Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου»"

Transcript

1 Εισήγηση προς το ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου» Με την απόφαση 255/2005 το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αποδέχθηκε τη σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου του Δήμου Φερών με το αποχετευτικό δίκτυο και κατ επέκταση τις Ε.Ε.Λ. Βόλου. Το έργο της Επέκτασης των Ε.Ε.Λ. που κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση κατ αρχήν από το ΠΕΠ Θεσσαλίας και αργότερα από το ΕΠΠΕΡΑΑ είχε στόχο την τριτοβάθμια επεξεργασία του λύματος αλλά και την αύξηση της δυναμικότητας από σε ισοδύναμους κατοίκους ώστε να αντιμετωπίσει την επέκταση της μείζονος περιοχής και την υποδοχή των λυμάτων εκτός των άλλων και του Δήμου Φερρών. Πριν από περίπου ένα χρόνο η ΔΕΥΑΜΒ είχε επανειλημμένες συζητήσεις με την ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου για τους όρους σύνδεσης του Αποχετευτικού Δικτύου του πρώην Δήμου Ρήγα Φεραίου όπως αποτυπώνεται στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας με αριθμό πρωτοκόλλου 10688/ Στην επιστολή γίνονταν πρόσκληση για νέα συνάντηση των δύο πλευρών για την τελική συμφωνία. Πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες συναντήσεις μεταξύ του Δημάρχου Βόλου και Προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ, του Αντιπροέδρου και υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΥΑΜΒ αφ ενός και της Δημάρχου Ρ. Φεραίου του Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑ Ρ. Φεραίου αφ ετέρου. Αποτέλεσμα των συναντήσεων διαπραγματεύσεων ήταν η συμφωνία που αποτυπώνεται στο Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης που φέρνουμε στο Δ.Σ. προς έγκριση. Σε επόμενη επιστολή της Γενικής Διευθύντριας με αριθμό πρωτοκόλλου 13133/ αποστέλλονταν στην ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης ώστε να διατυπωθούν παρατηρήσεις και να εισαχθεί το θέμα στα διοικητικά συμβούλια. Δεν υπήρξε καμία απάντηση από πλευράς ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου σε καμία από τις δύο επιστολές.. Στις 5/2/2013 το θέμα για λήψη απόφασης για την Προγραμματική Σύμβαση εισήχθη στο ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ αλλά δεν πάρθηκε απόφαση. Κατόπιν αυτών εστάλη, μετά από επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες, επιστολή από τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΜΒ Λεωνίδα Μαυρογιάννη προς την Δήμαρχο Ρήγα Φεραίου κα Λαΐτσου με αριθμό πρωτοκόλλου 9987/ , με την οποία ζητούσε αν αποδέχεται την ισχύ των συμφωνηθέντων όπως αποτυπώνεται στην προηγούμενη επιστολή στην οποία δεν είχαμε καμία επίσης απάντηση. Εν τω μεταξύ έχει ήδη συνδεθεί η αποχέτευση του Δήμου Ρήγα Φεραίου με το δίκτυο της ΔΕΥΑΜΒ και ήδη έρχονται μικρές ποσότητες λύματος. Με νέα επιστολή του στις προς την Δήμαρχο Ρήγα Φεραίου κα Λαΐτσου ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ Λεωνίδας Μαυρογιάννης επανήλθε και προειδοποιεί ότι αν δεν προσέλθει ο νόμιμος εκπρόσωπος του μέχρι την , η ΔΕΥΑΜΒ θα διακόψει την παροχή λύματος και θα ενημερώσει τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες. Καλείται το ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ να εγκρίνει μονομερώς το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης και να λάβει Απόφαση για κλήση της ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου για υπογραφή της. Συνημμένα τα αντίγραφα των επιστολών και του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.

2 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Νο 93. Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ της Επιτροπής Διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» για την ανάθεση του έργου: «Νο93 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. Στο Βόλο σήμερα την 10 η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, η Επιτροπή Διαγωνισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 8333/ απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ, και αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία των παρόντων μελών της επιτροπής αποτελούμενης από: 1. ΣΤΑΝΙΟ ΠΑΣΧΑΛΗ, Μηχανολόγο Μηχανικό ΔΕΥΑΜΒ, Πρόεδρο 2. ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Πολιτικό Μηχανικό ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος 3. ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ και έχοντας υπόψη: α) το από Πρακτικό του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις β) την μη υποβολή ενστάσεων μετά το πέρας των (5) πέντε ημερών από την ανακοίνωση του Πρακτικού εισηγείται την έγκριση του από Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο μειοδότης του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το Ν.3669/2008, αναδείχθηκε η ΑΝΑΛΗΨΗ Ε.Π.Ε. με έκπτωση 49% Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Εισηγούμαι 1. Την έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Νο 93. Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. 2. Την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον μειοδότη «ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΕ» με έκπτωση 49%. 1

3 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Νο 94. Συντήρηση και απόφραξη δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ της Επιτροπής Διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» για την ανάθεση του έργου: «Νο94 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. Στο Βόλο σήμερα την 10 η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, η Επιτροπή Διαγωνισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 9535/ απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ, και αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία των παρόντων μελών της επιτροπής αποτελούμενης από: 1. ΣΤΑΝΙΟ ΠΑΣΧΑΛΗ, Μηχανολόγο Μηχανικό ΔΕΥΑΜΒ, Πρόεδρο 2. ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Πολιτικό Μηχανικό ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος 3. ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ και έχοντας υπόψη: α) το από Πρακτικό του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις β) την μη υποβολή ενστάσεων μετά το πέρας των (5) πέντε ημερών από την ανακοίνωση του Πρακτικού εισηγείται την έγκριση του από Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο μειοδότης του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το Ν.3669/2008, αναδείχθηκε η ΑΛΕΞ. ΚΑΜΠΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έκπτωση 12% Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Εισηγούμαι 1. Την έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Νο 94. Συντήρηση και απόφραξη δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. 2. Την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον μειοδότη «ΑΛΕΞ. ΚΑΜΠΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έκπτωση 12%. 1

4 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου ως συνοδό του χρηματοδοτούμενου υποέργου Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ. Στεφάνου Δ.Βόλου», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από τον Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΕΥΑΜΒ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βόλος, ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΤΖΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟ Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Γενικό Διευθυντή ΘΕΜΑ : Έγκριση ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου ως συνοδό του χρηματοδοτούμενου υποέργου Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ. Στεφάνου Δ.Βόλου», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ Με το από πρακτικό της Επιτροπής Κλήρωσης τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο του θέματος είναι: Τακτικά μέλη ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιτροπής ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΤΡΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πολιτικός Μηχανικός ΚΑΨΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε. Αναπληρωματικά μέλη ΔΙΟΜΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, Χημικός Μηχανικός, Αναπληρώτρια Πρόεδρος Επιτροπής ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε. Μετά τα παραπάνω ζητούμε την εισήγηση του θέματος στο επόμενο Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης Εισηγούμαι Την σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: ««Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου ως συνοδό του χρηματοδοτούμενου υποέργου Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ. Στεφάνου Δ.Βόλου», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ και ορίζει μέλη αυτής τους: Τακτικά μέλη ΦΑΦΟΥΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, Πολιτικό Μηχανικό, Πρόεδρο Επιτροπής ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΣΤΡΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πολιτικό Μηχανικό ΚΑΨΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, Πτυχιούχο Μηχανικό Τ.Ε.

5 Αναπληρωματικά μέλη ΔΙΟΜΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, Χημικό Μηχανικό, Αναπληρώτρια Πρόεδρο Επιτροπής ΜΑΡΙΝΟ ΘΩΜΑ, Πολιτικό Μηχανικό ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, Πτυχιούχο Μηχανικό Τ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

6

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Το 2012 ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία η ΔΕΥΑΜΒ λειτούργησε καθ όλη τη διάρκεια του έτους με τη νέα της μορφή, μετά την προσαρμογή της συστατικής της πράξης στις διατάξεις του νόμου 1069/80 (ιδρυτικό των υπολοίπων ΔΕΥΑ) και της επέκτασης της αρμοδιότητάς της σε όλη την περιοχή του καλλικρατικού Δήμου Βόλου. Στη νέα αυτή πραγματικότητα η Διοίκηση αποφάσισε την επαναδιαμόρφωση των δομών και των λειτουργιών της Επιχείρησης, με την κατάρτιση και την ψήφιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ώστε η ΔΕΥΑΜΒ να ανταποκριθεί στον νέο διευρυμένο της ρόλο και να επιτελέσει το σημαντικό έργο που της έχει ανατεθεί, διαχειριζόμενη τον κύκλο του νερού προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος. Οι νέες περιοχές που εντάχθηκαν στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΜΒ, κληροδότησαν την Επιχείρηση με σειρά ζητημάτων σχετικών με τη διαχείριση του νερού και τη τιμολόγησή του, αφού οι ως άνω περιοχές, πλην της Αγχιάλου, δεν διέθεταν οργανωμένη Επιχείρηση ύδρευσης. Επιπλέον τα υποτυπώδη ή/και προβληματικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και η απουσία (εκτός λίγων εξαιρέσεων) εγκατεστημένων υδρομέτρων σ αυτές τις περιοχές δημιούργησαν μία σωρεία προβλημάτων που αναζητούσαν έγκαιρες και έγκυρες λύσεις. Παρά τα παραπάνω προβλήματα και παρά το γεγονός ότι το προσωπικό της Επιχείρησης μειώνεται σταδιακά, λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων, η ΔΕΥΑΜΒ ανταποκρίθηκε πλήρως στις αυξημένες απαιτήσεις κυρίως των δικτύων ύδρευσης στις νέες περιοχές, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης αλλά και να κατασκευασθεί σωρεία μικρών έργων επισκευής και αντικατάστασης δικτύου καθώς και εξυγίανσης υποδομών με καθαρισμούς πηγών υδροληψίας και δεξαμενών. Επιπλέον στο νέο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΜΒ για το 2012, επιτεύχθηκε η ένταξη των τιμολογίων των νέων περιοχών, ενώ ανατράπηκε η προηγούμενη μεθοδολογία κατάρτισης του τιμολογίου στη μείζονα περιοχή Βόλου (πρώην Δήμοι Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισσωνίας), που ακολουθούσε η Υπηρεσία για δεκαετίες και θεσπίστηκε νέο, απλό και μειωμένο τιμολόγιο με κατάργηση των τελών κατασκευής έργων, ομβρίων και συντήρησης υδρομέτρων, καθώς και της πάγιας κατανάλωσης των 15 κυβικών για τους οικιακούς καταναλωτές. Επιπρόσθετα θεσπίστηκε το νέο Κοινωνικό Οικιακό τιμολόγιο για την προστασία των ευπαθών ομάδων των συμπολιτών μας (άποροι, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνες οικογένειες) Η συνολική μείωση των εσόδων της ΔΕΥΑΜΒ, από την εφαρμογή του νέου τιμολογίου και του κοινωνικού τιμολογίου στην παλαιά περιοχή αρμοδιότητας της, ανήλθε στο 16% για το 2012, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το Δ.Σ της Επιχείρησης αποφάσισε νέα μείωση των τιμολογίων, για το 2013, που θα μειώσει έτι περισσότερο τα έσοδα από τα τέλη κατά 9% για την ίδια περιοχή. Αναλυτικά, κατά το 2012 εισπράχθηκαν ,48 εκ των οποίων ,68 ήταν το υπόλοιπο Ταμείου της προηγούμενης χρονιάς και δαπανήθηκαν ,28, ενώ απέμεινε και ένα αποθεματικό ,20. Την ίδια χρονιά κατατέθηκαν αιτήσεις στο ΕΣΠΑ για συγχρηματοδότηση των έργων: «Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση της ιλύος των Ε.Ε.Λ Βόλου» προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στο συνοικισμό Αλιβέρι Ν. Ιωνίας», προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

8 «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Μακρινίτσας», προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α «Ενίσχυση εξωτερικού υδραγωγείου μεταφοράς πηγαίων νερών ορεινού όγκου Πηλίου» προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Οι προϋπολογισμοί των ως άνω έργων για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήσεις συγχρηματοδότησης (ήδη 2 εξ αυτών έχουν ήδη εγκριθεί) αθροιζόμενοι με τους προϋπολογισμούς των έργων, οι συγχρηματοδοτήσεις των οποίων έχουν εγκριθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ, δηλ. «Αποχέτευση ακαθάρτων και επεξεργασία λυμάτων παραλιακού μετώπου Βόλου» προϋπολογισμού ,60 πλέον Φ.Π.Α., που περιλαμβάνει κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στην Ιωλκό και στον Άγ. Στέφανο, τη σύνδεση του δικτύου ακαθάρτων του Σέσκλου με τις Ε.Ε.Λ και τη μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Βόλου επέκταση ΕΕΛ. «Αποχέτευση ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Μαλάκι Βόλος», προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α., που περιλαμβάνει κατασκευή δικτύων ακαθάρτων στην Αγριά και στα Λεχώνια και κατασκευή αγωγών μεταφοράς από Λεχώνια ως Αγριά και από Αγριά ως Βόλο, προκειμένου να συνδεθούν με τις ΕΕΛ «Αποχέτευση ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Ν. Αγχίαλος Βόλος» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. που περιλαμβάνει κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στην Αγχίαλο σύνδεση του δικτύου με ΕΕΛ και μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου και με τα συνοδά των παραπάνω έργα από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ διαμορφώνουν ένα τεράστιο όγκο επενδύσεων που καλείται η Επιχείρηση να διαχειριστεί τα αμέσως επόμενα χρόνια επιτυχώς παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κυρίως στον τομέα της έλλειψης προσωπικού. Συνολικά το 2012 υπήρξε μια δημιουργική χρονιά για τη ΔΕΥΑΜΒ αφού αντιμετωπίστηκαν τόσο διοικητικά όσο και οικονομικά και τεχνικά πολλές από τις προκλήσεις που είχαν εμφανισθεί με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και τη διεύρυνση της Επιχείρησης και συγχρόνως, με το μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων, τέθηκαν οι βάσεις ώστε να καλυφθεί το πλήθος των αναγκών σε ύδρευση και αποχέτευση σε όλη την περιοχή της νέας ΔΕΥΑΜΒ προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος. ΒΟΛΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ

9 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Συνοπτική Έκθεση Από την μελέτη του Απολογισμού έτους 2012 και σε συνάρτηση με τον Ισολογισμό του ίδιου έτους, μπορούμε να εξαγάγουμε τα παρακάτω συμπεράσματα : 1. Οι εισπράξεις Τελών και Δικαιωμάτων το 2012 κινήθηκαν σαν σύνολο ακριβώς στα όρια των προβλέψεων του Προϋπολογισμού κατά 100%, παρουσιάζοντας όμως κάμψη έναντι του 2011 κατά 5%. Μεγάλη υστέρηση της τάξεως του 31% παρουσίασαν τα Δικαιώματα από νέες παροχές νερού, λόγω μειωμένης γενικά οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και τα τέλη Έργων και τέλη Ομβρίων κατά 64%, επειδή τα συγκεκριμένα πλέον έχουν καταργηθεί και εισπράττονται μόνο οφειλές τους προηγούμενων ετών. Να σημειωθεί ότι, όπως δείχνει στις Απαιτήσεις του Ενεργητικού ο Ισολογισμός, εξακολουθεί και την χρονιά αυτή να υπάρχει μεγάλο ύψος οφειλών, κυρίως των Σχολείων, των Δημοτικών Ακινήτων, του Νοσοκομείου, του ΟΛΒ, κ.α προς την ΔΕΥΑΜΒ, από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης αποχέτευσης, που φτάνει το ύψος των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τις υπηρεσίες μας με διακανονισμούς λογαριασμών. 2. Σε ότι αφορά τα Λοιπά Έσοδα, το έτος 2012 είχαμε μείωση κατά 30% των εσόδων από παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ για πρώτη φορά λειτούργησε η είσπραξη εγγυήσεων από τους καταναλωτές. 3. Σε μέτρια επίπεδα κινήθηκαν οι απορροφήσεις επιχορηγήσεων από Κοινοτικούς κατά κύριο λόγο πόρους, οι οποίες το έτος 2012 απέφεραν 0,39 εκατομμύρια. Διαφέραν όμως κατά πολύ από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού (5,4 εκ. ), με αποτέλεσμα, εξ αιτίας κυρίως αυτού του γεγονότος, ο Προϋπολογισμός να εκτελεστεί συνολικά κατά 79%. 4. Τα Λειτουργικά Έξοδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά σημείωσαν μια συνολική αύξηση της τάξεως του 4% και «ξέφυγαν»από τον Προϋπολογισμό σημειώνοντας ποσοστό κάλυψης 111%. Όμως, εάν αφαιρεθεί το 1 εκ. που δόθηκε εκτάκτως στην ΕΡΓ.ΗΛ, τότε τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε -5% (δηλαδή μείωση εξόδων έναντι του 2011) και 102% (δηλαδή ποσά στα όρια του Προϋπολογισμού).Ειδικότερα, σημαντική ήταν η συνολική μείωση των δαπανών μισθοδοσίας κατά 19% (6,1 εκ. το 2012 έναντι 7,4 C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\15h\φάκελος\2εγκριση ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012.doc

10 εκ. το 2011), ενώ αντιθέτως οι δαπάνες στην ΔΕΗ για την κίνηση των αντλιοστασίων ανέβηκαν σαν σύνολο στα 2,4 εκ. έναντι 1,7 εκ. πέρυσι (μέση αύξηση 42%). Να σημειωθεί επιπλέον ότι, στις , όπως και στον Ισολογισμό αποτυπώνεται, υπήρχαν ανεξόφλητες τρέχουσες υποχρεώσεις σε Προμηθευτές ύψους ενός εκ.. 5. Οι επενδύσεις για Έργα Ύδρευσης Αποχέτευσης χρηματοδοτούμενα και μη, σαν σύνολο, κινήθηκαν ικανοποιητικά φθάνοντας τη χρονιά αυτή τα 2,3 εκ., απέχοντας όμως (μείον 30%) από τα επίπεδα του 2011 και τα 3,3 εκ. που πληρώθηκαν τότε. 6. Εξυπηρετήθηκαν και κατά την χρήση του έτους 2012 όλες οι δανειακές τοκοχρεωλυτικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης, με πληρωμές 1,4 εκ., χαμηλότερες κατά 22% έναντι των αντιστοίχων του περασμένου έτους(1,8 εκ. ). 7. Εξαιτίας των προαναφερθέντων μειωμένων Λειτουργικών Εξόδων, Επενδύσεων για Έργα και Δανειακών υποχρεώσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, οι συνολικές πληρωμές του 2012 ήταν ελαττωμένες σε σχέση με το 2011 κατά 5%, ήτοι 20,1εκ. έναντι 21,1 εκ.. 8. Το χρηματικό Αποθεματικό της ΔΕΥΑΜΒ στις αυξήθηκε σχετικά με το αντίστοιχο του 2011 και έφτασε τα 2,4 εκ., ( ήταν 1,9 εκ. ), ενώ από τα Αποτελέσματα Χρήσης του Ισολογισμού προκύπτει ότι, το λογιστικό Καθαρό Πλεόνασμα για την χρήση 2012 έκλεισε στο ύψος των 47,7 χιλιάδων, μειωμένο αρκετά σε σχέση με το έτος 2011, που αντιστοίχως ανήλθε στο ποσό των 479,4 χιλ.. Βόλος, Ο Δ/ντης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Γιώργος Μακρής C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\15h\φάκελος\2εγκριση ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012.doc

11 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Εξοδα Ιδρυσης & πρώτης εγκατ/σης 4. Λοιπά Εξοδα Εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Εξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης 2. Παραχωρ. & δικαιώμ. βιομηχ. ιδιοκτησ. 5. Λοιπές ασώματες Ακινητοποιήσεις ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 (ευρώ) Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 (ευρώ) Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναποσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναποσβ.αξία 2.347, ,75 0, , ,75 0, , , , , , , , , , , , , ,54 772, , ,22 420,69 984, ,32 351, , ,87 772, , ,10 382,09 947, ,77 389, , , , , , , ,69 ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Γήπεδα - Οικόπεδα , , , ,03 2. Πηγές - Γεωτρήσεις , , , , , ,90 3. Κτίρια , , , , , ,67 4α. Εγκατεστημένα υδρόμετρα , , , , , ,91 4β. Δεξαμενές νερού , , , , , ,13 4γ. Εγκατεστημένο Δίκτυο Υδρευσης , , , , , ,76 4δ. Εγκατεστημένο Δίκτυο Ομβρίων , , , , , ,17 4ε. Εγκατ/νο βασικό Δίκτυο Ακαθάρτων , , , , , ,06 4στ. Εγκατ/νο δευτερ. Δίκτυο Ακαθάρτων , , , , , ,43 4ζ. Εγκατ/νο τριτεύον Δίκτυο Ακαθάρτων , , , , , ,86 4η. Εγκαταστάσεις πρωτογ. καθαρ.λυμάτ , , , , , ,26 4θ. Εγκαταστάσεις δευτερ. καθαρ. λυμάτ , , , , , ,46 4ι. Εγκαταστάσεις τριτογ. καθαρ. λυμάτ , , , , , ,59 4κ. Κατασκευή Υδροηλ. Σταθμ.Σαρακηνού , , , , , ,51 4λ. Μηχανήματα - Τεχν. Εγκαταστάσεις - Λοιπός Μηχ/κος εξοπλισμός , , , , , ,29 5. Μεταφορικά μέσα , , , , , ,85 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός , , , , , ,27 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως , , , , , , , , , ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , , , ,77 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4. Αναλώσιμα Υλικά δικτύου Υδρευσης , , , ,14 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1α. Τέλη Υδρευσης 1β. Τέλη Αποχέτευσης 1γ. Τέλη Ομβρίων - Έργων 1δ. Παροχές Υδρευσης 1ε. Συνδέσεις Αποχ/σης 1στ.Απαιτήσεις από ΕΠΑ-ΔΕΣΜΗΕ 1ζ. Έσοδα από ειδικό τέλος 80%Ν.1069/ Χρεώστες διάφοροι 12. Λογ/σμοί διαχειρ.προκατ.& πιστώσεων , , , , , , , , , , , , , , , , , ,111,23 ΙΙΙ. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 1. Χρεώγραφα Μαγνησιακής Πίστης 3.521, , ,64 IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1. Ταμείο 3. Καταθέσεις Τραπ. Οψεως & Ταμιευτ , , , , , ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,05 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,70 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2α. Εγγυήσεις Τρίτων 2β. Εγγυητικές Επιστολές ΔΕΥΑΜΒ , , , , , C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\15h\φάκελος\3ενεργητiko doc

12 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ευρώ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ευρώ) Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Καταβλημένο , , , ,01 ΙΙΙ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣ/ΓΗΣ 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περουσιακών στοιχείων 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού , , , , ,60 IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4. Εκτακτα Αποθεματικά , , , ,10 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ 1. Πλεόνασμα χρήσεων 1/1/85-31/12/ Υπόλοιπο Πλεονάσματος χρήσης σε νέο , , , , , ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , ,52 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8α. Δάνεια Ελληνικού Δημοσίου (ΥΠΕΘΟ) 8γ. Δάνεια Τ.Π.Κ.Δ. 8δ.Εγγυήσεις παροχών ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Προμηθευτές 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 7. Μακροπρόθεσμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση 11. Πιστωτές Διάφοροι , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,70 Δ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 6α. Δικαιούχοι Εγγυήσεων 6β. Δικαιούχοι Εγγυητικών Επιστολών ΔΕΥΑΜΒ , , , , , ,32 C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\15h\φάκελος\4παθητικο doc

13 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (ευρώ) ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 (ευρώ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Κύκλος εργασιών (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΜΕΙΟΝ : Κόστος Πωλήσεων , , , ,62 Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης , , , ,88 ΣΥΝΟΛΟ , ,17 ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα Διοικ. Λειτουργίας 3.Εξοδα Λειτουργίας Διάθεσης , , , , , ,01 Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης ( ,00) ( ,84) ΜΕΙΟΝ : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα ,36 ( ,36) ,14 ( ,14) Ολικά αποτελέσματα Εκμετάλλευσης ( ,36) ( ,98) ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ :1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 3. Έσοδα προηγουμ. Χρήσεων , , , , ,86 ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα , ,45 3. Έξοδα προηγουμ. χρήσεων , , , , , ,97 Οργανικά & έκτακτα Αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων ΜΕΙΟΝ : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος , , , , , , ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ , ,99 Βόλος, Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\15h\φάκελος\5κατασταση ΑΠΟΤ 1ΧΡΗΣΗΣ 2012.doc

14 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Οι εισπράξεις, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1 ης Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 ης Δεκεμβρίου 2012 και αφορούσαν στη χρήση αυτή, ανήλθαν στο ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών ( ,80) και έγιναν με την έκδοση Γραμματίων Είσπραξης του Ταμείου της ΔΕΥΑΜΒ. Τα πιο πάνω Έσοδα βεβαιώθηκαν οίκοθεν με την έκδοση μηχανογραφημένων δελτίων συμψηφισμού. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1 ης Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 ης Δεκεμβρίου 2012 και αφορούσαν στη χρήση αυτή, ανήλθαν στο ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων μίας χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών ( ,28). Όλες οι πληρωμές έγιναν με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που εκδόθηκαν από το Λογιστήριο της ΔΕΥΑΜΒ και υπογράφηκαν από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ μέσα στις προβλεπόμενες πιστώσεις από τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης και τις αναμορφώσεις του, που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Επιχείρησης. Αντίγραφα των αποφάσεων αυτών έχουν επισυναφθεί στα χρηματικά εντάλματα μαζί με όλα τα, κατά Νόμο, απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραστατικά. C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\15h\φάκελος\6απολ.εισπραξ2012.doc

15 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Μετά την αφαίρεση του συνόλου των πληρωμών, που πραγματοποιήθηκαν, από το σύνολο των εισπράξεων και των ταμειακών τραπεζικών υπολοίπων, στην αρχή του έτους, παραμένει χρηματικό υπόλοιπο ύψους δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ και είκοσι λεπτών ( ,20). Δηλαδή: ΔΕΥΑΜΒ Ευρώ ,48 Υπόλοιπο Ταμείου και Τραπεζών ΔΕΥΑΝΑ Ευρώ ,98 ΔΕΥΑΚΠ Ευρώ ,56 ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ ,68 Ευρώ ,02 Πλέον Εισπράξεις Ευρώ ,80 Ευρώ ,32 ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ ,48 Ευρώ ,34 Μείον Πληρωμές Ευρώ ,28 Ευρώ ,66 ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ευρώ ,20 Ευρώ ,68 Το πιο πάνω χρηματικό υπόλοιπο ( Ταμείο + Τραπεζικές καταθέσεις), μεταφέρθηκε στο νέο οικονομικό έτος Βόλος, Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\15h\φάκελος\6απολ.εισπραξ2012.doc

16 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2012 α ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ.2012 β ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2011 γ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ α/β ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (α/γ)-1 Α.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Ι ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1. Μισθοί , , , Δ.Ε.Η , , , Λοιπά , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , ΙΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1. Μισθοί , , , Δ.Ε.Η , , , Λοιπά , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Α(Ι+ΙΙ) , , , Β.Ι.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 1. Κατασκ.Υδροπαροχών , , , Εργα δικτύου Αποχέτευσης , , , Εργα Ομβρίων , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , Β.ΙΙ.ΔΑΝΕΙΑ 1. Δάνεια , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΔΑΝΕΙΩΝ Β(Ι+ΙΙ) , , , Γ.ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 1. Υδρευσης , , , Αποχέτευσης , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (Α+Β+Γ) , , , Δ. Φ.Π.Α 1. Φ.Π.Α.πληρωθείς , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , Ε.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1. Τελικό Αποθεματικό , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) , , , ΣΤ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ 1. Υδρευσης(ΠΕΠ,Τ.Σ.) , , , Αποχέτευσης(ΠΕΠ) , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (Β.Ι+Γ+ΣΤ) , , , ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) , , ,

17 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού και Εισήγησης για ανάθεση για την «Παραγωγή, διαχείριση και επίδοση λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού ,67 πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση Δ Ε Υ Α Μ Β ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KAI ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ Για την «Παραγωγή, διαχείριση και επίδοση λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ, προϋπολογισμού ,67 (πλέον Φ.Π.Α.)» ( Συνοδεύεται από τον «πίνακα συμμετοχών, υποβληθέντων στοιχείων») Στο Βόλο και στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ Κωνσταντά σήμερα την 8 η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:45 συνήλθε η επιτροπή διαγωνισμού του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 227/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, αποτελούμενη από τους : 1. Κανταρτζή Στέφανο, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος, ως Πρόεδρο 2. Καρασμάνογλου Γιάννη, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος, ως μέλος 3. Μακρή Θάλεια, υπάλληλο ΔΕΥΑΜΒ, τακτικό μέλος, ως μέλος προκειμένου να διενεργήσει τον ανοικτό διαγωνισμό για την «Παραγωγή, διαχείριση και επίδοση λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ, προϋπολογισμού ,67 (πλέον Φ.Π.Α.)» Η επιτροπή, μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης από τη Διακήρυξη ώρας (11:00) και μη υπάρχοντος άλλου ενδιαφερόμενου ενημερώθηκε ότι μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχαν κατατεθεί στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ προσφορές και κήρυξε τη λήξη της διαδικασίας κατάθεσης παραλαβής των προσφορών. Στη συνέχεια, σε ανοικτή συνεδρίαση, παρέστη ο νόμιμος εκπρόσωπος των «ΕΛΤΑ Α.Ε.» προκειμένου να καταθέσει προσφορά. Η επιτροπή έδωσε α/α στον φάκελο προσφοράς και τον μονόγραψε. Κατόπιν η επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο, ανέγραψε τον ίδιο α/α συμμετοχής και μονόγραψε τα περιεχόμενα στον φάκελο δικαιολογητικά και τον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Μετά από αυτό, η επιτροπή συνεδρίασε και εξέτασε την ορθότητα και την πληρότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, των δικαιολογητικών της συμμετέχουσας εταιρείας «ΕΛΤΑ Α.Ε.» και κατέγραψε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του διαγωνιζομένου. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού η επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία «ΕΛΤΑ Α.Ε.» γίνεται δεκτή για τη συνέχεια της διαδικασίας δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά της πληρούσαν τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο (το εντός παρενθέσεως) της παραγράφου (δ) του άρθρου 8 της Διακήρυξης, η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα και της οικονομικής προσφοράς κατόπιν αποδοχής από τον παρόντα συμμετέχοντα. Η επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς και οι προσφερόμενες τιμές αναφέρονται παρακάτω: 1. ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.: ,58

18 Μειοδότης του Διαγωνισμού είναι η εταιρεία ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. και η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα στο Δ.Σ. της Επιχείρησης να ανατεθεί το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού στον μειοδότη «ΕΛΤΑ Α.Ε.» έναντι του συνολικού ποσού των ,58 (πλέον Φ.Π.Α.), όπως αυτό προκύπτει από την ανάλυση που αναφέρεται στην οικονομική της προσφορά. Η ε π ι τ ρ ο π ή Κανταρτζής Στέφανος Καρασμάνογλου Γιάννης Μακρή Θάλεια Πρόεδρος Μέλος Μέλος Εισηγούμαι 1. Την έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση για την «Παραγωγή, διαχείριση και επίδοση λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού ,67 πλέον ΦΠΑ. 2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη «ΕΛΤΑ Α.Ε.», έναντι του συνολικού ποσού των ,58 πλέον Φ.Π.Α.

19 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγηση για ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας : «Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού των Δημοτικών Ενοτήτων του ενιαίου Δήμου Βόλου», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού : ΔΕΥΑΜΒ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ «Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού των Δημοτικών Ενοτήτων του Ενιαίου Δήμου Βόλου, (πλέον Φ.Π.Α.)» Στο Βόλο σήμερα 11/09/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ της Επιχείρησης, αποτελούμενη από τους: ΖΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΡΟΒΙΘΗ ΧΡΗΣΤΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΑΝΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΕΡΓΟΔΗΓΟ και λαμβάνοντας υπόψιν τις ενστάσεις των i. ένσταση της Τσακαλίδης Αντώνιος Ε.Ε. κατά των Παπαρίζου Ευσταθία & AG.EN.T. Εργαστήρια Αγροτικής & Περιβαλλοντικής Έρευνας και Ανάλυσης Α.Β.Ε.Ε. ii. ένσταση της Παπαρίζου Ευσταθίας κατά των εταιριών Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Ν.Π.Δ.Δ., AG.EN.T. Εργαστήρια Αγροτικής & Περιβαλλοντικής Έρευνας και Ανάλυσης Α.Β.Ε.Ε. και Τσακαλίδη Αντωνίου Ε.Ε. προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού επί των ενστάσεων με αριθμό πρωτοκόλλου 12567/ , στο οποίο δεν κάνει δεκτές τις ενστάσεις των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 10 της διακήρυξης η ένσταση σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, δεν ανακόπτουν δηλαδή τη συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού. Βασιζόμενη στα ανωτέρω η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα. Στη δημόσια συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι εταιρείες : 1. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2. Α.ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε. 3. ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. 4. AG.EN.T. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. ΔΕΥΑΜΒ 12328/ Πρόσκλησης της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε μόνον η Παπαρίζου Ευσταθία. Οι Οικονομικές Προσφορές που υπέβαλαν οι εταιρείες είναι οι παρακάτω: 1. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 4 2. Α.ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε. ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 1

20 3. ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΜΑΔΑ 1 ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ 2 ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 4 ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. AG.EN.T. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΑΔΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 2 ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 4 ΔΕΝ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Μετά την εξέταση των Οικονομικών Προσφορών, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Εισηγείται Την ανάθεση της εργασίας για τον εργαστηριακό έλεγχο ποιότητας πόσιμου νερού των Δημοτικών Ενοτήτων του Ενιαίου Δήμου Βόλου προϋπολογισμού ,00 (πλέον ΦΠΑ) για το 2013, 1.Για την ΟΜΑΔΑ 1 στην ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Με το ποσό των ευρώ πλέον ΦΠΑ 2. Για την ΟΜΑΔΑ 2 στην Α.ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε. Με το ποσό των ευρώ πλέον ΦΠΑ 3.Για την ΟΜΑΔΑ 3 στην AG.EN.T. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Με το ποσό των ευρώ πλέον ΦΠΑ 4. Για την ΟΜΑΔΑ 4 στην Α.ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε. Με το ποσό των ευρώ πλέον ΦΠΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΖΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΡΟΒΙΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Εισηγούμαι 1. Την έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγηση για ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας : «Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού των Δημοτικών Ενοτήτων του ενιαίου Δήμου Βόλου», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. 2. Αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών για τον εργαστηριακό έλεγχο ποιότητας πόσιμου νερού των Δημοτικών Ενοτήτων του Ενιαίου Δήμου Βόλου: Για την ομάδα 1 την ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ έναντι ποσού , 00 πλέον ΦΠΑ Για την ομάδα 2 την Α. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε. έναντι ποσού 3.450,00 πλέον ΦΠΑ Για την ομάδα 3 την AG.EN.T. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έναντι ποσού 7.700, 00 πλέον ΦΠΑ Για την ομάδα 4 την Α. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε. έναντι ποσού 5.750,00 πλέον ΦΠΑ 2

21 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Αποδοχή του ορισμού της ΔΕΥΑΜΒ ως υπολόγου για συγχρηματοδοτούμενο έργο και ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO : Δ/νρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δεληευθυμίου Πηνελόπη ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Οικονομίδη Δημήτρη ΘΕΜΑ: Αποδοχή του ορισμού της ΔΕΥΑΜΒ ως υπολόγου για συγχρηματοδοτούμενο έργο και ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου. Με τo με αριθμό πρωτοκόλλου : με οικ /Α-27/08/2013 Έγγραφα του Τμήματος Διοίκησης οικονομικού, της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α, η ΔΕΥΑΜΒ ορίστηκε υπόλογος- διαχειριστής του έργου: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ- ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ. Η δυνατότητα του ορισμού της ΔΕΥΑΜΒ, ως υπολόγου καθορίζεται με την υπ. Αριθμ / ( ΦΕΚ 499/Β/ ) Απόφαση περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του υπουργού ΠΕΚΑ, του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ΠΕΚΑ». Για την πρόοδο του συγχρηματοδοτούμενων έργου, είναι επομένως επιβεβλημένη η αποδοχή του ορισμού της επιχείρησης ως υπολόγου και για την υλοποίηση των καθηκόντων και την ανάληψη ευθυνών που προκύπτουν από τον ως άνω ορισμό, είναι αναγκαίο να ορισθεί υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας ως το φυσικό πρόσωπο που θα έχει τις αντίστοιχες ευθύνες και καθήκοντα. Προτείνουμε την κα. Ιουλία Ζώτη, Οικονομολόγο. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Εισηγούμαι 1. Την αποδοχή του ορισμού της επιχείρησης ως υπολόγου - διαχειριστή του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ- ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ». 2. Τον ορισμό της υπαλλήλου Ζώτη Ιουλίας ως το φυσικό πρόσωπο που θα έχει τις αντίστοιχες ευθύνες και καθήκοντα. 1

22 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO : Δ/νρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δεληευθυμίου Πηνελόπη ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Οικονομίδη Δημήτρη ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ Το βασικό νομοθέτημα που διέπει την κίνηση και κυκλοφορία των αυτοκινήτων του δημοσίου και των Ο.Τ.Α. είναι το Ν.Δ. 2396/1953 και η αριθμ. 3373/390/ απόφαση του Υπουργού Προεδρίας. Με αυτή την Υπουργική Απόφαση, καθορίστηκε η διαδικασία συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων οχημάτων του δημοσίου και των Ο.Τ.Α.. Ειδικότερα, για την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών καθώς και την επισκευή και συντήρηση σε ιδιωτικό συνεργείο οχημάτων των Δ.Ε.Υ.Α., που δεν διαθέτουν συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, απαιτείται ως «ουσιώδες δικαιολογητικό της πραγματοποιούμενης εκάστοτε δαπάνης» η έκδοση «δελτίου ή εντολής επιθεωρήσεως και επισκευής οχήματος» από το Γραφείο Κίνησης της Δ.Ε.Υ.Α.. Στην εν λόγω «εντολή» αναγράφονται, περιληπτικά, στοιχεία αναφερόμενα στο είδος της συντήρησης ή επισκευής, οι απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες και τα αναγκαία ανταλλακτικά. Αντίτυπο του εν λόγω «δελτίου ή εντολής», πρέπει να παραδίδεται στην αρμόδια Επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α., η οποία αποτελείται από υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α., από τους οποίους ένας τουλάχιστον τεχνικός, εφόσον υπάρχει. Το έργο της ανωτέρω Επιτροπής, η οποία επιλαμβάνεται όλων των επισκευαστικών εργασιών, ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτούμενης κατά περίπτωση δαπάνης, συνίσταται στην ανάθεση των εργασιών επισκευής ή συντήρησης σε ιδιωτικό συνεργείο, με βάση τις ενδείξεις του προαναφερθέντος «δελτίου». Στη συνέχεια, αυτές οι εργασίες και προμήθειες διενεργούνται βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών αγαθών από τους Ο.Τ.Α. (βλ. Πρ. VII Τμ. Ελ.Συν. 33/2009, 7/2007 και Πρακτικά IV Τμ. της 22ης Συν/ , 204/2010, 320/2010). Επομένως και σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (301/2009, 83, 204/2010, 78/2011, 96/2012 πράξεις VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου), όταν διαπιστωθεί βλάβη ή υπάρχει αναγκαιότητα συντήρησης του οχήματος, πρέπει να τηρηθεί η εξής διαδικασία: 1. Κάθε όχημα που έχει υποστεί βλάβη ή πρέπει να συντηρηθεί, θα επισκευάζεται ή θα συντηρείται σε ιδιωτικό συνεργείο, εφόσον η Δ.Ε.Υ.Α. δεν διαθέτει δικό της συνεργείο. 2. Η εισαγωγή του οχήματος στο ιδιωτικό συνεργείο θα γίνεται, αφού εκδοθεί προηγούμενα από το γραφείο κίνησης «δελτίο ή εντολή επιθεώρησης και επισκευής οχήματος». Στο δελτίο θα αναγράφονται αναλυτικά το είδος της συντήρησης ή επισκευής, οι απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες, τα αναγκαία ανταλλακτικά, κ.λπ., εφόσον αυτό είναι δυνατόν. 3. Αντίγραφο του ανωτέρω δελτίου παραδίδεται στην Επιτροπή συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων οχημάτων, η οποία ανεξάρτητα από το ύψος της κάθε φορά δαπάνης, θα αναθέτει σε συγκεκριμένο ιδιωτικό συνεργείο την εργασία επισκευής και την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών. 4. Η Επιτροπή συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων οχημάτων αποτελείται από τρεις υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός, εφόσον υπηρετεί. 1

23 Κατόπιν κλήρωσης που διενεργήθηκε στις 6/9/2013, εξελέγχτηκαν 2 μέλη τα οποία είναι τα εξής : Τακτικά Μέλη 1. Στάνιος Πασχάλης 2. Ροβίθης Χρήστος Αναπληρωματικά Μέλη 1. Τζούμα Άρτεμις 2. Τσέτη Χριστίνα Το 3 ο μέλος πρέπει να είναι τεχνικός και γνώστης του αντικειμένου. Γι αυτό το λόγο και επειδή είναι οι μοναδικοί με αυτή την ειδικότητα, προτείνονται ως Πρόεδρος της επιτροπής ο κος Γερογιάννης Απόστολος, με την ειδικότητα Τεχνίτη οχημάτων με αναπληρωματικό του μέλος τον κ. Μορφογιάννη Γεώργιο, με την ειδικότητα Τεχνίτη οχημάτων. Μετά τα παραπάνω, ζητούμε : Τη συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ, η οποία θα έχει ισχύει έως τις 31/12/2013, αποτελούμενη από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη στην οποία θα ορισθεί και ο Πρόεδρος αυτής. Τα μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής : Τακτικά Μέλη 1. Γερογιάννης Απόστολος, Πρόεδρος 2. Στάνιος Πασχάλης 3. Ροβίθης Χρήστος Αναπληρωματικά Μέλη 1. Μορφογιάννης Γεώργιος 2. Τζούμα Άρτεμις 3. Τσέτη Χριστίνα Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Εισηγούμαι Τη συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ, με ισχύ μέχρι , αποτελούμενη από τους: Τακτικά Μέλη Γερογιάννη Απόστολο, Πρόεδρο Στάνιο Πασχάλη Ροβίθη Χρήστο Αναπληρωματικά Μέλη Μορφογιάννη Γεώργιο Τζούμα Άρτεμις Τσέτη Χριστίνα 2

24 ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής μεταφορών και λοιπών εργασιών, που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την Δ/ντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO : Δ/νρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δεληευθυμίου Πηνελόπη ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Οικονομίδη Δημήτρη ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής μεταφορών και λοιπών εργασιών, που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. Αναφέρουμε ότι η σύσταση της επιτροπής παραλαβής προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980. Κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 70 του Π.Δ. 28/1980 και οι Δ.Ε.Υ.Α. περιλαμβάνονται στους φορείς που έχει εφαρμογή το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα. Κάθε παροχή υπηρεσίας (εργασία ή μεταφορά) που διενεργείται με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, κατ αναλογία των διατάξεων που ισχύουν για τους δήμους, παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής. Η Επιτροπή παραλαβής αποτελείται από ένα μέλος του συμβουλίου και δύο υπαλλήλους της επιχείρησης. Ο σύμβουλος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι υπάλληλοι από τον Πρόεδρο. Στις 14/8/2013 διενεργήθηκε κλήρωση και τα μέλη που εξελέγχτηκαν είναι τα εξής : Τακτικά Μέλη : 1. Μανιάρα Μαρία 2. Αθηναίος Κωνσταντίνος Αναπληρωματικά Μέλη: 1. Κολιού Αναστασία 2. Φράγκος Ιωάννης Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1. Τον ορισμό τριών (3 ) τακτικών και τριών (3 ) αναπληρωματικών μελών για τη νόμιμη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής μεταφορών και λοιπών εργασιών, που διενεργούνται με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 για το έτος Τα δύο μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) έχουν ήδη κληρωθεί, ενώ το ένα μέλος πρέπει να ορισθεί από το Δ.Σ. αφού είναι μέλος αυτού. Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Εισηγούμαι Την έγκριση των κληρωθέντων μελών της Επιτροπής Παραλαβής μεταφορών και λοιπών εργασιών, που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και τον ορισμό στην παραπάνω Επιτροπή ενός μέλους του Δ.Σ.

25 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης ,00 πλέον ΦΠΑ για την επισκευή δύο αντλιών FLYGT του αντλιοστασίου Α3, με απευθείας ανάθεση από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO :Δ/ντη Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη Θέμα : Έγκριση δαπάνης ,00 πλέον ΦΠΑ για την επισκευή, με απευθείας ανάθεση, δύο αντλιών FLYGT του αντλιοστασίου Α3. Στο αντλιοστάσιο Α3 των Αλυκών είναι εγκατεστημένα δύο (2) αντλιτικά συγκροτήματα συνολικής FLYGT δυναμικότητας 550 κυβικών ανά ώρα, καθώς και ένα εφεδρικό. Το καλοκαίρι προέκυψε σοβαρή βλάβη και στις δύο αντλίες οι οποίες, αφού εγκαταστάθηκε η εφεδρική εστάλησαν άμεσα για επισκευή στο εξουσιοδοτημένο από την FLYGT συνεργείο Meleccon στην Αθήνα. Το συνολικό κόστος, ανταλλακτικά και εργασία, είναι , πλέον ΦΠΑ. Μετά τα παραπάνω ζητούμε την εισήγηση του θέματος στο επόμενο Δ.Σ. για λήψη σχετικής απόφασης. Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1) Έγκριση δαπάνης ,00, πλέον ΦΠΑ για την επισκευή δυο αντλιών FLYGT του αντλιοστασίου Α3 στην εταιρεία MELECON. 2) Την χρηματοδότηση από ιδίους πόρους στους Κωδικούς του προϋπολογισμού ΚΑ: & Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Εισηγούμαι 1) Την έγκριση δαπάνης ,00 πλέον ΦΠΑ για την επισκευή δύο αντλιών FLYGT του αντλιοστασίου Α3, με απευθείας ανάθεση από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο Meleccon. 2) Την ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης στους ΚΑ: &

26 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης 7.950,00, πλέον ΦΠΑ για επείγουσες ανάγκες επεμβάσεων στο πλαίσιο της συντήρησης των εγκαταστάσεών της ΔΕΥΑΜΒ μετά από ανάρτηση ζήτησης προσφορών στο διαδίκτυο. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την Δ/ντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠO : Δ/νρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δεληευθυμίου Πηνελόπη ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Οικονομίδη Δημήτρη ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης 7.950,00, πλέον ΦΠΑ για επείγουσες ανάγκες επεμβάσεων στο πλαίσιο της συντήρησης των εγκαταστάσεών της ΔΕΥΑΜΒ μετά από ανάρτηση ζήτησης προσφορών στο διαδίκτυο. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2012, προέκυψαν ορισμένες επείγουσες ανάγκες επεμβάσεων στο πλαίσιο της συντήρησης των εγκαταστάσεών μας. Αυτές αφορούσαν στα : Διάνοιξη μονοπατιών πρόσβασης στις πηγές της άνω Κουκουράβας, και Κατασκευή οδοποιίας από οπλισμένο σκυρόδεμα στην περιοχή της Μακρινίτσας Για την αντιμετώπιση των θεμάτων, που είχαν επείγοντα χαρακτήρα, προχωρήσαμε σε ζήτηση προσφορών μετά από ανάρτηση στο διαδίκτυο στις και αντίστοιχα. Λάβαμε προσφορές οι οποίες ανοίχθηκαν από την επιτροπή, καταρτίστηκαν τα αντίστοιχα συμφωνητικά, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες. Μετά τα παραπάνω, ζητούμε: 1) Έγκριση δαπάνης 7.950,00, πλέον ΦΠΑ για επείγουσες ανάγκες επεμβάσεων στο πλαίσιο της συντήρησης των εγκαταστάσεών της ΔΕΥΑΜΒ στον Παπαευθυμίου Κων/νο. 2) Την χρηματοδότηση από ιδίους πόρους στον Κωδικό του προϋπολογισμού ΚΑ: Παρακαλώ για την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. Εισηγούμαι 1. Την έγκριση δαπάνης 7.950,00, πλέον ΦΠΑ για επείγουσες ανάγκες επεμβάσεων στο πλαίσιο της συντήρησης των εγκαταστάσεών της ΔΕΥΑΜΒ στον Παπαευθυμίου Κων/νο. 2. Την ψήφιση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού 2013 στον ΚΑ:

ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ

ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση των στόχων και δράσεων της ΔΕΥΑΜΒ ενόψει της κατάρτισης της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόλου». Με την υπ αριθμ. 66/ 2011 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. 13/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού Επιτροπών Παραλαβής Έργων της ΔΕΥΑΜΒ α) Με την αρ. 13/2013 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» ΕΙΣΗΓΗΣΗ «Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014» Για το έτος 2014 θέτω υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση της Υπηρεσίας για τις Επιτροπές Παραλαβής Έργων: 1. Για έργα μικρής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Επιχείρησης:

Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Επιχείρησης: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Επιχείρησης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με κωδικό πρόσκλησης 2.12 για τη θεματική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη:

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 208/2012 απόφασης του Δ.Σ. μετά από αίτημα Τοπικών Συμβουλίων.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 208/2012 απόφασης του Δ.Σ. μετά από αίτημα Τοπικών Συμβουλίων. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 208/202 απόφασης του Δ.Σ. μετά από αίτημα Τοπικών Συμβουλίων. Με την αριθμ. 75/202 απόφασή του το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. έδωσε προθεσμία στους υπόχρεους της Δημοτικής Ενότητας Πορταριάς

Διαβάστε περισσότερα

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 3/2013 απόφασης του Δ.Σ. περί συγκρότησης Πειθαρχικού Συμβουλίου. Με την υπ αριθμ. 3/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ είχε συγκροτηθεί Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ:. Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Βόλος, 18/07/2013 Μετά από την έγκριση και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Δ.Ε.Υ.Α. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» και «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.» [Βόλος../11/2012] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στον Βόλο, σήμερα την 2012, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού για την «Μελέτη Αποχέτευσης ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Βόλου Επέκταση ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.612.406,60 πλέον ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς, ως συνοδό του χρηματοδοτούμενου υποέργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Αγριάς Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ. Θέμα: Έγκριση νέου Κανονισμού Αποχέτευσης.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ. Θέμα: Έγκριση νέου Κανονισμού Αποχέτευσης. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ: Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ Θέμα: Έγκριση νέου Κανονισμού Αποχέτευσης. Ο παρών Κανονισμός Αποχέτευσης καταργεί τον ισχύοντα που είχε κυρωθεί με το Π.Δ 77/09-06-987 καθώς και τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 354/07-0-988

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ...4 1.1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ...4 Πίνακας 1.1: Αποτελέσματα χρήσης της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2007...6 1.2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης, έτους 2013 ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης, έτους 2013 Στον ενάμιση περίπου χρόνο που έχουμε την ευθύνη διοίκησης της ΔΕΥΑΜΒ, ήρθαμε αντιμέτωποι με νέα και, σε πολλές περιπτώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος IS0 9001:2008 που διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη

ΑΠO :Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Πηνελόπη Δεληευθυμίου ΠΡΟΣ : Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Οικονομίδη ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Ύδρευσης & Αποχέτευσης, έτους 2014 Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. από την Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 55.14

Αριθμός Διακήρυξης: 55.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-2012 ΑΔΑ: Β4ΧΩΛΞ-2Υ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-202 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 390 ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου και όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Βόλος, 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 Βόλος, 03 / 07 / 2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 1 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται:

Διαβάστε περισσότερα