Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία)"

Transcript

1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ενότητα 7 : Η στέγαση των κτιρίων Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης

2 7 Η στέγαση των κτιρίων 7.1. Γενικά Ως στέγη ορίζεται το σύνολο του ξύλινου σκελετού, με τα κεραμίδια, τις πλάκες ή άλλο υλικό, με το οποίο σκεπάζεται από πάνω το κτίριο και γενικά κάθε κατασκευή, προορισμένη να επικαλύψει ή να στεγάσει μια οικοδομή ή έναν ελεύθερο χώρο και κατ' επέκταση η κατοικία, το κατάλυμα, το καταφύγιο. Η στέγη μιας οικοδομής αποτελεί το ανώτατο τμήμα της κι έχει ως σκοπό την προφύλαξη των στεγαζόμενων χώρων από τις ατμοσφαιρικές μεταβολές και ιδίως από τη βροχή, το χιόνι και τον ήλιο. Η στέγη, όμως,, είναι δυνατό να σκεπάζει και υπαίθριους χώρους, οπότε λέγεται υπόστεγο ή στέγαστρο. Με τη γενική τους μορφή οι στέγες αποτελούνται από σώματα πλακοειδούς ή φλοιοειδούς μάλλον μορφής, τα οποία παρουσιάζουν επιφάνειες επίπεδες - απλές ή πολυεδρικές - ή καμπύλες. Τα σώματα αυτά μπορούν ν' αποτελούνται και από διάφορα κομμάτια, κατάλληλα συναρμολογημένα και συμπλεγμένα μεταξύ τους, τα οποία, με ανάλογες κατασκευές, προσομοιάζουν μ' επίπεδα ή καμπύλες επιφάνειες και στηρίζονται στους τοίχους των στεγαζόμενων οικοδομών ή και σε άλλες κατασκευές (στύλους κ.τλ.). Κάποτε οι πιο πάνω κατασκευές στήριξης της στέγης, οι οποίες αποτελούν και αυτές μέρος της, ταυτίζονται με τα ίδια τα σώματα επικάλυψης, όπως αυτό συμβαίνει με τους θόλους, με μερικά από σιδηροπαγές σκυρόδεμα δώματα κ.ά. Ανεξάρτητα πάντως από το είδος και τη μορφή της στέγης, αυτή πρέπει να εξασφαλίζει το αδιαπέρατο, το δυσθερμαγωγό και το ά- φλεκτο και να τηρεί όλους τους υπόλοιπους περιορισμούς που θέτουν οι οικοδομικοί κανονισμοί των διαφόρων κρατών. Οι ελληνικοί οικοδομικοί κανονισμοί καθορίζουν ότι δεν επιτρέπεται τα νερά της βροχής, τα προερχόμενα από τη στέγη, να πέφτουν σε γειτονικές ιδιοκτησίες και ότι τα νερά της πρόσοψης πρέπει να συγκεντρώνονται και με κατάλληλο αγωγό να ρίχνονται στο ρείθρο του πεζοδρομίου. Επίσης, απαγορεύουν, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, τη στήριξη της στέγης πάνω σε μεσότοιχο, ενώ καθορίζουν τα όρια της κλίσης των εξωτερικών επιφανειών της Μέρη της στέγης Σε κάθε στέγη διακρίνονται τα εξής μέρη, τα οποία τη χαρακτηρίζουν: α) Τα ζευκτά της στέγης (κοινός ψαλίδια),( σχήματα 7.1. και 7.2.)τα οποία αποτελούν τους κυρίους φορείς της κατασκευής και πάνω στα οποία στηρίζονται οι κύριες επιφάνειες επικάλυψης, με τη μεσολάβηση κατάλληλων κατασκευών. Είναι φορείς ολόσωμοι και συνήθως δικτυωτοί, κάποτε δε οι φορείς αυτοί ταυτίζονται με την κύρια κατασκευή της επικάλυψης της στέγης. Το κάθε ζευκτό αποτελείται από : 1. Τον ελκυστήρα ή πέλμα ή φτέρνα, ο οποίος ενώνει τα κάτω σημεία της στέγης και χρησιμεύει για να εξουδετερώνει τις πλάγιες δυνάμεις, οι οποίες δρουν επάνω στους τοίχους. 2. Τους αμείβοντες ή ψαλίδια, που αποτελούν τα κεκλιμένα επίπεδα.

3 95 Γεωργικές κατασκευές 3. Τις αντηρίδες ή διαγώνιες ή ντεστέκια, που χρησιμεύουν για να στηρίζουν τους αμείβοντες και 4. Tον ορθοστάτη ή μπαμπά, στον οποίο στηρίζονται τα ψαλίδια. Ο ορθοστάτης είναι μια κατακόρυφη ράβδος στο κέντρο του ζευκτού, μπορεί όμως να υπάρχουν και άλλα κατακόρυφα δοκάρια δεξιά και αριστερά του κεντρικού ορθοστάτη, που ονομάζονται τεγοστάτες ή μπαμπάδες. α Σχήμα 7.1 Τα μέρη ζευκτού. α) Ελκυστήρας ή πέλμα ή Φτέρνα. β) Αμείβοντες ή Ψαλίδια. γ) Αντηρίδες ή Διαγώνιες ή Ντεστέκια. δ} Ορθοστάτης ή Μπαμπάς. ε) Τεγοστάτες ή Μπαμπάδες. στ) Μηκίδες ή Στρωτήρες. Πολλές φορές κάτω από τους αμείβοντες τοποθετούνται δοκάρια, χρησιμεύουν για την μεταξύ τους σύνδεση. Τα δοκάρια αυτά ονομάζονται μηκίδες ή στρωτήρες (σχήμα 7.1.) Τα ζευκτά τοποθετούνται κατακόρυφα και παράλληλα μεταξύ τους σε απόσταση από 1 έως 5 μέτρα. Η μεταξύ τους απόσταση εξαρτάται από το άνοιγμα της στέγης, τα φορτία που αναμένεται να δεχθούν και από το πάχος των ξύλων που είναι κατασκευασμένα. Η συνήθης απόσταση μεταξύ τους είναι περίπου 2 μέτρα. Οι κορυφές των ζευκτών συνδέονται με ένα δοκάρι που ονομάζεται κορυφοτεγίδα. (α) (β) Σχήμα 7.2. α) Διάταξη ζευκτών. β) τοποθέτηση ζευκτού. β) Τα εφέδρανα. Αυτά χρησιμεύουν για να μεταδίδουν τα φορτία της στέγης στις υποκείμενες κατασκευές (τοίχους, στύλους κ.λπ.). Συνήθως, στις μικρές στέγες παραλείπονται τα έδρανα, η έδραση των ζευκτών γίνεται απευθείας πάνω στις υποκείμενες κατασκευές, με τη μεσολάβηση στρωτήρων.

4 Η στέγαση των κτιρίων 96 γ) Ο σκελετός της στέγης, ο οποίος αποτελείται από τις επιτεγίδες και τις τεγίδες. Οι επιτεγίδες είναι μικρές δοκίδες, που έχουν τους άξονες των τεγίδων και τοποθετούνται παράλληλες μεταξύ τους και σε ίσες αποστάσεις. Υποβαστάζουν τις κύριες επιφάνειες στέγασης και μεταφέρουν τα προερχόμενα από αυτές φορτία στις τεγίδες. Οι τεγίδες είναι δοκοί με κάθετους, συνήθως, τους άξονες προς το επίπεδο των ζευκτών (όταν τα ζευκτά είναι επίπεδα), δέχονται μέσω των επιτεγίδων, τα εξωτερικά φορτία και τα μεταβιβάζουν στα ζευκτά. Τοποθετούνται σε ίσες αποστάσεις και μάλιστα στους κόμβους των ζευκτών, αν αυτά είναι δικτυωτά.(σχήμα 7.3.) Τέλος, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει επάνω στις τεγίδες ένα σανίδωμα, το οποίο ονομάζεται πέτσωμα και η εργασία τοποθετήσεώς του πεταύρωση.( σχήμα 7.3.) Το σανίδωμα αυτό σπανιότερα μπορεί να τοποθετηθεί και στις επιτεγίδες. Είναι απαραίτητο στις επικαλύψεις με βυζαντινά κεραμίδια. Σχήμα 7.3. Ζευκτά - Τεγίδες Επιτεγίδες - Πέτσωμα Τα ζευκτά με τις τεγίδες, τις επιτεγίδες και το σανίδωμα συγκροτούν τελικά μια αρκετά ισχυρή κατασκευή, η οποία, παρόλες τις συνδέσεις, δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να παραμείνει εντελώς σταθερή στις περιπτώσεις ισχυρών ανέμων, που ενδέχεται ακόμα και η ανατροπή της. Για μεγαλύτερη εξασφάλιση των ζευκτών τοποθετούνται επί πλέον τα αντιανέμια (σχήμα 7.4.). Τα αντιανέμια είναι ξύλο με αρκετά μεγάλη διατομή και χρησιμεύουν επίσης στο να μην παραμορφώνονται τα ζευκτά κατά την τοποθέτησή τους από το έδαφος στην οριστική τους θέση. Οι τεγίδες, οι επιτεγίδες και τα αντιανέμια συνδέονται με τα ζευκτά με καρφιά ή με ξυλόβιδες. Η επικάλυψη των στεγών μπορεί να γίνει με αυλακωτή λαμαρίνα, πτυχωτά κεραμίδια (γαλλικά ), απλά ή κοίλα κεραμίδια, λίθινες πλάκες, κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμέντου και διάφορες ειδικές επικαλύψεις. δ) Το επιστέγασμα, που αποτελεί τα κύρια σώματα ή τις κύριες επιφάνειες επικάλυψης των στεγαζόμενων χώρων. Αυτό δέχεται άμεσα τις εξωτερικές δυνάμεις που ενεργούν πάνω στη στέγη και τις μεταφέρει, μέσω των επιτεγίδων, στην υπόλοιπη κατασκευή. Το επιστέγασμα αποτελείται από το επικάλυμμα και από το επίστρωμα. Το επικάλυμμα είναι αυτό που

5 97 Γεωργικές κατασκευές δέχεται απευθείας τις εξωτερικές δυνάμεις, ενώ το επίστρωμα συγκρατεί το επικάλυμμα και μεταφέρει τα φορτία, που ενεργούν στο επικάλυμμα προς τις επιτεγίδες. Αντιανέμιο Αντιανέμιο Σχήμα 7.4. Αντιανέμια. ε) Οι σύνδεσμοι οι οποίοι διακρίνονται σ εγκάρσιους και σε οριζόντιους ή αντιανέμιους συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι αυτοί αποβλέπουν στη δημιουργία μιας κατασκευής σταθερής στο χώρο, σε συνδυασμό με τα ζευκτά, των οποίων τα άνω πέλματα συνδέουν. Οι αντιανέμιοι σύνδεσμοι αναλαμβάνουν ειδικά τις δυνάμεις, που προέρχονται από τους ανέμους, οι οποίοι προσβάλλουν τα μέτωπα της κατασκευής. Είναι φανερό ότι τα ζευκτά και ιδιαίτερα ορισμένα κομμάτια τους, δέχονται διάφορες δυνάμεις, οι οποίες μεταφέρονται από το ένα στο άλλο δια μέσου των συνδέσεων που αναφέραμε στα προηγούμενα. Εκτός όμως από τη σύνδεση των κομματιών των ξύλων, σπουδαίο ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των δυνάμεων έχει και η διατομή των ξύλων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Ο υπολογισμός ( στατικός ) των στεγών αφορά μόνο το λυγισμό ή κάμψη και λυγισμό συγχρόνως των ράβδων του ζευκτού και γίνεται μόνο για τους αμείβοντες (ψαλίδια). Οι υπόλοιπες δεν χρειάζεται να υπολογισθούν, γιατί, για κατασκευαστικούς λόγους, είναι πάντοτε μεγαλύτερες από τους υπολογισμούς. Εάν π.χ. έχει υπολογισθεί ότι η διατομή ενός ψαλιδιού είναι 16 επί 18 εκ., τότε ο ελκυστήρας θα πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον ίσο με το πλάτος του ψαλιδιού και ύψος τουλάχιστον τετραπλάσιο από το βάθος της εκτομής στο σημείο συνδέσεως με το ψαλίδι. Συνήθως και ο ελκυστήρας λαμβάνεται με τετραγωνική διατομή, δεδομένου ότι σ' αυτόν θα συνδεθούν και οι δύο αμείβοντες και έτσι θα δημιουργηθούν επάνω του δύο εκτομές στο ίδιο σημείο. Έτσι, στο παραπάνω παράδειγμα αρκεί να έχει 16 επί 16, όπως και ο αμείβοντας. στ) Τα διάφορα εξαρτήματα της στέγης ή οι δευτερεύουσες κατασκευές της, των ο- ποίων η ύπαρξη δεν είναι απόλυτα αναγκαία, αλλά επιβάλλεται από τη σκοπιμότητα του στεγαζόμενου χώρου. Τα εξαρτήματα αυτά είναι οι αεραγωγοί, οι φωταγωγοί, οι υδρορροές κ.λπ. Τα πιο πάνω μέρη της στέγης δε συνυπάρχουν όλα σε μια και την αυτή στέγη. Στις θολωτές π.χ. στέγες τα ζευκτά, τα εφέδρανα, ο σκελετός, οι σύνδεσμοι και αυτό το επίστρωμα

6 Η στέγαση των κτιρίων 98 ακόμη, έχουν αντικατασταθεί από μια και την αυτή κατασκευή του θόλου. Το ίδιο συμβαίνει και με τις περισσότερες από σιδηροπαγές σκυρόδεμα οριζόντιες στέγες Υλικά κατασκευής Για την κατασκευή των στεγών χρησιμοποιούνται πολλά υλικά, επικράτησε, όμως εξαιτίας της σπουδαιότητας των ζευκτών για τις στέγες, αυτές να χαρακτηρίζονται ανάλογα με το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένοι οι κύριοι φορείς τους. Έτσι, έχουμε στέγες ξύλινες, ή μεικτές από ξύλο και σίδηρο και στέγες από σιδηροπαγές σκυρόδεμα και σιδερένιες, ανάλογα με το αν τα ζευκτά τους είναι κατασκευασμένα από τ' αντίστοιχα υλικά. Το ξύλο χρησιμοποιείται για τις στέγες των συνηθισμένων οικοδομών και για ανοίγματα μέχρι το πολύ 15 μέτρα. Για μεγαλύτερα ανοίγματα και μέχρι συνήθως 25 μέτρα εφαρμόζονται οι μεικτές, από ξύλο και σίδηρο, στέγες και για ανοίγματα ακόμη μεγαλύτερα χρησιμοποιείται ο σίδηρος. Τα πιο πάνω όρια ανοιγμάτων δεν ισχύουν απόλυτα, γιατί μπορούν ν αυξομειωθούν ανάλογα. Οι μεταλλικές κατασκευές πλεονεκτούν έναντι των ξύλινων, στα μεγάλα σχετικά ανοίγματα, γιατί είναι οικονομικότερες, κατασκευάζονται εύκολα, είναι πολύ ανθεκτικές και παράλληλα πολύ ελαφρές, εξαιτίας της μεγάλης αντοχής του σιδήρου. Το σιδηροπαγές σκυροκονίαμα ( οπλισμένο σκυρόδεμα ), που χρησιμοποιείται, σ' ευρεία κλίμακα, από τις αρχές του αιώνα μας, μπορεί ν' αντικαταστήσει τόσο το ξύλο όσο και το σίδηρο στην κατασκευή των στεγών. Για μικρά ανοίγματα, η χρησιμοποίηση του στην κατασκευή των στεγών είναι πολύ εύκολη κι επιτρέπει την κατασκευή των οριζόντιων στεγών. Αλλά και για μεγάλα ανοίγματα, η χρησιμοποίησή του δεν είναι και πολύ δύσκολη, αν και στις περιπτώσεις αυτές προτιμώνται οι σιδερένιες στέγες. Η χρήση του σιδηροπαγούς σκυροδέματος επεκτείνεται συνεχώς, όταν επιδιώκεται η εξοικονόμηση χώρου ή η ανέγερση άλλου ορόφου ή όταν, τέλος, το επιβάλλουν λόγοι αισθητικής. Σε πολλές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου και κυρίως στα νησιά το συνηθέστερο επιστέγασμα των οικοδομών είναι το σιδηροπαγές σκυροκονίαμα. Εκτός όμως από το άνοιγμα και ο σκοπός συχνά του στεγαζόμενου χώρου επηρεάζει την εκλογή του υλικού της κατασκευής της στέγης. Έτσι, τα εργοστάσια, οι μεγάλες αποθήκες, τα υπόστεγα των σιδηροδρόμων, τα κτίρια των εκθέσεων, των θεάτρων κ.τ.λ. δεν στεγάζονται σχεδόν ποτέ με ξύλινη στέγη, γιατί προτιμάται η στέγη από σίδηρο ή από σιδηροπαγές σκυρόδεμα. Εκτός από τα πιο πάνω επιδρά στην εκλογή του υλικού της κατασκευής της στέγης και το είδος της. Έτσι για τις συνηθισμένες στέγες χρησιμοποιούνται και τα τρία προαναφερθέντα είδη ζευκτών. Για τις οριζόντιες στέγες σχεδόν κατά κανόνα χρησιμοποιείται το σιδηροπαγές σκυρόδεμα. Εκτός από τα προαναφερθέντα υλικά, για την κατασκευή των στεγών χρησιμοποιούνται και πολλά άλλα, όπως φυσικοί και τεχνητοί λίθοι, μεταλλικά ελάσματα από σίδηρο, ψευδάργυρο, χαλκό και μολύβι, ασφαλτώδης χάρτης, διάφορα κονιάματα κ.ά Φορτία των στεγών Τα φορτία τα οποία προσβάλλουν τις στέγες κι ενεργούν πάνω τους είναι οι: α) Το ίδιο το βάρος της στέγης ( επιστέγασμα, επιτεγίδες, ζευκτά, τεγίδες ), β) το βάρος του χιονιού, με το οποίο πιθανό να φορτιστεί η στέγη, γ) η πίεση του ανέμου και

7 99 Γεωργικές κατασκευές δ) τα δευτερεύοντα φορτία, όπως είναι το βάρος των εργατών, εφόσον επισκευαστεί η στέγη, το βάρος, πιθανόν, δευτερευουσών κατασκευών κ.τ.λ.. Τα φορτία αυτά διακρίνονται σε μόνιμα και μεταβλητά. Στα μόνιμα ανήκει το ίδιο το βάρος της στέγης και στα μεταβλητά όλα τ' άλλα Μορφές στεγών Οι στέγες, ανάλογα με τη μορφή της εξωτερικής τους επιφάνειας, παίρνουν και το σχετικό χαρακτηρισμό. Έχουμε π.χ. στέγες των οποίων οι εξωτερικές επιφάνειες είναι επίπεδες και στέγες με τις εξωτερικές τους επιφάνειες καμπύλες. Σχήμα 7.5. Μορφές στεγών. Οι πρώτες, οι οποίες αποτελούν και τις συνήθεις μορφές των στεγών των οικοδομών, διακρίνονται, ανάλογα με τον αριθμό και την κλίση των επίπεδων επιφανειών επικάλυψης της στέγης, με διάφορα ονόματα, από τα οποία τα σπουδαιότερα είναι τα εξής: α) Μονοκλινής στέγη ή μονόρρους ( κοινώς μονόρριχτη ), (σχήμα 7.5). Αυτή επικαλύπτεται από ένα επίπεδο κεκλιμένο. Τα βρόχινα νερά που δέχεται τρέχουν μόνο προς το ένα μέρος της, οπότε υπάρχει μόνο μια γραμμή απορροής τους. β) Δικλινής στέγη, ή δίρρους, ή αμφικλινής, ή σελοειδής (κοινώς δίρριχτη σχήμα 7.5). Επικαλύπτεται από δύο κεκλιμένα επίπεδα, που συναντώνται κατά μια γραμμή και σχηματίζουν εξωτερικά γωνία μεγαλύτερη των 180 ο. Η γραμμή συνάντησης των δυο επιπέδων αποτελεί το υψηλότερο σημείο της στέγης και λέγεται γι' αυτό γραμμή κορυφής της στέγης. Η αυτού του είδους διάταξη των επιπέδων επικάλυψης της στέγης επιτρέπει το διαχωρισμό των βρόχινων νερών στη γραμμή κορυφής, η οποία για το λόγο αυτό λέγεται και διαχωρι-

8 Η στέγαση των κτιρίων 100 στική ή γραμμή διαχωρισμού των υδάτων. Έτσι, τα νερά φεύγουν τώρα από τα δυο μέτωπα της οικοδομής, που βρίσκονται δεξιά και αριστερά της γραμμής ράχης ( κορυφής ). γ) Τετρακλινής στέγη, ή τετράρρους, ή σκαφοειδής ( κοινώς τετράρριχτη σχήμα 7.5). Αυτή παρουσιάζει εξωτερικά τέσσερις επιφάνειες επικάλυψης, που συναντώνται σε πέντε γενικά γραμμές ράχης, από τις οποίες συνήθως η μια, η μέση, είναι οριζόντια. Είναι δυνατόν, όταν το στεγαζόμενο κτίριο παρουσιάζει σε κάτοψη τετραγωνική μορφή, η πιο πάνω μέση γραμμή ράχης να μηδενισθεί, από λήγουσα σ' ένα σημείο, την κορυφή της στέγης, όπως λέγεται. Στην περίπτωση αυτήν, οπότε έχουμε στέγη πυραμιδοειδούς μορφής, οι γραμμές ράχης της στέγης περιορίζονται σε τέσσερις. Στις σκαφοειδείς στέγες τα νερά τρέχουν προς τα τέσσερα μέτωπα της στεγαζόμενης οικοδομής. δ) Σύνθετη στέγη, ή μεικτή, ή συνήθης πολυκλινής, ή πολύρρους (κοινώς πολύρριχτη). Η στέγη της μορφής αυτής, που εφαρμόζεται για στεγάσεις κτιρίων με πολλές πτέρυγες, α- ποτελεί σύμπλεγμα απλό ή περίπλοκο, ανάλογα με την κάτοψη του περιγράμματος του κτιρίου. Δ Σχήμα 7.6. Πολυκλινής στέγη Στις μεικτές στέγες παρουσιάζεται και η περίπτωση της συνάντησης δυο επιπέδων με τα οποία επικαλύπτεται η στέγη, κατά γωνία μικρότερη, εξωτερικά, των 180ο. Στην περίπτωση αυτή τα βρόχινα νερά, που πέφτουν στα αντίστοιχα επίπεδα, συγκεντρώνονται στις κορυφές των δίεδρων αυτών γωνιών και γι' αυτό οι γραμμές αυτές των κορυφών λέγονται γραμμές αύλακος ( κοινός ντερέδες ). Εκτός από τις πιο πάνω κύριες μορφές των στεγών, που επικαλύπτονται με επίπεδα, υπάρχουν και πολλές άλλες μορφές στέγης, με διάφορα ονόματα. Έ- χουμε π.χ. τις πυραμιδοειδείς στέγες, τις στέγες τύπου Μανσάρ ( Μansard ) κ.τ.λ.. Οι στέγες με καμπύλη εξωτερική επιφάνεια παίρνουν και αυτές, ανάλογα με τη μορφή καμπυλότητας των επιφανειών τους, διάφορα ονόματα, όπως κυλινδρική στέγη, κωνική, σφαιρική, κωδωνοειδής στέγη κ.α. Στις στέγες διακρίνουμε τη γραμμή απορροής, η οποία συνδέει τα χαμηλότερα σημεία των επιπέδων της στέγης και τις κορυφοτεγίδες ή κορυφογραμμές ή κορφιάδες, οι οποίες συνδέ-ουν τα υψηλότερα επίπεδα των στεγών. Τέλος οι ευθείες ΑΒ και ΓΔ ονομάζονται α- ντίστοιχα γραμμές ράχης ή μαχιάδες και γραμμές αυλακιών ή λούκια ή ντερέδες. (σχήμα 7.6.). Η κλίση της στέγης μετριέται από τη γωνία που σχηματίζει το κεκλιμένο επίπεδό της με το οριζόντιο ή εκφράζεται επί τοις % της υψομετρικής διαφοράς του ψηλότερου από χαμηλότερο σημείο της.όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση της στέγης τόσο γρηγορότερα απομακρύνονται τα νερά της βροχής και το χιόνι, με αποτέλεσμα να έχουμε μικρότερα φορτία επάνω

9 101 Γεωργικές κατασκευές της. Από την άλλη όμως πλευρά, εμφανίζει μεγαλύτερη επιφάνεια στους πλάγιους ανέμους, με αποτέλεσμα να εξασκείται πάνω σ' αυτήν μεγαλύτερη πίεση. Η κλίση των στεγών επομένως εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Εξαρτάται όμως και από το είδος της επικαλύψεως, αφού είναι φανερό ότι οι λείες επικαλύψεις χρειάζονται μικρότερη κλίση για τη ροή του νερού της βροχής και του χιονιού Είδη στεγών Ξύλινες στέγες Αυτές αποτελούν το συνηθέστερο μέσο στέγασης των συνήθων οικοδομών, ανάλογα δε με τη μορφή δικτύωσης και τον τρόπο στήριξης των αμειβόντων των ζευκτών των στεγών έχουμε στέγες με ορθοστάτες, στέγες με οριζόντιες αντηρίδες, στέγες με μηκίδες κ.τ.λ.. Πολλές φορές ο χώρος μεταξύ οροφής και επιστεγάσματος της στέγης χρησιμοποιείται ως αποθήκη ή και κατοικία, οπότε κατασκευάζεται το λεγόμενο υπερώο διαμέρισμα, ή δώμα ή σοφίτα, πράγμα που παρατηρείται συχνά σε χώρες με πολλά χιόνια. Τότε δίνονται μεγάλες κλίσεις στις στέγες αυτές και γίνονται ειδικές κατασκευές των ζευκτών. Όταν δεν υπάρχουν ενδιάμεσα σημεία στήριξης της στέγης και πρέπει να γίνει η στήριξη μόνο στους εξωτερικούς τοίχους του στεγαζόμενου χώρου, τότε κατασκευάζονται οι λεγόμενες αναρτημένες στέγες και οι στέγες με αντιστήριξη. Το επίστρωμα του επιστεγάσματος των ξύλινων στεγών αποτελείται συνήθως από σανίδωμα, πολλές φορές, όμως, αυτό που παραλείπεται, οπότε το επικάλυμμα στηρίζεται απευθείας στις επιτεγίδες. Καλό είναι, κατά την κατασκευή της στέγης, να προβλέπεται και μια θυρίδα επίσκεψης της στέγης, προκειμένου να επιτρέπεται η ε- πίσκεψη της στέγης χωρίς φθορά στην οροφή ή στο επιστέγασμά της Μεικτές στέγες Σε αυτές αντικαθίστανται τα ελκυόμενα τμήματα των ζευκτών με σιδερένιες ράβδους, που συνδέονται κατάλληλα με τις ξύλινες. Κάποτε ο σίδηρος χρησιμοποιείται σε αυτές για αντικατάσταση και μερικών πιεζόμενων αντηρίδων. Πάντως, στα ζευκτά των μεικτών στεγών το κάτω πέλμα κατασκευάζεται από σίδηρο. Οι μορφές των ζευκτών (από ξύλο και σίδηρο) των μεικτών στεγών είναι σχεδόν οι ίδιες μ' εκείνες των σιδερένιων στεγών. Προσοχή χρειάζεται στις μεικτές στέγες στη δυνατότητα χαλάρωσης των ελκυστήρων, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιές. Η τάνυση και η ρύθμιση των ελκυστήρων γίνεται με κατάλληλους εντατήρες ή σφιγκτήρες Σιδηρές στέγες. Διακρίνονται και αυτές, όπως και όλες οι συνηθισμένες στέγες, σε στέγες με ζευκτά πολυεδρικά και σε στέγες μ' επίπεδα ζευκτά. Τα τελευταία, ολόσωμα ή αρθρωτά, ξεχωρίζουν από καθαρά στατική άποψη στις εξής κατηγορίες : 1. Στα απλά αμφιέρειστα ζευκτά, 2. Στα μονόπακτα ζευκτά ή τους προβόλους, 3. Στα συνεχή ζευκτά, 4. Στα συνεχή αρθρωτά ζευκτά και 5. Στα τοξοειδή ζευκτά. Ανάλογα με τα πιο πάνω είδη ζευκτών διακρίνονται και οι στέγες σε αμφιερείστους, σε συνεχείς, σε τοξοειδείς κ.τ.λ. Εκτός από αυτές έχουμε και τις πλακωτές στέγες, οι οποίες είναι ολόσωμες, συνήθως, με γωνίες άκαμπτες. Στις σιδερένιες στέγες πρέπει να κατατάξουμε

10 Η στέγαση των κτιρίων 102 και το καινούριο είδος στέγης, τις λεγόμενες αιωρούμενες ή κρεμαστές στέγες. Οι στέγες αυτές χρησιμοποιούνται για τη στέγαση των χώρων στάθμευσης αεροπλάνων και αεροπλοίων κι εξασφαλίζουν μεγάλη άνεση κυκλοφορίας μέσα στους στεγαζόμενους χώρους Στέγες από οπλισμένο σκυρόδεμα Η χρησιμοποίηση των στεγών από σιδηροπαγές σκυρόδεμα συνεχώς εξαπλώνεται και α- ντικαθιστά τόσο τις ξύλινες όσο και τις σιδερένιες στέγες. Το μόνο μειονέκτημά του είναι το ευθερμαγωγό του. Επειδή, όμως, τελευταία έχουν βρεθεί μέσα που αυξάνουν κατά πολύ το δυσθερμαγωγό των στεγών αυτών, η χρησιμοποίηση του σκυροδέματος γενικεύεται, γιατί επιτρέπει την εύκολη κατασκευή οριζόντιων στεγών ή στεγών που μπορούν να γίνουν πατώματα σε περίπτωση ανέγερσης και άλλων οροφών κ.τ.λ.. Εκτός αυτών και η έλλειψη ανάγκης για συντήρηση των στεγών αυτών τις κάνει προτιμότερες από τις άλλες. Οι στέγες των συνηθισμένων οικοδομών από σιδηροπαγές σκυρόδεμα έχουν τη μορφή των οριζόντιων στεγών (ταράτσα ). Οι στέγες, όμως, των βιομηχανικών κτιρίων και των άλλων μεγάλων χώρων κατασκευάζονται σε διάφορες μορφές, όπως είναι οι θολωτές στέγες, οι θολοειδείς, οι πριονοειδείς κ.τ.λ., που καλύπτουν και τις ανάλογες ανάγκες. Από στατική άποψη, προτιμώνται για τις στέγες από σιδηροπαγές σκυρόδεμα οι πλαισιωτές κατασκευές, ενώ συχνά κατασκευάζονται και αρθρωτές κατασκευές, με αρθρώσεις διαφόρων μορφών Επικαλύμματα στεγών Τα επικαλύμματα είναι τα πιο ενδιαφέροντα σημεία των στεγών, γιατί αυτά μαζί με το επίστρωμα, το οποίο συχνά λείπει, αποτελούν τις κύριες επιφάνειες στέγασης για τη στήριξη και συγκρότηση των οποίων χρησιμοποιούνται και οι υπόλοιπες κατασκευές των ζευκτών. Αυτά δε είναι εκείνα που θα προφυλάξουν το στεγαζόμενο χώρο από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις και τις μεταβολές του καιρού. ( α ) ( β ) Σχήμα 7.7. Επικαλύψεις. α) Με απλά (βυζαντινά) κεραμίδια. β) Με γαλλικά κεραμίδια Τα υλικά, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των επικαλυμμάτων, είναι ανάγκη να έχουν μεγάλη αντοχή στις καιρικές μεταβολές και τις επιδράσεις της ατμόσφαιρας. Επίσης, πρέπει τα υλικά αυτά να μην είναι πορώδη και υδατοπερατά και να διευκολύνουν τη γρήγορη απομάκρυνση των νερών της βροχής και του χιονιού. Εκτός, από αυτά, τα υλικά επικάλυψης των στεγών είναι ανάγκη να είναι όσο το δυνατό δυσθερμαγωγά, άφλεκτα, ελαφρά

11 103 Γεωργικές κατασκευές και φτηνά και να μην απαιτούν δαπανηρή συντήρηση. Για τις επικαλύψεις χρησιμοποιούνται πράγματι, πολλά υλικά, ανάλογα με το είδος του στεγαζόμενου χώρου και την αρχιτεκτονική εμφάνιση. Ανάμεσα στις παλαιότερες επικαλύψεις συγκαταλέγονται αυτές που πραγματοποιούνται με καλάμια, άχυρο και λάσπη, πλακοειδείς λίθους και ξύλινες πλάκες. Η επικάλυψη με απλά ή κοίλα κεραμίδια ( σχήμα 7.7.) περιλαμβάνει δύο είδη κεραμιδιών: Τους στρωτήρες ή λούκια, που έχουν το κοίλο μέρος τους προς τα επάνω και Τους καλυπτήρες ή καπάκια, που έχουν το κυρτό μέρος τους προς τα επάνω. Και τα δύο είδη έχουν τη μια πλευρά τους μεγαλύτερη από την άλλη, ώστε κατά τη σύνδεσή τους το πλατύ μέρος του ενός να καλύπτει ένα μέρος του άλλου. Η τοποθέτησή τους στις στέγες προϋποθέτει την ύπαρξη σανιδώματος ( πετσώματος ). Τα γαλλικά κεραμίδια η τοποθέτηση των οποίων δεν απαιτεί σανίδωμα, όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Στηρίζονται πάνω σε καδρόνια (πήχεις), τα οποία τοποθετούνται σε α- ποστάσεις 35 εκ. μεταξύ τους (σχήμα 7.7.). Μετά από την εφαρμογή τους σχηματίζουν αυλάκια για την απομάκρυνση των νερών της βροχής. Τα κεραμίδια διαδόθηκαν από τους Ρωμαίους, ενώ από το Μεσαίωνα άρχισαν να χρησιμοποιούνται οι σχιστολιθικές πλάκες, τα μέταλλα και άλλα. Ακόμα και σήμερα τα κεραμίδια και οι σχιστολιθικές πλάκες αποτελούν το πιο διαδομένο υλικό επικάλυψης, γιατί παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στις καιρικές μεταβολές και η τοποθέτησή τους είναι εύκολη. Ωστόσο, η επικάλυψη με κεραμίδια είναι η βαρύτερη απ' όλες και ποικίλλει από 85 μέχρι 95 kg/m 2. Η επικάλυψη με πισσόχαρτο γίνεται σχεδόν πάντα σε όλες τις στέγες στις οποίες υπάρχει σανίδωμα. Η μορφή αυτή της επικαλύψεως προσφέρει την καλύτερη μόνωση και στο νερό και στον ήχο και επί πλέον είναι οικονομική και τοποθετείται εύκολα. Το πισσόχαρτο πωλείται στο εμπόριο σε ρολά πλάτους 0,70-1,00 μέτρα και έχει συνήθως πάχος 2-2,5 mm. Ο σχιστόλιθος είναι στεγανό και πολύ ανθεκτικό υλικό, επιτρέπει ελαφρότερες επικαλύψεις, δεδομένο ότι το βάρος του ποικίλλει μεταξύ 20 και 30 χλγρ., σε κάθε τ.μ. Παρουσιάζει, όμως, το μειονέκτημα να είναι εύθραστος. Οι πλάκες του σχιστόλιθου τοποθετούνται κατά οριζόντιες σειρές εναλλασσόμενων αρμών, σε τρόπο ώστε κάθε πλάκα να σκεπάζει τους αρμούς των δυο πλακών, που βρίσκονται κάτω από αυτήν. Οι σχιστολιθικές πλάκες στερεώνονται με τις επιτεγίδες, με σιδερένια ή χάλκινα καρφιά ή με άγκιστρα, από γαλβανισμένο σίδερο ή χαλκό. Οι υπόλοιπες επικαλύψεις δεν χρησιμοποιούνται σήμερα, γιατί η επιστέγαση π.χ. με λαμαρίνα, ενώ είναι φθηνή, δημιουργεί πολύ θόρυβο κατά τη διάρκεια της βροχής και κυρίως γιατί η επίδραση του κρύου και της ζέστης είναι τέτοια, ώστε η εργασία, αλλά και η παραμονή κάτω από αυτές να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επίσης, η επιστέγαση με λίθινες πλάκες δεν συμφέρει ούτε από πλευράς μονώσεως ούτε από οικονομικής πλευράς. Η τοποθέτηση των πλακών αυτών απαιτεί επιτεγίδες, αρκετά ι- σχυρές και σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό αυξάνει αντίστοιχα και τις διαστάσεις των τεγίδων με εντελώς ασύμφορο οικονομικό αποτέλεσμα. Τέλος, η επικάλυψη με πλάκες αμιαντοτσιμέντου δεν απαιτεί σανίδωμα και τα αποτελέσματά της δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Τα μεταλλικά επιστεγάσματα είναι, συνήθως, κατασκευασμένα από λευκοσιδηρά φύλλα, επίπεδης ή κυματοειδούς επιφάνειας. Ακολουθούν τα επιστεγάσματα από ψευδάργυρο, τα οποία είναι ελαφρά, ανθεκτικά και συγκολλώνται εύκολα, αλλά παρουσιάζουν το μειονέκτημα να προσβάλλονται από διάφορα οξέα ή αλκάλια. Ο χαλκός, σε λεπτότατα φύλλα, αποτελεί ελαφρότατο υλικό επικάλυψης, αλλά έχει υψηλό κόστος. Ο μόλυβδος, πάλι, είναι εύχρη-

12 Η στέγαση των κτιρίων 104 στος και ανθεκτικότατος, έχει, όμως, το μειονέκτημα να είναι πολύ βαρύ και να κοστίζει α- κριβά. Σήμερα άρχισε να διαδίδεται το αλουμίνιο ως υλικό επικάλυψης, παρόλο που οι πρώτες κατασκευές στέγης από αλουμίνιο χρονολογούνται από τα τέλη του περασμένου αιώνα (τρούλοι της εκκλησίας του Σιαν Τζοακκίνο στη Ρώμη, 1897 ). Ακόμα άρχισαν να χρησιμοποιούνται, ως υλικά επικάλυψης, διάφορα προϊόντα με βάση το τσιμέντο. Έτσι, έχουμε κεραμίδια από τσιμέντο, οπλισμένο ή μη, μεγάλα φύλλα από τσιμέντο και, κυρίως, φύλλα από αμιαντοτσιμέντο ( ετερνίτη ), που είναι υλικό άκαυστο, στεγανό, οικονομικό, ανθεκτικό στη φθορά και πολύ εύχρηστο, γιατί κόβεται και τρυπιέται μ' ευκολία, προκειμένου να τοποθετηθούν τα άγκιστρα στερέωσης. Το αμιαντοτσιμέντο αποτελεί μείγμα τσιμέντου Πόρλαντ και αμιάντου σε ίνες. Όταν επιδιώκεται ο φωτισμός μιας οικοδομής από τη στέγη, όχι με φωταγωγό, αλλά διαφορετικά, χρησιμοποιούνται γυάλινες πλάκες επιστέγασης, οπλισμένες με σιδερένιο πλέγμα. Ακόμα, χρησιμοποιούνται κυματοειδή φύλλα από πλαστικό υλικό. Τέλος, μεγάλη σημασία έχει και η κλίση της στέγης. Η επιλογή λείας επικάλυψης επιτρέπει μείωση της κλίσης κι ε- πομένως περιορισμό του κόστους, δεδομένου ότι όσο η κλίση της στέγης είναι μεγαλύτερη τόσο μεγαλύτερη είναι και η επιφάνειά της Οροφές Η οροφή αποτελείται από καδρόνια και από οροφοπήχεις (παγδατόπηχες). Μπορεί να στηρίζεται στις φτέρνες των ζευκτών ( ελκυστήρες ), οπότε αποτελεί μέρος της στέγης, ή ε- πάνω στην τοιχοποιία, οπότε είναι ανεξάρτητη από τη στέγη. Η δεύτερη περίπτωση εφαρμόζεται συνήθως στα σπίτια και ελάχιστα στις αγροτικές κατασκευές. Τα καδρόνια τοποθετούνται σε αποστάσεις cm μεταξύ τους. Αν αποτελούν μέρος της στέγης, καρφώνονται επάνω στις φτέρνες των ζευκτών με καρφοβελόνες, ενώ στην άλλη περίπτωση στηρίζονται επάνω στα χωρίσματα. Οι μπαγδατόπηχες καρφώνονται επάνω στα καδρόνια με καρφοβελόνες και σε απόσταση 1 cm η μια από την άλλη. Η απόσταση αυτή χρησιμεύει για να μην παραμορφώνεται η οροφή σε περίπτωση διαστολής ή συστολής των οροφοπήχεων. Η οροφή που είναι ανεξάρτητη από τη στέγη έχει το πλεονέκτημα να μην ε- πηρεάζεται από πιθανές μετακινήσεις ή ταλαντώσεις της στέγης.

13 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 1. EN Greenhouses-Design and construction - Part 1: Commercial production Greenhouses, CEN/TC284, December EN Eurocode 0 Basis of structural design, CEN, April EN 1991.Eurocode 1: Actions on structures, General actions. Part 1-1: Densities, self-weight, imposed loads for buildings, CEN, April 2002, Part 1-3: Snow loads, CEN, July 2003, Part 1-4: Wind actions, CEN, April 2005, Part 1-5: Thermal actions, CEN, Nov Θεοχάρης, Μ., Η εφαρμογή των Ευρωκώδικων στη μελέτη των Ελληνικών θερμοκηπίων, Μεταπτ. Διατρ., Τμ. Γεωπ. Φυτ. και Ζωικ. Παρ/γής Παν/μίου Θεσσαλίας, Βόλος, Μάρτ. 2000, σελ Θεοχάρης, Μ., Η ανεμοφόρτιση των θερμοκηπιακών κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, Πρακτ. 2oυ Πανελλ. Συν. Γεωργ. Μηχαν., σελ , Βόλος, Σεπτ Θεοχάρης, Μ., Η Χιονοφόρτιση των θερμοκηπιακών κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, Πρακτ. 3oυ Πανελλ. Συν. Γεωργ. Μηχαν., σελ , Θεσ/νίκη, Μαΐος Θεοχάρης Μ.: " Γεωργικές Κατασκευές", Άρτα Θεοχάρης Μ.: " Γεωργικές Κατασκευές, Εργαστηριακές Ασκήσεις", Άρτα Θεοχάρης Μ.:" Θερμοκηπιακές Κατασκευές", Άρτα Ιωαννίδης Π. " Οι στέγες στην Οικοδομή ", Αθήνα Αναστασόπουλος Α.: "Γεωργικές Κατασκευές" Αθήνα Beton Kalender 1984: Τόμοι 1 και 2. Μετάφραση στα Ελληνικά, Εκδότης Μ. Γκιούρδας. 13. Βαγιανός Ι. : "Πρακτική των Θερμοκηπίων και των Σηράγγων " 14. Γεωργακάκης Δ. : "Στοιχεία Ρύθμισης Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού Αγροτικών Κατασκευών ", Αθήνα Γραφιαδέλλης Μ :"Σύγχρονα Θερμοκήπια" Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη Δεϊμέζης Α : " Γενική Δομική ", Τόμοι Ι, ΙΙ, Αθήνα Δούκας Σ. : " Οικοδομική", Αθήνα Ευσταθιάδης Α. :" Θερμοκήπια Στοιχεία Κατασκευής, Λειτουργίας και Καλλιέργειας" 19. Μαυρογιαννόπουλος Γ. :" Θερμοκήπια ", Εκδοση Γ', Αθήνα 2001 Μπουρνιά Ε. : "Αγροτικά Κτίρια ", Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 1995

14 Σημείωμα Αναφοράς Θεοχάρης Μενέλαος, (2015). Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές (Θεωρία). ΤΕΙ Ηπείρου. Διαθέσιμο από: Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. Επεξεργασία: Δημήτριος Κατέρης Άρτα, 2015

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων θερμοκηπίων Δρ Μενέλαος Θεοχάρης

Διαβάστε περισσότερα

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι Οι αριθμοί αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι σημαντικό να μελετήσουμε τον τρόπο που σημειώνονται οι αριθμοί που αποδίδουν στα σχέδια τις διαστάσεις του αντικειμένου. Οι γραμμές διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 3: Χαράξεις σημείων και γραμμών στο έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 2. ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ενότητα 8 : Οι θερμοκηπιακές κατασκευές Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 8 Εισαγωγή 8.1. Γενικά. Θερμοκήπιο

Διαβάστε περισσότερα

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα :

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα : ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι κτίριο και υλικά Διδάσκοντες Ρίκα Δεληγιαννίδου Νίκος Κ. Μπάρκας e-mail mail : nbarkas@arch.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Υπολογισμός θερμικών αναγκών ΙI Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υπολογισμός των

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ενότητα 9 : Οι τύποι των θερμοκηπιακών κατασκευών Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 9 Οι τύποι των θερμοκηπιακών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ενότητα 1 : Τα αγροτικά κτίρια Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 1 Τα αγροτικά κτίρια 1.1. Γενικά Τα αγροτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 11: Οι φορτίσεις των θερμοκηπιακών κατασκευών στην Ελλάδα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 9: Σχεδιασμός συστήματος θέρμανσης θερμοκηπίων Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Θεωρία)

Στραγγίσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 4 : Μέτρηση της στάθμης του υπόγειου νερού Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 4.1 Εγκατάσταση πιεζομετρικών σωλήνων Η στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Αφού έχουμε γνωρίσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση στις κατασκευές, θα μελετήσουμε τους τρόπους εφαρμογής τους αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ. Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης Αναπληρωτής Καθηγητής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ. Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης Αναπληρωτής Καθηγητής ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης Αναπληρωτής Καθηγητής ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Μήκους Πλάτους Γωνιών Κιβωτίων Ραφιών Τρέσων προστασίας Διασταυρώσεις καϊτιών Συνδέσμους τριών διευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ Μενέλαος Θεοχάρης 61 Γενικά Η ροή του υπόγειου νερού ονομάζεται ασταθής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - Αισθητική και βαθμός συμμετοχής του Φ.Ο. στη μορφολογία του έργου - Στατική ανάγκη (μεγάλα ανοίγματα, ελαφριές κατασκευές) - Κατασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τα βήματα μελέτης και κατασκευής μιας ξύλινης κατασκευής για εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΞΥΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :ΠΙΣΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : ΓΕΝ. ΓΡ. ΝΕΑΣΓΕΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 7 : Γεωργικός ελκυστήρας Συστήματα μηχανικής μετάδοσης της κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων. Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται:

Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων. Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται: Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται: (α) από το είδος της κατασκευής τους ως τοξωτά ή αμφίρρικτα και τροποποιήσεις αυτών των δύο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 3 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Ψύξεως Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 3 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ Σύστημα ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 2 : Μονάδες Μέτρησης ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 1.6. Ασκήσεις Άσκηση 1 Η γωνία ω =

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Αναφέρεται σε ένα διευρυµένο γεωγραφικό πλαίσιο που περιλαµβάνει τον ενιαίο πολιτισµικό χώρο των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 11 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα σποράς και φύτευσης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ - ΦΥΤΕΥΣΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε ΗΛΕΚΤΡΑ Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Μ.2/2011 ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com. NICOLAIDES & KOUNTOURIS Metal Company Ltd ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.cy Ουσιαστική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΡΜΟΣΠΙΤΩΝ

2 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΡΜΟΣΠΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 2 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΡΜΟΣΠΙΤΩΝ του Καθηγητή Δρ. Ιωάννη Κακαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Έκδοση 01/2012 ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Mounting the sun's power www.profilodomi.gr Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ Αναπτύσσοντας καινοτομίες Η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ δημιουργήθηκε και λειτουργεί από στελέχη που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

> Σκελετός κατά 60 cm μεγαλύτερος από το ύψος του πλατύσκαλου. > Σκελετός από αλουμίνιο > Σκαλιά και πλατύσκαλο από χάλυβα

> Σκελετός κατά 60 cm μεγαλύτερος από το ύψος του πλατύσκαλου. > Σκελετός από αλουμίνιο > Σκαλιά και πλατύσκαλο από χάλυβα ALIUM ΣΚΛΕΣ Οικιακές και επαγγελματικές Οικιακή σκάλα ALIUM > Σταθερές αλλά ελαφριές (αλουμίνιο) > Άνετο πλατύσκαλο από ατσάλι με ενσωματωμένο αντιολισθητικό πλαστικό > Οι άκρες των σκαλιών και του πλατύσκαλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 28/9/2008 12:48 καθ. Τεχνολογίας 28/9/2008 12:57 Προοπτικό σχέδιο με 2 Σημεία Φυγής Σημείο φυγής 1 Σημείο φυγής 2 Γωνία κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος του έργου είναι: «Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών στις όψεις της οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ 6/7/12 AAO13/12 BM13/08 6/7/12 ΑΑΟ14/12 Β349/79 6/7/12 ΑΑΟ15/12 ΒΜ91/95 6/7/12 ΑΑΟ17/12 Β363/62 Ενσωμάτωση εγκριμένης βεράντας στην κύρια χρήση του διαμερίσματος στον 3 ον όροφο (ρετιρέ) Μετατροπή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες

Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Σύνδεσμοι στερέωσης για στέγες Συστήματα Στερέωσης Στέγης άγκιστρα στέγης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Με 3 θέσεις στερέωσης Αλουμίνιο (ΕΝ-AW-6082 T6) g Χαμηλό βάρος Ευελιξία χάριν της προσαρμοστικότητας σε ύψος και πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

12/16/13 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Aφρώδης πολυουρεθάνη. Kυµατιστές πλάκες & µορφής πυραµίδας. Νίκος Τσινίκας, 2005

12/16/13 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Aφρώδης πολυουρεθάνη. Kυµατιστές πλάκες & µορφής πυραµίδας. Νίκος Τσινίκας, 2005 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Νίκος Τσινίκας, 2005 Κατηγορίες ηχοαπορροφητικών υλικών και διατάξεων Αντιπροσωπευτικές τυπικές καµπύλες των τριών κατηγοριών πορώδες συνηχητής µεµβράνης συνηχητής κοιλότητας Aπόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ. Στην κάτω πλευρά του PANEL μας χρησιμοποιείται άριστης ποιότητας χρωματιστό χαλυβδόφυλλο τύπου ραμποτέ.

ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ. Στην κάτω πλευρά του PANEL μας χρησιμοποιείται άριστης ποιότητας χρωματιστό χαλυβδόφυλλο τύπου ραμποτέ. ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ Το πάνω μεταλλικό κεραμίδι Ολλανδικού τύπου είναι υψηλής αντοχής χάρη στον ειδικό βηματισμό (πάτημα), τη θολωτή κατασκευή, τον τρόπο της ειδικής πατενταρισμένης, κατά πλάτος σύνδεσης και

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις

Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών με διαβρώσεις Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προστατευτική Διευθέτηση Αποτροπή της παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο χαλκός χάρη στις εξαιρετικές φυσικές του ιδιότητες και τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει θεωρείται από τα ιδανικότερα υλικά στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές με βασικότερη εφαρμογή του στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεσης Φέροντος Οργανισμού (από Ξύλο και χάλυβα) β. Τσούρας Επικ. Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

Σύνθεσης Φέροντος Οργανισμού (από Ξύλο και χάλυβα) β. Τσούρας Επικ. Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. Σύνθεσης Φέροντος Οργανισμού (από Ξύλο και χάλυβα) β. Τσούρας Επικ. Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ Πως οδηγούμαστε στην Σύνθεση του Φ.Ο.??? 1 ο Στάδιο Η Ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Λυγίστε τα δέµατα πριν τα ανοίξετε για να είναι πιο εύκολος ο διαχωρισµός των ασφαλτικών κεραµιδιών.

Λυγίστε τα δέµατα πριν τα ανοίξετε για να είναι πιο εύκολος ο διαχωρισµός των ασφαλτικών κεραµιδιών. IKO Setting the Standard Ο ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η ΙΚΟ δεν αναλαµβάνει ευθύνη για διαρροές που οφείλονται σε λανθασµένη εφαρµογή ή αστοχία στη σωστή προετοιµασία της επιφάνειας της στέγης. Τα ασφαλτικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 9 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα κατεργασίας του Εδάφους Ι Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 9 ο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΘΕΩΔΟΡΟΥ ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗ Γ-Δ=31,1. Ε(τμ) B-Γ=19,50μ. Δ-Α=16,00μ ΣΧΕΔΙΟ : A-B=31,00μ

ΘΕΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΘΕΩΔΟΡΟΥ ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗ Γ-Δ=31,1. Ε(τμ) B-Γ=19,50μ. Δ-Α=16,00μ ΣΧΕΔΙΟ : A-B=31,00μ B ΘΕΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΗΡΩΝΑ Τύπος Υπολογισμού ΔΗΜΗΤΡIOY ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Γ Φ.Ε (+,60 ) c +,5 0 ( 7,50 m) c 2,70 +,00 ( 7,00 m),75 7,50 Δ-Α=6,00μ ΥΠ 5,80 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ (πλ.

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Ο 19ος αι. είναι µια περίοδος σηµαντικών αλλαγών στον ελλαδικό χώρο - Ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 - Μεταρρυθµίσεις της οθωµανικής αυτοκρατορίας (Τανζιµάτ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΩΡΟΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ

ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΩΡΟΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ Χάρης. αντές ναπληρωτής αθηγητής ργαστήριο εταλλικών ατασκευών θνικό ετσόβιο Πολυτεχνείο Φ Φ ΒΧ Π IEKEM TEE θήνα κτώβριος ονώροφο βιομηχανικό υπόστεγο..π Χ Φ Φ ΒΧ Π νέγερση μονώροφου βιομηχανικού υποστέγου..π

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Κλειστοί Αγωγοί ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 5.4. Λυμένες ασκήσεις Άσκηση 1η Δίνεται ένας σωληνωτός αγωγός από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο. Ενότητα 3: Μηχανολογικό Σχέδιο Τομή, Ημιτομή

Τεχνικό Σχέδιο. Ενότητα 3: Μηχανολογικό Σχέδιο Τομή, Ημιτομή Τεχνικό Σχέδιο Ενότητα 3: Μηχανολογικό Σχέδιο Τομή, Ημιτομή Διάλεξη 3η Παναγής Βοβός Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

πάντοτε το σωστό εργαλείο.

πάντοτε το σωστό εργαλείο. Θέλετε ακόμα περισσότερες ιδέες; Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.bosch.gr και πάρτε ιδέες γύρω από τη διακόσμηση και το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Εδώ δε θα βρείτε μόνο συμβουλές και τεχνάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ Φαίδων Καρυδάκης Πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ, MSc, DIC «Φ. Καρυδάκης και συνεργάτες ΕΠΕ» Αθήνα, Ελλάς Κώστας Τσοκανής Πολιτικός µηχανικός «Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 8 : Η άρδευση με κατάκλυση Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 8 : Η άρδευση με κατάκλυση Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 8 : Η άρδευση με κατάκλυση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 8. Η άρδευση με κατάκλυση Γενικά. Κατά τη μέθοδο αυτή η προς άρδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο.

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ το αρχαιότερο δομικό υλικό 1) Σύγχρονα υλικά (σκυρόδεμα και χάλυβας) περιόρισαν τη χρήση της. 2) Η τρωτότητα της υπό σεισμικές δυνάμεις κατέστησαν ακατάλληλη ως δομικό σύστημα. την Σήμερα η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ. Ανοξείδωτος Χάλυβας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ. Ανοξείδωτος Χάλυβας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ Υποδοχές Ανοξείδωτος Χάλυβας Υποδοχή από ανοξείδωτο χάλυβα για αφαιρούμενα συνδετικά μπουλόνια ABS-Lock I, ελεγμένο κατά EN 795, μόνο για χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ του Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικά κεραμίδια SHINGLAS. Οδηγίες τοποθέτησης

Ασφαλτικά κεραμίδια SHINGLAS. Οδηγίες τοποθέτησης Ασφαλτικά κεραμίδια SHINGLAS Οδηγίες τοποθέτησης Πίνακας περιεχομένων Γενικές οδηγίες τοποθέτησης των ασφαλτικών κεραμιδιών 1. Υλικά που απαιτούνται 2. Βασικοί ορισμοί 3. Κόστος κατασκευής Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα