Ρευστά σε κίνηση. Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Υγρά σε ισορροπία F 1 F 2 F 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρευστά σε κίνηση. Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Υγρά σε ισορροπία F 1 F 2 F 3"

Transcript

1 1. Ο υδραυλικός ανυψωτήρας του σχήματος περιλαμβάνει τρία αβαρή κυλινδρικά έμβολα 1, και 3. Η διάμετρος του εμβόλου 3 είναι διπλάσια της διαμέτρου του εμβόλου. F 1 F F 3 Ρευστά σε κίνηση Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Υγρά σε ισορροπία 3. Ο κυλινδρικός σωλήνας του σχήματος περιέχει δύο υγρά 1 και που δεν αναμιγνύονται και τα οποία έχουν πυκνότητες ρ 1 και ρ αντίστοιχα, d, όπως φαίνεται στα σχήμα. 4 Ασκούμε στο έμβολο 1 κατακόρυφη δύναμη μέτρου F 1, οπότε τα έμβολα και 3 δέχονται από το υγρό δύναμη μέτρου F και F 3 αντίστοιχα. Να δείξετε ποια από τις επόμενες σχέσεις είναι σωστη: F F 3 3 α.f = 4 F 3 β. F = F 3 γ. F = δ. F = 4 με ρ 3 1 =. Μία χρονική στιγμή t 1 το ύψος της ρ 4 στήλης του υγρού 1 είναι ίσο με d και η ελεύθερη επιφάνεια των υγρών στα δύο σκέλη του σωλήνα εμφανίζει υψομετρική διαφορά ίση με. Στο μανόμετρο του σχήματος, όταν η πίεση του αερίου Δ είναι διπλάσια της ατμοσφαιρικής, τότε η υψομετρική διαφορά της στήλης υδραργύρου στα δύο σκέλη είναι ίση με h Τη χρονική στιγμή t 1 η στήλη των υγρών: α. ρέει από το αριστερό σκέλος του σωλήνα προς το δεξιό. β. ρέει από το δεξιό σκέλος του σωλήνα προς το αριστερό. γ. ισορροπεί. Nα αιτιολογήσετε ποια είναι η σωστή πρόταση. 4. Δύο δοχεία Α και Β με διαφορετικό σχήμα έ- χουν το ίδιο εμβαδόν βάσης και περιέχουν νερό μέχρι το ίδιο ύψος, όπως φαίνεται στο σχήμα.. Όταν η πίεση του αερίου μειώνεται κατά 5%, τότε η υψομετρική διαφορά γίνεται ίση με: α. 0,5 h β. 0,5 h γ. 1,75 h Nα δείξετε ποια είναι η σωστή απάντηση. Α Β

2 1) Η συνισταμένη δύναμη που ασκεί το νερό στα τοιχώματα του δοχείου που το περιέχει (πλευρικά τοιχώματα και βάση) είναι: α. μεγαλύτερη στο δοχείο Α. β. μεγαλύτερη στο δοχείο Β. γ. ίση και στα δύο δοχεία. Nα αιτιολογήσετε ποια είναι η σωστή πρόταση. ) Η δύναμη που ασκεί το νερό στον πυθμένα του δοχείου είναι: α. μεγαλύτερη στο δοχείο Α. β. μεγαλύτερη στο δοχείο Β. γ. ίση και στα δύο δοχεία. Nα αιτιολογήσετε ποια είναι η σωστή πρόταση. 5. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα δοχείο που περιέχει ένα υγρό σε ισορροπία και βρίσκεται εκτός πεδίου βαρύτητας. Τα έμβολα (1) και () έχουν το ίδιο εμβαδόν Α και ασκούνται σ αυτά οριζόντιες εξωτερικές δυνάμεις ίδιου μέτρου F. Στο σημείο Μ που είναι το μέσο της απόστασης μεταξύ των δύο εμβόλων, η πίεση του υγρού ισούται με: α. μηδέν β. F Α γ. F Α 6. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα δοχείο ύ- ψους Η που περιέχει ένα υγρό πυκνότητας ρ. Το δοχείο κλείνεται με αβαρές λεπτό έμβολο το οποίο δέχεται κάθετα στην επιφάνειά του κατακόρυφη δύναμη F. Η επιτάχυνση της βαρύτητας ισούται με g, ενώ το δοχείο βρίσκεται σε κενό. Η πίεση του υγρού στο σημείο Α δίνεται από τη σχέση: α. p A = ρgh β. β. p A = ρg(h-h) γ. p A = F - ρgh δ. p A = F + ρg(h-h) Α Α Εξίσωση της συνέχειας Εξίσωση Bernoulli 7. Γιατί οι βρύσες στα ισόγεια διαμερίσματα τρέχουν πιο γρήγορα από τις βρύσες των ρετιρέ; 8. Ο τρόπος με τον οποίο κάποια τρωκτικά αερίζουν τη στοά τους είναι ο εξής: Πάνω στην έξοδο που βρίσκεται ψηλά φτιάχνουν έναν κώνο σαν λοφίσκο ενώ η άλλη έξοδος βρίσκεται χαμηλά. Εξηγήστε πώς δημιουργείται το ρεύμα αέρα μέσα στη στοά. 9. Μία άδεια δεξαμενή νερού ακμής 10 m αρχίζει τη χρονική στιγμή t = 0 να γεμίζει μέσω ενός πυροσβεστικού κρουνού, του οποίου η παροχή ελαττώνεται με σταθερό ρυθμό μέχρι που μηδενίζεται, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Π(m 3 /s) t(s) Το ύψος της στήλης του νερού που αποθηκεύεται τελικά στη δεξαμενή είναι ίσο με: α. 1 m β. 5 m γ.,5 m

3 3 10. Στο σωλήνα του σχήματος ρέει ιδανικό υγρό. Στις περιοχές (1) και () του σωλήνα τα εμβαδά διατομών είναι Α 1 και Α αντίστοιχα και έχουν Α λόγο 1 =3, ενώ στις περιοχές () και (3) τα εμ- Α βαδά διατομών είναι Α και Α 3 αντίστοιχα και Α έχουν λόγο 1 =. Αν η υψομετρική διαφορά Α 3 της ελεύθερης επιφάνειας του υγρού στους κατακόρυφους σωλήνες Β και Γ είναι ίση με h, τότε η αντίστοιχη υψομετρική διαφορά στους σωλήνες Α και Β είναι ίση με: α. h β. 3h 7 γ. 1h Ένα σιντριβάνι «πετάει» νερό σε μέγιστο ύψος h πάνω από τη βάση του. Αν η διατομή της φλέβας του νερού στη βάση του σιντριβανιού έχει εμβαδόν Α, τότε η διατομή της φλέβας σε νέργειας προς τον όγκο ορισμένης ποσότητας υγρού: α. μειώνεται στα σημεία μεγαλύτερης διαμέτρου του σωλήνα β. αυξάνεται στα σημεία μεγαλύτερης διαμέτρου του σωλήνα γ. μειώνεται στα σημεία μικρότερης διαμέτρου του σωλήνα δ. μένει σταθερό ανεξάρτητα από τις μεταβολές της διαμέτρου του σωλήνα. 14. Ένα ανοιχτό δοχείο είναι τοποθετημένο στο έδαφος και περιέχει νερό, το οποίο θεωρείται ιδανικό ρευστό, μέχρι ύψος h πάνω από τη βάση του. Στο πλευρικό τοίχωμα του δοχείου και σε ύψος h 1 3h πάνω από τη βάση του υπάρχει 4 μία οπή εμβαδού διατομής Α, που είναι πολύ μικρότερο από το εμβαδόν της βάσης του δοχείου. Μία βρύση με σταθερή παροχή ρίχνει νερό στο δοχείο, οπότε διατηρείται σταθερό το ύψος της στήλης του νερού, όπως φαίνεται στο σχήμα. ύψος h θα έχει εμβαδόν: α. Α β. A γ. A Nα αιτιολογήσετε ποια είναι η σωστή απάντηση. Θεωρήστε το νερό ιδανικό ρευστό. 1. Για να τετραπλασιαστεί το μέγιστο ύψος που φθάνει το νερό από ένα λάστιχο ποτίσματος πρέπει το εμβαδόν της διατομής του λάστιχου: α. να μειωθεί 16 φορές β. να μειωθεί 8 φορές γ. να μειωθεί 4 φορές δ. να μειωθεί φορές. 13. Ένα ιδανικό υγρό ρέει σε οριζόντιο σωλήνα μεταβλητού πάχους. Το πηλίκο της κινητικής ε- 1) Η παροχή της βρύσης ισούται με: α. A gh β. gh A γ. A 3gh ) Το εμβαδόν διατομής της φλέβας του νερού που εξέρχεται από την οπή, τη χρονική στιγμή που μόλις η φλέβα φθάνει στο έδαφος είναι ίσο με: α. Α β. 3A 4 γ. A

4 4 15. Στο πλευρικό τοίχωμα ενός ανοιχτού δοχείου και στην ίδια κατακόρυφο υπάρχουν δύο πολύ μικρές οπές σε διαφορετικά ύψη h 1 και h από τη βάση του δοχείου κα είναι αρχικά κλειστές. Τοποθετούμε το δοχείο στο έδαφος και ρίχνουμε μέσα σε αυτό νερό, που θεωρείται ιδανικό ρευστό, μέχρι η στάθμη του να φθάσει σε ύψος h πάνω από τη βάση του δοχείου. Ανοίγοντας ταυτόχρονα τις δύο οπές, παρατηρούμε ότι αρχικά οι φλέβες του νερού που εξέρχονται, πέφτουν στο ίδιο σημείο στο έδαφος. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. Για τα ύψη h 1,h και h ισχύει: α. h 1 + h = h β. h 1 + h = h γ. h 1 + h = 3h Ένα κυλινδρικό δοχείο περιέχει νερό πυκνότητας ρ ν και λάδι πυκνότητας ρ λ, τα οπoία θεωρούνται ιδανικά ρευστά. Το ύψος της στήλης του νερού και του λαδιού είναι h και d αντίστοιχα. Στον πυθμένα του δοχείου είναι προσαρμοσμένος μικρός σωλήνας με εμβαδόν διατομής πολύ μικρότερο από το εμβαδόν της βάσης του δοχείου, μέσω του οποίου ρέει νερό δημιουργώντας μικρό πίδακα, όπως φαίνεται στο σχήμα. 17. Στο σχήμα φαίνονται οι ρευματικές γραμμές του αέρα, πυκνότητας ρ, που φυσάει πάνω από τη στέγη ενός σπιτιού, το οποίο είναι ερμητικά κλειστό. Αν το αριστερό τμήμα της στέγης έχει εμβαδόν Α και ο αέρας φυσάει πάνω από τη στέγη με ταχύτητα υ, τότε η ανυψωτική δύναμη που δέχεται το αριστερό τμήμα της στέγης από τον αέρα λόγω διαφοράς πίεσης μεταξύ του εσωτερικού του σπιτιού και των σημείων πάνω από τη στέγη που φυσάει ο αέρας, έχει μέτρο: α. F = ρυ Α β. ρυ A F= γ. F = 4ρυ Α 18. Στο σχήμα φαίνεται ένα κομμάτι χαρτί το οποίο αφού έχει αρχικά διπλωθεί στη μέση, στη συνέχεια τοποθετείται πάνω σε οριζόντια επιφάνεια τραπεζιού, ώστε η διπλωμένη ακμή να είναι ελαφρά υπερυψωμένη. Αν φυσήξουμε στο χώρο μεταξύ του χαρτιού και του τραπεζιού, το χαρτί: Αν αγνοήσουμε την αντίσταση του αέρα, τότε για το μέγιστο ύψος h1, στο οποίο φθάνει ο πίδακας του νερού ισχύει: α. h 1 = h + d β. h 1 < h + d γ. h 1 > h + d α. θα κινηθεί προς τα πάνω β. θα κινηθεί προς τα κάτω γ. θα παραμείνει ακίνητο Εξηγήστε ποια είναι η σωστή απάντηση. 19. Όταν το ντους ρέει κατακόρυφα μέσα στη μπανιέρα, η κουρτίνα του μπάνιου: α. κινείται προς τα μέσα β. κινείται προς τα έξω γ. παραμένει ακίνητη

5 5 Εξηγήστε ποια είναι η σωστή απάντηση. 0. Ποιες σταγόνες βροχής πέφτουν γρηγορότερα, οι μικρές ή οι μεγάλες και γιατί; 1. Στο σχήμα φαίνεται ένας οριζόντιος σωλήνας σταθερής διατομής που είναι συνδεδεμένος στη βάση δεξαμενής, η οποία περιέχει υγρό που συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό. Στον οριζόντιο σωλήνα, στον οποίο ρέει το υγρό της δεξαμενής, έχουμε προσαρμόσει τρεις κατακόρυφους σωλήνες για να μετράμε την πίεση. Εξηγήστε γιατί η ελεύθερη στάθμη του ιδανικού ρευστού στους κατακόρυφους σωλήνες βρίσκεται στο ίδιο ύψος. Αν το υγρό συμπεριφερόταν ως πραγματικό ρευστό και η ροή του ήταν στρωτή, τότε για τα ύψη h 1, h και h 3 στους κατακόρυφους σωλήνες θα ίσχυε: h 1 h h 3 1) Εξηγήστε γιατί η ελεύθερη στάθμη του ιδανικού ρευστού στους κατακόρυφους σωλήνες βρίσκεται στο ίδιο ύψος. ) Αν το υγρό συμπεριφερόταν ως πραγματικό ρευστό και η ροή του ήταν στρωτή, τότε για τα ύψη h 1, h και h 3 στους κατακόρυφους σωλήνες θα ίσχυε: α. h 1 = h + h 3 β. h 1 > h > h 3 γ. h 1 < h < h 3

6 Υγρά σε ισορροπία 1. Ένα βαρέλι κρασιού έχει βάσεις σχήματος κυκλικού δίσκου, εμβαδού Α = cm, και είναι τοποθετημένο με τον άξονά του κατακόρυφο, ενώ τα κέντρα των βάσεων απέχουν μεταξύ τους απόσταση d = 10 cm. στο μέσο του βαρελιού είναι προσαρμοσμένος πλαστικός κυλινδρικός σωλήνας εμβαδού διατομής α = cm, ο οποίος είναι κατακόρυφος και το πάνω άκρο του φράσσεται με αβαρές έμβολο, που μπορεί να κινείται μέσα στον σωλήνα χωρίς τριβές. Το βαρέλι και ο σωλήνας περιέχουν κρασί. Ασκούμε στο έμβολο, το οποίο βρίσκεται σε ύψος h = m πάνω από τη μέση του βαρελιού, κατακόρυφη δύναμη μέτρου F = 100 N με φορά προς τα κάτω. Β. ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Δίνονται: η πυκνότητα του κρασιού ρ = 1 g/cm 3, η ατμοσφαιρική πίεση p at = 10 5 Pa και η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s.. Στο σχήμα φαίνονται τρία συγκοινωνούντα δοχεία που περιέχουν νερό και καταλήγουν σε κατακόρυφους κυλινδρικούς σωλήνες, οι οποίοι κλείνονται με έμβολα και ισορροπούν. Τα έμβολα Ε1, Ε και Ε3 έχουν μάζες m 1 = 140 kg, m = 7 kg και m 3 = 10 kg και εμβαδά διατομής Α 1 = 400 cm, Α = 00 cm και Α 3 = 300 cm αντίστοιχα. Το νερό μέσα στα δοχεία βρίσκεται σε ισορροπία. Να υπολογισθούν: α) η πίεση του κρασιού σ ένα σημείο της κάτω βάσης του βαρελιού. [Απ. 6, Pa] β) το μέτρο της κατακόρυφης δύναμης που δέχεται από το κρασί η πάνω βάση του βαρελιού. [Απ. 30, Ν] γ) κατά πόσο πρέπει να μεταβληθεί το μέτρο της κατακόρυφης δύναμης που ασκούμε στο έμβολο, ώστε το μέτρο της δύναμης που δέχεται από το κρασί η κάτω βάση του βαρελιού να γίνει ίση με 13 kn.; [Απ. μείωση 40 Ν] Να υπολογισθούν: α) η υψομετρική διαφορά h 1 μεταξύ των εμβόλων Ε1 και Ε3, καθώς και η υψομετρική διαφορά h μεταξύ των εμβόλων Ε και Ε3. [Απ. 0,5 m, 0,4 m] β) το μέτρο της δύναμης που ασκείται στο έμβολο Ε1 από το υγρό. [Απ. 5400Ν] γ) ποια θα έπρεπε να είναι η μάζα των εμβόλων Ε1 και Ε3 (η μάζα του εμβόλου Ε παραμένει ίση με 7 kg), ώστε τα τρία έμβολα να ισορροπούν στο ίδιο ύψος. [Απ. 144 kg, 108 kg] Δίνονται: η πυκνότητα του νερού ρ = 10 3 kg/m 3, η ατμοσφαιρική πίεση p at = 10 5 Pa και g = 10 m/s. Οι τριβές είναι αμελητέες. 3. Σε μία ανοιχτή δεξαμενή υπάρχει νερό και λάδι σε ισορροπία. Το ύψος του στρώματος του νερού είναι h 1 = 1 m, ενώ του λαδιού h = 5 m. Στο κατώτατο σημείο του πλευρικού τοιχώματος της δεξαμενής, δίπλα στη βάση, υπάρχει μικρό

7 7 κυκλικό άνοιγμα στο οποίο έχει προσαρμοστεί λεπτός κατακόρυφος γυάλινος σωλήνας, ανοιχτός στο άνω άκρο του. Να υπολογισθούν: α) Η πίεση στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο υγρών. [Απ. 1, Pa] β) Το μέτρο της δύναμης που ασκείται από το υγρό σε κυκλικό τμήμα της βάσης διαμέτρου d = cm. [Απ. 48,67Ν] γ) To ύψος της στήλης του νερού στον κατακόρυφο γυάλινο σωλήνα. [Απ. 5,5 m] Δίνονται: η πυκνότητα του νερού ρ = 10 3 kg/m 3, η πυκνότητα του λαδιού ρ λ = 900 kg/m 3, η α- τμοσφαιρική πίεση p at = 10 5 Pa και g = 10 m/s. Θεωρήστε π = 3, Ο σωλήνας U του παρακάτω σχήματος περιέχει υγρό (1) άγνωστης πυκνότητας, το οποίο είναι αδιάλυτο στο νερό. Στο αριστερό σκέλος του σωλήνα προσθέτουμε νερό μέχρι το ύψος της στήλης του νερού να γίνει ίσο με h = 5 m. Τα δύο υγρά ισορροπούν και η ελεύθερη στάθμη του υγρού στο δεξιό σκέλος είναι d = 10 cm χαμηλότερα από την ελεύθερη στάθμη του νερού. Η ελεύθερη επιφάνεια του νερού απέχει από το χείλος του αριστερού σκέλους απόσταση d 1 = 10 cm, ενώ το εμβαδόν διατομής του σωλήνα ι- σούται με Α = 0 cm. α) Να υπολογίσετε την πυκνότητα του υγρού (1). [Απ kg/m 3 ] β) Να υπολογίσετε την υδροστατική πίεση στη διαχωριστική επιφάνεια νερού υγρού (1). [Απ. 500 Pa] γ) Toποθετούμε ένα μικρό λεπτό και αβαρές έμβολο στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού (1) (σημείο Γ) και το μετακινούμε πολύ αργά προς τα κάτω κατά d 1, οπότε μετακινούνται και τα δύο υγρά, μέχρι η ελεύθερη επιφάνεια του νερού να φθάσει στο χείλος του αριστερού σκέλους. Το έμβολο κινείται χωρίς τριβές. Στη συνέχεια ταπώνουμε αεροστεγώς το αριστερό σκέλος, χωρίς να εγκλωβιστεί αέρας μεταξύ της τάπας και του νερού, και αφήνουμε ελεύθερο το έμβολο, οπότε αυτό παραμένει στη θέση του. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται η τάπα από το νερό. [Απ. 195Ν] Δίνονται: η πυκνότητα του νερού ρ = 10 3 kg/m 3, η ατμοσφαιρική πίεση p at = 10 5 Pa και g = 10 m/s.

8 8 Εξίσωση της συνέχειας 5. Ένα λάστιχο ποτίσματος εσωτερικής διαμέτρου D = cm συνδέεται με ένα ραντιστήρι που αποτελείται από ένα κλειστό περίβλημα με Ν = 5 τρύπες, η κάθε μια διαμέτρου d = 0,1 cm. Αν τo νερό στο λάστιχο έχει ταχύτητα υ = 1 m/s με ποια ταχύτητα φεύγει το νερό από τις τρύπες του ραντιστηριού; [Απ. 16 m/s] 6. Νερό ρέει με ρυθμό m 3 /s σε έναν σωλήνα διαμέτρου D = 3 cm. Μία μικρή ρωγμή με διαστάσεις 0,1 mm 3 mm δημιουργείται και η παροχή εκροής μειώνεται κατά 1%. α) Ποια είναι η μέση ταχύτητα του νερού που εκτοξεύεται από τη ρωγμή; [Απ. 6,7 m/s] β) Ποια είναι η μέση ταχύτητα του νερού που εκρέει από τον σωλήνα; [Απ. 0,8 m/s] 7. Νερό σε θερμοκρασία δωματίου ρέει με σταθερή ταχύτητα υ Α = 8 m/s μέσω ενός ακροφύσιου με τετράγωνη διατομή, όπως φαίνεται στην εικόνα. Το νερό εισέρχεται στο ακροφύσιο στο σημείο Α και εξέρχεται από το ακροφύσιο στο σημείο B. Τα μήκη των πλευρών της τετραγωνικής διατομής στα Α και Β είναι α = 50 cm και β = 0 cm, αντίστοιχα. α) Ποια είναι η παροχή εκροής του νερού κατά την έξοδο; [Απ. m 3 /s] β) Αν η κάθετη απόσταση μεταξύ των διατομών εισόδου - εξόδου είναι d = m, ποια είναι η επιτάχυνση του νερού στην έξοδο; [Απ. 609 m/s ] γ) Aν ο η παροχή του νερού μέσω του ακροφύσιου αυξάνεται σε 6 m 3 /s, ποια είναι η επιτάχυνση του νερού στην έξοδο; [Απ m/s ] Εξίσωση Bernoulli 8. Σε ένα πείραμα προσομοίωσης, ένα μοντέλο τορπίλης τοποθετείται μέσα σε κυκλικό σωλήνα στον οποίο ρέει νερό με ταχύτητα υ 0 =,5 m/s σε περιοχές δίπλα απ την τορπίλη. Η διάμετρος της τορπίλης είναι d = 5 cm και η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα D = 5 cm. Η τορπίλη και ο σωλήνας έχουν κοινό άξονα που είναι οριζόντιος. Να βρεθούν: α) Η ταχύτητα υ με την οποία ρέει το νερό σε περιοχές του σωλήνα μακριά από την τορπίλη. [Απ.,4 m/s] β) Η διαφορά πίεσης μεταξύ των περιοχών του του σωλήνα πάνω από την τορπίλη και μακριά απ αυτήν. [Απ. 45 Pa] Δίνεται: η πυκνότητα του νερού ρ = 10 3 kg/m Στο ροόμετρο Venturi του παρακάτω σχήματος θεωρήστε ότι Α1 = 5Α και ότι η πίεση στο σημείο 1 είναι p 1 =, Pa. Υπολογίστε τις τιμές της ταχύτητας ροής του νερού στα σημεία 1 και που θα έκαναν την πίεση στο σημείο να μηδενιστεί. Υπολογίστε και την αντίστοιχη παροχή του σωλήνα αν η διάμετρος της διατομής στο σημείο 1 είναι d 1 = 5 cm. Δίνεται: η πυκνότητα του νερού ρ = 10 3 kg/m 3 [Απ. 4,1 m/s, 0,5 m/s, 8, m 3 /s] (Το φαινόμενο στο σημείο όταν η πίεση είναι περίπου μηδέν είναι γνωστό σαν σπηλαίωση. Το νερό τότε εξατμίζεται και σχηματίζει μικρές φυσαλίδες.).

9 9 10. *Εφαρμόζοντας την εξίσωση του Bernoulli και την εξίσωση της συνέχειας στα σημεία 1 και του σχήματος, να δείξετε ότι η ταχύτητα ροής στην είσοδο (σημείο 1) δίνεται από τη σχέση: υ = α (ρ - ρ)gh ρ(α- α ) 11. Μία μεγάλη δεξαμενή νερού έχει μία τρύπα εμβαδού Α = 1 cm στην πλευρική επιφάνειά της σε ένα σημείο m κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Ποιος είναι ο ρυθμός εκροής της μάζας του νερού από την τρύπα; [Απ. 0,66kg/s] Δίνονται: η πυκνότητα του νερού ρ = 10 3 kg/m 3, και g = 9,8 m/s. 1. Από μία οπή που βρίσκεται στον πυθμένα ενός δοχείου εκρέει πετρέλαιο. Κάποια στιγμή η ταχύτητα εκροής του πετρελαίου είναι υ = 6 m/s, και η ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει η ελεύθερη στάθμη του πετρελαίου είναι υ = 5 m/s. Να βρεθεί το ύψος της στάθμης του πετρελαίου την παραπάνω χρονική στιγμή. Δίνεται g = 10 m/s. [Απ. 55 cm] 13. Στο σωλήνα του σχήματος ρέει νερό. Αν ο λόγος των διατομών του σωλήνα στις θέσεις των δύο μανομέτρων είναι Α 1 /Α = 4 και h = 10 cm, να βρείτε την ταχύτητα του νερού στη θέση του πρώτου μανομέτρου. [Απ. 0,365 m/s] Δίνεται g = 10 m/s. 14. Για την υδροδότηση ενός χωριού που βρίσκεται σε υψόμετρο 100 m αντλείται νερό από μεγάλο ποτάμι. Η αντλία που τροφοδοτεί τον αγωγό μεταφοράς του νερού παίρνει το νερό από σημείο του ποταμού σε υψόμετρο 564 m. Η διάμετρος του αγωγού είναι 15 cm. Να βρείτε: α) Ποια είναι η ελάχιστη πίεση του νερού όταν φεύγει από την αντλία ώστε να μπορεί να φθάσει στο χωριό. [Απ. 4,374 MPa] β) Αν αντλούνται 4500 m 3 νερού την ημέρα, ποια είναι η ταχύτητα ροής του νερού στον αγωγό; [Απ.,95 m/s] Δίνονται: η πυκνότητα του νερού ρ = 10 3 kg/m 3, η ατμοσφαιρική πίεση p at = 1, Pa και g = 9,8 m/s. 15. Ένα μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού όγκου V = 1,5 L γεμίζει από μία βρύση σε χρόνο t = 0 s. Αν το στόμιο της βρύσης έχει διάμετρο d = cm, να βρείτε: α) Την παροχή της βρύσης. [Απ. 7, m 3 /s] β) Την ταχύτητα εκροής του νερού από το στό- 3 μιο της βρύσης. [Απ. 4π m/s = 0,4 m/s] γ) Σε ποια απόσταση από το στόμιο της βρύσης η διάμετρος της φλέβας ροής του νερού γίνεται 7 η μισή της αρχικής. [Απ. 64π m = 4,7 cm] 16. Ένα ανοιχτό δοχείο γεμίζει με νερό από βρύση παροχής Π = 10 cm 3 /s. Στον πυθμένα του δοχείου υπάρχει μία οπή με εμβαδό Α = cm από την οποία διαφεύγει νερό. Ποιο είναι το ελάχιστο ύψος του δοχείου ώστε να μην παρατηρείται υπερχείλιση; Δίνεται g = 10 m/s. [Απ. 1,8 m] 17. Ένα ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο που έχει ύψος Η = 0 cm και διάμετρο d = 10 cm, γεμίζεται με

10 10 νερό από βρύση παροχής Π = 140 cm 3 /s. Στον πυθμένα του δοχείου υπάρχει οπή εμβαδού Α = 1 cm από την οποία διαφεύγει νερό. Η στάθμη του νερού στο δοχείο ανέρχεται συνεχώς, μέχρι κάποια στιγμή, οπότε σταθεροποιείται σε ορισμένο ύψος h. Να βρείτε το ύψος αυτό. Δίνεται g = 9,8 m/s. [Απ. 10 cm] 18. Ένα δοχείο περιέχει νερό μέχρι ύψους Η. Στη μία πλευρά ανοίγεται μια τρύπα σε βάθος h κάτω από την επιφάνεια του νερού. α) Να βρείτε την απόσταση x από τη βάση του δοχείου στην οποία η φλέβα του νερού συναντά το πάτωμα. [Απ. h(h - h) ] β) Μπορεί η τρύπα να ανοιχτεί σ ένα άλλο ύψος ώστε αυτή η δεύτερη φλέβα να έχει το ίδιο βεληνεκές; Αν ναι, σε ποιο βάθος; [Απ. Η-h] Δίνονται: η πυκνότητα του νερού ρ = 10 3 kg/m 3, η ατμοσφαιρική πίεση p at = 1,013 g = 9,8 m/s Pa και 0. Ένας θερμοπίδακας (Geyser) στο Yellowstone Park των ΗΠΑ εκτοξεύει κάθε μία ώρα περίπου μία στήλη βραστού νερού σε ύψος h = 40 m. α) Με ποια ταχύτητα το νερό εγκαταλείπει το έδαφος; [Απ. 8 m/s] β) Ποια είναι η υπερπίεση η λεκάνη μέσα στο υπέδαφος που θερμαίνεται το νερό;[απ.39 kpa] Δίνονται: η πυκνότητα του νερού ρ = 10 3 kg/m 3, και g = 9,8 m/s. 1. Κλειστό δοχείο περιέχει νερό σε ύψος h = 80 cm και έχει πλευρικό σωλήνα με εμβαδά διατομών στα σημεία Α και Ο αντίστοιχα Α 1 = 8 cm και Α = cm όπως φαίνεται στο σχήμα. Η πίεση του αέρα μέσα στο δοχείο είναι p = 1,3 p at. 19. H τροφοδοσία νερού ενός σπιτιού γίνεται με έναν κύριο σωλήνα διαμέτρου D = 6 cm. Mία βρύση διαμέτρου d = cm που βρίσκεται m πάνω από τον κύριο σωλήνα γεμίζει ένα δοχείο όγκου V = 5 L σε t = 30 s. α) Ποια είναι η ταχύτητα με την οποία εκρέει το νερό από τη βρύση; [Απ. 5 3π m/s =,65 m/s] β) Ποια είναι η υπερπίεση στον κύριο σωλήνα των 6 cm; (Με τον όρο υπερπίεση ενοούμε την επιπλέον πίεση σε σχέση με την ατμοσφαιρική.) [Απ Pa] Να βρεθούν: α) Η ταχύτητα υ 0 με την οποία εξέρχεται το νερό από το άκρο Ο του σωλήνα. [Απ. υ = 8,7 m/s] β) Η παροχή Π του σωλήνα. [Απ. 1, m 3 /s] γ) Η πίεση p Α στο σημείο Α του σωλήνα. [Απ. 1, Pa] δ) Το ύψος h 1 του νερού στον κατακόρυφο σωλήνα ΑΒ. [Απ. 3,6 m] Δίνονται: η πυκνότητα του νερού ρ = 10 3 kg/m 3, η ατμοσφαιρική πίεση p at = 10 5 Pa και g = 10 m/s.. Μία κυλινδρική δεξαμενή νερού με ακτίνα βάσης r, που χρησιμοποιείται για το πότισμα των χωραφιών, βρίσκεται πάνω σε πύργο ύψους Η = 5m. Στον πυθμένα της δεξαμενής είναι προ-

11 11 σαρμοσμένος ένας κυλινδρικός ποτιστικός σωλήνας σταθερής διαμέτρου cm, ο οποίος καταλήγει στο έδαφος του χωραφιού, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η δεξαμενή τροφοδοτείται από μία βρύση σταθερής παροχής, ώστε η ελεύθερη στάθμη του νερού μέσα στη δεξαμενή να διατηρείται σε σταθερό ύψος h 1 πάνω από τη βάση της, ενώ η ταχύτητα ροής του νερού κατά την έξοδό του από τον ποτιστικό σωλήνα είναι υ = 1 m/s. Να βρείτε: α) το ύψος h 1 του νερού μέσα στη δεξαμενή. [Απ., m] β) την παροχή της βρύσης που τροφοδοτεί τη δεξαμενή με νερό. [Απ. 1π m 3 /s] γ) την πίεση του νερού στο σημείο όπου ο ποτιστικός σωλήνας ενώνεται με τη δεξαμενή. [Απ Pa] δ) τη σχέση της πίεσης του νερού σ ένα σημείο του ποτιστικού σωλήνα σε συνάρτηση με το ύ- ψος y του σημείου από το επίπεδο του χωραφιού και να σχεδιάσετε την αντίστοιχη γραφική παράσταση σε κατάλληλα βαθμολογημένους άξονες. [Απ. p = y, 0 y 5m] Δίνονται: η πυκνότητα του νερού ρ = 10 3 kg/m 3, η ατμοσφαιρική πίεση p at = 10 5 Pa και g = 10 m/s. Θεωρήστε ότι το εμβαδόν της βάσης της δεξαμενής είναι πολύ μεγαλύτερο από το εμβαδόν διατομής του ποτιστικού σωλήνα και ότι το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό. 3. Ένας γεωργός θέλει να ποτίσει τα δύο χωράφια του, που βρίσκονται σε διαφορετικά οριζόντια επίπεδα και τα οποία απέχουν μεταξύ τους κατακόρυφη απόσταση ίση με d = 5 m. O γεωργός παίρνει νερό από κεντρικό σωλήνα ακτίνας διατομής r = 15 cm, o οποίος στη συνέχεια διακλαδίζεται σε δύο άλλους σωλήνες (σωλήνες 1 και ) με ίσες ακτίνες διατομής r 1 = r = 10 cm. Ο κεντρικός σωλήνας και ο σωλήνας (1) βρίσκονται στο επίπεδο του πρώτου χωραφιού, ενώ ο σωλήνας () ξεκινά στο επίπεδο του πρώτου χωραφιού και φτάνει στο επίπεδο του δεύτερου χωραφιού. Η πίεση του νερού στον κεντρικό σωλήνα είναι p = Pa. Η ταχύτητα ροής του νερού στον κεντρικό σωλήνα είναι υ = 1 m/s, ενώ στο σωλήνα (1) είναι υ 1 = 1,5 m/s. Να βρεθούν: α) Η παροχή του νερού στον κεντρικό σωλήνα. [Απ. 5π m 3 /s] β) Η ταχύτητα ροής στο σωλήνα (). [Απ. 1 m/s] γ) Η πίεση του νερού στο σωλήνα (). [Απ., Pa] Δίνονται: η πυκνότητα του νερού ρ = 10 3 kg/m 3 και g = 10 m/s. Η ακτίνα διατομής των σωλήνων είναι αμελητέα σε σχέση με την κατακόρυφη απόσταση d των χωραφιών. 4. Μία αγροτική αποθήκη αποτελείται από τρεις ορόφους, το υπόγειο (1), το ισόγειο () και ένα πατάρι (3). Σε κάθε όροφο υπάρχει από μία βρύση, που το στόμιο εκροής της έχει εμβαδόν διατομής

12 1 1,5 cm. Η αποθήκη τροφοδοτείται με νερό από το δίκτυο ύδρευσης, ο κεντρικός αγωγός του οποίου έχει εμβαδόν διατομής 6 cm, βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους και διακλαδίζεται, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το στόμιο εκροής της βρύσης του υπογείου βρίσκεται σε απόσταση h 1 =,8m κάτω από τον ά- ξονα του κεντρικού αγωγού, ενώ τα στόμια ε- κροής των βρυσών του ισογείου και του παταριού βρίσκονται σε αποστάσεις h = 1, m και h 3 = 3,6 m αντίστοιχα πάνω από τον άξονα του κεντρικού αγωγού. α) Όταν η βρύση του παταριού είναι κλειστή και οι άλλες βρύσες είναι ανοιχτές, τότε το μέτρο της ταχύτητας με την οποία εξέρχεται το νερό από τη βρύση του ισογείου είναι υ = 8 m/s. Να βρείτε: i) το μέτρο υ 1 της ταχύτητας με την οποία εξέρχεται το νερό από τη βρύση του υπογείου. [Απ. 1 m/s] ii) την παροχή νερού από τον κεντρικό αγωγό. [Απ m 3 /s] β) Ανοίγουμε και τη βρύση του παταριού και ταυτόχρονα μεταβάλλουμε την πίεση νερού στον κεντρικό αγωγό, έτσι ώστε να μη μεταβληθεί το μέτρο της ταχύτητας ροής του νερού στις βρύσες που ήταν ήδη ανοιχτές. i) να υπολογίσετε την πίεση σε ένα σημείο Ζ του άξονα του κεντρικού αγωγού ύδρευσης. [Απ. p = Pa] ii) Αν η εταιρεία ύδρευσης χρεώνει το νερό με 0,6 /m 3, να υπολογίσετε το κόστος της κατανάλωσης του νερού, αν και οι τρεις βρύσες παραμένουν ανοιχτές για μία ώρα. [Απ. 6,48 ] Δίνονται: η πυκνότητα του νερού ρ = 10 3 kg/m 3, η ατμοσφαιρική πίεση p at = 10 5 Pa και g = 10 m/s. Θεωρήστε ότι το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό. 5. *Ο σίφωνας είναι ένα μέσο για την αφαίρεση υγρού από ένα δοχείο που δεν μπορεί να αναποδογυριστεί (π.χ. για την μετάγγιση νερού από μία δεξαμενή). Λειτουργεί όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο σωλήνας σταθερής διαμέτρου d = cm πρέπει να γεμίσει αρχικά, αλλά από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, το νερό θα ρέει μέχρι η στάθμη του να κατέβει κάτω από το άνοιγμα του σωλήνα (σημείο 3). Θεωρούμε αμελητέα την εσωτερική τριβή του νερού. Αν είναι h 1 = 1 m, h = m, ρ = 10 3 kg/m 3, p at = 1, Pa και g = 9,8 m/s, να βρείτε: α) Την ταχύτητα με την οποία εκρέει το νερό από το άκρο 3 του σωλήνα. [Απ. υ 3 = 4,43 m/s] β) Την παροχή Π του σωλήνα. [Απ. 4, m 3 /s] γ) Την πίεση στο ψηλότερο σημείο του σωλήνα. [Απ. p = 81,7 kpa] δ) Το μέγιστο ύψος από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού που μπορεί να βρεθεί το ψηλότερο σημείο του σωλήνα, με δεδομένο ότι για να διατηρείται η συνεχής ροή του νερού στο σίφωνα, η πίεσή του δεν πρέπει να πέσει κάτω από την τάση των ατμών, η οποία στους 0 0 C είναι ίση με,3 kpa. [Απ. 10,1 m ] Απόστολος Γεωργάκης Φυσικός

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα).

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα). 1. Το κυβικό δοχείο του σχήματος ακμής h = 2 m είναι γεμάτο με υγρό πυκνότητας ρ = 1,1 10³ kg / m³. Το έμβολο που κλείνει το δοχείο έχει διατομή Α = 100 cm². Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

μεταβάλλουμε την απόσταση h της μιας τρύπας από την επιφάνεια του υγρού (π.χ. προσθέτουμε ή αφαιρούμε υγρό) έτσι ώστε h 2 =2 Α 2

μεταβάλλουμε την απόσταση h της μιας τρύπας από την επιφάνεια του υγρού (π.χ. προσθέτουμε ή αφαιρούμε υγρό) έτσι ώστε h 2 =2 Α 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ 1 Μια κυλινδρική δεξαμενή ακτίνας 6m και ύψους h=5m είναι γεμάτη με νερό, βρίσκεται στην κορυφή ενός πύργου ύψους 45m και χρησιμοποιείται για το πότισμα ενός χωραφιού α Ποια η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

θα πρέπει να ανοιχθεί μια δεύτερη οπή ώστε το υγρό να εξέρχεται από αυτήν με ταχύτητα διπλάσιου μέτρου.

θα πρέπει να ανοιχθεί μια δεύτερη οπή ώστε το υγρό να εξέρχεται από αυτήν με ταχύτητα διπλάσιου μέτρου. Δίνονται g=10m/s 2, ρ ν =1000 kg/m 3 [u 2 =3u 1, 10 3 Pa, 0,5m/s] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ BERNOULLI 16 Το ανοικτό δοχείο του σχήματος περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΑ. Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1=1, N/m 2 (ή Ρα).

ΡΕΥΣΤΑ. Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1=1, N/m 2 (ή Ρα). ΡΕΥΣΤΑ 1. Το κυβικό δοχείο του σχήματος ακμής h=2m είναι γεμάτο με υγρό πυκνότητας ρ=1,1 10³kg/m³. Το έμβολο που κλείνει το δοχείο έχει διατομή Α=100cm². Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού. Διαγώνισμα Ρευστά. Τετάρτη 12 Απριλίου Θέμα 1ο

Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού. Διαγώνισμα Ρευστά. Τετάρτη 12 Απριλίου Θέμα 1ο Διαγώνισμα Ρευστά Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Θέμα 1ο Στις παρακάτω προτάσεις 1.1 1.4 να επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 5 = 20 μονάδες ) 1.1. Στον πυθμένα των δύο δοχείων 1 και 2 του διπλανού σχήματος, που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΕΥΣΤΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΕΥΣΤΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (2016-17) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΕΥΣΤΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού. Διαγώνισμα Ρευστά - Μηχανική Στερεού Σώματος. Κυριακή 5 Μαρτίου Θέμα 1ο

Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού. Διαγώνισμα Ρευστά - Μηχανική Στερεού Σώματος. Κυριακή 5 Μαρτίου Θέμα 1ο Διαγώνισμα Ρευστά - Μηχανική Στερεού Σώματος Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 Θέμα 1ο Στις παρακάτω προτάσεις 1.1 1.4 να επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 5 = 20 μονάδες ) 1.1. Στον πυθμένα των δύο δοχείων 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745.

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745. 1 Παράδειγμα 101 Να υπολογίσετε τη μάζα 10 m 3 πετρελαίου, στους : α) 20 ο C και β) 40 ο C. Δίνονται η πυκνότητά του στους 20 ο C ρ 20 = 845 kg/m 3 και ο συντελεστής κυβικής διαστολής του β = 9 * 10-4

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου 5/3/2017

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου 5/3/2017 Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου 5/3/2017 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ Θέμα Α 1) Το δοχείο του σχήματος 1 είναι γεμάτο με υγρό και κλείνεται με έμβολο Ε στο οποίο ασκείται δύναμη F. Όλα τα μανόμετρα 1,2,3,4 δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου ~~ Ρευστά ~~

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου ~~ Ρευστά ~~ Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου ~~ Ρευστά ~~ Διάρκεια: 3 ώρες Θέμα Α 1) Το δοχείο του σχήματος 1 είναι γεμάτο με υγρό και κλείνεται με έμβολο Ε στο οποίο ασκείται δύναμη F. Όλα τα μανόμετρα 1,2,3,4 δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/17 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/17 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/17 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/17 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/17 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/02/7 ΕΠΙΜΕΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ Γ. α. υ 1 =0,2m/s, β. h 2 =12cm, γ. Δp=300Pa

ΘΕΜΑΤΑ Γ. α. υ 1 =0,2m/s, β. h 2 =12cm, γ. Δp=300Pa ΘΕΜΑΤΑ Γ Γ2.1 Νερό ρέει στο σωλήνα του σχήματος. Η διατομή του σωλήνα στο σημείο Α είναι Α 1 =10 2 m 2 και στο σημείο Β η ταχύτητα της φλέβας είναι υ 2 =8m/s. Η παροχή του σωλήνα είναι Π=4 10 2 m 3 /s.

Διαβάστε περισσότερα

2. Ρευστά σε κίνηση ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

2. Ρευστά σε κίνηση ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ . Ρευστά σε κίνηση ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Θ.1 Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν: α. Ένα υγρό χαρακτηρίζεται ως ιδανικό όταν δεν εμφανίζει. τριβές και.. με τα τοιχώματα του σωλήνα που το περιέχει.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Υδροστατική Πίεση 1. Το δοχείο του σχήματος περιέχει υγρό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Στις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α4 να σημειώσετε την σωστή απάντηση Α. Νερό διαρρέει έναν κυλινδρικό σωλήνα, ο οποίος στενεύει σε κάποιο σημείο του χωρίς να διακλαδίζεται. Ποια

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην Μηχανική των Ρευστών

Ασκήσεις στην Μηχανική των Ρευστών 1 η Οµάδα Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 1. Ιξώδες ενός ρευστού ονομάζουμε α. τις δυνάμεις που αντιτίθενται στην κίνησή του όταν αυτό είναι ιδανικό. β. τις δυνάμεις που αντιτίθενται στην κίνησή του όταν

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Θ1.1 Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:

Θ1.1 Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν: 1. Υγρά σε ισορροπία ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Θ1.1 Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν: α. Η πίεση στο εσωτερικό ενός υγρού και στα.. του δοχείου που το περιέχει οφείλεται ή στο.. του υγρού ή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 166 Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 1. Να αναφέρεται παραδείγματα φαινομένων που μπορούν να ερμηνευτούν με την μελέτη των ρευστών σε ισορροπία. 2. Ποια σώματα ονομάζονται ρευστά;

Διαβάστε περισσότερα

12.5) Στον σωλήνα του σχήματος αρχικά περιέχεται υδράργυρος

12.5) Στον σωλήνα του σχήματος αρχικά περιέχεται υδράργυρος Κεφάλαιο : Υγρά σε ισορροπία p p at Επομένως: p = p at + ρgh ή H = ρg ή H = 8m γ) Προσδιορισμός του βάθους h Εφαρμόζοντας τη σχέση για p= p at +ρgh για h, έχουμε: p p at p = p at + ρgh ή h = ή h = 6m ρg

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Μηχανική των ρευστών.

5.1 Μηχανική των ρευστών. 5.1 Μηχανική των ρευστών. 2 1 1 1. Υγρό σε ισορροπία. Ο σωλήνας του σχήματος, με ισοπαχή σκέλη εμβαδού Α=4cm 2, περιέχει νερό, ενώ στο αριστερό σκέλος του ισορροπεί ένα έμβολο, το οποίο μπορεί να κινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΕΥΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΕΥΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΑΩΝΙΣΜΑ 4- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (06-7) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΡΕΥΣΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Α. β Α. β Α.γ Α4. α Α5. α. Λ β.σ γ. Λ δ.λ ε.σ ΘΕΜΑ Β Β. Σωστή απάντηση είναι η (α). Tα έμβολα διατηρούνται ακίνητα, άρα για καθένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 174 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 (SERWAY). Ένα κρεβάτι νερού σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, έχει διαστάσεις 2,0Χ2,0Χ0,30 m 3. Αν το νερό έχει πυκνότητα ρ=1000

Διαβάστε περισσότερα

2) Κυλινδρικό δοχείο ύψους H είναι γεμάτο με υγρό που θεωρείται ιδανικό.

2) Κυλινδρικό δοχείο ύψους H είναι γεμάτο με υγρό που θεωρείται ιδανικό. 1) Υποθέστε ότι δύο δοχεία το καθένα με ένα μεγάλο άνοιγμα στην κορυφή περιέχουν διαφορετικά υγρά. Μια μικρή τρύπα ανοίγεται στο πλευρό του καθενός δοχείου στην ίδια απόσταση h κάτω από την επιφάνεια του

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Δρακόπουλος. Φυσικός Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί. Επιλεγμένες ασκήσεις στη. Μηχανική Ρευστών. νω ν Φυσικών.

Γρηγόρης Δρακόπουλος. Φυσικός Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί. Επιλεγμένες ασκήσεις στη. Μηχανική Ρευστών. νω ν Φυσικών. Γρηγόρης Δρακόπουλος Φυσικός Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί Επιλεγμένες ασκήσεις στη Μηχανική Ρευστών Έ ν ω σ η Ε λ λ ή νω ν Φυσικών Θεσσαλονίκη 06 Ισορροπία υγρού Α. Στο διπλανό σχήμα, φαίνεται δοχείο που

Διαβάστε περισσότερα

β. F = 2ρΑυ 2 γ. F = 1 2 ραυ 2 δ. F = 1 3 ραυ 2

β. F = 2ρΑυ 2 γ. F = 1 2 ραυ 2 δ. F = 1 3 ραυ 2 Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε μια σωστή απάντηση. 1. Ένα σύστημα ελατηρίου - μάζας εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν τετραπλασιάσουμε την ολική ενέργεια της ταλάντωσης αυτού του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. Στις ερωτήσεις Α1-Α4, να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. Στις ερωτήσεις Α1-Α4, να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Α & Β ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ ΤΟΣΙΤΣΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 07 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7/4/06 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω ερωτήσεις - 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ρευστά. Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ A.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός. https://physicscourses.wordpress.com

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ρευστά. Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ A.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός. https://physicscourses.wordpress.com ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ρευστά Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ A.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός https://physicscourses.wordpress.com Βασικές έννοιες Πρώτη φορά συναντήσαμε τη φυσική των ρευστών στη Β Γυμνασίου. Εκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστά σε Κίνηση. Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός.

Ρευστά σε Κίνηση. Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός. Ρευστά σε Κίνηση - Μάρτης 2017 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Ενας άνθρωπος στέκεται όρθιος πάνω σε οριζόντιο έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 1 9713934 & 1 9769376 ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι. κ. ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι. κ. ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι κ. ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΑ. Φυσική Θετικού Προσανατολισμου Γ' Λυκείου

ΡΕΥΣΤΑ. Φυσική Θετικού Προσανατολισμου Γ' Λυκείου ΡΕΥΣΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ρευστά Με τον όρο ρευστά εννοούμε τα ΥΓΡΑ και τα ΑΕΡΙΑ τα οποία, αντίθετα από τα στερεά, δεν έχουν καθορισμένο όγκο ούτε σχήμα. Τα υγρά είναι ασυμπίεστα και τα αέρια συμπιεστά. Τα υγρά

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατά την ανελαστική κρούση δύο σωμάτων διατηρείται:

2. Κατά την ανελαστική κρούση δύο σωμάτων διατηρείται: Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε μια σωστή απάντηση. 1. Ένα πραγματικό ρευστό ρέει σε οριζόντιο σωλήνα σταθερής διατομής με σταθερή ταχύτητα. Η πίεση κατά μήκος του σωλήνα στην κατεύθυνση της ροής μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Θέμα Α. 1. β 2. α 3. γ 4. β 5. Λ,Λ,Λ,Λ,Λ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Θέμα Α. 1. β 2. α 3. γ 4. β 5. Λ,Λ,Λ,Λ,Λ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ- 07 Θέμα Α.. β. α 3. γ 4. β 5. Λ,Λ,Λ,Λ,Λ. Β Στην επιφάνεια ελαστικού μέσου υπάρχουν δύο πανομοιότυπες πηγές κυμάτων που ξεκινούν ταυτόχρονα την ταλάντωση τους. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Π Ι Ε Σ Η. Ρευστά χαρακτηρίζονται τα σώματα που δεν έχουν δικό τους σχήμα (υγρά - αέρια) P 1 < P 2 P 3 < P 2 YΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Π Ι Ε Σ Η. Ρευστά χαρακτηρίζονται τα σώματα που δεν έχουν δικό τους σχήμα (υγρά - αέρια) P 1 < P 2 P 3 < P 2 YΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Π ί ε σ η ( Ρ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Π Ι Ε Σ Η : ονομάζουμε το πηλίκο της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. Ρ = F κ / Α Δηλαδή η πίεση που δέχεται μια επιφάνεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Π. Μιχαήλ Φυσικός

Μιχαήλ Π. Μιχαήλ Φυσικός 3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - Ρευστά σε κίνηση Είδη ροής - Ρευµατικές γραµµές και εξίσωση συνέχειας - Διατήρηση ενέργειας, εξίσωση Bernoulli - Πραγµατικά ρευστά Εσωτερική τριβή ιξώδες, Νόµος Poiseuille 3.

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

11 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ 11 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σκοπός της άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι να μελετηθεί η φυσική εκροή του νερού από στόμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής 501 Ορμή και Δυνάμεις Θεώρημα Ώθησης Ορμής «Η μεταβολή της ορμής ενός σώματος είναι ίση με την ώθηση της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα» = ή Το θεώρημα αυτό εφαρμόζεται διανυσματικά. 502 Θεώρημα Ώθησης

Διαβάστε περισσότερα

3. Τριβή στα ρευστά. Ερωτήσεις Θεωρίας

3. Τριβή στα ρευστά. Ερωτήσεις Θεωρίας 3. Τριβή στα ρευστά Ερωτήσεις Θεωρίας Θ3.1 Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν: α. Η εσωτερική τριβή σε ένα ρευστό ονομάζεται. β. Η λίπανση των τμημάτων μιας μηχανής οφείλεται στις δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική των ρευστών Στοιχεία θεωρίας

Δυναμική των ρευστών Στοιχεία θεωρίας Δυναμική των ρευστών Στοιχεία θεωρίας 1. Ρευστά σε ισορροπία Πίεση, p: Ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της δύναμης df που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια εμβαδού dα προς το εμβαδόν αυτό. p= df da Η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Ι Μαρούσι Καθηγητής Σιδερής Ε.

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Ι Μαρούσι Καθηγητής Σιδερής Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Μαρούσι 04-02-2014 Καθηγητής Σιδερής Ε. ΘΕΜΑ 1 ο (βαθμοί 4) (α) Θέλετε να κρεμάσετε μια ατσάλινη δοκό που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του 301 Κινηματική ρευστών Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του Είδη ροής α) Σταθερή ή μόνιμη = όταν σε κάθε σημείο του χώρου οι συνθήκες ροής, ταχύτητα, θερμοκρασία, πίεση και πυκνότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΘ/ΤΕΣ ΓΙΑΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ Δ.

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΘ/ΤΕΣ ΓΙΑΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ Δ. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 15-1-017 ΚΑΘ/ΤΕΣ ΓΙΑΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ Δ. ΒΑΘΜΟΣ: /100, /0 Θέμα 1ο 1. Αν η εξίσωση ενός αρμονικού κύματος είναι y =10ημ(6πt

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 9o ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 06-7 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 06 Τάξη: Γ Λυκείου Ημερομηνία: 5-5-07 Μάθημα: Φυσική Θετικού Προσανατολισμού ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις A-A5

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες στην Μηχανική των Ρευστών

Μεθοδολογίες στην Μηχανική των Ρευστών Μεθοδολογίες στην Μηχανική των Ρευστών η Μεθοδολογία: «Ανυψωτήρας» Το υγρό του δοχείου κλείνεται με δύο έμβολα που βρίσκονται στην ίδια οριζόντιο. Στο έμβολο με επιφάνεια Α ασκείται δύναμη F. ον Η F ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ι. Στις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ι. Στις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση. A1. Σε έναν υδραυλικό ανυψωτήρα το πρωτεύον έμβολο έχει 40 φορές πιο μικρό εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΦάσμαGroup προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι

ΦάσμαGroup προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι Σύγχρονο ΦάσμαGroup προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι Μαθητικό Φροντιστήριο ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 07 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΜΑΡΤΙΟΥ 07 ΒΑΡ ΙΑ: :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 154 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πίεση (Ρ) ονομάζουμε το φυσικό μονόμετρο μέγεθος που δείχνει το μέτρο της δύναμης που ασκείται κάθετα στην μονάδα της επιφάνειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 27 Φεβρουαρίου 2006 Διάρκεια εξέτασης : 2.5 ώρες Ονοματεπώνυμο: ΑΕΜ Εξάμηνο: (α) Επιτρέπονται: Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 017 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Μ Τετάρτη 1 Απριλίου 017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 1. Η πίεση του αέρα στα λάστιχα ενός ακίνητου αυτοκινήτου με θερμοκρασία θ 1 =7 ο C είναι P 1 =3 atm. Κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΦάσµαGroup ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑΤΑ: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. σύγχρονο. µαθητικό φροντιστήριο

ΦάσµαGroup ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΤΜΗΜΑΤΑ: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ. σύγχρονο. µαθητικό φροντιστήριο σύγχρονο ΦάσµαGroup προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο 1. 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 2. 25ης Μαρτίου 74 ΠΛ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 3. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ε- ρώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I.

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I. 4.1 Η πίεση ονομάζουμε το μονόμετρο φυσικό μέγεθος που ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της συνολικής δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. πίεση = κάθετη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Μηχανική των ρευστών Γ.

5.1 Μηχανική των ρευστών Γ. 5.1 Μηχανική των ρευστών. 21. ύο έµβολα και οι πιέσεις. Στο διπλανό σχήµα, βλέπετε µια κατακόρυφη τοµή ενός κυλινδρικού δοχείου ύψους =3α=3m το οποίο είναι γεµάτο νερό, στο οποίο υπάρχουν δύο αβαρή έµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1 ης Σελίδας ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ

Αρχή 1 ης Σελίδας ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Αρχή 1 ης Σελίδας ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΝΝΕΑ (9) Θέμα Α. Οδηγία: Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 10 9713934 & 10 9769376 ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Α1.Β Α2.Γ Α3. Α Α4. Α ΙΙ. 1.Σ 2.Σ 3.Λ 4.Σ 5. Λ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Α1.Β Α2.Γ Α3. Α Α4. Α ΙΙ. 1.Σ 2.Σ 3.Λ 4.Σ 5. Λ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Α1.Β Α2.Γ Α3. Α Α4. Α ΙΙ. 1.Σ 2.Σ 3.Λ 4.Σ 5. Λ ΘΕΜΑ Β Β1. Σωστή η β) Έστω Σ το υλικό σημείο που απέχει d από το άκρο Α. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α (Στο θέμα Α να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές με το γράμμα Σ ή ως λανθασμένες με το γράμμα Λ, χωρίς αιτιολόγηση.) A1. Δύο σώματα Κ και Λ εκτοξεύονται οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ 0 973934 & 0 9769376 ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΟΠ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι Οδηγία: Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Τα αποτελέσματα να γραφούν με 3 σημαντικά ψηφία. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ. Τριβή κύλισης σε οριζόντιο δρόμο: f

ΟΜΑΔΑ Α. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Τα αποτελέσματα να γραφούν με 3 σημαντικά ψηφία. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ. Τριβή κύλισης σε οριζόντιο δρόμο: f ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 03 Μαρούσι 04-0-03 ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ ο (βαθμοί 3,5) Η μέγιστη δύναμη με την οποία ένα κινητήρας ωθεί σε κίνηση ένα sport αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2013 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2013 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 013 Θεωρητικό Μέρος Β Λυκείου 9 Μαρτίου 013 Θέμα 1 ο A. Ένα σωματίδιο με μάζα m και ηλεκτρικό φορτίο q επιταχύνεται από διαφορά δυναμικού V, κινούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Θέμα 1ο Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ o ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Θέμα ο Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. ) Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ 16111 Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 4 L (σε πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Να χαρακτηρίσετε στο απαντητικό φύλλο τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 1. Ένα αντικείμενο μάζας m 1 =1 kg που κινείται με ταχύτητα 10 m/s έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Να χαρακτηρίσετε στο απαντητικό φύλλο τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 1. Ένα αντικείμενο μάζας m 1 =1 kg που κινείται με ταχύτητα 10 m/s έχει

Διαβάστε περισσότερα

διαιρούμε με το εμβαδό Α 2 του εμβόλου (1)

διαιρούμε με το εμβαδό Α 2 του εμβόλου (1) 1)Συνήθως οι πτήσεις των αεροσκαφών γίνονται στο ύψος των 15000 m, όπου η θερμοκρασία του αέρα είναι 210 Κ και η ατμοσφαιρική πίεση 10000 N / m 2. Σε αεροδρόμιο που βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Πίεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πίεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πίεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4.1 Πίεση Είναι γνωστό ότι οι χιονοδρόμοι φορούν ειδικά φαρδιά χιονοπέδιλα ώστε να μπορούν να βαδίζουν στο χιόνι χωρίς να βουλιάζουν. Θα έχετε επίσης παρατηρήσει ότι τα μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου ~~ Ρευστά ~~ Λύσεις

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου ~~ Ρευστά ~~ Λύσεις Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου ~~ Ρευστά ~~ Λύσεις 1) (ii) 2) (ii) 3) (i) 4) (ii) 5) Σ, Λ, Λ, Λ, Λ Θέμα Α Θέμα Β 1) Η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου είναι: 1 2 ρυ Α 2 = Λ (1) Επίσης ισχύει : Α Α = 2Α

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος. και Α 2

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος. και Α 2 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος 1. Ένα σύστημα ελατηρίου σταθεράς = 0 π N/ και μάζας = 0, g τίθεται σε εξαναγκασμένη ταλάντωση. Αν είναι Α 1 και Α τα πλάτη της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

β. Το μέτρο της ταχύτητας u γ. Την οριζόντια απόσταση του σημείου όπου η μπίλια συναντά το έδαφος από την άκρη Ο του τραπεζιού.

β. Το μέτρο της ταχύτητας u γ. Την οριζόντια απόσταση του σημείου όπου η μπίλια συναντά το έδαφος από την άκρη Ο του τραπεζιού. 1. Μια μικρή μπίλια εκσφενδονίζεται με οριζόντια ταχύτητα u από την άκρη Ο ενός τραπεζιού ύψους h=8 cm. Τη στιγμή που φθάνει στο δάπεδο το μέτρο της ταχύτητας της μπίλιας είναι u=5 m/sec. Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Καλή Επιτυχία! ΘΕΜΑ A

Καλή Επιτυχία! ΘΕΜΑ A ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΟΜΑΔΑ Α) 016 Καλή Επιτυχία! ΘΕΜΑ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 Εκφώνηση άσκησης 6. Ένα σώμα, μάζας m, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση έχοντας ολική ενέργεια Ε. Χωρίς να αλλάξουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος, προσφέρουμε στο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής.

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΠΙΕΣΗ 4.1 Πίεση Είναι γνωστό ότι οι χιονοδρόμοι φορούν ειδικά φαρδιά χιονοπέδιλα ώστε να μπορούν να βαδίζουν στο χιόνι χωρίς να βουλιάζουν. Θα έχετε επίσης παρατηρήσει ότι τα μεγάλα και βαριά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α)

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) P = σταθ. V P 2) Ισόχωρη µεταβολή β) = σταθ. 3) Ισοβαρής µεταβολή γ) V

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 10 Μηχανική των ρευστών

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 10 Μηχανική των ρευστών Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 10 Μηχανική των ρευστών ΦΥΣ102 1 Πυκνότητα Πυκνότητα είναι η μάζα ανά μονάδα όγκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ Θέμα Α ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Μηχανική των ρευστών Γ.

5.1 Μηχανική των ρευστών Γ. 5.1 Μηχανική των ρευστών. 21. ύο έµβολα και οι πιέσεις. Στο διπλανό σχήµα, βλέπετε µια κατακόρυφη τοµή ενός κυλινδρικού δοχείου ύψους =3α=3m το οποίο είναι γεµάτο νερό, στο οποίο υπάρχουν δύο αβαρή έµβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 6 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016: ΘΕΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 6 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (Εφ' όλης της ύλης) - ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΜΑ 2 1. Β.2 Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 4 L (σε πίεση 1 atm και θερμοκρασία 27 C). Το μπαλόνι με κάποιο τρόπο ανεβαίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α. ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HOOKE 1. Να σχεδιάσετε δύο αντίρροπες δυνάμεις F 1=5N και F 2=15N με κλίμακα 1cm/2,5N και να βρείτε την συνισταμένη τους. (Απ.: 10

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης Παρατήρηση: Σε όλες τις ασκήσεις του φυλλαδίου τα αντικείμενα θεωρούμε ότι οι δυνάμεις ασκούνται στο κέντρο μάζας των αντικειμένων έτσι ώστε αυτά κινούνται μόνο μεταφορικά, χωρίς να μπορούν να περιστραφούν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΝΛΗΠΤΙΚΟ ΙΓΩΝΙΣΜ ΣΤΗ ΜΗΧΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΤΟΣ ΘΕΜ Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά απ αυτόν, μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης, Αλέξανδρος Στοιχειός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/03/2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης, Αλέξανδρος Στοιχειός ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 04-05 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /03/05 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης, Αλέξανδρος Στοιχειός ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI).

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). 1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). Να βρείτε: α. το πλάτος της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Θέµα 1 ο Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΡΕΥΣΤΑ - ΣΤΕΡΕΟ Λάµπρος Τσιουρής Άνω Πατησίων 3ώρες Θέµα 1 ο Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο B Λυκείου 12 Μαρτίου 2011 A. Στα δύο όμοια δοχεία του σχήματος υπάρχουν ίσες ποσότητες νερού με την ίδια αρχική θερμοκρασία θ 0 =40 ο C. Αν στο αριστερό δοχείο η θερμοκρασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τι δεν είναι η πίεση!!!

Τι δεν είναι η πίεση!!! Τι δεν είναι η πίεση!!! Η πρώτη «θερινή» ανάρτησή μου στα ρευστά ήταν η Μερικές εισαγωγικές ερωτήσεις στα ρευστά. Μια προσπάθεια, μέσω κάποιων ερωτημάτων, να τεθεί ένα πλαίσιο αρχικών βασικών γνώσεων όσον

Διαβάστε περισσότερα

7. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. Η σταθερά επαναφοράς συστήματος είναι.

7. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. Η σταθερά επαναφοράς συστήματος είναι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2: ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΟΡΜΗ) 6α. Σφαίρα μάζας ισορροπεί δεμένη στο πάνω άκρο κατακόρυφου

Διαβάστε περισσότερα