Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες...84. Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87"

Transcript

1

2

3

4 Περιεχόμενα O Όμιλος... 4 Μήνυμα προς τους μετόχους...4 Ο Όμιλος συνοπτικά...9 Ο Όμιλος το Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.στα Χρηματιστήρια...13 Ιστορική Αναδρομή...18 Διοίκηση Ομίλου...20 Εταιρική Διακυβέρνηση...23 Επιχειρηματικές Δραστηριότητες...26 Διύλιση πετρελαίου...28 Το Διεθνές Περιβάλλον...34 Εμπορία Πετρελαιοειδών...36 Παραγωγή & ΕμπορίαΠετροχημικών / Χημικών...44 Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας...48 Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων...50 Λοιπές κύριες συμμετοχές...53 Πρόσθετη Πληροφόρηση...56 Κοινωνικό Προϊόν...56 Ανθρώπινο Δυναμικό...58 Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας...60 Περιβάλλον...64 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη...68 Χρηματο-Οικονομικές πληροφορίες...70 Επιλεγμένα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία...72 Ανάλυση κατά Τομέα Δραστηριότητας...73 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου...74 Θυγατρικές, Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και Συμμετοχές...76 Πληροφόρηση κατά τομέα...78 Οικονομικές Καταστάσεις Μητρικής Εταιρείας...82 Γενικές Πληροφορίες...84 Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87

5 Ε.Ν. Χριστοδούλου Πρόεδρος Δ.Σ. Ι.Α. Κωστόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος 1. O Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους Αγαπητοί Μέτοχοι, Το 2008 η διεθνής οικονομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον επλήγησαν σοβαρά. Η κρίση που ξεκίνησε στον χρηματοπιστωτικό τομέα και εξαπλώθηκε στην «πραγματική οικονομία», έχει οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση. Σαν αποτέλεσμα, οι τιμές των μετοχών στα χρηματιστήρια υποχώρησαν έντονα, οι καταναλώσεις αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν, επενδύσεις ακυρώθηκαν και αναβλήθηκαν και γενικότερα η επιχειρηματική δραστηριότητα επηρεάστηκε αρνητικά. Οι αγορές πετρελαιοειδών το 2008 χαρακτηρίστηκαν από υψηλή μεταβλητότητα. Μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, η τιμή του αργού πετρελαίου υποχώρησε από τα $140 το βαρέλι στα μέσα του χρόνου σε σχεδόν $40 τον Δεκέμβριο, η ισοτιμία δολαρίου/ευρώ από τα ιστορικά υψηλά του $1,60 μειώθηκε σε λιγότερο από $1,30 ενώ και οι διακυμάνσεις των περιθωρίων διύλισης ήταν ιδιαίτερα μεγάλες. 4

6

7 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Λόγω της πρωτοφανούς πτώσης των τιμών του πετρελαίου κατά το Β εξάμηνο του έτους, όπως και σε όλες τις εταιρείες διύλισης, τα δημοσιευμένα αποτελέσματα επηρεάσθηκαν αρνητικά από την αποτίμηση των αποθεμάτων κατά 482 εκ. Συγκριτικά, το 2007 η αποτίμηση των αποθεμάτων είχε επηρεάσει θετικά τα δημοσιευμένα αποτελέσματα κατά 159 εκ. Όμως παρά το ιδιαίτερα ευμετάβλητο και ολοένα πιο δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενίσχυσε τη λειτουργική κερδοφορία του το 2008, κυρίως λόγω των αυξημένων περιθωρίων διύλισης, της συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών, της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των βασικών δραστηριοτήτων μας της Διύλισης και Εμπορίας, καθώς και της ισχυρής αποδοτικότητας των υπολοίπων δραστηριοτήτων μας. Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων και άλλων μη λειτουργικών κερδών αυξήθηκαν κατά 12% σε 513 εκ., ενώ οι καθαρές ταμειακές ροές διπλασιασθήκαν σε σχέση με το 2007 στα 500 εκ. Η λειτουργική κερδοφορία του κλάδου Διύλισης αυξήθηκε κατά 14% σε ετήσια βάση, λόγω της βελτίωσης των περιθωρίων, της διόρθωσης των πωλήσεων, του καλύτερου προγραμματισμού και του συστηματικού ελέγχου των δαπανών. Στον κλάδο Εμπορίας συνεχίσθηκαν η αναδιάρθρωση του δικτύου λιανικής στην Ελλάδα και η ανάπτυξη στα Βαλκάνια, ενώ η λειτουργική κερδοφορία του κλάδου ουσιαστικά παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2007 κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών. Σημειώνεται ότι η ζήτηση στις αγορές όπου δραστηριοποιούμεθα αυξήθηκε ή διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αύξησε τα μερίδια αγοράς της. Όσον αφορά τις λοιπές δραστηριότητές μας, ο κλάδος Πετροχημικών επηρεάσθηκε αρνητικά από τη συνεχιζόμενη διεθνή ύφεση, που προκάλεσε η μείωση της ζήτησης και των περιθωρίων κέρδους, ενώ τα αποτελέσματα του κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας ήταν ιδιαίτερα θετικά, λόγω των βελτιωμένων μέσων μικτών περιθωρίων και της αυξημένης λειτουργίας της Ενεργειακής Θεσσαλονίκης. Τέλος τα κέρδη από την κατά 35% συμμετοχή του Ομίλου στη ΔΕΠΑ, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης και ανόδου των τιμών φυσικού αερίου, υπερδιπλασιάσθηκαν. Κατά τη διάρκεια του 2008 υλοποιήθηκαν επίσης σημαντικές στρατηγικές κινήσεις. Συγκεκριμένα, αναδιαρθρώθηκε το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων μας στην Έρευνα και Παραγωγή υδρογονανθράκων, με την πώληση δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής στη Λιβύη, που συνεισέφερε περίπου 125εκ. στα κέρδη προ φόρων του Ομίλου και ολοκληρώθηκε η δημιουργία κοινοπρακτικού σχήματος με την Ιταλική Edison στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Επίσης προωθήθηκε ένα ευρύ πρόγραμμα λειτουργικών βελτιώσεων, ιδιαίτερα στα διυλιστήριά μας, στην ΕΚΟ και στον τομέα των προμηθειών, το οποίο και επηρέασε θετικά την κερδοφορία του Ομίλου. Η λειτουργία του Ομίλου μας βασίζεται στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ύψιστης σημασίας προτεραιότητα αποτελούν οι ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό μας καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος. Την περίοδο ο μέσος όρος δεικτών ατυχημάτων (LWIF) συνέκλινε ακόμη περισσότερο με το μέσο όρο των καλύτερων ευρωπαϊκών διυλιστηρίων. Όλες οι εκπομπές αερίων ρύπων, υγρών και στερεών αποβλήτων μειώθηκαν περαιτέρω και λειτουργούμε παντού χαμηλότερα από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που εφαρμόζονται και παρακολουθούνται με αυστηρότητα και συνέπεια. Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, επενδύσαμε άνω των 200 εκ. σε περιβαλλοντικά έργα, ενώ βρισκόμαστε σε πλήρη εναρμόνιση με όλες τις τελευταίες Ευρωπαϊκές και Ελληνικές προδιαγραφές που αφορούν τα πετρελαιοειδή. Οι πραγματοποιούμενες σε ετήσια βάση επενδύσεις μας για το περιβάλλον συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε αλλά και γενικότερα στη χώρα, λόγω της παραγωγής καθαρότερων καυσίμων προς τους τελικούς καταναλωτές. Για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ το κοινωνικό έργο, αλλά και η συνεχής στήριξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται μέσα από διάφορες δράσεις, αποτελούν προτεραιότητα και δέσμευση. Στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου πεδίου και της Δυτικής Θεσσαλονίκης εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που κάθε χρόνο εμπλουτίζεται με νέες διευρυμένες δράσεις, εστιασμένες στις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, στους νέους, τον αθλητισμό και τα πολιτιστικά δρώμενα των συγκεκριμένων περιοχών. Στόχος μας είναι να εξελιχθούμε σε πρότυπο εταιρικού κοινωνικού εταίρου. Η ύφεση και η ευμεταβλητότητα στην παγκόσμια οικονομία θα συνεχισθούν και το 2009, δημιουργώντας σημαντικές προκλήσεις. Εμείς στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πιστεύουμε ότι αξιοποιώντας τα βασικά μας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα θα ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες αλλά και θα ενισχύσουμε τη θέση μας στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Το 2008, σε συνεργασία με τα στελέχη μας και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στους επιχειρηματικούς τομείς δραστηριοποίησής μας, την ανταγωνιστική θέση του Ομίλου μας, την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση μας, την τεχνογνωσία και εμπειρία των ανθρώπων μας καθώς και το όραμά μας να είμαστε ένας ηγετικός, ανταγωνιστικός και κερδοφόρος ενεργειακός όμιλος στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επαναπροσδιορίσαμε τους στόχους μας και την στρατηγική μας. 6

8 Η στρατηγική μας για την επόμενη τριετία εστιάζεται σε 3 κύριους επιχειρηματικούς και 2 υποστηρικτικούς άξονες, και υποστηρίζεται από ένα σημαντικότατο επενδυτικό σχέδιο άνω των 2 δισ. Οι 3 κύριοι επιχειρηματικοί άξονες είναι οι εξής: 1. Αναβάθμιση και ενίσχυση εγχώριας διύλισης και εμπορίας Η Διύλιση παραμένει ο βασικός πυρήνας των δραστηριοτήτων μας. Βρισκόμαστε σε πορεία εκσυγχρονισμού του νότιου κόμβου διύλισης, ο οποίος θα επιτρέψει τη μετατροπή βαρέων κλασμάτων (μαζούτ) σε μεσαία κλάσματα κυρίως ντίζελ, αυξάνοντας έτσι την παραγωγή καθαρότερων, λευκών προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Αυτό το έργο ύψους 1,2 δισ. είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς ενισχύει την κερδοφορία του Ομίλου, ενώ παράλληλα μειώνει σημαντικά το σύνολο των εκπομπών και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς με προϊόντα φιλικότερα προς το περιβάλλον. Το έργο αυτό εκσυγχρονισμού είναι σημαντικό για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, καθώς μειώνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές, ενισχύει την άμεση και έμμεση απασχόληση και την τοπική οικονομία και επιτρέπει την ανάπτυξη σημαντικότερου ακόμη έργου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Παράλληλα, στοχεύουμε στην ενίσχυση της θέσης μας και στην αύξηση των αποδόσεων στην εμπορία καυσίμων στην Ελλάδα και η θυγατρική εταιρεία μας EKO βρίσκεται σε στάδιο εξορθολογισμού των πρατηρίων και των εγκαταστάσεων της, βελτίωσης του μίγματος καναλιών εμπορίας καθώς και βελτιστοποίησης των λειτουργικών εξόδων της. Επίσης, η αύξηση της απόδοσης όλων των εμπορικών μας δραστηριοτήτων και η περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής εικόνας και εμπορικής θέσης, συγκαταλέγονται μεταξύ των άμεσων προτεραιοτήτων της ΕΚΟ. 2. Επέκταση διεθνούς διύλισης και εμπορίας Η νοτιοανατολική Ευρώπη, η περιοχή της Ευρώπης που παρουσιάζει τους υψηλότερους αριθμούς ανάπτυξης, δημιουργεί περαιτέρω προοπτικές για τον Όμιλο. Κατέχουμε την κορυφαία θέση της αγοράς στην Κύπρο, στην π.γ.δ.μ. και στο Μαυροβούνιο, ενώ επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας στη Σερβία και στη Βουλγαρία. Αναπτύσσουμε διαρκώς το δίκτυο λιανικής μας, με στόχο να αυξήσουμε τον αριθμό των πρατηρίων μας στα 500 έως το 2012 και να εκμεταλλευτούμε το πλεονέκτημα τροφοδοσίας που έχουμε στα Νότια Βαλκάνια. 3. Διαχείριση λοιπού επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου για αξία & ανάπτυξη Στον τομέα των Πετροχημικών, ενδυναμώνουμε τη θέση μας με την είσοδο στην εμπορία νέων προϊόντων και αγορών, στοχεύοντας στη διατήρηση των θετικών χρηματορροών και αποδόσεων. Στην Ηλεκτρική Ενέργεια, έπειτα από την ολοκλήρωση της σύναψης στρατηγικής συνεργασίας με την Edison και τον σχηματισμό μιας κοινοπραξίας με συμμετοχή 50/50, στοχεύουμε στη δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με χαρτοφυλάκιο παραγωγής ενέργειας της τάξης των MW και σχεδιάζουμε την συμμετοχή μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, συνεχίζουμε την αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου μας στην Έρευνα & Παραγωγή για τη περαιτέρω δημιουργία αξίας στον Όμιλο. Τέλος, αξιολογούμε τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές μας επιλογές στην αγορά φυσικού αερίου, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την αξία της κατά 35% συμμετοχής μας στη ΔΕΠΑ, την ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου. 7

9 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Παράλληλα με τους 3 επιχειρηματικούς άξονες της στρατηγικής μας, οι 2 υποστηρικτικοί άξονες είναι οι εξής: 1. Βελτιστοποίηση των οργανωτικών δομών Ανασχεδιάζουμε την οργάνωση και λειτουργία της εταιρικής δομής μας, συγκεντρώνοντας και ομογενοποιώντας την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών του Ομίλου. Οι νέες δομές θα υλοποιηθούν το 2009 και 2010, στοχεύοντας στη βελτίωση της σχέσης ποιότητας και κόστους των υποστηρικτικών υπηρεσιών. 2. Κινητοποίηση και συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού Ενισχύουμε όλα τα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας ενιαίας ομιλικής κουλτούρας, η οποία θα εστιάζει στην υψηλή απόδοση στην ανταγωνιστικότητα και θα βασίζεται στην αξιοκρατία, την εξωστρέφεια και την υπευθυνότητα. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα μετασχηματισμού σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου με στόχο την ενίσχυση των λειτουργιών της, καθώς και στο επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, δύο έργα τα οποία προχωρούν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και που θα οδηγήσουν σε σημαντικότατη μείωση των εκπομπών. Παράλληλα συνεχίζει μια συγκροτημένη διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης, σε συνδυασμό με αυστηρότερο έλεγχο των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών. Με την στήριξη των εργαζομένων και των μετόχων, τους οποίους και ευχαριστούμε, σε συνδυασμό με την εύρωστη οικονομική θέση του Ομίλου, αναπτύσσουμε την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σύμφωνα με τα νέα επιχειρηματικά δεδομένα, που διαμορφώνονται για τον κλάδο μας και, πάνω από όλα, βάζουμε τις βάσεις για τη μακροχρόνια ευημερία της. Στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα δύσκολου μακροοικονομικού περιβάλλοντος, παραμένουμε προσηλωμένοι στην στρατηγική και στους στόχους μας, για κερδοφόρα ανάπτυξη και αύξηση της ανταγωνιστικότητάς μας. Ε.Ν. Χριστοδούλου Πρόεδρος Δ.Σ. Ι.Α. Κωστόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος 8

10 Ο Όμιλος συνοπτικά Εταιρείες Ομίλου και συμμετοχές ανά κλάδο δραστηριότητας ΔΙΥΛΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Διύλιση& Εμπορία) ΕΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ/Α ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΥΨΩ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑRTENIUS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. OKTA AD SKOPJE ΗELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD JUGOPETROL AD KOTOR EKO BULGARIA EAD EKO YU AD BEOGRAD EKO GEORGIA LTD GLOBAL S.A. ELDA PETROLEUM ALBANIA SH.P.K ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. CALFRAC WELL SERVICES LTD MELROSE & OIL SEARCH ΑΙΓΥΠΤΟΣ - W. OBAYED ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕLPEDISON ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΡΓΟΥ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. Ε.Α.Κ.Α.Α. Α.Ε. VARDAX S.A. ΕΛΠΕ Α.Ε.-ΘΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΠΑ Α.Ε. 9

11 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου Ασπρόπυργος Π ρ ο μ η θ ε υ τ έ ς Ελευσίνα Θεσσαλονίκη ΟΚΤΑ, Σκόπια Εμπορία Diaxon Π ε λ ά τ ε ς Θεσσαλονίκη ELPEDISON Φυσικό Αέριο Πρώτες Ύλες Αγορά Πετρελαιοειδή Αργό Πετρέλαιο Προπυλένιο Πολυπροπυλένιο Φιλμ BOPP PVC, Διαλύτες, Καυστική Σόδα, Χλώριο Διυλιστήρια Πετροχημικά Εργοστάσιο Κομoτηνής Εργοστάσιο Ηλεκτροπαραγωγής 10

12 Ο Όμιλος το 2008 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα, με σύνολο ενεργητικού 5,2 δις και ίδια κεφάλαια (περιλαμβανομένων δικαιωμάτων μειοψηφίας) 2,5 δις την , ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 10,1 δις το Απασχολεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό άτομα και αποτελεί μια καθετοποιημένη πετρελαϊκή επιχείρηση, το εύρος της οποίας περιλαμβάνει : Διύλιση αργού πετρελαίου και διάθεση καυσίμων. Εμπορία προϊόντων πετρελαίου συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών πωλήσεων. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Eρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Παραγωγή και εμπορία πετροχημικών και χημικών. Συμμετοχή στο φυσικό αέριο, μέσω της ΔΕΠΑ ΑΕ. Συμμετοχή στη μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές). Ανάλυση συγκρίσιμων κερδών EBITDA * ανά τομέα δραστηριότητας εκατ % Δ Διύλιση Εμπορία Χημικά Ηλεκτρική ενέργεια Λοιπά Σύνολο Ομίλου * Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων, καθώς και μη λειτουργικών κερδών 11

13 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Κύρια Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ποσά σε εκατ % Δ Στοιχεία αποτελεσμάτων χρήσης Πωλήσεις 8,538 10, EBITDA Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA * Καθαρά Κέρδη Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη * Καθαρά Κέρδη ανά μετοχή ( ) Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανά μετοχή ( ) * Μέρισμα ανά μετοχή ( ) 0,50 0,45-10 Στοιχεία Ισολογισμού / Ταμειακών ροών Απασχολούμενα Κεφάλαια 3,557 3, Καθαρός Δανεισμός Δανειακή Μόχλευση 28% 22% Ελεύθερες Ταμειακές Ροές * Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων, καθώς και μη λειτουργικών κερδών 12

14 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στα Χρηματιστήρια Η παγκόσμια οικονομική κρίση έπληξε τα χρηματιστήρια διεθνώς και την Ελλάδα, με τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) στις 31 Δεκεμβρίου 2008 να ανέρχεται στις 1.786,51 μονάδες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 65,5% σε ετήσια βάση. Η τιμή της μετοχής της εταιρείας, αν και επίσης παρουσίασε πτώση, υπεραπόδωσε του Γενικού Δείκτη, καθώς στο τέλος του 2008 η μετοχή έκλεισε στα 5,40 παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 52,1% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του έτους διαμορφώθηκε στα 8,43, μειωμένη κατά 23,5% σε ετήσια βάση. Ο μέσος ετήσιος όγκος συναλλαγών αυξήθηκε κατά 12% στις 240 χιλιάδες τεμάχια ημερησίως, όμως η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών υποχώρησε κατά 15% φθάνοντας τα 2 εκατομμύρια. Κατά τη διάρκεια του 2008, η μέγιστη τιμή της μετοχής ήταν 11,96 στις και η ελάχιστη τιμή 5,08 στις Στις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατείχαν συνολικά μετοχές. Μετοχική σύνθεση Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας απεικονίζονται παρακάτω: Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A. (36,3%) Ελληνικό Δημόσιο (35,5%) Θεσμικοί επενδυτές (18,1%) Ευρύ Επενδυτικό Κοινό (10,1%) 13

15 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Διάγραμμα πορείας μετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Το διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζει την τιμή και το μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών ανά μήνα της μετοχής της εταιρείας για το έτος 2008: Τιμή Μετοχής Μέσος μηνιαίος όγκος συν/γών (000 τεμ.) 0 0 Ιαν Φευ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Μέσος Μηνιαίος Ογκος Συν/γών (000 τεμ.) Τιμή Μετοχής (ευρώ) Συγκριτική απόδοση μετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ και του Γενικού Δείκτη Χ.Α. έως Το ακόλουθο διάγραμμα, παρουσιάζει την πορεία της μετοχής της ΕΛ- ΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και του Γενικού Δείκτη Χ. Α. για το έτος 2008 (με βάση το 100 την 01/01/08): Ιαν Φευ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Μετοχή ΕΛ.ΠΕ. Γενικός Δείκτης Χ.Α. 14

16 Μερισματική πολιτική Το Δ.Σ. της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την αποδοτικότητα του Ομίλου, τις προοπτικές, καθώς και τα επενδυτικά σχέδια, προτείνει για την κλειόμενη χρήση 2008, τη διανομή συνολικού μερίσματος ίσου με 0,45 (ήτοι ποσού 137,5 εκατ.), έναντι 0,50 που αντιστοιχούσε στη χρήση του 2007, συνεχίζοντας έτσι την πολιτική μιας σταθερής και ικανοποιητικής μερισματικής απόδοσης. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση του στις 7 Αυγούστου 2008, κατά την οποία ενέκρινε τις εξαμηνιαίες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, αποφάσισε και ενέκρινε τη καταβολή προμερίσματος χρήσης 2008, ποσού 0,15 ανά μετοχή (ήτοι ποσού 45,8 εκατ.). Η πρόταση για συμπληρωματικό μέρισμα 0,30 ανά μετοχή (ήτοι ποσού 91,7 εκατ.) κατά τη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26 Φεβρουαρίου Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση ύψους 8,3% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής στις 25 Φεβρουαρίου Όσον αφορά τη διαδικασία διανομής του μερίσματος, αυτή θα υλοποιηθεί μέσω τραπεζικού ιδρύματος, εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος από τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 15

17 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Κύριοι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (σε εκατ. ευρώ) Κύκλος Εργασιών 8.121, , ,0 Κέρδη εκμετάλλευσης 355,3 477,3 113,1 Κέρδη προ φόρων 358,5 488,6 16,9 Λειτουργικές χρηματορροές (60,8) 372,1 700,6 Πάγιες επενδύσεις και εξαγορές 144,8 195,0 337,6 Ίδια Κεφάλαια 2.397, , ,7 Μέσα Απασχολ. Κεφάλαια 3.200, , ,4 Σύνολο Ενεργητικού 4.363, , ,0 16

18 Κύριοι Επιχειρησιακοί Δείκτες Εντός Ελλάδας Παραγωγή διυλιστηρίων (σε χιλ. τόνους) Πωλήσεις διυλιστηρίων (σε χιλ. τόνους) Πωλήσεις εμπορίας (σε χιλ. τόνους) Πωλήσεις πετροχημικών (σε χιλ. τόνους) Αριθμός εργαζομένων στον Όμιλο

19 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Ιστορική Αναδρομή 1998 Η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.) μετονομάζεται σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και συγχωνεύεται με τις ΔΕΠ-ΕΚΥ, ΕΛ.Δ.Α. και ΕΚΟ (Διυλιστήρια και Χημικά). Η εμπορική ΕΚΟ συγχωνεύεται με την ΕΛΔΑ-Ε και μετονομάζεται σε ΕΚΟ-ΕΛΔΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. μεταβιβάζει στο Ελληνικό Δημόσιο το 85% των μετοχών της Δ.Ε.Π.Α. και μπαίνει στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου, με διάθεση στην αγορά του 23% των μετοχών της. Ιδρύεται η DIAXON, βιομηχανία πλαστικών υλικών συσκευασίας στην Κομοτηνή. Η ΕΚΟ-ΕΛΔΑ εξαγοράζει την εταιρεία υγραερίου ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ και την εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Γ. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ Ιδρύεται η ΕΛ.ΠΕ.Τ. - ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. με μέτοχο πλειοψηφίας την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Η ΕΛ.ΠΕ.Τ. αγοράζει πλειοψηφικό πακέτο (54%) του διυλιστηρίου ΟΚΤΑ AD SKOPJE. Εξαγοράζεται το 75% της εμπορικής εταιρείας GLOBAL S.A. στην Αλβανία, η οποία προβαίνει σε σύσταση της ELDA PETROLEUM ALBANIA SH.P.K Το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει με δημόσια εγγραφή δεύτερο πακέτο μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. αυξάνει τη συμμετοχή της στη Δ.Ε.Π.Α. στο 35%, στη GLOBAL στο 86,4% και στην ΟΚΤΑ, μέσω ΕΛ.ΠΕΤ. στο 69,5%. Συμμετέχει με 34% στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και με 25% (μέσω ΕΚΟ-ΕΛΔΑ) στη SAFCO A.E Συστήνεται η HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL A.G. ως 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με έδρα τη Βιέννη Αυστρίας και μετοχικό κεφάλαιο ευρώ Η εταιρεία αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής στην GLOBAL στο 99,96%. Συστήνεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥ- ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Γίνεται η εξαγορά του 54,35% των μετοχών της JUGOPETROL AD KOTOR και του 100% της BP CYPRUS, η οποία μετονομάζεται σε HELLENIC PETROLEUM CYPRUS. H θυγατρική ΕΚΟ- ΕΛΔΑ Α.Β.Ε.Ε. προχωρεί στη σύσταση της EKO-YU-AD-BEOGRAD και της EKO ELDA BULGARIA EAD για επέκταση της εμπορικής της δραστηριότητας στη Σερβία και τη Βουλγαρία αντίστοιχα Συγχωνεύεται με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. δια απορροφήσεως η εταιρεία ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και συστήνονται οι θυγατρικές εταιρείες ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με σκοπό την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε. Επίσης, αναπτύσσεται κοινοπραξία της με τις εταιρείες WOODSIDE ENERGY της Αυστραλίας(45%) και REPSOL της Ισπανίας (35%) για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε περιοχές της Λιβύης. 18

20 2004 Ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑ- ΝΙΚΗ, αυξάνει το ποσοστό του στην εταιρεία ΟΚΤΑ AD SKOPJE της π.γ.δ.μ. από 69,5% στο 81,51% με αύξηση κεφαλαίου της τελευταίας, κατά την οποία παραιτήθηκαν των σχετικών δικαιωμάτων τους οι λοιποί μέτοχοι Ολοκληρώνεται και μπαίνει σε εμπορική λειτουργία η ηλεκτροπαραγωγική μονάδα στο Βιομηχανικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Την ίδια χρονιά συστήνονται η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, με σκοπό την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥ- ΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε Εγκρίνεται η σύσταση της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., με σκοπό την παραγωγή, διάθεση και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μέσω της νέας αυτής θυγατρικής εταιρείας, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ- ΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 25% στην εταιρεία BΙΟ- ΝΤΙΖΕΛ Α.Ε., η οποία πρόκειται να ιδρύσει στην Ελλάδα μονάδα παραγωγής βιοντήζελ μαζί με τις εταιρείες: ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., ΕΛ- ΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε και PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε. με ποσοστό 25% η κάθε μία Το 2007 υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της μητρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ- ΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και της ιταλικής EDISON SpA. Το εν λόγω μνημόνιο προβλέπει την ίδρυση κοινής εταιρείας (Joint Venture) μεταξύ των δύο Ομίλων, με στόχο τη δημιουργία ενός σύνθετου ενεργειακού χαρτοφυλακίου, δυναμικότητας 1.500MW MW. Στον τομέα Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων υπογράφονται δύο συμβάσεις παραχωρήσεων στην Αίγυπτο, στις περιοχές West Obayed και Mesaha της Δυτ. Ερήμου Στον τομέα Εμπορίας Χημικών, επιτυγχάνεται σημαντική συμφωνία μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και της INEOS CHLORVINYLS, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής χλωρίου αλκαλικών στην Ευρώπη, για διανομή ρητινών στην Ελλάδα. Ολοκληρώνεται η συμφωνία μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ- ΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και της EDISON SpA στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, μεταβιβάζονται τα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στη Λιβύη στον Γάλλο Βελγικό ενεργειακό Όμιλο GDF Suez. Στον τομέα της εμπορίας πετρελαιοειδών στο εξωτερικό, πραγματοποιείται η εξαγορά του 100% της Opet Aygaz Bulgaria EAD στη Βουλγαρία, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου εμπορίας του Ομίλου στη Ν.Α. Ευρώπη. 19

21 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Διοίκηση Ομίλου Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. έχει 13 μέλη. Η σύνθεσή του είναι διαμορφωμένη ως εξής: Ευθύμιος Ν. Χριστοδούλου Ιωάννης Κωστόπουλος Θεόδωρος - Αχιλλέας Βάρδας Πρόεδρος - Εκτελεστικό Mέλος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Γεώργιος Καλλιμόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Παναγιώτης Παυλόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Βασίλειος Μπαγιώκος Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ιουλία Αρμάγου Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ελισάβετ Τυπάλδου-Λοβέρδου Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Νικόλαος Πευκιανάκης Αλέξιος Αθανασόπουλος Παναγιώτης Οφθαλμίδης Δημήτριος Μηλιάκος Ιάσων Στράτος Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. (εκπρόσωπος των εργαζομένων) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. (εκπρόσωπος των εργαζομένων) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. (εκπρόσωπος μετόχων μειοψηφίας) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. (εκπρόσωπος μετόχων μειοψηφίας) 20

22 Εταιρική Δομή Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΕΚΟ A.B.E.E. GLOBAL S.A. ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΗELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL A.G. ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. DIAXON A.B.E.E. ELPEDISON ΔΕΠΑ Α.Ε. ARTENIUS ΕΛΛΑΣ A.E. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. 99,96 % 63 % 50 % 35 % 35 % ELDA PETROLEUM ALBANIA SH.P.K. ΕΚΟTA KΩ A.E. 49 % SAFCO A.E. 25 % ΚΑΛΥΨΩ ΕΠΕ 99,96 % VARDAX A.E. 80 % OKTA AD SKOPJE 81,51 % ΗELLENIC PETROLEUM GEORGIA (HOLDINGS) LTD ΗELLENIC PETROLEUM SERBIA (HOLDINGS) LTD ΗELLENIC PETROLEUM BULGARIA (HOLDINGS) LTD 1 % EKO GEORGIA LTD 96,4 % EKO YU AD BEΟGRAD EKO BULGARIA EAD HPBP EAD TRADECO Εταιρεία εμπορίας Η/Ε GenCO Εταιρεία παραγωγής H/E 75 % ΠΕΤΡΟΛΑ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΘΙΣΒΗΣ JUGOPETROL AD KOTOR % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ A.E. 50% BIONTHZEΛ A.E. 25% ΕΛΠΕ Α.Ε. - ΘΡΑΚΗ Α.Ε. 25% ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΜΕ: CALFRAC WELL SERVICES LTD. 25% MELROSE EGYPT 30% ΑΙΓΥΠΤΟΣ - WEST OBAYED 100% NAPC & STPC Ε.Π.Ε. 25% OMV 49% HELLENIC PETROLEUM FINANCE plc 21

23 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Διοικητική Δομή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ Διοικητικό Συμβούλιο Δ/νση Ι Εσωτερικού Ελέγχου Πρόεδρος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΣ.Υ.Π.Π.* Γενική Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικ. Υπηρεσιών Γενική Δ/νση Οικονομικών Ομίλου Δ/νση Ι Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου Δ/νση Ι Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Ομίλου Δ/νση Δημόσιων & Εταιρικών Σχέσεων Δ/νση Ι Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Ομίλου Δ/νση Ι Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Ι Πληροφορικής Ομίλου Γενική Δ/νση Εφοδιασμού & Εμπορίας Πετρελαιοειδών Γενική Δ/νση Διυλιστηρίων Γενική Δ/νση Μεγάλων έργων Γενική Δ/νση Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου Γενική Δ/νση Διεθνών Δραστηριοτήτων (Εμπορίας & Διύλισης) Συγκρότημα Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Βορρά Συγκρότημα Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Νότου Δ/νση Ι Ερευνας & Παραγωγης Υδρογονανθρακων Δ/νση Ι Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης Δ/νση Ι Εμπορίας Χημικών Δ/νση Ι Λειτουργίας Διυλιστηρίων Δ/νση Ι Διακίνησης Διυλιστηρίων Δ/νση Ι Συντήρησης & Έργων Διυλιστηρίων Νότου * Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας & Πρόληψης 22

24 Εταιρική Διακυβέρνηση Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη και η θητεία του είναι πενταετής: Επτά (7) μέλη διορίζονται από το Δημόσιο. Δύο (2) μέλη διορίζονται από τη μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.» ή από τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Δύο (2) μέλη-εκπρόσωποι των μετόχων της μειοψηφίας διορίζονται από την Ειδική Γενική Συνέλευση των υπολοίπων μετόχων της μειοψηφίας. Δύο (2) μέλη-εκπρόσωποι των εργαζομένων στην εταιρεία εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής από τους εργαζόμενους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εκάστοτε συγκρότησή του σε σώμα, ορίζει την ιδιότητα και τις αρμοδιότητες των μελών του ως εκτελεστικών και μη. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο και μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζει τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές Ι της εταιρείας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται άμεσα η Διεύθυνση Ι Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, η οποία εποπτεύεται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Βασική αποστολή της είναι να προγραμματίζει, να συντονίζει και να εφαρμόζει βέλτιστη και αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου στα συστήματα και στις διαδικασίες της εταιρείας και των θυγατρικών της, μέσω διεξαγωγής τακτικών, έκτακτων και ειδικών ελέγχων, τα πορίσματα των οποίων αξιοποιούνται από τη Διοίκηση, ώστε να εξασφαλίζεται η σύννομη, ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Ομίλου. Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου: Αποτελούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη), ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου και αναφέρονται, και είναι οι ακόλουθες: Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου (αποτελούμενη από 3 μη εκτελεστικά μέλη). Έργο της επιτροπής αυτής είναι η εποπτεία της Διεύθυνσης Ι Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 3016/02 και όσων προκύπτουν από την εκτέλεση του έργου της. Επιτροπή Προμηθειών Πετρελαιοειδών (αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Δ.Σ., τον Δ/νοντα Σύμβουλο και 1 μη εκτελεστικό μέλος). Έργο της επιτροπής αυτής είναι η κατακύρωση διαγωνισμών και η έγκριση προμηθειών πετρελαιοειδών, μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών της επιτροπής, μεταξύ δύο συνεδριάσεων του Δ.Σ., για αγορά, πώληση και μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων αυτού, ύψους άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Επιτροπή Χρηματοοικονομικών και Οικονομικού Σχεδιασμού (αποτελούμενη από 1 εκτελεστικό μέλος και 2 μη εκτελεστικά μέλη). Οι βασικές αρμοδιότητες της επιτροπής αυτής είναι: Εξετάζει, σε συνεργασία με τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και τους Ορκωτούς Ελεγκτές, τα ετήσια προγράμματα διενέργειας ελέγχων. Εξετάζει θέματα διορισμού, θητείας ή αποχώρησης των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας. Ενημερώνεται από τo Διευθύνοντα Σύμβουλο, τη Γεν. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τους Ορκωτούς Ελεγκτές, σχετικά με σημαντικούς κινδύνους ή επιχειρηματικά ανοίγματα και κρίνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για την εταιρεία. 23

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2008. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009

Απολογισμός Διαχείρισης 2008. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009 Απολογισμός Διαχείρισης 2008 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009 Διαχείριση 2008 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 1 Αποτελέσματα 2008 Κύρια σημεία Δύσκολο επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Eτήσιος Απολογισμός 2010 Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Περιεχόμενα 1. Ο Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους... 4 Ο Όμιλος συνοπτικά... 8 Εταιρική Δομή Ομίλου... 9 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου... 10 Ο Όμιλος το 2010...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές.

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Υποδιευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας Δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2005. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006

Απολογισμός Διαχείρισης 2005. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006 Απολογισμός Διαχείρισης 2005 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31 Μαΐου 2006 Επιχειρησιακό Περιβάλλον Διαχείριση 2005 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2006 Σύνοψη 1 ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2014 Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας και τα προγράμματα μετασχηματισμού, αντιστάθμισαν εν μέρει τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL ΤΡΙΤΗ, 15 ΜΑΪΟΥ 2012 Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1/19 Εισαγωγή Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ένας ηγετικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός (Επισκοπημένος)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Περιεχόμενα 6. 7. 8. 9. 10. 11. Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Παρουσίαση της ΈκθεσηςΒιώσιμης Ανάπτυξης...4 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου...7 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ...9 1.2 Ο Όμιλος σε αριθμούς...12

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2007. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008

Απολογισμός Διαχείρισης 2007. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008 Απολογισμός Διαχείρισης 2007 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 14 Μαΐου 2008 Διαχείριση 2007 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2008 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ Κύκλος εργασιών εκατ. EBITDA εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1-31/12/2014) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015 Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη Γενική Συνέλευση Μετόχων 25 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απολογισμός και αποτελέσματα 2014 Στρατηγική Ομίλου Αποτελέσματα & κύριες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 . ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός (Επισκοπημένος) 3 II. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες. Μήνυμα προς τους Μετόχους 4. Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες. Μήνυμα προς τους Μετόχους 4. Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6 Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός 2006 Μήνυμα προς τους Μετόχους 4 Διοίκηση Ομίλου Εταιρική Δομή 6 Διοίκηση Ομίλου 6 Εταιρική Δομή Ομίλου 8 Διοικητική Δομή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 9 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Ετήσιος Απολογισμός 2005 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Από άποψη οικονομικής ισχύος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ο Όμιλος...8. Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Ομίλου...22. Λοιπές Κύριες Συμμετοχές...

Περιεχόμενα. Ο Όμιλος...8. Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Ομίλου...22. Λοιπές Κύριες Συμμετοχές... ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Περιεχόμενα Μήνυμα προς τους μετόχους...5 01 Ο Όμιλος...8 Ο Όμιλος το 2011...9 02 03 04 05 06 07 08 Ο Όμιλος και η στρατηγική του...12 Ποιοι είμαστε...13 Ολοκληρωμένη Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008

EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθμ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 36ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2011

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 2. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Επιχειρηματικές Αξίες και Αρχές Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στον πελάτη Κυρίαρχη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα Εστιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή στην οικονοµία και την ανάπτυξη της Bόρειας Eλλάδας

Συµβολή στην οικονοµία και την ανάπτυξη της Bόρειας Eλλάδας Συµβολή στην οικονοµία και την ανάπτυξη της Bόρειας Eλλάδας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 2001-2011 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δραστηριότητες του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηµατιστήρια:

Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 2 Φεβρουαρίου 2005 Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Μείωση κόστους, Βελτίωση αποτελεσµάτων Περιεχόµενα Εισαγωγή 3-7 Η Αγορά 8-11 Στρατηγική 12-17 17 Οικονοµικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α.Ε.Ν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ: ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΛΑΣΙΑ Α.Γ.Μ: 3082 Ημερομηνία ανάληψης της εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα προς τους μετόχους 5 01 Ο Όμιλος το 2012 8 Ο Όμιλος το 2012 9 Ο Όμιλος και η Στρατηγική του 11 Ιστορική Αναδρομή του Ομίλου 17 Ο Όμιλος συνοπτικά 18 Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9-ΜΗΝΟΥ 9 2003 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 1996 42% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 1972 1972-1995 1995 50% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 100% ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 42% SAUDI ARAMCO

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση Κοινωνικό Προϊόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί μέτοχοι ή stakeholders) με τα οποία συνδιαλέγεται, επικοινωνεί ή συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014

ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 ελληνικα πετρελαια ετησιοσ απολογισμοσ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα προς τους Μετόχους 5 Ο Όμιλος το 2014 7 Τα ελληνικα πετρελαια στις κεφαλαιαγορές 19 επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στο πρώτο μέρος αυτής της έκδοσης παρουσιάζονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στο πρώτο μέρος αυτής της έκδοσης παρουσιάζονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Συνοπτική Έκδοση ΕΤΗΣΙΟΥ ΑπολογισμΟΥ & Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Επιδιώκουμε να είμαστε ένας πρωτοπόρος, δυνατός περιφερειακός Όμιλος, με τη βιώσιμη ανάπτυξη πλήρως ενσωματωμένη στη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν Από το 2006, ως Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δημοσιεύουμε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο να συμβάλουμε στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 ΜΑΪΟΣ 2014 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία FOODLINK Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.:25310 23332, -26547, FAX:25310 31050 AΦΜ: 094085710, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, www.alexandros-atebe.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

EKΘEΣH BIΩΣIMHΣ ANAΠTYΞHΣ 2009

EKΘEΣH BIΩΣIMHΣ ANAΠTYΞHΣ 2009 4 EKΘEΣH BIΩΣIMHΣ ANAΠTYΞHΣ Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Παρουσίαση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου 9 Παρουσίαση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο µεγαλύτερος βιοµηχανικός και εµπορικός όµιλος στην Ελλάδα µε κυρίαρχη θέση στην εγχώρια πετρελαϊκή αγορά. Πρώτος στη διύλιση και (χονδρική)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013 ΤΗΛ.: 2386081100 Αρ. Πρωτ... ΦΑΞ: 2386081567 E-MAIL: xinonero@amyntaio.gr Πληροφορίες: Κουτσή Βασιλική ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 Της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 EΛΛHNIKA ΠETPEΛAIA A.E. Aριθ. M.A.E. 2443/06/B/86/23 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Η ΠAPOΥΣΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ EXEI ΣYNTAXΘEI ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Παρασκευή 30 Μαίου 2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κου. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Απολογισμός 2007 Κερδοφόρες ηγετικές θέσεις στις ελληνικές αγορές, στο δρόμο και στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα