Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές."

Transcript

1 Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Υποδιευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας

2 Δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 2 ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ/ΧΗΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΓΩΓΩΝ/ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ENGINEERING 2

3 Δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (συνέχεια) Εγχώριες Δραστηριότητες Διεθνείς Δραστηριότητες 3 Έρευνα και Παραγωγή Υδρογοναθράκων Διύλιση δικαιώματα στην Ελλάδα Ασπρόπυργος: 140 kbd, 6.7m MT/Υ Θεσσαλονίκη: 75 kbd, 3.4m MT/Υ Ελευσίνα: 100 kbd, 5.0m MT/Υ Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων Διύλιση Αλβανία Αίγυπτος Λιβύη Μαυροβούνιο Σκόπια 65 kbd, 2.5m MT/Y Πετροχημικά Πολυπροπυλένιο, BOPP, PVC, Ανόργανα, Διαλύτες, PET Πετροχημικά Εμπορία Εμπορία Engineering ΕΚΟ: Λιανική, Aεροπορία, Ναυτιλιακά, Βιομηχανία, Ορυκτέλαια ΑΣΠΡΟΦΟΣ Εμπορία Κύπρος Σερβία Αλβανία FYROM Βουλγαρία Γεωργία Μαυροβούνιο Βοσνία Φυσικό Αέριο Ηλεκτροπαραγωγή 35% μερίδιο στη ΔΕΠΑ 390 MW CCPP στη Θεσ/νίκη Κοινοπραξία με EDISON για την ανάπτυξη επιπλέον MW Αγωγοί - Μεταφορές Ανάπτυξη αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης Αγωγός Θεσσαλονίκη-Σκόπια (220 km) Αγωγός καυσίμων στο Αεροδρόμιο Αθηνών Θαλάσσια μεταφορά προπυλενίου και λευκών προϊόντων 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Διύλιση και Εμπορία στην Περιοχή 4 Μαυροβούνιο Jugopetrol AD Kotor SERBIA Σερβία EKO YU Beograd Βουλγαρία EKO Bulgaria MONTENEGRO BULGARIA FYROM OKTA ALBANIA FYROM Γεωργία EKO Georgia ΓΕΩΡΓΙΑ Αλβανία Global ΕΛΛΑΔΑ ΕΛ.ΠΕ.-Διυλιστήρια ΕΛ.ΠΕ.- Εγκαταστάσεις Ανεφοδιασμού Δίκτυο Λιανικών Πωλήσεων Κύπρος HP Cyprus CYPRUS 4

5 Καθετοποιημένες Λειτουργίες 5 5

6 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 6 ΗΓΕΤΙΚΗΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΔΥΝΑΜΗΣΤΑΒΑΛΚΑΝΙΑ - 75% ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - 23% ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 6

7 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και ο Στόχος της Βιώσιμης Ανάπτυξης 7 Αναβάθμιση των διυλιστηρίων για παραγωγή καθαρότερων καυσίμων Επενδύσεις για ενεργειακή βελτιστοποίηση, με στόχο τη μείωση κατανάλωσης και εκπομπών CO 2 Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Μεγαλύτερη χρήση αποθειωμένου αερίου διυλιστηρίου στην ιδιοκατανάλωση ενέργειας Διαρκήςβελτίωσηστιςπεριβαλλοντικέςεπιδόσεις 7

8 Επενδύσεις για Ενεργειακή Βελτιστοποίηση με στόχο τη Μείωση Εκπομπών CO 2 8 Συνεχείς επενδύσεις για ενεργειακή βελτιστοποίηση Μονάδα συμπαραγωγής στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου (1988) και Θεσσαλονίκης (2007) με σημαντική συνεισφορά στη μείωση των εκπομπών CO 2. Η αποφυγή εκπομπών CO 2 σε επίπεδο χώρας από τη μονάδα συμπαραγωγής του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου εκτιμάται σε τόνους/έτος. Επενδύσεις σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας 35 εκατ., μόνο μέχρι το 2000 (μονώσεις γραμμών, αλλαγές ατμοπαγίδων, αναβαθμισμένο σύστημα ελέγχου εστιών καύσης, κλπ). Προγραμματίζονται επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας 60 εκατ. για την τριετία Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ έχει ενεργειακό δείκτη καλύτερο από το μέσο όρο των Διυλιστηρίων της περιοχής (2006 Solomon benchmarking) Οι εκπομπές CO 2 από τα Διυλιστήρια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ αντιπροσωπεύουν το 2% περίπου των συνολικών της χώρας. 8

9 Βασική τοποθέτηση για το CO 2 9 Το CO 2 δεν θεωρείται τοπικός ρύπος, συμβάλει όμως στην κλιματική αλλαγή και αντιμετωπίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο Δεν μπορεί να αξιολογηθεί σημειακά Η μείωση ή αύξησή του από μια δραστηριότητα, αξιολογείται από τον συνολικό κύκλο του άνθρακα Για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου υπάρχουν διεθνείς δεσμεύσεις, όπως το Πρωτόκολλο του Κιότο με αντίστοιχους επιμέρους στόχους για κάθε κράτος Η μείωσή του επέρχεται μέσω μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας Ο κλάδος των Διυλιστηρίων πρωταγωνιστεί διεθνώς σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας 9

10 Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας 10 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ προμηθεύει την Ελληνική αγορά με ντίζελ κίνησης που περιέχει βιοντίζελ, από το 2006, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας της Ε.Ε. για τα βιοκαύσιμα. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ίδρυσε την θυγατρική εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ το 2006, με σκοπό την παραγωγή και προμήθεια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ είναι μέτοχος κατά 25% στην εταιρία BIODIESEL AE, η οποία προγραμματίζει να κατασκευάσει μονάδα παραγωγής βιοντίζελ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ εξετάζει την κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά (έχει ήδη υποβάλει αίτηση για μονάδα 500 kwp) και από αιολική ενέργεια. 10

11 Βέλτιστη Χρήση Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 11 Η παραγωγή των προϊόντων πετρελαίου απαιτεί την κατανάλωση ενέργειας και νερού. Τα διυλιστήρια αποτελούν το βιομηχανικό κλάδο με τη μεγαλύτερη ενεργειακή βελτιστοποίηση. Η χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων γίνεται όχι μόνο με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της παραγωγής αλλά και την εξοικονόμησή τους καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. 11

12 Η περιβαλλοντική επίδοση των Διυλιστηρίων βελτιώνεται συνεχώς 12 Παραγωγή καυσίμων σύμφωνα με τις τελευταίες και αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές της Ε.Ε. Εκπομπές CO 2 στην Ελλάδα Επενδύσεις ύψους 160 εκατ. σε έργα προστασίας περιβάλλοντος την τελευταία 5ετία από τον Άλλες βιομηχ. δραστηριότητες, 5,8% Μεταφορές, 19,9% Γεωργία, 8,9% Απόβλητα, 2,7% Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συνεχής προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας: τα διυλιστήρια του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σύνολο ηλεκτρ/γωγής, 46,1% Λοιπά, 2,8% Σύνολο τσιμεντο/χανίας, 9,9% Σύνολο διύλισης, 3,9% ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνεισέφεραν μόλις το 2% των εκπομπών CO 2 σε επίπεδο χώρας το

13 Συσχέτιση Εκπομπών CO 2 και Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Διυλιστήριο Ασπροπύργου 13 Το μεγαλύτερο μέρος της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από τη μονάδα συμπαραγωγής του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου. Οι εκπομπές CO 2 που αποφεύγονται σε εθνικό επίπεδο, είναι 330 χιλ. τόνοι περίπου ετησίως, αντιστοιχούν στην ιδιοπαραγώμενη ηλεκτρική ενέργεια (πράσινες μπάρες) Ισοζύγιο εκπομπών CO 2 διυλιστηρίου Ασπροπύργου από την αγορά και συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Η καθαρή επιβάρυνση από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μόνο 90 χιλ. τόνοι CO 2 ετησίως. 13

14 Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης στα Ελληνικά Διυλιστήρια του Ομίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 14 ΟΜ.Ο. του δείκτη ενεργειακής απόδοσης Solomon EII TM στο διάγραμμα αφορά την περιοχή της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όλες οι τιμές έχουν επικαιροποιηθεί στη βάση υπολογισμού του 2006 (το 100 ισοδυναμεί με το συνολικό Μ.Ο. της έρευνας του 2004) Όσο μικρότερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο καλύτερη είναι η ενεργειακή απόδοση. 14

15 Σύστημα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας εργοστασίου DIAXON στην Κομοτηνή (παραγωγή film BOPP) 15 Ο σκοπός του έργου ήταν η εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο της DIAXON στην Κομοτηνή. Το έργο ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία σε διάστημα 6 μηνών (2007). Επιτεύχθηκε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 9% και εξοικονόμηση στο τιμολόγιο της ΔΕΗ κατά 14%. Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Μέτρο 6.5 του ΕΠΑΝ (Γ ΚΠΣ), με ποσοστό επιδότησης 40%. Αυξημένος βαθμός δυσκολίας κατασκευής του έργου λόγω ιδιομορφιών του ηλεκτρικού δικτύου του εργοστασίου (υψηλές αρμονικές). Η επένδυση αποπληρώθηκε σε 6 μήνες. 15

16 Σύστημα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας εργοστασίου DIAXON στην Κομοτηνή Τεχνική Περιγραφή 16 Το έργο περιλαμβάνει τη σχεδίαση και την εγκατάσταση: Ειδικών φίλτρων απόσβεσης αρμονικών με ηλεκτρονικούς ρυθμιστές προσαρμογής των χαρακτηριστικών τους πάνω στις πηγές δημιουργίας αρμονικών, δηλαδή τις μηχανές παραγωγής που ελέγχονται από Inverters ή DC converters (Antiresonance Harmonic Filters) αλλά και σε ηλεκτρικούς πίνακες της εγκατάστασης όπου παρουσιάζονται συντονισμοί. Πινάκων μεταβλητής αέργου ισχύος, αυτόματης ρύθμισης, σε ομάδες μικρών AC κινητήρων (Variable Reactive Compensators). Αντισταθμιστών αέργου ισχύος στα τυλίγματα των σημαντικότερων κινητήρων (Reactive Compensators). 16

17 Σύστημα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας εργοστασίου DIAXON στην Κομοτηνή - Οφέλη 17 Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος Μείωση δαπάνης ΔΕΗ (14%) Μείωση καταπόνησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΣυμβολήστηνενεργειακήπολιτικήτουΥΠΑΝ 17

18 Εγκατάσταση Ατμοστροβίλου ισχύος 5,5 MW στο Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης 18 Εκμετάλλευση περίσσειας ατμού με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης Κάλυψη τμήματος των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας του Βιομηχανικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (~ 12% σε ετήσια βάση) Βελτίωση cosφ ηλεκτρικού δικτύου λόγω παραγωγής και έγχυσης αέργου ισχύος από τη σύγχρονη γεννήτρια του ατμοστροβίλου Μείωση κόστους τιμολογίου ΔΕΗ (~ 12% σε ετήσια βάση) Αύξηση αξιοπιστίας του ηλεκτρικού δικτύου του Βιομηχανικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, καθώς διασφαλίζεται η ηλεκτρική τροφοδοσία κρίσιμων φορτίων σε περίπτωση διακοπής τροφοδότησης από δίκτυο ΔΕΗ Μείωση εκπομπών CO 2 κατά 30 χιλ. τόνους ετησίως 18

19 Εγκατάσταση Ατμοστροβίλου ισχύος 5,5 MW στο Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης Τεχνική Περιγραφή 19 Ατμοστρόβιλος με σύγχρονη γεννήτρια ισχύος 5,5 MW / 6,3 kv Ατμός εισόδου σε πίεση 40 kg/cm 2 g στους C (παροχή 60 t/h) Ατμός εξόδου σε πίεση 9,5 kg/cm 2 g στους 230 C Ταχύτητα περιστροφής ατμοστροβίλου: rpm Ταχύτητα περιστροφής γεννήτριας: rpm Άεργος ισχύς σύγχρονης γεννήτριας: 4,2 MVAr 19

20 Εγκατάσταση Ατμοστροβίλου ισχύος 5,5 MW στο Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης Οφέλη 20 Μείωση εκπομπών CO 2 σε ετήσια βάση: ~ τόνοι Παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε ετήσια βάση: ~ MWh Παραγόμενη άεργος ισχύς: 4,2 MVAr Μείωση τιμολογίου ΔΕΗ σε ετήσια βάση: 12% Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Μέτρο του ΕΠΑΝ (Γ ΚΠΣ), με ποσοστό επιδότησης 35%. Η επένδυση εκτιμάται ότι θα αποπληρωθεί στα 4 χρόνια από το ξεκίνημα (2007). 20

21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και Βιώσιμη Ανάπτυξη Το Όραμα 21 Η Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ θα συνεχίζει να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη με περιβαλλοντική υπευθυνότητα και να συμβάλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας: Διασφαλίζοντας το συνεχή και ποιοτικό εφοδιασμό της αγοράς Αναπτύσσοντας καθαρά προϊόντα με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών Εξοικονομώντας ενέργεια και φυσικούς πόρους σε κάθε διεργασία Εργαζόμενη συνεχώς προς την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων από τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της Συμπράττοντας με την κοινωνία στις προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη 21

22 22 22

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 2. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Επιχειρηματικές Αξίες και Αρχές Προτεραιότητα στην Ασφάλεια Προστασία και σεβασμός στο Περιβάλλον Σεβασμός στον πελάτη Κυρίαρχη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα Εστιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Eτήσιος Απολογισμός 2010 Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Περιεχόμενα 1. Ο Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους... 4 Ο Όμιλος συνοπτικά... 8 Εταιρική Δομή Ομίλου... 9 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου... 10 Ο Όμιλος το 2010...

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση Κοινωνικό Προϊόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί μέτοχοι ή stakeholders) με τα οποία συνδιαλέγεται, επικοινωνεί ή συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2006 Η Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση του 2006, εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως αυτόνομη έκδοση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ MOTOR OIL Εισηγήτρια: Εμμανουέλα Κανδύλη Α.Μ.464 Επιβλέπων: Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 62 Επιλεγµένα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 63 Επισκόπηση Επιχειρηµατικής ραστηριότητας 64 Επενδύσεις Οµίλου 2002-2003 65 Ανάλυση κατά Κλάδο ραστηριότητας 65 ιύλιση / ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΟ 40 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάλυση της παρούσας ενδεικτικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον

υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον & βιώσιµη ανάπτυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 4 Προετοιμαστείτε εγκαίρως! REACH 2013 CO2 Σελ. 4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σελ. 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH Σελ. 15 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Κλιματική Αλλαγή KAI Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Πρόγραμμα Life+ «climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΕΣ/0931

Διαβάστε περισσότερα