Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά."

Transcript

1 Ετήσιος Απολογισμός 2005

2 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Από άποψη οικονομικής ισχύος, πρωταγωνιστεί πλέον στις ενεργειακές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρύτερο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης. Πρώτος στη διύλιση και (χονδρική) διάθεση καυσίμων. Πρώτος στη (λιανική) εμπορία καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών πωλήσεων. Πρώτος στην παραγωγή και εμπορία πετροχημικών. Πρώτος στο χώρο μελετών και τεχνικών υπηρεσιών. Πρώτος στην ιδιωτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με σημαντική συμμετοχή στο φυσικό αέριο.

3 Περιεχόμενα Μήνυμα προς τους Μετόχους...4 Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή...6 Ιστορική Αναδρομή Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στα Χρηματιστήρια Σύνθεση Μετοχολογίου Υπηρεσίες Ενημέρωσης των Μετόχων Βασικά Μεγέθη Ομίλου Ο Όμιλος Δραστηριότητες Ολοκληρωμένη Λειτουργία του Ομίλου Ο Όμιλος με μια ματιά Διυλιστήρια Εμπορία Πετρελαιοειδών Πετροχημικά Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων Τεχνικές Μελέτες (engineering) Συμμετοχές σε Εταιρείες Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Επιλεγμένα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Επισκόπηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Επενδύσεις Ομίλου Ανάλυση κατά Κλάδο Δραστηριότητας Προοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου Οικονομικές Καταστάσεις Μητρικής Εταιρείας Γενικές Πληροφορίες Στοιχεία Εταιρείας και Ομίλου Ορκωτοί Λογιστές... 79

4 Μήνυμα προς τους Μετόχους Αγαπητοί Μέτοχοι, Όταν προ διετίας αναλάβαμε τη διοίκηση της Εταιρείας είχαμε θέσει τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος ήταν η αναδιοργάνωσή της, ο δεύτερος ο καθορισμός και η εφαρμογή στρατηγικών για την ανάπτυξή της και ο τρίτος η αύξηση της κερδοφορίας αλλά και της γενικότερης απόδοσής της. Ουσιαστικά θα χαρακτηρίζαμε αυτή τη περίοδο ως 2 χρόνια μετασχηματισμού και ανάπτυξης. Ειδικά, το 2004 ήταν μία μεταβατική χρονιά για τον Όμιλο, και χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια της διοίκησης για αλλαγή, μεταξύ άλλων, της λειτουργικής φιλοσοφίας και του επιχειρηματικού πνεύματος. Η ίδια αντίληψη επικράτησε και το 2005, και οι ενέργειές μας μέσα στη διετία σε συνδυασμό με το πολύ θετικό για τη διύλιση περιβάλλον οδήγησαν τον Όμιλο σε κερδοφορία αντίστοιχη των ευρωπαϊκών πετρελαϊκών οργανισμών, ενώ παράλληλα μας προετοίμασαν για τον ηγετικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουμε στην ανάπτυξη του πετρελαϊκού τομέα στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. Σημειώνουμε, ότι ο Όμιλος έχει πλέον πολυεθνικό χαρακτήρα με 8 δραστηριότητες σε 10 χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής. Στις δραστηριότητές μας συγκαταλέγονται Διύλιση, Εφοδιασμός και Εμπορία, η Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών, η Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων, τα Πετροχημικά, το Engineering, η Ηλεκτροπαραγωγή και το Φυσικό Αέριο, οι Αγωγοί Πετρελαίου και οι θαλάσσιες μεταφορές (shipping). Η συνεισφορά των διεθνών μας δραστηριοτήτων το 2005 στον κύκλο εργασιών του Ομίλου, ήταν της τάξεως του 12 %. Το διεθνές επιχειρησιακό περιβάλλον της χρονιάς που πέρασε, χαρακτηρίζεται κυρίως από την σημαντική αύξηση και μεταβλητότητα των τιμών του αργού πετρελαίου αφενός, και από την ιδιαίτερα βελτιωμένη κερδοφορία των διυλιστηρίων αφετέρου. Αυτό το περιβάλλον, σε συνάρτηση με την εφαρμογή σύγχρονων επιχειρησιακών διαδικασιών αλλά και με τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, μας οδήγησαν το 2005 σε ιδιαίτερα ικανοποιητική κερδοφορία με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 36 % σε περίπου 6,7 δις Ευρώ και καθαρά κέρδη ύψους 334 εκατομμυρίων Ευρώ. Συνέπεια αυτών των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων καθώς και της ισχυρής χρηματοοικονομικής μας θέσης, ήταν η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για διανομή τελικού μερίσματος 0,43 Ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 65 % σε σχέση με το Σε ότι αφορά τις επιμέρους δραστηριότητές μας και τη συμβολή τους στην επιχειρηματική εικόνα του Ομίλου το 2005, επισημαίνονται τα ακόλουθα : Στον τομέα της διύλισης, εφοδιασμού και εμπορίας, που είναι και ο πυρήνας της λειτουργίας μας, εκμεταλλευτήκαμε πλήρως την αναβάθμιση των διυλιστηρίων με αποτέλεσμα την αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 50 εκατομμύρια Ευρώ ετησίως. Επιπλέον, οι συνέργειες από τη συγχώνευση με την PETROLA προσέθεσαν κέρδη ύψους 25 εκατομμυρίων Ευρώ τον χρόνο. Παράλληλα διατηρήσαμε, ελαφρά αυξημένο, το μερίδιό μας στην εσωτερική αγορά όπου επικράτησε γενικά μία πτωτική τάση. Επίσης συνεχίζεται η προσπάθεια περαιτέρω εκσυγχρονισμού των μονάδων μας, με τη μελέτη αναβάθμισης του διυλιστηρίου Ελευσίνας να είναι σε εξέλιξη ενώ εξετάζονται σχήματα αύξησης της παραγωγικότητας του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η εισαγωγή για πρώτη φορά τεχνικών διαχείρισης εμπορικού κινδύνου με άμεση συνέπεια τη βελτίωση των περιθωρίων εμπορίας σε μία διεθνή αγορά με μεγάλη μεταβλητότητα. Τέλος αξίζει να τονισθεί η μεγάλη βελτίωση των δεικτών ασφάλειας των εγκαταστάσεών μας σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, οι γεωφυσικές και γεωτρητικές εργασίες μέσω της κοινοπραξίας που συμμετέχουμε στη Λιβύη είναι σε εξέλιξη, ενώ πρόσφατα αποκτήσαμε δικαιώματα διαχειριστή (operator) σε περιοχή της Αιγύπτου για έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Ακόμη είναι σε φάση ολοκλήρωσης οι διαπραγματεύσεις μας με την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου αναφορικά με τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει την έναρξη εργασιών βάσει των δικαιωμάτων που έχουμε για έρευνα και παραγωγή φυσικού αερίου. Στον τομέα της διεθνούς διύλισης και εμπορίας, το 2005 ήταν ένα έτος σημαντικά αυξημένης απόδοσης σε όλες σχεδόν τις περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου. Στην π.γ.δ.μ., το διυλιστήριό μας της ΟΚΤΑ στα Σκόπια βελτίωσε την απόδοσή του με αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας και την τροφοδοσία πέραν της τοπικής αγοράς και περιοχών στη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο μέσω εξαγωγών. Στην Κύπρο διατηρήσαμε την ισχυρή μας θέση μετά την απελευθέρωση της αγοράς, χωρίς απώλεια μεριδίου και με σχετική αύξηση της κερδοφορίας μας. Συνεχίσαμε την ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων καυσίμων στη Σερβία και τη Βουλγαρία, και στο τέλος του 2005 λειτουργούν και στις δυο χώρες περισσότερα των 30 πρατηρίων με το εμπορικό σήμα της θυγατρικής μας ΕΚΟ. Στον τομέα των πετροχημικών ύστερα από προγραμματισμένες επενδύσεις και βελτιώσεις των τεχνικών μέσων, πετύχαμε σημαντική αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής του πολυπροπυλενίου. Σε συνδυασμό και με τις τεχνικές παρεμβάσεις στην παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου μας της DIAXON στην Κομοτηνή, οδηγηθήκαμε σε αύξηση της κερδοφορίας και της εμπορίας της πρώτης ύλης αλλά και των προιόντων επεξεργασίας. Η συνολική κερδοφορία θα ήταν περισσότερο αυξημένη εάν δεν συνεχιζόταν η ύφεση στον τομέα του PVC με αποτέλεσμα μειωμένα ποσοστά στη διεθνή αγορά και μη πλήρη λειτουργία του εργοστασίου. Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, το εργοστάσιο μας ισχύος 390 MW στη Θεσσαλονίκη άρχισε να λειτουργεί παραμονή Χριστουγέννων Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην παρούσα φάση, ευελπιστούμε ότι μακροπρόθεσμα θα αποτελέσει μια επιπλέον παράμετρο της συνολικής μας κερδοφορίας υπό την προϋπόθε

5 Αγαπητοί Μέτοχοι, ση ότι θα διαμορφωθεί από τις αρμόδιες αρχές το πλαίσιο που αφορά και τη διάθεση του προϊόντος αλλά και την προμήθεια του καυσίμου. Παρά ταύτα, η λειτουργία της μονάδας έχει αποδειχθεί πολύτιμη στην εξισορρόπηση του εθνικού δικτύου ιδίως σε περιόδους αιχμής. Αναφορικά με τις μελλοντικές μας προοπτικές, οι προτεραιότητες που έχουμε θέσει εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για την υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων. Επισημαίνονται μεταξύ άλλων: 1. Λόγω του ευμετάβλητου διεθνούς πλαισίου λειτουργίας του Ομίλου, είναι αναγκαία η επιμονή στη προσπάθεια μείωσης του σταθερού κόστους ώστε να επιτευχθεί ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 2. Διαρκής αναβάθμιση των διυλιστηρίων μας στην Ελλάδα και εξωτερικό. Η προσπάθεια των τελευταίων ετών για εκσυγχρονισμό σε όλες τις λειτουργικές δομές του Ομίλου συμπεριλαμβάνει και τη συνεχή βελτίωση του «κώδικα συμπεριφοράς μας» απέναντι σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους είτε αυτή αφορά τη συνολική συνεισφορά μας σε κοινωνικό προϊόν, είτε τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας, είτε τέλος την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Επιπλέον, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας είναι εξίσου διαρκής στόχος και προτεραιότητα. Πράγματι η πορεία μας δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πετυχημένη, εάν δεν υπήρχε η συνεργασία των εργαζομένων του Ομίλου, όλων των βαθμίδων, τους οποίους και ευχαριστούμε βαθύτατα. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους μετόχους για τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, έχοντας τη βεβαιότητα ότι η ίδια στήριξη θα εξακολουθήσει και τα επόμενα χρόνια. 3. Συνεχής βελτίωση της απόδοσης του δικτύου λιανικής στη χώρα, μέσω της θυγατρικής μας ΕΚΟ. 4. Βελτίωση απόδοσης και επιλεκτική επέκταση των διεθνών μας δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. 5. Έμφαση στον τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων. 6. Ορθολογική διαχείριση των υφισταμένων και ενδεχομένως μελλοντικών επενδύσεών μας στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στο Φυσικό Αέριο. Ε.Ν. Χριστοδούλου Πρόεδρος Δ.Σ. 7. Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού μας, μέσα από διαδικασίες ανανέωσης του προσωπικού και εμπλουτισμού του με νέες δεξιότητες. Ο στόχος της κερδοφορίας είναι ουσιαστικά ο διπλασιασμός της αξίας μας σε μια περίοδο πενταετίας με παράλληλη αύξηση της απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων μας. Το επενδυτικό μας πρόγραμμα είναι ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων Ευρώ σε ορίζοντα πέντε ετών, μεγάλο μέρος του οποίου αφορά την αναβάθμιση των μονάδων μας σε νότο και βορρά, επενδύσεις σε ιδιόκτητα πρατήρια στη Σερβία και Βουλγαρία καθώς επίσης στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Π.Η. Καβουλάκος Διευθύνων Σύμβουλος

6 Διοίκηση Ομίλου - Εταιρική Δομή Διοίκηση Ομίλου Η μητρική Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι άμεσα ή έμμεσα ο μοναδικός ή ο πλειοψηφών μέτοχος των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, με άσκηση διοίκησης. Κάθε Εταιρεία διαθέτει το δικό της διοικητικό συμβούλιο και σχήμα διοίκησης, αλλά τα επενδυτικά προγράμματα, η χρηματοοικονομική διαχείριση και οι ετήσιοι προϋπολογισμοί ελέγχονται κεντρικά από τις υπηρεσίες της μητρικής Εταιρείας. Οι θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις υποβάλλουν στη μητρική Εταιρεία τα αποτελέσματά τους σε μηνιαία βάση. Ο Όμιλος περιλαμβάνει 9 θυγατρικές εταιρείες, 7 συνδεδεμένες επιχειρήσεις με άσκηση διοίκησης, 6 εταιρείες με συμμετοχή από 6,6% έως 50% και 5 κοινοπραξίες με ενοχικά δικαιώματα από 20% έως 49%. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διοικείται από δεκατριαμελές διοικητικό συμβούλιο. Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Με βάση τις αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου των , και η σύνθεση του Δ.Σ. διαμορφώθηκε ως εξής: Πρόεδρος Ευθύμιος Ν. Χριστοδούλου, Εκτελεστικό Mέλος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος Πάνος Καβουλάκος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μέλη Δημήτριος Ματθαίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ιωάννης Κωστόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Θεόδωρος - Αχιλλέας Βάρδας, Μη Εκτελεστικό Mέλος Δ.Σ. Παναγιώτης Παυλόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ιωάννης Τσουκαλάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ανδρέας Παλευρατζής - Ασόβερ Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Βασίλειος Μπαγιώκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Βασίλειος Νικήτας, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. εκπρόσωπος των εργαζομένων Δημήτριος Δεληγιάννης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. εκπρόσωπος ων εργαζομένων Ανδρέας Βρανάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. εκπρόσωπος των μετόχων της μειοψηφίας Ιάσων Στράτος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. εκπρόσωπος των μετόχων της μειοψηφίας

7

8 Διοίκηση Ομίλου - Εταιρική Δομή Εταιρική Δομή του Ομίλου Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ λειτουργεί με την ακόλουθη εταιρική δομή. Από την ενιαία διοίκηση εξαιρούνται οι εταιρείες ΔΕΠΑ Α.Ε. και VPI A.E., καθώς και οι «λοιπές συμμετοχές» πλην της ΕΤΑΙ ΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. * Ενοχικά Δικαιώματα μόνο 1 Αγωγός Μπουργκάζ - Αλεξανδρούπολη / ειδική κεφαλαιακή ρύθμιση

9 Διοικητική Δομή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

10 Ιστορική Αναδρομή Ιδρύεται η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. (Δ.Ε.Π.) και εξαγοράζεται από το Ελληνικό Δημόσιο η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε. (ΕΛ.Δ.Α.). Το Δημόσιο ελέγχει πλήρως τη διύλιση, διάθεση και εμπορία διυλισμένων προϊόντων Το Δημόσιο εξαγοράζει τον όμιλο εταιρειών ESSO που μετονομάζεται σε ΕΚΟ. Ιδρύεται η ΔΕΠ-ΕΚΥ για την άσκηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Π.Α.). Η Δ.Ε.Π. αναλαμβάνει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τη διύλιση και διάθεση διυλισμένων προϊόντων στην εσωτερική αγορά και αποκτά τις μετοχές της ΕΛ.Δ.Α. και της Δ.Ε.Π.Α. Η ΕΛ.Δ.Α. ιδρύει την Εταιρεία μελετών ΑΣΠΡΟΦΟΣ και την εμπορική Εταιρεία ΕΛΔΑ-Ε. Η εμπορική ΕΚΟ ιδρύει συμμετοχικά την ΕΚΟΤΑ-ΚΩ Απελευθερώνεται η αγορά πετρελαίου και η Δ.Ε.Π. αναλαμβάνει τη διύλιση και διάθεση προϊόντων για δικό της λογαριασμό μέσω των διυλιστηρίων ΕΛ.Δ.Α. και ΕΚΟ. Η Δ.Ε.Π. αποκτά τις μετοχές του ομίλου ΕΚΟ. Η εμπορική ΕΚΟ ιδρύει συμμετοχικά την ΕΚΟ GEORGIA και την ΕΚΟΛΙΝΑ. Η ΕΛΔΑ-Ε αναπτύσσεται στην εσωτερική αγορά. Δ.Ε.Π. και ΕΛ.Δ.Α. συμμετέχουν στην ίδρυση της V.P.I., βιομηχανίας παραγωγής ρητίνης πολυαιθυλενίου στο Βόλο. Η ΔΕΠ-ΕΚΥ προχωρεί σε εκχωρήσεις στη Δυτική Ελλάδα με συμμετοχή της στις κοινοπραξίες έρευνας TRITON και ENTERPRISE Η Δ.Ε.Π. μετονομάζεται σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και συγχωνεύεται με τις ΔΕΠ-ΕΚΥ, ΕΛ.Δ.Α. και ΕΚΟ (Διυλιστήρια και Χημικά). Η εμπορική ΕΚΟ συγχωνεύεται με την ΕΛΔΑ-Ε και μετονομάζεται σε ΕΚΟ-ΕΛΔΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. μεταβιβάζει στο Ελληνικό Δημόσιο το 85% των μετοχών της Δ.Ε.Π.Α. και μπαίνει στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου με διάθεση στην αγορά του 23% των μετοχών της. Ιδρύεται η DIAXON, βιομηχανία πλαστικών υλικών συσκευασίας στην Κομοτηνή. Η ΕΚΟ-ΕΛΔΑ εξαγοράζει την Εταιρεία υγραερίου ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ και την Εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Γ. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ Ιδρύεται η ΕΛ.ΠΕ.Τ. - ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. με μέτοχο πλειοψηφίας την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Η ΕΛ.ΠΕ.Τ. αγοράζει πλειοψηφικό πακέτο (54%) του διυλιστηρίου ΟΚΤΑ AD SKOPJE. Εξαγοράζεται το 75% της εμπορικής Εταιρείας GLOBAL S.A. στην Αλβανία, η οποία προβαίνει σε σύσταση της ELDA PETROLEUM ALBANIA SH.P.K. Συγχωνεύεται στην ΕΚΟ-ΕΛΔΑ δι απορροφήσεως η θυγατρική της ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ Το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει με δημόσια εγγραφή δεύτερο πακέτο μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. αυξάνει τη συμμετοχή της στη Δ.Ε.Π.Α. στο 35%, στην GLOBAL στο 86,4% και στην ΟΚΤΑ, μέσω ΕΛ.ΠΕΤ. στο 69,5%. Συμμετέχει με 34% στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και με 25% (μέσω ΕΚΟ-ΕΛΔΑ) στη SAFCO A.E. Εταιρεία εφοδιασμού και παροχής υπηρεσιών Αεροδρομίου Σπάτων. Αναπτύσσει κοινοπραξίες με την 0MV στην Αλβανία και στο Ιράν και με τη SIPETROL στη Λιβύη για έρευνα υδρογονανθράκων. Συγχωνεύονται στην ΕΚΟ-ΕΛΔΑ δι απορροφήσεως οι θυγατρικές της Γ. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ και ΕΚΟΛΙΝΑ Το Ελληνικό Δημόσιο δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής στρατηγικού εταίρου για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Προσφερόμενο από το Δημόσιο προς αγορά ποσοστό μειοψηφίας μέχρι 23% στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Στις ο διαγωνισμός κηρύχτηκε άγονος. Συστήνεται η HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL A.G. ως 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με έδρα τη Βιέννη Αυστρίας και μετοχικό κεφάλαιο Ευρώ Η Εταιρεία αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής στην GLOBAL στο 99,96% μετά από αύξηση κεφαλαίου στην οποία δεν συμμετείχαν οι μέτοχοι της μειοψηφίας. Συστήνεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Γίνεται η εξαγορά του 54,35% των μετοχών της JUGOPETROL AD KOTOR και του 100% της BP CYPRUS, η οποία μετονομάζεται σε HELLENIC PETROLEUM CYPRUS, μέσω της θυγατρικής HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL. H θυγατρική ΕΚΟ- ΕΛΔΑ Α.Β.Ε.Ε. προχωρεί στη σύσταση της EKO-YU-AD-BEOGRAD και της EKO ELDA BULGARIA EAD για επέκταση της εμπορικής της δραστηριότητας στη Σερβία και στη Βουλγαρία αντίστοιχα Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της συγχωνεύεται με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. δια απορροφήσεως η Εταιρεία ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κατά Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ. Ταυτόχρονα μετατρέπεται η ονομαστική αξία της μετοχής από 1,80 Ευρώ σε 2,18 Ευρώ και στρογγυλοποιείται στην αξία αυτή με κεφαλαιοποίηση ανάλογου ποσού από αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Μετά τη συγχώνευση το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΕΛ ΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανέρχεται σε ,12 Ευρώ διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2.18 Ευρώ εκάστη. 10

11 Σαν αποτέλεσμα της συγχώνευσης με την ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ το ποσοστό της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στην Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών αυξάνεται από 34% σε 50%. Γίνεται η σύσταση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥ ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Γίνεται η σύσταση της Εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με συμμετοχή κατά 51% της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και κατά 49% της Εταιρείας ΗΕLLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL AG με σκοπό την ανάπτυξη, κατασκευή και εκμετάλλευση εργοστασίου Ηλεκτροπαραγωγής 390MW στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, βάσει της ήδη ληφθείσας σχετικής άδειας ηλεκτροπαραγωγής. Γίνεται η σύσταση της Εταιρείας ΕΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε. με συμμετοχή κατά 99% της ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΕΒΕΕ και 1% της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ ΛΑΙΑ Α.Ε. Αναπτύσσεται κοινοπραξία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (20%) με τις εταιρείες WOODSIDE ENERGY της Αυστραλίας(45%) και της REPSOL της Ισπανίας (35%). Μεταξύ της Κοινοπραξίας και του Λιβυκού Εθνικού Οργανισμού Πετρελαίων (ΝΟC) υπογράφεται συμφωνία για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε έξι χερσαίες περιοχές στη βορειοδυτική Λιβύη. Επιπλέον προβλέπεται τριετής μελέτη για την ανάπτυξη του κοιτάσματος ATCHAN στη Δυτική Λιβύη και ενδεχόμενη εμπορική εκμετάλλευση την αμέσως επόμενη τριετία Ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής του Εταιρείας ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ, αυξάνει το ποσοστό του στην Εταιρεία ΟΚΤΑ AD SKOPJE της FYROM από 69,5% στο 81,51% με αύξηση κεφαλαίου της τελευταίας, κατά την οποία παραιτήθηκαν των σχετικών δικαιωμάτων τους οι λοιποί μέτοχοι. Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ασφάλεια και επιτυχία το ανά τετραετία πραγματοποιούμενο shut down των μονάδων του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου για προγραμματισμένη συντήρηση. Το πρόγραμμα συντήρησης διήρκεσε περίπου 6 εβδομάδες κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2004, με συνολικό κόστος 26 εκατ. Ευρώ περίπου. Στην διάρκεια του shut down έγιναν επίσης σημαντικές αναβαθμίσεις των μονάδων για την παραγωγή αναβαθμισμένων περιβαλλοντικά προϊόντων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα ισχύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Συνεχίστηκαν οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας δυναμικότητας 390 MW στην περιοχή Θεσσαλονίκης, από τη θυγατρική του Ομίλου «Ενεργειακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.» Συνεστήθη εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (PLC) με την επωνυμία HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, που εδρεύει στο Λονδίνο. Σκοπός της εταιρείας αυτής είναι η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και η συγκέντρωση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών όλων των εταιρειών του Ομίλου με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αγορές σε ένα νομικό πρόσωπο. Ιδρύθηκε η ΕΛ.ΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με μετόχους τις εταιρείες HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL A.E., με ποσοστό συμμετοχής 99% και ΝΤΙΑΞΟΝ ΑΒΕΕ με ποσοστό συμμετοχής 1%. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΚΟΠΙΑ Α.Ε. (ΕΛΕΠ Α.Ε.) απορρόφησε τον κλάδο του αγωγού αργού πετρελαίου Θεσσαλονίκη - Σκόπια από την ΕΛ.ΠΕΤ - ΒΑΛΚΑ ΝΙΚΗ Α.Ε. και μετονομάσθηκε σε ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. Η συμμετοχή της ΕΛ.ΠΕΤ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. είναι 100%. Ο Όμιλος στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ολοκλήρωσε την ηλεκτροπαραγωγική μονάδα στο Βιομηχανικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Η «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» είναι ο πρώτος ουσιαστικά ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 390 MW τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο. Η ηλεκτροπαραγωγική μονάδα άρχισε την εμπορική της λειτουργία στα τέλη του 2005, ενώ για την κατασκευή της επενδύθηκαν περίπου 260 εκατ. Ευρώ. Ολοκληρώθηκε η εκτέλεση χερσαίας ερευνητικής γεώτρησης κοντά στον Αυλώνα Αλβανίας σε κοινοπραξία με την Αυστριακή OMV (51% διαχειριστής) και σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στις έρευνες σε έξι περιοχές της Λιβύης σε κοινοπραξία με συμμετοχή 20% με τις εταιρείες Woodsιde και Repsol. Επίσης έγιναν ενέργειες για την βελτίωση των όρων παραχώρησης στο Μαυροβούνιο και αξιολόγηση ευκαιριών farm-in. Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ προώθησε με επιτυχία την κατασκευή πρατηρίων ΚΑΛΥΨΩ και την αναβάθμιση του δικτύου. Στις δραστηριότητες εμπορίας του εξωτερικού αναπτύχθηκαν τα δίκτυα λιανικής πώλησης καυσίμων στη Σερβία και στη Βουλγαρία. Με στόχο να αριστοποιηθεί η λειτουργία των διυλιστηρίων του Ομίλου σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα των καυσίμων, κατά τη διάρκεια του έτους 2005 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., η εκπόνηση σχετικής μελέτης (Front End Engineering Design) για τον προσδιορισμό του Κόστους Επένδυσης με απόκλιση ± 10% και την προετοιμασία τεχνικών τευχών για δημοπράτηση του Έργου. Μετά από διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η ανωτέρω μελέτη ανετέθη σε Διεθνή Μελετητική Εταιρεία, στις 15 Νοεμβρίου 2005, με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης της μελέτης το Δεκέμβριο

12 Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. στα Χρηματιστήρια Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της (άρθρο πρώτο παρ. 3 του Ν. 2593/98) ορίσθηκε στο ποσό των δραχμών , διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 500 κάθε μία και είναι πλήρως καταβεβλημένο. Στη συνέχεια, με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της 896ης συνεδρίασής του, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών , με καταβολή από το Π.Δ.Ε και 1998 σε μετρητά, με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία, που θ αναληφθούν από το μόνο μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο. Στη συνέχεια, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών , με καταβολή από το Π.Δ.Ε σε μετρητά, με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία, που θ αναληφθούν από το μόνο μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των δραχμών , που αντιστοιχεί σε ποσοστό Στη συνέχεια, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δραχμών , με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 500 σε 500,9025 δραχμές και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ. Ακολούθως, με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της 988ης συνεδρίασής του, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών ή ,03 Ευρώ, με καταβολή μετρητών από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920), σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της , με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 500,9025 ή 1,47 Ευρώ η κάθε μία. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των ,67 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, από 1,47 Ευρώ σε 1,80 Ευρώ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της , συγχωνεύτηκε με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., δια απορροφήσεως, η ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 85% της λογιστικής αξίας των μετοχών της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (ΔΕΠΑ) Α.Ε., όπως αυτή εμφανίζεται στα βιβλία της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» Α.Ε. την , σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο της παρ.1 του Ν.2593/98. Στη συνέχεια, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών , με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. Κατόπιν, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών , με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. αυξήθηκε α) κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εικοσιπέντε Ευρώ (Ευρώ ) που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απoρροφώμενης Εταιρείας, και β) κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εκατόν δώδεκα Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (Ευρώ ,92) με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών (για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της Μετοχής σε 2,18 Ευρώ). Κατόπιν τούτου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε εξακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες έντεκα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι Ευρώ και δώδεκα λεπτά (Ευρώ ,12), διαιρούμενο σε τριακόσια πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσ 12

13 σερις ( ) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (Ευρώ 2,18) η κάθε μία. Με την απόφαση 1064/ του Δ.Σ. και με βάση την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις και της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κατά το ποσό των ,38 Ευρώ με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους του προγράμματος παροχής δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Εταιρείας, με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,18 Ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 6,49 Ευρώ η κάθε μία. Ανοδικά εξελίχθηκε επίσης και η τιμή της μετοχής της Εταιρείας καθώς στο τέλος του 2005 η μετοχή έκλεισε στα 11,88 Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 48,5% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου Ο μέσος ετήσιος όγκος συναλλαγών αυξήθηκε κατά 61,8% ξεπερνώντας τις 246 χιλιάδες τεμάχια ημερησίως, ενώ αντίστοιχα η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών αυξήθηκε κατά 127% φθάνοντας τις χιλιάδες Ευρώ. Κατά τη διάρκεια του 2005 η μέγιστη τιμή της μετοχής ήταν 13,58 Ευρώ στις και η ελάχιστη τιμή ήταν 7,72 Ευρώ στις Η μέση τιμή του έτους διαμορφώθηκε στα 9,83 Ευρώ. Το 2004 συνεχίστηκε το θετικό κλίμα που επικράτησε στο χρηματιστήριο κατά το Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) στις 31 Δεκεμβρίου 2004 ανήλθε στις 2786,18 μονάδες παρουσιάζοντας αύξηση 23,1% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου Ανοδικά εξελίχθηκε επίσης και η τιμή της μετοχής της Εταιρείας καθώς στο τέλος του 2004 η μετοχή έκλεισε στα 8,00 Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 14,9% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου Ο μέσος ετήσιος όγκος συναλλαγών αυξήθηκε κατά 21,4% ξεπερνώντας τις 152 χιλιάδες τεμάχια ημερησίως, ενώ αντίστοιχα η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών αυξήθηκε κατά 46% περίπου φθάνοντας τις Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του πακέτου εξαγοράς 16,5% των μετοχών από την Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A.). Κατά τη διάρκεια του 2004 η μέγιστη τιμή της μετοχής ήταν 8,10 Ευρώ στις και στις και η ελάχιστη 6,22 Ευρώ στις Η μέση τιμή του έτους διαμορφώθηκε στα 7,232 Ευρώ. Το 2005 συνεχίστηκε το θετικό κλίμα που επικράτησε στο Χρηματιστήριο κατά το Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) στις 31 Δεκεμβρίου 2005 ανήλθε στις 3663,9 μονάδες παρουσιάζοντας αύξηση 31,5% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου

14 Σύνθεση του Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Μετά την πρώτη δημόσια εγγραφή την , η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είχε διαμορφωθεί σε 77 %. Με το τέλος του 2002, η συμμετοχή του δημοσίου ήταν 58,2 %. Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ ΛΑΙΑ Α.Ε., καταρτίσθηκε συμφωνία σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2000/1991 και 3049/2002, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου ως κύριος μέτοχος της εταιρείας ΕΛΠΕ και τον κύριο μέτοχο της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A., που αφορά στην πώληση ποσοστού 16,65% περίπου των μετοχών της ΕΛΠΕ. Ως εκ τούτου, στις διενεργήθηκε η χρηματιστηριακή, μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής με συμψηφιστική εγγραφή, μεταβίβαση μετοχών (ποσοστό 16,65%) της ΕΛΠΕ κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου στην εταιρεία Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. Την η εταιρεία Paneuropean Oil and Industrial Holdings αγόρασε από την Hellenic Finance No 3 SCA μετοχές και έτσι από την ανωτέρω ημερομηνία η εταιρεία Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. κατέχει μετοχές που αντιστοιχούν σε 33,14% του μετοχικού κεφαλαίου. Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας (μέτοχοι άνω του 2%) την είχε ως εξής: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ( ) Μέτοχος Αριθμός Μετοχών Συμμετοχής % Δικαιώματα Ψήφου Ελληνικό Δημόσιο , Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Α.Ε , Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A , Ευρύ Επενδυτικό Κοινό , Σύνολο , Σημείωση: Οι νέες μετοχές του προγράμματος «Stock Option» της πιστώθηκαν στις μερίδες των δικαιούχων στις

15 Σύνθεση μετοχολογίου Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών 8,02% Ελληνικό Δημόσιο 27,46% Ευρύ Επενδυτικό Κοινό 31,38% Paneuropean Oil & Industrial Holdings SA 33,14% Πορεία μετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Τιμή κλεισίματος Τέλος μηνός Μέσος Όγκος Συναλλαγών Μηνός (Ευρώ) (Τεμάχια) Ιανουάριος 8,64 7, Φεβρουάριος 8,74 7, Μάρτιος 7,72 7, Απρίλιος 8,16 7, Μάιος 7,82 6, Ιούνιος 8,84 6, Ιούλιος 9,36 6, Αύγουστος 9,28 6, Σεπτέμβριος 12,98 6, Οκτώβριος 11,80 7, Νοέμβριος 11,86 7, Δεκέμβριος 11,88 8, Ο παρών πίνακας παρουσιάζει τις τιμές κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στο τέλος κάθε μήνα και το μηνιαίο μέσο όγκο συναλλαγών σε μετοχές της Εταιρείας για το έτος 2005 σε σχέση με το O συνολικός αριθμός των μετόχων την που κατείχαν ποσοστό κάτω του 2% ανήρχετο σε , από τους οποίους οι 327 είναι Θεσμικοί επενδυτές. Στις τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατείχαν συνολικά μετοχές 15

16 Διάγραμμα πορείας μετοχής της EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA Το Σχεδιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει τις τιμές κλεισίματος στο τέλος κάθε μήνα και το μηνιαίο μέσο όγκο συναλλαγών σε μετοχές της Εταιρείας για το έτος 2005 σε σχέση με το 2004: Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΟ Χ.Α.Α. κλείσιμο μετοχής (σε Ευρώ) Ι Φ M A Μ I I A Σ O Ν Δ Ι Φ M A Μ I I A Σ O Ν Δ Μέσος Ημερίσιος Όγκος Συναλλαγών (σε χιλ. μετοχές) ΜΕΣΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΗΝΟΣ KΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΟΧΗΣ (σε Ευρώ) 16

17 Συγκριτική απόδοση μετοχής της EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA Α.Ε. και Γενικού Δείκτη X.A. έως To ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει τις αποδόσεις της μετοχής ΕΛ ΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και του Γενικού Δείκτη Χ.Α. σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου 2004 Δεκεμβρίου 2005: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 220 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α % Ι Φ M A Μ I I A Σ O Ν Δ Ι Φ M A Μ I I A Σ O Ν Δ

18 Μερισματική Απόδοση Μετοχής Πληρωτέο Μέρισμα Mετοχές Αποκοπής Μερίσματος Mέρισμα ανά Μετοχή Μέσος Ορος Κεφαλ/σης Αναπρ. Μέση Τιμή Μετοχής Μέσος Όρος Ιδίων Κεφαλαίων Μέση Μερισματική Απόδοση Κεφαλ/ση προς Ίδια Κεφάλαια (Εκατ. ) (Τεμάχια) ( ) (Εκατ. ) ( ) (εκατ. ) (%) Λογιστική Aξία , , ,37 1, , , ,60 1, , , ,30 1, , , ,10 1, , , ,30 1, , , ,47 3, , , ,36 3,45 Σημ. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) Συνολικό μέρισμα χρήσης προς καταβολή στους μετόχους της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (2) Αριθμός μετοχών που δικαιούνταν το μέρισμα της αντίστοιχης χρήσης (ημ/νία αποκοπής). Για το 2005 ο αριθμός μετοχών που δικαιούνταν το ενδιάμεσο μέρισμα των 0,15 Ευρώ ήταν και το τελικό μέρισμα των 0,28 Ευρώ (3) Υπολογίστηκε με βάση τον αριθμό μετοχών αποκοπής μερίσματος. (6) Μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων αρχής και τέλους χρήσης με βάση τον Ενοποιημένο Ισολογισμό (λογιστική αξία). (7) Υπολογίστηκε ως: Συνολικό Πληρωτέο Μέρισμα / Μέση Κεφαλαιοποίηση έτους. (8) Υπολογίστηκε ως: Μέση Κεφαλαιοποίηση έτους / Μέσο Όρο (ενοποιημένων)ιδίων Κεφαλαίων. Με βάση την τιμή της η μερισματική απόδοση της μετοχής ήταν 3,6%. (4) Αριθμός μετοχών τέλους έτους αναπροσαρμοσμένο μέσο όρο κλεισίματος μετοχής έτους. (5) Αναπροσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος με βάση τον αριθμό των μετοχών της

19 Υπηρεσίες Ενημέρωσης των Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Η Εταιρεία επιδιώκει την πλήρη ενημέρωση των μετόχων της στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα από κανάλια πληροφόρησης, που καλύπτουν τόσο τις διάφορες ανάγκες, όσο και τις διάφορες ομάδες μετόχων. Στη διάθεση των μετόχων υπάρχουν οι παρακάτω πηγές πληροφόρησης: Η ιστοσελίδα του Ομίλου: Το Ετήσιο Δελτίο Εταιρικής Χρήσης που εκδίδεται στα ελληνικά. Ο Ετήσιος Απολογισμός που εκδίδεται στα ελληνικά και αγγλικά. H Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση που εκδίδεται στα ελληνικά και αγγλικά. Οικονομικές καταστάσεις που εκδίδονται σε τριμηνιαία βάση και δημοσιεύονται στον ελληνικό τύπο. Σχετικά δελτία τύπου με συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα προσαρμοσμένα και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που δημοσιεύονται σε αγγλόφωνες εφημερίδες του εξωτερικού. Συνοπτικά τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα προσαρμοσμένα και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποστέλλονται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και είναι διαθέσιμα σε μεγαλύτερη ανάλυση στο δικηγορικό γραφείο SHEARMAN & STERLING Λονδίνου. Περιοδικές συναντήσεις με οικονομικούς αναλυτές και μετόχους στην Ελλάδα και σε πόλεις της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Σημειώνεται ότι δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Τακτικές συνεντεύξεις τύπου στην Ελλάδα, που συνδυάζονται με την ανακοίνωση μηνιαίων αποτελεσμάτων. Επικοινωνία Μετόχων Μέτοχοι, επενδυτές και οικονομικοί αναλυτές μπορούν να απευθύνονται στα Κεντρικά Γραφεία: Υπηρεσία μετόχων και επενδυτών,17ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, Ασπρόπυργος Τηλ.: , Fax: Διοικητικές Υπηρεσίες Μετόχων Η Υπηρεσία Μετοχολογίου στεγάζεται στην Αθήνα: Λ. Κηφισίας 199, Μαρούσι Τηλ.: Fax: Διεύθυνση Δημόσιων και Εταιρικών Σχέσεων Οι Δημόσιες και Εταιρικές Σχέσεις στεγάζονται στον Ασπρόπυργο:17ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, Ασπρόπυργος Τηλ.: , Fax: Δικτυακός τόπος: Ηλεκτρονική διεύθυνση: 19

20 Βασικά Μεγέθη Ομίλου Απόδοση Κεφαλαίων (ROACE) , , μέσα απασχ. κεφάλαια (σε εκατ. Ευρώ) ,1 9 6 απόδοση κεφαλαίων σε ποσοστό % Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή (σε Ευρώ) 1,1 1,09 1,0 0,9 0,8 0,7 0,77 0,6 0,5 0,4 0,42 0,3 0,2 0,

21 Μέρισμα ανά Μετοχή (σε Ευρώ) 0,450 0,400 0,430 0,350 0,300 0,250 0,260 0,200 0,200 0,150 0,150 0,100 0,120 0,050 0, ΚΥΡΙΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (σε εκατ. ) Κύκλος Εργασιών 6.653, , ,7 Κέρδη εκμετάλλευσης 526,3 210,7 259,9 Κέρδη πρό φόρων 494,8 239,6 297,2 Λειτουργικές χρηματορροές (11,2) 147,2 286,1 Πάγιες επενδύσεις και εξαγορές 185,0 296,8 258,9 Ιδια Κεφάλαια 2.256, , ,7 Μέσα Απασχολ. Κεφάλαια , , ,4 Σύνολο Ενεργητικού 4.189, , ,8 1 Ίδια κεφάλαια συν καθαρό χρέος. ΚΥΡΙΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Σε χιλ. τόνους Παραγωγή διυλιστηρίων 1, Πωλήσεις διυλιστηρίων 1, Πωλήσεις εμπορίας 4.712, Πωλήσεις πετροχημικών 382,8 393,0 396,7 Αριθμός εργαζομένων Ασπροπύργου, Θεσσαλονίκης και Ελευσίνας (από 5/6/2003). 2 Εντός Ελλάδος - ενοποιημένες εταιρείες. Εκτός Ελλάδος ο Όμιλος απασχολούσε άτομα την Τα στοιχεία 2005 περιλαμβάνουν και το διυλιστήριο της ΟΚΤΑ. 21

22 Ο Όμιλος Δραστηριότητες Δραστηριότητες του Oμίλου O Όμιλος EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA είναι σήμερα ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός όμιλος στην Eλλάδα. Aπασχολεί περί τα άτομα στην Eλλάδα και άτομα στο εξωτερικό, το σύνολο του ενεργητικού του με τέλος 2005 ήταν 4.189,8 εκατ. Ευρώ και τα ίδια κεφάλαια 2.256,4 εκατ. Ευρώ, ο δε κύκλος εργασιών του έτους έφτασε τα 6.653,0 εκατ. Ευρώ. O Όμιλος αποτελεί μια καθετοποιημένη πετρελαϊκή επιχείρηση, το εύρος των δραστηριοτήτων της οποίας περιλαμβάνει: Την προμήθεια/διύλιση αργού πετρελαίου και την εμπορία προϊόντων πετρελαίου. Την παραγωγή και εμπορία πετροχημικών και χημικών. Την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Τη συμμετοχή στην κατασκευή και εκμετάλλευση αγωγών μεταφοράς υδρογονανθράκων. Την εμπορία, παραγωγή και εκμετάλλευση κάθε άλλης μορφής ενέργειας. H λειτουργικότητα του Oμίλου ενισχύεται περαιτέρω από το ενιαίο σχήμα διοίκησης που όπως ήδη αναφέρθηκε, καλύπτει όλες τις θυγατρικές εταιρείες καθώς και τις συνδεδεμένες, πλην ΔEΠA και VPI. Mετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το 2000 και την ικανοποιητική κερδοφορία των τελευταίων ετών ο Όμιλος διαθέτει οικονομική ευρωστία, όπως φαίνεται από τους σχετικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, που του επιτρέπει να αντλήσει χωρίς δυσκολία κεφάλαια από την αγορά που θα χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού του προγράμματος τα προσεχή χρόνια. Tο επενδυτικό πρόγραμμα του Oμίλου περιλαμβάνει επενδύσεις κυρίως στον τομέα διύλισης, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στην έρευνα υδρογονανθράκων στο εσωτερικό και εξωτερικό και επενδύσεις επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο εξωτερικό με προτεραιότητα στην NA. Eυρώπη και ειδικότερα στο χώρο των Bαλκανίων. Τη συμμετοχή στην μετοχική σύνθεση της ΔEΠA κατά 35% υπεύθυνης για την εισαγωγή και διανομή του Φυσικού Aερίου στην Eλλάδα. Την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή με θέματα υδρογονανθράκων. 22 Tο ενοποιημένο σχήμα λειτουργίας του Oμίλου μεταξύ των διυλιστηρίων Aσπροπύργου και Θεσσαλονίκης, καθώς και μεταξύ των διυλιστηρίων και του συγκροτήματος χημικών/πετροχημικών στη Θεσσαλονίκη, ενισχύει τόσο τη λειτουργικότητα των μονάδων, όσο και τα περιθώρια κέρδους. Στο σχήμα αυτό εντάχθηκε από το 1999 και το διυλιστήριο OKTA στα Σκόπια, το οποίο συνδέεται ήδη από τον Iούλιο του 2002 με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης. Από τις στο ενοποιημένο σχήμα εντάχθηκε και το Διυλιστήριο Ελευσίνας (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) το οποίο είναι συνδεδεμένο με αγωγό με το Διυλιστήριο Ασπροπύργου καθώς και με τις εγκαταστάσεις της Πάχης Μεγάρων.

23 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου 23

24 Ο Όμιλος με μια ματιά Διύλιση Κύρια χαρακτηριστικά Kύρια δραστηριότητα και πηγή κερδοφορίας του Oμίλoυ. 4 διυλιστήρια: Ασπρόπυργoς Ελευσίνα Θεσσαλoνίκη Σκόπια εργαζόμενoι στην Eλλάδα και 946 στο εξωτερικό. Κύριες εξελίξεις το 2005 Ιδιαίτερα θετικό περιβάλλον με συνεχιζόμενα ψηλά περιθώρια διύλισης για σύνθετα διυλιστήρια και θετική επίπτωση λόγω συνεχώς αυξανομένων τιμών αργού πετρελαίου και προϊόντων. Βελτιώθηκε η αποδοτικότητα του διυλιστηρίου το Ασπροπύργου μετά την αναβάθμιση του Ολοκληρώθηκε το FEED αναβάθμισης του διυλιστηρίου της Ελευσίνας. Διατήρηση των μεριδίων αγοράς σε μία πτωτική αγορά. Κάλυψη 73% των αναγκών της Ελλάδος και σχεδόν το 85% της Π.Γ.Δ.M. Συμμετοχή 50% στον αγωγό Aσπροπύργου - Aεροδρομίου Aθηνών. Συμμετοχή στο λειτουργικό αποτέλεσμα του 2005 Διύλιση 95,3% Επιχειρηματικoί στόχoι Αριστοποίηση της λειτουργίας και της παραγωγικής διαδικασίας των διυλιστηρίων του Ομίλου. Διατήρηση μεριδίων στην εγχώρια αγορά. Μείωση λειτουργικών δαπανών. Μείωση ρίσκου μεταβολών τιμών πετρελαιοειδών. Συμμετοχή στο εμπόριο αερίων ρύπων. Περαιτέρω βελτίωση του Βιομηχανικού Περιβάλλοντος. Αύξηση παραγωγής λευκών προϊόντων -υψηλής προστιθέμενης αξίας- με μείωση του μαζούτ. 24

25 Εμπορία Πετρελαιοειδών Κύρια χαρακτηριστικά πρατήρια βενζίνης στην Ελλάδα, Γεωργία, Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία-Μαυροβούνιο και Κύπρο. 691 εργαζόμενoι στην Eλλάδα και 870 στο εξωτερικό. Πρώτη θέση στην εγχώρια αγoρά με μερίδιo 22,7% στο σύνολο της αγοράς. Κύριες εξελίξεις το 2005 Χαμηλότερα από προβλεπόμενα αποτελέσματα λόγω χαμηλότερων όγκων πωλήσεων, αυξημένων δαπανών, μείωση περιθωρίων. Επενδύσεις στο δίκτυο των πρατηρίων ΚΑΛΥΨΩ και στην αναβάθμιση του δικτύου. Συμμετοχή στο λειτουργικό Αποτέλεσμα του 2005 Εμπορία Πετρελαιοειδών 8,78% Επιχειρηματικoί στόχoι Διατήρηση ή και βελτίωση μεριδίου αγοράς, με βελτίωση όγκου πωλήσεων (Α.Τ.Ρ.) πρατηρίων προβολή και εκπαίδευση, βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών, δημιουργία πιστής πελατειακής βάσης, ανάπτυξη και προβολή νέων βελτιωμένων προϊόντων δικτύου. Βελτίωση κερδοφορίας μέσω της μείωσης του κόστους του κλάδου υγραερίων, της αριστοποίησης των εγκαταστάσεων, της συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων και της αξιοποίησης των νέων συστημάτων λογισμικού (SAP). Βελτίωση κερδοφορίας μέσω της δημιουργίας σύγχρονου ιδιόκτητου δικτύου πρατηρίων (ΚΑΛΥΨΩ), αύξησης των ιδιόκτητων ή ελεγχόμενων πρατηρίων, δημιουργίας ΣΕΑ σε νέα οδικά δίκτυα, ανάπτυξης δραστηριότητας λιπαντικών, βελτίωσης εισπράξεων και εκμετάλλευσης νέων διατάξεων θεσμικού πλαισίου. 25

26 Πετρoxημικά Κύρια χαρακτηριστικά Oυσιαστικά τo μόνo πετρoχημικό συγκρότημα στην Ελλάδα. Ενιαία καθετoπoιημένη λειτoυργία με τα διυλιστήρια. Πρώτη θέση στην εγχώρια αγoρά με σχεδόν απoκλειστικότητα στην παραγωγή oρισμένων πρoϊόντων. 293 εργαζόμενoι. Επιχειρηματικoί στόχoι Κύριες εξελίξεις το 2005 Μεγιστοποίηση περιθωρίων σε σχέση με τις συνθήκες της αγοράς. Ισχυροποίηση εμπορικής θέσης. Έλεγχος Κόστους Λειτουργίας. Μεγιστοποίηση λειτουργίας μονάδων παραγωγής. Διαχείριση / Αριστοποίηση Κεφαλαίου Κίνησης. Μεγιστοποίηση λειτουργίας μονάδων παραγωγής. Έλεγχος Κόστους Λειτουργίας. Ισχυροποίηση εμπορικής θέσης. Μεγιστοποίηση περιθωρίων σε σχέση με τις συνθήκες της αγοράς. Διαχείριση / Αριστοποίηση Κεφαλαίου Κίνησης. Συμμετοχή στο λειτουργικό αποτέλεσμα του 2005 Πετρoxημικά 1,88% Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων Εξαγορά παραγωγικού κοιτάσματος για εξόρυξη υδρογονανθράκων. 26 Κύρια χαρακτηριστικά Απoκλειστικά δικαιώματα σε τ.χμ. στoν ελλαδικό χώρo για έρευνα και παραγωγή υδρoγoνανθράκων στο πλαίσιο του Νόμου 2289/ εργαζόμενοι. Επιχειρηματικoί στόχoι Συνέχιση ερευνητικών εργασιών στη Λιβύη. Αναδιοργάνωση τομέα και απόκτηση τεχνικών και εμπορικών δεξιοτήτων. Αναζήτηση και αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών. Κύριες εξελίξεις το 2005 Ολοκλήρωση εκτέλεσης χερσαίας ερευνητικής γεώτρησης κοντά στον Αυλώνα Αλβανίας σε κοινοπραξία με την Αυστριακή ΟΜV (51% διαχειριστής). Πρόοδος της έρευνας σε έξι περιοχές της Λιβύης σε κοινοπραξία με συμμετοχή 20% με τις εταιρείες Woodside και Repsol. Ενέργειες για τη βελτίωση των όρων παραχώρησης στο Μαυροβούνιο και αξιολόγηση ευκαιριών farm-in. Συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εξαγορά παραγωγικού κοιτάσματος στη Συρία.

27 Τεχνικές Μελέτες Κύρια χαρακτηριστικά Λειτουργία της μεγαλύτερης μελετητικής - τεχνικής Εταιρείας στη Ν.Α. Ευρώπη (AΣΠPOΦOΣ A.E.). Πρoσφoρά εξειδικευμένων υπηρεσιών για βιoμηχανικές επενδύσεις όπως διεύθυνση έργου, μελέτες και επίβλεψη κατασκευής. Kύριος όγκος εργασιών oι επενδύσεις τoυ Oμίλoυ και το έργο τoυ φυσικoύ αερίoυ. 183 εργαζόμενοι (τακτικό προσωπικό). Επιχειρηματικoί στόχoι Eπέκταση εργασιών εκτός Oμίλoυ και στα έργα φυσικoύ αερίoυ. Συμμετoχή στην ανάπτυξη/ανασυγκρότηση υπoδoμής στη Βαλκανική. Ανάπτυξη εργασιών στo εξωτερικό αυτοτελώς ή μέσω συνεργασιών. Κύριες εξελίξεις το 2005 Αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσμα (5.07 εκατ. Ευρώ) λόγω παροδικής ύφεσης επενδύσεων στους τομείς δραστηριοποίησης. Παραγωγή / Εμπορία άλλων ενεργειακών προϊόντων Ολοκλήρωση της επένδυσης κατασκευής μονάδας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Θεσσαλονίκη και έναρξη της εμπορικής της λειτουργίας τα Χριστούγεννα του Συμμετοχή στις μεταφορές αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές). Συμμετοχή στην ανάπτυξη της αγοράς του Φυσικού Αερίου. 27

28 Διυλιστήρια Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό του ενεργητικού και των επενδύσεων της Εταιρείας και είναι ο κατ εξοχήν κερδοφόρος τομέας. Ο Ομιλος διαθέτει και λειτουργεί στην Ελλάδα τρία διυλιστήρια, στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στην Θεσσαλονίκη, με ονομαστική δυναμικότητα 7,5 εκ. τόνους, 5 εκ. τόνους και 3,4 εκ. τόνους αργού το χρόνο αντίστοιχα. Τα τρία διυλιστήρια καλύπτουν μαζί το 73% περίπου της συνολικής διυλιστικής ικανότητας στην Ελλάδα. Το διυλιστήριο Ασπροπύργου είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα της Ευρώπης. Διαθέτει μεγάλο αριθμό μονάδων διύλισης και μετατροπής βαρέων κλασμάτων σε λευκά προϊόντα. Το διυλιστήριο έχει τη δυνατότητα να κατεργάζεται μέρος ημικατεργασμένων προϊόντων από τα διυλιστήρια Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης και να τα μετατρέπει σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Το διυλιστήριο της Ελευσίνας είναι ένα απλό διυλιστήριο ατμοσφαιρικής διύλισης που διαθέτει επίσης και συγκρότημα μονάδων αποθείωσης και ανάκτησης θείου, ενώ παράλληλα διαθέτει μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα. αγωγούς προς εταιρείες, την Πάχη Μεγάρων και το Διυλιστήριο Ελευσίνας, ενώ είναι συνδεδεμένο και με τον αγωγό διακίνησης καυσίμου προς το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης είναι το μόνο διυλιστήριο στην Β. Ελλάδα με δυνατότητα πρόσβασης και στη Βαλκανική ενδοχώρα. Και τα τρία διυλιστήρια είναι συνδεδεμένα μέσω αγωγών με τις γειτνιάζουσες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών. Από το 1999 ο Ομιλος, μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας ΕΛ.Π.ΕΤ. Βαλκανική, κατέχει πλειοψηφικό πακέτο στην OKTA AD SKOPJE, η οποία λειτουργεί το μοναδικό διυλιστήριο στην Π.Γ.Δ.Μ. Η δυναμικότητα του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ είναι χιλ. τόνοι, που υπερκαλύπτει τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και παρέχει δυνατότητες εξαγωγών. Η αποθηκευτική του δυνατότητα ανέρχεται σε 340 χιλ m 3. Το 2005 το σύνολο, σχεδόν, του αργού πετρελαίου που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από εισαγωγή, και μόνο μια μικρή ποσότητα αργού Εισαγωγές Αργού Πετρελαίου 2005 Καζακστάν 6% URALS 36% Ιράν 35% Λιβύη 9% Πρίνος 1% Σαουδική Αραβία 13% 28 Το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης στη Β. Ελλάδα είναι τύπου hydroskimming, χωρίς μονάδες μετατροπής. Διαθέτει μονάδα απόσταξης υπό κενό, μονάδες αποθείωσης και μονάδες ισομερισμού & αναμόρφωσης νάφθας, ενώ στο χώρο του λειτουργούν και μονάδες παραγωγής πετροχημικών. Συγκριτικό πλεονέκτημα των τριών διυλιστηρίων αποτελεί το εκτεταμένο δίκτυο αποθήκευσης και διανομής (σύνολο αποθηκευτικών χώρων 6,5 εκ. m 3 ) και η χωροταξία τους, στοιχεία που ενισχύουν την ηγετική θέση του Ομίλου στην Ελληνική αγορά. Τα διυλιστήρια Ελευσίνας και Ασπροπύργου λειτουργούν σε μικρή απόσταση από τη μεγάλη αγορά της περιφέρειας πρωτεύουσας. Το διυλιστήριο της Ελευσίνας διαθέτει μεγάλο ιδιωτικό λιμάνι και σύγχρονο σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων, καθώς επίσης και τεράστιους αποθηκευτικούς χώρους αργού και προιόντων πετρελαίου. Το διυλιστήριο Ασπροπύργου διαθέτει μεγάλο ιδιωτικό λιμάνι, σύγχρονους σταθμούς φόρτωσης βυτιοφόρων και τρένων και εκτενές δίκτυο διακίνησης με (98 χιλ. τόνους), υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, προήλθε από το κοίτασμα του Πρίνου στην Ελλάδα. Οι προμήθειες αργού, τόσο των διυλιστηρίων στην Ελλάδα, όσο και του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ, συντονίζονται κεντρικά. Για το 2005 το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών σε αργό πετρέλαιο (58%) έγιναν με βάση term contracts: Σαουδική Αραβία 13%, Ιράν 35%, Λιβύη 9% και Πρίνος 1%. Το υπόλοιπο 42% ήταν, από τη Ρωσία (URALS) 36% και από το Καζακστάν 6%. Τα περισσότερα από τα φορτία URALS αγοράστηκαν με συμφωνίες ΤΕΡΜ (55%) και με συμφωνίες SPOT (45%). Όλα τα φορτία από Καζακστάν αγοράστηκαν με συμφωνίες SPOT.

29 29

30 Διυλιστήριο Ασπροπύργου Διυλιστήριο Ελευσίνας Το Διυλιστήριο Ασπροπύργου είναι σύνθετο (complex) κι ένα από τα πλέον σύγχρονα στην Ευρώπη, με ετήσια δυναμικότητα 7,5 εκατ. μετρικών τόνων αργού. Διαθέτει μεγάλο αριθμό μονάδων διύλισης και μετατροπής βαρέων κλασμάτων σε λευκά προϊόντα. Οι μονάδες μετατροπής με υψηλό δείκτη πολυπλοκότητας αποτελούν το βασικό του πλεονέκτημα. Κύρια μονάδα μετατροπής είναι η μονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης (FCC) με ονομαστική δυναμικότητα βαρελιών την ημέρα. Η μονάδα κατεργάζεται ατμοσφαιρικό υπόλειμμα και απόσταγμα κενού των μονάδων κενού Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης για την παραγωγή λευκών προϊόντων. Μετά τα εκτενή έργα αναβάθμισης μονάδων και δικτύων διακίνησης που έλαβαν χώρα το 2004, το Διυλιστήριο Ασπροπύργου λειτούργησε το 2005 εναρμονισμένο πλήρως στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητά του και τη συμμετοχή του στην κερδοφορία του Ομίλου. Το διυλιστήριο της Ελευσίνας είναι τύπου topping, ετήσιας ονομαστικής δυναμικότητας 5,0 εκατ. μετρικών τόνων αργού που αντιστοιχεί στο 25% περίπου της διυλιστικής ικανότητας της χώρας. Διαθέτει επίσης μονάδα υδρογονοαποθείωσης δυναμικότητας 800 χιλ. τόνων ντήζελ ετησίως. Το διυλιστήριο της Ελευσίνας διαθέτει τεράστιους αποθηκευτικούς χώρους 3,35 εκατ. τόνων αργού και προϊόντων, μεγάλο ιδιωτικό λιμάνι στο οποίο μπορούν ταυτόχρονα να προσεγγίζουν 15 μεγάλα πλοία για φορτοεκφόρτωση πετρελαιοειδών, καθώς επίσης και σύγχρονο σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων με 18 νησίδες φόρτωσης. Το διυλιστήριο είναι συνδεδεμένο με αγωγό τόσο με τις εγκαταστάσεις στην Πάχη Μεγάρων όσο και με το διυλιστήριο Ασπροπύργου. Με τα έργα αναβάθμισης των μονάδων αποθείωσης και αναμόρφωσης νάφθας και με τη λειτουργία της μονάδας ΤΑΜΕ, είναι σε θέση να παράγει Βενζίνη Υψηλών Οκτανίων με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές (10 ppm S), την οποία προμηθεύει σε όλο τον Όμιλο, ενώ καλύτπει το 80% της συνολικής παραγωγής του Ομίλου σε τελικά προϊόντα βενζινών. Με τα έργα αναβάθμισης της μονάδας αποθείωσης diesel και των δικτύων διακίνησης είναι σε θέση να παράγει Αuto Diesel 50 και 10 ppm S, το οποίο διακινεί με όλους τους τρόπους προς τους πελάτες. Το Διυλιστήριο Ασπροπύργου διαθέτει μεγάλη ευελιξία στην παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση όλων των τύπων τελικών προϊόντων, ενώ έχει την κύρια ευθύνη παροχής καυσίμου στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Διαθέτει μεγάλο αγωγό διακίνησης αργού από τις εγκαταστάσεις της Πάχης Μεγάρων και αγωγό διακίνησης τελικών και ημικατεργασμένων προϊόντων από και προς το Διυλιστήριο Ελευσίνας. Ενόψει των μελλοντικών περιβαλλοντικών απαιτήσεων που θα τεθούν σε ισχύ από το έτος 2008, το Διυλιστήριο Ασπροπύργου προγραμματίζει νέα έργα προκειμένου να εξασφαλίσει τη δυναμική συμμετοχή του στην κάλυψη των αναγκών του Ομίλου. 30

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο µεγαλύτερος βιοµηχανικός και εµπορικός όµιλος στην Ελλάδα µε κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Πρώτος στη διύλιση και (χονδρική)

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες. Μήνυμα προς τους Μετόχους 4. Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες. Μήνυμα προς τους Μετόχους 4. Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6 Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός 2006 Μήνυμα προς τους Μετόχους 4 Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6 Διοίκηση Ομίλου 6 Εταιρική Δομή Ομίλου 8 Διοικητική Δομή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 9 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες...84. Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες...84. Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87 Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. O Όμιλος... 4 Μήνυμα προς τους μετόχους...4 Ο Όμιλος συνοπτικά...9 Ο Όμιλος το 2008...11 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.στα Χρηματιστήρια...13 Ιστορική Αναδρομή...18 Διοίκηση Ομίλου...20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές.

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Υποδιευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας Δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 2. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Επιχειρηματικές Αξίες και Αρχές Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στον πελάτη Κυρίαρχη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα Εστιασμός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Eτήσιος Απολογισμός 2010 Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Περιεχόμενα 1. Ο Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους... 4 Ο Όμιλος συνοπτικά... 8 Εταιρική Δομή Ομίλου... 9 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου... 10 Ο Όμιλος το 2010...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL ΤΡΙΤΗ, 15 ΜΑΪΟΥ 2012 Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1/19 Εισαγωγή Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ένας ηγετικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 62 Επιλεγµένα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 63 Επισκόπηση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας 64 Επενδύσεις Οµίλου 2002-2003 65 Ανάλυση κατά Κλάδο ραστηριότητας 65 ιύλιση / ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 . ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008

EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθμ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή στην οικονοµία και την ανάπτυξη της Bόρειας Eλλάδας

Συµβολή στην οικονοµία και την ανάπτυξη της Bόρειας Eλλάδας Συµβολή στην οικονοµία και την ανάπτυξη της Bόρειας Eλλάδας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 2001-2011 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δραστηριότητες του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ο Όμιλος...8. Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Ομίλου...22. Λοιπές Κύριες Συμμετοχές...

Περιεχόμενα. Ο Όμιλος...8. Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Ομίλου...22. Λοιπές Κύριες Συμμετοχές... ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Περιεχόμενα Μήνυμα προς τους μετόχους...5 01 Ο Όμιλος...8 Ο Όμιλος το 2011...9 02 03 04 05 06 07 08 Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12 Ποιοι είμαστε...13 Ολοκληρωμένη Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 6 ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 7Γ/182/25.1.2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ & MOTOR OIL(ΕΛΛΑΣ) Πτυχιακή Εργασία των Σαρηγιαννίδου Ουρανίας (Α.Μ 6568) και Τεβρεντζίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός Άρθρο 1 Επωνυμία Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014

ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα προς τους Μετόχους 5 Ο Όμιλος το 2014 7 Τα ελληνικα πετρελαια στις κεφαλαιαγορές 19 επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των Μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας που

Διαβάστε περισσότερα

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΟ 40 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάλυση της παρούσας ενδεικτικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη:

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη: Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («η Εταιρεία») σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας MIG SHIPPING S.A. Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Aut u ohe he as Ετα τ ιρ ι ική κή Παρο υσί σ α ί ση Hertz (Autohellas)

Aut u ohe he as Ετα τ ιρ ι ική κή Παρο υσί σ α ί ση Hertz (Autohellas) Autohellas Εταιρική Παρουσίαση Hertz (Autohellas) 1 Hertz - Autohellas Hertz Παρουσία σε 150 χώρες με περισσότερα από 7,000 σημεία πώλησης. Το μεγαλύτερο rent-a-car παγκοσμίως. Ισχυρό Εμπορικό Σήμα. Autohellas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Παρασκευή 30 Μαίου 2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κου. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Απολογισμός 2007 Κερδοφόρες ηγετικές θέσεις στις ελληνικές αγορές, στο δρόμο και στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση Κοινωνικό Προϊόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί μέτοχοι ή stakeholders) με τα οποία συνδιαλέγεται, επικοινωνεί ή συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα