 άτοµο, χωρίς όµως ουσιαστικές αρµοδιότητες. 8

9 Όπως γνωρίζετε, οι Κυκλάδες είναι η δεύτερη - µε ελάχιστη διαφορά - σε παραγόµενο τουριστικό προϊόν, µετά την Κρήτη. Πιστεύουµε ότι αξίζει µιας ειδικής µέριµνας από µέρους της Πολιτείας έτσι ώστε να στελεχωθεί κατάλληλα η τοπική υπηρεσία του ΕΟΤ για να επιτελέσει το σηµαντικό έργο µε το οποίο έχει επιφορτισθεί. 9

10 4. Μέτρα για την τόνωση της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 4.1. Αναπτυξιακός Νόµος - Προγράµµατα ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων Ο Νοµός Κυκλάδων, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και του νησιωτικού χαρακτήρα του, δεν έχει οµοιογένεια στην οικονοµική του ανάπτυξη, ενώ και οι ανάγκες µεταξύ αυτών των µικρών κατακερµατισµένων αγορών, ποικίλουν από νησί σε νησί. Εποµένως, η κατάταξη όλων των νησιών σε µια κατηγορία, αδικεί κατάφορα τα µικρότερα από αυτά. Για το λόγο αυτό προτείνουµε να ισχύσουν για τα µικρότερα και µη ανεπτυγµένα οικονοµικά νησιά, τα ανώτατα ποσοστά της Γ Ζώνης κινήτρων, δεδοµένου ότι µε απόφαση του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, µπορούν να τροποποιούνται τα ποσοστά ενισχύσεων, µε βάση διαφοροποιήσεις στο ΑΕΠ κάθε Νοµού. Προτείνουµε επίσης να επισπευσθούν οι διαδικασίες εγκρίσεων, συµβάσεων και εκταµιεύσεων όλων των δράσεων/προγραµµάτων συµπεριλαµβανοµένου και του Επενδυτικού Νόµου. Τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα αποτελούν σηµαντικό µοχλό ενίσχυσης της αγοραστικής ικανότητας και συνεπώς, αναθέρµανσης της αγοράς. Η καθυστέρηση στις διαδικασίες τους, έχει πολλαπλές συνέπειες, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο Άµεση παρέµβαση προς τις Τράπεζες για ενίσχυση της ρευστότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων Στη σηµερινή αρνητική συγκυρία, το βασικό πρόβληµα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι η έλλειψη ρευστότητας. Οι Τράπεζες θα πρέπει να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια που κάνουν οι ΜΜΕ να διτηρήσουν τη βιωσιµότητά τους, παρέχοντας ρευστότητα στην αγορά. Αντ αυτού, τα 10

11 τραπεζικά ιδρύµατα σφίγγουν ολοένα και περισσότερο τη θηλειά στο λαιµό των επιχειρηµατιών, θέτοντας σε κίνδυνο την ύπαρξη ακόµη και υγιών επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν παροδικά προβλήµατα ρευστότητας. Απαιτείται άµεση και αποφασιστική παρέµβαση της Κυβέρνησης για να λυθεί το πιο σηµαντικό πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας σήµερα, αφού αν δε βρεθεί λύση στο πρόβληµα της ρευστότητας κάθε προσπάθεια επαναφοράς της οικονοµίας σε τροχιά ανάκαµψης είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Προτείνουµε τη λήψη αυστηρών µέτρων ώστε να αποφευχθεί µε κάθε τρόπο, η επανάληψη του κλίµατος κερδοσκοπίας που παρατηρήθηκε στις δράσεις του ΤΕΜΠΜΕ, µέσω των οποίων χρηµατοδοτήθηκαν και επιχειρήσεις που δεν είχαν ανάγκη, για λήψη κεφαλαίου κίνησης. Το γεγονός αυτό, ενίσχυσε η έλλειψη ελεγκτικού µηχανισµού µέσα από τις ίδιες τις Τράπεζες αλλά και η βαρύτητα που αποδίδεται από πλευράς τους στην αµοιβαιότητα µε τους πελάτες τους. Τα φαινόµενα κερδοσκοπίας, θα µπορούσαν να αποφευχθούν, είτε µε έλεγχο της χρήσης του δανείου, είτε µε διαµόρφωση του επιτοκίου σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να είναι συµφέρον για τους δανειολήπτες και αποτρεπτικό για κερδοσκόπους. Με απλά λόγια, να καλύπτει έστω και οριακά τις αποδόσεις τοποθετήσεων σε καταθέσεις ή άλλα απλά και σύνθετα προϊόντα κάθε Τράπεζας. 11

12 5. Χωροταξικός πολεοδοµικός σχεδιασµός Η µη ολοκλήρωση των διαδικασιών σχεδιασµού και εφαρµογής χωροταξίας των νησιών, δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στους περισσότερους τοµείς δραστηριότητας και στο φυσικό περιβάλλον των νησιών. Η έλλειψη καθορισµού ζωνών οχλουσών δραστηριοτήτων δηµιουργεί προβλήµατα στον επιχειρηµατικό, οικιστικό και αναπτυξιακό προσανατολισµό των νησιών. Επιπλέον, η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού κρατά εγκλωβισµένη την πρωτεύουσα του Νοµού, σε κατάσταση «οµηρίας» επί σειρά ετών, για µια σειρά σηµαντικών θεµάτων. Μέχρι σήµερα, για όλες τις αδειοδοτήσεις δηµόσιων ή και ιδιωτικών έργων που πραγµατοποιούνται σε κτίρια ή περιοχές αρχαιολογικού (µε την ευρύτερη έννοια) ενδιαφέροντος ακολουθείται κεντρικοποιηµένη διαδικασία µέσω Υπουργείου Πολιτισµού, προκαλώντας τεράστιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων. Αυτό, αποτελεί ανυπέρβλητη τροχοπέδη για την επιχειρηµατικότητα, σε βαθµό που ακόµα και η ανάπτυξη δράσεων πράσινης ανάπτυξης και εξοικονόµησης ενέργειας καθίσταται αδύνατη, αφού οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αναµένουν τουλάχιστον επί δύο έτη την έγκριση του Υπ. Πολιτισµού. Θεωρούµε απαραίτητη τη δηµιουργία αρµόδιας τοπικής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού, προκειµένου οι αδειοδοτήσεις να εξετάζονται στην έδρα του Νοµού και άµεσα. Για το κορυφαίο αυτό θέµα, δεν αναφερόµαστε αναλυτικότερα, καθώς θα αναπτυχθεί περαιτέρω από τον ήµο Σύρου. 12

13 6. Βιοµηχανικά Θέµατα Στο Βιοµηχανικό τµήµα του Επιµελητηρίου Κυκλάδων, είναι εγγεγραµµένες σήµερα µόνο δύο βιοµηχανίες, (εκ των άνω των πενήντα άλλοτε) οι οποίες όµως έχουν σηµαντικό µερίδιο στο εισόδηµα του Νοµού, αφού απασχολούν περισσότερους από οκτακόσιους εργαζόµενους. Η µια εξ αυτών είναι η «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.» άλλοτε «ΝΕΩΡΙΟΝ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.» το ιστορικό και παλαιότερο ναυπηγείο της νεότερης Ελλάδας στο οποίο απασχολούνται σήµερα, περίπου 500 εργαζόµενοι. Το µέγεθος της επιρροής του ναυπηγείου στην οικονοµική ζωή του τόπου, είναι µετρήσιµο και ιδιαίτερα σηµαντικό. Για το λόγο αυτό, παρακαλούµε θερµά να εξετάσετε: α) το πάγιο αίτηµα της ιοίκησης της εταιρείας για ενεργοποίηση του συστήµατος κρατικών εγγυήσεων για τη χρηµατοδότηση των ναυπηγήσεων εµπορικών πλοίων, όπως συµβαίνει και σε άλλες χώρες, µε την άδεια της Ευρωπαικής Ένωσης και β) τη συµµετοχή του ναυπηγείου της Σύρου στις αναθέσεις ναυπήγησης πολεµικών πλοίων, κατά το ποσοστό που αναλογεί στη δυναµικότητά του. Για το συγκεκριµένο θέµα επιθυµούµε να τονίσουµε την αµεσότητα που έχει για τις επιχειρήσεις και παρακαλούµε να αποκαταστήσετε την κατάφωρη αδικία που γίνεται σε βάρος του Ναυπηγείου της Σύρου σε σχέση µε τα υπόλοιπα ναυπηγεία της χώρας. 13

14 7. Ενέργεια 7.1. Ανάγκη επίσπευσης της διασύνδεσης των νησιών µε το δίκτυο της υπόλοιπης χώρας Θα αποφύγουµε την αναφορά σε τεχνικά στοιχεία και θα αναφερθούµε κυρίως στην ανάγκη επίσπευσης της διασύνδεσης των µεγαλύτερων νησιών. Ιδιαίτερα η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, η οποία τυγχάνει να συµµετέχει και στο Πιλοτικό Πρόγραµµα Εφαρµογής Νησιωτικής Πολιτικής (µεγάλο µέρος του οποίου σχετίζεται µε το περιβάλλον και την ενέργεια) παραµένει µη διασυνδεδεµένη. Όµως, σοβαρότερα προβλήµατα, αντιµετωπίζουν άλλα νησιά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Οι Κυκλάδες αποτελούν έναν ιδιαίτερο γεωγραφικό χώρο, εξαιρετικού φυσικού κάλλους, µε ιστορία και πολιτισµό αναγνωρίσιµα παγκοσµίως. Υπό αυτό το πρίσµα, ο σεβασµός στο φυσικό περιβάλλον και η προστασία του οφείλουν να αποτελούν βασικές προτεραιότητες κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας στο Νοµό µας. Παράλληλα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παρούσας δυσχερούς συγκυρίας, το Επιµελητήριο Κυκλάδων αντιλαµβάνεται την πράσινη επιχειρηµατικότητα και κυρίως την παραγωγή πράσινης ενέργειας ως µια εξαιρετική ευκαιρία συνολικής οικονοµικής και κοινωνικής προόδου των νησιών µας και του πληθυσµού τους. Με αυτό το σκεπτικό, πιστεύουµε ότι ειδικά στον Νοµό µας - η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ιδιωτική / επιχειρηµατική πρωτοβουλία µπορούν να συνδυαστούν µε τρόπο µοναδικό, οδηγώντας σε ένα βέλτιστο παράδειγµα Πράσινης Ανάπτυξης (best practice) ακόµη και σε διεθνές επίπεδο. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι ο πιο κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας µιας τέτοιας προσπάθειας, είναι η επίτευξη ισορροπίας ανάµεσα στους δύο στόχους (αφενός στην προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου στη δηµιουργία επενδύσεων αποδοτικών για το κοινωνικό σύνολο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο) χωρίς υπερβολές προς τη µια ή την άλλη κατεύθυνση. Ένα µικρό µόνο παράδειγµα προς την κατεύθυνση αυτή µπορεί να αποτελέσει η πολύπλευρη αξιοποίηση της Γυάρου, η οποία διοικητικά υπάγεται στον ήµο Σύρου. Ήδη γίνεται εκτενής συζήτηση αναφορικά µε τη δυνατότητα εκµετάλλευσης των 14

15 φυσικών πόρων της νήσου για την παραγωγή καθαρής ενέργειας, σε συνδυασµό µε την διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής µνήµης που αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της. Πιστεύουµε ότι στις ιδιοµορφίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού µπορεί να βασιστεί ένα καινοτόµο µοντέλο µακροπρόθεσµα βιώσιµης ανάπτυξης, µε τεράστια οφέλη τόσο για την Εθνική Οικονοµία, όσο και για την τοπική, µέσω µιας ισορροπηµένης παρέµβασης που θα αποσκοπεί αφενός στην παραγωγή καθαρής ενέργειας µε χρήση ΑΠΕ αλλά και στην ανάδειξη της ιστορικότητας του νησιού, µε τη στήριξη νέων υποδοµών υποστήριξης, ώστε αυτό να είναι επισκέψιµο. Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαµε στην όποια διαδικασία ανάθεσης της αξιοποίησης της Γυάρου ή και οποιασδήποτε άλλης νήσου, σε ιδιώτη επενδυτή να υπάρξει συγκεκριµένη πρόβλεψη απαίτηση για δέσµευση του αναδόχου προς τις παραπάνω κατευθύνσεις Στήριξη στην πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου για επίτευξη ενεργειακής αυτονοµίας στα µικρά νησιά των Κυκλάδων Το Επιµελητήριο Κυκλάδων υπέγραψε εµπιστευτικό MOU µε µεγάλη γερµανική εταιρία, για την υλοποίηση στον Νοµό µας µιας πραγµατικά µοναδικής και αποκλειστικής λύσης που θα επιτρέψει στα µικρά νησιά µας να αποκτήσουν ενεργειακή αυτονοµία, µε βάση τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, δίνοντας οριστική λύση σε ένα σηµαντικότατο πρόβληµά τους. Συγκεκριµένα, η εταιρία που επιλέξαµε, διαθέτει µοναδική τεχνολογία και τεχνογνωσία που µας παρέχει τη δυνατότητα, αφού αποθηκεύσουµε ενέργεια παραγόµενη από ΑΠΕ, να τη διαχειριστούµε µε τρόπο τέτοιο ώστε τα µικρά νησιά µας να ανεξαρτητοποιηθούν πλήρως από τα παραδοσιακά ενεργειακά δίκτυα, διασφαλίζοντας µια µακροπρόθεσµα βιώσιµη λύση στο πρόβληµα της ηλεκτροδότησής τους. Το Επιµελητήριο στη διαδικασία αυτή θα αναλάβει δράση: Αφενός στην ενηµέρωση των τοπικών φορέων και των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και στην υποστήριξή τους προκειµένου να φθάσουν στον βαθµό ετοιµότητας που απαιτείται για την επιτυχία του όλου εγχειρήµατος, 15

16 Αφετέρου στη διασφάλιση, σε συνεργασία µε τα αρµόδια όργανα της Πολιτείας, της ταχείας έναρξης της επένδυσης και της επιτυχούς υλοποίησής της, προκειµένου σύντοµα να έχουµε τα οφέλη που προσδοκούµε. Ο επιχειρησιακός µας σχεδιασµός προβλέπει κατ αρχήν την ενηµέρωση των τοπικών φορέων και κοινοτήτων για τα οφέλη της λύσης µε βάση εξειδικευµένες οικονοµοτεχνικές µελέτες προσαρµοσµένες στις ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού, και εν συνεχεία, µετά την ετοιµασία επιχειρησιακών σχεδίων τοπικού χαρακτήρα, τη σύσταση τοπικών Ανωνύµων Εταιριών, µε τη συµµετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Επιµελητηρίου και Ιδιωτικών Φορέων που θα αναλάβουν τη διαχείριση του συστήµατος σε τοπικό επίπεδο. Τονίζουµε ότι η υλοποίηση της λύσης δεν θα κοστίσει στην Πολιτεία ούτε ένα ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο που θα βασιστεί αποκλειστικά σε ιδιωτικές επενδύσεις, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία µας στον τοµέα της Καθαρής Ενέργειας. Ετσι θα αναπτυχθούν µακροπρόθεσµα βιώσιµες λύσεις µε άµεσα και µετρήσιµα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Ζητούµε τη στήριξη της Κυβέρνησης σε αυτό το πολύ σηµαντικό για τον τόπο µας έργο, προκειµένου να µη ναυαγήσει προσκρούοντας στις αγκυλώσεις και τις δυσκολίες τόσο της γραφειοκρατίας όσο και των ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα νησιά µας. 16

17 8. Εµπορικά Θέµατα 8.1. Αντιµετώπιση Παρεµπορίου Οι κλειστές οικονοµίες των νησιών µας πλήττονται από το έντονο παραεµπόριο, που αναπτύσσεται στο Νοµό, είτε µε την παραδοσιακή του µορφή των πλανόδιων εµπόρων, είτε µε σύγχρονους τρόπους, δηλαδή µε τηλεπωλήσεις αµφίβολης νοµιµότητας και µέσω διαδικτύου. Το Επιµελητήριο Κυκλάδων, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να αποτρέψει την διαρροή εσόδων από τις επιχειρήσεις του Νοµού, ενώ έχει δηµιουργήσει και υποδοµές που προσφέρει δωρεάν σε όλες τις επιχειρήσεις µέλη του για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εµπορίου, ώστε να καλύψουν και αυτό το πιθανό κενό της αγοράς. Πιστεύουµε ότι η πάταξη του παραεµπορίου πρέπει να συµπεριληφθεί στη δέσµη µέτρων για εξυγίανση της οικονοµίας, όχι µόνο για την εξεύρεση πόρων και τη µείωση των ελλειµµάτων, αλλά και για τη στήριξη του νόµιµου εµπορίου, που αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα την τρέχουσα περίοδο Ανάκληση της κατάργησης συµµετοχής των Επιµελητηρίων και των Εµπορικών Συλλόγων στις διαδικασίες αδειοδότησης εµπορικής δραστηριότητας Η υπ.αρ. Κ1-164/ ΚΥΑ περιλαµβάνει προβλέψεις που είναι πολύ πιθανό να δυσχεράνουν δραµατικά την κατάσταση για τις τοπικές επιχειρηµατικές κοινότητες. Προτείνουµε την ανάκληση της απόφασης, καθώς δεν λαµβάνει υπόψη της τις ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών αγορών, που αποτελούν τη βάση των τοπικών οικονοµιών και κοινωνιών. Ιδιαίτερα για την αδειοδότηση λειτουργίας υπεραγορών, έχουµε προβληµατισθεί έντονα για το πώς θα µπορούσε να σχεδιαστεί, ώστε να είναι διαφανής και δίκαια τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισµού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αύξηση των 17

18 θέσεων εργασίας και την προστασία της φυσιογνωµίας των νησιών µας που είναι το πολυτιµότερο θέλγητρο για την προσέλκυση επισκεπτών Ανάδειξη, προβολή & προώθηση των τοπικών προϊόντων Απαιτείται η στήριξη από την Κυβέρνηση της πολύπλευρης προσπάθειας που γίνεται στον Νοµό για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων, στην οποία το Επιµελητήριό µας πρωτοστατεί, υλοποιώντας την πρωτοβουλία Aegean Cuisine. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, στόχος είναι η ανάδειξη των τουριστικών προορισµών των νησιών µέσα από τον πολιτισµό και τη γαστρονοµία. Η γραφειοκρατία δυσχεραίνει σηµαντικά αυτή την προσπάθεια, µε πιο χαρακτηριστικό το παράδειγµα της δυσχέρειας που αντιµετωπίζουν οι µικροί παραγωγοί που επιθυµούν να προχωρήσουν στην πιστοποίηση των προϊόντων τους, όπως λ.χ. στην περίπτωση των τυροκοµείων της Νάξου. 18

19 9. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Θεωρούµε αυτονόητο ότι πρέπει να στηριχθεί όσο περισσότερο γίνεται το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, που διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην µείωση των συνεπειών από τις πολλαπλές ανισότητες που αντιµετωπίζει η νησιωτική περιφέρεια. Ειδικότερα για το τµήµα της Σύρου ζητούµε τη διευκόλυνση των διαδικασιών για να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να αποκτήσει επιτέλους το τµήµα αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης που διαδραµατίζει σηµαντικότατο ρόλο στην υπόθεση αυτή, µετά την τελευταία συνάντηση των αρµοδίων µε τον Υπουργό, θεωρούµε ότι πρέπει επιτέλους να επισπευσθούν οι σχετικές διαδικασίες. 19

20 10. Περιβάλλον Το απίστευτου κάλλους φυσικό περιβάλλον του νησιωτικού συµπλέγµατος των Κυκλάδων πρέπει πάση θυσία να προστατευθεί, χωρίς ακρότητες και µε κατάργηση της λογικής του «µέσου όρου». Παρατηρούµε ότι λαµβάνονται αποσπασµατικά µέτρα, όπως οι περιοριστικοί όροι δόµησης σε µικρά νησιά, όπως στην Κύθνο και τη Σέριφο, που εν πολλοίς οδηγούν τις τοπικές οικονοµίες σε µαρασµό, αλλά την ίδια στιγµή: εν λαµβάνεται κανένα µέτρο για την αποµάκρυνση της τοξικής βόµβας του ναυαγίου του «Sea Diamond» από το λιµάνι της Σαντορίνης. Αυτή η τοξική απειλή δεν αντιµετωπίζεται ως θέµα υψίστης σηµασίας, αλλά έχει περάσει στο περιθώριο και στη λήθη. Το συγκεκριµένο νησί που ανήκει στην αιχµή του δόρατος του Ελληνικού Τουρισµού και έχει συγκεντρώσει πλήθος διεθνών διακρίσεων ως τουριστικός προορισµός απειλείται µε καταστροφή, σε πολλαπλά επίπεδα. εν θα πρέπει να λησµονούµε και το ατύχηµα που προκάλεσε το 2005 η κατάρρευση του στεγάστρου του αρχαιολογικού χώρου στο Ακρωτήρι η αποκατάσταση του οποίου δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα. 20

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003

Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003 Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003 Ημερομηνία Τίτλος Εκδήλωσης 25/5/03 Ημερίδα HACCP 07/7/03 Συνάντηση εργασίας με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ALTERNATE MINISTER OF TOURISM, MINISTRY OF ECONOMY, INFRASTRUCTURE, MARITIME AFFAIRS AND TOURISM, GREECE THE 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προς: κα Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργό Τουρισμού Fax. 210 3229537 E-mail: grplk@culture.gr Κοινοποίηση: Ως πίνακας αποδεκτών Ερμούπολη, 11 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ. 11665 Θέμα: «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο Ξενοδοχειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή επιστολή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας προς του Υποψήφιους Περιφερειάρχες Πελοποννήσου για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων

Ανοιχτή επιστολή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας προς του Υποψήφιους Περιφερειάρχες Πελοποννήσου για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC CHAMBER OF ARCADIA Διεύθυνση : Τρίπολη - 25ης Μαρτίου & Πανός 21 Ταχ.Κώδικας : 22 100 Τηλέφωνο : 2710237123 / 227141 Fax : 2710233738 E-mail : info@arcadianet.gr Website

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Προτάσεις για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ανέδειξε το αναπτυξιακό συνέδριο

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Προτάσεις για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ανέδειξε το αναπτυξιακό συνέδριο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 4 Σεπτεμβρίου 2009 Ισχύει μετά τις 14:30 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Προτάσεις για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ανέδειξε το αναπτυξιακό συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 Σελ. ΣΤΟΧΟΙ & ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Είναι τιµή και χαρά για µένα, να απευθύνοµαι στα µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος. Τιµή, γιατί έχω µπροστά µου ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 Ομιλία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο Digital Economy Forum που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών.

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Αθήνα, 20 Μαΐου 2013 Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών εκφράζει την αντίθεσή του στην επιβολή δασμών σε φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Ιωάννης Εμίρης, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ 4 Οκτωβρίου 2012 Παρεπόμενα Οφέλη Βασικοί Στόχοι Στόχοι Αξιοποίησης Μεγιστοποίηση της Αξίας Συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Κοινό Υπόμνημα Θέσεων και Προτάσεων Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου - Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη

- Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ. Παπαγεωργίου - Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/12/2012 Προς: Κοινοπ/ση: Θέμα: ΥΠΕΚΑ - Γρ. Υπουργού κ. Ευάγγ. Λιβιεράτου - Γρ. Υφυπουργού κ. Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών» Προς :Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα Βιέννη, 14.12.2012 Αρ. πρωτ.: 29/2012 Κοιν.: Αξ.κ Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών Αξ.κ. Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

(Ιανουάριος 2013) Άρθρο 1

(Ιανουάριος 2013) Άρθρο 1 Σχόλια επί του σχεδίου νόµου υπό διαβούλευση «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, µείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

Consultants to: Μελέτη. Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077

Consultants to: Μελέτη. Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077 Consultants to: Μελέτη Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος EUPHORES WORKSHOP, 5 Δεκ 2013, Βουλή των Ελλήνων Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ κ. ΣΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ 24 ου ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΝ 3-12-2013 Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης Ολοκληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας των Εταιριών Μελών Εισαγωγή Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.), στα πλαίσια των δεσμεύσεων και της στρατηγικής των Εταιριών-Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΕΤΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ 21 MAΪΟΥ 2010 Ο ΣΥΕΤΕ, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της ΕΤΕ προσδοκούν σε ταχύτερες

Διαβάστε περισσότερα